Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy

Na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca przybyło ich blisko 10 tys. - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej obcokrajowców zgłoszonych zostało do ubezpieczeń w I Oddziale w Warszawie – 145 030. W dalszej kolejności w Oddziale we Wrocławiu – 86 059, w III Oddziale w Warszawie – 79 075, w Oddziale w Krakowie – 73 481 i w Oddziale w Gdańsku – 69 992.

24.07.2024

Stanowiska kierownicze w Polsce – czy kobiety mają równe szanse na awans? Raporty

Prawo pracy Rynek pracy

56 proc. kobiet uważa, że ze względu na swoją płeć nie mają równych szans na awans - wynika z najnowszego raportu Hays Poland. Choć dążenia równościowe przynoszą kolejne sukcesy, dysproporcje wciąż pozostają widoczne. Mimo tego Polska jest europejskim wiceliderem w udziale kobiet na stanowiskach kierowniczych.

24.07.2024

Nowe technologie, nowe obawy. AI nasila niepokoje dotyczące cyberbezpieczeństwa

Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy

Rozwój AI zwiększył skalę zagrożeń, na które pracownicy nie są wystarczająco przygotowani. Aż 80 proc. respondentów jest zaniepokojona możliwością wykorzystania tej technologii do przeprowadzania cyberataków. Ponad połowa (53 proc.) obawia się, że ich organizacja stanie się celem hakerów, a jedna trzecia (34 proc.) martwi się, że swoimi działaniami może narazić pracodawcę na niebezpieczeństwo – wynika z badania EY.

19.07.2024

Lewiatan: Płace dalej rosną w tempie dwucyfrowym

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy

W czerwcu 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku było niższe o 0,4 proc. i wyniosło 6484,5 tys. etatów. Wynagrodzenie zaś wzrosło nominalnie o 11 proc. i wyniosło 8144,83 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.

18.07.2024

Będzie nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę

Prawo pracy Rynek pracy

Przyznanie inspektorom pracy nowego uprawnienia w postaci ustalenia domniemania stosunku pracy zapowiedział 9 lipca na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Maciej Stanecki, główny inspektor pracy. Serwis Prawo.pl dotarł jednak do projektu, na mocy którego PIP będzie mogła nakazać pracodawcy przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Na razie nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt przepisów, bo projekt cały czas jest konsultowany z wybranymi pracownikami inspekcji pracy.

17.07.2024

Lewiatan: Płaca minimalna nadal rośnie bardzo szybko

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Rynek pracy

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

16.07.2024

GUS: W styczniu nieco ponad cztery miliony osób pracowało w mikrofirmach

Prawo pracy Rynek pracy

Na ostatni dzień stycznia 2024 roku pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8 proc. W sumie, jak podał w poniedziałek GUS, osób wykonujących pracę w tych podmiotach było niewiele ponad 4 miliony, podczas gdy w całej gospodarce pracę wykonywało 15,1 mln osób.

15.07.2024

Praca zdalna w magazynie? Benefity w sektorze logistycznym i e-commerce

Prawo pracy Transport Rynek pracy

Sektor logistyczny i e-commerce rządzi się nieco innymi prawami niż praca biurowa, w której jednym z popularnych benefitów jest praca zdalna. W logistyce liczy się efektywność procesów, automatyzacja i zespół, przy czym ten ostatni czynnik jest kluczowy dla pracodawców. Stąd popularnymi benefitami oferowanymi przez pracodawców są darmowy transport do pracy oraz specjalistyczne szkolenia.

12.07.2024

Rynek Pracy Specjalistów w pierwszej połowie 2024 r. – raport Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy

W pierwszej połowie 2024 roku na Pracuj.pl opublikowano 396 tysięcy ofert pracy. TOP5 poszukiwanych specjalizacji stanowiły sprzedaż, praca fizyczna, IT, obsługa klienta i finanse. Najbardziej aktywne pod kątem rekrutacji były firmy z sektora sprzedaży B2C. 63 proc. ogłoszeń stanowiły oferty pracy stacjonarnej, a 62 000 ofert było kierowanych do pracowników fizycznych. 15 proc. stanowiły oferty dla osób na początkowych szczeblach zatrudnienia - stażystów, praktykantów, młodszych specjalistów i asystentów.

11.07.2024

Czy firmy wiedzą o dorabianiu pracowników do etatu w Polsce – raport Aplikuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

10.07.2024

Europa talentów i równości - postulaty Lewiatana na polską prezydencję

Prawo pracy Rynek pracy

Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach, przyspieszenie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet czy osób z niepełnosprawnościami - to tylko niektóre z postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE.

10.07.2024

GUS: W styczniu 2024 r. pracę w Polsce wykonywało 999,8 tys. cudzoziemców

Prawo pracy Rynek pracy

Na koniec stycznia 2024 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc. Udział ten wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 p. proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2024 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy.

09.07.2024

Wielkie firmy, szukając oszczędności, zwracają uwagę na absencje pracowników

Prawo pracy Rynek pracy

W obliczu rosnących kosztów pracy wiele dużych zakładów produkcyjnych w Polsce zmuszonych jest do poszukiwania oszczędności. Wydatki związane chociażby z energią czy ze stale rosnącą płacą minimalną stawiają pracodawców w trudnej sytuacji finansowej. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z powodu zamknięcia zakładów i wygaszenia produkcji zatrudnienie straciło blisko 15 tysięcy osób. Jednym z kluczowych obszarów, na który przedsiębiorstwa zwracają szczególną uwagę w kontekście oszczędności są absencje pracowników.

05.07.2024

Będą zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Pracę może stracić nawet do 30 proc. załogi

Prawo pracy Rynek pracy

Zarząd PKP CARGO poinformował w środę, 3 lipca, że podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez Zakłady i Centralę PKP CARGO S.A. Uchwała rozpoczyna konsultacje zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30 proc. zatrudnionych w spółce, czyli do 4142 pracowników, w różnych grupach zawodowych. Do zwolnień ma dojść nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia powiatowych urzędów pracy do 30 września 2024 r.

03.07.2024

Zawodowe role kobiet, czyli jak oswoić feminatywy. Badanie SWPS

Prawo pracy Rynek pracy

Ministra, polityczka, prezeska, naukowczyni, doktorka - z badań ekspertek Uniwersytetu SWPS wynika, że mniej niż połowa pracujących Polek używa żeńskich nazw zawodów dla określenia swojej roli. Po żeńskie formy chętniej sięgają osoby nieaktywne zawodowo - bezrobotne (71 proc.), studentki i uczennice (71,9 proc.) oraz emerytki (72,5 proc). Natomiast spośród badanych kobiet pracujących tylko co trzecia (34,1 proc.) używa feminatywów do opisu swojej roli zawodowej.

03.07.2024

Polacy stawiają na pracę hybrydową. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy

Najlepiej hybrydowo, ewentualnie stacjonarnie – to najczęstsze wybory zawodowe Polaków. 49 proc. respondentów najnowszego badania Pracuj.pl wskazuje, że preferowanym przez nich modelem wykonywania obowiązków jest połączenie pracy z siedziby firmy z pracą z domu. Jeśli hybryda zakłada określoną liczbę dni w firmie, to lepiej jeśli jest to jeden dzień, niż trzy. Sama praca stacjonarna cieszy się z kolei znacznie większą popularnością niż praca zdalna. W pełni w siedzibie firmy chce pracować 35 proc. badanych, w pełni spoza firmy – 16 proc.

02.07.2024

Od dziś płaca minimalna wynosi 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł

Prawo pracy Rynek pracy

Od poniedziałku 1 lipca 2024r., wzrosła po raz drugi w tym roku, płaca minimalna i obecnie wynosi 4300 zł, a stawka godzinowa – 28,10 zł. Tymczasem z najnowszego raportu płacowego dla stanowisk „blue collar” wynika, że w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, tylko 30 proc. pracodawców planuje podwyżki w organizacji. 70 proc. nie przewiduje korekt płac.

01.07.2024

Państwo głuche i ślepe na niedolę niesłyszących

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność Rynek pracy

Niskie zasiłki pielęgnacyjne, niepewne renty, kosztowne bariery komunikacyjne – powstają petycje, interpelacje i obywatelskie projekty ustaw, aby polityka państwowa była bardziej przyjazna osobom głuchym. Rzeczywistość jest brutalna – o niewielkie pieniądze na utrzymanie osoby z utratą słuchu walczą często latami w sądach i nie zawsze skutecznie.

27.06.2024

PTG o projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Prawo pracy Rynek pracy

Wprowadzenie systemowych zmian dotyczących funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy jest konieczne. Podobnie jak konieczne jest uchwalenie nowych regulacji, uwzględniających obecną sytuację społeczno-gospodarczą i odpowiadających na nowe wyzwania rynku pracy - uważa Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Według niego aktualny model funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych nie odpowiada realiom współczesnego rynku pracy.

26.06.2024

BCC: Konieczne uporządkowanie dostępu cudzoziemców do rynku pracy

Prawo pracy Rynek pracy

W Polsce na ogromną skalę rośnie czarny rynek zatrudnienia cudzoziemców, który realnie zagraża konkurencyjności przedsiębiorców legalnie prowadzącym działalność gospodarczą – uważa Związek Pracodawców Business Centre Club, który przedstawił opinię do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

26.06.2024
1  2  3  4  5    8