Temat dnia

Twórca kontra generatywna AI - spór bez prostych odpowiedzi

Opóźnianie się prac nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji nie jest jedynym problemem w kontekście coraz powszechniejszego korzystania z nowych technologii. Coraz bardziej palącą kwestią jest również kwestia wykorzystywania cyfrowych zasobów do "uczenia" algorytmów. Ani na podstawie krajowych, ani unijnych aktów nie można bowiem ustalić, jak wynagradzać twórców za to, że ich dzieła są w ten sposób używane.

Sektor MŚP jednak z zamrożonymi cenami prądu - tak zadecydował Sejm

Małe i średnie firmy Energetyka

Sejm przychylił się do zgłaszanych uwag i zdecydował o dodaniu firm do listy podmiotów, które zostaną objęte mechanizmem "zamrożenia" cen energii elektronicznej. Taki postulat zgłaszał rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Cena maksymalna będzie obowiązywać do końca czerwca 2024 roku. O tym, że pierwotnie firmy miały być wyłączone z grona podmiotów objętych wsparciem, pisaliśmy również na łamach Prawa.pl.

Ważny wyrok TSUE: Umowa kredytu nieważna, choć frankowicz nie złożył dodatkowego oświadczenia

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek, 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sankcja nieważności nieuczciwego zapisu umowy nie może być uzależniona od złożenia przez konsumenta dodatkowego oświadczenia. To sądy krajowe są zobowiązane do stwierdzenia z urzędu, że umowa zawiera nieuczciwy warunek i wyłączenia takich warunków umowy z obrotu. TSUE naprawił błędy Sądu Najwyższego - wskazują prawnicy frankowi. Ci reprezentujący banki uważają inaczej. Dla nich to orzeczenie nie jest przełomowe.

Więcej czasu na zmiany w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach

Administracja publiczna Nieruchomości

Rada Ministrów wydała rozporządzenie wydłużające o rok termin dostosowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach do obowiązujących przepisów prawa. System ZSIN ma zwiększyć efektywność pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami.

WSA: Dane osobowe w prywatnym komputerze pracownika też trzeba chronić

RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję prezesa UODO, w której nałożono karę upomnienia na Rzecznika Finansowego za brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w związku z kradzieżą prywatnego komputera byłego pracownika Rzecznika Finansowego.

Raport KPMG o stanie zeroemisyjności na świecie - co będzie największym wyzwaniem?

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Z roku na rok wzrasta liczba deklaracji neutralności klimatycznej oraz ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie akceptacji społecznej dla rosnących ambicji klimatycznych. Odpowiedzią powinno być pokazywanie zielonej transformacji jako szansy a nie jedynie generatora kosztów i ograniczeń. To niektóre wnioski z najnowszego raportu KPMG w tej sprawie.

Prawo.pl
Samorządy sporządzają coraz więcej dokumentów strategicznych, ale nie przekłada się to na realizację założeń idei określanej jako „zrównoważona mobilność”- to kluczowy wniosek z raportu „Zrównoważona mobilność w polityce transportowej miasta” przygotowanego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. W polskim systemie prawnym brakuje choćby definicji polityki transportowej samorządów gminnych.
Robert Horbaczewski
09.12.2023
Samorząd terytorialny

Ucywilizowanie rynku franczyzy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Projekt nowych przepisów dotyczących regulacji umowy franczyzy w kodeksie cywilnym zaprezentował 8 grudnia minister sprawiedliwości w ustępującym rządzie Mateusza Morawieckiego. W ustawie mają się znaleźć m.in. zasady stosowania weksli, proces zawierania umowy, przebieg współpracy i warunków jej rozwiązania. Do tej pory były zawierane umowy nienazwane.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy przewidują, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop. Pod warunkiem jednak udzielenia go przez pracodawcę w tym okresie. Jeśli do tego nie dojdzie, to pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny.
Magdalena Stojek-Siwińska Dorian Lesner
08.12.2023
Prawo pracy HR

Branżowe centrum umiejętności nowym rodzajem placówki oświatowej

Prawo pracy
Rząd rzutem na taśmę chce zmienić rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, by uzupełnić przepisy o wprowadzone do systemu oświaty nowego rodzaju placówki,...
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023

Krajowe firmy najczęściej tracą na zmianach cen i braku dostępności materiałów

Rynek Finanse
Aż 2/3 polskich firm poniosło straty w związku ze zmianą cen towarów i usług lub brakiem dostępności materiałów – podaje Aon Polska w badaniu „Globalne badanie zarządzania ryzykiem 2023”. Problemy...
Ret
08.12.2023

Konkurs na pracę naukową o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - fundacja czeka na zgłoszenia

Trwa nabór prac do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez fundację im. Prof. Jerzego Wiszniewskiego. Kapituła wyłoni najwybitniejszą pracę z zakresu prawa znaków towarowych, prawa zwalczania...
Monika Sewastianowicz
08.12.2023

Jakich świątecznych benefitów oczekują pracownicy – badanie Pracuj.pl

Prawo pracy HR Rynek pracy
Na liście najbardziej pożądanych benefitów świątecznych bez zmian pierwszą pozycję zajmuje okolicznościowa premia finansowa - chciałoby ją otrzymać 86 proc. pracowników. Jednak tylko 36 proc. z nich...
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023

Przedsiębiorca w restrukturyzacji na łasce zarządcy, czas to zmienić

Nieruchomości
W przepisach restrukturyzacyjnych brakuje uregulowania, które gwarantowałoby przedsiębiorcy w restrukturyzacji i jego rodzinie środki na życie. Znajduje się on wyłącznie na "łasce" zarządcy, który...
Renata Krupa-Dąbrowska
08.12.2023

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy

Prawo pracy HR
Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. W jego treści powinna znaleźć się przyczyna uzasadniająca, która może leżeć zarówno po stronie...
Anna Kostecka Dorian Lesner
08.12.2023

Sposoby limitowania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej

Ordynacja
Podstawowymi mechanizmami wyłączającymi ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej są tzw. czynny żal oraz korekta deklaracji podatkowej. Ich skuteczność zależy od spełnienia kilku warunków, których...
Paweł Guzowski Aleksandra Stysiał
08.12.2023

Wolny piątek, skrócony czas pracy lub lepszy tryb pracy - który prezent wybierasz?

Prawo pracy Rynek pracy
Drogi pracodawco, zamiast czekoladek, bonów upominkowych i kalendarza na Gwiazdkę, podaruj pracownikom wolny piątek, skrócony czas pracy lub bardziej dogodny tryb pracy. To na pewno się opłaci –...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

MRiPS: Stopa bezrobocia w listopadzie wciąż niska

Prawo pracy Rynek pracy
5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 roku – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymał się na tym samym...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
07.12.2023

NIK: Rządowa tarcza antykryzysowa bez kontroli rządu

Prawo gospodarcze
Źle zaprojektowana, a do tego bez nadzoru i bez kontroli - tak NIK ocenia pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom w latach 2020-2021. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii...
Inga Stawicka
07.12.2023

Posłowie wykreślili przepisy o wydłużeniu terminu na wprowadzenie planów ogólnych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
Posłowi Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 - Trzeciej Drogi wykreślili z projektu ustawy o przedłużeniu tarcz energetycznych poprawkę, która miała przesunąć do końca 2027 r. termin uchwalenia...
Robert Horbaczewski
07.12.2023

UOKiK stawia kolejne zarzuty za nierzetelne informacje o wekslach

Rynek i konsument Finanse
Spółka CK Investments oferowała konsumentom zakup weksli, wskazując na pewność i bezpieczeństwo inwestycji. Tymczasem obietnice gwarantowanego zwrotu kapitału mogły wprowadzać konsumentów w błąd,...
Inga Stawicka
07.12.2023

Zawiadomienie o pakietach akcji w spółkach publicznych w świetle „warzywniaka”

Spółki Prawo gospodarcze Finanse
Warto zwrócić uwagę na daty wejścia w życie poszczególnych regulacji, bowiem kwestia ta może stanowić problem w przedmiocie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków informacyjnych przez...
Weronika Koc
07.12.2023

Projekt mrożący ceny energii bez wiatraków, ale jest problem ze wsparciem firm

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Energetyka
Podczas środowego posiedzenia Sejm zadecydował o odrzuceniu rządowego projektu zamrażającego ceny energii w 2024 r. W grze dalej jest więc projekt obecnej opozycji, choć już bez kontrowersyjnych...
Inga Stawicka
07.12.2023

Co dalej z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Projekt ustawy budżetowej na rok 2024, wniesiony do Sejmu przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego 29 września, uległ zasadzie dyskontynuacji i powinien zostać wniesiony ponownie – uważają...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

Zwrot kosztów za prywatne auto wciąż budzi wątpliwości podatkowe

PIT Doradca podatkowy
Podatnicy mają wątpliwości, czy powstaje przychód z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego w celach służbowych w jazdach lokalnych. Organy podatkowe wydają rozbieżne interpretacje, a...
Wiesława Moczydłowska
07.12.2023

Resort rozwoju pracuje nad projektem mającym rozszerzyć e-usługi dla obywateli

Rynek i konsument
Wprowadzenie Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych, który ma ułatwić załatwianie spraw urzędowych przez pełnomocnika - przewiduje projekt ustawy, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii....
Inga Stawicka PAP
06.12.2023

Kiełbasa będzie musiała zawierać mięso - jest projekt przepisów

Prawo gospodarcze
Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jest wprowadzenie zasad stosowania określeń "szynka", „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa”. Projekt, za...
Inga Stawicka
06.12.2023

Prof. Adamus: Czyny nieuczciwej konkurencji a franczyza

Ochrona konkurencji
W ramach stosunku prawnego franczyzy można zauważyć, że faktyczna pozycja stron tego stosunku prawnego bardzo różni się od siebie. Franczyzodawca najczęściej jest podmiotem bardzo silnym kapitałowo,...
Rafał Adamus
06.12.2023

Poselskie projekty z OSR poprawią prawo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Koalicja sejmowa sparzyła się na poselskim projekcie, który miał przedłużyć tarcze energetyczne, a dotyczy m.in. wiatraków. Autorzy zmian zapowiadają zmiany, a marszałek Sejmu twierdzi, że teraz...
Robert Horbaczewski
06.12.2023

W polskich firmach chętniej wdraża się AI niż myśli o konsekwencjach

Nowe technologie Małe i średnie firmy
36 proc. polskich firm już korzysta ze wsparcia narzędzi AI, a kolejne 15 proc. zamierza je wprowadzić w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie blisko 2/3 przedstawicieli biznesu nie wie, czy ich...
Inga Stawicka
06.12.2023

Konferencja Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster: Coraz więcej kontroli podatkowych

CIT PIT VAT HR KSeF
Podatnicy powinni przygotować się w najbliższym czasie na większą liczbę działań kontrolnych w takich obszarach jak m.in. handel internetowy oraz nowe ulgi podatkowe. W 2024 roku czeka ich też szereg...
Monika Pogroszewska
06.12.2023

Sanepid realizuje zadania dotyczące zdrowia publicznego

BHP
Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana, aby realizować zadania dotyczące zdrowia publicznego. Ich wykonywanie polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz...
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
06.12.2023

Projekt ustawy przedłużającej zamrożenie cen energii jednak bez kontrowersyjnych przepisów o wiatrakach

Środowisko Energetyka
Do Sejmu wpłynęła autopoprawka do projektu ustawy autorstwa Polski 2050-TD i KO, który przedłuża zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. Projekt zawiera także przepisy zmieniające zasady...
Agnieszka Matłacz
06.12.2023

Na unijny akt o sztucznej inteligencji poczekamy dłużej - są fundamentalne wątpliwości

Nowe technologie Prawo unijne
Jeszcze niedawno zakładano, że AI Act zostanie ostatecznie przyjęty i opublikowany przed końcem roku. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że procedury nie...
Inga Stawicka
06.12.2023

Informacja o strategii podatkowej - obowiązek jest, ale nie działa

CIT Doradca podatkowy
Największe spółki muszą do końca roku poinformować opinię publiczną o realizowanej przez nie strategii podatkowej. Dotychczas większość z nich realizowała ten obowiązek w minimalnym zakresie, na co...
Monika Pogroszewska
06.12.2023
1  2  3  4  5    1329
 • Aktualności
  • Twórca kontra generatywna AI - spór bez prostych odpowiedzi

   Opóźnianie się prac nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji nie jest jedynym problemem w kontekście coraz powszechniejszego korzystania z nowych technologii. Coraz bardziej palącą kwestią jest również kwestia wykorzystywania cyfrowych zasobów do "uczenia" algorytmów. Ani na podstawie krajowych, ani unijnych aktów nie można bowiem ustalić, jak wynagradzać twórców za to, że ich dzieła są w ten sposób używane.
  • Ucywilizowanie rynku franczyzy

   Projekt nowych przepisów dotyczących regulacji umowy franczyzy w kodeksie cywilnym zaprezentował 8 grudnia minister sprawiedliwości w ustępującym rządzie Mateusza Morawieckiego. W ustawie mają się znaleźć m.in. zasady stosowania weksli, proces zawierania umowy, przebieg współpracy i warunków jej rozwiązania. Do tej pory były zawierane umowy nienazwane.
  • Raport KPMG o stanie zeroemisyjności na świecie - co będzie największym wyzwaniem?

   Z roku na rok wzrasta liczba deklaracji neutralności klimatycznej oraz ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie akceptacji społecznej dla rosnących ambicji klimatycznych. Odpowiedzią powinno być pokazywanie zielonej transformacji jako szansy a nie jedynie generatora kosztów i ograniczeń. To niektóre wnioski z najnowszego raportu KPMG w tej sprawie.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Spółdzielnia musi wymienić w mieszkaniu własnościowym przeciekający kaloryfer

   Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.
  • Mieszkanie dziecka remontują oraz opłacają rodzice

   Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.
  • Dla odbrębnego prawa własności ważna jest samodzielność lokalu mieszkalnego

   Lokal musi być samodzielny, jeżeli ma być ustanowione odrębne prawo własności. "Samodzielność" oznacza, że właściciel i inne osoby przede wszystkim mają swobodny dostęp do mieszkania np. z klatki schodowej czy korytarza oraz korzystają z lokalu zgodnie z jego funkcją.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Koszty Sylwestra w telewizji publicznej nie muszą być jawne

   Informacja publiczna o umowach zawieranych przez spółkę Skarbu Państwa podlega tajemnicy przedsiębiorstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę stowarzyszenia Watchdog Polska. W tym zakresie TVP S.A. działa na konkurencyjnym rynku także, gdy organizuje imprezy sylwestrowe. Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa została nadana wszystkim umowom ze względu na wartość gospodarczą.
  • SN: Regał z książkami nie zwalnia z zakazu handlu w niedzielę

   Prezes zarządu została uniewinniona od zarzutu powierzenia pracownikom sklepu wykonywania pracy w niedzielę. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Prokurator Generalny, który postanowił wnieść kasację. Sąd Najwyższy ocenił, że prowadzenie klubu czytelnika i punktu informacji turystycznej nie doprowadziło do nabycia przez sklep przymiotu zakładu prowadzącego działalność w zakresie oświaty, kultury i wypoczynku. Tym samym placówka ta nie była zwolniona z zakazu handlu w niedzielę.
  • SA: Wyłudzenie dotacji unijnych zakończone naprawieniem szkody

   Oskarżeni, którzy założyli przedsiębiorstwo i prowadzili fikcyjną działalność gospodarczą, chcieli uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym celu posługiwali się sfałszowanymi bądź nierzetelnymi dokumentami. Sąd uznał winę oskarżonych i nakazał im zwrot wyłudzonych 22 milionów złotych wraz z odsetkami.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

   Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.
  • Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

   Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.
  • Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

   Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Zawiadomienie o pakietach akcji w spółkach publicznych w świetle „warzywniaka”

   Warto zwrócić uwagę na daty wejścia w życie poszczególnych regulacji, bowiem kwestia ta może stanowić problem w przedmiocie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków informacyjnych przez akcjonariuszy. W pierwszej kolejności należy zatem pamiętać, iż mimo że regulacja dotycząca systemu telekomunikacyjnego obowiązuje od 1 marca 2024 r., to akcjonariusze mają już możliwość fakultatywnego korzystania z niego - pisze Weronika Koc, młodszy prawnik, Dział Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.
  • Już wkrótce instytucje pożyczkowe trafią pod nadzór KNF

   Od 2024 roku instytucje pożyczkowe obejmie nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. To efekt zmian w tzw. ustawie antylichwiarskiej. Wprowadza ona nowe obowiązki względem instytucji pożyczkowych i przyznaje KNF „twarde” uprawnienia nadzorcze, które wykraczają poza dotychczasową legitymację do prowadzenia rejestru instytucji pożyczkowych oraz formalnej weryfikacji spełnienia warunków rejestracji - piszą Michał Synowiec oraz Hubert Łączkowski z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
  • Czy PUODO może zajmować się Chatem GPT, czyli RODO a AI

   Polskie media obiegła jakiś czas temu wiadomość, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie wyjaśniające przeciwko spółce Open AI i skierował do niej pytania. O tym, czy po wejściu w życie AI Act PUODO nadal będzie mógł zajmować się naruszeniami danych osobowych w systemach opartych na AI i jakich zasad powinni przestrzegać ich twórcy, aby nie trafić pod lupę regulatora - pisze Agnieszka Zwierzyńska, adwokat, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.
  Zobacz więcej