Temat dnia

Przepis o unieważnieniu postępowania o zamówienie wymaga poprawy

Jest problem z unieważnianiem postępowań o zamówienia publiczne na podstawie przepisu prawa zamówień publicznych umożliwiającego jego unieważnienie z powodu wady – sygnalizują przedsiębiorcy i zamawiający. Krajowa Izba Odwoławcza orzeka różnie, a eksperci są zdania, że potrzebna jest zmiana w prawie, i to szybka.

Firmy będą mogły korzystać z Małego ZUS Plus jeszcze przez rok

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Rząd postanowił wydłużyć Mały ZUS Plus o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. Proponowane zmiany zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wejdą w życie 1 sierpnia br.

Plac zabaw przy każdym nowym budynku zatopi małych deweloperów

Budownictwo

Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie zatopi małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. To nie jedyna rafa, jaka znalazła się w projekcie, nad którym pracuje resort rozwoju. Na pewno ukróci on patodeweloperkę, ale też zaszkodzi uczciwym firmom.

Lewiatan: Reakcja rządu na kryzys energetyczny była spóźniona i nieprzemyślana

Małe i średnie firmy Energetyka

Rządowa pomoc w kluczowym momencie objęła jedynie gospodarstwa domowe, a nie firmy i przedsiębiorstwa, co sprawiło, że przedsiębiorcy musieli ograniczać swoją działalność. Jak wynika z badania, negatywny wpływ i wzrost rachunków odczuło 79 proc. mikro- i małych firm.

Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej - zmiany po 1 lipca

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania sądowe często toczą się latami, co może potencjalnie zagrozić interesom przedsiębiorcy, którego prawa mogły zostać naruszone w wyniku bezprawnych działań innego podmiotu gospodarczego, np. poprzez skopiowanie znaku towarowego. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania zabezpieczającego. Warto przyjrzeć się jak wygląda specyfika tego postępowania po 1 lipca 2023 r.

Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

Środowisko Budownictwo

Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.

ZUS-owi trudno będzie ścigać tych, którzy nie rozliczą składki zdrowotnej

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Nie ma szczególnej sankcji ściśle związanej z niezłożeniem rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców lub nieterminowym jego złożeniem. Zdaniem prawników, problematyczne jest zastosowanie ogólnego przepisu karnego z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. ZUS, chcąc dochodzić dopłaty składki zdrowotnej za 2022 r., będzie musiał wszczynać postępowania i liczyć się z koniecznością udowadniania swoich racji przed sądami.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Będzie dodatkowy, 6-proc. podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie PiS dodali taką właśnie poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obejmie on mieszkania w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. To nie koniec, nabywcy będą musieli zapłacić dwie daniny – VAT i dodatkowy PCC. Do tej pory, takie połączenie było niedopuszczalne.
Krzysztof Koślicki
31.05.2023
Doradca podatkowy Finanse
Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja 2023 roku, nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o zwrot nadpłaty najpóźniej 1 czerwca gwarantuje jej zwrot na konto przedsiębiorcy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe - co za zakrętem?

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospodarczych dotykających również...
Bernadeta Kasztelan-Świetlik Bartłomiej Świetlik
31.05.2023

NSA: Sankcja w VAT bez zabezpieczenia na majątku podatnika

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy o podatku...
Wiesława Moczydłowska
31.05.2023

UOKiK: Programy "Ulga od długu" i "Spłacam swoje długi" naruszają prawa konsumentów

Rynek i konsument Finanse
Usługi proponowane przez kancelarię Certo miały pomagać konsumentom wychodzić ze spirali zadłużenia, tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sama ona naruszała ich prawa. Prezes...
Krzysztof Sobczak
31.05.2023

Sam przelew to za mało, by skorygować rozliczenie podatku

CIT PIT Doradca podatkowy
Zlecenie przelewu na rzecz urzędu skarbowego nie wypełnia obowiązku złożenia korekty deklaracji podatkowej. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie może dojść do korekty rozliczenia,...
Wiesława Moczydłowska
31.05.2023

Państwowa spółka oferuje niższe ceny, gminy mogą zostać z niesprzedanym węglem

Samorząd terytorialny Węgiel
Sprzedaż końcowa węgla przez gminy kuleje. Mieszkańcy nie są zainteresowani opałem, a ci, którzy chcą go kupić, mogą zrobić to taniej w państwowej spółce. Śląski Związek Gmin i Powiatów uważa, że...
Maria Dec-Kiełb
31.05.2023

Prezydent podpisał i ustawa o speckomisji do badania wpływów rosyjskich weszła w życie

Administracja publiczna Ukraina
Prezydent zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Powołanie komisji, która ma funkcjonować na...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
31.05.2023

Fiskus sprawdza podatników na Facebooku, Instagramie i platformach handlowych

PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Skarbówka regularnie monitoruje media społecznościowe i portale sprzedażowe. Przeglądając zdjęcia i ogłoszenia, szuka informacji o osobach, które nie płacą podatków, zaniżają ich wysokość lub...
Monika Pogroszewska
30.05.2023

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców – nie pomogli obywatele, pomogą posłowie?

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców, który miał zrealizować jeden z postulatów rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, nie wpłynął do Sejmu – ustalił serwis Prawo.pl. Oznacza...
Grażyna J. Leśniak
30.05.2023

Kolejne sankcje gospodarcze dla podmiotów powiązanych z Rosją i Białorusią

365 obywateli Białorusi trafiło dziś do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany. Podjęto wobec nich również inne działania, m.in. zamrożenie zasobów gospodarczych....
Inga Stawicka
29.05.2023

Zapowiedzi upraszczania i uszczelniania podatków na VII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego, jego uproszczenie realizowane przez projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz dalsza cyfryzacja – zapowiedział w...
Monika Pogroszewska
29.05.2023

Quiet quitting - bunt młodego pokolenia czy wypalenie zawodowe

Rynek Prawo pracy
Po erze Wielkiej Rezygnacji, nadszedł czas na quiet quitting, czyli ciche odchodzenie. Początek tej praktyce dało wchodzące na rynek pracy pokolenie Z, które otwarcie rozmawia o problemach, z jakimi...
Grażyna J. Leśniak
29.05.2023

Firmy nie muszą kontrolować swoich kontrahentów i wyręczać fiskusa

CIT VAT Doradca podatkowy Finanse Compliance
Fiskus cały czas chętnie weryfikuje dochowywanie należytej staranności przez podatników. Przedsiębiorcy notorycznie muszą także udowadniać brak świadomości uczestnictwa w potencjalnym oszustwie....
Krzysztof Koślicki
29.05.2023

Frankowiczom nie opłaca się czekać biernie na ogłoszenie upadłości Getinu

Banki Kredyty frankowe
Klienci Getin Banku, kwestionujący ważność swojej umowy kredytowej, powinni pomyśleć o potrąceniu wierzytelności wobec banku, wynikającej z nieważnej umowy z wierzytelnością banku wobec nich, z...
Regina Skibińska
29.05.2023

Doba pracownicza w ruchomym rozkładzie czasu pracy pozwala na elastyczność

Prawo pracy
W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia...
Marek Rotkiewicz
27.05.2023

Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

BHP Budownictwo
Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących...
Joanna Maj
27.05.2023

Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego...
Patrycja Maksymiak Konrad Kaczyński
27.05.2023

Od lipca ma powstać nowy fundusz ochrony rolników

Pomoc społeczna
Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który ma wypłacać rekompensaty rolnikom. Zakłada ona powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty...
Inga Stawicka Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023

Sejm za częścią poprawek Senatu do przepisów o weryfikacji taksówkarzy z aplikacji i szybszym usuwaniu punktów karnych

Samorząd terytorialny
Likwidacja opłaty ewidencyjnej za rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego czy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Kierowcy taksówek zamawianych przez aplikacje będą podlegać...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Firmy ze strefy przygranicznej dostaną rządową pomoc - przepisy w ustawie o kredytach na mieszkania

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, która pozwoli na uruchomienie programu finansowego wsparcia dla firm, które ucierpiały finansowo z powodu zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach....
Inga Stawicka Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Kredyt 2 proc. - senackie poprawki do ustawy o wparciu na pierwsze mieszkanie odrzucone

Kredyty Nieruchomości
Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu obniżające oprocentowanie "bezpiecznego kredytu" do 0 proc. Z niskooprocentowanego kredytu - 2 proc. - będzie można skorzystać już w te wakacje. Dopłata do rat...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2023

Uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 3 coraz bliżej

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Po rozpatrzeniu przez Senat, Sejm 26 maja poparł jedną z pięciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma...
Krzysztof Koślicki Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Sejm odrzucił weto Senatu do ustawy mającej usprawnić budowę elektrowni szczytowo-pompowych

Energetyka
Sejm nie poparł w piątek uchwały Senatu, który odrzucił ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa zostanie...
Ret
26.05.2023

Będzie zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu

Sejm uchwalił w piątek zaproponowaną przez rząd nowelizacje ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi...
Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Likwidacja użytkowania wieczystego - Sejm uchwalił nowelę

Nieruchomości
Firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego już prawdopodobnie w 2023 roku. W piątek, 26 maja, Sejm uchwalił ustawę. To drugi etap reformy, bo kilka lat temu na gruntach uwłaszczyli...
Renata Krupa-Dąbrowska Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Zmiany w planowaniu przestrzennym - Sejm uchwalił ustawę

Administracja publiczna Nieruchomości
Studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Nie będzie również warunków zabudowy wydawanych na czas nieokreślony. Taka decyzja będzie ważna tylko przez pięć lat. W piątek Sejm uchwalił...
Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2023

Sejm uchwalił ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe

Środowisko Prawo gospodarcze
W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ma ona na celu przyspieszenie inwestycji i dostosowanie sieci...
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Sejm pracuje nad projektem ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisjach projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. E-fakturowanie będzie wymagane od lipca...
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
26.05.2023
1  2  3  4  5    1289
 • Aktualności
  • Firmy będą mogły korzystać z Małego ZUS Plus jeszcze przez rok

   Rząd postanowił wydłużyć Mały ZUS Plus o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. Proponowane zmiany zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wejdą w życie 1 sierpnia br.
  • Przepis o unieważnieniu postępowania o zamówienie wymaga poprawy

   Jest problem z unieważnianiem postępowań o zamówienia publiczne na podstawie przepisu prawa zamówień publicznych umożliwiającego jego unieważnienie z powodu wady – sygnalizują przedsiębiorcy i zamawiający. Krajowa Izba Odwoławcza orzeka różnie, a eksperci są zdania, że potrzebna jest zmiana w prawie, i to szybka.
  • Lewiatan: Reakcja rządu na kryzys energetyczny była spóźniona i nieprzemyślana

   Rządowa pomoc w kluczowym momencie objęła jedynie gospodarstwa domowe, a nie firmy i przedsiębiorstwa, co sprawiło, że przedsiębiorcy musieli ograniczać swoją działalność. Jak wynika z badania, negatywny wpływ i wzrost rachunków odczuło 79 proc. mikro- i małych firm.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

   Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
  • Właściciel budynku odpowiada za niesprawny wodomierz

   Choć umowa o zaopatrzenie w wodę może stanowić inaczej, to jednak regułą jest, że to odbiorca odpowiada za prawidłowe działanie wodomierza. Jeżeli więc jest on niesprawny, to odbiorca powinien liczyć się z koniecznością pokrycia opłat za zużycie wody, które nie zostało zarejestrowane przez urządzenie.
  • Powierzchnię całkowitej zabudowy ustala się w planie miejscowym

   Obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy został wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. Pomimo licznych kontrowersji nadal funkcjonuje w niezmienionym kształcie sprawiając problemy inwestorom i organom. Ustawodawca ma plan na zmianę tej sytuacji.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Nie można wykluczyć odstąpienia od kary za zajęcie drogi

   Spółka została ukarana za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wydana w tej sprawie decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze, a sąd pierwszej instancji oddalił wniesioną skargę. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jednak uchylić sporne rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że organy powinny rozważyć możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu.
  • SA: Koniec umowy franczyzy i kara za złamanie zakazu konkurencji

   Po zakończeniu umowy franczyzy wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego, spółka powodowa nie poniosła szkody. Dlatego Sąd Apelacyjny w Poznaniu obniżył wysokość kary umownej za ten czyn o połowę. Pozwany fanczyzobiorca doskonale zdawał sobie sprawę z obowiązywania zakazu, gdyż po zakończeniu umowy bezskutecznie poszukiwał nowej lokalizacji dla prowadzenia swego sklepu.
  • SN: Wypowiedzenie umowy kredytu nie ma znaczenia dla przedawnienia

   Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez rzecznika finansowego. Uchwała ma duże znaczenie, gdyż zapewnia przewidywalność wyroków, przez ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • E-książka obiektu oraz elektroniczny dziennik budowy - kolejny etap cyfryzacji wchodzi w życie

   Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać przepisy o e-książce obiektu budowlanego, a pod koniec stycznia o elektronicznym dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla zarządców i właścicieli budynków oraz inwestorów. Razem z nowelą prawa budowlanego wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego.
  • Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

   Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

   Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Fundusze private equity a prawo antymonopolowe - co za zakrętem?

   Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospodarczych dotykających również Europę. Dlatego być może już niedługo, za zakrętem, europejskie organy ochrony także zainteresują się powiązaniami funduszy - piszą Bernadeta Kasztelan-Świetlik oraz Bartłomiej Świetlik z kancelarii GESSEL.
  • Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej - zmiany po 1 lipca

   Postępowania sądowe często toczą się latami, co może potencjalnie zagrozić interesom przedsiębiorcy, którego prawa mogły zostać naruszone w wyniku bezprawnych działań innego podmiotu gospodarczego, np. poprzez skopiowanie znaku towarowego. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania zabezpieczającego. Warto przyjrzeć się jak wygląda specyfika tego postępowania po 1 lipca 2023 r.
  • Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

   Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski