Temat dnia

Zdawalność egzaminów na aplikacje wraca do normy

Resort sprawiedliwości ogłosił wstępne wyniki egzaminów na aplikacje - w tym roku zdającym poszło dużo lepiej niż w 2022 r., zdawalność wyniosła ok. 60 proc. Przyszli radcowie minimalnie lepiej poradzili sobie z egzaminem niż przyszli adwokaci, różnica wyniosła 1 pkt. proc. Jeżeli chodzi o wszystkich zdających egzaminy wstępne, to najwyższą zdawalność odnotowało na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą - wyniosła tam 87 proc.

Od nowego roku akademickiego wyższe stypendium socjalne

Szkolnictwo wyższe

W roku akademickim 2023/2024 większa liczba studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła otrzymać stypendium socjalne - wynika to ze zmiany algorytmu przyznawania tego świadczenia. O stypendium socjalne będzie mógł ubiegać się student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,40 zł netto.

Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024

Dla studenta

Ponad 350 uczelni i ponad 1,2 mln studentów rozpoczyna nowy rok akademicki. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada dodatkowe środki na subwencję dla uczelni i umiędzynarodowienie polskiej nauki. Większa liczba studentów będzie mogła otrzymać stypendia socjalne, trwa też nabór wniosków na 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

Minister: Nowy wykaz czasopism szansą, a nie przeszkodą

Szkolnictwo wyższe

Uzupełnienie listy czasopism punktowanych i podwyższenie punktacji niektórym z nich służy dowartościowaniu publikacji wyników takich badań w języku polskim - wyjaśnia wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki, tłumacząc zmiany w wykazie czasopism. Wyjaśnia też, że kierował się sugestiami przedstawicieli środowiska naukowego. Wbrew tym deklaracjom wykaz - łagodnie mówiąc - spotkał się raczej ze sceptyczną oceną naukowców. Interweniować zamierza też RPO.

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zajęcia kliniczne na studiach lekarskich będą mogły odbywać się w wieloosobowych grupach. Na szóstym roku studiów będą to grupy nawet ośmioosobowe. Tymczasem obecnie na ostatnim roku studiów, standardem są zajęcia kliniczne, z udziałem zaledwie dwóch studentów, a na wcześniejszych latach - grupy są maksymalnie sześcioosobowe. Według resortu zdrowia nowy standard kształcenia lekarzy podniesie jego jakość. Zdaniem lekarzy, to dostosowanie przepisów do degradacji kształcenia.
Katarzyna Nocuń Beata Dązbłaż
03.10.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Uczelnie będą mogły waloryzować opłaty za studia - ich wzrost możliwy będzie jednak tylko raz w roku. Zmiany dotyczące opłat obejmą też postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Osoba, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej, nie będzie ponosiła kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wyłącznie wówczas, gdy podmiot doktoryzujący będzie tożsamy z podmiotem, w którym ukończyła ona to kształcenie.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
02.10.2023
Szkolnictwo wyższe
Szczepienie i badanie kwalifikacyjne do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, wykonywanie wybranych badań diagnostycznych oraz interpretacja wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii - na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zatwierdzone przez ministra zdrowia.
Katarzyna Nocuń
02.10.2023
Zawody medyczne

NSA: Zdający test nie może przyjmować dodatkowych założeń

Prawnicy
Jeśli wśród propozycji odpowiedzi w teście była wyłącznie jedna poprawna, oparta na przepisach prawa obowiązujących w dniu przeprowadzenia egzaminu, to zdający egzamin radcowski nie może ich...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2023

W sobotę egzamin wstępny na aplikacje: radcowską i adwokacką

Strefa aplikanta
W sobotę, 30 września odbędą się egzaminy na aplikację radcowską i adwokacką - rozpoczną się o godzinie 11 i zostaną przeprowadzane w trzynastu komisjach egzaminacyjnych. W tym roku aplikanci mogli...
Monika Sewastianowicz
29.09.2023

Nowe warunki kształcenia nauczycieli - podyplomówka nawet bez studiów

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji pracuje nad rozporządzeniem w w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Złagodzi wymogi dotyczące kształcenia nauczycieli teoretycznej nauki...
Monika Sewastianowicz
27.09.2023

Gajowniczek-Pruszyńska: Tutoring na warszawskiej aplikacji sprawdza się

Prawnicy
Warszawskich aplikantów czeka kilka zmian. Drugi rocznik obowiązkowo przejdzie przez interdyscyplinarne szkolenie dotyczące praw dziecka. Chcemy też by zajęcia stacjonarne odbywały się w odpowiednich...
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2023

MEiN wykreśla dyscyplinę, bo nikt nie ma uprawnień, by nadawać w niej stopnie

Szkolnictwo wyższe
Ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków przestanie być dyscypliną naukową - na tej liście zagościła na krótko, bo dodano ją jesienią 2022 r. Resort nauki zdecydował się na zmiany, bo okazało się,...
Monika Sewastianowicz
26.09.2023

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory
Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023

Od nowego roku zmiany w aplikacji radcowskiej

Wymiar sprawiedliwości
Większa liczba godzin zajęć dostępnych w formule e-learningu, które okręgowe izby mogą wprowadzić do planów zajęć, „Prawo rodzinne i opiekuńcze” na I rok aplikacji, a na II, obok zajęć z prawa...
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2023

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Ukraina
Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela...
Grażyna J. Leśniak
24.09.2023

Uczelnia może kształtować sumienia przyszłych lekarzy

Zawody medyczne
Program kształcenia na kierunkach lekarskich nie jest sztywny i dopuszcza profilowanie treści dotyczących kwestii światopoglądowych i systemów wartości. Dużą swobodę mają w tym zakresie zwłaszcza...
Katarzyna Nocuń
22.09.2023

Nauczyciele za darmo przeszkolą się z mindfulness i cyberbezpieczeństwa

Szkoła i uczeń
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego fundacja Szkoła z Klasą organizuje szereg programów edukacyjnych dla szkół i nauczycieli. Obejmują one m.in. wspieranie integracji dzieci z doświadczeniem...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
20.09.2023

Coraz bliżej zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Prawnicy
Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady...
Patrycja Rojek-Socha
20.09.2023

MEiN i MZ: Będzie zmiana standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Pacjent Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia poinformowały, że od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

Jak nowe technologie wpływają na ochronę danych osobowych

Nowe technologie
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii i Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną organizuje 20 i 21 września w Warszawie Forum Nowych Technologii....
Regina Skibińska
18.09.2023

Uczniowie i studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca września złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta Zarządzanie oświatą
Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Jeśli...
Monika Sewastianowicz
15.09.2023

Wynagrodzenie członków rady uczelni to przychód z działalności wykonywanej osobiście

PIT
Rada uczelni to organ nowy, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni nie stanowi przychodu ze stosunku pracy,...
Malwina Pasternak-Janik
14.09.2023

Aplikanci warszawscy będą szkolić się w zakresie ochrony dziecka

Prawnicy
Już w czwartek - 7 września - ruszają obowiązkowe zajęcia dla drugiego rocznika aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Cel to przybliżenie im problematyki związanej z ochroną dzieci, ale...
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2023

Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana...
Monika Sewastianowicz
04.09.2023

Zakaz używania AI na studiach nic nie da

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Odgórny zakaz wykorzystywania narzędzi bazujących na AI nie jest i nie będzie skuteczny. Środowisko akademickie nie może udawać, że problem nie istnieje, należy więc stworzyć odpowiednie standardy...
Monika Sewastianowicz
01.09.2023

RPO: Przepisy pozwalają na nierówne traktowanie przy odbieraniu stopnia naukowego

Szkolnictwo wyższe
Przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziły ograniczenie czasowe dotyczące odebrania tytułu naukowego. Jako że wcześniej go nie było, doprowadziło to do nierównego traktowania osób,...
Monika Sewastianowicz
29.08.2023

Kolejne przedłużenie terminu na napisanie doktoratu na starych zasadach - przepisy już wkróce wejdą w życie

Szkolnictwo wyższe
Po raz kolejny wydłużeniu ulegnie termin na zamknięcie przewodu doktorskiego, wszczętego na podstawie poprzedniej ustawy o szkolnictwie wyższym. Apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i...
Monika Sewastianowicz
29.08.2023

Prezes PIRP: Rzecznik patentowy musi mieć szeroką wiedzę, nie tylko prawną

Zawód rzecznika jest interdyscyplinarny, skupiający w sobie zarówno elementy prawne, biznesowe, jak i techniczne. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ ochrona wynalazku wymaga...
Inga Stawicka
28.08.2023

NSA: „Pozorna pseudoartystyczna trywializacja rzeczywistości” na wydziale sztuki

Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Przyznawanie uczelniom uprawnienia do nadawania stopni dotyczy nie tylko suchego wypełniania kryteriów formalnych. Wiąże się przede wszystkim z pełnym przekonaniem, że jednostka posiada wysoki poziom...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.08.2023

SN: Pracownik akademicki może żądać zadośćuczynienia za uniemożliwienie rozwoju naukowego

Prawo cywilne
Skoro pracownik naukowy uczelni nie może być przywrócony do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, to ma roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przedawnienie w tym zakresie nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2023

WSA: Aplikant może być komendantem chorągwi harcerskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Decyzja Ministra Sprawiedliwości i sprzeciw Dyrektora KSSiP nie wykazują, w jaki sposób pełnienie funkcji komendanta chorągwi harcerskiej przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta – orzekł...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2023

Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec hejtera, studenta prawa UW

Prawnicy Strefa aplikanta
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wydała decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec działacza Oskara S., który poprzez publikacje w mediach społecznościowych podał dane...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.08.2023

Zmiany w algorytmie wyliczania stypendium socjalnego

Od 1 października 2023 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, będzie jednakowa dla studentów we wszystkich uczelniach. Z...
Monika Sewastianowicz
22.08.2023

Właściciel nie może wpadać bez zapowiedzi - na co uważać przy umowie najmu

Dla studenta
Zbliża się rok akademicki, a wraz z nim poszukiwanie mieszkań - zeszły rok to żniwa dla właścicieli, mieszkania - m.in. w związku z napływem uchodźców z Ukrainy - schodziły na pniu. Ten, być może...
Monika Sewastianowicz
22.08.2023
1  2  3  4  5    242
 • Aktualności
  • Zdawalność egzaminów na aplikacje wraca do normy

   Resort sprawiedliwości ogłosił wstępne wyniki egzaminów na aplikacje - w tym roku zdającym poszło dużo lepiej niż w 2022 r., zdawalność wyniosła ok. 60 proc. Przyszli radcowie minimalnie lepiej poradzili sobie z egzaminem niż przyszli adwokaci, różnica wyniosła 1 pkt. proc. Jeżeli chodzi o wszystkich zdających egzaminy wstępne, to najwyższą zdawalność odnotowało na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą - wyniosła tam 87 proc.
  • Od nowego roku akademickiego uczelnie mogą podnosić opłaty za studia

   Uczelnie będą mogły waloryzować opłaty za studia - ich wzrost możliwy będzie jednak tylko raz w roku. Zmiany dotyczące opłat obejmą też postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Osoba, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej, nie będzie ponosiła kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wyłącznie wówczas, gdy podmiot doktoryzujący będzie tożsamy z podmiotem, w którym ukończyła ona to kształcenie.
  • Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024

   Ponad 350 uczelni i ponad 1,2 mln studentów rozpoczyna nowy rok akademicki. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada dodatkowe środki na subwencję dla uczelni i umiędzynarodowienie polskiej nauki. Większa liczba studentów będzie mogła otrzymać stypendia socjalne, trwa też nabór wniosków na 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
  • Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

   Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.
  • Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

   Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

   Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.
  • Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

   Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają umożliwić sprawną budowę strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  Zobacz więcej
Prawo.pl