Temat dnia

Zmiana przepisów pozwoli także ojcom odraczać aplikacje

Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - skarżyli się młodzi prawnicy, a Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w resorcie sprawiedliwości. Ministerstwo się z tym zgadza i zapowiada, że niezwłocznie podejmie prace legislacyjne nad zmianą tych przepisów prawa.

Do TK wpłynęło stanowisko szefa rządu w sprawie noweli o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu głosi, że zgodne z konstytucją są zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA.

Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

Sędziowie administracyjni: Chaos prawny pogłębia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stale rosnąca liczba sędziów powołanych w wadliwej procedurze nominacyjnej i brak zmian legislacyjnych prowadzących do ukształtowania składu KRS w sposób zgodny z Konstytucją, pogłębiają istniejący chaos prawny i nie zmierzają do uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A udział w składach orzekających osób nominowanych na wniosek organu, stwarza poważne zagrożenie dla stabilności i pewności obrotu prawnego w Polsce.

We wtorek sejmowa podkomisja chce zakończyć prace nad projektami o sądach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejmowa podkomisja we wtorek 28 marca chce zakończyć prace nad projektami ustaw powołujących sądy pokoju. Jeśli podkomisja przyjmie sprawozdania, to w środę projekty ma omawiać komisja sprawiedliwości. We wtorek posłowie podkomisji zamierzają wprowadzić jeszcze kilkanaście poprawek.

Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.

Polecamy książki prawnicze
Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.
Patrycja Rojek-Socha
27.03.2023
Prawnicy
Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.
Wiesława Moczydłowska
27.03.2023
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Zespół kancelarii wspierał Qair Polska S.A. w procesie negocjacji jednego z największych, pod względem wolumenu, kontraktów Corporate PPA z fizyczną dostawą energii elektrycznej na polskim rynku. Wsparcie prawne obejmowało negocjacje dokumentu Term Sheet, brzmienia umów Corporate PPA oraz umów ze spółką obrotu. Kancelaria doradzała także w zakresie zagadnień z obszaru kontraktowego, regulacji energetyki i odnawialnych źródeł energii.
Patrycja Rojek-Socha
27.03.2023
Rynek

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem...
Robert Horbaczewski
27.03.2023

SN wyjaśni, czy można łamać zakaz samooskarżania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Karanie świadka za zeznanie nieprawdy z obawy przed grożącymi mu zarzutami jest niezgodne ze standardami prawa do obrony, wynikającymi z Konstytucji oraz prawa międzynarodowego i europejskiego –...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2023

Gogle i VR pomogą sędziom się szkolić

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Świadek pod wpływem alkoholu, odurzony narkotykami lub bez dowodu osobistego - takie sytuacje będą mogli już niedługo przećwiczyć sędziowie szkoląc się w wirtualnej rzeczywistości, przy pomocy gogli...
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2023

Obrót lasami sformalizowany, ale przeszkód w sprzedaży nie ma

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Obrót nieruchomościami leśnymi jest ograniczony rozwiązaniami prawnymi, które nakładają na strony szereg obowiązków. W praktyce jednak, Lasy Państwowe bardzo rzadko korzystają z przysługującego mu...
Marek Sondej
25.03.2023

Atak na robota - policjanta karany, ale symulowanie z nim seksu - nie

Prawo karne Nowe technologie
Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2023

Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej...
Justyna Peplinska
24.03.2023

Prof. Taborowski: Polski rząd przykłada się do wzmocnienia standardu praworządności w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z...
Krzysztof Sobczak
24.03.2023

Sądy administracyjne na razie nie chcą podważać konstytucyjności umarzania postępowań w toku

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która była podstawą do umarzania postępowań niezakończonych ostateczną decyzją, wciąż wzbudza wątpliwości. Wojewódzkie sądy administracyjne nie...
Inga Stawicka
24.03.2023

Książki najbardziej przydatne w wymiarze sprawiedliwości nagrodzone

Wymiar sprawiedliwości
Książka Andrzeja Olasia (fot.) pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym oraz Marka Kulika pt. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, zostały nagrodzone w najnowszej edycji konkursu na...
Krzysztof Sobczak
23.03.2023

Projekt zmian w odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy wkrótce trafi do Sejmu

Prawnicy
Kiedy w grudniu ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji Prawa o notariacie, opozycja zarzucała mu, że proponowane zmiany mają tak naprawdę zwiększyć kontrolę ministerstwa i zmniejszyć znaczenie...
Agnieszka Matłacz
23.03.2023

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023

Prokurator Generalny w obronie mowy nienawiści?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Dopiero 19 kwietnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyda orzeczenie w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego, który żąda uniewinnienia internauty....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023

SN podwyższa zadośćuczynienie dla Gwiazdy za bezprawny areszt

Sąd Najwyższy podniósł o ponad 350 tys. zł kwotę zadośćuczynienia zasądzonego wcześniej przez wojskowy sąd okręgowy na rzecz znanego działacza demokratycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Była to sprawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

RPO popiera wniosek gminy Kleszczów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany granic

Samorząd terytorialny
Rząd wyłączył z gminy Kleszczów teren z Elektrownią Bełchatów i włączył go do Bełchatowa. Gmina złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw...
Robert Horbaczewski
22.03.2023

Przemoc domowa nie tylko w rodzinie - nowelizacja opublikowana

Wymiar sprawiedliwości
Pojęcie przemocy w rodzinie ma zostać zastąpione przemocą domową, bo ta jest problemem także w nieformalnych związkach czy wśród byłych małżonków, którzy rodziną nie są. Będzie dotyczyć nie tylko...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
22.03.2023

SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Sędzia z instrukcją, jak informować strony o możliwym kierunku rozstrzygnięcia sprawy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Rozwiązanie to miało motywować strony do ugód, w praktyce nie do końca się...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Prokuratura jednak zna autorów hejtu wobec sędziów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Prokuratura poinformowała, że wie kto szkalował w mediach społecznościowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka i chce wrócić do śledztwa w tej sprawie. Tylko z powodu wypadku...
Krzysztof Sobczak
21.03.2023

Prezes sądu i sędziowie krytycznie o komentarzu przewodniczącej KRS wobec wyroku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Oburzenie środowiska sędziowskiego wywołało pismo skierowane przez przewodniczącą KRS do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zawierało sugestię o konieczności skierowania na szkolenie z zakresu prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.03.2023

Trudne dochodzenie odszkodowania za błędy pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli klient zarzuca pełnomocnikowi, że ten niewłaściwie poprowadził jego sprawę, może dochodzić odszkodowania za straty. Wypłaci je ubezpieczyciel prawnika, ale czasem taki spór kończy się w...
Regina Skibińska
21.03.2023

Nowelizacja kpc to również zmiany dotyczące arbitrażu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Najnowsza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zawiera nowe przepisy dotyczące sądu polubownego. Mają one umożliwiać stronom toczącego się postępowania przeniesienie sprawy do arbitrażu, czyli...
Romana Piskuła
21.03.2023

Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

RPO też za uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych

Prawo cywilne Prawnicy
Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

TK: Sprawa uprawnień TSUE do nakładania kar po raz kolejny odłożona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie odbędzie się wyznaczona na wtorek 21 marca br. rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023

Sprawa wynagrodzeń sędziowskich do TSUE - jest pierwsze pytanie prejudycjalne

Wymiar sprawiedliwości
Sąd Rejonowy w Białymstoku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym "zamrażania" poprzez ustawę okołobudżetową wynagrodzeń polskich sędziów. TSUE...
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
20.03.2023

W czerwcu SN rozpozna sprawę ułaskawionych przez prezydenta ministrów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przez sześć lat Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia w sprawie prawa łaski, o co wnioskował Marszałek Sejmu. Chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2023

Biustonosz zostanie włączony do więziennej bielizny - jest projekt rozporządzenia

Wymiar sprawiedliwości
Biustonosz zostanie włączony do zestawów bielizny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą otrzymywać kobiety przebywające w więzieniach i aresztach. Obecnie rozporządzenia obejmuje koszulę...
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2023
1  2  3  4  5    1731
 • Aktualności
  • Do TK wpłynęło stanowisko szefa rządu w sprawie noweli o Sądzie Najwyższym

   Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu głosi, że zgodne z konstytucją są zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA.
  • Zakaz adwokackiej "reklamy" do likwidacji, ale będą etyczne ograniczenia

   Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.
  • Kancelaria Bird & Bird wspierała Qair Polska S.A. przy kontrakcie dot. energii elektrycznej

   Zespół kancelarii wspierał Qair Polska S.A. w procesie negocjacji jednego z największych, pod względem wolumenu, kontraktów Corporate PPA z fizyczną dostawą energii elektrycznej na polskim rynku. Wsparcie prawne obejmowało negocjacje dokumentu Term Sheet, brzmienia umów Corporate PPA oraz umów ze spółką obrotu. Kancelaria doradzała także w zakresie zagadnień z obszaru kontraktowego, regulacji energetyki i odnawialnych źródeł energii.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sędziowie administracyjni: Chaos prawny pogłębia się

   Stale rosnąca liczba sędziów powołanych w wadliwej procedurze nominacyjnej i brak zmian legislacyjnych prowadzących do ukształtowania składu KRS w sposób zgodny z Konstytucją, pogłębiają istniejący chaos prawny i nie zmierzają do uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A udział w składach orzekających osób nominowanych na wniosek organu, stwarza poważne zagrożenie dla stabilności i pewności obrotu prawnego w Polsce.
  • Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

   Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.
  • Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

   Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej przesyłki. Po ponad trzech latach fikcja ta częściowo powraca, co daje szansę na przeprowadzenie większej liczby postępowań zamiast ich umarzania - pisze radca prawny Justyna Peplinska.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

   Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.
  • O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

   Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

   Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.
  • SN podwyższa zadośćuczynienie dla Gwiazdy za bezprawny areszt

   Sąd Najwyższy podniósł o ponad 350 tys. zł kwotę zadośćuczynienia zasądzonego wcześniej przez wojskowy sąd okręgowy na rzecz znanego działacza demokratycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Była to sprawa o odszkodowania i zadośćuczynienia za aresztowanie na 19 miesięcy za usiłowanie obalenia ustroju. W lipcu 2022 roku sąd zasądził ponad 464 tysiące złotych odszkodowania i 478 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz działacza.
  • SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

   Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał w mocy postanowienie o dalszym zawieszeniu go w czynnościach służbowych.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski