Temat dnia

Minister nauki: Wyniki ewaluacji do końca lipca

Do końca lipca do uczelni trafi 1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji. Znany będzie wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W czwartek w ubiegłym tygodniu, po otrzymaniu od Komisji Ewaluacji Nauki uchwały dotyczącej propozycji kategorii naukowych A+, A, B+, B, C, zakończono pracę w ministerstwie.

Będzie nowa ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Wiceminister Włodzimierz Bernacki zapowiedział, że w Departamencie Nauki MEiN trwają prace "zmierzające do demokratyzacji PAN w wymiarze dotyczącym roli i znaczenia dyrektorów instytutów akademii". Mają one na celu wzmocnienie roli dyrektorów instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk – sprecyzował.

Nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych - na liście nauki o rodzinie

Szkolnictwo wyższe

Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego katalog dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Wzrasta liczba dziedzin nauki - dodatkiem jest nauka o rodzinie oraz dziedzina nauk weterynaryjnych. Więcej będzie też dyscyplin naukowych - w tym np. nauki biblijne.

Po 70 latach przerwy wydział medyczny na UW

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego rektor prof. Alojzy Z. Nowak podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet Warszawski znów będzie kształcić przyszłych lekarzy. Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1950.

Specjaliści z WUM będą szkolić ukraińskich lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolą 400 ukraińskich lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny pola walki i opatrywania urazów wielonarządowych w warunkach wojennych. Szkolenia będą odbywały się na terytorium Ukrainy. Mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Minister: Ukraińcy mogą wnioskować o pomoc przy nostryfikacji dyplomu

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Osoby z Ukrainy mogą ubiegać się o pomoc przy nostryfikacji dyplomu. Wniosek o sfinansowanie opłaty można złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji elektronicznej używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP albo w wersji papierowej.

Odformalizowanie i uproszczenie procedury nadawania stopni i tytułów naukowych to pomysł działającej przy ministerstwie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysł na walkę z biurokracją jest jednak wątpliwy - rezygnacja z procedury administracyjnej, a co za tym idzie - również z kontroli sądowej, co jest standardem konstytucyjnym.
Monika Sewastianowicz
01.07.2022
Szkolnictwo wyższe
Nie milkną echa wniosku posłów m.in. Solidarnej Polski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Tymczasem samorząd radcowski szykuje się do zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, a jedną z podstawowych propozycji jest modyfikacja samej preambuły.
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2022
Prawnicy
Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o 700 zł, tj. o ok. 18,4 proc. i stanowiłoby ok. 45 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, bez powiększania o ubezpieczenie społeczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.06.2022
Prawnicy Strefa aplikanta

Państwo i Prawo nagrodziło prace doktorskie i habilitacyjne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Maciej Wojciechowski otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną w tegorocznej edycji konkursu miesięcznika "Państwo i Prawo", a Aneta Skorupa-Wulczyńska pierwszą nagrodę za pracę...
Krzysztof Sobczak
28.06.2022

Wyższa subwencja dla uczelni zawodowych

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększa subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych oraz niepublicznej uczelni zawodowej prowadzonej przez Kościół. Wsparcie na łączną kwotę 136 mln...
Monika Sewastianowicz
27.06.2022

Katolicki Uniwersytet Lubelski dostał zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał zgodę ministra edukacji i nauki i pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra zdrowia w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego....
Grażyna J. Leśniak
25.06.2022

Komisja ds. pedofilii protestuje, wydawca poprawia cytat w nowym podręczniku

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane – stwierdziła Państwowa Komisja ds. Pedofilii, odnosząc się do cytatu zawartym w podręczniku do...
Krzysztof Sobczak
24.06.2022

Prof. Krawiec: Procedura administracyjna przy nadawaniu tytułów chroni przed nadużyciami

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce odejścia od procedury administracyjnej kodeksowi postępowania administracyjnego. Ta propozycja jest błędna, jednostka ma prawo do obrony na drodze...
Grzegorz Krawiec
24.06.2022

Prace magisterskie o prawie handlowym nagrodzone

Spółki Prawo gospodarcze
Michał Wnęk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maciej Węglarz z Uniwersytetu Śląskiego i Magdalena Pieczniak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymali trzy pierwsze nagrody XXIV...
Krzysztof Sobczak
23.06.2022

Będzie Akademia Kopernikańska - prezydent podpisał ustawę

Szkolnictwo wyższe
Zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki - to cele ustawy o Akademii Kopernikańskiej, którą podpisał prezydent. Wcześniej została odrzucona w Senacie - gdzie zwracano...
Monika Sewastianowicz
22.06.2022

Dobre wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, trochę słabiej u komorników

Prawnicy Strefa aplikanta
Takie same wyniki - po 82 proc. pozytywnych - przyniosły egzaminy zawodowe w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nieco gorzej - 76 proc. wyników pozytywnych - wypadli kandydaci na komorników. We...
Krzysztof Sobczak
22.06.2022

Prezes UOKiK nagrodził najlepsze prace o ochronie konkurencji i konsumentów

Szkolnictwo wyższe Ochrona konkurencji
Marcin Kulesza, Anna Mlostoń-Olszewska, Katarzyna Menszig-Wiese i Katarzyna Południak-Gierz zostali nagrodzeni w konkursie Prezesa UOKiK na najlepsze prace doktorskie. Natomiast Aleksandra...
Krzysztof Sobczak
22.06.2022

100 mln zł więcej na szkoły doktorskie, także na stypendia

Szkolnictwo wyższe
Uzyskaliśmy zgodę na podpisanie decyzji o zwiększeniu subwencji dla naszych uczelni w wysokości 100 mln zł na szkoły doktorskie - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. A MEiN...
Krzysztof Sobczak
22.06.2022

Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w rankingu Perspektyw

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Na drugiej pozycji znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim – Politechnika Warszawska. Wśród...
Krzysztof Sobczak
22.06.2022

Zwolnienie z opłat bez wpływu na opodatkowanie studenta

PIT Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zwolnienie studenta z opłat pobieranych przez uczelnię, które nastąpiło na podstawie wewnętrznego aktu prawnego uczelni, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie skutkuje powstaniem przychodu...
Wiesława Moczydłowska
22.06.2022

NSA: Stypendium rektora dla studiującego ponad 6 lat

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Sześć lat otrzymywania świadczeń nie jest korzystaniem ponad miarę z pomocy państwa przez studentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie stanowi to naruszenia prawa do równego dostępu do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.06.2022

Dodatkowe fundusze i kierunki medyczne w wyższych szkołach zawodowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych i uczelni...
Krzysztof Sobczak
21.06.2022

Dzięki pandemii zdalne konferencje zyskały popularność

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
W czasie pandemii zdalne konferencje zdobyły zdecydowanie większe grono zwolenników niż przeciwników, nawet wśród osób, które wcześniej nie miały okazji uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym w...
Krzysztof Sobczak
20.06.2022

System oceny uczelni ma być prostszy

Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki zapowiedział zmiany w zasadach oceny uczelni, a także zmiany w punktowaniu publikacji w czasopismach naukowych. Sposób oceny uczelni jest bardziej skomplikowany niż sposób...
Monika Sewastianowicz
17.06.2022

Im szybciej tym lepiej - prawnicy mediacji powinni uczyć się i na studiach

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Prawnik, który na studiach poznaje tajniki mediacji, inaczej podchodzi do sporów niż ten, który z taką tematyką się nie zetknął. Co więcej, niezależnie od tego, czy będzie mediatorem, wchodząc do...
Patrycja Rojek-Socha
16.06.2022

Uczeń i student może dorobić do renty rodzinnej, ale są limity

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zbliżające się wakacje to moment, kiedy uczniowie i studenci częściej podejmują pracę niż w roku szkolnym czy akademickim. Warto pamiętać o tym, że osoby, które pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą...
Grażyna J. Leśniak
14.06.2022

Uczelnie przyjmą więcej studentów na kierunki lekarskie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
Na kierunku lekarskim w roku 2022/2023 limit wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334. W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego ogólny limit przyjęć na obu kierunkach...
Katarzyna Nocuń
13.06.2022

KUL będzie współpracował z włoską uczelnią medyczną

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Polska i Włochy zacieśnią współpracę akademicką - szczególnie w odniesieniu do działalności Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego. , który zawarł porozumienia z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”...
Monika Sewastianowicz
07.06.2022

CBA skontrolowało na Uniwersytecie Szczecińskim rozbudowę systemu informatycznego

Finanse publiczne Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim. W jej trakcie ujawnili nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny...
Monika Sewastianowicz
07.06.2022

Medycyna ma być bardziej praktyczna, ale uczyć będą studenci

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia chce połączyć ogień z wodą. Z jednej strony chce, aby studia medyczne stały się bardziej praktyczne, z drugiej planuje, by studenci szóstego roku uczyli swoich młodszych kolegów....
Jolanta Ojczyk
07.06.2022

Prokuratura wesprze przeciwników polityki równościowej na UAM

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Prokuratura udzieli pomocy osobom, które poniosą konsekwencje związane z przegłosowaną przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Polityką równościową i antydyskryminacyjną" - zadeklarował...
Krzysztof Sobczak
05.06.2022

Na aplikację prawniczą najłatwiej dostać się po UJ

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się...
Monika Sewastianowicz
03.06.2022

Medyczna genetyka molekularna – będzie nowa specjalizacja

Zawody medyczne
Do systemu opieki zdrowotnej ma trafić wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna przygotowana do pracy laboratoriach genetycznych. Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji społecznych...
Katarzyna Nocuń
02.06.2022

Adwokat powinien uważać na to co mówi i pisze - NRA chce zmienić zasady etyki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze nie reklama, ale zmiany i tak są istotne. Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła właśnie dyskusję nad zmianami zasad etyki. Wśród nich jest m.in. wskazanie, że adwokaci powinni zachować umiar,...
Patrycja Rojek-Socha
02.06.2022

Lekarze chcą zmian w egzaminie specjalizacyjnym

Zawody medyczne
Naczelna Izba Lekarska proponuje, aby pytania na pisemnym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym były wystandaryzowane. Domaga się też zwolnienia z egzaminu ustnego lekarzy, którzy uzyskali z testu...
Jolanta Ojczyk
02.06.2022
1  2  3  4  5    301
 • Aktualności
  • Minister nauki: Wyniki ewaluacji do końca lipca

   Do końca lipca do uczelni trafi 1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji. Znany będzie wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W czwartek w ubiegłym tygodniu, po otrzymaniu od Komisji Ewaluacji Nauki uchwały dotyczącej propozycji kategorii naukowych A+, A, B+, B, C, zakończono pracę w ministerstwie.
  • Będzie nowa ustawa o Polskiej Akademii Nauk

   Wiceminister Włodzimierz Bernacki zapowiedział, że w Departamencie Nauki MEiN trwają prace "zmierzające do demokratyzacji PAN w wymiarze dotyczącym roli i znaczenia dyrektorów instytutów akademii". Mają one na celu wzmocnienie roli dyrektorów instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk – sprecyzował.
  • Nadawanie stopni i tytułów musi podlegać kontroli sądowej

   Odformalizowanie i uproszczenie procedury nadawania stopni i tytułów naukowych to pomysł działającej przy ministerstwie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysł na walkę z biurokracją jest jednak wątpliwy - rezygnacja z procedury administracyjnej, a co za tym idzie - również z kontroli sądowej, co jest standardem konstytucyjnym.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Krawiec: Procedura administracyjna przy nadawaniu tytułów chroni przed nadużyciami

   Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce odejścia od procedury administracyjnej kodeksowi postępowania administracyjnego. Ta propozycja jest błędna, jednostka ma prawo do obrony na drodze prawnej, czyli na drodze postępowania regulowanego przepisami prawa - uważa dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • Kariera prawnika będzie zależeć od umiejętności zastosowania przepisów

   Nawet najlepsze narzędzia nie będą się sprawdzały w efektywnym nauczaniu, gdy wykładowca będzie chciał przygotować zajęcia jak najniższym kosztem. Niezwykle istotny jest zatem czynnik ludzki, zatrudnianie do nauczania jak najlepiej dobranej kadry dydaktycznej, polepszanie doskonalenie swoich kompetencji. Nauczanie online stało się dla wielu nauczycieli brutalną weryfikacją metod i technik prowadzenia zajęć.
  • Dr Stępniak: Skutkiem nauki online za parę lat może być zapaść zawodów prawniczych

   Uczenie prawników przy pomocy narzędzi online może być efektywne tylko wtedy, gdy obie strony procesu dydaktycznego będą zaangażowane w naukę. Inaczej może spotkać nas katastrofa i sytuacja, w której student nie będzie potrafił odróżnić ustępu od punktu, czy artykułu od paragrafu. Takie sytuacje już się zdarzały - mówi dr Kamil Stępniak, adiunkt w Instytucie Prawa Collegium Humanum.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.
  • Pięć uczelni zawodowych zmieni się w akademie

   Resort nauki przygotował rozporządzenie, które pozwoli na zmianę nazw uczelni na akademie nauk stosowanych. Dotyczy to pięciu uczelni zawodowych. Taką możliwość dodał znowelizowany niedawno przepis ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - określił on wymagania, które muszą spełnić akademie.
  • Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

   W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski