Temat dnia

Ustawy o biegłych jak nie było tak nie ma - RPO o powody pyta ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Wciąż nie ma całościowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych, choć już kilka lat temu prace nad nią podjął resort sprawiedliwości. Niepokoi to m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w jego ocenie taka regulacja zapewniłaby właściwe gwarancje konstytucyjnego prawa do sądu. Argumentuje, że sędziowie często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych, bez ich samodzielnej i krytycznej analizy.

Rzecznik TSUE: Trybunał konstytucyjny nie może zabronić sądom stosowania prawa Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem UE przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego - stwierdził w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins.

SN: Prof. Sadurski wygrał z PiS i kasacja niepotrzebna

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie stwierdziła, że w sprawie o ochronę dóbr osobistych partii PiS przeciwko prof. Wojciechowi Sadurskiemu występuje istotne zagadnienie prawne. Nie potrzebna jest też wykładnia przepisów prawa, gdyż orzecznictwo w takich sprawach jest jednolite. Odmówiono więc przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Zabójstwo 3-latka - SN uwzględnia kasację Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

Steve V. został oskarżony o fizyczne znęcanie się nad niespełna 3-letnim chłopcem, bicie go pod nieobecność jego matki oraz zgwałcenie i zabójstwo we wrześniu 2017 roku. Sąd Apelacyjny w Łodzi zmniejszył karę na jaką został skazany z 25 na 15 lat. W swojej kasacji Prokurator Generalny wskazał, że jest ona rażąco niewspółmierna, a SN uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

E-rozprawy coraz częstsze, ale nadal bywa, że i link zawodzi

Wymiar sprawiedliwości

Aby połączyć się z sądem zdalnie, strona, adwokaci i radcy powinni otrzymać link, który przesyła na pocztę elektroniczną pracownik sądowy. Bywa jednak - co spędza wszystkim sen z powiek, że jak na złość nie zadziała i musi zostać rozesłany na nowo. Sytuacji nie poprawia obciążenie sądów, braki kadrowe wśród np. informatyków, braki szkoleń i jednolitego systemu.

List do sądu za ciężki, więc nie może być polecony
POPRAWMY PRAWO

List do sądu za ciężki, więc nie może być polecony

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało zadbać o terminy i bezpieczeństwo pism sądowych. Zmieniło więc procedurę cywilną tak, że tylko nadanie pisma do sądu w formie przesyłki poleconej jest równoznaczne z jego wniesieniem. Problem zaczyna się gdy do pisma trzeba dołączyć załączniki - bo jeśli paczka waży więcej niż 2 kg, "poleconą" być nie może.

Polecamy książki prawnicze
Oskarżony kierowca postanowił upublicznić w mediach społecznościowych swoje wyczyny samochodowe, co przy czterokrotnym zakazie prowadzenia pojazdów jest wyjątkowym lekceważeniem wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie i zamienił karę grzywny na pół roku pozbawienia wolności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Studia mają przybliżyć zagadnienia z kryminologii w aspekcie ochrony środowiska, ekologii, przestępstw i terroryzmu ekologicznego. Adepci nowego kierunku zajmą się zagadnieniami z zakresu ochrony żywności, środowiska oraz poznają tajniki podejmowania działań specjalistycznych dotyczących tworzenia ekspertyz materiału dowodowego.
Monika Sewastianowicz
21.01.2022
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Ranga zawodu prokuratora daje podstawę do formułowania wniosków na rozprawie, a decyzja ostateczna należy do sądu. Ubezwłasnowolnienie prokuratora w tym zakresie spowodowałoby pozbawienie go niezależności - orzekła Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora obwinionego o to, że nie wniósł w czasie rozprawy o nadzwyczajne złagodzenie kary recydywiście.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Dr Janda: Wniosek o pre-pack można złożyć także po ogłoszeniu upadłości

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wniosek o zatwierdzenie przygotowanej sprzedaży (przygotowanej likwidacji) czyli tzw. pre-pack, można złożyć w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Kwestią mogąca budzić wątpliwości jest ustalenie...
Paweł Janda
21.01.2022

KE żąda zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand poinformował w czwartek, że wysłane zostało do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału...
Krzysztof Sobczak
20.01.2022

SN: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Marek Dobrowolski, Joanna Lemańska i Oktawian Nawrot to kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wskazani w środę 19 stycznia przez zgromadzenie tej izby....
Krzysztof Sobczak
20.01.2022

Clifford Chance doradzała przy nabyciu aktywów Grupy Lotos

Rynek
Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z finansowaniem nabycia części aktywów logistycznych i części biznesu bitumicznego Grupy Lotos przez Unimot Investments. Zespół...
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2022

Izba Dyscyplinarna zapomniała, że nie ma wymogu zaświadczenia od lekarza sądowego?

Prawnicy Koronawirus szczepienia
Pierwszy raz w historii Izby Dyscyplinarnej SN rzecznik dyscyplinarny wnosił o doprowadzenie na rozprawę świadka przez policję, gdyby się kolejny raz nie stawił. A co więcej, ukarano go grzywną w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.01.2022

Do szpitala psychiatrycznego bez wysłuchania - kasacja RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Obywatela oskarżono o kradzież ubrania ze sklepu oraz o znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Wobec uznania jego niepoczytalności, sąd umieścił go w zakładzie psychiatrycznym, tyle że...
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2022

Oklejak: Potrzebna skuteczna cywilna kontrola nad służbami specjalnymi

Prawo karne Prokuratura Policja
Konieczne jest powołanie wyspecjalizowanego i niezależnego organu nadzoru nad służbami specjalnymi, posiadającego realne kompetencje w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich. Ale kiedy...
Tomasz Oklejak
20.01.2022

Tajemnica adwokacka nadal łakomym kąskiem dla organów ścigania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Tylko w ostatnim kwartale izby adwokackie zgłosiły w sumie 28 prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Jak podkreślają prawnicy, sytuacja z roku na rok się pogarsza i uderza bezpośrednio w ich...
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2022

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zgłoszeni w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I...
Krzysztof Sobczak
19.01.2022

SN stanął po stronie dziennikarzy zatrzymanych w strefie stanu wyjątkowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rozporządzenie w sprawie zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym jest niekonstytucyjne, nieproporcjonalnie wkroczyło bowiem w wolność wyboru miejsca pobytu - stwierdził Sąd Najwyższy...
Krzysztof Sobczak
19.01.2022

Oddala się 390 mln zł na podwyżki dla pracowników sądów i prokuratur

Wymiar sprawiedliwości
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r., w tym to na co czekają pracownicy sądów i prokuratur - 390 mln zł na ich...
Patrycja Rojek-Socha
19.01.2022

TK rozpoczął prace nad pytaniami o wyroki ETPC w sprawie polskich sędziów

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Konstytucyjny rozpoczął w środę rozpatrywanie wniosku prokuratora generalnego, który dotyczy kwestii możliwości oceny statusu polskich sędziów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Do...
Krzysztof Sobczak
19.01.2022

Samorząd doradców podatkowych ustalił priorytety na nową kadencję

Prawnicy Doradca podatkowy
Ułatwienie doradcom podatkowym możliwości aplikowania w celu powołania na urząd sędziego sądu administracyjnego, wprowadzenie stroju urzędowego (togi) dla doradców podatkowych, dążenie do...
Wiesława Moczydłowska
19.01.2022

Doradcy utworzą centrum mediacyjne do pozasądowego rozwiązywania sporów

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma utworzyć Centrum Mediacyjne w celu rozwoju i promocji pozasądowych metod rozwiązywania sporów i rozwiązywania ich w drodze mediacji. Wynika to z uchwały podjętej...
Wiesława Moczydłowska
19.01.2022

SN: Sąd może przedłużyć termin upadku zabezpieczenia

Prawo cywilne
Dopuszczalna jest zmiana terminu upadku zabezpieczenia przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Sąd wydaje wtedy postanowienie po upływie miesięcznego terminu od uprawomocnienia się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2022

Brak formalny trzeba uzupełnić, częściowe poprawienie pisma nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości
Jeśli powód zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w pozwie lub wniosku, powinien dokładnie je przeanalizować i uzupełnić pismo, a konkretnie każdy jego mankament. W orzecznictwie...
Aleksandra Partyk
19.01.2022

Sąd nie prostuje protokołu, zażalenie niemożliwe, a nagrania nie ma

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zawartość protokołu może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy karnej. Nic więc dziwnego, że strony czasem gotowe są kruszyć kopie o zapisanie danych słów w określony sposób. Problem...
Patrycja Rojek-Socha
19.01.2022

NSA: Sędzia musi mieć odwagę przyznać się, że poparł nowych członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 11 stycznia br. skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu jako pozbawioną "usprawiedliwionych podstaw" w sprawie udostępnienia nazwisk sędziów, którzy popierali...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.01.2022

Zbyt niska kara za usiłowanie zabójstwa? SN uwzględnia kasację prokuratury

Wymiar sprawiedliwości
Mężczyzna, recydywista został początkowo skazany na 25 lat więzienia, sąd apelacyjny karę jednak obniżył do 15 lat. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego, który wskazał, że taka...
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2022

Publiczne przekleństwa wykroczeniem, choć wszystko zależy od kontekstu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Spora część społeczeństwa nie darzy estymą partii rządzącej i nie ma większych oporów z wyrażaniem swojego zdania - czy to na transparentach, czy też w mediach społecznościowych. Publiczne...
Monika Sewastianowicz
18.01.2022

Dr Piaskowska: Polska dołącza do grupy państw ignorujących wyroki ETPC

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W środę 19 stycznia Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący uprawnień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do kwestionowania statusu polskich sędziów. ETPC...
Krzysztof Sobczak
18.01.2022

Wybrano troje kandydatów na prezesa Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Małgorzata Bednarek, Adam Roch i Ryszard Witkowski to wybrani w poniedziałek kandydaci na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyłoniło ich zgromadzenie sędziów tej Izby. Kadencja...
Krzysztof Sobczak
17.01.2022

Nie tylko Pegasus - apel o systemowe rozwiązania w sprawie kontroli nad działaniami służb

Prokuratura Policja Nowe technologie RODO
Problem niekontrolowanych działań służb wymaga systemowych rozwiązań - stwierdzają organizacje broniące praw człowieka. I apelują do senatorów, żeby w ramach prac nadzwyczajnej komisji nie...
Krzysztof Sobczak
17.01.2022

SN: Sędziowie pokoju nie mogą wymierzać sprawiedliwości

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie pokoju nie mają uprawnień konstytucyjnych do orzekania samodzielnie bez udziału sędziów zawodowych - stwierdza Sąd Najwyższy w opinii, którą I prezes prof. Małgorzata Manowska przesłała do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
17.01.2022

SN: Po trzech latach przedawnia się roszczenie o naprawienie szkody powstałej w wyniku zakazu konkurencji

Prawo cywilne Ochrona konkurencji
Jeżeli naruszenie zakazu konkurencji polega na podjęciu dających się określić, powtarzających się naruszeń zakazu konkurencji, roszczenia wspólnika przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.01.2022

Obecna aplikacja za droga dla młodego prawnika? Wraca temat "uniwersyteckiej"

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Jest drogo - bo oprócz kosztów aplikacji są te związane z dojazdami, książkami, wynajmem pokoju. Patroni nie zawsze płacą za pracę, a do tego dochodzi niejednolity program szkoleń - tak w skrócie...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
17.01.2022

Składki adwokackie - 2,5 zł więcej na informatyzację Adwokatury

Prawnicy
NRA chce zwiększenia składek izbowych na jej rzecz średniorocznie o 2,5 zł od adwokata. Ta kwota ma być przeznaczona w całości na projekty informatyczne. A planów jest wiele, przypomnijmy począwszy...
Patrycja Rojek-Socha
16.01.2022
1  2  3  4  5    2363