Temat dnia

E-voting sposobem na niską wyborczą frekwencję - radcy szykują przepisy

Można byłoby e-głosować w Polsce i za granicą na kandydatów startujących w wyborach w okręgu zameldowania głosującego. Specjalna aplikacja weryfikowałaby i anonimizowała jego dane - Krajowa Rada Radców Prawnych uważa, że takie rozwiązanie już przy kolejnych wyborach zwiększyłoby frekwencję. Trwają prace nad propozycją rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Coraz więcej Polaków przeciwnych biciu dzieci, ale 43 proc. nadal klapsa dopuszcza

Prawo karne

72 proc. Polaków uważa, że wobec nie powinno stosować się kar cielesnych, 77 proc. jest przeciwnych biciu, a 54 proc. klapsom. Nadal jednak aż 19 proc. respondentów uważa, że lanie nikomu jeszcze nie zaszkodziło, a 43 proc. - że są sytuacje, kiedy dziecku trzeba dać klapsa. Aż 54 proc. przyznaje się do krzyczenia na dzieci - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej.

Adwokat kierowcy BMW: Nie wraca do Polski, bo obawia się, czy postępowanie wobec niego będzie rzetelne

Zamiarem Sebastiana Majtczaka nie była i nie jest ucieczka lub ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Natomiast z uwagi na treść publicznych wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz często nieprawdziwe informacje podawane w mediach społecznościowych na temat przebiegu zdarzenia drogowego, obawia się, że postępowanie w stosunku do niego nie będzie obiektywne, sprawiedliwe i uczciwe - pisze w specjalnym oświadczeniu obrońca mężczyzny Bartosz Tiutiunik.

Trzy systemy, co najmniej dwa konta - e-doręczenia to dla prawników ból głowy
Nasz news

Trzy systemy, co najmniej dwa konta - e-doręczenia to dla prawników ból głowy

Wymiar sprawiedliwości

Do 10 grudnia adwokaci i radcy prawni, muszą mieć zarejestrowany adres elektroniczny do e-doręczeń. Tą drogą będą się kontaktować z administracją publiczną i podatkową. Równocześnie pisma sądowe otrzymywać będą przez portal informacyjny sądów, chyba że chodzi o sąd administracyjny - w tym przypadku na elektroniczną skrzynkę podawczą. Prawnicy już teraz mówią o chaosie i liczą koszty związane z przygotowaniem do zmian kancelaryjnych programów.

NSA: Zatarcie skazania i odmowa wpisania na listę radców

Prawnicy

Sądy dwóch instancji oraz samorząd radcowski odmówiły kandydatce do zawodu wpisu na listę radców prawnych, mimo zatarcia skazania. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że, popełniając czyny zabronione pod groźbą kary, dopuszczając się przewinień dyscyplinarnych w okresie odbywania aplikacji radcowskiej, przy pełnej znajomości konsekwencji swoich czynów, skarżąca niejako sama pozbawiła się możliwości włączenia do kręgu radców prawnych.

Nie wszystko złoto co się świeci - z ugody frankowicza z bankiem też jest wyjście

