Temat dnia

Przed komisją ds. wpływów rosyjskich ochroni tylko tajemnica spowiedzi

Komisja, która powstanie na podstawie tzw. Lex Tusk, będzie mogła wnioskować do Sądu Okręgowego w Warszawie o zwolnienie osób, które zechce przesłuchać, z tajemnicy - m.in. adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej czy dziennikarskiej. Wystarczy, że uzna, iż ustalenie okoliczności na podstawie innych dowodów byłoby... zbyt trudne. Wyłączona spod jej działania będzie jedynie tajemnica spowiedzi. Prawnicy alarmują, że to "skok" na tajemnicę obrończą i test na niezależność sędziowską.

TK: Spór kompetencyjny w sprawie prawa łaski 2 czerwca - nadal problem z pełnym składem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na piątek 2 czerwca wyznaczono kolejny termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym dotyczącego prawa łaski - wynika z wokandy Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Julia Przyłębska odwołała kolejny termin, bo sprawą miał się zająć pełny skład orzekający TK pod jej przewodnictwem, jednak nie udaje się zebrać wymaganej liczby sędziów.

27 czerwca - kolejny termin w TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 27 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno nowela ma wypełnić "kamień milowy" dotyczący sądownictwa związany z realizacją unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Na razie fundusze są wstrzymane ze względu na wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.

KE analizuje polską ustawę o "rosyjskiej" komisji, USA zaniepokojone

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne - powiedział we wtorek komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders (fot.). W miniony piątek Sejm odrzucił weto Senatu do tej ustawy, a już w poniedziałek prezydent Andrzej Duda zapowiedział jej podpisanie. Zaniepokojenie ustawą wyraził też rząd USA.

Waldemar Koper nowym wiceprezydentem European Company Lawyers Association

Prawnicy

26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników wewnętrznych, wybrano nowy Zarząd ECLA na kolejna dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

MS podwyższa stawki za mediację karną, według mediatorów niewystarczająco

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo widzi w mediacji szansę na odciążenie sądów, także w sprawach karnych. By zachęcić do pracy mediatorów, chce podnieść ich stawki w tym obszarze prawa, i wprowadzić zmiany w zakresie wyliczania kosztów. Projekt zmiany rozporządzenia jest w opiniowaniu, a mediatorzy i część sądów już podnoszą, że propozycje choć idą w dobrym kierunku, są niewystarczające.

Polecamy książki prawnicze
We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Weszła w życie w środę, 31 maja, czyli w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Jeszcze tylko Sejm ma powołać członków, a premier przewodniczącego. Komisja pierwszy raport ma opublikować do 17 września 2023 r.
Katarzyna Nocuń Krzysztof Sobczak
31.05.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.05.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Wcześniej rzecznik odmówił przyjęcia takiego zażalenia.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chce, by Sejm szybciej zajął się ustawą o ochronie praw małoletnich

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja. Do tej pory nie otrzymał jednak druku sejmowego, mimo że zawiera szereg istotnych zmian w systemie ochrony dzieci w Polsce -...
Inga Stawicka
30.05.2023

NSA: Uchwała dotycząca pełnomocnictw jest wystarczająca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości VAT Doradca podatkowy Finanse
Uchwały podejmowane w trybie art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie polegają na wyjaśnianiu poprzednich uchwał – stwierdził siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu...
Wiesława Moczydłowska
30.05.2023

Od brzemienia wpływów rosyjskich trudno będzie się uwolnić, choć odwołanie przysługuje

Prawo karne Administracja publiczna
Komisja do spraw badania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski ma być organem administracji działającym jak sąd karny. Jej decyzje mają być ostateczne, choć zgodnie z postępowaniem...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2023

NSA: Wynagrodzenia przenoszonych prokuratorów nie do ruszenia

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Bezpodstawne jest wstrzymywanie prokuratorom przeniesionym do rejonu stawek wynagrodzenia. Zdegradowany prokurator byłej prokuratury okręgowej zachowuje prawo do zmiany stawek wynagrodzenia, jakie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2023

Trzech przewodniczących wydziałów w Izbie Karnej SN rezygnuje

Prawnicy
Trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego zrezygnowało z funkcji przewodniczących wydziałów na znak protestu przeciwko wyborowi na prezesa tej Izby sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Rezygnację...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2023

