Rozporządzenie przewiduje podniesienie wynagrodzenia prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady kuratorów wydziału PAN. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wysokość wynagrodzenia wzrośnie odpowiednio w przypadku:

  1. prezesa oddziału do 6 000 zł;
  2. przewodniczącego rady kuratorów do 5 000 zł;
  3. wiceprzewodniczącego rady kuratorów do 4 500 zł.

Regulacja będzie miała zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. w celu zapewnienia zgodności projektowanego rozporządzenia z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.