Temat dnia

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie znowu podlegać ministrowi nauki

Od sierpnia 2022 roku nadzór nad NCBR sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zmiana ma poprawić kontrolę nad tą agencją. Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji. Nowelizacja przepisów w tej sprawie wejdzie w życie 7 marca.

Uczelnie lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szkolnictwo wyższe

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło działania umożliwiające studiowanie bez barier. Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja projektów ma służyć trwałemu wzrostowi dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kto może składać wniosek?

Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików. Inwestycje związane z remontem obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe

Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię, Grecję i Włochy. Wyższy był natomiast wśród sąsiadów Polski, np. w Czechach, Niemczech czy Słowacji.

Resort nauki likwiduje GovTech i zawiadamia prokuraturę

Minister Nauki Dariusz Wieczorek wystąpił do Centrum GovTech o wstrzymanie realizacji zaplanowanych wydatków i zobowiązań, a także zaciągania kolejnych, w tym zatrudniania nowych pracowników. Mimo tego 29 grudnia 2023 r. przedstawiciele centrum kupili lokal o powierzchni ponad 600 m.kw. w centrum Warszawy przy ul. Pawiej. Koszt nieruchomości to 9,5 mln zł.

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono 31 968 aktów, co daje wzrost aż o 26,9 proc. w porównaniu do 2022 r. W żadnej dziedzinie prawa nie zabrakło też przykładów przepisów sprzecznych, niejasnych czy też luk prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Wskazujemy je w raporcie "Poprawmy prawo".
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024
Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce powołać dwukrotnie więcej żołnierzy aktywnej rezerwy - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Resort planuje też przeszkolić do 200 tys. żołnierzy rezerwy i nadal zwiększać liczbę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która ma wzrosnąć do 41 tys. żołnierzy.
Robert Horbaczewski
05.02.2024
Szkoła i uczeń Wojsko
Przy okazji nowelizacji, której celem było przedłużenie przepisów dotyczących uprawnień doktorantów kończących studia na starych zasadach, przyznano ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego nowe uprawnienie. Będzie mógł odwołać rektora nowo utworzonej uczelni i powołać nowego. To furtka dla rządu, by cofnąć decyzje kadrowe ministra Przemysława Czarnka. Zmiany weszły w życie 2 lutego.
Monika Sewastianowicz
01.02.2024
Szkolnictwo wyższe

SN: Kariera sportowa może być dobrem chronionym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W sprawie chodziło o dobór kadry reprezentującej Polskę na zawodach sportowych. Sąd Apelacyjny niesłusznie pominął charakter dobra oraz poczucie krzywdy i poniżenia wywołanej u sportowca, a także...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2024

1 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa, lepiej jej nie unikać

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 lutego. Ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli...
Robert Horbaczewski
31.01.2024

Ministrowie, przekazując dane o szczepieniach studentów, naruszyli przepisy

RODO Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Prezes UODO udzielił upomnienia ministrowi nauki i ministrowi zdrowia. Stwierdził, że przetwarzając i przekazując dane osobowe nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień...
Katarzyna Nocuń
30.01.2024

Nazwa uczelni na lekarskiej pieczątce - jest uchwała samorządu lekarskiego

Zawody medyczne
Do końca roku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dostosowanie swoich pieczątek do nowych wymogów, które określiła w uchwale Naczelna Rada Lekarska. Zmiany dotyczą między innymi możliwości...
Katarzyna Nocuń
30.01.2024

Prof. Męcina: Czas na prawdziwy dialog społeczny

Prawo pracy Rynek pracy
Potrzebujemy dialogu społecznego, który mimo politycznej zawieruchy, wspierał będzie rozwój gospodarki i dobrobyt społeczeństwa oraz służył spójności społecznej i konkurencyjności gospodarki –...
Jacek Męcina
26.01.2024

NCBiR wraca pod skrzydła ministra nauki

Szkolnictwo wyższe
Nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od ponad roku sprawuje resort rozwoju regionalnego. Pomysł - jak oceniali eksperci - ciekawy, nie przyniósł zadowalających efektów. Nowy rząd zdecydował,...
Monika Sewastianowicz
26.01.2024

Doktorant ma dodatkowy rok na skończenie pracy, ale nie dostanie stypendium - ustawa do Prezydenta

Szkolnictwo wyższe
Do końca roku doktoranci mogą skończyć doktorat na starych zasadach, apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i środowisko doktorantów. Powodem była pandemia i związane z nią utrudnienia w...
Monika Sewastianowicz
17.01.2024

Zniżka na autobus także dla aplikanta?

Strefa aplikanta
Aplikanci: adwokaccy, radcowscy, komorniczy, notarialni powinni mieć prawo do ulgowych przejazdów - zwraca uwagę nasz czytelnik w zgłoszeniu do akcji Poprawmy prawo. Podkreśla, że nauka na aplikacji...
Monika Sewastianowicz
16.01.2024

Uczelnia w Toruniu odda dofinansowanie, bo wymagała zaświadczenia proboszcza

Szkolnictwo wyższe
Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Lux Veritatis) zwróci dofinansowanie na utworzenie kierunku „Informatyka medialna”. Minister...
Katarzyna Nocuń PAP
13.01.2024

Badaczki tracą przez habilitację?

Choć luka płciowa (gender gap) wśród osób zajmujących się nauką jest mniejsza w krajach, gdzie występuje habilitacja niż w pozostałych, to rozwój naukowy mierzony liczbą i jakością publikacji jest w...
Monika Sewastianowicz
11.01.2024

NSA: Rezultat nie liczy się przy umowie o wygłoszenie wykładu

Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Prezes NFZ prawidłowo zakwalifikował prowadzenie wykładu do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Przeprowadzenie wykładu z zakresu pielęgniarstwa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2024

Prof. Stec: Prosta korekta nie rozwiązuje problemów z wykazem czasopism

Szkolnictwo wyższe
W wigilię święta Trzech Króli uczeni dostali od ministra nauki i szkolnictwa wyższego prezent w postaci nowego wykazu czasopism uwzględnianych w ewaluacji. Cofnięto w nim zmiany w punktacji...
Piotr Stec
11.01.2024

Nowy wykaz czasopism - prawnicy mocno tracą, a legalność nadal wątpliwa

Szkolnictwo wyższe
Powołany w grudniu minister nauki od razu wziął się ostro do pracy, tworząc nowy wykaz czasopism naukowych - jednym z głównych celów resortu było cofnięcie arbitralnych i budzących oburzenie...
Monika Sewastianowicz
06.01.2024

Dłuższa nauka się nie opłaca, przynajmniej jeżeli chodzi o wymiar urlopu

Prawo pracy Poprawmy prawo
Absolwenci jednolitych studiów w praktyce dwa lata dłużej muszą czekać na uzyskanie prawa do dłuższego, 26-dniowego urlopu, niż osoby, które ukończyły jedynie studia pierwszego stopnia - wskazuje...
Monika Sewastianowicz
05.01.2024

Będzie kontrola nowych kierunków lekarskich

Zawody medyczne
Medycynę można obecnie studiować na 36 polskich uczelniach, a aż 14 kierunków lekarskich uruchomiono od października 2023 r. Tylko cztery z tych 14 dostały pozytywną opinię Polskiej Komisji...
kn/pap
04.01.2024

Miejsce zatrudnienia nie przesądza o wybitności - przepisy o stypendium do poprawki

Szkolnictwo wyższe
Przepisy o stypendium dla wybitnych młodych naukowców są zbyt restrykcyjne. Niektórzy naukowcy tracą świadczenie, jeżeli nie zostaną zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy, mimo że stypendium na...
Monika Sewastianowicz
04.01.2024

Uczelnie dostaną dodatkowe pieniądze na utrzymanie akademików

W uzgodnieniu z kierownictwem ministerstwa, ale też wykorzystując swoje uprawnienia, podjąłem decyzję o przekazaniu uczelniom kwoty 150 mln zł na remonty akademików oraz poprawę sytuacji socjalnej i...
Monika Sewastianowicz
02.01.2024

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O...
Aleksandra Partyk
30.12.2023

Dobre i złe przepisy w 2023 roku

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
2023 był kolejnym rokiem licznych zmian prawa. Do najgorszych przepisów należy zaliczyć: nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, te dotyczące obliczania składki zdrowotnej od dochodów przedsiębiorców...
Monika Pogroszewska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
30.12.2023

Sejmowa komisja za projektem budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe w 2024 r.

Finanse publiczne Szkolnictwo wyższe
Wydatki na naukę w 2024 roku sięgną ponad 31 mld zł. Ponad 98 proc. budżetu zostanie przeznaczone na szkolnictwo wyższe - poinformował w czasie posiedzenia sejmowej komisji Marek Gzik, wiceminister...
Grażyna J. Leśniak
28.12.2023

Od stycznia 2024 roku podwyżki dla nauczycieli akademickich i doktorantów? - jest projekt

Szkolnictwo wyższe
Od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie profesora ma wzrosnąć do wysokości 9370 zł, czyli o 2160 zł (ok. 30 proc.). Oznacza to proporcjonalny wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników akademickich i...
Monika Sewastianowicz
27.12.2023

Właściciel nie może wpadać bez zapowiedzi - na co uważać przy umowie najmu

Dla studenta
Nieruchomość to dobry sposób, by ochronić swoje oszczędności przed skutkami inflacji. A gdy mieszkanie się wynajmie, to również źródło dochodu pasywnego, co jednak wiąże się z pewnym ryzykiem. Choć...
Monika Sewastianowicz
27.12.2023

Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy Ustawy 3.0

Niewątpliwie nowy minister jest spoza środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. Może to i dobrze, albowiem będzie mógł dostrzec pewne rzeczy, których my, akademicy, nie widzimy – jesteśmy bowiem w...
Grzegorz Krawiec
27.12.2023

Rodzaje wykładni prawa

Wykładnia oznacza interpretację prawa.Termin ten może odnosić się zarówno do czynności, których dokonuje się, by wyinterpretować z przepisu treść normy prawnej, jak i do ich rezultatu - czyli właśnie...
Monika Sewastianowicz
23.12.2023

Po obronie utrata ulg i konieczne zgłoszenie do ZUS

Dla studenta
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy...
Aleksandra Partyk
23.12.2023

Zimowy nabór w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: SONATINA 8 i DAINA 3 skierowane do badaczy, którzy chcą pracować w Polsce. Mogą oni otrzymać finansowanie na badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub...
Monika Sewastianowicz
20.12.2023

Warsztaty UODO dla studentów o bezpieczeństwie aplikacji mobilnych

Nowe technologie RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza studentów do udziału w warsztatach: „Bezpieczna droga przez cyberprzestrzeń: od deepfake’ów po bezpieczeństwo aplikacji mobilnych”. Celem spotkania jest...
Agnieszka Matłacz
19.12.2023
1  2  3  4  5    245
 • Aktualności
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie znowu podlegać ministrowi nauki

   Od sierpnia 2022 roku nadzór nad NCBR sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zmiana ma poprawić kontrolę nad tą agencją. Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji. Nowelizacja przepisów w tej sprawie wejdzie w życie 7 marca.
  • Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

   System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.
  • Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

   Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików. Inwestycje związane z remontem obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Stec: Prosta korekta nie rozwiązuje problemów z wykazem czasopism

   W wigilię święta Trzech Króli uczeni dostali od ministra nauki i szkolnictwa wyższego prezent w postaci nowego wykazu czasopism uwzględnianych w ewaluacji. Cofnięto w nim zmiany w punktacji wprowadzone w zeszłym roku przez ministra Czarnka i wprowadzono punktację zaproponowaną przez Komisję Ewaluacji Nauki - pisze prof. Piotr Stec, radca prawny.
  • Prof. Wierczyński: Nie potrzebujemy specjalnego traktowania, potrzebujemy traktowania uczciwego

   Uważam, że w przypadku nauk humanistycznych i społecznych sam model bibliometryczno-ekspercki jest trafnym rozwiązaniem. Model czysto ekspercki nie sprawdziłby się, bo nawet przy założeniu, że udałoby się wybrać najbardziej uczciwych i bezstronnych ekspertów, ich oceny będą narażone na różnego rodzaju błędy poznawcze - mówi o wykazie punktowanych czasopism dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje natomiast, że nie powinno być specjalnej ścieżki dla oceny publikacji z zakresu nauk humanistycznych i humanistyczno-społecznych.
  • Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

   Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.
  • Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

   Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają umożliwić sprawną budowę strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  Zobacz więcej
Prawo.pl