Temat dnia

TK: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny 11 grudnia uznał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym za niekonstytucyjną. Inicjatorem wniosku był Prezydent RP. Zaskarżył tzw. test niezawisłości sędziego i ten okazał się sprzeczny z Konstytucją. Wadliwe jest również przekazanie spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie.

Podważanie orzeczeń nowych sędziów będzie kusić, potrzebne rozwiązanie legislacyjne

Wymiar sprawiedliwości

Przywracając praworządność, podnosząc niewłaściwe powołanie neosędziów trzeba uwzględniać nie tylko interes powoda/pozwanego ale także interes publiczny. Problem powinien być rozwiązany legislacyjnie, by do sądów nie "wróciły" miliony podważonych spraw - przestrzegają prawnicy. Nie mają wątpliwości, że bez pewnych zabezpieczeń, każdy adwokat i radca prawny będzie rozważać taki krok, ze względu na dobro klienta.

Ruszyły wypłaty wyrównań wynagrodzeń sędziów i referendarzy za 2023 r.
Nasz news

Ruszyły wypłaty wyrównań wynagrodzeń sędziów i referendarzy za 2023 r.

Wymiar sprawiedliwości

Od 8 grudnia br. sądy w całym kraju zaczęły wypłacać sędziom, referendarzom i asesorom wyrównania wynagrodzeń w 2023 r. Ich wysokość ustalana była nie na podstawie ustawy ustrojowej, a okołobudżetowej. W listopadzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że było to niezgodne z Konstytucją. A ponieważ sądy nie miały wystarczających środków, wnioskowały o ich uruchomienie z rezerwy celowej. Ministerstwo Finansów zdecydowało o tym 30 listopada br.

TK: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - niekonstytucyjna

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny 11 grudnia uznał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym za niekonstytucyjną. Inicjatorem wniosku był Prezydent RP. Zaskarżył tzw. test niezawisłości sędziego i ten okazał się sprzeczny z Konstytucją. Wadliwe jest również przekazanie spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie.

Profesor Adam Bodnar będzie ministrem sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie Ministrem Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W skład kierownictwa resortu mają wejść Maria Ejchart - Dubois współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, radca prawny Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, krakowski sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów Themis, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek i Arkadiusz Myrcha - radca prawny, polityk KO.

Strasburg uzna polskie związki partnerskie, a rząd może wyroku nie wykonać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, rozstrzygnie we wtorek, 12 grudnia br., sprawę przeciwko Polsce wytoczoną przez pięć polskich par tej samej płci, które domagają się prawnego uznania ich związków. Wyrok Trybunału będzie z pewnością pozytywny dla tych par, ale mogą one długo czekać na jego wykonanie, bo rząd niektórych wyroków nie uznaje i odmawia wypłaty zasądzonych odszkodowań.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Trybunał Konstytucyjny zgodził się z wnioskiem Prokuratora Generalnego. Nałożenie okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - na polski rząd, jako państwo członkowskie UE, jest niezgodne z polską Konstytucją. Przedstawiciel marszałka Sejmu poprosił o odroczenie rozprawy i czas na zajęcie stanowiska przez nowy parlament, ale TK nie uwzględnił wniosku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ostatni wyrok frankowy TSUE: Z dużej chmury mały deszcz

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta abuzywnym postanowieniem i bezskuteczność (nieważność) umowy, która bez tego postanowienia nie może obowiązywać od chwili jej zawarcia, a nie od późniejszego zdarzenia - piszą adwokaci: dr Anna Dombska oraz Marcin Szymański.
Anna Dombska Marcin Szymański
11.12.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Przez nieostrą definicję nie wiadomo, kto jest lobbystą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ustawa o działalności lobbingowej nie wyjaśnia precyzyjnie, kto jest lobbystą. Przepisy, pod groźbą sankcji, zobowiązują do rejestracji zawodowych lobbystów, ale nie nakładają na nich żadnych dodatkowych zobowiązań, np. przedłożenia sprawozdania z działalności. A ci, którzy zechcą, i tak mogą bardzo łatwo obejść przepisy.
Robert Horbaczewski
11.12.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Morawiecki na koniec urzędowania chce jeszcze zmieniać Prawo restrukturyzacyjne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia postępowań restrukturyzacyjnych z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej od postępowania sanacyjnego, będącego postępowaniem o szczególnym charakterze, przewiduje...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2023

Wynagrodzenia prokuratorów - związkowcy apelują o pilne zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Prokuratorzy kują żelazo póki gorące i nie odpuszczają w sprawie swoich wynagrodzeń. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje do większości sejmowej o...
Patrycja Rojek-Socha
09.12.2023

Z bezprawia nie rodzi się prawo, a praworządność trzeba przywracać rozsądnie

Wymiar sprawiedliwości
Przywrócenie praworządności w wymiarze sprawiedliwości wymaga zdecydowanych działań, a priorytetem powinny być zmiany w tych organach, które są niekonstytucyjne i nadal szkodzą systemowi prawa -...
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2023

Konkurs na pracę naukową o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - fundacja czeka na zgłoszenia

Trwa nabór prac do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez fundację im. Prof. Jerzego Wiszniewskiego. Kapituła wyłoni najwybitniejszą pracę z zakresu prawa znaków towarowych, prawa zwalczania...
Monika Sewastianowicz
08.12.2023

KRS: Trybunał w Strasburgu nie decyduje o usuwalności sędziów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Posłowie i senatorowie – nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa postanowili donieść do prokuratury na uchwałę KRS w sprawie wykonania wyroku Trybunału w Strasburgu Wałęsa przeciwko Polsce....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2023

Kara bez celów wychowawczych nie jest skuteczna - kodeks karny do poprawki

Prawo karne Poprawmy prawo
Już trzy miesiące obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego, która zmieniła m.in. samą dyrektywę wymiaru kary, usuwając z niej cele wychowawcze, a pozostawiając jedynie zapobiegawcze. Tą samą regulacją...
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2023

SN: Adwokat ukarany finansowo za kłamstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rażąco niewspółmierna kara oznacza nie dającą się zaakceptować dysproporcje między karą wymierzoną, a karą sprawiedliwą czyli wystąpienie dysproporcji w należytej realizacji celów zapobiegawczych i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2023

Zdesperowany pacjent – coraz częściej między wiedzą, ideologią, a biznesem

Zawody medyczne
Wokół stosowanych przez lekarzy metod leczenia toczą się spory, ale niekoniecznie w towarzystwach naukowych. Niedawny wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego to ukłon w stronę...
Katarzyna Nocuń
08.12.2023

Sejm zdecydował: Komisja śledcza zbada „wybory kopertowe”

Samorząd terytorialny Wybory
Sejm zgodził się w czwartek na powołanie komisji śledczej do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, czyli niedoszłych wyborów kopertowych. Za...
Robert Horbaczewski
07.12.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
07.12.2023

NIK: Rządowa tarcza antykryzysowa bez kontroli rządu

Prawo gospodarcze
Źle zaprojektowana, a do tego bez nadzoru i bez kontroli - tak NIK ocenia pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom w latach 2020-2021. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii...
Inga Stawicka
07.12.2023

Ważny wyrok TSUE: Umowa kredytu nieważna, choć frankowicz nie złożył dodatkowego oświadczenia

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
W czwartek, 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sankcja nieważności nieuczciwego zapisu umowy nie może być uzależniona od złożenia przez konsumenta dodatkowego...
Renata Krupa-Dąbrowska Regina Skibińska
07.12.2023

Uchwała SN: Referendum jest ważne, członkowie komisji nie złamali prawa

Wymiar sprawiedliwości
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w pełnym składzie sędziowskim wydała uchwałę w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego, które odbyło się z 15 października br....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2023

76 nominacji sędziowskich, wadliwie wyłonionych przez KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent RP Andrzej Duda 6 grudnia 2023 r. wręczył w Pałacu Prezydenckim 76 kolejnych nominacji sędziowskich i asesorskich. Sąd Najwyższy uzupełniono o sześciu sędziów, do Naczelnego Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2023

Zawiadomienie o pakietach akcji w spółkach publicznych w świetle „warzywniaka”

Spółki Prawo gospodarcze Finanse
Warto zwrócić uwagę na daty wejścia w życie poszczególnych regulacji, bowiem kwestia ta może stanowić problem w przedmiocie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków informacyjnych przez...
Weronika Koc
07.12.2023

Prokurator Skała interweniuje w sejmowej komisji praworządności

Prawnicy Prokuratura
Związek Zawodowy Pracowników Prokuratury zwrócił się do przewodniczącego sejmowej komisji, by rozpocząć debatę na temat wynagrodzeń. Należy, zdaniem związkowców, wziąć pod uwagę zapisy umowy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2023

Sędzia SN, zatwierdzając areszt, nie popełnił zbrodni sądowej

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To pierwsza taka sprawa o zbrodnie komunistyczne, stawiająca sędziego Sądu Najwyższego przed tym sądem z podejrzeniem udziału w wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, nie zaś wyroku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2023

Nie tylko posiedzenia niejawne. Składy jednoosobowe też uderzają w prawo do sądu

Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo
Od września br. orzekanie przez jednego sędziego w apelacjach stało się normą, a wyjątkiem są np. sprawy, które w I instancji rozpatrywał skład trzech sędziów lub te, w których wartość przedmiotu...
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2023

Nowy Regulamin SN zacznie obowiązywać za dwa tygodnie

Prawnicy
Regulamin SN podpisany przez prezydenta. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Zakłada ono m.in. obniżenie liczby sędziów potrzebnych do przyjęcia uchwały całego sądu z 2/3 do połowy....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2023

E-doręczenia od 1 stycznia 2025 r. - taka jest propozycja obecnej opozycji

E-doręczenia
Wejście w życie e-doręczeń nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 - zakłada poselski projekt, który trafił właśnie do Sejmu. Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych...
Patrycja Rojek-Socha Inga Stawicka
06.12.2023

Znęcanie się nad małymi pacjentami ośrodka w Kamieńcu - są dwa śledztwa

Pacjent
Wykręcanie rąk, przytrzymywanie na siłę, wyzywanie dzieci, nieuzasadnione karanie małoletnich karami, które w żaden sposób nie wpływały na zmianę zachowań negatywnych - na takie nieprawidłowości w...
kn/pap
06.12.2023

Prof. Adamus: Czyny nieuczciwej konkurencji a franczyza

Ochrona konkurencji
W ramach stosunku prawnego franczyzy można zauważyć, że faktyczna pozycja stron tego stosunku prawnego bardzo różni się od siebie. Franczyzodawca najczęściej jest podmiotem bardzo silnym kapitałowo,...
Rafał Adamus
06.12.2023

Na unijny akt o sztucznej inteligencji poczekamy dłużej - są fundamentalne wątpliwości

Nowe technologie Prawo unijne
Jeszcze niedawno zakładano, że AI Act zostanie ostatecznie przyjęty i opublikowany przed końcem roku. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że procedury nie...
Inga Stawicka
06.12.2023

W Warszawie o prawnych i społecznych skutkach zbrodni w Ukrainie

Ukraina
14 grudnia w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca prawnych i społecznych skutków zbrodni prawa międzynarodowego w Ukrainie. Data jest nieprzypadkowa, tego dnia przypada...
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2023

Ubezwłasnowolnienie do likwidacji. Jest społeczny projekt zmian

Niepełnosprawność
Każdy człowiek ma prawo do wyrażenia swojej woli, w taki sposób, jaki jest dla niego dostępny. Polskie prawo dopuszcza tymczasem, że ktoś może decydować za osobę z niepełnosprawnością poprzez...
Beata Dązbłaż
06.12.2023

Będzie wyrównanie wynagrodzeń prokuratorów za 2023 rok, wypłaty do końca grudnia

Prokuratura
Wypłacone już wynagrodzenia prokuratorów za 2023 r. i te za listopad oraz grudzień mają zostać zwiększone o różnicę pomiędzy podstawą do ich wyliczenia wynikającą z ustawy okołobudżetowej na bieżący...
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2023

Dr Hlebicka-Józefowicz partnerem w Kancelarii DZP

Prawnicy
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz, uznana na rynku ekspertka z obszaru regulacji i legislacji, laureatka II miejsca w konkursie Rising Stars - liderzy jutra 2020, została właśnie partnerem w Kancelarii...
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2023
1  2  3  4  5    1765
 • Aktualności
  • Ruszyły wypłaty wyrównań wynagrodzeń sędziów i referendarzy za 2023 r.

   Od 8 grudnia br. sądy w całym kraju zaczęły wypłacać sędziom, referendarzom i asesorom wyrównania wynagrodzeń w 2023 r. Ich wysokość ustalana była nie na podstawie ustawy ustrojowej, a okołobudżetowej. W listopadzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że było to niezgodne z Konstytucją. A ponieważ sądy nie miały wystarczających środków, wnioskowały o ich uruchomienie z rezerwy celowej. Ministerstwo Finansów zdecydowało o tym 30 listopada br.
  • Podważanie orzeczeń nowych sędziów będzie kusić, potrzebne rozwiązanie legislacyjne

   Przywracając praworządność, podnosząc niewłaściwe powołanie neosędziów trzeba uwzględniać nie tylko interes powoda/pozwanego ale także interes publiczny. Problem powinien być rozwiązany legislacyjnie, by do sądów nie "wróciły" miliony podważonych spraw - przestrzegają prawnicy. Nie mają wątpliwości, że bez pewnych zabezpieczeń, każdy adwokat i radca prawny będzie rozważać taki krok, ze względu na dobro klienta.
  • Wynagrodzenia prokuratorów - związkowcy apelują o pilne zmiany

   Prokuratorzy kują żelazo póki gorące i nie odpuszczają w sprawie swoich wynagrodzeń. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje do większości sejmowej o przywrócenia praworządności w kształtowaniu wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. Chodzi o to, aby były one wyliczane na podstawie ustaw ustrojowych, a nie tak jak było praktykowane od 2021 r. - na podstawie ustawy okołobudżetowej.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Mec. Robert Ofiara: Czy WIBOR jest do ruszenia? To zależy

   Jest wiele podobieństw pomiędzy kredytami frankowymi a kredytami z WIBOR-em, jednak droga kredytobiorców z WIBOR-em nie jest jeszcze przetarta, a to czy pozew ma sens zależy od wielu czynników. Ważne jest to, jak kredytobiorca był informowany o ryzyku zmiany oprocentowania i o tym, ile będzie go kosztował kredyt. Trzeba się też zastanowić, o co warto walczyć, bo nieważność - w tym przypadku - nie zawsze jest korzystna - pisze Robert Ofiara, adwokat.
  • Monika Horna-Cieślak: Jako Rzecznik Praw Dziecka chcę być głosem młodych ludzi

   Pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka, chcę być głosem, i to głosem słyszalnym, młodych osób. Będę stawiać m.in. na legislację, ale też na działania prewencyjne, szkolenia i edukację we wszystkich obszarach i tematach, które dzieci i młodzież interesują – mówi w rozmowie z Prawo.pl Monika Horna-Cieślak, adwokatka, powołana na urząd RPD.
  • Prokurator Turek: Jak rozkuć beton w Prokuraturze? Rozważnie

   Opinia publiczna żyje perspektywą przejęcia przez mający powstać rząd, kontroli nad prokuraturą. Przeszkodą jest wprowadzony lipcową nowelą Prawa o prokuraturze wymóg uzyskania zgody prezydenta na odwołanie przez premiera urzędującego Prokuratora Krajowego. Pojawiają się głosy, że zgodnie z Konstytucją wymóg ten można pominąć. Jeśli jednak w imię doraźnego pozbycia się kierownictwa prokuratury zdecydujemy się na taki krok w oparciu o niepewne argumenty, to jak za chwilę uzasadnimy projekt uniezależnienia prokuratury od rządu - pyta dr Piotr Turek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  • Zaniedbywanie spadkodawcy spowoduje utratę spadku

   Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale też zaniedbywanie w potrzebie - będą nowymi przesłankami niegodności dziedziczenia. Problem jednak w tym, że skorzystanie z nich może być trudne i czasochłonne. Nie wystarczy akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Trzeba będzie dysponować wyrokiem sądowym.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TK: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - niekonstytucyjna

   Trybunał Konstytucyjny 11 grudnia uznał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym za niekonstytucyjną. Inicjatorem wniosku był Prezydent RP. Zaskarżył tzw. test niezawisłości sędziego i ten okazał się sprzeczny z Konstytucją. Wadliwe jest również przekazanie spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie.
  • TK: Kary okresowe lub ryczałtowe nakładane na rząd przez TSUE są niezgodne z Konstytucją

   Trybunał Konstytucyjny zgodził się z wnioskiem Prokuratora Generalnego. Nałożenie okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - na polski rząd, jako państwo członkowskie UE, jest niezgodne z polską Konstytucją. Przedstawiciel marszałka Sejmu poprosił o odroczenie rozprawy i czas na zajęcie stanowiska przez nowy parlament, ale TK nie uwzględnił wniosku.
  • SN: Adwokat ukarany finansowo za kłamstwa

   Rażąco niewspółmierna kara oznacza nie dającą się zaakceptować dysproporcje między karą wymierzoną, a karą sprawiedliwą czyli wystąpienie dysproporcji w należytej realizacji celów zapobiegawczych i wychowawczych – uważa Sąd Najwyższy. Dlatego uznał, że kara finansowa dla adwokata wprowadzającego w błąd klientkę przez prawie 3 lata - jest słuszna.
  Zobacz więcej