Studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca października złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta

Studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca października złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Inaczej stracą świadczenie. Wniosek złożony po 31 października da prawo do renty, ale dopiero od miesiąca jego złożenia. Pieniądze za październik więc przepadną.

19.10.2023

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

03.10.2023

Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024

Dla studenta

Ponad 350 uczelni i ponad 1,2 mln studentów rozpoczyna nowy rok akademicki. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada dodatkowe środki na subwencję dla uczelni i umiędzynarodowienie polskiej nauki. Większa liczba studentów będzie mogła otrzymać stypendia socjalne, trwa też nabór wniosków na 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

02.10.2023

Uczniowie pobierający renty rodzinne muszą do końca września złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta Zarządzanie oświatą

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie nowej informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło.

15.09.2023

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

09.09.2023

NSA: „Pozorna pseudoartystyczna trywializacja rzeczywistości” na wydziale sztuki

Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Przyznawanie uczelniom uprawnienia do nadawania stopni dotyczy nie tylko suchego wypełniania kryteriów formalnych. Wiąże się przede wszystkim z pełnym przekonaniem, że jednostka posiada wysoki poziom kształcenia i działalności naukowo-badawczej czy artystycznej w danej dziedzinie. Jeśli Komisja ds. Stopni i Tytułów nie ma takiego przekonania, może cofnąć uprawnienie do nadawania tytułów doktora – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

28.08.2023

WSA: Aplikant może być komendantem chorągwi harcerskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Decyzja Ministra Sprawiedliwości i sprzeciw Dyrektora KSSiP nie wykazują, w jaki sposób pełnienie funkcji komendanta chorągwi harcerskiej przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił te decyzje. Uznał, że obydwa organy dopuściły się, bez podstawy prawnej, ingerencji w życie osobiste aplikanta.

24.08.2023

Właściciel nie może wpadać bez zapowiedzi - na co uważać przy umowie najmu

Dla studenta

Zbliża się rok akademicki, a wraz z nim poszukiwanie mieszkań - zeszły rok to żniwa dla właścicieli, mieszkania - m.in. w związku z napływem uchodźców z Ukrainy - schodziły na pniu. Ten, być może będzie nieco łaskawszy dla studentów, nadal jednak to właściciele będą dyktować warunki. Choć mają prawo zadbać o to, by ich lokum znalazło się w dobrych rękach, to klauzule mocno wkraczające w prywatność najemcy będą nieważne.

22.08.2023

Po obronie utrata ulg i konieczne zgłoszenie do ZUS

Dla studenta

Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy - w niektórych przypadkach uprawniony może z niej korzystać dłużej. Obroniona praca oznacza też obowiązki dla zleceniodawcy - takiego studenta należy zgłosić do ZUS.

12.08.2023

Jest projekt rozporządzenia MEiN ws. utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej

Dla studenta

Pierwszego października utworzona zostanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie. Powstanie uczelni kształcącej funkcjonariuszy Straży Granicznej pod koniec marca zapowiedzieli szefowie MEiN i MSWiA. W kwietniu uchwalone zostały przepisy w tej sprawie. Na ich podstawie minister spraw wewnętrznych wystąpił z wnioskiem do MEiN o powołanie Wyższej Szkoły SG.

26.07.2023

WSA: Musi być zgoda uczelni na korzystanie ze smartfonu na egzaminie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Stan zdrowia studenta nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu uczelni. Jeżeli korzystanie z telefonu podczas egzaminu pisemnego warunkowane jest stanem zdrowia, fakt ten musi być uprzednio znany władzom uczelni. Inaczej stanowi poważne wykroczenie w obowiązkach studenta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

15.07.2023

Zarobki początkującego prawnika nie imponują, ale kierunek wciąż popularny

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać dokumenty na wymarzone kierunki studiów. Na uczelniach kończy się powoli termin elektronicznej rejestracji kandydatów - choć największym zainteresowaniem cieszy się medycyna i informatyka, to i w tym roku wiele osób chce studiować prawo.

12.07.2023

Do Rzecznika Praw Studenta rocznie trafia prawie 800 skarg

Dla studenta

Do Rzecznika Praw Studenta dziennie trafiają średnio dwie sprawy od studentów z całej Polski, co oznacza, że rocznie jest ich prawie 800. Zgłaszane problemy dotyczą m.in. systemu stypendialnego czy nadmiernego realizowania programu studiów w sposób zdalny. Dość dużo skarg od studentów nie ma jednak uzasadnienia.

26.06.2023

Niedostateczny z egzaminu prawniczego to nie koniec świata, można się odwołać

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta

Niezdanie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego nie oznacza od razu rocznego oczekiwania na możliwość podejścia do kolejnego. Można się odwoływać, i choć ta droga nie jest łatwa, zdarza się, że odwołania zostają uwzględnione. Tegoroczni zdający zmagali się m.in. z nieścisłościami w pytaniach, co może mieć wpływ na ich decyzję, czy takie kroki podjąć, czy nie. A prawnicy radzą, by z takiej szansy nie rezygnować.

15.06.2023

RPO: Uniwersyteckie poradnie należy włączyć do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawnicy Dla studenta

Uniwersyteckie kliniki prawa w sposób profesjonalny świadczą pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem mogą one z powodzeniem udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa i edukacji prawnej - na równi z osobami i instytucjami, którym w ustawie powierzono prowadzenie punktów pomocy prawnej.

14.06.2023

Uczelnie rozpoczynają rekrutacje na studia

Dla studenta

Początek czerwca to już tradycyjnie start rekrutacji na studia. Ustalenie terminarza rekrutacji to indywidualna decyzja każdej uczelni, dlatego startują one w różnych dniach. Na Uniwersytecie Łódzkim rejestracja ruszyła już np. 5 maja, na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim - 1 czerwca. Chętni na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim muszą natomiast poczekać do 6 czerwca.

02.06.2023

Większy limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych - projekt MON

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zwiększenie limitu przyjęć w Lotniczej Akademii Wojskowej o 49 miejsc z 251 do 300 zakłada projekt rozporządzenia MON, który we wtorek trafił do uzgodnień. Tym samym limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych wzrośnie z 2040 do 2089. Zmiana wynika z potrzeby uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w korpusie osobowym Sił Powietrznych w 2028 r. - wyjaśniono.

30.05.2023

Stypendium doktoranckie za małe na utrzymanie cudzoziemca, ale nie wzrośnie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Jeden z doktorantów obcokrajowców otrzymał odmowną odpowiedź w sprawie przedłużenia pobytu w Polsce ze względu na zbyt niskie dochody ze stypendium doktoranckiego - według urzędu niepozwalające na utrzymanie i ew. powrót do kraju pochodzenia, stąd pytanie o podwyższenie stypendium doktoranckiego. MEiN wyjaśnia, że wzrosło w tym roku i nie ma na razie planów kolejnych podwyżek.

05.05.2023

Kandydaci na adwokatów i radców rozpoczęli czterodniowy egzaminacyjny maraton

Prawnicy Dla studenta

Cztery dni wytężonej pracy pod presją czasu nad kazusami naszpikowanymi prawnymi zagwozdkami - we wtorek, 25 kwietnia, kandydaci na adwokatów i radców prawnych rozpoczęli swój maraton egzaminacyjny. Kluczem do sukcesu - jak mówią Prawo.pl przedstawiciele komisji - może być skupienie, pełna koncentracja, uważne czytanie i stosowanie się do poleceń.

25.04.2023

Uczelnia o. Rydzyka chce otworzyć kierunek lekarski

Dla studenta Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu złożyła dokumenty do Ministerstwa Edukacji i Nauki, które są potrzebne do otwarcia kierunku lekarskiego. O. Tadeusz Rydzyk, rektor i założyciel tej uczelni chciałby, aby przyszli lekarze kształcili się na nowo otwartym kierunku już od października tego roku.

04.04.2023
1  2  3  4  5    17