Temat dnia

SN: Państwowa komisja może oskarżać pedofili na równi z pokrzywdzonym

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, może występować w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, to jej pozycję procesową określają przepisy odnoszące się do oskarżyciela posiłkowego, a więc strony - takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy.

Sejmowa podkomisja pracuje nad projektem o sądach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie projektu o sędziach pokoju. Jednak to nie koniec prac podkomisji, musi ona jeszcze omówić projekt ustawy wprowadzającej tę reformę. Ten drugi projekt trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc na razie prace podkomisji odroczono. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w grudniu ubiegłego roku.

Prokuratorzy nie odpuszczają sprawy wynagrodzeń - liczą, że minister nie poprze "okołobudżetówki"

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaognia się konflikt wokół wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych zawodów wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o budżet na 2023 r. Rząd po raz trzeci nie trzyma się regulacji ustawowych, a próbuje ustawą okołobudżetową narzucić wysokość podwyżek. W praktyce zamiast 21,89 proc. mają one wynieść 7,8 proc. Związkowcy prokuratury uważają, że czas na zdecydowane "nie" ministra sprawiedliwości.

Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie inwigilacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

27 września przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odbędzie się rozprawa przeciwko Polsce w sprawie inwigilacji. Skargę złożyli aktywiści związani z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Panoptykon oraz adw. Mikołaj Pietrzak. Twierdzą, że obowiązujące przepisy dotyczące inwigilacji pozwalają na naruszenie ich prawa do prywatności, bo w Polsce nie ma mechanizmu informowania, że ktoś był przedmiotem działań służb.

Sąd: Prof. Romanowski nie pomówił sędziego Radzika

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia uznał, że nie doszło do pomówienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława Radzika przez znanego adwokata i profesora Wydziału Prawa i Administracji UW Michała Romanowskiego, który jest m.in. pełnomocnikiem sędziego Pawła Juszczyszyna w jego zabiegach o cofnięcie skutków decyzji Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

Krąg spadkobierców niby znany, ale czasem sąd musi ponownie go ustalić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rzadko, ale zdarza się, że po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest ponowne jego prowadzenie. Sytuacje mogą być różne. W postępowaniu nie brała udziału osoba, która jest spadkobiercą - np. pozamałżeńskie dziecko zmarłego. Czasami krewni z opóźnieniem odnajdą to, czego początkowo brakowało, czyli testament zmarłego. To również uzasadnia ponowne ustalenie przez sąd kręgu spadkobierców.

Polecamy książki prawnicze
Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące zmiany płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w sprawie o ustalenie płci metrykalnej, nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
27.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Na sprawy w sądach administracyjnych czeka się już nawet dwa lata. Ministerstwo Sprawiedliwości szuka więc rozwiązań, które rozładują korki, szczególnie w NSA. Wśród propozycji "do przedyskutowania" m.in. z przedstawicielami prezydenta, znalazła się też zmiana trybu orzekania z jawnego na niejawny. I chodź publicznej wersji projektu jeszcze nie ma, są - i to duże - obawy prawników.
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w tym roku poszły dużo gorzej niż w poprzednich latach. Nie są to drobne różnice - rezultaty pogorszyły się średnio o kilkanaście procent. Przykładowo w ORA w Warszawie na 910 zdających wynik pozytywny uzyskało jedynie 386 osób. Nie lepiej jest w innych adwokackich izbach - zdawalność to od 33 do 50 proc.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.09.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Nowe przepisy namnożyły skrzyżowań - nawet policja ma z tym kłopot

Prawo karne Samorząd terytorialny
Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym zmieniła definicje skrzyżowania i drogi. W konsekwencji miejsca, które do tej pory nie były uznane za skrzyżowania, takimi nagle zostały. A to ma wpływ...
Robert Horbaczewski
26.09.2022

Sądy będą rozliczać czas pracy swoich pracowników, już proponują zmiany w regulaminach

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo...
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2022

MS rozważa rezygnację lub obniżenie kryterium wieku dla kandydatów na asystenta sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO....
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2022

KE: Nie będzie funduszy, bo sądy w Polsce nie są niezależne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa - oświadczyła w piątek po raz kolejny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der...
Krzysztof Sobczak
23.09.2022

Licytacyjna sprzedaż nieruchomości czasami zwolniona z VAT

VAT Doradca podatkowy
Komornicy sądowi zobowiązani są do obliczenia, poboru i zapłaty podatku, a także mają obowiązek wystawienia faktury z tytułu dokonanej przez nich sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji...
Wiesława Moczydłowska
23.09.2022

Minister zdrowia decyduje o przedawnieniu przestępstw - MS zapowiada zmianę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepis ustawy „cowidowej” faktycznie uzależnia zasady przedawniania karalności od decyzji Ministra Zdrowia. Przesłanką wstrzymania biegu przedawnienia jest bowiem obowiązywanie stanu zagrożenia...
Krzysztof Sobczak
23.09.2022

Prokuratura przyznaje, że podsłuchiwała doradcę podatkowego bez zgody sądu

Prawnicy Doradca podatkowy Prokuratura
Czy prokuratura może dowolnie korzystać z podsłuchanych informacji, które są objęte tajemnicą zawodową? Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczy się sprawa znanego doradcy podatkowego i radcy...
Paweł Rochowicz
23.09.2022

SN: Zawieszeni sędziowie żądają testu niezawisłości od sądu i wyłączenia ławników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego tymczasowo będzie zasiadać 14 sędziów, aż do zakończenia rozpoznawania wszystkich spraw przydzielonych z Izby Dyscyplinarnej, co może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.09.2022

Polskie dzieci potrzebują lepszej opieki psychiatrycznej, wydziały rodzinne wzmocnienia kadrowego

Wymiar sprawiedliwości
Podjęcia szybkich działań mających na celu poprawą opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce, zaprzestania dyskryminowania ich w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć,...
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2022

W sobotę egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Prawnicy Strefa aplikanta
W sobotę 24 września 2022 r. o godz. 11 na terenie całego kraju, po raz siedemnasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz...
Krzysztof Sobczak
23.09.2022

Sąd Okręgowy: Juszczyszyn ma wrócić do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych - nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny,...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism w eKRS

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Złożono już 357 tys. wniosków i 151 tys. pism przez portal obsługujący elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. - Ten system dynamizuje rozwój polskiej gospodarki i oznacza ogromne ułatwienia dla...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Biznes pominięty w konsultacjach projektu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Prawo karne Prawo gospodarcze
Pracodawcy zostali pominięci w konsultacjach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - alarmuje w liście do ministra sprawiedliwości Konfederacja Lewiatan....
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Łódź: Instytut Ekspertyz Medycznych będzie wspierał prokuraturę i sądy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Zawody medyczne
Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zgromadzenie najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną - to główne zadania Instytutu Ekspertyz Medycznych, który...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Prezes "Iustitii" nagrodzony przez sędziów z całego świata

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Krystian Markiewicz, otrzymał nagrodę od Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ). Nagrodę przyznano w uznaniu zasług za obronę...
Krzysztof Sobczak
22.09.2022

Piotr Pawliszak: W no-fault nie chodzi o całkowite wyłączenie odpowiedzialności karnej

Prawo karne Zawody medyczne
Niezmiennie odpowiedzialność karna dotyczyłaby rażącego niezachowania ostrożności, a dodatkowo podkreślić należy, że prawo karne stanowi tylko jeden z kilku instrumentów weryfikacji postępowania...
Katarzyna Nocuń
22.09.2022

SN: Orzeczenie o przepadku mienia pozwala prezesowi sądu wystąpić o uznanie darowizny za nieważną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Skarb Państwa, a konkretnie prezes sądu, który orzekł przepadek osiągniętej przez oskarżonego korzyści majątkowej, może zastosować skargę pauliańską w celu ochrony należności wynikających z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2022

Zmiany w spadkach i utracona (?) szansa dla partnerów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rządowy projekt przewiduje zmiany w katalogu uprawnionych do dziedziczenia, w tym ograniczenie kręgu spadkobierców należących do trzeciej grupy wyłącznie do dziadków, wujów, stryjów, ciotek i...
Mateusz Wąsik
22.09.2022

Sędziowska "zbrodnia sądowa" to sytuacja wyjątkowa - potrzebne zmiany w dyscyplinarkach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sytuacje, w których sędzia ponosi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale i karną za wydane orzeczenie, powinny być absolutnie wyjątkowe - wskazuje Rada Legislacyjna przy premierze i postuluje...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2022

Apel: Jednolity Sąd Patentowy powinien objąć jurysdykcją także Polskę

Nowe technologie Prawo gospodarcze Prawo unijne
Polska powinna przystąpić do konwencji o Jednolitym Sądzie Patentowym - apelowali uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej prawu patentowemu. Ich zdaniem zapewniłoby to lepszą spójność...
Paweł Rochowicz
21.09.2022

„Przygody z Paragrafem” - MS ma ofertę programów edukacyjnych dla szkół

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiło ofertę programów edukacyjnych pn. „Przygody z Paragrafem”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, klas 7 – 8. Programy...
Krzysztof Sobczak
21.09.2022

Prokurator powiela nieprawdziwe dane o sędzim Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W celu wyłączenia sędziego z rozpoznawania kasacji, Prokuratura Krajowa podała fałszywe informacje. Prezes Izby Karnej Michał Laskowski wyraził nadzieję, że w przyszłości prokuratorom stawającym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022

Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala...
Krzysztof Koślicki
21.09.2022

SN: Zawieszenie sędziego jest represyjne, orzekanie nie stanowi przestępstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Odpowiedzialności Zawodowej w składzie tymczasowym nie wyraziła zgody na zawieszenie sędzi Małgorzaty D.-W. z Zielonej Góry, która zastosowała dwa tygodnie aresztu wobec osoby uchylającej się od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022

Senacka komisja zaopiniuje ławników do dwóch izb SN

Wymiar sprawiedliwości
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaopiniuje w środę, 21 września, kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do marszałka Senatu zgłoszono 59 osób, w tym 15 obecnych ławników...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
21.09.2022

Sądy administracyjne do reformy - nie tylko zmiana właściwości miejscowej

Wymiar sprawiedliwości
Rząd rusza z reformą sądów administracyjnych, chce przy tym skorzystać z narzędzi zastosowanych już w procedurze cywilnej - m.in. zażaleń poziomych i posiedzeń niejawnych. A skargi na decyzje np....
Patrycja Rojek-Socha
21.09.2022

Projekt ustawy o kuratorach jednak do poprawy; ma być zastępca rzecznika dyscyplinarnego

Wymiar sprawiedliwości
Na początku października sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie pracować nad projektem noweli o kuratorach sądowych. Ci obawiają się m.in. zmian w dyscyplinarkach. Zgodnie z...
Patrycja Rojek-Socha
21.09.2022
1  2  3  4  5    2397
 • Aktualności
  • Sejmowa podkomisja pracuje nad projektem o sądach pokoju

   Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie projektu o sędziach pokoju. Jednak to nie koniec prac podkomisji, musi ona jeszcze omówić projekt ustawy wprowadzającej tę reformę. Ten drugi projekt trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc na razie prace podkomisji odroczono. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w grudniu ubiegłego roku.
  • Posiedzenia niejawne mają rozładować zaległości w sądach administracyjnych

   Na sprawy w sądach administracyjnych czeka się już nawet dwa lata. Ministerstwo Sprawiedliwości szuka więc rozwiązań, które rozładują korki, szczególnie w NSA. Wśród propozycji "do przedyskutowania" m.in. z przedstawicielami prezydenta, znalazła się też zmiana trybu orzekania z jawnego na niejawny. I chodź publicznej wersji projektu jeszcze nie ma, są - i to duże - obawy prawników.
  • Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie inwigilacji

   27 września przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odbędzie się rozprawa przeciwko Polsce w sprawie inwigilacji. Skargę złożyli aktywiści związani z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Panoptykon oraz adw. Mikołaj Pietrzak. Twierdzą, że obowiązujące przepisy dotyczące inwigilacji pozwalają na naruszenie ich prawa do prywatności, bo w Polsce nie ma mechanizmu informowania, że ktoś był przedmiotem działań służb.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

   Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala utrzymać i rozwijać współpracę. Klienci doceniają takie wsparcie, a my - nie bądźmy hipokrytami - mamy dzięki temu szansę na sprzedanie naszych usług – mówi Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii GLC.
  • Sędzia Piekarska-Drążek: Są kary za tzw. odmowę wymiaru sprawiedliwości

   Nowe władze pozbywają się nas, doświadczonych sędziów. Zaległości, które mieliśmy sześć lat temu, przed rzekomymi reformami, to było kilkadziesiąt spraw na cały wydział, a teraz doszliśmy do kilkuset spraw apelacyjnych. Przeciętna sprawa oczekuje u nas na termin około 11 miesięcy, a zdarza się i dwuletnie oczekiwanie na wyrok. Przenoszenie sędziów i ich zawieszanie szkodzi społeczeństwu.
  • Prezes NRA: Jeszcze w tym roku szansa na projekt zmian w reklamie

   Projekty m.in. zmian w kodeksie etyki, które NRA rozpatrzy i mam nadzieję przyjmie na rozpoczynającym się posiedzeniu plenarnym, są wstępem do głębszej reformy. Adwokatura pracuje także nad zmianami w zakresie reklamy, dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii i pracy adwokata, ale też adwokackiej umowy o współpracę i adwokackiej spółki kapitałowej.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  • Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

   W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.
  • Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

   Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Państwowa komisja może oskarżać pedofili na równi z pokrzywdzonym

   Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, może występować w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, to jej pozycję procesową określają przepisy odnoszące się do oskarżyciela posiłkowego, a więc strony - takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy.
  • Sąd: Prof. Romanowski nie pomówił sędziego Radzika

   Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia uznał, że nie doszło do pomówienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława Radzika przez znanego adwokata i profesora Wydziału Prawa i Administracji UW Michała Romanowskiego, który jest m.in. pełnomocnikiem sędziego Pawła Juszczyszyna w jego zabiegach o cofnięcie skutków decyzji Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
  • Sąd Okręgowy: Juszczyszyn ma wrócić do orzekania

   Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych - nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny, a apelacje bydgoskiej prokuratury oraz olsztyńskiego sądu zostały oddalone. Prezes olsztyńskiego sądu zapowiada kasację od SN, wraz z wnioskiem o wyłączeniem wszystkich sędziów uczestniczących w wydaniu "uchwały trzech izb.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski