Temat dnia

W sądach już ponad 700 spraw dotyczących wynagrodzeń prokuratorów

Tylko w Poznaniu i tylko we wrześniu zapadło kolejnych siedem wyroków uwzględniających powództwa prokuratorów dotyczące wypłaty należnego wynagrodzenia w związku z uregulowaniem jego podstawy w ustawie okołobudżetowej. Samych prokuratorskich powództw jest ponad... 700. Tymczasem Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zaopiniował krytycznie ponowne odstąpienie w tym zakresie od przepisów ustawy Prawo o prokuraturze, tym razem w związku z ustawą okołobudżetową na 2024 r.

Zbrodnie sądowe bez przebaczenia, ale czy bez immunitetu?

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza uchwała dotycząca zbrodni sądowej i uchylenia immunitetu sędziego stanu wojennego zapadnie 4 października br. Jest to konsekwencja uchwały pełnego składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 19 września br. Dała ona wskazówki, jak rozstrzygać sprawy sędziów podejrzanych o popełnienie zbrodni sądowych w stanie wojennym, czyli 40 lat temu. Dowiemy się, czy wnioski prokuratorów IPN o osądzenie tych sędziów przez sądy karne są zasadne.

Prof. Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, poszukiwany przez Rosję

Prof. Piotr Hofmański, polski sędzia i I Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pracuje w tym sądzie od 2014 roku. Wcześniej był także sędzią Sądu Najwyższego. Został uznany za poszukiwanego "na podstawie Kodeksu Karnego Fedaracji Rosyjskiej" przez rosyjskie MSZ. Jak poinformował TASS, jego nazwisko figuruje w ministerialnej bazie danych osób poszukiwanych. Nie sprecyzowano podstawy prawnej.

SN: Prokurator ukarana upomnieniem za stłuczkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Drobna kolizja drogowa spowodowana przez prokuratora przy jego nieuwadze nie jest przypadkiem mniejszej wagi – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i przerwała linię orzeczniczą, która wskazywała, że zwykła stłuczka samochodowa prokuratora czy sędziego nie kończy się ukaraniem. Musi być równość wobec prawa – podsumował prezes Izby.

Od nowego roku zmiany w aplikacji radcowskiej

Wymiar sprawiedliwości

Większa liczba godzin zajęć dostępnych w formule e-learningu, które okręgowe izby mogą wprowadzić do planów zajęć, „Prawo rodzinne i opiekuńcze” na I rok aplikacji, a na II, obok zajęć z prawa karnego, praktyki w sądach powszechnych i prokuraturze oraz 40-godzinna rezerwa godzinowa na każdym roku szkoleniowym np. na dodatkowe zajęcia specjalizacyjne - to zmiany wprowadzone do regulaminu aplikacji radcowskiej.

Czego boją się prawnicy?

Prawnicy

Prawnicy borykają się z brakiem szacunku dla ich zawodów, ale i samego prawa. Zarówno komornicy, jak i prokuratorzy, adwokaci czy sędziowie odczuwają coraz większy stres w swojej pracy. Spotykają się z agresją słowną i fizyczną. Stresuje ich nadmiar pracy, nieprzewidywalne zmiany prawa czy stosowanie przez władzę "efektu mrożącego".

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze

TK: Naprawa szkody za wadliwy wyrok

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie wydane w sprawie skargi spółki z o.o. dotyczącej istnienia oraz zakresu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem oraz właściwości miejscowej sądu. Według orzeczenia zgodny z Konstytucją jest przepis kodeksu postępowania cywilnego, stanowiący, że właściwy do orzekania o odszkodowaniu za wyrok niezgodny z prawem jest ten sam sąd, który wcześniej wydał wadliwy wyrok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
W Pałacu Staszica w Warszawie 9 października br. odbędzie się debata pt. "Ochrona bezpieczeństwa narodowego niekonstytucyjnymi środkami? Konstytucyjny status Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich". Organizatorami spotkania są Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel, redaktor naczelny „Państwa i Prawa”.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2023
Prawnicy
Bardzo trudno jest frankowiczom-przedsiębiorcom, procesującym się z bankami o ustalenie nieważności umowy kredytu o zabezpieczenie, polegające na wstrzymaniu spłaty rat. Pojawiły się już jednak pierwsze takie postanowienia. Sytuacja wielu przedsiębiorców niewiele różni się od tej, w której znaleźli się konsumenci.
Regina Skibińska
26.09.2023
Banki Kredyty frankowe

Obiecanki cacanki - kończy się kadencja, a ustaw brak

Modernizacja szpitali, nowelizacja Ordynacji podatkowej, wdrożenie sygnalistów oraz regulacji o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, uregulowanie alimentów natychmiastowych czy statusu biegłych...
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Robert Horbaczewski Monika Pogroszewska Katarzyna Nocuń Aleksandra Partyk
26.09.2023

Opłata reprograficzna też od smartfonów, zapadł ważny wyrok

Nowe technologie
Po 13 latach zakończył się proces w sprawie opłaty reprograficznej. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał firmie Sony wypłatę 576 tys. zł zaległej opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania...
Ret
25.09.2023

Kary za zmianę dostawcy prądu przed terminem nie naruszają unijnego prawa

Prawo gospodarcze Energetyka
Mały przedsiębiorca, który rozwiązuje terminową umowę dostawy prądu, musi liczyć się z tym, że zapłaci karę za jej zerwanie. Unijna dyrektywa go nie obroni. Przepisy krajowe, przewidujące sankcje,...
Renata Krupa-Dąbrowska
25.09.2023

Ośrodki kuratorskie skuteczną szansą na wsparcie zagubionego nastolatka

Prawo rodzinne
Ośrodki kuratorskie, wzmocnione m.in. ubiegłoroczną ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, są jednymi z tych środków wychowawczych, które - jak podkreślają kuratorzy - działają...
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2023

Legitymując obywatela przy granicy, żołnierz musi się przedstawić

Wojsko
Żołnierze wspierający Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią zostali wyposażeni w niektóre uprawnienia, które posiadają funkcjonariusze Straży Granicznej. Analogicznie - mają także takie same...
Regina Skibińska
23.09.2023

Przewodniczący KRK: Wynagrodzenia, większe kompetencje – zawód kuratora trzeba uatrakcyjnić

Wymiar sprawiedliwości
Zawód kuratora sądowego, głównie z powodu wynagrodzeń, stał się zawodem mało atrakcyjnym. Jest coraz mniej chętnych, a osoby o dużych kwalifikacjach przechodzą do innej pracy. To trzeba zatrzymać -...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2023

Prof. Kardas: Władza wymusi posłuch sędziów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli sędziowie będą pomijać przepisy noweli kodeksu karnego i stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka, to władza wykonawcza podejmie prawdopodobnie wszelkie działania, aby skutecznie temu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023

Kolejny korzystny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów może "odkorkować" sądy

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Szczęśliwie Trybunał w Luksemburgu kolejny raz stanął po stronie frankowiczów, gwarantując im szeroką ochronę w myśl przepisów prokonsumenckich, co pozwoli na przyspieszenie ich procesów i jeszcze...
Marcin Szołajski
22.09.2023

SN: Sędzia postawiła się przełożonemu, ale nie złamała etyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sędzia nie ma obowiązku etycznego darzenia sympatią przełożonego. Ma prawo też do wypowiadania swoich opinii, co uczyniła obwiniona sędzia wojskowa. Nie jest to złamanie zasad etycznych ani godności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023

NRA: Połączenie samorządów prawniczych niezgodne z Konstytucją

Prawnicy
Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego oraz samorządów tych zawodów zaufania publicznego na podstawie arbitralnej decyzji politycznej, byłoby niezgodne z wyrażonymi w Konstytucji: zasadami...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2023

Kobieta jak rzecz - na dehumanizację są paragrafy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Kobieta jako dobytek, nieco bardziej wartościowy od zwierząt, ale nadal jako własność mężczyzny, w dodatku bez prawa decydowania - o takich wizjach patriarchatu mówili uczestnicy niedawnej konwencji...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2023

Tymczasowe areszty i jawność w sądach - już wkrótce XIII Konferencja Fundacji Court Watch Polska

Wymiar sprawiedliwości
Jakie wyzwania stoją przed polskimi sądami z perspektywy obywateli? - m.in. na tym zastanawiać się będą uczestnicy Konferencji Fundacji Court Watch Polska. Przedstawione zostaną wyniki najnowszych...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2023

TSUE wydał w czwartek ważny wyrok, przyspieszy rozpoznawanie spraw frankowych

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Jeśli zapis umowny jest w już rejestrze klauzul niedozwolonych, sąd nie musi go każdorazowe badać w postępowaniu indywidualnym, a bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec kredytobiorców, nawet...
Regina Skibińska
21.09.2023

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę...
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023

SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2023

Ugody z bankiem: Czasami propozycje są korzystne dla frankowiczów

Banki Kredyty frankowe
Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej...
Regina Skibińska
21.09.2023

Praca kuratora sądowego niezastąpiona, ale wymaga dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości

Wymiar sprawiedliwości
Świat się zmienia, podobnie jak społeczeństwo i podopieczni kuratorów sądowych. Ich praca, obowiązki i rola jaką odgrywają w wymiarze sprawiedliwości powinna to uwzględniać. Ważne też, by sama...
Patrycja Rojek-Socha
21.09.2023

UODO sprawdza czy ChatGTP nie narusza RODO

Nowe technologie RODO
ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat zainteresowanego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana. Skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. że przetwarza...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Przewiduje ona m.in. ustalanie przez rząd z Prezydentem RP priorytetów w zakresie...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
20.09.2023

Uchwała SN: Za oczywisty błąd sędzia nie odpowiada, tylko za zbrodnię sądową

Błąd w zakresie wykładni i stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego albo oceny dowodów, jeżeli nie stanowi rażącej i oczywistej obrazy przepisów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023

Nowotwór bez taryfy ulgowej w sądzie. Chory frankowicz zwykle czeka jak inni

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.09.2023

SN: Cofnięcie prawa jazdy w zbiegu z zakazem prowadzenia pojazdów

Prawo karne
Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023

Miejsce "bestii" za kratami? Polska o krok od bezwzględnego dożywocia

Prawo karne
Od pierwszego października br., sędzia wymierzając karę dożywotniego więzienia, będzie mógł orzec zakaz warunkowego zwolnienia. Polska wprowadza takie rozwiązanie mimo orzeczeń ETPC, który...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023

Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory
Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej....
Rafał Rozwadowski
20.09.2023

Coraz bliżej zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Prawnicy
Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady...
Patrycja Rojek-Socha
20.09.2023

HFPC: Areszty w Polsce nadal przewlekłe, szwankuje m.in. orzecznicza praktyka

Wymiar sprawiedliwości
Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym. W świetle standardów wynikających z art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymagane jest, by...
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2023

Sędzia Matras: Czy sądy jeszcze są potrzebne? Są prokuratorzy…

Prawo karne
Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023
1  2  3  4  5    1754
 • Aktualności
  • Debata o ochronie bezpieczeństwa niekonstytucyjnymi środkami

   W Pałacu Staszica w Warszawie 9 października br. odbędzie się debata pt. "Ochrona bezpieczeństwa narodowego niekonstytucyjnymi środkami? Konstytucyjny status Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich". Organizatorami spotkania są Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel, redaktor naczelny „Państwa i Prawa”.
  • Obiecanki cacanki - kończy się kadencja, a ustaw brak

   Modernizacja szpitali, nowelizacja Ordynacji podatkowej, wdrożenie sygnalistów oraz regulacji o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, uregulowanie alimentów natychmiastowych czy statusu biegłych sądowych - to tylko niektóre z niespełnionych, legislacyjnych obietnic mijającej kadencji. Niektóre z projektów nawet dotarły do Sejmu, inne utknęły już na etapie planów. Szkoda, bo mogły rozwiązać wiele prawnych problemów.
  • W sądach już ponad 700 spraw dotyczących wynagrodzeń prokuratorów

   Tylko w Poznaniu i tylko we wrześniu zapadło kolejnych siedem wyroków uwzględniających powództwa prokuratorów dotyczące wypłaty należnego wynagrodzenia w związku z uregulowaniem jego podstawy w ustawie okołobudżetowej. Samych prokuratorskich powództw jest ponad... 700. Tymczasem Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zaopiniował krytycznie ponowne odstąpienie w tym zakresie od przepisów ustawy Prawo o prokuraturze, tym razem w związku z ustawą okołobudżetową na 2024 r.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Przewodniczący KRK: Wynagrodzenia, większe kompetencje – zawód kuratora trzeba uatrakcyjnić

   Zawód kuratora sądowego, głównie z powodu wynagrodzeń, stał się zawodem mało atrakcyjnym. Jest coraz mniej chętnych, a osoby o dużych kwalifikacjach przechodzą do innej pracy. To trzeba zatrzymać - mówi w rozmowie z Prawo.pl Dariusz Palmirski, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. Zapowiada opracowanie przez nią propozycji długofalowych zmian.
  • Prof. Kardas: Władza wymusi posłuch sędziów

   Jeśli sędziowie będą pomijać przepisy noweli kodeksu karnego i stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka, to władza wykonawcza podejmie prawdopodobnie wszelkie działania, aby skutecznie temu zapobiegać. Od sędziów wymaga się bowiem konformizmu, jeśli nie można uzyskać sympatii dla przyjmowanych rozwiązań. Zagrożenie sankcjami dyscyplinarnymi ma na celu wymuszenie bezwzględnego posłuchu sędziów - uważa prof. Piotr Kardas z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Sędzia Matras: Czy sądy jeszcze są potrzebne? Są prokuratorzy…

   Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie prokurator zaczyna odgrywać wiodącą rolę. Tak jest i w nowych zmianach w kodeksie karnym – pisze Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego. - Może sądy rzeczywiście już niedługo władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą potrzebne? Są przecież prokuratorzy – dodaje.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  • Zaniedbywanie spadkodawcy spowoduje utratę spadku

   Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale też zaniedbywanie w potrzebie - będą nowymi przesłankami niegodności dziedziczenia. Problem jednak w tym, że skorzystanie z nich może być trudne i czasochłonne. Nie wystarczy akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Trzeba będzie dysponować wyrokiem sądowym.
  • Sędzia Raczkowski - nieformalne zawieszenie przez 6 lat i nagle stan spoczynku

   Sędzia sądu wojskowego zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który pozostaje na stanowisku sędziego w dniu wejścia w życie ustawy, przechodzi z tym dniem w stan spoczynku – to przepis ustawy nowelizującej kodeks cywilny. Dotyczy tylko Piotra Raczkowskiego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TK: Naprawa szkody za wadliwy wyrok

   Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie wydane w sprawie skargi spółki z o.o. dotyczącej istnienia oraz zakresu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem oraz właściwości miejscowej sądu. Według orzeczenia zgodny z Konstytucją jest przepis kodeksu postępowania cywilnego, stanowiący, że właściwy do orzekania o odszkodowaniu za wyrok niezgodny z prawem jest ten sam sąd, który wcześniej wydał wadliwy wyrok.
  • Zbrodnie sądowe bez przebaczenia, ale czy bez immunitetu?

   Pierwsza uchwała dotycząca zbrodni sądowej i uchylenia immunitetu sędziego stanu wojennego zapadnie 4 października br. Jest to konsekwencja uchwały pełnego składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 19 września br. Dała ona wskazówki, jak rozstrzygać sprawy sędziów podejrzanych o popełnienie zbrodni sądowych w stanie wojennym, czyli 40 lat temu. Dowiemy się, czy wnioski prokuratorów IPN o osądzenie tych sędziów przez sądy karne są zasadne.
  • SN: Prokurator ukarana upomnieniem za stłuczkę

   Drobna kolizja drogowa spowodowana przez prokuratora przy jego nieuwadze nie jest przypadkiem mniejszej wagi – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i przerwała linię orzeczniczą, która wskazywała, że zwykła stłuczka samochodowa prokuratora czy sędziego nie kończy się ukaraniem. Musi być równość wobec prawa – podsumował prezes Izby.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski