Więcej wniosków cudzoziemców o zgodę na nabycie nieruchomości

Prawo cywilne Administracja publiczna

W 2020 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało 429 zezwoleń na nabycie 692 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 44,70 ha. Zezwolenia te dotyczyły najczęściej województw: mazowieckiego (15,55 ha), podlaskiego (6,34 ha) i małopolskiego (4,11 ha). Liczba wnisków o nabycie nieruchomości lub akcji wzrosła w ubiegłym roku o 10 proc. w stosunku do poprzedniego.

15.10.2021

Ustawa o restrykcjach za nielegalne przekraczanie granicy do podpisu prezydenta

Administracja publiczna

Sejm uchwalił ponownie ustawę o cudzoziemcach, która wprowadziła m.in. zasadę, że cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu. Przyjęto część poprawek Senatu, ale ta przewidująca wstrzymanie tych działań w odniesieniu do dzieci, została odrzucona.

14.10.2021

Sejm uchwalił specjalną ustawę o zabezpieczeniu granicy z Białorusią

Administracja publiczna

Sejm w ekspresowym tempie uchwalił ustawę, na mocy której na granicy polsko-białoruskiej powstanie zapora inżynieryjna, która ma powstrzymać rosnącą presję migracyjną. Ustawa pozwoli też na wprowadzenie pewnych ograniczeń na granicy po zakończeniu stanu wyjątkowego. Rząd przyjął projekt we wtorek, w środę odbyło się jego pierwsze i drugie czytanie, a w czwartek ustawa została przegłosowana.

14.10.2021

RPO w obronie praw emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Emerytury i renty Administracja publiczna Prawo pracy

Na nierówne traktowanie w kwestii prawa do zaopatrzenia emerytalnego skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Chodzi o tych, którzy przed konsolidacją służb celno-skarbowych byli zatrudnieni w Wywiadzie Skarbowym oraz w wydziałach realizacji urzędów kontroli skarbowej i MF. RPO wystąpił w ich sprawie do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

14.10.2021

WSA: Obywatel ma prawo wiedzieć, czy powiatowy weterynarz przychodzi do pracy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Lista obecności powiatowego lekarza weterynarii to informacja publiczna. Dokument ten dotyczy bowiem organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przekazanie informacji w tej sprawie jest uzasadnione wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w administracji.

14.10.2021

Liderzy dostępności nagrodzeni za usuwanie barier dla niepełnosprawnych

Administracja publiczna Budownictwo

Park miejski w Stargardzie Gdańskim, przedszkole w Mielcu, szkoła podstawowa w Warszawie Wesołej, stacja metra Młynów w Warszawie, Muzeum Emigracji w Gdyni - to niektóre z obiektów nagrodzonych w konkursie architektoniczno-urbanistycznego "Lider Dostępności" pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

13.10.2021

Nowe przepisy pozwolą budować bliżej cmentarzy

Administracja publiczna Budownictwo

Rząd chce poluzować zasady budowy w sąsiedztwie cmentarzy. Wolno będzie stawiać budynki nawet w odległości 35 m od murów cmentarnych, ale dom musi być podłączony do sieci wodociągowej, a bezpośrednio za murem cmentarnym powinno znajdować się kolumbarium. Samorządy uważają jednak, że rozwiązanie jest zbyt zachowawcze, chcą większych ustępstw.

13.10.2021

Uchodźca, migrant ekonomiczny, repatriant – kim są cudzoziemcy w Polsce?

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Uchodźcy, nielegalni migranci, repatrianci? Te określenia odmieniane są przez wszystkie przypadki zarówno przez polityków, dziennikarzy jak i zwykłych obserwatorów życia publicznego. Warto określić poszczególne grupy migrantów przebywających w naszym kraju. Opisać je i scharakteryzować by łatwiej było nam poruszać się w gąszczu często pozornie bliskoznacznych pojęć.

12.10.2021

NIK: Nietrzeźwi kierowcy wciąż zabijają, działania organów nieskuteczne

Prawo karne Administracja publiczna Transport

Nadmierna prędkość i alkohol to wciąż najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, a Polska przoduje na unijnej liście państw, gdzie najłatwiej stracić życie na drodze. Administracja nie radzi sobie z eliminowaniem nietrzeźwych i odurzonych kierowców z dróg. Kolejne zmiany przepisów nie przynoszą odpowiednich efektów.

12.10.2021

Już 4 miliony profili zaufanych w tym roku założyli Polacy

Rynek i konsument Administracja publiczna Nowe technologie

Od początku tego roku założono Polsce cztery miliony profili zaufanych - poinformował w poniedziałek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rekordowy pod tym względem był kwiecień, kiedy to uaktywniono 621 911 profili, czyli najwięcej w całej 10-letniej historii stosowania tego mechanizmu.

11.10.2021

UOKiK sprawdza ceny sprzętu do elektronicznego monitoringu

Rynek i konsument Administracja publiczna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalania cen sprzętu do elektronicznego monitoringu. Jednocześnie pracownicy tego urzędu przeprowadzili przeszukania w siedzibie spółki Dahua Technology Poland, a także u trzech dystrybutorów jej produktów. Podejrzewane działania mogą polegać na ustalaniu cen odsprzedaży urządzeń.

11.10.2021

Podział Mazowsza odłożony, bo nie ma większości w Sejmie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Projekt podziału województwa mazwieckiego na dwie jednostki w tym wyodrębnienia z niego Warszawy, nie będzie na razie przedmiotem prac parlamentarnych. - Nie ma większości w Sejmie dla tego rodzaju idei, więc na razie sprawa jest odłożona. To wysiłek, który nie przyniósłby efektu - powiedział w poniedziaek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.

11.10.2021

Rząd: Zabudowa gospodarcza do 300 m kw. bez zezwoleń

Administracja publiczna Budownictwo

Premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości poświęconej problemom wsi i rolnictwa zapowiedział zmiany w prawie, dzięki którym zlikwidowany zostanie obowiązek uzyskiwania pozwoleń przy budowie zabudowań gospodarczych do 300 metrów kwadratowych - obiekty takie można będzie budować tylko na zgłoszenie.

09.10.2021

NSA: Nie każdy niepełnosprawny ma prawo do karty parkingowej

Administracja publiczna

Uprawnionym do karty parkingowej jest jedynie niepełnosprawny mający znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Bez tego zastrzeżenia, orzeczenie o niepełnosprawności, choćby orzeczony stopień niepełnosprawności miał charakter trwały, nie może być podstawą do wydania nowej karty orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

09.10.2021

Senat chce zmian w ustawie antykorupcyjnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senat zaproponował w piątek poprawki do tzw. ustawy antykorupcyjnej, przygotowanej przez koło Kukiz'15. Ma ona na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych i polega na „zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych".

08.10.2021

Starsze pozwolenie na budowę już raczej nie do ruszenia

Administracja publiczna Budownictwo

Obecnie można podważyć ważność pozwolenia na budowę tylko w ciągu 5 lat, a następnie przez 30 lat wolno wystąpić jedynie o stwierdzenie, że zostało wydane z naruszeniem prawa. Ale nawet jeżeli do tego faktycznie doszło, to i tak pozostanie ono w obrocie prawnym. Skarżący będzie mógł ubiegać się co najwyżej o odszkodowanie. Pozwolenia ponad 30-letnie są już nie do ruszenia.

07.10.2021

SN oceni problem sporządzenia aktu urodzenia przy zaprzeczeniu ojcostwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna

Sąd Okręgowy w Krakowie przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego budzące wątpliwość zagadnienie, czy możliwe jest domaganie się orzeczenia przez sąd sporządzenia nowego aktu urodzenia, po uprzednim prawomocnym obaleniu domniemania ojcostwa męża matki. Pojawia się również problem kręgu uczestników takiego postępowania.

07.10.2021

Senat: Korupcja jako przestępstwo urzędnicze karane surowiej

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senackie Komisje - Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowały w środę nad ustawą zmieniającą kodeks karny. Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie przez burmistrzów, prezydentów miast czy parlamentarzystów będzie grozić surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych - w przypadku recydywy.

06.10.2021
1  2  3  4  5    95