Alimenty natychmiastowe - w oczekiwaniu na ustawę

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

28.01.2023

Sędziowie od rodzinnych spraw transgranicznych zajmą się też alimentami i kontaktami

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sejm uchwalił nowelizację procedury cywilnej rozszerzającą kognicję 11 sądów okręgowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które zajmują się rodzinnymi sprawami transgranicznymi na podstawie konwencji haskiej. Będą mogły rozstrzygać także kwestie dotyczące alimentów, kontaktów i opieki. Warunkiem będzie zgoda uczestników, uznanie jurysdykcji sądu i porozumienie w sprawie powrotu dziecka.

26.01.2023

Policja zakaże zbliżania się i kontaktowania "przemocowca" z osobą, którą krzywdzi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Policjanci i żandarmii wojskowi będą mieć nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. Chodzi o zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo - pracują i uczą się osoby pokrzywdzone. Ustawa antyprzemocowa 2.0 - tzw. Lex Romanowski została podpisana przez prezydenta, a rozwiązania te wejdą w życie sześć miesięcy po jej ogłoszeniu.

24.01.2023

Dni Babci i Dziadka - ważne są relacje i prawa

Prawo rodzinne

W związku z dniami Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia), oprócz wizyty i prezentu, warto też zadbać o to, by dziadkowie znali prawa, jakie im przysługują. Polskie prawo daje im wiele uprawnień względem najmłodszych członków rodziny - pisze adwokat Katarzyna Bórawska, specjalizująca się w prawie rodzinnym i karnym. Dodaje, że dotyczy to zarówno więzi rodzinnych jak i relacji majątkowych.

21.01.2023

Przyszłą byłą żonę można kochać, byle nie w sądzie, bo z rozwodem będzie krucho

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Podstawą rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. A to oznacza rozkład we wszystkich sferach - uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej. W przepisach nie ma określonego terminu, sądy przyjmują jednak, że powinno to być minimum kilka miesięcy. Pożegnalny kontakt intymny, zapewnienia o ciepłych uczuciach do jeszcze obecnej żony, w szybkim zakończeniu związku raczej nie pomogą.

21.01.2023

Rada Legislacyjna: Słuszne zmniejszenie ryzyka fałszerstw testamentów

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Rada Legislacyjna przy premierze pozytywnie ocenia reformę prawa spadkowego. I ma nadzieję, że reforma ta będzie kontynuowana, ponieważ prawo spadkowe stanowi dziedzinę o wysokiej doniosłości społecznej i gospodarczej, wpływając na stosunki majątkowe obywateli. Szczególnie ważna jest problematyka testamentów, a kwestie są jeszcze nieuregulowane, chociażby testamenty małżeńskie lub szerzej - wspólne.

19.01.2023

Gospodarstwo domowe może odzyskać VAT z rachunku za gaz

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy

Osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą już pobrać wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Trzeba pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku i trzeba spełnić kryterium dochodowe. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek.

18.01.2023

O jedną czwartą wzrosła liczba dzieci zostawionych po urodzeniu w szpitalach

Prawo rodzinne Opieka zdrowotna

Z danych, do których dotarło Prawo.pl wynika, że w 2021 roku, w porównaniu do średniej z poprzednich lat, o jedną czwartą wzrosła liczba noworodków, których rodzice zdecydowali - lub zdecydował o tym sąd - że nie wrócą z nimi do domu. Eksperci zwracają uwagę na zbieżność tego faktu ze zmianą prawa: usunięciem - w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - przesłanki umożliwiającej aborcję ze względu na ciężkie wady płodu.

16.01.2023

Dobrze rozwieść klienta to sztuka, więc kosztuje nawet 50 tys. zł

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polskie rozwody nadal wiążą się z dużymi emocjami, trwają czasem latami, a byli partnerzy potrafią zaciekle walczyć o zestaw sztućców. A to, jak duży jest konflikt, czy strony domagają się orzeczenia o winie, czy potrafią podzielić wspólny majątek lub porozumieć się co do kontaktów z dziećmi i alimentów, wpływa na to, ile zapłacą swoim prawnikom. Stawki na rynku są mocno zróżnicowane - od kilku do nawet 50 tysięcy złotych.

14.01.2023

Dr Kluczewska: Warto, by nieletni sprawca korzystał z pomocy obrońcy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Jeśli sprawa dotyczy nieletniego sprawcy, celowe jest, aby dbać o udzielenie mu wsparcia i zapewnienie mu resocjalizacji. Tymczasem nowe przepisy nie są optymalne do realizacji tych celów. Jako praktyk uważam, że szczególnie problematyczna jest ograniczona uznaniowość sędziego przy wymierzaniu środka poprawczego - wskazuje adwokat dr Aleksandra Kluczewska.

12.01.2023

Dr Czarnecki: Pokrzywdzony w sprawach nieletnich powinien być stroną postępowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pozycja pokrzywdzonego w przepisach ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uległa pewnym zmianom względem poprzedniego stanu prawnego. Przepisy wymagają jednak modyfikacji, a ponadto organy stosujące prawo powinny zwracać uwagę na osobę pokrzywdzonego - wskazuje dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, społeczny kurator sądowy w sprawach nieletnich.

06.01.2023

SA: Kult zmarłych nakazuje odmówić ekshumacji

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Ekshumacja nie może być dokonana jedynie z powodu wygody dojazdu na cmentarz - orzekł Sąd Apelacyjny, oddalając powództwo o ochronę kultu zmarłych. - Pozwani wnukowie i prawnukowie nie wyrażając zgody na ekshumację swoich dziadków i pradziadków nie działali bezprawnie. Zajętego przez nich stanowiska nie można ocenić jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego - dodał sąd.

03.01.2023

Alimenciarz "bez" spadku, lepsza ochrona małoletnich spadkobierców - coraz bliżej zmian w prawie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Tuż przed świętami rząd przyjął projekt zmian w prawie spadkowym, który ma ograniczyć krąg spadkobierców i m.in. rozszerzyć podstawy niegodności dziedziczenia o sytuacje uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub obowiązku pieczy. Co więcej, małoletni ma być lepiej chroniony przed dziedziczeniem długów.

02.01.2023

Wzajemne znęcanie się nie podlega karze, ale karcenie fizyczne jest przestępstwem

Prawo karne Prawo rodzinne

Przemoc w rodzinie wiąże się z nadużywaniem znaczącej przewagi. Jednak nie podlega karze, bo nie jest przestępstwem wzajemne znęcanie się małżonków. Natomiast zachowanie agresywne może wyczerpywać jednostkowo znamiona przestępstw znieważania bądź naruszania nietykalności fizycznej. Nie jest też karane werbalne karcenie dzieci w celach wychowawczych, a także, gdy pokrzywdzony godzi się na naruszenie jego praw.

02.01.2023

Niechciane dziecko łatwiej zostawić w oknie życia, ale dla jego dobra lepiej - w szpitalu

Prawo rodzinne Opieka zdrowotna

Okna życia z założenia mają ratować niemowlęta, którymi rodzice nie chcą lub nie mogą się zająć. Choć cel jest szczytny, sytuacja prawna takiego dziecka już na początku jest mocno utrudniona, a ewentualna szansa na adopcję przesunięta nawet o kilka miesięcy. Dlatego dla dziecka zdecydowanie lepszą alternatywą jest pozostawienie go szpitalu, choć wymaga to od matki większego zaangażowania.

31.12.2022

Wysłuchanie dziecka łatwe nie jest, ale pomaga w orzekaniu w sporach rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Gdy sąd prowadzi postępowanie dotyczące dziecka, może chcieć spotkać się z nim osobiście i je wysłuchać. Wysłuchanie ma pozwolić na ustalenie spostrzeżeń dziecka, jego życzeń. Przykładowo, czy chce wyjechać z jednym z rodziców na wiele miesięcy z kraju, czy chce brać udział w zajęciach dodatkowych, do której szkoły chce uczęszczać. Czyli w kwestiach co do których jego rodzice, często skonfliktowani, nie potrafią się porozumieć.

26.12.2022

SO: Obawy rychłej śmierci nie było, testament ustny - nieważny

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sądy dwóch instancji nie dały wiary w istnienie testamentu ustnego zmarłego. Dlatego że w dniu jego sporządzenia nie zachodziła przesłanka obawy rychłej śmierci, gdyż nie miało miejsca wyraźnie odczuwalne pogorszenie stanu zdrowia spadkodawcy. A co więcej, wątpliwości sądu wzbudziły podpisy trzech świadków, wielokrotnie skazanych prawomocnymi wyrokami sądów za popełnione przestępstwa o dużej wadze.

24.12.2022

Postępowania spadkowe mają być szybsze

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Skrócenie postępowań spadkowych i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego spadkobierców - to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które go przygotowało, dostosowuje on prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych. Nie będzie już potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z jej śmierci.

20.12.2022

Premier: Będziemy pracować nad wdrożeniem alimentów natychmiastowych

Prawo rodzinne

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w ubiegłym tygodniu wystąpił do premiera z prośbą o jak najszybsze wprowadzenie w życie przepisów o alimentach natychmiastowych. Premier odpowiedział, że rząd zamierza wdrażać kolejne uszczelnienia w całym tym procesie, po to, by w sytuacji głównie matek nie dochodziło do tego, że alimenty nie są płacone, że ktoś unika alimentów.

19.12.2022
1  2  3  4  5    26
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski