WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane jako członkowie drugiego gospodarstwa. Taki wniosek wynika z wydanego niedawno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

18.09.2023

WSA: Można przyznać dodatek węglowy po śmierci wnioskodawcy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Jeżeli po złożeniu wniosku o dodatek węglowy wnioskodawca zmarł, organ powinien w drodze wywiadu środowiskowego ustalić, czy istnieją osoby we wspólnym gospodarstwie, którym dodatek można wypłacić. Pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia, organ naraża się na zarzut bezczynności. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

16.09.2023

WSA: Burmistrz musi ustalić rzeczywisty rodzaj źródła ciepła przy dodatku węglowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Dodatek węglowy przysługuje szerokiemu kręgowi uprawnionych. Organy administracji powinny zatem podjąć wysiłek, by móc go wypłacić. Jeżeli pojawią się wątpliwości czy dany wniosek uwzględnić, aby je rozwiać, oprócz danych z CEEB muszą sięgnąć do innych dowodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

21.08.2023

Gminy mogą przejąć niesprzedany węgiel jako mienie komunalne

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy Węgiel

Gminy niesprzedany po 31 lipca węgiel mogą włączyć do swoich zasobów jako mienie komunalne i przeznaczyć go na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej. Mogą go także sprzedać innym podmiotom. Tak wynika z wykładni Ministerstwa Aktywów Państwowych. Resort wyjaśnia także, kiedy sprzedaż należy opodatkować VAT i naliczyć akcyzę.

08.08.2023

Samorządy chcą, aby państwowe spółki zabrały „tani” węgiel i oddały pieniądze

Samorząd terytorialny Węgiel

Gminy w niesprzedanym węglu zamroziły blisko 90 mln złotych. Do tego dochodzą koszty pośrednie związane z magazynowaniem i obsługą. Samorządy chcą, aby państwowi dystrybutorzy odebrali od nich surowiec i zwrócili pieniądze - ewentualnie, aby rząd zrekompensował różnicę między ceną 1500 zł za tonę, a tą rynkową. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekonuje, że samorządy nadal będą mogły sprzedawać węgiel.

28.07.2023

NSA uchylił postanowienie o wstrzymaniu decyzji środowiskowej dotyczącej Turowa

Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Węgiel

We wtorek, 18 lipca br., Naczelny Sad Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego WSA z 31 maja br. o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie kopalni Turów. Uwzględniono zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej. Spór dotyczył zagrożeń dla środowiska w wyniku wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w Bogatyni.

18.07.2023

Większy smog z kominków czy zakaz palenia także w węglowej kozie?

Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel

Zwolennicy kominków jako drugiego źródła ogrzewania wygrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd uwzględnił ich skargę, która dotyczyła zakazu palenia w takich urządzeniach w dni smogowe, zapisanego w mazowieckim programie ochrony powietrza. Wyrok może być powodem do tego, aby przepisy antysmogowe zaostrzyć.

17.07.2023

Kto nie pali w piecu, ten zapłaci mniej za śmieci - komisja wraca z pomysłem

Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel

Posłowie z komisji deregulacyjnej wracają z pomysłem, aby właściciel nieruchomości mieszkalnej, który nie wytwarza popiołów paleniskowych mógł być zwolniony przez gminę z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomysł słuszny, ale jego realizacja może napotkać problemy. Choćby z tego względu, że taki popiół nie jest osobną frakcją.

11.07.2023

Gminy zamroziły pieniądze w niesprzedanym węglu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Obywatele mogą taniej kupować węgiel w państwowej spółce, niż po preferencyjnych cenach od gmin. Poza tym latem mało kto myśli o mrozach w zimie. Tymczasem wiele gmin zamroziło pieniądze w węglu, bo sprzedaż końcowa idzie mizernie. Samorządowcy apelują o wypracowanie rozwiązań, które pozwolą gminom zagospodarować niesprzedane paliwo.

07.07.2023

Państwowa spółka oferuje niższe ceny, gminy mogą zostać z niesprzedanym węglem

Samorząd terytorialny Węgiel

Sprzedaż końcowa węgla przez gminy kuleje. Mieszkańcy nie są zainteresowani opałem, a ci, którzy chcą go kupić, mogą zrobić to taniej w państwowej spółce. Śląski Związek Gmin i Powiatów uważa, że ostatnia nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie pomaga gminom. Chcą wprowadzenia kolejnych rozwiązań.

31.05.2023

Samorządy chcą zmian w dystrybucji preferencyjnego węgla

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Węgiel

Większe limity węgla dla uprawionych mieszkańców, wydłużenie lub nielimitowanie ustawowego terminu dystrybucji, możliwość sprzedaży nadwyżki innym gminom lub też odkupienie węgla przez miejscowe składy po cenie sprzedaży mieszkańcom. Zdaniem wielkopolskich samorządów, takie zmiany w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pozwoliłyby rozwiązać problem gmin z nieodebranym paliwem.

20.02.2023

Ukraińscy górnicy będą mogli pełnić funkcje kierownicze w polskich kopalniach

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina Węgiel

Obywatele Ukrainy, którzy nabyli w tym kraju kwalifikacje zawodowe do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania tych kwalifikacji w Polsce - przewiduje podpisana przez prezydenta ustawa o pomocy dla uchodźców. Przepis dotyczy tych Ukraińców, którzy w Polsce przebywają legalnie.

25.01.2023

WSA: Deklaracja źródeł ciepła po terminie, ale dodatek węglowy się należy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Gmina może przyznać dodatek węglowy, gdy deklaracja do CEEB została złożona przed 11 sierpnia 2022 r. Termin ten nie dotyczy zgłoszenia pieca uruchomianego po raz pierwszy po tym dniu, albo gdy korzystanie z pieca na paliwo stałe ustalone zostało w wyniku wywiadu środowiskowego. Ta ostatnia możliwość odnosi się do sytuacji, gdy wniosku o dodatek węglowy nie rozpatrzono przed 3 listopada 2022 r.

11.01.2023

Zainteresowani węglem od gminy muszą uzyskać ponowne zaświadczenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel

Obywatele, którzy mieli wydane w 2022 r. zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie muszą uzyskać je na nowo w gminie. Nawet, gdy węgla nie kupili. Nowe zaświadczenia, gminy mogą wystawiać już na 3 tony paliwa, dla osób które nie kupiły jeszcze węgla i złożyły stosowne oświadczenie – wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

10.01.2023

Rząd rozważa przedłużenie o rok preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy

Samorząd terytorialny Węgiel

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wyklucza wydłużenia o rok preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy. Wówczas do dystrybucji węgla mogłyby zostać dopuszczone podmioty prywatne. Samorządy, które mają problemy z zakupem odpowiedniego asortymentu mogą dokupić go u innego dostawcy. Ministerstwo uruchomiło specjalny mail, na który JST mogą zgłaszać problemy.

09.01.2023

Węgiel do gmin dojeżdża powoli i nie zawsze taki, jaki powinien

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Dystrybucja preferencyjnego węgla idzie jak po grudzie. Jest wiele gmin, które otrzymały zaledwie 30 proc. tego co powinny otrzymać do końca 2022 roku, w województwie mazowieckim nawet tylko 15 procent. Inne gminy otrzymują nie ten asortyment, który chciały. Gminy powiatu tomaszowskiego w lubelskim od nowego roku zostały zaskoczone zmianą dostawcy.

05.01.2023

Przez obsługę dodatków osłonowych, pomoc społeczna odsunięta na drugi plan

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

W kolejnych ustawach o dodatkach osłonowych dla obywateli pozostawiono „furtki”, które pozwalają samorządom scedować obowiązki obsługi tych dodatków na ośrodki pomocy społecznej. Te narzekają na przeciążenie pracą. Alarmują, że w praktyce pomoc społeczna została odsunięta na drugi plan, a OPS-y stały się kasą wypłat rządowych programów.

19.12.2022

Gminy dostały więcej czasu na obsługę wniosków o dodatek węglowy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Rząd dostrzegł, że gminy nie wyrobią się do końca roku z obsługą dodatków węglowych, a w budżecie państwa zabraknie na nie pieniędzy. Przy okazji tzw. ustawy gazowej zmienił przepisy i dosypał kolejne 2 mld zł na ten cel. Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mieli więcej czasu na rozliczenie środków, wojewodowie będą zaś elastyczniej nimi zarządzać.

16.12.2022

Preferencyjny węgiel wciąż nie może dojechać do niektórych gmin

Samorząd terytorialny Węgiel

Wiele gmin, choć podpisało umowy na dystrybucję węgla ponad dwa tygodnie temu, nie doczekało się ani tony. Inne, choć mają kwalifikowanego dostawcę za miedzą, muszą odbierać węgiel dwa powiaty dalej. Spełnia się też czarny sen samorządowców: importowany węgiel bywa kiepskiej jakości. Wraca pytanie o reklamowanie feralnego towaru.

12.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski