Temat dnia

Najemcy nie chcą i nie muszą płacić za ubezpieczenie centrów handlowych

Pokrywanie kosztów ubezpieczenia centrów handlowych to obowiązek właścicieli obiektów – zwraca uwagę Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Ubezpieczenie powinno być regulowane z dochodów wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe. Tymczasem w praktyce jest zupełnie inaczej.

Raport "How to do fintech in Poland" - Polska coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla innowacji

Finanse

Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów dla inwestorów z sektora technologii finansowych, a liczba podmiotów działających w tym obszarze systematycznie rośnie. Stale rosną również ich przychody, a polskie firmy debiutują również na rynkach zagranicznych. Potrzebne jest jednak m. in. wypracowanie mechanizmów wsparcia. Takie są najważniejsze wnioski z najnowszego raportu "How to do fintech in Poland" fundacji Fintech Poland.

UOKiK: 3 mln zł kary dla Raiffeisen Bank - za jednostronną zmianę umów kredytowych

Banki Kredyty

Prezes UOKiK nałożył na Raiffeisen Bank International karę w wysokości ponad 3,1 mln zł. Bank bezprawnie jednostronnie zmienił umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani - nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców.

Cofnięcie diagnoście uprawnień jako jedyna możliwa sankcja - RPO przystąpił do skargi

Cofnięcie diagnoście uprawnień do przeprowadzania badań technicznych, bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i bez możliwości stopniowania sankcji, to zbyt surowe rozwiązanie. Tak Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia przystąpienie do skargi konstytucyjnej, której przedmiotem jest jeden z przepisów prawa o ruchu drogowym.

Klauzule integracyjne, czy mogą wpływać na sposób interpretacji umowy przez sąd

Prawo cywilne Budownictwo

Klauzula integracyjna może w pewnym zakresie modyfikować ogólne zasady wykładni umowy. Tym niemniej samo stwierdzenie, że umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze, nie będzie na ogół wystarczające. W przypadku sporu co do wykładni umowy sąd bierze pod uwagę także okoliczności wynikające z przebiegu negocjacji.

Ponad 500 bloków z panelami słonecznymi z rządową dotacją

Nieruchomości Energetyka

Do tej pory w ramach programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych, zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych złożyli 512 wniosków o dofinansowanie opiewających w sumie na kwotę ponad 31,7 mln zł. Wartość planowanych inwestycji wynosi 79,8 mln zł.

Nowe zasady umarzania pożyczek z Funduszu Dostępności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Od 1 kwietnia zmieniają się zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczek w zależności od przeznaczenia budynku i będą dotyczyć zarówno pożyczek bezpośrednich jak i pośrednich. Dzięki już udzielonym pożyczkom ponad 100 tys. osób rocznie będzie miało ułatwiony dostęp w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Robert Horbaczewski
23.03.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt zmian w ustawie - Prawo oświatowe. Nowela stworzy podstawy prawne do tworzenia i funkcjonowania branżowych centrów umiejętności. Będą nowym rodzajem publicznej lub niepublicznej placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
23.03.2023
Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
Marek Rotkiewicz
23.03.2023
Prawo pracy

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo
Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi...
Wiesława Moczydłowska
23.03.2023

Woda kapie w tej samej cenie, a w budżetach spółek wodociągowych widać dno

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy...
Robert Horbaczewski
23.03.2023

Praca zdalna okazjonalna - rozporządzenie ma doprecyzować ustawę

Prawo pracy
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u...
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023

Rozliczenie CIT do 30 czerwca, sprawozdania finansowe do końca marca

CIT Rachunkowość
Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Natomiast terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

Lewiatan: Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy

Rynek Prawo pracy
W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną...
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023

Wspólnota mieszkaniowa ukarana za błędy w przetwarzaniu danych osobowych

RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości nieco ponad 1,5 tys. zł na wspólnotę mieszkaniową bo stwierdził kilka uchybień w działalności administratora. Min. zabrakło zgłoszenia...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

Bank ukarany za podanie złych kont do spłaty kredytów

Prawo cywilne Rynek i konsument
Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani...
Krzysztof Sobczak
22.03.2023

Małe i średnie firmy w coraz większym kryzysie

Małe i średnie firmy
Systematycznie rośnie liczba zawieszanych firm. W 2022 r. przedsiębiorstw o takim statusie było ponad 620 tys. - o niemal 100 tys. więcej niż w poprzednim roku. Od początku roku do połowy lutego 2023...
Inga Stawicka
22.03.2023

NSA: Pobór wody przez leśniczówkę i spór o opłaty

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Konieczne jest dokładne wyjaśnienie potrzeby funkcjonowania leśniczówki, której mieszkańcy dokonują poboru wody podziemnej, a także w jakiej ilości średniorocznie jest ona pobierana – stwierdził...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Sędzia z instrukcją, jak informować strony o możliwym kierunku rozstrzygnięcia sprawy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Rozwiązanie to miało motywować strony do ugód, w praktyce nie do końca się...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Banki samodzielnie mogą rozbroić minę frankową, nie potrzebują ustawy

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Nie milkną echa opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2023 r., zgodnie z którą w przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą...
Piotr Mikołajczyk
22.03.2023

Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo gospodarcze
Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej...
Zofia Jóźwiak
22.03.2023

Rząd zamierza stworzyć nowoczesny system informacji emerytalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt o Centralnej Informacji Emerytalnej. To system, dzięki któremu każdy obywatel, który będzie chciał, ma mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich...
Grażyna J. Leśniak
21.03.2023

Rząd tworzy Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1...
Robert Horbaczewski
21.03.2023

TSUE: Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez urządzenie zamontowane w aucie

Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne
Nabywcy pojazdu silnikowego wyposażonego w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania ze strony producenta tego pojazdu, w przypadku gdy takie urządzenie...
Krzysztof Sobczak
21.03.2023

POB: Biometan powinien być szerzej wykorzystywany, ale potrzebne jest dodatkowe wsparcie

Środowisko Energetyka
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych aktów prawnych to dobry krok w kierunku szerszego wykorzystywania biometanu w Polsce, który w przyszłości może stać się...
Inga Stawicka
21.03.2023

SA: Bank zwraca pieniądze z powodu abuzywnych klauzul umownych

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Rozliczenie kredytu bankowego indeksowanego do franka szwajcarskiego spowodowało, że sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy część świadczenia przysługującego od banku. Sąd okręgowy prawidłowo zastosował...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.03.2023

Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że szef się zgodzi

Prawo pracy BHP
Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez...
Grażyna J. Leśniak
21.03.2023

Nowelizacja kpc to również zmiany dotyczące arbitrażu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Najnowsza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zawiera nowe przepisy dotyczące sądu polubownego. Mają one umożliwiać stronom toczącego się postępowania przeniesienie sprawy do arbitrażu, czyli...
Romana Piskuła
21.03.2023

Rząd nagle zamyka przejścia graniczne, ale o sytuacji firm nie myśli

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Od miesięcy firmy działające w pobliżu granicy z Białorusią ponoszą konsekwencje decyzji politycznych. Najpierw stan nadzwyczajny, potem zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy, ostatnio...
Regina Skibińska
21.03.2023

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość
Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

Inflacja uderza mocno w gastronomię, w tej branży rejestruje się coraz mniej firm

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Obecnie w Polsce aktywnych jest 4,3 mln działalności gospodarczych oraz 602 tys. spółek – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba aktywnych działalności w lutym 2023 jest większa o 3,5...
Ret
20.03.2023

GUS: W lutym 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7065,43 zł

Domowe finanse Prawo pracy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w lutym 2023 roku wyniosło 7065,43 zł – ogłosił w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Na...
Grażyna J. Leśniak
20.03.2023

Korekty w VAT - ważne zmiany w 2023 roku

VAT Doradca podatkowy
Trwają prace w Sejmie w zakresie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające Pakiet Slim VAT 3. Projektowane przepisy mają uprościć stosowanie kursów wymiany walut przy korektach faktur oraz uelastycznić...
Marcin Palusiński Marta Chorzępa-Starosta
20.03.2023

Wkrótce nowe zasady zawierania unijnych porozumień wertykalnych - zaproszenie na warsztaty

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Czas na dostosowanie umów do zmian związanych z implementacją dyrektywy dotyczącej nowych zasad zawierania porozumień wertykalnych między przedsiębiorcami upływa z końcem maja 2023 r. Kancelaria...
Inga Stawicka
20.03.2023

NIK: Zarządcy dróg traktują po macoszemu mosty, tunele i przepusty

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny badała, jak zarządcy dróg wywiązują się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia spośród 139 skontrolowanych mostów i...
Maria Dec-Kiełb
20.03.2023

RPO pyta, dlaczego ceny paliw na rynkach spadają, a na stacjach nie

Rynek i konsument Finanse
PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.03.2023
1  2  3  4  5    1272
 • Aktualności
  • Raport "How to do fintech in Poland" - Polska coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla innowacji

   Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów dla inwestorów z sektora technologii finansowych, a liczba podmiotów działających w tym obszarze systematycznie rośnie. Stale rosną również ich przychody, a polskie firmy debiutują również na rynkach zagranicznych. Potrzebne jest jednak m. in. wypracowanie mechanizmów wsparcia. Takie są najważniejsze wnioski z najnowszego raportu "How to do fintech in Poland" fundacji Fintech Poland.
  • Najemcy nie chcą i nie muszą płacić za ubezpieczenie centrów handlowych

   Pokrywanie kosztów ubezpieczenia centrów handlowych to obowiązek właścicieli obiektów – zwraca uwagę Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Ubezpieczenie powinno być regulowane z dochodów wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe. Tymczasem w praktyce jest zupełnie inaczej.
  • Cofnięcie diagnoście uprawnień jako jedyna możliwa sankcja - RPO przystąpił do skargi

   Cofnięcie diagnoście uprawnień do przeprowadzania badań technicznych, bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i bez możliwości stopniowania sankcji, to zbyt surowe rozwiązanie. Tak Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia przystąpienie do skargi konstytucyjnej, której przedmiotem jest jeden z przepisów prawa o ruchu drogowym.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta

   Starosta przeprowadza gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji bądź też innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie klasyfikacji gruntu następuje w drodze decyzji. Starostowie dane te gromadzą, tworząc ewidencję gruntów i budynków.
  • Prawo nie zabrania, ale nie można uzyskać dwóch pozwoleń na budowę w tym samym miejscu

   Inwestor nie może uzyskać dwóch niezależnych pozwoleń na budowę na zupełnie inne obiekty zlokalizowane w tym samym miejscu, chociaż pozwala na to miejscowy plan. Wprawdzie prawo budowlane nie zawiera regulacji, która wprost tego zakazywałaby, niemniej starostwa przyjmują, że jest to niedopuszczalne ze względu na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Remont czy konserwacja - różnice istotne dla wymaganych formalności

   Terminy remont i bieżąca konserwacja są przez inwestorów używane wymiennie. Tymczasem obejmują one swoim zakresem inne prace, a od ich odpowiedniej kwalifikacji zależą niezbędne do dopełnienia formalności. Bieżącą konserwacją będzie pomalowanie ścian budynku czy uszczelnienie dachu bez wymiany jego pokrycia. Natomiast remontem będzie wymiana okien w istniejących otworach, wymiana dachu czy wymiana linii elektroenergetycznej.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TSUE: Na zmowę między przedsiębiorcami trzeba mieć wyraźne dowody

   Komisja Europejska powinna była rejestrować rozmowy z przedsiębiorcami dotyczące potencjalnego stosowania antykonkurencyjnych praktyk, nawet jeśli nie prowadzono jeszcze formalnego dochodzenia. W przeciwnym razie brak wyraźnych dowodów może być podstawą do uchylenia wydanych decyzji. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • NSA: Udział społeczeństwa tylko, jeśli przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko

   Inwestycja nie była przedsięwzięciem mogącym mieć znaczący wpływ na środowisko, więc umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jej realizacji. Stowarzyszenie wniosło odwołanie, ale organ uznał, że podmiot ten nie jest stroną postępowania. Sądy administracyjne zgodziły się z tym stanowiskiem.
  • SN: Umowa zawarta w celu popełnienia oszustwa jest nieważna

   Umowa kredytu i zabezpieczenie w postaci hipoteki było nieważne, gdyż miało na celu obejście prawa przez SKOK. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda – syndyka masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości pozwanego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • E-książka obiektu oraz elektroniczny dziennik budowy - kolejny etap cyfryzacji wchodzi w życie

   Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać przepisy o e-książce obiektu budowlanego, a pod koniec stycznia o elektronicznym dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla zarządców i właścicieli budynków oraz inwestorów. Razem z nowelą prawa budowlanego wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego.
  • Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

   Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

   Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • System informacji prawnej w przedsiębiorstwie to inwestycja, nie tylko wydatek

   Praca z systemami informacji prawnej przy jednoczesnej weryfikacji i usprawnieniu procesów organizacyjnych może w istotny sposób przyczynić się do ograniczania ponoszonych kosztów. Zarówno tych, które w obliczu trudności gospodarczych, zwykle jako pierwsze podlegają ograniczeniom, jak i tych bardziej znaczących, strategicznych, związanych z funkcjonowaniem firmy w sposób zgodny z aktualnym prawem i regulacjami.
  • Konieczny: Hipoteki Getin Noble Bank w restrukturyzacji mogą nadal być usuwane

   Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku i ograniczenia z tym związane wymuszają często zmianę strategii procesowej. Celem zasadniczym dziś staje się nie tyle uzyskanie wyroku zasądzającego zwrot świadczeń czy nawet wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, co zabezpieczenie kredytobiorcy przed roszczeniem banku. Pisze o tym Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.  
  • Prof. Piotrowski: Przestrzeganie konstytucji ważne też dla gospodarki

   Ważnym obecnie zagadnieniem jest to, jak przestrzeganie reguł ustrojowych sprzyja – czy też nie - rozwojowi gospodarczemu, co wpisuje się zwłaszcza w starania dotyczące realizacji tzw. kamieni milowych. W tym kontekście wydaje się, że przestrzeganie konstytucji ma zasadnicze znaczenie co do pewności procesów inwestycyjnych i jest czynnikiem służącym rozwojowi gospodarczemu - mówi prof. dr hab. Ryszard Piotrowski z WPIA UW.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski