Temat dnia

Prawomocne skazanie może zapewnić wygraną w sprawie cywilnej

Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.

SN odpowie, czy można odwołać się do sądu w sprawie odmowy przyjęcia do grona działkowców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.

Premier: Niech TK powie, jaki ma być pełny skład Trybunału

Wymiar sprawiedliwości

Po kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz prawnikami w KPRM do wniosku, aby złożyć wniosek do TK dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału - poinformował w środę rano premier Mateusz Morawiecki. Później rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że wniosek trafił już do TK.

Mało sędziów dyscyplinarnych? Adwokatura chce wybierać dodatkowych

Prawnicy

Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury, który zbierze się 16 czerwca, ma zająć się uchwałą dotyczącą ustalania liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych. Chodzi o to, by w razie konieczności można było przeprowadzić wybory uzupełniające sędziów i zastępców sędziów dyscyplinarnych. Następowałoby to na wniosek prezesa sądu i w trakcie zwyczajnego i nadzwyczajnego zjazdu izby.

Pełnomocnik z urzędu od pierwszej instancji, aż po... kasację
Nasz news

Pełnomocnik z urzędu od pierwszej instancji, aż po... kasację

Wymiar sprawiedliwości

1 lipca wchodzi w życie zmiana w zakresie pełnomocnictwa procesowego - może okazać się szczególnie dotkliwa dla pełnomocników z urzędu. Zgodnie z nią reprezentacja klienta ma obejmować nie tylko pierwszą i drugą instancję, ale też skargę kasacyjną i postępowanie kasacyjne. Sąd Najwyższy stał dotąd na stanowisku, że pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej.

SN: Ułaskawienie ministrów przez prezydenta wraca do sądu, wyrok TK bez skutków prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA; sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. Zdaniem SN wydany kilka dni temu przez Trybunał Konstytucyjny wyrok, po 6 latach oczekiwania, że Sąd Najwyższy nie może wkraczać w prezydenckie prerogatywy do zastosowania prawa łaski, nie ma skutków prawnych.

Polecamy książki prawnicze
Żądanie informacji publicznej nie może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania pracy urzędu albo ograniczenia dostępu do informacji innym osobom. To nadużycie prawa do informacji publicznej i nie zasługuje na ochronę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu, takie działanie miało na celu zakłócenie funkcjonowania organów administracji.
Marek Sondej
08.06.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Producent napoju nie zapłaci podatku cukrowego w sytuacji, gdy to nie on, lecz dystrybutor sprzedaje napój energetyczny do punktów sprzedaży detalicznej. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny dla podatników wyrok, który otwiera drogę do odzyskania nadpłaconego podatku.
Jacek Matarewicz
07.06.2023
Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
W tym roku lepiej swoje egzaminy zawodowe zdali kandydaci na adwokatów - w sumie pozytywny wynik osiągnęło ok. 84 proc. zdających, a w przypadku kandydatów na radców prawnych - 82 proc. Największe problemy przyszli adwokaci mieli z prawem karnym - aż 116 ocen niedostatecznych, w przypadku zdających egzamin radcowski był to kazus z zakresu prawa gospodarczego - 174 oceny niedostateczne. Przyszli komornicy osiągnęli 97 proc. pozytywnych ocen.
Patrycja Rojek-Socha
07.06.2023
Prawnicy Strefa aplikanta

Solidarność podpisała porozumienie z rządem – zyskać mają pracownicy i związkowcy

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse PIT Prawo pracy
Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, wyłączenie od 1 stycznia 2024 r....
Grażyna J. Leśniak
07.06.2023

Getin Noble Bank - wykreślenie hipoteki nowym sposobem na problemy frankowiczów

Banki Kredyty frankowe
Prawnicy frankowiczów, którzy zaciągnęli kredyt w Getin Noble Bank, mają nowy sposób na ominięcie sądowych "korków". Zamiast pozwów o unieważnienie umowy kredytowej idą od razu do sądu...
Renata Krupa-Dąbrowska
07.06.2023

Montaż kolektorów słonecznych wykonywany przez gminę ze środków europejskich bez VAT

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT
Gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na...
Wiesława Moczydłowska
06.06.2023

Poprawki prezydenta prawniczej tajemnicy zawodowej nie uchronią

Wymiar sprawiedliwości
W projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich, prezydent chce wprowadzić zakaz przesłuchiwania jako świadków adwokata albo radcy prawnego co do faktów, o których...
Patrycja Rojek-Socha
06.06.2023

TSUE: Polskie przepisy o sędziowskich dyscyplinarkach niezgodne z prawem Unii

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w poniedziałek wyrok stwierdzający, że stworzony w Polsce system dyscyplinarny wobec sędziów oraz ograniczenie możliwości sprawdzania ich...
Krzysztof Sobczak
05.06.2023

Prof. Adamus: Komisja "rosyjska" to skrajny przykład wadliwego prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dla pozbawienia obywatela podstawowych praw człowieka Komisja Państwowa ds. badania wpływów rosyjskich nie musi wykazać jego winy. Zastosowanie środka quasi-karnego może nastąpić także w związku z...
Rafał Adamus
05.06.2023

Adwokatura chce e-posiedzeń na stałe - będzie nadzwyczajny zjazd

Prawnicy
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które ma nastąpić już w lipcu, oznacza, że samorząd adwokacki nie będzie mógł podejmować zdalnie uchwał, nie będą też możliwe e-zgromadzenia izb adwokackich,...
Patrycja Rojek-Socha
05.06.2023

Dobry "frankowy" pozew nie wystarczy - potrzebny komplet dokumentów

Wymiar sprawiedliwości
Kredytobiorcy frankowi, którzy chcą wejść w spór sądowy z bankiem i skorzystać z pomocy radcy prawnego bądź adwokata, muszą liczyć się z tym, że od przestąpienia przez nich progu kancelarii, do...
Regina Skibińska
05.06.2023

Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr...
Monika Sewastianowicz
05.06.2023

Granice wolności słowa - politycy powinni mieć grubszą skórę

Prawo karne Prawo cywilne
Marsz 4 czerwca 2023 r. rozgrzał debatę publiczną już na kilka dni przed rozpoczęciem - nie bawiono się w półśrodki, od razu sięgając po nawiązania do "komór" oraz zagłady Żydów. Nie lepiej było w...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
05.06.2023

Wybitni naukowcy w obronie profesora zaatakowanego przez ministra Czarnka

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
W pełni podzielamy krytyczną ocenę ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, łamiącej wiele przepisów...
Krzysztof Sobczak
03.06.2023

Wpływy rosyjskie nie wystarczą do zwolnienia z tajemnicy obrończej

Wymiar sprawiedliwości
W projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich, prezydent chce wprowadzić zakaz przesłuchiwania jako świadków adwokata albo radcy prawnego co do faktów, o których...
Patrycja Rojek-Socha
03.06.2023

Trwa postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora, który przyjmował prezenty od podejrzanych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego odroczyła do 11 sierpnia sprawę prokuratora rejonowego z Warszawy, na którym ciążą oskarżenia korupcyjne. Miał on wziąć od żony oskarżonego o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2023

Kryształowe serca - radcowie prawni nagrodzeni za działalność społeczną

Prawnicy
Wsparcie dla dzieci i młodzieży, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym w wyniku handlu ludźmi, osobom z niepełnosprawnościami, walka o prawa kobiet, pacjentów oraz uchodźców z obszarów...
Patrycja Rojek-Socha
03.06.2023

Prezydent podpisał ustawę o speckomisji do badania wpływów rosyjskich, a teraz chce zmian

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prezydent w poniedziałek zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział jej skierowanie...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
02.06.2023

TK: Prezydent mógł ułaskawić ministrów, mimo że wyrok nie był prawomocny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy nie powinien zajmować się sprawą ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, a prezydent miał do podjęcia tej decyzji pełne prawo - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. TK zebrał się w tej...
Krzysztof Sobczak
02.06.2023

Adwokatura chce uchylenia rozporządzenia dotyczącego stawek "za urzędówki"

Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło właśnie do premiera Mateusza Morawieckiego, by złożył, na podstawie art. 149 ust. 2 Konstytucji RP, wniosek do Rady Ministrów o uchylenie w całości...
Patrycja Rojek-Socha
02.06.2023

Projekt kompleksowo regulujący ochronę dzieci trafił do Sejmu

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja, właśnie został mu nadany numer druku. Istnieje szansa, że posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Projekt...
Inga Stawicka
02.06.2023

Albo waloryzacja pensji pracowników prokuratury, albo będą protesty

Prokuratura Prawo pracy
W ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podnoszenie wynagrodzenia minimalnego jest słuszne, ale nie wystarczy. Musi mu towarzyszyć systemowe podnoszenie płac...
Patrycja Rojek-Socha
02.06.2023

Fakultatywna rada nadzorcza w spółce z o.o. problematyczna w praktyce

Spółki
Teoretycznie kodeks spółek handlowych jasno wskazuje, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej pozostaje kwestią umowną. W praktyce nie jest jednak do końca...
Inga Stawicka
02.06.2023

Komitet PAN: "Rosyjska" komisja przykładem ustawowego bezprawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wprowadzanie do polskiego porządku prawnego ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jest przykładem...
Krzysztof Sobczak
01.06.2023

Przekształcenie szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię - ustawa podpisana

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych...
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
01.06.2023

Minister chce wyższych kar dla sprawców wypadków i ułatwień w stosowaniu aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Zbigniew Ziobro zapowiedział w czwartek kolejne zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenie zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności...
Krzysztof Sobczak
01.06.2023

Będzie wyrok w sprawie ustawy o SN, nie będzie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na najbliższym posiedzeniu plenarnym - między 14 a 16 czerwca br. - Sejm raczej nie będzie głosować nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
01.06.2023

Polski rząd wprowadza "niemiecki" model odbierania dzieci

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Po latach krytyki procedury i praktyki związanej z przejmowaniem przez organy pomocy społecznej dzieci z rodzin i środowisk, w których ich bezpieczeństwo jest zagrożone w takich krajach jak Niemcy,...
Krzysztof Sobczak
01.06.2023

SN: Radca prawny uczestniczył w bezprawnym zaborze mienia i uniknął kary

Prawnicy
Wyższy Sąd Dyscyplinarny dwukrotnie uniewinnił radcę prawnego, który asystował w nielegalnej eksmisji. Sąd Najwyższy uchylał już dwa razy orzeczenie stwierdzające raz brak winy, a ostatnio -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.06.2023

Dziecko z przemocowego domu łatwiej będzie zabrać w razie zagrożenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Pracownik socjalny interweniujący w rodzinie, w której może dochodzić do przemocy wobec dziecka, będzie mógł wkrótce zdecydować o umieszczeniu go np. w rodzinie zastępczej już w momencie, gdy uzna,...
Patrycja Rojek-Socha Inga Stawicka
01.06.2023
1  2  3  4  5    1740
 • Aktualności
  • Prawomocne skazanie może zapewnić wygraną w sprawie cywilnej

   Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.
  • Premier: Niech TK powie, jaki ma być pełny skład Trybunału

   Po kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz prawnikami w KPRM do wniosku, aby złożyć wniosek do TK dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału - poinformował w środę rano premier Mateusz Morawiecki. Później rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że wniosek trafił już do TK.
  • Mało sędziów dyscyplinarnych? Adwokatura chce wybierać dodatkowych

   Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury, który zbierze się 16 czerwca, ma zająć się uchwałą dotyczącą ustalania liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych. Chodzi o to, by w razie konieczności można było przeprowadzić wybory uzupełniające sędziów i zastępców sędziów dyscyplinarnych. Następowałoby to na wniosek prezesa sądu i w trakcie zwyczajnego i nadzwyczajnego zjazdu izby.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Adamus: Komisja "rosyjska" to skrajny przykład wadliwego prawa

   Dla pozbawienia obywatela podstawowych praw człowieka Komisja Państwowa ds. badania wpływów rosyjskich nie musi wykazać jego winy. Zastosowanie środka quasi-karnego może nastąpić także w związku z zachowaniem niezawinionym. To niestety niejedyne skrajne rozwiązanie w tej ustawie - pisze prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego.
  • Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

   Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.
  • Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

   Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i systemu, który pozwoli ocenić, co nie zadziałało – mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Jak dodaje, zakładają to złożone w Sejmie propozycje zmian.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

   Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.
  • O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

   Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN odpowie, czy można odwołać się do sądu w sprawie odmowy przyjęcia do grona działkowców

   Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.
  • SN: Ułaskawienie ministrów przez prezydenta wraca do sądu, wyrok TK bez skutków prawnych

   Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA; sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. Zdaniem SN wydany kilka dni temu przez Trybunał Konstytucyjny wyrok, po 6 latach oczekiwania, że Sąd Najwyższy nie może wkraczać w prezydenckie prerogatywy do zastosowania prawa łaski, nie ma skutków prawnych.
  • TSUE: Polskie przepisy o sędziowskich dyscyplinarkach niezgodne z prawem Unii

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w poniedziałek wyrok stwierdzający, że stworzony w Polsce system dyscyplinarny wobec sędziów oraz ograniczenie możliwości sprawdzania ich niezawisłości, naruszyły zasady prawa UE. Trybunał odniósł się do powołania i funkcjonowania zlikwidowanej już Izby Dyscyplinarnej SN, działania tzw. ustawy kagańcowej, a także stwierdził, że tylko on ocenia przestrzeganie prawa Unii.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski