Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.

28.01.2023

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

27.01.2023

Darowizna od ciotki w ramach rodziny zastępczej bez podatku

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Darowizna pieniężna przekazana przez ciotkę, jako opiekuna prawnego na rzecz wychowanka, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zrównuje sytuację prawną dzieci biologicznych i przysposobionych z dziećmi, które pozostają (bądź pozostawały) w rodzinach zastępczych. Konieczne jest jednak zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym.

21.01.2023

Darowizna z Ukrainy dla córki w Polsce bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Ukraina

Darowizna środków pieniężnych od matki i babki z Ukrainy dla córki przebywającej w Polsce nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn. Konieczne jest jednak, aby w chwili zawarcia umowy darowizny podatniczka nie miała miejsca stałego pobytu w Polsce, lecz wyłącznie zezwolenie na pobyt czasowy. Potwierdza to wydana właśnie interpretacja podatkowa.

07.01.2023

Darowizna przekazana w ramach pomocy humanitarnej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Wspierający osoby potrzebujące pomocy w ramach akcji humanitarnych, których pomoc polega m. in. na zbiórce pieniędzy i przekazywaniu środków finansowych potrzebujący, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Bycie pośrednikiem nie oznacza przysporzenia majątkowego, co z kolei nie skutkuje nabyciem własności rzeczy bądź praw majątkowych.

26.12.2022

Od zbyt drogiego prezentu pod choinką fiskus może chcieć podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Osoby oczekujące już na wizytę Świętego Mikołaja i prezenty muszą mieć świadomość, że z punktu widzenia prawa świąteczne upominki to nic innego jak darowizny - a te podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Można skorzystać z pewnych zwolnień, jednak by mieć do nich prawo, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W niektórych przypadkach może się więc okazać, że podatek trzeba będzie zapłacić.

24.12.2022

Sądy pozwalają przelać rodzinną darowiznę na inne konto, ministerstwo nie

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Poprawmy prawo

Skarbówka, mimo sprzeciwu sądów, uznaje, że przelanie gotówki tytułem darowizny bezpośrednio na rachunek sprzedającego mieszkanie, zamiast na konto syna, który jest jego nabywcą, nie uprawnia do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Również w opublikowanej właśnie broszurze informacyjnej Ministerstwo Finansów podkreśla wymóg przekazania darowizny na konto obdarowanego.

03.12.2022

Niezgłoszenie do opodatkowania spadku może podlegać karze

Ordynacja Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli przepisy prawa podatkowego zobowiązują podatnika do zapłaty podatku, złożenia deklaracji podatkowej, a podatnik nie dopełnił takiego obowiązku, wówczas zachowanie to może stanowić czyn zabroniony podlegający odpowiedzialności karnej skarbowej. Obowiązek podatkowy powstaje także w przypadku nabycia przez podatnika majątku w drodze zasiedzenia lub darowizny.

25.11.2022

Fundacje rodzinne nie do końca atrakcyjne, głównie z powodów podatkowych

CIT PIT Małe i średnie firmy Podatek od spadków i darowizn

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej został w sumie dobrze przyjęty. Ale ma niedociągnięcia, które spowodują, że w przypadku jej rozwiązania, trzeba będzie zapłacić podatek wyższy, niż przy rozwiązaniu zwykłej spółki - sygnalizują eksperci. Wskazują, że fundacja może być podatkową "złotą klatką" - można będzie w nią korzystnie zainwestować, gorzej z wyciągnięciem z niej pieniędzy.

25.11.2022

Pieniądze dla żony to darowizna, ale bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około ośmiu tysięcy złotych na bieżące wydatki. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowiznę? Z takim pytaniem zgłosił się do redakcji Prawo.pl Czytelnik.

21.11.2022

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.

21.11.2022

Data nabycia spadku wpływa na podatek, ale liczą się także wartości i limity

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Od spadków płaci się podatek od spadków i darowizn. Daninę trzeba rozliczyć na specjalnym druku w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku. Najbliższa rodzina ma jednak prawo do zwolnienia z podatku. O spadku trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Jest na to sześć miesięcy. Od niedawna obowiązują nowe, wyższe limity wartości spadku, które dają prawo do zwolnienia innym grupom.

29.10.2022

Darowizny: Fiskus nieugięty, orzecznictwo rozbieżne, MF nie widzi problemu

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Regulacje dotyczące darowizn wśród najbliższej rodziny wciąż nie doczekały się jednoznacznych interpretacji. Fiskus uznaje, że pieniądze nie mogą być przekazane w gotówce. Orzecznictwo niektórych sądów administracyjnych jest jednak mniej restrykcyjne. Chaos utrudnia życie podatnikom, jednak Ministerstwo Finansów nie planuje zmiany przepisów – mimo apeli i zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

24.10.2022

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – nowe limity

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Otrzymując darowiznę nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa podatkowa, tak i ta przewiduje zwolnienie od opodatkowania, jak i preferencje podatkowe. Od 13 października obowiązują nowe limity.

19.10.2022

NSA: Sześć miesięcy musi wystarczyć na złożenie oświadczenia

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nie można przeprowadzać testu zgodności z Konstytucją określonego przepisu bez odniesienia się do argumentacji, która wcześniej została podana przez Trybunał Konstytucyjny. Sześć miesięcy to nie jest za krótko, aby podatnik mógł zrealizować swoje uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

18.10.2022

Umowa powiernictwa bez podatku od spadków i darowizn

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Przekazanie przez powiernika środków finansowych w wykonaniu umowy powierniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tak twierdzą organy podatkowe. Potwierdzają, że przekazanie pieniędzy nie jest darowizną. Eksperci podkreślają, że nie jest też pożyczką. Podatku od czynności cywilnoprawnych również nie trzeba więc płacić.

16.09.2022

RPO: Zwalniajmy z podatku darowizny niezależnie od ich formy

Podatek od spadków i darowizn

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień w sprawie dokumentowania darowizn w ramach najbliższej rodziny. Urzędy skarbowe domagają się zapłaty podatku od darowizn, gdy pieniądze są przekazywane w gotówce. Tymczasem niektóre wyroki sądów administracyjnych dopuszczają zwolnienie z podatku dla najbliższych bez względu na formę transferu pieniędzy.

12.09.2022

Urzędy wydają decyzje po terminie i domagają się zaległych podatków

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nabywcy mieszkań mają duży problem. Gminy zaczęły bowiem porządki i rozliczają zaległy podatek od nieruchomości. Zapomniały jednak o przedawnieniu. Wydają decyzje określające wymiar daniny, które jednak od samego początku są nieważne. Minęło bowiem więcej niż trzy lata. Podatnik może taki przedawniony podatek zapłacić – jednak tylko dobrowolnie, egzekucja takiej wpłaty jest niezgodna z prawem.

05.09.2022

Córka ustanowi służebność mieszkania dla matki bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania przez córkę na rzecz matki, za zgodą zięcia, nie będzie wymagało zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdzają to organy skarbowe. Transakcji nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Konieczne jest jednak zawarcie w tej sprawie umowy w formie aktu notarialnego.

20.08.2022

Przekazanie nieruchomości w związku partnerskim ma skutki podatkowe

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

W przypadku gdy partnerzy postanowili przenieść na rzecz partnerki udział byłego partnera w prawie własności nieruchomości, tak by stała się ona wyłączną jej właścicielką, podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn będzie stanowiła wartość rynkowa nabywanego udziału pomniejszona o połowę kwoty hipoteki i kwotę wolną od podatku. Tak korzystnie uznały organy skarbowe.

04.06.2022
1  2  3  4  5    
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski