Temat dnia

Wybitni naukowcy w obronie profesora zaatakowanego przez ministra Czarnka

W pełni podzielamy krytyczną ocenę ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, łamiącej wiele przepisów Konstytucji, jesteśmy rozczarowani decyzją prezydenta o jej podpisaniu i wyrażamy sprzeciw wobec brutalnego ataku ministra na wybitnego uczonego, za wygłoszenie takiej oceny.

Uczelnie rozpoczynają rekrutacje na studia

Dla studenta

Początek czerwca to już tradycyjnie start rekrutacji na studia. Ustalenie terminarza rekrutacji to indywidualna decyzja każdej uczelni, dlatego startują one w różnych dniach. Na Uniwersytecie Łódzkim rejestracja ruszyła już np. 5 maja, na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim - 1 czerwca. Chętni na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim muszą natomiast poczekać do 6 czerwca.

Przekształcenie szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię - ustawa podpisana

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dokonuje zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na „Akademię Wymiaru Sprawiedliwości”.

Ściąganie na egzaminie prawniczym może zamknąć drogę do zawodu

Prawnicy Strefa aplikanta

Przyszli radcy prawni i adwokaci odliczają godziny do swoich egzaminów zawodowych. Choć "ściąganie" może kusić, warto pamiętać, że korzystanie z niedozwolonych materiałów lub pomocy grozi wyproszeniem z sali i oceną niedostateczną. Ale nie tylko – choć do egzaminu można przystąpić ponownie, takie zachowanie i „wpis w papierach” stawia pod znakiem zapytania nieskazitelność charakteru i rękojmię należytego wykonywania zawodu zaufania publicznego.

Większy limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych - projekt MON

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zwiększenie limitu przyjęć w Lotniczej Akademii Wojskowej o 49 miejsc z 251 do 300 zakłada projekt rozporządzenia MON, który we wtorek trafił do uzgodnień. Tym samym limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych wzrośnie z 2040 do 2089. Zmiana wynika z potrzeby uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w korpusie osobowym Sił Powietrznych w 2028 r. - wyjaśniono.

Uczelnie policji i straży pożarnej będą akademiami

Policja Szkolnictwo wyższe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zmieni nazwę na „Akademia Pożarnicza”, a Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) na „Akademia Policji w Szczytnie”. Nowe nazwy mają podkreślać ogólnoakademicki status tych uczelni oraz naukowy profil działalności. Powstanie też nowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie.

Otwieranie studiów nauczycielskich będzie łatwiejsze

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Będą ułatwienia w tworzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - pozwolenie to uzyskają nawet słabsze uczelnie i to bez konieczności, jak to jest wymagane dotychczas, zawierania porozumienia z innymi ośrodkami. To nie pierwsza zmiana łagodząca wymogi dla tworzenia kierunków nauczycielskich.
Monika Sewastianowicz
31.05.2023
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Już 16 czerwca 2023 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Minimalny globalny podatek korporacyjny w Unii Europejskiej – konsekwencje wdrożenia Filaru II OECD. Punktem wyjścia będzie dyrektywa 2022/2523 w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw.
Krzysztof Koślicki
29.05.2023
Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe
Po raz kolejny wydłużeniu ulegnie termin na zamknięcie przewodu doktorskiego, wszczętego na podstawie poprzedniej ustawy o szkolnictwie wyższym. Apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i środowisko doktorantów. Powodem jest pandemia i związane z nią utrudnienia w prowadzeniu badań naukowych. Proponowane są też zmiany w opłatach za postępowanie o nadanie stopnia doktora.
Monika Sewastianowicz
29.05.2023
Szkolnictwo wyższe

Złe wyniki nie skreślają automatycznie z listy studentów

Szkolnictwo wyższe
Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przewiduje obowiązkowe skreślenie z listy studentów tych z nich, którzy nie zaliczą zajęć na pierwszym roku studiów magisterskich lub pierwszego...
Monika Sewastianowicz
25.05.2023

AI przyszłością również w kancelariach, choć potrzebne regulacje

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Wprowadzanie sztucznej inteligencji do prawa musi przynosić korzyści dla społeczeństwa jako całości. Technologia powinna być używana w sposób, który zwiększa sprawiedliwość, równość i poszanowanie...
Monika Sewastianowicz
25.05.2023

Publikacja z "papierni", a recenzent nie istnieje – coraz więcej fałszerstw w nauce

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Fabryki artykułów naukowych, fałszywe recenzje, porwania czasopism – nie wszyscy naukowcy chcą grać uczciwie, a duże pieniądze, jakie można zarobić na takich praktykach, to gratka dla grup...
Monika Sewastianowicz
24.05.2023

Uczelnie będą mogły podnosić opłaty za studia, zmiany czekają też doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Uczelnie będą mogły waloryzować opłaty za studia - ich wzrost możliwy będzie jednak tylko raz w roku. To zmiana, którą wprowadzi nowelizacja zaproponowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości....
Monika Sewastianowicz
24.05.2023

Będzie łatwiej utworzyć nowy kierunek lekarski - projekt już w Sejmie

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Uczelnie kształcące m.in. pielęgniarki czy fizjoterapeutów będą mogły ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów lekarskich, nawet gdy nie podlegały ewaluacji działalności naukowej - to...
Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz
23.05.2023

Łagodniejsze wymogi dla członków senatów uczelni niepublicznych

Szkolnictwo wyższe
W senatach uczelni niepublicznych zasiądą także przedstawiciele doktorantów oraz studentów - taki zapis znalazł się w projekcie zmian przygotowanych przez resort edukacji i nauki. Projekt już wpłynął...
Monika Sewastianowicz
23.05.2023

RPO: Opłaty za uzyskanie stopnia doktora na Uniwersytecie w Białymstoku bez podstawy prawnej

Szkolnictwo wyższe
Doktoranci na Uniwersytecie w Białymstoku, którzy nie oddali rozpraw doktorskich w wyznaczonym terminie, mają ponosić koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Zastępca Rzecznika Praw...
Agnieszka Matłacz
22.05.2023

MEiN chce zmian w Narodowym Centrum Nauki

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają szczegółowe analizy dotyczące "małej nowelizacji" ustawy o Narodowym Centrum Nauki (NCN). Podając tę informację rzeczniczka resortu przypomniała, że już w...
Krzysztof Sobczak
21.05.2023

Prawnicy z UJ: Władze nie mogą represjonować naukowców za ich badania

Wzywamy Władze Rzeczpospolitej Polskiej do zaprzestania formułowania gróźb represji wobec uczonych prowadzących badania naukowe oraz restrykcji finansowych wobec jednostek naukowych, które stoją na...
Monika Sewastianowicz
19.05.2023

Budownictwo XXI wieku tematem konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

Prawo pracy BHP
Do 8 czerwca 2023 roku można przesyłać prace do tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Budownictwo XXI wieku”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni artyści plastycy,...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2023

Ustawa powołująca Uniwersytet Kaliski opublikowana

Szkolnictwo wyższe
Ustawa powołująca Uniwersytet Kaliski została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowa uczelnia, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, powstanie na bazie Akademii Kaliskiej,...
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
13.05.2023

Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej...
Monika Sewastianowicz
13.05.2023

Uniwersytet Pedagogiczny chce być Uniwersytetem Krakowskim. Przeciwny rektor UJ

Szkolnictwo wyższe
Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie chce zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej. Sprzeciwia się temu jest rektor...
Agnieszka Matłacz
12.05.2023

Stypendium rektorskie nie pozbawia rodziców prawa do ulgi na dziecko

PIT Szkolnictwo wyższe
Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium...
Krzysztof Kaźmierski
11.05.2023

W końcu maja dzień otwarty w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy ogłasza "Dzień otwarty" dla studentów i absolwentów prawa, który odbędzie się 31 maja 2023 r. Kancelaria podkreśla, że to wyjątkowa okazja, by poznać z bliska...
Monika Sewastianowicz
11.05.2023

Znajomość prawa też może szkodzić, zwłaszcza na egzaminie zawodowym

Prawnicy Strefa aplikanta
Przyszli adwokaci na tegorocznym egzaminie zmagali się nie tylko ze stresem, ale i nieścisłościami w kazusach. W przypadku prawa karnego kompleksowa wiedza mogła ich pogrążyć - bo według członków...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
11.05.2023

Kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska, ale nie wolno jej unikać

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uchylnie się od...
Robert Horbaczewski
10.05.2023

Finał konkursu o postępowaniu cywilnym we wtorek na Uniwersytecie Śląskim

Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe
We wtorek, 9 maja, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się ogólnopolski etap Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym. To coroczna inicjatywa odbywająca się pod patronatem Towarzystwa...
Monika Sewastianowicz
10.05.2023

Rzecznik rządu: Jeżeli w NCBiR doszło do nadużyć, winni powinni być ukarani

Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Jeżeli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju doszło do nadużyć, każda osoba, która sprzeniewierzyła środki, powinna być ukarana - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jeżeli OLAF...
Monika Sewastianowicz
09.05.2023

KE postawi na podniesienie kwalifikacji pracowników

Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność
Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Ma to na celu podniesienie i zmianę kwalifikacji pracowników w UE. Inicjatywa ta ma również na celu zmierzenie się z kluczowym...
Monika Sewastianowicz
09.05.2023

Ruszył nabór na letnie warsztaty z ochrony konkurencji w UOKiK

Zarządzanie oświatą
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na Summer Camp UOKiK ’23 - podkreśla, że to idealna okazja, by poznać kulisy pracy w urzędzie. To 5 dni bezpłatnych warsztatów z prawa konkurencji dla...
Monika Sewastianowicz
08.05.2023

Stypendium doktoranckie za małe na utrzymanie cudzoziemca, ale nie wzrośnie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Jeden z doktorantów obcokrajowców otrzymał odmowną odpowiedź w sprawie przedłużenia pobytu w Polsce ze względu na zbyt niskie dochody ze stypendium doktoranckiego - według urzędu niepozwalające na...
Monika Sewastianowicz
05.05.2023

SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2023

Ruszają egzaminy maturalne - w tym roku w nowej formule

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W tym roku absolwenci szkół średnich będą zdawać egzamin maturalny w nowej formule - sesja pisemna rozpoczyna się 4 maja, tradycyjnie od egzaminu z języka polskiego. Maturzyści będą musieli rozwiązać...
Monika Sewastianowicz
04.05.2023

Ocena z egzaminu notarialnego wątpliwa, bo interpretacja przepisu sporna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Aplikant notarialny otrzymał negatywną ocenę na egzaminie przeprowadzonym w 2020 roku. Jeden z kazusów opierał się na niejednolitej wykładni. Doszło do sytuacji, gdy z jednej strony praca...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.05.2023

Rusza nabór wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Szkolnictwo wyższe
Wkrótce rusza nabór wniosków w ramach nowej odsłony programu „Doktorat wdrożeniowy”. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie...
Monika Sewastianowicz
28.04.2023

Na AEH powstał pierwszy instytut ochrony danych osobowych

Szkolnictwo wyższe RODO
Na Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie powstał pierwszy Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO). Został utworzony we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a jego...
Inga Stawicka
27.04.2023
1  2  3  4  5    240
 • Aktualności
  • Wybitni naukowcy w obronie profesora zaatakowanego przez ministra Czarnka

   W pełni podzielamy krytyczną ocenę ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, łamiącej wiele przepisów Konstytucji, jesteśmy rozczarowani decyzją prezydenta o jej podpisaniu i wyrażamy sprzeciw wobec brutalnego ataku ministra na wybitnego uczonego, za wygłoszenie takiej oceny.
  • Uczelnie rozpoczynają rekrutacje na studia

   Początek czerwca to już tradycyjnie start rekrutacji na studia. Ustalenie terminarza rekrutacji to indywidualna decyzja każdej uczelni, dlatego startują one w różnych dniach. Na Uniwersytecie Łódzkim rejestracja ruszyła już np. 5 maja, na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim - 1 czerwca. Chętni na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim muszą natomiast poczekać do 6 czerwca.
  • Przekształcenie szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię - ustawa podpisana

   Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dokonuje zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na „Akademię Wymiaru Sprawiedliwości”.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

   Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.
  • Prof. Mazurek: Lepiej nie zakazywać korzystania ze sztucznej inteligencji, raczej uczyć dobrego jej wykorzystywania

   Nie będziemy stali na stanowisku, że trzeba zakazać wykorzystywania AI, bo byłoby to kontrproduktywne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś na co dzień wykorzystuje takie narzędzie, a potem przychodzi do instytucji, która z założenia ma go rozwijać, a ta zakazuje mu korzystania z takich technologii. Podkopywałoby to zaufanie do tej instytucji - mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
  • Prof. Krawiec: Książka w dwóch językach... i punkty w ewaluacji też podwójne

   Zdarza się czasem, iż piszemy monografię w języku polskim, wydajemy z numerem ISBN itd., a następnie ją tłumaczymy na język obcy i ponownie wydajemy w tym samym wydawnictwie (z innym numerem ISBN). A zatem mamy jednego autora i tę samą pracę w dwóch różnych językach. Czy praktyka taka jest dopuszczalna? Owszem, ale należy przy tym uczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenia.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  • Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.
  • Pięć uczelni zawodowych zmieni się w akademie

   Resort nauki przygotował rozporządzenie, które pozwoli na zmianę nazw uczelni na akademie nauk stosowanych. Dotyczy to pięciu uczelni zawodowych. Taką możliwość dodał znowelizowany niedawno przepis ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - określił on wymagania, które muszą spełnić akademie.
  Zobacz więcej