Przedsięwzięcie zakłada wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy polskimi i duńskimi samorządami, naukowcami oraz przedsiębiorcami dotyczących sektora energii (efektywność energetyczna, energetyka odnawialna), środowiska i zdrowego stylu życia.

Jak tłumaczył w swoim wystąpieniu ambasador Danii Steen Hommel, zaplanowana na trzy lata inicjatywa ma pomóc zwiększać świadomość samorządów w zakresie oszczędzania energii. "Skupiamy się na wydajności energetycznej w budynkach. Wydaje się, że to mała rzecz, ale tak naprawdę ta kwestia jest istotna, bo 40 proc. energii jest w nich konsumowane. Dlatego należy zwiększać efektywność energetyczną budynków" - dodał ambasador.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, duńskie osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i czystej energii zyskały sobie bardzo duże uznanie na całym świecie. "Duńczycy udowadniają, że wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w energetyce nie tylko nie hamuje rozwoju gospodarczego, ale wręcz staje się jego motorem napędowym" - ocenił.

Przypomniał, że władze Danii założyły, iż do 2050 r. w transporcie i energetyce kraj w stu procentach będzie wykorzystywał zieloną energię. "Coś, co wydaje się być abstrakcją, stało się jasno określonym wspólnym celem i dobrze skoordynowanym działaniem administracji państwowej, świata nauki i przemysłu" - zauważył Jarubas.

Marszałek tłumaczył, że przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem są ważną częścią Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. Dodał, że praktyczne działania w tej kwestii podejmują lokalne samorządy oraz osoby indywidualne. "W przyszłym tygodniu do użytku zostanie oddany dom autonomiczny. To miejsce, gdzie chcemy jak w soczewce pokazać najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące nisko energetycznego budownictwa" - tłumaczył.

Uczestnicy warsztatów - głównie samorządowcy oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie lokalnych planów energetycznych - poznawali doświadczenia duńskich gmin i przedsiębiorstw, realizujących podobne przedsięwzięcia. Mogli także uzyskać informacje na temat dostępnych środków Unii Europejskiej, na realizację projektów przynoszących oszczędności energetyczne.

Warsztaty w Kielcach, których współorganizatorem był m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, to pierwsze z serii wydarzeń lokalnych, organizowanych w ramach projektu "Smart Living". W 2014 r. do projektu poza Kielcami włączyły się: Lublin, Szczecin, Kraków i Warszawa.

Warsztaty są elementem budowania kompetencji poprzez europejską Inicjatywę Manag Energy, prowadzoną przez duńską firmę EC Network. W ramach "Smart Living" dziedziny związane ze zrównoważonym rozwojem będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatów w polskich miastach, wykładów na uniwersytetach, debat eksperckich i medialnych oraz wizyt studyjnych w Polsce i Danii.

Projekt "Smart Living" jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (PAP)