Wprowadzali do gabinet.gov.pl fałszywe dane o szczepieniu na Covid-19 - są zatrzymania

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Według śledczych zatrzymani wystawili około 4 tysięcy fałszywych certyfikatów o szczepieniu przeciwko Covid-19 i "zarobili" na tym około 4 mln zł. Dziesięć zatrzymanych przez policję osób wprowadzało...
Katarzyna Nocuń
29.05.2023

Polscy prawnicy aktywni i skuteczni przed europejskimi trybunałami

Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej polskich prawników reprezentuje swoich klientów przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Co ciekawe, gros z nich nie ma w tym zakresie specjalnego...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2023

Jak się "nie da", to nie będzie tabliczki oznaczającej adwokacką kancelarię

Wymiar sprawiedliwości
Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód - zgodnie z adwokackim regulaminem ma być oznaczony w taki sposób, by wiadomo było, kto świadczy pomoc prawną. Zgodnie z przyjętymi właśnie zmianami adwokaci...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2023

Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2023

Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

Wymiar sprawiedliwości
Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i...
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2023

Frankowiczom nie opłaca się czekać biernie na ogłoszenie upadłości Getinu

Banki Kredyty frankowe
Klienci Getin Banku, kwestionujący ważność swojej umowy kredytowej, powinni pomyśleć o potrąceniu wierzytelności wobec banku, wynikającej z nieważnej umowy z wierzytelnością banku wobec nich, z...
Regina Skibińska
29.05.2023

NRA apeluje o weto w sprawie Komisji do badania wpływów rosyjskich

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy by skorzystał z prawa weta w sprawie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2023

Referendarz w gorszej sytuacji, nie zaskarży decyzji o podziale czynności

Wymiar sprawiedliwości
Referendarze sądowi skarżą się, że nie mają możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności, a taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi. Rzecznik Praw Obywatelskich...
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2023

Przeszedłeś jezdnię w niedozwolonym miejscu? Mandat lepiej zapłacić od razu

Pieszy się spieszy i niekiedy podejmuje decyzję o przejściu przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Czy przyjęcie mandatu w takim przypadku to najlepsze rozwiązanie? Prawnicy podkreślają, że wszystko...
Aleksandra Partyk
27.05.2023

Pies dla byłej żony, kot dla byłego męża. Trudne dzielenie zwierząt po rozwodzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego...
Regina Skibińska
27.05.2023

E-rozprawy zostają - Sejm zaczyna prace nad zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
26.05.2023

Więcej władzy dla Prokuratora Krajowego - Sejm już pracuje nad zmianami

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Już wkrótce pozycja Prokuratora Krajowego może znacznie wzrosnąć i to kosztem kompetencji Prokuratora Generalnego. Sejm właśnie rozpoczął prace nad pakietem zmian w Prawie o Prokuraturze...
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023

Odrzucone weto Senatu ws. przekształcenia szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy zmieniającej nazwę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało w piątek 236 posłów (przy większości...
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
26.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej,...
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2023

Upływa kadencja prezesa Izby Karnej SN. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński

Wymiar sprawiedliwości
26 maja to ostatni dzień kadencji prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński. Wyboru prezesa izby dokonał prezydent, do którego trafiły...
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
26.05.2023

Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej podejmie uchwałę w sprawie zbrodni sądowych w stanie wojennym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ma podjąć uchwałę w odpowiedzi na pytanie, czy jednorazowe niesłuszne skazanie opozycjonisty w czasie stanu wojennego jest zbrodnią przeciwko...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2023

Dr Czarnecki: Zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania to problem praktyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy to jedno, a praktyka ich stosowania to coś zupełnie innego. Są przepisy, które mądrze interpretowane, mogą pomóc uniknąć problemów. To wymaga jednak zmiany filozofii karania i filozofii...
Monika Sewastianowicz
26.05.2023

Można już głosować na radców o kryształowych sercach

Prawnicy
Krajowa Izba Radców Prawnych opublikowała listę osób nominowanych do miana „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Wyłonione osoby ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2023

Suwerenna Polska chce, aby TK zbadał przepisy dotyczące izb lekarskich

Zawody medyczne
Wniosek do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o skierowanie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania przepisów dotyczących izb lekarskich zapowiedziała Suwerenna...
Katarzyna Nocuń
25.05.2023

Czat GPT doskonały nie jest – profesjonalistów tak szybko nie zastąpi

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Wykorzystanie czata GPT do przygotowywania dokumentów prawniczych, sposoby na zadbanie o cyberbezpieczeństwo w kancelarii i wyzwania (oraz zagrożenia), które wiążą się z coraz szerszym korzystaniem...
Inga Stawicka
25.05.2023

Sąd Najwyższy uniewinnił skazanych w procesie brzeskim, spisku nie było

Prawo karne
Sąd Najwyższy po 90 latach uniewinnił Wincentego Witosa i 9 innych dawnych liderów PSL i PPS - wyrok w tzw. procesie brzeskim został uchylony. SN rozpoznał w czwartek, 25 maja br., kasację rzecznika...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2023

AI przyszłością również w kancelariach, choć potrzebne regulacje

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Wprowadzanie sztucznej inteligencji do prawa musi przynosić korzyści dla społeczeństwa jako całości. Technologia powinna być używana w sposób, który zwiększa sprawiedliwość, równość i poszanowanie...
Monika Sewastianowicz
25.05.2023
1  2  3  4  5    1739
 • Aktualności
  • Waldemar Koper nowym wiceprezydentem European Company Lawyers Association

   26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników wewnętrznych, wybrano nowy Zarząd ECLA na kolejna dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.
  • 27 czerwca - kolejny termin w TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

   Na 27 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno nowela ma wypełnić "kamień milowy" dotyczący sądownictwa związany z realizacją unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Na razie fundusze są wstrzymane ze względu na wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.
  • TK: Spór kompetencyjny w sprawie prawa łaski 2 czerwca - nadal problem z pełnym składem

   Na piątek 2 czerwca wyznaczono kolejny termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym dotyczącego prawa łaski - wynika z wokandy Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Julia Przyłębska odwołała kolejny termin, bo sprawą miał się zająć pełny skład orzekający TK pod jej przewodnictwem, jednak nie udaje się zebrać wymaganej liczby sędziów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

   Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.
  • Wiceminister Romanowski: Ochrona dziecka przed przemocą wymaga kompleksowych rozwiązań

   Ochrona dziecka przed przemocą wymaga wprowadzenia jednolitych standardów, międzyinstytucjonalnej współpracy, komunikacji, świadomości, kompetentnych, przeszkolonych ludzi, przyjaznych sądów i systemu, który pozwoli ocenić, co nie zadziałało – mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Jak dodaje, zakładają to złożone w Sejmie propozycje zmian.
  • Dr Czarnecki: Zbyt częste stosowanie tymczasowego aresztowania to problem praktyki

   Przepisy to jedno, a praktyka ich stosowania to coś zupełnie innego. Są przepisy, które mądrze interpretowane, mogą pomóc uniknąć problemów. To wymaga jednak zmiany filozofii karania i filozofii stosowania środków zapobiegawczych - mówi o problemie z nadużywaniem aresztu tymczasowego dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

   Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.
  • O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

   Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Rzecznik ma przyjąć zażalenie w sprawie łączenia stanowisk przez Pierwszą Prezes

   Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Wcześniej rzecznik odmówił przyjęcia takiego zażalenia.
  • NSA: Wynagrodzenia przenoszonych prokuratorów nie do ruszenia

   Bezpodstawne jest wstrzymywanie prokuratorom przeniesionym do rejonu stawek wynagrodzenia. Zdegradowany prokurator byłej prokuratury okręgowej zachowuje prawo do zmiany stawek wynagrodzenia, jakie przysługiwałyby mu, gdyby pozostał na stanowisku – taki jest sens ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należało wypłacić tym prokuratorom dodatek wyrównawczy, tak jakby nie zmienili miejsca służbowego.
  • Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

   Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy należy traktować tę skargę jako dalsze pismo w sprawie, czy też trzeba uznać je za pierwsze? Sąd Najwyższy nie wypowiedział się wcześniej jednolicie w tej kwestii.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski