Sejm poprawił przepisy o paszportach - dzieci par jednopłciowych mogą mieć jeszcze trudniej

Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo unijne

Urodzone za granicą dzieci par jednopłciowych nie powinny mieć problemów z otrzymywaniem polskich dokumentów – tak wynika m.in. z orzecznictwa NSA oraz rozstrzygnięć unijnych trybunałów i to niezależnie od tego, czy państwo uznaje związki jednopłciowe. Tymczasem Sejm tak zmienił przepisy, że może być to jeszcze trudniejsze.

14.01.2022

SN uwzględnił kolejną kasację prokuratury w sprawie transgranicznego uprowadzenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W 2019 roku Polka, matka czteroletniego chłopca przywiozła go z Irlandii do Polski. Tłem miała być przemoc, jakiej dopuszczał się wobec niej ojciec dziecka, co zresztą było przedmiotem postępowania karnego. Mężczyzna wystąpił jednak do polskiego sądu, bo chciał, by syn bezzwłocznie wrócił. Takie też były orzeczenia I i II instancji. Teraz SN zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.

14.01.2022

Kara za brak kontaków z dzieckiem? Wypowie się Sąd Najwyższy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd Okręgowy w Krakowie ma wątpliwości, czy możliwe jest zagrożenie osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. To stosowane jest obecnie w odwrotnej sytuacji, gdy w kontaktach przeszkadza rodzic, z którym dziecko przebywa. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

13.01.2022

SN rozstrzygnie, czy rodzic może reprezentować dziecko przy ustalaniu kontaktów z rodzeństwem

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Zasada dobra dziecka uzasadnia za każdym razem zbadanie przez sąd, czy rodzice mogą reprezentować dziecko, czy też z uwagi na możliwość kolizji ich interesów, taka reprezentacja jest wyłączona - uważa sąd drugiej instancji, ale ma wątpliwości, które przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Chodzi o ustalenie kontaktów z rodzeństwem przyrodnim.

11.01.2022

WSA, na wniosek RPO, uchylił kolejne uchwały „anty-LGBT”

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził nieważność uchwał Rady Gminy Lipinki oraz Rady Powiatu Tarnowskiego o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT”. Wcześniej, sądy administracyjne uwzględniły skargi RPO w sprawie uchwał, które podjęły rady gminy Istebna, Klwów, Serniki i Osiek.

10.01.2022

Para się rozstaje, ale co z mieszkaniem i nakładami?

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Gdy para konkubentów ze sobą się rozstaje, rozlicza poczynione nakłady; mężczyzna pozwala kobiecie mieszkać w lokalu, w budynku który jest jego własnością. Powstaje pytanie czy taka służebność mieszkania ma wpływ na rozliczenie? I czy konkubenci mają równie prawo swobodnego korzystania ze wszystkich budynków, które zostaną wybudowane i prawo do przyjmowania gości?

05.01.2022

SN: Ksiądz spóźniony - małżeństwo nieważne, a ślub do powtórzenia?

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Wątpliwości sądu wzbudziła kwestia, czy sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC na podstawie zaświadczenia księdza, nawet przekazanego po terminie, oznacza zawarcie związku małżeńskiego. Czy też należy je powtórzyć przed urzędnikiem stanu cywilnego? Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie uchwałę w składzie siedmiorga sędziów w sprawie ustalenia nieistnienia małżeństwa.

04.01.2022

Przymusowe leczenie alkoholików to fikcja, bo brakuje sankcji

Prawo rodzinne Opieka zdrowotna Poprawmy prawo

Sąd może skierować na leczenia alkoholika, ale nie ma żadnych sankcji za niestawienie się na terapię. Ponadto brakuje procedur przyjęcia takiego przymusowego pacjenta na leczenie. Dlatego zdaniem ekspertów, a także Najwyższej Izby Kontroli, przepisy trzeba poprawić, bo te obecnie obowiązujące w praktyce nie działają. Problemem jest też niska skuteczność takich przymusowych terapii.

03.01.2022

Adwokat Ofiara: Sytuacja dzieci w czasie rozwodu zależy też od pełnomocnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Potrzebna jest zmiana podejścia adwokatów i radców prawnych do postępowań rozwodowych, szczególnie tych, w których chodzi o osoby posiadające małoletnie dzieci. Bo to właśnie dzieci najczęściej ponoszą konsekwencje konfliktów okołorozwodowych. A takie nastawienie wspierające i rodziców, i dziecko jest też szansą na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku - mówi adwokat Robert Ofiara.

01.01.2022

Od Nowego Roku rusza rodzinny kapitał opiekuńczy

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. To nowe świadczenie, będące elementem Polskiego Ładu. W jego ramach, rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia. Rząd poinformował, że w 2022 roku na rodzinny kapitał opiekuńczy przeznaczy ok. 3,1 mld zł.

31.12.2021

SN wyjaśni, czy przy rozstrzyganiu o odebraniu dziecka, sąd bada jego dobro

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Wykonywanie władzy rodzicielskiej podporządkowane jest nie tylko dobru dziecka, ale także szeroko pojętemu interesowi społecznemu - stwierdza sąd okręgowy i pyta Sąd Najwyższy, czy można badać interes dziecka w sprawie o przymusowe jego odebranie. Dlatego że nie ma wyraźnego przepisu, i możliwość zakwestionowania wykonalnego orzeczenia sądowego musiałaby być wyraźnie przyznana sądowi.

29.12.2021

Polskie prawo tego nie przewiduje, ale mamy 50 tys. "tęczowych rodzin"

Prawo rodzinne Administracja publiczna

W świetle prawa nie istnieją, ale według szacunków liczba jednopłciowych rodziców wychowujących dzieci sięga w Polsce 50 tysięcy. Taką liczbę podają autorzy raportu stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza – „Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBTIQ?”. I dodają, że tylko 54 proc. polskiego społeczeństwa zdaje sobie z tego sprawę.

27.12.2021

Alimenciarz nie wypadnie już z rejestru dłużników tylko z powodu upływu czasu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W ciągu ostatnich trzech lat zmniejszyła się zarówno liczba dłużników alimentacyjnych, jak i kwota ich zaległości zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Nie jest to jednak efekt poprawy ściągalności, ale przede wszystkim zmiany przepisów z 2018 roku, od kiedy to zaległości starsze niż 6 lat nie mogą być zgłaszane do BIG. Od 29 grudnia znika 6-letnie ograniczenie terminowe.

27.12.2021

Prawnik "przyjazny dziecku" potrzebny przy trudnych rozwodach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pełnomocnicy prowadzący sprawy rozwodowe powinni chronić nie tylko interesy osób dorosłych - rodziców, ale też ich dzieci. To daje szansę np. na rozwiązanie kwestii związanych z kontaktami czy alimentami. Dlatego Komitet Ochrony Praw Dziecka chce pójść o krok dalej i działającym tak kancelariom nadawać specjalne certyfikaty - "przyjaznej dziecku".

27.12.2021

Nie zadbasz o babcię, domu nie odziedziczysz? – przepisy mało precyzyjne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rząd proponuje zmiany w prawie spadkowym – mają umożliwiać pozbawienie praw do spadku osobę, która nie opiekowała się spadkodawcą. Eksperci są sceptyczni i uważają, że projektowane regulacje są mało precyzyjne i będą sporym wyzwaniem dla sądów. Co więcej, nie tylko podsycą rodzinne spory, ale również wydłużą postępowania spadkowe.

27.12.2021

Kuratorzy - udział w kontaktach z dzieckiem tylko wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Z roku na rok zwiększa się liczba kontaktów dzieci i rodziców przy udziale kuratora. Sądy często traktują taką możliwość jak ostatnią deskę ratunku, a kuratorzy podkreślają, że takie spotkania powinny być traktowane jako sytuacje wyjątkowe, bo stosowane zbyt długo, czasem latami, budowie więzi z rodzicem nie służą. Do sprawy wracają teraz, opiniując projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

20.12.2021

TSUE: Państwa mają wydawać dukumenty dzieciom osób tej samej płci

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Dziecko będące obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do dowodu lub paszportu na podstawie aktu urodzenia wskazującego dwie matki, wydanego przez inne państwo członkowskie. Nawet jeśli dane państwo nie uznaje rodzicielstwa jednopłciowego - orzekł we wtorek 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi pytanie prejudycjalne sądu z Bułgarii.

15.12.2021

Gdzie dwóch się kłóci... tam prawa dziecka cierpią

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej znowu głośno jest o alienacji rodzicielskiej - tym razem w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego. Co ważne ten zapis ma chronić kobiety i dzieci pokrzywdzone przemocą, a sięga się po niego jak po zasłonę dymną także w rozgrywkach okołorozwodowych. Tymczasem polską bolączką są nie tylko "alimenciarze", a z roku na rok coraz mocniej rodzice utrudniający kontakt z dzieckiem.

11.12.2021

SN: Po zaprzeczeniu ojcostwa sąd postanawia o wydaniu nowego aktu urodzenia dziecka

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd opiekuńczy może - na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa męża matki. Zainteresowanym w takiej sprawie jest także mężczyzna, którego ojcostwo zostało zaprzeczone. Jeżeli okaże się, że nie jest on uczestnikiem postępowania, sąd wezwie go do udziału w sprawie (art. 510 § 2 k.p.c.).

11.12.2021

RPO domaga się strategii walki z przemocą ze względu na płeć

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przemoc ze względu na płeć, której doświadczają kobiety, jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka - stwierdza Recznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że wiążące Polskę prawo międzynarodowe i europejskie wymaga przyjęcia przepisów odpowiadających na wszelkie formy tej przemocy - i w sferze publicznej, i prywatnej. Apleuje o całościową państwową strategię w tej dziedzinie.

10.12.2021
1  2  3  4  5    21