Temat dnia

Koniec pandemii to zdarzenie niepewne, a skład sądu może naruszać prawo do sprawiedliwego procesu

Sędziowie mają wątpliwości natury konstytucyjnej, czy sąd w składzie jednoosobowym, wynikającym z epizodycznych przepisów covidowych, jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skoro ustawa nie podała wyraźnego terminu zakończenia okresu jej obowiązywania. Co więcej, nie uzależnia się tego końcowego terminu od zdarzenia przyszłego.

Sprzeciw grupy sędziów wobec losowania do nowej izby SN

Prawnicy

Siedmioro sędziów Sądu Najwyższego złożyło zastrzeżenia do przeprowadzonego losowania 33 sędziów - kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Twierdzą, że dokonywanie takiego wyboru spośród jednej trzeciej całego składu osobowego Sądu Najwyższego jest wyborem iluzorycznym i pozornym. A ponadto sprzecznym z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W SN wylosowano kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 9 sierpnia odbyło się Kolegium Sądu Najwyższego, na którym wylosowani zostali sędziowie - kandydaci do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I Prezes 33 nazwiska przedstawi prezydentowi. Wśród wylosowanych są "starzy" sędziowie, ale także ci z wyłonieni przez nową KRS oraz osoby, które orzekały wcześniej w zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej.

PiS zapowiada przyspieszenie w sprawie sędziów pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do października kwestia sędziów pokoju zostanie rozwiązana, nie widzę żadnych przeciwskazań w tym obszarze - zadeklarował we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że przepisy będą przyjmowane "w pewnym pakiecie", ale nie wyjaśnił, jakie jeszcze rozwiązania ten pakiet miałby zawierać.

W SN spór sędziowski Zaradkiewicz - Żurek i pierwsze testy niezawisłości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Najwyższego wpłynęły trzy pierwsze sprawy o zbadanie niezawisłości i niezależności sędziów tego sądu wszczęte przez sędziego Izby Cywilnej Kamila Zaradkiewicza, który jest stroną w sporze. Testowi niezależności zostaną poddani sędziowie: Jolanta Frańczak, Daniel Miąsik oraz prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski, a więc sędziowie którzy otrzymali nominację przed grudniem 2017 r.

Sąd Najwyższy wyjaśni problemy z doręczeniami w czasie pandemii

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Do Izby Pracy Sądu Najwyższego wpłynęło ważne zagadnienie prawne, czy skuteczne jest doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem pełnomocnikowi strony, będącemu radcą prawnym za pośrednictwem operatora pocztowego bez uprzedniego wydania zarządzenia o odstąpieniu od doręczenia w czasie pandemii wirusa Covid-19.

Polecamy książki prawnicze
Sąd odmówił unieważnienia umowy sprzedaży gruntu z powodu prawa pierwokupu. Powód nie prowadził na nieruchomościach będących przedmiotem współwłasności pomiędzy stronami gospodarstwa rolnego w myśl przepisów prawa cywilnego, wobec czego nie przysługiwało mu prawu pierwokupu udziału jego byłej żony - orzekł sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach - taką zmianę w przepisach o pieczy naprzemiennej przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu takie rozwiązanie stanie się wyraźniejszą podstawą materialnoprawną orzekania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem i przyczyni się do jej upowszechniania.
Krzysztof Sobczak
09.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu. Jeśli notariusz nie ma prawa uzyskiwać przychodów z najmu i rozliczać kosztów z nim związanych, mąż prowadzący działalność syndyka może rozliczyć koszty tylko proporcjonalnie do swojego udziału w wartości nieruchomości.
Wiesława Moczydłowska
09.08.2022
Prawnicy PIT

Sędzia Igor Tuleya przywrócony do orzekania, ale decyzja uchylona

Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Igor Tuleya został po dwóch latach przywrócony w piątek do orzekania. Decyzję o wykonaniu nakazującego to orzeczenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga podjęła kierująca od marca br. Sądem...
Krzysztof Sobczak
08.08.2022

Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala...
Krzysztof Koślicki
08.08.2022

Ustawienie przetargu często jest łatwe, ale nie bezkarne

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse
Trudności dowodowe w przypadku zmów przetargowych sprawiają, że nieuczciwym przedsiębiorcom ustawianie przetargów często uchodzi na sucho. Są jednak sposoby na wykazanie, że doszło do zawarcia...
Regina Skibińska
08.08.2022

Prezes PiS zapowiada zmianę polityki wobec Unii Europejskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu - zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wykazaliśmy maksimum dobrej woli,...
Krzysztof Sobczak
08.08.2022

Od września nowe stawki opłat dla adwokatów i radców

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości zmienia rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie. Ograniczają się one jedynie do określenia stawek minimalnych w sprawach nieletnich, takich jak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2022

Dzięki serwitutom i królewskim prawom niektórym chrustu nie zabraknie

Samorząd terytorialny
Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko...
Robert Horbaczewski
06.08.2022

Odstraszać, nie wychowywać? Sejm na razie nie rozpatrzy weta Senatu do zaostrzania kar

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kara 25 lat więzienia zastąpiona 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzane kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej,...
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
05.08.2022

Za list do RPO skazany zapłaci sam, o telefon też będzie trudniej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych osadzonych i zasad korespondencji, kara karceru, a także prawo skazanego do skargi - to budzące najwięcej kontrowersji zmiany wprowadzone nowelą do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

Będą duże zmiany w wykonywaniu kary więzienia - ustawa ostatecznie uchwalona

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy tarczy antycovidowej rozszerzyły możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku pozbawienia wolności. Z zastrzeżeniem, że sama "kara" nie...
Patrycja Rojek-Socha
05.08.2022

Zwrot marży kredytobiorcom czekającym na wpis do księgi - senackie poprawki przyjęte

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Korki w księgach wieczystych coraz dłuższe. Rząd chce więc, by banki zwracały kredytobiorcom marżę pomostową pobieraną za okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a notariusze dokonywali...
Renata Krupa-Dąbrowska
05.08.2022

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej - weto Senatu odrzucone

Wymiar sprawiedliwości
Ustawa, według której m.in. Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej (IWSW) miałby odpowiadać za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub...
Patrycja Rojek-Socha
05.08.2022

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

Senat chce, by Rzecznik Finansowy mógł reprezentować pokrzywdzonych w sporach grupowych

Prawo cywilne Rynek i konsument
Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowela przyznaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

SN rozstrzygnie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną przy zawieszonym postępowaniu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Kodeks postępowania cywilnego w ogóle nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego przez powoda lub pozwanego, jako strony w procesie restrukturyzacyjnym dotyczącym firm....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

KE: Ocena zmian w polskich sądach przy pierwszym wniosku o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska będzie musiała wykazać, że cele określone w tzw. kamieniach milowych zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności...
Krzysztof Sobczak
04.08.2022

Trąbienie to nie wykroczenie, gdy przyłączamy się do pokojowego protestu

Prawo karne Policja
Osoby biorące udział w spontanicznych demonstracjach przeciwko decyzjom władz i wyrażające swoje poglądy, są legitymowane przez policję i spisywane. Stawia się im zarzuty zakłócania porządku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.08.2022

Wkrótce nowe opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Prawnicy Zamówienia publiczne
Z opublikowanych w środę projektów nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych wynika, że wprowadzone zostaną nowe stawki minimalne w...
Krzysztof Koślicki
03.08.2022

Unijne prawo wymaga już zachowania tożsamości dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo unijne
Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej,...
Krzysztof Sobczak
03.08.2022

Adwokaci w przyszłym roku dostaną mLegitymacje

Prawnicy Nowe technologie
Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące wdrożenia produkcji elektronicznej legitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego, prawników zagranicznych oraz adwokatów...
Krzysztof Sobczak
03.08.2022

Sampławski: Uchwała frankowa Sądu Najwyższego sprzeczna z prawem Unii

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w sprawach frankowych wypracował koncepcję sprzeczną z prawem Unii Europejskiej. Skutkiem jest bezprawne pozbawianie frankowiczów przez sądy odsetek od kwot...
Kacper Sampławski
03.08.2022

NSA odpowie, czy można uchylać decyzję reprywatyzacyjną na podstawie sytuacji sprzed obowiązywania ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2020 r., wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2022

Raport komisji: Dużo przypadków pedofilii w rodzinach i w Kościele

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W większości spraw, które trafiły do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, wskazanym sprawcą była osoba niespokrewniona z ofiarą, ale aż w 38 proc. przypadków był to członek rodziny. Jeśli natomiast...
Krzysztof Sobczak
02.08.2022

TSUE: Małoletni cudzoziemiec bez opieki ma prawo do odwołania się do sądu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rozporządzenie Dublin III w związku z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej skutecznie przyznaje prawo do odwołania do sądu małoletniego bez opieki przeciwko postanowieniu o odmowie opieki. Z...
Krzysztof Sobczak
02.08.2022

Ustawa czeka na wejście w życie - część poprawczaków zmieni się w okręgowe ośrodki wychowawcze

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jednym ze skutków ustawy o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich ma być tworzenie, na bazie części z dotychczasowych poprawczaków, okręgowych ośrodków wychowawczych. Mają w nich znaleźć się...
Patrycja Rojek-Socha
02.08.2022

Brak nadzoru i pomocy medycznej, głodzenie, zmuszanie do pracy zwierząt chorych jest karalne

Prawo karne Środowisko
Ostatnie przypadki pogryzienia i zagryzienia ludzi przez psy wskazują na ewidentne zaniedbania opiekuna. Zwierzęta pozostawione bez opieki i nie karmione to często element znęcania się i zadawania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2022

Frankowicze grożą pozwami wobec Skarbu Państwa za odsetkową uchwałę SN

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Wśród frankowiczów i ich prawników wrze. Wszystko przez skutki siódemkowej uchwały Sądu Najwyższego. Ostatnio na tej podstawie sądy powszechne pozbawiają frankowiczów ogromnych odsetek należnych po...
Jolanta Ojczyk
02.08.2022

Niedbalstwo czy błąd pełnomocnika nie zawsze pokryje ubezpieczenie OC

Prawo cywilne Prawnicy
Jeśli adwokat lub radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o dużej wartości, to powinien ubezpieczyć się na większą sumę niż przewidują to generalne ubezpieczenia OC. Inaczej będzie płacił...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2022
1  2  3  4  5    2391
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski