Temat dnia

Nie trzy, a sześć miesięcy - odprawa emerytalna nauczycieli wymaga uregulowania

Pracownicy samorządowi po dwudziestu latach pracy mogą liczyć na sześciomiesięczną odprawę emerytalną, a nauczyciele jedynie trzymiesięczną. Nauczycielskie związki zawodowe chcą, by resort edukacji zlikwidował to zróżnicowanie uprawnień. Postulują również zmianę zasad w kwestii ochrony przedemerytalnej oraz wchodzących w życie we wrześniu przepisów przywracających pedagogom prawo do wcześniejszych emerytur.

SN rozstrzygnie, czy uniewinniony nauczyciel może dostać dodatki za czas zawieszenia

Kadry w oświacie

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach, w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego wypłaca się dodatki, do których nauczyciel nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia i stanowiły one element składowy jego wynagrodzenia. Pytanie zadał Sąd Okręgowy w Opolu.

Opiekun osoby z niepełnosprawnością na wycieczce również dofinansowany

Zarządzanie oświatą

Program „Podróże z klasą” obejmuje również opiekunów szkolnej wycieczki, w tym uwzględniono koszt personelu, asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami i z chorobą przewlekłą, ale to organizator wycieczki powinien tak ją zaplanować, by hotele oraz zwiedzane miejsca były dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

W sierpniu informatory o maturach i egzaminie ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, począwszy od 1 sierpnia br. do 1 września br., w kolejności, w jakiej zostaną opracowane przez ekspertów. Zostaną w nich uwzględnione zmiany w podstawie programowej.

CKE: Mniej zadań na maturze ustnej

Zarządzanie oświatą

Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły (tzw. formuła 2023), maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań - zgodnie z projektem komunikatu liczba zadań jawnych ma być zmniejszona ze 110 (obowiązujących na maturze w 2024 r.) do 68 w 2025 r.

Koniec papierowych legitymacji szkolnych

Szkoła i uczeń

Od 13 lipca 2024 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom legitymacje szkolne tylko w formie plastikowej karty. Również wszystkie nowo wydawane legitymacje przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz legitymacje służbowe nauczycieli będą już plastikowe. Wydane do tej pory papierowe dokumenty zachowują ważność do czasu zakończenia nauki przez ucznia w danej szkole.

W przyszłości podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie edukacji, ale w Instytucie Badań Edukacyjnych - powiedziała w sobotę w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku Barbara Nowacka, minister edukacji. Podkreśliła, że takie rozwiązanie „odpolityczni” pracę nad podstawą programową.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2024
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele kilka miesięcy czekali na spotkanie zespołu, który miał się zająć kwestiami związanymi z zasadami ich zatrudnienia. Zmiany w podstawie programowej, choć ambitniejsze w założeniach, okazały się natomiast mocno kosmetyczne. Obiecana naprawa polskiej oświaty idzie opornie, a priorytety resortu czasem mogą budzić mocne zdziwienie.
Monika Sewastianowicz
11.07.2024
W dniu 11 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolnego BHP. Do tej pory przepisy wskazywały, że w szkołach i placówkach konieczne jest zapewnienie ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Przepis nie precyzował jednak pojęcia: "środki higieny osobistej". MEN to zmienia. Teraz w każdej łazience ma być zapewnione mydło do rąk, a także ręczniki papierowe lub suszarki do rąk, w toalecie natomiast - papier toaletowy.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
11.07.2024
Zarządzanie oświatą

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej...
Monika Sewastianowicz
11.07.2024

Już ponad 1 milion wniosków o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start

Domowe finanse Szkoła i uczeń
Od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2024/2025. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Złożenie...
Agnieszka Matłacz
10.07.2024

Będzie zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18. roku życia - jest projekt

Zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie...
Inga Stawicka
10.07.2024

Miały być trzy lata, teraz trzeba "dostudiować" - przyszli nauczyciele na lodzie

Zarządzanie oświatą
O ile dbałość o wysokie kwalifikacje nauczycieli jest godna pochwały, to już niekoniecznie, gdy połączy się ją z brakiem poszanowania standardów legislacji. Część studentów pedagogiki w trakcie...
Monika Sewastianowicz
10.07.2024

Ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy bezpośrednio wpływają na edukację dzieci w zakresie umiejętności cyfrowych oraz mogą szerzyć wiedzę na temat cyfrowej...
Monika Sewastianowicz
09.07.2024

Są wyniki matur - 95 proc. zdawalność z polskiego, 89 z matematyki

Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur - egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc....
Monika Sewastianowicz
09.07.2024

Bon na laptopa dla nauczyciela - MEN modyfikuje program

Zarządzanie oświatą
Koniec z programem "Laptop dla ucznia" - zastąpi go program cyfrowy uczeń, który będzie zgodny z przygotowywaną przez MEN polityką transformacji cyfryzacji edukacji. Nauczyciele jednak wciąż będą...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

Bezrefleksyjne udostępnianie zdjęć dziecka szkodliwe i niebezpieczne

Zarządzanie oświatą
Czy zabawne zdjęcie dwulatka na nocniku może za dziesięć lat narazić go na znęcanie w szkole? Czy może zaważyć na jego przyszłej karierze? A wreszcie, czy może narazić go na niebezpieczeństwo? Nie są...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

ZNP alarmuje: Pracownicy samorządowi wciąż czekają na wyższe wynagrodzenia

Zarządzanie oświatą
Rozporządzenie – z nowymi wyższymi minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania – miało wejść w życie 1 lipca 2024 r. Jednak - jak wskazuje Związek...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

MEN: Będzie pilotaż wyposażenia szkół w środki higieny menstruacyjnej dla dziewcząt

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji chce ustanowić w nowym roku szkolnym 2024/2025 program dotyczący pilotażu wyposażenia szkół i placówek w podpaski dla dziewcząt. Program będzie wspierał działania samorządów i...
Agnieszka Matłacz
08.07.2024

Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Zarządzanie oświatą
Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii....
Agnieszka Matłacz
08.07.2024

"Odchudzona" podstawa programowa od września

Zarządzanie oświatą
Wersja "odchudzona" podstawy programowej ma obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W czasie obowiązywania rozporządzenia eksperci będą pracować nad kompleksową reformą...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

WSA: Szkoła musi mieć dyrektora, ale to nie furtka do omijania przepisów

Zarządzanie oświatą
Wybór kandydata na stanowisko dyrektora szkoły odbywa się w konkursie. Jeżeli ten nie przyniósł rozstrzygnięcia, Prawo oświatowe wskazuje kolejne kroki. Zarząd Powiatu w Pile nie mógł jednak ich...
Marek Sondej
06.07.2024

Każdy punkt się liczy - od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać

Podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów - egzamin ósmoklasisty można zakwestionować. Należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji...
Monika Sewastianowicz
05.07.2024

Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się,...
Monika Sewastianowicz
04.07.2024

Związkowcy chcą rozszerzenia prawa do świadczenia kompensacyjnego

Kadry w oświacie Prawo pracy
Już w tym roku część nauczycieli będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, jednak - jak alarmują eksperci - skorzystanie z tego uprawnienia w ogóle się nie opłaca. Związki zrzeszające...
Monika Sewastianowicz
04.07.2024

Od przyszłego roku edukacja zdrowotna w szkołach

Edukacja zdrowotna od 1 września 2025 roku ma w szkołach zastąpić wychowanie do życia w rodzinie. Na środowe wysłuchanie zaproszono przedstawicieli organizacji i instytucji, które zadeklarowały chęć...
Monika Sewastianowicz
03.07.2024

Z polskiego 61 proc., z matematyki 52 proc. - CKE podało wyniki egzaminu ósmoklasisty

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2024 r., przystąpiło ok. 220 900 spośród ok. 230 100 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 96 proc.), w tym ok. 11 300 uczniów – obywateli...
Monika Sewastianowicz
03.07.2024

Od września w szkole podstawowej obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Każdy może uratować komuś życie, nawet kilkulatek. Dlatego od września najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej będą poznawać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Każda szkoła ma otrzymać...
Agnieszka Matłacz
03.07.2024

I zwolnienia, i wakaty - niż uderza nierówno

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało ruch kadrowy w szkole - do pracy od września nie wróci ponad 4500 nauczycieli. Powody są różne - niż demograficzny, zmiany w podstawie programowej, ale...
Monika Sewastianowicz
03.07.2024

Wystartowało 5 konkursów na dofinasowanie kompetencji cyfrowych

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Pięć konkursów na dofinansowanie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli, urzędników i obywateli ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska. Łączna pula środków to ponad...
Robert Horbaczewski
02.07.2024

Dziecko z Ukrainy może uczyć się u siebie, ale bez świadczenia w Polsce

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dzieci z Ukrainy nie muszą i nie będą musiały uczęszczać do polskiej szkoły - mogą uczyć się zdalnie u siebie. Ale o ile dotychczas było to polskim władzom obojętne, to teraz się zmienia - tylko...
Monika Sewastianowicz
02.07.2024

RPO krytycznie o łączeniu klas na lekcjach religii

Nowa organizacja lekcji religii będzie skutkować zmniejszeniem liczby godzin, a co z tym związane, redukcją zatrudnienia katechetów - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwraca również uwagę, że...
Monika Sewastianowicz
28.06.2024

ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc.

Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów...
Monika Sewastianowicz
27.06.2024

Resorty zdrowia i edukacji zacieśnią współpracę na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci

Zarządzanie oświatą
Resort zdrowia przygotował projekt porozumienia o współpracy pomiędzy placówkami systemu oświaty a podmiotami leczniczymi prowadzącymi ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i...
Monika Sewastianowicz
27.06.2024

Komisja za zwiększeniem bezpieczeństwa badań naukowych

Zarządzanie oświatą
Komisja sejmowa ds. Unii Europejskiej przyjęła w środę rekomendacje Rady Europejskiej w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa badań naukowych - chodzi o to, żeby ryzyko bezpieczeństwa badań i...
Monika Sewastianowicz
26.06.2024

W środę nabór wniosków o dopłaty na organizację zajęć dla przeszkolakow

Zarządzanie oświatą
W najbliższą środę, 26 czerwca, od godziny 15:00 ruszy nabór do programu „Kto ty jesteś? - Polak mały”. W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na...
Monika Sewastianowicz
25.06.2024
1  2  3  4  5    540
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • SN rozstrzygnie, czy uniewinniony nauczyciel może dostać dodatki za czas zawieszenia

   Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach, w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego wypłaca się dodatki, do których nauczyciel nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia i stanowiły one element składowy jego wynagrodzenia. Pytanie zadał Sąd Okręgowy w Opolu.
  • Nie trzy, a sześć miesięcy - odprawa emerytalna nauczycieli wymaga uregulowania

   Pracownicy samorządowi po dwudziestu latach pracy mogą liczyć na sześciomiesięczną odprawę emerytalną, a nauczyciele jedynie trzymiesięczną. Nauczycielskie związki zawodowe chcą, by resort edukacji zlikwidował to zróżnicowanie uprawnień. Postulują również zmianę zasad w kwestii ochrony przedemerytalnej oraz wchodzących w życie we wrześniu przepisów przywracających pedagogom prawo do wcześniejszych emerytur.
  • Minister Nowacka: Podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie

   W przyszłości podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie edukacji, ale w Instytucie Badań Edukacyjnych - powiedziała w sobotę w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku Barbara Nowacka, minister edukacji. Podkreśliła, że takie rozwiązanie „odpolityczni” pracę nad podstawą programową.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sławomir Broniarz: Rozwój zawodowy nauczyciela nie może być sztuką dla sztuki

   Pozostajemy – i zawarliśmy to w projekcie rozbieżności – przy swoim zdaniu, że za awansem na nauczyciela mianowanego powinna iść większa podwyżka niż sięgająca 150 zł. Obecnie jest to mało zachęcające do rozwoju - mówi Prawo.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazuje też, że konieczne jest wypracowanie nowego podejścia do edukacji i pracy nauczyciela, co - jak ma nadzieję - znajdzie odzwierciedlenie w zmianach zapowiedzianych na 2026 rok.
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

   Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.
  • Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

   Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

   Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • Nauczyciel na wycieczce powinien dostać wynagrodzenie za nadgodziny

   Nie wszyscy nauczyciele dostają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w czasie, gdy opiekują się klasą podczas wycieczki szkolnej - to problem, z którym od lat nie radzą sobie kolejne ekipy rządzące. Zajęła się nim również ta obecna, choć na razie - mimo nacisków Związku Nauczycielstwa Polskiego - żadnych ustaleń nie poczyniono. A sprawa jest pilna.
  • Dziecko ma prawo wnosić o zmianę nauczyciela, ale decyzja należy do dyrektora

   Uczniowie i ich rodzice mogą zawnioskować do dyrektora o zmianę nauczyciela, jednak wniosek musi być dobrze uzasadniony, by do zmiany faktycznie doszło. Dla dyrektorów taka decyzja jest trudna, bo muszą ocenić na ile zmiana jest potrzebna i czy przysłuży się tak uczniom, jak i samemu nauczycielowi. Czasem potrzebne będzie także dopełnienie formalności.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

   Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.
  • NSA: Zatwierdzenie konkursu na dyrektora zespołu szkół było prawidłowe

   Wskazywana przez wojewodę przyczyna, stanowiąca przeszkodę do zatwierdzenia konkursu przez wójta w postaci wakatu na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, nie istniała. Zatem wójt nie naruszył Prawa oświatowego, zatwierdzając konkurs. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł też innych przeszkód prawnych do zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkolnego w Miedźnie.
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  Zobacz więcej
Prawo.pl