Temat dnia

Sejmowe komisje za pakietem wolności akademickiej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która - według resortu nauki - ma wprowadzać zmiany gwarantujące nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych, został poparty przez sejmową Komisję Edukacji i Nauki.

We wrześniu kolejne zmiany na liście czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe

Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.

Sejm uchwalił ustawę o akademiach nauk stosowanych i kształceniu nauczycieli

Szkolnictwo wyższe

Sejm uchwalił nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Zakłada ona nadanie części uczelni zawodowych miana "akademii nauk stosowanych". Uczelnie, które spełniać będą określone kryteria, łatwiej będą mogły też prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Doktoranci chcą przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich

Doktoranci podkreślają, że pandemia znacznie ograniczyła dostęp do urządzeń badawczych i do laboratoriów, utrudniła prowadzenie badań naukowych i ograniczyła mobilność doktorantów. Stąd potrzeba wydłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich i zmiany terminu wygaszenia studiów doktoranckich.

Sejmowe komisje za pakietem wolności akademickiej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która - według resortu nauki - ma wprowadzać zmiany gwarantujące nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych, został poparty przez sejmową Komisję Edukacji i Nauki.

W nowym roku akademickim doktoranci wrócą do stacjonarnego kształcenia

Koronawirus a prawo

Szkoły doktorskie, po trudnym starcie w roku akademickim 2019/2020, który nałożył się na okres pandemii COVID-19, w nowym roku akademickim prawdopodobnie wrócą do zwykłej pracy. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki zastrzega jednak, że będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Resort nauki przygotował nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest dużo szerszy niż poprzedni, znalazły się w nim m.in. wydawnictwa z uczelni prywatnych. Nie wzrosła liczba wydawnictw za 200 punktów, dodano natomiast sporo niżej punktowanych.
Monika Sewastianowicz
23.07.2021
Szkolnictwo wyższe
Rząd przyjął projekt ustawy, która ma polepszyć sytuację zwierząt doświadczalnych, w tym laboratoryjnych, używanych podczas doświadczeń naukowych i testów medycznych. Chodzi o udoskonalenie hodowli tak, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi czy cierpieniu. W 2019 roku do badań wykorzystano 143 tys. zwierząt.
Jolanta Ojczyk
20.07.2021
W poniedziałek Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, a także część studiów niestacjonarnych i II stopnia. Najwięcej zapisów było na psychologię, zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię.
Monika Sewastianowicz
20.07.2021
Szkolnictwo wyższe

Zintegrowany System Kwalifikacji przyda się przy certyfikowaniu mediatorów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest coraz głośniej w związku m.in. z pracami nad Krajowym Rejestrem Mediatorów. Co do zasady ma z jednej strony zachęcać do doszkalania się, z drugiej opisywać,...
Patrycja Rojek-Socha
19.07.2021

Koniec z grą pozorów – minister sam zdecyduje o kategorii naukowej uczelni

Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki ustali zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych – taką zmianę wprowadzi przygotowywana w tym...
Monika Sewastianowicz
16.07.2021

Ponad 14,5 mln zł dofinansowania dla Akademii Górniczo-Hutniczej

Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji i nauki dofinansuje Akademię Górniczo-Hutniczą - na projekty przeznaczy 14,5 mln zł. Wśród przedsięwzięć dofinansowanych przez MEiN znalazły się między innymi: budowa Studenckiego...
Monika Sewastianowicz
14.07.2021

MEiN: Praktyki studenckie nie służą celom zarobkowym

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Okres praktyk studenckich, zwłaszcza w przypadku studiów humanistycznych, jest za długi - uważają posłowie. Po pierwsze trudno je zrealizować w czasie pandemii, a po drugie często praktyki są...
Monika Sewastianowicz
14.07.2021

Studenci potrzebują dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Studenci, zwłaszcza w czasie pandemii potrzebują pomocy psychologicznej. Jak podaje Parlament Studentów RP - tym roku, od 25 marca do 31 maja na konsultacje organizowane przez PSRP zapisało się 250...
Monika Sewastianowicz
12.07.2021

Prof. Leppert: Na studia nauczycielskie nie idą najlepsi maturzyści

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Praca nauczyciela nie jest intratna finansowo. Rozpoczynający pracę w szkole zarówno po studiach I stopnia jak i II stopnia otrzymuje wynagrodzenie niewiele tylko wyższe niż sprzątaczka, która w tej...
Beata Igielska
10.07.2021

Do wymiaru urlopu liczy się korzystniejszy okres zatrudnienia lub edukacji

Prawo pracy Dla studenta
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się pracownikowi okres nauki. Za finisz studiów przepisy uznają datę złożenia egzaminu dyplomowego. Pracodawca musi mieć...
Grażyna Ordak
10.07.2021

Nagrody za najlepsze prace magisterskie o prawie handlowym

Spółki Szkolnictwo wyższe
Maciej Magnowski z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał pierwszą nagrodę za pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer Polska i redakcję miesięcznika...
Krzysztof Sobczak
08.07.2021

Absolwent traci ubezpieczenie zdrowotne po obronie pracy dyplomowej

Absolwent uczelni wyższej „zachowuje” ubezpieczenie tylko przez 30 dni po zakończeniu nauki. Po tym czasie, jeśli nie ma jeszcze ukończonych 26 lat może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego...
Monika Sewastianowicz
08.07.2021

Kończy się internetowa rejestracja na studia

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać papiery na wymarzone kierunki studiów. Dużą popularnością cieszą się kierunki medyczne i...
Monika Sewastianowicz
08.07.2021

Są już wyniki egzaminów prawniczych - najlepsza zdawalność na radcowskim

Prawnicy Strefa aplikanta
Resort sprawiedliwości ogłosił wyniki przeprowadzonych w maju tego roku prawniczych egzaminów zawodowych. Egzamin komorniczy zdało 58 proc. ogółu kandydatów, egzamin adwokacki około 81 proc. ogółu...
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
06.07.2021

Najlepsze perspektywy pracy po informatyce

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci studiów...
Monika Sewastianowicz
06.07.2021

Rusza 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki

Szkolnictwo wyższe
Rusza kolejna, 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki dla osób, zespołów, mediów oraz instytucji popularyzujących naukę. O nagrodę w kategorii media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy...
Monika Sewastianowicz
05.07.2021

ZNP apeluje do premiera o odwołanie ministra

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Przemysław Czarnek, pełniąc funkcję Ministra Edukacji i Nauki dał się poznać jako osoba, która swoimi działaniami wywołuje nieustanne kontrowersje, budzi oburzenie i niesmak większości polskiego...
Monika Sewastianowicz
01.07.2021

Prof. Śliwerski: Edukacja ma być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Edukacja powinna być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym, ponad formacją rządzącą. W sytuacji scentralizowania, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu pedagogicznym i ideologicznym dyrektorów szkół,...
Beata Igielska
01.07.2021

Młodzi uczeni apelują o zmiany w finansowaniu badań

Szkolnictwo wyższe
Akademia Młodych Uczonych PAN apeluje do ministra edukacji i nauki oraz przedstawicieli władz RP o zwiększenie finansowania Narodowego Centrum Nauki i badań podstawowych. Argumentują, że sprawne...
Monika Sewastianowicz
30.06.2021

MEiN dofinansuje zachodniopomorskie uczelnie

Zachodniopomorskie uczelnie dostały od ministerstwa nauki 4 miliony zł. Przekazane środki zostaną przeznaczone na projekty obejmujące m.in. rozbudowę infrastruktury teletechnicznej, rozbudowę...
Monika Sewastianowicz
30.06.2021

Więcej miejsc na studiach medycznych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego limitu przyjęć na studia lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Na kierunkach lekarskich projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 029...
Monika Sewastianowicz
28.06.2021

Resort nauki przyznał stypendia młodym naukowcom

Szkolnictwo wyższe
Stypendiami ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania - laureaci konkursu będą otrzymywali po 5390 złotych miesięcznie, przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie...
Monika Sewastianowicz
24.06.2021

Rektorzy proszą o poskromienie chęci małopolskiej kurator do wciągania uczelni w spory światopoglądowe

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Wspólnotę akademicką, podobnie jak całe społeczeństwo, tworzą ludzie różniący się pod względem wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, światopoglądu, czy wyznawanej religii. Każda z tych...
Monika Sewastianowicz
23.06.2021

Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią

Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zajął pierwsze miejsce w XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika...
Monika Sewastianowicz
22.06.2021

Wicepremier krytykuje pakiet wolności akademickiej

Szkolnictwo wyższe
Analiza przedłożonego projektu ustawy skłania jednak ku myśli, że przewidziane w niej regulacje nie będą prowadzić do założonego celu - tak wicepremier Jarosław Gowin, b. minister nauki ocenia...
Monika Sewastianowicz
21.06.2021

Minister nauki chce, by UJ wytłumaczył się z ankiety z wyborem tożsamości płciowej

Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Jagielloński zapytał w ankiecie o płeć studentów, dając im do wyboru inne opcje niż - mężczyzna, kobieta. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak we wpisie na Twitterze stwierdziła, że...
Monika Sewastianowicz
18.06.2021

Minister: Zmiany nie zagrożą autonomii oświaty, bo autonomii nie ma

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Nie ma autonomii szkół, jest autonomia szkół wyższych, a i tak jest fetyszyzowana - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentując zapowiadane zmiany dotyczące uprawnień kuratorów....
Monika Sewastianowicz
16.06.2021

Jeszcze więcej czasu na doktorat przez pandemię? Resort nie wyklucza

Szkolnictwo wyższe
Przez pandemię i obostrzenia doktoranci nie mieli możliwości prowadzenia debat, konsultacji czy wyjazdów naukowych krajowych i zagranicznych - zwracają uwagę posłowie w interpelacji. Pytają resort o...
Monika Sewastianowicz
14.06.2021

WSA: Rektor nie ujawni, co studenci myślą o wykładowcach

Szkolnictwo wyższe
Ankiety studentów stanowią jeden z elementów poprzedzających ocenę pracownika akademickiego. Zawierają wyłącznie opinie studentów i jako takie nie stanowią informacji publicznej. Ta dotyczyć może...
Marek Sondej
14.06.2021

Znamy zwycięzców konkursu Tax and You 2021

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
W środę wieczorem zakończyła się 13. edycja konkursu Tax and You dla studentów prawa, finansów, rachunkowości, ekonomii lub kierunków pokrewnych. Finaliści musieli m.in. poradzić sobie w panelu...
Krzysztof Koślicki
09.06.2021
1  2  3  4  5    292
 • Aktualności
  • Sejmowe komisje za pakietem wolności akademickiej

   Projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która - według resortu nauki - ma wprowadzać zmiany gwarantujące nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych, został poparty przez sejmową Komisję Edukacji i Nauki.
  • Więcej wydawnictw na ministerialnej liście

   Resort nauki przygotował nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest dużo szerszy niż poprzedni, znalazły się w nim m.in. wydawnictwa z uczelni prywatnych. Nie wzrosła liczba wydawnictw za 200 punktów, dodano natomiast sporo niżej punktowanych.
  • We wrześniu kolejne zmiany na liście czasopism naukowych

   Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Leppert: Na studia nauczycielskie nie idą najlepsi maturzyści

   Praca nauczyciela nie jest intratna finansowo. Rozpoczynający pracę w szkole zarówno po studiach I stopnia jak i II stopnia otrzymuje wynagrodzenie niewiele tylko wyższe niż sprzątaczka, która w tej szkole pracuje. Trudno więc oczekiwać, że te studia przyciągną dużą liczbę zdolnych kandydatów - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  • Prof. Śliwerski: Edukacja ma być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym

   Edukacja powinna być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym, ponad formacją rządzącą. W sytuacji scentralizowania, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu pedagogicznym i ideologicznym dyrektorów szkół, uniemożliwia się jakiekolwiek zmiany wewnątrzszkolne - mówi prof. Bogusław Śliwerski. Krytycznie ocenia też przygotowywany przez MEiN projekt tzw. pakietu wolności akademickiej.
  • Prof. Stec: W naukach prawnych też warto stawiać na międzynarodowy przekaz

   System kładący nacisk na jak najwyżej punktowane czasopisma i jednocześnie uzależniający od uzyskanej kategorii wszystkie uprawnienia dla wydziału to zachęta do tego, żebyśmy się wzajemnie powyrzynali - mówi prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego. Podkreśla, że warto przemyśleć zmiany w punktacji czasopism i postawić na ich umiędzynarodowienie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

   W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.
  • Jest rozporządzenie w sprawie zdalnych egzaminów na studiach

   Wprowadzenie zdalnych egzaminów na uczelniach wyższych, doprecyzowanie aktów ślubowania studenta w wersji elektronicznej i przechowywanie prac dyplomowych w bazie – to rozwiązania wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie studiów.
  • Status aplikanta będzie można wydłużyć o rok

   Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.
  Zobacz więcej