Temat dnia

Możliwe zmiany w wynagradzaniu nauczycieli - na wynagrodzenia dotacja, a nie subwencja

Pensje nauczycieli powinny być powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - konsekwentnie twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pojawiają się też postulaty finansowania pensji nauczycieli z dotacji, zamiast z subwencji oświatowej. Resort nie wyklucza wprowadzenia nowych rozwiązań, choć pozostawia to do dyskusji zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

O ile wzrosła emerytura nauczyciela - ZUS podaje dane

Zarządzanie oświatą

Od 1 marca 2024 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi obecnie 1 780,96 zł - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W strukturze wysokości emerytur pomostowych najwyższy odsetek – 15,1 proc. stanowią osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4 000,01 zł do 4 500,00 zł.

Minister Nowacka zapowiada program "Edukacja z wojskiem"

Szkoła i uczeń

Widzimy, jak wygląda zagrożenie płynące ze wschodu i chcemy uodpornić ludzi na to zagrożenie. Dać im największą możliwą odporność i największą możliwą siłę, a najbardziej doświadczone w tego typu działaniach jest wojsko – podkreśliła minister edukacji. - Widzimy, że potrzebne jest przygotowanie młodzieży na bycie silnymi, na budowanie postaw patriotycznych i odporności społecznej – mówiła.

Łatwiej będzie łączyć klasy na lekcjach religii

Zarządzanie oświatą

Ministerstwo edukacji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące łączenia klas na lekcjach religii - ograniczeniem będzie wiek uczniów oraz liczebność takiej grupy. Strona kościelna przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu rozporządzenia - wskazała, że powinno się raczej ograniczyć łączenie oddziałó.

ETPCz: Zakaz noszenia islamskiej chusty w szkole nie uderza w wolność religii

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Prawo unijne

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że zakaz noszenia widocznych symboli wiary w systemie edukacji belgijskiej Flandrii nie narusza art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczącego wolności religii. Sprawa dotyczyła trzech młodych muzułmanek, które złożyły skargę do Trybunału na to, że nie mogą nosić islamskiej chusty w szkole średniej.

MEN postawi na funkcjonalną ocenę potrzeb rozwojowych - ma to pomóc również dzieciom z ADHD

Szkoła i uczeń

Uczniowie z ADHD nie są objęci kształceniem specjalnym, co sprawia, że mogą liczyć jedynie na zalecenia, a nie orzeczenie, które obligowałoby placówkę do zapewnienia im stosownej pomocy (np. zatrudnienia dodatkowego nauczyciela). Szkoła nie otrzyma na ten cel również pieniędzy z subwencji. MEN nie przewiduje zmian w tej kwestii, ale planuje reformę systemową, która obejmie również uczniów ze stwierdzonym ADHD.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, w którym w poniedziałek wybuchł pożar, wznowią naukę w trybie zdalnym od najbliższego poniedziałku. Maturzyści kontynuują egzaminy w sąsiedniej szkole ponadpodstawowej - ze względów bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren budynku.
Monika Sewastianowicz
15.05.2024
Zarządzanie oświatą
Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki – drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klas szkoły podstawowej. We wtorek pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich egzamin z języka obcego. Egzamin z matematyki rozpoczął się w środę o godz. 9.00. Trwał 100 minut.
Monika Sewastianowicz
15.05.2024
Niezrozumienie budzi fakt odroczenia terminu wydania bonów lub zupełny ich brak, tak jak w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego - wskazywał ZNP w wystąpieniu skierowanym do resortu cyfryzacji. Okazało się ono skuteczne - nauczyciele klas I-III dostaną bony na komputery. Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Monika Sewastianowicz
15.05.2024
Zarządzanie oświatą

Nie tylko praca na etacie będzie liczona do stażu pracy - MRPiPS pracuje nad projektem

Prawo cywilne Prawo pracy
Do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły tytuł do...
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024

MC dofinansuje rozwój kompetencji cyfrowych

Szkoła i uczeń
Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy w tym roku na rozwój kompetencji cyfrowych środki, idące w setki milionów złotych - poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski....
Monika Sewastianowicz
14.05.2024

Trwa egzamin ósmoklasisty

We wtorek ruszyły egzaminy ósmoklasisty dla ponad 226 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych, rozpoczynając od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Egzamin potrwa trzy dni - wśród...
Monika Sewastianowicz
14.05.2024

Maturzyści z ewakuowanej szkoły napiszą egzamin w czerwcu

Maturzysta, który zaśpi na egzamin, poczeka rok na kolejną szansę, by do niego przystąpić. Łagodniej przepisy traktują osoby, które nie ponoszą winy za przegapienie pierwszego terminu - np. te...
Monika Sewastianowicz
14.05.2024

Ostatni dzień konsultacji podstawy programowej

Zarządzanie oświatą
Kończą się konsultacje dotyczące projektu zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o jej "okrojenie" i usunięcie niektórych kontrowersyjnych treści. Zmiany mają obowiązywać od...
Monika Sewastianowicz
13.05.2024

Bezpieczeństwo dzieci w szkołach – priorytet prezydencji polskiej

Szkoła i uczeń
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę do końca maja zbiera podpisy pod apelem do premiera Donalda Tuska, aby prawa dzieci i kwestie ich bezpieczeństwa zostały uznane za priorytet prezydencji Polski w Radzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2024

NIK: Nadzór pedagogiczny w szkołach podstawowych do poprawy

Zarządzanie oświatą
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła organizację i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w województwach: lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Okazuje się, że kuratorzy nie analizowali...
Agnieszka Matłacz
10.05.2024

Dziś początek matur, potrwają do 25 maja

Szkoła i uczeń
We wtorek, 7 maja, rozpoczyna się sesja maturalnych egzaminów pisemnych, które potrwa do 24 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów...
mp/PAP
07.05.2024

Wytyczne do standardów ochrony dzieci być może już w maju

Wymiar sprawiedliwości
Jest szansa, że ministerialne wytyczne dotyczące ochrony małoletnich będą gotowe już w maju. Prace nad nimi są na finiszu, trwa m.in. dostosowywanie prawniczego języka. Same wytyczne są ważne, bo...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
04.05.2024

Na maturę prosty kalkulator i cyrkiel

Zarządzanie oświatą
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre pomoce musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika...
Monika Sewastianowicz
03.05.2024

Przeciek na maturze - od unieważnienia egzaminu po więzienie

Prawo karne Zarządzanie oświatą
W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim...
Monika Sewastianowicz
02.05.2024

Kasztany zakwitły wcześniej, ale matura dopiero po majówce

Szkoła i uczeń
Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach...
Monika Sewastianowicz
01.05.2024

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i rewizją KPO

Pomoc społeczna Ukraina
Na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk zapowiedział, że we wtorek Rada Ministrów...
is/PAP
29.04.2024

Nowacka: Szkoła będzie międzypokoleniowa

Szkoła i uczeń
Szefowa MEN podkreśliła, że solidarność międzypokoleniowa jest ważna. Dodała, że dzieci korzystają z doświadczenia osób starszych, z ich wiedzy, często historycznej. A i dzieci mogą wiele nauczyć...
Monika Sewastianowicz
29.04.2024

Egzamin w zatyczkach do uszu? Nie w tym roku, ale MEN nie wyklucza

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część uczniów chce zdawać egzaminy w zatyczkach do uszu, ich postulat popiera część posłów. Resort nie wyklucza takiej możliwości, choć wskazuje, że wytyczne dotyczące tegorocznych egzaminów...
Monika Sewastianowicz
27.04.2024

RPD i UODO wspólnie zadbają o ochronę danych dzieci w internecie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Rzeczniczka Praw Dziecka zawarli porozumienie na rzecz ochrony danych osobowych dzieci w internecie. Dokument podpisano podczas konferencji "Wyzwania dla...
Monika Sewastianowicz
26.04.2024

Maturzyści kończą rok szkolny

Szkoła i uczeń
Uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia odbiorą w piątek świadectwa ukończenia szkoły. Egzaminy maturalne rozpoczną 7 maja egzaminem pisemnym z...
Agnieszka Matłacz
26.04.2024

Szkoła musi umożliwić zgłaszanie przypadków przemocy - być może powstanie specjalna aplikacja

Konieczne jest stworzenie mechanizmów, które umożliwią uczniom anonimowe zgłaszanie przypadków przemocy w szkole, wymaga tego również tzw. ustawa Kamilka, czyli przepisy, które mają pomóc zapobiegać...
Monika Sewastianowicz
26.04.2024

Czy student i uczeń może łączyć rentę rodzinną z dodatkową pracą?

Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Studenci i uczniowie, którzy dostają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą dodatkowo pracować, ale muszą pamiętać o limitach. Od 1 marca mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne...
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024

RPD apeluje o uszanowanie prawa dzieci do odpoczynku

Zarządzanie
Pozwólmy uczniom cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki - pisze rzecznik praw dziecka, apelując do nauczycieli o nieobciążanie dzieci zadaniami na długi...
Monika Sewastianowicz
24.04.2024

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie...
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
24.04.2024

Smartfony już znikają z niektórych szkół, eksperci sugerują ogólnokrajowy zakaz

Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą
Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy...
Monika Sewastianowicz
24.04.2024

MF zachęca do udziału w programie "Finansoaktywni"

Szkoła i uczeń Finanse Zarządzanie oświatą
Liczba zgłoszeń do IX edycji „Finansoaktywnych” szybko rośnie. W tegorocznej misji bierze udział prawie 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 1800 klas z całej Polski. Prawie połowa zgłoszeń...
Monika Sewastianowicz
23.04.2024

RPD i UNICEF zacieśniają współpracę

Rzeczniczka praw dziecka, Monika Horna-Cieślak i koordynatorka krajowa biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Nona Zicherman podpisały porozumienie o współpracy na rzecz...
Monika Sewastianowicz
23.04.2024

ZNP: Nauczyciel nie jest od wszystkiego

Kadry w oświacie
Na nauczycieli nakłada się zbyt dużo zadań - nie mają oni przez to czasu na pracę z uczniami i odbija się to na zdrowiu pedagogów. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków...
Monika Sewastianowicz
22.04.2024

Nowacka o pomyśle ZNP ws. przywrócenia WOS-u na rok w szkołach ponadpodstawowych: Wywołałoby chaos

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę. Przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos - powiedziała w niedzielę...
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024

Licealiści chętnie korzystają z narzędzi AI

Zarządzanie oświatą
Aż 6 na 10 uczniów liceów STO używa narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do celów związanych z nauką w szkole. Wsparcie narzędzi AI okazuje się szczególnie pożądane w przypadku języka...
Monika Sewastianowicz
19.04.2024
1  2  3  4  5    537
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Możliwe zmiany w wynagradzaniu nauczycieli - na wynagrodzenia dotacja, a nie subwencja

   Pensje nauczycieli powinny być powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - konsekwentnie twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pojawiają się też postulaty finansowania pensji nauczycieli z dotacji, zamiast z subwencji oświatowej. Resort nie wyklucza wprowadzenia nowych rozwiązań, choć pozostawia to do dyskusji zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.
  • O ile wzrosła emerytura nauczyciela - ZUS podaje dane

   Od 1 marca 2024 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi obecnie 1 780,96 zł - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W strukturze wysokości emerytur pomostowych najwyższy odsetek – 15,1 proc. stanowią osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4 000,01 zł do 4 500,00 zł.
  • Minister Nowacka zapowiada program "Edukacja z wojskiem"

   Widzimy, jak wygląda zagrożenie płynące ze wschodu i chcemy uodpornić ludzi na to zagrożenie. Dać im największą możliwą odporność i największą możliwą siłę, a najbardziej doświadczone w tego typu działaniach jest wojsko – podkreśliła minister edukacji. - Widzimy, że potrzebne jest przygotowanie młodzieży na bycie silnymi, na budowanie postaw patriotycznych i odporności społecznej – mówiła.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sławomir Broniarz: Rozwój zawodowy nauczyciela nie może być sztuką dla sztuki

   Pozostajemy – i zawarliśmy to w projekcie rozbieżności – przy swoim zdaniu, że za awansem na nauczyciela mianowanego powinna iść większa podwyżka niż sięgająca 150 zł. Obecnie jest to mało zachęcające do rozwoju - mówi Prawo.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazuje też, że konieczne jest wypracowanie nowego podejścia do edukacji i pracy nauczyciela, co - jak ma nadzieję - znajdzie odzwierciedlenie w zmianach zapowiedzianych na 2026 rok.
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

   Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

   Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.
  • Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

   Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Zatwierdzenie konkursu na dyrektora zespołu szkół było prawidłowe

   Wskazywana przez wojewodę przyczyna, stanowiąca przeszkodę do zatwierdzenia konkursu przez wójta w postaci wakatu na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, nie istniała. Zatem wójt nie naruszył Prawa oświatowego, zatwierdzając konkurs. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł też innych przeszkód prawnych do zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkolnego w Miedźnie.
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  • WSA: Podróż niepełnosprawnego dziecka do przedszkola nie może być katorgą

   Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.
  Zobacz więcej
Prawo.pl