Temat dnia

Najwyższy czas "poluzować" obrót prywatną ziemią

Obrót prywatną ziemią rolną trzeba uprościć - uważają eksperci. Ich zdaniem trzeba skończyć z fikcją, że każdy kłos jest na wagę złota. "Poluzowanie" zasad sprzedaży gruntów jest niezbędne przede wszystkim w miastach, gdzie brakuje terenów pod zabudowę. Część ograniczeń istnieje też tylko na papierze, bo bardzo restrykcyjnym przepisom towarzyszy od lat zbyt liberalna praktyka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ostatni wyrok frankowy TSUE: Z dużej chmury mały deszcz

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta abuzywnym postanowieniem i bezskuteczność (nieważność) umowy, która bez tego postanowienia nie może obowiązywać od chwili jej zawarcia, a nie od późniejszego zdarzenia - piszą adwokaci: dr Anna Dombska oraz Marcin Szymański.

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

Ważny wyrok TSUE: Umowa kredytu nieważna, choć frankowicz nie złożył dodatkowego oświadczenia

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek, 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sankcja nieważności nieuczciwego zapisu umowy nie może być uzależniona od złożenia przez konsumenta dodatkowego oświadczenia. To sądy krajowe są zobowiązane do stwierdzenia z urzędu, że umowa zawiera nieuczciwy warunek i wyłączenia takich warunków umowy z obrotu. TSUE naprawił błędy Sądu Najwyższego - wskazują prawnicy frankowi. Ci reprezentujący banki uważają inaczej. Dla nich to orzeczenie nie jest przełomowe.

Więcej czasu na zmiany w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach

Administracja publiczna Nieruchomości

Rada Ministrów wydała rozporządzenie wydłużające o rok termin dostosowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach do obowiązujących przepisów prawa. System ZSIN ma zwiększyć efektywność pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami.

WSA: Dane osobowe w prywatnym komputerze pracownika też trzeba chronić

RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję prezesa UODO, w której nałożono karę upomnienia na Rzecznika Finansowego za brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w związku z kradzieżą prywatnego komputera byłego pracownika Rzecznika Finansowego.

Prawo.pl
Pracownik, który w wyniku choroby był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, musi zostać skierowany na kontrolne badania lekarskie. Odmowa może się wiązać z karą porządkową, a w ostateczności z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z sankcjami musi liczyć się też pracodawca, który dopuści do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.
Dorian Lesner
11.12.2023
Prawo pracy BHP
Pracownicy, których pracodawca jest niewypłacalny, mają problem z otrzymaniem należnych im świadczeń pracowniczych z FGŚP. Muszą czekać aż sąd ogłosi upadłość firmy. A że postępowania trwają po kilka lat, tracą możliwość wnioskowania do funduszu o wypłatę pieniędzy. Czas, w jakim taki wniosek powinni złożyć, nie może bowiem być dłuższy niż 12 miesięcy. Prawnicy potwierdzają, że przepisy wymagają zmiany.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2023
Prawo pracy Spółki Finanse Poprawmy prawo

Przez nieostrą definicję nie wiadomo, kto jest zawodowym lobbystą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ustawa o działalności lobbingowej nie wyjaśnia precyzyjnie kto jest lobbystą. Przepisy, pod groźbą sankcji, zobowiązują do rejestracji zawodowych lobbystów, ale nie nakładają na nich żadnych dodatkowych zobowiązań, np. przedłożenia sprawozdania z działalności. A ci, którzy zechcą, i tak mogą bardzo łatwo obejść przepisy.
Robert Horbaczewski
11.12.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

MF: Podatnik zwolniony VAT musi mieć NIP, jeśli chce wystawiać faktury w KSeF

VAT KSeF
Podatnicy zwolnieni z VAT, aby móc wystawiać faktury w KSeF, powinni wystąpić o nadanie numeru NIP. Nie są natomiast zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT zwolniony - wyjaśnia...
Monika Pogroszewska
11.12.2023

TSUE: RODO sprzeciwia się dwóm praktykom przetwarzania danych przez biura informacji kredytowej

Rynek i konsument Nowe technologie Finanse RODO Prawo unijne
Podczas gdy scoring jako zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach jest dozwolony jedynie pod pewnymi warunkami, przechowywanie przez dłuższy czas informacji na temat...
Grażyna J. Leśniak
10.12.2023

Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność opublikowane

Rynek i konsument VAT Finanse
W sobotę , 9 grudnia 2023 roku, po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie 0 stawki podatku od towarów i usług (VAT) na żywność, jaka będzie obowiązywała w I kwartale...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2023

W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia, zamiast 24 - przepisy już obowiązują

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeżeli niedziela przypadnie 24 grudnia, to handel będzie pracował w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Taki zasady zaczną obowiązywać już w najbliższą niedzielę. Nowelizacja przepisów o...
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
09.12.2023

Premier Morawiecki na koniec urzędowania chce jeszcze zmieniać Prawo restrukturyzacyjne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia postępowań restrukturyzacyjnych z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej od postępowania sanacyjnego, będącego postępowaniem o szczególnym charakterze, przewiduje...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2023

Twórca kontra generatywna AI - spór bez prostych odpowiedzi

Nowe technologie
Opóźnianie się prac nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji nie jest jedynym problemem w kontekście coraz powszechniejszego korzystania z nowych technologii. Coraz bardziej palącą kwestią jest...
Inga Stawicka
09.12.2023

Miasta produkują stosy dokumentów, a plan zrównoważonej mobilności kuleje

Samorząd terytorialny
Samorządy sporządzają coraz więcej dokumentów strategicznych, ale nie przekłada się to na realizację założeń idei określanej jako „zrównoważona mobilność”- to kluczowy wniosek z raportu „Zrównoważona...
Maria Dec-Kiełb
09.12.2023

Ucywilizowanie rynku franczyzy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Projekt nowych przepisów dotyczących regulacji umowy franczyzy w kodeksie cywilnym zaprezentował 8 grudnia minister sprawiedliwości w ustępującym rządzie Mateusza Morawieckiego. W ustawie mają się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2023

W okresie wypowiedzenia można wysłać na przymusowy urlop

Prawo pracy HR
Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy przewidują, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik jest obowiązany wykorzystać...
Magdalena Stojek-Siwińska Dorian Lesner
08.12.2023

Raport KPMG o stanie zeroemisyjności na świecie - co będzie największym wyzwaniem?

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Z roku na rok wzrasta liczba deklaracji neutralności klimatycznej oraz ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie akceptacji społecznej dla...
Inga Stawicka
08.12.2023

Branżowe centrum umiejętności nowym rodzajem placówki oświatowej

Prawo pracy
Rząd rzutem na taśmę chce zmienić rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, by uzupełnić przepisy o wprowadzone do systemu oświaty nowego rodzaju placówki,...
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023

Sektor MŚP jednak z zamrożonymi cenami prądu - tak zadecydował Sejm

Małe i średnie firmy Energetyka
Sejm przychylił się do zgłaszanych uwag i zdecydował o dodaniu firm do listy podmiotów, które zostaną objęte mechanizmem "zamrożenia" cen energii elektronicznej. Taki postulat zgłaszał rzecznik...
Inga Stawicka
08.12.2023

Krajowe firmy najczęściej tracą na zmianach cen i braku dostępności materiałów

Rynek Finanse
Aż 2/3 polskich firm poniosło straty w związku ze zmianą cen towarów i usług lub brakiem dostępności materiałów – podaje Aon Polska w badaniu „Globalne badanie zarządzania ryzykiem 2023”. Problemy...
Ret
08.12.2023

Konkurs na pracę naukową o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - fundacja czeka na zgłoszenia

Trwa nabór prac do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez fundację im. Prof. Jerzego Wiszniewskiego. Kapituła wyłoni najwybitniejszą pracę z zakresu prawa znaków towarowych, prawa zwalczania...
Monika Sewastianowicz
08.12.2023

Jakich świątecznych benefitów oczekują pracownicy – badanie Pracuj.pl

Prawo pracy HR Rynek pracy
Na liście najbardziej pożądanych benefitów świątecznych bez zmian pierwszą pozycję zajmuje okolicznościowa premia finansowa - chciałoby ją otrzymać 86 proc. pracowników. Jednak tylko 36 proc. z nich...
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023

Przedsiębiorca w restrukturyzacji na łasce zarządcy, czas to zmienić

Nieruchomości
W przepisach restrukturyzacyjnych brakuje uregulowania, które gwarantowałoby przedsiębiorcy w restrukturyzacji i jego rodzinie środki na życie. Znajduje się on wyłącznie na "łasce" zarządcy, który...
Renata Krupa-Dąbrowska
08.12.2023

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy

Prawo pracy HR
Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. W jego treści powinna znaleźć się przyczyna uzasadniająca, która może leżeć zarówno po stronie...
Anna Kostecka Dorian Lesner
08.12.2023

Sposoby limitowania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej

Ordynacja
Podstawowymi mechanizmami wyłączającymi ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej są tzw. czynny żal oraz korekta deklaracji podatkowej. Ich skuteczność zależy od spełnienia kilku warunków, których...
Paweł Guzowski Aleksandra Stysiał
08.12.2023

Wolny piątek, skrócony czas pracy lub lepszy tryb pracy - który prezent wybierasz?

Prawo pracy Rynek pracy
Drogi pracodawco, zamiast czekoladek, bonów upominkowych i kalendarza na Gwiazdkę, podaruj pracownikom wolny piątek, skrócony czas pracy lub bardziej dogodny tryb pracy. To na pewno się opłaci –...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

MRiPS: Stopa bezrobocia w listopadzie wciąż niska

Prawo pracy Rynek pracy
5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 roku – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymał się na tym samym...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
07.12.2023

NIK: Rządowa tarcza antykryzysowa bez kontroli rządu

Prawo gospodarcze
Źle zaprojektowana, a do tego bez nadzoru i bez kontroli - tak NIK ocenia pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom w latach 2020-2021. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii...
Inga Stawicka
07.12.2023

Posłowie wykreślili przepisy o wydłużeniu terminu na wprowadzenie planów ogólnych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
Posłowi Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 - Trzeciej Drogi wykreślili z projektu ustawy o przedłużeniu tarcz energetycznych poprawkę, która miała przesunąć do końca 2027 r. termin uchwalenia...
Robert Horbaczewski
07.12.2023

UOKiK stawia kolejne zarzuty za nierzetelne informacje o wekslach

Rynek i konsument Finanse
Spółka CK Investments oferowała konsumentom zakup weksli, wskazując na pewność i bezpieczeństwo inwestycji. Tymczasem obietnice gwarantowanego zwrotu kapitału mogły wprowadzać konsumentów w błąd,...
Inga Stawicka
07.12.2023

Co dalej z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Projekt ustawy budżetowej na rok 2024, wniesiony do Sejmu przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego 29 września, uległ zasadzie dyskontynuacji i powinien zostać wniesiony ponownie – uważają...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

Projekt mrożący ceny energii bez wiatraków, ale jest problem ze wsparciem firm

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Energetyka
Podczas środowego posiedzenia Sejm zadecydował o odrzuceniu rządowego projektu zamrażającego ceny energii w 2024 r. W grze dalej jest więc projekt obecnej opozycji, choć już bez kontrowersyjnych...
Inga Stawicka
07.12.2023

Zawiadomienie o pakietach akcji w spółkach publicznych w świetle „warzywniaka”

Spółki Prawo gospodarcze Finanse
Warto zwrócić uwagę na daty wejścia w życie poszczególnych regulacji, bowiem kwestia ta może stanowić problem w przedmiocie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków informacyjnych przez...
Weronika Koc
07.12.2023
1  2  3  4  5    1329
 • Aktualności
  • Najwyższy czas "poluzować" obrót prywatną ziemią

   Obrót prywatną ziemią rolną trzeba uprościć - uważają eksperci. Ich zdaniem trzeba skończyć z fikcją, że każdy kłos jest na wagę złota. "Poluzowanie" zasad sprzedaży gruntów jest niezbędne przede wszystkim w miastach, gdzie brakuje terenów pod zabudowę. Część ograniczeń istnieje też tylko na papierze, bo bardzo restrykcyjnym przepisom towarzyszy od lat zbyt liberalna praktyka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  • W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia, zamiast 24 - przepisy już obowiązują

   Jeżeli niedziela przypadnie 24 grudnia, to handel będzie pracował w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Taki zasady zaczną obowiązywać już w najbliższą niedzielę. Nowelizacja przepisów o handlu w niedziele została już opublikowana i wchodzi w życie 5 grudnia.
  • Premier Morawiecki na koniec urzędowania chce jeszcze zmieniać Prawo restrukturyzacyjne

   Wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia postępowań restrukturyzacyjnych z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej od postępowania sanacyjnego, będącego postępowaniem o szczególnym charakterze, przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, który właśnie wpłynął do Sejmu. Projekt stanowi wykonanie unijnej dyrektywy 2019/1023, powszechnie zwanej dyrektywą drugiej szansy.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

   Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.
  • Spółdzielnia musi wymienić w mieszkaniu własnościowym przeciekający kaloryfer

   Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.
  • Mieszkanie dziecka remontują oraz opłacają rodzice

   Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Koszty Sylwestra w telewizji publicznej nie muszą być jawne

   Informacja publiczna o umowach zawieranych przez spółkę Skarbu Państwa podlega tajemnicy przedsiębiorstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę stowarzyszenia Watchdog Polska. W tym zakresie TVP S.A. działa na konkurencyjnym rynku także, gdy organizuje imprezy sylwestrowe. Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa została nadana wszystkim umowom ze względu na wartość gospodarczą.
  • SN: Regał z książkami nie zwalnia z zakazu handlu w niedzielę

   Prezes zarządu została uniewinniona od zarzutu powierzenia pracownikom sklepu wykonywania pracy w niedzielę. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Prokurator Generalny, który postanowił wnieść kasację. Sąd Najwyższy ocenił, że prowadzenie klubu czytelnika i punktu informacji turystycznej nie doprowadziło do nabycia przez sklep przymiotu zakładu prowadzącego działalność w zakresie oświaty, kultury i wypoczynku. Tym samym placówka ta nie była zwolniona z zakazu handlu w niedzielę.
  • SA: Wyłudzenie dotacji unijnych zakończone naprawieniem szkody

   Oskarżeni, którzy założyli przedsiębiorstwo i prowadzili fikcyjną działalność gospodarczą, chcieli uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym celu posługiwali się sfałszowanymi bądź nierzetelnymi dokumentami. Sąd uznał winę oskarżonych i nakazał im zwrot wyłudzonych 22 milionów złotych wraz z odsetkami.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

   Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.
  • Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

   Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.
  • Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

   Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Ostatni wyrok frankowy TSUE: Z dużej chmury mały deszcz

   Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta abuzywnym postanowieniem i bezskuteczność (nieważność) umowy, która bez tego postanowienia nie może obowiązywać od chwili jej zawarcia, a nie od późniejszego zdarzenia - piszą adwokaci: dr Anna Dombska oraz Marcin Szymański.
  • Zawiadomienie o pakietach akcji w spółkach publicznych w świetle „warzywniaka”

   Warto zwrócić uwagę na daty wejścia w życie poszczególnych regulacji, bowiem kwestia ta może stanowić problem w przedmiocie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków informacyjnych przez akcjonariuszy. W pierwszej kolejności należy zatem pamiętać, iż mimo że regulacja dotycząca systemu telekomunikacyjnego obowiązuje od 1 marca 2024 r., to akcjonariusze mają już możliwość fakultatywnego korzystania z niego - pisze Weronika Koc, młodszy prawnik, Dział Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.
  • Już wkrótce instytucje pożyczkowe trafią pod nadzór KNF

   Od 2024 roku instytucje pożyczkowe obejmie nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. To efekt zmian w tzw. ustawie antylichwiarskiej. Wprowadza ona nowe obowiązki względem instytucji pożyczkowych i przyznaje KNF „twarde” uprawnienia nadzorcze, które wykraczają poza dotychczasową legitymację do prowadzenia rejestru instytucji pożyczkowych oraz formalnej weryfikacji spełnienia warunków rejestracji - piszą Michał Synowiec oraz Hubert Łączkowski z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
  Zobacz więcej