Temat dnia

O krok od wzrostu wysokości "urzędówek" dla adwokatów i radców, ale bonusów nie będzie

Rząd przyspieszył pracę nad rozporządzeniami zrównującymi urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru. Chce by były zwolnione z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Nie uwzględniono natomiast uwagi NRA i KIRP m.in. dotyczące konieczności urealnienia wysokości stawek i dostosowania ich do sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Radca prawny nie wydał swoich dzieci matce, jak nakazał sąd

Prawnicy

Sąd dyscyplinarny w dwuinstancyjnym postępowaniu samodzielnie ustala stan faktyczny i suwerennie kwalifikuje czyn na gruncie prawa materialnego. Ocena ta odnosi się również do zarzutów pominięcia dowodów, a Sąd Najwyższy w tym wypadku nie zastępuje tego sądu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w sprawie radcy, który wbrew wyrokowi rozwodowemu, nie wydał dzieci matce.

Jaka kancelaria, taki program do zarządzania. Potrzeby są kluczem

Prawnicy

Nie każda kancelaria potrzebuje dedykowanego programu do zarządzania. W wielu przypadkach mniejsze podmioty, prowadzące jednocześnie zaledwie kilka spraw, nie będą potrzebować zaawansowanych narzędzi wspierających zarządzanie. Potrzeba taka pojawi się, gdy właściciel wraz ze wzrostem ilości pracy, zacznie odczuwać brak kontroli nad zadaniami i rozliczeniami - wynika z raportu „Programy do zarządzania kancelarią prawną. Jak wybrać i wdrożyć najlepszy program dla Twojej kancelarii?".

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej może pomóc kurator

Wymiar sprawiedliwości

Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia, w szczególności przy załatwianiu spraw administracyjnych i podejmowaniu różnych czynności. Tego rodzaju działania może podjąć dla nich kurator. Jego ustanowieniem zajmuje się sąd opiekuńczy, on też określa zakres jego obowiązków i uprawnień. W ostatnim czasie regulacje te były modyfikowane.

Nie będzie posiedzenia Trybunału Stanu do 4 maja 2024 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przewodnicząca Trybunału Stanu (I Prezes SN) postanowiła nie zwołać posiedzenia TS w wymaganym przepisami terminie? Jeżeli posiedzenie pełnego składu TS nie zostanie zwołane najpóźniej na dzień 4 maja br. będzie to naruszenie przepisów prawa – napisał na platformie X Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. To reakcja na pismo dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przewodniczącej TS i I Prezes Sądu Najwyższego, skierowane do sześciu członków TS domagających się zmiany regulaminu Trybunału Stanu.

Prof. Miąsik: Unijny system prawny odporny na rewoltę wobec zasad i praw podstawowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Kwestionowanie w niektórych państwach członkowskich zasad i praw podstawowych prawa unijnego groziło destabilizacją tego systemu. Jednak okazał się on odporny na tę rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających te zasady – twierdzi prof. Dawid Miąsik z Instytutu Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego. 

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Sąd dyscyplinarny w dwuinstancyjnym postępowaniu samodzielnie ustala stan faktyczny i suwerennie kwalifikuje czyn na gruncie prawa materialnego. Ocena ta odnosi się również do zarzutów pominięcia dowodów, a Sąd Najwyższy w tym wypadku nie zastępuje tego sądu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w sprawie radcy, który wbrew wyrokowi rozwodowemu, nie wydał dzieci matce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2024
Prawnicy
Wyrok wydano 19 lat temu, a skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego wniesiona została po upływie pięciu lat od uprawomocnienia zaskarżonego nakazu zapłaty. Mimo to Sąd Najwyższy uwzględnił skargę i stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa, gdyż oprocentowanie umowne w wysokości 30 proc. w skali roku - było lichwą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2024
Prawo cywilne Prawnicy

Zapis na sąd arbitrażowy w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy
Nowością w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na sąd arbitrażowy, jeżeli obie strony procesu tego chcą. Jest to niewątpliwie bardzo interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.
Wojciech Celichowski
22.04.2024
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że aptekę może przejąć tylko aptekarz

Farmacja
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. uznał, że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej...
Szymon Łabędzki
22.04.2024

Neo-SN może postawić na odfrankowienie, ale sądy powszechne raczej nie pójdą tą drogą

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Już za kilka dni w Izbie Cywilnej SN może zapaść uchwała dotycząca kredytów frankowych. Jeśli zostanie podjęta, to przez skład tzw. neo-sędziów. Pełnomocnicy obawiają się, że przy okazji może spełnić...
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
22.04.2024

Czy postępowanie karne da się uwolnić od niewłaściwych praktyk?

Prawo karne
Przeszukania trałowe, areszty wydobywcze, pozorne prawo zatrzymanego do obrońcy – czy polski prawodawca nadal będzie tolerował takie praktyki? Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości, mógł...
Dariusz Dutkowski
20.04.2024

Rzecznik dyscyplinarny ściga sędzie za apel w sprawie prezesa Dudzicza

Wymiar sprawiedliwości
Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wezwał sędzie Olimpię Barańską-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do złożenia oświadczenia w sprawie możliwości...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

W Prokuraturze Zespół do przeciwdziałania m.in. mobbingowi

Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał Zespół do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania. Ma za zadanie zbadać skalę takich zjawisk w Prokuraturze, ocenić...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Sąd oddalił wniosek o wpisanie do KRS zmian w Radzie Nadzorczej PAP

Spółki
O postanowieniu poinformowała Polska Agencja Prasowa. Jak wskazano, zaskarżona przez PAP odmowa wpisu dotyczy zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Sąd w ogóle nie rozpatrywał kwestii wpisania do KRS...
is/PAP
19.04.2024

Sędzia Piotr Jakubiec laureatem nagrody prof. Andrzeja Wąska

Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec został pierwszym laureatem Nagrody im. prof. Andrzeja Wąska. Została ona wręczona w ramach III edycji LubLaw Day - inicjatywy Wydziału Prawa, Prawa...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Minister Bodnar wyjaśnia zasady powoływania na najwyższe stanowiska

Prawnicy
Wybór prezesów sądów i na najważniejsze stanowiska w prokuraturze powinien się odbywać w duchu konkursu, obserwacji przez opinię publiczną – uważa minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ale też w taki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

Zmarł adwokat Jakub Jacyna

Prawnicy
Jakub Jacyna to znana postać warszawskiego środowiska adwokackiego - aktywnie działał zarówno w Okręgowej, jak i Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2010–2012 pełnił funkcję przewodniczącego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

Uchwała frankowa SN nie ujednolici orzecznictwa i narazi Skarb Państwa na odszkodowania

Uchwała pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych, planowana na 25 kwietnia br., nie przyczyni się do usprawnienia toku postępowań z udziałem konsumentów. Doprowadzi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

SN: W sprawie członkostwa w gronie działkowców można odwołać się do sądu

Prawo cywilne Domowe finanse
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym wskazuje, że droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym na wyrok czeka się prawie dwa lata

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Liczba skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego systematycznie wzrasta. W ubiegłym roku było ich o 2 tys. więcej niż w 2022 r. Czas oczekiwania na ich rozpoznanie wydłużył...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

Niedźwiedzica adwokatka/ekolożka z patronatem RPD

Prawnicy
Książka "Leśne sprawy Misi Adwokatki”, przygotowana na zamówienie Naczelnej Rady Adwokackiej i Fundacji Adwokatury w ramach akcji edukacyjnej "Bajeczni Adwokaci", otrzymała właśnie patronat honorowy...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Bliski poród nie zwalnia z obrony - adwokatki interweniują w sądzie

Wymiar sprawiedliwości
Jedna z adwokatek wniosła o zwolnienie jej z obrony z urzędu z powodu zaawansowanej ciąży. Warszawski sąd odmówił, powołując się na dobro sprawy. Dopiero po interwencji Koła Kobiet przy ORA w...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Wniosek o uchylenie immunitetu prokurator Wrzosek wycofany

Prawo karne Prawnicy
Do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo prokuratora regionalnego z Łodzi o wycofanie wniosku w sprawie uchylenia immunitetu warszawskiej prokurator Ewie Wrzosek. Chodzi o śledztwo dotyczące ujawnienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2024

SN: Do znieważenia policjanta nie wystarczy obelga dopisana "przy okazji" na protokole

Policja
Na protokołach zatrzymania i przesłuchania w roli podejrzanego mężczyzna dopisał obelżywe słowa wobec konkretnych policjantów. Za ich znieważenie w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych...
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2024

NSA: Brak skrzynki podawczej PKP Intercity uniemożliwia wydanie wyroku

Wymiar sprawiedliwości Spółki
Skrzynką podawczą nie może być zwykły adres e-mail – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. PKP jako spółka akcyjna nie jest podmiotem, który zgodnie z ustawą o informatyzacji zobowiązany jest do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2024

Krytyka kandydatów do SN nie jest szkodliwa społecznie

Prawo karne
Była to pierwsza taka sprawa, gdy I Prezes Sądu Najwyższego oskarżyła prezesa tego sądu o przekroczenie zasad etyki. W rezultacie Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zdecydowała się na rozpatrzenie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2024

Obrót roszczeniami z dekretu warszawskiego, ważna uchwała NSA

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą obrotu roszczeniami z dekretu warszawskiego. Wynika z niej, że nabywcy roszczeń nie mają prawa do reprywatyzacji na podstawie tzw....
Zofia Gajewska
17.04.2024

RPD: W sprawie Kamilka M. trzeba ponownie skontrolować sądy

Prawnicy
W związku z tragiczną śmiercią Kamilka M., Rzecznik Praw Dziecka wnosi o przeprowadzenie ponownej, pogłębionej i poszerzonej lustracji oraz o poddanie wniosków po lustracji i ewentualnych ogólnych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2024

Sąd będzie mógł, a nie musiał, orzec przepadek auta pijanego kierowcy

Wymiar sprawiedliwości
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w kodeksie karnym. Chodzi o konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Sąd będzie mógł orzec przepadek takiego pojazdu, ale nie będzie miał już...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Koślicki
17.04.2024

Prawnicza epopeja trwa - Kamiński i Wąsik znów pod lupą prokuratury

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kolejny zwrot akcji w trwającej od 2015 r. sadze Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy pod koniec zeszłego roku zostali prawomocnie skazani za działania podejmowane w związku z tzw. aferą...
Monika Sewastianowicz
17.04.2024

Tłumacze przysięgli żądają corocznej waloryzacji

Prawnicy
Za tydzień, 24 kwietnia, przedstawiciele Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych spotkają się z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart, aby omówić najpilniejsze problemy tłumaczy. - Podwyżki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2024

MS chce wprowadzić transparentność procedur przy delegowaniu sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzenie transparentności procedur związanych z delegowaniem sędziów - to jedna z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, która znalazła się w projektowanych zmianach ustroju sądów powszechnych....
Krzysztof Koślicki
16.04.2024

SN: Syndykowi przysługuje zażalenie na traktowanie pozwu jako zgłoszenie wierzytelności

Prawnicy
Postanowienie o przekazaniu pozwu syndykowi jako zgłoszenie wierzytelności podlega zaskarżeniu w formie zażalenia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Syndyk twierdził, że...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.04.2024

Spraw o alimenty jest mniej, ale są bardziej skomplikowane

Wymiar sprawiedliwości
Alimenty nadal są jednym z liderów, jeśli chodzi o sprawy rozpatrywane w wydziałach rodzinnych. Na przestrzeni ostatnich lat ich wpływ się zmniejszył, co wynikało choćby ze spadku liczby dzieci czy...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
16.04.2024

Koszty sądowe uderzają w pacjenta. Także wtedy, gdy sprawę o błąd wygra

Pacjent Zawody medyczne
Poszkodowani pacjenci ponoszą koszty sądowe nawet wtedy, gdy wygrali sprawę dotyczącą błędu medycznego. W skrajnych przypadkach wydatki na opinie biegłych wliczone w koszty w ciągnących się przez...
Katarzyna Nocuń
16.04.2024
1  2  3  4  5    1788
 • Aktualności
  • O krok od wzrostu wysokości "urzędówek" dla adwokatów i radców, ale bonusów nie będzie

   Rząd przyspieszył pracę nad rozporządzeniami zrównującymi urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru. Chce by były zwolnione z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Nie uwzględniono natomiast uwagi NRA i KIRP m.in. dotyczące konieczności urealnienia wysokości stawek i dostosowania ich do sytuacji rynkowej i gospodarczej.
  • Jaka kancelaria, taki program do zarządzania. Potrzeby są kluczem

   Nie każda kancelaria potrzebuje dedykowanego programu do zarządzania. W wielu przypadkach mniejsze podmioty, prowadzące jednocześnie zaledwie kilka spraw, nie będą potrzebować zaawansowanych narzędzi wspierających zarządzanie. Potrzeba taka pojawi się, gdy właściciel wraz ze wzrostem ilości pracy, zacznie odczuwać brak kontroli nad zadaniami i rozliczeniami - wynika z raportu „Programy do zarządzania kancelarią prawną. Jak wybrać i wdrożyć najlepszy program dla Twojej kancelarii?".
  • Neo-SN może postawić na odfrankowienie, ale sądy powszechne raczej nie pójdą tą drogą

   Już za kilka dni w Izbie Cywilnej SN może zapaść uchwała dotycząca kredytów frankowych. Jeśli zostanie podjęta, to przez skład tzw. neo-sędziów. Pełnomocnicy obawiają się, że przy okazji może spełnić się koszmar frankowiczów, bo "nowi" sędziowie mogą pójść w kierunku odfrankowienia. Sędziowie apelacyjni zapewniają jednak, że dobrze się zastanowią zanim na tej podstawie uchylą wyroki. Podkreślają, że uchwała SN ich nie wiąże, a "na stole" są m.in. orzeczenia TSUE.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Miąsik: Unijny system prawny odporny na rewoltę wobec zasad i praw podstawowych

   Kwestionowanie w niektórych państwach członkowskich zasad i praw podstawowych prawa unijnego groziło destabilizacją tego systemu. Jednak okazał się on odporny na tę rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających te zasady – twierdzi prof. Dawid Miąsik z Instytutu Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego. 
  • Czy postępowanie karne da się uwolnić od niewłaściwych praktyk?

   Przeszukania trałowe, areszty wydobywcze, pozorne prawo zatrzymanego do obrońcy – czy polski prawodawca nadal będzie tolerował takie praktyki? Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości, mógł naprawić postępowanie karne, zapobiec takim czynnościom. Działał w innym kierunku, na własną – jak teraz widać – szkodę. Warto, żeby każdy orędownik surowych praktyk śledczych czy piewca populizmu penalnego zyskał świadomość, że każdy może stać się podejrzanym, a skąpe gwarancje procesowe utrudniają odparcie niesłusznych zarzutów - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.
  • Minister Bodnar wyjaśnia zasady powoływania na najwyższe stanowiska

   Wybór prezesów sądów i na najważniejsze stanowiska w prokuraturze powinien się odbywać w duchu konkursu, obserwacji przez opinię publiczną – uważa minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ale też w taki sposób, aby dać szansę kandydatom najlepszego zaprezentowania się, a z drugiej strony – aby komisja konkursowa budziła zaufanie, a także - aby opinia publiczna miała wgląd, w to co się dzieje.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Radca prawny nie wydał swoich dzieci matce, jak nakazał sąd

   Sąd dyscyplinarny w dwuinstancyjnym postępowaniu samodzielnie ustala stan faktyczny i suwerennie kwalifikuje czyn na gruncie prawa materialnego. Ocena ta odnosi się również do zarzutów pominięcia dowodów, a Sąd Najwyższy w tym wypadku nie zastępuje tego sądu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w sprawie radcy, który wbrew wyrokowi rozwodowemu, nie wydał dzieci matce.
  • SN uchyla wyrok wydany 19 lat temu, bo odsetki były lichwiarskie

   Wyrok wydano 19 lat temu, a skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego wniesiona została po upływie pięciu lat od uprawomocnienia zaskarżonego nakazu zapłaty. Mimo to Sąd Najwyższy uwzględnił skargę i stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa, gdyż oprocentowanie umowne w wysokości 30 proc. w skali roku - było lichwą.
  • Wniosek o uchylenie immunitetu prokurator Wrzosek wycofany

   Do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo prokuratora regionalnego z Łodzi o wycofanie wniosku w sprawie uchylenia immunitetu warszawskiej prokurator Ewie Wrzosek. Chodzi o śledztwo dotyczące ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych, zarzuty formułowała jeszcze szczecińska prokuratura regionalna.
  Zobacz więcej