Temat dnia

Projekt deregulacji dla firm - krótsze kontrole, zmiany z wyprzedzeniem

Kontrole mikroprzedsiębiorców będą trwały maksymalnie 6, a nie 12 dni. Z powodu braku pieczątki lub wydruku z CEIDG lub KRS nie będzie można też odrzucić pisma lub wniosku przedsiębiorcy. Nowe przepisy mają mieć dłuższe vacatio legis, by firmy miały czas na ich wdrożenie - to tylko niektóre zmiany przewidziane w pierwszym pakiecie deregulacyjnym, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Pracuje nad nim Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Wakacje kredytowe w 2024 r. - 20 lutego rząd nie przyjął projektu

Banki Kredyty frankowe

Rząd planował podjąć decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych 20 lutego. Tak się jednak nie stało. W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów nie ma nic na ten temat. Nie wiadomo też, czy będzie kontynuował prace nad projektem w tej sprawie. Z zawieszenia rat miały skorzystać osoby, które mają kredyt do 1,2 mln zł, a na ratę kredytową co miesiąc wydają 35 proc. swojego domowego budżetu. Nie ma już jednak żadnych szans, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać, tak jak zakładano od 1 marca.

Rolnik nie zawsze będzie konsumentem, także MS chce zmienić przepisy

Finanse

Nie tylko posłowie z Klubu Parlamentarnego PSL-Trzecia Droga, ale również Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wyeliminować absurd prawny. Od 7 stycznia rolnicy mają status konsumenta - także wtedy, gdy zaciągają pożyczki lub korzystają z leasingu w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Status konsumenta jest dla rolników kulą u nogi. Zamyka im drogę do tańszego finansowania dla przedsiębiorców. Ma to się zmienić.

Test zaspokojenia w restrukturyzacji, tylko kiedy opłaci się to wierzycielom?

Prawo gospodarcze

Regulacja dotycząca testu zaspokojenia i kryterium ochrony najlepszych interesów wierzycieli realizuje wymogi stawiane państwu przez Dyrektywę 2019/1023. Będzie ona miała istotny wpływ głównie na te małe, średnie i duże firmy, które działają w oparciu o bazę w postaci własnego majątku. W ich przypadku trudniej będzie uzasadnić restrukturyzację, jeżeli nie wygenerują odzysku wyższego niż syndyk w upadłości - pisze Michał Cecerko, partner DZP, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Ministerstwo Przemysłu powstanie 1 marca, rząd przyjął przepisy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Siedzibą nowego resortu będą Katowice. We wtorek, 20 lutego, Rada Ministrów przyjęła przepisy w tej sprawie.

Mieszany cel umowy może pozbawić kredytobiorcę ochrony należnej konsumentom

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Jeżeli kredyt jedynie w minimalnym stopniu służył celom konsumenckim, to kredytobiorcy nie mają ochrony właściwej dla konsumentów. W konsekwencji w takich przypadkach nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych – orzekł Sąd Najwyższy. Zdaniem pełnomocników kredytobiorców to krok w złym kierunku, który zamiast pomóc - jeszcze bardziej skomplikuje sytuację.

Prawo.pl
Prezydent 20 lutego podpisał nowelizację ustawy, która przedłuża pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca br. i do końca roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej. Nowela jest konsekwencją decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Do końca czerwca rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące statusu uchodźców z Ukrainy w Polsce.
Robert Horbaczewski
20.02.2024
Samorząd terytorialny Ukraina
Braki kadrowe i rosnące koszty zatrudnienia spędzają sen z powiek przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i transportowo-logistycznej. Eksperci zauważają, że na zaciętej walce o pracownika korzystają przede wszystkim fachowcy z określonymi kompetencjami technicznymi, których ciężko zastąpić obcokrajowcami. Duże zapotrzebowanie na techników, monterów czy elektryków w całym kraju przekłada się na zmniejszenie regionalnych dysproporcji płacowych na tych stanowiskach.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2024 roku wyniosło 7768,33 zł – podał we wtorek GUS. Oznacza to spadek tak liczonego wynagrodzenia w porównaniu z grudniem 2023 roku o 264,30 zł, natomiast w porównaniu ze styczniem 2023 roku - wzrost o 884,41 zł. Natomiast przeciętna miesięczna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7768,35 zł i była o 884,39 zł wyższa niż przed rokiem.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024
Prawo pracy Rynek pracy

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie...
Przemysław Hinc
20.02.2024

Skarbówka niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę kontroli

Ordynacja CIT PIT VAT
Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r....
Monika Pogroszewska
20.02.2024

Andrzej Dycha prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Administracja publiczna Rynek
Andrzej Dycha został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Wiceprezesem Agencji została Magdalena Skarżyńska. PAIH zajmuje się przyciąganiem bezpośrednich...
Ret
19.02.2024

MF: Od 1 kwietnia obniżka VAT dla branży beauty

VAT
Ministerstwo Finansów planuje wydać w marcu rozporządzenie, które wprowadzi obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na określone usługi kosmetyczne. Zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r.,...
Monika Pogroszewska
19.02.2024

Dofinansowanie przygotowania planów ogólnych w gminach według algorytmu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny
29 lutego Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpocznie nabór wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz dla uczelni na prowadzenie kursów...
Robert Horbaczewski
19.02.2024

WSA: Spółka, która przynosi dochód, nie zostanie zwolniona z kosztów sądowych

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Spółka wniosła o zwolnienie z kosztów sądowych, które obejmowały wpis od skargi. W toku postępowania wykazano, że spółka przynosiła dochód oraz dysponowała zasobami finansowymi, które pozwalały na...
Dorian Lesner
19.02.2024

Liderzy chcą wypracowania nowych wskaźników efektywności pracowników

Prawo pracy Rynek pracy
Organizacje, które w zrównoważony sposób zarządzają zasobami ludzkimi, mają prawie dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie pożądanych celów biznesowych - wynika z raportu 2024 Human Capital Trends...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

ESG: Firmy muszą zbierać dane, a przepisów wykonawczych wciąż brak

Prawo gospodarcze Finanse
Największe spółki już za 2024 rok muszą składać sprawozdawania niefinansowe, dotyczące środowiska, spraw pracowniczych oraz związanych z zarządzaniem i kontrolą. Krajowych przepisów wciąż nie...
Zofia Jóźwiak
19.02.2024

Skarbówka śle listy do podatników. Liczy na tłumaczenia i donosy

Domowe finanse PIT VAT Małe i średnie firmy Nieruchomości
Podatnicy znajdują w skrzynkach listy behawioralne od naczelnika urzędu skarbowego. Fiskus wysyła je, gdy ma wątpliwości, czy podatnik poprawnie wykonuje obowiązki podatkowe, ale nie ma na to dowodów...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

Ustawa o sygnalistach ma być szybko, ale RPO póki co bez pieniędzy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Rzecznik Praw Obywatelskich ma być centralnym organem w systemie ochrony sygnalistów, a nie jak przewidywała poprzednia wersja projektu – Państwowa Inspekcja Pracy. Pieniędzy na dostosowanie urzędu...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

50-procentowe koszty można rozliczyć wstecz - fiskus się zgadza

PIT
Pracownik-twórca może złożyć korektę zeznań za poprzednie lata, by zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów. Dyrektor KIS zgodził się na taką praktykę w najnowszej interpretacji. Potwierdził,...
Monika Pogroszewska
19.02.2024

Będzie uproszczona procedura przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Spółki
Część pisemna egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych będzie prowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 100 pytań z 4 proponowanymi odpowiedziami, z czasem na...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

Znamy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o potrącone składki w 2023 r.

Domowe finanse
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

Odmrożono odpisy na ZFŚS - wiele firm mogło tego nie dostrzec

Prawo pracy
Od 1 stycznia br. „odmrożone” zostały odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które będą naliczane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne z 2023 r. Prawnicy spodziewali się...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

WSA: Trudna sytuacja finansowa pracodawcy bez znaczenia dla grzywny

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie wykonał w całości nakazu wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń. Inspektor pracy nałożył więc na niego grzywnę w celu przymuszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
Dorian Lesner
17.02.2024

Data Act: Nowe oblicze zarządzania danymi w Unii Europejskiej

Nowe technologie Prawo unijne
Data Act wprowadza nowe standardy w branży przetwarzania danych, kładąc nacisk na większą kontrolę klientów nad ich danymi oraz na otwartość i konkurencyjność rynku. To rozporządzenie, mając na celu...
Natalia Kotłowska-Wochna Maciej Kuranc
17.02.2024

MF: Konsultacje KSeF na temat bezpieczeństwa i faktur konsumenckich

VAT KSeF
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Tematem piątkowych spotkań były zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami...
Monika Pogroszewska
16.02.2024

Dr Gogol: Konieczne jest pełne zwolnienie z PIT dla wszystkich spokrewnionych fundatorów

PIT
Fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem, ale ustawodawca nie ustrzegł się błędów, które należałoby poprawić. Należy dokonać nowelizacji przepisów o PIT w taki sposób, aby pełne zwolnienie w PIT...
Wiesława Moczydłowska
16.02.2024

RIO: Sprzedaż węgla poniżej kosztów zakupu, gmina musi podjąć decyzję sama

Samorząd terytorialny Węgiel
Czy gmina może sprzedać węgiel poniżej kosztów zakupu? RIO w Kielcach odpowiada burmistrzowi jednej z gmin, że regionalne izby obrachunkowe nie mają kompetencji, by odpowiedzieć na to pytanie. Izba...
Maria Dec-Kiełb
16.02.2024

Firmom ma być lepiej, ruszyły prace zespołu ds. deregulacji prawa

Spółki Małe i średnie firmy
Pakiet deregulacyjny to główny temat pierwszego posiedzenia Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Jego zadaniem jest wspieranie ministra rozwoju w odbiurokratyzowaniu przepisów ważnych...
Ret
16.02.2024

Przy przewozie towarów niebezpiecznych doradca ADR jest niezbędny

Środowisko Odpady
Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą generować różnego rodzaju zagrożenia – zwłaszcza dla osób pracujących z nimi bądź znajdującymi się w ich pobliżu oraz dla środowiska naturalnego....
Konrad Dyda
16.02.2024

Nielimitowane umowy na czas określony

Prawo pracy
Do limitu umów na czas określony nie wchodzą umowy zawarte w czterech grupach celów lub okoliczności wskazanych w Kodeksie pracy ale także umowy okresowe, których zastosowanie jest narzucone przez...
Marek Rotkiewicz
16.02.2024

Przedawnienie roszczeń banków, czyli TSUE kontra SN

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Od kiedy powinien być liczony termin przedawnienia roszczeń frankowych banku? Uważam, że od daty wypłaty kapitału. Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia jest bowiem roszczeniem bezterminowym,...
Wiktor Budzewski
16.02.2024

Ustawa lombardowa kulą u nogi rolników, szykują się zmiany

Finanse Kredyty
Od 7 stycznia rolnicy mają status konsumenta - także wtedy, gdy zaciągają pożyczki lub korzystają z leasingu w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. - To absurd - twierdzą posłowie z Klubu...
Renata Krupa-Dąbrowska
16.02.2024

Rząd będzie reanimował obronę cywilną, tylko... schronów brak

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Nie będzie jednej ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Sprawy te zostaną oddzielone. Założeniem projektu ma być decentralizacja ochrony ludności i powierzenie większych kompetencji...
Robert Horbaczewski Michał Cyrankiewicz-Gortyński
16.02.2024
1  2  3  4  5    1344
 • Aktualności
  • Wakacje kredytowe w 2024 r. - 20 lutego rząd nie przyjął projektu

   Rząd planował podjąć decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych 20 lutego. Tak się jednak nie stało. W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów nie ma nic na ten temat. Nie wiadomo też, czy będzie kontynuował prace nad projektem w tej sprawie. Z zawieszenia rat miały skorzystać osoby, które mają kredyt do 1,2 mln zł, a na ratę kredytową co miesiąc wydają 35 proc. swojego domowego budżetu. Nie ma już jednak żadnych szans, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać, tak jak zakładano od 1 marca.
  • Ministerstwo Przemysłu powstanie 1 marca, rząd przyjął przepisy

   1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Siedzibą nowego resortu będą Katowice. We wtorek, 20 lutego, Rada Ministrów przyjęła przepisy w tej sprawie.
  • Rolnik nie zawsze będzie konsumentem, także MS chce zmienić przepisy

   Nie tylko posłowie z Klubu Parlamentarnego PSL-Trzecia Droga, ale również Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wyeliminować absurd prawny. Od 7 stycznia rolnicy mają status konsumenta - także wtedy, gdy zaciągają pożyczki lub korzystają z leasingu w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Status konsumenta jest dla rolników kulą u nogi. Zamyka im drogę do tańszego finansowania dla przedsiębiorców. Ma to się zmienić.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Przy przewozie towarów niebezpiecznych doradca ADR jest niezbędny

   Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą generować różnego rodzaju zagrożenia – zwłaszcza dla osób pracujących z nimi bądź znajdującymi się w ich pobliżu oraz dla środowiska naturalnego. Dlatego ustawodawca wprowadził szczegółowe procedury oraz różnego rodzaju obowiązki związane z szeroko pojętym zajmowaniem się towarami niebezpiecznymi. Jednym z nich jest wyznaczenie specjalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa.
  • 21 dni na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

   Starosta, prezydent miasta może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zaświadczenie jest wydawane z urzędu, więc wniosek w tym zakresie nie jest wymagany.
  • Działka z budynkiem mieszkalnym, czy zawsze jest też siedliskiem

   Prawo nie definiuje pojęcia siedliska. Wyjaśnia je jednak orzecznictwo sądowe. Wynika z niego, że działka siedliskowa jest działką rolną przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarskimi, na której koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny, a także zaspokajane są elementarne potrzeby życiowe.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Spółka, która przynosi dochód, nie zostanie zwolniona z kosztów sądowych

   Spółka wniosła o zwolnienie z kosztów sądowych, które obejmowały wpis od skargi. W toku postępowania wykazano, że spółka przynosiła dochód oraz dysponowała zasobami finansowymi, które pozwalały na kontynuowanie bieżącej działalności i wypłatę wynagrodzeń. Posiadała ona też środki trwałe o znacznej wartości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odmówił więc przyznania prawa pomocy.
  • WSA: Nakaz usunięcia nieprawidłowości może dotyczyć tylko legalnego obiektu

   Na właścicielu spoczywa obowiązek utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ nakazuje ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podkreślił, że jedynie legalnie istniejący obiekt może być kontrolowany pod względem prawidłowego realizowania obowiązków z zakresu utrzymania w odpowiednim stanie technicznym.
  • WSA: Wejście na sąsiednią nieruchomość wymaga zgody albo decyzji

   Inwestor musi uzyskać zgodę właściciela, jeśli do wykonania robót budowlanych konieczne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku sprzeciwu, o niezbędności wejścia rozstrzyga organ. Właściciel twierdził, że inwestor nie podjął próby uzyskania dobrowolnej zgody. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym zarzutem i wskazał, że brak zgody został wyrażony w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Więcej ograniczeń dla lombardów, szersza ochrona dla klientów

   Prowadzenie lombardów tylko w formie określonych spółek, obowiązkowy wpis do rejestru, nowe regulacje dotyczące umów zawieranych z konsumentami i surowe sankcje w przypadku naruszenia przepisów. To najważniejsze zmiany, które wprowadza wchodząca w życie ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentom, ale nałożą też sporo nowych ograniczeń na same lombardy.
  • Od stycznia ponownie zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła

   Utrzymanie mechanizmu ceny maksymalnej za energię w celu obniżenia rachunków za prąd, gaz i ciepło oraz ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców - to główne cele nowelizacji w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Rozwiązania osłonowe wesprą nie tylko gospodarstwa domowe, ale także m.in. firmy. Mechanizmy mają zostać utrzymane do końca czerwca 2024 r.
  • Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

   Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Test zaspokojenia w restrukturyzacji, tylko kiedy opłaci się to wierzycielom?

   Regulacja dotycząca testu zaspokojenia i kryterium ochrony najlepszych interesów wierzycieli realizuje wymogi stawiane państwu przez Dyrektywę 2019/1023. Będzie ona miała istotny wpływ głównie na te małe, średnie i duże firmy, które działają w oparciu o bazę w postaci własnego majątku. W ich przypadku trudniej będzie uzasadnić restrukturyzację, jeżeli nie wygenerują odzysku wyższego niż syndyk w upadłości - pisze Michał Cecerko, partner DZP, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.
  • Przedawnienie roszczeń banków, czyli TSUE kontra SN

   Od kiedy powinien być liczony termin przedawnienia roszczeń frankowych banku? Uważam, że od daty wypłaty kapitału. Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia jest bowiem roszczeniem bezterminowym, tzn. stosunek prawny, z którego się to roszczenie wywodzi samo w sobie nie zawiera daty, w której świadczenie powinno być spełnione - pisze Wiktor Budzewski, adwokat i partner zarządzający w kancelarii KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp.p.
  • Prof. Adamus: Czy członek rady nadzorczej spółki kapitałowej może mieć złoty głos?

   Prawo weta, czy „głos aprobujący” nie jest typowym sposobem ukształtowania konstrukcji większości głosów w organach spółki. Większość głosów z natury rzeczy jest „anonimowa” w tym znaczeniu, że chodzi o większość głosów jakichkolwiek wspólników. „Głos aprobujący” blokuje (eliminuje) uchwały a „podwójny” czy „rozstrzygający” głos przewodniczącego jest mechanizmem „pozytywnym”, pozwalającym na przyjęcie uchwały. Nie można więc sprowadzić ich do wspólnego mianownika - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.
  Zobacz więcej