Temat dnia

Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych sądach następuje to dopiero po upływie 36 miesięcy pełnienia przez asesora obowiązków sędziego i niezależnie od momentu złożenia przez niego wniosku. W efekcie w części sądów asesorzy zostają sędziami nawet rok wcześniej niż w innych.

Zażalenia sędziego na wytyk nie rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wytyk orzeczniczy skierowany do sędziego dotyczy rażącego naruszenia przez niego przepisów. Powoduje konsekwencje płacowe i kadrowe dla sędziego. Mimo to Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała, że odwołanie od wytyku powinna rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, gdyż mamy do czynienia ze sprawą publiczną, a nie dyscyplinarną.

Jest śledztwo w sprawie sędziów/członków KRS - po zawiadomieniu Iustitii

Wymiar sprawiedliwości

Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po noweli z 2017 roku. Zawiadomienie złożyło Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Chodzi m.in. o przewodniczącą Dagmarę Pawełczyk-Woicką, Macieja Nawackiego, Rafała Puchalskiego. Iustitia uważa, że jako funkcjonariusze publiczni podejmowali działania sprzeczne z prawem - nadużyli władzy i złamali zasady etyki. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

Zmiana definicji gwałtu do II czytania w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zakończyła pracę nad projektem zmian w definicji gwałtu. Regulacja prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu trafi do II czytania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pierwotna wersja została poprawiona - autorki mają nadzieję na jej przyjęcie jeszcze przed wakacjami.

Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

Wymiar sprawiedliwości

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi reformami powinna pracować spokojnie, z namysłem i konsultacjami. Ustawę o KRS trzeba szybko uchwalić z „poprawką Bodnara”, co pozwoli rozwiązać przynajmniej część problemów w wymiarze sprawiedliwości – mówi prof. Andrzej Zoll.

Ostatnia wola nagrana smartfonem? Biegły będzie musiał oceniać, czy nie jest to deepfake

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nową formę testamentu ustnego. Chodzi o oświadczenie zarejestrowane, np. przy pomocy smartfona. Choć w dobie nowych technologii takie rozwiązanie kusi, prawnicy są sceptyczni. Sędziowie obawiają się przede wszystkim deepfake-ów i pracy związanej z ustalaniem, czy to, co widzą jest prawdziwe, czy zmontowane. Z kolei w ocenie pełnomocników, zamiast na ryzykowne rozwiązania, resort powinien postawić na edukację i zachęcać społeczeństwo do sporządzania testamentów.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Nierzetelna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę doprowadziła do szkody w majątku wierzyciela. Jednak pozwany komornik, ani biegły, nie poniosą odpowiedzialności za swoje błędy, gdyż sprawa się przedawniła, mimo składania wielu wezwań do próby ugodowej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli używanie jednego znaku towarowego nie będzie powodowało czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku już funkcjonującego na rynku, nie ma przeszkód, by go zarejestrować. Każda taka sprawa jest jednak badana indywidualnie. To kluczowy wniosek z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Inga Stawicka
12.06.2024
Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa
Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 75 tys. zł - wynika rozporządzenia, które umożliwi wypłatę odszkodowań przyznanych poszkodowanym w szpitalu pacjentom z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
Katarzyna Nocuń
12.06.2024
Pacjent Opieka zdrowotna

Twórcy nadal czekają na tantiemy - w komisji sejmowej pierwsze czytanie projektu

Nowe technologie
Resort kultury, po konsultacjach społecznych, zdecydował się na wprowadzenie kilku istotnych zmian do projektu, który ma na celu implementację unijnej dyrektywy DSM (Digital Single Market). Mają one...
Inga Stawicka
12.06.2024

SN: Radcowie prawni niesłusznie oskarżyli prokurator o pomówienie

Podejmowanie się roli obrońców oskarżonego przez radców prawnych w sytuacji konfliktu interesów z oskarżonym było naruszeniem zasad etyki – orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. – Dlatego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2024

Więcej wyroków bez rozprawy – komisja kodyfikacyjna zaproponuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Porozumienia procesowe, pozwalające na zakończenie sprawy karnej bez rozprawy głównej, znalazły swoje miejsce w wymiarze sprawiedliwości i w „dobrym okresie” ponad połowa wyroków zapadała w takim...
Krzysztof Sobczak
12.06.2024

Po wyborach do Europarlamentu wakat także w KRS

Wymiar sprawiedliwości Wybory
Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz uzyskała mandat w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To oznacza także zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wybór jej następcy jako członka Rady...
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2024

Kilka postanowień o tym samym spadku? Sędzia będzie mógł je niejawnie uchylić

Prawo cywilne Domowe finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do prawa spadkowego nowy instrument, który umożliwi sędziemu uchylenie kolejnych orzeczeń w sprawie spadku po tym samym spadkodawcy, aż do pierwszego. Ma...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
12.06.2024

Innowacje i zrównoważona przyszłość - UPRP zachęca do udziału w konferencji

Środowisko Prawo unijne Własność przemysłowa
Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca br., Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) zaprasza na 17. edycję międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”....
Inga Stawicka
11.06.2024

Kandydaci na asesorów wybrali sądy, ale mogą zostać bez pieniędzy

Wymiar sprawiedliwości
11 czerwca uroczyście zakończono XII rocznik aplikacji sędziowskiej i III rocznik aplikacji uzupełniającej. Niemal do ostatniej chwili trwało wybieranie dostępnych stanowisk asesorów sądowych,...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Sędzia Izabela Fountoukidis będzie kierować Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, na wniosek dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dra hab. Piotra Girdwoynia, powołał sędzię Izabelę Fountoukidis z Sądu Okręgowego w Krakowie...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Nie wiadomo, czy osoba zmieniająca płeć może pozwać dzieci i małżonka

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy w pełnym składzie, lecz bez sędziów wybranych przed 2018 rokiem, podjął uchwałę stanowiącą, iż niedopuszczalne jest cofnięcie wniosku przez prokuratora generalnego o rozstrzygnięcie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2024

Czerwcowa seria wyłączeń sędziów, którzy mają rozpoznać kasacje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rozpoznawanie kasacji spowolniło. Trwa seria wyłączeń sędziów Sądu Najwyższego od orzekania z powodu braku bezstronności i niezawisłości, poglądów sędziów w kwestii spełniania tych standardów, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2024

Więźniowie mają dostać więcej praw, ale Służba Więzienna temu niechętna

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości, pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro, wprowadziło zmiany w istotny sposób ograniczające prawa osadzonych. Nowe kierownictwo chce się z tego wycofać także dlatego, że część...
Krzysztof Sobczak
11.06.2024

Problem z lekarzami sądowymi - RPO pisze do ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Naczelna Rada Adwokacka, skierował do ministra sprawiedliwości pismo w sprawie dostępności lekarzy sądowych. Jak zaznacza, wpływają do niego sygnały od...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Minister Mościcka-Dendys: Za czwartym razem uda się wyłonić polskiego sędziego ETPCz

Prawnicy Prawo unijne
Przedstawimy w wymaganym terminie, czyli do 12 sierpnia, Radzie Europy dobrych kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i liczymy, że jedna z tych osób zostanie faktycznie...
Krzysztof Sobczak
11.06.2024

Na protesty wyborcze jest 7 dni, ale dopiero od dnia ogłoszenia wyników wyborów do PE

Administracja publiczna Wybory
Protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w...
Robert Horbaczewski
11.06.2024

SN: Radca prawny uniewinniony od zarzutu przekroczenia rzeczowej krytyki

Prawnicy
Sformułowanie w piśmie mailowym radcy prawnego o „niewiarygodnej arogancji i poczuciu całkowitej bezkarności”, nie było przekroczeniem wolności słowa i nie przekraczało granic rzeczowej krytyki –...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2024

Prof. Tarapata: Nie ma kary za ucieczkę przed tymczasowym aresztowaniem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zabronione jest unikanie przez podejrzanego udziału w postępowaniu karnym, ale za ukrywanie się lub ucieczkę przed aresztowaniem nie można go ani jego bliskich ukarać - mówi prof. Szymon Tarapata,...
Krzysztof Sobczak
10.06.2024

Banki uzależniają podpisanie porozumienia od rezygnacji z kasacji

Wymiar sprawiedliwości
Rozliczenia po wyroku z bankiem zwykle odbywają się bez problemów, ale frankowicze powinni uważać na niektóre zapisy proponowane przez banki, gdyż mogą im one zaszkodzić. Alternatywą dla porozumienia...
Regina Skibińska
10.06.2024

O wykładni art. 22(1) kodeksu cywilnego, czyli kto jest konsumentem?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W sporach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi („sprawach frankowych”) istotne znaczenie ma to, w jakim charakterze działał, zawierając umowę, kredytobiorca. Czy jest konsumentem w...
Damian Nartowski
10.06.2024

Używanie znaku towarowego - dla oznaczenia przedsiębiorstwa, czy tylko towarów i usług?

Prawo unijne Własność przemysłowa
Rozwijając swoją działalność i decydując się na ochronę znaku, zazwyczaj zgłaszamy go z ostrożności dla szerszego zakresu towarów i usług. Ma to jednocześnie swoje zalety, ale też wady. Większe jest...
Ewelina Bosek
08.06.2024

Sędziowie odpowiadają za nadużywanie tymczasowego aresztowania

Wymiar sprawiedliwości
Instytucja tymczasowego aresztowania jest w Polsce stosowana zbyt często, a udział w tym mają zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie. Jednak „wina” sędziów” jest większa, bo prokuratorzy tylko...
Krzysztof Sobczak
08.06.2024

Intuicyjne, skrojone na miarę - radca prawny potrzebuje AI i nowych technologii

Prawnicy
Nowe technologie i sztuczna inteligencja na stałe wpisują się w prace prawników, w tym radców prawnych. Prawnik, stojąc przed wyborem najlepszego dla siebie narzędzia, powinien przede wszystkim...
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2024

Pierwsze kroki na rynku prawnym - praktyczny cykl szkoleń

Już od poniedziałku - 10 czerwca rozpoczyna się cykl trzech szkoleń "Jestem adwokatem! Jestem adwokatką! Jak stawiać pierwsze kroki w zawodzie", które mają kompleksowo przygotować do rozpoczęcia i...
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2024

Sędzia Żurek nowym zastępcą dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Prawnicy
Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, został zastępcą dyrektora do spraw organizacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał go na to...
Robert Horbaczewski
07.06.2024

Bodnar wnioskuje o odwołania Janeczka, prezydent apeluje, by nie szukać kozła ofiarnego

Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Generalny chciałby odwołania swojego zastępcy ds. wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka, w związku z m.in. wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej i działaniami podjętymi wobec...
Patrycja Rojek-Socha
07.06.2024

W Krakowie o zasadzie proporcjonalności w postępowaniu cywilnym

Wymiar sprawiedliwości
10 czerwca, w najbliższy poniedziałek, w Krakowie odbędzie się wykład i dyskusja o zasadzie proporcjonalności w postępowaniu cywilnym. Patronem jest Wydział Prawa i Administracji UJ, a patronem...
Patrycja Rojek-Socha
07.06.2024

Potrącenia w sprawach frankowych mogą zyskać na popularności

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Wyeliminowanie przez TSUE możliwości korzystania przez banki z zarzutu zatrzymania może spowodować szersze korzystanie z zarzutu potrącenia, ale nie jest to proste. Jak podkreślają prawnicy, żeby...
Regina Skibińska
07.06.2024

Dla każdego i zdalnie - szykują się zmiany w darmowej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości
Nieodpłatna pomoc prawa świadczona w formie zdalnej, np. przez telefon i bez konieczności składania oświadczenia o niemożności poniesienia jej kosztów - to zmiany, które przewiduje Ministerstwo...
Patrycja Rojek-Socha
07.06.2024
1  2  3  4  5    1797
 • Aktualności
  • Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

   Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych sądach następuje to dopiero po upływie 36 miesięcy pełnienia przez asesora obowiązków sędziego i niezależnie od momentu złożenia przez niego wniosku. W efekcie w części sądów asesorzy zostają sędziami nawet rok wcześniej niż w innych.
  • Ostatnia wola nagrana smartfonem? Biegły będzie musiał oceniać, czy nie jest to deepfake

   Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nową formę testamentu ustnego. Chodzi o oświadczenie zarejestrowane, np. przy pomocy smartfona. Choć w dobie nowych technologii takie rozwiązanie kusi, prawnicy są sceptyczni. Sędziowie obawiają się przede wszystkim deepfake-ów i pracy związanej z ustalaniem, czy to, co widzą jest prawdziwe, czy zmontowane. Z kolei w ocenie pełnomocników, zamiast na ryzykowne rozwiązania, resort powinien postawić na edukację i zachęcać społeczeństwo do sporządzania testamentów.
  • Jest śledztwo w sprawie sędziów/członków KRS - po zawiadomieniu Iustitii

   Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po noweli z 2017 roku. Zawiadomienie złożyło Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Chodzi m.in. o przewodniczącą Dagmarę Pawełczyk-Woicką, Macieja Nawackiego, Rafała Puchalskiego. Iustitia uważa, że jako funkcjonariusze publiczni podejmowali działania sprzeczne z prawem - nadużyli władzy i złamali zasady etyki. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

   Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi reformami powinna pracować spokojnie, z namysłem i konsultacjami. Ustawę o KRS trzeba szybko uchwalić z „poprawką Bodnara”, co pozwoli rozwiązać przynajmniej część problemów w wymiarze sprawiedliwości – mówi prof. Andrzej Zoll.
  • Minister Mościcka-Dendys: Za czwartym razem uda się wyłonić polskiego sędziego ETPCz

   Przedstawimy w wymaganym terminie, czyli do 12 sierpnia, Radzie Europy dobrych kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i liczymy, że jedna z tych osób zostanie faktycznie powołana – mówi dr Henryka Mościcka-Dendys, wiceminister spraw zagranicznych. I podkreśla, że procedura ta prowadzona jest zgodnie z wymaganymi standardami i transparentnie.
  • O wykładni art. 22(1) kodeksu cywilnego, czyli kto jest konsumentem?

   W sporach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi („sprawach frankowych”) istotne znaczenie ma to, w jakim charakterze działał, zawierając umowę, kredytobiorca. Czy jest konsumentem w relacji z bankiem i czy może korzystać z dobrodziejstwa ochrony kreowanej przez dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, czy też działał jako przedsiębiorca i tej ochrony nie powinien otrzymać - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Zażalenia sędziego na wytyk nie rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej

   Wytyk orzeczniczy skierowany do sędziego dotyczy rażącego naruszenia przez niego przepisów. Powoduje konsekwencje płacowe i kadrowe dla sędziego. Mimo to Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała, że odwołanie od wytyku powinna rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, gdyż mamy do czynienia ze sprawą publiczną, a nie dyscyplinarną.
  • SN: Komornik ani rzeczoznawca nie poniosą odpowiedzialności za błąd

   Nierzetelna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę doprowadziła do szkody w majątku wierzyciela. Jednak pozwany komornik, ani biegły, nie poniosą odpowiedzialności za swoje błędy, gdyż sprawa się przedawniła, mimo składania wielu wezwań do próby ugodowej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
  • SN: Radcowie prawni niesłusznie oskarżyli prokurator o pomówienie

   Podejmowanie się roli obrońców oskarżonego przez radców prawnych w sytuacji konfliktu interesów z oskarżonym było naruszeniem zasad etyki – orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. – Dlatego prokurator, która zawiadomiła o tym Okręgową Izbę Radców Prawnych, miała nie tylko prawo, ale i obowiązek takiego działania. Zatem jej immunitet nie zostanie uchylony.
  Zobacz więcej