Temat dnia

Raportowanie niefinansowe coraz bliżej - niewiele firm gotowych

Wiele przedsiębiorstw będzie musiało składać sprawozdawania niefinansowe, czyli dotyczące kwestii środowiskowych, procesów związanych z pracownikami, zarządzaniem i kontrolą firm (ESG). Czasu zostało niewiele, a tylko nieliczne firmy czynią przygotowania do realizacji tego obowiązku. Właśnie pojawił się pierwszy w Europie poradnik o tym, jak taki dokument przygotować.

Rada Przedsiębiorczości o groźnych dla gospodarki skutkach frankowego wyroku TSUE

Banki Kredyty frankowe

16 lutego br. została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że banki nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia przez sąd umów o kredyt indeksowany. Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na groźne skutki możliwego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa wiatrakowa opublikowana - farmy będą powstawać 700 metrów od domów

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze

Ustawa wiatrakowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Za miesiąc farmy wiatrowe będzie można budować 700 od zabudowań mieszkaniowych, a nie jak przewidywał projekt - 500 m. Nowe przepisy mają po latach odblokować inwestycje wiatrowe. Eksperci są zgodni, że nie da się budować na masową skalę elektrowni wiatrowych w odległości ponad 700 m od domów.

Powiadomienia o zablokowanym dostępie do banku - nowy sposób na wyłudzenie danych

Nowe technologie RODO

Hakerzy znajdują coraz to doskonalsze sposoby na wyłudzanie danych osobowych. Były już metody na Sanepid, kuriera, rachmistrza spisowego, ostatnio nastąpił wysyp e-maili i sms-ów z informacjami o zablokowanym dostępie do platformy zakupowej lub banku. Takich prób doświadczyło już 40 proc. Polaków, a 15 proc. padło ich ofiarą – jak wynika z badań serwisu ChronPESEL.pl.

SN: Oddalone roszczenia informacyjne agenta banku i o zapłatę prowizji

Prawo cywilne

Roszczenia informacyjne, jako roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu w terminie trzyletnim. Dlatego Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne złożone przez obie strony postępowania, w których spółka wniosła m.in. o nakazanie dającemu zlecenie bankowi złożenia oświadczenia o prowizji oraz udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej prowizji została prawidłowo obliczona.

Najemcy nie chcą i nie muszą płacić za ubezpieczenie centrów handlowych

Nieruchomości Ubezpieczenia

Pokrywanie kosztów ubezpieczenia centrów handlowych to obowiązek właścicieli obiektów – zwraca uwagę Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Ubezpieczenie powinno być regulowane z dochodów wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe. Tymczasem w praktyce jest zupełnie inaczej.

Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
Marek Sondej
24.03.2023
Środowisko Rynek i konsument BHP Prawo unijne
Zmiany w urlopach rodzicielskich, szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy i możliwość zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej" - takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek, 23 marca 2023 r. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. Apelujemy o to, żeby nie klikać w podejrzane linki, ani nie pobierać załączników niewiadomego pochodzenia – apeluje ZUS w opublikowanym w piątek komunikacie.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
Ubezpieczenia społeczne

Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej...
Justyna Peplińska
24.03.2023

Deweloper jako inwestor bez prawa do ulgi prowzrostowej

CIT Budownictwo
Deweloper korzystający z podwykonawców nie wykonuje działalności produkcyjnej, lecz działalność handlową lub dystrybucyjną i nie ma prawa do ulgi prowzrostowej – twierdzi w interpretacji prawa...
Wiesława Moczydłowska
24.03.2023

Sierpiński: Moglibyśmy pozyskiwać kilka razy więcej osocza, niż obecnie

Prawo gospodarcze Farmacja
Chcielibyśmy zwiększyć pobór krwi, zwiększyć pobór osocza i wykorzystać ten potencjał, aby produkty, które mogą być pozyskiwane od polskich dawców, były później wykorzystywane w polskim systemie...
Katarzyna Nocuń
24.03.2023

Niekonstytucyjny brak prawa do odliczenia połowy dopłaconych w 2023 r. składek zdrowotnych

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Ministerstwo Finansów potwierdza, że przedsiębiorcy opłacający za 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą zaliczyć do kosztów połowy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku...
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023

Nowe zasady umarzania pożyczek z Funduszu Dostępności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Od 1 kwietnia zmieniają się zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczek w zależności od przeznaczenia budynku i...
Robert Horbaczewski
23.03.2023

Raport "How to do fintech in Poland" - Polska coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla innowacji

Finanse
Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów dla inwestorów z sektora technologii finansowych, a liczba podmiotów działających w tym obszarze systematycznie rośnie. Stale rosną również ich...
Inga Stawicka
23.03.2023

Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

Prawo pracy
Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w...
Marek Rotkiewicz
23.03.2023

Szkolenia zawodowe wkrótce w nowych branżowych centrach umiejętności

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt zmian w ustawie - Prawo oświatowe. Nowela stworzy podstawy prawne do tworzenia i funkcjonowania branżowych centrów umiejętności. Będą nowym rodzajem...
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
23.03.2023

Woda kapie w tej samej cenie, a w budżetach spółek wodociągowych widać dno

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy...
Robert Horbaczewski
23.03.2023

Praca zdalna okazjonalna - rozporządzenie ma doprecyzować ustawę

Prawo pracy
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u...
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo
Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi...
Wiesława Moczydłowska
23.03.2023

Rozliczenie CIT do 30 czerwca, sprawozdania finansowe do końca marca

CIT Rachunkowość
Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Natomiast terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

Lewiatan: Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy

Rynek Prawo pracy
W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną...
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023

Cofnięcie diagnoście uprawnień jako jedyna możliwa sankcja - RPO przystąpił do skargi

Cofnięcie diagnoście uprawnień do przeprowadzania badań technicznych, bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i bez możliwości stopniowania sankcji, to zbyt surowe rozwiązanie. Tak Rzecznik...
Inga Stawicka
22.03.2023

Ponad 500 bloków z panelami słonecznymi z rządową dotacją

Nieruchomości Energetyka
Do tej pory w ramach programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych, zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych złożyli 512 wniosków o dofinansowanie...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.03.2023

Wspólnota mieszkaniowa ukarana za błędy w przetwarzaniu danych osobowych

RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości nieco ponad 1,5 tys. zł na wspólnotę mieszkaniową bo stwierdził kilka uchybień w działalności administratora. Min. zabrakło zgłoszenia...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

Bank ukarany za podanie złych kont do spłaty kredytów

Prawo cywilne Rynek i konsument
Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

UOKiK: 3 mln zł kary dla Raiffeisen Bank - za jednostronną zmianę umów kredytowych

Banki Kredyty
Prezes UOKiK nałożył na Raiffeisen Bank International karę w wysokości ponad 3,1 mln zł. Bank bezprawnie jednostronnie zmienił umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.03.2023

Klauzule integracyjne, czy mogą wpływać na sposób interpretacji umowy przez sąd

Prawo cywilne Budownictwo
Klauzula integracyjna może w pewnym zakresie modyfikować ogólne zasady wykładni umowy. Tym niemniej samo stwierdzenie, że umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie...
Michał Siembab
22.03.2023

Małe i średnie firmy w coraz większym kryzysie

Małe i średnie firmy
Systematycznie rośnie liczba zawieszanych firm. W 2022 r. przedsiębiorstw o takim statusie było ponad 620 tys. - o niemal 100 tys. więcej niż w poprzednim roku. Od początku roku do połowy lutego 2023...
Inga Stawicka
22.03.2023

NSA: Pobór wody przez leśniczówkę i spór o opłaty

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Konieczne jest dokładne wyjaśnienie potrzeby funkcjonowania leśniczówki, której mieszkańcy dokonują poboru wody podziemnej, a także w jakiej ilości średniorocznie jest ona pobierana – stwierdził...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Sędzia z instrukcją, jak informować strony o możliwym kierunku rozstrzygnięcia sprawy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Rozwiązanie to miało motywować strony do ugód, w praktyce nie do końca się...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo gospodarcze
Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej...
Zofia Jóźwiak
22.03.2023

Banki samodzielnie mogą rozbroić minę frankową, nie potrzebują ustawy

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Nie milkną echa opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2023 r., zgodnie z którą w przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą...
Piotr Mikołajczyk
22.03.2023

Rząd zamierza stworzyć nowoczesny system informacji emerytalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt o Centralnej Informacji Emerytalnej. To system, dzięki któremu każdy obywatel, który będzie chciał, ma mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich...
Grażyna J. Leśniak
21.03.2023

Rząd tworzy Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1...
Robert Horbaczewski
21.03.2023

TSUE: Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez urządzenie zamontowane w aucie

Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne
Nabywcy pojazdu silnikowego wyposażonego w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania ze strony producenta tego pojazdu, w przypadku gdy takie urządzenie...
Krzysztof Sobczak
21.03.2023
1  2  3  4  5    1273
 • Aktualności
  • Rada Przedsiębiorczości o groźnych dla gospodarki skutkach frankowego wyroku TSUE

   16 lutego br. została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że banki nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia przez sąd umów o kredyt indeksowany. Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na groźne skutki możliwego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Powiadomienia o zablokowanym dostępie do banku - nowy sposób na wyłudzenie danych

   Hakerzy znajdują coraz to doskonalsze sposoby na wyłudzanie danych osobowych. Były już metody na Sanepid, kuriera, rachmistrza spisowego, ostatnio nastąpił wysyp e-maili i sms-ów z informacjami o zablokowanym dostępie do platformy zakupowej lub banku. Takich prób doświadczyło już 40 proc. Polaków, a 15 proc. padło ich ofiarą – jak wynika z badań serwisu ChronPESEL.pl.
  • Ustawa wiatrakowa opublikowana - farmy będą powstawać 700 metrów od domów

   Ustawa wiatrakowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Za miesiąc farmy wiatrowe będzie można budować 700 od zabudowań mieszkaniowych, a nie jak przewidywał projekt - 500 m. Nowe przepisy mają po latach odblokować inwestycje wiatrowe. Eksperci są zgodni, że nie da się budować na masową skalę elektrowni wiatrowych w odległości ponad 700 m od domów.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta

   Starosta przeprowadza gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji bądź też innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie klasyfikacji gruntu następuje w drodze decyzji. Starostowie dane te gromadzą, tworząc ewidencję gruntów i budynków.
  • Prawo nie zabrania, ale nie można uzyskać dwóch pozwoleń na budowę w tym samym miejscu

   Inwestor nie może uzyskać dwóch niezależnych pozwoleń na budowę na zupełnie inne obiekty zlokalizowane w tym samym miejscu, chociaż pozwala na to miejscowy plan. Wprawdzie prawo budowlane nie zawiera regulacji, która wprost tego zakazywałaby, niemniej starostwa przyjmują, że jest to niedopuszczalne ze względu na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Remont czy konserwacja - różnice istotne dla wymaganych formalności

   Terminy remont i bieżąca konserwacja są przez inwestorów używane wymiennie. Tymczasem obejmują one swoim zakresem inne prace, a od ich odpowiedniej kwalifikacji zależą niezbędne do dopełnienia formalności. Bieżącą konserwacją będzie pomalowanie ścian budynku czy uszczelnienie dachu bez wymiany jego pokrycia. Natomiast remontem będzie wymiana okien w istniejących otworach, wymiana dachu czy wymiana linii elektroenergetycznej.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Oddalone roszczenia informacyjne agenta banku i o zapłatę prowizji

   Roszczenia informacyjne, jako roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu w terminie trzyletnim. Dlatego Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne złożone przez obie strony postępowania, w których spółka wniosła m.in. o nakazanie dającemu zlecenie bankowi złożenia oświadczenia o prowizji oraz udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej prowizji została prawidłowo obliczona.
  • TSUE: Na zmowę między przedsiębiorcami trzeba mieć wyraźne dowody

   Komisja Europejska powinna była rejestrować rozmowy z przedsiębiorcami dotyczące potencjalnego stosowania antykonkurencyjnych praktyk, nawet jeśli nie prowadzono jeszcze formalnego dochodzenia. W przeciwnym razie brak wyraźnych dowodów może być podstawą do uchylenia wydanych decyzji. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • NSA: Udział społeczeństwa tylko, jeśli przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko

   Inwestycja nie była przedsięwzięciem mogącym mieć znaczący wpływ na środowisko, więc umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jej realizacji. Stowarzyszenie wniosło odwołanie, ale organ uznał, że podmiot ten nie jest stroną postępowania. Sądy administracyjne zgodziły się z tym stanowiskiem.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • E-książka obiektu oraz elektroniczny dziennik budowy - kolejny etap cyfryzacji wchodzi w życie

   Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać przepisy o e-książce obiektu budowlanego, a pod koniec stycznia o elektronicznym dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla zarządców i właścicieli budynków oraz inwestorów. Razem z nowelą prawa budowlanego wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego.
  • Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

   Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

   Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • System informacji prawnej w przedsiębiorstwie to inwestycja, nie tylko wydatek

   Praca z systemami informacji prawnej przy jednoczesnej weryfikacji i usprawnieniu procesów organizacyjnych może w istotny sposób przyczynić się do ograniczania ponoszonych kosztów. Zarówno tych, które w obliczu trudności gospodarczych, zwykle jako pierwsze podlegają ograniczeniom, jak i tych bardziej znaczących, strategicznych, związanych z funkcjonowaniem firmy w sposób zgodny z aktualnym prawem i regulacjami.
  • Konieczny: Hipoteki Getin Noble Bank w restrukturyzacji mogą nadal być usuwane

   Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku i ograniczenia z tym związane wymuszają często zmianę strategii procesowej. Celem zasadniczym dziś staje się nie tyle uzyskanie wyroku zasądzającego zwrot świadczeń czy nawet wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, co zabezpieczenie kredytobiorcy przed roszczeniem banku. Pisze o tym Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.  
  • Prof. Piotrowski: Przestrzeganie konstytucji ważne też dla gospodarki

   Ważnym obecnie zagadnieniem jest to, jak przestrzeganie reguł ustrojowych sprzyja – czy też nie - rozwojowi gospodarczemu, co wpisuje się zwłaszcza w starania dotyczące realizacji tzw. kamieni milowych. W tym kontekście wydaje się, że przestrzeganie konstytucji ma zasadnicze znaczenie co do pewności procesów inwestycyjnych i jest czynnikiem służącym rozwojowi gospodarczemu - mówi prof. dr hab. Ryszard Piotrowski z WPIA UW.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski