Temat dnia

Sześć lat w szkole bez awansu, a potem zwolnienie z mocy prawa

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że przez sześć lat w zasadzie nie będzie trzeba starać się o jakikolwiek stopień takiego awansu, gdy teraz obowiązkowe jest uzyskanie przynajmniej pierwszego ze stopni. Wraz z dłuższym okresem oczekiwania na stałą umowę, może to oznaczać większą fluktuację kadr w oświacie, zamiast przyczynić się do podniesienia ich jakości.

Nauczycielskie pensje wzrosną o 4,4 proc. - ustawa weszła w życie

Kadry w oświacie

Weszła w życie nowela Karty Nauczyciela - pensje mają wzrosnąć o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł. To wersja pierwotna, wcześniej Senat chciał podwyższyć wynagrodzenia pedagogów o 20 proc., ale Sejm odrzucił tę poprawkę. Wyższe wynagrodzenia nauczyciele będą dostawać od 1 maja 2022.

MEiN: Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy to nie dyskryminacja

Zarządzanie oświatą

Choć przepisy nie wymuszają na uczniach z Ukrainy przystąpienia do egzaminu, to jeżeli tego nie zrobią, będą powtarzać ósmą klasę - zwracał uwagę RPO i pytał MEiN, czy nie jest to dyskryminacja. Rzecznikowi odpowiedział wiceminister Dariusz Piontkowski, podkreślając, że przepisy zapewniają takie samo traktowanie jak przyznane obywatelom polskim, ale obejmują także wiele ułatwień i dostosowań dotyczących tylko dzieci uchodźców z Ukrainy.

Związkowcy chcą uchylenia rozporządzenia o zmniejszeniu liczby godzin dla mniejszości niemieckiej

Zarządzanie oświatą

W ustawie budżetowej na 2022 r. zmniejszono o 39,8 mln zł wydatki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych, co za tym idzie ograniczono liczbę godzin języka niemieckiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by resort edukacji wycofał się z tych zmian. Według związkowców jest to krzywdzące tak dla uczniów, jak i nauczycieli.

Prezydent podpisał ustawę o egzaminach i zatrudnianiu specjalistów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty i matura zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych - Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Zawarto w niej także standardy zatrudnienia psychologów i pedagogów w szkołach.

ZNP: Zmiany w awansie nauczyciela nie zachęcą do wybrania tej ścieżki kariery

Kadry w oświacie Prawo pracy

Proponowany przez ministerstwo edukacji i nauki nowy system awansu zawodowego nie jest zmianą projakościową - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego, który negatywnie zaopiniował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Związek zauważa, że na pewno nie spełni to oczekiwań w postaci przyciągnięcia chętnych do tego zawodu.

Realizacja nowej ustawy o obronie ojczyzny ma zwiększyć liczbę studentów służących w Legiach Akademickich - jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Szkolenie będzie dobrowolne i trzyetapowe. Po przejściu wszystkich etapów szkolenia, ochotnik będzie mógł przystąpić do egzaminu na podoficera lub egzaminu na oficera. Będzie też możliwe sponsorowanie studiów przez wojsko.
Monika Sewastianowicz
20.05.2022
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Weszło w życie rozporządzenie określające wysokość minimalnych wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. Wzrost - zwłaszcza wobec tak wysokiej inflacji, z jaką mamy do czynienia - jest symboliczny. W przypadku nauczycieli kontraktowych wyniesie 256 zł, a mianowanych i dyplomowanych 178 zł brutto. Tak niskie kwoty oburzyły nauczycieli i związkowców - ci ostatni zwracali uwagę na to, że akt prawny przygotowano w sposób wadliwy.
Monika Sewastianowicz
19.05.2022
Kadry w oświacie
31 maja 2022 r. upływa termin na złożenie tzw. świadczenia żłobkowego do ZUS. Miesięczna kwota dopłaty wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.
Robert Horbaczewski
18.05.2022
Samorząd terytorialny

Organizacja konkursu na dyrektora to sformalizowana procedura

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Konkurs na dyrektora szkoły organizuje podmiot publiczny prowadzący szkołę. Sformalizowana procedura ma wyłonić kandydata, który przez okres 5 lat szkolnych pokieruje publiczną placówką. Tylko...
Marek Sondej
18.05.2022

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej...
Monika Sewastianowicz
17.05.2022

Klasyfikacja ósmoklasisty z Ukrainy również bez ocen z plastyki i techniki

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji i nauki zmieni rozporządzenie dotyczące pomocy uczniom z Ukrainy. Chodzi o to, by na ich świadectwach nie trzeba było wpisywać ocen z przedmiotów, których nie mieli w ósmej...
Monika Sewastianowicz
16.05.2022

Dla niektórych nauczycieli awans zawodowy zostanie na obecnych zasadach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Od nowego roku szkolnego ma obowiązywać nowy system awansu zawodowego nauczycieli - m.in. zniknie stopień nauczyciela kontraktowego. Nowe przepisy uregulują też szczególną ścieżkę uzyskania stopnia...
Monika Sewastianowicz
16.05.2022

Bezpieczny internet w szkole - rusza kampania NASK

Zarządzanie oświatą
Bezpieczeństwo w sieci jest nie tylko osią kampanii, ale też priorytetem całego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dlatego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa rozpoczyna kampanie skierowaną...
Monika Sewastianowicz
12.05.2022

MEiN wróci do pomysłu ograniczeń dla organizacji pozarządowych w szkołach

Zarządzanie oświatą
Szkoła jest miejscem pracy nauczyciela, a organizacja może się prezentować np. w lokalnym domu kultury - przekonuje minister edukacji i nauki. - Skoro mówimy o tym, że dzieci są przeładowane...
Monika Sewastianowicz
12.05.2022

70 mln zł na dodatkowe materiały i narzędzia edukacyjne

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji i Nauki rozwija program laboratoria przyszłości - podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu ogłoszono przeznaczenie aż 70 milionów złotych na dodatkowe materiały i narzędzia...
Monika Sewastianowicz
12.05.2022

Od września podwyżka dla nauczycieli rozpoczynających karierę

Zarządzanie oświatą
Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli mają pomóc w przyciągnięciu młodych ludzi do wykonywania tego zawodu - zagwarantować ma to wzrost wynagrodzeń na początku kariery. Wiąże się to z...
Monika Sewastianowicz
12.05.2022

Oświatowa "Solidarność" chce odwołania ministra. Czarnek: Lepiej wrócić do rozmów

Zarządzanie oświatą
Zamiast manipulacji faktami lepiej wrócić do rozmów wraz z samorządami. Zapraszam - przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Chodzi o postulat Krajowej Sekcji Nauki i Oświaty NSZZ...
Monika Sewastianowicz
11.05.2022

Fałszywy powrót do normalności - stan epidemii zmieni się w stan zagrożenia

Koronawirus a prawo
Od 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Z tego powodu część ułatwień, niewielka, zniknie. Nie będzie już można np. odliczyć darowizny na walkę z Covid-19,...
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
11.05.2022

Stałe zatrudnienie nauczyciela uzależnione od oceny pracy

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Resort edukacji planuje kolejne zmiany dotyczące oceny pracy nauczyciela - ma ona mieć decydujący charakter tak przy awansie na wyższy stopień, jak i przy zatrudnieniu na czas nieokreślony. Szczegóły...
Monika Sewastianowicz
10.05.2022

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki to problem w szkole branżowej

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat, a potem trafili do szkół branżowych, gdzie konieczne jest podpisanie umowy z pracodawcą, jako pracownik młodociany mają problem, ponieważ...
Beata Igielska
09.05.2022

Nowy szeryf w mieście – dyrektor będzie mógł karać uczniów za wykroczenia

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wagarowanie, zniszczenie ławki, drobna kradzież – o takich czynach szkoła nie będzie musiała zawiadamiać policji ani sądu rodzinnego. Zamiast tego dyrektor nałoży na ucznia środki wychowawcze - np....
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
07.05.2022

Przeciek na maturze z angielskiego? CKE zawiadamia prokuraturę

Zarządzanie oświatą
W piątek rano na maturze przeprowadzony został pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia pojawiły się informacje, że temat pracy pisemnej był znany wcześniej....
Monika Sewastianowicz
06.05.2022

Czarnek: Poziom matur niski przez gimnazja

Zarządzanie oświatą
Problem, który wszyscy widzimy, nazywa się gimnazja, czyli system 6+3+3. System ten doprowadził do tak niskiego poziomu matury, który mamy od lat – powiedział w piątek minister edukacji Przemysław...
Monika Sewastianowicz
06.05.2022

Nauczyciel dostępny na zawołanie - nowa godzina karciana na konsultacje z rodzicami

Kadry w oświacie
Resort edukacji chce częściowego powrotu "godzin karcianych" - ma to być obowiązkowa godzina na konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. Zmiana znajdzie się w nowelizacji Karty Nauczyciela...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
06.05.2022

RPO: Edukacja domowa także dla ucznia za granicą

Zarządzanie oświatą
Nie da się wskazać przepisów, które ograniczają edukację domową w ramach polskiego systemu oświaty wyłącznie do osób mieszkających w Polsce - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu...
Monika Sewastianowicz
05.05.2022

Będzie nowy pełnomocnik ds. rozwoju nauki - ważny, ale bez skutków społeczno-gospodarczych

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie powołujące w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki. Nowy pełnomocnik ma zająć się...
Monika Sewastianowicz
05.05.2022

Tylko mianowany i dyplomowany - uproszczenie w awansie, ale mniejsza stabilność zatrudnienia

Kadry w oświacie Prawo pracy
Koniec ze stopniem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, po czterech latach pracy w szkole egzamin na nauczyciela mianowanego - to pomysł zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Częściowo...
Monika Sewastianowicz
05.05.2022

Kilkanaście tysięcy uczniów przystąpi do ukraińskiej matury

Zarządzanie oświatą
Przed momentem odbyłem kolejną rozmowę z panem ministrem oświaty i nauki państwa ukraińskiego, panem Serhijem Szkarłetem, który w przyszłym tygodniu– mamy taką nadzieję – osobiście do nas przybędzie...
Monika Sewastianowicz
04.05.2022

Przeciek na maturze - od unieważnienia egzaminu po więzienie

Prawo karne Zarządzanie oświatą
Tematy maturalnej rozprawki z języka polskiego dotyczyły motywu tradycji na podstawie "Pana Tadeusza" oraz znaczenia relacji międzyludzkich na podstawie "Nocy i Dni". Znów na kilka godzin przed...
Monika Sewastianowicz
04.05.2022

Od środy zaczynają się egzaminy maturalne

Od 4 maja zaczynają się egzaminy maturalne. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja...
Monika Sewastianowicz
04.05.2022

Jest projekt - będzie mniej stopni awansu dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia - to według Ministerstwa Edukacji i...
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
01.05.2022

Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali....
Beata Igielska
01.05.2022

Kariera prawnika będzie zależeć od umiejętności zastosowania przepisów

Dla studenta
Nawet najlepsze narzędzia nie będą się sprawdzały w efektywnym nauczaniu, gdy wykładowca będzie chciał przygotować zajęcia jak najniższym kosztem. Niezwykle istotny jest zatem czynnik ludzki,...
Beata Igielska
29.04.2022

Egzamin rozwija zainteresowania? W Senacie dyskusja o egzaminie ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą
W nowelizacji, której projekt przegotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, zniesiono bezterminowo wprowadzenie na egzaminie ósmoklasisty egzaminu z przedmiotu do wyboru, czyli czwartego obowiązkowego...
Monika Sewastianowicz
28.04.2022

NIK: Duże pieniądze na żywienie w szkołach, gorzej z wyposażeniem stołówek

Zarządzanie oświatą
W pierwszych dwóch latach program "Posiłek w szkole i w domu" pełni zaspokajał potrzeby dzieci, młodzieży i osób starszych w zakresie dożywiania. Natomiast wsparcie związane z doposażeniem czy...
Monika Sewastianowicz
28.04.2022
1  2  3  4  5    681
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Nauczycielskie pensje wzrosną o 4,4 proc. - ustawa weszła w życie

   Weszła w życie nowela Karty Nauczyciela - pensje mają wzrosnąć o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł. To wersja pierwotna, wcześniej Senat chciał podwyższyć wynagrodzenia pedagogów o 20 proc., ale Sejm odrzucił tę poprawkę. Wyższe wynagrodzenia nauczyciele będą dostawać od 1 maja 2022.
  • Sześć lat w szkole bez awansu, a potem zwolnienie z mocy prawa

   Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że przez sześć lat w zasadzie nie będzie trzeba starać się o jakikolwiek stopień takiego awansu, gdy teraz obowiązkowe jest uzyskanie przynajmniej pierwszego ze stopni. Wraz z dłuższym okresem oczekiwania na stałą umowę, może to oznaczać większą fluktuację kadr w oświacie, zamiast przyczynić się do podniesienia ich jakości.
  • MEiN: Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy to nie dyskryminacja

   Choć przepisy nie wymuszają na uczniach z Ukrainy przystąpienia do egzaminu, to jeżeli tego nie zrobią, będą powtarzać ósmą klasę - zwracał uwagę RPO i pytał MEiN, czy nie jest to dyskryminacja. Rzecznikowi odpowiedział wiceminister Dariusz Piontkowski, podkreślając, że przepisy zapewniają takie samo traktowanie jak przyznane obywatelom polskim, ale obejmują także wiele ułatwień i dostosowań dotyczących tylko dzieci uchodźców z Ukrainy.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

   Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali. Niby mają skończone osiemnaście lat, są pełnoletni, ale nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, przepisów, które normują życie społeczne, a przede wszystkim życie szkoły.
  • Ewa Radanowicz: Dyrektor ma prawo odmówić przyjmowania kolejnych dzieci do przepełnionej klasy

   Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.
  • Ewa Radanowicz: Dzisiaj dyrektorowi trudno podjąć decyzję, z którą czułby się dobrze

   Nam się mówi: działacie w kryzysie, nie bójcie się, podejmujcie decyzje. Ale niestety, każda decyzja ciągnie za sobą pewne konsekwencje i odpowiedzialność, choćby finansową. Czy zrobisz klasę przygotowawczą czy dasz więcej godzin języka polskiego jako obcego, czy włożysz dzieci do klas - każda taka sytuacja generuje konsekwencje finansowe i organizacyjne.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Wynagrodzenie księdza katechety nie jest jego prywatną sprawą

   Trzeba udostępnić dane o wysokości zarobków księdza proboszcza, który jest też katechetą w zespole szkół, gdyż jako nauczyciel pełni funkcję publiczną. Dane te są jawne, ponieważ pieniądze te są wydatkowane ze środków publicznych, a wykonywanie "funkcji publicznej" nie oznacza, że dana osoba ma wyłączone prawo do prywatności - stwierdzają sądy administracyjne.
  • SN: Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - podstawą suma z całego roku

   Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  • Sąd: Anglista pasywny i źle oceniany przez uczniów nie wróci do szkoły

   Aktywność nauczyciela angielskiego w zespole szkół rozkwitła dopiero w ostatnich miesiącach jego stażu. Naprędce postanowił zorganizować dwa konkursy języka angielskiego i dwie wycieczki licząc, że zrekompensuje to ponad dwa lata bezczynności. Na wycieczkę przyszedł tylko jeden uczeń. Nauczyciel dopuścił się jednak wielu nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć, więc sąd uznał powództwo o przywrócenie do pracy za niezasadne.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski