WSA: Zaświadczenie o samodzielności mieszkania może obejmować piwnicę

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego ze wskazaniem, że przynależy do niego komórka lokatorska. Pomieszczenie przynależne do lokalu wpływa bowiem na powierzchnię całkowitą lokalu, a tym samym na udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18.08.2022

ZUS dumny z PUE, ale informacja o kosztach informatyzacji tajna

Finanse publiczne Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W tym roku mija 10 lat funkcjonowania PUE ZUS. Zakład chwali się portalem, ale nie chce ujawnić kosztów z nim związanych. Resort rodziny i polityki społecznej twierdzi, że prezes ZUS udzieliła odpowiedzi na interpelację poselską, ale informację zastrzegła w całości jako niejawną. Zdaniem prawników, bezprawnie. By to rozstrzygnąć, posłowie powinni złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej.

18.08.2022

Monitoring rynku medialnego coraz droższy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

17.08.2022

Rząd zapowiada likwidację opłat ewidencyjnych przy rejestracji pojazdów

Administracja publiczna Transport

Opłaty ewidencyjne uiszczane przez obywateli i przedsiębiorców m.in. w związku z rejestracją pojazdów zostaną zniesione - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którego założenia zamieszczone zostały na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

17.08.2022

Jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Rozporządzenie w sprawie wzoru o dodatek węglowy, które wchodzi w życie w środę podpisane - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie, a jego wysokość to 3 tys. zł. Gmina będzie miała też 30 dni na jego wypłatę. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane adresowe i główne źródło ogrzewania, a także numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek.

17.08.2022

Kolejna ustawa deregulacyjna - ma być mniej wizyt w urzędach

Administracja publiczna

Co najmniej pięć milionów godzin - tyle czasu, według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, łącznie co roku, zabiera obywatelom osobiste składanie wyjaśnień na wezwania z różnego rodzaju urzędów. I dlatego resort ten przygotował propozycje zmian ustawowych, które niedługo trafią do prac rządu i mają ostatecznie zakończyć tę biurokratyczną praktykę i sprawić, że Polacy będą mieć więcej czasu dla siebie.

17.08.2022

Ustawa o wyższych karach za zanieczyszczanie środowiska podpisana

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Nielegalne przywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Takie zmiany przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, którą podpisał prezydent.

16.08.2022

MF przyznaje - rejestr umów może naruszać prywatność

Administracja publiczna RODO

Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr umów. Według RPO, który na wniosek obywateli podjął interwencję w tej sprawie, zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę prywatności. Resort finansów potwierdza, że przepisy są mało precyzyjne i deklaruje przygotowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania i funkcjonalnego.

16.08.2022

MRiPS: wnioski o "Dobry start" złożono już dla ponad 3,7 mln dzieci

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" złożono już dla ponad 3 mln 744 tys. dzieci – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort przypomniał, że złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

16.08.2022

WSA: Gmina odpowie, czy przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej

Administracja publiczna RODO Wybory

Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.

16.08.2022

Rząd zapowiada niewydawanie wiz dla Rosjan

Administracja publiczna

Polska pracuje nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie wiz obywatelom Rosji - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że Polska jest za rozszerzeniem sankcji unijnych, szczególnie w kwestii zawieszenia umowy o ułatwieniu ruchu wizowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Przyznał jednak, że nie ma na to zgody wszystkich krajów UE.

14.08.2022

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Administracja publiczna

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

12.08.2022

Wrzutka w ustawie o dodatku węglowym uniemożliwi dochodzenie dotacji oświatowych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą

Przy okazji wprowadzenia dodatku węglowego zmieniono przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wyłączono dotacje na remonty szkół spod reżimu kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń dotyczących niewypłaconych lub niedoszacowanych dotacji dla szkół, w tym prawo do drogi sądowej.

12.08.2022

NSA: Marszałek Sejmu nie decyduje, który dziennikarz pocałuje klamkę

Administracja publiczna

Regulamin Sejmu może ograniczyć prawo wstępu osób trzecich na tereny i do budynków sejmowych, również przez zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu. Niedopuszczalne byłoby jednak przeniesienie tej kompetencji z Sejmu, jako organu kolegialnego, na Marszałka Sejmu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

12.08.2022

RPO: Samorządowa prasa zakłóca rynek medialny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, z czym wiążą się ograniczenia w korzystaniu z wolności prasy - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

11.08.2022

Ustawa jest od trzech lat, ale dostępność urzędów to wciąż problem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Mimo blisko trzech lat obowiązywania przepisów, dostępność wciąż nie jest standardem. Poziom dostępności budynków użyteczności publicznej w Polsce wynosi zaledwie 41 procent. Przed samorządami stoi jeszcze wiele wyzwań, aby dostosować się do wymogów prawnych. Problemem są też pieniądze na inwestycje związane z likwidacją takich barier.

08.08.2022

WSA: W razie sporu świadczenie "dobry start" dla opiekuna wiodącego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

W razie sporu między rodzicami świadczenie z programu "Dobry start" należy wypłacić temu z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Nie decydują jednak o tym ustalenia organów administracyjnych zobowiązanych do wypłaty świadczenia, a wyłącznie wyroki sądu rodzinnego.

08.08.2022

Ustawienie przetargu często jest łatwe, ale nie bezkarne

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse

Trudności dowodowe w przypadku zmów przetargowych sprawiają, że nieuczciwym przedsiębiorcom ustawianie przetargów często uchodzi na sucho. Są jednak sposoby na wykazanie, że doszło do zawarcia porozumienia, które nie powinno mieć miejsca. Działania w tym kierunku prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

08.08.2022

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje zmniejszenie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę wydatków na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska.

05.08.2022
1  2  3  4  5    124
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski