Temat dnia

Tarcza energetyczna ma zostać przedłużona – ale to doraźne rozwiązanie problemu

W 2023 roku odbiorcy energii elektrycznej musieli zmierzyć się z kryzysem wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie sytuacja jest stabilniejsza, ale efekty w energetyce wciąż są odczuwalne, głównie ze względu na utrzymujący się na rynkach wzrost cen. Dlatego mają zostać przedłużone rozwiązania osłonowe - jednak eksperci podkreślają, że konieczne są długofalowe strategie. Odbiorcy powinni być również chronieni samą wysokością taryf.

W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia zamiast 24 - Sejm uchwalił przepisy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Sejm uchwalił w środę 29 listopada nowelizację przepisów, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Natomiast parlamentarzyści odrzucili rządowy projekt zakładający, że w Wigilię sklepy pracować nie będą, ale w zamian handel będzie mógł się odbywać w niedzielę 10 grudnia do godz.14.

Polska 2050-TD proponuje wakacje kredytowe na rok 2024, jest projekt

Banki Kredyty

Posłowie Polska 2050-TD proponują przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. i wprowadzenie kryterium dochodowego dla kredytobiorców, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Do Sejmu trafił ich projekt. Wcześniej swoją propozycję przedłużającą wakacje kredytowe wniosła Rada Ministrów. Rządowa propozycja dotyczy kredytów o kapitale do 400 tys. złotych.

Frankowicze znów masowo dostają pozwy - sposób banków na bieg przedawnienia

Banki Kredyty frankowe

Banki składają pozwy do sądów przeciwko frankowiczom. Tym razem jednak nie o zwrot kapitału oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego, tylko o zasądzenie kwoty tytułem waloryzacji kapitału, co jest efektem czerwcowego wyroku TSUE. Takiego pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2020 r. wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób wszedł w spór z bankiem. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia.

Branża budowlana: Mamy cztery priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu

Budownictwo

Trzeba stworzyć spójną i długofalową strategię mieszkaniową dla Polski, odblokować grunty pod zabudowę, skończyć z nieuprawnionymi odwołaniami od decyzji administracyjnych oraz wprowadzić zachęty podatkowe. To cztery kluczowe wnioski, jakie opracowali eksperci z Platformy Mieszkaniowo – Budowlanej Pracodawców RP dla nowego rządu na pierwsze 100 dni.

Nowe zasady obciążania odbiorców kosztami za wcześniejsze wypowiedzenie umów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Energetyka

Duża nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stopniowo zmienia przepisy począwszy od 1 października br., niesie ze sobą również ciekawe zmiany w funkcjonowaniu znanych od dawna mechanizmów zakotwiczonych w prawie energetycznym. Znowelizowany zostaje przepis dotyczący szczególnego uprawnienia odbiorcy, który obowiązywał w niezmienionym kształcie przez ostatnią dekadę, a jego interpretacja wywołała w tym czasie niemałe kontrowersje w orzecznictwie.

Prawo.pl
Choć większość z nas uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46 proc. ankietowanych Polaków spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż teraz. Na dodatek prawie 2/3 uważa, że w Polsce wzrośnie liczba osób, które żyją z zasiłków zamiast pracować, a 70 proc. twierdzi, że wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej spowodują zamknięcie wielu firm w kraju.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku pracy. Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy. Mimo to wielu z nich ma trudności w negocjowaniu lepszych warunków zatrudnienia czy wyższego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Wysoki wzrost najniższych płac i inflacja zmuszają wykonawców do renegocjacji kontraktów, zwłaszcza długoterminowych. Firmy mogą skorzystać z regulacji umożliwiających waloryzację umów o zamówienia publiczne i polubowne załatwienie sprawy. Na tym tle dochodzi jednak do sporów. Większość zamawiających chce wziąć na siebie tylko 10 proc wzrostu kosztów, a resztę przerzucić na wykonawców.
Zofia Jóźwiak
29.11.2023
Zamówienia publiczne

Polska Organizacja Biometanu postuluje większe wykorzystanie biopaliw w przyszłości

Energetyka
Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska...
Inga Stawicka
28.11.2023

ZBP: Liczymy na ustawę regulującą ugody frankowe

Banki Kredyty frankowe
Związek Banków Polskich liczy, że nowy rząd zajmie się kwestią ustawowego usankcjonowania ugód zawieranych przez banki z posiadaczami kredytów frankowych. Prezes ZBP Tadeusz Białek mówił we wtorek...
Ret/PAP
28.11.2023

Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory
Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie...
Maria Dec-Kiełb
28.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania...
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023

Koszty wykonania planów ogólnych w gminach pójdą w miliony złotych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
Wyboista droga czeka samorządy, przygotowujące plany ogólne. Nie dość, że czasu jest mało, to będzie znacznie drożej niż przewidywał rząd, a gminy mogą mieć kłopoty. Najpierw z nadmiarem wniosków o...
Zofia Jóźwiak
28.11.2023

Podatek od przychodów z budynków - problemów jest tak wiele, że lepiej go uchylić

CIT Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy chcą uchylenia podatku od przychodów z budynków. Zarzucają mu liczne wady i nieproporcjonalne koszty poboru w stosunku do korzyści budżetu państwa. Dodatkowo skarbówka - jak...
Monika Pogroszewska
28.11.2023

Przepisy o fundacjach rodzinnych warto poprawić

PIT
Warto, by ustawodawca pozwolił fundacjom rodzinnym na inwestowanie w detaliczne obligacje skarbowe, choć taka zmiana kursu pewnie będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych....
Michał Kwaśniewski
28.11.2023

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna
Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
27.11.2023

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Prawo karne Ukraina
Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

Są nowe projekty rozporządzeń w sprawie KSeF

VAT KSeF
Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty rozporządzeń dotyczących wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF określa m.in. rodzaje...
Monika Pogroszewska
27.11.2023

Żywność zawierająca owady będzie w Polsce specjalnie oznakowana

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP
Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa...
Dorian Lesner
27.11.2023

Wyrok TSUE rzuca nowe światło na pojęcie danych osobowych i perspektywę odbiorcy

Nowe technologie
W wyroku TSUE z dnia 26 kwietnia 2023 r. (sprawa T-557/20) dotyczącym sporu między Administratorem a Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD) ważnym zagadnieniem stało się pojęcie "danych...
Katarzyna Ożga
27.11.2023

Karetka nie przyjechała, zadośćuczynienie nie jest kosztem

CIT PIT
Kwoty wypłacone na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z tytułu zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Potwierdza to skarbówka i orzecznictwo...
Wiesława Moczydłowska
27.11.2023

Czego polska branża IT oczekuje od systemu podatkowego

CIT PIT Doradca podatkowy
Wszelkie zachęty podatkowe powinny prowadzić do osiągnięcia określonych celów ustawodawcy. Jednym z nich powinno być pozostawienie wytwarzanej przez ekspertów technologii w Polsce. Czy jest to zatem...
Piotr Sekulski Piotr Mijal
27.11.2023

Szef złapał pracownika na L4, gdy ten jeździł wózkiem widłowym w markecie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze dane firmy Conperio pokazują, że średnio prawie 36 proc. z 40 tysięcy kontrolowanych zwolnień lekarskich rocznie, jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetek ten w...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2023

Pralka do wymiany po dwóch latach? Unia chce to zmienić

Rynek i konsument Prawo unijne
Walka z celowym postarzaniem sprzętu elektronicznego i zapewnienie konsumentom prostszej i tańszej naprawy zepsutego produktu, nawet po upływie terminu gwarancji - to główne cele nowej dyrektywy, nad...
Inga Stawicka
25.11.2023

MSWiA przedłużyło kontrolę na granicy ze Słowacją do 3 grudnia

Administracja publiczna Wojsko
Tymczasowa kontrola graniczna na granicy ze Słowacją została przedłużona do 3 grudnia. Granicę lądową można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jednocześnie projekt rozszerza zakres ruchu w 8...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
24.11.2023

Umowy o roboty budowlane, po zmianie prawa prostsza waloryzacja

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych bez możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. W ciągu ostatnich lat dużo się zmieniło. Obecnie trudno...
Renata Krupa-Dąbrowska
24.11.2023

NIK: odpady medyczne podczas Covid-19 były poza kontrolą

Środowisko Koronawirus a prawo
W niemal połowie skontrolowanych szpitali nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi był nieprawidłowy. W 6 z 13 objętych kontrolą szpitali nie wskazano osoby lub komórki organizacyjnej...
Katarzyna Nocuń
24.11.2023

WSA: Organ nie może opierać się tylko na informacjach z KRS

Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze
Dane wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego korzystają z domniemania prawdziwości, ale jest ono wzruszalne. Obowiązkiem organu jest wówczas podjęcie czynności wyjaśniających. Wojewódzki Sąd...
Dorian Lesner
24.11.2023

Mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji

CIT PIT
Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji mimo, iż co do zasady, stanowią środki trwałe. Bezzasadne byłoby dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, które razem z...
Malwina Pasternak-Janik
24.11.2023

ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku mogą to...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2023

Surowa kara dla Link4 za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował, że nałożył na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752 zł. Powodem nałożenia...
Agnieszka Matłacz
24.11.2023

Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

Prawo pracy
Implementacja dyrektywy UE 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) doprowadziła do pojawienia się w polskich...
Mirosława Żytkowska
24.11.2023

Trudno o drugą szansę dla firm w tarapatach, unijnego prawa nie wdrożono na czas

Poprawmy prawo
Polska nie implementowała na czas upadłościowej dyrektywy, umożliwiającej zagrożonym niewypłacalnością dłużnikom naprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i dającej im drugą szansę. Termin na...
Renata Krupa-Dąbrowska
24.11.2023

"Lex Morawiecki" skończy w Trybunale Konstytucyjnym

Posłowie KO chcą, aby majątki odrębne małżonków przedstawicieli władz państwowych i samorządowych były ujawniane w oświadczeniach majątkowych. Jawny byłby też stan posiadania zarządzających spółkami...
Robert Horbaczewski
24.11.2023
1  2  3  4  5    1326
 • Aktualności
  • W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia zamiast 24 - Sejm uchwalił przepisy

   Sejm uchwalił w środę 29 listopada nowelizację przepisów, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Natomiast parlamentarzyści odrzucili rządowy projekt zakładający, że w Wigilię sklepy pracować nie będą, ale w zamian handel będzie mógł się odbywać w niedzielę 10 grudnia do godz.14.
  • Tarcza energetyczna ma zostać przedłużona – ale to doraźne rozwiązanie problemu

   W 2023 roku odbiorcy energii elektrycznej musieli zmierzyć się z kryzysem wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie sytuacja jest stabilniejsza, ale efekty w energetyce wciąż są odczuwalne, głównie ze względu na utrzymujący się na rynkach wzrost cen. Dlatego mają zostać przedłużone rozwiązania osłonowe - jednak eksperci podkreślają, że konieczne są długofalowe strategie. Odbiorcy powinni być również chronieni samą wysokością taryf.
  • Waloryzacja kontraktów: w sądach długie lata, a polubownie zazwyczaj pół roku

   Wysoki wzrost najniższych płac i inflacja zmuszają wykonawców do renegocjacji kontraktów, zwłaszcza długoterminowych. Firmy mogą skorzystać z regulacji umożliwiających waloryzację umów o zamówienia publiczne i polubowne załatwienie sprawy. Na tym tle dochodzi jednak do sporów. Większość zamawiających chce wziąć na siebie tylko 10 proc wzrostu kosztów, a resztę przerzucić na wykonawców.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Spółdzielnia musi wymienić w mieszkaniu własnościowym przeciekający kaloryfer

   Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.
  • Mieszkanie dziecka remontują oraz opłacają rodzice

   Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.
  • Dla odbrębnego prawa własności ważna jest samodzielność lokalu mieszkalnego

   Lokal musi być samodzielny, jeżeli ma być ustanowione odrębne prawo własności. "Samodzielność" oznacza, że właściciel i inne osoby przede wszystkim mają swobodny dostęp do mieszkania np. z klatki schodowej czy korytarza oraz korzystają z lokalu zgodnie z jego funkcją.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Organ nie może opierać się tylko na informacjach z KRS

   Dane wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego korzystają z domniemania prawdziwości, ale jest ono...
  • SN: Spółka musi podzielić się zyskiem ze wspólnikiem

   Ze wspólnikiem trzeba podzielić się zyskiem. A w procesie o dalszą - ponad prawomocnie uwzględnioną - część świadczenia z tego samego stosunku prawnego, sąd nie może w niezmienionych okolicznościach odmiennie orzec o zasadzie odpowiedzialności pozwanego – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
  • SN: Jeden e-podpis przewodniczącego wystarczy pod e-zarządzeniem

   Zarządzenie przewodniczącego w sprawie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości wydane na posiedzeniu niejawnym i uzasadnione z urzędu, utrwalone w chwili wydania wraz z uzasadnieniem wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe z wykorzystaniem wzorców udostępnionych w tym systemie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest zarządzeniem istniejącym – uznała Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

   Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.
  • Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

   Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.
  • Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

   Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Wyrok TSUE rzuca nowe światło na pojęcie danych osobowych i perspektywę odbiorcy

   W wyroku TSUE z dnia 26 kwietnia 2023 r. (sprawa T-557/20) dotyczącym sporu między Administratorem a Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD) ważnym zagadnieniem stało się pojęcie "danych osobowych" i perspektywa odbiorcy. Decyzja Trybunału rzuca nowe światło na kwestię identyfikowalności danych, szczególnie istotną dla branży IT- pisze Katarzyna Ożga, radca prawny w Deloitte.
  • Black Friday już dziś, tym razem z dyrektywą Omnibus

   Black Friday w Polsce i inne akcje promocyjne podlegają nowym przepisom obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., implementującym dyrektywę Omnibus. Przedsiębiorcy są zobowiązani do większej transparentności cenowej. Muszą informować o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, co ma zapobiegać praktykom manipulacji cenami przed promocjami - pisze Martyna Dobkowska-Pragacz, prawnik, Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy.
  • Wspólnik może już ścigać karnie zarząd narażający spółkę na szkodę

   Już sama konstrukcja tego przestępstwa w praktyce tworzy ryzyko negatywnego wpływu na rynek, zniechęcając kadrę zarządzającą do proaktywnych działań. Teraz jednak dochodzi do tego powiększenie grona osób mogących inicjować ściganie. Realnym skutkiem zmian może być więc zachowawczość menedżerów, obawiających się ewentualnego procesu karnego, choćby miał on ostatecznie zakończyć się umorzeniem bądź uniewinnieniem - piszą Rafał Karbowniczek i Małgorzata Karasińska z kancelarii DZP.
  Zobacz więcej