Eksperci Batorego: Do Strasburga potrzebny sędzia niezależny i z autorytetem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konieczne jest wyłonienie trojga kompetentnych, niezależnych i cieszących się niekwestionowanym autorytetem kandydatów na sędziego z Polski w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu - stwierdzają eksperci Fundacji Batorego, nawiązując do sporu w związku z przekazanymi już przez polski rząd kandydaturami. Po ich odrzuceniu, procedura ma być przeprowadzona ponownie.

22.04.2021

Izba Dyscyplinarna SN w czwartek ma zdecydować, czy sędzia Tuleya będzie doprowadzony do prokuratury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Adam Roch nie zdecydował w środę, czy sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya ma być doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury, która zamierza postawić mu zarzuty karne i przesłuchać go w charakterze podejrzanego. Tuż przed północą, po blisko 12 godzinach procedowania, ogłosił przerwę w tym posiedzeniu.

22.04.2021

Trociuk: Komisarz niekonstytucyjny, ale zastępcy RPO mogą realizować zadania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Powołanie pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich lub jakiegoś "komisarza" byłoby sprzeczne z konstytucją, ale po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zastępcy RPO mogą bez przeszkód wykonywać wszystkie zadania przypisane temu urzędowi - twierdzi Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. I przypomina, że tak było w 2010 roku,

21.04.2021

SN podejmie uchwałę o ważności zniesienia współwłasności w Polsce przez amerykańskiego notariusza

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy pochyli się nad problemem ważności aktu notarialnego sporządzonego w stanie Illinois w USA. Problem w tym, że notariusz w tym stanie nie ma takich uprawnień jak polski. Nie wiadomo też, czy wymagany jest podpis świadka, jak nakazuje prawo amerykańskie. Akt ten dotyczył zniesienia własności i podziału między małżonków nieruchomości, która znajduje się w Polsce.

21.04.2021

SN oceni, czy wydanie ściganego w Hiszpanii możliwe bez wysłuchania

Prawo karne Prawnicy

Izba Karna Sądu Najwyższego rozpozna 23 kwietnia br. kasację w sprawie ekstradycji do Hiszpanii ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania oskarżonego polskiego obywatela. W kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzono, że sąd apelacyjny nie zgodził się na złożenie osobiście dodatkowych wyjaśnień przez ściganego.

20.04.2021

Prof. Bosek: Skargę nadzwyczajną powinni składać także pełnomocnicy stron

Prawo cywilne Prawnicy

Same strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników powinny zostać upoważnione do wnoszenia skarg nadzwyczajnych - uważa prof. Leszek Bosek, sędzia Sądu Najwyższego. Jego zdaniem byłoby to najbardziej demokratyczne rozwiązanie. Należy też zastanowić się, czy skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w ogóle powinna pozostać w systemie środków zaskarżenia - dodaje sędzia.

20.04.2021

Po wyroku sądu sędzia Juszczyszyn stawił się do pracy, ale prezes tego nie uznaje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna, w poniedziałek rano stawił się on w pracy. Jednak prezes Maciej Nawacki stwierdził, że nie pozwoli mu wrócić do orzekania i zwróci się do Sądu Najwyższego o zbadanie "sporu kompetencyjnego" między sądami. Innego zdania są wiceprezesi sądu, a Sąd Okręgowy żąda wykonania wyroku.

19.04.2021

Adwokatura wraca do dyskusji nad zasadami etyki - powołano zespół

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przewodniczącym zespół ds. opracowania zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu został adwokat Przemysław Stęchły. Decyzja o powołaniu zespołu zapadła podczas niedawnego posiedzenia prezydium NRA. Wcześniej - w rozmowie z Prawo.pl - Przemysław Rosati, prezes Rady wskazywał, że dyskusja nad zmianami w etyce powinna być kontynuowana.

19.04.2021

SN: Jeden dzień zabawy, a kariera radcy - w gruzach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli kasacja jest kopią osobistej kasacji obwinionego radcy prawnego, choć podpisana przez adwokata, to nie może być uwzględniona przez sąd. Tym samym Izba Dyscyplinarna utrzymała w mocy orzeczenie sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcę, który zorganizował grę hazardową za pieniądze bez wymaganej koncesji.

17.04.2021

Egzaminy radcowskie i adwokackie wyłączone spod covidowego zakazu zgromadzeń

Prawnicy Strefa aplikanta

Rząd wyłączył z zakazu organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań egzaminy adwokackie, radcowskie, komornicze oraz egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Odbywać się będą mogły też konkursy na asystentów prokuratorów. Egzaminy mają ruszyć w maju.

16.04.2021

Sędziów mało, asystenci mogliby pomóc, ale trzeba ich w sądach zatrzymać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawa ręka sędziego, której zazwyczaj nie widać - asystenci analizują sprawy, wyszukują braki formalne, w końcu proponują merytoryczne rozstrzygnięcia spraw, które często z propozycji przekształcają się w wyrok. Problem w tym, że od lat niedoceniani -coraz częściej z sądów odchodzą, a do tego domknięto im drogę do stanowiska sędziego.

16.04.2021

Niemy film z rozprawy dla publiczności w innej sali

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cyfryzacja w Sądzie Najwyższym postępuje. Wychodzi na przeciw postulatom o jawności rozpraw sądowych, ale nieco nieśmiało. W niektórych sprawach posiedzenia odbywają się z udziałem publiczności, ale zasiadającej na innej sali niż sąd. Jednak kluczową kwestią jest dźwięk. Sąd nie włącza mikrofonów, a jak włącza to z pogłosem i sprzężeniem.

14.04.2021

Adw. Pieckowski: Przełomowe znaczenie zmian w kpc w sprawie mediacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana przepisów o mediacji zawarta w kodeksie postepowania cywilnego i kodeksie cywilnym ma przełomowe znaczenie w rozwoju polubownego rozwiązywania sporów cywilnych, szczególnie gospodarczych i pracowniczych w Polsce. Jako taka zasługuje na całkowitą aprobatę i poparcie - uważa adwokat i mediator Sylwester Pieckowski.

13.04.2021

Apel samorządu o opiekę szkolną dla dzieci adwokatów i aplikantów

Prawnicy Szkoła i uczeń Koronawirus

Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła do ministra edukacji i nauki by w czasie lockdownu zapewniono opiekę przedszkolną i szkolną także dzieciom czynnym zawodowo adwokatom i aplikantom adwokackim. W piśmie wskazano, że są oni potrzebni do zapewnienia należytego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

13.04.2021

NSA: Linia lotnicza płaci karę, ale pasażer nie opłaca solidarnie kosztów procesu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie może być tak, że kto wygrał spór z urzędem - ten płaci koszty procesu i pełnomocnika. Zwrot kosztów przysługuje każdemu z pasażerów opóźnionego lotu odpowiednio do udziału w sprawie. Błędnie zatem sąd pierwszej instancji zasądził na ich rzecz solidarnie koszty z tytułu zastępstwa procesowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

13.04.2021

Katarzyna Frydrych będzie nowym wiceministrem sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Katarzyna Frydrych otrzymała w poniedziałek akt powołania przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zastąpi dr Annę Dalkowską, która podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji wiceministra, by skoncentrować się na pracy naukowej i orzekaniu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Będzie odpowiadać m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem.

12.04.2021

Awanse w kancelarii Bird&Bird

Prawnicy

Z początkiem kwietnia 2021 roku, radca prawny Emilia Stępień z praktyki ochrony danych osobowych i prywatności awansowała na stanowisko Of Counsel. Mecenas współuczestniczyła w zakładaniu polskiego biura Bird&Bird w 2008 roku.

12.04.2021

Izba Kontroli Nadzwyczajnej: Uchwała trzech izb SN nie ma skutków prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uchwała trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. nie ma mocy prawnej - stwierdziła w poniedziałek cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Nie podjęła jednak uchwały, gdyż jej zdaniem Trybunał Konstytucyjny już w kwietniu 2020 r. uznał, że nie ma ona mocy prawnej i nie wiąże innych składów.

12.04.2021

Sędziowie nie wystarczą, niedobór pracowników pogrąża sądy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niska efektywność polskich sądów wiązana jest w pierwszym rzędzie ze zbyt małą liczbą sędziów w stosunku do ilości rozpatrywanych spraw. Ale jeśli nawet sędziów byłoby więcej, to nie można liczyć na poprawę w tym zakresie bez zorganizowania im wsparcia w postaci asystentów, sekretarzy, protokolantów. Bo jeśli nawet wyrok zapada sprawnie, to są opóźnienia w jego wykonaniu, gdy nie ma kto zająć się dokumentacją.

12.04.2021

NRA chce wspierać adwokatów w sprawie kas fiskalnych online

Prawnicy VAT Małe i średnie firmy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej chce skonsultować z dziekanami izb działania, które już zostały podjęte i, które powinny zostać podjęte w związku z obowiązkiem kas fiskalnych online. Zaczynają one obowiązywać od 1 lipca i budzą spore emocje wśród prawników. Ci skarżą się bowiem, że kolejne inwestycje są szczególnie trudne w covidowym czasie.

09.04.2021
1  2  3  4  5    297