Wymiar sprawiedliwości

Frankowicze, w większości przypadków, wygrywają w sądach z bankami, a dodatkowo TSUE w kolejnych wyrokach staje po ich stronie. Nic więc dziwnego, że banki, chcąc minimalizować ewentualne straty i kolejne pozwy, oferują kredytobiorcom ugody. Część osób, która już je zawarła, zastanawia się jednak, czy z zawartego porozumienia można się wycofać. Prawnicy podkreślają, że szanse na podważenie są, choć droga nie jest najprostsza.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Nowelizacja ustawy o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE, która weszła w życie 4 października, przewiduje m.in. ustalanie przez rząd z Prezydentem RP priorytetów w zakresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady, a także obowiązek uzgadniania z nim propozycji kandydatur na stanowiska w Unii Europejskiej. Odrzucenia przepisów chciał Senat, wskazując m.in. na ich niezgodność z konstytucją, ale veto izby zostało przegłosowane w Sejmie.
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
04.10.2023
Istnieją spore wątpliwości prawne co do tego czy zabezpieczenie roszczeń z kredytów frankowych może być udzielone przeciw syndykowi masy upadłości. Prawo upadłościowe nie daje syndykowi ani kompetencji ani obowiązku do antycypowania jakichkolwiek wadliwości tych umów, nawet jeżeli dotyczą one relacji konsumenckich. To konsument, jeżeli chce, może podjąć odpowiednie działania - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.
Rafał Adamus
04.10.2023
Kredyty
Osoba prawna może domagać się finansowego zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby prywatnej, która zamieściła opinię w Internecie – uznał Sąd Najwyższy we wtorkowej uchwale. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który skierował pytanie do SN, stał na przeciwnym stanowisku. Jednak swoją opinię chciał oprzeć na uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, gdyż pojawiły się wcześniej także wyroki przeciwne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Inga Stawicka
03.10.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

MF: Wzrost płac w prokuraturach i sądach zgodny z możliwościami - o 12,3 proc.

Prokuratura
Planowany wzrost płac dla pracowników prokuratur i sądów o 12,3 proc. w 2024 r. uwzględnia m.in. ograniczenia zawarte w przepisach prawa krajowego i unijnego, obejmujące choćby maksymalny limit...
Patrycja Rojek-Socha
03.10.2023

Zdawalność egzaminów na aplikacje wraca do normy

Resort sprawiedliwości ogłosił wstępne wyniki egzaminów na aplikacje - w tym roku zdającym poszło dużo lepiej niż w 2022 r., zdawalność wyniosła ok. 60 proc. Przyszli radcowie minimalnie lepiej...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
03.10.2023

Sędziowie obciążeni, wniosków dużo - zabezpieczenia rodzinne i po kilku miesiącach

Wymiar sprawiedliwości
Zabezpieczenia w sprawach rodzinnych mają często kluczowe znaczenie. Chodzi bowiem np. o alimenty dla dziecka, kwestie kontaktów czy wykonywania władzy rodzicielskiej. Przepisy przewidują dla sędziów...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
02.10.2023

Prokuratura okręgowa na województwo, rejonowa na powiat

Prokuratura
Mają zniknąć prokuratury regionalne, pozostaną okręgowe - tworzone na obszarze województwa, chyba że ich większa liczba będzie szczególnie uzasadniona, i rejonowe - tworzone na obszarze jednego,...
Patrycja Rojek-Socha
02.10.2023

Za jazdę po pijanemu wyższa kara, ale utrata auta dopiero za pół roku

Wymiar sprawiedliwości
Marzec przyszłego roku, październik bieżącego i ponownie marzec przyszłego - daty wejście w życie zmian dotyczących przepadku auta pijanego kierowcy zmieniły się w ostatnich miesiącach trzykrotnie....
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
02.10.2023

Od 1 października, pięć lat więzienia za uchylanie się od zadośćuczynienia

Wymiar sprawiedliwości
Od 1 października w Kodeksie karnym pojawił się nowy typ przestępstwa. Za uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo...
Patrycja Rojek-Socha
01.10.2023

Szykuje się chaos w sprawach karnych - nowy kodeks już dzieli sędziów

Wymiar sprawiedliwości
Sprawca, który popełni przestępstwo po 1 października br., znajdzie się w nowej rzeczywistości prawnej. W niedzielę weszła nowela kodeksu karnego, która zmienia m.in. samą dyrektywę wymiaru kary,...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.10.2023

Sytuacja w sądach: rozprawy wirtualne i masowe tymczasowe aresztowania

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Fundacja Court Watch Polska opublikowała raport „Obywatelski monitoring sądów”. Zaprezentowano stan przestrzegania zasad jawności oraz wyników obserwacji rozpraw stacjonarnych i zdalnych. Poruszono...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2023

Oceny okresowe prokuratora co cztery lata, kierownika prokuratury co dwa

Prokuratura
Prokurator ma podlegać co cztery lata okresowej ocenie, w celu potwierdzenia jego przydatności do zajmowania stanowiska służbowego lub do pełnienia funkcji albo powierzenia innego zakresu zadań....
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2023

Wyższe stawki za urzędówki stają się faktem, w budżecie dodatkowe 120 mln zł

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie, że zapadła decyzja o zwiększeniu budżetu na 2024 r. o dodatkowe 120 mln złotych, by zrównać stawki za urzędówki z stawkami dla adwokatów i radców...
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2023

SN: Podważenie nakazu zapłaty odsetek z kredytu frankowego jest trudne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Samo przytoczenie przepisów, które rzekomo narusza zaskarżone orzeczenie, nie czyni zadość obowiązkowi przytoczenia i uzasadnienia podstaw skargi nadzwyczajnej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2023

Mężowie zaufania nie mogą działać na bakier z RODO

RODO Wybory
Mąż zaufania, który nagrywa proces wyborczy, staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Wiąże się to z określonymi obowiązkami i konsekwencjami. Pełnienia funkcji nie ułatwiają...
Robert Horbaczewski
29.09.2023

Prawo autorskie chroni więź twórcy ze stworzonym dziełem

Nowe technologie
Autorstwo dzieła ma kluczowe znaczenie dla praktyki obrotu utworami i korzystania z nich. Warto zwrócić uwagę na interesujący wyrok wydany przez sąd w USA. Potwierdził on, że twórcą chronionego...
Alicja Rytel
29.09.2023

W sobotę egzamin wstępny na aplikacje: radcowską i adwokacką

Strefa aplikanta
W sobotę, 30 września odbędą się egzaminy na aplikację radcowską i adwokacką - rozpoczną się o godzinie 11 i zostaną przeprowadzane w trzynastu komisjach egzaminacyjnych. W tym roku aplikanci mogli...
Monika Sewastianowicz
29.09.2023

NRA: Równość wobec prawa dotyczy i ministra sprawiedliwości

W związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego przypominam, że równość wobec prawa, w tym podporządkowanie się orzeczeniom sądowym, dotyczy każdego...
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2023

Rajd śmierci po autostradzie mógłby być kwalifikowany jako zabójstwo drogowe

Prawo karne
Co najmniej 250 km/h na liczniku i tragiczny w skutkach wypadek - coraz więcej jest przykładów brawury kierowców, przy których powraca dyskusja nad penalizacją zabójstwa drogowego. Prawnicy...
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2023

NSA: Zdający test nie może przyjmować dodatkowych założeń

Prawnicy
Jeśli wśród propozycji odpowiedzi w teście była wyłącznie jedna poprawna, oparta na przepisach prawa obowiązujących w dniu przeprowadzenia egzaminu, to zdający egzamin radcowski nie może ich...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2023

Własność przemysłowa często jest pomijana w strategii przedsiębiorstwa

Prawnicy Prawo gospodarcze
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - to tylko niektóre tematy, o których dyskutowano w czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podczas konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy"....
Ret
28.09.2023

Bartłomiej Ostrzechowski nowym partnerem w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Rynek
We wrześniu do grona partnerów Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy dołączył Bartłomiej Ostrzechowski, adwokat, który będzie współkierował jej działem cywilnym. Mecenas Ostrzechowski specjalizuje...
Patrycja Rojek-Socha
28.09.2023

Prezes NIK przekazał CBA wyniki kontroli funduszu covidowego

Koronawirus a prawo
Marian Banaś, prezes NIK, podkreślił, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podczas Covid-19 nie wywiązała się należycie ze swoich obowiązków. - Nie zadbano o efektywne zarządzanie funduszem - mówił w...
Katarzyna Nocuń
28.09.2023

Izba Pracy SN ignoruje zasadę prawną ustanowioną uchwałą o mocy wiążącej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej kwestii przez Sąd Najwyższy – orzekła w środę Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Sama jednak złamała przy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2023

Hipoteka mniej ważna niż należności zasądzone w postępowaniu karnym

Prawo karne Nieruchomości
Już od 1 października 2023 r. należności zasądzone na rzecz pokrzywdzonego lub osób wykonujących prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym będą uprzywilejowane w toku toczących się postępowań...
Agata Duda-Bieniek
28.09.2023

„Stara dusza” i niezrozumiany dorosły – związek legalny, ale kontrowersyjny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kodeks karny zabrania współżycia z osobami, które nie ukończyły piętnastego roku życia. Uprawianie seksu z osobą, która tę granicę przekroczyła, jest już prawnie obojętne, nawet gdy w grę wchodzi...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.09.2023

Pozew zbiorowy przy frankach kusi, ale sukces mało prawdopodobny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty Kredyty frankowe
Coraz więcej frankowiczów decyduje się na drogę sądową. Zachęcają ich to tego nie tylko wyroki TSUE, ale też rekordowe raty. Do indywidualnej walki w sądzie zniechęcają natomiast koszty, choćby te...
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
28.09.2023

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono działa już pięć lat

Prawnicy
Pięć lat temu Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęła uchwałę o utworzeniu Ośrodka Pomocy Pro Bono. Pierwsze sprawy zaczęły spływać do niego na początku 2019 roku, od tego momentu...
Patrycja Rojek-Socha
28.09.2023

1 października happening w obronie pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Wojsko
Postępowania sądowe trwają coraz dłużej, sądy są źle zarządzane, pracownicy zmagają się z niskimi wynagrodzeniami, presją i przeciążeniem pracy - to główne przyczyny, dla których Związek Zawodowy OZZ...
Patrycja Rojek-Socha
28.09.2023

Nieodpłatna pomoc prawna nie jest priorytetem resortu sprawiedliwości

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Według powiatów, zaproponowany przez rząd ponad 6-procentowy wzrost kwoty bazowej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku, jest niewystarczający. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
28.09.2023
1  2  3  4  5    1755
 • Aktualności
  • Adwokat kierowcy BMW: Nie wraca do Polski, bo obawia się, czy postępowanie wobec niego będzie rzetelne

   Zamiarem Sebastiana Majtczaka nie była i nie jest ucieczka lub ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Natomiast z uwagi na treść publicznych wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz często nieprawdziwe informacje podawane w mediach społecznościowych na temat przebiegu zdarzenia drogowego, obawia się, że postępowanie w stosunku do niego nie będzie obiektywne, sprawiedliwe i uczciwe - pisze w specjalnym oświadczeniu obrońca mężczyzny Bartosz Tiutiunik.
  • Coraz więcej Polaków przeciwnych biciu dzieci, ale 43 proc. nadal klapsa dopuszcza

   72 proc. Polaków uważa, że wobec nie powinno stosować się kar cielesnych, 77 proc. jest przeciwnych biciu, a 54 proc. klapsom. Nadal jednak aż 19 proc. respondentów uważa, że lanie nikomu jeszcze nie zaszkodziło, a 43 proc. - że są sytuacje, kiedy dziecku trzeba dać klapsa. Aż 54 proc. przyznaje się do krzyczenia na dzieci - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej.
  • Trzy systemy, co najmniej dwa konta - e-doręczenia to dla prawników ból głowy

   Do 10 grudnia adwokaci i radcy prawni, muszą mieć zarejestrowany adres elektroniczny do e-doręczeń. Tą drogą będą się kontaktować z administracją publiczną i podatkową. Równocześnie pisma sądowe otrzymywać będą przez portal informacyjny sądów, chyba że chodzi o sąd administracyjny - w tym przypadku na elektroniczną skrzynkę podawczą. Prawnicy już teraz mówią o chaosie i liczą koszty związane z przygotowaniem do zmian kancelaryjnych programów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Gajowniczek-Pruszyńska: Tutoring na warszawskiej aplikacji sprawdza się

   Warszawskich aplikantów czeka kilka zmian. Drugi rocznik obowiązkowo przejdzie przez interdyscyplinarne szkolenie dotyczące praw dziecka. Chcemy też by zajęcia stacjonarne odbywały się w odpowiednich salach, dobrze wyposażonych, stąd współpraca z jedną z uczelni. Kontynuowany będzie również tutoring, bo dotychczasowe doświadczenia pokazują, że to dobre rozwiązanie - mówi dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie.
  • Przewodniczący KRK: Wynagrodzenia, większe kompetencje – zawód kuratora trzeba uatrakcyjnić

   Zawód kuratora sądowego, głównie z powodu wynagrodzeń, stał się zawodem mało atrakcyjnym. Jest coraz mniej chętnych, a osoby o dużych kwalifikacjach przechodzą do innej pracy. To trzeba zatrzymać - mówi w rozmowie z Prawo.pl Dariusz Palmirski, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. Zapowiada opracowanie przez nią propozycji długofalowych zmian.
  • Prof. Kardas: Władza wymusi posłuch sędziów

   Jeśli sędziowie będą pomijać przepisy noweli kodeksu karnego i stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka, to władza wykonawcza podejmie prawdopodobnie wszelkie działania, aby skutecznie temu zapobiegać. Od sędziów wymaga się bowiem konformizmu, jeśli nie można uzyskać sympatii dla przyjmowanych rozwiązań. Zagrożenie sankcjami dyscyplinarnymi ma na celu wymuszenie bezwzględnego posłuchu sędziów - uważa prof. Piotr Kardas z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  • Zaniedbywanie spadkodawcy spowoduje utratę spadku

   Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale też zaniedbywanie w potrzebie - będą nowymi przesłankami niegodności dziedziczenia. Problem jednak w tym, że skorzystanie z nich może być trudne i czasochłonne. Nie wystarczy akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Trzeba będzie dysponować wyrokiem sądowym.
  • Sędzia Raczkowski - nieformalne zawieszenie przez 6 lat i nagle stan spoczynku

   Sędzia sądu wojskowego zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który pozostaje na stanowisku sędziego w dniu wejścia w życie ustawy, przechodzi z tym dniem w stan spoczynku – to przepis ustawy nowelizującej kodeks cywilny. Dotyczy tylko Piotra Raczkowskiego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Zatarcie skazania i odmowa wpisania na listę radców

   Sądy dwóch instancji oraz samorząd radcowski odmówiły kandydatce do zawodu wpisu na listę radców prawnych, mimo zatarcia skazania. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że, popełniając czyny zabronione pod groźbą kary, dopuszczając się przewinień dyscyplinarnych w okresie odbywania aplikacji radcowskiej, przy pełnej znajomości konsekwencji swoich czynów, skarżąca niejako sama pozbawiła się możliwości włączenia do kręgu radców prawnych.
  • SN: Podważenie nakazu zapłaty odsetek z kredytu frankowego jest trudne

   Samo przytoczenie przepisów, które rzekomo narusza zaskarżone orzeczenie, nie czyni zadość obowiązkowi przytoczenia i uzasadnienia podstaw skargi nadzwyczajnej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. SN oddalił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, który uznał za sprzeczne z Konstytucją odsetki od kredytu frankowego.
  • NSA: Zdający test nie może przyjmować dodatkowych założeń

   Jeśli wśród propozycji odpowiedzi w teście była wyłącznie jedna poprawna, oparta na przepisach prawa obowiązujących w dniu przeprowadzenia egzaminu, to zdający egzamin radcowski nie może ich kwestionować. Przyjmowanie przez zdającego dodatkowych założeń, to niewłaściwa metoda rozwiązywania testu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  Zobacz więcej