Temat dnia

HFPC: Nowela ustawy o SN ingeruje w niezależność sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Do Senatu trafiła już ustawa autorstwa prezydenta nowelizująca przepisy o Sądzie Najwyższym. Budzi spore kontrowersje, m.in. ze względu na zmiany zasad wskazywania kandydatów na prezesów SN. Negatywnie zaopiniowała ją też Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która nie ma wątpliwości, że to kolejny krok do ograniczania niezależności sądownictwa, a nawet utrudniania implementacji orzeczeń TSUE.

Sędzia Żurek będzie miał kolejną dyscyplinarkę za wywiad

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów podjął czynności wyjaśniające w związku z wywiadem udzielonym przez krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Według rzecznika sędzia mógł uchybić godności urzędu m.in. poprzez kwestionowanie legalności powołania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Sędzia ma już dyscyplinarkę za wywiad udzielony w 2019 roku Prawo.pl.

ETPC w maju zajmie się sprawą sędziego usuniętego z KRS

Wymiar sprawiedliwości

Rozprawa w sprawie Grzęda przeciwko Polsce wyznaczona została na 19 maja 2021 r. przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o sędziego wybranego w 2016 r. do ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. W wyniku uchwalonej w grudniu 2017 r. noweli ustawy o KRS przerwano jego czteroletnią kadencję i to mimo że taki czas określa wprost konstytucja.

WSA: Prokuratura nie może "ukrywać" danych o wynagrodzeniach przed związkami

Prokuratura

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie odmowy udostępnienia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej.

Sąd Najwyższy po raz kolejny łata dziury w procedurze cywilnej - tym razem postępowanie uproszczone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Ubiegłoroczna nowelizacja procedury cywilnej spędza sen z powiek sędziów, co skutkuje licznymi pytaniami do Sądu Najwyższego. Jedna z ostatnich uchwał dotyczy przepisów przejściowych. Wynika z niej, że apelacje wniesione po wejściu w życie noweli, w sprawach które poprzednio nie podlegały, ale teraz już podlegają przepisom dotyczącym postępowania uproszczonego, powinny tak właśnie być rozpoznawane.

Sprawa Komendy - odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W polskim piśmiennictwie prawniczym szeroko komentowany jest wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, który przyznał 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy za 18 lat niesłusznego pozbawienia wolności. Na jakiej podstawie Tomasz Komenda uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie - analizuje Hanna Puchała z GSW LEGAL.

Polecamy książki prawnicze
Udowodnić wykorzystanie seksualne dziecka jest bardzo trudno - przyznają sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Ofiary są bowiem zdane na dobrą wolę dorosłych. Sprawy dzieją się za tzw. „zamkniętymi drzwiami”, a przeszkodą w wykrywaniu sprawców jest czas, zderzenie z autorytetem rodzica, wychowawcy czy duchownego. Stąd postulaty zniesienia terminu przedawnienia karalności tych przestępstw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
06.03.2021
Prawo karne Prawo rodzinne
Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
05.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Chodzi o restrukturyzację zadłużenia Polimex Mostostal o łącznej wartości około 2 mld zł. Właśnie zakończył się szósty i ostatni jego etap. Kancelaria Clifford Chance doradzała wierzycielom finansowym, w trwający 8 lat proces zaangażowany był ponad 30-osobowy zespół jej prawników.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021
Rynek

SN: Niejasny testament sąd może rozwikłać

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych - brzmi uchwała trzech sędziów Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2021

Służby specjalne częściej zajrzą do Krajowego Rejestru Karnego

Wymiar sprawiedliwości Policja
Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Policja, Straż Graniczna mogą pozyskiwać dane z Krajowego Rejestru Karnego, także prowadząc np. czynności operacyjno–rozpoznawcze. To rozszerzenie ich...
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021

Rekompensata za niesłuszne zarzuty - idea dobra, ale luki mogą zamrozić śledztwa

Wymiar sprawiedliwości
Przedstawione zarzuty karne nie tylko komplikują życie, ale prowadzą do stygmatyzacji tych, którzy je usłyszeli. Senatorowie proponują więc, by za niewątpliwie niesłuszne zarzuty lub oskarżenie...
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021

TK powie, czy stosować wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją oraz potwierdzenia...
Krzysztof Sobczak
03.03.2021

NSA oceni odwołania kandydatów do SN, ale skutki niewiadome

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Po wtorkowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Naczelny Sąd Administracyjny wróci do rozpatrywania odwołań kandydatów do Sądu Najwyższego, którzy pominięci zostali w procesie nominacji. Jeśli...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
03.03.2021

Komisja ds. pedofilii proponuje zaostrzenie kar i zniesienie przedawnienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Likwidacja przedawnienia przestępstw pedofilskich, podniesienie ochrony granicy prawnokarnej dzieci do 16. roku życia i rezygnacja kar nieizolacyjnych za pedofilię - takie m.in. rozwiązania znalazły...
Krzysztof Sobczak
03.03.2021

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspiera Mayr-Melnhof Karton przy wielomilionowej transakcji

Rynek
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspiera austriacką grupę Mayr-Melnhof Karton przy planowanym zakupie papierni w Kwidzynie od International Paper za kwotę około 670 mln euro i dodatkowo ok. 33 mln...
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2021

SN: Niepoczytalny sprawca podpalenia biura poselskiego leczy się na wolności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sprawca podpalenia biura posłanki Beaty Kempy leczy się na wolności. Sąd stwierdził jego niepoczytalność i umorzył sprawę. - Izolacja zabezpieczająca nie może trwać w nieskończoność bez sprawdzania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2021

Nie ten sam sąd a druga instancja - SN wskazuje, kto rozpatrzy zażalenia w sprawie kontaktów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Zażalenia poziome miały co do zasady usprawnić i przyspieszyć szczególnie proste sprawy cywilne. Mimo że nowa procedura obowiązuje już prawie półtora roku sądy nadal mają z nimi problemy. Efekt -...
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2021

Usługi prawne to nie usługi prawnicze - doradcy podatkowi prawdopodobnie bez kas on-line

Rachunkowość Doradca podatkowy
Doradcy podatkowi nie wiedzą, czy od 1 lipca będą musieli - tak jak adwokaci i radcowie prawni - posiadać kasy fiskalne on-line. Wszystko przez „usługi prawnicze”, jakie zapisało w rozporządzeniu...
Grażyna J. Leśniak
03.03.2021

TSUE: Brak sądowej kontroli nad decyzjami KRS sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie...
Krzysztof Sobczak
02.03.2021

Zdziwiony Jezus nie obraża - przestępstwo obrazy uczuć religijnych do poprawki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Bezsporny jest nałożony na wolność sumienia i wyznania parasol ochronny w formie obowiązujących przepisów prawa. Z tej wolności wywodzi się prawnokarna ochrona uczuć religijnych. Z drugiej zaś...
Marcin Pawelec-Jakowiecki
02.03.2021

Sędzia Stępkowski: Powołanie sędziów do Sądu Najwyższego jest nieodwracalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości UE jedynie powtórzył prokonstytucyjną wykładnię, którą Izba Kontroli z powodzeniem stosowała od ponad roku w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2021

Sąd: Tęcza nie obraża. Sąd uniewinnia za "tęczową Maryję"

Prawo karne
Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Chodziło o wywieszanie plakatów przedstawiających Matkę Boską z tęczową aureolą. Za popełnienie przestępstwa groziły...
Monika Sewastianowicz
02.03.2021

E-doręczenia tak, ale konieczna możliwość weryfikacji

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
W publicznej dyskusji nad planowaną nowelizacją procedury cywilnej, zgodnie z którą przystępując do sporu sądowego w sprawach cywilnych, adwokaci i radcowie prawni będą musieli podać adres e-mailowy,...
Robert Szczepanek
02.03.2021

Sądy wadliwie wpisały hipotekę przymusową na 27 mln zł - skarga nadzwyczajna prokuratury

Wymiar sprawiedliwości
Sądy dokonały błędnej wykładni przepisów prawa i de facto pozbawiły właścicieli lokali ochrony wynikającej z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - wskazał w skardze nadzwyczajnej Prokurator...
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2021

Prof. Załucki: Proces cywilny trzeba usprawniać, ale nie kosztem praw stron

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najnowsze propozycje zmian w procedurze mają usprawnić proces cywilny, gdzie oczekiwanie na rozpoznanie sprawy i jej zakończenie jest coraz dłuższe. Tego rodzaju uzasadnienie zdaje się być motorem...
Mariusz Załucki
02.03.2021

Sąd Okręgowy: Sędzia Tuleya nadal zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie wpływa na zmianę stanowiska prezesa warszawskiego sądu okręgowego w tej...
Krzysztof Sobczak
01.03.2021

Strasburg: Obwieszczenia tylko w internecie nie naruszają prawa dostępu do sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku opublikowanym 16 lutego uznał, iż notyfikacja decyzji administracyjnej wyłącznie w drodze obwieszczenia w Internecie nie naruszyła prawa do rzetelnego...
Katarzyna Warecka
01.03.2021

Do DZP dołącza Rafał Grochowski wraz z zespołem

Rynek
Z początkiem marca do grona partnerów kancelarii DZP dołączył Rafał Grochowski. Wraz ze swoim zespołem wzmocni Praktykę Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych prowadzoną przez Andrzeja Foltyna,...
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2021

SN: W procesie poszlakowym dowody ocenia się nie tylko indywidualnie, ale i jako całość

Wymiar sprawiedliwości
Nie zawsze sąd dysponuje dowodami bezpośrednimi, które wskazują na popełnienie przestępstwa. Czasami w aktach znajdują się jedynie dowody pośrednie czyli poszlaki. Na ich podstawie sąd również może...
Aleksandra Partyk
01.03.2021

Szykuje się sejmowa batalia o e-doręczenia - samorządy liczą na posłów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Projekt ma wprowadzić m.in. e-licytacje nieruchomości, a przy okazji zmienia zapisy tarczy antykryzysowej, dotyczące spraw cywilnych. Propozycje te są na tyle kontrowersyjne, że przedstawiciele...
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2021

Zepsuty telewizor? Szansą gwarancja lub rękojmia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie zawsze klient kupuje rzecz bez wad. Gdyby nieświadomie nabył rzecz mającą inne cechy niż wynikało to z opisu, to może skorzystać z określonych uprawnień przewidzianych prawem. To klient podejmuje...
Aleksandra Partyk
28.02.2021

Myśleli, że śpi pijany. Policja zapłaci 600 tys. zł zadośćuczynienia

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Zachowanie mężczyzny, który przez ponad 17 godzin leżał bez ruchu na posadzce izby zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, funkcjonariusze interpretowali jako stan upojenia alkoholowego....
Robert Horbaczewski
27.02.2021

WSA: Prawo do prywatności nie blokuje udostępnienia wyroków

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Udostępnienie wyroków i ich uzasadnień w sprawach o naruszenie dóbr osobistych wymaga zaawansowanego procesu anonimizacji. Prezes sądu powinien więc pozbawić orzeczenia informacji, które...
Dorian Lesner
27.02.2021

Dyżur tak nudny, że można pomalować paznokcie – bezpłatna pomoc prawna nie działa

Prawnicy
Osoby potrzebujące pomocy prawnej rzadko korzystają z darmowych porad – bywa, że nawet nie mają świadomości, że coś takiego istnieje. A gdy mają, trudno im ocenić, czy pomoc im przysługuje. Co więcej...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
27.02.2021

Uderzenie w jawność - HFPC zaniepokojona wnioskiem prezes SN do Trybunału

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która domaga się stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2021
1  2  3  4  5    2316