Temat dnia

Rozwód u notariusza? Kulturalnie i bez adwokata

Notariusze mogą podjąć się udzielania rozwodów. Przy założeniu, że nie zachodzi konieczność rozstrzygania o opiece nad małoletnimi dziećmi oraz orzekania o winie jednego z małżonków – rozwód mógłby odbywać się przed notariuszem. Tak rozumiane bezsporne rozwiązanie małżeństwa przybrać może postać kompleksowego uregulowania zarówno stosunków osobistych, jak i majątkowych, między małżonkami – twierdzi prezes Krajowej Rady Notarialnej. Adwokaci są bardziej sceptyczni. Wskazują na dobro dziecka i prawa stron.

TSUE: Skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie zdecydować o jej wyniku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie związanej z zasadą państwa prawnego, sam musi spełniać wymogi związane z niezawisłością sądownictwa. W szczególności skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie wydać orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Należy wykluczyć jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję osób spoza składu orzekającego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Neo-sędziowie nie wejdą do Krajowej Rady Sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm nie zgodził się na przyjęcie senackiej poprawki, która pozwalała kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa tzw. neo-sędziom, powołanym na urząd po 2017 roku przez ciało nieznane polskiej konstytucji. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zmienił zdanie w tej sprawie. W ocenie ekspertów ta próba kompromisu senackiego mogłaby doprowadzić do kryzysu, bo nie zawierała żadnej alternatywy.

Centralna lista i certyfikowanie kandydatów na biegłych sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stworzenie centralnej listy biegłych sądowych, powołanie niezależnego organu certyfikującego kandydatów, a także wzrost ich wynagrodzeń - to najważniejsze elementy z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy w tym zakresie. - To nie będzie pudrowanie, tylko zmiana – zapowiedział minister Adam Bodnar.

Aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości, Sejm uchylił immunitet Romanowskiemu

Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do uchylenia poselskiego immunitetu potrzebna była uchwała podjęta większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów.

NSA: Były radca prawny nadal podlega kontroli społecznej

Prawnicy

Informacja o przebiegu postępowania dyscyplinarnego wskazanego z imienia i nazwiska radcy prawnego stanowi informację publiczną. Właściwy organ samorządu radcowskiego obowiązany jest ją udostępnić, choćby wnioskodawca nie miał szczególnego interesu w jej poznaniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi jednak wyłącznie o zapadłe w sprawie orzeczenia, a nie protokoły rozpraw.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Nadal nie jest karalne uporczywe nękanie dłużników przez pracowników firm windykacyjnych w celu zwrotu wierzytelności. Przestępstwo takie nie zostało bowiem wprowadzone do Kodeksu karnego przy jego zmianie w 2022 r. - uważa RPO. W ocenie resortu sprawiedliwości aktualnie obowiązujące przepisy zapewniają dostateczną ochronę przed działaniami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zajmujących się windykacją wierzytelności i nie istnieje konieczność zmian legislacyjnych w proponowanym przez RPO zakresie.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Finanse
Sejm w piątek nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Różnica wyniosła zaledwie trzy głosy. Wcześniej projekt poparła sejmowa komisja, ze zmianami zaproponowanymi przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską.
Inga Stawicka
12.07.2024
Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń to 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu przeprowadzimy zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej w MS wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski
Ret/PAP
12.07.2024
Nowe technologie

Rząd chce przyjąć projekt o związkach partnerskich jesienią

Prawo rodzinne Prawo unijne
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w poniedziałek założenia do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Będą one dostępne dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Po...
Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
12.07.2024

Frankowicz w postępowaniu zbiorowym z taką samą ochroną jak w indywidualnym

Banki Kredyty frankowe
Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił ostatnio powództwo wniesione przez miejskiego rzecznika konsumentów, w imieniu grupy liczącej blisko pięciuset frankowiczów i orzekł, że bank ponosi wobec...
Marcin Szymański
12.07.2024

NRA chce, by pełnomocnik z mocy ustawy mógł odmawiać składania zeznań

Wymiar sprawiedliwości
Adwokatura w swoim projekcie zmian w kodeksie postępowania cywilnego proponuje, by adwokat i radca prawny mogli odmówić zeznań co do wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy...
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2024

Bańkowska nową liderką kancelarii PwC Legal

Prawnicy
Aleksandra Bańkowska, partnerka PwC Polska, została mianowana na stanowisko Legal Business Solutions Leader w sieci PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W nowej roli będzie kierować...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2024

Zadanie Bodnara: Rozliczyć Fundusz Sprawiedliwości i ministrów

Prawo karne Prawnicy
Jako Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny jestem w pełni zdeterminowany, by śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości było prowadzone z poszanowaniem praw osób podejrzanych oraz w zgodzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2024

Sprawę pushbacku na granicy z Białorusią zbada Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka

Administracja publiczna Prawo unijne
Grupa 32 cudzoziemców, zawrócona latem 2021 r. do linii granicy Polski z Białorusią, złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 25 czerwca 2024 r. rozpoznająca sprawę izba Trybunału...
Agnieszka Matłacz
11.07.2024

SN: Nie można dzielić lokalu, gdy zniesienie współwłasności nie zostało wykonane

Prawo cywilne Prawnicy Nieruchomości
Wydanie postanowienia przez sąd o zniesieniu współwłasności polegające na wyodrębnieniu własności lokali, w sytuacji kiedy nie wszystkie z nich zostały ujawnione w księdze wieczystej, stanowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2024

Prof. Zajadło: Nie nadużywać tymczasowego aresztowania, nawet dla jego zwolenników

Prawo karne Prawnicy
Jeśli Sejm uchyli immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, pojawi się kwestia jego tymczasowego aresztowania. Część opinii publicznej zapewne przyklaśnie tej idei, szczególnie że to...
Krzysztof Sobczak
11.07.2024

Dr Kubista: Nie da się już być adwokatem od wszystkiego

Prawnicy
Świeżo upieczeni adwokaci i radcowie prawni, jeżeli marzą o otwarciu własnej kancelarii, powinni w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę chcą się zajmować. Określi to...
Krzysztof Koślicki
11.07.2024

Brak zgody jednym ze znamion zgwałcenia - nowelizacja w Senacie

Wymiar sprawiedliwości
Senat zajmie się ustawą wprowadzającą zmiany w definicji gwałtu. Jednym z jego znamion obok przemocy, groźby i podstępu będzie brak zgody osoby pokrzywdzonej. Prace nad modyfikacją w Kodeksie karnym...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.07.2024

Trzech kandydatów na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało nazwiska trojga kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski, którzy zostaną przedstawieni Zgromadzeniu...
Agnieszka Matłacz
10.07.2024

Sędzia Krygielski: Olsztyński sąd po przejściach wraca do spokojnej pracy

Prawnicy
Dużym wyzwaniem było podjęcie się kierowania sądem, w którym w ostatnich latach tyle się wydarzyło, którego najbardziej znanymi symbolami stali się broniący niezawisłości sędziowskiej Paweł...
Krzysztof Sobczak
10.07.2024

Zatrzymanie czy potrącenie – jak skutecznie dochodzić wierzytelności?

Prawo cywilne Finanse
Sąd Najwyższy orzekł, że ten, kto ma możliwość skorzystania z potrącenia, nie może sięgnąć po zatrzymanie. Co to znaczy? Otóż celem instytucji zatrzymania jest zabezpieczenie zwrotu spełnionego...
Konrad Dyda
10.07.2024

Mniej odpowiedzialności za naruszenia wolności słowa

Prawo karne
Minister sprawiedliwości i działająca na jego zlecenie komisja kodyfikacyjna zapowiadają zmiany w przepisie przewidującym kary za zniesławienie, czyli w głośnym artykule 212 kodeksu karnego....
Krzysztof Sobczak
10.07.2024

Podsumowanie akcji „Bajeczni Adwokaci”

Prawnicy
Dobiegła końca II edycja ogólnopolskiej akcji edukacji prawnej skierowana do najmłodszych dzieci. Po dwóch edycjach akcja objęła zasięgiem już ponad 230 tysięcy dzieci w całym kraju. O czytanych w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.07.2024

Kara to nie tylko więzienie – prawo ma sprzyjać stosowaniu innych sankcji

Prawo karne
Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości, w przeciwieństwie do znanego z rygoryzmu prawnego poprzednika, chce w polityce karnej bardziej postawić na kary nieizolacyjne. Częściej miałyby być zatem...
Krzysztof Sobczak
09.07.2024

WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Kodeks postępowania administracyjnego
Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności,...
Marek Sondej
09.07.2024

Trzyosobowe składy, częstsze uzasadnienia i sędzia jak partner

Wymiar sprawiedliwości
Sędzia ma być partnerem stawiającym na dialog ze stronami i pełnomocnikami, składy w apelacji mają być ponownie trzyosobowe, a uzasadnienia sporządzane także w sytuacji postanowień niezaskarżalnych -...
Patrycja Rojek-Socha
09.07.2024

Możliwe zmiany w opłatach za egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Osoby ubiegające się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską od lat skarżą się na zasady ponoszenia opłat za egzamin wstępny. Konkurs składa się bowiem z dwóch etapów, a zdecydowana...
Agnieszka Matłacz
08.07.2024

Horna-Cieślak pisze do Prokuratury w sprawie wykorzystanego chłopca

Prawo karne
Po analizie akt zdecydowałam się zwrócić z wnioskiem do Prokuratury Krajowej o dokonanie oceny prawidłowości czynności nadzorczych wykonanych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz odmowy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2024

Projekt ustawy o biegłych prawie gotowy

Wymiar sprawiedliwości
W przyszłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości ma zaprezentować projekt ustawy o biegłych sądowych. To trwający od kilkudziesięciu lat problem w wymiarze sprawiedliwości, z którym kolejne rządy...
Krzysztof Sobczak
08.07.2024

SN: Pytanie do Trybunału to nie gra na przewlekłość

Złożenie przez Sąd Najwyższy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie można uznać za przewlekłość. Nawet jeśli zdaniem skarżącego pytanie było zbędne. Skoro więc postępowanie jest zawieszone, nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2024

Prof. Wyrzykowski: Sędziego do TSUE trzeba wskazać bez obaw o prezydencką blokadę

Prawnicy
Konieczne jest możliwie szybkie wskazanie polskiego kandydata na wakujące stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE – mówi prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku, były...
Krzysztof Sobczak
08.07.2024

Adwokat neo-sędzią? Będzie musiał odejść z sądu, ale do zawodu łatwo nie wróci

Wymiar sprawiedliwości
Trwają intensywne prace nad rozwiązaniem problemu tzw. neo-sędziów, Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury zapowiadała stosowny projekt już jesienią. Jednym z problemów do...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
08.07.2024

Roszczenie może przedawnić się także w sobotę lub w święto

Prawo cywilne
Co do zasady, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Aby poprawnie obliczyć ten...
Konrad Dyda
06.07.2024

Kajaki z tatą, wypad w góry z mamą - o kontakty "wakacyjne" warto wcześniej zadbać

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Dostosowanie urlopów w porozwodowym patchworku często jest nie lada wyzwaniem i to nawet jeśli byli partnerzy na co dzień nieźle się dogadują. Dlatego sędziowie i prawnicy podkreślają, że nawet...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
06.07.2024

Szefowa KRS: Bezprawie i naruszenie autonomii przez policję

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stwierdza, że siłowe działania Prokuratury oraz Policji z 3 lipca 2024 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzone zostały wbrew przepisom prawa i z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2024
1  2  3  4  5    1802
 • Aktualności
  • TSUE: Skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie zdecydować o jej wyniku

   Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie związanej z zasadą państwa prawnego, sam musi spełniać wymogi związane z niezawisłością sądownictwa. W szczególności skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie wydać orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Należy wykluczyć jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję osób spoza składu orzekającego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • Rozwód u notariusza? Kulturalnie i bez adwokata

   Notariusze mogą podjąć się udzielania rozwodów. Przy założeniu, że nie zachodzi konieczność rozstrzygania o opiece nad małoletnimi dziećmi oraz orzekania o winie jednego z małżonków – rozwód mógłby odbywać się przed notariuszem. Tak rozumiane bezsporne rozwiązanie małżeństwa przybrać może postać kompleksowego uregulowania zarówno stosunków osobistych, jak i majątkowych, między małżonkami – twierdzi prezes Krajowej Rady Notarialnej. Adwokaci są bardziej sceptyczni. Wskazują na dobro dziecka i prawa stron.
  • Neo-sędziowie nie wejdą do Krajowej Rady Sądownictwa

   Sejm nie zgodził się na przyjęcie senackiej poprawki, która pozwalała kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa tzw. neo-sędziom, powołanym na urząd po 2017 roku przez ciało nieznane polskiej konstytucji. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zmienił zdanie w tej sprawie. W ocenie ekspertów ta próba kompromisu senackiego mogłaby doprowadzić do kryzysu, bo nie zawierała żadnej alternatywy.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Zajadło: Nie nadużywać tymczasowego aresztowania, nawet dla jego zwolenników

   Jeśli Sejm uchyli immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, pojawi się kwestia jego tymczasowego aresztowania. Część opinii publicznej zapewne przyklaśnie tej idei, szczególnie że to reprezentant ekipy używającej i nadużywającej tego środka. Ale taki odwet nie byłby dobrym sygnałem w ramach odbudowy państwa prawa – mówi prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Dr Kubista: Nie da się już być adwokatem od wszystkiego

   Świeżo upieczeni adwokaci i radcowie prawni, jeżeli marzą o otwarciu własnej kancelarii, powinni w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę chcą się zajmować. Określi to ich dalsze działania marketingowe, profil klientów, wizerunek i markę osobistą. Wpłynie też na zasady prowadzenia biznesu - inaczej prowadzi się kancelarię opartą na sprawach sądowych, a inaczej na bieżącej obsłudze firm – mówi serwisowi Prawo.pl dr Bartosz Kubista, adwokat i doradca podatkowy.
  • Sędzia Krygielski: Olsztyński sąd po przejściach wraca do spokojnej pracy

   Dużym wyzwaniem było podjęcie się kierowania sądem, w którym w ostatnich latach tyle się wydarzyło, którego najbardziej znanymi symbolami stali się broniący niezawisłości sędziowskiej Paweł Juszczyszyn oraz po przeciwnej stronie członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Nawacki – mówi prezes sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Były radca prawny nadal podlega kontroli społecznej

   Informacja o przebiegu postępowania dyscyplinarnego wskazanego z imienia i nazwiska radcy prawnego stanowi informację publiczną. Właściwy organ samorządu radcowskiego obowiązany jest ją udostępnić, choćby wnioskodawca nie miał szczególnego interesu w jej poznaniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi jednak wyłącznie o zapadłe w sprawie orzeczenia, a nie protokoły rozpraw.
  • SN: Nie można dzielić lokalu, gdy zniesienie współwłasności nie zostało wykonane

   Wydanie postanowienia przez sąd o zniesieniu współwłasności polegające na wyodrębnieniu własności lokali, w sytuacji kiedy nie wszystkie z nich zostały ujawnione w księdze wieczystej, stanowi przeszkodę do dokonania dalszego podziału mieszkań – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i podkreślił, że wniosek o ujawnienie odrębnej własności lokalu nie został zgłoszony przez 15 lat.
  • SN: Pytanie do Trybunału to nie gra na przewlekłość

   Złożenie przez Sąd Najwyższy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie można uznać za przewlekłość. Nawet jeśli zdaniem skarżącego pytanie było zbędne. Skoro więc postępowanie jest zawieszone, nie można mówić o bezczynności sądu. Skorzystanie przez sąd z ustawowych uprawnień nie może powodować negatywnych konsekwencji w postaci zarzutu prowadzenia postępowania w sposób przewlekły.
  Zobacz więcej