WSA: Lasy Państwowe muszą zająć stanowisko w sprawie reklamy w mediach

Finanse publiczne Administracja publiczna

Lasy Państwowe wadliwie uznały, że sprawę o ujawnienie kwot przeznaczanych na reklamę w mediach, można załatwić dyskretnie. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi albo wydanie decyzji odmowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

26.10.2023

Choć pushbacki cudzoziemców są wątpliwe prawnie, to ciągle mają miejsce

Prawo karne Administracja publiczna Prawo unijne

Mimo wybudowania zapory cudzoziemcy wciąż przedostają się na terytorium Polski, a Straż Graniczna zawraca ich do linii granicy, czyli w praktyce wypycha na druga stronę zapory. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest to niezgodne z prawem. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych.

26.10.2023

Wątpliwe tzw. dodatki starcze w skarbówce dla emerytów z innych służb

Administracja publiczna Prawo pracy

Dodatek motywacyjny w wysokości 1,5 tys. zł lub 2,5 tys. zł, w zależności od lat służby, nie zatrzymał funkcjonariuszy mundurówek w danej służbie. Niektórzy przechodzą na emeryturę i... pracują dalej, ale w innej służbie, np. w Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób otrzymują nie tylko emeryturę, ale też uposażenie i dodatek w nowym miejscu pracy. W samym Ministerstwie Finansów zatrudnionych jest aż 87 osób z uprawnieniami emerytalnymi nabytymi w innych służbach. Związkowcy twierdzą, że to z tego powodu w 2016 r. zniesiono nabory na wysokie stanowiska w KAS.

24.10.2023

Teraz czas na realizację kamieni milowych i odblokowanie KPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Bez zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Polska nie będzie w stanie wypełnić wymogów "kamieni milowych" w obszarze reformy wymiaru sprawiedliwości, gdyż tylko legalnie powołani sędziowie zapewniają obywatelom skuteczną ochronę prawną i prawo do niezależnego sądu. W konsekwencji, zdaniem opozycji, po przejęciu rządów konieczne będzie przede wszystkim uregulowanie kwestii prawidłowych nominacji sędziowskich i systemu dyscyplinarnego.

19.10.2023

Sąd ponownie rozważy, czy treść tweeta kurator oświaty to informacja publiczna

Administracja publiczna

Małopolska Kurator Oświaty zamieściła tweeta, że jedna z krakowskich szkół zamówiła flagę Polski, a otrzymała dwie flagi – polską i niemiecką. Obywatel chce wiedzieć jaka to szkoła. Choć wojewódzki sąd administracyjny uznał informację podaną na prywatnym koncie kuratora oświaty za informację publiczną, to swojego stanowiska dostatecznie nie uzasadnił. Dlatego przyjdzie wnioskodawcy jeszcze poczekać na odpowiedź.

19.10.2023

Dwa paszporty w kieszeni nie zawsze dopuszczalne

Administracja publiczna

Polak z Kresów, Ukrainiec uciekający przed wojną, Żyd w Izraelu, a nawet co dwudziesty Japończyk może mieć dylemat, które obywatelstwo wybrać. W wielu przypadkach nie może mieć podwójnego obywatelstwa, a nawet innego dokumentu pośrednio podkreślającego więź z krajem przodków.

17.10.2023

Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

16.10.2023

W kampanię wyborczą zaangażowane są samorządy, urzędnicy i państwowe spółki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Potańcówki, imprezy lokalne i pikniki, zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków samorządowych, wreszcie zorganizowanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych. Na znaczne nadużycia ze strony komitetów wyborczych, urzędników państwowych i samorządów w wykorzystaniu zasobów publicznych podczas kampanii wyborczej wskazuje w swoim raporcie Fundacja Odpowiedzialna Polityka.

12.10.2023

MSWiA wie, jak zachęcać do dłuższej pracy swoich pracowników

Administracja publiczna Prawo pracy

Pracownicy państwowych jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji będą mieli prawo do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Wyższe będą też odprawy emerytalno-rentowe. To efekt proponowanych zmian w rozporządzeniu przygotowanym przez MRiPS. Zdaniem związkowców jest to zrównanie pracowników MSWiA z prawami, które mają inni, np. służba cywilna. Prawnicy twierdzą, że to jedna z zachęt do dłuższej pracy.

10.10.2023

Ministrowie bezpodstawnie wydłużają terminy odpowiedzi na interpelacje

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rząd ma coraz większy problem z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje poselskie w terminie. O ile w VIII kadencji Sejmu nie odpowiedział na 153 interpelacje, a w 39 prolongował termin udzielenia odpowiedzi, to w obecnej kadencji odpowiedzi nie doczekało się aż 511 interpelacji, a w przypadku kolejnych 394 termin na odpowiedź został wydłużony. Zdaniem prawników, takie opóźnienia stanowią naruszenie Konstytucji. Potrzebna jest zmiana prawa, i to nie tylko regulaminu Sejmu.

09.10.2023

Resort ukrywa liczbę kobiet, którym ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe i macierzyńskie

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Czy ZUS narusza prawa kobiet, wstrzymując wypłatę zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Posłowie uważają, że tak. Ministerstwo Rodziny twierdzi natomiast, że działania Zakładu nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie na kobiety w ciąży. Resort nie podał jednak liczby pań, którym w latach 2015-2022 została wstrzymana wypłata świadczeń.

25.09.2023

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Transport Ukraina

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

24.09.2023

"Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.

22.09.2023

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.

22.09.2023

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.

21.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

20.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS w 1991 r., do urzędów gmin. Dokumenty albo poginęły, albo zostały zniszczone. Zdaniem prawników to duży problem, którego nie podjęła jeszcze żadna władza. Państwo powinno opracować system, który pomoże ludziom zorientować się w sytuacji, a może nawet nieco zmodyfikować obecny system ubezpieczeniowy.

19.09.2023

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r. Choć pozornie pracownicy powinni się cieszyć, bo ich wynagrodzenie wzrośnie, to nie można mieć złudzeń, iż tak duża zmiana nie pozostanie bez znaczenia dla rynku pracy - pisze dr Paweł Łuczak.

15.09.2023

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych zasadach. Natomiast osoba z niepełnosprawnością, która skończy 18 lat, będzie pobierać nowe świadczenie wspierające.

15.09.2023