Temat dnia

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.

Koniec papierowych legitymacji szkolnych - miasta prawie gotowe

Szkoła i uczeń

Od 13 lipca 2024 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom legitymacje szkolne tylko w formie plastikowej karty. Rzeczywisty sprawdzian gotowości jednak przypadnie na wrzesień. Samorządy zapewniają, że pierwszoklasiści dostaną dokumenty na czas. Wydane do tej pory papierowe dokumenty zachowują ważność do czasu zakończenia nauki przez ucznia w danej szkole.

Ruszają wypłaty wyprawki szkolnej z programu Dobry Start

Domowe finanse Szkoła i uczeń

Od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2024/2025 - złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. ZUS wypłacił już ponad 62 mln zł dla blisko 210 tys. dzieci – poinformował rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

MEN określi minimalną liczbę godzin kształcenia w szkoleniu zawodowym

Zarządzanie oświatą

Ministerstwo edukacji przygotowało projekt rozporządzenia określającego minimalną liczbę godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym dla studentów. Będzie to 15 godzin. Ma to w założeniu zwiększyć efektywność kształcenia ustawicznego prowadzonego w formie branżowych szkoleń zawodowych, umożliwiając zwiększenie liczby osób je kończących.

Naczyciele I-III również z bonem na laptop

Zarządzanie oświatą

Nauczyciele klas I-III dotychczas nie mieli możliwości otrzymania bonu na laptop - teraz się to zmieni. Zakończyła się rewizja krajowego planu odbudowy– Rada Unii Europejskiej zaakceptowała polską rewizję, zgodnie z którą 40 mln euro (ok. 172 mln zł) zostanie przeznaczonych właśnie na bony na komputery dla tych pedagogów.

Nowa emerytura nauczycielska

Kadry w oświacie Emerytury i renty

Więcej nauczycieli będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli i świadczenia kompensacyjnego. Zmiany wchodzą w życie 1 września 2024 roku. Warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Po klasie mundurowej łatwiej będzie się dostać do policji - rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji wprowadzającej odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów klas mundurowych. Ci, którzy w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły będą chcieli wstąpić do policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach również i z testu sprawności fizycznej - wynika z projektu, który przekazano do konsultacji.
Monika Sewastianowicz
22.07.2024
Pacjenci nie znają podstawowych różnic między poszczególnymi rodzajami placówek medycznych i nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Często trafiają na oddział ratunkowy, gdzie czekają w długiej kolejce, bo lekarze nie są w stanie przyjąć tylu osób, ile zazwyczaj zgłasza się do szpitala. Wiedza o systemie ma być jednym z elementów nowego przedmiotu - edukacji zdrowotnej, która będzie nauczana w szkołach od 2025 roku. Podstawa programowa ma być wkrótce konsultowana.
Inga Stawicka
22.07.2024
Szkoła i uczeń Zawody medyczne
Większość samorządów wypłaca dodatek za wychowawstwo w minimalnej, wynoszącej trzysta złotych, wysokości. To powinno się zmienić - podwyżki dodatku o co najmniej 200 zł oczekują nauczyciele. Ma to też iść w parze ze zmniejszeniem liczby dzieci w oddziałach szkolnych i przedszkolnych - według związkowców powinno być to 20 osób.
Monika Sewastianowicz
19.07.2024
Kadry w oświacie Prawo pracy

Środki higieny menstruacyjnej w szkołach, ale nie w szpitalach i przychodniach

Pacjent Szkoła i uczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że Polska jest krajem z dużym problemem ubóstwa menstruacyjnego. Środków higieny osobistej nie ma nawet w szpitalach i przychodniach. Chaos prawny powoduje, że...
Monika Stelmach
18.07.2024

Kuratoria przyjrzą się wynikom matur w Szkole w Chmurze

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów - zapowiedziała szefowa MEN. Szkoła w Chmurze to niepubliczna, bezpłatna...
Monika Sewastianowicz
18.07.2024

NIK: Nieprawidłowości w systemie finansowania szkół niepublicznych dla dorosłych

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W roku szkolnym 2022/2023 w Polsce działało prawie 1,6 tys. niepublicznych szkół kształcących dorosłych, uczyło się w nich ponad 260 tys. osób. Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła system ich...
Agnieszka Matłacz
18.07.2024

Włączająca, a nie żenująca – inkluzywność w firmie wymaga wiedzy i wyczucia

HR
Osoba na wózku to nie sprzęt, a „karła” nie należy całować w głowę – to porady, które przeczytamy w poradniku wciąż rozpowszechnianym na wielu publicznych stronach i powielanym przez niektóre...
Monika Sewastianowicz
18.07.2024

Lewiatan: Płaca minimalna nadal rośnie bardzo szybko

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Rynek pracy
W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024

Dodatkowe 20 mln złotych na szkolne wycieczki

Zarządzanie oświatą
Barbara Nowacka zapowiedziała dodatkowe środki na sfinansowanie programu "Podróże z klasą", skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu...
Monika Sewastianowicz
16.07.2024

Dziecko z kluczem na szyi - na pewno nie sześciolatek, ale i za nastolatka odpowiada rodzic

Zarządzanie oświatą
Lipiec i sierpień to dla uczniów czas wypoczynku, ale dla ich rodziców niekoniecznie. Zdarzają się przypadki, że mają problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom w czasie, gdy muszą pracować, a nie...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
16.07.2024

Nauczyciel na zastępstwie nie zawsze dostanie pieniądze za godziny ponadwymiarowe

Zarządzanie oświatą
Trzeba uregulować rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w...
Monika Sewastianowicz
16.07.2024

SN rozstrzygnie, czy uniewinniony nauczyciel może dostać dodatki za czas zawieszenia

Kadry w oświacie
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach, w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego...
Monika Sewastianowicz
15.07.2024

Nie trzy, a sześć miesięcy - odprawa emerytalna nauczycieli wymaga uregulowania

Zarządzanie oświatą
Pracownicy samorządowi po dwudziestu latach pracy mogą liczyć na sześciomiesięczną odprawę emerytalną, a nauczyciele jedynie trzymiesięczną. Nauczycielskie związki zawodowe chcą, by resort edukacji...
Monika Sewastianowicz
15.07.2024

Minister Nowacka: Podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie

Zarządzanie oświatą
W przyszłości podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie edukacji, ale w Instytucie Badań Edukacyjnych - powiedziała w sobotę w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku Barbara Nowacka, minister...
Grażyna J. Leśniak
13.07.2024

Opiekun osoby z niepełnosprawnością na wycieczce również dofinansowany

Zarządzanie oświatą
Program „Podróże z klasą” obejmuje również opiekunów szkolnej wycieczki, w tym uwzględniono koszt personelu, asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami i z chorobą przewlekłą, ale to organizator...
Monika Sewastianowicz
13.07.2024

CKE: Mniej zadań na maturze ustnej

Zarządzanie oświatą
Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły (tzw. formuła 2023), maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań - zgodnie z projektem komunikatu...
Monika Sewastianowicz
12.07.2024

W sierpniu informatory o maturach i egzaminie ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą
Informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, począwszy od 1 sierpnia br. do 1...
Monika Sewastianowicz
11.07.2024

Z dużej chmury mały deszcz, reformy w oświacie idą opornie

Nauczyciele kilka miesięcy czekali na spotkanie zespołu, który miał się zająć kwestiami związanymi z zasadami ich zatrudnienia. Zmiany w podstawie programowej, choć ambitniejsze w założeniach,...
Monika Sewastianowicz
11.07.2024

Szkolny papier toaletowy będzie prawem

Zarządzanie oświatą
W dniu 11 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolnego BHP. Do tej pory przepisy wskazywały, że w szkołach i placówkach konieczne jest zapewnienie ciepłej i zimnej wody oraz...
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
11.07.2024

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej...
Monika Sewastianowicz
11.07.2024

Będzie zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18. roku życia - jest projekt

Zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie...
Inga Stawicka
10.07.2024

Miały być trzy lata, teraz trzeba "dostudiować" - przyszli nauczyciele na lodzie

Zarządzanie oświatą
O ile dbałość o wysokie kwalifikacje nauczycieli jest godna pochwały, to już niekoniecznie, gdy połączy się ją z brakiem poszanowania standardów legislacji. Część studentów pedagogiki w trakcie...
Monika Sewastianowicz
10.07.2024

Ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy bezpośrednio wpływają na edukację dzieci w zakresie umiejętności cyfrowych oraz mogą szerzyć wiedzę na temat cyfrowej...
Monika Sewastianowicz
09.07.2024

Są wyniki matur - 95 proc. zdawalność z polskiego, 89 z matematyki

Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur - egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc....
Monika Sewastianowicz
09.07.2024

Bon na laptopa dla nauczyciela - MEN modyfikuje program

Zarządzanie oświatą
Koniec z programem "Laptop dla ucznia" - zastąpi go program cyfrowy uczeń, który będzie zgodny z przygotowywaną przez MEN polityką transformacji cyfryzacji edukacji. Nauczyciele jednak wciąż będą...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

Bezrefleksyjne udostępnianie zdjęć dziecka szkodliwe i niebezpieczne

Zarządzanie oświatą
Czy zabawne zdjęcie dwulatka na nocniku może za dziesięć lat narazić go na znęcanie w szkole? Czy może zaważyć na jego przyszłej karierze? A wreszcie, czy może narazić go na niebezpieczeństwo? Nie są...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

ZNP alarmuje: Pracownicy samorządowi wciąż czekają na wyższe wynagrodzenia

Zarządzanie oświatą
Rozporządzenie – z nowymi wyższymi minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania – miało wejść w życie 1 lipca 2024 r. Jednak - jak wskazuje Związek...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024

MEN: Będzie pilotaż wyposażenia szkół w środki higieny menstruacyjnej dla dziewcząt

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji chce ustanowić w nowym roku szkolnym 2024/2025 program dotyczący pilotażu wyposażenia szkół i placówek w podpaski dla dziewcząt. Program będzie wspierał działania samorządów i...
Agnieszka Matłacz
08.07.2024

Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Zarządzanie oświatą
Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii....
Agnieszka Matłacz
08.07.2024

"Odchudzona" podstawa programowa od września

Zarządzanie oświatą
Wersja "odchudzona" podstawy programowej ma obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W czasie obowiązywania rozporządzenia eksperci będą pracować nad kompleksową reformą...
Monika Sewastianowicz
08.07.2024
1  2  3  4  5    540
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Ruszają wypłaty wyprawki szkolnej z programu Dobry Start

   Od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2024/2025 - złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. ZUS wypłacił już ponad 62 mln zł dla blisko 210 tys. dzieci – poinformował rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.
  • Koniec papierowych legitymacji szkolnych - miasta prawie gotowe

   Od 13 lipca 2024 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom legitymacje szkolne tylko w formie plastikowej karty. Rzeczywisty sprawdzian gotowości jednak przypadnie na wrzesień. Samorządy zapewniają, że pierwszoklasiści dostaną dokumenty na czas. Wydane do tej pory papierowe dokumenty zachowują ważność do czasu zakończenia nauki przez ucznia w danej szkole.
  • Dodatek za wychowawstwo jest za niski? ZNP chce, by wynosił 500 zł

   Większość samorządów wypłaca dodatek za wychowawstwo w minimalnej, wynoszącej trzysta złotych, wysokości. To powinno się zmienić - podwyżki dodatku o co najmniej 200 zł oczekują nauczyciele. Ma to też iść w parze ze zmniejszeniem liczby dzieci w oddziałach szkolnych i przedszkolnych - według związkowców powinno być to 20 osób.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sławomir Broniarz: Rozwój zawodowy nauczyciela nie może być sztuką dla sztuki

   Pozostajemy – i zawarliśmy to w projekcie rozbieżności – przy swoim zdaniu, że za awansem na nauczyciela mianowanego powinna iść większa podwyżka niż sięgająca 150 zł. Obecnie jest to mało zachęcające do rozwoju - mówi Prawo.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazuje też, że konieczne jest wypracowanie nowego podejścia do edukacji i pracy nauczyciela, co - jak ma nadzieję - znajdzie odzwierciedlenie w zmianach zapowiedzianych na 2026 rok.
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

   Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.
  • Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

   Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

   Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.
  • Nauczyciel na zastępstwie nie zawsze dostanie pieniądze za godziny ponadwymiarowe

   Trzeba uregulować rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia. Obecnie przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że to, czy nauczyciel dostanie wynagrodzenie w takiej sytuacji, zależy od szkoły, w której pracuje.
  • Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

   Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

   Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.
  • NSA: Zatwierdzenie konkursu na dyrektora zespołu szkół było prawidłowe

   Wskazywana przez wojewodę przyczyna, stanowiąca przeszkodę do zatwierdzenia konkursu przez wójta w postaci wakatu na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, nie istniała. Zatem wójt nie naruszył Prawa oświatowego, zatwierdzając konkurs. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł też innych przeszkód prawnych do zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkolnego w Miedźnie.
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  Zobacz więcej
Prawo.pl