Temat dnia

Smartfony już znikają z niektórych szkół, eksperci sugerują ogólnokrajowy zakaz

Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.

Zmiany w podstawie programowej do konsultacji społecznych

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenie dotyczące zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o jej "okrojenie" i usunięcie niektórych kontrowersyjnych treści. Zmiany mają obowiązywać od września, a na 2026 r. MEN zapowiada prawdziwą reformę i kompleksowe zmiany dotyczące treści nauczanych w szkole i wymaganych na egzaminach zewnętrznych.

RPD i UNICEF zacieśniają współpracę

Rzeczniczka praw dziecka, Monika Horna-Cieślak i koordynatorka krajowa biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Nona Zicherman podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wzmacniania krajowego systemu ochrony dzieci w Polsce, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nadzwyczajnej liczby dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

ZNP: Nauczyciel nie jest od wszystkiego

Kadry w oświacie

Na nauczycieli nakłada się zbyt dużo zadań - nie mają oni przez to czasu na pracę z uczniami i odbija się to na zdrowiu pedagogów. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 roku z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli. W ubiegłym roku już 14 407 osób - podał Związek Nauczycielstwa Polskiego.

MF zachęca do udziału w programie "Finansoaktywni"

Szkoła i uczeń Finanse Zarządzanie oświatą

Liczba zgłoszeń do IX edycji „Finansoaktywnych” szybko rośnie. W tegorocznej misji bierze udział prawie 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 1800 klas z całej Polski. Prawie połowa zgłoszeń wpłynęła od nauczycieli matematyki, a blisko 25 proc. lekcji o podatkach zostanie przeprowadzonych podczas godzin wychowawczych.

RPD apeluje o uszanowanie prawa dzieci do odpoczynku

Zarządzanie

Pozwólmy uczniom cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki - pisze rzecznik praw dziecka, apelując do nauczycieli o nieobciążanie dzieci zadaniami na długi weekend i niewyznaczanie sprawdzianów na czas tuż po nim. W ostatnich korespondencjach adresowanych do Biura RPD, uczniowie wielokrotnie poruszali problem wykorzystywania okresów takich jak ferie, majówka czy dłuższe weekendy do intensywnego przygotowywania się do zapowiedzianych testów i sprawdzianów.

Studenci i uczniowie, którzy dostają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą dodatkowo pracować, ale muszą pamiętać o limitach. Od 1 marca mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które obowiązują do końca maja - informuje ZUS. I przypomina, że zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wpływają na zmniejszenie renty rodzinnej.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
W środę na posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk przedstawił informację o planowanej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak wskazał wiceminister, projektem w przyszłym tygodniu ma zająć się Rada Ministrów podczas posiedzenia.
is/PAP
24.04.2024
Pomoc społeczna Ukraina

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne

Nowacka o pomyśle ZNP ws. przywrócenia WOS-u na rok w szkołach ponadpodstawowych: Wywołałoby chaos

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę. Przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos - powiedziała w niedzielę...
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024

Licealiści chętnie korzystają z narzędzi AI

Zarządzanie oświatą
Aż 6 na 10 uczniów liceów STO używa narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do celów związanych z nauką w szkole. Wsparcie narzędzi AI okazuje się szczególnie pożądane w przypadku języka...
Monika Sewastianowicz
19.04.2024

Niedźwiedzica adwokatka/ekolożka z patronatem RPD

Prawnicy
Książka "Leśne sprawy Misi Adwokatki”, przygotowana na zamówienie Naczelnej Rady Adwokackiej i Fundacji Adwokatury w ramach akcji edukacyjnej "Bajeczni Adwokaci", otrzymała właśnie patronat honorowy...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024

Nauczyciela nie można zmusić do podawania insuliny, przepisy na razie bez zmian

Zarządzanie oświatą
Podawanie leków podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz na podstawie upoważnienia przez rodzica - wynika z zaleceń dotyczących...
Monika Sewastianowicz
19.04.2024

Ostatnie dni na złożenie arkusza organizacji szkoły - późniejsza zmiana nie taka prosta

Zarządzanie oświatą
Do 21 kwietnia dyrektorzy szkół muszą przekazać organom prowadzącym zaopiniowany arkusz organizacji szkoły na przyszły rok szkolny - dokument opracowywany jest na przyszły rok szkolny i określa...
Monika Sewastianowicz
18.04.2024

W MEN odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw edukacji zdrowotnej

Zarządzanie oświatą
W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. edukacji zdrowotnej - poinformował w środę prof. Zbigniew Izdebski, jego koordynator. W zespole uczestniczą...
Grażyna J. Leśniak
17.04.2024

Uczniowie będą wiedzieć, jak reagować na sytuacje kryzysowe

Szkoła i uczeń
Startuje pilotaż programu "Edukacja z wojskiem" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma objąć 3,5 tys. szkół i przygotowywać uczniów na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych...
Monika Sewastianowicz
17.04.2024

Nierówne traktowanie nauczycieli przy przywróceniu do pracy - MEN zajmie się sprawą

Zarządzanie oświatą
Podstawa zatrudnienia nauczyciela ma wpływ na jego uprawnienia przy przywróceniu do pracy - nauczyciele mianowani są w gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o prawo do ochrony przedemerytalnej i...
Monika Sewastianowicz
17.04.2024

Część nauczycieli bez etatu na rok? ZNP punktuje zmiany w szkolnych "ramówkach"

Zarządzanie oświatą
W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie ani przedmiotu historia i teraźniejszość, ani edukacji obywatelskiej, co będzie miało znaczący wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli -...
Monika Sewastianowicz
16.04.2024

Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej

Zarządzanie oświatą
Legitymacja służbowa będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo - dyrektor szkoły będzie potwierdzał jej ważność w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Dokument ma być też lepiej...
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
16.04.2024

Szkoła może stosować ujemną punktację, ale regulamin nie jest dany raz na zawsze

Zarządzanie oświatą
Dwie odpowiedzi prawidłowe, dwie złe - razem zero punktów i jedynka. Uczniowie i ich rodzice skarżą się, że wiele szkół stosuje tzw. punkty ujemne przy ocenianiu testów lub innych sprawdzianów....
Monika Sewastianowicz
16.04.2024

Program szkolenia wojskowego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo obrony przygotowuje program przeszkolenia wojskowego dla młodych, którzy ukończyli szkoły średnie. Zgodnie z zapowiedzią szkolenie trwałoby miesiąc i przygotowywałoby do aktywnej rezerwy...
Monika Sewastianowicz
15.04.2024

MEN zainwestuje w lepsze wsparcie psychologiczne

Szkoła i uczeń
Zwieńczenie projektu "Model Wsparcia Międzysektorowego" odbyło się w poniedziałek w Muzeum Śląskim w Katowicach. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów trzech głównych sektorów: oświaty,...
Monika Sewastianowicz
15.04.2024

Maturzyści, którzy chcą studiować w Danii czy Szwecji, będą potrzebować specjalnych zaświadczeń

Szkoła i uczeń
Nie ma możliwości wcześniejszego wydania wyniku egzaminu maturalnego maturzystom, którzy chcą podjąć studia poza Polską - informuje MEN. Problem dotyczy osób, które chciałyby studiować np. w Danii...
Agnieszka Matłacz
15.04.2024

Dodatek za wysługę lat wlicza się do wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kadry w oświacie Ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do...
Dorian Lesner
13.04.2024

MEN analizuje program "Poznaj Polskę"

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Po zakończeniu sprawozdawczości z programu „Poznaj Polskę” za 2023 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie mogło rozpocząć ewentualne prace nad szczegółowymi zasadami ubiegania się o...
Monika Sewastianowicz
13.04.2024

Szczepienia na HPV w szkołach. Kluczowa będzie organizacja

Pacjent Opieka zdrowotna
Przeciwko HPV zaszczepiło się dotąd zaledwie kilkanaście procent dzieci objętych powszechnym programem. Dlatego Ministerstwo Zdrowia chce, aby mogły one szczepić się, oprócz przychodni rodzinnych,...
Katarzyna Nocuń
13.04.2024

Nie będzie czystek w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Nie będzie czystek w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - zapewnił w piątek minister nauki Dariusz Wieczorek. Przypomniał też, że resort wraz z organami ścigania podejmuje wszelkie działania,...
Monika Sewastianowicz
12.04.2024

E-uzależnienia dzieci i młodzieży będą dalej leczone w ramach pilotażu

Opieka zdrowotna
Już po raz drugi Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż programu leczenia e-uzależnień dzieci i młodzieży. Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać także rodziny tych dzieci. Realizuje go dotąd...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
12.04.2024

Zamiast pracy pisemnej, wkuwanie na pamięć

Kadry w oświacie
Z forów internetowych i mediów społecznościowych wynika, że zakaz zadawania prac domowych nie wzbudził entuzjazmu ani wśród nauczycieli, ani wśród uczniów. Ci pierwsi zwracają uwagę na bałagan przy...
Monika Sewastianowicz
12.04.2024

