Temat dnia

Sądy będą rozliczać czas pracy swoich pracowników, już proponują zmiany w regulaminach

Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo kiedy zmiany zaczną obowiązywać, sądy już teraz próbują zmienić swoje regulaminy pracy i... napotykają opór ze strony związkowców. Ci mówią wprost - regulamin to prawo, nie można do niego wpisywać czego się chce i kiedy się chce.

MS rozważa rezygnację lub obniżenie kryterium wieku dla kandydatów na asystenta sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wyeliminowanie tej przesłanki spośród warunków formalnych wymaganych od kandydatów na asystenta lub... jej zmianę.

KE: Nie będzie funduszy, bo sądy w Polsce nie są niezależne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa - oświadczyła w piątek po raz kolejny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że członkowie Komisji są głęboko przekonani, iż nie ma już niezależności sądownictwa w Polsce. Jej zdaniem polskie władze nie wykonały porozumienia w sprawie KPO.

Minister zdrowia decyduje o przedawnieniu przestępstw - MS zapowiada zmianę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przepis ustawy „cowidowej” faktycznie uzależnia zasady przedawniania karalności od decyzji Ministra Zdrowia. Przesłanką wstrzymania biegu przedawnienia jest bowiem obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – a decyduje o tym Minister Zdrowia w rozporządzeniu. To zaś oznacza możliwość decyzji w tej sprawie aktem niższego rzędu niż ustawa.

Polskie dzieci potrzebują lepszej opieki psychiatrycznej, wydziały rodzinne wzmocnienia kadrowego

Wymiar sprawiedliwości

Podjęcia szybkich działań mających na celu poprawą opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce, zaprzestania dyskryminowania ich w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć, orientację i niepełnosprawność, uregulowania prawnego procesu tranzycji, w końcu wzmocnienia kadrowego wydziałów rodzinnych - domaga się w podjętej uchwale Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.

SN: Zawieszeni sędziowie żądają testu niezawisłości od sądu i wyłączenia ławników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego tymczasowo będzie zasiadać 14 sędziów, aż do zakończenia rozpoznawania wszystkich spraw przydzielonych z Izby Dyscyplinarnej, co może potrwać do listopada. Na razie największym problemem są wnioski obrony o przeprowadzenie testu niezawisłości, które powodują, że kolejne sprawy zawieszonych sędziów spadają z wokandy.

Polecamy książki prawnicze
Rzadko, ale zdarza się, że po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest ponowne jego prowadzenie. Sytuacje mogą być różne. W postępowaniu nie brała udziału osoba, która jest spadkobiercą - np. pozamałżeńskie dziecko zmarłego. Czasami krewni z opóźnieniem odnajdą to, czego początkowo brakowało, czyli testament zmarłego. To również uzasadnia ponowne ustalenie przez sąd kręgu spadkobierców.
Aleksandra Partyk
24.09.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Komornicy sądowi zobowiązani są do obliczenia, poboru i zapłaty podatku, a także mają obowiązek wystawienia faktury z tytułu dokonanej przez nich sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. W niektórych okolicznościach sprzedaż taka korzystać może ze zwolnienia z VAT. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
23.09.2022
VAT Doradca podatkowy
Czy prokuratura może dowolnie korzystać z podsłuchanych informacji, które są objęte tajemnicą zawodową? Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczy się sprawa znanego doradcy podatkowego i radcy prawnego Marka K., w której śledczy ujawnili, że podsłuchiwali jego rozmowy z klientami i używali zgromadzonych w ten sposób informacji bez zezwolenia sądu.
Paweł Rochowicz
23.09.2022
Prawnicy Doradca podatkowy Prokuratura

W sobotę egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Prawnicy Strefa aplikanta
W sobotę 24 września 2022 r. o godz. 11 na terenie całego kraju, po raz siedemnasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz...
Krzysztof Sobczak
23.09.2022

Sąd Okręgowy: Juszczyszyn ma wrócić do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych - nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny,...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism w eKRS

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Złożono już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism przez portal obsługujący elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. - Ten system dynamizuje rozwój polskiej gospodarki i oznacza ogromne ułatwienia dla...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Biznes pominięty w konsultacjach projektu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Prawo karne Prawo gospodarcze
Pracodawcy zostali pominięci w konsultacjach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - alarmuje w liście do ministra sprawiedliwości Konfederacja Lewiatan....
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Łódź: Instytut Ekspertyz Medycznych będzie wspierał prokuraturę i sądy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Zawody medyczne
Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zgromadzenie najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną - to główne zadania Instytutu Ekspertyz Medycznych, który...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Prezes "Iustitii" nagrodzony przez sędziów z całego świata

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Krystian Markiewicz, otrzymał nagrodę od Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ). Nagrodę przyznano w uznaniu zasług za obronę...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Piotr Pawliszak: W no-fault nie chodzi o całkowite wyłączenie odpowiedzialności karnej

Prawo karne Zawody medyczne
Niezmiennie odpowiedzialność karna dotyczyłaby rażącego niezachowania ostrożności, a dodatkowo podkreślić należy, że prawo karne stanowi tylko jeden z kilku instrumentów weryfikacji postępowania...
Katarzyna Nocuń
22.09.2022

SN: Orzeczenie o przepadku mienia pozwala prezesowi sądu wystąpić o uznanie darowizny za nieważną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Skarb Państwa, a konkretnie prezes sądu, który orzekł przepadek osiągniętej przez oskarżonego korzyści majątkowej, może zastosować skargę pauliańską w celu ochrony należności wynikających z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2022

Sędziowska "zbrodnia sądowa" to sytuacja wyjątkowa - potrzebne zmiany w dyscyplinarkach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sytuacje, w których sędzia ponosi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale i karną za wydane orzeczenie, powinny być absolutnie wyjątkowe - wskazuje Rada Legislacyjna przy premierze i postuluje...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2022

Zmiany w spadkach i utracona (?) szansa dla partnerów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rządowy projekt przewiduje zmiany w katalogu uprawnionych do dziedziczenia, w tym ograniczenie kręgu spadkobierców należących do trzeciej grupy wyłącznie do dziadków, wujów, stryjów, ciotek i...
Mateusz Wąsik
22.09.2022

Apel: Jednolity Sąd Patentowy powinien objąć jurysdykcją także Polskę

Nowe technologie Prawo gospodarcze Prawo unijne
Polska powinna przystąpić do konwencji o Jednolitym Sądzie Patentowym - apelowali uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej prawu patentowemu. Ich zdaniem zapewniłoby to lepszą spójność...
Paweł Rochowicz
21.09.2022

„Przygody z Paragrafem” - MS ma ofertę programów edukacyjnych dla szkół

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiło ofertę programów edukacyjnych pn. „Przygody z Paragrafem”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, klas 7 – 8. Programy...
Krzysztof Sobczak
21.09.2022

Prokurator powiela nieprawdziwe dane o sędzim Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W celu wyłączenia sędziego z rozpoznawania kasacji, Prokuratura Krajowa podała fałszywe informacje. Prezes Izby Karnej Michał Laskowski wyraził nadzieję, że w przyszłości prokuratorom stawającym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022

Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala...
Krzysztof Koślicki
21.09.2022

SN: Zawieszenie sędziego jest represyjne, orzekanie nie stanowi przestępstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Odpowiedzialności Zawodowej w składzie tymczasowym nie wyraziła zgody na zawieszenie sędzi Małgorzaty D.-W. z Zielonej Góry, która zastosowała dwa tygodnie aresztu wobec osoby uchylającej się od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022

Senacka komisja zaopiniuje ławników do dwóch izb SN

Wymiar sprawiedliwości
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaopiniuje w środę, 21 września, kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do marszałka Senatu zgłoszono 59 osób, w tym 15 obecnych ławników...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
21.09.2022

Projekt ustawy o kuratorach jednak do poprawy; ma być zastępca rzecznika dyscyplinarnego

Wymiar sprawiedliwości
Na początku października sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie pracować nad projektem noweli o kuratorach sądowych. Ci obawiają się m.in. zmian w dyscyplinarkach. Zgodnie z...
Patrycja Rojek-Socha
21.09.2022

Sądy administracyjne do reformy - nie tylko zmiana właściwości miejscowej

Wymiar sprawiedliwości
Rząd rusza z reformą sądów administracyjnych, chce przy tym skorzystać z narzędzi zastosowanych już w procedurze cywilnej - m.in. zażaleń poziomych i posiedzeń niejawnych. A skargi na decyzje np....
Patrycja Rojek-Socha
21.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Minister niesłusznie wkroczył w sferę orzeczniczą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN stwierdziła niezasadność zarządzenia ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 2022 roku o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Marzanny...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2022

TSUE: Nie ma podstaw do prewencyjnego zatrzymywania danych osobowych

Administracja publiczna RODO
Niedozwolone jest uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej danych o ruchu przez rok od dnia ich zapisu, zapobiegawczo, w celu...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

UE: Jest porozumienie w sprawie finansowania z KPO, ale fundusze będą po spełnieniu kamieni milowych

Finanse publiczne Prawo unijne
Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu umowy z Polską dotyczącej finansowania z Funduszu Odbudowy. Konieczne jest jeszcze podpisanie porozumienia operacyjnego. Potem państwa członkowskie mogą...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej w SN może działać sprawnie, ale nie zamknie to konfliktu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wyznaczenie sędziów nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego daje nadzieję na jej sprawne prace, jednak nie zakończy konfliktu wśród sędziów - ocenia rzecznik tego sądu Aleksander...
Paweł Rochowicz
20.09.2022

Nowa Izba SN z 11 sędziami przystąpi do pracy - mogą być odszkodowania i nowe kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 20 września odbędzie się posiedzenie nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej jeszcze w składzie tymczasowym wyznaczonym przez I Prezes SN. Chodzi o sprawy zawieszenia sędziów oraz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2022

Powstają pierwsze listy adwokatów gotowych z urzędu reprezentować dzieci

Wymiar sprawiedliwości
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaczęła tworzyć odrębną listę adwokatek i adwokatów gotowych do świadczenia pomocy prawnej z urzędu dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i tych, które...
Patrycja Rojek-Socha
20.09.2022

SN: Nie wiadomo, czy prokuratorzy, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet, mogą stanąć przed sądem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które doprowadziły do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie rozstrzygają, czy uchylone immunitety prokuratorskie pozwalają na ukaranie tych osób. Nie zawierają...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2022

MF: Zgodne z ustawą podwyżki dla sędziów niesprawiedliwe dla pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości
Trzymanie się przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych i Prawa o prokuraturze spowodowałoby w 2023 r. wzrost wynagrodzeń sędziów i prokuratorów o 21, 89 proc. - wynika z pisma Ministerstwa...
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2022

Jest skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, w październiku wybór prezesa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Andrzej Duda w sobotę wieczorem 17 września wyznaczył jedenastu sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Jest to sześciu sędziów powołanych po grudniu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2022
1  2  3  4  5    2397
 • Aktualności
  • Sądy będą rozliczać czas pracy swoich pracowników, już proponują zmiany w regulaminach

   Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo kiedy zmiany zaczną obowiązywać, sądy już teraz próbują zmienić swoje regulaminy pracy i... napotykają opór ze strony związkowców. Ci mówią wprost - regulamin to prawo, nie można do niego wpisywać czego się chce i kiedy się chce.
  • MS rozważa rezygnację lub obniżenie kryterium wieku dla kandydatów na asystenta sędziego

   Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wyeliminowanie tej przesłanki spośród warunków formalnych wymaganych od kandydatów na asystenta lub... jej zmianę.
  • Krąg spadkobierców niby znany, ale czasem sąd musi ponownie go ustalić

   Rzadko, ale zdarza się, że po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest ponowne jego prowadzenie. Sytuacje mogą być różne. W postępowaniu nie brała udziału osoba, która jest spadkobiercą - np. pozamałżeńskie dziecko zmarłego. Czasami krewni z opóźnieniem odnajdą to, czego początkowo brakowało, czyli testament zmarłego. To również uzasadnia ponowne ustalenie przez sąd kręgu spadkobierców.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

   Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala utrzymać i rozwijać współpracę. Klienci doceniają takie wsparcie, a my - nie bądźmy hipokrytami - mamy dzięki temu szansę na sprzedanie naszych usług – mówi Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii GLC.
  • Sędzia Piekarska-Drążek: Są kary za tzw. odmowę wymiaru sprawiedliwości

   Nowe władze pozbywają się nas, doświadczonych sędziów. Zaległości, które mieliśmy sześć lat temu, przed rzekomymi reformami, to było kilkadziesiąt spraw na cały wydział, a teraz doszliśmy do kilkuset spraw apelacyjnych. Przeciętna sprawa oczekuje u nas na termin około 11 miesięcy, a zdarza się i dwuletnie oczekiwanie na wyrok. Przenoszenie sędziów i ich zawieszanie szkodzi społeczeństwu.
  • Prezes NRA: Jeszcze w tym roku szansa na projekt zmian w reklamie

   Projekty m.in. zmian w kodeksie etyki, które NRA rozpatrzy i mam nadzieję przyjmie na rozpoczynającym się posiedzeniu plenarnym, są wstępem do głębszej reformy. Adwokatura pracuje także nad zmianami w zakresie reklamy, dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii i pracy adwokata, ale też adwokackiej umowy o współpracę i adwokackiej spółki kapitałowej.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  • Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

   W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.
  • Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

   Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd Okręgowy: Juszczyszyn ma wrócić do orzekania

   Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych - nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny, a apelacje bydgoskiej prokuratury oraz olsztyńskiego sądu zostały oddalone. Prezes olsztyńskiego sądu zapowiada kasację od SN, wraz z wnioskiem o wyłączeniem wszystkich sędziów uczestniczących w wydaniu "uchwały trzech izb.
  • SN: Orzeczenie o przepadku mienia pozwala prezesowi sądu wystąpić o uznanie darowizny za nieważną

   Skarb Państwa, a konkretnie prezes sądu, który orzekł przepadek osiągniętej przez oskarżonego korzyści majątkowej, może zastosować skargę pauliańską w celu ochrony należności wynikających z orzeczenia przez sąd karny przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
  • SN: Zawieszenie sędziego jest represyjne, orzekanie nie stanowi przestępstwa

   Izba Odpowiedzialności Zawodowej w składzie tymczasowym nie wyraziła zgody na zawieszenie sędzi Małgorzaty D.-W. z Zielonej Góry, która zastosowała dwa tygodnie aresztu wobec osoby uchylającej się od wymiaru sprawiedliwości. Dlatego że minęło już trzy lata od popełnionego czynu i 2,5 roku od złożenia przez rzecznika wniosku o zawieszenie do Izby Dyscyplinarnej, która na ten wniosek nie zareagowała. A nowy przepis ustawy o SN stanowi, że błąd w orzekaniu nie narusza prawa.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski