Temat dnia

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

SWPS i Muzeum Auschwitz organizują studia o korzeniach totalitaryzmu

Szkolnictwo wyższe

„Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz - Holokaust - Ludobójstwa” - to przedmiot studiów podyplomowych, które przeprowadzą wspólnie Uniwersytet SWPS oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Jak poinformowało muzeum, rozpoczęła się właśnie rekrutacja na te studia.

Tylko dwie uczelnie z najwyższym wynikiem w naukach prawnych - posypią się skargi

Szkolnictwo wyższe

Pandemia, zmiany na listach czasopism i ciągłe modyfikacje procedur - okres ewaluacji nie tylko się przedłużył, ale przebiegał bardzo burzliwie. Na tyle, że część ekspertów wieszczy, że sądy będą miały sporo pracy z rozpatrywaniem odwołań. Jeżeli chodzi o prawo, wyniki wskazują, że Polska to lider w tym kanonicznym, bo stricte w naukach prawnych kategorię A+ dostały tylko dwie uczelnie.

Mobbing na UJ - uczelnia wyciągnie konsekwencje

Szkolnictwo wyższe

Rektor zapewnia, że wobec osób, które przekroczyły zasady Akademickiego Kodeksu Wartości zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jedna osoba z władz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyła już dymisję z pełnionej funkcji - wyjaśnia rektor UJ w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące mobbingu na UJ.

MEiN publikuje wyniki ewaluacji uczelni i instytutów - 65 kategorii A+

Szkolnictwo wyższe

Na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wyniki działalności naukowej za lata 2017-2021. W sumie przyznano 65 kategorii naukowych A+, 323 kategorii A, 582 kategorii B+, 139 kategorii B i 36 kategorii C w ramach poszczególnych dyscyplin. W naukach prawnych wiodącymi ośrodkami są: Politechnika Warszawska i Uniwersytet w Białymstoku z kategoriami A+. Kolejne miejsce zajęły m.in. Uniwersytet Jagielloński, UMK w Toruniu i Uniwersytet Gdański.

Akademia Młodych Uczonych PAN apeluje o podwyższenie stypendium doktoranckiego

Szkolnictwo wyższe

Akademia Młodych Uczonych PAN chce, by wzrosło stypendium doktoranckie, wcześniej takie postulaty zgłaszali posłowie opozycji. Uczeni apelują także o umożliwienie doktorantowi pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. Obecnie stypendium doktoranckie uzależnione jest od wynagrodzenia profesora.

Senat poparł nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw, które likwidują Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) oraz Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF). - Fizjoterapeuci i ratownicy medyczni mają szybciej wchodzić na rynek pracy – tak zmianę uzasadniało Ministerstwo Zdrowia, które było autorem projektu.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
05.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

MEiN szuka stażystów - zgłoszenia do 7 sierpnia

Kadry w oświacie Administracja publiczna
Resort edukacji szuka stażystów - będą oni mogli rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w rożnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł brutto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Kwota wynagrodzenia będzie proporcjonalnie niższa w przypadku stażu w mniejszym wymiarze.
Monika Sewastianowicz
01.08.2022
Kadry w oświacie Administracja publiczna
Obecni studenci, osoby dorastające w pełni scyfryzowanym społeczeństwie, nie chcą być liderami - wynika z raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Ustalono też, że z jednej strony jest to grupa zaradna, przyzwyczajona do ciągłych zmian i niepewności, ale z drugiej słabo odporna na stres. Praca to ma być rozwój i przyjemność.
Jolanta Ojczyk
01.08.2022
HR Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Blisko 6 mln zł dla laureatów programu Nauka dla społeczeństwa

W ramach 11 odsłony programu Nauka dla społeczeństwa finansowanie otrzyma sześć projektów zgłoszonych przez pięć podmiotów. Łączna suma środków przeznaczonych na ich realizację wyniesie 5,9 mln zł....
Monika Sewastianowicz
29.07.2022

Student z Ukrainy nie zawsze musi nostryfikować dyplom

Zarządzanie oświatą
Studenci z Ukrainy, którzy chcą kontynuować studia, nie muszą nostryfikować dyplomów. Zainteresowane osoby mogą otrzymać pisemną informację o zagranicznym dyplomie, poziomie studiów i statusie...
Monika Sewastianowicz
28.07.2022

Fizyka na UW w pierwszej setce światowych rankingów

Uniwersytet Warszawski jest w tym roku w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się na pozycji między 101-150 w dziedzinie...
Monika Sewastianowicz
28.07.2022

Program stypendialny dla naukowców z Ukrainy

Szkolnictwo wyższe
Do 111 naukowców, którzy skorzystali już z programów Narodowego Centrum Nauki skierowanych do osób uciekających przed wojną, dołączą teraz studenci i osoby przed doktoratem. Program stypendialny...
Monika Sewastianowicz
27.07.2022

NSA: Ocena pracy habilitacyjnej to dzieło, nie zlecenie

Prawo cywilne Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne
Opinia uczelnianej komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym jest dziełem - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. To określony rezultat, a nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2022

Egzamin wstępny zamiast "konkursu matur"? - większe pole do nadużyć bez poprawy jakości

Jarosław Kaczyński chciałby odejścia od systemu testowego i "konkursu matur". Na spotkaniu w Gnieźnie podkreślał, że lepszy byłby powrót do egzaminów wstępnych na studia. Mimo że poziom matur, a co...
Monika Sewastianowicz
26.07.2022

Kursy językowe dla osób z Ukrainy na Uniwersytecie Śląskim

Szkolnictwo wyższe
Blisko 360 obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po wybuchu wojny w ich ojczyźnie może skorzystać z intensywnych kursów języka polskiego, organizowanych przez Uniwersytet Śląski w...
Monika Sewastianowicz
25.07.2022

NSA: Odrzucenie kandydatury na studium oficerskie było niezasadne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Wojskowa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna odrzuciła kandydaturę absolwenta studiów w zakresie zarządzania lotnictwem na półroczne szkolenie. Sądy administracyjne uznały, że Komisja doprowadziła do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2022

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku będzie Akademią Mazowiecką

Szkolnictwo wyższe
Senat poparł ustawę o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku. Jednocześnie opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy. Uczelnia ma zostać utworzona z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w...
Robert Horbaczewski
21.07.2022

Minister powołał nowy skład Komitetu Polityki Naukowej

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Podczas zorganizowanego w środę w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej (KPN), nowi członkowie Komitetu odebrali powołania z rąk ministra...
Krzysztof Sobczak
20.07.2022

Remigiusz Kopoczek nowym dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Dr Remigiusz Kopoczek został powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Nominację odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Głównym zadaniem...
Krzysztof Sobczak
20.07.2022

Rząd przyjął projekt Polityki Naukowej Państwa - autonomia uczelni jednym z priorytetów

Szkolnictwo wyższe
Rząd przyął projekt Polityki Naukowej Państwa, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa....
Monika Sewastianowicz
19.07.2022

Rozstrzygnięto konkurs w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Szkolnictwo wyższe
Blisko 1,5 mln zł otrzyma Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu „Warszawa/Łódź. Atlas Literatury Zagłady” (1 499 363,00 zł). W ramach modułu Dziedzictwo narodowe...
Monika Sewastianowicz
18.07.2022

Zdalne nauczanie i pomoc uchodźcom zaliczy praktyki na studiach nauczycielskich

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przygotował zmiany w rozporządzeniu o standardzie kształcenia nauczycieli - uwzględni możliwość zaliczenia jako praktyk studenckich pomocy osobom z Ukrainy oraz rozszerzenie katalogu...
Monika Sewastianowicz
18.07.2022

Prawo wciąż jednym z najczęściej wybieranych kierunków

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać dokumenty na wymarzone kierunki studiów. Dużą popularnością cieszą się kierunki medyczne i...
Monika Sewastianowicz
18.07.2022

Nowe terminy rozliczania funduszy na instytuty w Sieci Łukasiewicz

Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni terminy na złożenie sprawozdań i rozliczeń środków na działanie instytutów działających w Sieci Łukasiewicz. Przesunięciu...
Monika Sewastianowicz
14.07.2022

Zaliczone praktyki na studiach za pomoc uchodźcom - jest projekt rozporządzenia

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia umożliwiającego studentom, którzy w roku akademickim 2021/2022 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty...
Monika Sewastianowicz
14.07.2022

Preferencyjne kredyty dla studentów medycyny

Szkolnictwo wyższe
Od lipca ruszają preferencyjne kredyty dla przyszłych studentów studiów medycznych - o kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach...
Monika Sewastianowicz
13.07.2022

Jak wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby wprowadzony ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa gwarantuje, że osoba odbywająca taką służbę wojskową, otrzyma wynagrodzenie w wysokości...
Robert Horbaczewski
08.07.2022

Stypendium doktoranckie to ok. 3 tys. zł

Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu...
Monika Sewastianowicz
08.07.2022

Muzealne zbiory trzeba będzie pochować - luka w nowej ustawie o cmentarzach

Szkolnictwo wyższe
Nieskorygowanie projektu nowej ustawy o cmentarzach z innymi przepisami sprawi, że trzeba będzie pochować szczątki pochodzące z wykopalisk archeologicznych, przechowywane w zbiorach uniwersyteckich....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
08.07.2022

MEiN: Projekt o Narodowym Centrum Nauki gotowy

Szkolnictwo wyższe
Przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Nauki – powiedział wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki. To, czy będzie procedowany dalej, zależy jednak m.in. od tego, jakie będą...
Monika Sewastianowicz
06.07.2022

Projekt: Kolokwium habilitacyjne w każdej dziedzinie nauki

Szkolnictwo wyższe
Kolokwium habilitacyjne jako potwierdzenie osiągnięcia tzw. samodzielności naukowej powinno być obowiązkowe i przeprowadzone jako publicznie otwarte w każdym obszarze nauki - to jeden z postulatów...
Monika Sewastianowicz
06.07.2022

Minister nauki: Wyniki ewaluacji do końca lipca

Do końca lipca do uczelni trafi 1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji. Znany będzie wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek minister edukacji i...
Monika Sewastianowicz
05.07.2022

Będzie nowa ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Wiceminister Włodzimierz Bernacki zapowiedział, że w Departamencie Nauki MEiN trwają prace "zmierzające do demokratyzacji PAN w wymiarze dotyczącym roli i znaczenia dyrektorów instytutów akademii"....
Monika Sewastianowicz
04.07.2022

Nadawanie stopni i tytułów musi podlegać kontroli sądowej

Szkolnictwo wyższe
Odformalizowanie i uproszczenie procedury nadawania stopni i tytułów naukowych to pomysł działającej przy ministerstwie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysł na walkę z biurokracją jest...
Monika Sewastianowicz
01.07.2022

Nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych - na liście nauki o rodzinie

Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego katalog dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Wzrasta liczba dziedzin nauki - dodatkiem jest...
Monika Sewastianowicz
30.06.2022
1  2  3  4  5    302
 • Aktualności
  • SWPS i Muzeum Auschwitz organizują studia o korzeniach totalitaryzmu

   „Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz - Holokaust - Ludobójstwa” - to przedmiot studiów podyplomowych, które przeprowadzą wspólnie Uniwersytet SWPS oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Jak poinformowało muzeum, rozpoczęła się właśnie rekrutacja na te studia.
  • Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

   Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
  • Tylko dwie uczelnie z najwyższym wynikiem w naukach prawnych - posypią się skargi

   Pandemia, zmiany na listach czasopism i ciągłe modyfikacje procedur - okres ewaluacji nie tylko się przedłużył, ale przebiegał bardzo burzliwie. Na tyle, że część ekspertów wieszczy, że sądy będą miały sporo pracy z rozpatrywaniem odwołań. Jeżeli chodzi o prawo, wyniki wskazują, że Polska to lider w tym kanonicznym, bo stricte w naukach prawnych kategorię A+ dostały tylko dwie uczelnie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Krawiec: Procedura administracyjna przy nadawaniu tytułów chroni przed nadużyciami

   Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce odejścia od procedury administracyjnej kodeksowi postępowania administracyjnego. Ta propozycja jest błędna, jednostka ma prawo do obrony na drodze prawnej, czyli na drodze postępowania regulowanego przepisami prawa - uważa dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • Kariera prawnika będzie zależeć od umiejętności zastosowania przepisów

   Nawet najlepsze narzędzia nie będą się sprawdzały w efektywnym nauczaniu, gdy wykładowca będzie chciał przygotować zajęcia jak najniższym kosztem. Niezwykle istotny jest zatem czynnik ludzki, zatrudnianie do nauczania jak najlepiej dobranej kadry dydaktycznej, polepszanie doskonalenie swoich kompetencji. Nauczanie online stało się dla wielu nauczycieli brutalną weryfikacją metod i technik prowadzenia zajęć.
  • Dr Stępniak: Skutkiem nauki online za parę lat może być zapaść zawodów prawniczych

   Uczenie prawników przy pomocy narzędzi online może być efektywne tylko wtedy, gdy obie strony procesu dydaktycznego będą zaangażowane w naukę. Inaczej może spotkać nas katastrofa i sytuacja, w której student nie będzie potrafił odróżnić ustępu od punktu, czy artykułu od paragrafu. Takie sytuacje już się zdarzały - mówi dr Kamil Stępniak, adiunkt w Instytucie Prawa Collegium Humanum.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.
  • Pięć uczelni zawodowych zmieni się w akademie

   Resort nauki przygotował rozporządzenie, które pozwoli na zmianę nazw uczelni na akademie nauk stosowanych. Dotyczy to pięciu uczelni zawodowych. Taką możliwość dodał znowelizowany niedawno przepis ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - określił on wymagania, które muszą spełnić akademie.
  • Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

   W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski