Unikanie płacenia podatków będzie trudniejsze - Sejm pracuje nad zmianami w egzekucji administracyjnej

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

W czwartek, 26 stycznia późnym wieczorem, Sejm zaczął prace nad kompleksową nowelizacją przepisów o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają dotknąć rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków, ale także innych kwestii. Jeśli przepisy zostaną uchwalone, łatwiej będzie stracić ulgi i możliwość płacenia zaległych danin w ratach.

27.01.2023

NSA: Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli nie są one ostatecznie ustalone

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy podatkowe nie mogą orzekać o odpowiedzialności osób trzecich-wspólników spółki za jej zobowiązania, jeśli sąd uchylił decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań samej spółki. Organy podatkowe mają obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.01.2023

Samorządy krytyczne wobec zmian w prawie wyborczym

Samorząd terytorialny Ordynacja

Rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji Kodeksu Wyborczego niepokoją organizacje samorządowe. Wytykają, że nawet 5-7 osób będzie mogło wnioskować o utworzenie obwodu wyborczego, a na barki gmin spadnie obowiązek bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych. Zastrzeżeń mają wiele. Uważają, że projekt w niewielkim stopniu podniesie frekwencję wyborczą, a nic nie mówi o kosztach.

12.01.2023

Jeśli skarga kasacyjna nie spełnia wymogów, pełnomocnik nie uratuje jej występując przed NSA

Ordynacja Doradca podatkowy

Skarga jest bardzo ogólnikowa, nie nawiązuje do żadnego dokumentu z tych, które zostały wyłączone ze sprawy. Nie podano powodów, dlaczego kwestionuje się wyłączenie tych dokumentów. Nie spełnia ona podstawowych wymogów ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę podatnika dotyczącą odmowy dostępu do akt sprawy.

11.01.2023

Skarbówkę czeka modernizacja i podwyżki

Ordynacja VAT Administracja publiczna

Rząd chce zapewnić stabilne finansowanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Do końca 2025 roku kontynuowany będzie program, który zapewni modernizację KAS. Chodzi też o podniesienie poziomu konkurencyjności zatrudnienia, m.in. poprzez podniesienie wynagrodzeń i uposażeń, w tym osobom zatrudnianym lub przyjmowanym do Służby Celno-Skarbowej.

03.01.2023

Rząd za zmianami w egzekucji - będzie przymusowe dochodzenie VAT

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

We wtorek, 3 stycznia, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem zmian ma być m.in. usprawnienie egzekucji administracyjnej. Chodzi też o umożliwienie przymusowego dochodzenia należności związanych z VAT.

03.01.2023

Ostatni moment na informację o strategii podatkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

1 stycznia 2021 roku wszedł w życie art. 27c ustawy o CIT, ustanawiający obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej przez największych podatników. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na publikację sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej (za 2021 rok), upływa 31 grudnia 2022 roku.

29.12.2022

NSA: WSA nie może orzekać w zakresie, jakiego nie kwestionował podatnik

Prawnicy Ordynacja PIT Doradca podatkowy

WSA, stwierdzając wbrew temu, czego żądał skarżący i wbrew treści skargi, że zarówno wierzytelność, jak i środki otrzymane w wyniku jej realizacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wyszedł poza skargę. Przekroczył zatem uprawnienie, które daje mu prawo. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w ciekawej sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy rozbiórce World Trade Center.

28.12.2022

Choinka i prezenty dla klientów mogą być kosztem podatkowym

Ordynacja CIT Rachunkowość

Świąteczny wystrój firmy nie musi spełniać przesłanki reprezentacji. Wydatki na zakup choinek i bombek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne. Po spełnieniu pewnych warunków odliczyć można także wydatki na upominki dla kontrahentów.

22.12.2022

Skarbówka zagląda na konta i blokuje rachunki jak chce

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Organy podatkowe mają szersze uprawnienia niż prokuratorzy. Mogą zajrzeć w rachunki bankowe i blokować dostęp do pieniędzy na kontach. Możliwości te są jednak coraz częściej krytykowane nie tylko przez doradców podatkowych i prawników, ale także – co pokazują niedawne wyroki – przez sądy administracyjne. Teza jest jednoznaczna - przywileje fiskusa trzeba doprecyzować. Konieczna jest pilna zmiana prawa.

19.12.2022

W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

17.12.2022

Fundacje rodzinne do zarządu majątkiem, a nie do spekulacji i oszustw podatkowych

Prawo cywilne Ordynacja CIT Spółki Prawo gospodarcze

W uchwalonej już ustawie o fundacjach rodzinnych poprawiono niedoskonałe przepisy o opodatkowaniu majątku tych fundacji. Dodano jednak karną, 25-procentową stawkę CIT za czynności spekulacyjne. Nie wiadomo jednak, jak ową spekulację będzie rozumiał fiskus. Mimo to, ustawa jest dobrze oceniana przez ekspertów podatkowych.

16.12.2022

Wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może być pozorne

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Sądy administracyjne muszą badać czynność wszczęcia postępowania karno-skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe pod względem jego wykorzystania do nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wyrok NSA potwierdza, że sądy pierwszej instancji nie dokonują dokładnej analizy sprawy.

15.12.2022

TSUE stawia tajemnicę adwokacką ponad potrzeby budżetu, a TK zwleka z rozpatrzeniem skargi

Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy zawodowej i ujawniania schematów podatkowych w Belgii, będzie miał duże znaczenie także dla dalszych losów analogicznych polskich przepisów. Eksperci twierdzą, że tajemnica zawodów zaufania publicznego nie może być ograniczana nawet ze względu na troskę o budżet państwa. Podobna skarga od dawna czeka w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

13.12.2022

WSA: Tylko szef KAS ma podstawy do blokady konta

Ordynacja Doradca podatkowy

Nowelizacja tzw. ustawy o automatyzacji z 8 czerwca 2022 r., dotycząca możliwości blokady rachunku bankowego przez fiskusa (tzw. STIR), ciągle budzi wiele kontrowersji. Niejasne przepisy sprawiły, że kwestią sporną jest nakładanie blokad na rachunki bankowe przez naczelników organów celno-skarbowych - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

12.12.2022

Fiskus chce daniny solidarnościowej także od straty

Ordynacja PIT Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Organy skarbowe uważają, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się strat z lat ubiegłych. Tymczasem eksperci twierdzą, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby od tego dochodu, którym podatnik faktycznie nie rozporządza, bo pokrył nim stratę z lat ubiegłych, płacił daninę solidarnościową.

12.12.2022

Notariusze nie będą już wysyłać do urzędu papierowych aktów notarialnych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Za kilka dni w życie wejdą przepisy, które zwolnią notariuszy z obowiązku wysyłania do urzędów skarbowych papierowych odpisów aktów notarialnych. Zgłoszeń do Głównego Inspektora Informacji Finansowych także będzie można dokonywać według nowych, uproszczonych zasad. Tradycyjną wysyłkę zastąpi forma elektroniczna.

09.12.2022

Grudniowy sezon kontroli podatkowych - uwaga na przedawnienia i późno wysłane decyzje

Ordynacja Podatki międzynarodowe

Grudzień to czas, gdy podatnicy mogą się spodziewać kontroli i decyzji, zwłaszcza co do zobowiązań, które się niebawem przedawnią. Fiskus wciąż stosuje swoją ulubioną broń - wszczęcie procedury karnej, byle tylko wydłużyć ten termin. Ale za późno wysłanej decyzji podatnik może nie odebrać na czas. W polu zainteresowania skarbowców są ostatnio rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi, szczególnie co do podatku u źródła.

09.12.2022

NSA: Żądanie informacji o podatnikach tylko w niezbędnym zakresie

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy skarbowe mogą żądać od podatników tylko takich informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Zakres informacji, jakich żądają na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt szeroki, a przepis ten niedookreślony. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

08.12.2022
1  2  3  4  5    41
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski