Temat dnia

Praca kuratora sądowego niezastąpiona, ale wymaga dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości

Świat się zmienia, podobnie jak społeczeństwo i podopieczni kuratorów sądowych. Ich praca, obowiązki i rola jaką odgrywają w wymiarze sprawiedliwości powinna to uwzględniać. Ważne też, by sama pozycja kuratorów była wzmacniana, bo to, co robią ma istotne znaczenie - choćby dla sędziów, którzy rozpatrują daną sprawę. O wyzwaniach, oczekiwaniach i możliwościach stojących przed kuratorami sądowymi rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 22 września we Wrocławiu.

SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia Kozielewicz. – Przyczyną wszczęcia postępowania był błąd sądu polegający na nie zwolnieniu z odbywania kary skazanego w dozorze elektronicznym. Jednak przedłużenie dozoru było winą innego sędziego - orzekł SN.

Uchwała SN: Za oczywisty błąd sędzia nie odpowiada, tylko za zbrodnię sądową

Błąd w zakresie wykładni i stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego albo oceny dowodów, jeżeli nie stanowi rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa - jako zachowanie mieszczące się w istocie wymiaru sprawiedliwości i przez to legalne - nie może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej członka składu orzekającego – to uchwała całej Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej SN.

SN: Cofnięcie prawa jazdy w zbiegu z zakazem prowadzenia pojazdów

Prawo karne

Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został już wykonany w całości, to decyzja administracyjna w zakresie cofnięcia z tego powodu uprawnień nie obowiązywała – orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść kierowcy.

Miejsce "bestii" za kratami? Polska o krok od bezwzględnego dożywocia

Prawo karne

Od pierwszego października br., sędzia wymierzając karę dożywotniego więzienia, będzie mógł orzec zakaz warunkowego zwolnienia. Polska wprowadza takie rozwiązanie mimo orzeczeń ETPC, który niezmiennie stoi na stanowisku, że narusza ono zakaz tortur, a także nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania.

Coraz bliżej zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Prawnicy

Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady dwóch kolokwiów na rok - to tylko część zmian, które chcą wprowadzić radcy w swoim regulaminie odbywania aplikacji. Głosowanie szykuje się już w tym tygodniu.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Jeśli zapis umowny jest w już rejestrze klauzul niedozwolonych, sąd nie musi go każdorazowe badać w postępowaniu indywidualnym, a bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec kredytobiorców, nawet jeśli są oni pracownikami banku – orzekł 21 września Trybunał Sprawiedliwości UE. To bardzo ważny wyrok, który może przyśpieszyć rozpoznawania spraw w sądach.
Regina Skibińska
21.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej mogą oni wywalczyć, decydując się na drogę sądową. Choć zdarzają się ugody bardzo korzystne. Pojawiają się też pierwsi kredytobiorcy, którzy zawarli ugodę z bankiem, a po kilku miesiącach próbują się od niej uwolnić.
Regina Skibińska
21.09.2023
Banki Kredyty frankowe

UODO sprawdza czy ChatGTP nie narusza RODO

Nowe technologie RODO
ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat zainteresowanego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana. Skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. że przetwarza...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Przewiduje ona m.in. ustalanie przez rząd z Prezydentem RP priorytetów w zakresie...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
20.09.2023

Nowotwór bez taryfy ulgowej w sądzie. Chory frankowicz zwykle czeka jak inni

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.09.2023

Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory
Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej....
Rafał Rozwadowski
20.09.2023

HFPC: Areszty w Polsce nadal przewlekłe, szwankuje m.in. orzecznicza praktyka

Wymiar sprawiedliwości
Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym. W świetle standardów wynikających z art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymagane jest, by...
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2023

Sędzia Matras: Czy sądy jeszcze są potrzebne? Są prokuratorzy…

Prawo karne
Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023

Układ zamiast upadłości, nowy patent na likwidację firmy

Prawo gospodarcze
W postępowaniu restrukturyzacyjnym można osiągnąć taki sam cel jak w upadłości, ale bez kosztów syndyka i postępowania upadłościowego. A doskonałym narzędziem do tego celu może być układ. Nie...
Renata Krupa-Dąbrowska
19.09.2023

III edycja konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy" - trwają zapisy

Prawnicy Prawo gospodarcze
28 września w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbędzie się konferencja "Adwokat dla Przedsiębiorcy". Jest to kolejna, III już edycja cyklicznej konferencji organizowanej przez samorząd zawodowy...
Ret
19.09.2023

Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej lepiej uważać

Samorząd terytorialny Wojsko
Czy osobom, które podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, a pobierają m.in. zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy też świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne,...
Maria Dec-Kiełb
19.09.2023

SN: Obecność obrońcy w sądzie odwoławczym nie wystarczy

Prawo karne Prawnicy
Niesprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę przez sąd II instancji, mimo zgłoszenia takiego wniosku, może nastąpić jedynie wyjątkowo, jeśli nie naruszy to standardów rzetelnego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023

Pięć lat więzienia za uchylanie się od zadośćuczynienia

Wymiar sprawiedliwości
Już 1 października w Kodeksie karnym pojawi się nowy typ przestępstwa. Za uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo...
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2023

Zbrodnia agresji przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze

Zbrodnia agresji a orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze - już w najbliższą środą 20 września, Project Sunflowers i EU Project Pravo-Justice organizują webinar poświęcony tej...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

Obiecanki cacanki, ale za wyborcze można pozwać

Obietnice wyborcze składane przez polityków oraz partie polityczne - posiadające z mocy ustawy osobowość prawną - mogą zostać uznane za przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Chodzi...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

SN: Dobre zdrowie i sumienna służba to za mało, by prokurator pracował dalej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Możliwość dalszego zajmowania stanowiska prokuratora stanowi wyjątek od zasady, według której z dniem osiągnięcia określonego wieku prokurator przechodzi w stan spoczynku – orzekł Sąd Najwyższy....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2023

MS chce, by prokurator był częściej na sali sądowej

Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy, w tym sędziowie, od dawna podkreślają, że przepis sankcjonujący nieobecność prokuratora na sali sądowej powinien ulec zmianie. Chodzi - przypomnijmy - o sprawy, w których postępowanie...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne - ale bez obrońcy

Rynek Prawo gospodarcze Finanse
Pod koniec września wejdą w życie zmiany ważne dla całego rynku finansowego. Wprowadzają one szereg istotnych nowości, także dotyczących postępowań wyjaśniających przed Urzędem Komisji Nadzoru...
Inga Stawicka
18.09.2023

Roszczenia dotyczące waloryzacji mogą obrócić się przeciwko bankom

Wymiar sprawiedliwości
Kredytobiorcy obawiają się zapowiadanych przez banki żądań waloryzacji, czyli urealnienia kwoty kredytu, która od momentu jego udostępnienia straciła do dziś na wartości. Pełnomocnicy frankowiczów...
Regina Skibińska
18.09.2023

W październiku Kongres Federacji Adwokatur Europejskich FBE

Prawnicy
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 5-7 października 2023 roku organizuje Kongres (Intermediate Meeting) Federacji Adwokatur Europejskich FBE (The European Bars Federation / Fédération...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.09.2023

Minister Ziobro wie, kto brał łapówki

Prawo karne
Z materiałów operacyjnych, które posiadamy, nie ma w tej chwili cienia dowodu, że Piotr Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym wydawania wiz w sposób korupcyjny - zapewnił w mediach minister...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.09.2023

SN: Wstrzymanie losowania numerów komitetów wyborczych - niemożliwe

Wybory
Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców o zabezpieczenie praw wyborczych w postaci...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.09.2023

Fakt, że dużo się wokół buduje i są korki, to jeszcze nie powód, by zakazać inwestycji

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Władztwo planistyczne gminy nie jest absolutne. Samorząd nie może więc nadinterpretowywać w miejscowym planie zapisów studium i pozbawiać inwestora prawa zabudowy działki, ponieważ w okolicy za dużo...
Renata Krupa-Dąbrowska
16.09.2023

Od 1 października znów biegną terminy przedawnienia karalności

Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Pierwszego października br. przestaje obowiązywać przepis 15zzr(1) ustawy antycovidowej, który wstrzymywał przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i...
Patrycja Rojek-Socha
16.09.2023

Pracownicy sądów i prokuratur w Marszu Gniewu

Wymiar sprawiedliwości
Bez nas sądy nie istnieją - w piątek, 15 września, ulicami Warszawy przeszli pracownicy budżetówki, m.in. sądów i prokuratury, domagając się podwyżki wynagrodzeń w wysokości 20 proc. w 2023 r. i...
Patrycja Rojek-Socha
15.09.2023

Czy frankowicze Getin Noble Bank będą mieli w KRZ formularz do zgłaszania roszczeń? Jest postulat

Prawo gospodarcze Banki Kredyty frankowe
Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na doniesienia mediów, w tym Prawo.pl, o niewłaściwej obsłudze frankowiczów Getin Noble Bank S.A. w upadłości przy zgłaszaniu wierzytelności poprzez system...
Renata Krupa-Dąbrowska
15.09.2023

Umowa kredytu frankowego ważna, ale bank wypłaci nadpłatę

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Jeśli strony umowy mają możliwość ustalenia treści stosunków prawnych, aby wyeliminować z niego klauzule abuzywne i kontynuować wykonywanie umowy w sposób prawidłowy, to nie trzeba unieważniać umowy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.09.2023

Prokurator zawnioskuje o przyspieszenie terminu, nawet do prezesa sądu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by prokurator mógł wnioskować o pilne wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia wówczas, gdy istnieje ryzyko dla realizacji celów postępowania karnego. Jeśli w...
Patrycja Rojek-Socha
15.09.2023

SO: Wynagrodzenie sędziego nie może być uznaniowe, a rząd nie może z wyjątku czynić zasady

Wymiar sprawiedliwości
Zapadają już prawomocne wyroki w sprawie ustalania podstawy wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich za pomocą ustawy okołobudżetowej. Sądy powołują się przy tym i na Konstytucje, i na wyrok TK,...
Patrycja Rojek-Socha
15.09.2023
1  2  3  4  5    1753
 • Aktualności
  • Praca kuratora sądowego niezastąpiona, ale wymaga dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości

   Świat się zmienia, podobnie jak społeczeństwo i podopieczni kuratorów sądowych. Ich praca, obowiązki i rola jaką odgrywają w wymiarze sprawiedliwości powinna to uwzględniać. Ważne też, by sama pozycja kuratorów była wzmacniana, bo to, co robią ma istotne znaczenie - choćby dla sędziów, którzy rozpatrują daną sprawę. O wyzwaniach, oczekiwaniach i możliwościach stojących przed kuratorami sądowymi rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 22 września we Wrocławiu.
  • Miejsce "bestii" za kratami? Polska o krok od bezwzględnego dożywocia

   Od pierwszego października br., sędzia wymierzając karę dożywotniego więzienia, będzie mógł orzec zakaz warunkowego zwolnienia. Polska wprowadza takie rozwiązanie mimo orzeczeń ETPC, który niezmiennie stoi na stanowisku, że narusza ono zakaz tortur, a także nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania.
  • Coraz bliżej zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

   Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady dwóch kolokwiów na rok - to tylko część zmian, które chcą wprowadzić radcy w swoim regulaminie odbywania aplikacji. Głosowanie szykuje się już w tym tygodniu.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sędzia Matras: Czy sądy jeszcze są potrzebne? Są prokuratorzy…

   Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie prokurator zaczyna odgrywać wiodącą rolę. Tak jest i w nowych zmianach w kodeksie karnym – pisze Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego. - Może sądy rzeczywiście już niedługo władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą potrzebne? Są przecież prokuratorzy – dodaje.
  • Prof. Wyrzykowski: Musimy obserwować, kto jest w składzie orzekającym

   W Konstytucji mamy do czynienia z klauzulą, która mówi o tym, że reguły, które dotyczą sędziów nie obowiązują w razie reformy sądownictwa. To jest ucho igielne, przez które będzie przeciągnięta nitka, na zasadzie „nasi sędziowie przechodzą przez Krajową Radę Sądownictwa”, a dla sędziów, którzy bronią Konstytucji, oko tej igły będzie za małe - mówi prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
  • Przestarzałe przepisy zmuszają sędziów do ekwilibrystyki przy tranzycji prawnej

   Tranzycję prawną utrudniają przestarzałe przepisy, ale wiele też zależy od podejścia sędziego. Pomocne mogłoby być stworzenie kodeksu dobrych praktyk, który uświadamiałby sędziom, jak prowadzić tego typu sprawy – przedstawiał procedury, uwrażliwiał na stosowany język, pomagał w sprawnym wydaniu orzeczenia bez zwiększania obciążenia psychicznego dla wszystkich stron - mówi sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek z Sądu Okręgowego w Łodzi.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  • Zaniedbywanie spadkodawcy spowoduje utratę spadku

   Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale też zaniedbywanie w potrzebie - będą nowymi przesłankami niegodności dziedziczenia. Problem jednak w tym, że skorzystanie z nich może być trudne i czasochłonne. Nie wystarczy akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Trzeba będzie dysponować wyrokiem sądowym.
  • Sędzia Raczkowski - nieformalne zawieszenie przez 6 lat i nagle stan spoczynku

   Sędzia sądu wojskowego zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który pozostaje na stanowisku sędziego w dniu wejścia w życie ustawy, przechodzi z tym dniem w stan spoczynku – to przepis ustawy nowelizującej kodeks cywilny. Dotyczy tylko Piotra Raczkowskiego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

   W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia Kozielewicz. – Przyczyną wszczęcia postępowania był błąd sądu polegający na nie zwolnieniu z odbywania kary skazanego w dozorze elektronicznym. Jednak przedłużenie dozoru było winą innego sędziego - orzekł SN.
  • Uchwała SN: Za oczywisty błąd sędzia nie odpowiada, tylko za zbrodnię sądową

   Błąd w zakresie wykładni i stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego albo oceny dowodów, jeżeli nie stanowi rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa - jako zachowanie mieszczące się w istocie wymiaru sprawiedliwości i przez to legalne - nie może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej członka składu orzekającego – to uchwała całej Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej SN.
  • SN: Cofnięcie prawa jazdy w zbiegu z zakazem prowadzenia pojazdów

   Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został już wykonany w całości, to decyzja administracyjna w zakresie cofnięcia z tego powodu uprawnień nie obowiązywała – orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść kierowcy.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski