Temat dnia

Lex Czarnek jednak okrojony - nie będzie przewagi głosów kuratora w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji zapowiedział, że jego resort wycofa się częściowo ze zmian zapowiadanych w tzw. Lex Czarnek - chodzi o zwiększenie liczby głosów kuratora oświaty w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły. Zostanie za to na pewno przepis, który będzie wymagał konsultowania prowadzenia przez organizacje społeczne lekcji z uczniami.

Od marca lekcje tylko z zaszczepionym nauczycielem

Kadry w oświacie Koronawirus szczepienia

Tylko zaszczepiony nauczyciel będzie mógł przystąpić do pracy - taki wymóg ma obowiązywać już od marca przyszłego roku. Oprócz zapowiedzi rządu, pojawiły się sugestie, by zmienić przepisy dotyczące zasiłków chorobowych tak, by w pełnej kwocie wypłacane były wyłącznie osobom zaszczepionym. Nie wygląda natomiast na to, by szczepienie zostało wpisane na listę obowiązkowych.

Samorządy: Potrzeba więcej pieniędzy na oświatę

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji konsultuje z samorządowcami swoje propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. Zorganizowane w środe spotkanie w tej sprawie odbywało się w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele MEiN. We wtorek odbyło się takie spotkanie ze związkowcami. Chodzi o projekt, który zakłada zwiększenie pensum pedagogów.

MZ: Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo

Przed świętami (20 grudnia) wszystkie szkoły przejdą na zdalne nauczanie - zapowiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mówił też, że od 1 marca wprowadzony zostanie obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. To strategia rządu na walkę z czwartą falą koronawirusa.

Od marca obowiązkowe szczepienie nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo

Będziemy chcieli od 1 marca 2022 r. wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Tłumaczył, że wraz z tą datą zaszczepienie będzie wymagane przez pracodawcę. Do tej pory nie mógł on nawet o to zapytać. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie ten obowiązek zostanie wprowadzony.

Dyrektorzy: Konieczne zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły

Zarządzanie oświatą

Społeczne Towarzystwo Oświatowe poprosiło dyrektorów szkół o opinie na temat sytuacji w polskiej oświacie. Dwie trzecie respondentów (66,2 proc.) ocenia sytuację polskiej oświaty jako „raczej złą lub „zdecydowanie złą”, a przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty badany (8,9 proc.). Zdaniem większości badanych, niewiele wskazuje na to, by oświatowa rzeczywistość miała w najbliższym ulec zmianie na lepsze.

Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
08.12.2021
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży ma charakter ewolucyjny i zmierza w kierunku opieki środowiskowej. W kraju działa już ponad 300 poradni psychologiczno-terapeutycznych, do których dzieci i młodzież nie muszą mieć skierowania – podkreśla prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Józef Kielar
08.12.2021
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Albo szczepienie, albo zwolnienie z pracy. Innej drogi może nie być

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Rząd chce, by od 1 marca zaszczepienie się przeciwko COVID-19 było dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych warunkiem dopuszczenia do wykonywania pracy. Prawnicy są zgodni: jeżeli zaszczepienie się będzie takim warunkiem, to pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy osoby niezaszczepionej. Odmowa zaś zaszczepienia może być wtedy potraktowana jako niewykonanie obowiązku prawnego i w konsekwencji może stanowić podstawę do zwolnienia z pracy.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
08.12.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Miasta apelują o odrzucenie "lex Czarnek"

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Zmiany planowane w projekcie ustawy znanej jako "lex Czarnek" to zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę - stwierdza w opublikowanym we wtorek oświadczeniu Związek Miast Polskich....
Krzysztof Sobczak
07.12.2021

Konkurs na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów

Zarządzanie oświatą
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączny...
Monika Sewastianowicz
07.12.2021

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki - żądają 17 proc. podwyżek. MEiN rozważy postulaty

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" również żąda podniesienia pensji pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Chce, by o 9 proc. wzrosło minimalne wynagrodzenie profesora. Resort nauki powołał...
Monika Sewastianowicz
06.12.2021

MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych...
Monika Sewastianowicz
06.12.2021

Książek: Warto władzom oświatowym przypomnieć, że po łacinie „minister” to sługa

Kadry w oświacie Prawo pracy
Nauczyciele są cichymi bohaterami czasów epidemii. Mówiło się o służbie zdrowia, a szkoły, a szczególnie przedszkola były prawie cały czas czynne. Były elementem polskiej normalności. W takiej...
Beata Igielska
06.12.2021

Nowy pełnomocnik ds. mediów napisze gniewną recenzję, ale Netflixa nie odetnie

Administracja publiczna
Poseł PiS Szymon Giżyński został nowym pełnomocnikiem do spraw działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu. To nowe stanowisko i nie do...
Monika Sewastianowicz
04.12.2021

Mediacja szkołom może pomóc - podstawą edukacja, także rodziców

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Spory, konflikty w szkołach są na porządku dziennym. W ich skutecznym rozwiązaniu może pomóc mediacja, pod warunkiem edukowania nauczycieli, dyrekcji, uczniów i samych rodziców. Jej plusem jest to,...
Patrycja Rojek-Socha
03.12.2021

Prawie wszystkie szkoły dostaną wsparcie z programu Laboratoria Przyszłości

Zarządzanie oświatą
Od przyszłego roku szkolnego do większości samorządowych szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia wybrane...
Monika Sewastianowicz
02.12.2021

Kredyt na studia medyczne z obowiązkiem odpracowania - jest już projekt

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne
Wniosek o kredyt na studia medyczne - obejmujący okres od pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022 - będą mogli złożyć studenci w terminie 30 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie....
Monika Sewastianowicz
01.12.2021

Epidemiczne dylematy dyrektorów - trudno o oddzielne lekcje dla zaszczepionych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Edukacji i Nauki sugeruje, że można dzielić uczniów z jednej klasy z powodu COVID-19. Ci, którzy nie są w izolacji ani w kwarantannie, będą mogli przyjść do szkoły na stacjonarne...
Beata Igielska
01.12.2021

Kwalifikacje do nauczania informatyki również po studiach podyplomowych

Informatyki w szkole może uczyć nauczyciel, który ukończy informatykę lub odpowiednie studia podyplomowe. Te ostatnie nie mogą być jednak luźno powiązane z przedmiotem - ma to być informatyka, a nie...
Monika Sewastianowicz
01.12.2021

Opinia o zdalnym nauczaniu nie może być blankietowa - w takim przypadku dyrektor może decydować sam

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Przeważająca większość szkół pracuje stacjonarnie, co bynajmniej nie oznacza, że COVID-19 omija je szerokim łukiem. Pojawiają się sygnały, że w utrzymaniu tych statystyk pomagają wyśrubowane...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
30.11.2021

Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

Zarządzanie oświatą
W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe...
Monika Sewastianowicz
30.11.2021

O urlopie dla poratowania zdrowia decyduje lekarz, a nie dyrektor szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Na wniosek nauczyciela, zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po...
Marek Sondej
29.11.2021

Jeszcze tylko dwa dni na wniosek o "Dobry Start"

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski na rok szkolny 2021/2022 można składać do 30 listopada tylko w formie...
Agnieszka Matłacz
29.11.2021

Wojciech Książek: Będziemy walczyć o powiązanie nauczycielskich płac ze średnią krajową

Kadry w oświacie Prawo pracy
Resort unika podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia jako zasady wynagrodzeń nauczycieli, stałej, corocznej waloryzacji płac. A chodzi o to, żeby niezależnie od kaprysów polityki i polityków ten...
Beata Igielska
29.11.2021

Wymagania techniczne dla budynków szkolnych w rozporządzeniu

Wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne dla budynków szkolnych i pomieszczeń określa rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
Marek Sondej
29.11.2021

Związkowcy krytykują podział subwencji na 2022 r. - śladowy wzrost i przemilczane podwyżki

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji i nauki przygotował projekt noweli dotyczącej naliczania subwencji oświatowej na 2022 roku. Zmiany obejmą m.in. finansowanie oddziałów przygotowania wojskowego i domów wczasów...
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

MZ: Testy możliwe, ale nauczyciele przede wszystkim muszą się szczepić

Zarządzanie oświatą
Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Ministerstwa Zdrowia czy do rządu o bezpłatne testy, to ja apeluję o szczepienie nauczycieli – mówił w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz....
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

Opinie kuratora bywają wiążące, ale nie te o teatrze - wyjście z klasą na sztukę bez konsekwencji

Zarządzanie oświatą
Małopolska kurator stanowczo odradziła szkołom wyjście do krakowskiego teatru im. Słowackiego na „Dziady” w reżyserii Mai Kleczkowskiej, argumentując, że nie wpisują się w cele wskazane w Prawie...
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

MEiN zmienia zdanie - dopuszcza podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych

Zarządzanie oświatą Koronawirus szczepienia
W sierpniu resort edukacji zapewniał, że nie ma mowy o dzieleniu uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych. Zapewnienia wygłaszał i minister Przemysław Czarnek i podlegli mu wiceministrowie....
Monika Sewastianowicz
24.11.2021

Szkoła wychowa do prawdy i dobra, a kurator zakazuje oglądania Dziadów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Czym jest edukacja klasyczna? Najkrócej rzecz ujmując, jest to edukacja, która stawia na wychowanie do dobra, do piękna i, co najważniejsze, do prawdy. I chyba nie musimy sobie wyjaśniać i dodatkowo...
Monika Sewastianowicz
24.11.2021

Coraz więcej szkół uczy zdalnie, a procedury wciąż niejasne

Zarządzanie oświatą
Coraz więcej szkół przechodzi na zdalne nauczanie - choć ministerialne dane mówią o blisko stu placówkach, to liczba ta obejmuje szkoły, które na taką formę nauczania przeszły całkowicie. Zdalne...
Monika Sewastianowicz
24.11.2021

Rusza akcja "Poprawmy prawo" - w przepisach nadal wiele bubli

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Pomóżmy ustawodawcy tworzyć dobre prawo. Redakcje Prawo.pl i LEX...
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
24.11.2021

ZNP szuka poparcia dla projektu ws. nauczycielskich wynagrodzeń

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce dyskutować o swoim projekcie dotyczącym powiązania nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce narodowej. Obywatelski projekt ustawy w tej...
Monika Sewastianowicz
22.11.2021

Trudna sytuacja epidemiczna w szkołach, a masowego testowania brak

Zarządzanie oświatą
Ponieważ szkoły nie mogą oficjalnie sprawdzić, czy uczeń zaszczepił się przeciw COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że nauka zdalna dotyczy również uczniów zaszczepionych, których nie...
Beata Igielska
22.11.2021

Ministerstwo edukacji chce pomóc uczniom z rodzin, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych

Szkoła i uczeń
Uczniowie z rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi, huraganu, nawałnicy lub gradobicia, będą mogli liczyć m.in. na zasiłek i wyjazd terapeutyczno-edukacyjny - zakłada projekt rozporządzenia w tej...
Renata Krupa-Dąbrowska
18.11.2021
1  2  3  4  5    675
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Lex Czarnek jednak okrojony - nie będzie przewagi głosów kuratora w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

   Minister edukacji zapowiedział, że jego resort wycofa się częściowo ze zmian zapowiadanych w tzw. Lex Czarnek - chodzi o zwiększenie liczby głosów kuratora oświaty w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły. Zostanie za to na pewno przepis, który będzie wymagał konsultowania prowadzenia przez organizacje społeczne lekcji z uczniami.
  • Samorządy: Potrzeba więcej pieniędzy na oświatę

   Resort edukacji konsultuje z samorządowcami swoje propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. Zorganizowane w środe spotkanie w tej sprawie odbywało się w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele MEiN. We wtorek odbyło się takie spotkanie ze związkowcami. Chodzi o projekt, który zakłada zwiększenie pensum pedagogów.
  • Od marca lekcje tylko z zaszczepionym nauczycielem

   Tylko zaszczepiony nauczyciel będzie mógł przystąpić do pracy - taki wymóg ma obowiązywać już od marca przyszłego roku. Oprócz zapowiedzi rządu, pojawiły się sugestie, by zmienić przepisy dotyczące zasiłków chorobowych tak, by w pełnej kwocie wypłacane były wyłącznie osobom zaszczepionym. Nie wygląda natomiast na to, by szczepienie zostało wpisane na listę obowiązkowych.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Książek: Warto władzom oświatowym przypomnieć, że po łacinie „minister” to sługa

   Nauczyciele są cichymi bohaterami czasów epidemii. Mówiło się o służbie zdrowia, a szkoły, a szczególnie przedszkola były prawie cały czas czynne. Były elementem polskiej normalności. W takiej sytuacji nie wolno ludzi dodatkowo stresować, np. proponując poważne zwiększenie czasu pracy, czy czasu do dyspozycji dyrektora - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej NSZZ „Solidarność".
  • Wojciech Książek: Będziemy walczyć o powiązanie nauczycielskich płac ze średnią krajową

   Resort unika podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia jako zasady wynagrodzeń nauczycieli, stałej, corocznej waloryzacji płac. A chodzi o to, żeby niezależnie od kaprysów polityki i polityków ten wzrost następował. Postulujemy, by to było uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący sekcji gdańskiej NSZZ „Solidarność”.
  • Dr Piotr Kroll: Nowy przedmiot wykładnią jedynej, słusznej historii

   Odsuwamy się od nowoczesnego nauczania, cofamy się do czasów, gdy nauczyciel miał być przekaźnikiem jedynej słusznej interpretacji dziejów. Nie rokuje dobrze skład zespołu ekspertów powołanych do stworzenia podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość - mówi dr Piotr Kroll, pełnomocnik dziekana do spraw specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MZ: Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia

   Przed świętami (20 grudnia) wszystkie szkoły przejdą na zdalne nauczanie - zapowiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mówił też, że od 1 marca wprowadzony zostanie obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. To strategia rządu na walkę z czwartą falą koronawirusa.
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kwalifikacje do nauczania informatyki również po studiach podyplomowych

   Informatyki w szkole może uczyć nauczyciel, który ukończy informatykę lub odpowiednie studia podyplomowe. Te ostatnie nie mogą być jednak luźno powiązane z przedmiotem - ma to być informatyka, a nie np. informatyka w zarządzaniu. Potrzebne jest też przygotowanie pedagogiczne.
  • Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

   W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt. Najczęściej dziennik będzie przechowywany przez 5 lat.
  • Zapomoga zdrowotna wypłacana nauczycielom zwolniona z podatku

   Zapomoga zdrowotna wypłacana nauczycielom z funduszu zdrowotnego jest zwolniona z podatku dochodowego do określonej kwoty w skali roku, jeżeli została przyznana z powodu zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Według przepisów o PIT z zapomogi zwolnione są świadczenia do wysokości 6000 zł.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Trzeba udostępnić informacje o wydatkach z funduszu socjalnego szkoły

   Informacja wydatkach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w liceum, w tym o szeroko pojętych wynagrodzeniach, jest informacją publiczną. Na taką kwalifikację wpływa między innymi fakt, że zasady tworzenia i gospodarowania tym funduszem reguluje ustawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  • WSA: Hejtowanie polityków zaprzecza misji dyrektora szkoły

   Dyrektor szkoły podstawowej szkalowała polityków na Twitterze. Burmistrz, zarzucając podwładnej naruszenie godności nauczyciela i szarganie opinii szkoły, odwołał ją ze stanowiska. Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził, że miał do tego prawo. Dyrektor placówki po opuszczeniu murów szkoły nie staje się bowiem osobą prywatną.
  • Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

   Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.
  Zobacz więcej