Temat dnia

Konkurs na pracę naukową o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - fundacja czeka na zgłoszenia

Trwa nabór prac do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez fundację im. Prof. Jerzego Wiszniewskiego. Kapituła wyłoni najwybitniejszą pracę z zakresu prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego. Autorowi lub autorom konkursowej, zostanie przyznana nagroda 20 000 dolarów.

Już 48 150 Ukraińców studiuje w Polsce

Szkolnictwo wyższe

W roku akademickim 2022/2023 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Ogółem na polskich uczelniach studiuje 102 000 studentów z zagranicy - wynika z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych w Europie

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią z Polski w rankingu oraz liderem wśród szkół biznesu z naszej części Europy. Orientacja globalna, wysokie umiędzynarodowienie, programy studiów przygotowywane z myślą o potrzebach biznesu - to czynniki, które stoją za awansem o 12 miejsc względem zeszłego roku. "Financial Times: opublikował tegoroczny ranking najlepszych uczelni biznesowych w Europie, biorący pod uwagę zarówno realizowane programy studiów dyplomowych, podyplomowych, MBA, Executive MBA, jak i programy rozwojowe.

Ocena ekspercka niezbędna przy punktowaniu prawniczych czasopism

Szkolnictwo wyższe

Nie wiadomo na razie, w jakim kierunku pójdzie zmiana wykazu czasopism - partie, które wkrótce przejmą władzę, deklarują jedynie, że zmienią obowiązującą punktację. Pojawiają się pomysly, aby nowy wykaz oprzeć jedynie na danych bibliometrycznych, co miałoby zapewnić obiektywizm w punktowaniu publikacji. Problem w tym, że nie byłoby to najlepsze dla nauk humanistycznych i społecznych.

Prof. Krawiec: Podążanie w kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego oznacza prekaryzację pracowników naukowych

Szkolnictwo wyższe

Stopnie i tytuł mają chronić człowieka w systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz są jedną z zapór, chroniących przed wprowadzeniem uniwersytetu korporacyjnego, gdzie liczy się produkcja, a nie człowiek - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, komentując m.in. pomysł na zniesienie habilitacji.

MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie oświatą

Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.

Uważam, że w przypadku nauk humanistycznych i społecznych sam model bibliometryczno-ekspercki jest trafnym rozwiązaniem. Model czysto ekspercki nie sprawdziłby się, bo nawet przy założeniu, że udałoby się wybrać najbardziej uczciwych i bezstronnych ekspertów, ich oceny będą narażone na różnego rodzaju błędy poznawcze - mówi o wykazie punktowanych czasopism dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje natomiast, że nie powinno być specjalnej ścieżki dla oceny publikacji z zakresu nauk humanistycznych i humanistyczno-społecznych.
Monika Sewastianowicz
07.12.2023
Szkolnictwo wyższe
Prawo nie przewiduje odwołania członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Naczelna Rada Lekarska uważa jednak, że decyzja byłego już ministra nauki Przemysława Czarnka, który zabetonował skład PKA na kolejne cztery lata, mogła być bezprawna. Przeszkodą w zasiadaniu w PKA ekspertów powołanych przez niego na lata 2024-2027 miałby być konflikt interesów. Nowe kierunki lekarskie mają bowiem oceniać przedstawiciele uczelni, które nie zapewniły studentom dostępu do prosektorium i z negatywną oceną PKA.
Katarzyna Nocuń
07.12.2023
Zawody medyczne
Ministrem Edukacji i Nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego zostanie Krzysztof Szczucki, który w latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego. Zastąpi na tym stanowisku Przemysława Czarnka - ze względu na brak sejmowej większości PiS prawdopodobnie nie na długo. Rząd nie ma szans na zdobycie votum zaufania.
Monika Sewastianowicz
27.11.2023

„Sprawdź, zanim udostępnisz” – nowa kampania przeciwdziałania dezinformacji

Nowe technologie
Ruszyła akcja „Sprawdź, zanim udostępnisz”, która ma uświadamiać zagrożenia związane z machinacjami informacyjnymi - pokazuje metody oraz konsekwencje fałszywych przekazów, przybliża sposoby ich...
Agnieszka Matłacz
24.11.2023

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela nie tylko na czas wykładów

Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz...
Dorian Lesner
23.11.2023

Komitet Nauk Prawnych PAN: Wykaz czasopism pod kontrolą sądów administracyjnych

Przyjęta w wykazie punktacja wielu czasopism wynika w dużej mierze ze względów pozamerytorycznych i w efekcie wykaz nie odzwierciedla faktycznej jakości ujętych w nim czasopism. Ze względu na skalę...
Monika Sewastianowicz
20.11.2023

Ocena czasopism ze specjalną ścieżką dla nauk humanistycznych

Szkolnictwo wyższe
Dla jednych czasopism ocena bibliometryczna, dla innych ocena ekspercka - Komisja Ewaluacji Nauki proponuje zmiany w sposobie punktowania czasopism naukowych. Czasopisma dotyczące nauk...
Monika Sewastianowicz
20.11.2023

Dane polskich naukowców już wkrótce w oficjalnej bazie

Resort edukacji uruchomił portal "Ludzie Nauki" - to urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe, czym różni...
Monika Sewastianowicz
17.11.2023

Konieczna jest transparentna i obiektywna ocena czasopism naukowych

Zmiana władzy to okazja, by odpolitycznić polską naukę i stworzyć nową punktację czasopism naukowych – tym razem opartą na obiektywnych kryteriach. W tym celu jednak resort powinien uwzględniać...
Monika Sewastianowicz
16.11.2023

W talentach prawniczych siła kancelarii - rekrutacja jednym z wyzwań na najbliższe lata

Prawnicy
W postpandemicznym świecie prawniczym coraz większy nacisk kładziony jest na specjalizację, w tym bardzo wąską. Wiedza i unikalne umiejętności stają się równie ważne jak zawodowe doświadczenia. Co...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
14.11.2023

Nowe władze zmienią system punktacji publikacji naukowych

Nauka i szkolnictwo wyższe wymagają zmian, zapewniających m.in. odpolitycznienie, przywrócenie autonomii uczelni oraz wyższy poziom finansowania. Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe -...
Monika Sewastianowicz
10.11.2023

Czasopisma znów w aktualizacji - publikowanie za granicą mało opłacalne

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny zaktualizowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - dowartościowano polskie periodyki. Jak wskazują...
Monika Sewastianowicz
08.11.2023

Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej - konferencja 16 listopada

Już 16 listopada Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, zaprasza na konferencję: „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem...
Monika Sewastianowicz
06.11.2023

Krzysztof Jóźwiak nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki

Zarządzanie oświatą
Zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Błockiego. Prof. Krzysztof Jóźwiak jest przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej...
Monika Sewastianowicz
06.11.2023

Prawo wciąż jednym z najchętniej wybieranych kierunków

Szkolnictwo wyższe
Prawo po raz kolejny znalazło się na liście najchętniej wybieranych kierunków. Jak podaje MEiN, łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach...
Monika Sewastianowicz
02.11.2023

Akt pośmiertnej donacji ciała wymaga uwierzytelnienia notariusza

Pacjent
Akt donacji jest dobrowolny, nieodpłatny i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych. Podpis donatora na akcie donacji musi być uwierzytelniony przez notariusza. To jedyny koszt, który musi...
Katarzyna Nocuń
31.10.2023

Dziekan WUM chce wyjaśnień od studentki, która niosła transparent z antysemickim hasłem

Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas marszu poparcia dla Palestyny niosła transparent zawierający antysemickie hasło. Studentka ta miała zostać wezwana przez Dziekana Wydziału...
Monika Sewastianowicz
30.10.2023

W 2024 roku wyższe stypendium doktoranckie

Szkolnictwo wyższe
Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady może je otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota tego stypendium powiązana...
Monika Sewastianowicz
28.10.2023

Nauka anatomii ze slajdów? Nowy minister może zamknąć kierunek lekarski

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Problem mogą mieć studenci kierunków lekarskich na uczelniach, które otrzymały negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ustawa umożliwia w takiej sytuacji cofnięcie zgody na prowadzenie...
Katarzyna Nocuń
28.10.2023

Na uczelniach powinno być miejsce i dla gender studies, i dla teologii

Szkolnictwo wyższe
Jeżeli pozwolimy na likwidację Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, to pojawi się efekt kuli śnieżnej – niedługo pojawić się mogą żądania likwidacji innych struktur uniwersyteckich -...
Grzegorz Krawiec
26.10.2023

RPO interweniuje w sprawie opóźniania nominacji profesorskich

Szkolnictwo wyższe
Od 2020 r. RPO monitoruje postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi, profesorowi UW oraz dr. hab. Walterowi Żelaznemu, profesorowi UwB - naukowcy czekają na...
Monika Sewastianowicz
25.10.2023

Od stycznia 2024 roku podwyżki dla nauczycieli akademickich i doktorantów? - jest projekt

Szkolnictwo wyższe
Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie profesora wzrośnie do wysokości 9370 zł, czyli o 2160 zł (ok. 30 proc.). Oznacza to...
Monika Sewastianowicz
25.10.2023

Jak przepisy podatkowe wpływają na prowadzenie biznesu - Ogólnopolska Konferencja Podatkowa ELSA

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Najważniejsze zmiany przepisów wprowadzone w ostatnim roku, zielona reforma prawa podatkowego oraz coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji - to jedne z głównych tematów poruszanych podczas...
Monika Pogroszewska
24.10.2023

Studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca października złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta
Studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca października złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Inaczej stracą świadczenie. Wniosek...
Agnieszka Matłacz
19.10.2023

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Trwa nabór wniosków do trzeciej edycji programu minigrantów „Generacja V4” na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowanie...
Monika Sewastianowicz
18.10.2023

Są studia i podyplomówki, ale zawodu koordynatora medycznego nie będzie

Pacjent Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na utworzenie zawodu koordynatora medycznego. Tymczasem koordynatorzy, w tym onkologiczni, działają już w placówkach w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Na...
Beata Dązbłaż
16.10.2023

Większość studentów będzie korzystać ze sztucznej inteligencji

Aż 68 proc. studentów podczas nauki będzie używać narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję – wynika z badania "Technologia okiem studenta". Jako możliwe zastosowania AI wymieniono m.in....
Monika Sewastianowicz
12.10.2023

Ogólnopolska Konferencja Podatkowa ELSA rozpocznie się już 24 października

Prawo gospodarcze Prawo unijne
24 i 25 października odbędzie się XXIV edycja organizowanej przez ELSA Poland Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która przyciąga nie tylko ekspertów ze świata podatków, ale także studentów....
Monika Pogroszewska
11.10.2023

„Państwo i Prawo” po raz kolejny nagradza najlepsze prace naukowe

Szkolnictwo wyższe
W tegorocznej edycji konkursu miesięcznika „Państwo i Prawo” pierwszą nagrodę za pracę habilitacyjną przyznano dr hab. Alicji Sikorze-Kȧledzie, natomiast pierwszą nagrodę za pracę doktorską - dr...
Inga Stawicka
10.10.2023

Przerwa na karmienie dziecka w czasie egzaminu sędziowskiego bez lekarskiego zaświadczenia

Prawnicy
Kobieta podchodząca do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, która karmi swoje dziecko piersią, będzie mogła skorzystać z prawa do przerwy "na karmienie" na podstawie oświadczenia i bez...
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2023
1  2  3  4  5    243
 • Aktualności
  • Konkurs na pracę naukową o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - fundacja czeka na zgłoszenia

   Trwa nabór prac do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez fundację im. Prof. Jerzego Wiszniewskiego. Kapituła wyłoni najwybitniejszą pracę z zakresu prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego. Autorowi lub autorom konkursowej, zostanie przyznana nagroda 20 000 dolarów.
  • Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych w Europie

   Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią z Polski w rankingu oraz liderem wśród szkół biznesu z naszej części Europy. Orientacja globalna, wysokie umiędzynarodowienie, programy studiów przygotowywane z myślą o potrzebach biznesu - to czynniki, które stoją za awansem o 12 miejsc względem zeszłego roku. "Financial Times: opublikował tegoroczny ranking najlepszych uczelni biznesowych w Europie, biorący pod uwagę zarówno realizowane programy studiów dyplomowych, podyplomowych, MBA, Executive MBA, jak i programy rozwojowe.
  • Już 48 150 Ukraińców studiuje w Polsce

   W roku akademickim 2022/2023 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Ogółem na polskich uczelniach studiuje 102 000 studentów z zagranicy - wynika z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Wierczyński: Nie potrzebujemy specjalnego traktowania, potrzebujemy traktowania uczciwego

   Uważam, że w przypadku nauk humanistycznych i społecznych sam model bibliometryczno-ekspercki jest trafnym rozwiązaniem. Model czysto ekspercki nie sprawdziłby się, bo nawet przy założeniu, że udałoby się wybrać najbardziej uczciwych i bezstronnych ekspertów, ich oceny będą narażone na różnego rodzaju błędy poznawcze - mówi o wykazie punktowanych czasopism dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje natomiast, że nie powinno być specjalnej ścieżki dla oceny publikacji z zakresu nauk humanistycznych i humanistyczno-społecznych.
  • Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
  • Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

   Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

   Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.
  • Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

   Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają umożliwić sprawną budowę strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  Zobacz więcej
Prawo.pl