Temat dnia

Będzie wyrok w sprawie ustawy o SN, nie będzie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym - między 14 a 16 czerwca br. - Sejm raczej nie będzie głosować nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie poinformowano, że jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda oczekiwany przez władze wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, prace nad projektem dotyczącym zmian w TK zostaną wstrzymane.

Polski rząd wprowadza "niemiecki" model odbierania dzieci

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Po latach krytyki procedury i praktyki związanej z przejmowaniem przez organy pomocy społecznej dzieci z rodzin i środowisk, w których ich bezpieczeństwo jest zagrożone w takich krajach jak Niemcy, Norwegia czy Holandia, także po wywoływaniu wielu napięć dyplomatycznych na tym tle, polski rząd przygotował zmiany w prawie, które przewidują dokładnie takie standardy.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie sędziego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław K. nie zostanie zatrzymany i przymusowo doprowadzony w celu wykonania czynności procesowych do prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej SN prawomocnie uchylił immunitet tego sędziego na wniosek IPN dotyczący trzech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

27 czerwca - kolejny termin w TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 27 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno nowela ma wypełnić "kamień milowy" dotyczący sądownictwa związany z realizacją unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Na razie fundusze są wstrzymane ze względu na wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.

Przed komisją ds. wpływów rosyjskich ochroni tylko tajemnica spowiedzi

Prawnicy

Komisja, która powstanie na podstawie tzw. Lex Tusk, będzie mogła wnioskować do Sądu Okręgowego w Warszawie o zwolnienie osób, które zechce przesłuchać, z tajemnicy - m.in. adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej czy dziennikarskiej. Wystarczy, że uzna, iż ustalenie okoliczności na podstawie innych dowodów byłoby... zbyt trudne. Wyłączona spod jej działania będzie jedynie tajemnica spowiedzi. Prawnicy alarmują, że to "skok" na tajemnicę obrończą i test na niezależność sędziowską.

TK: Spór kompetencyjny w sprawie prawa łaski 2 czerwca - nadal problem z pełnym składem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na piątek 2 czerwca wyznaczono kolejny termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym dotyczącego prawa łaski - wynika z wokandy Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Julia Przyłębska odwołała kolejny termin, bo sprawą miał się zająć pełny skład orzekający TK pod jej przewodnictwem, jednak nie udaje się zebrać wymaganej liczby sędziów.

Polecamy książki prawnicze
Wyższy Sąd Dyscyplinarny dwukrotnie uniewinnił radcę prawnego, który asystował w nielegalnej eksmisji. Sąd Najwyższy uchylał już dwa razy orzeczenie stwierdzające raz brak winy, a ostatnio - przedawnienie karania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej stwierdziła, że błędem sądu II instancji było nierozpoznanie zarzutów stawianych przez poszkodowanego. Po ich rozpoznaniu można dopiero orzekać o przedawnieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.06.2023
Prawnicy
Pracownik socjalny interweniujący w rodzinie, w której może dochodzić do przemocy wobec dziecka, będzie mógł wkrótce zdecydować o umieszczeniu go np. w rodzinie zastępczej już w momencie, gdy uzna, że istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia. W obecnym brzmieniu przepisu takie zagrożenie musi być bezpośrednie, a to - jak podkreślają prawnicy - powoduje, że z decyzją o zabezpieczeniu dziecka czeka się często do ostatniej chwili.
Patrycja Rojek-Socha Inga Stawicka
01.06.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników wewnętrznych, wybrano nowy Zarząd ECLA na kolejna dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2023
Prawnicy

Ustawa o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich już obowiązuje

Prawo karne Administracja publiczna
We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Weszła w życie w...
Katarzyna Nocuń Krzysztof Sobczak
31.05.2023

Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.05.2023

SN: Rzecznik ma przyjąć zażalenie w sprawie łączenia stanowisk przez Pierwszą Prezes

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z...
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2023

KE analizuje polską ustawę o "rosyjskiej" komisji, USA zaniepokojone

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne - powiedział we wtorek komisarz do...
Krzysztof Sobczak
30.05.2023

NSA: Uchwała dotycząca pełnomocnictw jest wystarczająca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości VAT Doradca podatkowy Finanse
Uchwały podejmowane w trybie art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie polegają na wyjaśnianiu poprzednich uchwał – stwierdził siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu...
Wiesława Moczydłowska
30.05.2023

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chce, by Sejm szybciej zajął się ustawą o ochronie praw małoletnich

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja. Do tej pory nie otrzymał jednak druku sejmowego, mimo że zawiera szereg istotnych zmian w systemie ochrony dzieci w Polsce -...
Inga Stawicka
30.05.2023

MS podwyższa stawki za mediację karną, według mediatorów niewystarczająco

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo widzi w mediacji szansę na odciążenie sądów, także w sprawach karnych. By zachęcić do pracy mediatorów, chce podnieść ich stawki w tym obszarze prawa, i wprowadzić zmiany w zakresie...
Patrycja Rojek-Socha
30.05.2023

Od brzemienia wpływów rosyjskich trudno będzie się uwolnić, choć odwołanie przysługuje

Prawo karne Administracja publiczna
Komisja do spraw badania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski ma być organem administracji działającym jak sąd karny. Jej decyzje mają być ostateczne, choć zgodnie z postępowaniem...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2023

NSA: Wynagrodzenia przenoszonych prokuratorów nie do ruszenia

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Bezpodstawne jest wstrzymywanie prokuratorom przeniesionym do rejonu stawek wynagrodzenia. Zdegradowany prokurator byłej prokuratury okręgowej zachowuje prawo do zmiany stawek wynagrodzenia, jakie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2023

Trzech przewodniczących wydziałów w Izbie Karnej SN rezygnuje

Prawnicy
Trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego zrezygnowało z funkcji przewodniczących wydziałów na znak protestu przeciwko wyborowi na prezesa tej Izby sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Rezygnację...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2023

Wprowadzali do gabinet.gov.pl fałszywe dane o szczepieniu na Covid-19 - są zatrzymania

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Według śledczych zatrzymani wystawili około 4 tysięcy fałszywych certyfikatów o szczepieniu przeciwko Covid-19 i "zarobili" na tym około 4 mln zł. Dziesięć zatrzymanych przez policję osób wprowadzało...
Katarzyna Nocuń
29.05.2023

Polscy prawnicy aktywni i skuteczni przed europejskimi trybunałami

Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej polskich prawników reprezentuje swoich klientów przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Co ciekawe, gros z nich nie ma w tym zakresie specjalnego...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2023

Jak się "nie da", to nie będzie tabliczki oznaczającej adwokacką kancelarię

Wymiar sprawiedliwości
Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód - zgodnie z adwokackim regulaminem ma być oznaczony w taki sposób, by wiadomo było, kto świadczy pomoc prawną. Zgodnie z przyjętymi właśnie zmianami adwokaci...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2023

Frankowiczom nie opłaca się czekać biernie na ogłoszenie upadłości Getinu

Banki Kredyty frankowe
Klienci Getin Banku, kwestionujący ważność swojej umowy kredytowej, powinni pomyśleć o potrąceniu wierzytelności wobec banku, wynikającej z nieważnej umowy z wierzytelnością banku wobec nich, z...
Regina Skibińska
29.05.2023

Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

Wymiar sprawiedliwości
Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2023

Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2023

NRA apeluje o weto w sprawie Komisji do badania wpływów rosyjskich

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy by skorzystał z prawa weta w sprawie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2023

Referendarz w gorszej sytuacji, nie zaskarży decyzji o podziale czynności

Wymiar sprawiedliwości
Referendarze sądowi skarżą się, że nie mają możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności, a taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi. Rzecznik Praw Obywatelskich...
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2023

Przeszedłeś jezdnię w niedozwolonym miejscu? Mandat lepiej zapłacić od razu

Pieszy się spieszy i niekiedy podejmuje decyzję o przejściu przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Czy przyjęcie mandatu w takim przypadku to najlepsze rozwiązanie? Prawnicy podkreślają, że wszystko...
Aleksandra Partyk
27.05.2023

Pies dla byłej żony, kot dla byłego męża. Trudne dzielenie zwierząt po rozwodzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego...
Regina Skibińska
27.05.2023

E-rozprawy zostają - Sejm zaczyna prace nad zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
26.05.2023

Więcej władzy dla Prokuratora Krajowego - Sejm już pracuje nad zmianami

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Już wkrótce pozycja Prokuratora Krajowego może znacznie wzrosnąć i to kosztem kompetencji Prokuratora Generalnego. Sejm właśnie rozpoczął prace nad pakietem zmian w Prawie o Prokuraturze...
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023

Odrzucone weto Senatu ws. przekształcenia szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy zmieniającej nazwę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało w piątek 236 posłów (przy większości...
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej,...
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023

Upływa kadencja prezesa Izby Karnej SN. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński

Wymiar sprawiedliwości
26 maja to ostatni dzień kadencji prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński. Wyboru prezesa izby dokonał prezydent, do którego trafiły...
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
26.05.2023

Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej podejmie uchwałę w sprawie zbrodni sądowych w stanie wojennym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ma podjąć uchwałę w odpowiedzi na pytanie, czy jednorazowe niesłuszne skazanie opozycjonisty w czasie stanu wojennego jest zbrodnią przeciwko...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2023

Dr Czarnecki: Zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania to problem praktyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy to jedno, a praktyka ich stosowania to coś zupełnie innego. Są przepisy, które mądrze interpretowane, mogą pomóc uniknąć problemów. To wymaga jednak zmiany filozofii karania i filozofii...
Monika Sewastianowicz
26.05.2023
1  2  3  4  5    1740
 • Aktualności
  • Będzie wyrok w sprawie ustawy o SN, nie będzie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

   Na najbliższym posiedzeniu plenarnym - między 14 a 16 czerwca br. - Sejm raczej nie będzie głosować nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie poinformowano, że jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda oczekiwany przez władze wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, prace nad projektem dotyczącym zmian w TK zostaną wstrzymane.
  • Dziecko z przemocowego domu łatwiej będzie zabrać w razie zagrożenia

   Pracownik socjalny interweniujący w rodzinie, w której może dochodzić do przemocy wobec dziecka, będzie mógł wkrótce zdecydować o umieszczeniu go np. w rodzinie zastępczej już w momencie, gdy uzna, że istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia. W obecnym brzmieniu przepisu takie zagrożenie musi być bezpośrednie, a to - jak podkreślają prawnicy - powoduje, że z decyzją o zabezpieczeniu dziecka czeka się często do ostatniej chwili.
  • Waldemar Koper nowym wiceprezydentem European Company Lawyers Association

   26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników wewnętrznych, wybrano nowy Zarząd ECLA na kolejna dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

   Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.
  • Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

   Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i systemu, który pozwoli ocenić, co nie zadziałało – mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Jak dodaje, zakładają to złożone w Sejmie propozycje zmian.
  • Dr Czarnecki: Zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania to problem praktyki

   Przepisy to jedno, a praktyka ich stosowania to coś zupełnie innego. Są przepisy, które mądrze interpretowane, mogą pomóc uniknąć problemów. To wymaga jednak zmiany filozofii karania i filozofii stosowania środków zapobiegawczych - mówi o problemie z nadużywaniem aresztu tymczasowego dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

   Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.
  • O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

   Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Radca prawny uczestniczył w bezprawnym zaborze mienia i uniknął kary

   Wyższy Sąd Dyscyplinarny dwukrotnie uniewinnił radcę prawnego, który asystował w nielegalnej eksmisji. Sąd Najwyższy uchylał już dwa razy orzeczenie stwierdzające raz brak winy, a ostatnio - przedawnienie karania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej stwierdziła, że błędem sądu II instancji było nierozpoznanie zarzutów stawianych przez poszkodowanego. Po ich rozpoznaniu można dopiero orzekać o przedawnieniu.
  • Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie sędziego

   Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław K. nie zostanie zatrzymany i przymusowo doprowadzony w celu wykonania czynności procesowych do prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej SN prawomocnie uchylił immunitet tego sędziego na wniosek IPN dotyczący trzech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.
  • SN: Rzecznik ma przyjąć zażalenie w sprawie łączenia stanowisk przez Pierwszą Prezes

   Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Wcześniej rzecznik odmówił przyjęcia takiego zażalenia.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski