Temat dnia

Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych

Koło Kobiet przy ORA w Warszawie złożyło właśnie propozycję uchwały do podjęcia na najbliższym, sobotnim zgromadzeniu izby warszawskiej. Chodzi o przyszłoroczne wybory do organów samorządowych. Koło chce zapewnienia miejsc na listach dla - jak wskazano w dokumencie - dostatecznej, reprezentatywnej liczby kobiet, kandydatek na funkcje samorządowe.

TK zajmie się 28 maja uchwałą Sejmu w swojej sprawie

Wymiar sprawiedliwości

28 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów PiS, dotyczącym konstytucyjności uchwały w sprawie TK. Sejm podjął ją 6 marca br. wskazując, że sędziowie dublerzy i ich następcy nie są sędziami Trybunału, zaś Julia Przyłębska nie jest osobą uprawnioną do sprawowania funkcji prezesa. Uchwała zawiera też apel - do wszystkich sędziów Trybunału, by zrezygnowali i przyłączyli się do demokratycznych przemian.

Co dalej z nowelą o KRS, Sejmowi może być nie w smak senacka poprawka o neosędziach

Wymiar sprawiedliwości

Ustawa zmieniająca zasady wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, z kontrowersyjną senacką poprawką, dającą prawo kandydowania do Rady neo-sędziom, może teraz poleżeć w Sejmie, czekając na decyzję polityczną. Prof. Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej o Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury, sugeruje w rozmowie z Prawo.pl, że warto poczekać na ustawę generalnie regulującą status neosędziów. Komisja już nad nią pracuje.

Trybunał Konstytucyjny: Decyzja w sprawie wyborów kopertowych zgodna z Konstytucją

Zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Umorzył postępowanie w tym zakresie.

SN: Prokurator przyznał się do wypicia pięciu piw i stracił immunitet

Prawnicy

Prokurator rejonowy został przez Sąd Najwyższy pozbawiony immunitetu, mimo że uporczywie kwestionował wadliwość pomiarów dokonanych przez policję. Zachowanie prokuratora godziło w bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym i stanowiło oczywiste naruszenie podstawowego obowiązku uczestnika tego ruchu, jakim jest zachowanie należytej ostrożności – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

RPO: Potrzeba jasnych kryteriów klasyfikacji skarg na adwokatów

Prawnicy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi obywateli na niewłaściwe kwalifikowanie przez organy samorządu adwokackiego zawiadomień o deliktach dyscyplinarnych. Wynika z nich, że zawiadomienia takie nagminnie rozpatrywane są jako skargi w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i nie są przekazywane do rzecznika dyscyplinarnego, wobec czego nie są traktowane jako zawiadomienie o przewinieniu dyscyplinarnym.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2024
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Szerokim echem odbiła się ostatnio sprawa spółki dewelopera, który miał postępować nieuczciwie wobec wierzycieli i klientów. To prawdopodobnie jeden z pierwszych przypadków, w których zastosowanie mogą znaleźć zaostrzone sankcje za przestępstwa niegospodarności. Jak zaznaczają eksperci, na tym przykładzie widać również szerszy problem, dotyczący rad nadzorczych w polskich spółkach - i tego, że często nie spełniają one swojej funkcji.
Inga Stawicka
21.05.2024
Spółki Prawo gospodarcze
Rządy od lat szukają sposobów na dłużników alimentacyjnych. Na legislacyjnym stole ponownie znalazły się alimenty natychmiastowe i pomysł tablic alimentacyjnych. Prawnicy, w tym również sędziowie, nie mają wątpliwości, że każde rozwiązanie, które przyspieszy sądowe decyzje w tym zakresie i spowoduje, że będą one skuteczne - jest dobre. Są już jednak wątpliwości, dotyczące m.in. tego, co powinno znaleźć się w tabelach, jak powinny wyglądać wyliczenia i czy taka alimentacyjna sprawiedliwość rzeczywiście rozwiąże problem.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
21.05.2024
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Asystent w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - jest przewodnik

Wymiar sprawiedliwości
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw od początku 2023 r. wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

AI, nowe technologie - konkurencyjny prawnik musi być z nimi za pan brat

Prawnicy
Badania dotyczące trendów na rynku prawniczym niezmiennie pokazują znaczenie nowych technologii i sztucznej inteligencji - i to nie tylko w zakresie komunikacji i obsługi klientów, ale też...
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2024

Dziecko czeka na decyzję sądu rodzinnego nawet kilka lat

Prawo rodzinne
Sędziowie rodzinni są obciążeni sprawami, ich referaty sięgają nierzadko 800 spraw, do pracy nie zachęcają m.in. jej warunki i brak perspektyw awansu. Dużym problem jest brak biegłych, czego efektem...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
20.05.2024

Zwiększa się liczba małych kancelarii komorniczych, mają niższy wpływ spraw

Wymiar sprawiedliwości
W 2023 r. do kancelarii komorniczych wpłynęło w sumie 4 mln 250 spraw, ale co ciekawe - na poszczególne kancelarie przypadało najmniej spraw od lat. Nie udało się też wszystkich załatwić, choć...
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2024

Dynamika procesów społecznych w kancelariach prawnych i ich wpływ na relacje z klientami

Prawnicy
Kancelaria prawna, tak jak każda inna organizacja, jest napędzana przez różnego rodzaju wymianę relacji międzyludzkich. Warto zastanowić się, w jaki sposób dynamika zależności wewnętrznych oraz...
Katarzyna Buczkiewicz
18.05.2024

Sędziowie, którzy nie przeszli testu niezawisłości nazywają się X.Y.

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Już 27 sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych orzekających w sprawach karnych nie spełniło wymogów niezawisłości. Zostali negatywnie zweryfikowani przez Sąd Najwyższy. Ich orzeczenia uznano za...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2024

Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

Samorząd terytorialny
Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji...
Marek Sondej
18.05.2024

Pogryzienie przez psa przemocą domową? Lekarz musi ją zgłosić

Opieka zdrowotna
Jeśli dziecko przywiezione do szpitala z powodu pogryzienia przez psa doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - np. istotnego zeszpecenia, lekarz powinien powiadomić o tym fakcie organy ścigania....
Beata Dązbłaż
18.05.2024

Uzyskanie uprawnień przez sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar spotkał się z reprezentantami środowisk sędziowskich i prokuratorskich. Rozmawiano o bezpieczeństwie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w kontekście aktualnej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

Nowelizacja korzystna dla zastępców notarialnych

Prawnicy
Sejmowa Komisja petycji skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji ustawy o notariacie. Dotyczy on likwidacji ograniczenia w powołaniu zastępców notarialnych na notariusza, gdy od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

KRS przełożyła opiniowanie nowego dyrektora KSSiP - bo nie chciał z nią rozmawiać

Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa przełożyła głosowanie dotyczące oceny kandydatury prof. Piotra Girdwoynia na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w związku z koniecznością szczegółowego...
Patrycja Rojek-Socha
17.05.2024

Sędziowie Trybunału Stanu wzywają do zwołania posiedzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Trybunału Stanu wezwali po raz kolejny prof. Małgorzatę Manowską, przewodniczącą tego Trybunału, do zwołania posiedzenia Trybunału Stanu w najszybszym terminie. Zachowanie pani profesor,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

W sądach więcej pozwów rozwodowych, ale sądy rozpoznały mniej takich spraw

Wymiar sprawiedliwości
W pierwszym kwartale 2024 r. do sądów trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych czyli o blisko 6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2023 roku. Równocześnie, zakończono w tym czasie 19,8 tys. postępowań...
Patrycja Rojek-Socha
17.05.2024

W Gdańsku o tym, jak wzrost płacy minimalnej wpływa na sytuację wierzycieli

Wymiar sprawiedliwości
Państwo bezbronne wobec dłużników? - pod tym hasłem, w piątek 17 maja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się Ogólnopolska Konferencja dotycząca skuteczności egzekucji...
Patrycja Rojek-Socha
17.05.2024

SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

Prawo karne Prawnicy
Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

22 maja SN podejmie uchwałę w sprawie roszczeń kończących się w weekend

Prawo cywilne
Jeśli ostatni dzień zapłaty faktury minął, a termin do wystąpienia do sądu wypada w weekend, to czy można wystąpić z roszczeniem w poniedziałek? Czy art. 115 k.c. stosuje się do biegu przedawnienia?...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2024

NRA apeluje do premiera o uchylenia w całości rozporządzenia dotyczącego urzędówek

Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło właśnie do premiera Donalda Tuska, by złożył wniosek do Rady Ministrów o uchylenie w całości rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3...
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Lepiej się dogadywać, niż walczyć – mediacja musi stać się bardziej powszechna

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Konieczne jest rozszerzenie zakresu obligatoryjnej mediacji – to jeden z ważniejszych wniosków, do jakiego zgodnie doszli eksperci, którzy dyskutowali podczas konferencji „Mediacja – eksperci o...
Inga Stawicka
16.05.2024

TK: Regulamin dotyczący wyłączania neo-sędziów jest niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości
Dzisiaj, 16 maja br., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r. Zdaniem Trybunału ten...
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Dr hab. Magdalena Szafranek przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego

Prawo cywilne
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał dr hab. Magdalenę Szafranek na przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. Komisja będzie przygotowywać rozwiązania legislacyjne dotyczące...
Agnieszka Matłacz
16.05.2024

Premier powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Prawo cywilne
Premier Donald Tusk powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która będzie przygotowywała założenia i ogólne kierunki zmian w prawie cywilnym i prawie gospodarczym prywatnym. Na jej...
Agnieszka Matłacz
16.05.2024

Istniejące organy nie wystarczą - Polska potrzebuje urzędu ds. sztucznej inteligencji

Nowe technologie RODO Prawo unijne
Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w połowie czerwca. W Polsce zakończyły się właśnie prekonsultacje koncepcji projektu ustawy. Jednym z istotniejszych...
Inga Stawicka
16.05.2024

Nowe orzeczenie TSUE: Skutki nieważności umowy kredytowej są bezwarunkowe

Banki Kredyty frankowe
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał niedawno, że przepisy art. 6 i 7 dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie wykładni sądowej, zgodnie z którą skutki uznania umowy za nieważną są uzależnione od warunku...
Wiktor Budzewski
16.05.2024

Wraca sprawa alimentów natychmiastowych, w MS trwają prace

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie, że trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem tzw. alimentów natychmiastowych. Pomysł, który zrodził się i utknął w pracach legislacyjnych za...
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Proces cywilny, proces karny, a może jednolity proces sądowy? - konferencja na WPiA

Prawo karne Prawo cywilne
W piątek, 17 maja, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Proces cywilny? Proces karny? A może jednolity proces sądowy?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW....
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024

Prokuratura analizuje 63 postępowania z lat 2016-2023

Prokuratura
Pod lupą Prokuratury Krajowej znalazły się 63 postępowania z lat 2016–2023, w których mogło dojść do błędów prokuratury. W jej ocenie były prowadzone w sposób, który wskazuje na brak determinacji...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Zmiany KRS kluczem dla odbudowy praworządności, poprawki Senatu tego nie przekreślają

Wymiar sprawiedliwości
Przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa do składu zgodnego ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi jest kluczowe dla odbudowy praworządności w Polsce. Bez tego pełne wykonanie wiążących...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024
1  2  3  4  5    1793
 • Aktualności
  • TK zajmie się 28 maja uchwałą Sejmu w swojej sprawie

   28 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów PiS, dotyczącym konstytucyjności uchwały w sprawie TK. Sejm podjął ją 6 marca br. wskazując, że sędziowie dublerzy i ich następcy nie są sędziami Trybunału, zaś Julia Przyłębska nie jest osobą uprawnioną do sprawowania funkcji prezesa. Uchwała zawiera też apel - do wszystkich sędziów Trybunału, by zrezygnowali i przyłączyli się do demokratycznych przemian.
  • Trybunał Konstytucyjny: Decyzja w sprawie wyborów kopertowych zgodna z Konstytucją

   Zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Umorzył postępowanie w tym zakresie.
  • Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych

   Koło Kobiet przy ORA w Warszawie złożyło właśnie propozycję uchwały do podjęcia na najbliższym, sobotnim zgromadzeniu izby warszawskiej. Chodzi o przyszłoroczne wybory do organów samorządowych. Koło chce zapewnienia miejsc na listach dla - jak wskazano w dokumencie - dostatecznej, reprezentatywnej liczby kobiet, kandydatek na funkcje samorządowe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dynamika procesów społecznych w kancelariach prawnych i ich wpływ na relacje z klientami

   Kancelaria prawna, tak jak każda inna organizacja, jest napędzana przez różnego rodzaju wymianę relacji międzyludzkich. Warto zastanowić się, w jaki sposób dynamika zależności wewnętrznych oraz związane z nią wpływy, postrzeganie społeczne i sposób myślenia, wpływa na relacje z klientami. Bo wspólne cele, osiągnięcia i sukcesy łączą. Bywają też sytuacje, gdzie nie ma elastyczności, firma jest w konserwie, a wizjoner ma pomysły z piekła rodem - pisze Katarzyna Buczkiewicz, konsultant ds. marketingu prawniczego.
  • Mikołaj Kozak: Posiedzenia pojednawcze - niepotrzebne przedłużenie postępowań prywatnoskargowych

   W sprawach prywatnoskargowych rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze. W założeniu ma to służyć pojednaniu, likwidacji sporu i uniknięciu konieczności dalszej ingerencji w konflikt przez sąd karny. Czy system działa? W praktyce sytuacje, w których posiedzenie pojednawcze prowadzi do czegokolwiek innego niż przedłużenie postępowania są nadzwyczaj rzadkie - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Oświadczenia majątkowe sędziów niczym niebezpieczna tragifarsa

   Sprawa Tomasza Szmydta, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od kilku dni elektryzuje opinię publiczną w Polsce. Przy okazji warto przyjrzeć się kwestii oświadczeń majątkowych sędziów, prokuratorów, których jawność miała stanowić swoisty "bezpiecznik" dla systemu wymiaru sprawiedliwości. "Bezpiecznik", który zawiódł. Więcej, istnieje ryzyko, że mogą stanowić informacje narażające na niebezpieczeństwo jego dobro - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

   Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.
  • SN: Prokurator przyznał się do wypicia pięciu piw i stracił immunitet

   Prokurator rejonowy został przez Sąd Najwyższy pozbawiony immunitetu, mimo że uporczywie kwestionował wadliwość pomiarów dokonanych przez policję. Zachowanie prokuratora godziło w bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym i stanowiło oczywiste naruszenie podstawowego obowiązku uczestnika tego ruchu, jakim jest zachowanie należytej ostrożności – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej.
  • SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

   Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw wewnętrznych o sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży ziemi cudzoziemcowi. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że wbrew twierdzeniom ministra sprawiedliwości, nie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego.
  Zobacz więcej