Temat dnia

Cztery akty prawne mają uzdrowić Trybunał Konstytucyjny

Uchwała, dwa projekty ustaw dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i projekt zmian w Konstytucji - to pomysł koalicji rządzącej na rozwiązanie problemu TK. W uchwale Sejm ma zaapelować do wszystkich sędziów Trybunału o rezygnację, a tym samym przyłączenie się do procesu demokratycznych zmian. Wskazuje też jednoznacznie, że sędziowie dublerzy nie są sędziami, a funkcje prezesa sprawuje osoba nieuprawniona. Z kolei jeśli chodzi o orzeczenia, to "wypaść z obiegu" ma m.in. wyrok w sprawie aborcji.

Nowa ustawa o skutkach decyzji członków neo-KRS

Prawnicy

Na stronach Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia opublikowano projekt ustawy, która reguluje skutki uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydane w latach 2018–2024, w których podjęciu brał udział sędzia wybrany na członka tej Rady. Neo-sędziowie to w większości osoby, które będąc już sędziami przyjęły awans do wyższej instancji. Ustawa mówi jasno, że powrócą na poprzednie stanowiska, a konkursy należy powtórzyć.

Konflikt w Prokuraturze w sprawie odwołań ze stanowisk

Prawnicy Prokuratura

Między prokuratorami trwa spór. Chodzi o wykładnię przepisów wprowadzających ustawę Prawo o Prokuraturze. Konflikt pojawił się między nowo powołanymi władzami Prokuratury a grupą tzw. Ziobrystów, którzy uważają, że odwołanie prokuratora krajowego było nielegalne. Według prok. Roberta Hernanda i prof. Jacka Potulskiego przywrócenie prok. Dariusza Barskiego do stanu czynnego nastąpiło legalnie. Inaczej uważają jednak minister Adam Bodnar i prof. Jan Zimmermann.

Zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób dla kierowcy w Szczecinie

Prawo karne

33-latek, który w piątek wjechał w grupę kilkunastu osób na pl. Rodła, a następnie doprowadził do kolizji z trzema innymi samochodami na al. Wyzwolenia w Szczecinie, w sobotę w prokuraturze rejonowej usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku oraz spowodowania obrażeń kwalifikowanych z art. 156 oraz art. 157 kodeksu karnego.

SN: Nagana dla prokurator, która kazała bez powodu doprowadzić podejrzanego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prokurator, która nakazała doprowadzić przymusowo podejrzanego, nie miała do tego żadnych podstaw. Czynności podjęte przez obwinioną były oczywiście nieprawidłowe, zwłaszcza że termin do odbioru pisma przez podejrzanego nie minął. A policja zatrzymała i zakuła człowieka w kajdanki. Teraz prokurator za karę nie będzie awansowana przez pięć lat, bo taka jest konsekwencja nagany.

SN: Wartość nieruchomości przy skardze pauliańskiej

Prawo cywilne

Problem, czy zachodzi przesłanka pokrzywdzenia wierzyciela osobistego dotychczasowego właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką, należy oceniać poprzez pryzmat możliwej do uzyskania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Takie zagadnienie rozstrzygnie Izba Cywilna Sądu Najwyższego w uchwale siedmiorga sędziów.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Komisja Europejska w poniedziałek nałożyła karę ponad 1,8 mld euro na amerykański koncern Apple za uniemożliwianie Spotify i innym muzycznym serwisom streamingowym informowania użytkowników o opcjach tańszych płatności poza aplikacją App Store. Decyzja KE została podjęta w związku ze skargą z 2019 r., złożoną przez szwedzką platformę Spotify.
Ret/PAP
04.03.2024
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Niejednokrotnie w sporze sądowym tylko strona powodowa jest aktywna. Bierność strony pozwanej umożliwia więc wydanie wyroku zaocznego. W takim przypadku sądy często uwzględniają żądanie pozwu. Pozwany może oczywiście temu przeciwdziałać. Wyrok wydany podczas jego nieobecności nie będzie zaoczny, jeżeli żądał przeprowadzenia rozprawy pod jego nieobecność lub np. składał w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.
Aleksandra Partyk
04.03.2024
Wymiar sprawiedliwości

Apel o odwołanie kolejnego prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zaapelowali do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie prezesa Rafała Puchalskiego. Chcą również, aby stanowisko stracił jego zastępca, sędzia Józef Pawłowski. Sędziowie rzeszowskiej apelacji zarzucają prezesowi i wiceprezesowi, że fatalnie zarządzają sądem, wobec czego tworzą się ogromne zaległości w rozpoznawaniu spraw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pieniądze z rachunku dłużnika trafią bezzwłocznie do komornika

Wymiar sprawiedliwości
25 marca wchodzą w życie zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego. Banki - w przypadku zajętego rachunku - nie będą już czekać siedmiu dni, tylko bezzwłocznie przekażą środki na rachunek...
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2024

Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

Prawo cywilne Pacjent
Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację...
Beata Dązbłaż
01.03.2024

Problem neo-sędziów zaczyna przytłaczać sądy

Wymiar sprawiedliwości
Jeden neo-sędzia, dwie sprawy, dwa wnioski o jego wyłączenie i dwa różnej treści postanowienia - to sytuacja z ostatnich tygodni, która miała miejsce w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Adwokaci, radcy...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
01.03.2024

Tysiąc złotych za pozew frankowy - reszta zależy od tego, czy będzie biegły

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Frankowicz, decydując się na walkę o unieważnienie umowy, musi liczyć się po pierwsze z kosztami związanymi z reprezentowaniem przez profesjonalnego pełnomocnika. To jednak nie wszystko - do tego...
Regina Skibińska
01.03.2024

Udział Polski w Prokuraturze Europejskiej potwierdzony przez KE

Prokuratura
Komisja Europejska przyjęła w czwartek decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do...
Patrycja Rojek-Socha
29.02.2024

Wyciął bezdomnemu psu nerkę. Sąd ponownie zajmie się sprawą

Prawo karne
Lekarz weterynarii wyciął nerkę Saturnowi - psu adoptowanemu ze schroniska, by przeszczepić ją rasowemu psu z hodowli. Decyzją Sądu Najwyższego sprawa wróci do rozpoznania przez sąd pierwszej...
Katarzyna Nocuń
29.02.2024

Coraz więcej nowych przepisów, krótsze vacatio legis

Prawnicy Administracja publiczna
Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31...
Krzysztof Koślicki
29.02.2024

Sąd nie uzasadnił zabezpieczenia? Zaskarżenie trzeba składać od razu

Wymiar sprawiedliwości
Od 2019 roku obowiązuje przepis, zgodnie z którym sąd może w sprawie cywilnej odstąpić od uzasadnienia postanowienia wpadkowego. Sędziowie korzystają z tego w sprawach rodzinnych, ale też np. w...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
29.02.2024

Prof. Paluszkiewicz: Kontradyktoryjny proces do przywrócenia, rola prokuratora do ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Wprowadzony w 2015 roku kontradyktoryjny model procesu karnego, który po kilku miesiącach został wycofany przez nowy rząd, trzeba bez wątpienia przywrócić. Pilną potrzebą jest też cofnięcie zmian w...
Krzysztof Sobczak
29.02.2024

Osoba z niepełnosprawnością w sądzie porozumie się metodami alternatywnymi

Niepełnosprawność
Sąd ma obowiązek wysłuchać osobę z niepełnosprawnością podczas procedury ustalania dla niej kuratora. Będzie musiał uwzględnić jej indywidualne potrzeby, także wtedy, gdy porozumiewa się...
Beata Dązbłaż
29.02.2024

Ponad 200 spraw przeciwko sędziom prawidłowo stosującym prawo europejskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Cztery lata trwało wyjaśnianie zarzutu złamania Konstytucji przez trzech sędziów. Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie chcieli wyjaśnić, czy w sprawie zachodzi nienależyta obsada sądu. W tym celu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.02.2024

Mediacja ma być sposobem na zatory sądowe, ale z przepisami nadal jest problem

Wymiar sprawiedliwości
Już poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zapewniało, że w mediacji widzi sposób na rozładowanie sądowych zatorów. Wprowadzone zostały różnego rodzaju zmiany w przepisach, miał zacząć...
Patrycja Rojek-Socha
29.02.2024

RPO: W dowodzie osobistym dziecka dwóch kobiet należy uwzględnić obie matki

Prawo rodzinne
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego 8-letniemu Victorowi, który w swoim brytyjskim akcie urodzenia jako rodziców ma wskazane dwie matki - orzekł, że w...
Monika Sewastianowicz
28.02.2024

W Bielsku-Białej o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości
8 marca 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej odbędzie się Konferencja Naukowa pn. „Nieodpłatna pomoc prawa jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego”. Współorganizatorem...
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2024

Korzystna uchwała nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wiąże nową Izbę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Orzeczenia wydane przez zlikwidowaną, nielegalną Izbę Dyscyplinarną były korzystne dla obwinionej prokurator, a zatem uznać można, że sprawa została już osądzona – orzekła Izba Odpowiedzialności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2024

SN: Ukaranie za brak maseczki po wygaśnięciu nakazu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia
Trafnie zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, że między momentem popełnienia czynu a chwilą orzekania, doszło do zmiany normatywnej. Nie ma przy tym znaczenia, że modyfikacji uległ przepis...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2024

Komunikator i e-mail pod kontrolą służb? Rząd wycofuje się z kontrowersyjnych zmian

Policja Nowe technologie RODO
Na tapet wraca nowe Prawo komunikacji elektronicznej - projekt przekazano do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. W zeszłym roku podejście do wdrożenia przepisów zrobił poprzedni rząd, projekt...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.02.2024

Rozprawa TK w sprawie wyborów "kopertowych" przeniesiona na 5 marca

Z wtorkowej wokandy na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynika, że TK przełożył na 5 marca rozprawę dotyczącą tego, czy konstytucyjne były przepisy "antycovidowe" w kontekście poleceń wydawanych...
kn/pap
27.02.2024

Co dalej z prokuratorem krajowym? Opinia prezydenta wymagana, ale niewiążąca

Prokuratura
Prokurator Dariusz Korneluk uzyskał rekomendacje w konkursie na stanowisko prokuratora krajowego. Zgodnie z przepisami powołuje go na wniosek prokuratora generalnego premier, tyle że po uzyskaniu...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

Kolejny wyrok TK w sprawie stawek za urzędówki adwokackie

Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zajął się wysokością urzędówek, tym razem adwokackich. Podobnie jak w poprzednich sprawach wskazał, że norma różnicująca wynagrodzenie dla adwokatów świadczących...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

Rzecznik TSUE: Prawo UE nie określa, jak obniżyć koszt kredytu hipotecznego przy przedterminowej spłacie

Domowe finanse Banki Kredyty
Prawo Unii Europejskiej nie określa sposobu obliczenia obniżki kosztu kredytu hipotecznego w razie jego przedterminowej spłaty - napisał w opublikowanej 22 lutego opinii rzecznik generalny Trybunału...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

SN: Nie każda nominacja neo-KRS jest wadliwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd odwoławczy w uzasadnieniu nie wskazał, że sędzia orzekająca w sprawie nie spełnia minimum standardu niezawisłości i bezstronności. Skuteczne wykazanie nienależytej obsady sądu zakładałoby...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2024

SN: Immunitet sędziego administracyjnego uchyla NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydaje nie Sąd Najwyższy, ale Naczelny Sąd Administracyjny –...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2024

Więźniów ma być mniej – będą zmiany prawne i praktyczne

Wymiar sprawiedliwości
Pod koniec 2023 roku w polskich zakładach karnych i aresztach przebywało blisko 75 tys. osób. W stosunku do liczby ludności to jeden z najwyższych poziomów w Europie i zdaniem obecnego kierownictwa...
Krzysztof Sobczak
27.02.2024

Niby zdalne rozprawy, a dla sądów więcej "papierkowej" roboty

Wymiar sprawiedliwości
Od 14 marca w sprawach cywilnych na stałe będą obowiązywać rozprawy w formule zdalnej, a konkretnie - hybrydowej. Choć sądy mają w tym zakresie postpandemiczne doświadczenia, zmiany odczują m.in....
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
27.02.2024

Prokurator Dariusz Korneluk kandydatem na prokuratora krajowego

Prokuratura
Zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk uzyskał najlepszy wynik w konkursie na prokuratora krajowego i to on został wskazany przez zespół pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marii...
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2024

Coraz bliżej wyłonienia przyszłego prokuratora krajowego, zakończyły się wysłuchania kandydatów

Prokuratura
Niezależność, większa swoboda decyzyjna prokuratorów, zmiany w delegacjach i awansach, poprawa sytuacji finansowej pracowników i urzędników prokuratury, rozliczenia - ale w oparciu o przepisy prawa,...
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2024
1  2  3  4  5    1780
 • Aktualności
  • Cztery akty prawne mają uzdrowić Trybunał Konstytucyjny

   Uchwała, dwa projekty ustaw dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i projekt zmian w Konstytucji - to pomysł koalicji rządzącej na rozwiązanie problemu TK. W uchwale Sejm ma zaapelować do wszystkich sędziów Trybunału o rezygnację, a tym samym przyłączenie się do procesu demokratycznych zmian. Wskazuje też jednoznacznie, że sędziowie dublerzy nie są sędziami, a funkcje prezesa sprawuje osoba nieuprawniona. Z kolei jeśli chodzi o orzeczenia, to "wypaść z obiegu" ma m.in. wyrok w sprawie aborcji.
  • Bierność pozwanego może skończyć się wyrokiem zaocznym

   Niejednokrotnie w sporze sądowym tylko strona powodowa jest aktywna. Bierność strony pozwanej umożliwia więc wydanie wyroku zaocznego. W takim przypadku sądy często uwzględniają żądanie pozwu. Pozwany może oczywiście temu przeciwdziałać. Wyrok wydany podczas jego nieobecności nie będzie zaoczny, jeżeli żądał przeprowadzenia rozprawy pod jego nieobecność lub np. składał w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.
  • Zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób dla kierowcy w Szczecinie

   33-latek, który w piątek wjechał w grupę kilkunastu osób na pl. Rodła, a następnie doprowadził do kolizji z trzema innymi samochodami na al. Wyzwolenia w Szczecinie, w sobotę w prokuraturze rejonowej usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku oraz spowodowania obrażeń kwalifikowanych z art. 156 oraz art. 157 kodeksu karnego.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Paluszkiewicz: Kontradyktoryjny proces do przywrócenia, rola prokuratora do ograniczenia

   Wprowadzony w 2015 roku kontradyktoryjny model procesu karnego, który po kilku miesiącach został wycofany przez nowy rząd, trzeba bez wątpienia przywrócić. Pilną potrzebą jest też cofnięcie zmian w kodeksie postępowania karnego, wzmacniających, wbrew zasadzie kontradyktoryjności, pozycję procesową prokuratora, a ograniczających pozycję sądu, będącego przecież gospodarzem postępowania jurysdykcyjnego - twierdzi prof. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Chcemy spopularyzować mediacje na serio? Zróbmy to po amerykańsku!

   Często w publicznych dyskusjach słyszy się, że „usposobienie Amerykanów”, czy też inne mityczne tezy, jak np. rzekoma „otwartość na zmiany” powodują, że bardziej niż np. Polacy, skłonni są do zawierania ugód. Aktualny czas reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to być może idealny moment, aby z tego rodzaju infantylnymi mitami zerwać - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Odblokowanie KPO prowadzi przez legislacyjne ścieżki

   O ile zaliczki dla państw członkowskich, w ramach KPO, wypłacane są bezwarunkowo, reszta, czyli ok. 55 mld euro, dostępna będzie wyłącznie po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków, nazywanych w sferze publicznej „kamieniami milowymi”. Choć wiele mówi się w tym kontekście o kwestiach związanych z niezależnością sądów, to równie duży wpływ mają zadeklarowane przez Polskę zobowiązania do zmiany zasad prowadzenia procesu legislacyjnego - pisze Gniewomir Wycichowski-Kuchta z kancelarii DZP.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Wartość nieruchomości przy skardze pauliańskiej

   Problem, czy zachodzi przesłanka pokrzywdzenia wierzyciela osobistego dotychczasowego właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką, należy oceniać poprzez pryzmat możliwej do uzyskania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Takie zagadnienie rozstrzygnie Izba Cywilna Sądu Najwyższego w uchwale siedmiorga sędziów.
  • SN: Nagana dla prokurator, która kazała bez powodu doprowadzić podejrzanego

   Prokurator, która nakazała doprowadzić przymusowo podejrzanego, nie miała do tego żadnych podstaw. Czynności podjęte przez obwinioną były oczywiście nieprawidłowe, zwłaszcza że termin do odbioru pisma przez podejrzanego nie minął. A policja zatrzymała i zakuła człowieka w kajdanki. Teraz prokurator za karę nie będzie awansowana przez pięć lat, bo taka jest konsekwencja nagany.
  • SN: Ukaranie za brak maseczki po wygaśnięciu nakazu

   Trafnie zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, że między momentem popełnienia czynu a chwilą orzekania, doszło do zmiany normatywnej. Nie ma przy tym znaczenia, że modyfikacji uległ przepis rozporządzenia, do którego odsyłał kodeks wykroczeń, a nie sam artykuł kodeksu określający wykroczenie. Sąd Rejonowy nie mógł zatem postąpić wbrew regule temporalnej nakazującej stosowanie ustawy nowej, jako łagodniejszej – orzekł Sąd Najwyższy.
  Zobacz więcej