Temat dnia

Dziecko jako oskarżony i świadek zeznawać musi świadomie

Są już gotowe projekty dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie wzorów informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania podejrzanego i świadka, którzy nie ukończyli 18 lat. Wzory opracowano językiem prostym, tak aby przekazywane informacje były zrozumiałe dla młodych osób i zapewniały im świadome uczestnictwo w postępowaniu karnym.

SN: Minister sprawiedliwości nie może żądać wyłączenia sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy 17 lipca 2024 r. jednoosobowo odrzucił wniosek ministra sprawiedliwości o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego, powołanych na urząd po 2017 r., od rozpoznania sprawy zawisłej na skutek odwołania od decyzji ministra w sprawie odmowy udzielenia płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Minister sprawiedliwości odwołał 14 prezesów i wiceprezesów warszawskich sądów

Wymiar sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości poinformował w środę, że minister Adam Bodnar odwołał prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joannę Przanowską-Tomaszek oraz czworo wiceprezesów SO. Odwołano także dziewięcioro prezesów i wiceprezesów stołecznych sądów rejonowych. Procedury wokół kwestii odwołań oraz związanymi z nimi zawieszeń w obowiązkach prezesów i wiceprezesów stołecznych sądów toczyły się od połowy czerwca.

Min. Bodnar: Sytuacja nietypowa i precedensowa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Decyzja sądu o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Marcina Romanowskiego nie przekreśla śledztwa związanego z Funduszem Sprawiedliwości – stwierdził minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar, a prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapewnił, że to nie była kompromitacja prokuratury. Będzie składał do sądu wniosek o uzasadnienie, a potem możliwe jest zażalenie. Korneluk zwróci się o wyjaśnienie opinii w sprawie immunitetu do przewodniczącego Rady Europy.

KRS wzywa dyrektora Girdwoynia do ustąpienia

Prawnicy

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wzywa adwokata Piotra Girdwoynia do złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnionej funkcji, zaś ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do odwołania wymienionego z funkcji dyrektora KSSiP po wyczerpaniu ustawowej procedury. Słowa, pomawiające ok. 3 tys. sędziów, mają stanowić bezpośrednią dyskryminację z powodów światopoglądowych.

Dr Kładoczny: Zniesienie kary za zniesławienie lepsze niż redukcja

Prawo karne Prawnicy

Zapowiedź ministra sprawiedliwości i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o redukcji odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego to dobra wiadomość – mówi dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ale zaznacza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Sprzedaż działki na podstawie cofniętego pełnomocnictwa od właściciela jest przestępstwem nadużycia zaufania. Notariusz został wprowadzony w błąd podstępem. Jednak kupujący został uniewinniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie od zarzutu działania w zmowie z pełnomocniczką. Uchylono też obowiązek naprawienia szkody przez nabywcę i zwolniono z kosztów procesu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.07.2024
Prawo karne Prawnicy
Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami obiecywał, że będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Teraz tłumaczy, że na jego decyzji zaważyły względy merytoryczne - a konkretnie fakt, że projekt był niechlujny i doprowadziłby wręcz do legalizacji pomocnictwa przy zabójstwie.
Inga Stawicka Monika Sewastianowicz
18.07.2024
Prawo karne Opieka zdrowotna
Sąd odmówił tymczasowego aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego ze względu na chroniący go immunitet jako zastępcę członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pozostaje jednak kwestia, czy powinien on być aresztowany, szczególnie gdy prokuratura jako powód podaje to, że poznał on zarzuty. - Nie do przyjęcia jest obawa matactwa, która ma wynikać z tego, że podejrzany zapozna się z materiałem dowodowym - mówią prawnicy.
Krzysztof Sobczak
18.07.2024
Prawnicy

Pierwsze pytania w sprawie WIBOR-u trafiły do TSUE. Złotówkowicze idą w ślady frankowiczów

Banki Kredyty
Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiły pierwsze pytania prejudycjalne dotyczące kredytów z WIBOR-em. Możliwość kwestionowania tego wskaźnika nie będzie oznaczała automatycznego usunięcia go ze...
Renata Krupa-Dąbrowska
17.07.2024

Sędzia Zabłocki: Krytyka prokuratury jest nadmiarowa w sprawie Romanowskiego

Prawnicy
Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy, a nie obrońca podejrzanego, powinien wystąpić do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, opisując realia faktyczne sprawy i ukazując...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Poseł Romanowski na wolności - jednak chroni go immunitet

Prawo karne
Poseł PiS Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany w związku ze śledztwem dot. Funduszu Sprawiedliwości, po tym jak w piątek Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu i wyraził zgodę na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Agnieszka Matłacz
17.07.2024

Kulawy system dyscyplinarny, którym rządzi przedawnienie

Prawnicy
Coraz więcej niesprawiedliwości w orzekaniu o przewinieniach radców prawnych i adwokatów wynika z przedłużających się w nieskończoność postępowaniach. Trwają one dłużej niż pięć lat, niekiedy nawet...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Prof. Zoll: Kara nie tylko w więzieniu – warto szukać alternatyw

Prawo karne
Z uznaniem i nadzieją przyjmuję zapowiedź prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, zmierzających do poszerzenia możliwości stosowania kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności. Liczę na...
Krzysztof Sobczak
17.07.2024

Prokuratorzy występują z pozwami odsetkowymi

Wymiar sprawiedliwości
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP na prośbę prokuratorów przygotował ogólnopolski wzór pozwu przewidującego roszczenie tytułem odsetek w związku z nieprawidłowym naliczeniem...
Krzysztof Koślicki
16.07.2024

Pod koniec roku rozdzielenie Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości

Prawnicy Prokuratura
Projekt ustawy o Prokuraturze zakłada ustanowienie Prokuratora Generalnego, który nie będzie złączony z funkcją Ministra Sprawiedliwości. Skutkiem tego rozwiązania będzie odseparowanie całej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2024

Rejestracja stowarzyszeń i fundacji online, są założenia do ustawy

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Rząd przygotował założenia do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem zmian jest odejście od papierowych wniosków oraz papierowych akt rejestrowych i zastąpienie fakultatywności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2024

RPO chce wydłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny sygnalizuje Ministerstwu Sprawiedliwości potrzebę przedłużenia terminu do wniesienia apelacji w zawiłych sprawach i przedstawia konkretną propozycję zmiany...
Agnieszka Matłacz
16.07.2024

Cele wychowawcze kary wrócą do kodeksu

Prawo karne Prawnicy
Nie można karać tak jak w PRL – uważają karniści i mówią, że trzeba wrócić do cywilizowanego orzekania. Do artykułu w kodeksie karnym, określającego dyrektywy wymiaru kary, ma wrócić jej wychowawczy...
Krzysztof Sobczak
16.07.2024

Nie będzie wydłużenia czasu na szybszy awans referendarzy i asystentów na sędziego

Wymiar sprawiedliwości
Od 21 czerwca br. asystenci i referendarze nie mają już możliwości przystąpienia bez aplikacji do egzaminu sędziowskiego. Taka regulacja obowiązywała przed 2017 r., ale zmieniła to ówczesna...
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2024

SN: Sędzia, jak poseł czy kanclerz, może na siebie głosować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z materiału dowodowego nie wynika, aby sędzia uczestniczył w opiniowaniu zarówno własnej kandydatury, jak i pozostałych kandydatów na wyższe stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym. Głosowanie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną do kwoty 1000 zł miesięcznie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, czyli o 100 procent przewiduje projekt ustawy, który w poniedziałek trafił...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024

KRS o zakazie kwestionowania statusu sędziego i apel do premiera

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu RP na podstawie ustawy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2024

Adwokat atakuje swego dziekana, w tle kara grzywny

Prawo karne Prawnicy
Sprawa jest precedensowa. Adwokat ukarany grzywną przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, wobec którego komornik wszczął egzekucję, doniósł do prokuratury, że dziekan Mikołaj...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2024

SN: Zawieszona w czynnościach radca przychodzi do sądu

Prawnicy
Radca prawny nie zachowała należytej staranności, bo przyjście do sądu z zamiarem reprezentowania klientów było intencjonalne, całkiem świadome – mimo wydania przez sąd dyscyplinarny prawomocnego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2024

Dyrektor KSSiP: Sędziowie wyłonieni przez KRS po 2017 r. nie będą prowadzić zajęć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kadra wykładowczyń i wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury winna składać się z osób mających nie tylko najwyższe kwalifikacje zawodowe i dydaktyczne, ale również takich, których...
Agnieszka Matłacz
14.07.2024

RPO: Stalking windykatorów wobec dłużników wciąż nie jest karalny. Odpowiedź MS

Finanse
Nadal nie jest karalne uporczywe nękanie dłużników przez pracowników firm windykacyjnych w celu zwrotu wierzytelności. Przestępstwo takie nie zostało bowiem wprowadzone do kodeksu karnego przy jego...
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024

TSUE: Skład rozpoznający sprawę powinien samodzielnie zdecydować o jej wyniku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie
Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie...
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024

Rozwód u notariusza? Kulturalnie i bez adwokata

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Notariusze mogą podjąć się udzielania rozwodów. Przy założeniu, że nie zachodzi konieczność rozstrzygania o opiece nad małoletnimi dziećmi oraz orzekania o winie jednego z małżonków – rozwód mógłby...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
13.07.2024

Neo-sędziowie nie wejdą do Krajowej Rady Sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm nie zgodził się na przyjęcie senackiej poprawki, która pozwalała kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa tzw. neo-sędziom, powołanym na urząd po 2017 roku przez ciało nieznane polskiej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.07.2024

Aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości, Sejm uchylił immunitet Romanowskiemu

Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.07.2024

Dekryminalizacja aborcji - Sejm nie uchwalił projektu ustawy

Sejm w piątek nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Różnica wyniosła...
Inga Stawicka
12.07.2024

Obowiązkowe e-Doręczenia ruszają 1 stycznia 2025 roku

Nowe technologie E-doręczenia
Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń to 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu przeprowadzimy zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku...
Ret/PAP
12.07.2024

Centralna lista i certyfikowanie kandydatów na biegłych sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Stworzenie centralnej listy biegłych sądowych, powołanie niezależnego organu certyfikującego kandydatów, a także wzrost ich wynagrodzeń - to najważniejsze elementy z przedstawionych przez...
Krzysztof Sobczak
12.07.2024

Rząd chce przyjąć projekt o związkach partnerskich jesienią

Prawo rodzinne Prawo europejskie
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w poniedziałek założenia do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Będą one dostępne dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Po...
Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
12.07.2024

Frankowicz w postępowaniu zbiorowym z taką samą ochroną jak w indywidualnym

Banki Kredyty frankowe
Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił ostatnio powództwo wniesione przez miejskiego rzecznika konsumentów, w imieniu grupy liczącej blisko pięciuset frankowiczów i orzekł, że bank ponosi wobec...
Marcin Szymański
12.07.2024
1  2  3  4  5    1802
 • Aktualności
  • Dziecko jako oskarżony i świadek zeznawać musi świadomie

   Są już gotowe projekty dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie wzorów informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania podejrzanego i świadka, którzy nie ukończyli 18 lat. Wzory opracowano językiem prostym, tak aby przekazywane informacje były zrozumiałe dla młodych osób i zapewniały im świadome uczestnictwo w postępowaniu karnym.
  • Prokuratura chce aresztowania, bo podejrzany zna zarzuty

   Sąd odmówił tymczasowego aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego ze względu na chroniący go immunitet jako zastępcę członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pozostaje jednak kwestia, czy powinien on być aresztowany, szczególnie gdy prokuratura jako powód podaje to, że poznał on zarzuty. - Nie do przyjęcia jest obawa matactwa, która ma wynikać z tego, że podejrzany zapozna się z materiałem dowodowym - mówią prawnicy.
  • Minister sprawiedliwości odwołał 14 prezesów i wiceprezesów warszawskich sądów

   Resort sprawiedliwości poinformował w środę, że minister Adam Bodnar odwołał prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joannę Przanowską-Tomaszek oraz czworo wiceprezesów SO. Odwołano także dziewięcioro prezesów i wiceprezesów stołecznych sądów rejonowych. Procedury wokół kwestii odwołań oraz związanymi z nimi zawieszeń w obowiązkach prezesów i wiceprezesów stołecznych sądów toczyły się od połowy czerwca.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dr Kładoczny: Zniesienie kary za zniesławienie lepsze niż redukcja

   Zapowiedź ministra sprawiedliwości i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o redukcji odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego to dobra wiadomość – mówi dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ale zaznacza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.
  • Prof. Zoll: Kara nie tylko w więzieniu – warto szukać alternatyw

   Z uznaniem i nadzieją przyjmuję zapowiedź prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, zmierzających do poszerzenia możliwości stosowania kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności. Liczę na przywrócenie niektórych możliwości, nad którymi kiedyś pracowaliśmy, a być może też stworzenie nowych – mówi prof. Andrzej Zoll, przewodniczący i członek takiej komisji w latach 2009-2016.
  • Prof. Zajadło: Nie nadużywać tymczasowego aresztowania, nawet dla jego zwolenników

   Jeśli Sejm uchyli immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, pojawi się kwestia jego tymczasowego aresztowania. Część opinii publicznej zapewne przyklaśnie tej idei, szczególnie że to reprezentant ekipy używającej i nadużywającej tego środka. Ale taki odwet nie byłby dobrym sygnałem w ramach odbudowy państwa prawa – mówi prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Minister sprawiedliwości nie może żądać wyłączenia sędziów

   Sąd Najwyższy 17 lipca 2024 r. jednoosobowo odrzucił wniosek ministra sprawiedliwości o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego, powołanych na urząd po 2017 r., od rozpoznania sprawy zawisłej na skutek odwołania od decyzji ministra w sprawie odmowy udzielenia płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
  • SA: Wprowadzenie podstępem notariusza w błąd podlega karze

   Sprzedaż działki na podstawie cofniętego pełnomocnictwa od właściciela jest przestępstwem nadużycia zaufania. Notariusz został wprowadzony w błąd podstępem. Jednak kupujący został uniewinniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie od zarzutu działania w zmowie z pełnomocniczką. Uchylono też obowiązek naprawienia szkody przez nabywcę i zwolniono z kosztów procesu.
  • SN: Sędzia, jak poseł czy kanclerz, może na siebie głosować

   Z materiału dowodowego nie wynika, aby sędzia uczestniczył w opiniowaniu zarówno własnej kandydatury, jak i pozostałych kandydatów na wyższe stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym. Głosowanie przeprowadzane nad wskazanymi kandydaturami było tajne. Rzecznik dyscyplinarny przegrywa kolejną sprawę dotyczącą tego głosowania, ale nie wycofuje kasacji - mimo że Sąd Najwyższy w różnych składach wyraża identyczną opinię prawną.
  Zobacz więcej