Eksperci Batorego: Nie trzeba zmieniać Konstytucji, by bronić Ojczyzny

Administracja publiczna

Zmiana Konstytucji RP w części dotyczącej wyłączenia wydatków przeznaczanych na potrzeby związane z obronnością nie jest konieczna, w zupełności wystarczające jest bowiem intensyfikowanie działań wzmacniających potencjał obronny Rzeczypospolitej w ramach istniejących kompetencji Rady Ministrów do prowadzenia polityki finansowej państwa, np. przez ograniczenie innych wydatków publicznych.

26.04.2022

100 mln zł na aktywizację cudzoziemców w konkursie Ministerstwa Rodziny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. W pierwszej odsłonie programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

25.04.2022

SN: Tylko rok na nałożenie kary dla stacji telewizyjnych

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Kary pieniężnej za brak w programach telewizyjnych audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia przez nadawcę tego obowiązku do daty nadania do nadawcy decyzji o nałożeniu kary upłynął rok - taka jest konkluzja wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Termin liczy się od wydania decyzji, a nie doręczenia.

25.04.2022

Ustawa o obronie ojczyzny już obowiązuje

Administracja publiczna

Wydatki na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku - to niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie ojczyzny. Ustawa weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku.

23.04.2022

Armia potrzebuje rekruta, pomoże ustawa o obronie Ojczyzny

Administracja publiczna Wojsko

Jednym z celów ustawy o obronie Ojczyzny, która 23 kwietnia weszła w życie, jest pozyskanie rekruta dla wojska. Obok istniejącej już zawodowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej przepisy wprowadzają roczną dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Z ustawy nie wykreślono regulacji o obowiązkowej służbie zasadniczej, która ma trwać 9 miesięcy. Decyzję o jej przywróceniu pozostawiono w ręku prezydenta.

23.04.2022

Organizacje: „Lex Woś”, czyli uderzenie w sektor pozarządowy

Administracja publiczna RODO

W czasie, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, giną ludzie, a miliony osób musiało uciekać za granicę, w Polsce grupa posłów partii „Solidarna Polska” proponuje rozwiązania prawne zaczerpnięte z Rosji – rozwiązania, które Putin stosuje w celu uderzenia w rosyjskie organizacje społeczne. Tak organizacje oceniają projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

22.04.2022

Pytanie do UODO o zainteresowanie służb dokumentacją psychiatryczną

Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO

W ramach postępowań dotyczących dostępu do informacji niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego żąda od lekarzy psychiatrów kopii całości dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wykracza to poza granice zakreślone przez prawo. Prosi więc prezesa UODO o informacje co do prowadzonego przez postępowania w takiej sprawie.

22.04.2022

Coraz więcej blokad rachunków podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Domowe finanse Administracja publiczna Finanse

W 2021 roku nastąpił wzrost o ok. 37,3 proc. liczby zawiadomień do prokuratury w kontekście podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, a także znaczący, ponad 100 proc., wzrost liczby blokad rachunków. Wątpliwości dotyczyły majątku o wartości ponad 8,5 mld zł – wynika ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

22.04.2022

Dodatek za przydział mobilizacyjny – promowanie pracowników czy ukryta podwyżka?

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

Od 120 do 200 zł rocznie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny – tyle dostaną pracownicy resortu obrony narodowej. Bez ogłoszonej mobilizacji i czasu wojny. Najwięcej zyskają wyżsi rangą urzędnicy i kierownicy. Według MON, to promowanie pracowników, na których został nałożony obowiązek obrony Ojczyzny. Wątpliwości budzi brak takiego dodatku dla innych pracowników z przydziałami.

22.04.2022

Administracja publiczna i samorządy wdrożą kolejne e-rozwiązania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Lepsza weryfikacja tożsamości, skuteczne zarządzanie dokumentacją, wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego, pięć nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich. Takie są między innymi założenia projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

21.04.2022

Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Nieruchomości

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje "poluzować" przepisy ograniczające obrót ziemią rolną. Pracuje więc nad kolejną dużą zmianą obowiązujących od 2016 r. przepisów, które już dwukrotnie zmieniano. Nie będzie jednak wywracania do góry nogami obecnych zasad. Podstawowe ograniczenia w obrocie prywatnymi gruntami pozostaną takie same, chyba że w trakcie prac nad nowelą resort zmieni zdanie.

21.04.2022

Firmy i instytucje słabo przygotowane na sytuacje kryzysowe

Administracja publiczna BHP Prawo gospodarcze

Większość polskich firm i instytucji nie jest dobrze przygotowana do zarządzania poważną sytuacją kryzysową, taką jak np. ofiary śmiertelne w czasie produkcji, informacja o podłożeniu bomby, masowy wypadek w transporcie, atak hakerów czy incydent terrorystyczny. Taka sytuacja może prowadzić do realnych strat finansowych czy utraty majątku. Jak więc przedsiębiorcy czy samorządowcy mogą się na to przygotować?

21.04.2022

Strasburg: Cofnięcie koncesji telewizyjnej nie naruszyło Konwencji

Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Odebranie koncesji na działalność stacji telewizyjnej ze względu na brak obiektywizmu przy emisji programów informacyjnych nie naruszyło wolności wyrażania opinii - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według ETPC, takie decyzje muszą każdorazowo podlegać ocenie z punktu widzenia zachowania równowagi pomiędzy interesami prywatnymi a publicznymi obecnymi w danej sprawie.

20.04.2022

Projekt: Nieużytki rolne państwo łatwiej wydzierżawi na potrzeby OZE

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł wydzierżawić nieruchomości z państwowego zasobu na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych - zakłada jeden z przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

20.04.2022

Wielkanocne tradycje chronione na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Administracja publiczna

Wielkanocne kroszonki, batikowe pisanki, krzyżoki, przywołówki dyngusowe czy turki to jedynie kilka z ponad 57 obrzędów i tradycji, które zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jak podkreśla resort, zostały w ten sposób ocalone od zapomnienia.

17.04.2022

PESEL i profil zaufany dla obywateli Ukrainy - po nowelizacji ustawy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Proces nadawania numeru PESEL i profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną w tym kraju trwa od kilku tygodni. Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy lub punkcie mobilnym, jeśli taki powstał. Usługa jest bezpłatna. Trzeba pamiętać jednak o kilku ważnych szczegółach, także tych związanych z nowelizacją ustawy z 8 kwietnia.

15.04.2022

Rząd chce do końca czerwca usunąć bariery dla elektrowni wiatrowych

Administracja publiczna Budownictwo

Prace nad projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H, mającej zliberalizować reguły stawiania wiatraków na lądzie, są bardzo zaawansowane. Do końca czerwca powinna być uchwalona przez Sejm - poinformował w piątek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. To już kolejna w ostatnich latach taka zapowiedź, ale te poprzednie nie miały swojego dalszego ciągu.

15.04.2022

Prezydent podpisał ustawę o pomnikach i nazwach ulic

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nazw obiektów przestrzeni publicznej oraz pomników. Podpisanie ustawy było możliwe po odrzuceniu 7 kwietnia br. przez Sejm uchwały Senatu odrzucającej tę ustawę w całości. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 238 posłów, 215 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

15.04.2022

MF już dwa lata słucha głosu podatnika

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Usługa Głos Podatnika w serwisie podatki.gov.pl ma dwa lata. Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań, tak aby, jak zapewnia Ministerstwo Finansów, polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli. Zrealizowano ponad 70 pomysłów.

15.04.2022

Prezydent podpisał nowelizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna Ukraina

Doprecyzowanie wielu procedur pomocowych na rzecz uchodźców wojennych zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezydent. Przewiduje ona też zmiany w nadawaniu numeru PESEL, uregulowanie kwestii zgody na pobyt ze względów humanitarnych, opieki medycznej, psychologicznej dla uchodźców, uprawienia dla lekarzy i lekarzy dentystów.

15.04.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski