Temat dnia

Kombinowanie, czyli kredyt 2 proc. za wszelką cenę

Z rządowego programu chcą skorzystać nie tylko ci, którzy planują kupić pierwsze mieszkanie. Dwójka singli składa np. dwa wnioski kredytowe, kupuje dwa mieszkania. Do jednego chce się wprowadzić, a drugie wynająć i spłacać dzięki niemu dwa kredyty. Rodzice budują historię kredytową dzieciom, a deweloperzy wrzucają w osobne umowy koszty przekraczające "ustawową" cenę lokalu. W ustawie brakuje mechanizmu kontroli - wskazują prawnicy.

Zasada korzyści kością niezgody przy wycenie wywłaszczanej nieruchomości

Finanse Nieruchomości

Przez wiele lat interpretacja reguły korzyści nie budziła wątpliwości. Rzeczoznawcy majątkowi wyceniający nieruchomości rolne czy leśne wywłaszczane pod drogę, w pierwszej kolejności badali, czy znajduje ona zastosowanie, a jeżeli tak, to jako nieruchomości porównawcze do wycenianej brali te o przeznaczeniu drogowym. W ostatnich latach zarówno urzędy, jak i sądy administracyjne, zmierzają jednak do zmiany interpretacji - pisze Joanna Nogala, radca prawny z INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

DLA Piper: Co trzecia spółka wykorzystująca AI weszła w spór z regulatorem

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i poniosła karę lub została objęta dochodzeniem regulatorów. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper. Główne przyczyny sporów z regulatorami dotyczą ochrony danych osobowych, kwestii konkurencji i bezpieczeństwa produktu.

Zbiórka elektrośmieci wymaga poprawek

Środowisko Odpady Rynek i konsument

Producenci i importerzy lodówek, telefonów oraz paneli fotowoltaicznych wzięli pod lupę dyrektywę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. I oni, i organizacje odzysku, mają kłopoty z zebraniem odpowiedniej ilości elektrośmieci, by zapewnić wymagane przez UE poziomy recyklingu. Apelują o pilną zmianę przepisów. Bez modyfikacji prawa trudno jest bowiem sprostać narzuconym obowiązkom.

Rewolucja w funkcjonowaniu klastrów energii – tym razem (raczej) pozytywna

Samorząd terytorialny Energetyka

Wprowadzenie ułatwień, które zwiększą zainteresowanie społeczeństwa funkcjonowaniem klastrów oraz promowanie alternatywnych źródeł energii - to główne cele ustawy, która częściowo wejdzie w życie 1 października. Do tej pory w Polsce powstało ok. 70 klastrów - za kilka lat ma ich być ponad cztery razy więcej. Prawnicy generalnie pozytywnie oceniają przepisy, mają jednak kilka zastrzeżeń co do szczegółów.

"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

Finanse Banki

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

Prawo.pl
Krajowy System E-Faktur stanie się elementem wymagającym jeszcze większej roli doradztwa podatkowego niż wcześniej. Pojawi się bowiem wiele czynników, które będą wymagały dogłębnej analizy skutków podatkowych, już nie tylko w odniesieniu do samej dokonanej czynności, dla której wystawiana będzie faktura ustrukturyzowana, ale także związanej z technicznymi aspektami wystawiania faktur - piszą Iwona Biernat-Baran i Patrycja Kubiesa.
Iwona Biernat-Baran Patrycja Kubiesa
02.10.2023
VAT Doradca podatkowy

Przepis nakazujący przywrócenie pracownika do pracy - do pilnej zmiany

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Prawnicy nie pozostawiają suchej nitki na obowiązującym od 22 września 2023 r. przepisie, na podstawie którego sąd może w drodze zabezpieczenia zobowiązać pracodawcę do przywrócenia zwolnionego z pracy pracownika, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówią wprost: to wyrok sądu będzie tworzył stosunek pracy. Przy czym nie wiadomo, czy ma to być nowa umowa, a jeśli tak, to jaka. Pracodawcy twierdzą, że ustawodawca przerzuca na nich koszty toczących się latami procesów sądowych, zamiast podjąć działania zmierzające do ich przyśpieszenia.
Grażyna J. Leśniak
02.10.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Projekt nowych objaśnień w sprawie podatku u źródła (WHT) zakłada szereg niekorzystnych rozwiązań, które ograniczą prawo do preferencji - alarmują eksperci. Takie obawy dotyczą zwłaszcza nowych warunków uznania zagranicznego odbiorcy płatności za rzeczywistego właściciela. Projekt wychodzi poza przepisy i zamiast wyjaśnić dotychczasowe wątpliwości, wprowadza kolejne. Zupełnie pominięto natomiast kwestię tego, jak ma wyglądać proces dochowania przez polskiego płatnika należytej staranności.
Monika Pogroszewska
02.10.2023
CIT Prawo unijne

Strategiczne złoża wywrócą gminne plany do góry nogami

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze
Gminy będą musiały zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego, o ile pod położonymi w nich gruntami znajdą się strategiczne złoża. Jeśli będą się zbytnio ociągały, grozi im kara, a wojewoda...
Zofia Jóźwiak
02.10.2023

SN: Brak zapłaty VAT trzeba ukarać, w czasie epidemii termin przedawnienia nie płynął

CIT VAT Doradca podatkowy
Karalność czynu, polegającego na nieuiszczeniu VAT nie ustała, gdyż bieg terminu przedawnienia karalności został wstrzymany na czas trwania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.10.2023

Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Energetyka
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej...
Robert Horbaczewski
01.10.2023

Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
01.10.2023

Odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz WNiP sfinansowanych z dotacji

CIT PIT Rachunkowość
W przypadku rezygnacji ze zwolnienia i zaliczenia odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, skutek końcowy będzie taki sam,...
Sylwia Loręcka
30.09.2023

Kiedy sprzedawca nie wydaje paragonu nabywcy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
W przypadku, gdy po każdorazowej rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik wydaje nabywcy jedynie fakturę, bez uprzedniego jego żądania, nie ma on obowiązku wydawać nabywcy...
Krzysztof Kaźmierski
30.09.2023

Nowy nabór w programie „Ochrona zabytków”

Samorząd terytorialny Budownictwo
Ponad 201 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze w programie „Ochrona zabytków”. Samorządy mogą wnioskować o środki na zadania planowane na 2024 rok oraz...
Robert Horbaczewski
30.09.2023

Zakres wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy jest ograniczony

Prawo pracy
Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy musi być oceniony nie tylko z punktu widzenia potrzeb pracodawcy, wpływu na organizację pracy itp., ale również zgodności z prawem. Trzeba tu...
Marek Rotkiewicz
30.09.2023

Przełomowy wyrok NSA w sprawie przychodów oddelegowanych pracowników

PIT Prawo pracy Prawo unijne
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 roku stwierdził, że zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie powoduje powstania u tego...
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
29.09.2023

Future Health Index: Liderzy inwestują w cyfrowe technologie medyczne

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Prawie dwie trzecie polskich liderów ochrony zdrowia (64 proc.) korzysta lub planuje wykorzystywać cyfrowe technologie medyczne, aby zmniejszyć obciążenia pracą i negatywne następstwa niedoboru...
Katarzyna Nocuń
29.09.2023

Prawo autorskie chroni więź twórcy ze stworzonym dziełem

Nowe technologie
Autorstwo dzieła ma kluczowe znaczenie dla praktyki obrotu utworami i korzystania z nich. Warto zwrócić uwagę na interesujący wyrok wydany przez sąd w USA. Potwierdził on, że twórcą chronionego...
Alicja Rytel
29.09.2023

Mężowie zaufania nie mogą działać na bakier z RODO

RODO Wybory
Mąż zaufania, który nagrywa proces wyborczy, staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Wiąże się to z określonymi obowiązkami i konsekwencjami. Pełnienia funkcji nie ułatwiają...
Robert Horbaczewski
29.09.2023

Umowy o dzieło nie zalały rynku pracy

Prawo cywilne Prawo pracy
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. do ZUS przekazano 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. To nieco więcej niż w analogicznych okresach w latach...
Grażyna J. Leśniak
29.09.2023

Przedsiębiorcy wykażą wartość emisji w importowanych towarach

Prawo gospodarcze Prawo unijne
1 października zacznie obowiązywać CBAM - nowy obowiązek sprawozdawczy dla importerów. Przedsiębiorcy sprowadzający spoza UE takie towary, jak m.in. cement, stal czy nawozy sztuczne, będą podawać...
Monika Pogroszewska
29.09.2023

MF objaśni na nowo przepisy o uldze na ekspansję i podatku u źródła

CIT PIT
Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi na ekspansję, jeśli nie osiągnie wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów objętych ulgą, nawet gdy wzrosną jego przychody ogółem. Nie skorzysta też z ulgi na...
Monika Pogroszewska
28.09.2023

Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 r. oraz strategie zarządzania długiem

Finanse publiczne Finanse
Wydatki budżetowe w 2024 r. wyniosą 849,3 mld zł, a dochody 684,5 mld zł, co oznacza 164,8 mld zł deficytu - wynika z projektu budżetu na 2024 r. Zgodnie z przyjętą przez rząd strategią zarządzania...
Monika Pogroszewska
28.09.2023

Własność przemysłowa często jest pomijana w strategii przedsiębiorstwa

Prawnicy Prawo gospodarcze
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - to tylko niektóre tematy, o których dyskutowano w czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podczas konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy"....
Ret
28.09.2023

Psycholog nie odliczy kosztów zajęć relaksacyjnych

PIT
Nie można uznać, że wydatki na udział w zajęciach relaksacyjnych wraz z kosztami zakupionego sprzętu potrzebnego do tych zajęć są ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła...
Malwina Pasternak-Janik
28.09.2023

Polskie pokolenie Z a budowanie kariery. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 27 proc. przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę. W silver generation takiej zmiany dokonało tylko 2 proc. respondentów. Z kolei w ciągu ostatniego roku wśród...
Grażyna J. Leśniak
28.09.2023

Będzie większe wsparcie ubezpieczeniowe dla eksporterów

Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Polskim firmom będzie łatwiej eksportować do Ukrainy, ze względu na ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy wprowadzają mechanizmy, dzięki którym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów...
Regina Skibińska
28.09.2023

Opublikowano zmianę przepisów geologicznych, które ograniczą zabudowę działek

Prawo gospodarcze
Nowe przepisy nie podobają się m.in. ekologom i gminom górniczym. Ich zdaniem, pozwalają one arbitralnie decydować ministrowi klimatu i środowiska, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne...
Renata Krupa-Dąbrowska
28.09.2023

Inwestor może już zapłacić gminie, by ta uchwaliła dla niego plan

Samorząd terytorialny Budownictwo
Inwestorzy mogą już płacić za uchwalenie specjalnych planów, dzięki którym będą mogli zrealizować swoje przedsięwzięcie. Od 24 września umożliwia to reforma planistyczna. Nie określiła ona jednak,...
Renata Krupa-Dąbrowska
28.09.2023

Automat ZUS mylił się w sprawach Tarcz, firmy będą zwracać pieniądze

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Tarcza finansowa
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z Tarcz Antykryzysowych, zwłaszcza świadczenie postojowe, mogą spodziewać się weryfikacji i decyzji ZUS nakazujących zwrot otrzymanych pieniędzy. W każdym...
Grażyna J. Leśniak
28.09.2023

Hipoteka mniej ważna niż należności zasądzone w postępowaniu karnym

Prawo karne Nieruchomości
Już od 1 października 2023 r. należności zasądzone na rzecz pokrzywdzonego lub osób wykonujących prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym będą uprzywilejowane w toku toczących się postępowań...
Agata Duda-Bieniek
28.09.2023

Pozew zbiorowy przy frankach kusi, ale sukces mało prawdopodobny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty Kredyty frankowe
Coraz więcej frankowiczów decyduje się na drogę sądową. Zachęcają ich to tego nie tylko wyroki TSUE, ale też rekordowe raty. Do indywidualnej walki w sądzie zniechęcają natomiast koszty, choćby te...
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
28.09.2023

KSeF zmusza biura rachunkowe do zmiany umów z klientami

VAT
Jeszcze przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe powinny zmienić umowy z klientami - radzą eksperci. Należy w nich doprecyzować m.in. zakres obowiązków klientów i terminy...
Monika Pogroszewska
28.09.2023

UOKiK: 5 mln zł kary za manipulacje przy wysyłkowej sprzedaży suplementów diety

Rynek i konsument
Na niektórych stronach internetowych Natural Pharmaceuticals oferował darmową próbkę suplementu diety. Gdy konsument klikał, żeby potwierdzić chęć jej otrzymania, niemal natychmiast pojawiało się...
Ret
27.09.2023
1  2  3  4  5    1315
 • Aktualności
  • DLA Piper: Co trzecia spółka wykorzystująca AI weszła w spór z regulatorem

   Co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i poniosła karę lub została objęta dochodzeniem regulatorów. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper. Główne przyczyny sporów z regulatorami dotyczą ochrony danych osobowych, kwestii konkurencji i bezpieczeństwa produktu.
  • Kombinowanie, czyli kredyt 2 proc. za wszelką cenę

   Z rządowego programu chcą skorzystać nie tylko ci, którzy planują kupić pierwsze mieszkanie. Dwójka singli składa np. dwa wnioski kredytowe, kupuje dwa mieszkania. Do jednego chce się wprowadzić, a drugie wynająć i spłacać dzięki niemu dwa kredyty. Rodzice budują historię kredytową dzieciom, a deweloperzy wrzucają w osobne umowy koszty przekraczające "ustawową" cenę lokalu. W ustawie brakuje mechanizmu kontroli - wskazują prawnicy.
  • Rewolucja w funkcjonowaniu klastrów energii – tym razem (raczej) pozytywna

   Wprowadzenie ułatwień, które zwiększą zainteresowanie społeczeństwa funkcjonowaniem klastrów oraz promowanie alternatywnych źródeł energii - to główne cele ustawy, która częściowo wejdzie w życie 1 października. Do tej pory w Polsce powstało ok. 70 klastrów - za kilka lat ma ich być ponad cztery razy więcej. Prawnicy generalnie pozytywnie oceniają przepisy, mają jednak kilka zastrzeżeń co do szczegółów.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Dla odbrębnego prawa własności ważna jest samodzielność lokalu mieszkalnego

   Lokal musi być samodzielny, jeżeli ma być ustanowione odrębne prawo własności. "Samodzielność" oznacza, że właściciel i inne osoby przede wszystkim mają swobodny dostęp do mieszkania np. z klatki schodowej czy korytarza oraz korzystają z lokalu zgodnie z jego funkcją.
  • Opłata za śmieci zależy od rodzaju prowadzonej w domu działalności gospodarczej

   Jeżeli właściciel lub najemca prowadzi obsługę biurową swojej firmy w lokalu lub domu, w których mieszka, to gmina nie może obciążyć go dodatkowymi opłatami za wywóz odpadów komunalnych. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy część nieruchomości mieszkalnej została przeznaczona do wykonywania działalności gospodarczej.
  • Poddasze użytkowe czy nieużytkowe - nie ma prawnej definicji

   Przepisy budowlane nie zawierają definicji poddasza użytkowego i nieużytkowego, chociaż posługują się często tymi pojęciami. Przy ustalaniu charakteru poddasza pomocne może okazać się orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z niego, że poddasze to poziom budynku między najwyższym stropem bądź sklepieniem a pokryciem dachowym.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Opłata reprograficzna też od smartfonów, zapadł ważny wyrok

   Po 13 latach zakończył się proces w sprawie opłaty reprograficznej. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał firmie Sony wypłatę 576 tys. zł zaległej opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. To ważny wyrok ze względu na to, że sąd zdecydował się stwierdzić, że smartfony, tablety czy notebooki podlegają obowiązkowi opłat
  • SN: Zakaz handlu w niedzielę obejmuje też wypożyczalnie, jeśli omijają prawo

   Możliwość handlu w niedziele i święta nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, a także wypożyczalnia książek. Tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego, który uznał, że wyrok sądu okręgowego rażąco narusza prawo i należy go uchylić.
  • SA: Umowa składu naruszona, węgiel zniknął – odszkodowania nie ustalono

   Umowa rozładunku i składu węgla nie została prawidłowo wykonana. Nadzór był niewłaściwy, gdyż po zważeniu okazało się, że brakuje ponad 2 tys. ton węgla. Powstał problem odpowiedzialności i odszkodowania za niedobory spółki. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok sądu i nakazał analizę, czy pozwany poniósł szkodę. W przypadku aktu notarialnego poddania się egzekucji i powództwa przeciw-egzekucyjnego dłużnika, to na pozwanym spoczywa ciężar dowodu.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • "Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

   W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.
  • Nadchodzą zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną i nowe uprawnienia dla KOWR

   Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.
  • Transgraniczne podziały mają pomóc w usprawnieniu procedur, ale są obawy o terminy

   15 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych - tym razem wdrażająca przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają zmiany, wskazując przede wszystkim na wzmocnienie pewności prawa. Obawiają się jednak, że jeden z obowiązków dotyczących przekazywania informacji może znacząco spowolnić procedury.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Zasada korzyści kością niezgody przy wycenie wywłaszczanej nieruchomości

   Przez wiele lat interpretacja reguły korzyści nie budziła wątpliwości. Rzeczoznawcy majątkowi wyceniający nieruchomości rolne czy leśne wywłaszczane pod drogę, w pierwszej kolejności badali, czy znajduje ona zastosowanie, a jeżeli tak, to jako nieruchomości porównawcze do wycenianej brali te o przeznaczeniu drogowym. W ostatnich latach zarówno urzędy, jak i sądy administracyjne, zmierzają jednak do zmiany interpretacji - pisze Joanna Nogala, radca prawny z INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.
  • Prawo autorskie chroni więź twórcy ze stworzonym dziełem

   Autorstwo dzieła ma kluczowe znaczenie dla praktyki obrotu utworami i korzystania z nich. Warto zwrócić uwagę na interesujący wyrok wydany przez sąd w USA. Potwierdził on, że twórcą chronionego dzieła może być tylko człowiek. Gdyby analogiczną sprawę rozpoznawał polski sąd, jego wyrok byłby również wyrazem „tradycyjnego” postrzegania systemu prawa autorskiego. Pozostaje w tym miejscu postawić pytanie, czy rozwój nowych technologii nie wymusi zmian dotyczących filozofii tego systemu ochrony - pisze Alicja Rytel, adwokat.
  • Hipoteka mniej ważna niż należności zasądzone w postępowaniu karnym

   Już od 1 października 2023 r. należności zasądzone na rzecz pokrzywdzonego lub osób wykonujących prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym będą uprzywilejowane w toku toczących się postępowań egzekucyjnych. Co to oznacza dla wierzycieli? W jaki sposób ta zmiana wpłynie na kolejność zaspokajania w egzekucji - zastanawia się Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Restrukturyzacje.
  Zobacz więcej