Temat dnia

Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Są zapowiedzi, ale projektu wciąż brak

Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami, które mają poprawić standard mieszkań oraz uniemożliwić obchodzenie przepisów. Planuje m.in. zakazać budowy mikrokawalerek. Problem nie leży jednak w budowaniu i sprzedaży lokali usługowych, ale w dokonywaniu nielegalnej zmiany sposobu użytkowania tego typu lokali, braku kontroli i stosowania sankcji przez organy nadzoru budowlanego.

Dębowski: Rząd bierze się za patodeweloperkę, czyli populizm wkracza do mieszkaniówki

Nieruchomości

Rząd potwierdza, że większość budowanych corocznie mieszkań realizowanych jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami społecznymi. Ale zdarzają się czarne deweloperskie owce, które dążąc do zmaksymalizowania zysku wyciskają z inwestycji jak najwięcej powierzchni do sprzedaży. Dlatego proponuje rozwiązania, po których mieszkania będą jeszcze trudniej dostępne i droższe.

Piekarnie i cukiernie mniej zapłacą za gaz - ustawa już obowiązuje

Małe i średnie firmy

Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie korzystają z obniżonych względem cen rynkowych stawek za gaz - przewiduje nowelizacja ustawy, która zagwarantuje dopłaty, dzięki którym podmioty te zapłacą 200 zł 17 groszy za MWh do końca roku. Z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie spożywcze, dla których działalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.

Definicja terenu zabudowanego i niezabudowanego zależy od usytuowania obiektów

Budownictwo

Odległość obiektów budowlanych oraz niebędących obiektami budowlanymi reklam od krawędzi jezdni drogi publicznej uzależniona jest od określenia, czy obiekty te znajdują się na terenie zabudowy. W praktyce pojawiają się w tym zakresie różne interpretacje utrudniające życie inwestorom.

Plastikowy kubek zdrożeje. A przedsiębiorcom przybędą kolejne obowiązki

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Mimo że przepisy wprowadzające unijną dyrektywę ograniczającą zużycie plastiku trafią ponownie do Sejmu, to nowe wyzwania dla firm są już właściwie przesądzone. Będą kaucje za plastikowe kubki i kolejne obowiązkowe sprawozdania. Za niedostosowanie się do wymogów ustawy grozić będą kary, i to niemałe. Jeśli sklep, bar, restauracja nie pobierze opłaty za dodane przez siebie opakowanie, to zapłaci od 500 do 20 tys. zł.

Sporów frankowych w sądach coraz więcej, szansy na przełom nie widać

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Nawet największa pracowitość sędziów i pracowników sekretariatów sądowych nie pomoże, jeśli napływ spraw frankowych będzie taki, jak do tej pory, zwłaszcza w najbardziej obciążonym wydziale frankowym Sądu Okręgowego w Warszawie. Na długi czas rozpatrywania spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF wpływa też brak jednoznacznej odpowiedzi Sądu Najwyższego czy TSUE na kluczowe zagadnienia.

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.
Krzysztof Koślicki
01.04.2023
VAT Prawo unijne
Żadne przepisy nie definiują, kto jest odpowiedzialny za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne w sytuacji, gdy jest utworzony obwód łowiecki, natomiast nie ma ani dzierżawcy, ani zarządcy. A problem narasta. Marszałkowie województw domagają się pilnej interwencji ustawodawcy w tej sprawie.
Maria Dec-Kiełb
01.04.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią przychody z działalności rolniczej i są zwolnione z opodatkowania PIT. Warunek stanowi tu jednak brak zaliczenia prowadzonej działalności do działów specjalnych produkcji rolnej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Malwina Pasternak-Janik
01.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Prezes UODO zaniepokojony kwestionowaniem kompetencji urzędu przez NSA

RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraził zaniepokojenie kwestionowaniem kompetencji i podważaniem niezależności organu. To pokłosie...
Inga Stawicka
31.03.2023

MRiT: Świadectwa energetyczne niewymagane dla nieruchomości wykorzystywanych na własny użytek

Nieruchomości
Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, ale jest konieczne, gdy chcemy nieruchomość sprzedać lub...
Renata Krupa-Dąbrowska
31.03.2023

Klasyfikacja i amortyzacja namiotu zależy od jego przeznaczenia

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Jak stanowi art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek...
Krzysztof Kaźmierski
31.03.2023

RPO pyta o cel przekazywania GUS danych abonentów telefonicznych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Rozporządzenie Rady Ministrów zobowiązuje dostawców usług telefonicznych do przekazania danych o abonentach Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Ma to ułatwiać pracownikom GUS wykonywanie zadań nie...
Krzysztof Sobczak
31.03.2023

Lepiej regularnie wypłacać środki niż rezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie. Jeśli jednak policzy się korzyści, to...
Regina Skibińska
31.03.2023

Chaos w firmach, stres prawników i łzy kadrowych – przepisy o pracy zdalnej wchodzą w życie w Wielki Piątek

Prawo pracy Prawo unijne
Jaka szkoda, że nie ma konkursu na Najlepszego Legislatora Roku. Bo gdyby był, to można byłoby wtedy – nawet nieoficjalnie – ogłosić konkurs na ANTY-Legislatora Roku. Coś na wzór Oscarów i Złotych...
Grażyna J. Leśniak
31.03.2023

Sąd: Nieskierowanie na badania lekarskie nie przesądza o nieważności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownica posiadała zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu. Pracodawca błędnie ocenił, że w takiej sytuacji nie...
Dorian Lesner
31.03.2023

Weryfikacja kontrahentów w dobie sankcji szczególnie ważna

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
W praktyce często słyszymy zdanie: „jestem bezpieczny, bo nie współpracuję z firmami z Rosji”. Niestety to zgubne uproszczenie w istocie bardzo złożonego tematu, jakim są sankcje, i wcale nie...
Julia Besz Maria Papis
31.03.2023

Firmy nie będą się masowo uwłaszczać - nowe zasady niezbyt atrakcyjne

Administracja publiczna Nieruchomości
W środę rząd przyjął projekt przepisów, dzięki którym firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego gruntów we własność. Uwłaszczenie nie będzie jednak tanie, a i czasu na spełnienie...
Krupa-Dąbrowska Renata
31.03.2023

Senat za wykreśleniem "wrzutki" węglowej z ustawy ograniczającej używanie jednorazowego plastiku

Senat w czwartek zgłosił poprawki do ustawy mającej ograniczyć stosowanie jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży. Zakładają one np....
Katarzyna Nocuń Krupa-Dąbrowska Renata
30.03.2023

Kadencja ma wzmocnić niezależność prezesa UOKiK, ale Senat odrzuca ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Senat w czwartek nie poparł nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze...
Krzysztof Sobczak
30.03.2023

Senat też za zmianami w przepisach o obligacjach

Rynek Finanse
Banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji będą mogły emitować instrumenty kapitałowe, które wyposażone są w mechanizm absorbcji strat. To rozwiązanie pozwoli pozyskać tym...
Ret
30.03.2023

Senat poprawia ustawę o systemie homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Administracja publiczna
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele przyjętego we...
Krzysztof Sobczak
30.03.2023

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

UOKiK: Promocja nie może trwać wiecznie

Rynek i konsument
Sklepy sugerowały ograniczony czas szczególnej korzyści cenowej, podczas gdy towary były dostępne w promocji w sposób ciągły. Permanentne promocje stanowiły marketingowy wabik, nie oferowały...
Krzysztof Sobczak
30.03.2023

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP
Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Specustawa jądrowa opublikowana

Energetyka
Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ma ona przede wszystkim...
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
30.03.2023

Multikanałowe Centrum Komunikacji ma usprawnić kontakty ze skarbówką

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Udzielaniem odpowiedzi na pytania podatników zajmuje się 293 pracowników Krajowej Informacji Skarbowej. W roku 2022 z usług infolinii we wszystkich kanałach kontaktu (infolinia, formularz zapytania,...
Krzysztof Koślicki
30.03.2023

WSA: Miejscowy plan przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo
Obowiązywanie dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyklucza prowadzenie postępowania oraz możliwość i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla...
Dorian Lesner
30.03.2023

Mniej towaru za tę samą cenę, czyli jak producenci i handel nabijają klientów w butelkę

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Downsizing w branży spożywczej to praktyka wątpliwa moralnie i niezgodna z dobrymi obyczajami, ale na gruncie prawnym trudno z nią walczyć - uważają prawnicy. Wprost nie zabraniają jej ani przepisy...
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
30.03.2023

Prawnik przed nowymi technologiami nie ucieknie, bo klient tego wymaga

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Polskie kancelarie prawnicze coraz częściej i coraz chętniej stawiają na nowe technologie. Prawnicy - mimo obaw związanych z inwestycjami - zaczynają dostrzegać korzyści, jakie z nich wynikają, a...
Patrycja Rojek-Socha
30.03.2023

Pracodawco, z przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej śpiesz się powoli

Prawo pracy
Pracodawcy nie mają obowiązku ogłaszania regulaminu pracy zdalnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie muszą się też obawiać, że termin 30 dni na uzgodnienie zasad dotyczących pracy zdalnej ze...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Eksperci Deloitte: Klauzula z WIBOR-em nie musi być nieuczciwym postanowieniem umownym

Prawo cywilne Kredyty
Jest coraz więcej sporów sądowych, których istotą jest podważanie zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR w umowach kredytu złotówkowego. Jednak na podstawie dyrektywy...
Katarzyna Kamińska-Krawczyk Łukasz Strankowski
30.03.2023

Dom bez formalności powyżej 70 metrów – kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego

Administracja publiczna Budownictwo
W środę Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 mkw., będzie możliwa na podstawie tej...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.03.2023

Likwidacja użytkowania wieczystego - rząd przyjął przepisy

Nieruchomości
Firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego już prawdopodobnie w 2023 roku. W środę rząd przyjął projekt przepisów w tej sprawie. To drugi etap reformy, kilka lat temu na gruntach...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.03.2023

Wspólnoty i spółdzielnie też są uprawnione do niższych stawek za prąd

Energetyka
Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia, że wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie także są uprawnione do ochrony wynikającej z ustawy mającej...
Inga Stawicka
29.03.2023

Payroll Proficiency Index: W zarządzaniu płacami polskie firmy najlepsze w Europie

Rynek Prawo pracy
Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index, przygotowanym przez firmę kadrowo-płacową SD Worx. Rodzime...
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023
1  2  3  4  5    1275
 • Aktualności
  • Piekarnie i cukiernie mniej zapłacą za gaz - ustawa już obowiązuje

   Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie korzystają z obniżonych względem cen rynkowych stawek za gaz - przewiduje nowelizacja ustawy, która zagwarantuje dopłaty, dzięki którym podmioty te zapłacą 200 zł 17 groszy za MWh do końca roku. Z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie spożywcze, dla których działalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.
  • Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Są zapowiedzi, ale projektu wciąż brak

   Rząd chce ukrócić patodeweloperkę. Od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami, które mają poprawić standard mieszkań oraz uniemożliwić obchodzenie przepisów. Planuje m.in. zakazać budowy mikrokawalerek. Problem nie leży jednak w budowaniu i sprzedaży lokali usługowych, ale w dokonywaniu nielegalnej zmiany sposobu użytkowania tego typu lokali, braku kontroli i stosowania sankcji przez organy nadzoru budowlanego.
  • Prezes UODO zaniepokojony kwestionowaniem kompetencji urzędu przez NSA

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraził zaniepokojenie kwestionowaniem kompetencji i podważaniem niezależności organu. To pokłosie sprawy związanej z nałożeniem kary na spółkę Morele.net, która - choć obroniła się przed sądem pierwszej instancji - została uchylona po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej w NSA.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Definicja terenu zabudowanego i niezabudowanego zależy od usytuowania obiektów

   Odległość obiektów budowlanych oraz niebędących obiektami budowlanymi reklam od krawędzi jezdni drogi publicznej uzależniona jest od określenia, czy obiekty te znajdują się na terenie zabudowy. W praktyce pojawiają się w tym zakresie różne interpretacje utrudniające życie inwestorom.
  • Działka budowlana ma mieć teren biologicznie czynny - to nie tylko trawnik przed domem

   W ramach projektowania inwestycji konieczne jest przewidzenie terenu biologicznie czynnego, którego wielkość będzie odpowiadała wielkości określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub w przepisach powszechnie obowiązujących.
  • Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta

   Starosta przeprowadza gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji bądź też innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie klasyfikacji gruntu następuje w drodze decyzji. Starostowie dane te gromadzą, tworząc ewidencję gruntów i budynków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Miejscowy plan przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

   Obowiązywanie dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyklucza prowadzenie postępowania oraz możliwość i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji. Uchwalenie i wejście w życie tego aktu w toku prowadzenia postępowania skutkuje uznaniem, że stało się ono bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  • SN: Oddalone roszczenia informacyjne agenta banku i o zapłatę prowizji

   Roszczenia informacyjne, jako roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu w terminie trzyletnim. Dlatego Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne złożone przez obie strony postępowania, w których spółka wniosła m.in. o nakazanie dającemu zlecenie bankowi złożenia oświadczenia o prowizji oraz udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej prowizji została prawidłowo obliczona.
  • TSUE: Na zmowę między przedsiębiorcami trzeba mieć wyraźne dowody

   Komisja Europejska powinna była rejestrować rozmowy z przedsiębiorcami dotyczące potencjalnego stosowania antykonkurencyjnych praktyk, nawet jeśli nie prowadzono jeszcze formalnego dochodzenia. W przeciwnym razie brak wyraźnych dowodów może być podstawą do uchylenia wydanych decyzji. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • E-książka obiektu oraz elektroniczny dziennik budowy - kolejny etap cyfryzacji wchodzi w życie

   Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać przepisy o e-książce obiektu budowlanego, a pod koniec stycznia o elektronicznym dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla zarządców i właścicieli budynków oraz inwestorów. Razem z nowelą prawa budowlanego wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego.
  • Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

   Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

   Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dębowski: Rząd bierze się za patodeweloperkę, czyli populizm wkracza do mieszkaniówki

   Rząd potwierdza, że większość budowanych corocznie mieszkań realizowanych jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami społecznymi. Ale zdarzają się czarne deweloperskie owce, które dążąc do zmaksymalizowania zysku wyciskają z inwestycji jak najwięcej powierzchni do sprzedaży. Dlatego proponuje rozwiązania, po których mieszkania będą jeszcze trudniej dostępne i droższe.
  • Weryfikacja kontrahentów w dobie sankcji szczególnie ważna

   W praktyce często słyszymy zdanie: „jestem bezpieczny, bo nie współpracuję z firmami z Rosji”. Niestety to zgubne uproszczenie w istocie bardzo złożonego tematu, jakim są sankcje, i wcale nie eliminuje ryzyk sankcyjnych. Pierwszym i podstawowym błędem przedsiębiorców jest założenie w przedbiegach, że sankcje ich w ogóle nie dotyczą. Piszą o tym Julia Besz oraz Maria Papis z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
  • Eksperci Deloitte: Klauzula z WIBOR-em nie musi być nieuczciwym postanowieniem umownym

   Jest coraz więcej sporów sądowych, których istotą jest podważanie zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR w umowach kredytu złotówkowego. Jednak na podstawie dyrektywy 93/13, warunek umowny ustalający zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny nie powinien być oceniany przez pryzmat przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski