Temat dnia

Obniżki cen za czerwony pasek szkodliwe dla dzieci i wątpliwe prawnie

Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie promocji, które zakładają rabat za czerwony pasek na świadectwie. Według rzeczniczki takie akcje naruszają prawa konsumenckie i nie sprzyjają realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Biuro apeluje do przedsiębiorców i przedstawicieli sieci handlowych, by nie składali podobnych ofert.

ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc.

Zarządzanie oświatą

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów rozmów zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Ważnym postulatem są tez podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.

Edukacja obywatelska receptą na trudne czasy

Jesteśmy zalewani fake newsami, mamy poczucie, że wpływają na nas różne siły, tuż za naszą granicą toczy się wojna, można powiedzieć o wojnie hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej - mówiła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zapowiadając wdrożenie nowego przedmiotu edukacja obywatelska.

MEN opracuje profil absolwenta szkoły - spotkania ruszą w wakacje

Zarządzanie oświatą

Już 28 czerwca odbędzie się pierwsze wysłuchanie społeczne dotyczące oczekiwanej sylwetki absolwenta polskiej szkoły. Chodzi o przygotowanie gruntu pod zmiany w podstawie programowej, które mają obowiązywać od 1 września 2026 r. Konsultacje mają odbywać się podczas wakacji i zaowocować opracowaniem przez Instytut Badań Edukacyjnych sylwetki absolwenta polskiej szkoły.

Nowe dopłaty do szkolnych wycieczek - pula wyczerpana w 12 min.

Od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną, którą sfinansuje resort edukacji. Nabór wniosków rozpoczął się 19 czerwca, a zainteresowanie było tak duże, że cała pula - 60 mln zł wyczerpała się w 12 min. W systemie zarejestrowano 2273 wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia #PodróżezKlasą.

MEN zrezygnuje ze wstępnych deklaracji maturalnych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego egzaminów zewnętrznych - oprócz dostosowania ich do zmodyfikowanej podstawy programowej, ministerstwo chce zmniejszyć liczbę formalności wymaganych przy zdawaniu egzaminu maturalnego. Zmiany te mają obowiązywać we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia już od roku szkolnego 2024/2025.

Rząd uporządkuje system informowania ludności o niebezpieczeństwie - obywatele mają nie być skazani na przestarzały i od lat kojarzony głównie z rocznicami system syren alarmowych. Zmiany wprowadzi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nałoży ona też nowe obowiązki na dziennikarzy i redaktorów portali internetowych, również tych prywatnych.
Monika Sewastianowicz
19.06.2024
Administracja publiczna Zarządzanie
Już za niecałe dwa tygodnie, od 1 lipca, rodzice i opiekunowie będą mogą składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Należy jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane - prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.
Krzysztof Koślicki
18.06.2024
Domowe finanse
Od niezdanej matury do 72 proc. po odwołaniu – to jedna ze spektakularnych wpadek, którą w zeszłym roku zaliczyli egzaminatorzy sprawdzający egzamin dojrzałości. Tegorocznych wyników na razie nie znamy, ale resort edukacji właśnie zapowiedział zmiany, które mają eliminować tego rodzaju błędy. Ale nie tylko - zmiany czekają także uczniów.
Monika Sewastianowicz
18.06.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Dzieci w kryzysie na oddziale dziennym bez gwarancji edukacji

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pacjent
Nie ma nowej daty, od kiedy dzieci przebywające na dziennych oddziałach w centrach zdrowia psychicznego będą miały zagwarantowaną edukację szkolną. Ministerstwo Zdrowia odroczyło obowiązek dla...
Beata Dązbłaż
18.06.2024

RPO: Projekt dotyczący łączenia klas na religii może być niekonstytucyjny

Nowa organizacja lekcji religii będzie skutkować zmniejszeniem się liczby godzin, a co z tym związane, redukcją zatrudnienia katechetów - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwraca uwagę również,...
Monika Sewastianowicz
17.06.2024

MEN zaprasza uczniów do rozmów o zmianach w oświacie

Zarządzanie oświatą
Szefowa MEN Barbara Nowacka wraz z podlaską kurator oświaty Agnieszką Krokos-Janczyło, zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. podlaskiego do udziału w pilotażowym Uczniowskim Okrągłym...
Monika Sewastianowicz
17.06.2024

Uczniowie 153 szkół wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W czwartek w Sejmie wylosowano 153 szkoły podstawowe, których uczniowie wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). W wylosowanych szkołach 2 września br. odbędą się kolejne losowania,...
Inga Stawicka
13.06.2024

Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina
Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią...
Krzysztof Koślicki
12.06.2024

Placówki doskonalenia nauczycieli wkrótce z nowymi obowiązkami

Zarządzanie oświatą
Określono nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego, wprowadzono też dodatkowe procedury, które mają chronić dokument przed fałszerstwem. Na placówki doskonalenia nauczycieli nałożono...
Monika Sewastianowicz
11.06.2024

Brak klasyfikacji nie wynika wyłącznie z dużej liczby nieobecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przepisy dotyczące...
Monika Sewastianowicz
11.06.2024

W czwartek zbierze się zespół, który zajmie zmianami dotyczącymi praw pracowniczych nauczycieli

Potrzebne są rozmowy na temat wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., a także uregulowanie praw pracowniczych nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne - wskazywał w zeszłym tygodniu Sławomir...
Monika Sewastianowicz
10.06.2024

Rusza dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą
Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli w czerwcu zdawać egzaminu ósmoklasisty, w poniedziałek, 10 czerwca, rozpoczynają trzydniową sesję...
Agnieszka Matłacz
10.06.2024

Nowacka: W budżecie są pieniądze na wsparcie języka śląskiego

Szkoła i uczeń
Ministra edukacji Barbara Nowacka potwierdziła, że w budżecie państwa na ten rok są zabezpieczone środki finansowe na wsparcie języka śląskiego. 2 mln złotych mają zostać przeznaczone na wsparcie...
Krzysztof Koślicki
07.06.2024

MEN: Z "Edukacji z wojskiem" skorzystało już ponad 60 tys. uczniów

Szkoła i uczeń
W pierwszym miesiącu pilotażowego programu "Edukacja z wojskiem" 800 żołnierzy Wojska Polskiego odwiedziło 2,2 tys. szkół w całej Polsce i przeszkoliło ponad 60 tys. uczniów. Zajęcia dotyczą m.in....
Krzysztof Koślicki
06.06.2024

Zmiana linii orzeczniczej SN -

W przeciągu kilku ostatnich lat narosło wiele kontrowersji w orzecznictwie co do tego, czy beneficjent dotacji oświatowej (organ prowadzący placówkę oświatową), w przypadku nie wypłacenia mu lub...
Robert Gałęski
06.06.2024

Będzie nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego

Zarządzanie oświatą
Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji zawierający nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie...
Krzysztof Koślicki
06.06.2024

Rozpoczęły się egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Szkoła i uczeń
Ponad 236 tys. osób przystąpi w tym roku do egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - łącznie w 222 kwalifikacjach. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i...
Agnieszka Matłacz
03.06.2024

Dziecko ma prawo wnosić o zmianę nauczyciela, ale decyzja należy do dyrektora

Zarządzanie oświatą
Uczniowie i ich rodzice mogą zawnioskować do dyrektora o zmianę nauczyciela, jednak wniosek musi być dobrze uzasadniony, by do zmiany faktycznie doszło. Dla dyrektorów taka decyzja jest trudna, bo...
Monika Sewastianowicz
01.06.2024

Zamiast wcześniejszej emerytury nauczycieli lepsze świadczenie kompensacyjne

Kadry w oświacie Prawo pracy
Już w tym roku część nauczycieli będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, jednak - jak alarmują eksperci - może być to rozwiązanie niespecjalnie opłacalne finansowo. Nowy przepis, dodany do...
Monika Sewastianowicz
31.05.2024

Nadużywanie telefonów komórkowych negatywnie wpływa na wyniki w nauce

Związek między zamknięciem szkół, a brakiem wiedzy nie jest tak silny, jak zależność między używaniem telefonów komórkowych przez uczniów, a ich słabszymi wynikami w nauce - ocenił szef OECD ds....
Monika Sewastianowicz
29.05.2024

Małe szkoły będą znikać - o odprawie zdecyduje forma zatrudnienia

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Przepełnione szkoły to problem największych miast. W mniejszych ośrodkach brakuje uczniów - bywa, że jest ich tyle samo co... nauczycieli. Kryzys będzie postępował, bo według danych GUS w 2023 r....
Monika Sewastianowicz Robert Horbaczewski
29.05.2024

Przy rekrutacji do liceów kluczowy wybór klasy

Zarządzanie oświatą
Kończy się czas na wybór szkoły ponadpodstawowej - swoje preferencje należy określić w systemie, a decydujące będą wyniki na świadectwie ukończenia ósmej klasy oraz uzyskane na egzaminie...
Monika Sewastianowicz
28.05.2024

ETPCz: Zakaz noszenia widocznych symboli religijnych w szkole nie narusza wolności wyznania

Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji z dnia 16 maja 2024 r. uznał, iż zakaz noszenia chust islamskich w państwowej szkole nie naruszył prawa skarżących do wolności wyznania. W rozstrzygnięciu...
Katarzyna Warecka
28.05.2024

CEO zachęca młodzież do udziału w prawyborach

Zarządzanie oświatą
Alienację polityczną młodych trzeba przełamywać, przybliżać im świat polityki. Temu służy akcja "Młodzi głosują" - powiedział dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przed...
Monika Sewastianowicz
27.05.2024

WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2024

Więcej lekcji angielskiego już od pierwszej klasy?

Zarządzanie oświatą
Priorytetem kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej jest m.in. kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów, w tym skutecznego porozumiewania się w języku obcym - podkreśla resort edukacji w...
Monika Sewastianowicz
27.05.2024

ZNP: Nauczyciele nie są przygotowani według zasad uniwersalnego projektowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował opinię do projektu zmian w podstawach programowych - nie kwestionując potrzeby ograniczenia materiału, wskazuje, że zmiany przeprowadzone są zbyt szybko i...
Monika Sewastianowicz
25.05.2024

MEN: Można zdawać egzamin w zatyczkach do uszu, jeżeli komisja na to pozwoli

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część uczniów chce zdawać egzaminy w zatyczkach do uszu, ich postulat popiera część posłów. Resor [t nie wyklucza takiej możliwości, choć wskazuje, że wytyczne dotyczące tegorocznych egzaminów...
Monika Sewastianowicz
24.05.2024

Zamiast HiT edukacja obywatelska, pierwsza pomoc od podstawówki

Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2025 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu...
Monika Sewastianowicz
24.05.2024

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela również po 45 latach pracy?

Zarządzanie oświatą
Nauczyciele pracują na tyle długo, że należałoby rozszerzyć im prawo do nagrody jubileuszowej - uważają posłowie, postulując dodanie do Karty Nauczyciela przepisu rozszerzającego katalog nagród...
Monika Sewastianowicz
24.05.2024
1  2  3  4  5    538
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc.

   Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów rozmów zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Ważnym postulatem są tez podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.
  • Edukacja obywatelska receptą na trudne czasy

   Jesteśmy zalewani fake newsami, mamy poczucie, że wpływają na nas różne siły, tuż za naszą granicą toczy się wojna, można powiedzieć o wojnie hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej - mówiła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zapowiadając wdrożenie nowego przedmiotu edukacja obywatelska.
  • Obniżki cen za czerwony pasek szkodliwe dla dzieci i wątpliwe prawnie

   Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie promocji, które zakładają rabat za czerwony pasek na świadectwie. Według rzeczniczki takie akcje naruszają prawa konsumenckie i nie sprzyjają realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Biuro apeluje do przedsiębiorców i przedstawicieli sieci handlowych, by nie składali podobnych ofert.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sławomir Broniarz: Rozwój zawodowy nauczyciela nie może być sztuką dla sztuki

   Pozostajemy – i zawarliśmy to w projekcie rozbieżności – przy swoim zdaniu, że za awansem na nauczyciela mianowanego powinna iść większa podwyżka niż sięgająca 150 zł. Obecnie jest to mało zachęcające do rozwoju - mówi Prawo.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazuje też, że konieczne jest wypracowanie nowego podejścia do edukacji i pracy nauczyciela, co - jak ma nadzieję - znajdzie odzwierciedlenie w zmianach zapowiedzianych na 2026 rok.
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

   Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Dziecko ma prawo wnosić o zmianę nauczyciela, ale decyzja należy do dyrektora

   Uczniowie i ich rodzice mogą zawnioskować do dyrektora o zmianę nauczyciela, jednak wniosek musi być dobrze uzasadniony, by do zmiany faktycznie doszło. Dla dyrektorów taka decyzja jest trudna, bo muszą ocenić na ile zmiana jest potrzebna i czy przysłuży się tak uczniom, jak i samemu nauczycielowi. Czasem potrzebne będzie także dopełnienie formalności.
  • Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

   Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

   Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

   Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.
  • NSA: Zatwierdzenie konkursu na dyrektora zespołu szkół było prawidłowe

   Wskazywana przez wojewodę przyczyna, stanowiąca przeszkodę do zatwierdzenia konkursu przez wójta w postaci wakatu na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, nie istniała. Zatem wójt nie naruszył Prawa oświatowego, zatwierdzając konkurs. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł też innych przeszkód prawnych do zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkolnego w Miedźnie.
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  Zobacz więcej
Prawo.pl