Temat dnia

NSA: Minister nie musi ujawniać zasad finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Recenzje, umowy i raporty z realizacji zadań finansowanych ze środków na naukę stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Oznacza to wpisanie ich w politykę państwa o szczególnym znaczeniu dla postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Harmonogram rekrutacji musi uwzględniać egzaminy

MEN zmienił harmonogramy matur, co trzeba uwzględnić w terminach rekrutacji na wyższe uczelnie. Uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Działalność uczelni artystycznych ograniczona do końca roku akademickiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało rozporządzenie, które ogranicza funkcjonowanie uczelni artystycznych do 30 września. Większość zajęć nadal prowadzona będzie zdalnie, choć część można będzie organizować na uczelni. Decyzję podejmował będzie rektor.

Większość uczelni pracuje zdalnie do końca roku Nasz news

Większość uczelni pracuje zdalnie do końca roku

Większość uczelni będzie pracować zdalnie do końca tego roku akademickiego. Studenci częściowo wrócą na zajęcia praktyczne - na uczelniach artystycznych oraz tam, gdzie wymaga tego organizacja laboratoriów. Póki co zajęcia zawieszone są do końca maja.

Sędzia Tarno: Niełatwe procesy o uznawanie dyplomów i nadanie tytułów naukowych

Procedury nadawania stopni naukowych i tytułu ze względu na jego przedmiot - nie da się ująć bezwzględnie w ramy czystego postępowania administracyjnego z pełnią praw procesowych strony. Nie można zakwestionować opinii recenzenta, jeżeli ta opinia spełnia wymagania przewidziane prawem - wyjaśnia prof. Jan Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Z powodu epidemii aplikanci notarialni usprawiedliwieni przez ministra

Zajęcia seminaryjne prowadzone są na obszarze izby notarialnej, w formie konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami - czytamy w opublikowanym 19 maja br. rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.

Uniwersytet Opolski i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa osiągnęły porozumienie i dojdzie do konsolidacji obu uczelni. PMWSZ wraz z istniejącym Wydziałem Lekarskim UO będzie funkcjonować jako Collegium Medicum. Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni.
Monika Sewastianowicz
19.05.2020
Po 25 maja działalność uczelni będzie nadal ograniczona, choć zmieni się zakres tych ograniczeń – zapowiedziało we wtorek ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. I poinformowało o planowanym wydaniu rozporządzenia określającego zasady działania na okres do 30 września br.
Krzysztof Sobczak
19.05.2020
W związku z obowiązującymi wciąż ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa, nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Krzysztof Sobczak
19.05.2020

Tytuły publikatorów i skróty stosowane w dokumentach

Akty prawne publikuje się w dziennikach urzędowych - Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów...
Monika Sewastianowicz
18.05.2020

Niższa opłata za egzamin na aplikację. RPO: Krok w dobrą stronę

Resort sprawiedliwości chce obniżyć opłaty za egzaminy wstępne na aplikacje. Według rzecznika praw obywatelskich to krok w dobrą stronę, choć wciąż krok za mały. Według RPO nie należy się obawiać, że...
Monika Sewastianowicz
15.05.2020

Uczelnie artystyczne wkrótce częściowo otwarte

Studia na uczelniach artystycznych w znacznej mierze opierają się na kształceniu indywidualnym w relacji mistrz-uczeń - stwierdza resort kultury w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, które pozwoli...
Monika Sewastianowicz
14.05.2020

Jest rozporządzenie w sprawie zdalnych egzaminów na studiach

Wprowadzenie zdalnych egzaminów na uczelniach wyższych, doprecyzowanie aktów ślubowania studenta w wersji elektronicznej i przechowywanie prac dyplomowych w bazie – to rozwiązania wprowadzone...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2020

Stypendium na Erasmusie+ także za zajęcia zrealizowane zdalnie

Studenci na Erasmusie nie stracą stypendiów, jeżeli zajęcia na zagranicznych uczelniach kończą, siedząc na kanapie w domu rodzinnym. Zapewnia o tym resort nauki w odpowiedzi na jedną z poselskich...
Monika Sewastianowicz
13.05.2020

Uczelniane biblioteki otwarte, ale bez dostępu do czytelni

Możliwe jest stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych - informuje resort nauki. Przedstawia też rekomendacje dla uczelnianych bibliotek i dla...
Monika Sewastianowicz
12.05.2020

Koronawirus trochę namiesza w terminach rekrutacji na studia

Część uczelni już rozpoczęła internetową rejestrację kandydatów na studia w przyszłym roku akademickim, ale inne jeszcze z tym zwlekają. Większość zapewnia, że z rekrutacją wyrobi się do rozpoczęcia...
Monika Sewastianowicz
12.05.2020

Umowy trzeba dostosować do nowej sytuacji

Umów należy dotrzymywać, jednak nieprzewidywana zmiana okoliczności, do której doszło po zawarciu umowy, uprawnia do żądania jej zmiany - tłumaczy dr hab. Marcin Lemkowski, adwokat, partner, praktyka...
Marcin Lemkowski
11.05.2020

Grażyna Żebrowska pokieruje Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wyznaczył nową dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - podmiotem tym pokieruje dr Grażyna Żebrowska. Do tej pory stała ona na czele Departamentu ds....
Monika Sewastianowicz
08.05.2020

50-procentowe koszty podatkowe nie do wszystkich przychodów naukowców

Do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom naukowym podczas urlopu dla poratowania zdrowia nie można zastosować 50-proc. kosztów uzyskania przychodu. Pracownik naukowy nie wykonuje swoich obowiązków, a...
Wiesława Moczydłowska
07.05.2020

Politechnika Wrocławska rozpoczyna rekrutację i otwiera nowe kierunki

Politechnika Wrocławska otwiera nowe kierunki: lotnictwo i kosmonautyka oraz odnawialne źródła energii. Od piątku, 15 maja, rusza rejestracja chętnych do studiowania na tej uczelni. Rekrutacja - mimo...
Monika Sewastianowicz
07.05.2020

Ruszył nabór wniosków o granty na badania, ktore pomogą w walce z pandemią

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 6 maja przyjmuje wnioski przedsiębiorców i naukowców w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy. Projekty zgłoszone w obu inicjatywach mają prowadzić do opracowania...
Monika Sewastianowicz
06.05.2020

Polskie obywatelstwo będzie wymogiem także dla asesorów

Konieczne będzie posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego przez asesorów sędziowskich i prokuratorskich, inaczej nie otrzymają oni stanowisk, a stypendia im przydzielone w czasie kształcenia będą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2020

Po wycieku danych Politechnika Warszawska radzi zmienić dowód

Z systemu Ośrodka Kształcenia na Odległość PW (OKNO) wyciekły dane nawet 5 tysięcy osób. Chodzi nie tylko o loginy i hasła, ale też PESEL, numery i serie dowodów osobistych, a czasem również imiona...
Monika Sewastianowicz
05.05.2020

Studenci UW i UAM zmierzą się w finale konkursu IP Challenge

W finale 10. edycji Konkursu IP Challenge poświęconego prawu własności intelektualnej zmierzą się studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finał polega na...
Monika Sewastianowicz
05.05.2020

Wiceminister: Egzaminy adwokackie i radcowskie pod koniec czerwca

Egzaminy adwokackie i radcowskie mogą się odbyć pod koniec czerwca - zapowiada nieoficjalnie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. I dodaje, że w ciągu kilku dni ministerstwo ma przekazać...
Krzysztof Sobczak
04.05.2020

Rodzaje wykładni prawa

Wykładnia oznacza interpretację prawa.Termin ten może odnosić się zarówno do czynności, których dokonuje się, by wyinterpretować z przepisu treść normy prawnej, jak i do ich rezultatu - czyli właśnie...
Monika Sewastianowicz
04.05.2020

Wyciek danych osobowych na Politechnice Warszawskiej

Na Politechnice Warszawskiej mogło dojść do poważnego wycieku danych osobowych - może on dotyczyć nawet ponad 5 tysięcy osób. Sprawą, w tym ustaleniem źródła potencjalnego ujawnienia danych, zajmuje...
Monika Sewastianowicz
04.05.2020

Prof. Izdebski: Tarcza wydłuża terminy i zmienia zasady oceny dorobku naukowego

Nie wszystkie zmiany dla szkolnictwa wyższego, które zawierają kolejne tarcze antykryzysowe, mają związek z epidemią. Część noweli koryguje nieścisłości - eliminuje się m.in. trudno wytłumaczalne...
Hubert Izdebski
04.05.2020

Mimo epidemii tytuły naukowe nadawane bez opóźnień

Szkolnictwo wyższe dostosowało się do pracy online odnośnie awansów naukowych. Pandemia nie spowolniła znacząco prac Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej. Po...
Beata Igielska
01.05.2020

Będzie więcej czasu na doktorat na starych zasadach

Uchwalona w czwartek tzw. tarcza antykryzysowa 3 wydłuży okres przejściowy, w którym do doktoratów i habilitacji stosuje się zasady sprzed wejścia w życie Ustawy 2.0. Dotyczy to m.in. zaliczania do...
Monika Sewastianowicz
30.04.2020

Gdy biblioteki są zamknięte, internet ratunkiem studenta

W czasie, gdy biblioteki i uczelnie są zamknięte lub ich działalność mocno ograniczona, dostęp do publikacji naukowych jest utrudniony. Nie oznacza to jednak, że student, aplikant, czy pracownik...
Aleksandra Partyk
29.04.2020

Wykładowcy apelują, by nie przeprowadzać niekonstytucyjnych wyborów

Wykładowcy wydziałów prawa apelują o rezygnację z przeprowadzenia niekonstytucyjnych wyborów. Uważają, że głosowanie wyłącznie w drodze korespondencyjnej narusza fundamentalne zasady przeprowadzania...
Monika Sewastianowicz
28.04.2020

Studenci w czasie epidemii narzekają na brak informacji

Z powodu epidemii COVID-19 wielu studentów musiało opuścić akademiki, a część z nich miała problem z dostępem do swoich rzeczy. Zabrakło również informacji - ponad 40 proc., nie zostało...
Monika Sewastianowicz
28.04.2020

Prof. Pisuliński: Zdalna sesja na dużym wydziale wyzwaniem organizacyjnym i prawnym

Na naszym wydziale większość egzaminów ma formę pisemną i przeprowadzenie ich zdalnie stwarza problemy natury organizacyjnej i technicznej - tłumaczy prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i...
Monika Sewastianowicz
27.04.2020

Brak sprzętu barierą w dostępie do zdalnej edukacji

Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania przeniosło ciężar zorganizowania tego procesu na dyrektorów szkół oraz rektorów uczelni wyższych - mówi Ewelina Basińska, wykładowca zajęć praktycznych z...
Monika Sewastianowicz
25.04.2020

Zajęcia zawieszone do 24 maja, rok akademicki prawdopodobnie w terminie

W związku z epidemią koronawirusa zmieniono harmonogram matur i egzaminów. Jak mówi Wojciech Murdzek, minister nauki, zmianie ulegnie termin rekrutacji do szkół wyższych. Możliwe jednak - jak...
Monika Sewastianowicz
24.04.2020
1  2  3  4  5    283
 • Aktualności

  • Harmonogram rekrutacji musi uwzględniać egzaminy

   MEN zmienił harmonogramy matur, co trzeba uwzględnić w terminach rekrutacji na wyższe uczelnie. Uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.
  • Działalność uczelni artystycznych ograniczona do końca roku akademickiego

   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało rozporządzenie, które ogranicza funkcjonowanie uczelni artystycznych do 30 września. Większość zajęć nadal prowadzona będzie zdalnie, choć część można będzie organizować na uczelni. Decyzję podejmował będzie rektor.
  • Większość uczelni pracuje zdalnie do końca roku

   Większość uczelni będzie pracować zdalnie do końca tego roku akademickiego. Studenci częściowo wrócą na zajęcia praktyczne - na uczelniach artystycznych oraz tam, gdzie wymaga tego organizacja laboratoriów. Póki co zajęcia zawieszone są do końca maja.
  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Sędzia Tarno: Niełatwe procesy o uznawanie dyplomów i nadanie tytułów naukowych

   Procedury nadawania stopni naukowych i tytułu ze względu na jego przedmiot - nie da się ująć bezwzględnie w ramy czystego postępowania administracyjnego z pełnią praw procesowych strony. Nie można zakwestionować opinii recenzenta, jeżeli ta opinia spełnia wymagania przewidziane prawem - wyjaśnia prof. Jan Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.
  • Prof. Izdebski: Tarcza wydłuża terminy i zmienia zasady oceny dorobku naukowego

   Nie wszystkie zmiany dla szkolnictwa wyższego, które zawierają kolejne tarcze antykryzysowe, mają związek z epidemią. Część noweli koryguje nieścisłości - eliminuje się m.in. trudno wytłumaczalne ograniczenie co do czasu opublikowania (dotąd dopiero od 2019 r.) artykułów uwzględnianych do minimalnego dorobku kandydata do stopnia doktora habilitowanego - wskazuje prof. Hubert Izdebski.
  • Prof. Pisuliński: Zdalna sesja na dużym wydziale wyzwaniem organizacyjnym i prawnym

   Na naszym wydziale większość egzaminów ma formę pisemną i przeprowadzenie ich zdalnie stwarza problemy natury organizacyjnej i technicznej - tłumaczy prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dodaje, że trzeba stworzyć procedury, ustalić co z ochroną danych osobowych oraz stworzyć narzędzia, które pozwolą na przeprowadzenie egzaminów.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  • Jest rozporządzenie w sprawie zdalnych egzaminów na studiach

   Wprowadzenie zdalnych egzaminów na uczelniach wyższych, doprecyzowanie aktów ślubowania studenta w wersji elektronicznej i przechowywanie prac dyplomowych w bazie – to rozwiązania wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie studiów.
  • Status aplikanta będzie można wydłużyć o rok

   Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.
  • Nowe ciało doradcze pomoże w kontaktach z młodym pokoleniem

   Prezydent podpisał nowelę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powoła ona do życia Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która pomoże w kontaktach między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi. W radzie zasiądą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów RP.
  Zobacz więcej