Przez nieostrą definicję nie wiadomo, kto jest lobbystą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ustawa o działalności lobbingowej nie wyjaśnia precyzyjnie, kto jest lobbystą. Przepisy, pod groźbą sankcji, zobowiązują do rejestracji zawodowych lobbystów, ale nie nakładają na nich żadnych dodatkowych zobowiązań, np. przedłożenia sprawozdania z działalności. A ci, którzy zechcą, i tak mogą bardzo łatwo obejść przepisy.

11.12.2023

Od życia prywatnego do podwyższonego standardu strasburskiego. Polskie pary jednopłciowe przed Trybunałem

Administracja publiczna Prawo unijne

Polskie pary jednopłciowe doczekają się w końcu rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie braku uznania w polskim porządku prawnym jakiejkolwiek formy prawnej dla związków tworzonych przez osoby tej samej płci. Na 12 grudnia 2023 roku została bowiem wyznaczona rozprawa – pisze dr Mateusz Wąsik, adwokat i doradca podatkowy.

11.12.2023

Premier Morawiecki na koniec urzędowania chce jeszcze zmieniać Prawo restrukturyzacyjne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne Restrukturyzacja

Wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia postępowań restrukturyzacyjnych z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej od postępowania sanacyjnego, będącego postępowaniem o szczególnym charakterze, przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, który właśnie wpłynął do Sejmu. Projekt stanowi wykonanie unijnej dyrektywy 2019/1023, powszechnie zwanej dyrektywą drugiej szansy.

09.12.2023

Skład przyszłego rządu z 9 ministerkami

Administracja publiczna

Rząd Tuska ma stworzyć 19 szefów resortów, a także czworo ministrów-członków Rady Ministrów. Wicepremierami zostali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. W rządzie zasiadać ma dziewięć kobiet, które obejmą resorty zdrowia, przemysłu, oświaty, rozwoju i polityki regionalnej, ochrony środowiska oraz rodziny i polityki społecznej. Przewiduje się powołanie trzech ministerek – pełnomocniczek rządu.

08.12.2023

Więcej czasu na zmiany w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach

Administracja publiczna Nieruchomości

Rada Ministrów wydała rozporządzenie wydłużające o rok termin dostosowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach do obowiązujących przepisów prawa. System ZSIN ma zwiększyć efektywność pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami.

08.12.2023

MF: Grupa asesorów Krajowej Administracji Skarbowej aktualnie liczy 32 osoby

Administracja publiczna Prawo pracy

Asesorzy są z różnych jednostek organizacyjnych w kraju (IAS, KIS, MF), przy czym nie w każdej jednostce organizacyjnej KAS jest czy też musi być asesor – napisało Ministerstwo Finansów w piśmie do wszystkich 12 związków zawodowych w resorcie finansów. To reakcja na artykuł serwisu Prawo.pl o wątpliwościach dotyczących asesorów KAS i komentarzy, jakie pojawiły się w związku z nim na stronie jednego ze związków. Sprawą zainteresowała się Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

06.12.2023

Poselskie projekty z OSR poprawią prawo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Koalicja sejmowa sparzyła się na poselskim projekcie, który miał przedłużyć tarcze energetyczne, a dotyczy m.in. wiatraków. Autorzy zmian zapowiadają zmiany, a marszałek Sejmu twierdzi, że teraz każdy projekt poselski będzie musiał zawierać obowiązkowo ocenę skutków regulacji. Przygotuje ją Kancelaria Sejmu. To dobry ruch, bo choć obecnie istnieje taki obowiązek, to traktowany jest po macoszemu.

06.12.2023

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł. To będzie druki rok z rzędu, gdy minimalna płaca rośnie w trakcie roku dwa razy. Pierwszy raz stało się to w 2023 roku.

01.12.2023

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do końca lutego 2024 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 29 lutego 2024 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Nadal będzie obowiązywał w kraju trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP). Drugi stopień alarmowy Bravo dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym, alarm CHARLIE-CRP - zagrożenia cyberterroryzmem.

30.11.2023

Sejm odwołał członków Komisji ds. wpływów rosyjskich, ale niekonstytucyjny organ ma zostać

Administracja publiczna

Sejm 29 listopada zdecydował o odwołaniu dziewięciu członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022, tzw. "komisji lex Tusk". Komisja ma jednak działać dalej, z nowymi członkami i zmienionym zakresem podejmowanych działań. Warto przypomnieć, że prawnicy podkreślali jeszcze kilka tygodni temu, że ustawa o komisji powinna zostać uchylona bo jest bublem i narusza Konstytucję.

29.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

28.11.2023

Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

Administracja publiczna

Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.

28.11.2023

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna

Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

27.11.2023

Żywność zawierająca owady będzie w Polsce specjalnie oznakowana

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie symboliczny rysunek przykładowego owada. Logo będą musieli umieszczać na opakowaniach wszyscy producenci takiej żywności.

27.11.2023

WSA: Organ nie może opierać się tylko na informacjach z KRS

Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze

Dane wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego korzystają z domniemania prawdziwości, ale jest ono wzruszalne. Obowiązkiem organu jest wówczas podjęcie czynności wyjaśniających. Wojewódzki Sąd...

24.11.2023

ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku mogą to zrobić w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

24.11.2023

Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd uznał jednak, że podstawa prawna tego działania w sposób oczywisty naruszała normy konstytucyjne. Podkreślono, że nie każde nawiązanie stosunku prawnego w ramach służby państwowej, wiąże się z zaangażowaniem w realizowanie zadań i funkcji charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego.

23.11.2023

Będą wielkie porządki - karuzela stanowisk i wietrzenie urzędów?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Wybory

Nie ma jednej ścieżki i podstawy prawnej rozwiązywania stosunków pracy. Niemniej jednak przyszłemu rządowi najprościej będzie odwołać wszystkich tych, którzy za czasów PiS zostali powołani lub pełnili obowiązki na stanowiskach kierowniczych. Zdaniem prawników, osobnym problemem jest to, że te same zasady co w Służbie Cywilnej, powinny obowiązywać przy zatrudnianiu pracowników samorządowych - tam jednak nie ma zapewnionej neutralności politycznej.

22.11.2023

Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej mają otrzymać podwyżki i nowe mundury

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wykaz strażników Państwowej Straży Rybackiej (PSR) poszerzono o stanowisko głównego księgowego, któremu będzie przysługiwał też dodatek funkcyjny. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podniesienie zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk o dwie kategorie, co umożliwi podwyższenie płac. Strażnicy będą mieli nowe mundury, odznaki i legitymacje.

21.11.2023
1  2  3  4  5    151