Temat dnia

SN: Nakaz zapłaty w sprawie frankowej do uchylenia, bo należało zbadać umowę

Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

Wyłączenie asystenta sędziego lub protokolanta możliwe, bo mogą wpływać na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wnioski o wyłączenie sędziego są nierzadko składane. W praktyce tylko sporadycznie można spotkać się z wnioskami o wyłączenie innych podmiotów: protokolanta lub asystenta sędziego. Ale jest to możliwe i zdarza się, ponieważ w jednym i drugim przypadku osoby te mogą mieć wpływ na treść orzeczenia. Szczególnie asystent przygotowując materiały dla sędziego może sugerować mu kierunek rozstrzygnięcia.

Sędzia Bieniek: Prezydent może jeszcze uratować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli prezydent uwzględni uwagi, które podnieśliśmy w zastrzeżeniach do protokołu z losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to zostanie utworzona instytucja, która cieszyć się będzie zaufaniem nie tylko w kraju, ale także nie będzie negowana w orzecznictwie europejskich trybunałów. Prezydent może uchronić nas przed sytuacją, w której niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed unijnym trybunałem.

Pytanie do SN: "polskie obozy" to sprawa dla polskiego czy niemieckiego sądu

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocników byłego więźnia obozu w Auschwitz. Problem wynikał w publikacji niemieckiego portalu informacyjnego, który posłużył się sformułowaniem "polskie obozy" zagłady, co naruszało dobra osobiste polskiego obywatela. Kwestią sporną jest, czy sprawa ma być rozpoznawana w Niemczech czy w naszym kraju.

Sąd wojskowy: Prokuratura ma zbadać sprawę zatrzymania dziennikarzy

Prawo karne Prokuratura

Wojskowy Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy. Zdaniem sądu odmowa wszczęcia postępowania w sprawie potraktowania dziennikarzy zbierających materiały o sytuacji cudzoziemców przekraczających polsko-białoruską granicę było przedwczesne, okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione w sposób wystarczający.

Nowela kodeksu karnego to wyższe kary i ograniczenie władzy sędziowskiej

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie represyjności prawa karnego to główny cel czekającej na zakończenie procesu legislacyjnego nowelizacji kodeksu. Są w niej znacznie wyższe kary za wiele czynów, ale też istotne ograniczenie swobody sędziowskiej w orzekaniu. Według prawników idzie to zbyt daleko i narusza Konstytucję. A co więcej, prowadzić może do wydawania przez sądy wyroków nadmiernie surowych, przekraczających stopień winy sprawcy.

Polecamy książki prawnicze
Drogie cukierki w cenie buraków? Umyślne, złe nabijanie produktów w kasie samoobsługowej to częsty proceder - do tej pory organy ścigania kwalifikowały go jako oszustwo, a nie kradzież, niezależnie od wartości przywłaszczonego mienia. Teraz może się to zmienić - sąd w Zielonej Górze uznał bowiem, że oszukać można jedynie człowieka.
Monika Sewastianowicz
15.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i sędziowie i Sądu Najwyższego protestują przeciwko przeniesieniu sędziów Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To przeniesienie - zdaniem sygnatariuszy - jest przejawem represji za działalność orzeczniczą opartą na Konstytucji, orzeczeniach Trybunałów Europejskich i Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN: Wezwanie na nieaktualny adres to nieskuteczne doręczenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Zaskarżone przez Prokuratora Generalnego orzeczenie zaoczne nie spełniało podstawowego standardu i jako wadliwe należało je wyeliminować z obrotu prawnego - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że błąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2022

Od września nowe stawki - adwokatura krytykuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy nie zostawiają suchej nitki na projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie. Ograniczają się one jedynie do określenia stawek minimalnych w sprawach...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Paweł Rochowicz
11.08.2022

Wylosowano już składy do rozpoznawania testów niezawisłości w SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trzy pierwsze wnioski o przeprowadzenie testu niezawisłości i bezstronności w Sądzie Najwyższym dotyczą sędziów wyznaczonych do rozpoznania spraw zawisłych w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2022

SN: Sędzia przyjął wątpliwą nominację, a teraz wnioskuje o wyłączenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym coraz częściej stoją przed dylematem orzekania w sprawie sędziów sądów powszechnych, którzy są w tej samej sytuacji, a którym strony zarzucają brak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2022

Lista prawniczek Forbes Women i Fundacji Women in Law - kilka dni na zgłoszenia

Prawnicy
Redakcja „Forbes Women” wraz z fundacją Women in Law organizuje kolejną edycję listy najwybitniejszych polskich prawniczek. Termin zgłoszeń upływa w najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia 2022 roku....
Grażyna J. Leśniak
11.08.2022

Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Kilka dni wcześniej komisarz UE Didier Reynders...
Krzysztof Sobczak
10.08.2022

Sprzeciw grupy sędziów wobec losowania do nowej izby SN

Prawnicy
Siedmioro sędziów Sądu Najwyższego złożyło zastrzeżenia do przeprowadzonego losowania 33 sędziów - kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Twierdzą, że dokonywanie takiego wyboru...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2022

Koniec pandemii to zdarzenie niepewne, a skład sądu może naruszać prawo do sprawiedliwego procesu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Sędziowie mają wątpliwości natury konstytucyjnej, czy sąd w składzie jednoosobowym, wynikającym z epizodycznych przepisów covidowych, jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2022

SO: Hodowla świń nie daje prawa do pierwokupu gruntu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Sąd odmówił unieważnienia umowy sprzedaży gruntu z powodu prawa pierwokupu. Powód nie prowadził na nieruchomościach będących przedmiotem współwłasności pomiędzy stronami gospodarstwa rolnego w myśl...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2022

Opieka naprzemienna - będzie definicja, sąd określi terminy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach - taką zmianę w przepisach o pieczy...
Krzysztof Sobczak
09.08.2022

W SN wylosowano kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 9 sierpnia odbyło się Kolegium Sądu Najwyższego, na którym wylosowani zostali sędziowie - kandydaci do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I Prezes 33 nazwiska przedstawi prezydentowi. Wśród...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2022

NSA: Małżonkowie, notariusz i syndyk nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Prawnicy PIT
Na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu. Jeśli...
Wiesława Moczydłowska
09.08.2022

PiS zapowiada przyspieszenie w sprawie sędziów pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do października kwestia sędziów pokoju zostanie rozwiązana, nie widzę żadnych przeciwskazań w tym obszarze - zadeklarował we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że przepisy...
Krzysztof Sobczak
09.08.2022

W SN spór sędziowski Zaradkiewicz - Żurek i pierwsze testy niezawisłości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do Sądu Najwyższego wpłynęły trzy pierwsze sprawy o zbadanie niezawisłości i niezależności sędziów tego sądu wszczęte przez sędziego Izby Cywilnej Kamila Zaradkiewicza, który jest stroną w sporze....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2022

Sędzia Igor Tuleya przywrócony do orzekania, ale decyzja uchylona

Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Igor Tuleya został po dwóch latach przywrócony w piątek do orzekania. Decyzję o wykonaniu nakazującego to orzeczenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga podjęła kierująca od marca br. Sądem...
Krzysztof Sobczak
08.08.2022

Sąd Najwyższy wyjaśni problemy z doręczeniami w czasie pandemii

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Do Izby Pracy Sądu Najwyższego wpłynęło ważne zagadnienie prawne, czy skuteczne jest doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem pełnomocnikowi strony, będącemu radcą prawnym za pośrednictwem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2022

Prezes PiS zapowiada zmianę polityki wobec Unii Europejskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu - zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wykazaliśmy maksimum dobrej woli,...
Krzysztof Sobczak
08.08.2022

Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala...
Krzysztof Koślicki
08.08.2022

Ustawienie przetargu często jest łatwe, ale nie bezkarne

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse
Trudności dowodowe w przypadku zmów przetargowych sprawiają, że nieuczciwym przedsiębiorcom ustawianie przetargów często uchodzi na sucho. Są jednak sposoby na wykazanie, że doszło do zawarcia...
Regina Skibińska
08.08.2022

Dzięki serwitutom i królewskim prawom niektórym chrustu nie zabraknie

Samorząd terytorialny
Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko...
Robert Horbaczewski
06.08.2022

Odstraszać, nie wychowywać? Sejm na razie nie rozpatrzy weta Senatu do zaostrzania kar

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kara 25 lat więzienia zastąpiona 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzane kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej,...
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
05.08.2022

Za list do RPO skazany zapłaci sam, o telefon też będzie trudniej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych osadzonych i zasad korespondencji, kara karceru, a także prawo skazanego do skargi - to budzące najwięcej kontrowersji zmiany wprowadzone nowelą do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

Będą duże zmiany w wykonywaniu kary więzienia - ustawa ostatecznie uchwalona

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy tarczy antycovidowej rozszerzyły możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku pozbawienia wolności. Z zastrzeżeniem, że sama "kara" nie...
Patrycja Rojek-Socha
05.08.2022

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej - weto Senatu odrzucone

Wymiar sprawiedliwości
Ustawa, według której m.in. Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej (IWSW) miałby odpowiadać za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub...
Patrycja Rojek-Socha
05.08.2022

Zwrot marży kredytobiorcom czekającym na wpis do księgi - senackie poprawki przyjęte

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Korki w księgach wieczystych coraz dłuższe. Rząd chce więc, by banki zwracały kredytobiorcom marżę pomostową pobieraną za okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a notariusze dokonywali...
Renata Krupa-Dąbrowska
05.08.2022

Senat chce, by Rzecznik Finansowy mógł reprezentować pokrzywdzonych w sporach grupowych

Prawo cywilne Rynek i konsument
Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowela przyznaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
1  2  3  4  5    2391
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski