Chodzi o ustawę o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie. Jak wyjaśniają autorzy projektu, celem zmian jest wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy strzelnic oraz innych inwestycji, kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.

Sprawdź w LEX: Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel strzelectwa w szkole? >

Przepisy budowlane nie dla patriotów – kolejne budynki „bez żadnego trybu”>>

 

Kolejne zwolnienie z przepisów budowlanych

Precyzując – strzelnice i niezdefiniowane „inne inwestycje kształtujące postawy patriotyczne” będą mogły być realizowane na takich zasadach jak np. Centralny Punkt Komunikacyjny czy Igrzyska Europejskie. - Odnosimy się do tego pomysłu bardzo krytycznie, przepisy wyłączą strzelnice i - co ważne – „inne”, niesprecyzowane budynki spod planu zagospodarowania przestrzennego – mówi Prawo.pl Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. - Nie rozumiem, czemu ma to być realizowane w drodze specustawy, tym bardziej, że w ramach istniejącego od lat programu strzelnica w każdym powiecie zrealizowano raptem cztery takie inwestycje, nie ma więc specjalnego popytu na takie inwestycje. Myślę, że chodzi raczej właśnie o te „inne” inwestycje i wyłączenie ich spod procedur, jakich uczelnia musiałaby dochować bez tych przepisów. To inwestycje groźne dla ładu przestrzennego i być może też dla bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Pytaliśmy wnioskodawców projektu ustawy, ile uczelni chce w ogóle realizować takie projekty, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi – wskazuje.

Sprawdź w LEX: Który organ podejmuje decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania na terenie gminy? >

 

Podobne wątpliwości mają samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich. Podkreślają, że brak sprecyzowania, czym są „inne inwestycje kształtujące postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie” oznacza dowolną interpretację tego przepisu, bowiem w zakresie tego pojęcia potencjalnie mogą się mieścić wszystkie rodzaje inwestycji realizowane przez uczelnie.

Sprawdź w LEX: Czy dla prywatnej strzelnicy sportowej istnieje minimalna odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz inne przepisy narzucające minimalną odległość od budynków lub budowli? >

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.