Deregulacja dla firm: Postępowanie przed KIO zdalne, kontrole krótsze

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą będzie prowadzone zdalnie. Z 12 do 6 dni skrócone zostaną kontrole mikroprzedsiębiorców. Z powodu braku pieczątki lub wydruku z CEIDG lub KRS nie będzie można też odrzucić pisma lub wniosku przedsiębiorcy, a nowe przepisy dla firm będą miały co najmniej sześciomiesięczne vacatio legis - wynika z projektu zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

08.04.2024

Czy w kontrolach wysokości podstaw oskładkowania osób prowadzących firmy zajdzie rewolucja

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

29 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, której istotą jest stwierdzenie, że ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w sytuacji gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach – pisze Natalia Grzelak, adwokat.

04.04.2024

Koniec papieru. Rząd chce, by firmy rejestrowały się tylko online

Spółki Małe i średnie firmy

Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można składać wyłącznie online - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii rozwiązanie jest następstwem elektronizacji usług publicznych.

02.04.2024

OPZZ przeciwne zmianom w składce zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Polski Ład

OPZZ skierowało do ministra zdrowia i ministra finansów stanowisko w sprawie rządowej propozycji zmian finasowania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednoznacznie negatywnie oceniając rządową propozycję. Związkowcy zaapelowali do rządu o wycofanie się z tej propozycji i rozpoczęcie debaty publicznej na temat systemowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

26.03.2024

Niepełnosprawny zakłada firmę? PFRON przyzna dotację

Małe i średnie firmy Niepelnosprawność

Niepełnosprawny może otrzymać z PFRON dotację na założenie firmy. W tym celu składa wniosek do powiatowego urzędu pracy, zgodnie z miejscem zamieszkania. Wysokość wsparcia zależy od tego, na jaki okres zobowiąże się do prowadzenia działalności. Może ono wynieść nawet 113 tys. złotych. Nie wolno jednak wcześniej korzystać z tego rodzaju wsparcia.

22.03.2024

Rząd nie powiedział ostatniego słowa w sprawie składki zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Przedstawione w czwartek przez resorty finansów i zdrowia nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców, jakie miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., wzbudziły spore emocje. Teraz okazuje się, że nie były one konsultowane w łonie koalicji rządzącej i że są to „tylko założenia”. Także prawnicy są nimi rozczarowani. Jedni dlatego, że rząd nie chce wrócić do składki zryczałtowanej w wersji sprzed Polskiego Ładu, a inni – że idąc dalej, nie zaproponował takich samych zasad… dla wszystkich pracowników.

22.03.2024

Ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS o pieniądze na inwestycje w BHP

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Do 27 marca 2024 roku płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie.

22.03.2024

MF i MZ mają propozycję reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz Andrzej Domański, minister finansów, przedstawili w czwartek szczegóły reformy składki zdrowotnej. Na zmianach ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców, a koszty reformy szacowane są na 4-5 mld złotych. Przedsiębiorca z dochodem w wysokości 10 tys. zł, zyska 590 zł – podała Kancelaria Premiera. Zmiany mają wejść w życie od 2025 roku.

21.03.2024

Barometr Prawa: zbyt wiele zmian legislacyjnych hamuje rozwój biznesu

CIT PIT VAT Małe i średnie firmy Finanse

W 2023 r. uchwalono 34 405 stron aktów prawnych, co oznacza wzrost o ponad 8 proc. w stosunku do 2022 r. W ciągu ostatnich dwóch lat było to w sumie 65 tysięcy stron. W 2023 r. weszły w życie 553 nowe przepisy dla firm, a 1051 zmieniło brzmienie, tylko 41 przepisów straciło moc – wynika z opublikowanego w czwartek Barometru Prawa Grant Thornton. Za najgorszą reformę dekady uznano Polski Ład, w tym przepisy o składce zdrowotnej.

21.03.2024

Minister Finansów: Kasowy PIT będzie do limitu 250 tys. euro

PIT Małe i średnie firmy

Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu limitu kasowego PIT do 250 tys. euro - poinformował minister finansów Andrzej Domański na portalu X. Wcześniej resort finansów zakładał, że ten sposób rozliczenia będą mogli wybrać przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz rozpoczynający prowadzenie działalności. Podatek zapłacą wtedy, gdy sami otrzymają zapłatę od kontrahenta.

14.03.2024

Mediacja administracyjna potrzebna, ale wymaga zmian

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy

Mediacja administracyjna może przynieść wymierne korzyści dla urzędów administracji publicznej i przedsiębiorców. W praktyce stosowana jest rzadko. Powodem może być niezaskarżalność postanowień o odmowie skierowania sprawy do mediacji, mało sprzyjające orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii, czy enigmatyczność niektórych zapisów. Instytucja potrzebuje zmian prawnych.

