Temat dnia

Eliminacja przesłanki o zagrożeniu surową karą ograniczy tymczasowe aresztowania

Minister sprawiedliwości zapowiada ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania. Prawdopodobieństwo mataczenia, albo ucieczki czy ukrywania się trzeba będzie solidnie uprawdopodobnić. Ale prawdziwą rewolucją ma być osłabienie, a może nawet wyeliminowanie zagrożenia surową karą jako przesłanki, która obecnie najczęściej decyduje o aresztowaniu.

Czy Komisje Kodyfikacyjne zmienią wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Wymiar sprawiedliwości

W ostatnim czasie głośno jest wokół wznowienia prac Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego. Utworzono także dwie kolejne: Prawa Rodzinnego oraz Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Nie umniejszając w żadnym stopniu potrzeby, jak i rangi tych wydarzeń stawiam tezę, że największe zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie zależą od zmiany ustaw, nawet rangi kodeksowej. Dużo więcej środowisko prawnicze może zmienić samo. Jak choćby w zakresie relacji z sądami - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

Zgromadzenie warszawskiej izby przyjęło uchwałę w sprawie parytetów przy wyborach

Prawnicy

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zwraca uwagę swoich członków i członkiń, którzy planują kandydować w wyborach do samorządu izby na konieczność zapewniania w jego organach reprezentatywnej dla tego samorządu liczby kobiet - kandydatek na funkcje samorządowe, a co za tym idzie na konieczność wsparcia kandydatur kobiet w nadchodzących wyborach - brzmi przyjęta właśnie uchwała.

Będą zmiany w systemie urzędówek? Minister Bodnar zapowiada analizę modelu

Wymiar sprawiedliwości

Podczas trwającego zgromadzenia warszawskiej izby adwokackiej minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział m.in., że w ślad za rozporządzeniem zrównującym "urzędówki" ze stawkami dla adwokatów z wyboru, pójdą też analizy w zakresie gruntownej reformy dotyczącej stawek. Zmiany rozważane są też w zakresie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej - m.in. poprzez system monitorowania jakości takiej pomocy. Minister zapowiedział także uregulowanie dostępu do obrońcy od momentu zatrzymania.

Chorobę uniemożliwiającą udział w rozprawie weryfikuje lekarz sądowy

Wymiar sprawiedliwości

Nieobecność strony, pełnomocnika strony, biegłego i świadka na rozprawie z powodu choroby jest usprawiedliwiona, o ile zostanie przedłożone zaświadczenie, pochodzące od lekarza sądowego. Kwestię tę regulują przepisy postępowania cywilnego, a lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie takich czynności.

Wynagrodzenia sędziów za 2021-2022 r. - MS pozostawia je orzeczeniom sądów
Nasz news

Wynagrodzenia sędziów za 2021-2022 r. - MS pozostawia je orzeczeniom sądów

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że ewentualne wyrównania sędziowskich wynagrodzeń za lata 2021 - 2022 powinny zostać potwierdzone wyrokami sądów. Co więcej, resort zachęca prezesów do składania sprzeciwów i apelacji. Tak wynika z pisma, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Sam minister sprawiedliwości Adam Bodnar jeszcze w grudniu mówił, że widzi potrzebę uregulowania tej kwestii. A sędziowie, podobnie jak referendarze i prokuratorzy, nie odpuszczają i kierują pozwy do sądów.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Nie przeszła uchwała, zgodnie z którą Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie miałaby zorganizować protest w sprawie m.in. stawek za urzędówki. W zamian przyjęto drugą, w której Rada ma zwrócić się do NRA o konstruktywną współpracę z MS w zakresie zmian w systemie finansowania pomocy prawnej z urzędu oraz wysokości opłat za czynności adwokackie a także wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W przypadku niepowodzenia rozmów, to NRA miałaby przeprowadzić ogólnopolski protest.
Patrycja Rojek-Socha
25.05.2024
Wymiar sprawiedliwości
Poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości kilka razy próbowało wprowadzić zmiany m.in. w art. 155 Kodeksu karnego, dotyczącym nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodziło o to, by częściej - także w przypadku błędów medycznych - stosowane były kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Tymczasem samorząd lekarski chciałby ograniczenia odpowiedzialność karnej lekarzy. Pojawiły się nawet sygnały, że w MS trwają nad tym prace, resort poinformował jednak Prawo.pl, że nie są one obecnie prowadzone.
Patrycja Rojek-Socha
25.05.2024
Prawo karne
Rząd planuje wprowadzenie nowej formy testamentu ustnego – testamentu audiowizualnego. Ryzyko klonowania głosu i wizerunku umierającego przez AI powoduje, iż zastosowanie testamentu audiowizualnego nie będzie należało do form zwykłych testamentu, ale - tak jak w przypadku testamentu ustnego - będzie on formą szczególną - pisze Justyna Korgul, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Justyna Korgul
25.05.2024
Prawo cywilne

Jeden delegat na 90 adwokatów - NRA zmieniła parytet osobowy delegatów na KZA

Prawnicy
Jeden delegat na 90 adwokatów, według stanu adwokatów wpisanych na listę adwokatów w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów, jednakże nie mniej niż sześciu...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2024

Zanim policjant zostanie zwolniony, należy wszechstronnie wyjaśnić sprawę

Policja
Sprawa użycia przez funkcjonariuszy z Inowrocławia paralizatora, elektryzuje opinię publiczną. W mojej ocenie warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Z wypowiedzi rzecznika prasowego KWP...
Jacek Kudła
24.05.2024

Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

Prawo cywilne Prawnicy
Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2024

Do 4 czerwca adwokaci mogą powalczyć o wyrównanie urzędówek

Wymiar sprawiedliwości
W lutym zapadło ważne, z punktu widzenia adwokatów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że wszystkie stawki za urzędówki, określone na podstawie obowiązującego wówczas...
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2024

Stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

Wymiar sprawiedliwości
Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury krytycznie oceniają przekazany do opiniowania projekt zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów...
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2024

Zgromadzenie warszawskiej izby zdecyduje m.in. o proteście w sprawie urzędówek

Prawnicy
Podczas zgromadzenia warszawskiej izby adwokackiej, 25 maja, rozpatrzonych zostanie w sumie 11 projektów uchwał. Jedna z nich - Koła Kobiet przy warszawskiej ORA dotyczy zapewnienia parytetów na...
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2024

Powstanie Szkoła Służby Więziennej

Wymiar sprawiedliwości
W miejsce Akademii Wymiaru Sprawiedliwości powstanie Szkoła Służby Więziennej - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt jest już gotowy, do prokuratury skierowano również wnioski w...
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2024

RPO ma wątpliwości do senackiego projektu zmiany Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości
Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym ma poprawić m.in. ustawa zmieniająca Konstytucję. Rzecznik Praw Obywatelskich punktuje jednak w swojej opinii, że propozycje są niespójne, nieprecyzyjne a...
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2024

Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

Administracja publiczna
Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur...
Robert Horbaczewski
23.05.2024

Prof. Wróbel: Komisyjny projekt pilnych zmian w prawie karnym na dniach u ministra

Wymiar sprawiedliwości
Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z...
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2024

Godna śmierć w szpitalu to ryzyko. Brakuje wytycznych

Pacjent Zawody medyczne
Medycyna ma coraz więcej możliwości podtrzymywania życia, nawet gdy ono nieodwracalnie zanika. Lekarz - zajmując się pacjentem u kresu życia - rozstrzyga między obowiązkiem ratowania, a prawem...
Katarzyna Nocuń
23.05.2024

Aplikanci KSSiP zagrożeni, ale bez związku z nominacją dyrektora

Wymiar sprawiedliwości
Około dwustu aplikantów kończących właśnie aplikację sądową w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest zagrożonych nieuzyskaniem na czas powołania na asesorów, a tym samym pozostaniem bez...
Krzysztof Sobczak
23.05.2024

W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

Prawo karne
W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów...
Krzysztof Koślicki
22.05.2024

Prof. Piotr Girdwoyń nowym dyrektorem KSSiP

Prawnicy
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał 22 maja br. prof. Piotra Girdwoynia do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - chociaż Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

Prawo cywilne
Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

Gdzie skrót, a gdzie nawias – jak prawidłowo powołać podstawę prawną uchwały gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Tekst uchwały należy rozpocząć od wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania. Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jednak jego...
Marek Sondej Ireneusz Krześnicki
22.05.2024

Od 5 czerwca wyższe stawki za "urzędówki" dla adwokatów i radców

Prawnicy
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru. Nie uwzględniono natomiast uwag NRA...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
22.05.2024

SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

Samorząd terytorialny
Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

Bezwzględne dożywocie zniknie z Kodeksu karnego - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego ma już projekt pilnych zmian w przepisach karnych. Mają objąć to, co - w ocenie prawników - zostało przyjęte z naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego....
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
22.05.2024

Prof. Zembrzuski: Ochrona konsumenta nadal nie jest skuteczna

Prawo cywilne
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom. Nie są one w stanie zapewnić jednolitej i przewidywalnej praktyki sądowej -...
Aleksandra Partyk
22.05.2024

TK zajmie się 28 maja uchwałą Sejmu w swojej sprawie

Wymiar sprawiedliwości
28 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów PiS, dotyczącym konstytucyjności uchwały w sprawie TK. Sejm podjął ją 6 marca br. wskazując, że sędziowie dublerzy i ich następcy nie są...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

Trybunał Konstytucyjny: Decyzja w sprawie wyborów kopertowych zgodna z Konstytucją

Zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Robert Horbaczewski PAP
21.05.2024

Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych

Prawnicy
Koło Kobiet przy ORA w Warszawie złożyło właśnie propozycję uchwały do podjęcia na najbliższym, sobotnim zgromadzeniu izby warszawskiej. Chodzi o przyszłoroczne wybory do organów samorządowych. Koło...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

Włodarzewska jak w soczewce skupia problemy polskich spółek

Spółki Prawo gospodarcze
Szerokim echem odbiła się ostatnio sprawa spółki dewelopera, który miał postępować nieuczciwie wobec wierzycieli i klientów. To prawdopodobnie jeden z pierwszych przypadków, w których zastosowanie...
Inga Stawicka
21.05.2024

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2024

Asystent w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - jest przewodnik

Wymiar sprawiedliwości
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw od początku 2023 r. wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

Co dalej z nowelą o KRS, Sejmowi może być nie w smak senacka poprawka o neosędziach

Wymiar sprawiedliwości
Ustawa zmieniająca zasady wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, z kontrowersyjną senacką poprawką, dającą prawo kandydowania do Rady neo-sędziom, może teraz poleżeć w Sejmie, czekając na...
Krzysztof Sobczak
21.05.2024
1  2  3  4  5    1794
 • Aktualności
  • Eliminacja przesłanki o zagrożeniu surową karą ograniczy tymczasowe aresztowania

   Minister sprawiedliwości zapowiada ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania. Prawdopodobieństwo mataczenia, albo ucieczki czy ukrywania się trzeba będzie solidnie uprawdopodobnić. Ale prawdziwą rewolucją ma być osłabienie, a może nawet wyeliminowanie zagrożenia surową karą jako przesłanki, która obecnie najczęściej decyduje o aresztowaniu.
  • Wynagrodzenia sędziów za 2021-2022 r. - MS pozostawia je orzeczeniom sądów

   Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że ewentualne wyrównania sędziowskich wynagrodzeń za lata 2021 - 2022 powinny zostać potwierdzone wyrokami sądów. Co więcej, resort zachęca prezesów do składania sprzeciwów i apelacji. Tak wynika z pisma, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Sam minister sprawiedliwości Adam Bodnar jeszcze w grudniu mówił, że widzi potrzebę uregulowania tej kwestii. A sędziowie, podobnie jak referendarze i prokuratorzy, nie odpuszczają i kierują pozwy do sądów.
  • Chorobę uniemożliwiającą udział w rozprawie weryfikuje lekarz sądowy

   Nieobecność strony, pełnomocnika strony, biegłego i świadka na rozprawie z powodu choroby jest usprawiedliwiona, o ile zostanie przedłożone zaświadczenie, pochodzące od lekarza sądowego. Kwestię tę regulują przepisy postępowania cywilnego, a lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie takich czynności.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy Komisje Kodyfikacyjne zmienią wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości?

   W ostatnim czasie głośno jest wokół wznowienia prac Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego. Utworzono także dwie kolejne: Prawa Rodzinnego oraz Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Nie umniejszając w żadnym stopniu potrzeby, jak i rangi tych wydarzeń stawiam tezę, że największe zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie zależą od zmiany ustaw, nawet rangi kodeksowej. Dużo więcej środowisko prawnicze może zmienić samo. Jak choćby w zakresie relacji z sądami - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Zanim policjant zostanie zwolniony, należy wszechstronnie wyjaśnić sprawę

   Sprawa użycia przez funkcjonariuszy z Inowrocławia paralizatora, elektryzuje opinię publiczną. W...
  • Prof. Wróbel: Komisyjny projekt pilnych zmian w prawie karnym na dniach u ministra

   Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z naruszeniem Konstytucji lub są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, ale też objęcie przepisami Kodeksu karnego 14-latków - odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane, zmiany w dyrektywie kary oraz kradzież zuchwałą - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

   Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż wcześniej musi z urzędu zbadać, czy sędzia sprawozdawca orzekająca w II instancji, jest sędzią bezstronnym. Dlatego zawieszono postępowanie i poproszono o akta personalne sędziego.
  • SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

   Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki jest sens środowej uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego. Nie można zatem przyjąć, że w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wyłączona jest możliwość podejmowania czynności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia - zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika.
  • Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

   Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.
  Zobacz więcej