Propozycje deregulacyjne PiS wróciły do Sejmu

Samorząd terytorialny Odpady Administracja publiczna Małe i średnie firmy Podatek od spadków i darowizn

Posłowie PiS skierowali do Sejmu pakiet 27 ustaw deregulacyjnych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. umów leasingu, czasowego wycofania pojazdów z ruchu, obciążeń przedsiębiorców, zmian podatkowych. Cześć propozycji to kopia projektu, skierowana jeszcze za czasów komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji, która działała w Sejm IX kadencji. Własne propozycje ma wkrótce przedstawić też rząd.

13.02.2024

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn także w rodzinie zastępczej

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn ułatwia przekazywanie majątku osobom, które łączą różne więzi rodzinne, bowiem jednakowo traktuje dzieci biologiczne, przysposobione, adoptowane i z rodzin zastępczych, umożliwiając im wolne od podatku przekazywanie darowizn oraz spadkobranie. Ustawowy krąg osób, dla których przewidziana jest ulga obejmuje zarówno wychowanków rodzin zastępczych, jak i rodzinnych domów dziecka.

31.01.2024

Od pierścionka zaręczynowego czasami trzeba zapłacić podatek

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

W przedwojennej Polsce przyjmowało się, że wartość pierścionka zaręczynowego powinna odpowiadać trzymiesięcznym zarobkom narzeczonego. Przekładając tę wartość na dzień dzisiejszy, mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi w Polsce w 2023 roku „na rękę” 2.709,48 zł, należy zwrócić uwagę na niezbyt romantyczny aspekt podatkowy - pisze Zofia Gajewska, adwokat. 

25.12.2023

Wsparcie od fundacji może być z podatkiem - trzeba zmienić przepisy

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Poprawmy prawo

Osoby otrzymujące od fundacji pomoc o wartości ponad 5733 zł powinny co do zasady zapłacić podatek od spadków i darowizn. By tego uniknąć, fundacje formułują umowy z podopiecznymi w ten sposób, by pomoc nie była darowizną, ale świadczeniem zwolnionym z PIT. Problem można łatwo rozwiązać poprzez dodanie zwolnienia w ustawie podatku od spadków i darowizn - postulują eksperci.

16.12.2023

Łatwo stracić ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Osoba korzystająca z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn uniknie daniny, jeśli spełni odpowiednie warunki. Musi być zameldowana i mieszkać w spadkowym lokalu przez pięć lat. Nie można go w tym czasie ani sprzedać ani podarować innej osobie. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki - spadkobierca sprzeda lokal bez utraty ulgi, jeśli ma ważny powód i kupi za to nową nieruchomość.

04.11.2023

Dziecko nie płaci podatku, jeśli rodzice przekażą darowiznę na subkonto dewelopera

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Darowizna między najbliższą rodziną, udokumentowana wpływem na rachunek bankowy dewelopera, wyodrębniony dla córki, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Trzeba ją jednak zgłosić do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli obciążenia rachunku darczyńcy – potwierdza skarbówka w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają interpretację jako... zaskakująco korzystną.

28.10.2023

Darowizny od użytkowników aplikacji mogą być opodatkowane

Podatek od spadków i darowizn

Twórcy programów i aplikacji, którzy otrzymują darowizny od użytkowników, powinni sumować wszystkie wpłaty otrzymywane od poszczególnych osób w pięcioletnim okresie. Darczyńcą jest każdy użytkownik aplikacji o określonej nazwie (nick’u). Użytkowników aplikacji należy zaliczyć do III grupy podatkowej. W momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku należy wykazać wpłaty w zeznaniu i zapłacić podatek.

08.10.2023

Rozliczenie majątkowe byłych małżonków pełne pułapek

PIT Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli byli małżonkowie przy okazji rozwodu dzielą również majątek osobisty, np. mieszkanie, które nabyli wspólnie przed ślubem, zwolnienie z PIT nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w podatku od spadków i darowizn - podział majątku osobistego byłych małżonków będzie mógł podlegać opodatkowaniu – pisze dr Bartosz Kubista, partner zarządzający w GLC.

04.09.2023

Fiskus zarabia na rozstaniach - chce podatku od podziału mieszkania z kredytem

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Nieruchomości

Byłym partnerom trudno jest uniknąć zapłaty danin. Ten, kto przejmuje wspólne mieszkanie i spłatę kredytu, podlega podatkowi od spadków i darowizn. Od drugiej osoby, która zrzekła się swojej połowy mieszkania i uwolniła od spłaty hipoteki, fiskus żąda PIT. Eksperci ostrzegają, że rozliczenia po rozpadzie związków zarówno nieformalnych, jak też małżeństw, są pełne pułapek.

02.09.2023

Darowizna od rodziny bez podatku, ale uwaga na pułapki

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Pieniądze otrzymane od brata są zwolnione z daniny, nawet gdy brat ma wspólność majątkową ze szwagierką i wspólne konto w banku. Skarbówka potwierdza, że darczyńcą może być tylko jeden z małżonków – kluczowe jest jednak odpowiednie sformułowanie umowy. Należy przy tym pamiętać o nowych zasadach opodatkowania darowizn od 1 lipca 2023 roku.

29.07.2023

Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Dla przedsiębiorcy, który wykupił samochód z leasingu, korzystniejsze od sprzedaży może być przekazanie auta w darowiźnie np. małżonkowi czy dziecku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pozwala to uniknąć podatku bez czekania obowiązkowych sześciu lat. Po spełnieniu odpowiednich warunków, od takiej darowizny nie trzeba też płacić VAT.

28.07.2023

Trybunał Konstytucyjny: Definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją

Finanse samorządów Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Przepis utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. Ustawodawca ma wprowadzić nową definicję budowli oraz budynku, które nie będą odwoływać się do ustaw niepodatkowych.

04.07.2023

Początek lipca tradycyjnie pełen zmian w prawie

Pacjent Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Finanse Kredyty Podatek od spadków i darowizn

Zmiany w opodatkowaniu najmu, zasadach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, 2-proc. kredyt na mieszkanie – to tylko niektóre lipcowe nowości dla osób fizycznych. Nowe regulacje dotkną jednak także przedsiębiorców. Pojawi się m.in. nowy rodzaj postępowań konsumenckich. Zmian jednak jest znacznie więcej – i nie chodzi wcale o skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

30.06.2023

Wdowa nie płaci PIT od sprzedaży spadkowego samochodu

Prawo rodzinne PIT Podatek od spadków i darowizn

Po śmierci małżonka wdowa nie nabywa ponownie udziałów w samochodzie, który wcześniej należał do wspólnego majątku małżeńskiego. Może więc sprzedać auto bez podatku po upływie pół roku od nabycia do majątku wspólnego. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji.

30.05.2023

Sprzedaż spadkowej nieruchomości bez podatku po upływie pięciu lat

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn

Ustalenie daty nabycia nieruchomości ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia. Spadkobierca może sprzedać nieruchomość bez podatku, jeśli upłynęło już pięć od końca roku kalendarzowego, w którym nabył ją spadkodawca. Potwierdza to dyrektor KIS w jednej z najnowszych interpretacji.

29.05.2023

Będą wyższe progi w podatku od spadków i darowizn

Prawo rodzinne Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Wzrosną progi zwolnień, jakie obowiązują w podatku od spadków i darowizn; w górę idą także progi w skali podatkowej obowiązującej w tym podatku – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów opublikowanego w czwartek na stronach RCL. Nowe progi będą wynosić 11 095 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 22 189 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny.

25.05.2023

Kurator spadku nie jest podatnikiem VAT

VAT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Kuratora spadku nie można uznać za podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach zarządu majątkiem spadkowym. Nie jest on spadkobiercą, a jedynie zarządcą majątkowym. Kwota pobrana przez kuratora od nabywcy części majątku gromadzona jest na koncie powierniczym i nie ma bezpośrednich korzyści z umowy sprzedaży. Potwierdziła to skarbówka w niedawnej interpretacji.

24.05.2023

Fiskus może chcieć podatku od prezentu na komunię

Ordynacja Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Maj to miesiąc pierwszych komunii i organizowanych z tej okazji spotkań rodzinnych. Wśród najpopularniejszych prezentów są drony, smartfony, tablety, biżuteria i quady. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dla fiskusa taki upominek to darowizna, która może podlegać opodatkowaniu. Podstawowe znaczenie ma wartość prezentu i to, kto go wręczył.

20.05.2023

Od lipca nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Otrzymując darowiznę nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa podatkowa, tak i ta przewiduje zwolnienie z opodatkowania, jak i preferencje podatkowe. Od lipca 2023 r. limity uprawniające do zwolnienia z podatku zostaną zmienione.

16.05.2023

Ustawa deregulacyjna nowelizująca 16 ustaw już obowiązuje. Oto zmiany

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn

Wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach, wyższy próg dla działalności nieewidencjonowanej, zmiany w sprzedaży lasów, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, zmiany w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych - to niektóre ze zmian, które wprowadza obowiązująca od 12 maja tzw. ustawa deregulacyjna. Zebraliśmy najważniejsze z nich, niektóre są kontrowersyjne.

12.05.2023
1  2  3  4  5    6