Temat dnia

Wkrótce projekt ws. reformy Polskiej Akademii Nauk

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki zapowiada reformę Polskiej Akademii Nauk. - Myślę, że w perspektywie kilkunastu tygodni będziemy mieli gotowe wstępne przepisy projektu zmian w Polskiej Akademii Nauk – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej wiele emocji w środowisku naukowym wzbudziły założenia do ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.

Więcej zagranicznych studentów, ale jedna trzecia jeszcze nie była na uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Na polskich uczelniach studiuje obecnie 82,5 tysiąca obcokrajowców i jest to o 4 tysiące więcej niż w poprzednim roku akademickim. Jednak aż jedna trzecia z nich nie pojawiła się nigdy na uczelni i nie wiadomo, czy będą kontynuować naukę, gdy uczelnie przywrócą stacjonarną działalność. Najwięcej jest w Polsce studentów z Ukrainy.

NCN dłużej udzieli pomocy publicznej

Szkolnictwo wyższe

Jest już projekt rozporządzenia wydłużającego okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki - potrwa to do 30 czerwca 2024 r. Wynika to ze zmian w przepisach unijnych. Projekt przekazano do konsultacji.

Szkoły doktorskie mogą zabiegać o wsparcie na międzynarodowe projekty

Do 30 czerwca można składać wnioski w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 2 mln zł. W ramach trwającego naboru rozdysponowane zostanie 20 mln zł. Celem programu jest także przyciąganie do polskich instytucji zagranicznych doktorantów.

MEiN: nie są prowadzone prace nad projektem, który nazywa się Narodowy Program Kopernikański

Szkolnictwo wyższe

Przyjęcie ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim nieodpo­wiedzialnie zaburzyłoby polski system nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż oczekiwane korzyści mają charakter całkowicie hipotetyczny - pisze Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister nauki prof. Włodzimierz Bernacki tłumaczy, że takiego projektu nie ma.

Erasmus+ dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Szkolnictwo wyższe

W programie Erasmus+ na lata 2021-2027 wprowadzono możliwość ubiegania się o środki finansowe przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich wykluczenie z Erasmus+ było postrzegane jako naruszenie zasady równego dostępu do dużego i prestiżowego programu, a tym samym do środków unijnych.

Stypendia z KPO mają zatrzymać lekarzy w kraju, ale metody niepewne

Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Jednym z celów Krajowego Planu Odbudowy ma być powstrzymanie exodusu medyków za granicę. Zakłada on m.in., że więcej osób będzie mogło zaocznie studiować medycynę dzięki specjalnym stypendiom, finansowanym z pieniędzy UE. Zdaniem ekspertów pomysł rządu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, a wielu absolwentów i tak nie zostanie w kraju,
Beata Lisowska
06.05.2021
Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Z szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do egzaminu adwokackiego może w tym roku podejść ponad 2 tysiące osób, a do radcowskiego blisko 3 tysiące. To oczywiście dane wstępne, bo aplikanci mają czas na decyzję do 27 kwietnia. Resort zapewnia jednak, że przygotowania idą pełną parą, a priorytetem jest bezpieczeństwo zdających.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2021
Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Udział kobiet zatrudnionych na wszystkich uczelniach publicznych w roku akademickim 2019/2020 wyniósł 46 proc. Biorąc jednak pod uwagę tylko uczelnie techniczne, wskaźnik ten spada do 32 proc. Kobietom jest trudniej również osiągnąć tytuł profesora - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2021”.
Monika Sewastianowicz
22.04.2021
Szkolnictwo wyższe

Zdalne czy stacjonarne studia w przyszłym roku akademickim?

Dla studenta
W związku epidemią większość uczelni w Polsce działa w sposób zdalny od marca 2020 r. Z zapowiedzi rządu wynika, że do końca wakacji każdy chętny zostanie zaszczepiony. Wydaje się więc, że nowy rok...
Agnieszka Matłacz
21.04.2021

Habilitacja niewymagana, a uczelnia może awansować bez konkursu

Szkolnictwo wyższe
Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora - wynika ze stanowiska resortu nauki. Uczelnie jednak często decydują...
Monika Sewastianowicz
21.04.2021

Pandemia aplikantów nie rozpieszcza, a wkrótce egzaminy

Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Koronawirus od początku utrudnia życie aplikantom adwokackim i radcowskim, a chodzi nie tylko o sam przebieg aplikacji ale i egzaminy zawodowe. Już w ubiegłym roku odbyły się one pod specjalnymi...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.04.2021

Tegoroczna rekrutacja na studia będzie odbywać się zdalnie

Szkolnictwo wyższe
Pandemia nie stwarza dla uczelni większych problemów w rekrutacji, bo w czasie selekcji kandydatów bierze się pod uwagę najczęściej wyniki matur. W tym roku, podobnie jak poprzednio, rekrutacja na...
Monika Sewastianowicz
19.04.2021

Egzaminy radcowskie i adwokackie wyłączone spod covidowego zakazu zgromadzeń

Prawnicy Strefa aplikanta
Rząd wyłączył z zakazu organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań egzaminy adwokackie, radcowskie, komornicze oraz egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Odbywać...
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2021

Polska dostanie 160 mln euro na program Erasmus+

Szkolnictwo wyższe
O kwotach dofinansowania poinformował minister nauki w czasie inauguracji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Powiedział, że...
Monika Sewastianowicz
15.04.2021

Rzymkowski: Nie ma projektu o Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej

Szkolnictwo wyższe
Nie ma żadnego projektu i nie ma żadnej koncepcji dotyczącej likwidacji Polskiej Akademii Nauk - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w czasie dyskusji w Sejmie. Podkreślił, że...
Monika Sewastianowicz
15.04.2021

Tak ćwiczył, że aż zmarł - akt oskarżenia przeciwko wykładowcom WAT

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Marszobieg w mundurze, w tym w butach wojskowych i z 5 kilogramowym oporządzeniem, na dystansie 10 km, przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze powyżej 27 ºC - tak wyglądało śródsemestralne...
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2021

Minister: Złamałem prawo, ale tylko trochę

Szkolnictwo wyższe
Po kilku tygodniach wrzawy wokół "wrzutek" do listy czasopism naukowych wiceminister edukacji i nauki przyznał, że doszło do tego "poza trybem". I próbował przekonywać, że zabranie tylko 10 proc....
Krzysztof Sobczak
15.04.2021

Prof. Izdebski: Akademia Kopernikańska to niepotrzebna rewolucja w nauce

Szkolnictwo wyższe
Prezydium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego uznało projekt dotyczący tworzenia Akademii Kopernikańskiej za „wyjątkowo szkodliwy i wręcz ośmieszający powagę państwa polskiego”. Z tą opinią, która...
Hubert Izdebski
14.04.2021

Czarnek: Nie zlikwidujemy Polskiej Akademi Nauk

Szkolnictwo wyższe
Międzynarodowa Akademia Kopernikańska nie zastąpi Polskiej Akademii Nauk. Spekulacje na ten temat nazwał absurdalnymi. PAN jest instytucją, która jest bardzo potrzebna Polsce i służy Polsce -...
Monika Sewastianowicz
13.04.2021

Wkrótce kolejna edycja krakowskiej konferencji podatkowej

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
W dniach 16-17 kwietnia 2021 roku odbędzie się 14. już edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pt. „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?". Spotkanie w tym roku odbędzie się online....
Krzysztof Koślicki
12.04.2021

Uczelnie mają być przyjazne dla autystycznych studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem - zauważa resort funduszy i polityki regionalnej. I dodaje, że często jednak na...
Krzysztof Sobczak
09.04.2021

Minister nauki zapowiada zmiany w PAN

Szkolnictwo wyższe
Jest kilka koncepcji reformy Polskiej Akademii Nauk, zgłoszonych również przez samych członków PAN, i na pewno taka końcowa reforma musi zostać wypracowana, po to by wzmocnić PAN – powiedział...
Krzysztof Sobczak
09.04.2021

NIK krytycznie o kształceniu przez uczelnie zawodowe na Dolnym Śląsku

Szkolnictwo wyższe
Oferta edukacyjna dolnośląskich publicznych uczelni zawodowych nie uwzględnia wszystkich istotnych wymogów współczesnego rynku pracy. Uczelnie kształcą więc, ale nie w tych kierunkach, których...
Agnieszka Matłacz
08.04.2021

RPO: Spis nie powinien zmuszać do pytania o PESEL współlokatora

Dla studenta RODO
Do formularza spisu powszechnego trzeba wpisać numery PESEL współlokatorów. Czasem to obcy sobie ludzie i nie chcą dzielić się danymi. Według rzecznika praw obywatelskich nikt nie powinien ich do...
Monika Sewastianowicz
07.04.2021

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji

Resort nauki planuje utworzenie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Zajmie się m.in. wspieraniem badań naukowych oraz prowadzeniem programów stypendialnych. Nowa instytucja według projektu...
Monika Sewastianowicz
07.04.2021

MEiN: Ewaluacja nie spowoduje masowej utraty uprawnień przez uczelnie

Szkolnictwo wyższe
Zapewniamy, że aktualnie obowiązujące zasady ewaluacji jakości działalności naukowej nie będą skutkować masową utratą uprawnień przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki - wyjaśnia resort....
Monika Sewastianowicz
02.04.2021

Resort nauki: Przy tworzeniu wykazów czasopism, nie trzeba pytać nikogo o zdanie

Szkolnictwo wyższe
Sporządzając wykaz punktowanych czasopism naukowych, organ nie jest ograniczony wyłącznie do projektu przedstawionego przez Komisję Ewaluacji Nauki – gdyby tak było, sporządzanie wykazu byłoby...
Monika Sewastianowicz
02.04.2021

Do końca kwietnia nabór do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Szkolnictwo wyższe
Trwa nabór wniosków do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, skierowanego jest m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Ma służyć popularyzacji nauki lub promocji sportu...
Monika Sewastianowicz
01.04.2021

MEiN: 10 mln zł dla publicznych uczelni zawodowych

Koronawirus a prawo
Publiczne uczelnie zawodowe dostaną 10 mln zł wsparcia. Pieniądze są przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Dofinansowanie ma być częścią projektu...
Monika Sewastianowicz
01.04.2021

Minister nauki broni ukaranej prof. Budzyńskiej

Szkolnictwo wyższe
Nauczyciel akademicki ma prawo do wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych w życiu publicznym - napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek,...
Krzysztof Sobczak
30.03.2021

Ulga studencka czasem także po obronie pracy dyplomowej

Dla studenta
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy....
Aleksandra Partyk
30.03.2021

Absolwenci UJ i UW zwyciężyli w konkursie UOKiK na prace magisterskie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską. W dziedzinie ochrony konkurencji zwyciężyła Anna Czuchryta, która napisała pracę „Standard dowodowy w...
Monika Sewastianowicz
30.03.2021

Nauczyciel akademicki powinien wypowiadać się z umiarem, bo może być dyscyplinarka

Szkolnictwo wyższe
Pracownik naukowy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, również na tematy niezwiązane z jego specjalizacją. Musi się jednak pamiętać gdzie pracuje i liczyć się z tym, że tytuł naukowy nie sprawia,...
Monika Sewastianowicz
30.03.2021

"Diamentowy Grant zakończony", kolejny program jesienią 2021

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Trwają prace koncepcyjne nad nowym programem naukowym skierowanym do studentów - ma zastąpić "Diamentowy Grant". Jak informuje wiceminister nauki, na razie trudno określić, jakie będą ostateczne...
Monika Sewastianowicz
29.03.2021

Na jaką pomoc materialną może liczyć student?

Stypendium socjalne, zapomoga, stypendium rektora to tylko niektóre ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która podjęła studia. Z przepisów wynika to, w jakich przypadkach student może...
Aleksandra Partyk
29.03.2021
1  2  3  4  5    289
 • Aktualności
  • Wkrótce projekt ws. reformy Polskiej Akademii Nauk

   Resort nauki zapowiada reformę Polskiej Akademii Nauk. - Myślę, że w perspektywie kilkunastu tygodni będziemy mieli gotowe wstępne przepisy projektu zmian w Polskiej Akademii Nauk – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej wiele emocji w środowisku naukowym wzbudziły założenia do ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.
  • Więcej zagranicznych studentów, ale jedna trzecia jeszcze nie była na uczelni

   Na polskich uczelniach studiuje obecnie 82,5 tysiąca obcokrajowców i jest to o 4 tysiące więcej niż w poprzednim roku akademickim. Jednak aż jedna trzecia z nich nie pojawiła się nigdy na uczelni i nie wiadomo, czy będą kontynuować naukę, gdy uczelnie przywrócą stacjonarną działalność. Najwięcej jest w Polsce studentów z Ukrainy.
  • NCN dłużej udzieli pomocy publicznej

   Jest już projekt rozporządzenia wydłużającego okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki - potrwa to do 30 czerwca 2024 r. Wynika to ze zmian w przepisach unijnych. Projekt przekazano do konsultacji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Izdebski: Akademia Kopernikańska to niepotrzebna rewolucja w nauce

   Prezydium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego uznało projekt dotyczący tworzenia Akademii Kopernikańskiej za „wyjątkowo szkodliwy i wręcz ośmieszający powagę państwa polskiego”. Z tą opinią, która nakazuje przypomnieć sobie zakończenie starego dowcipu: „i śmiesznie, i strasznie”, trudno się nie zgodzić - uważa prof. Hubert Izdebski.
  • Temkin: Obecnej ewaluacji nic już nie uratuje - potrzebna abolicja

   Przywrócenie starej listy czasopism nie pomoże. Uważam, że to droga donikąd. Trzeba zrobić abolicję ewaluacyjną. Ta ewaluacja powinna mieć charakter testowy - proponujemy, żeby wszystkie ośrodki akademickie miały B+ - uważa Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.
  • Prof. Stec: Ewaluacja działalności naukowej tylko pozornie obiektywna

   Z zewnątrz mamy obiektywne normy, algorytmy, tabele w excelu, a wszystko może sprowadzać się do tego, że jednej osobie postawimy normę, którą łatwo spełni, a innej taką nie do zrealizowania - mówi o ewaluacji działalności naukowej prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że te niejasne kryteria decydują o być albo nie być uczelni czy wydziałów.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

   W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.
  • Jest rozporządzenie w sprawie zdalnych egzaminów na studiach

   Wprowadzenie zdalnych egzaminów na uczelniach wyższych, doprecyzowanie aktów ślubowania studenta w wersji elektronicznej i przechowywanie prac dyplomowych w bazie – to rozwiązania wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie studiów.
  • Status aplikanta będzie można wydłużyć o rok

   Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.
  Zobacz więcej