Temat dnia

Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.

Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

BHP Budownictwo

Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

Firmy ze strefy przygranicznej dostaną rządową pomoc - przepisy w ustawie o kredytach na mieszkania

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

\sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, która pozwoli na uruchomienie programu finansowego wsparcia dla firm, które ucierpiały finansowo z powodu zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach. Przedsiębiorcy będą musieli jednak spełnić określone warunki. Rząd szacuje, że z programu ma skorzystać ok. 150 podmiotów, a miesięczny budżet przeznaczony na pomoc wyniesie średnio 2,3 mln zł.

Kredyt 2 proc. - senackie poprawki do ustawy o wparciu na pierwsze mieszkanie odrzucone

Kredyty Nieruchomości

Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu obniżające oprocentowanie "bezpiecznego kredytu" do 0 proc. Z niskooprocentowanego kredytu - 2 proc. - będzie można skorzystać już w te wakacje. Dopłata do rat będzie przysługiwać przez 10 lat. Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 mkw.

Likwidacja użytkowania wieczystego - Sejm uchwalił nowelę

Nieruchomości

Firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego już prawdopodobnie w 2023 roku. W piątek, 26 maja, Sejm uchwalił ustawę. To drugi etap reformy, bo kilka lat temu na gruntach uwłaszczyli się właściciele domów oraz mieszkań. Jednak dla przedsiębiorstw nie będzie uwłaszczenia z mocy prawa, jak przy reformie na gruntach mieszkaniowych, ale na wniosek.

W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy.
Marek Rotkiewicz
27.05.2023
Prawo pracy
Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który ma wypłacać rekompensaty rolnikom. Zakłada ona powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów, które skupują, przechowują czy przetwarzają produkty rolne.
Inga Stawicka Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023
Pomoc społeczna
Likwidacja opłaty ewidencyjnej za rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego czy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Kierowcy taksówek zamawianych przez aplikacje będą podlegać większej weryfikacji. A także usuwanie punktów karnych po roku a nie po dwóch. Takie zmiany zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i innych ustaw, do której w czwartek Senat wniósł poprawki, a w piątek Sejm przyjął część z nich.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Samorząd terytorialny

Uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 3 coraz bliżej

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Po rozpatrzeniu przez Senat, Sejm 26 maja poparł jedną z pięciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma...
Krzysztof Koślicki Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Sejm odrzucił weto Senatu do ustawy o speckomisji do badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski

Administracja publiczna Ukraina
Sejm odrzucił w piątek uchwałę Senatu odrzucającą ustawę powołującą Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Powołanie komisji, która ma...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Sejm odrzucił weto Senatu do ustawy mającej usprawnić budowę elektrowni szczytowo-pompowych

Energetyka
Sejm nie poparł w piątek uchwały Senatu, który odrzucił ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa zostanie...
Ret
26.05.2023

Będzie zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu

Sejm uchwalił w piątek zaproponowaną przez rząd nowelizacje ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi...
Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Zmiany w planowaniu przestrzennym - Sejm uchwalił ustawę

Administracja publiczna Nieruchomości
Studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Nie będzie również warunków zabudowy wydawanych na czas nieokreślony. Taka decyzja będzie ważna tylko przez pięć lat. W piątek Sejm uchwalił...
Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2023

Sejm uchwalił ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe

Środowisko Prawo gospodarcze
W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ma ona na celu przyspieszenie inwestycji i dostosowanie sieci...
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Sejm pracuje nad projektem ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisjach projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. E-fakturowanie będzie wymagane od lipca...
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
26.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej,...
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich,...
Maria Dec-Kiełb
26.05.2023

Rząd zapowiada nowy kredyt dla firm, które skupują produkty od rolników

Rynek Prawo gospodarcze
Zostanie utworzona nowa linia kredytowa dla firm, które skupują zboże i owoce miękkie. Ma to zachęcić przedsiębiorców do dokonywania zakupów od polskich rolników i sadowników. Kredyt ma być objęty...
Inga Stawicka
26.05.2023

Rząd chce zaostrzyć przesłanki ochrony dla sygnalistów zewnętrznych

Policja Prawo pracy Prawo unijne
Najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach przewiduje zaostrzenie przesłanek umożliwiających otrzymanie ochrony przez sygnalistę dokonującego zgłoszenia zewnętrznego. Zdaniem prawników, te...
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Zmienią się zasady transgranicznych podziałów spółek - w Sejmie pierwsze czytanie

Spółki Prawo unijne
W kodeksie spółek handlowych znajdą się nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Bardziej będą również chronieni pracownicy takich firm. Wdrożenie tego typu...
Renata Krupa-Dąbrowska Inga Stawicka
26.05.2023

Sprzedaż wysyłkowa bez ewidencjonowania na kasie fiskalnej

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Jeżeli dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, całość zapłaty zostaje przekazana pocztą lub na konto bankowe, a z ewidencji i dowodów...
Malwina Pasternak-Janik
26.05.2023

Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując...
Krzysztof Kaźmierski
26.05.2023

Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie będą współpracować w zakresie podatków

CIT VAT Administracja publiczna
Oba kraje będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie...
Monika Pogroszewska
26.05.2023

TSUE: Nie można oceniać czynności opodatkowanych przez pryzmat prawa cywilnego

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Pozorność czynności na gruncie prawa cywilnego, bez wykazania tego, że wiąże się ona z oszustwem, bądź nadużyciem prawa, nie jest przesłanką wystarczającą do zakwestionowania odliczenia VAT. Artykuł...
Wiesława Moczydłowska
26.05.2023

Niższego limitu obrotu gotówką jednak nie będzie - Sejm pracuje nad przepisami

Małe i średnie firmy Finanse
Sejm rozpoczął pracuje legislacyjne nad projektem uchylającym przepisy z Polskiego Ładu. Od 1 stycznia 2024 r. obniżały one limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł. a także wprowadzały...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2023

Ustawa zapewni udział pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia - projekt w Sejmie

Prawo pracy Spółki
Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel projektu ustawy,...
Grażyna J. Leśniak Inga Stawicka
26.05.2023

Maszynista, motorniczy, kierowca autobusu i cała drużyna pociągu pod szczególną ochroną

Prawo karne Samorząd terytorialny
Kierowcy, maszyniści, członkowie obsługi pociągu wykonujący przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym i kolejowym będą objęci ochroną należną funkcjonariuszowi publicznemu – wynika z...
Robert Horbaczewski
26.05.2023

Z okazji Dnia Matki życzę Ci Mamo… takiej pensji, jaką mają mężczyźni na Twoim stanowisku

Rynek Prawo pracy
Aż 57,53 proc. Polek twierdzi, że jest niedostatecznie wynagradzana – wynika z najnowszego raportu ADP. Luka płacowa w pensjach kobiet i mężczyzn stale się powiększa, a jak ujawnia ten raport,...
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Jeden wymiar kary dla przedsiębiorcy narusza prawo do sądu? Rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Energetyka
Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy przepis nakładający na przedsiębiorcę sztywną karę za niedopełnienie obowiązku z zakresu prawa przedsiębiorców jest zgodny z ustawą zasadniczą. Sąd, który...
Inga Stawicka
26.05.2023

Osoba, która zrezygnowała z oszczędzania w PPK, może zmienić decyzję

Prawo pracy Finanse PPK
Powrót do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Należy go złożyć pracodawcy w formie...
Anna Puszkarska
26.05.2023

TSUE: Niedopuszczalny próg dla decyzji środowiskowej

Administracja publiczna Budownictwo
Obowiązek poddania przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszarach miejskich ocenie oddziaływania na środowisko nie może zależeć wyłącznie od rozmiarów tego przedsięwzięcia - stwierdził Trybunał...
Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować, mimo zakazu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład
Chociaż od 2023 r. nie można już odliczać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, to od zakazu są wyjątki. Skorzystają z nich właściciele budynków, w których mieszkania zajmują...
Monika Pogroszewska
26.05.2023

Będą nowe zasady wykupu lokali wybudowanych w programie "Mieszkanie +"

Finanse Nieruchomości
Najemcy mieszkań w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus, będą mogli stać się ich właścicielami na lepszych niż dotychczas zasadach. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z PFR...
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023

Czat GPT doskonały nie jest – profesjonalistów tak szybko nie zastąpi

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Wykorzystanie czata GPT do przygotowywania dokumentów prawniczych, sposoby na zadbanie o cyberbezpieczeństwo w kancelarii i wyzwania (oraz zagrożenia), które wiążą się z coraz szerszym korzystaniem...
Inga Stawicka
25.05.2023

Byli przedsiębiorcy mają problemy z odzyskaniem nadpłaconej składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Wiele osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2022 r., a w tym roku zdecydowało się z niej zrezygnować, ma problemy z odzyskaniem nadpłaty składki zdrowotnej, ponieważ zlikwidowali konto...
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023
1  2  3  4  5    1288
 • Aktualności
  • Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

   Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.
  • Od lipca ma powstać nowy fundusz ochrony rolników

   Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który ma wypłacać rekompensaty rolnikom. Zakłada ona powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów, które skupują, przechowują czy przetwarzają produkty rolne.
  • Firmy ze strefy przygranicznej dostaną rządową pomoc - przepisy w ustawie o kredytach na mieszkania

   \sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, która pozwoli na uruchomienie programu finansowego wsparcia dla firm, które ucierpiały finansowo z powodu zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach. Przedsiębiorcy będą musieli jednak spełnić określone warunki. Rząd szacuje, że z programu ma skorzystać ok. 150 podmiotów, a miesięczny budżet przeznaczony na pomoc wyniesie średnio 2,3 mln zł.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

   Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
  • Właściciel budynku odpowiada za niesprawny wodomierz

   Choć umowa o zaopatrzenie w wodę może stanowić inaczej, to jednak regułą jest, że to odbiorca odpowiada za prawidłowe działanie wodomierza. Jeżeli więc jest on niesprawny, to odbiorca powinien liczyć się z koniecznością pokrycia opłat za zużycie wody, które nie zostało zarejestrowane przez urządzenie.
  • Powierzchnię całkowitej zabudowy ustala się w planie miejscowym

   Obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy został wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. Pomimo licznych kontrowersji nadal funkcjonuje w niezmienionym kształcie sprawiając problemy inwestorom i organom. Ustawodawca ma plan na zmianę tej sytuacji.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Nie można wykluczyć odstąpienia od kary za zajęcie drogi

   Spółka została ukarana za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wydana w tej sprawie decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze, a sąd pierwszej instancji oddalił wniesioną skargę. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jednak uchylić sporne rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że organy powinny rozważyć możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu.
  • SA: Koniec umowy franczyzy i kara za złamanie zakazu konkurencji

   Po zakończeniu umowy franczyzy wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego, spółka powodowa nie poniosła szkody. Dlatego Sąd Apelacyjny w Poznaniu obniżył wysokość kary umownej za ten czyn o połowę. Pozwany fanczyzobiorca doskonale zdawał sobie sprawę z obowiązywania zakazu, gdyż po zakończeniu umowy bezskutecznie poszukiwał nowej lokalizacji dla prowadzenia swego sklepu.
  • SN: Wypowiedzenie umowy kredytu nie ma znaczenia dla przedawnienia

   Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez rzecznika finansowego. Uchwała ma duże znaczenie, gdyż zapewnia przewidywalność wyroków, przez ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • E-książka obiektu oraz elektroniczny dziennik budowy - kolejny etap cyfryzacji wchodzi w życie

   Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać przepisy o e-książce obiektu budowlanego, a pod koniec stycznia o elektronicznym dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla zarządców i właścicieli budynków oraz inwestorów. Razem z nowelą prawa budowlanego wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego.
  • Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

   Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

   Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

   Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.
  • Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej ograniczona, preferencje podatkowe też

   Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale będzie to działalność ograniczona. Istotna część dozwolonej działalności ma charakter pasywno-inwestycyjny. Do tego jedynie realizując działalność dozwoloną, czyli wynikającą z nowej ustawy, fundacja rodzinna będzie mogła korzystać z preferencji podatkowej - piszą Michał Lejman i Marek Paszczela z Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.
  • Pilawska: Wbrew poglądom niektórych sędziów, nieważność umowy kredytu frankowego nie wpływa na nabycie mieszkania

   Umowa kredytu ma niewiele wspólnego z umową sprzedaży nieruchomości nabywanej za ten kredyt i prawem własności nieruchomości. Można bowiem nie być właścicielem kredytowanej nieruchomości, a spłacać kredyt zaciągnięty na jej zakup. Nie ma więc podstaw do łączenia przez niektóre sądy tych dwóch faktów - pisze Karolina Pilawska, adwokat w Pilawska Zorski Adwokaci.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski