Temat dnia

Sędziowie bardziej cenią opinie "instytutów" niż biegłych, a te często są wadliwe

Wymiar sprawiedliwości Prawo karne

Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w wydawaniu opinii dla sądów. Problem w tym, że często nie wiadomo kto je sporządza, na jakim sprzęcie i na podstawie jakiej metodologii - a to co trafia do sądu, pozostawia sporo do życzenia. Tymczasem w sądach nadal pokutuje przekonanie, że to co przedstawi instytucja badawcza, jest wartościowe.

Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK

Administracja publiczna

W piątek wpłynął do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, prezesowi NIK - potwierdza Kancelaria Sejmu. Śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Według senatora Krzysztofa Kwiatkowski, b. prezesa NIK, koincydencja czasowa wniosku prokuratury w sprawie szefa NIK i zatrzymania jego syna budzi ostre wątpliwości.

Marcin Wiącek, nowy RPO, złożył ślubowanie przed Sejmem

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dr hab. Marcin Wiącek, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, złożył w piątek ślubowanie przed Sejmem. Prawnik zastąpił na tym stanowisku dr hab. Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku.

TK: Kasacja oczywiście niezasadna tylko z ustnym uzasadnieniem

Prawo karne

Brak obowiązku sporządzenia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji, wydanego na rozprawie, gdy strona nie jest pozbawiona wolności, jest zgodny z prawem do sądu - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ustne uzasadnienie stanowi minimalną gwarancję praw skarżącego.

Lewica chce posiedzenia komisji sprawiedliwości w sprawie sytuacji pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Posłowie Lewicy zapowiedzieli w czwartek, że będą wnioskować o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sytuacji pracowników sądów. Jak twierdzą, chodzi o ich przemocowe traktowanie i mobbing, jakiego wielu doznaje w swoim miejscu pracy.

Sądy niezbyt przychylne nowym technologiom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia COVID–19 przyśpieszyła implementację narzędzi umożliwiających dostęp online do sądu. Ciągle nie jest on jednak wystarczający. Zdalne procedowanie musi respektować prawo „publicznej rozprawy”. Nie może też pomijać wykluczonych cyfrowo – m.in. takie wnioski wynikają z opublikowanego w czwartek raportu „Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości”.

Polecamy książki prawnicze
Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji. Ma jednak zastrzeżenia. W jej ocenie przewidziane sankcje, za nieprzestrzeganie przepisów, są zbyt surowe. Istnieje też ryzyko, że organy będą działać arbitralnie, bez szczególnego nakazu administracyjnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Rynek i konsument Nowe technologie
W ocenie Sądu Apelacyjnego, jeśli z treści pozwu w sposób jednoznaczny wynikało, że powód domaga się wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy, to rozprawę należało wyznaczyć. Mimo wcześniej podpisanej ugody, w której powód zrzeka się roszczeń. Sąd Okręgowy wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, co skutkowało pozbawieniem powoda możliwości obrony jego praw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021
Prawo cywilne
W piątek senatorowie będą kontynuować zadawanie pytań Karolowi Nawrockiemu przed podjęciem decyzji w sprawie jego kandydatury na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W czwartek wybór został przerwany. Przerwę ogłosił wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Przeciwni byli senatorowie PiS, m.in. wicemarszałek Senatu Marek Pęk, którzy określili zarządzenie przerwy jako skandal.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Wymiar sprawiedliwości

Prezes Izby Dyscyplinarnej wzywa do zakończenia sporu, ale nie rezygnuje z urzędu

Prawnicy
Apeluję do każdego, komu bliskie jest dobro naszej Ojczyzny, komu bliskie są wartości i zasady zawarte w Konstytucji RP, aby wykorzystać wszelkie przewidziane prawem możliwości i definitywnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2021

Europejski Trybunał Praw Człowieka też kwestionuje status Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydanym w czwartek wyroku stwierdził "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie...
Agnieszka Matłacz
22.07.2021

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie...
Aleksandra Partyk
22.07.2021

Senat proponuje zwolnienie z kosztów sądowych w e-postępowaniu

Wymiar sprawiedliwości
Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - nad tym senackim projektem debatował...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2021

NSA: Dobrowolna kwarantanna uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia
Jeśli uchybienie terminu do złożenia skargi nastąpiło na skutek przeszkody, której strona nie była w stanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to termin ten biegnie od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2021

Senat: Marcin Wiącek może zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości
Senat zgodził się w środę na powołanie wybranego 8 lipca br. przez Sejm prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do objęcia urzędu konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania. Od...
Krzysztof Sobczak
21.07.2021

Dentons doradcą przy finansowaniu rozbudowy największej farmy wiatrowej w Polsce

Prawnicy Prawo gospodarcze
Zespoły Bankowości i Finansów oraz Energetyki i Zasobów Naturalnych kancelarii Dentons doradzały instytucjom finansującym, w tym Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, DNB Bank Polska, mBank,...
Krzysztof Sobczak
21.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN ogłasza, że rozpoznaje sprawy sędziów i odwołuje posiedzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego kieruje się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a nie zakazem orzekania wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE. W najbliższych tygodniach miała zająć się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2021

Publiczność sądowa w kapciach poczeka na linki do NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nowe uregulowania antycovidowe zakładają, że zasadą procedowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest rozprawa on-line, czyli poprzez transmisję internetową. Izba zajmująca się podatkami...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2021

Czy prezesi sądów dopuszczą do orzekania zawieszonych sędziów?

Prawnicy
Zawieszeni w czynnościach służbowych sędziowie składają pisma do prezesów sądów o dopuszczenie do orzekania. Jest to wynik orzeczenia TSUE z 15 lipca br. Wnioski takie złożyli m.in. sędziowie Igor...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2021

KE: Polska do 16 sierpnia ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Do 16 sierpnia polskie władzie mają czas na zastosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwosci UE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Wiceprzewodnicząca Komisji...
Krzysztof Sobczak
20.07.2021

Członkowie Kolegium SN: Bezprawne ignorowanie orzeczeń TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Orzeczenia TSUE powinny spowodować niezwłoczne zawieszenie wszelkich czynności Izby Dyscyplinarnej - napisało w opublikowanym we wtorek oświadczeniu dziewięcioro członków Kolegium Sądu Najwyższego....
Krzysztof Sobczak
20.07.2021

Adwokatura: Wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Opinie, że postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP i są przykładem...
Krzysztof Sobczak
20.07.2021

Greenberg Traurig pomagał dużemu wykonawcy OZE w wejściu na giełdę

Prawnicy Rynek
Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym ONDE S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji ONDE oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez...
Krzysztof Sobczak
20.07.2021

Prof. Piotrowski: Wykonanie orzeczeń TSUE zależy od konsekwencji organów Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów i postanowienie nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej zależeć...
Krzysztof Sobczak
20.07.2021

MS przygotowuje kolejne przepisy antyprzemocowe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zakaz zbliżania się do samej ofiary przemocy, a nie tylko do miejsca jej zamieszkania, zakaz wstępu do określonych miejsc oraz zakaz komunikacji z ofiarą - takie m.in. nowe przepisy antyprzemocowych...
Krzysztof Sobczak
19.07.2021

Pierwsza prezes SN nie zwoła kolegium w sprawie wykonania orzeczeń TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie dostrzegam obecnie pilnych zagadnień należących do kompetencji Kolegium, które uzasadniałyby organizację posiedzenia tego organu w trybie ekstraordynaryjnym - w taki sposób w opublikowanym w...
Krzysztof Sobczak
19.07.2021

Polityczne awanse sędziów psują wymiar sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Konkursy na stanowiska sędziowskie wygrywają obecnie osoby o dużo niższych kwalifikacjach niż ich konkurenci - wynika z analizy Fundacji Court Watch Polska. Kandydatów do NSA czy Sądu Najwyższego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2021

Zintegrowany System Kwalifikacji przyda się przy certyfikowaniu mediatorów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest coraz głośniej w związku m.in. z pracami nad Krajowym Rejestrem Mediatorów. Co do zasady ma z jednej strony zachęcać do doszkalania się, z drugiej opisywać,...
Patrycja Rojek-Socha
19.07.2021

Dr Krawczyk: Specjalizacje szansą dla młodych prawników

Prawnicy
Nie ma potrzeby, by już na starcie kandydat na adwokata lub radcę prawnego decydował się na wybór specjalizacji zawodowej, ale to jest dobry sposób na znalezienie sobie odpowiedniego miejsca na rynku...
Krzysztof Sobczak
19.07.2021

Sierputowicz: Sytuacja zwierząt lepsza, ale nadal dużo jest do zrobienia

Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Sytuacja zwierząt w Polsce uległa poprawia. Często czym innym są jednak przepisy w ustawie, a czym innym stosowanie ich na co dzień. Jest też wiele obszarów,...
Patrycja Rojek-Socha
17.07.2021

SN: Sprawa o alimenty przeciwko rodzicom - nie w trybie uproszczonym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W stanie prawnym po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2021

Pierwsza prezes SN pozwala Izbie Dyscyplinarnej orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jestem głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna jest w pełni niezależna w sprawowaniu przypisanej jej jurysdykcji - napisała w opublikowanym w piątek oświadczeniu I prezes SN Małgorzata Manowska. I...
Krzysztof Sobczak
16.07.2021

"Środowe śniadania" przeciwko zamrożeniu płac i mobbingowi w sądach

Wymiar sprawiedliwości
W sumie 89 sądów bierze już udział w akcji protestacyjnej przeciw zamrożeniu płac pracowników wymiaru sprawiedliwości i mobbingowi pod hasłem "Środowe śniadania". Za akcją stoi Krajowy Zarząd KNSZZ...
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2021

Trybunał w Strasburgu szybko rozpatrzy sprawę sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakomunikował w piątek polskiemu Rządowi drugą skargę złożoną w sprawie sędziego Igora Tuleyi (nr 51751/20). Oznacza to, że Trybunał rozpozna sprawę...
Krzysztof Sobczak
16.07.2021

Stanisław Trociuk pełni teraz obowiązki RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W związku z zakończeniem z dniem 15 lipca br. pracy na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich przez Adama Bodnara i nie powołaniem jeszcze nowego rzecznika, od piątku obowiązki te pełni wieloletni...
Krzysztof Sobczak
16.07.2021

Rzecznik Radzik pozwał prof. Romanowskiego za "efekt mrożący". Boją się kuli śniegowej - ocenia Romanowski

Wymiar sprawiedliwości
Podporządkowanie sędziów jest warunkiem koniecznym dla odejścia od demokracji liberalnej, w której centrum są wolności i prawa człowieka, w tym prawa kobiet. Autorytaryzm w swoim DNA ma indoktrynację...
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2021
1  2  3  4  5    2337