Temat dnia

SN: Pełnomocnik z urzędu w sposób dorozumiany żąda zwrotu kosztów, gdy wygra

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Wniosek pełnomocnika z urzędu o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej nie musi zawierać wprost żądania zasądzenia kosztów procesu na rzecz reprezentowanej przez niego strony - jako wygrywającej - od strony przeciwnej - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Można obserwować przesłuchania kandydatów do ETPC, ale nie można o tym mówić

Wymiar sprawiedliwości

Dziś i jutro, czyli 20 – 21 października 2021 r. odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z osobami biorącymi udział w polskim konkursie na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na ich obserwowanie pozwolono 15 organizacjom, ale ich przedstawiciele musieli podpisać zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych, co może oznaczać zakaz informowania o przebiegu przesłuchań.

Trochę mniej "polskich" spraw i wyroków w ETPC

Wymiar sprawiedliwości

Na koniec 2020 roku 89 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce było w procedurze wykonywania - wynika z raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i było to najmniej takich wyroków od 10 lat. W tej liczbie było 72 wyroków i 17 decyzji zatwierdzających ugody, z czego 22 wyroki dotyczyły przewlekłości postępowań sądowych.

Przewodnicząca KE: Wyrok polskiego TK to wyzwanie dla Unii. Premier: "nie" unijnemu centralizmowi

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny. Polemizował z nią premier Mateusz Morawiecki.

SN: Umorzenie egzekucji w trakcie zmiany prawa, koszty ponosi dłużnik

Prawo cywilne

Do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania egzekucyjnego zawieszonego na skutek wniosku wierzyciela przed 31 grudnia 2018 r., którego umorzenie z mocy prawa zostało stwierdzone przez komornika sądowego postanowieniem wydanym po tej dacie, stosuje się "starą" ustawę o komornikach sądowych i pobiera opłatę od dłużnika, nie od wierzyciela - stanowi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Spłaszczenie struktury sądów może doprowadzić do chaosu i dezorganizacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapala zielone światło dla wielkich zmian w sądach. Według deklaracji po to, by stały się sprawniejsze i bardziej dostępne dla obywateli, ale prawnicy już teraz wieszczą dalsze upolitycznienie sądownictwa. A pracownicy sądów przewidują chaos. Choćby dlatego, że zmiana struktury i nazw sądów wymagać będzie ponownego opisywania milionów akt spraw.

Polecamy książki prawnicze
Zapowiadana reforma zakłada nie tylko likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale też odebranie Sądowi Najwyższemu m.in. części kasacji. Jak miałoby to wyglądać - jeszcze nie wiadomo, ale prawnicy obawiają się, że chodzi o pozbycie się "starych" sędziów i stworzenie organu do potwierdzania politycznych decyzji. Mają też spore obawy co do jednolitości orzecznictwa.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała 19 października m.in. petycję Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącą wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu podwyższenie, w ramach postępowania karnego, standardów ochrony wykonywania zawodu adwokata, w przypadku przeszukania pomieszczenia. A także zmianę zasad zastosowania wobec adwokata zawieszenia w wykonywaniu zawodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.10.2021
Prawnicy
Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do przywódców państw UE w reakcji na niepokoje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Krzysztof Sobczak
18.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Dr Marcin Białecki: Mediacje transgraniczne wymagają szczególnych umiejętności po stronie mediatora

Wymiar sprawiedliwości
W idealnym modelu mediacji transgranicznych występuje komediacja. Mediacja jest wówczas prowadzona przez dwóch mediatorów, którzy reprezentują różne porządki prawne. Prowadzenie tego rodzaju mediacji...
Aleksandra Partyk
18.10.2021

Policjant ma prawo użyć broni, gdy kierowca próbuje go potrącić

Prawo karne Policja
Błędy dużo kosztują, a policjanci nadal - także te niewielkie popełniają. Problem wynika nie tyle z przepisów co m.in. z braku szkoleń. W ostatnim czasie kilka spraw dotyczyło potrącenia lub próby...
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2021

Wypadków na drogach mniej, ale to nie tylko zasługa tego rządu

Prawo karne Administracja publiczna
Regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, dzięki zmianie przepisów na polskich drogach umiera rocznie o kilkaset osób mniej - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Według niego także...
Krzysztof Sobczak
17.10.2021

Kaczyński zapowiada spłaszczenie struktury sądów

Wymiar sprawiedliwości
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej będzie połączona z dalszą reformą sądownictwa - zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie sądy mają mieć status okręgowych, rejonowe...
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021

Błąd mecenasa może się odbić nie tylko na mocodawcy

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Osoby wykonujące prawniczy zawód zaufania publicznego muszą zachować szczególną staranność. Podejmowane przez nich działania wywierają bowiem skutki wobec osób, które korzystają z ich usług....
Dorian Lesner
16.10.2021

Naruszenie miru i groźba mataczenia na placu - prokuratura "twórczo" traktuje przepisy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Członkowie Lotnej Brygady Opozycji, organizującej happeningi podczas miesięcznic smoleńskich, nie mogą zbliżać się do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w czasie, gdy odbywają się tam...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021

Sędzia Jeżewska: Sędzia to nie robot, a kara ma wychowywać i resocjalizować

Wymiar sprawiedliwości
Proponowane obecnie zmiany m.in. w Kodeksie karnym to kolejny krok do odbierania sędziom możliwości indywidualizowania kary. A prawdę jest taka, że karę trzeba dobierać do człowieka, biorąc pod uwagę...
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem nadal potrzebują wsparcia w systemie i w prawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Perspektywa dziecka nadal nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w przepisach i systemie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Brakuje m.in. jednolitych standardów, specjalistów w zakresie...
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021

Rzecznik dyscyplinarny stawia sędzi zarzut i przyznaje, że można kwestionować dublera w TK

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zastępca krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów postawił sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek zarzut dyscyplinarny dotyczący m.in. kwestionowania prawidłowości wyboru sędziego Trybunału...
Krzysztof Sobczak
15.10.2021

TSUE kwestionuje wyroki "nowych" sędziów, a KRS rekomenduje kolejnych

Wymiar sprawiedliwości
Siedmioro kandydatów na sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wskazała obecna Krajowa Rada Sądownictwa. Rekomendacje z awansem do SN uzyskało dwoje sędziów sądów okręgowych, radcowie prawni...
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2021

E-learning w służbie adwokatury - zmiany mają zacząć się od Warszawy

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka ma podjąć działania w kierunku wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie szkolenia aplikantów. Zobowiązał ją do tego Krajowy Zjazd Adwokatury, a celem jest m.in....
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2021

Skuteczna kasacja, bo sąd bezpodstawnie uznał oskarżonego za recydywistę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Oskarżonego skazano za oszustwo, uznając go zarazem za recydywistę. Tymczasem przed popełnieniem zarzuconego mu czynu nie odbywał on kary pozbawienia wolności - co jest warunkiem takiego uznania....
Krzysztof Sobczak
15.10.2021

Kodeks ma chronić przed mową nienawiści, ale nie osoby LGBT+

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Projektowane zmiany w kodeksie karnym mają zaostrzyć z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności kary m.in. za nawoływanie do nienawiści. A w katalogu okoliczności obciążających sprawcę ma znaleźć się...
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2021

Polski premier i szefowa KE wezmą udział w debacie o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 19 października Parlament Europejski ma zająć się sprawą niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa...
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
14.10.2021

SN: Odmowa sprostowania tylko w wyjątkowych przypadkach

Prawo cywilne
Odmowę publikacji sprostowania może uzasadniać nie ocena prawdziwości materiału, a więc jego merytoryczna zawartość, lecz tylko warunki formalne. Odmówić jego publikacji można tylko wtedy, gdy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2021

Nagrodzono zwycięzców II edycji konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

Wymiar sprawiedliwości
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył nagrody laureatom konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów mediacji...
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2021

Radcy i adwokaci wspólnie dopominają się uregulowania stawek za pomoc prawną z urzędu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych powołały wspólny zespół, którym ma opracować rozwiązanie w zakresie stawek za pomoc prawną z urzędu. W tej sprawie dwaj prezesi - Przemysław...
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2021

Pracownicy sądów pod lupą ZUS, MS tłumaczy to dobrem obywateli

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że wystąpiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o szczegółową weryfikację zwolnień lekarskich udzielanych w ostatnich dniach grupie pracowników sądów....
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021

MS podpisało porozumienie z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Wymiar sprawiedliwości
Podpisano aneks do porozumienia zawartego w 2018 r. między Ministerstwem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Dokument ustala daty wprowadzenia rozwiązań oczekiwanych...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021

Komisja Europejska przygotowuje się do reakcji na wyrok polskiego TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest wszczęcie wobec Polski procedury naruszeniowej bądź procedury o naruszenie praworządności z art.7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformowała w...
Krzysztof Sobczak
13.10.2021

Zaognia się sytuacja w sądach - pracownicy na "chorobowych", MS zwraca się do ZUS

Wymiar sprawiedliwości
Zwiększa się liczba pracowników sądów, którzy decydują się na pójście na L4. To z kolei obnaża braki kadrowe, o których wielokrotnie w ostatnich miesiącach się mówiło. W niektórych sądach sytuacja...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021

Rusza nabór do Akademii Liderów Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundusz Sprawiedliwości prowadzą nabór do Akademii Liderów Sprawiedliwości. Zgłaszać się mogą studenci i absolwenci studiów prawniczych. Nabór potrwa do 30 października...
Monika Sewastianowicz
13.10.2021

Nastolatek w rejestrze pedofilów - RPO apeluje o zmianę przepisów, kancelaria strofuje MS

Wymiar sprawiedliwości
Wiadomość dotycząca seksu, link do filmu pornograficznego, erotyczny wiersz, "nagie" zdjęcie - nastolatkom coraz częściej się to zdarza, a konsekwencje są poważniejsze niż stawienie się przed sądem...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021

Squire Patton Boggs doradza przy debiucie grupy Mogotel Hotel Group w Polsce

Rynek
Kancelaria Squire Patton Boggs doradza łotewskiej grupie hotelowej Mogotel, jednemu z największych operatorów hotelowych w krajach bałtyckich, przy pierwszej inwestycji grupy w Polsce - zakupie...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021

Dzieci miały być wydane do Wlk. Brytanii, zostaną w Polsce - SN uwzględnił skargę nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Skarga nadzwyczajna dotyczyła postanowienia sądu okręgowego, który uchylił decyzję sądu niższej instancji oddalającą wniosek ojca o powrót dwójki dzieci do Wielkiej Brytanii i nakazał ich wydanie. SN...
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021

Imię, nazwisko i PESEL sprzedawcy będą na dokumencie sprzedaży

Rachunkowość Doradca podatkowy RODO
Rozporządzenie dotyczące zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE wymaga, by w dokumentacji sprzedaży, którą otrzymuje także kupujący spoza Unii Europejskiej, znajdowały się również dane sprzedawcy –...
Krzysztof Koślicki
13.10.2021

Prof. Zoll: Sędzia może wypowiadać się w sprawach ustrojowych, ale ostrożnie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie sądów powszechnych powinni unikać publicznego komentowania wydawanych przez siebie wyroków, ale wolno im, jak wszystkim obywatelom, oceniać zmiany w ustroju państwa i w wymiarze...
Judyta Papp
13.10.2021
1  2  3  4  5    2350