Temat dnia

Stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury krytycznie oceniają przekazany do opiniowania projekt zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Założenie jest takie, że na pierwszym roku wzrośnie ono z 4100 do 4300 zł, a na drugim - z 4500 zł do 5100 zł. Problem w tym, że to na granicy płacy minimalnej, a koszty m.in. zakwaterowania na czas zajęć - również wzrosły.

Jeden delegat na 90 adwokatów - NRA zmieniła parytet osobowy delegatów na KZA

Prawnicy

Jeden delegat na 90 adwokatów, według stanu adwokatów wpisanych na listę adwokatów w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby. Liczbę delegatów zaokrągla się w górę – taki parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, który przyjęła NRA w uchwale z 24 maja br.

Zgromadzenie warszawskiej izby zdecyduje m.in. o proteście w sprawie urzędówek

Prawnicy

Podczas zgromadzenia warszawskiej izby adwokackiej, 25 maja, rozpatrzonych zostanie w sumie 11 projektów uchwał. Jedna z nich - Koła Kobiet przy warszawskiej ORA dotyczy zapewnienia parytetów na listach wyborczych do samorządu. Kolejna - zorganizowania przemarszu ulicami stolicy w proteście przeciwko zbyt niskim urzędówkom, jak również stawkom za świadczenie pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Jest też projekt dotyczący zmian w procedurze cywilnej, a konkretnie posiedzeń niejawnych.

Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

Prawo cywilne Prawnicy

Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż wcześniej musi z urzędu zbadać, czy sędzia sprawozdawca orzekająca w II instancji, jest sędzią bezstronnym. Dlatego zawieszono postępowanie i poproszono o akta personalne sędziego.

RPO ma wątpliwości do senackiego projektu zmiany Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym ma poprawić m.in. ustawa zmieniająca Konstytucję. Rzecznik Praw Obywatelskich punktuje jednak w swojej opinii, że propozycje są niespójne, nieprecyzyjne a przykładowo zmiana zmierzająca do wprowadzenia tzw. rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności ustaw powiela normę już obecnie wynikającą z orzecznictwa.

Prof. Wróbel: Komisyjny projekt pilnych zmian w prawie karnym na dniach u ministra

Wymiar sprawiedliwości

Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z naruszeniem Konstytucji lub są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, ale też objęcie przepisami Kodeksu karnego 14-latków - odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane, zmiany w dyrektywie kary oraz kradzież zuchwałą - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Sprawa użycia przez funkcjonariuszy z Inowrocławia paralizatora, elektryzuje opinię publiczną. W...
Jacek Kudła
24.05.2024
Policja
W lutym zapadło ważne, z punktu widzenia adwokatów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że wszystkie stawki za urzędówki, określone na podstawie obowiązującego wówczas rozporządzenia, są niezgodne z Konstytucją. Są bowiem niższe od stawek "z wyboru". Kodeks postępowania cywilnego daje w takiej sytuacji możliwość zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów, problem jednak w tym, że termin złożenia stosownego wniosku mija już 4 czerwca.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2024
Wymiar sprawiedliwości
W miejsce Akademii Wymiaru Sprawiedliwości powstanie Szkoła Służby Więziennej - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt jest już gotowy, do prokuratury skierowano również wnioski w związku z nieprawidłowościami ws. nieruchomości przyznanych Akademii. Szkołę ma przygotowywać do uzyskania stopnia oficerskiego.
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2024
Wymiar sprawiedliwości

Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

Administracja publiczna
Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur...
Robert Horbaczewski
23.05.2024

Godna śmierć w szpitalu to ryzyko. Brakuje wytycznych

Pacjent Zawody medyczne
Medycyna ma coraz więcej możliwości podtrzymywania życia, nawet gdy ono nieodwracalnie zanika. Lekarz - zajmując się pacjentem u kresu życia - rozstrzyga między obowiązkiem ratowania, a prawem...
Katarzyna Nocuń
23.05.2024

Aplikanci KSSiP zagrożeni, ale bez związku z nominacją dyrektora

Wymiar sprawiedliwości
Około dwustu aplikantów kończących właśnie aplikację sądową w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest zagrożonych nieuzyskaniem na czas powołania na asesorów, a tym samym pozostaniem bez...
Krzysztof Sobczak
23.05.2024

W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

Prawo karne
W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów...
Krzysztof Koślicki
22.05.2024

Prof. Piotr Girdwoyń nowym dyrektorem KSSiP

Prawnicy
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał 22 maja br. prof. Piotra Girdwoynia do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - chociaż Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

Prawo cywilne
Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

Gdzie skrót, a gdzie nawias – jak prawidłowo powołać podstawę prawną uchwały gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Tekst uchwały należy rozpocząć od wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania. Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jednak jego...
Marek Sondej Ireneusz Krześnicki
22.05.2024

Od 5 czerwca wyższe stawki za "urzędówki" dla adwokatów i radców

Prawnicy
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru. Nie uwzględniono natomiast uwag NRA...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
22.05.2024

SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

Samorząd terytorialny
Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

Prof. Zembrzuski: Ochrona konsumenta nadal nie jest skuteczna

Prawo cywilne
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom. Nie są one w stanie zapewnić jednolitej i przewidywalnej praktyki sądowej -...
Aleksandra Partyk
22.05.2024

Bezwzględne dożywocie zniknie z Kodeksu karnego - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego ma już projekt pilnych zmian w przepisach karnych. Mają objąć to, co - w ocenie prawników - zostało przyjęte z naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego....
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
22.05.2024

TK zajmie się 28 maja uchwałą Sejmu w swojej sprawie

Wymiar sprawiedliwości
28 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów PiS, dotyczącym konstytucyjności uchwały w sprawie TK. Sejm podjął ją 6 marca br. wskazując, że sędziowie dublerzy i ich następcy nie są...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

Trybunał Konstytucyjny: Decyzja w sprawie wyborów kopertowych zgodna z Konstytucją

Zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Robert Horbaczewski PAP
21.05.2024

Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych

Prawnicy
Koło Kobiet przy ORA w Warszawie złożyło właśnie propozycję uchwały do podjęcia na najbliższym, sobotnim zgromadzeniu izby warszawskiej. Chodzi o przyszłoroczne wybory do organów samorządowych. Koło...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2024

Włodarzewska jak w soczewce skupia problemy polskich spółek

Spółki Prawo gospodarcze
Szerokim echem odbiła się ostatnio sprawa spółki dewelopera, który miał postępować nieuczciwie wobec wierzycieli i klientów. To prawdopodobnie jeden z pierwszych przypadków, w których zastosowanie...
Inga Stawicka
21.05.2024

Co dalej z nowelą o KRS, Sejmowi może być nie w smak senacka poprawka o neosędziach

Wymiar sprawiedliwości
Ustawa zmieniająca zasady wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, z kontrowersyjną senacką poprawką, dającą prawo kandydowania do Rady neo-sędziom, może teraz poleżeć w Sejmie, czekając na...
Krzysztof Sobczak
21.05.2024

Asystent w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - jest przewodnik

Wymiar sprawiedliwości
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw od początku 2023 r. wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa...
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2024

Alimenciarz wciąż państwu umyka, pomóc ma tryb natychmiastowy i tabele

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Rządy od lat szukają sposobów na dłużników alimentacyjnych. Na legislacyjnym stole ponownie znalazły się alimenty natychmiastowe i pomysł tablic alimentacyjnych. Prawnicy, w tym również sędziowie,...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
21.05.2024

RPO: Potrzeba jasnych kryteriów klasyfikacji skarg na adwokatów

Prawnicy
Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi obywateli na niewłaściwe kwalifikowanie przez organy samorządu adwokackiego zawiadomień o deliktach dyscyplinarnych. Wynika z nich, że zawiadomienia...
Agnieszka Matłacz
20.05.2024

SN: Prokurator przyznał się do wypicia pięciu piw i stracił immunitet

Prawnicy
Prokurator rejonowy został przez Sąd Najwyższy pozbawiony immunitetu, mimo że uporczywie kwestionował wadliwość pomiarów dokonanych przez policję. Zachowanie prokuratora godziło w bezpieczeństwo osób...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2024

Dziecko czeka na decyzję sądu rodzinnego nawet kilka lat

Prawo rodzinne
Sędziowie rodzinni są obciążeni sprawami, ich referaty sięgają nierzadko 800 spraw, do pracy nie zachęcają m.in. jej warunki i brak perspektyw awansu. Dużym problem jest brak biegłych, czego efektem...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
20.05.2024

AI, nowe technologie - konkurencyjny prawnik musi być z nimi za pan brat

Prawnicy
Badania dotyczące trendów na rynku prawniczym niezmiennie pokazują znaczenie nowych technologii i sztucznej inteligencji - i to nie tylko w zakresie komunikacji i obsługi klientów, ale też...
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2024

Zwiększa się liczba małych kancelarii komorniczych, mają niższy wpływ spraw

Wymiar sprawiedliwości
W 2023 r. do kancelarii komorniczych wpłynęło w sumie 4 mln 250 spraw, ale co ciekawe - na poszczególne kancelarie przypadało najmniej spraw od lat. Nie udało się też wszystkich załatwić, choć...
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2024

Dynamika procesów społecznych w kancelariach prawnych i ich wpływ na relacje z klientami

Prawnicy
Kancelaria prawna, tak jak każda inna organizacja, jest napędzana przez różnego rodzaju wymianę relacji międzyludzkich. Warto zastanowić się, w jaki sposób dynamika zależności wewnętrznych oraz...
Katarzyna Buczkiewicz
18.05.2024

Sędziowie, którzy nie przeszli testu niezawisłości nazywają się X.Y.

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Już 27 sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych orzekających w sprawach karnych nie spełniło wymogów niezawisłości. Zostali negatywnie zweryfikowani przez Sąd Najwyższy. Ich orzeczenia uznano za...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2024

Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

Samorząd terytorialny
Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji...
Marek Sondej
18.05.2024
1  2  3  4  5    1794
 • Aktualności
  • Jeden delegat na 90 adwokatów - NRA zmieniła parytet osobowy delegatów na KZA

   Jeden delegat na 90 adwokatów, według stanu adwokatów wpisanych na listę adwokatów w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby. Liczbę delegatów zaokrągla się w górę – taki parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, który przyjęła NRA w uchwale z 24 maja br.
  • Stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

   Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury krytycznie oceniają przekazany do opiniowania projekt zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Założenie jest takie, że na pierwszym roku wzrośnie ono z 4100 do 4300 zł, a na drugim - z 4500 zł do 5100 zł. Problem w tym, że to na granicy płacy minimalnej, a koszty m.in. zakwaterowania na czas zajęć - również wzrosły.
  • Do 4 czerwca adwokaci mogą powalczyć o wyrównanie urzędówek

   W lutym zapadło ważne, z punktu widzenia adwokatów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że wszystkie stawki za urzędówki, określone na podstawie obowiązującego wówczas rozporządzenia, są niezgodne z Konstytucją. Są bowiem niższe od stawek "z wyboru". Kodeks postępowania cywilnego daje w takiej sytuacji możliwość zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów, problem jednak w tym, że termin złożenia stosownego wniosku mija już 4 czerwca.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Zanim policjant zostanie zwolniony, należy wszechstronnie wyjaśnić sprawę

   Sprawa użycia przez funkcjonariuszy z Inowrocławia paralizatora, elektryzuje opinię publiczną. W...
  • Prof. Wróbel: Komisyjny projekt pilnych zmian w prawie karnym na dniach u ministra

   Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z naruszeniem Konstytucji lub są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, ale też objęcie przepisami Kodeksu karnego 14-latków - odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane, zmiany w dyrektywie kary oraz kradzież zuchwałą - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.
  • Prof. Zembrzuski: Ochrona konsumenta nadal nie jest skuteczna

   Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom. Nie są one w stanie zapewnić jednolitej i przewidywalnej praktyki sądowej - wskazuje prof. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

   Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż wcześniej musi z urzędu zbadać, czy sędzia sprawozdawca orzekająca w II instancji, jest sędzią bezstronnym. Dlatego zawieszono postępowanie i poproszono o akta personalne sędziego.
  • SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

   Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki jest sens środowej uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego. Nie można zatem przyjąć, że w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wyłączona jest możliwość podejmowania czynności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia - zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika.
  • Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

   Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.
  Zobacz więcej