Temat dnia

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej może pomóc kurator

Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia, w szczególności przy załatwianiu spraw administracyjnych i podejmowaniu różnych czynności. Tego rodzaju działania może podjąć dla nich kurator. Jego ustanowieniem zajmuje się sąd opiekuńczy, on też określa zakres jego obowiązków i uprawnień. W ostatnim czasie regulacje te były modyfikowane.

Nie będzie posiedzenia Trybunału Stanu do 4 maja 2024 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przewodnicząca Trybunału Stanu (I Prezes SN) postanowiła nie zwołać posiedzenia TS w wymaganym przepisami terminie? Jeżeli posiedzenie pełnego składu TS nie zostanie zwołane najpóźniej na dzień 4 maja br. będzie to naruszenie przepisów prawa – napisał na platformie X Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. To reakcja na pismo dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przewodniczącej TS i I Prezes Sądu Najwyższego, skierowane do sześciu członków TS domagających się zmiany regulaminu Trybunału Stanu.

Czy postępowanie karne da się uwolnić od niewłaściwych praktyk?

Prawo karne

Przeszukania trałowe, areszty wydobywcze, pozorne prawo zatrzymanego do obrońcy – czy polski prawodawca nadal będzie tolerował takie praktyki? Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości, mógł naprawić postępowanie karne, zapobiec takim czynnościom. Działał w innym kierunku, na własną – jak teraz widać – szkodę. Warto, żeby każdy orędownik surowych praktyk śledczych czy piewca populizmu penalnego zyskał świadomość, że każdy może stać się podejrzanym, a skąpe gwarancje procesowe utrudniają odparcie niesłusznych zarzutów - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.

Zmarł adwokat Jakub Jacyna

Prawnicy

Jakub Jacyna to znana postać warszawskiego środowiska adwokackiego - aktywnie działał zarówno w Okręgowej, jak i Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2010–2012 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej NRA, był współautorem zmian w zbiorze zasad etyki zawodowej z listopada 2011 roku.

Rzecznik dyscyplinarny ściga sędzie za apel w sprawie prezesa Dudzicza

Wymiar sprawiedliwości

Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wezwał sędzie Olimpię Barańską-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do złożenia oświadczenia w sprawie możliwości popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uchybieniu godności urzędu. Chodzi m.in. o apel o odwołanie Jarosława Dudzicza z funkcji prezesa tego sądu, a także z delegacji do gorzowskiego sądu okręgowego oraz z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy tymże sądzie.

Sędzia Piotr Jakubiec laureatem nagrody prof. Andrzeja Wąska

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec został pierwszym laureatem Nagrody im. prof. Andrzeja Wąska. Została ona wręczona w ramach III edycji LubLaw Day - inicjatywy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Sędzia jest wieloletnim wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzi warsztaty z prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.

Prawo.pl
Polecamy książki prawnicze
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał Zespół do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania. Ma za zadanie zbadać skalę takich zjawisk w Prokuraturze, ocenić dotychczas obowiązujące w tym zakresie procedury, a przede wszystkim opracować i wdrożyć jednolite dla wszystkich jednostek, transparentne i skuteczne standardy i procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024
Wymiar sprawiedliwości
O postanowieniu poinformowała Polska Agencja Prasowa. Jak wskazano, zaskarżona przez PAP odmowa wpisu dotyczy zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Sąd w ogóle nie rozpatrywał kwestii wpisania do KRS zmian w zarządzie. Wcześniej - w styczniu br. - do rejestru wpisana została natomiast likwidacja spółki oraz osoba likwidatora.
is/PAP
19.04.2024
Spółki
Wybór prezesów sądów i na najważniejsze stanowiska w prokuraturze powinien się odbywać w duchu konkursu, obserwacji przez opinię publiczną – uważa minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ale też w taki sposób, aby dać szansę kandydatom najlepszego zaprezentowania się, a z drugiej strony – aby komisja konkursowa budziła zaufanie, a także - aby opinia publiczna miała wgląd, w to co się dzieje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024
Prawnicy

Uchwała frankowa SN nie ujednolici orzecznictwa i narazi Skarb Państwa na odszkodowania

Uchwała pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych, planowana na 25 kwietnia br., nie przyczyni się do usprawnienia toku postępowań z udziałem konsumentów. Doprowadzi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

SN: W sprawie członkostwa w gronie działkowców można odwołać się do sądu

Prawo cywilne Domowe finanse
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym wskazuje, że droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym na wyrok czeka się prawie dwa lata

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Liczba skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego systematycznie wzrasta. W ubiegłym roku było ich o 2 tys. więcej niż w 2022 r. Czas oczekiwania na ich rozpoznanie wydłużył...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2024

Niedźwiedzica adwokatka/ekolożka z patronatem RPD

Prawnicy
Książka "Leśne sprawy Misi Adwokatki”, przygotowana na zamówienie Naczelnej Rady Adwokackiej i Fundacji Adwokatury w ramach akcji edukacyjnej "Bajeczni Adwokaci", otrzymała właśnie patronat honorowy...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Bliski poród nie zwalnia z obrony - adwokatki interweniują w sądzie

Wymiar sprawiedliwości
Jedna z adwokatek wniosła o zwolnienie jej z obrony z urzędu z powodu zaawansowanej ciąży. Warszawski sąd odmówił, powołując się na dobro sprawy. Dopiero po interwencji Koła Kobiet przy ORA w...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Wniosek o uchylenie immunitetu prokurator Wrzosek wycofany

Prawo karne Prawnicy
Do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo prokuratora regionalnego z Łodzi o wycofanie wniosku w sprawie uchylenia immunitetu warszawskiej prokurator Ewie Wrzosek. Chodzi o śledztwo dotyczące ujawnienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2024

SN: Do znieważenia policjanta nie wystarczy obelga dopisana "przy okazji" na protokole

Policja
Na protokołach zatrzymania i przesłuchania w roli podejrzanego mężczyzna dopisał obelżywe słowa wobec konkretnych policjantów. Za ich znieważenie w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych...
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2024

NSA: Brak skrzynki podawczej PKP Intercity uniemożliwia wydanie wyroku

Wymiar sprawiedliwości Spółki
Skrzynką podawczą nie może być zwykły adres e-mail – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. PKP jako spółka akcyjna nie jest podmiotem, który zgodnie z ustawą o informatyzacji zobowiązany jest do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2024

Krytyka kandydatów do SN nie jest szkodliwa społecznie

Prawo karne
Była to pierwsza taka sprawa, gdy I Prezes Sądu Najwyższego oskarżyła prezesa tego sądu o przekroczenie zasad etyki. W rezultacie Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zdecydowała się na rozpatrzenie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2024

Obrót roszczeniami z dekretu warszawskiego, ważna uchwała NSA

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą obrotu roszczeniami z dekretu warszawskiego. Wynika z niej, że nabywcy roszczeń nie mają prawa do reprywatyzacji na podstawie tzw....
Zofia Gajewska
17.04.2024

RPD: W sprawie Kamilka M. trzeba ponownie skontrolować sądy

Prawnicy
W związku z tragiczną śmiercią Kamilka M., Rzecznik Praw Dziecka wnosi o przeprowadzenie ponownej, pogłębionej i poszerzonej lustracji oraz o poddanie wniosków po lustracji i ewentualnych ogólnych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2024

Sąd będzie mógł, a nie musiał, orzec przepadek auta pijanego kierowcy

Wymiar sprawiedliwości
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w kodeksie karnym. Chodzi o konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Sąd będzie mógł orzec przepadek takiego pojazdu, ale nie będzie miał już...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Koślicki
17.04.2024

Prawnicza epopeja trwa - Kamiński i Wąsik znów pod lupą prokuratury

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kolejny zwrot akcji w trwającej od 2015 r. sadze Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy pod koniec zeszłego roku zostali prawomocnie skazani za działania podejmowane w związku z tzw. aferą...
Monika Sewastianowicz
17.04.2024

Tłumacze przysięgli żądają corocznej waloryzacji

Prawnicy
Za tydzień, 24 kwietnia, przedstawiciele Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych spotkają się z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart, aby omówić najpilniejsze problemy tłumaczy. - Podwyżki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2024

MS chce wprowadzić transparentność procedur przy delegowaniu sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzenie transparentności procedur związanych z delegowaniem sędziów - to jedna z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, która znalazła się w projektowanych zmianach ustroju sądów powszechnych....
Krzysztof Koślicki
16.04.2024

SN: Syndykowi przysługuje zażalenie na traktowanie pozwu jako zgłoszenie wierzytelności

Prawnicy
Postanowienie o przekazaniu pozwu syndykowi jako zgłoszenie wierzytelności podlega zaskarżeniu w formie zażalenia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Syndyk twierdził, że...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.04.2024

Spraw o alimenty jest mniej, ale są bardziej skomplikowane

Wymiar sprawiedliwości
Alimenty nadal są jednym z liderów, jeśli chodzi o sprawy rozpatrywane w wydziałach rodzinnych. Na przestrzeni ostatnich lat ich wpływ się zmniejszył, co wynikało choćby ze spadku liczby dzieci czy...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
16.04.2024

Koszty sądowe uderzają w pacjenta. Także wtedy, gdy sprawę o błąd wygra

Pacjent Zawody medyczne
Poszkodowani pacjenci ponoszą koszty sądowe nawet wtedy, gdy wygrali sprawę dotyczącą błędu medycznego. W skrajnych przypadkach wydatki na opinie biegłych wliczone w koszty w ciągnących się przez...
Katarzyna Nocuń
16.04.2024

Roszczenie planistyczne a potencjalne przeznaczenie nieruchomości

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
We wrześniu 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy tej ustawy, które nadal budzą duże...
Marek Foryś
16.04.2024

SN: Żołnierz nie może być pełnomocnikiem Skarbu Państwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową, niebędący adwokatem lub radcą prawnym, nie może być pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa w sprawie cywilnej - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2024

Zamiast pisemnej etyki, egzamin ustny? Formuła egzaminów zawodowych do poprawki

Prawnicy Strefa aplikanta
Już w przyszłym tygodniu kandydaci na radców prawnych i adwokatów zmierzą się z zadaniami egzaminacyjnymi. Jak co roku będzie to czterodniowy maraton, podczas którego zdający będą rozwiązywać pięć...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
15.04.2024

Od marca biegły na sali sądowej wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z nowelizacją k.p.c, która weszła w życie w marcu, sąd zarządza przeprowadzenie czynności z udziałem biegłego na sali sądowej na uzasadniony wniosek strony, albo gdy wiarygodność opinii...
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2024

„Gostynin” po 10 latach z szansą na decyzję. To szpital czy więzienie?

Wymiar sprawiedliwości
Dwa ministerstwa – sprawiedliwości i zdrowia – są zgodne, że w krótkiej perspektywie konieczne są zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysscocjalnym w Gostyninie i...
Krzysztof Sobczak
15.04.2024

SN szykuje się do uchwały "frankowej", ale może być problem ze składem

Prawnicy Kredyty
Pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma zająć się 25 kwietnia zagadnieniem prawnym, dotyczącym kredytów denominowanych w walucie obcej - czyli frankami. Wiadomo, że rozprawie przewodniczyć...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
15.04.2024

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny - także na etapie diagnozy

Zawody medyczne
Lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną, a jeżeli jest zatrudniony w ramach stosunku pracy – również dyscyplinarną. W każdym z powyższych przypadków przesłanki odpowiedzialności...
Aleksandra Rybak
14.04.2024

Bodnar: Ławnicy w polskich sądach są niedoceniani

Wymiar sprawiedliwości
Trzeba "na poważnie" wprowadzić ławników do polskich sądów - powiedział w sobotę w Toruniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podkreślił, że konieczne jest, by byli oni doceniani, szanowani; być...
Krzysztof Koślicki
13.04.2024

Pion Dyscyplinarny Adwokatury dyskutuje o odpowiedzialności dyscyplinarnej

Prawnicy
Od 12 do 14 kwietnia w Kielcach trwa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Pionu Dyscyplinarnego Adwokatury. Spotkanie przeznaczone jest dla Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, Rzecznika...
Krzysztof Koślicki
13.04.2024
1  2  3  4  5    1788
 • Aktualności
  • Nie będzie posiedzenia Trybunału Stanu do 4 maja 2024 r.

   Przewodnicząca Trybunału Stanu (I Prezes SN) postanowiła nie zwołać posiedzenia TS w wymaganym przepisami terminie? Jeżeli posiedzenie pełnego składu TS nie zostanie zwołane najpóźniej na dzień 4 maja br. będzie to naruszenie przepisów prawa – napisał na platformie X Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. To reakcja na pismo dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przewodniczącej TS i I Prezes Sądu Najwyższego, skierowane do sześciu członków TS domagających się zmiany regulaminu Trybunału Stanu.
  • Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej może pomóc kurator

   Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia, w szczególności przy załatwianiu spraw administracyjnych i podejmowaniu różnych czynności. Tego rodzaju działania może podjąć dla nich kurator. Jego ustanowieniem zajmuje się sąd opiekuńczy, on też określa zakres jego obowiązków i uprawnień. W ostatnim czasie regulacje te były modyfikowane.
  • Rzecznik dyscyplinarny ściga sędzie za apel w sprawie prezesa Dudzicza

   Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wezwał sędzie Olimpię Barańską-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do złożenia oświadczenia w sprawie możliwości popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uchybieniu godności urzędu. Chodzi m.in. o apel o odwołanie Jarosława Dudzicza z funkcji prezesa tego sądu, a także z delegacji do gorzowskiego sądu okręgowego oraz z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy tymże sądzie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy postępowanie karne da się uwolnić od niewłaściwych praktyk?

   Przeszukania trałowe, areszty wydobywcze, pozorne prawo zatrzymanego do obrońcy – czy polski prawodawca nadal będzie tolerował takie praktyki? Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości, mógł naprawić postępowanie karne, zapobiec takim czynnościom. Działał w innym kierunku, na własną – jak teraz widać – szkodę. Warto, żeby każdy orędownik surowych praktyk śledczych czy piewca populizmu penalnego zyskał świadomość, że każdy może stać się podejrzanym, a skąpe gwarancje procesowe utrudniają odparcie niesłusznych zarzutów - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.
  • Minister Bodnar wyjaśnia zasady powoływania na najwyższe stanowiska

   Wybór prezesów sądów i na najważniejsze stanowiska w prokuraturze powinien się odbywać w duchu konkursu, obserwacji przez opinię publiczną – uważa minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ale też w taki sposób, aby dać szansę kandydatom najlepszego zaprezentowania się, a z drugiej strony – aby komisja konkursowa budziła zaufanie, a także - aby opinia publiczna miała wgląd, w to co się dzieje.
  • Rozwój kancelarii wymaga gry zespołowej - bierność kancelarię zabija

   Są kancelarie, których całe zespoły grają do jednej bramki. Są i takie, w których bariera pomiędzy starszymi i młodszymi prawnikami jest na tyle duża, że ci ostatni nie podejmują żadnych dodatkowych działań poza pracą merytoryczną na rzecz klientów. Z czego wynika ten brak identyfikacji z kancelarią, a co za tym idzie – bierność w jakiejkolwiek aktywności marketingowej? - analizuje Katarzyna Buczkiewicz, konsultant ds. marketingu prawniczego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

   Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
  • Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

   Przepisy, które weszły w życie 15 listopada rozszerzają katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.
  • Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 17 sierpnia 2023 r

   Sejm głosował w czwartek nad zmianami w ponad 20 ustawach oraz przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum 12 października 2023 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenie do procedury cywilnej na stałe rozpraw zdalnych, wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, rewitalizacji Odry, bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus, zakazu sprzedaży energetyków dzieciom, 5 proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia "Lex knebel".
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Wniosek o uchylenie immunitetu prokurator Wrzosek wycofany

   Do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo prokuratora regionalnego z Łodzi o wycofanie wniosku w sprawie uchylenia immunitetu warszawskiej prokurator Ewie Wrzosek. Chodzi o śledztwo dotyczące ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych, zarzuty formułowała jeszcze szczecińska prokuratura regionalna.
  • NSA: Brak skrzynki podawczej PKP Intercity uniemożliwia wydanie wyroku

   Skrzynką podawczą nie może być zwykły adres e-mail – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. PKP jako spółka akcyjna nie jest podmiotem, który zgodnie z ustawą o informatyzacji zobowiązany jest do posiadania skrzynki e-PUAP. Spółka PKP byłaby zobowiązana do posiadania takiej skrzynki, gdyby powierzono jej zadania publiczne. Sprawa dotyczyła kwestii pytania o pracowników, chorych na Covid-19, którzy jeździli pociągami.
  • Krytyka kandydatów do SN nie jest szkodliwa społecznie

   Była to pierwsza taka sprawa, gdy I Prezes Sądu Najwyższego oskarżyła prezesa tego sądu o przekroczenie zasad etyki. W rezultacie Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zdecydowała się na rozpatrzenie zarzutów merytorycznych stawianych prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotrowi Prusinowskiemu. Choć uznano, że wypowiedź prezesa przekroczyła zasady powściągliwości i umiarkowania w wyrażaniu poglądów, takie zachowanie nie powinno stać się normą.
  Zobacz więcej