Temat dnia

W 2024 roku wyższe stypendium doktoranckie

Stypendium może otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej, Jego minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora - które wzrosło od 1 stycznia 2024 r. To jednak - jak wskazują doktoranci - za mało, bo w ostatnich latach nieproporcjonalnie wzrosły koszty utrzymania.

Potrzeba krajowej polityki otwartego dostępu

Szkolnictwo wyższe

Coraz więcej instytucji zaczęło przyjmować polityki otwartego dostępu. Pierwsze takie dokumenty pojawiły się w 2016 roku, zaś najwięcej z nich przyjęto w 2018 i 2021 roku (odpowiednio 12 i 13). Aż 34 instytucje zadeklarowały plany opracowania dokumentu w 2023 roku. Wskazuje się natomiast, że niezbędne jest wprowadzenie krajowej polityki otwartego dostępu, wyznaczającej priorytetowe działania dla agencji grantowych.

Nie ma recepty na słabej jakości studia - brakuje procedur unieważnienia dyplomów

Szkolnictwo wyższe

Nieprawidłowości, które wykazano w związku z działaniem Collegium Humanum, pokazują czarno na białym lukę w prawie. Władze nie mają za bardzo narzędzi, by unieważnić dyplomy, uzyskane na wątpliwej jakości studiach. Od 2016 roku nie ma kompletnie żadnego nadzoru na tym, co robią te prywatne uczelnie, jeżeli chodzi o studia podyplomowe.

Trzeba zdefiniować, czym jest MBA

Szkolnictwo wyższe

Obecnie w Polsce nie ma regulacji dotyczących studiów MBA - nie bada tego Polska Komisja Akredytacyjna, a jakości nie zatwierdza MNiSW. To jest biznes, który stworzono w takim przekonaniu: ludzie przecież sami wybiorą najlepsze produkty. A jak będą chcieli gorsze - no to wezmą gorsze; my się do tego nie mieszamy - wskazał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdula.

Ponad 126 mln zł w konkursach NCN

Szkolnictwo wyższe

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs Narodowego Centrum Nauki, który wspiera realizację pionierskich badań naukowych. Jego adresatami są doświadczeni badacze i badaczki, którzy uzyskali stopień doktora oraz w swoim dorobku posiadają co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

Ustawa o szkolnictwie wyższym - skierowana do Trybunału z powodu braku dwóch posłów

Szkoła i uczeń

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przyjęte przepisy m.in. umożliwiają ministrowi nauki odwoływanie pierwszych rektorów nowych uczelni. Wątpliwości prezydenta budzi uchwalenie ustawy bez udziału dwóch byłych posłów.

Projekt noweli prawa autorskiego dotyczący rynku cyfrowego budzi kontrowersje. Brak w nim niezbędnych definicji. W łatwy sposób umożliwi to obejście przepisów lub sprowokuje niekończące się spory prawne. Projektodawca próbuje chronić twórców, ale robi to w nieumiejętny sposób - pisze dr Michał Starczewski, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Michał Starczewski
02.03.2024
W projekcie nowelizacji prawa autorskiego przewidziano, że w zakres dozwolonego użytku utworów nie będzie wchodziło ich wykorzystanie przez sztuczną inteligencję. Teoretycznie mogłoby to otworzyć twórcom drogę do uzyskiwania wynagrodzeń za wykorzystywanie ich pracy przez generatywną AI. Prawnicy oceniają jednak, że w praktyce będzie to trudne. Zwracają również uwagę na nieumiejętne sformułowanie przepisów.
Inga Stawicka
01.03.2024
Nowe technologie Prawo unijne
Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu POLONISTA. Mogą się do niego zgłaszać studenci, doktoranci i naukowcy, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura i historia.
Monika Sewastianowicz
29.02.2024
Szkolnictwo wyższe

Coraz więcej nowych przepisów, krótsze vacatio legis

Prawnicy Administracja publiczna
Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31...
Krzysztof Koślicki
29.02.2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie znowu podlegać ministrowi nauki

Od sierpnia 2022 roku nadzór nad NCBR sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zmiana ma poprawić kontrolę nad tą agencją. Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na...
Agnieszka Matłacz
22.02.2024

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Szkolnictwo wyższe
System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów...
Monika Sewastianowicz
20.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono...
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024

Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze,...
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe
Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię,...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

Uczelnie lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szkolnictwo wyższe
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło działania umożliwiające studiowanie bez barier. Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja projektów ma...
Monika Sewastianowicz
05.02.2024

Armia chce podwoić rezerwistów w aktywnej rezerwie i wzmocnić WOT

Szkoła i uczeń Wojsko
W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce powołać dwukrotnie więcej żołnierzy aktywnej rezerwy - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Resort planuje też przeszkolić do 200 tys....
Robert Horbaczewski
05.02.2024

Szykuje się czystka na nowych uczelniach? Minister już z nowymi uprawnieniami

Szkolnictwo wyższe
Przy okazji nowelizacji, której celem było przedłużenie przepisów dotyczących uprawnień doktorantów kończących studia na starych zasadach, przyznano ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego nowe...
Monika Sewastianowicz
01.02.2024

SN: Kariera sportowa może być dobrem chronionym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W sprawie chodziło o dobór kadry reprezentującej Polskę na zawodach sportowych. Sąd Apelacyjny niesłusznie pominął charakter dobra oraz poczucie krzywdy i poniżenia wywołanej u sportowca, a także...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2024

1 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa, lepiej jej nie unikać

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 lutego. Ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli...
Robert Horbaczewski
31.01.2024

Resort nauki likwiduje GovTech i zawiadamia prokuraturę

Minister Nauki Dariusz Wieczorek wystąpił do Centrum GovTech o wstrzymanie realizacji zaplanowanych wydatków i zobowiązań, a także zaciągania kolejnych, w tym zatrudniania nowych pracowników. Mimo...
Monika Sewastianowicz
31.01.2024

Ministrowie, przekazując dane o szczepieniach studentów, naruszyli przepisy

RODO Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Prezes UODO udzielił upomnienia ministrowi nauki i ministrowi zdrowia. Stwierdził, że przetwarzając i przekazując dane osobowe nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień...
Katarzyna Nocuń
30.01.2024

Nazwa uczelni na lekarskiej pieczątce - jest uchwała samorządu lekarskiego

Zawody medyczne
Do końca roku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dostosowanie swoich pieczątek do nowych wymogów, które określiła w uchwale Naczelna Rada Lekarska. Zmiany dotyczą między innymi możliwości...
Katarzyna Nocuń
30.01.2024

Prof. Męcina: Czas na prawdziwy dialog społeczny

Prawo pracy Rynek pracy
Potrzebujemy dialogu społecznego, który mimo politycznej zawieruchy, wspierał będzie rozwój gospodarki i dobrobyt społeczeństwa oraz służył spójności społecznej i konkurencyjności gospodarki –...
Jacek Męcina
26.01.2024

NCBiR wraca pod skrzydła ministra nauki

Szkolnictwo wyższe
Nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od ponad roku sprawuje resort rozwoju regionalnego. Pomysł - jak oceniali eksperci - ciekawy, nie przyniósł zadowalających efektów. Nowy rząd zdecydował,...
Monika Sewastianowicz
26.01.2024

Doktorant ma dodatkowy rok na skończenie pracy, ale nie dostanie stypendium - ustawa do Prezydenta

Szkolnictwo wyższe
Do końca roku doktoranci mogą skończyć doktorat na starych zasadach, apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i środowisko doktorantów. Powodem była pandemia i związane z nią utrudnienia w...
Monika Sewastianowicz
17.01.2024

Zniżka na autobus także dla aplikanta?

Strefa aplikanta
Aplikanci: adwokaccy, radcowscy, komorniczy, notarialni powinni mieć prawo do ulgowych przejazdów - zwraca uwagę nasz czytelnik w zgłoszeniu do akcji Poprawmy prawo. Podkreśla, że nauka na aplikacji...
Monika Sewastianowicz
16.01.2024

Uczelnia w Toruniu odda dofinansowanie, bo wymagała zaświadczenia proboszcza

Szkolnictwo wyższe
Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Lux Veritatis) zwróci dofinansowanie na utworzenie kierunku „Informatyka medialna”. Minister...
Katarzyna Nocuń PAP
13.01.2024

Badaczki tracą przez habilitację?

Choć luka płciowa (gender gap) wśród osób zajmujących się nauką jest mniejsza w krajach, gdzie występuje habilitacja niż w pozostałych, to rozwój naukowy mierzony liczbą i jakością publikacji jest w...
Monika Sewastianowicz
11.01.2024

NSA: Rezultat nie liczy się przy umowie o wygłoszenie wykładu

Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Prezes NFZ prawidłowo zakwalifikował prowadzenie wykładu do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Przeprowadzenie wykładu z zakresu pielęgniarstwa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2024

Prof. Stec: Prosta korekta nie rozwiązuje problemów z wykazem czasopism

Szkolnictwo wyższe
W wigilię święta Trzech Króli uczeni dostali od ministra nauki i szkolnictwa wyższego prezent w postaci nowego wykazu czasopism uwzględnianych w ewaluacji. Cofnięto w nim zmiany w punktacji...
Piotr Stec
11.01.2024

Nowy wykaz czasopism - prawnicy mocno tracą, a legalność nadal wątpliwa

Szkolnictwo wyższe
Powołany w grudniu minister nauki od razu wziął się ostro do pracy, tworząc nowy wykaz czasopism naukowych - jednym z głównych celów resortu było cofnięcie arbitralnych i budzących oburzenie...
Monika Sewastianowicz
06.01.2024

Dłuższa nauka się nie opłaca, przynajmniej jeżeli chodzi o wymiar urlopu

Prawo pracy Poprawmy prawo
Absolwenci jednolitych studiów w praktyce dwa lata dłużej muszą czekać na uzyskanie prawa do dłuższego, 26-dniowego urlopu, niż osoby, które ukończyły jedynie studia pierwszego stopnia - wskazuje...
Monika Sewastianowicz
05.01.2024

Będzie kontrola nowych kierunków lekarskich

Zawody medyczne
Medycynę można obecnie studiować na 36 polskich uczelniach, a aż 14 kierunków lekarskich uruchomiono od października 2023 r. Tylko cztery z tych 14 dostały pozytywną opinię Polskiej Komisji...
kn/pap
04.01.2024

Miejsce zatrudnienia nie przesądza o wybitności - przepisy o stypendium do poprawki

Szkolnictwo wyższe
Przepisy o stypendium dla wybitnych młodych naukowców są zbyt restrykcyjne. Niektórzy naukowcy tracą świadczenie, jeżeli nie zostaną zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy, mimo że stypendium na...
Monika Sewastianowicz
04.01.2024

Uczelnie dostaną dodatkowe pieniądze na utrzymanie akademików

W uzgodnieniu z kierownictwem ministerstwa, ale też wykorzystując swoje uprawnienia, podjąłem decyzję o przekazaniu uczelniom kwoty 150 mln zł na remonty akademików oraz poprawę sytuacji socjalnej i...
Monika Sewastianowicz
02.01.2024
1  2  3  4  5    245
 • Aktualności
  • W 2024 roku wyższe stypendium doktoranckie

   Stypendium może otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej, Jego minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora - które wzrosło od 1 stycznia 2024 r. To jednak - jak wskazują doktoranci - za mało, bo w ostatnich latach nieproporcjonalnie wzrosły koszty utrzymania.
  • Potrzeba krajowej polityki otwartego dostępu

   Coraz więcej instytucji zaczęło przyjmować polityki otwartego dostępu. Pierwsze takie dokumenty pojawiły się w 2016 roku, zaś najwięcej z nich przyjęto w 2018 i 2021 roku (odpowiednio 12 i 13). Aż 34 instytucje zadeklarowały plany opracowania dokumentu w 2023 roku. Wskazuje się natomiast, że niezbędne jest wprowadzenie krajowej polityki otwartego dostępu, wyznaczającej priorytetowe działania dla agencji grantowych.
  • Ruszył nabór do 6. edycji programu POLONISTA NAWA

   Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu POLONISTA. Mogą się do niego zgłaszać studenci, doktoranci i naukowcy, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura i historia.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Stec: Prosta korekta nie rozwiązuje problemów z wykazem czasopism

   W wigilię święta Trzech Króli uczeni dostali od ministra nauki i szkolnictwa wyższego prezent w postaci nowego wykazu czasopism uwzględnianych w ewaluacji. Cofnięto w nim zmiany w punktacji wprowadzone w zeszłym roku przez ministra Czarnka i wprowadzono punktację zaproponowaną przez Komisję Ewaluacji Nauki - pisze prof. Piotr Stec, radca prawny.
  • Prof. Wierczyński: Nie potrzebujemy specjalnego traktowania, potrzebujemy traktowania uczciwego

   Uważam, że w przypadku nauk humanistycznych i społecznych sam model bibliometryczno-ekspercki jest trafnym rozwiązaniem. Model czysto ekspercki nie sprawdziłby się, bo nawet przy założeniu, że udałoby się wybrać najbardziej uczciwych i bezstronnych ekspertów, ich oceny będą narażone na różnego rodzaju błędy poznawcze - mówi o wykazie punktowanych czasopism dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje natomiast, że nie powinno być specjalnej ścieżki dla oceny publikacji z zakresu nauk humanistycznych i humanistyczno-społecznych.
  • Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

   Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.
  • Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

   Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają umożliwić sprawną budowę strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  Zobacz więcej
Prawo.pl