Temat dnia

Adwokatura przygotowuje się na drugą falę COVID-19

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Naczelna Rada Adwokacka w czasie najbliższego posiedzenia - 9 lipca - zajmie się sytuacją kancelarii adwokackich w związku z epidemią koronawirusa. Analizowane będą m.in. wyniki przeprowadzonego w ostatnich tygodniach badania, możliwości wsparcia dla tych, którzy najbardziej odczuli kryzys i rozwiązania, które mogłyby skutecznie pomóc przy ewentualnej jesiennej powtórce.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - prokuratura kieruje skargę nadzwyczajną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Powódka zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego. Spłaciła wcześniej kredyt, a bank pobrał od niej prowizję z tego tytułu. Kobieta wystąpiła do placówki o zwrot tej opłaty, bo zmieniono regulamin i wpisano do niego, że nie będzie pobierana. Mimo to jej wniosek nie został uwzględniony. Sprawa trafi teraz do Sądu Najwyższego.

Mazur: Po orzeczeniach SN warto rozważyć zmiany w ustawie o KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sytuacje w których członek Krajowej Rady Sądownictwa brał udział w rozpatrywanym przez nią konkursie zdarzały się już wcześniej. Problemu tego nie rozwiążemy jednak zmianą regulaminu, najbardziej praktyczna i realna, choć długotrwała, byłaby zmiana ustawowa - mówi Prawo.pl sędzia Leszek Mazur, przewodniczący KRS.

Przewlekłość wciąż kulą u nogi polskich procesów

Wymiar sprawiedliwości

Aż 95 proc. prawników uważa, że problem przewlekłości postępowań ma w Polsce wciąż charakter systemowy. Ale tylko 11,6 proc. spośród nich jest zdania, że skarga na przewlekłość jest efektywnym środkiem. Przyczyny - w ich ocenie - są różne. Głównie jednak chodzi o kwestie organizacyjne, braki kadrowe w sądach i wszechobecne przywiązanie do papieru.

SN: Izba Pracy 15 lipca zajmie się pozwami ws. sędziów powołanych przez nową KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Pracy Sądu Najwyższego odroczyła w środę posiedzenia niejawne w sprawie siedmiu pozwów sędziów tego sądu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego. Sprawy dotyczą przede wszystkim sędziów z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw, powstałych w 2018 r. Skarżący to głównie sędziowie Stowarzyszenia "Iustitia".

Sprawa blogera z Mosiny do wznowienia?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Po tym jak polski rząd przyznał się do naruszenia swobody wypowiedzi blogera ukaranego za krytykę burmistrz Mosiny i zobowiązał się do wypłacenia mu zadośćuczynienia, wspierająca go Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła o wznowienie postępowania i uniewinnienie. Decyzję podejmie Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Polecamy książki prawnicze
Już teraz, po ośmiu miesiącach obowiązywania zażaleń poziomych, liczba spraw kierowanych do drugiej instancji spadła o nawet 50 proc. Problem w tym, że to narzędzie, które z założenia miało usprawnić i przyspieszyć pracę sądów, spędza sen z powiek głównie sędziom rejonowym. Chodzi nie tylko o luki w przepisach i kwestie interpretacyjne, ale też etyczne i związane z brakami w doświadczeniu.
Patrycja Rojek-Socha
09.07.2020
Wymiar sprawiedliwości

TSUE: Wyrok skazujący nie wystarczy, żeby wydalić cudzoziemca

Prawo karne Administracja publiczna Prawo unijne
Decyzja o wydaleniu cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt długoterminowy nie może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o wydane wyroki skazujące. Trzeba bowiem ustalić, czy człowiek ten stanowi rzeczywiste i dostatecznie poważne zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Należy też uwzględnić konsekwencje wydalenia dla niego oraz członków jego rodziny.
Dorian Lesner
09.07.2020
Prawo karne Administracja publiczna Prawo unijne
Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego jedzie w czwartek z dwudniową wizytą do Strasburga. Będzie rozmawiała m.in. z sekretarz generalną Rady Europy i przedstawicielami Komisji Weneckiej. Towarzyszyć jej mają prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Joanna Lemańska i rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski.
Krzysztof Sobczak
08.07.2020
Wymiar sprawiedliwości

Konkurs Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na esej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podległy ministrowi sprawiedliwości instytut ogłasza konkursy na esej o tematyce prawniczej. Do udziału zaproszono wszystkie osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów...
Monika Sewastianowicz
08.07.2020

Łagodniejszy regulamin pracy NSA niż Sądu Najwyższego, ale prezydent rządzi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent RP w rozporządzeniu ustalił Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do tej pory prace tego sądu i wybór prezesa regulowała uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. W 2019 r. te zasady...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2020

Polski sąd wydaje dziewczynkę ojcu, do Rosji - Prokurator Generalny interweniuje

Wymiar sprawiedliwości
Postępowanie prowadzone było w trybie konwencji haskiej i dotyczy dziewczynki z obywatelstwem polskim i holenderskim. Sąd pierwszej instancji uznał, że dziecka wydać nie można, bo na terytorium...
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2020

WSA: Rektor ma ujawnić umowy o pracę zawarte z radcami prawnymi

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Ze względu na zakres uprawnień przysługujących radcom prawnym zatrudnionym do obsługi prawnej w państwowej szkole wyższej, dane dotyczące umów zawartych z nimi są informacją publiczną. Rektor nie...
Robert Horbaczewski
08.07.2020

Gdańska prokuratura oskarża autorów akcji zniesławiającej osoby LGBT

Prawo karne Prawnicy Prokuratura
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście, jako pierwsza w Polsce, skierowała przeciwko kierowcy "homofobusa" akt oskarżenia o zniesławienie społeczności LGBT. W ocenie prawników i obrońców praw...
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2020

Izba Dyscyplinarna SN wydaliła ze służby prokuratora, który pił w pracy i po pracy

Prawo karne Prawnicy
Adekwatna do poziomu, stopnia społecznej szkodliwości czynów i ciężaru gatunkowego popełnionych przez niego przewinień jest kara wydalenia ze służby. Izba Dyscyplinarna uznała, że sankcja czyni...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2020

Odwołania sędziów w sprawie powołań tylko przez internet

Prawnicy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego poinformowała, że doręczenia w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2020

Izba Dyscyplinarna SN: Niecenzuralne słowa adwokata słusznie ukarane

Prawnicy
Karę finansową w wysokości siedem tysięcy złotych za używanie epitetów wobec kolegów z adwokatury nałożył na obwinionego adwokata Wyższy Sąd Dyscyplinarny. A Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2020

Dwóch asystentów poszukuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN

Prawnicy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ogłosiła nabór na dwa stanowiska asystenta sędziego. Nabór trwa do 8 lipca br. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - pełny etat, umowa o pracę na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2020

KRS wraca do pracy i do zakwestionowanych przez SN konkursów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Krajowa Rada Sądownictwa intensyfikuje swoje prace, począwszy od rozpoczynającego się 7 lipca posiedzenia, spotykać się będzie dwa razy w miesiącu. W najbliższych tygodniach zamierza też wrócić do...
Patrycja Rojek-Socha
07.07.2020

"Dyscyplinarka" za zapowiedź wniosku o wyłączenie? Adwokaci: niedopuszczalne naciski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik chce wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi Mikołajowi Pietrzakowi, który zapowiedział, że będzie...
Patrycja Rojek-Socha
07.07.2020

TSUE bada zasady nominacji sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Kształtowanie procedury nominacyjnej sędziów należy do państw członkowskich, zatem nie jest to materia z zakresu prawa unijnego - przekonywała unijny Trybunał wiceminister sprawiedliwości Anna...
Krzysztof Sobczak
06.07.2020

RCL zaprasza na aplikację legislacyjną

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na aplikację legislacyjną - zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. Przyjęte zostanie pięćdziesiąt osób, a zgłoszenia można przesyłać do 22 lipca 2020 r....
Monika Sewastianowicz
06.07.2020

Strasburg: Trybunał zajmie się brakiem ochrony prawnej dla związków osób tej samej płci w Polsce 

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy kilka skarg z Polski dotyczących braku ochrony prawnej dla par jednopłciowych. Trybunał zakomunikował m.in. polskiemu rządowi otrzymanie skargi dwóch...
Krzysztof Sobczak
06.07.2020

Izba Dyscyplinarna: Adwokat ukarany dyscyplinarnie nie może wnosić o wznowienie

Prawnicy
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego pozostawiła bez rozpoznania wniosek adwokata o wznowienie postępowania kasacyjnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Wznowienie postępowania z powodu nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2020

RPO wspiera pozew grupowy frankowiczów przeciwko mBankowi

Kredyty frankowe
Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do pierwszego pozwu grupowego frankowiczów. Chodzi o tzw. sprawę nabitych w mBank, która swój początek miała w 2010 roku, ale przez wyrok Sądu Najwyższego od...
Jolanta Ojczyk
06.07.2020

TSUE w poniedziałek oceni konkursy na nowych sędziów SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości UE oceni w poniedziałek, czy Polska naruszyła unijne prawo nie dając sędziom kandydującym do Sądu Najwyższego możliwości odwołania się od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa i...
Krzysztof Sobczak
05.07.2020

Maria Ślązak prezydentem AEA-EAL na kolejną kadencję

Prawnicy
Radca prawny Maria Ślązak została wybrana prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL na kolejną kadencję. Pełni tę funkcję od lipca 2017 roku, a wcześniej była wiceprezydentem i potem...
Krzysztof Sobczak
04.07.2020

Nowy partner i nowy adwokat w kancelarii DZP

Prawnicy
Od 1 lipca br. do grona partnerów kancelarii DZP dołączył adwokat Marcin Pieklak, a do zespołu compliance na stanowisko counsela adwokat Salwador Milczanowski. Pierwszy z nich specjalizuje się...
Krzysztof Sobczak
03.07.2020

Sędzia skazany na rok w zawieszeniu za kradzież sprzętu elektronicznego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków ogłosił w piątek wyrok skazujący na kary jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu sędziego sądu apelacyjnego Roberta W. oraz jego żonę Ewę W., oskarżonych o...
Krzysztof Sobczak
03.07.2020

Katowicki sąd dyscyplinarny rozpatrzy sprawę sędziego Żurka 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach nie uwzględnił wniosku obrony o umorzenie postępowania sędziego Waldemara Żurka, obwinionego o to, że nie podjął pracy w wydziale, do którego go...
Krzysztof Sobczak
03.07.2020

Prof. Łętowska: Potrzebny dialog polskich sądów z TSUE w sprawach frankowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Kredyty frankowe
Dialog między TSUE i sądami polskimi kuleje - nie tylko zresztą w zakresie kredytów frankowych. Sądy powinny wykładać prawo w możliwie najszerszym zakresie, w świetle brzmienia i celu danej...
Jolanta Ojczyk
03.07.2020

RPO: Zmiana prawa załatwi sprawę sprzecznych orzeczeń spadkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Tylko zreformowanie instytucji wznowienia postępowania w zakresie postanowień spadkowych poprzez np. inne określenie terminów, w których dopuszczalne byłoby wznawianie tych postępowań, rozwiąże...
Krzysztof Sobczak
03.07.2020

Profesor Gruza: Dobra ustawa o biegłych pilnie potrzebna

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jesteśmy w drugiej dekadzie XXI wieku, a przepisy dotyczące biegłych powstawały kilkadziesiąt lat temu i nie uwzględniają obecnej rzeczywistości. Zmiany są potrzebne i to w zakresie kryteriów wpisu...
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2020

Prawo łaski nie tylko w wyjątkowych przypadkach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Nie do końca wiadomo, dlaczego prezydent zdecydował się zastosować prawo łaski wobec osoby skazanej za zgwałcenie małoletniego. Tłumaczył, że chodziło o uchylenie środka karnego i że zabiegała o to...
Monika Sewastianowicz
03.07.2020

Zbrodnie komunistyczne nie przedawnią się

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Senat przyjął w czwartek nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wprowadza ona trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych. Z aktualnych obecnie przepisów wynika...
Krzysztof Koślicki
02.07.2020

Dyscyplinarka sędziego Nawackiego zabrana z Białegostoku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawy dyscyplinarnej sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka KRS nie będzie już prowadził zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku...
Krzysztof Sobczak
02.07.2020
1  2  3  4  5    2278
 • Aktualności

  • Adwokatura przygotowuje się na drugą falę COVID-19

   Naczelna Rada Adwokacka w czasie najbliższego posiedzenia - 9 lipca - zajmie się sytuacją kancelarii adwokackich w związku z epidemią koronawirusa. Analizowane będą m.in. wyniki przeprowadzonego w ostatnich tygodniach badania, możliwości wsparcia dla tych, którzy najbardziej odczuli kryzys i rozwiązania, które mogłyby skutecznie pomóc przy ewentualnej jesiennej powtórce.
  • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - prokuratura kieruje skargę nadzwyczajną

   Powódka zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego. Spłaciła wcześniej kredyt, a bank pobrał od niej prowizję z tego tytułu. Kobieta wystąpiła do placówki o zwrot tej opłaty, bo zmieniono regulamin i wpisano do niego, że nie będzie pobierana. Mimo to jej wniosek nie został uwzględniony. Sprawa trafi teraz do Sądu Najwyższego.
  • Sądy walczą z zażaleniami poziomymi - kłody w przepisach

   Już teraz, po ośmiu miesiącach obowiązywania zażaleń poziomych, liczba spraw kierowanych do drugiej instancji spadła o nawet 50 proc. Problem w tym, że to narzędzie, które z założenia miało usprawnić i przyspieszyć pracę sądów, spędza sen z powiek głównie sędziom rejonowym. Chodzi nie tylko o luki w przepisach i kwestie interpretacyjne, ale też etyczne i związane z brakami w doświadczeniu.
  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Mazur: Po orzeczeniach SN warto rozważyć zmiany w ustawie o KRS

   Sytuacje w których członek Krajowej Rady Sądownictwa brał udział w rozpatrywanym przez nią konkursie zdarzały się już wcześniej. Problemu tego nie rozwiążemy jednak zmianą regulaminu, najbardziej praktyczna i realna, choć długotrwała, byłaby zmiana ustawowa - mówi Prawo.pl sędzia Leszek Mazur, przewodniczący KRS.
  • Prof. Łętowska: Potrzebny dialog polskich sądów z TSUE w sprawach frankowych

   Dialog między TSUE i sądami polskimi kuleje - nie tylko zresztą w zakresie kredytów frankowych. Sądy powinny wykładać prawo w możliwie najszerszym zakresie, w świetle brzmienia i celu danej dyrektywy, wykorzystując cały system prawa, aby osiągnąć rezultat przez nią przewidziany. Tak uważa prof. Ewa Łętowska
  • Profesor Gruza: Dobra ustawa o biegłych pilnie potrzebna

   Jesteśmy w drugiej dekadzie XXI wieku, a przepisy dotyczące biegłych powstawały kilkadziesiąt lat temu i nie uwzględniają obecnej rzeczywistości. Zmiany są potrzebne i to w zakresie kryteriów wpisu biegłego na listę jak i jego odpowiedzialności za nierzetelną, sporządzoną bez odpowiedniej wiedzy merytorycznej opinię - mówi biegła sądowa Ewa Gruza,
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  • Senat domaga się zaprzestania presji na sądy i sędziów

   Wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej "jest przedmiotem niewyobrażalnej w skutkach dewastacji" - stwierdza w przyjętej w czwartek uchwale Senat. I domaga się zaprzestania represji wobec sędziów, poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Za uchwałą "w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości" zagłosowało 51 senatorów
  • Ustawa mająca dyscyplinować sędziów wchodzi w życie

   Już obowiązuje ustawa zaostrzająca kary dla sędziów podważających status kolegów powołanych na podstawie rekomendacji nowej KRS oraz m.in. wprowadzająca zmiany w procedurze wyłaniania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Została uchwalona i podpisana przez prezydenta, mimo protestów opozycji i wielu organizacji oraz prośby Komisji Europejskiej o wstrzymanie tych prac.
  • Sejm ostatecznie za nowelizacją ustaw sądowych

   Posłowie zagłosowali przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu noweli ustaw sądowych, które m.in. zaostrzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, ograniczają samorządność sędziowską oraz zmieniają zasady wybierania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Teraz ustawa nowelizująca będzie skierowana do podpisu prezydenta.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi

  Zobacz więcej
 • Orzeczenia

  • SN: Izba Pracy 15 lipca zajmie się pozwami ws. sędziów powołanych przez nową KRS

   Izba Pracy Sądu Najwyższego odroczyła w środę posiedzenia niejawne w sprawie siedmiu pozwów sędziów tego sądu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego. Sprawy dotyczą przede wszystkim sędziów z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw, powstałych w 2018 r. Skarżący to głównie sędziowie Stowarzyszenia "Iustitia".
  • Izba Dyscyplinarna SN wydaliła ze służby prokuratora, który pił w pracy i po pracy

   Adekwatna do poziomu, stopnia społecznej szkodliwości czynów i ciężaru gatunkowego popełnionych przez niego przewinień jest kara wydalenia ze służby. Izba Dyscyplinarna uznała, że sankcja czyni zadość wymogom prewencji ogólnej i indywidualnej - orzekł Izba Dyscyplinarna SN w składzie dwóch sędziów zawodowych i ławnika.
  • Izba Dyscyplinarna SN: Niecenzuralne słowa adwokata słusznie ukarane

   Karę finansową w wysokości siedem tysięcy złotych za używanie epitetów wobec kolegów z adwokatury nałożył na obwinionego adwokata Wyższy Sąd Dyscyplinarny. A Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego potwierdziła słuszność tego orzeczenia, oddaliła kasację, a nawet zasugerowała prawnikowi zmianę zawodu.
  Zobacz więcej