Temat dnia

Skarga na adwokata? W sprawie sprzed 12 miesięcy trafi od razu do rzecznika

Skarga na adwokata lub aplikanta ma być rozpoznawana w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jej wniesienia, a o sposobie jej załatwienia ma zostać poinformowany sam zainteresowany. Będzie ona przekazywana bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, jeżeli z jej treści wynika, że od zdarzenia do jej złożenia minęło więcej niż 12 miesięcy. Jeśli skarżący nie będzie zadowolony z załatwienia sprawy przez referat skarg, trafi ona również do rzecznika.

MS rozważa rozwód przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Wymiar sprawiedliwości

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają analizy dotyczące wprowadzenia możliwości pozasądowego rozwiązywania małżeństw przez rozwód za porozumieniem stron. Rozważane są dwa modele - tzw. rozwód notarialny oraz rozwód w trybie administracyjnych czyli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Obecnie prowadzone są badania prawnoporównawcze, sprawą zajmie się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego - informuje resort.

Frankowiczom coraz łatwiej negocjować warunki ugód z bankami

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Banki Kredyty frankowe

Frankowicze procesujący się z bankami coraz częściej mają szansę na zawarcie korzystnej ugody. Banki tracą entuzjazm do wieloletnich procesów, po których muszą płacić gigantyczne odsetki, więc chętniej idą na ustępstwa, a kredytobiorcy też nie zawsze chcą latami czekać na zwycięstwo. Warto zadbać np. o kwestię uregulowania zwrotu kosztów procesu, jakie poniósł kredytobiorca w związku z wytoczeniem powództwa - to jasno powinno wynikać z treści ugody.

Pracownik sądowy na minimalnej i z nadgodzinami - sądy tracą ludzi i toną w sprawach

Wymiar sprawiedliwości

Jeden z wydziałów apelacji liczył do niedawna pięciu pracowników, w ostatnich miesiącach został tylko jeden z zaledwie dwuletnim stażem - takie przykłady płyną z całego kraju i z sądów różnych instancji. Powód - niskie wynagrodzenie przy dużym obciążeniu pracą - nawet po 800 akt "na głowę". Bywa, że pisma sądowe wychodzą z sądów dopiero po kilku miesiącach. MS zapewnia, że rozważa zmiany, a pracownicy wskazują, że jeśli te nie będą szybkie, to sądy staną.

NRA chce, by w budżecie na 2025 r. zabezpieczono pieniądze na urealnienie urzędówek

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do ministra sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2025 środków finansowych pozwalających na urealnienie urzędówek. Od 5 czerwca obowiązuje rozporządzenie zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru.

Polska będzie wykonywać wyroki ETPCz – rząd zapowiada specjalną ustawę

Wymiar sprawiedliwości

Ministrowie sprawiedliwości i spraw zagranicznych deklarują poważne traktowanie i wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma powstać specjalna ustawa, ale przede wszystkim konieczne jest poprawienie zakwestionowanych przez Trybunał przepisów. Problem jest jednak większy niż tylko „posprzątanie po PiS”, bo np. aborcyjny wyrok w sprawie Alicji Tysiąc czeka na wykonanie od 2007 roku.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 75 tys. zł - wynika rozporządzenia, które umożliwi wypłatę odszkodowań przyznanych poszkodowanym w szpitalu pacjentom z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
Katarzyna Nocuń
18.06.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank w upadłości jest dobrym dla frankowiczów prognostykiem przed jesiennym wyrokiem trybunału dotyczącym GNB. Jeżeli podtrzyma on swoją dotychczasową praktykę i przychyli się do opinii rzecznika, to pod koniec roku, frankowiczom z GNB otworzy się droga do dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa - pisze Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.
Marcin Szołajski
18.06.2024
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Przywrócenie terminu przed sądem administracyjnym może nastąpić tylko wtedy, gdy uchybienie nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć. Zaniedbanie pracownika kancelarii - to niewłaściwa organizacji pracy tej kancelarii i należy traktować je jak uchybienie samego pełnomocnika – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2024

TSUE: Kobiety identyfikujące się z równością płci nie wrócą do ojczyzny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Nastolatki, których wspólną cechą jest rzeczywiste zidentyfikowanie się z podstawową wartością, jaką jest równość kobiet i mężczyzn, które nastąpiło podczas ich pobytu w państwie członkowskim, można,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2024

Dodatek dla sędziego penitencjarnego? Sędziowie postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie penitencjarni mają w nadzorze zakłady karne, izby zatrzymań czy ośrodki dla cudzoziemców, a mimo to nie przysługują im dodatki, jeśli nie są wizytatorami. Z kolei sędziowie rodzinni dodatek...
Patrycja Rojek-Socha
17.06.2024

Pierwsza prezes SN z zarzutami dyscyplinarnymi

Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego uznał, że I prezes SN Małgorzata Manowska dopuściła się obrazy przepisów prawa i naruszyła godność urzędu. Tłem zarzutów postawionych przez rzecznika...
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2024

Prokurator chce się zrzec ukraińskiego obywatelstwa - związkowcy piszą do prezydenta Ukrainy

Prokuratura
Asystentka wrocławskiej prokuratury w maju tego roku zdała pozytywnie egzamin prokuratorski. Od 2013 roku ma obywatelstwo polskie, ale równocześnie też jest obywatelską Ukrainy, a to - zgodnie z...
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2024

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - znamy laureatów konkursu

Prawnicy
Działalność pro bono na rzecz osób słabszych i wykluczonych doceniła kapituła XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Laureaci stają po stronie skrzywdzonych dzieci, osób w kryzysie...
Katarzyna Nocuń
14.06.2024

Składy orzekające Trybunału Stanu będą losowane

Prawnicy
Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchwalenia zmian w regulaminie, przedstawiony 31 stycznia br., był niezgodny z regulaminem Trybunału Stanu – uważa przewodnicząca...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2024

Rozliczenie konkubinatu nie jest proste

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Po 27 latach konkubinatu para zdecydowała się rozstać. Konkubent zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie rozstrzygnie teraz, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2024

SN: Ważne postępowanie, nawet jeśli delegację podpisał podsekretarz

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skład sądu obsadzonego przez sędziego delegowanego, gdy akt nominacji podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, nie jest składem „sprzecznym z przepisami prawa”, a rzekome...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2024

XVI edycja "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" - dziś poznamy laureatów

Prawnicy
„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” to konkurs corocznie organizowany przez samorząd radcowski. Jego celem jest nagradzanie tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Nocuń
14.06.2024

Ustalenie aktualnego adresu jako element procedury doręczenia komorniczego

Wymiar sprawiedliwości
Procedura doręczenia komorniczego wprowadzona 7 listopada 2019 roku zawiera w sobie dwa postępowania. Pierwszym z nich jest postępowanie dotyczące doręczenia korespondencji, drugie natomiast zależne...
Kamil Paweł Szmidt
14.06.2024

„Leśne sprawy Misia Adwokata” także w języku migowym

Wymiar sprawiedliwości
Bajka „Leśne sprawy Misia Adwokata” została właśnie przetłumaczona na polski język migowy. NRA chce w ten sposób dotrzeć z edukacją prawną m.in. do dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Rozpoczęło...
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2024

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu...
Robert Horbaczewski
13.06.2024

Węgry zapłacą 200 mln euro, bo nie wykonały wyroku

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
13 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Węgry muszą zapłacić karę ryczałtową w wysokości 200 mln euro i okresową karę pieniężną w wysokości miliona euro za każdy dzień...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta...
kn/pap
13.06.2024

Od 1 lipca stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

Wymiar sprawiedliwości
Stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na pierwszym roku wzrośnie z 4100 do 4300 zł, a na drugim - z 4500 zł do 5100 zł. Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
13.06.2024

Ostatnia wola nagrana smartfonem? Biegły będzie musiał oceniać, czy nie jest to deepfake

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nową formę testamentu ustnego. Chodzi o oświadczenie zarejestrowane, np. przy pomocy smartfona. Choć w dobie nowych technologii takie rozwiązanie kusi, prawnicy...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
13.06.2024

SN: Komornik ani rzeczoznawca nie poniosą odpowiedzialności za błąd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nierzetelna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę doprowadziła do szkody w majątku wierzyciela. Jednak pozwany komornik, ani biegły, nie poniosą odpowiedzialności za swoje błędy, gdyż sprawa się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024

Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

Wymiar sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi...
Krzysztof Sobczak
13.06.2024

Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych...
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2024

Zażalenia sędziego na wytyk nie rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wytyk orzeczniczy skierowany do sędziego dotyczy rażącego naruszenia przez niego przepisów. Powoduje konsekwencje płacowe i kadrowe dla sędziego. Mimo to Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2024

Jest śledztwo w sprawie sędziów/członków KRS - po zawiadomieniu Iustitii

Wymiar sprawiedliwości
Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po noweli z 2017 roku. Zawiadomienie...
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2024

Zmiana definicji gwałtu do drugiego czytania w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości
Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zakończyła pracę nad projektem zmian w definicji gwałtu. Regulacja prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu trafi do drugiego czytania. Z...
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2024

TSUE: Znak towarowy można zarejestrować, jeśli ryzyko pomyłki jest niskie

Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa
Jeśli używanie jednego znaku towarowego nie będzie powodowało czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku już funkcjonującego na rynku, nie ma przeszkód, by go...
Inga Stawicka
12.06.2024

Twórcy nadal czekają na tantiemy - w komisji sejmowej pierwsze czytanie projektu

Nowe technologie
Resort kultury, po konsultacjach społecznych, zdecydował się na wprowadzenie kilku istotnych zmian do projektu, który ma na celu implementację unijnej dyrektywy DSM (Digital Single Market). Mają one...
Inga Stawicka
12.06.2024

SN: Radcowie prawni niesłusznie oskarżyli prokurator o pomówienie

Podejmowanie się roli obrońców oskarżonego przez radców prawnych w sytuacji konfliktu interesów z oskarżonym było naruszeniem zasad etyki – orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. – Dlatego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2024

Kilka postanowień o tym samym spadku? Sędzia będzie mógł je niejawnie uchylić

Prawo cywilne Domowe finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do prawa spadkowego nowy instrument, który umożliwi sędziemu uchylenie kolejnych orzeczeń w sprawie spadku po tym samym spadkodawcy, aż do pierwszego. Ma...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
12.06.2024

Więcej wyroków bez rozprawy – komisja kodyfikacyjna zaproponuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Porozumienia procesowe, pozwalające na zakończenie sprawy karnej bez rozprawy głównej, znalazły swoje miejsce w wymiarze sprawiedliwości i w „dobrym okresie” ponad połowa wyroków zapadała w takim...
Krzysztof Sobczak
12.06.2024
1  2  3  4  5    1797
 • Aktualności
  • MS rozważa rozwód przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego

   W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają analizy dotyczące wprowadzenia możliwości pozasądowego rozwiązywania małżeństw przez rozwód za porozumieniem stron. Rozważane są dwa modele - tzw. rozwód notarialny oraz rozwód w trybie administracyjnych czyli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Obecnie prowadzone są badania prawnoporównawcze, sprawą zajmie się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego - informuje resort.
  • Pracownik sądowy na minimalnej i z nadgodzinami - sądy tracą ludzi i toną w sprawach

   Jeden z wydziałów apelacji liczył do niedawna pięciu pracowników, w ostatnich miesiącach został tylko jeden z zaledwie dwuletnim stażem - takie przykłady płyną z całego kraju i z sądów różnych instancji. Powód - niskie wynagrodzenie przy dużym obciążeniu pracą - nawet po 800 akt "na głowę". Bywa, że pisma sądowe wychodzą z sądów dopiero po kilku miesiącach. MS zapewnia, że rozważa zmiany, a pracownicy wskazują, że jeśli te nie będą szybkie, to sądy staną.
  • Skarga na adwokata? W sprawie sprzed 12 miesięcy trafi od razu do rzecznika

   Skarga na adwokata lub aplikanta ma być rozpoznawana w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jej wniesienia, a o sposobie jej załatwienia ma zostać poinformowany sam zainteresowany. Będzie ona przekazywana bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, jeżeli z jej treści wynika, że od zdarzenia do jej złożenia minęło więcej niż 12 miesięcy. Jeśli skarżący nie będzie zadowolony z załatwienia sprawy przez referat skarg, trafi ona również do rzecznika.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

   Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi reformami powinna pracować spokojnie, z namysłem i konsultacjami. Ustawę o KRS trzeba szybko uchwalić z „poprawką Bodnara”, co pozwoli rozwiązać przynajmniej część problemów w wymiarze sprawiedliwości – mówi prof. Andrzej Zoll.
  • Minister Mościcka-Dendys: Za czwartym razem uda się wyłonić polskiego sędziego ETPCz

   Przedstawimy w wymaganym terminie, czyli do 12 sierpnia, Radzie Europy dobrych kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i liczymy, że jedna z tych osób zostanie faktycznie powołana – mówi dr Henryka Mościcka-Dendys, wiceminister spraw zagranicznych. I podkreśla, że procedura ta prowadzona jest zgodnie z wymaganymi standardami i transparentnie.
  • O wykładni art. 22(1) kodeksu cywilnego, czyli kto jest konsumentem?

   W sporach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi („sprawach frankowych”) istotne znaczenie ma to, w jakim charakterze działał, zawierając umowę, kredytobiorca. Czy jest konsumentem w relacji z bankiem i czy może korzystać z dobrodziejstwa ochrony kreowanej przez dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, czy też działał jako przedsiębiorca i tej ochrony nie powinien otrzymać - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Wina pracownika kancelarii, ale uchybienie pełnomocnika

   Przywrócenie terminu przed sądem administracyjnym może nastąpić tylko wtedy, gdy uchybienie nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć. Zaniedbanie pracownika kancelarii - to niewłaściwa organizacji pracy tej kancelarii i należy traktować je jak uchybienie samego pełnomocnika – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • TSUE: Kobiety identyfikujące się z równością płci nie wrócą do ojczyzny

   Nastolatki, których wspólną cechą jest rzeczywiste zidentyfikowanie się z podstawową wartością, jaką jest równość kobiet i mężczyzn, które nastąpiło podczas ich pobytu w państwie członkowskim, można, w zależności od sytuacji w kraju pochodzenia, uznać za należące do „szczególnej grupy społecznej”, co stanowi „powód prześladowania” mogący prowadzić do przyznania statusu uchodźcy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Rozliczenie konkubinatu nie jest proste

   Po 27 latach konkubinatu para zdecydowała się rozstać. Konkubent zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie rozstrzygnie teraz, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami dawnego zakupu mieszkania przez jednego z nich, wyłącznie w jego własnym imieniu, następuje w kwocie nominalnej, jeżeli nie zostało zgłoszone żądanie jej waloryzacji, czy z uwzględnieniem zmiany wartości nieruchomości po jej zakupie.
  Zobacz więcej