Temat dnia

​Sędzia frankowicz pozwał bank - SN oceni, czy jest bezstronny

Sąd Najwyższy wróci do kwestii bezstronności sędziego, który ma kredyt we frankach. Przeanalizuje sytuację sędziego orzekającego w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej, gdy sam wystąpił z takim pozwem. Wcześniej SN orzekł, że sędzia, który ma kredyt w danym banku, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy, gdy chodzi o spór pomiędzy tym bankiem i innym podmiotem.

Więcej gwarancji dla małoletnich w sprawach karnych - Sejm zacznie prace

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Podczas zaplanowanego w przyszłym tygodniu posiedzenia Sejm zajmie się nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, której celem jest dostosowanie do unijnych dyrektyw gwarancji procesowych przysługujących osobom poniżej 18. roku życia będącymi podejrzanymi lub oskarżonymi w sprawach karnych. Nowe przepisy mają także podwyższyć kary za produkcję niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

SN: Możliwe powołanie nowych dowodów dla wykazania faktów, wymienionych w zgłoszeniu wierzytelności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sprzeciw może być oparty na dowodach nie wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Chociaż art. 258 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe mówi, że inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później.

Tortury w barczewskim więzieniu - raport RPO, prokuratura bada sprawę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zastraszanie, przemoc fizyczna i słowna, podtapianie (waterboarding), pobicia do utraty przytomności – to niektóre z nieprawidłowości, do jakich miało dojść w zakładzie karnym w Barczewie - wynika z wizytacji w tym zakładzie, jaką przeprowadzili pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prokuratura w Olsztynie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Sprawy dyscyplinarne czekają, bo zabrakło ławników w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym jest tylko czterech ławników nowej kadencji przydzielanych do dwóch Izb - Odpowiedzialności Zawodowej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I trwa spór w sprawie przedłużenia kadencji ławników powołanych w 2018 r. Za niedopuszczaniem „starych” jest sędzia Barbara Skoczkowska i sędzia Krzysztof Staryk, za dopuszczaniem – m.in. sędzia Marek Siwek i sędzia Wiesław Kozielewicz.

UE zaniepokojona przepisami o wydawaniu dzieci, Ziobro o wyciąganiu "brudnych łap" po polskie dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska rozpoczęła 26 stycznia br. procedurę przeciwnaruszeniową wobec Polski, tym razem dotyczącą polskich przepisów w zakresie rodzinnych spraw transgranicznych, a konkretnie wydawania dzieci. To kolejna odsłona. Wcześniej Rzecznik Generalny TSUE, w opinii do pytania prejudycjalnego warszawskiego sądu wskazał, że polskie prawo systemowo nie sprzyja szybkości i skuteczności postępowania w sprawie powrotu dziecka.

Polecamy książki prawnicze
Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.
Marek Sondej
04.02.2023
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.02.2023
Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Coraz częściej do sądów trafiają sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Zazwyczaj takie wnioski są uwzględniane, ale bywa, że wniosek podlega oddaleniu. Jak zauważają prawnicy, dla oceny zasadności wniosku znaczenie ma w szczególności to, czy dziecko chce kontaktów i czy w czasie spotkań ma odpowiednio zabezpieczone potrzeby.
Aleksandra Partyk
04.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Rynek
Kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (TKP) została Partnerem strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (PSPP). Jednym z wskazanych wyzwań będzie dobór...
Patrycja Rojek-Socha
03.02.2023

Pokrzywdzony przez pracownika uczelni powinien być stroną postępowania dyscyplinarnego

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Gdy na uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne, osoba pokrzywdzona działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta nie ma statusu strony - według rzecznika praw obywatelskich...
Monika Sewastianowicz
03.02.2023

Posłowie odbierają prasie przychody z ogłoszeń

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy
Część ogłoszeń sądowych i komorniczych ma być w pierwszej kolejności publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. To efekt przepisów uchwalonych przez...
Robert Horbaczewski
02.02.2023

SN: Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie błędu medycznego jest tytułem egzekucyjnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia
Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ustalające wysokość kosztów postępowania, stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2023

SN: Nie będzie wyłączenia sędziów, uchwała o przywróceniu Tuleyi do orzekania ostateczna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Uchwała, która w listopadzie ubiegłego uchyliła zawieszenie w obowiązkach warszawskiego sędziego Igora Tuleyi, jest ostateczna - poinformował Sąd Najwyższy. SN nie uwzględnił bowiem wniosku Tuleyi o...
Krzysztof Sobczak
01.02.2023

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN oddala skargę przeciwko sędziemu Żurkowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddaliła wczoraj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o ochronę dóbr osobistych na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2023

Od 1 lutego zmiany w systemie pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego...
Robert Horbaczewski
01.02.2023

Pracownik pozwie sąd - sprawę rozpatrzy inny sąd

Wymiar sprawiedliwości
Sprawy, w których pracownicy sądów decydują się na pozwanie swojego pracodawcy, czyli sądu, nie należą wcale do rzadkości. Problem jednak w tym, że do tej pory takie sprawy trafiały do tego samego...
Patrycja Rojek-Socha
01.02.2023

Już nie tylko UOKiK, KNF też będzie nadzorował firmy pożyczkowe

Rynek i konsument Finanse
Od początku 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała kolejne, nowe kompetencje. Przejmie w nadzór firmy pożyczkowe i to nie za darmo. Za nadzorowanie będą musiały jej bowiem zapłacić -...
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
01.02.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podniosła karę sędziemu za błąd orzeczniczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Karę upomnienia wymierzył Sąd Najwyższy sędziemu, który popełnił błąd w orzekaniu wysyłając nieletniego do schroniska na trzy miesiące za zniszczenie mienia. Dodatkowo przewinieniem dyscyplinarnym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2023

Senat wnosi 14 poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Senat zaproponował we wtorek 14 poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować fundusze dla Polski z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Wśród nich są m.in. takie, które do rozpatrywania...
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
31.01.2023

Defensor Iuris: Bez zmian w KRS kamienie milowe nie zostaną spełnione

Wymiar sprawiedliwości
Poprawkami senackimi nie da się naprawić nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - wskazuje w swojej opinii Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris. I precyzuje, że regulacja nie eliminuje...
Patrycja Rojek-Socha
31.01.2023

Po wynagrodzeniach czas na sędziowskie pożyczki - problem z oprocentowaniem

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Zaczęło się od prokuratorów, którzy od ubiegłego roku alarmują, że przyznawana im pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest kosztowna, a rosnące raty są mniej korzystne niż te przy kredytach...
Rojek-Socha Patrycja
31.01.2023

Wiceminister Frydrych: Sędzia jak każdy obywatel ma prawo do pozwu w sprawie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Sędziowskie pozwy dotyczące „zamrożonych” wynagrodzeń stanowią realizację prawa do sądu przysługującego sędziom, tak jak każdemu obywatelowi - mówi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Katarzyna...
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2023

Koniec ze strzelaniem amunicją ołowianą na terenach wodno-błotnych

Prawo karne Środowisko
Myśliwi żegnają się z ołowiem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę, którą Firearms United Network wniosło przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Komisji (UE)...
Regina Skibińska
30.01.2023

Alimenty natychmiastowe - w oczekiwaniu na ustawę

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości –...
Katarzyna Bórawska
28.01.2023

Morsowanie, nurkowanie, obrazy i spacery po Warszawie - prawnicy "grają" z WOŚP

Prawnicy
W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jak co roku włączają się prawnicy - sędziowie, adwokaci, radcy prawni. Można wylicytować trening na ściance wspinaczkowej pod okiem sędziego Pawła Juszczyszyna...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
28.01.2023

WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne
Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie...
Marek Sondej
28.01.2023

Niealimentacja ani przy podwyżce, ani obniżce alimentów nie pomoże

Wymiar sprawiedliwości
Niealimentacja, podobnie jak utrudnienia kontaktów z dzieckiem, jest nadal jednym z głównych grzechów polskich rodziców, którzy się rozstali. Zdarzają się też tacy, którzy próbują uzyskać np. niższe...
Aleksandra Partyk
28.01.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO
Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej...
Krzysztof Sobczak
27.01.2023

SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2023

Warszaty, aukcje, konkursy i zbiórki do skarbonek - radcy prawni wspomagają WOŚP

Wymiar sprawiedliwości
Warsztaty m.in. z zakresu cyberbezpieczęństwa, przeciwdziałania hejtowi, niedozwolonych klauzul umownych czy egzekwowania odszkodowań, konkurs "Koło Tortury", liczne aukcje internetowe m.in. obrazów,...
Patrycja Rojek-Socha
27.01.2023

TK otworzył aborcyjną puszkę Pandory - przepisy z luką, więc praktycznie martwe

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Mijają dwa lata od publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyłączył jedną z przesłanek legalnej aborcji. Już wtedy prawnicy alarmowali, że będą problemy - w tym ze stosowaniem dwóch...
Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha
27.01.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na wieczornym posiedzeniu 26 stycznia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
W wieczornym bloku głosowań w czwartek 26 stycznia Sejm uchwalił m.in. zmiany w kodeksie wyborczym, ustawę ograniczającą podwyżki cen ciepła, kolejne przepisy deregulacyjne w administracji...
Robert Horbaczewski
26.01.2023

Zaostrzenie polityki karnej dopiero jesienią - Sejm wydłużył vacatio legis

Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca m.in. możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzająca kary za wiele przestępstw, na mocy której m.in. 14-latek będzie...
Patrycja Rojek-Socha
26.01.2023

Zmiany w kpc uchwalone - usunięcie nadużycia prawa, awanse sędziów, skuteczniejsza egzekucja

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Sejm uchwalił w czwartek obszerną reformę Kodeksu postępowania cywilnego. Regulacja jest wielowątkowa. Wprowadza zmiany w procedurach zmniejszające obciążenie sądów oraz nowe postępowanie z udziałem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.01.2023

Sędziowie od rodzinnych spraw transgranicznych zajmą się też alimentami i kontaktami

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sejm uchwalił nowelizację procedury cywilnej rozszerzającą kognicję 11 sądów okręgowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które zajmują się rodzinnymi sprawami transgranicznymi na podstawie konwencji...
Patrycja Rojek-Socha
26.01.2023
1  2  3  4  5    2414
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski