Temat dnia

„Gostynin” po 10 latach z szansą na decyzję. To szpital czy więzienie?

Dwa ministerstwa – sprawiedliwości i zdrowia – są zgodne, że w krótkiej perspektywie konieczne są zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysscocjalnym w Gostyninie i Czersku. Ale zapowiadają też zmiany systemowe, które mają to uregulować zgodnie z zasadami praworządności. W tym wreszcie zdecydować, czy ma to być więzienie, czyszpital.

Od marca biegły na sali sądowej wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowelizacją k.p.c, która weszła w życie w marcu, sąd zarządza przeprowadzenie czynności z udziałem biegłego na sali sądowej na uzasadniony wniosek strony, albo gdy wiarygodność opinii przedstawianej w ramach posiedzenia zdalnego budzi wątpliwości. Inaczej więc niż w przypadku sprzeciwu co do przesłuchania świadka w trybie zdalnym – wniosek dotyczący biegłego nie będzie dla sądu wiążący. To z kolei może prowadzić do sytuacji, że obecność biegłych na sali sądowe stanie się wyjątkiem.

SN szykuje się do uchwały "frankowej", ale może być problem ze składem
Nasz news

SN szykuje się do uchwały "frankowej", ale może być problem ze składem

Prawnicy Kredyty

Pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma zająć się 25 kwietnia zagadnieniem prawnym, dotyczącym kredytów denominowanych w walucie obcej - czyli frankami. Wiadomo, że rozprawie przewodniczyć będzie sędzia Joanna Misztal- Konecka - prezes SN, kierująca tą izbą. Problem w tym, czy uda się zebrać wystarczający do tego skład, bo potrzeba połowy z 30 sędziów. Już teraz 10 z nich odmawia orzekania z sędziami powołanymi przy udziale neo-KRS.

Bodnar: Ławnicy w polskich sądach są niedoceniani

Wymiar sprawiedliwości

Trzeba "na poważnie" wprowadzić ławników do polskich sądów - powiedział w sobotę w Toruniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podkreślił, że konieczne jest, by byli oni doceniani, szanowani; być może "to wystarczy" i nie trzeba będzie myśleć o sędziach pokoju. Zauważył, że mamy piękną tradycję ławników sądowych, którzy są absolutnie niedoceniani przez ostatnie lata.

SN: Żołnierz nie może być pełnomocnikiem Skarbu Państwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową, niebędący adwokatem lub radcą prawnym, nie może być pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa w sprawie cywilnej - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, rozpoznając zagadnienie prawne dotyczące reprezentacji w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pion Dyscyplinarny Adwokatury dyskutuje o odpowiedzialności dyscyplinarnej

Prawnicy

Od 12 do 14 kwietnia w Kielcach trwa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Pionu Dyscyplinarnego Adwokatury. Spotkanie przeznaczone jest dla Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, Prezesów Izbowych Sądów Dyscyplinarnych, Rzeczników Dyscyplinarnych Izb Adwokackich, jak również dla gości - prelegentów, w tym przedstawicieli Prezydium NRA.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Już w przyszłym tygodniu kandydaci na radców prawnych i adwokatów zmierzą się z zadaniami egzaminacyjnymi. Jak co roku będzie to czterodniowy maraton, podczas którego zdający będą rozwiązywać pięć kazusów. Członkowie komisji uspokajają, że zadania będą dostosowane do czasu, jaki zdający będą mieli na ich rozwiązanie. Ale widzą też wady obecnej formuły egzaminacyjnej i nie wykluczają, że w kolejnych latach ulegnie ona zmianie.
Monika Sewastianowicz
15.04.2024
Prawnicy Strefa aplikanta
Lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną, a jeżeli jest zatrudniony w ramach stosunku pracy – również dyscyplinarną. W każdym z powyższych przypadków przesłanki odpowiedzialności są odmienne. Błąd medyczny nie posiada jednak swojej definicji legalnej. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wywodzi się, iż jest nim nie tylko błąd popełniony w leczeniu pacjenta, ale również błąd popełniony na etapie rozpoznania choroby.
Aleksandra Rybak
14.04.2024
Zawody medyczne
Sądy orzekają o nieważności umów spłaconych kredytów frankowych, a kredytobiorcy odzyskują nadpłacone pieniądze. Wielu frankowiczów wciąż jednak nie podjęło jeszcze żadnych działań w celu unieważnienia swojej umowy kredytowej i odzyskania nadpłaconych pieniędzy. Tymczasem można wystąpić do sądu w tej sprawie nawet po wielu latach.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2024
Banki Kredyty frankowe

Rozwój kancelarii wymaga gry zespołowej - bierność kancelarię zabija

Prawnicy Rynek
Są kancelarie, których całe zespoły grają do jednej bramki. Są i takie, w których bariera pomiędzy starszymi i młodszymi prawnikami jest na tyle duża, że ci ostatni nie podejmują żadnych dodatkowych...
Katarzyna Buczkiewicz
13.04.2024

SN: Jedna opłata dla pełnomocnika w e-postępowaniu i zwykłym

Prawo cywilne
W przypadku wniesienia przez powoda, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, pozwu przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2024

Znani naukowcy, sędziowie i prokuratorzy w nowej Komisji Kodyfikacji

Prawnicy
Akty nominacyjne do Komisji Kodyfikacji Ustroju Sądów Powszechnych z rąk ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego odebrało piętnaście osób i przewodniczący prof. Krystian Markiewicz. Wśród...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2024

Sejm przyjął nowelizację o Krajowej Radzie Sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmieniającą zasady wyboru sędziów/członków rady. Wśród poprawek, które zgłoszono wprowadzić podczas prac w komisji, jest taka zgodnie z...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2024

Relacje i mentoring istotne w prawniczej karierze i edukacji

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
W edukacji prawniczej i karierze naukowej dla kobiet ważne jest wsparcie ze strony innych naukowców. Mentoring i budowanie relacji procentują też w pracy zawodowej - w karierze w kancelarii lub...
Monika Sewastianowicz
12.04.2024

Przedsiębiorcy boją się zmian w postępowaniach grupowych i pozwów pieniaczy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Zmiany w konsumenckich postępowaniach grupowych mają szansę w końcu trafić do Sejmu. Są jednak kwestie, które budzą niepokój firm, które mogą znaleźć się w sądzie jako strona pozwana. Przedsiębiorcy...
Inga Stawicka
12.04.2024

Wydział frankowy pęka w szwach - MS chce go wspomóc digitalizacją i etatami

Wymiar sprawiedliwości
W warszawskim wydziale frankowym jest obecnie "na biegu" ponad 45 tys. spraw, a sędziowie mają ich w referatach średnio po 1500. Dodatkowo każdego dnia wpływa tu ok. 1000 pism. Skutkiem jest długi...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2024

SN: Dziecko urodzone w łagrze nie może występować o odszkodowanie

Prawo karne
Tylko szkoda wyrządzona działaczom niepodległościowym i ich dzieciom przez prześladowania polskich organów, a nie radzieckie organy sądowe wymaga naprawienia krzywd – taki jest sens postanowienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2024

Stawki biegłych wreszcie w górę? Prace nad rozporządzeniem na finiszu

Wymiar sprawiedliwości
Nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości od początku podkreśla, że sprawa biegłych jest resortowym priorytetem. Na etapie Komisji Prawniczej jest projekt rozporządzenia - jeszcze starej ekipy -...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2024

Projekt ustawy formalnie kończący działalność komisji ds. wpływów rosyjskich w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości
Grupa posłów Polska 2050-Trzecia Droga skierowała do Sejmu projekt ustawy, który ma formalnie zakończyć działalność Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne...
is/PAP
11.04.2024

Specjalny zespół prokuratorów opracuje wskazówki do spraw dotyczących aborcji

Prokuratura
Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej Zespół Prokuratorów do opracowania wskazówek metodycznych w zakresie prowadzenia spraw dotyczących odmowy dokonania przerwania ciąży...
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2024

Przewodnik o uzgodnieniu płci trafił do wszystkich sądów okręgowych i apelacyjnych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich rozesłało do prezesów sądów publikację „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik”. RPO namawia też, żeby zapoznali się z nim prawnicy, którzy prowadzą...
Monika Stelmach
11.04.2024

Zmiana prawa ma rozwiązać problem podwójnych postanowień spadkowych

Prawo cywilne Domowe finanse
Sąd orzekający w I instancji w postępowaniu, w którym wydano kolejne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy, będzie mógł je uchylić - także z urzędu. Ma też powstać...
Agnieszka Matłacz
11.04.2024

SN: Sędzia przez 40 lat znęcał się nad żoną - pozbawiony stanu spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą, potwierdzone wyrokiem sądu karnego, stanowi jednocześnie naruszenie zasad etycznych i uchybienie godności sędziego. Za taki czyn Sąd Najwyższy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.04.2024

Dziecko przed sądem - MS przygotowało wzory informacji dla świadka i podejrzanego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kim jest podejrzany, kim świadek, jakie mają prawa i obowiązki, z kim można przyjść na przesłuchanie i składanie wyjaśnień, czym jest protokół przesłuchania i co trzeba z nim zrobić - te i inne...
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2024

Do końca 2025 roku e-doręczenia tylko dla chętnych

Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza już przesuwać terminu na uruchomienie e-doręczeń - od 1 października 2024 r. wszyscy muszą mieć adres do e-doręczeń - dowiedział się serwis Prawo.pl. Chce jednak...
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
11.04.2024

NSA: Nabywca roszczeń z dekretu Bieruta nie jest stroną

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Nabywcy roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego nie przysługuje przymiot strony w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji reprywatyzacyjnej na podstawie dekretu Bieruta – orzekł w uchwale...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2024

Sejm nie zajmie się 10 kwietnia zmianami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm w środę, 10 kwietnia, miał zająć się projektem ustawy o TK i projektem przepisów wprowadzających. Ten punkt zostały na razie wykreślony z porządku. Chodzi o zmiany skracające kadencję prezesa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2024

Dr Wiewiórowska-Domagalska: Czas na ustawę frankową minął, trzeba usprawnić orzekanie

Wymiar sprawiedliwości
Czas na ustawę frankową, o której się mówiło przy poprzednich wyborach prezydenckich, minął. W sądach, na koniec 2023 r., było ok. 180 tys. spraw frankowych i należy wdrożyć rozwiązania, które to...
Patrycja Rojek-Socha
10.04.2024

W sprawach frankowych apelacja prawie pewna, choć część banków czasem rezygnuje

Wymiar sprawiedliwości
Banki nie poddają się łatwo w sprawach frankowych. Regułą jest, że składają apelacje od niekorzystnych dla siebie wyroków w I instancji, mimo że przeważnie w II instancji również przegrywają. Nie...
Regina Skibińska
10.04.2024

W Sejmie o nowej definicji zgwałcenia - RPO przeciwny zmianie

W Sejmie trwają prace nad nową definicją zgwałcenia - do czynu dojdzie, jeżeli sprawca nie uzyska świadomej i dobrowolnej zgody drugiej strony. Do parlamentu wpłynęły opinie - m.in. Biura Analiz...
Monika Sewastianowicz
10.04.2024

Ugoda sędziów z I Prezes SN w sprawie wynagrodzeń - bez szans

Prawnicy
Jedenastu sędziów Sądu Najwyższego pozwało I Prezes Małgorzatę Manowską i Skarb Państwa jako pracodawców o zaległe wynagrodzenia za 2021 i 2022 r. spowodowane brakiem waloryzacji. Powołują się oni na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
10.04.2024

Sąd Rejestrowy zatwierdził wpis o ujawnieniu otwarcia likwidacji TVP i Polskiego Radia

Spółki
We wtorek do rejestru przedsiębiorców wpisano otwarcie likwidacji Polskiego Radia. To kolejna odsłona batalii o media publiczne - w poniedziałek warszawski Sąd Rejestrowy wydał długo oczekiwane...
Inga Stawicka
09.04.2024

28 czerwca NSA zajmie się decyzją premiera ws. wyborów korespondencyjnych

Wybory
Ponad trzy lata temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzja ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego z 2020 r., zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów...
Agnieszka Matłacz
09.04.2024

Siedem lat więzienia dla adwokata - groźby, wynoszenie grypsów, mataczenie

Wymiar sprawiedliwości
Na łączną karę siedmiu lat pozbawienia wolności skazał adwokata Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie. Orzekł też wobec niego zakaz wykonywania zawodu i wszelkiej działalności związanej z...
Patrycja Rojek-Socha
09.04.2024

Digitalizacja, ugody, e-pozwy - MS na wojnie z zatorami frankowymi

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Pod koniec 2023 roku w sądach było ok. 180 tys. spraw frankowych. Z pewnością jeszcze ich przybędzie. Prokonsumenckie orzecznictwo TSUE, ale i bilans wygranych, zachęca kolejne osoby do kierowania...
Patrycja Rojek-Socha
09.04.2024

Izba Odpowiedzialności Zawodowej bezradna wobec rzeczników ad hoc

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Obecnie w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach sędziowskich rządzą rzecznicy powołani ad hoc przez ministra sprawiedliwości. Wycofują wnioski o ukarania sędziów za przekroczenie uprawnień...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.04.2024
1  2  3  4  5    1787
 • Aktualności
  • „Gostynin” po 10 latach z szansą na decyzję. To szpital czy więzienie?

   Dwa ministerstwa – sprawiedliwości i zdrowia – są zgodne, że w krótkiej perspektywie konieczne są zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysscocjalnym w Gostyninie i Czersku. Ale zapowiadają też zmiany systemowe, które mają to uregulować zgodnie z zasadami praworządności. W tym wreszcie zdecydować, czy ma to być więzienie, czyszpital.
  • SN szykuje się do uchwały "frankowej", ale może być problem ze składem

   Pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma zająć się 25 kwietnia zagadnieniem prawnym, dotyczącym kredytów denominowanych w walucie obcej - czyli frankami. Wiadomo, że rozprawie przewodniczyć będzie sędzia Joanna Misztal- Konecka - prezes SN, kierująca tą izbą. Problem w tym, czy uda się zebrać wystarczający do tego skład, bo potrzeba połowy z 30 sędziów. Już teraz 10 z nich odmawia orzekania z sędziami powołanymi przy udziale neo-KRS.
  • Od marca biegły na sali sądowej wyjątkowo

   Zgodnie z nowelizacją k.p.c, która weszła w życie w marcu, sąd zarządza przeprowadzenie czynności z udziałem biegłego na sali sądowej na uzasadniony wniosek strony, albo gdy wiarygodność opinii przedstawianej w ramach posiedzenia zdalnego budzi wątpliwości. Inaczej więc niż w przypadku sprzeciwu co do przesłuchania świadka w trybie zdalnym – wniosek dotyczący biegłego nie będzie dla sądu wiążący. To z kolei może prowadzić do sytuacji, że obecność biegłych na sali sądowe stanie się wyjątkiem.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Rozwój kancelarii wymaga gry zespołowej - bierność kancelarię zabija

   Są kancelarie, których całe zespoły grają do jednej bramki. Są i takie, w których bariera pomiędzy starszymi i młodszymi prawnikami jest na tyle duża, że ci ostatni nie podejmują żadnych dodatkowych działań poza pracą merytoryczną na rzecz klientów. Z czego wynika ten brak identyfikacji z kancelarią, a co za tym idzie – bierność w jakiejkolwiek aktywności marketingowej? - analizuje Katarzyna Buczkiewicz, konsultant ds. marketingu prawniczego.
  • Dr Wiewiórowska-Domagalska: Czas na ustawę frankową minął, trzeba usprawnić orzekanie

   Czas na ustawę frankową, o której się mówiło przy poprzednich wyborach prezydenckich, minął. W sądach, na koniec 2023 r., było ok. 180 tys. spraw frankowych i należy wdrożyć rozwiązania, które to rozładują. Te krótkoterminowe to choćby baza dla sędziów z zagadnieniami i orzeczeniami m.in. TSUE oraz digitalizacja akt. Będziemy też stawiać na ugody - mówi dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony konsumenta.
  • Prof. Dziurda: Oznaczanie stron w sprawach cywilnych to stąpanie po polu minowym

   Arbitralność ustawodawcy i niespójność orzecznictwa powodują, że coraz więcej jest spraw, w których nawet doświadczony pełnomocnik nie ma pewności, jak oznaczyć stronę. Konsekwencje ponosi zaś sama strona i to daleko idące, ponieważ grozi jej odrzucenie pozwu albo nieważność postępowania – mówi prof. Marcin Dziurda z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Żołnierz nie może być pełnomocnikiem Skarbu Państwa

   Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową, niebędący adwokatem lub radcą prawnym, nie może być pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa w sprawie cywilnej - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, rozpoznając zagadnienie prawne dotyczące reprezentacji w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
  • SN: Jedna opłata dla pełnomocnika w e-postępowaniu i zwykłym

   W przypadku wniesienia przez powoda, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, pozwu przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne - sąd uwzględnia jedną opłatę za czynności pełnomocnika w wysokości odpowiadającej temu postępowaniu – taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
  • SN: Dziecko urodzone w łagrze nie może występować o odszkodowanie

   Tylko szkoda wyrządzona działaczom niepodległościowym i ich dzieciom przez prześladowania polskich organów, a nie radzieckie organy sądowe wymaga naprawienia krzywd – taki jest sens postanowienia wydanego przez Izbę Karną Sądu Najwyższego. Oznacza to, że osoby skazane przez NKWD i urodzone w więzieniu lub w łagrze, na zesłaniu, nie mogą ubiegać się o rekompensatę.
  Zobacz więcej