07.03.2024

Nowa wersja projektu wakacji składkowych trafiła na Stały Komitet Rady Ministrów

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rozstrzygnięcie przez ZUS o zwolnieniu z opłacania składek nie będzie wymagało wydawania decyzji. Dopiero w razie sporu dotyczącego tego rozstrzygnięcia i stwierdzenia – w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą, że płatnik składek nie spełnia ustawowych warunków zwolnienia, Zakład będzie wydawał decyzję – przewiduje nowa wersja projektu tzw. wakacji składkowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało ją na Stały Komitet Rady Ministrów.

05.03.2024

Konfederacja Lewiatan: Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Rząd chce zmienić zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania: płacenie składki w formie zryczałtowanej albo od przychodu lub dochodu. Zdaniem Konfederacji Lewiatan planowane zmiany nie spowodują jednak zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają przedsiębiorcy.

27.02.2024

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika, domaganie się od niego składania wyjaśnień, tłumaczenia się i samodenuncjacji – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy. I podkreśla, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, ale też w przepisach ratyfikowanych umów międzynarodowych.

20.02.2024

Projekt deregulacji dla firm - krótsze kontrole, zmiany z wyprzedzeniem

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Kontrole mikroprzedsiębiorców będą trwały maksymalnie 6, a nie 12 dni. Z powodu braku pieczątki lub wydruku z CEIDG lub KRS nie będzie można też odrzucić pisma lub wniosku przedsiębiorcy. Nowe przepisy mają mieć dłuższe vacatio legis, by firmy miały czas na ich wdrożenie - to tylko niektóre zmiany przewidziane w pierwszym pakiecie deregulacyjnym, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Pracuje nad nim Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

20.02.2024

WSA: Spółka, która przynosi dochód, nie zostanie zwolniona z kosztów sądowych

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Spółka wniosła o zwolnienie z kosztów sądowych, które obejmowały wpis od skargi. W toku postępowania wykazano, że spółka przynosiła dochód oraz dysponowała zasobami finansowymi, które pozwalały na kontynuowanie bieżącej działalności i wypłatę wynagrodzeń. Posiadała ona też środki trwałe o znacznej wartości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odmówił więc przyznania prawa pomocy.

19.02.2024

Skarbówka śle listy do podatników. Liczy na tłumaczenia i donosy

Domowe finanse PIT VAT Małe i średnie firmy Nieruchomości

Podatnicy znajdują w skrzynkach listy behawioralne od naczelnika urzędu skarbowego. Fiskus wysyła je, gdy ma wątpliwości, czy podatnik poprawnie wykonuje obowiązki podatkowe, ale nie ma na to dowodów albo gdy pozyskał informacje, które nie spełniają przesłanek do wszczęcia kontroli. Prawnicy ostrzegają: podjęte przez urzędników działania nie mają podstawy prawnej. Nie mieszczą się w katalogu dopuszczalnych przez prawo relacji między organem podatkowym a podatnikiem.

19.02.2024

Firmom ma być lepiej, ruszyły prace zespołu ds. deregulacji prawa

Spółki Małe i średnie firmy

Pakiet deregulacyjny to główny temat pierwszego posiedzenia Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Jego zadaniem jest wspieranie ministra rozwoju w odbiurokratyzowaniu przepisów ważnych dla przedsiębiorców oraz opracowanie rozwiązań ułatwiających m.in. kontrolę działalności gospodarczej, zawieranie umów leasingu i przyspieszających postępowania administracyjne. 

16.02.2024

Zmiana w CEIDG na ostatnią chwilę może być nieskuteczna

PIT Małe i średnie firmy

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na 2024 r., nie powinni zwlekać ze zgłoszeniem tego fiskusowi. Informację za pośrednictwem elektronicznego systemu CEIDG warto wysłać przed 20 lutego, by uniknąć przeciążenia systemu, oraz zadbać o uzyskanie potwierdzenie wysyłki. Warto też rozważyć zgłoszenie papierowe. Mimo iż Ministerstwo Finansów zapewniło o rozstrzyganiu wątpliwych zgłoszeń na korzyść przedsiębiorców, to niektórzy wciąż spierają się z fiskusem o formę rozliczenia za poprzednie lata.

16.02.2024

PIT przygotowany przez MF niektórzy muszą uzupełnić samodzielnie

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z usługi Twój e-PIT, w której po raz pierwszy udostępnia zeznania dla przedsiębiorców i po raz kolejny dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. PIT-y przygotowane przez skarbówkę nie zawierają jednak większości ulg, a nawet jeśli już je mają, to konieczne mogą być zmiany. Również przedsiębiorcy będą musieli znacznie uzupełnić przygotowane dla nich zeznania.

15.02.2024
1  2  3  4  5    75