Zamiast HiT edukacja obywatelska, pierwsza pomoc od podstawówki

Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2025 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu...
Monika Sewastianowicz
11.04.2024

Szkoły od września bez religii w średniej ocen

Zarządzanie oświatą
Ocena z religii i etyki nie będzie wliczać się do średniej - to realizacja jednej z obietnic wyborczych koalicji rządzącej. Nowe przepisy w tej sprawie będą obowiązywać od 1 września 2024 r. Dzięki...
Monika Sewastianowicz
11.04.2024

Nowacka: Zróżnicowane dane o dzieciach poza polskim systemem edukacji

Istnieją rozbieżności w danych dotyczących tego, ile dzieci ukraińskich uczy się w Polsce wyłącznie w systemie ukraińskim - wskazała ministra edukacji Barbara Nowacka. Przypomniała, że uczniowie z...
Monika Sewastianowicz
10.04.2024

Sprawozdania o "Laboratoriach przyszłości" już nie trafią do premiera

Zarządzanie oświatą
Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia regulującego funkcjonowanie "Laboratoriów Przyszłości". Zakłada zniesienie obowiązku przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i...
Monika Sewastianowicz
10.04.2024

MEN zachęca do udziału w konkursie z obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zachęca do świętowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Z tej okazji ogłosił konkurs na obchody tego dnia w szkole lub placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje...
Monika Sewastianowicz
10.04.2024

Prace domowe w szkole podstawowej przechodzą do lamusa? Według poradnika nie do końca

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie zakazujące zadawania prac domowych w podstawówkach - a przynajmniej tych na ocenę. Resort edukacji przygotował poradnik, w którym wskazuje, jakie prace...
Monika Sewastianowicz
10.04.2024

Kryzysowa sytuacja w szkole to nie czas na improwizację

Nauczyciele i dyrektorzy bez entuzjazmu podeszli do pomysłu wdrażania w szkołach standardów ochrony małoletnich, wskazując, że będzie to wyłącznie biurokratyczny obowiązek, a szkoły dobrze radzą...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.04.2024
1  2  3  4  5    537
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • RPD apeluje o uszanowanie prawa dzieci do odpoczynku

   Pozwólmy uczniom cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki - pisze rzecznik praw dziecka, apelując do nauczycieli o nieobciążanie dzieci zadaniami na długi weekend i niewyznaczanie sprawdzianów na czas tuż po nim. W ostatnich korespondencjach adresowanych do Biura RPD, uczniowie wielokrotnie poruszali problem wykorzystywania okresów takich jak ferie, majówka czy dłuższe weekendy do intensywnego przygotowywania się do zapowiedzianych testów i sprawdzianów.
  • Smartfony już znikają z niektórych szkół, eksperci sugerują ogólnokrajowy zakaz

   Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.
  • Zmiany w podstawie programowej do konsultacji społecznych

   Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenie dotyczące zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o jej "okrojenie" i usunięcie niektórych kontrowersyjnych treści. Zmiany mają obowiązywać od września, a na 2026 r. MEN zapowiada prawdziwą reformę i kompleksowe zmiany dotyczące treści nauczanych w szkole i wymaganych na egzaminach zewnętrznych.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sławomir Broniarz: Rozwój zawodowy nauczyciela nie może być sztuką dla sztuki

   Pozostajemy – i zawarliśmy to w projekcie rozbieżności – przy swoim zdaniu, że za awansem na nauczyciela mianowanego powinna iść większa podwyżka niż sięgająca 150 zł. Obecnie jest to mało zachęcające do rozwoju - mówi Prawo.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazuje też, że konieczne jest wypracowanie nowego podejścia do edukacji i pracy nauczyciela, co - jak ma nadzieję - znajdzie odzwierciedlenie w zmianach zapowiedzianych na 2026 rok.
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

   Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

   Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.
  • Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

   Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Zatwierdzenie konkursu na dyrektora zespołu szkół było prawidłowe

   Wskazywana przez wojewodę przyczyna, stanowiąca przeszkodę do zatwierdzenia konkursu przez wójta w postaci wakatu na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, nie istniała. Zatem wójt nie naruszył Prawa oświatowego, zatwierdzając konkurs. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł też innych przeszkód prawnych do zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkolnego w Miedźnie.
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  • WSA: Podróż niepełnosprawnego dziecka do przedszkola nie może być katorgą

   Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.
  Zobacz więcej
Prawo.pl