Temat dnia

Senat: Brak zgody jednym ze znamion zgwałcenia, ale z rocznym vacatio legis

Nowela zmieniająca definicję gwałtu wraca do Sejmu. Senat chce ją poprawić poprzez wydłużenie do roku wejścia w życie przepisów. Ma to dać czas sędziom, prokuratorom, policjantom i środowisku naukowemu na zapoznanie się ze zmianami. Równocześnie Senat odrzucił drugą z poprawek, która miała uwzględniać tzw. prawo Romea i Julii, czyli relację seksualną między małoletnimi w wieku zbliżonym do tak zwanego wieku zgody, czyli do 15 lat.

Prokurator Jacek Bilewicz zastępcą Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

Premier Donald Tusk powołał prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego. Od 12 stycznia do 13 marca prok. Bilewicz pełnił obowiązki prokuratora krajowego, po odsunięciu z tego stanowiska prok. Dariusza Barskiego a następnie do 23 lipca pełnił obowiązki służbowe w Biurze Prezydialnym PK. Ponadto został powołany do składu Zespołu doradców społecznych przy Prokuratorze Generalnym do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

Prof. Manowska oskarża prof. Girdwoynia o dyskryminację sędziów

Działania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prof. dr. hab. Piotra Girdwoynia, naruszają zasadę równości praw wynikającą z Konstytucji RP oraz dobra osobiste grupy kilku tysięcy sędziów, którzy uzyskali nominacje w trybie określonym obecnie obowiązującą ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa - twierdzi I Prezes Sądu Najwyższego.

W Senacie wysłuchania kandydatów na sędziego ETPCz, a prawnicy widzą potrzebę ustawy

Wymiar sprawiedliwości

Polska po raz czwarty przygotowuje listę kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W październiku zajmie się nią Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i albo wybierze sędziego, albo listę po raz kolejny odrzuci. Kandydatów jest trzech, 23 lipca prezentują swoje kompetencje w Senacie. Prawnicy już teraz podkreślają, że czas na zmiany w procedurze, ta najważniejsza to opracowanie ustawy, która ureguluje kwestie związane z wyborem.

Sądy już kwestionują status asesorów powołanych na sędziów przy udziale neo-KRS
Nasz news

Sądy już kwestionują status asesorów powołanych na sędziów przy udziale neo-KRS

Wymiar sprawiedliwości

Mimo zapowiedzi m.in. ministra sprawiedliwości, że asesorzy powołani na stanowiska sędziego przy udziale neo-KRS nie powinni się obawiać zmian dotyczących statusu neo-sędziów, jest pierwsze orzeczenie kwestionujące skład z ich udziałem. Sąd Okręgowy w Słupsku, rozpatrując zażalenia na przedłużenie aresztu, uchylił postanowienie sądu I instancji. Przyczyną było właśnie powołanie sędziego, który je wydał; jak uzasadniono, udział neo-KRS skutkował naruszeniem prawa do sądu - zarówno w zakresie bezstronności, jak i niezawisłości.

NSA: Konsole do gry i sprzęt RTV w więzieniu - te dane są jawne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Dyrektor Zakładu Karnego musi udostępnić dane o posiadanych przez więźniów konsolach do gry i sprzęcie RTV. Jednak w tym przypadku dyrektor stwierdził, że takiego rejestru nie prowadzi. I to sądowi wystarczyło, by uznać, że informacja została udzielona. Zatem organ nie pozostawał w bezczynności i według sądów obu instancji nie złamano prawa do informacji.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze

Ustawy reformujące TK przyjęte przez Sejm

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm przyjął ustawę o TK i przepisy ją wprowadzające. Regulacje mają naprawić sytuację w Trybunale. Zakładają skrócenie kadencji prezesa Trybunału i zapewniające wybór sędziów większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Co więcej zgodnie z nimi wyroki wydane przy udziale tzw. dublerów i ich następców mają być nieważne i nie wywoływać skutków prawnych. Kandydatów będą zgłaszać także środowiska prawnicze. Szanse na wejście w życie ustawy są niewielkie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.07.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jesienią ma być gotowy projekt Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury naprawiający to, na co w wyroku w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce zwrócił uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chodzi m.in. o kwestie skargi nadzwyczajnej. Opinie prawników w tym zakresie są dość zgodne. Ich zdaniem instytucja powinna przejść do lamusa, a ustawodawca powinien postawić i ewentualnie rozbudować lub zmienić pozostałe instrumenty - np. model skargi konstytucyjnej czy podstawy wznowienia postępowania.
Patrycja Rojek-Socha
24.07.2024
Wymiar sprawiedliwości
W dzisiejszych czasach bycie prawnikiem w dużym mieście może być bardzo wygodnym zajęciem. Minęły czasy niskich stawek, rzędu 2–3 tys. zł miesięcznie. Aplikanci, i to wcale nie w największych korporacjach, mogą zarabiać nawet po 7 czy 10 tys. miesięcznie na rękę. A młodsi prawnicy – nawet 20 tys. zł netto – mówi Arkadiusz Steć, adwokat. Odpowiada na pytania dotyczące sytuacji prawników stojących przed decyzją o założeniu własnej działalności, a także na co trzeba uważać, działając na mniejszych rynkach.
Marcin Zręda
24.07.2024
Prawnicy

Wątpliwości w sprawie prokuratora Korneluka rozstrzygnie uchwała

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W orzecznictwie funkcjonują dwie odrębne i konkurencyjne interpretacje przepisów co do aktualnego wykonywania uprawnień przez Dariusza Korneluka, I zastępcę Prokuratora Generalnego. Ważność tego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2024

Publiczne przesłuchanie kandydatów na sędziego w Strasburgu

Prawnicy
23 lipca w Senacie odbędzie się wysłuchanie kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: Anny Adamskiej-Gallant, Małgorzaty Wąsek-Wiaderek oraz Adama Wiśniewskiego. Do udziału...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2024

NGO apelują do Senatu w sprawie ustawy rozszerzającej prawo do użycia broni

Prawo karne Wojsko
31 organizacji społecznych zaangażowanych w obronę praworządności i praw człowieka zaapelowało do Senatu o wprowadzenie zasadniczych poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych...
Robert Horbaczewski
22.07.2024

Trybunał w Strasburgu zajmie się sprawą Pegasusa

Prawo karne Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Starsburgu właśnie zakomunikował sprawę dotyczącą stosowania Pegasusa w Polsce. Trybunał zbada sprawę ze skargi: Jacka Karnowskiego, Doroty Brejzy, Krzysztofa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2024

Arbitraż czy sąd, co lepsze dla firmy?

Prawo gospodarcze
Arbitraż pozwala firmom rozstrzygnąć spór o wiele szybciej niż przed sądem. Jednocześnie wyrok sądu arbitrażowego może mieć dokładnie takie samo znaczenie jak orzeczenie sądu. Jedną z najbardziej...
Konrad Dyda
22.07.2024

Prof. Płatek: Należałoby uwzględnić tzw. prawo Romea i Julii

Prawnicy
Uchwalony tekst noweli ustawy Kodeks karny ma inne znaczenie, niż mu przypisują posłowie i posłanki. Istnieje zatem nieadekwatność między uchwalonym tekstem a znaczeniem, jakie temu tekstowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2024

Samorząd przekroczył uprawnienia w akcie miejscowym? Jest skarga RPO

Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że uchwała Rady Białegostoku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji...
Inga Stawicka
22.07.2024

Prywatne opinie biegłych jeszcze czekają na zmiany

Prawo cywilne Prawnicy
Pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości pod przewodnictwem prof. Tadeusza Tomaszewskiego zespół ekspertów przygotował założenia do projektu ustawy, która ma kompleksowo uregulować powoływanie i...
Krzysztof Sobczak
22.07.2024

Wymiana pism między prokuraturą a Zgromadzeniem RE w sprawie Romanowskiego

Prawnicy
Immunitet ma na celu przede wszystkim ochronę instytucji demokratycznej, której członkiem jest dana osoba - pisze przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. List Theodorosa Rousopoulosa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2024

Raport o praworządności Komisji Europejskiej - w przyszłym tygodniu

Prawo europejskie
W przyszłym tygodniu Komisja Europejska opublikuje coroczny Raport o praworządności, który jest ważnym i potrzebnym mechanizmem monitorowania działań podejmowanych przez rządy państw członkowskich w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2024

Dozór elektroniczny jako forma tymczasowego aresztowania?

Prawo karne
Sprawa „nieudolnego aresztowania” posła Marcina Romanowskiego wywołała burzliwe dyskusje. W debacie publicznej pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno – abstrahując od problematyki dotyczącej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2024

Asesor komorniczy przegrywa z adwokatem o urząd sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Spełnienie minimalnych standardów samo w sobie nie oznacza, że kandydat na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym z mocy prawa nabywa prawo do objęcia tego urzędu – orzekła Izba Kontroli...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2024

Min. Bodnar odwołuje i zawiesza kolejnych prezesów sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości 18 lipca 2024 roku wszczął procedurę odwołania z funkcji prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych w Lęborku i Żorach. Powodem jest powołanie ich do pełnienia funkcji w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2024

Dr Kładoczny: Zniesienie kary za zniesławienie lepsze niż redukcja

Prawo karne Prawnicy
Zapowiedź ministra sprawiedliwości i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o redukcji odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego to dobra wiadomość – mówi dr...
Krzysztof Sobczak
19.07.2024

Dziecko jako oskarżony i świadek zeznawać musi świadomie

Prawnicy
Są już gotowe projekty dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie wzorów informacji o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania podejrzanego i świadka, którzy nie ukończyli 18 lat....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2024

SN: Minister sprawiedliwości nie może żądać wyłączenia sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy 17 lipca 2024 r. jednoosobowo odrzucił wniosek ministra sprawiedliwości o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego, powołanych na urząd po 2017 r., od rozpoznania sprawy zawisłej na skutek...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.07.2024

SA: Wprowadzenie podstępem notariusza w błąd podlega karze

Prawo karne Prawnicy
Sprzedaż działki na podstawie cofniętego pełnomocnictwa od właściciela jest przestępstwem nadużycia zaufania. Notariusz został wprowadzony w błąd podstępem. Jednak kupujący został uniewinniony przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.07.2024

Nie prawo, a polityka zdecydowała o fiasku dekryminalizacji pomocnictwa przy aborcji

Prawo karne Opieka zdrowotna
Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami...
Inga Stawicka Monika Sewastianowicz
18.07.2024

Prokuratura chce aresztowania, bo podejrzany zna zarzuty

Prawnicy
Sąd odmówił tymczasowego aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego ze względu na chroniący go immunitet jako zastępcę członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy....
Krzysztof Sobczak
18.07.2024

Minister sprawiedliwości odwołał 14 prezesów i wiceprezesów warszawskich sądów

Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości poinformował w środę, że minister Adam Bodnar odwołał prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joannę Przanowską-Tomaszek oraz czworo wiceprezesów SO. Odwołano także dziewięcioro...
Krzysztof Koślicki
17.07.2024

Min. Bodnar: Sytuacja nietypowa i precedensowa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Decyzja sądu o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Marcina Romanowskiego nie przekreśla śledztwa związanego z Funduszem Sprawiedliwości – stwierdził minister sprawiedliwości prof....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Pierwsze pytania w sprawie WIBOR-u trafiły do TSUE. Złotówkowicze idą w ślady frankowiczów

Banki Kredyty
Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiły pierwsze pytania prejudycjalne dotyczące kredytów z WIBOR-em. Możliwość kwestionowania tego wskaźnika nie będzie oznaczała automatycznego usunięcia go ze...
Renata Krupa-Dąbrowska
17.07.2024

KRS wzywa dyrektora Girdwoynia do ustąpienia

Prawnicy
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wzywa adwokata Piotra Girdwoynia do złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnionej funkcji, zaś ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do odwołania wymienionego z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Sędzia Zabłocki: Krytyka prokuratury jest nadmiarowa w sprawie Romanowskiego

Prawnicy
Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy, a nie obrońca podejrzanego, powinien wystąpić do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, opisując realia faktyczne sprawy i ukazując...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Poseł Romanowski na wolności - jednak chroni go immunitet

Prawo karne
Poseł PiS Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany w związku ze śledztwem dot. Funduszu Sprawiedliwości, po tym jak w piątek Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu i wyraził zgodę na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Agnieszka Matłacz
17.07.2024

Kulawy system dyscyplinarny, którym rządzi przedawnienie

Prawnicy
Coraz więcej niesprawiedliwości w orzekaniu o przewinieniach radców prawnych i adwokatów wynika z przedłużających się w nieskończoność postępowaniach. Trwają one dłużej niż pięć lat, niekiedy nawet...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Prof. Zoll: Kara nie tylko w więzieniu – warto szukać alternatyw

Prawo karne
Z uznaniem i nadzieją przyjmuję zapowiedź prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, zmierzających do poszerzenia możliwości stosowania kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności. Liczę na...
Krzysztof Sobczak
17.07.2024
1  2  3  4  5    1803
 • Aktualności
  • Prokurator Jacek Bilewicz zastępcą Prokuratora Generalnego

   Premier Donald Tusk powołał prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego. Od 12 stycznia do 13 marca prok. Bilewicz pełnił obowiązki prokuratora krajowego, po odsunięciu z tego stanowiska prok. Dariusza Barskiego a następnie do 23 lipca pełnił obowiązki służbowe w Biurze Prezydialnym PK. Ponadto został powołany do składu Zespołu doradców społecznych przy Prokuratorze Generalnym do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.
  • Senat: Brak zgody jednym ze znamion zgwałcenia, ale z rocznym vacatio legis

   Nowela zmieniająca definicję gwałtu wraca do Sejmu. Senat chce ją poprawić poprzez wydłużenie do roku wejścia w życie przepisów. Ma to dać czas sędziom, prokuratorom, policjantom i środowisku naukowemu na zapoznanie się ze zmianami. Równocześnie Senat odrzucił drugą z poprawek, która miała uwzględniać tzw. prawo Romea i Julii, czyli relację seksualną między małoletnimi w wieku zbliżonym do tak zwanego wieku zgody, czyli do 15 lat.
  • Prof. Manowska oskarża prof. Girdwoynia o dyskryminację sędziów

   Działania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prof. dr. hab. Piotra Girdwoynia, naruszają zasadę równości praw wynikającą z Konstytucji RP oraz dobra osobiste grupy kilku tysięcy sędziów, którzy uzyskali nominacje w trybie określonym obecnie obowiązującą ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa - twierdzi I Prezes Sądu Najwyższego.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Mec. Steć: Prowadzenie kancelarii wymaga biznesowego podejścia

   W dzisiejszych czasach bycie prawnikiem w dużym mieście może być bardzo wygodnym zajęciem. Minęły czasy niskich stawek, rzędu 2–3 tys. zł miesięcznie. Aplikanci, i to wcale nie w największych korporacjach, mogą zarabiać nawet po 7 czy 10 tys. miesięcznie na rękę. A młodsi prawnicy – nawet 20 tys. zł netto – mówi Arkadiusz Steć, adwokat. Odpowiada na pytania dotyczące sytuacji prawników stojących przed decyzją o założeniu własnej działalności, a także na co trzeba uważać, działając na mniejszych rynkach.
  • Prof. Płatek: Należałoby uwzględnić tzw. prawo Romea i Julii

   Uchwalony tekst noweli ustawy Kodeks karny ma inne znaczenie, niż mu przypisują posłowie i posłanki. Istnieje zatem nieadekwatność między uchwalonym tekstem a znaczeniem, jakie temu tekstowi przypisują posłowie i posłanki, a także znaczeniem, jakie mu przypisuje się w dyskursie publicznym – uważa prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego w opinii sporządzonej dla Senatu.
  • Dr Kładoczny: Zniesienie kary za zniesławienie lepsze niż redukcja

   Zapowiedź ministra sprawiedliwości i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o redukcji odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego to dobra wiadomość – mówi dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ale zaznacza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Konsole do gry i sprzęt RTV w więzieniu - te dane są jawne

   Dyrektor Zakładu Karnego musi udostępnić dane o posiadanych przez więźniów konsolach do gry i sprzęcie RTV. Jednak w tym przypadku dyrektor stwierdził, że takiego rejestru nie prowadzi. I to sądowi wystarczyło, by uznać, że informacja została udzielona. Zatem organ nie pozostawał w bezczynności i według sądów obu instancji nie złamano prawa do informacji.
  • Wątpliwości w sprawie prokuratora Korneluka rozstrzygnie uchwała

   W orzecznictwie funkcjonują dwie odrębne i konkurencyjne interpretacje przepisów co do aktualnego wykonywania uprawnień przez Dariusza Korneluka, I zastępcę Prokuratora Generalnego. Ważność tego problemu wymaga rozstrzygnięcia Izby Karnej Sądu Najwyższego w drodze uchwały – uważa Sąd Apelacyjny w Warszawie. Uchwała pozwoli na ujednolicenie orzecznictwa sądów i uniknięcie negatywnego wpływu na czynności policji i prokuratury.
  • Asesor komorniczy przegrywa z adwokatem o urząd sędziego

   Spełnienie minimalnych standardów samo w sobie nie oznacza, że kandydat na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym z mocy prawa nabywa prawo do objęcia tego urzędu – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Utrzymała więc w mocy uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa i przedstawiła prezydentowi kandydaturę adwokatki z najdłuższym stażem pracy. Nadal więc powoływani są neo-sędziowie - mimo uchwały Sejmu.
  Zobacz więcej