Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.

26.09.2023

Specustawa na problemy z jakością wody w Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 9,65 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

25.09.2023

Firma, która zawiesiła działalność gospodarczą, może pożegnać się z publicznym kontraktem

Zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy, którzy chwilowo nie prowadzą działalności gospodarczej, mają olbrzymi problem, by wskrzesić firmę na nowo. Powodem są nieżyciowe przepisy. Okazuje się, że nie wezmą udziału w przetargu. Prawo zamówień publicznych wyklucza je z postępowań o takie zamówienie tylko dlatego, że... zawiesili działalność. Natomiast prawo przedsiębiorców daje zielone światło.

22.09.2023

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.

05.09.2023

Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.

29.08.2023

Sejm zdecydował: Termin wejścia w życie rejestru umów 500+ zostanie przesunięty

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Kierownicy ponad 50 tysięcy jednostek sektora finansów publicznych mogą odetchnąć z ulgą. "Rejestr umów 500 +”, który miał wystartować od 1 stycznia 2024 r., zostanie wdrożony znacznie później. Nowelizacja ustawy z 16 sierpnia 2023 r. czeka na teraz na podpis prezydenta. Ministerstwo Finansów przyznaje, że zarówno przepisy jak i sama baza są niedopracowane. Chce do tego czasu znowelizować przepisy i stworzyć mechanizm, który zautomatyzują przesyłanie informacji do rejestru.

18.08.2023

Specjalistyczne zamówienia publiczne dla prawnika to jak praca Syzyfa

Zamówienia publiczne

Idąc do lekarza, nie oczekujemy, że stomatolog wyleczy nasz problem kardiologiczny, tym samym niezrozumiała jest niemalże powszechna tendencja wśród kierowników zamawiających, by oczekiwać w pełni profesjonalnego doradztwa w robotach budowlanych od wysokiej klasy specjalisty od podatków i opłat lokalnych lub ogólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - tłumaczy Krzysztof Granat, radca prawny.

10.08.2023

Zamiast pliku dokumentów do każdego przetargu - jeden certyfikat

Zamówienia publiczne

Wykonawcy startujący w przetargach muszą za każdym razem legitymować się masą dokumentów świadczących o tym, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają wymogi udziału w postępowaniu. Gdyby nowe przepisy weszły w życie, wystarczyłby jeden certyfikat odnawiany raz na 3 lata. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który trafił właśnie do konsultacji.

10.08.2023

Sztuczna inteligencja zorganizuje przetarg? To wcale nie takie pewne

Zamówienia publiczne Nowe technologie

Stosowanie sztucznej inteligencji w zamówieniach publicznych to kwestia czasu. Z pewnością przyspieszy to i usprawni proces organizowania oraz rozstrzygania czy kontroli postępowań. Jak jednak wskazują prawnicy, AI raczej nie wyeliminuje z tego procesu ludzi, głównie ze względu na fakt, że nie zawsze można jej ufać. W przyszłości może jednak pomóc, zwłaszcza w prostych, schematycznych czynnościach.

04.08.2023

NIK: Podwyżki energii elektrycznej zachwiały elektromobilnością w samorządach

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Transport

Mimo oferowanego wsparcia, większość skontrolowanych gmin nie zapewniła wymaganego ustawą udziału samochodów elektrycznych we własnych flotach. Przyczyną tego były m.in. duży wzrost cen energii elektrycznej oraz słabo rozwinięta sieć stacji ładowania. Problem stanowiły też niejasne zapisy w ustawie o elektromobilności.

18.07.2023

Restrukturyzacja firmy nie wyklucza jej z przetargu

Zamówienia publiczne Restrukturyzacja

Sam fakt otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zawarcia układu z wierzycielami nie musi skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z literalnego brzmienia art. 109 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych to bowiem nie wynika - pisze Magdalena Zdanowska, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

17.07.2023

W prawie zamówień publicznych jednak nie wszystko działa dobrze

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Prawo zamówień publicznych szwankuje i wymaga pilnej naprawy. Trzeba zmienić i uściślić kwestie związane z warunkami udziału w postępowaniu i wykluczeniem z niego. Brakuje limitu kar umownych czy chociażby regulacji dotyczącej odszkodowań. Poprawek wymagają też zasady stosowania aukcji elektronicznej - twierdzą prawnicy.

06.07.2023

1 lipca znika stan zagrożenia epidemicznego, zamówienia publiczne wracają na stare tory

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zaczynają obowiązywać zasady zamówień publicznych sprzed covidu, wracają m.in. przetargi. Wciąż jednak w przepisach pozostanie furtka, dzięki której w razie, gdyby pandemia wróciła, będzie można zamawiać z pominięciem prawa zamówień publicznych. Nadal będzie można też zawierać umowy w formie elektronicznej.

27.06.2023

Certyfikaty wykonawców ułatwią firmom start w przetargach

Zamówienia publiczne

Firmy, które chcą wystartować w przetargu, będą mogły ubiegać się o certyfikat, co zaoszczędzi im czasu. Nie będą musiały za każdym razem, gromadzić i składać dokumentów. Tego rodzaju "zaświadczenie" będą musieli honorować zamawiający. Certyfikaty nie będą jednak obowiązkowe. Przedsiębiorcy sami zdecydują, czy się o nie ubiegać.

21.06.2023

WSA: Trzeba ujawnić ofertę zwycięzcy konkursu na wykonanie zadania publicznego

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Starosta nie chciał udostępnić oferty podmiotu, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że złożona oferta odnosiła się do projektowanego sposobu wykonania zadania publicznego, które było finansowane ze środków publicznych. Tym samym stanowiła ona informację publiczną oraz podlegała udostępnieniu.

21.06.2023

Zbliża się koniec pandemii w prawie zamówień publicznych - czy będzie trudniej?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Koronawirus

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przyczyni się do zniesienia szczególnych rozwiązań, które zostały wdrożone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmianę podejścia zamawiających przygotowujących dokumentację postępowania, a w szczególności projektowanych zapisów istotnych postanowień umowy lub samych wzorów umów.

19.06.2023

Oferta w przetargu złożona - możliwości korekt ograniczone

Zamówienia publiczne

Wraz z ofertą wykonawca często jest obowiązany składać tzw. przedmiotowe środki dowodowe, takie jak: etykiety, certyfikaty, próbki, opisy, plany, projekty, rysunki czy wzory. Wiele wątpliwości budzi to, czy i w jakich sytuacjach można coś w tych dokumentach zmienić. Zarówno zamawiający, jak i oferenci nie mogą być pewni, czy postępują prawidłowo. Istnieje bowiem ryzyko odrzucenia oferty.

13.06.2023

100 mln umów trafi rocznie do rejestru ministerstwa finansów

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO

Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych ma ruszyć od 1 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów nie zamierza poprawiać krytykowanej ustawy, ale skupi się na wdrażaniu systemu teleinformatycznego do obsługi rejestru. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych oszacowało, że wypełnienie tych obowiązków będzie kosztowało zobowiązanych ponad 418 mln zł rocznie.

05.06.2023

Przepis o unieważnieniu postępowania o zamówienie wymaga poprawy

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Jest problem z unieważnianiem postępowań o zamówienia publiczne na podstawie przepisu prawa zamówień publicznych umożliwiającego jego unieważnienie z powodu wady – sygnalizują przedsiębiorcy i zamawiający. Krajowa Izba Odwoławcza orzeka różnie, a eksperci są zdania, że potrzebna jest zmiana w prawie, i to szybka.

31.05.2023

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich, chociaż mogły osiągnąć rezultat swoimi siłami. Zlecały też usługi doradcze własnym pracownikom wypłacając im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach.

26.05.2023
1  2  3  4  5    234