30 listopada ostatni dzień na złożenie wniosków o dodatek węglowy lub na inne źródła ciepła

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła: oleju opałowego, gazu LPG, drewna kawałkowego lub innej biomasy. Dziś mija też termin złożenia wniosków przez tzw. podmioty wrażliwe. Od 1 grudnia urzędy zaczną przyjmować wnioski o dodatek elektryczny.

30.11.2022

Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.

28.11.2022

Wyodrębnienie adresu pod dodatek węglowy może być niemożliwe

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że osobno funkcjonujące gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem, skorzystają z dodatku węglowego tylko, gdy rozpoczną procedurę wydzielenia odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. Muszą przedstawić na to dokumenty. Zdaniem prawników, wytyczne resortu wprowadzają w błąd, bo nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku.

28.11.2022

Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl

25.11.2022

Najpierw wniosek o nadanie nowego adresu, potem można wnioskować o dodatek węglowy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Znowelizowane przepisy o dodatku węglowym pozwalają na przyznanie dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem, które korzystają ze wspólnego pieca współdzielonego lub osobnych źródeł ogrzewania. Trzeba jednak udowodnić, że rozpoczęło się procedurę wydzielenia odrębnego adresu. W trudnej sytuacji będą też osoby samotne, mieszkające pod jednym dachem z inną osobą - np. byłym małżonkiem.

23.11.2022

Wniosek o preferencyjny zakup węgla składa członek wspólnoty mieszkaniowej, a kupuje wspólnota

Samorząd terytorialny Węgiel

Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie od gminy musi złożyć członek wspólnoty mieszkaniowej ogrzewanej kotłownią na węgiel. Nie musi tego robić osobiście. Wystarczy, że go podpisze, a wniosek fizycznie złoży w urzędzie gminy np. członek zarządu wspólnoty. Samym zakupem węgla może zająć się już zarząd lub zarządca wspólnoty.

22.11.2022

Niespełna 50 procent samorządów podpisało umowy na dostawę węgla

Samorząd terytorialny Węgiel

Deklarację przystąpienia do systemu „węgiel od gminy” złożyło około 2300 gmin, zapotrzebowanie na węgiel zgłosiło o 100 mniej. Z blisko 1 tysiącem gmin podpisano już umowy na dostawy węgla - poinformował w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Jego zdaniem procedura podpisywania umów powinna zakończyć się w tym tygodniu.

21.11.2022

Ile węgla w węglu - rząd zapewnia o dobrej jakości, ale z reklamacją mogą być problemy

Samorząd terytorialny Węgiel

Mieszkaniec kupujący węgiel od gminy otrzyma certyfikat potwierdzający jego jakość. Gdy nie będzie zgodny z rzeczywistością, złej jakości węgiel wolno zareklamować, ale nie będzie to proste. Same gminy będą mogły zwracać się z ewentualnymi roszczeniami do spółek Skarbu Państwa, z którymi na dniach powinny podpisać umowy, ale obawiają się, że zostaną pozostawione same sobie i tylko one będą adresatami roszczeń mieszkańców.

09.11.2022

Aby kupić węgiel od gminy trzeba złożyć wniosek i oświadczenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel

Co do zasady podstawą zakupu węgla przez osobę fizyczną w gospodarstwie domowym jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego. Osoba zainteresowana zakupem węgla we własnej gminie - będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek i oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli węgla na sezon grzewczy 2022-23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

08.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski