Temat dnia

Ocena ekspercka niezbędna przy punktowaniu prawniczych czasopism

Nie wiadomo na razie, w jakim kierunku pójdzie zmiana wykazu czasopism - partie, które wkrótce przejmą władzę, deklarują jedynie, że zmienią obowiązującą punktację. Pojawiają się pomysly, aby nowy wykaz oprzeć jedynie na danych bibliometrycznych, co miałoby zapewnić obiektywizm w punktowaniu publikacji. Problem w tym, że nie byłoby to najlepsze dla nauk humanistycznych i społecznych.

Prof. Krawiec: Podążanie w kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego oznacza prekaryzację pracowników naukowych

Szkolnictwo wyższe

Stopnie i tytuł mają chronić człowieka w systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz są jedną z zapór, chroniących przed wprowadzeniem uniwersytetu korporacyjnego, gdzie liczy się produkcja, a nie człowiek - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, komentując m.in. pomysł na zniesienie habilitacji.

MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie oświatą

Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.

Komitet Nauk Prawnych PAN: Wykaz czasopism pod kontrolą sądów administracyjnych

Przyjęta w wykazie punktacja wielu czasopism wynika w dużej mierze ze względów pozamerytorycznych i w efekcie wykaz nie odzwierciedla faktycznej jakości ujętych w nim czasopism. Ze względu na skalę naruszeń prawa wykazy ogłoszone od lutego 2021 r. powinny być jak najszybciej uchylone - wskazuje Komitet Nauk Prawnych PAN. Chce m.in., by wykaz podlegał kontroli sądowoadministracyjnej.

Ocena czasopism ze specjalną ścieżką dla nauk humanistycznych

Szkolnictwo wyższe

Dla jednych czasopism ocena bibliometryczna, dla innych ocena ekspercka - Komisja Ewaluacji Nauki proponuje zmiany w sposobie punktowania czasopism naukowych. Czasopisma dotyczące nauk humanistycznych i społecznych mają być oceniane inaczej, niż te dotyczące nauk ścisłych, medycznych i przyrodniczych. Koncepcja zakłada też stworzenie systemu premiowania polskich periodyków.

Dane polskich naukowców już wkrótce w oficjalnej bazie

Resort edukacji uruchomił portal "Ludzie Nauki" - to urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe, czym różni się od bazy ORCID. Baza skupi w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Ministrem Edukacji i Nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego zostanie Krzysztof Szczucki, który w latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego. Zastąpi na tym stanowisku Przemysława Czarnka - ze względu na brak sejmowej większości PiS prawdopodobnie nie na długo. Rząd nie ma szans na zdobycie votum zaufania.
Monika Sewastianowicz
27.11.2023
Ruszyła akcja „Sprawdź, zanim udostępnisz”, która ma uświadamiać zagrożenia związane z machinacjami informacyjnymi - pokazuje metody oraz konsekwencje fałszywych przekazów, przybliża sposoby ich neutralizacji oraz opisuje przypadki dezinformacji w Polsce. Kampania jest prowadzona w mediach społecznościowych i ma na celu przede wszystkim upowszechnienie prostej metody, która może ograniczyć liczbę krążących w nich fake newsów.
Agnieszka Matłacz
24.11.2023
Nowe technologie
Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów. Wymiar tego urlopu zależy od trybu kształcenia. W ostatnim roku studiów, nauczycielowi przysługuje też dodatkowy urlop na przygotowanie pracy magisterskiej.
Dorian Lesner
23.11.2023
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe

Konieczna jest transparentna i obiektywna ocena czasopism naukowych

Zmiana władzy to okazja, by odpolitycznić polską naukę i stworzyć nową punktację czasopism naukowych – tym razem opartą na obiektywnych kryteriach. W tym celu jednak resort powinien uwzględniać...
Monika Sewastianowicz
16.11.2023

W talentach prawniczych siła kancelarii - rekrutacja jednym z wyzwań na najbliższe lata

Prawnicy
W postpandemicznym świecie prawniczym coraz większy nacisk kładziony jest na specjalizację, w tym bardzo wąską. Wiedza i unikalne umiejętności stają się równie ważne jak zawodowe doświadczenia. Co...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
14.11.2023

Nowe władze zmienią system punktacji publikacji naukowych

Nauka i szkolnictwo wyższe wymagają zmian, zapewniających m.in. odpolitycznienie, przywrócenie autonomii uczelni oraz wyższy poziom finansowania. Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe -...
Monika Sewastianowicz
10.11.2023

Czasopisma znów w aktualizacji - publikowanie za granicą mało opłacalne

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny zaktualizowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - dowartościowano polskie periodyki. Jak wskazują...
Monika Sewastianowicz
08.11.2023

Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej - konferencja 16 listopada

Już 16 listopada Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, zaprasza na konferencję: „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem...
Monika Sewastianowicz
06.11.2023

Krzysztof Jóźwiak nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki

Zarządzanie oświatą
Zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Błockiego. Prof. Krzysztof Jóźwiak jest przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej...
Monika Sewastianowicz
06.11.2023

Prawo wciąż jednym z najchętniej wybieranych kierunków

Szkolnictwo wyższe
Prawo po raz kolejny znalazło się na liście najchętniej wybieranych kierunków. Jak podaje MEiN, łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach...
Monika Sewastianowicz
02.11.2023

Akt pośmiertnej donacji ciała wymaga uwierzytelnienia notariusza

Pacjent
Akt donacji jest dobrowolny, nieodpłatny i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych. Podpis donatora na akcie donacji musi być uwierzytelniony przez notariusza. To jedyny koszt, który musi...
Katarzyna Nocuń
31.10.2023

Dziekan WUM chce wyjaśnień od studentki, która niosła transparent z antysemickim hasłem

Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas marszu poparcia dla Palestyny niosła transparent zawierający antysemickie hasło. Studentka ta miała zostać wezwana przez Dziekana Wydziału...
Monika Sewastianowicz
30.10.2023

W 2024 roku wyższe stypendium doktoranckie

Szkolnictwo wyższe
Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady może je otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota tego stypendium powiązana...
Monika Sewastianowicz
28.10.2023

Nauka anatomii ze slajdów? Nowy minister może zamknąć kierunek lekarski

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Problem mogą mieć studenci kierunków lekarskich na uczelniach, które otrzymały negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ustawa umożliwia w takiej sytuacji cofnięcie zgody na prowadzenie...
Katarzyna Nocuń
28.10.2023

Na uczelniach powinno być miejsce i dla gender studies, i dla teologii

Szkolnictwo wyższe
Jeżeli pozwolimy na likwidację Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, to pojawi się efekt kuli śnieżnej – niedługo pojawić się mogą żądania likwidacji innych struktur uniwersyteckich -...
Grzegorz Krawiec
26.10.2023

RPO interweniuje w sprawie opóźniania nominacji profesorskich

Szkolnictwo wyższe
Od 2020 r. RPO monitoruje postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi, profesorowi UW oraz dr. hab. Walterowi Żelaznemu, profesorowi UwB - naukowcy czekają na...
Monika Sewastianowicz
25.10.2023

Od stycznia 2024 roku podwyżki dla nauczycieli akademickich i doktorantów? - jest projekt

Szkolnictwo wyższe
Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie profesora wzrośnie do wysokości 9370 zł, czyli o 2160 zł (ok. 30 proc.). Oznacza to...
Monika Sewastianowicz
25.10.2023

Jak przepisy podatkowe wpływają na prowadzenie biznesu - Ogólnopolska Konferencja Podatkowa ELSA

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Najważniejsze zmiany przepisów wprowadzone w ostatnim roku, zielona reforma prawa podatkowego oraz coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji - to jedne z głównych tematów poruszanych podczas...
Monika Pogroszewska
24.10.2023

Studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca października złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta
Studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca października złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Inaczej stracą świadczenie. Wniosek...
Agnieszka Matłacz
19.10.2023

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Trwa nabór wniosków do trzeciej edycji programu minigrantów „Generacja V4” na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowanie...
Monika Sewastianowicz
18.10.2023

Są studia i podyplomówki, ale zawodu koordynatora medycznego nie będzie

Pacjent Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na utworzenie zawodu koordynatora medycznego. Tymczasem koordynatorzy, w tym onkologiczni, działają już w placówkach w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Na...
Beata Dązbłaż
16.10.2023

Większość studentów będzie korzystać ze sztucznej inteligencji

Aż 68 proc. studentów podczas nauki będzie używać narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję – wynika z badania "Technologia okiem studenta". Jako możliwe zastosowania AI wymieniono m.in....
Monika Sewastianowicz
12.10.2023

Ogólnopolska Konferencja Podatkowa ELSA rozpocznie się już 24 października

Prawo gospodarcze Prawo unijne
24 i 25 października odbędzie się XXIV edycja organizowanej przez ELSA Poland Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która przyciąga nie tylko ekspertów ze świata podatków, ale także studentów....
Monika Pogroszewska
11.10.2023

„Państwo i Prawo” po raz kolejny nagradza najlepsze prace naukowe

Szkolnictwo wyższe
W tegorocznej edycji konkursu miesięcznika „Państwo i Prawo” pierwszą nagrodę za pracę habilitacyjną przyznano dr hab. Alicji Sikorze-Kȧledzie, natomiast pierwszą nagrodę za pracę doktorską - dr...
Inga Stawicka
10.10.2023

Przerwa na karmienie dziecka w czasie egzaminu sędziowskiego bez lekarskiego zaświadczenia

Prawnicy
Kobieta podchodząca do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, która karmi swoje dziecko piersią, będzie mogła skorzystać z prawa do przerwy "na karmienie" na podstawie oświadczenia i bez...
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2023

Ograniczenie dostępu do archiwów godzi w wolność badań naukowych

Do RPO wpłynęło pismo Polskiego Towarzystwa Historii Prawa dotyczące ograniczenia wolności badań naukowych w konsekwencji zmian zasad udostępniania materiałów archiwalnych po wejściu w życie ustawy z...
Monika Sewastianowicz
09.10.2023

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Kaliskim - jest zawiadomienie do prokuratury

Zawody medyczne
Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W ocenie samorządu lekarskiego uczelnia otworzyła...
Katarzyna Nocuń
06.10.2023

Nierówne traktowanie przy odbieraniu stopnia naukowego - MEiN dopuszcza zmiany

Szkolnictwo wyższe
Przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziły ograniczenie czasowe, dotyczące odebrania tytułu naukowego. Jako że wcześniej go nie było, doprowadziło to do nierównego traktowania osób,...
Monika Sewastianowicz
06.10.2023

Stypendia socjalne i zapomogi - świadczenia dla studentów w nowym roku akademickim

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,4 zł netto. Stypendium rektora może...
Monika Sewastianowicz
04.10.2023

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic...
Agnieszka Matłacz
03.10.2023
1  2  3  4  5    243
 • Aktualności
  • Ocena ekspercka niezbędna przy punktowaniu prawniczych czasopism

   Nie wiadomo na razie, w jakim kierunku pójdzie zmiana wykazu czasopism - partie, które wkrótce przejmą władzę, deklarują jedynie, że zmienią obowiązującą punktację. Pojawiają się pomysly, aby nowy wykaz oprzeć jedynie na danych bibliometrycznych, co miałoby zapewnić obiektywizm w punktowaniu publikacji. Problem w tym, że nie byłoby to najlepsze dla nauk humanistycznych i społecznych.
  • MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

   Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.
  • Prof. Krawiec: Podążanie w kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego oznacza prekaryzację pracowników naukowych

   Stopnie i tytuł mają chronić człowieka w systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz są jedną z zapór, chroniących przed wprowadzeniem uniwersytetu korporacyjnego, gdzie liczy się produkcja, a nie człowiek - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, komentując m.in. pomysł na zniesienie habilitacji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
  • Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

   Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.
  • Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

   Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

   Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.
  • Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

   Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają umożliwić sprawną budowę strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  Zobacz więcej
Prawo.pl