Temat dnia

Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.

Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej przesyłki. Po ponad trzech latach fikcja ta częściowo powraca, co daje szansę na przeprowadzenie większej liczby postępowań zamiast ich umarzania - pisze radca prawny Justyna Peplińska.

Prof. Taborowski: Polski rząd przykłada się do wzmocnienia standardu praworządności w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.

Książki najbardziej przydatne w wymiarze sprawiedliwości nagrodzone

Wymiar sprawiedliwości

Książka Andrzeja Olasia (fot.) pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym oraz Marka Kulika pt. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, zostały nagrodzone w najnowszej edycji konkursu na książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Nagrodę specjalną przyznano książce pt. Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa.

Projekt zmian w odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy wkrótce trafi do Sejmu

Prawnicy

Kiedy w grudniu ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji Prawa o notariacie, opozycja zarzucała mu, że proponowane zmiany mają tak naprawdę zwiększyć kontrolę ministerstwa i zmniejszyć znaczenie samorządu notariuszy. Temat zmian powraca w kolejnym projekcie, ale wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł twierdzi, że tym razem zapisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszaniu notariuszy są łagodniejsze.

SN podwyższa zadośćuczynienie dla Gwiazdy za bezprawny areszt

Sąd Najwyższy podniósł o ponad 350 tys. zł kwotę zadośćuczynienia zasądzonego wcześniej przez wojskowy sąd okręgowy na rzecz znanego działacza demokratycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Była to sprawa o odszkodowania i zadośćuczynienia za aresztowanie na 19 miesięcy za usiłowanie obalenia ustroju. W lipcu 2022 roku sąd zasądził ponad 464 tysiące złotych odszkodowania i 478 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz działacza.

Polecamy książki prawnicze

Sądy administracyjne na razie nie chcą podważać konstytucyjności umarzania postępowań w toku

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która była podstawą do umarzania postępowań niezakończonych ostateczną decyzją, wciąż wzbudza wątpliwości. Wojewódzkie sądy administracyjne nie kwestionują na razie konstytucyjności regulacji - choć skargę w tej sprawie ponad rok temu złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Z kolei NSA, do którego już trafiają skargi kasacyjne, zaczął zawieszać postępowania w oczekiwaniu na decyzję TK.
Inga Stawicka
24.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto dostarcza mu truciznę – już tak. Nie cichną echa wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Wyrok był poprawny, choć sądowi zabrakło empatii – przyznają prawnicy. Ale nie oznacza to, że prawo polskie nie jest sprzeczne z prawami człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Prokurator Generalny w obronie mowy nienawiści?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Dopiero 19 kwietnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyda orzeczenie w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego, który żąda uniewinnienia internauty. Mężczyzna ten wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!”
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

RPO popiera wniosek gminy Kleszczów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany granic

Samorząd terytorialny
Rząd wyłączył z gminy Kleszczów teren z Elektrownią Bełchatów i włączył go do Bełchatowa. Gmina złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw...
Robert Horbaczewski
22.03.2023

Przemoc domowa nie tylko w rodzinie - nowelizacja opublikowana

Wymiar sprawiedliwości
Pojęcie przemocy w rodzinie ma zostać zastąpione przemocą domową, bo ta jest problemem także w nieformalnych związkach czy wśród byłych małżonków, którzy rodziną nie są. Będzie dotyczyć nie tylko...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
22.03.2023

SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Sędzia z instrukcją, jak informować strony o możliwym kierunku rozstrzygnięcia sprawy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Rozwiązanie to miało motywować strony do ugód, w praktyce nie do końca się...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Prokuratura jednak zna autorów hejtu wobec sędziów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Prokuratura poinformowała, że wie kto szkalował w mediach społecznościowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka i chce wrócić do śledztwa w tej sprawie. Tylko z powodu wypadku...
Krzysztof Sobczak
21.03.2023

Prezes sądu i sędziowie krytycznie o komentarzu przewodniczącej KRS wobec wyroku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Oburzenie środowiska sędziowskiego wywołało pismo skierowane przez przewodniczącą KRS do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zawierało sugestię o konieczności skierowania na szkolenie z zakresu prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.03.2023

Trudne dochodzenie odszkodowania za błędy pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli klient zarzuca pełnomocnikowi, że ten niewłaściwie poprowadził jego sprawę, może dochodzić odszkodowania za straty. Wypłaci je ubezpieczyciel prawnika, ale czasem taki spór kończy się w...
Regina Skibińska
21.03.2023

Nowelizacja kpc to również zmiany dotyczące arbitrażu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Najnowsza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zawiera nowe przepisy dotyczące sądu polubownego. Mają one umożliwiać stronom toczącego się postępowania przeniesienie sprawy do arbitrażu, czyli...
Romana Piskuła
21.03.2023

Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

RPO też za uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych

Prawo cywilne Prawnicy
Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

TK: Sprawa uprawnień TSUE do nakładania kar po raz kolejny odłożona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie odbędzie się wyznaczona na wtorek 21 marca br. rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

Sprawa wynagrodzeń sędziowskich do TSUE - jest pierwsze pytanie prejudycjalne

Wymiar sprawiedliwości
Sąd Rejonowy w Białymstoku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym "zamrażania" poprzez ustawę okołobudżetową wynagrodzeń polskich sędziów. TSUE...
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
20.03.2023

W czerwcu SN rozpozna sprawę ułaskawionych przez prezydenta ministrów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przez sześć lat Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia w sprawie prawa łaski, o co wnioskował Marszałek Sejmu. Chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2023

Biustonosz zostanie włączony do więziennej bielizny - jest projekt rozporządzenia

Wymiar sprawiedliwości
Biustonosz zostanie włączony do zestawów bielizny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą otrzymywać kobiety przebywające w więzieniach i aresztach. Obecnie rozporządzenia obejmuje koszulę...
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2023

Niepoczytalność przed karą może uchronić, ale są ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu...
Aleksandra Partyk
18.03.2023

Dziecko w rozwodzie na straconej pozycji - pomocny byłby jego osobisty pełnomocnik

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Polskie rozwody często przypominają batalie, w których wszystkie chwyty są dozwolone, a dzieci stają się w nich kartą przetargową do uzyskania korzystniejszych warunków lub narzędziem do odegrania...
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
18.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2023

Prezydent Rosji ścigany za zbrodnie wojenne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin...
Krzysztof Sobczak
17.03.2023

Troje kandydatów do Izby Pracy SN zostanie przedstawionych prezydentowi

Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego sędzi Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej, a także radców prawnych - dr....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2023

Szef adwokatury apeluje do sędziów, by nie różnicowali stawek pełnomocników

Prawnicy
Różnicowanie stawek adwokackich w zależności od tego, w jakim trybie został ustanowiony obrońca czy pełnomocnik, narusza konstytucyjne gwarancje ochrony praw majątkowych adwokatów. Konieczności...
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2023

SN odpowie, czy jest luka konstrukcyjna związana z brakiem możliwości uzyskania należności podatkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności – taki problem ma rozwiązać Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2023

Prof. Ochmański: Politycy instrumentalnie traktują unijne traktaty

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać...
Krzysztof Sobczak
17.03.2023

W eKRS wciąż brakuje kluczowych dokumentów i funkcjonalności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Od czasu, gdy w systemie eKRS odnotowywano częste awarie, które uniemożliwiały korzystanie z bazy, jego funkcjonowanie technicznie się poprawiło. Jednak zdaniem prawników i referendarzy, nadal są...
Inga Stawicka Patrycja Rojek-Socha
17.03.2023

NSA poczeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z prezydentem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prezydenta RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym i prezydentem. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy Konstytucja...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2023

Sędzia awansowała i od razu skazała aktywistkę proaborcyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Agnieszka Wioletta Brygidyr-Dorosz awansowała jako delegowana do Sądu Apelacyjnego 14 marca br. W tym dniu także wydała wyrok w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Uznała winę oskarżonej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2023

Kolejni ławnicy SN zaprzysiężeni, ale z orzekaniem zaczekają na resztę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W czwartek 16 marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od kolejnych siedmiu osób – ławników SN nowej kadencji. Pozostało jeszcze 16 osób do zaprzysiężenia. Jaki jest dobór i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2023

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu...
Krzysztof Sobczak
16.03.2023
1  2  3  4  5    1731
 • Aktualności
  • Książki najbardziej przydatne w wymiarze sprawiedliwości nagrodzone

   Książka Andrzeja Olasia (fot.) pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym oraz Marka Kulika pt. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, zostały nagrodzone w najnowszej edycji konkursu na książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Nagrodę specjalną przyznano książce pt. Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa.
  • Projekt zmian w odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy wkrótce trafi do Sejmu

   Kiedy w grudniu ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji Prawa o notariacie, opozycja zarzucała mu, że proponowane zmiany mają tak naprawdę zwiększyć kontrolę ministerstwa i zmniejszyć znaczenie samorządu notariuszy. Temat zmian powraca w kolejnym projekcie, ale wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł twierdzi, że tym razem zapisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszaniu notariuszy są łagodniejsze.
  • Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

   Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto dostarcza mu truciznę – już tak. Nie cichną echa wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Wyrok był poprawny, choć sądowi zabrakło empatii – przyznają prawnicy. Ale nie oznacza to, że prawo polskie nie jest sprzeczne z prawami człowieka.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

   Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej przesyłki. Po ponad trzech latach fikcja ta częściowo powraca, co daje szansę na przeprowadzenie większej liczby postępowań zamiast ich umarzania - pisze radca prawny Justyna Peplińska.
  • Prof. Taborowski: Polski rząd przykłada się do wzmocnienia standardu praworządności w UE

   Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.
  • Nowelizacja kpc to również zmiany dotyczące arbitrażu

   Najnowsza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zawiera nowe przepisy dotyczące sądu polubownego. Mają one umożliwiać stronom toczącego się postępowania przeniesienie sprawy do arbitrażu, czyli tzw. konwersję postępowania przed sądem powszechnym w postępowanie przed sądem polubownym - pisze adwokat Romana Piskuła, counsel w kancelarii Kocur i Wspólnicy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

   Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.
  • O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

   Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

   Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.
  • SN podwyższa zadośćuczynienie dla Gwiazdy za bezprawny areszt

   Sąd Najwyższy podniósł o ponad 350 tys. zł kwotę zadośćuczynienia zasądzonego wcześniej przez wojskowy sąd okręgowy na rzecz znanego działacza demokratycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Była to sprawa o odszkodowania i zadośćuczynienia za aresztowanie na 19 miesięcy za usiłowanie obalenia ustroju. W lipcu 2022 roku sąd zasądził ponad 464 tysiące złotych odszkodowania i 478 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz działacza.
  • SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

   Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał w mocy postanowienie o dalszym zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski