Temat dnia

Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.

Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.

Ruszają obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa oświatowego wprowadziła obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku zostaną one przeprowadzone po raz pierwszy - potrwają od marca do kwietnia. Nauczyciel WF sprawdzi, jak uczniowie radzą sobie w czterech sprawnościach, ale wyniki testów nie wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego.

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej

Zarządzanie oświatą

Legitymacja służbowa będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo - dyrektor szkoły będzie potwierdzał jej ważność w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Dokument ma być też lepiej zabezpieczony przed fałszerstwem - zmiany wprowadzi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli. Analizie będzie mogła zostać poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.

Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31 968 aktów. Najczęściej zmieniana była ustawa o PIT. Nadal wiele przepisów wchodzi w życie z datą wsteczną - w momencie publikacji dowiadujemy się, że... ustawa już dawno obowiązuje. To tylko niektóre problemy wskazane w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
29.02.2024
Prawnicy Administracja publiczna
Stosowanie monitoringu w szkolnych toaletach, natryskach i szatniach narusza godność uczniów - wskazują w jednej z interpelacji posłowie i pytają ministerstwo o plany dotyczące zmian w przepisach. Regulacje prawa oświatowego, które pozwalają na instalację monitoringu w takich miejscach, od lat budzą wątpliwości. Eksperci twierdzą, że pozwalają dyrektorowi na arbitralność w podejmowaniu decyzji o instalacji kamer.
Monika Sewastianowicz
28.02.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.
Robert Horbaczewski
25.02.2024
Samorząd terytorialny Ukraina

Potrzebne regulacje dotyczące sprzedaży woreczków nikotynowych - to zagrożenie dla nieletnich

Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju apelują o regulację obrotu tzw. woreczkami nikotynowymi. To saszetki doustne zawierające nikotynę, które zdobywają popularność wśród młodzieży. Produkty te nie są...
Monika Sewastianowicz
24.02.2024

Spór o prace domowe - MEN będzie musiał doprecyzować rozporządzenie

Zarządzanie oświatą
Nie ma żadnych polskich badań, które potwierdzają, że likwidacja prac domowych będzie korzystna dla uczniów - wskazują przeciwnicy zmiany, którą przygotował resort edukacji. Ten twierdzi jednak, że...
Monika Sewastianowicz
23.02.2024

Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane

Zarządzanie oświatą
Pensje pedagogów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Największa nominalna podwyżka dotyczyć będzie nauczycieli dyplomowanych. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r., co...
Monika Sewastianowicz
22.02.2024

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli wyższy niż w poprzednich latach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego nauczyciela w 2024 r. w końcu znacznie wzrośnie. Przez lata był on zamrażany w kolejnych ustawach okołobudżetowych, w tym roku takich...
Monika Sewastianowicz
22.02.2024

Nie tylko podwyżka, ale i wyrównanie dla nauczycieli, którzy zarobili poniżej minimalnej

Zarządzanie oświatą
Nauczyciele dostaną podwyżki najwcześniej od marca, co oznacza, że część z nich - tych u progu swojej kariery - przez dwa miesiące zarabiało mniej niż płaca minimalna, bo ta wzrosła od 1 stycznia...
Monika Sewastianowicz
21.02.2024

Szewera-Nalewajek: Standardy ochrony dziecka to nie biurokracja, a kwestia szacunku

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Zaskakujące dla mnie jest to, że standardy ochrony dzieci wywołują tak dużo emocji wśród nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników placówek zajmujących się opieką nad dziećmi. W naszych czasach...
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2024

Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw...
Grzegorz Krawiec
16.02.2024

„Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Finanse publiczne Szkoła i uczeń
Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych. Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie. Zgłoszenia do...
Grażyna J. Leśniak
15.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono...
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024

Ruszyły prekonsultacje zmian w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą
Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. MEN zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w...
Monika Sewastianowicz
13.02.2024

Rzecznik Praw Obywatelskich ma uwagi do likwidacji prac domowych

Szkoła i uczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że tworzenie propozycji reform oświaty powinno dokonywać się z udziałem ekspertów i po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych. Zaznacza też, że...
Agnieszka Matłacz
13.02.2024

Brakuje pieniędzy na specjalistów w szkołach i ośrodkach

Zarządzanie oświatą
Nie wiadomo na razie, czy podwyżka dla nauczycieli powstrzyma odpływ kadr z oświaty, ale to nie jest jedyny problem, który należy pilnie rozwiązać. Podwyższenie płacy minimalnej to koszty związane ze...
Monika Sewastianowicz
13.02.2024

Lewiatan: Dbałość o dobrostan uczniów powinna być priorytetem szkoły

Zarządzanie oświatą
Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań. Szacuje się, że z depresją może zmagać się co piąty nastolatek. Rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych....
Monika Sewastianowicz
12.02.2024

Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie...
Mikołaj Wolanin
12.02.2024

Na diagnozę autyzmu dzieci czekają coraz dłużej

Opieka zdrowotna
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że średni czas oczekiwania na wizytę w poradni diagnozującej autyzm w przypadku pilnym wynosi około 80 dni. W praktyce w wielu ośrodkach na wizytę czeka...
Beata Dązbłaż
12.02.2024

Nauczyciel z prawem do obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym

Nauczyciel to jeden z zawodów zaufania publicznego, dlatego od osób, który go wykonują, wymaga się spełniania wysokich standardów - liczy się nie tylko wiedza i wykształcenie, ale również...
Monika Sewastianowicz
10.02.2024

NCBR przekaże pieniądze z Funduszy Europejskich na rozwój kadry akademickiej

Zarządzanie oświatą
NCBR rozstrzygnęło konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę". Ponad 53 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na projekty służące rozwojowi potencjału dydaktycznego kadry...
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Ochrona małoletnich i zmiany w obowiązku pozyskiwania danych przez pracodawcę

Prawo karne Prawo pracy
15 lutego wchodzą w życie zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, które m.in. rozszerzają zakres prac z małoletnimi, w przypadku...
Marek Rotkiewicz
09.02.2024

Prof. Pilich: Polska edukacja potrzebuje więcej wolności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Polska edukacja potrzebuje więcej wolności oraz – co wcale nie jest sprzecznością – lepszej administracji oświatowej. Kuratoria oświaty powinny być fachowe, obsadzone urzędnikami o stabilnym...
Mateusz Pilich
09.02.2024

Rzecznik praw ucznia potrzebny coraz pilniej

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Organizacje uczniowskie apelują o powołanie nowego rzecznika. Miałby to być organ powoływany przez parlament, a jego zadaniem byłoby wspieranie uczniów w sytuacjach, gdy dochodzi do łamania ich praw....
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Na razie bez ułatwień w przekazywaniu szkół - zmiana zbyt skomplikowana

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji jest intensywnie zaangażowany we wprowadzanie zmian ustawowych w zakresie spraw najpilniejszych i najbardziej priorytetowych dla całej grupy zawodowej nauczycieli (np. podwyższenie...
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Koniec z programem "Laptop dla ucznia"

Zarządzanie oświatą
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka poinformowali w czwartek o zawieszeniu akcji "Laptop dla ucznia". Zapowiedzieli, że zostanie ona zastąpiony...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

Od 1 września 2024 r. wracają trzy godziny języka niemieckiego dla mniejszości

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Z uwagi na obowiązujące regulacje w zakresie organizacji pracy szkół, w szczególności obowiązek określenia w arkuszach organizacji wymiaru zatrudnienia nauczycieli w danej szkole, wejście w życie...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty nie zamknie drogi do liceum

Ministerstwo edukacji doprecyzowuje przepisy dotyczące sposobu ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

MEN sprawdza wydatki na cyfryzację

Zarządzanie oświatą
W połowie stycznia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło Ośrodkowi Przetwarzania Informacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu wykonanie analiz i raportów dotyczących programów...
Monika Sewastianowicz
07.02.2024

Edukacja domowa nie na życzenie i po zmianach w finansowaniu

Zarządzanie oświatą
Przepisy dotyczące edukacji domowej wymagają zmian - zarówno jeżeli chodzi o kwestię jej finansowania, jak i korzystania przez uczniów z tej instytucji, zwłaszcza jeżeli nauczanie to ma charakter...
Monika Sewastianowicz
07.02.2024

Prof. Żytko: Likwidacja prac domowych nie w trakcie roku szkolnego

Zarządzanie oświatą
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące prac domowych nie powinno być wyrwane z kontekstu, ale łączyć się ze zmianami wprowadzanymi w podstawie programowej - uważa prof. Małgorzata...
Monika Sewastianowicz
05.02.2024
1  2  3  4  5    535
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Ruszają obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów

   Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa oświatowego wprowadziła obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku zostaną one przeprowadzone po raz pierwszy - potrwają od marca do kwietnia. Nauczyciel WF sprawdzi, jak uczniowie radzą sobie w czterech sprawnościach, ale wyniki testów nie wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego.
  • Monitoring w szkolnych szatniach - niepraktyczny i naruszający godność

   Stosowanie monitoringu w szkolnych toaletach, natryskach i szatniach narusza godność uczniów - wskazują w jednej z interpelacji posłowie i pytają ministerstwo o plany dotyczące zmian w przepisach. Regulacje prawa oświatowego, które pozwalają na instalację monitoringu w takich miejscach, od lat budzą wątpliwości. Eksperci twierdzą, że pozwalają dyrektorowi na arbitralność w podejmowaniu decyzji o instalacji kamer.
  • Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej

   Legitymacja służbowa będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo - dyrektor szkoły będzie potwierdzał jej ważność w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Dokument ma być też lepiej zabezpieczony przed fałszerstwem - zmiany wprowadzi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  • Prof. Pilich: Polska edukacja potrzebuje więcej wolności

   Polska edukacja potrzebuje więcej wolności oraz – co wcale nie jest sprzecznością – lepszej administracji oświatowej. Kuratoria oświaty powinny być fachowe, obsadzone urzędnikami o stabilnym statusie, mającymi rzeczywiste doświadczenie w systemie szkolnictwa. Przy tej okazji zwrócę uwagę na konieczność odbudowy służby cywilnej, która w Polsce aktualnie właściwie już nie istnieje - podkreśla prof. Mateusz Pilich, adwokat z kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

   Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.
  • Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

   Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.
  • Ucznia z Aspergerem lub niedosłuchem można zwolnić z nauki drugiego języka nowożytnego

   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wniosek o taką decyzję składają rodzice lub pełnoletni uczeń.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  • WSA: Podróż niepełnosprawnego dziecka do przedszkola nie może być katorgą

   Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.
  • Sąd: Protokoły rady pedagogicznej należy udostępnić

   Protokoły rady pedagogicznej stanowią informację publiczną. Przed ich udostępnieniem należy dokonać ich anonimizacji. Jeżeli wiązałoby się to jednak z dużym nakładem sił i środków, należy wezwać wnioskodawcę do wykazania, że istnieje szczególny interes publiczny w ich udostępnieniu orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
  Zobacz więcej
Prawo.pl