Temat dnia

500 plus na naukę zdalną – pieniądze jeszcze nie w każdej gminie, nauczyciele też zwlekają

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Koronawirus

Jeszcze nie wszystkie gminy dostały pieniądze na wypłatę 500 zł na sprzęt do pracy zdalnej dla nauczycieli. Pieniądze samorządowcom ma wypłacić resort finansów. To już ostatnie dni, w których można składać wnioski o dopłaty - termin upływa 7 grudnia. Powinny one trafić do dyrektorów szkół, którzy następnie przekażą listy organom prowadzącym.

RPO za wprowadzeniem powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do podstawy programowej

Szkoła i uczeń

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i równego traktowania wszystkim uczniom niezbędne jest wprowadzenie prewencyjnej, obowiązkowej edukacji antydyskryminacyjnej – uważa rzecznik praw obywatelskich. Według niego, wprowadzenie powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do podstawy programowej jest konieczne.

Ujednolicono listę szkół, w których nie tworzy się rad rodziców

Opublikowano jednolitą listę szkół, w których nie tworzy się nie tworzy się rad rodziców. W opublikowanym jednolitym tekście rozporządzenia wymieniono 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

ZNP: Wytyczne dla przedszkoli powinny być surowsze

Absencja chorobowa bądź izolacja pracowników powoduje, że w placówkach przedszkolnych brakuje rąk do pracy. Tymczasem GIS złagodził wymogi dotyczące funkcjonowania przedszkoli - pozwolił na łączenie grup, brakuje też wyraźnego zakazu przyprowadzania do placówki dziecka, które miało kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie.

Uczniowska polisa działa podczas zdalnej nauki

Prawo cywilne Rynek i konsument Szkoła i uczeń

Przeniesienie lekcji przed komputery w domach uczniów nie zmieniło odpowiedzialności towarzystw za szkody w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie podstawowe należy się niezależnie od tego, gdzie doszło do szkody, chyba że OWU jasno stanowią, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody, do których doszło na terenie szkoły.

ZNP: Podział subwencji premiuje samorządy, które nie zatrudniają nauczycieli

Finansowy standard A jest zbyt mały i nie gwarantuje prawidłowego zabezpieczenia finansowania zadań oświatowych - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co więcej związkowcy zauważają, że podział pieniędzy na oświatę premiuje samorządy, które "wyzbyły" się zadań oświatowych i przekazały szkoły stowarzyszeniom.

Od kilku tygodni trwają protesty przeciwko zaostrzeniu zakazu aborcji. Niektórzy z uczestników i organizatorów zostają ukarani grzywną za łamanie obostrzeń związanych z epidemią, a inni, którzy mieli mniej szczęścia, karą administracyjną. A te bywają drakońskie, bo mogą sięgać nawet 30 tys. złotych. Stąd pomysły, by o pomoc w spłacie poprosić w internetowych zbiórkach. I nie jest to zabronione.
Monika Sewastianowicz
02.12.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo
W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia semestru lub półrocza, te terminy określa statut szkoły. Ewentualne zmiany w statucie może wprowadzić rada pedagogiczna - wyjaśnia MEN. W tym roku ich termin będzie wspólny dla wszystkich województw: od 4 do 17 stycznia.
Monika Sewastianowicz
01.12.2020
W połowie stycznia w ramach pilotażu badań przesiewowych na koronawirusa chcemy zrobić testy nauczycielom z trzech regionów - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie wiadomo jeszcze, jak zostanie to zorganizowane, bo resort dopiero pracuje nad szczegółami. Zostaną zrealizowane w regionach, gdzie było najwięcej zakażeń, jak Małopolska i Śląsk oraz dla porównania na Podkarpaciu.
Monika Sewastianowicz
01.12.2020

500 zł na zakup sprzętu też dla nauczyciela emeryta zatrudnionego na niepełny wymiar

Kadry w oświacie
Nauczyciel zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 Prawa oświatowego, w niepełnym wymiarze czasie pracy, który osiągnął wiek emerytalny, może otrzymać...
Dominik Kucharski
01.12.2020

Nie ma planów wstrzymania nauczycielskich "trzynastek"

Kadry w oświacie
Choć pojawiły się pogłoski o wstrzymaniu "trzynastek" w sferze budżetowej, plany te na pewno nie dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli - wynika z informacji uzyskanych od Związku...
Monika Sewastianowicz
30.11.2020

Rozmowa i egzamin przy nauczycielskim awansie także zdalnie

Rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego oraz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego można przeprowadzić zdalnie - informuje resort edukacji. To mniejsze...
Monika Sewastianowicz
30.11.2020

Dwa tygodnie stycznia - ferie ogłoszone w Dzienniku Ustaw

Kadry w oświacie
Ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej. Już opublikowano w Dzienniku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2020

Państwo będzie monitorowało losy absolwentów szkół ponadpodstawowych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Do konsultacji trafił projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Chodzi o monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery...
Monika Sewastianowicz
28.11.2020

Czarnek: Mamy nadzieję, że po feriach uczniowie wrócą do szkoły

Koronawirus a prawo
Większość szkół - poza nielicznymi wyjątkami - pracuje zdalnie do 3 stycznia 2021 r. Rozporządzenie resortu nauki i edukacji wydłuża zawieszenie stacjonarnej pracy szkół. Minister Przemysław Czarnek...
Monika Sewastianowicz
27.11.2020

Najmłodsi uczniowie nie radzą sobie w zdalnej nauce, rozwiązań brakuje

Szkoła i uczeń
Małe dzieci z klas I-III źle znoszą zdalną naukę, w piątki są tak bardzo zmęczone, że niewiele kojarzą. Do tego część wymaganego na tym etapie programu można realizować tylko w bezpośrednim...
Beata Igielska
27.11.2020

Wnioski o dopłaty do sprzętu do 7 grudnia

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przypomina o terminie składania wniosków o 500 zł dopłaty do sprzętu dla nauczycieli. Można to zrobić do 7 grudnia 2020 r. W zależności od tego, kiedy dokonano zakupu sprzętu, do...
Monika Sewastianowicz
26.11.2020

Mniej lektur wymaganych na egzaminach

Resort edukacji konsultuje projekt w sprawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych na maturę i egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Ograniczona ma zostać lista lektur obowiązkowych. Wymagania egzaminacyjne...
Monika Sewastianowicz
26.11.2020

Przerwa świąteczna to nie urlop nauczyciela, ferie już tak

W tym roku z powodu epidemii ferie w całej Polsce rozpoczną się bezpośrednio po przerwie świątecznej - uczniowie nie będą mieli lekcji od 23 grudnia do 17 stycznia 2021 r. Jeżeli chodzi o nauczycieli...
Monika Sewastianowicz
26.11.2020

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Poprawmy prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości,...
Ewa Usowicz
26.11.2020

ZNP: Większość nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie

Przeważająca większość nauczycieli prowadzi zdalne lekcje na własnych komputerach - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Prawie jedna trzecia z nich nie...
Monika Sewastianowicz
25.11.2020

Nauczyciel musi sprawdzić, dlaczego uczeń nie bierze udziału w zajęciach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część szkół zastanawia się, czy nie wprowadzić obowiązkowego włączania kamer na zdalnych lekcjach. Ma to zmusić uczniów do uważania na lekcjach oraz pozwolić łatwiej wychwytywać przypadki, gdy...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
25.11.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców ze służby zdrowia walczącej z COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rodzicom, którzy nie skorzystają z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast rodzice, którzy z tej opieki skorzystają, nie mają prawa do...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2020

Niepubliczna placówka ma prawo do roszczeń za zaniżenie dotacji oświatowej

Nie ma żadnych podstaw, by utożsamiać cywilnoprawną konstrukcję „odszkodowania” z publicznoprawną „refundacją”. Refundacja to pojęcie właściwe ustawie o finansach publicznych. Podobnie jak dotacja,...
Robert Gałęski
23.11.2020

Czarnek: Mam nadzieję, że po 18 stycznia będziemy mogli wracać do nauczania stacjonarnego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę, że do świąt szkoły pozostaną na zdalnym nauczaniu, później rozpocznie się przerwa świąteczna-noworoczna, która potrwa do 17 stycznia. Znamy więc plan...
Agnieszka Matłacz
21.11.2020

Ferie dla wszystkich województw w jednym terminie, do Świąt nauka zdalna

Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Szkoły będą kontynuowały pracę zdalną do Świąt, a po przerwie świątecznej od razu rozpoczną się ferie - w tym roku ich termin będzie wspólny dla wszystkich województw: od 4 do 17 stycznia -...
Agnieszka Matłacz
21.11.2020

Tomasz Garstka: Pożyteczny sceptycyzm kluczowy w dobrej edukacji

Dla studenta Zarządzanie oświatą
Nauczyciel myślący krytycznie będzie dobrym przewodnikiem dla swoich uczniów. Druga kwestia, to zmiana systemowa - oddanie większej odpowiedzialności dobrze przygotowanym nauczycielom za proces...
Monika Sewastianowicz
21.11.2020

Nastolatek ma prawo do pokojowego protestu

Prawo karne Szkoła i uczeń
Czternastolatek stanie przed sądem za udział w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Wobec młodych ludzi konsekwencje próbują wyciągać też niektóre szkoły - mimo że takie działania są...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.11.2020

Minister edukacji nie spotkał się z samorządowcami, czekają na kolejny termin

Samorząd terytorialny
Na zaproszenie Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, do siedziby resortu przyjechali samorządowcy. Minister z ważnych przyczyn nie mógł się z nimi spotkać. Samorządowcy czekają na...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2020

Nauczycielskie 500 plus - jest już wzór wniosku

Nauczyciele dostaną po 500 złotych na zakup sprzętu komputerowego - o bon będą mogli postarać się w szkole, w której pracują. Konieczne będzie wypełnienie wniosku, opisanie zakupionego sprzętu i...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020

Zamrożenie nauczycielskich nagród i odpisu na zfśs - Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową

Kadry w oświacie
Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę okołobudżetową - dotyczy ona częściowo również nauczycieli. Zamrożono wysokość zakładowego funduszu świadczeń. Mniej pieniędzy z budżetu przeznaczone...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020

Sejm za zmianami w nauczycielskich dyscyplinarkach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Sejm uchwalił zmiany w Karcie Nauczyciela - dyrektor będzie miał więcej czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o uchybieniu pedagoga. Bez ustawowej definicji pojęcia "dobro dziecka"...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020

Nauczyciel tak doskonały, że kształcić się nie musi? Nowe plany ministerstwa

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji planuje ograniczenie obowiązku doskonalenia nauczycieli. Minister Przemysław Czarnek tłumaczy, że pedagodzy są tak dobrze wykwalifikowani, że dokształcanie jest im niepotrzebne, ba,...
Monika Sewastianowicz
20.11.2020

Poparcie strajku kobiet jednak prywatną sprawą nauczycieli

Nigdy nie chcieliśmy pociągać kogokolwiek do odpowiedzialności za wsparcie strajku kobiet - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że to prywatne sprawy nauczycieli,...
Monika Sewastianowicz
19.11.2020

Mniej zadań na maturze i egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

Zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o 20-30 proc. Na maturze będzie mniej zadań i nie trzeba będzie zdawać przedmiotu do wyboru. Kierunki zmian...
Monika Sewastianowicz
19.11.2020

Domy wczasów dziecięcych bez subwencji oświatowej

Resort edukacji planuje oszczędności - domy wczasów dziecięcych nie będą finansowane z subwencji oświatowej. Odbije się to przede wszystkim na dzieciach i młodzieży fizycznie słabych, wymagających...
Katarzyna Liszka-Michałka,
19.11.2020
1  2  3  4  5    658
Polecamy książki oświatowe