Temat dnia

Izba Dyscyplinarna: Minister nie ustaje w wysiłkach, by radcę pozbawić zawodu

Prawnicy Prawo karne

Minister Sprawiedliwości nalega, aby Izba Dyscyplinarna wykluczyła z samorządu radców prawnych osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Już po raz drugi minister złożył kasację. Jego zdaniem kara zawieszenia na pięć lat jest rażąco niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego deliktu i stopnia winy obwinionego.

Zdawalność na aplikacje adwokackie i radcowskie lepsza niż w 2020 r.

Prawnicy

1433 osoby zdały na aplikację adwokacką, 1815 na aplikację radcowską - to wstępne wyniki egzaminów, które odbyły się w sobotę, 25 września, w całym kraju. Na aplikacje notarialną dostało się z kolei 453 osoby, a na komorniczą - 114. Ci, którzy otrzymali wynik pozytywny mają dwa lata od otrzymania uchwały by starać się o wpis na listę aplikantów.

#hack4law – będą pracować nad rozwiązaniami dla wymiaru sprawiedliwości

Nowe technologie

Od piątku aż do niedzieli (1-3 października) odbędzie się wyjątkowy, wirtualny hackathon - #hack4law, skierowany do wymiaru sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia pięcioosobowe zespoły będą projektować, usprawniające codzienne funkcjonowanie sądów, rozwiązania IT.

Prokurator, a nie sąd, ma decydować o małym świadku koronnym
Nasz news

Prokurator, a nie sąd, ma decydować o małym świadku koronnym

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu konsekwentnie zwiększa uprawnienia prokuratorów. Nie inaczej jest z kolejną propozycją zmian w Kodeksie karnym. To na wniosek prokuratora sąd będzie musiał nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie wobec skruszonego przestępcy, który ujawni z kim współpracował. Obecnie taką decyzję podejmuje sędzia.

Areszty w Polsce nadużywane - państwo płaci milionowe odszkodowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W latach 2015-2020 odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie otrzymały 553 osoby, a zadośćuczynienie 1 199 osób. W sumie pochłonęły one 78 978 437 zł z budżetu państwa. Fundacja Fundacja Court Watch Polska, która analizowała konkretne przypadki stosowania aresztów, wystąpiła do premiera o podjęcie niezwłocznych działań w celu rozwiązania problemu

Misztal-Konecka, Łochowski i Łodko - kandydatami na prezesa Izby Cywilnej SN

Prawnicy

Sędziowie Marcin Łochowski, Mariusz Łodko i Joanna Misztal-Konecka - to kandydaci na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Sędziów tej Izby 27 września br. przy trzeciej próbie wyłoniło kandydatów, aby przedstawić ich prezydentowi. Są to wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W wyborze nie brali udziału tzw. starzy sędziowie.

Polecamy książki prawnicze
Wersy piosenki „Klauni” śpiewanej przez Franka Sinatrę: „Niekiepski cyrk … Tworzymy tu … Po ziemi idę ja… A ty wśród chmur…. A klauni, gdzie?” przychodzą nam do głowy ilekroć wchodzimy do gmachu Sądu Najwyższego, by przed Izbą Dyscyplinarną bronić sędziego w sprawie o pozbawienie immunitetu. To skojarzenie fatalnie świadczy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bowiem żadnemu adwokatowi sąd nie powinien kojarzyć się z cyrkiem - piszą adwokaci Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Projektowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po raz kolejny ogranicza liczbę spraw, w których sądy - tym razem drugiej instancji - mają z urzędu sporządzać uzasadnienia. Celem - jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości - jest odciążenie sędziów, którzy mają masę spraw. Prawnicy podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo ograniczenie dostępu do uzasadnień to kolejny krok do obniżania standardu prawa do sądu i rzetelnego procesu.
Patrycja Rojek-Socha
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Trzech sędziów Sądu Najwyższego pyta skład 7-osobowy, czy z przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł oceniać, że postępowanie pojednawcze nie jest pozorne. Czy dopuszczalne jest ustalenie, że nie przerwało ono biegu przedawnienia roszczenia? - wątpliwości nasuwają się w związku z rozbieżnymi orzeczeniami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2021
Prawo cywilne

Zdalne rozprawy... czy oszczędność czasu jest najważniejsza?

Wymiar sprawiedliwości
Z ogromnym niepokojem przyjmuję wszystkie entuzjastyczne oceny wprowadzenia w sądownictwie, rozpraw online, choć usprawiedliwia je Covid. Oczywiście zdalne rozprawy są znaczną oszczędnością czasu dla...
Dorota Kulińska
27.09.2021

W całym kraju egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Prawnicy
W sobotę 25 września 2021 r. od godz. 11 w całym kraju po raz szesnasty przeprowadzane są państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz czternasty -...
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2021

Adwokaci apelują o rozwiązanie problemu stawek za pomoc prawną z urzędu

Wymiar sprawiedliwości
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” skierowało list otwarty z apelem do władz o przyjęcie regulacji gwarantujących poszanowanie konstytucyjnych praw majątkowych adwokatów i radców prawnych,...
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2021

SN: Nie można kwestionować statusu sędziów w Izbie Karnej - postanowienie-polemika

Prawo karne Prawnicy
Trzej sędziiowie Izby Karnej - Marek Motuk, Antoni Bojańczyk i Igor Zgoliński - którzy zostali wybrani do SN przez nową Krajową Radę Sądownictwa, skrytykowali postanowienie innego składu w tej samej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2021

Prawnicy liderzy jutra - 35 nominowanych w konkursie

Prawnicy
Trzydziestu pięciu młodych, ale już z dorobkiem prawników, zostało nominowanych do nagród w tegorocznej, dziesiątej już edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”. Jest wśród nich...
Krzysztof Sobczak
24.09.2021

Weszła w życie nowelizacja uzupełniająca przepisy o ochronie konsumentów

Prawo cywilne Rynek i konsument
Od piątku obowiązuje uchwalona w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla....
Grażyna J. Leśniak
24.09.2021

Kancelaria Hoogells rozwija praktykę prawa zamówień publicznych

Prawnicy Zamówienia publiczne
Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, ekspert w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. W kancelarii objął stanowisko Head of...
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie

Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Brak możliwości całkowitego ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej powoduje, że podejmowanie ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych za pośrednictwem spółki cywilnej może stanowić...
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021

Sędziowie sądów apelacyjnych też nie chcą orzekać z "nowymi"

Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej sędziów występuje do prezesów sądów z oświadczeniem, że nie chcą orzekać w składach z "nowymi" sędziami, powołanymi lub nominowanymi po rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa....
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2021

Kara ma odstraszać, nie wychowywać – MS zmienia filozofię karania

Wymiar sprawiedliwości
Obecnie sąd wymierza karę, uwzględniając także stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić – m.in....
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2021

Minister sprawiedliwości liczy na projekt generalnej reformy sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości
Dla mnie jako ministra sprawiedliwości i lidera Solidarnej Polski nie ma projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną SN. Jest dla mnie projekt generalnej reformy, dokończenia tego, co zostało...
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2021

Ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej szybko nie będzie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wbrew zapowiedziom przedstawicieli rządu i polityków PiS, projektu ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego raczej we wrześniu nie będzie. Poinformował o tym w czwartek...
Krzysztof Sobczak
23.09.2021

TSUE oceni nowe zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z "podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji" -...
Renata Krupa-Dąbrowska
23.09.2021

Izba Dyscyplinarna pozbawiła sędziego SN Marka Pietruszyńskiego immunitetu

Prawnicy
W czwartek 23 września Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziemu Izby Karnej tego sądu Markowi Pietruszyńskiemu, z powodu - jak stwierdzono w sentencji - pozbawienia bezprawnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.09.2021

NIK: Zmiany w prawie miały zwiększyć zatrudnienie więźniów, a zwiększyły ryzyko korupcji

Prawo karne
Ideą przyświecającą powstawaniu przywięziennych zakładów pracy była resocjalizacja poprzez zatrudnienie. Aby to ułatwić w Prawie Zamówień Publicznych wprowadzono specjalne wyłączenie dla zamówień na...
Agnieszka Matłacz
23.09.2021

11 sędziów z Krakowa odmawia orzekania z "nowymi"

Wymiar sprawiedliwości
Po sądach warszawskim, olsztyńskim, częstochowskim czas na Sąd Okręgowy w Krakowie. Jak dowiedziało się Prawo.pl, jedenaścioro sędziów napisało oświadczenia do prezesa, że odmawiają rozpoznawania...
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2021

Formularze uzasadnień źle oceniane przez karnistów, wielu sędziów nie chce ich stosować

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mimo upływu dwóch lat formularze uzasadnień w sprawach karnych nadal są dla sędziów twardym orzechem do zgryzienia, a adwokaci i radcy mówią wprost, że niejednokrotnie muszą tłumaczyć klientom co z...
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2021

Sędzia Barańska-Małuszek: MS chce poprawić procedurę cywilną, a dalej ogranicza prawo do sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Projekt nowelizacji procedury cywilnej częściowo jest odpowiedzią na problemy, z jakimi po zmianach z 2019 r. borykali się sędziowie. Zmiany nie są jednak wystarczające, a co więcej, wiele z nich...
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2021

Akademia Koźmińskiego nie chciała wykładów sędziego Tulei, ale zmienia zdanie

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zastosowała się do decyzji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i krajowego wicerzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika i zerwała współpracę z...
Krzysztof Sobczak
22.09.2021

NSA: Niewłaściwie powołani sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie istnieje w obrocie prawnym uchwała, która powołała na urząd kilku sędziów, w tym obecną prezes tej Izby Joannę Lemańską i sędziego Aleksandra Stępkowskiego, który jest rzecznikiem prasowym całego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2021

Komitet PAN oczekuje przestrzegania prawa przy tworzeniu listy czasopism

Szkolnictwo wyższe
Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków od redakcji czasopism naukowych w celu opracowania nowego wykazu czasopism naukowych. A Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przypomina...
Krzysztof Sobczak
22.09.2021

TK: Rozprawa w sprawie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym odroczona do 30 września

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Konstytucyjny w środę 22 września wrócił w pełnym składzie do sprawy z wniosku premiera dotyczącej zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Trybunał zajmuje się tą sprawą od marca, ale...
Krzysztof Sobczak
22.09.2021

Prezydent zwleka z nominacją nowych asesorów - interwencja RPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Tegoroczni absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie zostali dotychczas powołani na stanowisko asesora sądowego. W sierpniu KRS skierowała w tej sprawie wnioski i dotąd nie wyznaczono...
Krzysztof Sobczak
22.09.2021

Prof. Kustra-Rogatka: Jeśli rząd nie zapłaci kary za Turów, KE ją potrąci z funduszy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Niezapłacenie kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie w chodzi w rachubę. Jeżeli Polska konsekwentnie będzie odmawiać zapłacenia kary, można spodziewać się potrącenia...
Krzysztof Sobczak
22.09.2021

TK ma dziś wrócić do sprawy wyższości prawa unijnego nad krajowym

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W środę od godziny 11.00 Trybunał Konstytucyjny ma kontynuować rozprawę w sprawie wniosku premiera dotyczącego zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w traktatach. To już kolejny...
Agnieszka Matłacz
22.09.2021

Izba Dyscyplinarna: Skromny Sylwester i fatalny początek 2020 r. dla pani prokurator

Prawnicy Prokuratura
Przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego stanęła we wtorek, 21 września br. prokurator Sylwia C. z Torunia, której postawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Miała bowiem 0,6...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2021

Sąd zważył co następuje – trudny język psuje uzasadnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie pisząc uzasadnienia orzeczeń nadal myślą przede wszystkim o instancji odwoławczej. A to z kolei powoduje, że brakuje w nich zwięzłości, przejrzystości, a użyte zwroty - rodem z poprzedniej...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2021
1  2  3  4  5    2346
 • Aktualności
  • #hack4law – będą pracować nad rozwiązaniami dla wymiaru sprawiedliwości

   Od piątku aż do niedzieli (1-3 października) odbędzie się wyjątkowy, wirtualny hackathon - #hack4law, skierowany do wymiaru sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia pięcioosobowe zespoły będą projektować, usprawniające codzienne funkcjonowanie sądów, rozwiązania IT.
  • Na wniosek, nie z urzędu - sądy coraz rzadziej muszą pisać uzasadnienia

   Projektowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po raz kolejny ogranicza liczbę spraw, w których sądy - tym razem drugiej instancji - mają z urzędu sporządzać uzasadnienia. Celem - jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości - jest odciążenie sędziów, którzy mają masę spraw. Prawnicy podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo ograniczenie dostępu do uzasadnień to kolejny krok do obniżania standardu prawa do sądu i rzetelnego procesu.
  • Zdawalność na aplikacje adwokackie i radcowskie lepsza niż w 2020 r.

   1433 osoby zdały na aplikację adwokacką, 1815 na aplikację radcowską - to wstępne wyniki egzaminów, które odbyły się w sobotę, 25 września, w całym kraju. Na aplikacje notarialną dostało się z kolei 453 osoby, a na komorniczą - 114. Ci, którzy otrzymali wynik pozytywny mają dwa lata od otrzymania uchwały by starać się o wpis na listę aplikantów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Niezły cyrk w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

   Wersy piosenki „Klauni” śpiewanej przez Franka Sinatrę: „Niekiepski cyrk … Tworzymy tu … Po ziemi idę ja… A ty wśród chmur…. A klauni, gdzie?” przychodzą nam do głowy ilekroć wchodzimy do gmachu Sądu Najwyższego, by przed Izbą Dyscyplinarną bronić sędziego w sprawie o pozbawienie immunitetu. To skojarzenie fatalnie świadczy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bowiem żadnemu adwokatowi sąd nie powinien kojarzyć się z cyrkiem - piszą adwokaci Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois.
  • Zdalne rozprawy... czy oszczędność czasu jest najważniejsza?

   Z ogromnym niepokojem przyjmuję wszystkie entuzjastyczne oceny wprowadzenia w sądownictwie, rozpraw online, choć usprawiedliwia je Covid. Oczywiście zdalne rozprawy są znaczną oszczędnością czasu dla wszystkich uczestników, ale czy forma ta nie wpływa na możliwość rzetelnego rozpoznania sprawy przez sąd, a szczególnie na możliwość właściwej oceny materiału dowodowego? - pisze adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Sędzia Barańska-Małuszek: MS chce poprawić procedurę cywilną, a dalej ogranicza prawo do sądu

   Projekt nowelizacji procedury cywilnej częściowo jest odpowiedzią na problemy, z jakimi po zmianach z 2019 r. borykali się sędziowie. Zmiany nie są jednak wystarczające, a co więcej, wiele z nich uderza w prawo do sądu. To kolejny krok, którego celem jest, by sędzia załatwił jak najwięcej spraw przy biurku, bez kontaktu z obywatelem i to z przyczyn formalnych umorzeniem, albo zwrotem sprawy
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

   Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
  • Prezydent podpisał pakiet zmian w procedurze cywilnej

   Zmiany regulacji dotyczących wnoszenia pism procesowych do sądu, przepisów dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących uprawnienia do ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu - to m.in. cele nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
  • Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

   Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Izba Dyscyplinarna: Minister nie ustaje w wysiłkach, by radcę pozbawić zawodu

   Minister Sprawiedliwości nalega, aby Izba Dyscyplinarna wykluczyła z samorządu radców prawnych osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Już po raz drugi minister złożył kasację. Jego zdaniem kara zawieszenia na pięć lat jest rażąco niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego deliktu i stopnia winy obwinionego.
  • SN: Najwyższy czas na uchwałę w sprawie skutków wezwania do próby ugodowej

   Trzech sędziów Sądu Najwyższego pyta skład 7-osobowy, czy z przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł oceniać, że postępowanie pojednawcze nie jest pozorne. Czy dopuszczalne jest ustalenie, że nie przerwało ono biegu przedawnienia roszczenia? - wątpliwości nasuwają się w związku z rozbieżnymi orzeczeniami.
  • SN: Nie można kwestionować statusu sędziów w Izbie Karnej - postanowienie-polemika

   Trzej sędziiowie Izby Karnej - Marek Motuk, Antoni Bojańczyk i Igor Zgoliński - którzy zostali wybrani do SN przez nową Krajową Radę Sądownictwa, skrytykowali postanowienie innego składu w tej samej kwestii - badania istnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z powodu niewłaściwej obsady sądu. Stwierdzili w postanowieniu, że sędziowie wybrani przez nową KRS są sędziami.
  Zobacz więcej