Temat dnia

Polska będzie wykonywać wyroki ETPCz – rząd zapowiada specjalną ustawę

Ministrowie sprawiedliwości i spraw zagranicznych deklarują poważne traktowanie i wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma powstać specjalna ustawa, ale przede wszystkim konieczne jest poprawienie zakwestionowanych przez Trybunał przepisów. Problem jest jednak większy niż tylko „posprzątanie po PiS”, bo np. aborcyjny wyrok w sprawie Alicji Tysiąc czeka na wykonanie od 2007 roku.

Dodatek dla sędziego penitencjarnego? Sędziowie postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie penitencjarni mają w nadzorze zakłady karne, izby zatrzymań czy ośrodki dla cudzoziemców a mimo to nie przysługują im dodatki jeśli nie są wizytatorami; z kolei sędziowie rodzinni dodatek dostają jeśli mają w nadzorze choćby jedną placówkę leczniczą - wynika z uwag do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom. W ocenie sędziów czas na zmiany.

NRA chce by w budżecie na 2025 r. zabezpieczono pieniądze na urealnienie urzędówek

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2025 środków finansowych pozwalających na urealnienie urzędówek. Od 5 czerwca obowiązuje rozporządzenie zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru.

Pierwsza prezes SN z zarzutami dyscyplinarnymi

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego uznał, że I prezes SN Małgorzata Manowska dopuściła się obrazy przepisów prawa i naruszyła godność urzędu. Tłem zarzutów postawionych przez rzecznika Dyscyplinarnego SN Andrzeja Tomczyka ma być jest spór wewnątrz SN. Chodzi o to, że we wrześniu 2021 r. "starzy" sędziowie SN opuścili obrady Kolegium SN. Był to protest wobec powołania Izby Dyscyplinarnej oraz niewykonania orzeczeń TSUE.

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - znamy laureatów konkursu

Prawnicy

Działalność pro bono na rzecz osób słabszych i wykluczonych doceniła kapituła XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Laureaci stają po stronie skrzywdzonych dzieci, osób w kryzysie bezdomności i zwierząt, angażują się w integrację uchodźców wojennych i edukację prawną najmłodszych. Przyznane zostało też specjalne wyróżnienie od Wolters Kluwer Polska oraz tytuł "Ambasadora mediacji".

Frankowiczom coraz łatwiej negocjować warunki ugód z bankami

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Banki Kredyty frankowe

Frankowicze procesujący się z bankami coraz częściej mają szansę na zawarcie korzystnej ugody. Banki tracą entuzjazm do wieloletnich procesów, po których muszą płacić gigantyczne odsetki, więc chętniej idą na ustępstwa, a kredytobiorcy też nie zawsze chcą latami czekać na zwycięstwo. Warto zadbać np. o kwestię uregulowania zwrotu kosztów procesu, jakie poniósł kredytobiorca w związku z wytoczeniem powództwa - to jasno powinno wynikać z treści ugody.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Asystentka wrocławskiej prokuratury w maju tego roku zdała pozytywnie egzamin prokuratorski. Od 2013 roku ma obywatelstwo polskie, ale równocześnie też jest obywatelską Ukrainy, a to - zgodnie z polskimi przepisami - uniemożliwia jej pracę na stanowisko prokuratora. Tymczasem jej wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego od roku czeka na rozpatrzenie. Dlatego Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpił do ukraińskiego prezydenta z prośbą o pomoc w sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2024
Prokuratura
Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchwalenia zmian w regulaminie, przedstawiony 31 stycznia br., był niezgodny z regulaminem Trybunału Stanu – uważa przewodnicząca Małgorzata Manowska. Regulamin wprowadza zasadę, iż składy orzekające będą wyznaczane przez przewodniczącego tego organu w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2024
Prawnicy

Rozliczenie konkubinatu nie jest proste

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Po 27 latach konkubinatu para zdecydowała się rozstać. Konkubent zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie rozstrzygnie teraz, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami dawnego zakupu mieszkania przez jednego z nich, wyłącznie w jego własnym imieniu, następuje w kwocie nominalnej, jeżeli nie zostało zgłoszone żądanie jej waloryzacji, czy z uwzględnieniem zmiany wartości nieruchomości po jej zakupie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN: Ważne postępowanie, nawet jeśli delegację podpisał podsekretarz

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skład sądu obsadzonego przez sędziego delegowanego, gdy akt nominacji podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, nie jest składem „sprzecznym z przepisami prawa”, a rzekome...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2024

XVI edycja "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" - dziś poznamy laureatów

Prawnicy
„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” to konkurs corocznie organizowany przez samorząd radcowski. Jego celem jest nagradzanie tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Nocuń
14.06.2024

Ustalenie aktualnego adresu jako element procedury doręczenia komorniczego

Wymiar sprawiedliwości
Procedura doręczenia komorniczego wprowadzona 7 listopada 2019 roku zawiera w sobie dwa postępowania. Pierwszym z nich jest postępowanie dotyczące doręczenia korespondencji, drugie natomiast zależne...
Kamil Paweł Szmidt
14.06.2024

„Leśne sprawy Misia Adwokata” także w języku migowym

Wymiar sprawiedliwości
Bajka „Leśne sprawy Misia Adwokata” została właśnie przetłumaczona na polski język migowy. NRA chce w ten sposób dotrzeć z edukacją prawną m.in. do dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Rozpoczęło...
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2024

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu...
Robert Horbaczewski
13.06.2024

Węgry zapłacą 200 mln euro, bo nie wykonały wyroku

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
13 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Węgry muszą zapłacić karę ryczałtową w wysokości 200 mln euro i okresową karę pieniężną w wysokości miliona euro za każdy dzień...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta...
kn/pap
13.06.2024

Od 1 lipca stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

Wymiar sprawiedliwości
Stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na pierwszym roku wzrośnie z 4100 do 4300 zł, a na drugim - z 4500 zł do 5100 zł. Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
13.06.2024

SN: Komornik ani rzeczoznawca nie poniosą odpowiedzialności za błąd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nierzetelna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę doprowadziła do szkody w majątku wierzyciela. Jednak pozwany komornik, ani biegły, nie poniosą odpowiedzialności za swoje błędy, gdyż sprawa się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024

Ostatnia wola nagrana smartfonem? Biegły będzie musiał oceniać, czy nie jest to deepfake

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nową formę testamentu ustnego. Chodzi o oświadczenie zarejestrowane, np. przy pomocy smartfona. Choć w dobie nowych technologii takie rozwiązanie kusi, prawnicy...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
13.06.2024

Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

Wymiar sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi...
Krzysztof Sobczak
13.06.2024

Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych...
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2024

Zażalenia sędziego na wytyk nie rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wytyk orzeczniczy skierowany do sędziego dotyczy rażącego naruszenia przez niego przepisów. Powoduje konsekwencje płacowe i kadrowe dla sędziego. Mimo to Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024

Jest śledztwo w sprawie sędziów/członków KRS - po zawiadomieniu Iustitii

Wymiar sprawiedliwości
Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po noweli z 2017 roku. Zawiadomienie...
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2024

Zmiana definicji gwałtu do drugiego czytania w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości
Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zakończyła pracę nad projektem zmian w definicji gwałtu. Regulacja prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu trafi do drugiego czytania. Z...
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2024

TSUE: Znak towarowy można zarejestrować, jeśli ryzyko pomyłki jest niskie

Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa
Jeśli używanie jednego znaku towarowego nie będzie powodowało czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku już funkcjonującego na rynku, nie ma przeszkód, by go...
Inga Stawicka
12.06.2024

Pacjent otrzyma świadczenie kompensacyjne - podniesiono stawki

Pacjent Opieka zdrowotna
Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może...
Katarzyna Nocuń
12.06.2024

Twórcy nadal czekają na tantiemy - w komisji sejmowej pierwsze czytanie projektu

Nowe technologie
Resort kultury, po konsultacjach społecznych, zdecydował się na wprowadzenie kilku istotnych zmian do projektu, który ma na celu implementację unijnej dyrektywy DSM (Digital Single Market). Mają one...
Inga Stawicka
12.06.2024

SN: Radcowie prawni niesłusznie oskarżyli prokurator o pomówienie

Podejmowanie się roli obrońców oskarżonego przez radców prawnych w sytuacji konfliktu interesów z oskarżonym było naruszeniem zasad etyki – orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. – Dlatego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2024

Po wyborach do Europarlamentu wakat także w KRS

Wymiar sprawiedliwości Wybory
Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz uzyskała mandat w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To oznacza także zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wybór jej następcy jako członka Rady...
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2024

Więcej wyroków bez rozprawy – komisja kodyfikacyjna zaproponuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Porozumienia procesowe, pozwalające na zakończenie sprawy karnej bez rozprawy głównej, znalazły swoje miejsce w wymiarze sprawiedliwości i w „dobrym okresie” ponad połowa wyroków zapadała w takim...
Krzysztof Sobczak
12.06.2024

Kilka postanowień o tym samym spadku? Sędzia będzie mógł je niejawnie uchylić

Prawo cywilne Domowe finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do prawa spadkowego nowy instrument, który umożliwi sędziemu uchylenie kolejnych orzeczeń w sprawie spadku po tym samym spadkodawcy, aż do pierwszego. Ma...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
12.06.2024

Innowacje i zrównoważona przyszłość - UPRP zachęca do udziału w konferencji

Środowisko Prawo unijne Własność przemysłowa
Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca br., Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) zaprasza na 17. edycję międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”....
Inga Stawicka
11.06.2024

Kandydaci na asesorów wybrali sądy, ale mogą zostać bez pieniędzy

Wymiar sprawiedliwości
11 czerwca uroczyście zakończono XII rocznik aplikacji sędziowskiej i III rocznik aplikacji uzupełniającej. Niemal do ostatniej chwili trwało wybieranie dostępnych stanowisk asesorów sądowych,...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Sędzia Izabela Fountoukidis będzie kierować Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, na wniosek dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dra hab. Piotra Girdwoynia, powołał sędzię Izabelę Fountoukidis z Sądu Okręgowego w Krakowie...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Nie wiadomo, czy osoba zmieniająca płeć może pozwać dzieci i małżonka

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy w pełnym składzie, lecz bez sędziów wybranych przed 2018 rokiem, podjął uchwałę stanowiącą, iż niedopuszczalne jest cofnięcie wniosku przez prokuratora generalnego o rozstrzygnięcie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2024

Czerwcowa seria wyłączeń sędziów, którzy mają rozpoznać kasacje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rozpoznawanie kasacji spowolniło. Trwa seria wyłączeń sędziów Sądu Najwyższego od orzekania z powodu braku bezstronności i niezawisłości, poglądów sędziów w kwestii spełniania tych standardów, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2024
1  2  3  4  5    1797
 • Aktualności
  • Polska będzie wykonywać wyroki ETPCz – rząd zapowiada specjalną ustawę

   Ministrowie sprawiedliwości i spraw zagranicznych deklarują poważne traktowanie i wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma powstać specjalna ustawa, ale przede wszystkim konieczne jest poprawienie zakwestionowanych przez Trybunał przepisów. Problem jest jednak większy niż tylko „posprzątanie po PiS”, bo np. aborcyjny wyrok w sprawie Alicji Tysiąc czeka na wykonanie od 2007 roku.
  • Frankowiczom coraz łatwiej negocjować warunki ugód z bankami

   Frankowicze procesujący się z bankami coraz częściej mają szansę na zawarcie korzystnej ugody. Banki tracą entuzjazm do wieloletnich procesów, po których muszą płacić gigantyczne odsetki, więc chętniej idą na ustępstwa, a kredytobiorcy też nie zawsze chcą latami czekać na zwycięstwo. Warto zadbać np. o kwestię uregulowania zwrotu kosztów procesu, jakie poniósł kredytobiorca w związku z wytoczeniem powództwa - to jasno powinno wynikać z treści ugody.
  • Dodatek dla sędziego penitencjarnego? Sędziowie postulują zmiany

   Sędziowie penitencjarni mają w nadzorze zakłady karne, izby zatrzymań czy ośrodki dla cudzoziemców a mimo to nie przysługują im dodatki jeśli nie są wizytatorami; z kolei sędziowie rodzinni dodatek dostają jeśli mają w nadzorze choćby jedną placówkę leczniczą - wynika z uwag do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom. W ocenie sędziów czas na zmiany.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

   Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi reformami powinna pracować spokojnie, z namysłem i konsultacjami. Ustawę o KRS trzeba szybko uchwalić z „poprawką Bodnara”, co pozwoli rozwiązać przynajmniej część problemów w wymiarze sprawiedliwości – mówi prof. Andrzej Zoll.
  • Minister Mościcka-Dendys: Za czwartym razem uda się wyłonić polskiego sędziego ETPCz

   Przedstawimy w wymaganym terminie, czyli do 12 sierpnia, Radzie Europy dobrych kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i liczymy, że jedna z tych osób zostanie faktycznie powołana – mówi dr Henryka Mościcka-Dendys, wiceminister spraw zagranicznych. I podkreśla, że procedura ta prowadzona jest zgodnie z wymaganymi standardami i transparentnie.
  • O wykładni art. 22(1) kodeksu cywilnego, czyli kto jest konsumentem?

   W sporach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi („sprawach frankowych”) istotne znaczenie ma to, w jakim charakterze działał, zawierając umowę, kredytobiorca. Czy jest konsumentem w relacji z bankiem i czy może korzystać z dobrodziejstwa ochrony kreowanej przez dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, czy też działał jako przedsiębiorca i tej ochrony nie powinien otrzymać - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Rozliczenie konkubinatu nie jest proste

   Po 27 latach konkubinatu para zdecydowała się rozstać. Konkubent zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie rozstrzygnie teraz, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami dawnego zakupu mieszkania przez jednego z nich, wyłącznie w jego własnym imieniu, następuje w kwocie nominalnej, jeżeli nie zostało zgłoszone żądanie jej waloryzacji, czy z uwzględnieniem zmiany wartości nieruchomości po jej zakupie.
  • SN: Ważne postępowanie, nawet jeśli delegację podpisał podsekretarz

   Skład sądu obsadzonego przez sędziego delegowanego, gdy akt nominacji podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, nie jest składem „sprzecznym z przepisami prawa”, a rzekome wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości sędziego nie mogą prowadzić do nieważności postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej z udziałem jednego sędziego i skargi kasacyjnej nie przyjął do rozpoznania.
  • Węgry zapłacą 200 mln euro, bo nie wykonały wyroku

   13 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Węgry muszą zapłacić karę ryczałtową w wysokości 200 mln euro i okresową karę pieniężną w wysokości miliona euro za każdy dzień zwłoki, z powodu zatrzymywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w strefach tranzytowych i naruszenia ich prawa do pozostania na terytorium Węgier.
  Zobacz więcej