Temat dnia

Rozdzielenie urzędu ministra i prokuratora generalnego na ostatniej prostej

Kończą się prace nad projektem rozdzielającym stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Powinien on zostać niebawem wpisany do planu prac legislacyjnych rządu - poinformowało właśnie serwis Prawo.pl Ministerstwo Sprawiedliwości. Uregulowany ma zostać także sposób wyboru i odwołania prokuratora generalnego.

RPO: Nie można zmusić do orzekania z sędzią wyznaczonym z naruszeniem prawa

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sędzia nie może zostać zmuszony do orzekania wspólnie z sędziami wyznaczonymi do składu z naruszeniem prawa potwierdzonym w orzeczeniach sądów krajowych oraz trybunałów europejskich - wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii przekazanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma ona związek ze skargą sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Pawła Grzegorczyka, który wbrew swojej woli został wyznaczony do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Egzamin prawniczy w tym roku poszedł lepiej adwokatom

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało właśnie końcowe wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego. W tym roku wyższa zdawalność była u adwokatów - 86,8 proc., u radców wyniosła 83,1 proc. Dla kandydatów na adwokatów najtrudniejsze było zadanie z prawa karnego - wystawiono z niego aż 83 oceny niedostateczne, a w przypadku przyszłych radców - prawo cywilne - 150 niedostatecznych ocen.

Komisja Wenecka przyjęła pilną opinię dotyczącą nowelizacji ustawy o KRS

Wymiar sprawiedliwości

Na piątkowej sesji plenarnej Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - przyjęła wydaną w trybie pilnym opinię o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ocenie Komisji reforma będzie chronić niezależność sądownictwa i jest zgodna ze standardami europejskimi.

Oskarżenie sędziego o sfałszowanie protokołu - do sądu karnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie i sądy okręgu gdańskiego nieco pogubiły się w sprawach dyscyplinarnych. Świadczy o tym przekazanie przez sąd II instancji do Sądu Najwyższego sprawy karnej przeciwko sędziemu z oskarżenia publicznego za przestępstwo umyślne poświadczenia nieprawdy w protokole rozprawy. Sąd Najwyższy nie osądzi takiej sprawy do czasu rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym.

Prof. Olaś: Sprawa ławników to nie "Bajka z mchu i paproci"

Wymiar sprawiedliwości

Zważywszy na pogłębiającą się zapaść wymiaru sprawiedliwości, happeningi z paprotkami nie tylko nie powinny znajdować się na liście działań priorytetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, ale w tej formule w ogóle nie powinny mieć miejsca. Próba "odczarowywania" czy "ocieplania" w ten sposób wizerunku ławnika jest wysoce niefortunna, a nawet szkodliwa. Postulat "wyniesienia paprotek" z sądu może umocnić negatywne stereotypy - pisze prof. Andrzej Olaś z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank w upadłości jest dobrym dla frankowiczów prognostykiem przed jesiennym wyrokiem trybunału dotyczącym GNB. Jeżeli podtrzyma on swoją dotychczasową praktykę i przychyli się do opinii rzecznika, to pod koniec roku, frankowiczom z GNB otworzy się droga do dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa - pisze Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.
Marcin Szołajski
22.06.2024
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.
Beata Dązbłaż
22.06.2024
Pacjent RODO
Korzystanie z usług lekarza rodzinnego NFZ przez prokuratora nie decyduje o braku bezstronności - orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Nie ma konfliktu interesów, jeśli świadkiem przesłuchiwanym przez prokuratora jest osoba zawodowo z nim powiązana. Podstawą żądania wyłączenia prokuratora na wniosek, są trwałe powiązania ze stroną albo jej pełnomocnikiem typu przyjaźń, wrogość, zbieżność lub rozbieżność interesów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.06.2024
Prawnicy

Sędzia kwestionuje status neo-sędziego? Prokuratorzy nie będą wnioskować o jego wyłączenie

Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk uchylił polecenie z 16 grudnia 2019 r., na mocy którego prokuratorzy mieli obowiązek składania wniosków o wyłączenie sędziów, którzy kwestionowali w postępowaniu...
Patrycja Rojek-Socha
21.06.2024

Ławnik to nie "paprotka" - MS chce popularyzować ławników i wzmocnić ich pozycje

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce podkreślać znaczenie ławników w sądzie i zwiększyć ich rolę w rozpoznawaniu spraw. Pierwszym etapem ma być akcja informacyjno-promocyjna z paprotkami - roślinami w...
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2024

TK 25 lipca ogłosi orzeczenie w sprawie odwoływania prezesów sądów

Wymiar sprawiedliwości
Dopiero 25 lipca Trybunał Konstytucyjny będzie kontynuował ocenę wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie procedury odwołania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości. Zdaniem członków Rady...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2024

Instytucja doręczenia komorniczego - zmora sądów

Wymiar sprawiedliwości
Instytucja doręczenia komorniczego uprzykrza życie nie tylko sądom czy powodom, ale i pozwanym, którzy muszą liczyć się z wizytą komornika w mieszkaniu lub rozpytywaniem wśród sąsiadów. Wpływa ona...
Kamil Paweł Szmidt
20.06.2024

Kwota bazowa na nieodpłatną pomoc prawną wzrośnie do 6104 zł w 2025 r.

Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by w 2025 roku kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem...
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2024

KRS zaniepokojona zmianami kadrowymi w sądach, wzywa ministra do zaprzestania działań

Wymiar sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości rozpoczął 18 czerwca procedurę odwołania z pełnionych funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Przanowskiej-Tomaszek i pięciu wiceprezesów. Teraz reaguje na...
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2024

Będzie zakaz "owoców zatrutego drzewa"? Sejm szykuje się do prac, a służby mają wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy i obrońcy praw człowieka apelują od dłuższego czasu o powrót do zakazu przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego. Petycję w...
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2024

Prof. Markiewicz: Nie tylko kwestia neo-sędziów, potrzebne też zmiany w nadzorze nad sądami

Wymiar sprawiedliwości
Jesienią Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury powinna mieć gotowy projekt regulujący kwestie wskazane przez ETPCz w wyroku pilotażowym Wałęsa przeciwko Polsce. I chodzi nie tylko o...
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2024

Brak zgody jednym ze znamion zgwałcenia - projekt po zmianach wraca do Sejmu

Zarządzanie oświatą
O tym, czy ktoś dopuścił się przestępstwa zgwałcenia, nie powinno decydować to, że osoba pokrzywdzona stawiała opór, a takie wyroki wciąż zapadają w polskich sądach. Stąd konieczność zmian w Kodeksie...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
20.06.2024

W lipcu ruszają prace nad ustawą o pracownikach sądów

Wymiar sprawiedliwości
Już w lipcu mają ruszyć prace legislacyjne nad tworzeniem ustawy o pracownikach sądów, odrębnie mają zostać uregulowane kwestie dotyczące pracowników prokuratury - to zapowiedzi, które padły ze...
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

SN: Prawo do zatrzymania bankom nie przysługuje, jeśli mogą potrącić wierzytelność

Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, wypowiedział się w sprawie stosowania przez banki tzw. prawa zatrzymania już po unieważnieniu umowy kredytu "frankowego". Uznał, że prawo to nie...
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

TK: Głosowanie bez Wąsika i Kamińskiego - nowelizacja niekonstytucyjna

Wymiar sprawiedliwości
Nowela o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 26 stycznia br. jest niekonstytucyjna, bo do głosowania nad nią nie zostali dopuszczeni posłowie - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - orzekł Trybunał...
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

Warszawska ORA przyjęła Kodeks dobrych praktyk przy zatrudnianiu osób LGBT+

Wymiar sprawiedliwości
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła Kodeks dobrych praktyk we współpracy i zatrudnianiu osób LGBT+. Dokument adresowany jest do kancelarii adwokackich i ma stanowić - jak podkreśla izba -...
Mateusz Mintzberg Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

Prawo karne Wojsko
Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje...
Paweł Bała
19.06.2024

Prokuratura chce aresztowania b. wiceministra sprawiedliwości, wniosek w Sejmie

Prokurator Generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła dr Marcina Romanowskiego (PiS), byłego wiceministra sprawiedliwości, do odpowiedzialności karnej, a także jego...
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

Kłopoty I Prezes SN z... wymiarem sprawiedliwości

Prawnicy
Do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Chodzi o przekroczenie uprawień i poświadczenie nieprawdy. Sygnały płyną od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.06.2024

Bez zgody syndyka Getin Noble Bank frankowicz wykreśli hipotekę

Banki Kredyty frankowe
Frankowicz z Getin Noble Bank w upadłości, który chce wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, ma problem. Syndyk nie chce wydać zgody. Nie oznacza to jednak, że jego sytuacja jest beznadziejna. Sądy...
Renata Krupa-Dąbrowska
19.06.2024

Nowa KRS przejmie nadzór nad sądami?

Wymiar sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury pracuje obecnie nad zmianami, które mają uregulować m.in. status tzw. neo-sędziów. To jednak nie wszystko, bo jak zapowiedział w rozmowie z...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
19.06.2024

Prof. Olaś: Zasada proporcjonalności w procesie cywilnym ma rosnące znaczenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nadmiarowe procedury i przedłużające się procesy, wraz ze zbytecznymi kosztami i opóźnieniami, mogą uniemożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów - wskazuje prof. Andrzej Olaś z Zakładu...
Aleksandra Partyk
19.06.2024

Formularze uzasadnień przejdą do lamusa? Sejm zajmie się projektem

Wymiar sprawiedliwości
Podczas rozpoczynającego się 26 czerwca br. posiedzenia Sejm chce zająć się projektem poselskim zakładającym uchylenie art. 99a kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym uzasadnienie wyroku sądu...
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

MS rozważa rozwód przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Wymiar sprawiedliwości
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają analizy dotyczące wprowadzenia możliwości pozasądowego rozwiązywania małżeństw przez rozwód za porozumieniem stron. Rozważane są dwa modele - tzw. rozwód...
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2024

Pacjent otrzyma świadczenie kompensacyjne - podniesiono stawki

Pacjent Opieka zdrowotna
Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może...
Katarzyna Nocuń
18.06.2024

NSA: Wina pracownika kancelarii, ale uchybienie pełnomocnika

Przywrócenie terminu przed sądem administracyjnym może nastąpić tylko wtedy, gdy uchybienie nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć. Zaniedbanie pracownika kancelarii - to...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.06.2024

Pracownik sądowy na minimalnej i z nadgodzinami - sądy tracą ludzi i toną w sprawach

Wymiar sprawiedliwości
Jeden z wydziałów apelacji liczył do niedawna pięciu pracowników, w ostatnich miesiącach został tylko jeden z zaledwie dwuletnim stażem - takie przykłady płyną z całego kraju i z sądów różnych...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
18.06.2024

Skarga na adwokata? W sprawie sprzed 12 miesięcy trafi od razu do rzecznika

Wymiar sprawiedliwości
Skarga na adwokata lub aplikanta ma być rozpoznawana w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jej wniesienia, a o sposobie jej załatwienia ma zostać poinformowany sam zainteresowany. Będzie...
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2024

TSUE: Kobiety identyfikujące się z równością płci nie wrócą do ojczyzny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Nastolatki, których wspólną cechą jest rzeczywiste zidentyfikowanie się z podstawową wartością, jaką jest równość kobiet i mężczyzn, które nastąpiło podczas ich pobytu w państwie członkowskim, można,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2024

Frankowiczom coraz łatwiej negocjować warunki ugód z bankami

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Banki Kredyty frankowe
Frankowicze procesujący się z bankami coraz częściej mają szansę na zawarcie korzystnej ugody. Banki tracą entuzjazm do wieloletnich procesów, po których muszą płacić gigantyczne odsetki, więc...
Regina Skibińska
17.06.2024
1  2  3  4  5    1798
 • Aktualności
  • RPO: Nie można zmusić do orzekania z sędzią wyznaczonym z naruszeniem prawa

   Sędzia nie może zostać zmuszony do orzekania wspólnie z sędziami wyznaczonymi do składu z naruszeniem prawa potwierdzonym w orzeczeniach sądów krajowych oraz trybunałów europejskich - wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii przekazanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma ona związek ze skargą sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Pawła Grzegorczyka, który wbrew swojej woli został wyznaczony do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN.
  • Rozdzielenie urzędu ministra i prokuratora generalnego na ostatniej prostej

   Kończą się prace nad projektem rozdzielającym stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Powinien on zostać niebawem wpisany do planu prac legislacyjnych rządu - poinformowało właśnie serwis Prawo.pl Ministerstwo Sprawiedliwości. Uregulowany ma zostać także sposób wyboru i odwołania prokuratora generalnego.
  • Komisja Wenecka przyjęła pilną opinię dotyczącą nowelizacji ustawy o KRS

   Na piątkowej sesji plenarnej Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - przyjęła wydaną w trybie pilnym opinię o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ocenie Komisji reforma będzie chronić niezależność sądownictwa i jest zgodna ze standardami europejskimi.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Instytucja doręczenia komorniczego - zmora sądów

   Instytucja doręczenia komorniczego uprzykrza życie nie tylko sądom czy powodom, ale i pozwanym, którzy muszą liczyć się z wizytą komornika w mieszkaniu lub rozpytywaniem wśród sąsiadów. Wpływa ona również na przedłużenie postępowania sądowego - pisze Kamil Paweł Szmidt, adwokat w RESIST Rezanko Sitek.
  • Prof. Zoll: Szybkie sprzątanie po poprzednim ministrze

   Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku. Czyli przywrócić wcześniejsze rozwiązania, a nad dalszymi niezbędnymi reformami powinna pracować spokojnie, z namysłem i konsultacjami. Ustawę o KRS trzeba szybko uchwalić z „poprawką Bodnara”, co pozwoli rozwiązać przynajmniej część problemów w wymiarze sprawiedliwości – mówi prof. Andrzej Zoll.
  • Minister Mościcka-Dendys: Za czwartym razem uda się wyłonić polskiego sędziego ETPCz

   Przedstawimy w wymaganym terminie, czyli do 12 sierpnia, Radzie Europy dobrych kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i liczymy, że jedna z tych osób zostanie faktycznie powołana – mówi dr Henryka Mościcka-Dendys, wiceminister spraw zagranicznych. I podkreśla, że procedura ta prowadzona jest zgodnie z wymaganymi standardami i transparentnie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Oskarżenie sędziego o sfałszowanie protokołu - do sądu karnego

   Sędziowie i sądy okręgu gdańskiego nieco pogubiły się w sprawach dyscyplinarnych. Świadczy o tym przekazanie przez sąd II instancji do Sądu Najwyższego sprawy karnej przeciwko sędziemu z oskarżenia publicznego za przestępstwo umyślne poświadczenia nieprawdy w protokole rozprawy. Sąd Najwyższy nie osądzi takiej sprawy do czasu rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym.
  • SN: Prokurator może przesłuchać swojego lekarza rodzinnego

   Korzystanie z usług lekarza rodzinnego NFZ przez prokuratora nie decyduje o braku bezstronności - orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Nie ma konfliktu interesów, jeśli świadkiem przesłuchiwanym przez prokuratora jest osoba zawodowo z nim powiązana. Podstawą żądania wyłączenia prokuratora na wniosek, są trwałe powiązania ze stroną albo jej pełnomocnikiem typu przyjaźń, wrogość, zbieżność lub rozbieżność interesów.
  • TK 25 lipca ogłosi orzeczenie w sprawie odwoływania prezesów sądów

   Dopiero 25 lipca Trybunał Konstytucyjny będzie kontynuował ocenę wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie procedury odwołania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości. Zdaniem członków Rady narusza ona konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i zasadę równowagi władz. Wydanie wyroku zaplanowane było na czwartek, 20 czerwca.
  Zobacz więcej