Temat dnia

Konflikt w Prokuraturze w sprawie odwołań ze stanowisk

Między prokuratorami trwa spór. Chodzi o wykładnię przepisów wprowadzających ustawę Prawo o Prokuraturze. Konflikt pojawił się między nowo powołanymi władzami Prokuratury a grupą tzw. Ziobrystów, którzy uważają, że odwołanie prokuratora krajowego było nielegalne. Według prok. Roberta Hernanda i prof. Jacka Potulskiego przywrócenie prok. Dariusza Barskiego do stanu czynnego nastąpiło legalnie. Inaczej uważają jednak minister Adam Bodnar i prof. Jan Zimmermann.

Nowa ustawa o skutkach decyzji członków neo-KRS

Prawnicy

Na stronach Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia opublikowano projekt ustawy, która reguluje skutki uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydane w latach 2018–2024, w których podjęciu brał udział sędzia wybrany na członka tej Rady. Neo-sędziowie to w większości osoby, które będąc już sędziami przyjęły awans do wyższej instancji. Ustawa mówi jasno, że powrócą na poprzednie stanowiska, a konkursy należy powtórzyć.

Pieniądze z rachunku dłużnika trafią bezzwłocznie do komornika

Wymiar sprawiedliwości

25 marca wchodzą w życie zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego. Banki - w przypadku zajętego rachunku - nie będą już czekać siedmiu dni, tylko bezzwłocznie przekażą środki na rachunek komornika, ten z kolei - tak jak obecnie - przekaże je wierzycielowi po siedmiu dniach od ich otrzymania. Komornicy podkreślają, że to zmiana znacznie usprawniająca procedurę.

Apel o odwołanie kolejnego prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zaapelowali do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie prezesa Rafała Puchalskiego. Chcą również, aby stanowisko stracił jego zastępca, sędzia Józef Pawłowski. Sędziowie rzeszowskiej apelacji zarzucają prezesowi i wiceprezesowi, że fatalnie zarządzają sądem, wobec czego tworzą się ogromne zaległości w rozpoznawaniu spraw.

Udział Polski w Prokuraturze Europejskiej potwierdzony przez KE

Prokuratura

Komisja Europejska przyjęła w czwartek decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku. Polska formalnie stanie się częścią Prokuratury Europejskiej z dniem wejścia w życie decyzji Komisji.

Coraz więcej nowych przepisów, krótsze vacatio legis
POPRAWMY PRAWO

Coraz więcej nowych przepisów, krótsze vacatio legis

Prawnicy Administracja publiczna

Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31 968 aktów. Najczęściej zmieniana była ustawa o PIT. Nadal wiele przepisów wchodzi w życie z datą wsteczną - w momencie publikacji dowiadujemy się, że... ustawa już dawno obowiązuje. To tylko niektóre problemy wskazane w raporcie „Poprawmy prawo”.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Prokurator, która nakazała doprowadzić przymusowo podejrzanego, nie miała do tego żadnych podstaw. Czynności podjęte przez obwinioną były oczywiście nieprawidłowe, zwłaszcza że termin do odbioru pisma przez podejrzanego nie minął. A policja zatrzymała i zakuła człowieka w kajdanki. Teraz prokurator za karę nie będzie awansowana przez pięć lat, bo taka jest konsekwencja nagany.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2024
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeden neo-sędzia, dwie sprawy, dwa wnioski o jego wyłączenie i dwa różnej treści postanowienia - to sytuacja z ostatnich tygodni, która miała miejsce w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Adwokaci, radcy prawni coraz częściej nie tylko wnioskują o wyłączenie sędziego z powodu udziału przy jego powołaniu neo-KRS, ale tę wadliwość podnoszą w apelacji. I odnoszą sukcesy, choć nie zawsze. Sami sędziowie przyznają, że sytuacja wymaga pilnej legislacyjnej interwencji, bo sądy zaczynają się gubić. Część z nich podkreśla, że jeśli neo-sędzia nie jest sędzią - to nie ma też jego orzeczeń.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
01.03.2024
Wymiar sprawiedliwości

Tysiąc złotych za pozew frankowy - reszta zależy od tego, czy będzie biegły

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Frankowicz, decydując się na walkę o unieważnienie umowy, musi liczyć się po pierwsze z kosztami związanymi z reprezentowaniem przez profesjonalnego pełnomocnika. To jednak nie wszystko - do tego dochodzą m.in. opłaty sądowe oraz koszty wynikające np. z powołania biegłych. Dzięki temu, że w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych wiele kwestii jest już wyjaśnionych, choćby przez TSUE, udział biegłych coraz częściej nie jest potrzebny.
Regina Skibińska
01.03.2024
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe

Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

Prawo cywilne Pacjent
Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację...
Beata Dązbłaż
01.03.2024

Wyciął bezdomnemu psu nerkę. Sąd ponownie zajmie się sprawą

Prawo karne
Lekarz weterynarii wyciął nerkę Saturnowi - psu adoptowanemu ze schroniska, by przeszczepić ją rasowemu psu z hodowli. Decyzją Sądu Najwyższego sprawa wróci do rozpoznania przez sąd pierwszej...
Katarzyna Nocuń
29.02.2024

Sąd nie uzasadnił zabezpieczenia? Zaskarżenie trzeba składać od razu

Wymiar sprawiedliwości
Od 2019 roku obowiązuje przepis, zgodnie z którym sąd może w sprawie cywilnej odstąpić od uzasadnienia postanowienia wpadkowego. Sędziowie korzystają z tego w sprawach rodzinnych, ale też np. w...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
29.02.2024

Mediacja ma być sposobem na zatory sądowe, ale z przepisami nadal jest problem

Wymiar sprawiedliwości
Już poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zapewniało, że w mediacji widzi sposób na rozładowanie sądowych zatorów. Wprowadzone zostały różnego rodzaju zmiany w przepisach, miał zacząć...
Patrycja Rojek-Socha
29.02.2024

Osoba z niepełnosprawnością w sądzie porozumie się metodami alternatywnymi

Niepełnosprawność
Sąd ma obowiązek wysłuchać osobę z niepełnosprawnością podczas procedury ustalania dla niej kuratora. Będzie musiał uwzględnić jej indywidualne potrzeby, także wtedy, gdy porozumiewa się...
Beata Dązbłaż
29.02.2024

Ponad 200 spraw przeciwko sędziom prawidłowo stosującym prawo europejskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Cztery lata trwało wyjaśnianie zarzutu złamania Konstytucji przez trzech sędziów. Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie chcieli wyjaśnić, czy w sprawie zachodzi nienależyta obsada sądu. W tym celu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.02.2024

Prof. Paluszkiewicz: Kontradyktoryjny proces do przywrócenia, rola prokuratora do ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Wprowadzony w 2015 roku kontradyktoryjny model procesu karnego, który po kilku miesiącach został wycofany przez nowy rząd, trzeba bez wątpienia przywrócić. Pilną potrzebą jest też cofnięcie zmian w...
Krzysztof Sobczak
29.02.2024

RPO: W dowodzie osobistym dziecka dwóch kobiet należy uwzględnić obie matki

Prawo rodzinne
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego 8-letniemu Victorowi, który w swoim brytyjskim akcie urodzenia jako rodziców ma wskazane dwie matki - orzekł, że w...
Monika Sewastianowicz
28.02.2024

W Bielsku-Białej o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości
8 marca 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej odbędzie się Konferencja Naukowa pn. „Nieodpłatna pomoc prawa jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego”. Współorganizatorem...
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2024

Komunikator i e-mail pod kontrolą służb? Rząd wycofuje się z kontrowersyjnych zmian

Policja Nowe technologie RODO
Na tapet wraca nowe Prawo komunikacji elektronicznej - projekt przekazano do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. W zeszłym roku podejście do wdrożenia przepisów zrobił poprzedni rząd, projekt...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.02.2024

SN: Ukaranie za brak maseczki po wygaśnięciu nakazu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia
Trafnie zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, że między momentem popełnienia czynu a chwilą orzekania, doszło do zmiany normatywnej. Nie ma przy tym znaczenia, że modyfikacji uległ przepis...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2024

Korzystna uchwała nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wiąże nową Izbę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Orzeczenia wydane przez zlikwidowaną, nielegalną Izbę Dyscyplinarną były korzystne dla obwinionej prokurator, a zatem uznać można, że sprawa została już osądzona – orzekła Izba Odpowiedzialności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2024

Rozprawa TK w sprawie wyborów "kopertowych" przeniesiona na 5 marca

Z wtorkowej wokandy na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynika, że TK przełożył na 5 marca rozprawę dotyczącą tego, czy konstytucyjne były przepisy "antycovidowe" w kontekście poleceń wydawanych...
kn/pap
27.02.2024

Co dalej z prokuratorem krajowym? Opinia prezydenta wymagana, ale niewiążąca

Prokuratura
Prokurator Dariusz Korneluk uzyskał rekomendacje w konkursie na stanowisko prokuratora krajowego. Zgodnie z przepisami powołuje go na wniosek prokuratora generalnego premier, tyle że po uzyskaniu...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

Kolejny wyrok TK w sprawie stawek za urzędówki adwokackie

Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zajął się wysokością urzędówek, tym razem adwokackich. Podobnie jak w poprzednich sprawach wskazał, że norma różnicująca wynagrodzenie dla adwokatów świadczących...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

Rzecznik TSUE: Prawo UE nie określa, jak obniżyć koszt kredytu hipotecznego przy przedterminowej spłacie

Domowe finanse Banki Kredyty
Prawo Unii Europejskiej nie określa sposobu obliczenia obniżki kosztu kredytu hipotecznego w razie jego przedterminowej spłaty - napisał w opublikowanej 22 lutego opinii rzecznik generalny Trybunału...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

SN: Nie każda nominacja neo-KRS jest wadliwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd odwoławczy w uzasadnieniu nie wskazał, że sędzia orzekająca w sprawie nie spełnia minimum standardu niezawisłości i bezstronności. Skuteczne wykazanie nienależytej obsady sądu zakładałoby...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2024

Niby zdalne rozprawy, a dla sądów więcej "papierkowej" roboty

Wymiar sprawiedliwości
Od 14 marca w sprawach cywilnych na stałe będą obowiązywać rozprawy w formule zdalnej, a konkretnie - hybrydowej. Choć sądy mają w tym zakresie postpandemiczne doświadczenia, zmiany odczują m.in....
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

Więźniów ma być mniej – będą zmiany prawne i praktyczne

Wymiar sprawiedliwości
Pod koniec 2023 roku w polskich zakładach karnych i aresztach przebywało blisko 75 tys. osób. W stosunku do liczby ludności to jeden z najwyższych poziomów w Europie i zdaniem obecnego kierownictwa...
Krzysztof Sobczak
27.02.2024

SN: Immunitet sędziego administracyjnego uchyla NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydaje nie Sąd Najwyższy, ale Naczelny Sąd Administracyjny –...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2024

Prokurator Dariusz Korneluk kandydatem na prokuratora krajowego

Prokuratura
Zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk uzyskał najlepszy wynik w konkursie na prokuratora krajowego i to on został wskazany przez zespół pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marii...
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2024

Coraz bliżej wyłonienia przyszłego prokuratora krajowego, zakończyły się wysłuchania kandydatów

Prokuratura
Niezależność, większa swoboda decyzyjna prokuratorów, zmiany w delegacjach i awansach, poprawa sytuacji finansowej pracowników i urzędników prokuratury, rozliczenia - ale w oparciu o przepisy prawa,...
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2024

Neo-sędzia w składzie? Sąd zwraca sprawę do ponownego rozpoznania

Wymiar sprawiedliwości
Warszawski sąd apelacyjny uchylił właśnie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dotyczące tymczasowego aresztowania z powodu... nienależytej obsady sądu pierwszej instancji. Chodzi o tzw....
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2024

Coraz bliżej do wyłonienia prokuratora krajowego, kandydaci przedstawią swoje wizje prokuratury

Wymiar sprawiedliwości
Na poniedziałek, 26 lutego, zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne z piątką kandydatów na prokuratora krajowego. Prowadzić je będzie specjalny zespół z wiceminister Marią Ejchart na czele. Mają zostać...
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2024

SN: Były prokurator z zakazem pełnienia każdego zawodu prawniczego

Prawnicy
Prokurator przyjął łącznie sześć łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznej, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. W konsekwencji, oprócz kary pozbawienia wolności, nie może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.02.2024

Sprawa frankowa łatwiejsza, ale na zniżkę u pełnomocnika nie ma co liczyć

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Inflacja w połączeniu z długim czasem trwania postępowań dotyczących kredytów frankowych wpływają na to, ile adwokaci i radcowie prawni biorą od frankowiczów za prowadzenie spraw frankowych....
Regina Skibińska
26.02.2024

Chcemy spopularyzować mediacje na serio? Zróbmy to po amerykańsku!

Wymiar sprawiedliwości
Często w publicznych dyskusjach słyszy się, że „usposobienie Amerykanów”, czy też inne mityczne tezy, jak np. rzekoma „otwartość na zmiany” powodują, że bardziej niż np. Polacy, skłonni są do...
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2024
1  2  3  4  5    1780
 • Aktualności
  • Konflikt w Prokuraturze w sprawie odwołań ze stanowisk

   Między prokuratorami trwa spór. Chodzi o wykładnię przepisów wprowadzających ustawę Prawo o Prokuraturze. Konflikt pojawił się między nowo powołanymi władzami Prokuratury a grupą tzw. Ziobrystów, którzy uważają, że odwołanie prokuratora krajowego było nielegalne. Według prok. Roberta Hernanda i prof. Jacka Potulskiego przywrócenie prok. Dariusza Barskiego do stanu czynnego nastąpiło legalnie. Inaczej uważają jednak minister Adam Bodnar i prof. Jan Zimmermann.
  • Nowa ustawa o skutkach decyzji członków neo-KRS

   Na stronach Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia opublikowano projekt ustawy, która reguluje skutki uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydane w latach 2018–2024, w których podjęciu brał udział sędzia wybrany na członka tej Rady. Neo-sędziowie to w większości osoby, które będąc już sędziami przyjęły awans do wyższej instancji. Ustawa mówi jasno, że powrócą na poprzednie stanowiska, a konkursy należy powtórzyć.
  • Apel o odwołanie kolejnego prezesa sądu

   Sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zaapelowali do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie prezesa Rafała Puchalskiego. Chcą również, aby stanowisko stracił jego zastępca, sędzia Józef Pawłowski. Sędziowie rzeszowskiej apelacji zarzucają prezesowi i wiceprezesowi, że fatalnie zarządzają sądem, wobec czego tworzą się ogromne zaległości w rozpoznawaniu spraw.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Paluszkiewicz: Kontradyktoryjny proces do przywrócenia, rola prokuratora do ograniczenia

   Wprowadzony w 2015 roku kontradyktoryjny model procesu karnego, który po kilku miesiącach został wycofany przez nowy rząd, trzeba bez wątpienia przywrócić. Pilną potrzebą jest też cofnięcie zmian w kodeksie postępowania karnego, wzmacniających, wbrew zasadzie kontradyktoryjności, pozycję procesową prokuratora, a ograniczających pozycję sądu, będącego przecież gospodarzem postępowania jurysdykcyjnego - twierdzi prof. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Chcemy spopularyzować mediacje na serio? Zróbmy to po amerykańsku!

   Często w publicznych dyskusjach słyszy się, że „usposobienie Amerykanów”, czy też inne mityczne tezy, jak np. rzekoma „otwartość na zmiany” powodują, że bardziej niż np. Polacy, skłonni są do zawierania ugód. Aktualny czas reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to być może idealny moment, aby z tego rodzaju infantylnymi mitami zerwać - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Odblokowanie KPO prowadzi przez legislacyjne ścieżki

   O ile zaliczki dla państw członkowskich, w ramach KPO, wypłacane są bezwarunkowo, reszta, czyli ok. 55 mld euro, dostępna będzie wyłącznie po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków, nazywanych w sferze publicznej „kamieniami milowymi”. Choć wiele mówi się w tym kontekście o kwestiach związanych z niezależnością sądów, to równie duży wpływ mają zadeklarowane przez Polskę zobowiązania do zmiany zasad prowadzenia procesu legislacyjnego - pisze Gniewomir Wycichowski-Kuchta z kancelarii DZP.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Nagana dla prokurator, która kazała bez powodu doprowadzić podejrzanego

   Prokurator, która nakazała doprowadzić przymusowo podejrzanego, nie miała do tego żadnych podstaw. Czynności podjęte przez obwinioną były oczywiście nieprawidłowe, zwłaszcza że termin do odbioru pisma przez podejrzanego nie minął. A policja zatrzymała i zakuła człowieka w kajdanki. Teraz prokurator za karę nie będzie awansowana przez pięć lat, bo taka jest konsekwencja nagany.
  • SN: Ukaranie za brak maseczki po wygaśnięciu nakazu

   Trafnie zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, że między momentem popełnienia czynu a chwilą orzekania, doszło do zmiany normatywnej. Nie ma przy tym znaczenia, że modyfikacji uległ przepis rozporządzenia, do którego odsyłał kodeks wykroczeń, a nie sam artykuł kodeksu określający wykroczenie. Sąd Rejonowy nie mógł zatem postąpić wbrew regule temporalnej nakazującej stosowanie ustawy nowej, jako łagodniejszej – orzekł Sąd Najwyższy.
  • Korzystna uchwała nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wiąże nową Izbę

   Orzeczenia wydane przez zlikwidowaną, nielegalną Izbę Dyscyplinarną były korzystne dla obwinionej prokurator, a zatem uznać można, że sprawa została już osądzona – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator obwiniona o ukrycie i zniszczenie akt prokuratorskich nie stanie przed sądem karnym, gdyż sąd nie dał wiary zeznaniom świadków.
  Zobacz więcej