Temat dnia

Sędziowie, którzy nie przeszli testu niezawisłości nazywają się X.Y.

Już 27 sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych orzekających w sprawach karnych nie spełniło wymogów niezawisłości. Zostali negatywnie zweryfikowani przez Sąd Najwyższy. Ich orzeczenia uznano za nieważne. Pozytywnie test przeszło 12 sędziów. Jednak nie ma szans, aby strony i kierownictwo sądów poznało ich nazwiska, gdyż akta spraw są anonimizowane, choć na wokandach i portalach internetowych są widoczne.

Dynamika procesów społecznych w kancelariach prawnych i ich wpływ na relacje z klientami

Prawnicy

Kancelaria prawna, tak jak każda inna organizacja, jest napędzana przez różnego rodzaju wymianę relacji międzyludzkich. Warto zastanowić się, w jaki sposób dynamika zależności wewnętrznych oraz związane z nią wpływy, postrzeganie społeczne i sposób myślenia, wpływa na relacje z klientami. Bo wspólne cele, osiągnięcia i sukcesy łączą. Bywają też sytuacje, gdzie nie ma elastyczności, firma jest w konserwie, a wizjoner ma pomysły z piekła rodem - pisze Katarzyna Buczkiewicz, konsultant ds. marketingu prawniczego.

22 maja SN podejmie uchwałę w sprawie roszczeń kończących się w weekend

Prawo cywilne

Jeśli ostatni dzień zapłaty faktury minął, a termin do wystąpienia do sądu wypada w weekend, to czy można wystąpić z roszczeniem w poniedziałek? Czy art. 115 k.c. stosuje się do biegu przedawnienia? Trzech sędziów Izby Cywilnej uznało, że uchwała powinna zapaść w składzie siedmiu sędziów w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Posiedzenie jawne zaplanowano na 22 maja br.

Uzyskanie uprawnień przez sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar spotkał się z z reprezentantami środowisk sędziowskich i prokuratorskich. Rozmawiano o bezpieczeństwie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej Polski, w tym także w kontekście sprawy Tomasza Szmydta - byłego sędziego podejrzanego o udział w działalności obcego wywiadu poprzez dzielenie się informacjami, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Polsce.

Nowelizacja korzystna dla zastępców notarialnych

Prawnicy

Sejmowa Komisja petycji skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji ustawy o notariacie. Dotyczy on likwidacji ograniczenia w powołaniu zastępców notarialnych na notariusza, gdy od doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu notarialnego minęło więcej niż 10 lat. Teraz, gdy nowela wejdzie w życie, nie będą musieli ponownie zdawać egzaminu.

W sądach więcej pozwów rozwodowych, ale sądy rozpoznały mniej takich spraw

Wymiar sprawiedliwości

W pierwszym kwartale 2024 r. do sądów trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych czyli o blisko 6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2023 roku. Równocześnie, zakończono w tym czasie 19,8 tys. postępowań rozwodowych - to z kolei mniej o 0,5 proc. niż rok wcześniej. Prawnicy podkreślają, że wzrasta zainteresowanie mediacją.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Jeśli dziecko przywiezione do szpitala z powodu pogryzienia przez psa doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - np. istotnego zeszpecenia, lekarz powinien powiadomić o tym fakcie organy ścigania. Jest wtedy zwolniony z tajemnicy lekarskiej. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko nie doznało ciężkich obrażeń, takiego obowiązku nie ma. Jeszcze inaczej będzie w przypadku podejrzenia przez lekarza, że pogryzienie jest następstwem przemocy domowej.
Beata Dązbłaż
18.05.2024
Opieka zdrowotna
Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z...
Marek Sondej
18.05.2024
Samorząd terytorialny
Krajowa Rada Sądownictwa przełożyła głosowanie dotyczące oceny kandydatury prof. Piotra Girdwoynia na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w związku z koniecznością szczegółowego uzasadnienia jej stanowiska po publicznym wysłuchaniu profesora. Chodzi o to, że profesor, jako kandydat odmówił odpowiadania na pytania sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z 2018 r. Powołał się przy tym m.in. na uchwałę trzech połączonych Izb SN.
Patrycja Rojek-Socha
17.05.2024
Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Trybunału Stanu wzywają do zwołania posiedzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Trybunału Stanu wezwali po raz kolejny prof. Małgorzatę Manowską, przewodniczącą tego Trybunału, do zwołania posiedzenia Trybunału Stanu w najszybszym terminie. Zachowanie pani profesor,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

W Gdańsku o tym, jak wzrost płacy minimalnej wpływa na sytuację wierzycieli

Wymiar sprawiedliwości
Państwo bezbronne wobec dłużników? - pod tym hasłem, w piątek 17 maja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się Ogólnopolska Konferencja dotycząca skuteczności egzekucji...
Patrycja Rojek-Socha
17.05.2024

SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

Prawo karne Prawnicy
Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

NRA apeluje do premiera o uchylenia w całości rozporządzenia dotyczącego urzędówek

Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło właśnie do premiera Donalda Tuska, by złożył wniosek do Rady Ministrów o uchylenie w całości rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3...
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Lepiej się dogadywać, niż walczyć – mediacja musi stać się bardziej powszechna

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Konieczne jest rozszerzenie zakresu obligatoryjnej mediacji – to jeden z ważniejszych wniosków, do jakiego zgodnie doszli eksperci, którzy dyskutowali podczas konferencji „Mediacja – eksperci o...
Inga Stawicka
16.05.2024

TK: Regulamin dotyczący wyłączania neo-sędziów jest niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości
Dzisiaj, 16 maja br., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r. Zdaniem Trybunału ten...
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Dr hab. Magdalena Szafranek przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego

Prawo cywilne
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał dr hab. Magdalenę Szafranek na przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. Komisja będzie przygotowywać rozwiązania legislacyjne dotyczące...
Agnieszka Matłacz
16.05.2024

Premier powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Prawo cywilne
Premier Donald Tusk powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która będzie przygotowywała założenia i ogólne kierunki zmian w prawie cywilnym i prawie gospodarczym prywatnym. Na jej...
Agnieszka Matłacz
16.05.2024

Istniejące organy nie wystarczą - Polska potrzebuje urzędu ds. sztucznej inteligencji

Nowe technologie RODO Prawo unijne
Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w połowie czerwca. W Polsce zakończyły się właśnie prekonsultacje koncepcji projektu ustawy. Jednym z istotniejszych...
Inga Stawicka
16.05.2024

Nowe orzeczenie TSUE: Skutki nieważności umowy kredytowej są bezwarunkowe

Banki Kredyty frankowe
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał niedawno, że przepisy art. 6 i 7 dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie wykładni sądowej, zgodnie z którą skutki uznania umowy za nieważną są uzależnione od warunku...
Wiktor Budzewski
16.05.2024

Wraca sprawa alimentów natychmiastowych, w MS trwają prace

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie, że trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem tzw. alimentów natychmiastowych. Pomysł, który zrodził się i utknął w pracach legislacyjnych za...
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Proces cywilny, proces karny, a może jednolity proces sądowy? - konferencja na WPiA

Prawo karne Prawo cywilne
W piątek, 17 maja, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Proces cywilny? Proces karny? A może jednolity proces sądowy?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW....
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Prokuratura analizuje 63 postępowania z lat 2016-2023

Prokuratura
Pod lupą Prokuratury Krajowej znalazły się 63 postępowania z lat 2016–2023, w których mogło dojść do błędów prokuratury. W jej ocenie były prowadzone w sposób, który wskazuje na brak determinacji...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Zmiany KRS kluczem dla odbudowy praworządności, poprawki Senatu tego nie przekreślają

Wymiar sprawiedliwości
Przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa do składu zgodnego ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi jest kluczowe dla odbudowy praworządności w Polsce. Bez tego pełne wykonanie wiążących...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Andrzej Duda o noweli o KRS: Trafi na biurko, to się nad nią pochylę

Wymiar sprawiedliwości
Ustawa musi trafi na biurko prezydenta i mieć odpowiednią postać, żebym się nad nią pochylił - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnoszą się do nowelizacji ustawy o KRS, którą teraz, po Senacie, ma...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Rzecznik Praw Lekarza interweniuje w sprawie aresztowanego rezydenta

Zawody medyczne
W związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania wobec lek. Andrija K., Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wystosowanie do...
Katarzyna Nocuń
15.05.2024

Po co przedsiębiorcom mediacja? Potencjalnych korzyści jest dużo

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Dlaczego przedsiębiorcy nie biorą udziału w mediacji? Odpowiedź jest prosta - bo jej nie znają. Ponadto przedsiębiorca nie wtajemnicza przecież prawnika w stan swoich finansów i rzadko pyta, czy jest...
Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
15.05.2024

ILGA-Europe “Rainbow Map": Polska po raz kolejny najbardziej homofobiczna w UE

Wymiar sprawiedliwości
Jak wynika z najnowszego rankingu ILGA-Europe “Rainbow Map”, po raz kolejny, Polska okazała się najbardziej homofobicznym państwem Unii Europejskiej. Przed nią uplasowały się Rumunia i Bułgaria. Z...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Kupcy z Marywilskiej z szansą na odszkodowanie - jak nie od właściciela hali, to od Skarbu Państwa

Prawo cywilne Nieruchomości
Kupcy z Marywilskiej w niedawnym pożarze stracili dorobek życia, ale w dochodzeniu ewentualnych roszczeń nie są skazani na porażkę. Na właścicielu nieruchomości komercyjnej spoczywa z mocy prawa...
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Prof. Piskorz-Ryń: Potrzebujemy systemowej reformy służb specjalnych

Wymiar sprawiedliwości
W wyniku ucieczki na Białoruś sędziego Tomasza Szmydta w przestrzeni publicznej rozgorzała dyskusja na temat pilnej potrzeby zmian w prawie. Czy rzeczywiście ich jako państwo potrzebujemy? Na pewno...
Agnieszka Piskorz-Ryń
15.05.2024

Wybór tzw. neo-sędziów do KRS jest niekonstytucyjny

Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów Polskich z zaskoczeniem przyjmują zmiany dokonane przez Senat w ustawie regulującej sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. - Nie zgadzamy się na to,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2024

MS sceptycznie o propozycjach NRA dotyczących stawek za urzędówki

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że propozycje NRA, dotyczące zmian w zasadach wypłacania wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu, wiążą się z potrzebą zbyt wielu zmian legislacyjnych,...
Patrycja Rojek-Socha
14.05.2024

Twórcy będą mogli liczyć na tantiemy - rząd przyjął projekt implementujący dyrektywę DSM

Nowe technologie
Resort kultury, po konsultacjach społecznych, zdecydował się na wprowadzenie kilku istotnych zmian do projektu, który ma na celu implementację unijnej dyrektywy DSM (Digital Single Market). Mają one...
Inga Stawicka
14.05.2024

Wyrok TK w sprawie wyborów "kopertowych" - za tydzień

Na 21 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie odpowiedzialności byłego premiera Mateusza Morawieckiego za wydanie poleceń w związku z przygotowaniem wyborów...
kn/pap Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2024

SN: Sąd z urzędu orzeka o roztrwonionym przez małżonka majątku

Prawo rodzinne Domowe finanse
W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd z urzędu rozstrzyga także o roszczeniach wynikających z nieusprawiedliwionego rozporządzenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2024

RPO: Dyskryminująca ścieżka do zawodu sędziego

Prawnicy
Kryteria powołania na sędziego sądu apelacyjnego są ukształtowane w sposób dyskryminacyjny, co utrudnia możliwość awansu sędziom ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym – uważa prof. Marcin Wiącek,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2024

Prof. Marek Safjan przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Prawo cywilne
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar 13 maja powołał profesora Marka Safjana na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Komisja będzie przygotowywała założenia i ogólne kierunki...
Agnieszka Matłacz
14.05.2024
1  2  3  4  5    1793
 • Aktualności
  • Sędziowie, którzy nie przeszli testu niezawisłości nazywają się X.Y.

   Już 27 sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych orzekających w sprawach karnych nie spełniło wymogów niezawisłości. Zostali negatywnie zweryfikowani przez Sąd Najwyższy. Ich orzeczenia uznano za nieważne. Pozytywnie test przeszło 12 sędziów. Jednak nie ma szans, aby strony i kierownictwo sądów poznało ich nazwiska, gdyż akta spraw są anonimizowane, choć na wokandach i portalach internetowych są widoczne.
  • Uzyskanie uprawnień przez sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych

   Minister sprawiedliwości Adam Bodnar spotkał się z z reprezentantami środowisk sędziowskich i prokuratorskich. Rozmawiano o bezpieczeństwie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej Polski, w tym także w kontekście sprawy Tomasza Szmydta - byłego sędziego podejrzanego o udział w działalności obcego wywiadu poprzez dzielenie się informacjami, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Polsce.
  • Nowelizacja korzystna dla zastępców notarialnych

   Sejmowa Komisja petycji skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji ustawy o notariacie. Dotyczy on likwidacji ograniczenia w powołaniu zastępców notarialnych na notariusza, gdy od doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu notarialnego minęło więcej niż 10 lat. Teraz, gdy nowela wejdzie w życie, nie będą musieli ponownie zdawać egzaminu.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dynamika procesów społecznych w kancelariach prawnych i ich wpływ na relacje z klientami

   Kancelaria prawna, tak jak każda inna organizacja, jest napędzana przez różnego rodzaju wymianę relacji międzyludzkich. Warto zastanowić się, w jaki sposób dynamika zależności wewnętrznych oraz związane z nią wpływy, postrzeganie społeczne i sposób myślenia, wpływa na relacje z klientami. Bo wspólne cele, osiągnięcia i sukcesy łączą. Bywają też sytuacje, gdzie nie ma elastyczności, firma jest w konserwie, a wizjoner ma pomysły z piekła rodem - pisze Katarzyna Buczkiewicz, konsultant ds. marketingu prawniczego.
  • Mikołaj Kozak: Posiedzenia pojednawcze - niepotrzebne przedłużenie postępowań prywatnoskargowych

   W sprawach prywatnoskargowych rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze. W założeniu ma to służyć pojednaniu, likwidacji sporu i uniknięciu konieczności dalszej ingerencji w konflikt przez sąd karny. Czy system działa? W praktyce sytuacje, w których posiedzenie pojednawcze prowadzi do czegokolwiek innego niż przedłużenie postępowania są nadzwyczaj rzadkie - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Oświadczenia majątkowe sędziów niczym niebezpieczna tragifarsa

   Sprawa Tomasza Szmydta, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od kilku dni elektryzuje opinię publiczną w Polsce. Przy okazji warto przyjrzeć się kwestii oświadczeń majątkowych sędziów, prokuratorów, których jawność miała stanowić swoisty "bezpiecznik" dla systemu wymiaru sprawiedliwości. "Bezpiecznik", który zawiódł. Więcej, istnieje ryzyko, że mogą stanowić informacje narażające na niebezpieczeństwo jego dobro - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

   Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw wewnętrznych o sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży ziemi cudzoziemcowi. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że wbrew twierdzeniom ministra sprawiedliwości, nie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego.
  • 22 maja SN podejmie uchwałę w sprawie roszczeń kończących się w weekend

   Jeśli ostatni dzień zapłaty faktury minął, a termin do wystąpienia do sądu wypada w weekend, to czy można wystąpić z roszczeniem w poniedziałek? Czy art. 115 k.c. stosuje się do biegu przedawnienia? Trzech sędziów Izby Cywilnej uznało, że uchwała powinna zapaść w składzie siedmiu sędziów w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Posiedzenie jawne zaplanowano na 22 maja br.
  • TK: Regulamin dotyczący wyłączania neo-sędziów jest niekonstytucyjny

   Dzisiaj, 16 maja br., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r. Zdaniem Trybunału ten regulamin narusza zasadę niezawisłości sędziów. Godzi w fundamenty polskiego porządku prawnego, choćby dlatego, że jest aktem pod-ustawowym. Wprowadzony zakaz orzekania przez neo-sedziów traci moc prawną.
  Zobacz więcej