Rząd chce ratować inwestycje - pracuje nad ustawową waloryzacją kontraktów

Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Tak złej sytuacji na rynku nie było od dawna. Z powodu szybujących w górę kosztów realizacja wielu inwestycji staje pod znakiem zapytania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje więc nad przepisami przewidującymi waloryzację niektórych kontraktów w ramach zamówień publicznych. Tymczasem przedsiębiorcy chcą, by objęła ona wszystkie typy umów.

28.06.2022

Rejestr umów 500 plus dopiero w 2024 roku. Rząd musi poprawić przepisy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Termin wejścia w życie rejestru umów sektora finansów publicznych Sejm przesunął z 1 lipca bieżącego roku - na 1 stycznia 2024 roku. Zdaniem parlamentarzystów, do tego czasu rząd powinien poprawić krytykowane przepisy. Z ustawy podatkowej korygującej Polski Ład usunięto też wrzutkę o tym, że wartość umów podlegających publikacji zwiększy się z 500 zł do 5000 zł bez VAT. Ustawę podpisał już Prezydent.

14.06.2022

Zwycięzca przetargu może nie podpisać umowy, ale będą konsekwencje

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Obecna sytuacja gospodarcza wpływa na rentowość publicznych kontraktów, przez co wielu przedsiębiorców, którzy wygrali postępowanie, zastanawia się, czy w ogóle podpisywać umowę. Jednak czy wykonawcy mogą po prostu tego odmówić? Okazuje się, że tak, ale zawsze muszą liczyć się z konsekwencjami swojego kroku, np. utratą wadium lub koniecznością zapłacenia odszkodowania.

07.06.2022

Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.

24.05.2022

NIK krytycznie o gospodarowaniu majątkiem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Zamówienia publiczne Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W latach 2017-2020 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników gromadził coraz większy majątek, którego część marnotrawił na nieefektywne i nielegalne inwestycje, które w tym okresie wyniosły prawie 36 mln zł. Jego działalność gospodarcza przyniosła ponad 8 mln zł strat. Bez właściwej podstawy prawnej udzielono ponad 50 mln zł dotacji innym podmiotom, najczęściej organizacjom zawodowym rolników.

09.05.2022

Relacje na linii wykonawca-podwykonawca – o czym pamiętać ustalając zasady współpracy? 

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Dla prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie zasad relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia.

28.04.2022

Związek gmin chce pilnych zmian w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Z powodu drastycznych podwyżek cen Związek Gmin Wiejskich RP chce zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Postuluje m.in. wydłużenie ważności promes w ramach pierwszego naboru wniosków, wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną promesą oraz zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.

11.04.2022

Rynek budowlany zagrożony, gdy za granicą wojna

Zamówienia publiczne Budownictwo Ukraina

Rynek budowlany stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Po wielu problemach związanych z pandemią pojawiły się kolejne poważne trudności wynikające z wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. To drugi już w ostatnim czasie przypadek stanu siły wyższej, która dotyka także gospodarkę. Jakkolwiek w kryzysie pandemii sektor budowlany poradził sobie całkiem nieźle, tym razem prognozy są o wiele bardziej pesymistyczne.

11.04.2022

UOKiK: Przedsiębiorcy ukarani za zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne Rynek

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące zmów przetargowych, w których nałożył kary w łącznej wysokości blisko 330 tys. zł. Przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni w woj. lubuskim oraz przewozu osób w woj. śląskim organizowanych przez samorządy.

30.03.2022

Wojna na Ukrainie to siła wyższa w prawie zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne Ukraina

W związku z wojną na Ukrainie pojawiła się niepewność wśród przedsiębiorców co do zdolności dalszego wykonywania zawartych umów. Wielu przedsiębiorców deklaruje, że wystąpi o zmianę treści umowy, a nawet jej rozwiązanie. Czy możliwe jest wykorzystanie w tej sytuacji klauzuli rebus sic stantibus oraz przesłanki siły wyższej w przypadku długotrwałych kontraktów w ramach zamówień publicznych?

28.03.2022

Nie wiadomo, czy rejestr umów "500 plus" zwalczy patologie, na pewno przysporzy kłopotów i pracy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Od 1 lipca wszystkie podmioty publiczne będą musiały zgłaszać do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów umowy o wartości powyżej 500 zł. Według samorządowców, rejestr nie ma większego sensu i tylko przysporzy pracy. Prawnicy zwiastują liczne kłopoty z realizacją obowiązku, już od momentu kwalifikowania umowy do rejestru, po przepisy RODO. Zaniepokojony jest też Rzecznik Praw Obywatelskich.

16.03.2022

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zieloną księgą certyfikacji zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Rynek

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać wraz z ofertą.

15.03.2022

Nowe przesłanki wykluczenia tylko w nowych przetargach

Zamówienia publiczne

Z przetargów powinno wykluczać się firmy zarządzane przez osoby, na których ciąży zarzut popełnienia przestępstw korupcyjnych związanych m.in. z obrotem lekami i zakładami wzajemnymi. Tak mówi przepis obowiązujący od Nowego Roku. Problem w tym, że nie wiadomo, czy dotyczy to także postępowań rozpoczętych w 2021 roku. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych nie powinno tak być.

01.03.2022

WSA: Korespondencja między wykonawcą a zamawiającym ma publiczny charakter

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Spór, który trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, dotyczył charakteru korespondencji w sprawie realizacji inwestycji i dokumentów załączonych do wniosków o zmianę zaoferowanej nawierzchni stadionu. Organ wskazywał, że dane te nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, ponieważ stanowią one dokumentację wewnętrzną.

07.02.2022

Przepisy upraszczające zakupy dla wojska już obowiązują

Zamówienia publiczne

Od 20 stycznia obowiązuje nowela w prawie zamówień publicznych, na podstawie której wojsko ma nabywać sprzęt z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, z powołaniem się na unijne wyłączenie. Wprowadzone zmiany są ściśle związane z obecnym kryzysem imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej

20.01.2022

Nowa polityka zakupowa państwa ma promować mały i średni biznes

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

We wtorek Rada Ministrów przyjęła politykę zakupową państwa. To dokument określający najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia te mają stać się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

11.01.2022

Systemy informatyczne dla szpitali - UOKiK podejrzewa zmowę przetargową

Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects dostarczających do szpitali systemy informatyczne. UOKiK podejrzewa bowiem, że doszło do zmowy przetargowej i nielegalnego podziału rynku.

29.12.2021

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.

28.12.2021

Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Drogi Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

24.11.2021

UOKiK oskarża trzy firmy budowlane o zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne

Przezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy jego zdaniem mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane. Składali wspólnie oferty, a następnie te korzystniejsze były wycofywane, by zamawiający był zmuszony do przyjęcia najdroższej.

16.11.2021
1  2  3  4  5    332
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski