Temat dnia

Zawezwania do próby ugodowej i mediacja już nie przerywają biegu przedawnienia

Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.

Izbę niby likwidują, praworządności nie przywracają, unijnych pieniędzy może nie być

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Od miesięcy rząd i stojąca za nim partia nas przekonują, że z organami Unii Europejskiej wszystko jest uzgodnione i fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zaczną w końcu do Polski płynąć. Ale gdy przychodzi czas na powiedzenie "sprawdzam", szydło coraz bardziej wychodzi z worka i można odnieść wrażenie, że wręcz przygotowuje się nas do przyjęcia do wiadomości, że tych pieniędzy może wcale nie być.

Lekarz sądowy oskarżony o wydawanie fałszywych zaświadczeń

Prawo karne

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi sądowemu oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w wystawionych zaświadczeniach o niezdolności do udziału w postępowaniu przed sądami, a także poplecznictwo, utrudnianie postępowania przez sądami oraz wyłudzenia.

Pouczenia w sprawach karnych mają być zrozumiałe

Wymiar sprawiedliwości

Pouczenia mają być tak przedstawione, by były zrozumiałe dla dzieci, osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy takich, u których na skutek choroby lub z wiekiem doszło do zakłóceń w zdolności postrzegania i odtwarzania postrzeżeń - Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc zmienić przepisy i wprowadzić m.in. pouczenia graficzne.

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Przewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie przywraca praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. I stwierdziła, że to oznacza, że Polska wciąż nie wypełnia "kamieni milowych" przyjętych w Krajowym Planie Odbudowy.

Polecamy książki prawnicze
Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
04.07.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Od 4 lipca br. rozpocznie działalność nowa firma prawnicza – SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk. Wyodrębniła się ona z dotychczasowej firmy LSW, a jej wspólnikami założycielami są: adw. Maciej Ślusarek (założyciel LSW), adw. Maciej Kubiak (wieloletni wspólnik LSW) i r.pr. oraz doradca restrukturyzacyjny Tomasz Pieczyk (wcześniej General Counsel w jednej z ogólnopolskich sieci aptek).
Patrycja Rojek-Socha
01.07.2022
Rynek

Radcy promują swój zawód i wyszukiwarkę szukajradcy.pl

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
„Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” - pod takim hasłem ruszyła kampania promocji zawodu radcy prawnego. To - jak informuje samorząd radcowski - pierwsza w historii tak szeroko...
Patrycja Rojek-Socha
01.07.2022

Pełnomocnik, doradca restrukturyzacyjny - wnioski o upadłość tylko elektronicznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kolejni prezesi sądów wydają pisemne zarządzenia dotyczące interpretacji przepisów o wnoszeniu przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej wniosków o upadłość. Zgodnie z nimi od...
Patrycja Rojek-Socha
01.07.2022

Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2022

Wiceprzewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie spełnia oczekiwań

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova....
Krzysztof Sobczak
30.06.2022

Blankiety sądowe i notarialne do lamusa - Senat za zmianami

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy ma wyłączyć dokumenty sądowe (głównie tytuły wykonawcze wydawane przez sądy), a także dokumenty notarialne spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem...
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2022

Senat odrzuca nową ustawę o nieletnich

Wymiar sprawiedliwości
Osiem senatorskich głosów przeważyło za odrzuceniem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Teraz zajmie się nią ponownie Sejm. Główne zmiany to wprowadzenie granicy przejawów demoralizacji...
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2022

TK we wrześniu zajmie się prawem TSUE do nakładania kar

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny teraz na 14 września br. wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE do nakładania kar pieniężnych na...
Krzysztof Sobczak
30.06.2022

Stowarzyszenie adwokackie pyta, czy można rezygnować z "urzędówek"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mimo, że część sądów dostrzega problem zbyt niskich stawek dla pełnomocników i obrońców z urzędu, większość nadal stosuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Część adwokatów...
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2022

Zawód zaufania publicznego służący dobru obywateli - radcy zmieniają preambułę Kodeksu Etyki

Prawnicy
Nie milkną echa wniosku posłów m.in. Solidarnej Polski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Tymczasem...
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2022

Nowe rozporządzenie umożliwi pozyskanie z KRS danych o spółkach

Spółki RODO
Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2022

Coraz więcej władzy dla prokuratora - wstrzyma decyzje o dozorze elektronicznym

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości systematycznie zwiększa uprawnienia prokuratury. Do kolejnych nowelizacji kodeksów wprowadzone są np. wyjątki od natychmiastowej wykonalności postanowienia...
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2022

Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2022

Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe części sędziów

Prawnicy
W środę Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe 10 sędziów TK za 2021 r. Zgodnie z ustawą Trybunał publikuje oświadczenia sędziów do 30 czerwca każdego roku. W przypadku pięciu...
Krzysztof Koślicki
29.06.2022

W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski...
Krzysztof Sobczak
29.06.2022

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy
Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.06.2022

Stypendia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w górę o 18 proc.

Prawnicy Strefa aplikanta
Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.06.2022

Opasłe procedury wymuszają specjalizację sędziów, a MS chce, by byli "od wszystkiego"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Status sędziego ma być jednolity, ma być on jak żołnierz - walczyć, a raczej orzekać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i w różnych sprawach, niekoniecznie zbieżnych ze swoją specjalizacją. To...
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
29.06.2022

Zbigniew Kapiński nowym sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego

Prawo karne Prawnicy
Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej sędziego Zbigniewa Józefa Kapińskiego, dotychczas orzekającego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.06.2022

TSUE rozpatruje pytania w sprawie zawieszenia sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoczął we wtorek rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących uprawień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zostały one skierowane do Trybunału w związku ze...
Krzysztof Sobczak
28.06.2022

Ustawa podpisana - KRUS i KCIK zajrzą kiedy chcą do ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i...
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2022

W grudniu będzie opinia rzecznika TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wyda opinię dotyczącą skargi Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce 15 grudnia. W wtorek w Luksemburgu odbyła się...
Renata Krupa-Dąbrowska Krzysztof Sobczak
28.06.2022

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i...
Krzysztof Koślicki
28.06.2022

Państwo i Prawo nagrodziło prace doktorskie i habilitacyjne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Maciej Wojciechowski otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną w tegorocznej edycji konkursu miesięcznika "Państwo i Prawo", a Aneta Skorupa-Wulczyńska pierwszą nagrodę za pracę...
Krzysztof Sobczak
28.06.2022

Kosmetyczka biegłą od procedur medycznych - sądy mają problem z weryfikacją

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Wpis na listę biegłych sądowych w jednym z sądów okręgowych otrzymała ostatnio kosmetyczka, która będzie mogła opiniować w zakresie m.in. mezoterapii i zabiegów autologicznych. Sprawa stała się...
Aleksandra Partyk Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha
28.06.2022

NSA: Skarga kasacyjna w sprawie prywatnej to nie informacja publiczna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Treść skargi nadzwyczajnej w prywatnej sprawie nie jest informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik praw obywatelskich uważał, że argumentacja prawna skargi nadzwyczajnej jest...
Krzysztof Sobczak
28.06.2022

Wakacje to nie rok szkolny, w postanowieniach o kontaktach rodzicielskich warto to rozdzielić

Prawo rodzinne
W kraju, czy za granicą, tydzień czy miesiąc, w lipcu czy w sierpniu - ustalanie kontaktów z dzieckiem w okresie wakacji to często szydełkowa robota. Nawet jeśli wydaje się, że o współpracę...
Aleksandra Partyk
27.06.2022

KRS przeciwna powołaniu dwóch asesorów - powodem obywatelstwo Polski i Niemiec

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa nie zarekomendowała na stanowisko asesora sądowego dwóch aplikantów, którzy mają podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Rada przypomina, że kandydaci powinni zrzec się...
Grażyna J. Leśniak
25.06.2022
1  2  3  4  5    2386
 • Aktualności
  • Lekarz sądowy oskarżony o wydawanie fałszywych zaświadczeń

   Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi sądowemu oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w wystawionych zaświadczeniach o niezdolności do udziału w postępowaniu przed sądami, a także poplecznictwo, utrudnianie postępowania przez sądami oraz wyłudzenia.
  • Zawezwania do próby ugodowej i mediacja już nie przerywają biegu przedawnienia

   Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.
  • Niealimentacja białych kołnierzyków - z dzieckiem na Malediwy, ale na konto byłej ani grosza

   Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Kustra-Rogatka: Jeszcze nie wiadomo, jak KE oceni likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale kary trzeba zapłacić

   Uchwalenie, podpisanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie są tożsame z zakończeniem sporu wokół Izby Dyscyplinarnej i szerzej ustroju sądownictwa w Polsce. Nie oznacza też automatycznego wstrzymania, ani anulowania kary nałożonej na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej - mówi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Sędzia Matras: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym to trik i pułapka

   Jeśli wśród wylosowanych sędziów i wybranych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni. Bo strony będą miały możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli ten utrzyma linię orzeczniczą, to Polska będzie płacić nadal wysokie odszkodowania - ocenia Jarosław Matras, sędzia z Izby Karnej Sądu Najwyższego.
  • Michał Laskowski: Izba Dyscyplinarna do likwidacji, ale co z neoKRS?

   Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to krok w kierunku powrotu na drogę praworządności, ale bardzo mały. Bo wprawdzie likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale w ogóle nie dotyka zasadniczego problemu, jakim jest sposób powoływania i skład Krajowej Rady Sądownictwa – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I wątpi, czy organy Unii Europejskiej uznają te zmiany.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  • Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

   W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.
  • Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

   Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Kara za niezawiadomienie niezwłocznie o przestępstwie pedofilii

   Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.
  • Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

   Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.
  • Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

   Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I instancji błędnie przyjął, iż przed 14 lutego 2020 r., a więc nowelizacją ustawy, tylko rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego mógł złożyć wniosek o ukaranie. Proces rozpocznie się od nowa.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski