Temat dnia

Nauczyciele za darmo przeszkolą się z mindfulness i cyberbezpieczeństwa

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego fundacja Szkoła z Klasą organizuje szereg programów edukacyjnych dla szkół i nauczycieli. Obejmują one m.in. wspieranie integracji dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, wprowadzenie do teorii mindfulness oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Programy są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować.

Przetargi na laptopy dla czwartoklasistów rozstrzygnięte

Szkoła i uczeń

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło w środę, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi na laptopy dla czwartoklasistów. Dostępna jest także lista zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów.

Uczniowie i studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca września złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta Zarządzanie oświatą

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie nowej informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło.

Dodatek również dla nauczyciela z niepublicznej szkoły

Kadry w oświacie

W październiku nauczyciele otrzymają dodatek z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - wyniesie on 1125 zł brutto. Na pieniądze mogą liczyć również pedagodzy ze szkół niepublicznych, choć są zatrudnieni na podstawie przepisów kodeksu pracy. Dodatek zostanie wypłacony nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w dniu 20 września 2023 r.

Trwa licytacja na podwyżki dla nauczycieli - rząd proponuje 12 proc., opozycja daje więcej

Kadry w oświacie

Pensje pedagogów w przyszłym roku wzrosną o nieco ponad 400 zł - wynika z projektu ustawy budżetowej. O 12,3 proc. wzrosnąć ma kwota bazowa, od której uzależniono te wynagrodzenia. Tymczasem trwa kampania wyborcza i swoje plany dotyczące nauczycielskich wynagrodzeń ogłosiły partie opozycyjne.

Stowarzyszenie chce, by prawa ucznia regulowała jedna ustawa

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń do ustawy o prawach ucznia. Ma uregulować prawa uczniów pełnoletnich, sprawy związane z ocenianiem, prawa dotyczące samorządności uczniowskiej, a także powołać rzecznika praw ucznia oraz określić jego kompetencje. Projekt ma zostać poddany konsultacjom.

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Ukraina

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r. Choć pozornie pracownicy powinni się cieszyć, bo ich wynagrodzenie wzrośnie, to nie można mieć złudzeń, iż tak duża zmiana nie pozostanie bez znaczenia dla rynku pracy - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
15.09.2023
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Laptopy dla uczniów mają trafić do szkół do końca września

Szkoła i uczeń
Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział we wtorek, że wszystkie przetargi zostały już rozstrzygnięte i wiadomo, jaki sprzęt trafi do uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Stwierdził, że...
Agnieszka Matłacz
12.09.2023

Rząd podzielony w kwestii płacy minimalnej na 2024 r. – ministrowie chcą pieniędzy na podwyżki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Mimo że resort rodziny i polityki społecznej dał tylko siedem dni ministerstwom na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 r., to konsultacje nie zakończyły się....
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023

Trwa badanie „LEXOMETR Oświatowy” 2023

Zarządzanie oświatą
Ruszyła II edycja ogólnopolskiego badania pt. „LEXOMETR Oświatowy 2023 – wyzwania dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024”. Jego celem jest poznanie kondycji oświaty wobec zmian...
Monika Sewastianowicz
08.09.2023

Pedagogika dumy zamiast pedagogiki wstydu - patriotyczna wycieczka dla wszystkich

Zarządzanie oświatą
Blisko 5 milionów dzieci i młodzieży, jeśli tylko szkoły będą chciały i organy prowadzące złożą wnioski, uda się w Polskę, by ją poznawać, jej piękno i kulturę - zapowiedział minister edukacji....
Monika Sewastianowicz
08.09.2023

Bon na laptopa na wniosek nauczyciela

Zarządzanie oświatą
Nauczyciele otrzymają bony w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Ustawa przyznaje to prawo nauczycielom, wychowawcom i pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września...
Monika Sewastianowicz
08.09.2023

Co trzeci rodzic uważa podstawę programową za przestarzałą

Zarządzanie oświatą
Jak wynika z raportu "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości", 34 proc. rodziców za największy problem polskiego systemu edukacja uważa przestarzałą podstawę programową. Najczęściej zwracają na...
Monika Sewastianowicz
07.09.2023

WF ma być traktowany poważnie, a szkoła będzie łowić sportowe talenty

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Szkoła będzie przeprowadzać obowiązkowe testy sprawnościowe uczniów i zbierać dane o ich wynikach. Informacje te trafią do bazy "Sportowe Talenty" i pomogą klubowym łowcom głów w prowadzeniu...
Monika Sewastianowicz
07.09.2023

Badanie: Szkoła nie przygotowuje uczniów do potrzeb rynku pracy

Zarządzanie oświatą
Aż 79 proc. Polaków uważa, że polska szkoła nie przygotowuje uczniów do realiów rynku pracy ani do jego przyszłej wizji. Badani domagają się większej autonomii uczniów - wynika z badania „Szkoła...
Monika Sewastianowicz
06.09.2023

MEiN: Monitoring wizyjny zwiększa bezpieczeństwo szkół

Zarządzanie oświatą
Monitoring wizyjny zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom oraz realizowany jest w sposób właściwy, zgodnie z przepisami prawa. Nieprawidłowości, które zostały stwierdzone podczas kontroli...
Monika Sewastianowicz
06.09.2023

Skoro samorząd płaci beneficjentom, ci muszą go chwalić

Samorząd terytorialny
Niepubliczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, korzystające z powiatowych bądź miejskich dotacji, mogą być zobowiązane do informowania o tym fakcie w dokumentacji finansowej, w tym na...
Michał Kosiarski
06.09.2023

Biurokracja wciąż zmorą w szkole - programy pomagają w zarządzaniu dokumentami

Zarządzanie oświatą
Jednym z postulatów strajku nauczycieli było ograniczenie biurokracji w szkole. Wciąż jednak ma się ona świetnie, a nawet coraz lepiej - zwłaszcza przez zmianę dotyczącą oceniania nauczycieli. Choć...
Monika Sewastianowicz
06.09.2023

Ocena z trzech lat nie zawsze wymagana przy awansie nauczyciela

Nowelizacja Karty Nauczyciela złagodzi przepisy dotyczące wymogów, które musi spełnić nauczyciel starający się o awans na wyższy stopień. Ma to naprawić luki, które zawierała nowelizacja z zeszłego...
Monika Sewastianowicz
05.09.2023

Senatorowie krytycznie o tzw. Lex Czarnek 3.0

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prowadzenie lekcji przez organizację pozarządową ma być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii rady rodziców, rady placówki oraz poinformowaniem organu prowadzącego i kuratora oświaty - to główne...
Monika Sewastianowicz
05.09.2023

Z religii się ucznia nie zwalnia, tylko się go na nią zapisuje

Zarządzanie oświatą
Nie można wymagać, by rodzice wypisywali dziecko z religii - zgodnie z prawem żąda się od nich wyłącznie pozytywnej deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach. Nie ma też podstaw prawnych do...
Monika Sewastianowicz
05.09.2023

Czarnek: Zwiększamy subwencję oświatową, przede wszystkim z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Zwiększamy subwencję oświatową, przede wszystkim z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. One będą nawet ponad 20-procentowe dla tych najmniej zarabiających, nie jestem pewien, czy wobec tych...
Monika Sewastianowicz
04.09.2023

Szkoła godzinami ponadwymiarowymi stoi - większy limit, wynagrodzenie za zrealizowany czas

Zarządzanie oświatą
Braki kadrowe sprawiają, że szkoły ratować się będą przydzielaniem godzin ponadwymiarowych już zatrudnionym nauczycielom. W liceach zniesiono nawet limit wynikający z Karty Nauczyciela - nauczyciele...
Monika Sewastianowicz
04.09.2023

Obowiązkowa religia lub etyka? - może po wyborach

Zarządzanie oświatą
Uczeń albo pójdzie na religię, albo na etykę - trzeciej opcji, niechodzenia na żadne z tych zajęć, nie będzie - taką zmianę zapowiadał minister edukacji, miała wejść w życie od 1 września 2023 r.,...
Monika Sewastianowicz
03.09.2023

Błąd w sprawdzaniu egzaminu może zaważyć na przyszłości, a o odszkodowanie trudno

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od niezdanej matury do zdanej na 72 proc. po odwołaniu – w tym roku sprawdzający egzaminy zaliczyli kilka spektakularnych wpadek. I to nie tylko na maturze, do podobnych przypadków dochodziło również...
Monika Sewastianowicz
02.09.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci. Badanie

Szkoła i uczeń Rynek pracy
Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61...
Grażyna J. Leśniak
01.09.2023

Koniec boomu na lekarskie zaświadczenia, które pozwalają dłużej pisać egzamin

Pacjent Szkoła i uczeń
Jedynie 3 proc. uczniów skorzystało w tym roku z wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty – wynika z danych przekazanych serwisowi Prawo.pl przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To znaczny spadek,...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
01.09.2023

Masowy exodus nauczycieli. W tym roku może zabraknąć nawet trzydziestu tysięcy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Według resortu edukacji wakaty na stanowiskach nauczycielskich nie odbiegają od corocznej normy. Inne zdanie na ten temat mają dyrektorzy szkół i samorządowcy – 1 września 2023 r. padnie kolejny...
Monika Sewastianowicz
01.09.2023

Dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w podstawie programowej - zmiany w prawie od 1 września 2023

Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2023 r. zmienia się podstawa programowa - podstawy przedsiębiorczości zastąpi przedmiot biznes i zarządzanie. Zmienią się też przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,...
Monika Sewastianowicz
31.08.2023

Łatwiej o legitymacje na smartfonie - niepotrzebna będzie zgoda rodziców

Zarządzanie oświatą
W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oprócz tradycyjnych legitymacji w postaci papierowej lub plastikowej karty, będą mogli pobrać mLegitymację szkolną na swój...
Monika Sewastianowicz
31.08.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 30 sierpnia 2023 r.

Kadry w oświacie
Sejm z poprawkami Senatu przyjął nowelizację prawa oświatowego i innych ustaw, która pozwala na tworzenie branżowych centr umiejętności. Odrzucił veto Senatu do ustawy o współpracy władz ws....
Robert Horbaczewski
30.08.2023

Szkolenia zawodowe wkrótce w branżowych centrach umiejętności

Projekt zmian w ustawie - Prawo oświatowe został przyjęty przez Sejm, który uwzględnił poprawki redakcyjne Senatu. Nowela stworzy podstawy prawne do tworzenia i funkcjonowania branżowych centrów...
Monika Sewastianowicz Inga Stawicka
30.08.2023

Początek roku szkolnego na pikiecie pod gmachem MEiN. Związkowców wesprą samorządowcy

Zarządzanie oświatą
Związkowcy rozpoczną rok szkolny od pikiety pod gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki - w ten sposób chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec nieudanych reform, zbyt obszernej podstawie programowej...
Monika Sewastianowicz
30.08.2023

Ostatni dzwonek na zgłoszenie kandydata na Super Dyrektora

Kadry w oświacie
Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Kongresu...
Monika Sewastianowicz
30.08.2023
1  2  3  4  5    531
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Nauczyciele za darmo przeszkolą się z mindfulness i cyberbezpieczeństwa

   Wraz z początkiem nowego roku szkolnego fundacja Szkoła z Klasą organizuje szereg programów edukacyjnych dla szkół i nauczycieli. Obejmują one m.in. wspieranie integracji dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, wprowadzenie do teorii mindfulness oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Programy są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować.
  • Uczniowie i studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca września złożyć dokumenty w ZUS

   Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie nowej informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło.
  • Przetargi na laptopy dla czwartoklasistów rozstrzygnięte

   Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło w środę, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi na laptopy dla czwartoklasistów. Dostępna jest także lista zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty

   Nie przyciągniemy absolwentów najlepszych uczelni za 2600 zł na rękę. Z taką pensją nauczyciel nie ma szans na utrzymanie się - nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie nie stać go na najem mieszkania. Tymczasem nie każdy chce do czterdziestki mieszkać z rodzicami - mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawia też postulaty ZNP dotyczące wcześniejszych emerytur.
  • Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

   Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali. Niby mają skończone osiemnaście lat, są pełnoletni, ale nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, przepisów, które normują życie społeczne, a przede wszystkim życie szkoły.
  • Ewa Radanowicz: Dyrektor ma prawo odmówić przyjmowania kolejnych dzieci do przepełnionej klasy

   Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

   Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • Dyrektor potwierdza zgodność świadectwa z oryginałem, ale tylko jeżeli dokument wydała jego szkoła

   Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Absolwentowi, który zdał egzamin maturalny, okręgowa komisja wydaje świadectwo dojrzałości i jeden odpis. Dyrektor szkoły nie może potwierdzać zgodności z oryginałem dokumentu wydanego przez inną instytucję - może natomiast potwierdzić zgodność z oryginałem świadectwa potrzebnego przy rekrutacji do szkół średnich.
  • "Trzynastkę" trzeba wypłacić do końca marca

   Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastka. Wynagrodzenie w pełnej wysokości otrzyma pedagog, który przepracuje cały rok kalendarzowy u danego pracodawcy. Częściowo - w proporcjonalnie zmniejszonej części - przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Pensum nauczyciela-dyrektora nie można dowolnie obniżać

   Obniżenie pensum nauczycielowi, pełniącemu funkcję kierowniczą w szkole, zależy wyłącznie od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Niedopuszczalne jest kreowanie przez organ prowadzący innego, pozaustawowego kryterium - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Problem miała rada powiatu w Sandomierzu, która uchwaliła obniżenie tygodniowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach.
  • NSA: Dyrektor nie wciśnie przedszkolaka do starszej grupy

   Rekrutacja do publicznego przedszkola może dotyczyć oddzielnie każdego oddziału przedszkolnego wyodrębnionego pod kątem wieku dziecka. Tworzenie oddziałów lub grup w przedszkolach publicznych nie jest bowiem zabronione - szczególnie, gdy odbywa się to na potrzeby rekrutacji. Placówka może więc przyjąć wówczas tylu chętnych, ile ma wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: Braki w ofercie eliminują z konkursu na dyrektora szkoły

   Konkurs na dyrektora szkoły jest wysoce sformalizowany. Każdy brak, w szczególności w zakresie wymaganych dokumentów, eliminuje kandydata. Komisja konkursowa nie może przy tym wzywać do usunięcia dostrzeżonych braków, a kandydat po terminie uzupełniać swojej oferty. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
Prawo.pl
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski