Temat dnia

Ośrodki kuratorskie skuteczną szansą na wsparcie zagubionego nastolatka

Ośrodki kuratorskie, wzmocnione m.in. ubiegłoroczną ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, są jednymi z tych środków wychowawczych, które - jak podkreślają kuratorzy - działają najskuteczniej. Są też najtańsze i nieizolacyjne. Młodzi ludzie mają w nich szansę nie tylko na resocjalizację, readaptację, ale też na wypracowanie planu życiowego. Tyle że ośrodków przydałoby się więcej, powinny też dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.

Tymczasowe areszty i jawność w sądach - już wkrótce XIII Konferencja Fundacji Court Watch Polska

Wymiar sprawiedliwości

Jakie wyzwania stoją przed polskimi sądami z perspektywy obywateli? - m.in. na tym zastanawiać się będą uczestnicy Konferencji Fundacji Court Watch Polska. Przedstawione zostaną wyniki najnowszych badań dotyczących dwóch istotnych kwestii - stanu przestrzegania zasady jawności w sądach oraz stosowania tymczasowych aresztowań. Dyskusja będzie też dotyczyła posiedzeń zdalnych, który zadomowiły się już w sądowej rzeczywistości.

NRA: Połączenie samorządów prawniczych niezgodne z Konstytucją

Prawnicy

Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego oraz samorządów tych zawodów zaufania publicznego na podstawie arbitralnej decyzji politycznej, byłoby niezgodne z wyrażonymi w Konstytucji: zasadami demokratycznego państwa prawnego, zakazem nadmiernej ingerencji, ochroną praw nabytych, należytą ochroną zawodów zaufania publicznego, a także ochroną prawa własności - podkreśla w swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Praca kuratora sądowego niezastąpiona, ale wymaga dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości

Wymiar sprawiedliwości

Świat się zmienia, podobnie jak społeczeństwo i podopieczni kuratorów sądowych. Ich praca, obowiązki i rola jaką odgrywają w wymiarze sprawiedliwości powinna to uwzględniać. Ważne też, by sama pozycja kuratorów była wzmacniana, bo to, co robią ma istotne znaczenie - choćby dla sędziów, którzy rozpatrują daną sprawę. O wyzwaniach, oczekiwaniach i możliwościach stojących przed kuratorami sądowymi rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 22 września we Wrocławiu.

Kobieta jak rzecz - na dehumanizację są paragrafy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kobieta jako dobytek, nieco bardziej wartościowy od zwierząt, ale nadal jako własność mężczyzny, w dodatku bez prawa decydowania - o takich wizjach patriarchatu mówili uczestnicy niedawnej konwencji założycielskiej Fundacji Patriarchat. Prawnicy widzą w tym treści dehumanizacyjne i poniżające, co może być podstawą do drogi sądowej. Wskazują, że fundacja odwołująca się do takiej ideologii, nie powinna zostać przez sąd zarejestrowana.

SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia Kozielewicz. – Przyczyną wszczęcia postępowania był błąd sądu polegający na nie zwolnieniu z odbywania kary skazanego w dozorze elektronicznym. Jednak przedłużenie dozoru było winą innego sędziego - orzekł SN.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Prawnicy borykają się z brakiem szacunku dla ich zawodów, ale i samego prawa. Zarówno komornicy, jak i prokuratorzy, adwokaci czy sędziowie odczuwają coraz większy stres w swojej pracy. Spotykają się z agresją słowną i fizyczną. Stresuje ich nadmiar pracy, nieprzewidywalne zmiany prawa czy stosowanie przez władzę "efektu mrożącego".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
23.09.2023
Prawnicy
Żołnierze wspierający Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią zostali wyposażeni w niektóre uprawnienia, które posiadają funkcjonariusze Straży Granicznej. Analogicznie - mają także takie same obowiązki. Nie mogą zatem przy legitymowaniu obywateli odmówić podania swojego imienia i nazwiska.
Regina Skibińska
23.09.2023
Wojsko
Zawód kuratora sądowego, głównie z powodu wynagrodzeń, stał się zawodem mało atrakcyjnym. Jest coraz mniej chętnych, a osoby o dużych kwalifikacjach przechodzą do innej pracy. To trzeba zatrzymać - mówi w rozmowie z Prawo.pl Dariusz Palmirski, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. Zapowiada opracowanie przez nią propozycji długofalowych zmian.
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2023
Wymiar sprawiedliwości

Prof. Kardas: Władza wymusi posłuch sędziów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli sędziowie będą pomijać przepisy noweli kodeksu karnego i stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka, to władza wykonawcza podejmie prawdopodobnie wszelkie działania, aby skutecznie temu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023

Kolejny korzystny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów może "odkorkować" sądy

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Szczęśliwie Trybunał w Luksemburgu kolejny raz stanął po stronie frankowiczów, gwarantując im szeroką ochronę w myśl przepisów prokonsumenckich, co pozwoli na przyspieszenie ich procesów i jeszcze...
Marcin Szołajski
22.09.2023

SN: Sędzia postawiła się przełożonemu, ale nie złamała etyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sędzia nie ma obowiązku etycznego darzenia sympatią przełożonego. Ma prawo też do wypowiadania swoich opinii, co uczyniła obwiniona sędzia wojskowa. Nie jest to złamanie zasad etycznych ani godności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.09.2023

TSUE wydał w czwartek ważny wyrok, przyspieszy rozpoznawanie spraw frankowych

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Jeśli zapis umowny jest w już rejestrze klauzul niedozwolonych, sąd nie musi go każdorazowe badać w postępowaniu indywidualnym, a bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec kredytobiorców, nawet...
Regina Skibińska
21.09.2023

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę...
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023

Ugody z bankiem: Czasami propozycje są korzystne dla frankowiczów

Banki Kredyty frankowe
Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej...
Regina Skibińska
21.09.2023

UODO sprawdza czy ChatGTP nie narusza RODO

Nowe technologie RODO
ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat zainteresowanego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana. Skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. że przetwarza...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Przewiduje ona m.in. ustalanie przez rząd z Prezydentem RP priorytetów w zakresie...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
20.09.2023

Uchwała SN: Za oczywisty błąd sędzia nie odpowiada, tylko za zbrodnię sądową

Błąd w zakresie wykładni i stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego albo oceny dowodów, jeżeli nie stanowi rażącej i oczywistej obrazy przepisów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023

SN: Cofnięcie prawa jazdy w zbiegu z zakazem prowadzenia pojazdów

Prawo karne
Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023

Nowotwór bez taryfy ulgowej w sądzie. Chory frankowicz zwykle czeka jak inni

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.09.2023

Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory
Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej....
Rafał Rozwadowski
20.09.2023

Miejsce "bestii" za kratami? Polska o krok od bezwzględnego dożywocia

Prawo karne
Od pierwszego października br., sędzia wymierzając karę dożywotniego więzienia, będzie mógł orzec zakaz warunkowego zwolnienia. Polska wprowadza takie rozwiązanie mimo orzeczeń ETPC, który...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023

Coraz bliżej zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Prawnicy
Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady...
Patrycja Rojek-Socha
20.09.2023

HFPC: Areszty w Polsce nadal przewlekłe, szwankuje m.in. orzecznicza praktyka

Wymiar sprawiedliwości
Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym. W świetle standardów wynikających z art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymagane jest, by...
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2023

Sędzia Matras: Czy sądy jeszcze są potrzebne? Są prokuratorzy…

Prawo karne
Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023

Układ zamiast upadłości, nowy patent na likwidację firmy

Prawo gospodarcze
W postępowaniu restrukturyzacyjnym można osiągnąć taki sam cel jak w upadłości, ale bez kosztów syndyka i postępowania upadłościowego. A doskonałym narzędziem do tego celu może być układ. Nie...
Renata Krupa-Dąbrowska
19.09.2023

III edycja konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy" - trwają zapisy

Prawnicy Prawo gospodarcze
28 września w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbędzie się konferencja "Adwokat dla Przedsiębiorcy". Jest to kolejna, III już edycja cyklicznej konferencji organizowanej przez samorząd zawodowy...
Ret
19.09.2023

SN: Obecność obrońcy w sądzie odwoławczym nie wystarczy

Prawo karne Prawnicy
Niesprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę przez sąd II instancji, mimo zgłoszenia takiego wniosku, może nastąpić jedynie wyjątkowo, jeśli nie naruszy to standardów rzetelnego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023

Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej lepiej uważać

Samorząd terytorialny Wojsko
Czy osobom, które podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, a pobierają m.in. zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy też świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne,...
Maria Dec-Kiełb
19.09.2023

Pięć lat więzienia za uchylanie się od zadośćuczynienia

Wymiar sprawiedliwości
Już 1 października w Kodeksie karnym pojawi się nowy typ przestępstwa. Za uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo...
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2023

Zbrodnia agresji przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze

Zbrodnia agresji a orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze - już w najbliższą środą 20 września, Project Sunflowers i EU Project Pravo-Justice organizują webinar poświęcony tej...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

Obiecanki cacanki, ale za wyborcze można pozwać

Obietnice wyborcze składane przez polityków oraz partie polityczne - posiadające z mocy ustawy osobowość prawną - mogą zostać uznane za przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Chodzi...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

SN: Dobre zdrowie i sumienna służba to za mało, by prokurator pracował dalej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Możliwość dalszego zajmowania stanowiska prokuratora stanowi wyjątek od zasady, według której z dniem osiągnięcia określonego wieku prokurator przechodzi w stan spoczynku – orzekł Sąd Najwyższy....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2023

MS chce, by prokurator był częściej na sali sądowej

Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy, w tym sędziowie, od dawna podkreślają, że przepis sankcjonujący nieobecność prokuratora na sali sądowej powinien ulec zmianie. Chodzi - przypomnijmy - o sprawy, w których postępowanie...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne - ale bez obrońcy

Rynek Prawo gospodarcze Finanse
Pod koniec września wejdą w życie zmiany ważne dla całego rynku finansowego. Wprowadzają one szereg istotnych nowości, także dotyczących postępowań wyjaśniających przed Urzędem Komisji Nadzoru...
Inga Stawicka
18.09.2023

Roszczenia dotyczące waloryzacji mogą obrócić się przeciwko bankom

Wymiar sprawiedliwości
Kredytobiorcy obawiają się zapowiadanych przez banki żądań waloryzacji, czyli urealnienia kwoty kredytu, która od momentu jego udostępnienia straciła do dziś na wartości. Pełnomocnicy frankowiczów...
Regina Skibińska
18.09.2023
1  2  3  4  5    1754
 • Aktualności
  • Czego boją się prawnicy?

   Prawnicy borykają się z brakiem szacunku dla ich zawodów, ale i samego prawa. Zarówno komornicy, jak i prokuratorzy, adwokaci czy sędziowie odczuwają coraz większy stres w swojej pracy. Spotykają się z agresją słowną i fizyczną. Stresuje ich nadmiar pracy, nieprzewidywalne zmiany prawa czy stosowanie przez władzę "efektu mrożącego".
  • Ośrodki kuratorskie skuteczną szansą na wsparcie zagubionego nastolatka

   Ośrodki kuratorskie, wzmocnione m.in. ubiegłoroczną ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, są jednymi z tych środków wychowawczych, które - jak podkreślają kuratorzy - działają najskuteczniej. Są też najtańsze i nieizolacyjne. Młodzi ludzie mają w nich szansę nie tylko na resocjalizację, readaptację, ale też na wypracowanie planu życiowego. Tyle że ośrodków przydałoby się więcej, powinny też dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.
  • Kobieta jak rzecz - na dehumanizację są paragrafy

   Kobieta jako dobytek, nieco bardziej wartościowy od zwierząt, ale nadal jako własność mężczyzny, w dodatku bez prawa decydowania - o takich wizjach patriarchatu mówili uczestnicy niedawnej konwencji założycielskiej Fundacji Patriarchat. Prawnicy widzą w tym treści dehumanizacyjne i poniżające, co może być podstawą do drogi sądowej. Wskazują, że fundacja odwołująca się do takiej ideologii, nie powinna zostać przez sąd zarejestrowana.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Przewodniczący KRK: Wynagrodzenia, większe kompetencje – zawód kuratora trzeba uatrakcyjnić

   Zawód kuratora sądowego, głównie z powodu wynagrodzeń, stał się zawodem mało atrakcyjnym. Jest coraz mniej chętnych, a osoby o dużych kwalifikacjach przechodzą do innej pracy. To trzeba zatrzymać - mówi w rozmowie z Prawo.pl Dariusz Palmirski, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. Zapowiada opracowanie przez nią propozycji długofalowych zmian.
  • Prof. Kardas: Władza wymusi posłuch sędziów

   Jeśli sędziowie będą pomijać przepisy noweli kodeksu karnego i stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka, to władza wykonawcza podejmie prawdopodobnie wszelkie działania, aby skutecznie temu zapobiegać. Od sędziów wymaga się bowiem konformizmu, jeśli nie można uzyskać sympatii dla przyjmowanych rozwiązań. Zagrożenie sankcjami dyscyplinarnymi ma na celu wymuszenie bezwzględnego posłuchu sędziów - uważa prof. Piotr Kardas z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Sędzia Matras: Czy sądy jeszcze są potrzebne? Są prokuratorzy…

   Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie prokurator zaczyna odgrywać wiodącą rolę. Tak jest i w nowych zmianach w kodeksie karnym – pisze Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego. - Może sądy rzeczywiście już niedługo władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą potrzebne? Są przecież prokuratorzy – dodaje.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  • Zaniedbywanie spadkodawcy spowoduje utratę spadku

   Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale też zaniedbywanie w potrzebie - będą nowymi przesłankami niegodności dziedziczenia. Problem jednak w tym, że skorzystanie z nich może być trudne i czasochłonne. Nie wystarczy akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Trzeba będzie dysponować wyrokiem sądowym.
  • Sędzia Raczkowski - nieformalne zawieszenie przez 6 lat i nagle stan spoczynku

   Sędzia sądu wojskowego zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który pozostaje na stanowisku sędziego w dniu wejścia w życie ustawy, przechodzi z tym dniem w stan spoczynku – to przepis ustawy nowelizującej kodeks cywilny. Dotyczy tylko Piotra Raczkowskiego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Sędzia postawiła się przełożonemu, ale nie złamała etyki

   Sędzia nie ma obowiązku etycznego darzenia sympatią przełożonego. Ma prawo też do wypowiadania swoich opinii, co uczyniła obwiniona sędzia wojskowa. Nie jest to złamanie zasad etycznych ani godności urzędu – przekonała Sąd Najwyższy obrona. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uniewinniła sędzię, uznając, że słusznie orzekł tak sąd I instancji. Dodał, że „nie tak powinna przebiegać rozmowa, która miała miejsce w gabinecie prezesa sądu z podwładną”.
  • SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

   W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia Kozielewicz. – Przyczyną wszczęcia postępowania był błąd sądu polegający na nie zwolnieniu z odbywania kary skazanego w dozorze elektronicznym. Jednak przedłużenie dozoru było winą innego sędziego - orzekł SN.
  • Uchwała SN: Za oczywisty błąd sędzia nie odpowiada, tylko za zbrodnię sądową

   Błąd w zakresie wykładni i stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego albo oceny dowodów, jeżeli nie stanowi rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa - jako zachowanie mieszczące się w istocie wymiaru sprawiedliwości i przez to legalne - nie może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej członka składu orzekającego – to uchwała całej Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej SN.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski