Temat dnia

Próbny egzamin ósmoklasisty według skróconych wymagań

Zarządzanie oświatą Szkoła i uczeń

Egzaminy w roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Skrócone wymagania dotyczyć będą również egzaminów próbnych.

Nauczyciele upominają się o szybki dostęp do testów i szczepień

Konieczna jest zmiana strategii testowania i skupienie się na testowaniu tych, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z wieloma osobami i mogą przyczyniać się do istotnego rozprzestrzeniania się epidemii - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluje też, by nauczyciele w pierwszej kolejności zyskali dostęp do szczepień.

500 plus na naukę zdalną – pieniądze jeszcze nie w każdej gminie, nauczyciele też zwlekają

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Jeszcze nie wszystkie gminy dostały pieniądze na wypłatę 500 zł na sprzęt do pracy zdalnej dla nauczycieli. Pieniądze samorządowcom ma wypłacić resort finansów. To już ostatnie dni, w których można składać wnioski o dopłaty - termin upływa 7 grudnia. Powinny one trafić do dyrektorów szkół, którzy następnie przekażą listy organom prowadzącym.

RPO za wprowadzeniem powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do podstawy programowej

Szkoła i uczeń

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i równego traktowania wszystkim uczniom niezbędne jest wprowadzenie prewencyjnej, obowiązkowej edukacji antydyskryminacyjnej – uważa rzecznik praw obywatelskich. Według niego, wprowadzenie powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do podstawy programowej jest konieczne.

Ujednolicono listę szkół, w których nie tworzy się rad rodziców

Opublikowano jednolitą listę szkół, w których nie tworzy się nie tworzy się rad rodziców. W opublikowanym jednolitym tekście rozporządzenia wymieniono 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

Uczniowska polisa działa podczas zdalnej nauki

Prawo cywilne Rynek i konsument Szkoła i uczeń

Przeniesienie lekcji przed komputery w domach uczniów nie zmieniło odpowiedzialności towarzystw za szkody w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie podstawowe należy się niezależnie od tego, gdzie doszło do szkody, chyba że OWU jasno stanowią, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody, do których doszło na terenie szkoły.

Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców, a także obywateli polskich powracających do kraju - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Podobne wnioski wynikają z raportu NIK, dlatego rzecznik pyta o to, jak MEN wdrożył rekomendację izby.
Monika Sewastianowicz
04.12.2020
Resort edukacji przygotował projekt, który umożliwi studentom kierunków pedagogicznych realizację praktyk zawodowych w czasie epidemii. Tradycyjne nauczanie jest zawieszone, więc nie mogą oni zrealizować tych wymagań w normalny sposób - zamiast tego będą mogli poprowadzić lekcje zdalnie.
Monika Sewastianowicz
04.12.2020
Absencja chorobowa bądź izolacja pracowników powoduje, że w placówkach przedszkolnych brakuje rąk do pracy. Tymczasem GIS złagodził wymogi dotyczące funkcjonowania przedszkoli - pozwolił na łączenie grup, brakuje też wyraźnego zakazu przyprowadzania do placówki dziecka, które miało kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie.
Monika Sewastianowicz
02.12.2020

Zbiórka na karę Sanepidu za udział w proteście nie jest wykroczeniem

Prawo karne Koronawirus a prawo
Od kilku tygodni trwają protesty przeciwko zaostrzeniu zakazu aborcji. Niektórzy z uczestników i organizatorów zostają ukarani grzywną za łamanie obostrzeń związanych z epidemią, a inni, którzy mieli...
Monika Sewastianowicz
02.12.2020

ZNP: Podział subwencji premiuje samorządy, które nie zatrudniają nauczycieli

Finansowy standard A jest zbyt mały i nie gwarantuje prawidłowego zabezpieczenia finansowania zadań oświatowych - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co więcej związkowcy zauważają, że podział...
Monika Sewastianowicz
01.12.2020

MEN: Termin ocen śródrocznych w statucie szkoły

W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia semestru lub półrocza, te terminy określa statut szkoły. Ewentualne zmiany w statucie może wprowadzić rada...
Monika Sewastianowicz
01.12.2020

Minister zdrowia zapowiada badania przesiewowe dla nauczycieli

W połowie stycznia w ramach pilotażu badań przesiewowych na koronawirusa chcemy zrobić testy nauczycielom z trzech regionów - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie wiadomo jeszcze, jak...
Monika Sewastianowicz
01.12.2020

500 zł na zakup sprzętu też dla nauczyciela emeryta zatrudnionego na niepełny wymiar

Kadry w oświacie
Nauczyciel zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 Prawa oświatowego, w niepełnym wymiarze czasie pracy, który osiągnął wiek emerytalny, może otrzymać...
Dominik Kucharski
01.12.2020

Nie ma planów wstrzymania nauczycielskich "trzynastek"

Kadry w oświacie
Choć pojawiły się pogłoski o wstrzymaniu "trzynastek" w sferze budżetowej, plany te na pewno nie dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli - wynika z informacji uzyskanych od Związku...
Monika Sewastianowicz
30.11.2020

Rozmowa i egzamin przy nauczycielskim awansie także zdalnie

Rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego oraz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego można przeprowadzić zdalnie - informuje resort edukacji. To mniejsze...
Monika Sewastianowicz
30.11.2020

Dwa tygodnie stycznia - ferie ogłoszone w Dzienniku Ustaw

Kadry w oświacie
Ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej. Już opublikowano w Dzienniku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2020

Państwo będzie monitorowało losy absolwentów szkół ponadpodstawowych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Do konsultacji trafił projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Chodzi o monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery...
Monika Sewastianowicz
28.11.2020

Czarnek: Mamy nadzieję, że po feriach uczniowie wrócą do szkoły

Koronawirus a prawo
Większość szkół - poza nielicznymi wyjątkami - pracuje zdalnie do 3 stycznia 2021 r. Rozporządzenie resortu nauki i edukacji wydłuża zawieszenie stacjonarnej pracy szkół. Minister Przemysław Czarnek...
Monika Sewastianowicz
27.11.2020

Najmłodsi uczniowie nie radzą sobie w zdalnej nauce, rozwiązań brakuje

Szkoła i uczeń
Małe dzieci z klas I-III źle znoszą zdalną naukę, w piątki są tak bardzo zmęczone, że niewiele kojarzą. Do tego część wymaganego na tym etapie programu można realizować tylko w bezpośrednim...
Beata Igielska
27.11.2020

Wnioski o dopłaty do sprzętu do 7 grudnia

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przypomina o terminie składania wniosków o 500 zł dopłaty do sprzętu dla nauczycieli. Można to zrobić do 7 grudnia 2020 r. W zależności od tego, kiedy dokonano zakupu sprzętu, do...
Monika Sewastianowicz
26.11.2020

Mniej lektur wymaganych na egzaminach

Resort edukacji konsultuje projekt w sprawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych na maturę i egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Ograniczona ma zostać lista lektur obowiązkowych. Wymagania egzaminacyjne...
Monika Sewastianowicz
26.11.2020

Przerwa świąteczna to nie urlop nauczyciela, ferie już tak

W tym roku z powodu epidemii ferie w całej Polsce rozpoczną się bezpośrednio po przerwie świątecznej - uczniowie nie będą mieli lekcji od 23 grudnia do 17 stycznia 2021 r. Jeżeli chodzi o nauczycieli...
Monika Sewastianowicz
26.11.2020

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Poprawmy prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości,...
Ewa Usowicz
26.11.2020

ZNP: Większość nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie

Przeważająca większość nauczycieli prowadzi zdalne lekcje na własnych komputerach - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Prawie jedna trzecia z nich nie...
Monika Sewastianowicz
25.11.2020

Nauczyciel musi sprawdzić, dlaczego uczeń nie bierze udziału w zajęciach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część szkół zastanawia się, czy nie wprowadzić obowiązkowego włączania kamer na zdalnych lekcjach. Ma to zmusić uczniów do uważania na lekcjach oraz pozwolić łatwiej wychwytywać przypadki, gdy...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
25.11.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców ze służby zdrowia walczącej z COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rodzicom, którzy nie skorzystają z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast rodzice, którzy z tej opieki skorzystają, nie mają prawa do...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2020

Niepubliczna placówka ma prawo do roszczeń za zaniżenie dotacji oświatowej

Nie ma żadnych podstaw, by utożsamiać cywilnoprawną konstrukcję „odszkodowania” z publicznoprawną „refundacją”. Refundacja to pojęcie właściwe ustawie o finansach publicznych. Podobnie jak dotacja,...
Robert Gałęski
23.11.2020

Czarnek: Mam nadzieję, że po 18 stycznia będziemy mogli wracać do nauczania stacjonarnego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę, że do świąt szkoły pozostaną na zdalnym nauczaniu, później rozpocznie się przerwa świąteczna-noworoczna, która potrwa do 17 stycznia. Znamy więc plan...
Agnieszka Matłacz
21.11.2020

Ferie dla wszystkich województw w jednym terminie, do Świąt nauka zdalna

Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Szkoły będą kontynuowały pracę zdalną do Świąt, a po przerwie świątecznej od razu rozpoczną się ferie - w tym roku ich termin będzie wspólny dla wszystkich województw: od 4 do 17 stycznia -...
Agnieszka Matłacz
21.11.2020

Tomasz Garstka: Pożyteczny sceptycyzm kluczowy w dobrej edukacji

Dla studenta Zarządzanie oświatą
Nauczyciel myślący krytycznie będzie dobrym przewodnikiem dla swoich uczniów. Druga kwestia, to zmiana systemowa - oddanie większej odpowiedzialności dobrze przygotowanym nauczycielom za proces...
Monika Sewastianowicz
21.11.2020

Nastolatek ma prawo do pokojowego protestu

Prawo karne Szkoła i uczeń
Czternastolatek stanie przed sądem za udział w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Wobec młodych ludzi konsekwencje próbują wyciągać też niektóre szkoły - mimo że takie działania są...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.11.2020

Minister edukacji nie spotkał się z samorządowcami, czekają na kolejny termin

Samorząd terytorialny
Na zaproszenie Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, do siedziby resortu przyjechali samorządowcy. Minister z ważnych przyczyn nie mógł się z nimi spotkać. Samorządowcy czekają na...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2020

Nauczycielskie 500 plus - jest już wzór wniosku

Nauczyciele dostaną po 500 złotych na zakup sprzętu komputerowego - o bon będą mogli postarać się w szkole, w której pracują. Konieczne będzie wypełnienie wniosku, opisanie zakupionego sprzętu i...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020

Zamrożenie nauczycielskich nagród i odpisu na zfśs - Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową

Kadry w oświacie
Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę okołobudżetową - dotyczy ona częściowo również nauczycieli. Zamrożono wysokość zakładowego funduszu świadczeń. Mniej pieniędzy z budżetu przeznaczone...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020

Sejm za zmianami w nauczycielskich dyscyplinarkach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Sejm uchwalił zmiany w Karcie Nauczyciela - dyrektor będzie miał więcej czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o uchybieniu pedagoga. Bez ustawowej definicji pojęcia "dobro dziecka"...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
1  2  3  4  5    658
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Próbny egzamin ósmoklasisty według skróconych wymagań

   Egzaminy w roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Skrócone wymagania dotyczyć będą również egzaminów próbnych.
  • RPO: Dzieci cudzoziemców bez prawa do nauki

   Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców, a także obywateli polskich powracających do kraju - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Podobne wnioski wynikają z raportu NIK, dlatego rzecznik pyta o to, jak MEN wdrożył rekomendację izby.
  • Nauczyciele upominają się o szybki dostęp do testów i szczepień

   Konieczna jest zmiana strategii testowania i skupienie się na testowaniu tych, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z wieloma osobami i mogą przyczyniać się do istotnego rozprzestrzeniania się epidemii - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluje też, by nauczyciele w pierwszej kolejności zyskali dostęp do szczepień.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Tomasz Garstka: Pożyteczny sceptycyzm kluczowy w dobrej edukacji

   Nauczyciel myślący krytycznie będzie dobrym przewodnikiem dla swoich uczniów. Druga kwestia, to zmiana systemowa - oddanie większej odpowiedzialności dobrze przygotowanym nauczycielom za proces edukacji, a nie tworzenie wygórowanych formalnych wymagań - mówi Tomasz Garstka, współautor nagrodzonej w konkursie „Książka dla Trenera 2019” publikacji "Psychopedagogiczne mity 2".
  • Prof. Śliwerski: Zmiany w podstawie programowej będą ideologiczne

   Podstawa przygotowana przez ekipę Anny Zalewskiej to są zmarnowane publiczne pieniądze. A nowy minister Czarnek będzie – jak już zapowiedział - zmieniał treści kształcenia, ale nie z matematyki, fizyki, chemii, tylko z nauk mających charakter normatywny, aksjologiczny, ideowo, światopoglądowo znaczący dla formacji rządzącej - mówi prof. Bogusław Śliwerski.
  • Na razie nie ma planów rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty

   O sensowności egzaminu ósmoklasisty była rozmowa w momencie, w którym procedowana była ustawa wprowadzająca egzamin ósmoklasisty na przełomie 2016/17 r. Wszystkie egzaminy mają absolutnie głęboki sens - mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na razie CKE nic nie wie o ewentualnych planach rezygnacji z egzaminu.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Pieniądze zabrane edukacji idą na służbę zdrowia

   Premier przesunął środki budżetowe przeznaczone na edukację w województwie łódzkim na służbę zdrowia - oświacie zabrano 1,2 mln zł. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw.
  • Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

   Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.
  • Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Aeroklub zapłaci 100 tys. zadośćuczynienia za wypadek lotniczy ucznia

   Pilotowi uczniowi nie można zarzucić zawinionego zachowania w odniesieniu do wadliwie wykonywanego manewru, którego prawidłowości podejmowania dopiero uczył się podczas lotu szkoleniowego, w którym doszło do wypadku – stwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.
  • WSA: Nie każde zaniedbanie uzasadnia natychmiastowe odwołanie dyrektora

   Negatywna ocena działalności dyrektora w zakresie gospodarki finansowej, zaniedbania dotyczące organizacji pracy, czy też konflikt z organem prowadzącym lub współpracownikami, nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków, które uzasadniają odwołanie bez wypowiedzenia. Okoliczności te mogą najwyżej stanowić przyczynę odwołania dyrektora w normalnym trybie,
  • WSA: Dyrektor nie straci stanowiska za upozorowanie ataku terrorystycznego

   Burmistrz odwołał dyrektora w trybie natychmiastowym za zorganizowanie upozorowanego ataku terrorystycznego. Nie było jednak do tego podstaw, ponieważ nie doszło do destabilizacji pracy w szkole. Dyrektor nie musiał informować o planowanym przedsięwzięciu uczniów i ich rodziców. W sytuacji powszechnej znajomości, realizacja symulacji nie miałaby jakiegokolwiek sensu
  Zobacz więcej