Temat dnia

Status aplikanta, który mógł a nie podszedł do tegorocznego egzaminu - o rok dłużej

Prawnicy Strefa aplikanta

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w związku z trwającą epidemią koronawirusa wydłużony został o kolejny rok status aplikantów, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do egzaminów adwokackiego albo radcowskiego przełożonych z marca na czerwiec 2020 r., spełnili wymogi i ostatecznie do nich nie przystąpili. Co ważne, nie mają mieć znaczenia przyczyny tej absencji.

Premierzy Polski i Węgier potwierdzają zamiar zawetowania budżetu UE

Prawo unijne

Mechanizm praworządności poprzez arbitralność może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. To złe rozwiązanie, prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Węgier Victorem Orbanem. - I potwierdził, że nie zawaha się użyć weta "dla dobra całej UE".

Miało nie być, ale będą - nagrody dla pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Urzędnicy, asystenci sędziego, specjaliści z OZSS, kuratorzy i inny pracownicy sądów będą mogli dostać nagrody motywacyjne. Środki na to mają pójść z oszczędności sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło taką decyzję, mimo że tuż po rozpoczęciu epidemii wstrzymano nagrody, także w sądach, a wypłacane były jedynie dodatki specjalne. Uzasadnia to zresztą sytuacją koronawirusową.

SN: Pochopne uniewinnienie w sprawie o przywłaszczenie pieniędzy klienta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sąd rejonowy wydał wyrok skazujący, uznając że oskarżony przywłaszczył pieniądze swojego klienta. Natomiast sąd okręgowy uniewinnił oskarżonego. Ustalenia sądu odwoławczego były jednak błędne. Sąd ten naruszył zasady oceny dowodów. Nie było podstaw do kwestionowania wiarygodności zeznań pokrzywdzonego - orzekł Sąd Najwyższy.

Dalsza reforma sądownictwa coraz bliżej - projekty gotowe

Wymiar sprawiedliwości

Są już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa - powiedział minister Zbigniew Ziobro. Sprecyzował, że chodzi o sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Teraz propozycje mają być przedyskutowane w gronie koalicji. Wcześniej m.in. wiceminister Anna Dalkowska mówiła, że reforma będzie zmierzać do spłaszczenia struktury sądownictwa i ujednolicenia statusu sędziego.

SN: Zawieszony radca pisał kasacje i kierował izbą skarbową

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radcy prawnemu, który mimo zawieszenia w czynnościach sporządzał kasacje i inne pisma procesowe, a także pełnił funkcję dyrektora izby skarbowej grozi wydalenie z zawodu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zgodziła się z ministrem sprawiedliwości, iż kara 25 tys. zł jest niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Polecamy książki prawnicze
Po wydaniu przez trybunał Konstytucyjny wyroku z 22 października doszło do „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce" - stwierdził w przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski. Niewiążącą prawnie rezolucję poparło 455 europosłow, 145 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
26.11.2020
Prawo karne Opieka zdrowotna Prawo unijne
Specyfiką nauk prawnych jest to, że jest tu sporo glos, komentarzy i innych form działalności naukowej. Obecne rozporządzenie ewaluacyjne jest krzywdzące dla poszczególnych nauk - ocenia dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w polemicznym komentarzu do wywiadu z prof. Emanuelem Kulczyckim.
Grzegorz Krawiec
26.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprecyzować i uściślić ubiegłoroczną nowelę procedury cywilnej. Projektowane zmiany dotyczą m.in. posiedzenia przygotowawczego, zażaleń poziomych, doręczeń komorniczych. Zmniejszona ma zostać opłata "za uzasadnienie", a przy np. odmowie zwolnienia z kosztów sądowych ma jej nie być. Jest już zgoda na wpisanie projektu do wykazu prac rządu.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Bohdan Zdziennicki: Grzebanie w uzasadnieniu nie naprawi złego i nieważnego wyroku TK

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Powoływanie się przez polityków na konieczność zapoznania się z uzasadnieniem wyroku w sprawie ograniczenia prawa do aborcji przed jego publikacją i ewentualną zmianą ustawy nie ma podstaw - mówi dr...
Krzysztof Sobczak
26.11.2020

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Poprawmy prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości,...
Ewa Usowicz
26.11.2020

Senat apeluje o poparcie dla nowego budżetu UE

Prawo unijne
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej" - takiej treści uchwałę...
Krzysztof Sobczak
25.11.2020

Przewodnicząca KE: Polska i Węgry mechanizm praworządności mogą skarżyć do TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Państwa, które mają wątpliwości w odniesieniu do mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE - proponuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen....
Krzysztof Sobczak
25.11.2020

Nauczyciel musi sprawdzić, dlaczego uczeń nie bierze udziału w zajęciach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część szkół zastanawia się, czy nie wprowadzić obowiązkowego włączania kamer na zdalnych lekcjach. Ma to zmusić uczniów do uważania na lekcjach oraz pozwolić łatwiej wychwytywać przypadki, gdy...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
25.11.2020

Ustawa o e-doręczeniach potrzebna, ale bez zmian w sądach nie zadziała

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Ustawa o e-doręczeniach czeka na podpis prezydenta. Ma wprowadzić - od października 2022 r. - to, na co z utęsknieniem czekają prawnicy, czyli możliwość wnoszenia do sądu pism, na początek w sprawach...
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2020

TK po raz kolejny odkłada sprawę przedłużenia kadencji RPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny na 12 stycznia 2021 r. przesunął termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia...
Krzysztof Sobczak
24.11.2020

Nie tak łatwo skierować alkoholika na przymusowe leczenie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Opieka zdrowotna
Osoby, które nadużywają alkoholu mogą zostać zobowiązane przez sąd do poddania się leczeniu odwykowemu. Jest to możliwe, o ile zostanie ustalone, że z powodu nałogu dochodzi do negatywnych zjawisk: w...
Aleksandra Partyk
24.11.2020

Prezydencki projekt w sprawie aborcji teraz czeka na uzasadnienie TK

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Trwa patowa sytuacja w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego likwidującym jedną z przesłanek dopuszczających przerywanie ciąży. Orzeczenie wciąż nie jest publikowane, nie toczą się też prace...
Krzysztof Sobczak
24.11.2020

Praca dla skazanego, tylko gdzie? Koronawirus uderza w kary wolnościowe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Wraz z drugą falą koronawirusa większość miejsc, w których skazani mogli wykonywać prace społecznie użyteczne zostało zamkniętych, albo wprowadzono w nich restrykcje, które taką pracę uniemożliwiają....
Patrycja Rojek-Socha
24.11.2020

Tłumacze przysięgli w sądach najbardziej zagrożeni wirusem

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Sądy zabezpieczyły przed zarażeniem COVID-19 sędziów, pełnomocników, obrońców, strony, ale nie tłumaczy przysięgłych. To oni są najbardziej narażeni na pandemię wykonując prace dla wymiaru...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2020

Izba Dyscyplinarna SN: Notariusz nie może prostować aktu, którego nie widział

Prawo karne Prawnicy
Notariusz, który dysponuje jedynie wypisem aktu notarialnego, nie jest uprawniony do sprostowania aktu obciążonego błędem. Został ukarany upomnieniem za zbyt pochopnie i bez rozwagi uwzględnienie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2020

Prof. Kulczycki: Czasopisma prawnicze muszą się otworzyć, żeby były wyżej punktowane

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Środowisko prawnicze albo nie przygotowało się, albo nie chce zauważyć przemian technologicznych odnośnie publikacji naukowych. Od lat polityka naukowa bardzo mocno idzie w stronę otwartości:...
Beata Igielska
24.11.2020

TSUE: W przyszły wtorek rozprawa w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
1 grudnia w Trybunale Sprawiedliwości UE odbędzie się rozprawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał w Luksemburgu wysłucha argumentów rządu Polski i Komisji Europejskiej, która...
Krzysztof Sobczak
23.11.2020

System Informacji Finansowej pozwoli na lepszą kontrolę rachunków bankowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja Prawo gospodarcze
Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o Systemie Informacji Finansowej m.in. do gromadzenia i przetwarzania informacji o otwartych i...
Krzysztof Sobczak
23.11.2020

Strasburg: Wizerunek sławnej matki po wyjściu z oddziału położniczego jest pod ochroną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 listopada 2020 r. uznał, iż robienie z ukrycia zdjęć kobiecie znanej publicznie, kiedy opuszcza szpital po porodzie wraz ze swoim nowonarodzonym...
Katarzyna Warecka
23.11.2020

NSA: W czerwonej strefie sprawy można kierować na posiedzenia niejawne - choćby sprzeciwiały się temu strony

Wymiar sprawiedliwości
W szczególnym czasie, kiedy Warszawa jest objęta tzw. obszarem czerwonym, celowym jest prowadzenie posiedzeń niejawnych w miejsce jawnych rozpraw, aby móc zachować ciągłość działania Naczelnego Sądu...
Aleksandra Partyk
23.11.2020

Prawo karne bezwzględne dla osób z chorobami psychicznymi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
By sprawcę przestępstwa, który ma ograniczoną poczytalność i nie rokuje szans na skuteczną terapię na wolności, umieścić w zakładzie psychiatrycznym - trzeba go skazać na bezwzględną karę pozbawienia...
Patrycja Rojek-Socha
23.11.2020

Zwrot towaru i reklamacja nie tylko z paragonem

Rynek i konsument
Zgodnie z przepisami, dowodami zakupu są nie tylko paragony, ale także faktury, wyciągi z konta, potwierdzenia płatności kartą. Ważne jest jednak też to, że sklep stacjonarny, dobrowolnie umożliwia...
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
22.11.2020

Krajowa Rada Radców Prawnych wybrała swoje władze

Prawnicy
W sobotę 21 listopada nowi członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych wybrali prezydium, które na czele z prezesem Włodzimierzem Chróścikiem będzie liczyć czternaście osób. Wiceprezesi to Aleksandra...
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2020

Weto Polski nie zmieni mechanizmu praworządności

Prawnicy Prawo unijne
Rozporządzenie unijne w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności czeka na uchwalenie przez Parlament Europejski. Wejdzie ono w życie mimo polskiego weta. Jedynym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.11.2020

Polskie dzieci nadal bez pełnej ochrony - petycja do Senatu

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Mimo upływu siedmiu lat Polska wciąż nie ratyfikowała III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka. Ma on istotne znaczenie, bo ustanawia mechanizm skargowy, pozwalający na...
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2020

Prawnik w garniturze - prestiżowo, praktycznie i eko

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Garnitur to bardzo uniwersalne ubranie. Dobrze skrojone garnitury są ponadczasowe, nie wychodzą łatwo z mody. Nie musimy więc co sezon zmieniać naszej garderoby. Dzięki temu kupujemy mniej i nie...
Kuba Gąsiorowski
21.11.2020

Katowice: Nie będzie wymiany sędziów w sprawie dyscyplinarnej sędziego Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawę sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie i byłego członka oraz rzecznika KRS Waldemara Żurka, obwinionego o uchybienie godności urzędu w związku z wypowiedziami na temat sędziego Kamila...
Krzysztof Sobczak
20.11.2020

Sejm nadal nie powołuje rzecznika praw obywatelskich

Administracja publiczna
Sejm w czwartek wieczorem po raz kolejny nie powołał Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejmowa większość odrzuciła kandydatkę zgłoszoną przez opozycję i kilkaset...
Krzysztof Sobczak
20.11.2020

Sędziowski immunitet coraz słabiej chroni przed naciskami politycznymi

Prawnicy
Do niedawna immunitet sędziowski uchylano, by możliwe było pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności za przestępstwo kryminalne lub poważne wykroczenie. Teraz praktyką staje się ściganie sędziów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.11.2020

Adwokatura szykuje się do nadzwyczajnego zjazdu? Decyzja ma zapaść wkrótce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Finalizują się prace nad projektem zmian w regulaminie zgromadzeń adwokackich i krajowego zjazdu. Ma być - jak mówią jego autorzy - jak najbardziej elastyczny i niekontrowersyjny, tak by jego...
Patrycja Rojek-Socha
20.11.2020
1  2  3  4  5    2300
 • Aktualności
  • Premierzy Polski i Węgier potwierdzają zamiar zawetowania budżetu UE

   Mechanizm praworządności poprzez arbitralność może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. To złe rozwiązanie, prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Węgier Victorem Orbanem. - I potwierdził, że nie zawaha się użyć weta "dla dobra całej UE".
  • Status aplikanta, który mógł a nie podszedł do tegorocznego egzaminu - o rok dłużej

   Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w związku z trwającą epidemią koronawirusa wydłużony został o kolejny rok status aplikantów, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do egzaminów adwokackiego albo radcowskiego przełożonych z marca na czerwiec 2020 r., spełnili wymogi i ostatecznie do nich nie przystąpili. Co ważne, nie mają mieć znaczenia przyczyny tej absencji.
  • Miało nie być, ale będą - nagrody dla pracowników sądów

   Urzędnicy, asystenci sędziego, specjaliści z OZSS, kuratorzy i inny pracownicy sądów będą mogli dostać nagrody motywacyjne. Środki na to mają pójść z oszczędności sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło taką decyzję, mimo że tuż po rozpoczęciu epidemii wstrzymano nagrody, także w sądach, a wypłacane były jedynie dodatki specjalne. Uzasadnia to zresztą sytuacją koronawirusową.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Zwrot towaru i reklamacja nie tylko z paragonem

   Zgodnie z przepisami, dowodami zakupu są nie tylko paragony, ale także faktury, wyciągi z konta, potwierdzenia płatności kartą. Ważne jest jednak też to, że sklep stacjonarny, dobrowolnie umożliwia zwrot niewadliwego towaru, może więc w swoim regulaminie zawrzeć dodatkowe wymagania na przykład takie, by zwracany towar nie był uszkodzony, lub by klient posiadał...paragon.
  • Weto Polski nie zmieni mechanizmu praworządności

   Rozporządzenie unijne w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności czeka na uchwalenie przez Parlament Europejski. Wejdzie ono w życie mimo polskiego weta. Jedynym rozsądnym wyjściem dla Polski jest wynegocjowanie, że do czasu rozstrzygnięcia sporu Unia nie będzie tego prawa egzekwować, a najlepszym - choć mało realnym - powrót do praworządności - uważa ambasador Jan Truszczyński, polski negocjator.
  • Prawnik w garniturze - prestiżowo, praktycznie i eko

   Garnitur to bardzo uniwersalne ubranie. Dobrze skrojone garnitury są ponadczasowe, nie wychodzą łatwo z mody. Nie musimy więc co sezon zmieniać naszej garderoby. Dzięki temu kupujemy mniej i nie przyczyniamy się do zanieczyszczania naszej planety. Młody prawnik w garniturze wygląda poważniej i robi dobre wrażenie na klientach. Co najważniejsze, garnitur mobilizuje też do pracy nad sobą,
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Senat domaga się zaprzestania presji na sądy i sędziów

   Wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej "jest przedmiotem niewyobrażalnej w skutkach dewastacji" - stwierdza w przyjętej w czwartek uchwale Senat. I domaga się zaprzestania represji wobec sędziów, poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Za uchwałą "w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości" zagłosowało 51 senatorów
  • Ustawa mająca dyscyplinować sędziów wchodzi w życie

   Już obowiązuje ustawa zaostrzająca kary dla sędziów podważających status kolegów powołanych na podstawie rekomendacji nowej KRS oraz m.in. wprowadzająca zmiany w procedurze wyłaniania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Została uchwalona i podpisana przez prezydenta, mimo protestów opozycji i wielu organizacji oraz prośby Komisji Europejskiej o wstrzymanie tych prac.
  • Sejm ostatecznie za nowelizacją ustaw sądowych

   Posłowie zagłosowali przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu noweli ustaw sądowych, które m.in. zaostrzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, ograniczają samorządność sędziowską oraz zmieniają zasady wybierania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Teraz ustawa nowelizująca będzie skierowana do podpisu prezydenta.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Zawieszony radca pisał kasacje i kierował izbą skarbową

   Radcy prawnemu, który mimo zawieszenia w czynnościach sporządzał kasacje i inne pisma procesowe, a także pełnił funkcję dyrektora izby skarbowej grozi wydalenie z zawodu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zgodziła się z ministrem sprawiedliwości, iż kara 25 tys. zł jest niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu.
  • SN: Pochopne uniewinnienie w sprawie o przywłaszczenie pieniędzy klienta

   Sąd rejonowy wydał wyrok skazujący, uznając że oskarżony przywłaszczył pieniądze swojego klienta. Natomiast sąd okręgowy uniewinnił oskarżonego. Ustalenia sądu odwoławczego były jednak błędne. Sąd ten naruszył zasady oceny dowodów. Nie było podstaw do kwestionowania wiarygodności zeznań pokrzywdzonego - orzekł Sąd Najwyższy.
  • Izba Dyscyplinarna SN: Notariusz nie może prostować aktu, którego nie widział

   Notariusz, który dysponuje jedynie wypisem aktu notarialnego, nie jest uprawniony do sprostowania aktu obciążonego błędem. Został ukarany upomnieniem za zbyt pochopnie i bez rozwagi uwzględnienie żądania strony i jej interesu prawnego, bo dokonał czynności wbrew obowiązującym przepisom, co Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zaakceptowała.
  Zobacz więcej