Temat dnia

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli. Analizie będzie mogła zostać poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.

Potrzebne regulacje dotyczące sprzedaży woreczków nikotynowych - to zagrożenie dla nieletnich

Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju apelują o regulację obrotu tzw. woreczkami nikotynowymi. To saszetki doustne zawierające nikotynę, które zdobywają popularność wśród młodzieży. Produkty te nie są objęte akcyzą, inaczej niż inne wyroby zawierające nikotynę, nie istnieją też regulacje zabraniające ich sprzedaży osobom niepełnoletnim.

Spór o prace domowe - MEN będzie musiał doprecyzować rozporządzenie

Zarządzanie oświatą

Nie ma żadnych polskich badań, które potwierdzają, że likwidacja prac domowych będzie korzystna dla uczniów - wskazują przeciwnicy zmiany, którą przygotował resort edukacji. Ten twierdzi jednak, że są podstawy, by twierdzić, że uczniowie likwidacji zadań domowych potrzebują. Jednocześnie resort zamierza doprecyzować przepisy, które przekazał do konsultacji.

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli wyższy niż w poprzednich latach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego nauczyciela w 2024 r. w końcu znacznie wzrośnie. Przez lata był on zamrażany w kolejnych ustawach okołobudżetowych, w tym roku takich obostrzeń nie ma. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na fundusz dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej, a ta mocno wzrasta.

Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane

Zarządzanie oświatą

Pensje pedagogów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Największa nominalna podwyżka dotyczyć będzie nauczycieli dyplomowanych. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.
Robert Horbaczewski
25.02.2024
Samorząd terytorialny Ukraina
Nauczyciele dostaną podwyżki najwcześniej od marca, co oznacza, że część z nich - tych u progu swojej kariery - przez dwa miesiące zarabiało mniej niż płaca minimalna, bo ta wzrosła od 1 stycznia 2024 r. Jak wskazuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, należy im się za to wyrównanie i to niezależnie od tego, które przyznaje im rozporządzenie MEN, podpisane 20 lutego 2024 r.
Monika Sewastianowicz
21.02.2024
Zarządzanie oświatą
Zaskakujące dla mnie jest to, że standardy ochrony dzieci wywołują tak dużo emocji wśród nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników placówek zajmujących się opieką nad dziećmi. W naszych czasach powinny być przecież normą - dziecko jest człowiekiem, podobnie jak dorosły wymaga szacunku. Nie można go poniżać, nie można stosować wobec niego przemocy, trzeba uwzględniać jego wolę - mówi w rozmowie z Prawo.pl Aleksandra Szewera-Nalewajek, trenerka, pedagożka.
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2024
Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw...
Grzegorz Krawiec
16.02.2024

„Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Finanse publiczne Szkoła i uczeń
Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych. Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie. Zgłoszenia do...
Grażyna J. Leśniak
15.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono...
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024

Ruszyły prekonsultacje zmian w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą
Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. MEN zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w...
Monika Sewastianowicz
13.02.2024

Rzecznik Praw Obywatelskich ma uwagi do likwidacji prac domowych

Szkoła i uczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że tworzenie propozycji reform oświaty powinno dokonywać się z udziałem ekspertów i po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych. Zaznacza też, że...
Agnieszka Matłacz
13.02.2024

Brakuje pieniędzy na specjalistów w szkołach i ośrodkach

Zarządzanie oświatą
Nie wiadomo na razie, czy podwyżka dla nauczycieli powstrzyma odpływ kadr z oświaty, ale to nie jest jedyny problem, który należy pilnie rozwiązać. Podwyższenie płacy minimalnej to koszty związane ze...
Monika Sewastianowicz
13.02.2024

Lewiatan: Dbałość o dobrostan uczniów powinna być priorytetem szkoły

Zarządzanie oświatą
Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań. Szacuje się, że z depresją może zmagać się co piąty nastolatek. Rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych....
Monika Sewastianowicz
12.02.2024

Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie...
Mikołaj Wolanin
12.02.2024

Na diagnozę autyzmu dzieci czekają coraz dłużej

Opieka zdrowotna
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że średni czas oczekiwania na wizytę w poradni diagnozującej autyzm w przypadku pilnym wynosi około 80 dni. W praktyce w wielu ośrodkach na wizytę czeka...
Beata Dązbłaż
12.02.2024

Nauczyciel z prawem do obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym

Nauczyciel to jeden z zawodów zaufania publicznego, dlatego od osób, który go wykonują, wymaga się spełniania wysokich standardów - liczy się nie tylko wiedza i wykształcenie, ale również...
Monika Sewastianowicz
10.02.2024

NCBR przekaże pieniądze z Funduszy Europejskich na rozwój kadry akademickiej

Zarządzanie oświatą
NCBR rozstrzygnęło konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę". Ponad 53 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na projekty służące rozwojowi potencjału dydaktycznego kadry...
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Ochrona małoletnich i zmiany w obowiązku pozyskiwania danych przez pracodawcę

Prawo karne Prawo pracy
15 lutego wchodzą w życie zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, które m.in. rozszerzają zakres prac z małoletnimi, w przypadku...
Marek Rotkiewicz
09.02.2024

Prof. Pilich: Polska edukacja potrzebuje więcej wolności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Polska edukacja potrzebuje więcej wolności oraz – co wcale nie jest sprzecznością – lepszej administracji oświatowej. Kuratoria oświaty powinny być fachowe, obsadzone urzędnikami o stabilnym...
Mateusz Pilich
09.02.2024

Rzecznik praw ucznia potrzebny coraz pilniej

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Organizacje uczniowskie apelują o powołanie nowego rzecznika. Miałby to być organ powoływany przez parlament, a jego zadaniem byłoby wspieranie uczniów w sytuacjach, gdy dochodzi do łamania ich praw....
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Na razie bez ułatwień w przekazywaniu szkół - zmiana zbyt skomplikowana

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji jest intensywnie zaangażowany we wprowadzanie zmian ustawowych w zakresie spraw najpilniejszych i najbardziej priorytetowych dla całej grupy zawodowej nauczycieli (np. podwyższenie...
Monika Sewastianowicz
09.02.2024

Koniec z programem "Laptop dla ucznia"

Zarządzanie oświatą
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka poinformowali w czwartek o zawieszeniu akcji "Laptop dla ucznia". Zapowiedzieli, że zostanie ona zastąpiony...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

Od 1 września 2024 r. wracają trzy godziny języka niemieckiego dla mniejszości

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Z uwagi na obowiązujące regulacje w zakresie organizacji pracy szkół, w szczególności obowiązek określenia w arkuszach organizacji wymiaru zatrudnienia nauczycieli w danej szkole, wejście w życie...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty nie zamknie drogi do liceum

Ministerstwo edukacji doprecyzowuje przepisy dotyczące sposobu ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu...
Monika Sewastianowicz
08.02.2024

MEN sprawdza wydatki na cyfryzację

Zarządzanie oświatą
W połowie stycznia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło Ośrodkowi Przetwarzania Informacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu wykonanie analiz i raportów dotyczących programów...
Monika Sewastianowicz
07.02.2024

Edukacja domowa nie na życzenie i po zmianach w finansowaniu

Zarządzanie oświatą
Przepisy dotyczące edukacji domowej wymagają zmian - zarówno jeżeli chodzi o kwestię jej finansowania, jak i korzystania przez uczniów z tej instytucji, zwłaszcza jeżeli nauczanie to ma charakter...
Monika Sewastianowicz
07.02.2024

Prof. Żytko: Likwidacja prac domowych nie w trakcie roku szkolnego

Zarządzanie oświatą
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące prac domowych nie powinno być wyrwane z kontekstu, ale łączyć się ze zmianami wprowadzanymi w podstawie programowej - uważa prof. Małgorzata...
Monika Sewastianowicz
05.02.2024

WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

Zarządzanie oświatą
Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł...
Marek Sondej
03.02.2024

MEN publikuje listę zawodów o szczególnym znaczeniu dla państwa

2024 r. na liście krajowej pojawił się po raz pierwszy zawód technik elektromobilności. Raport Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla branży motoryzacja i elektromobilność wskazuje na rosnącą...
Monika Sewastianowicz
02.02.2024

Nagroda jubileuszowa również po 45 latach pracy? Nauczyciele postulują zmiany

Zarządzanie oświatą
Nauczyciele pracują na tyle długo, że należałoby rozszerzyć im prawo do nagrody jubileuszowej - uważają posłowie, postulując dodania do Karty Nauczyciela przepisu rozszerzającego katalog nagród...
Monika Sewastianowicz
01.02.2024

Statut szkoły nie może być zbyt szczegółowy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Statut szkoły nie może powielać treści aktów prawnych, nie powinno się w nim nawet zamieszczać ich sygnatur, bo każde wydanie tekstu jednolitego ustawy zrodzi konieczność jego aktualizacji. W...
Monika Sewastianowicz
31.01.2024

Pierwsza pomoc wśród kierunków polityki oświatowej

Zarządzanie oświatą
W roku 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa będzie wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2024 r. w szkołach...
Monika Sewastianowicz
30.01.2024

Domy wczasów dziecięcych dostaną pieniądze na pracę w weekendy

Zarządzanie oświatą
W pierwotnym projekcie rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji resort edukacji uznał, że domy wczasów dziecięcych to placówki feryjne, co oznaczałoby brak finansowania pobytu wychowanków w dni...
Monika Sewastianowicz
30.01.2024
1  2  3  4  5    535
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

   Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.
  • MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

   Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli. Analizie będzie mogła zostać poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.
  • Potrzebne regulacje dotyczące sprzedaży woreczków nikotynowych - to zagrożenie dla nieletnich

   Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju apelują o regulację obrotu tzw. woreczkami nikotynowymi. To saszetki doustne zawierające nikotynę, które zdobywają popularność wśród młodzieży. Produkty te nie są objęte akcyzą, inaczej niż inne wyroby zawierające nikotynę, nie istnieją też regulacje zabraniające ich sprzedaży osobom niepełnoletnim.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

   Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.
  • Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

   Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.
  • Prof. Pilich: Polska edukacja potrzebuje więcej wolności

   Polska edukacja potrzebuje więcej wolności oraz – co wcale nie jest sprzecznością – lepszej administracji oświatowej. Kuratoria oświaty powinny być fachowe, obsadzone urzędnikami o stabilnym statusie, mającymi rzeczywiste doświadczenie w systemie szkolnictwa. Przy tej okazji zwrócę uwagę na konieczność odbudowy służby cywilnej, która w Polsce aktualnie właściwie już nie istnieje - podkreśla prof. Mateusz Pilich, adwokat z kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

   Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.
  • WSA: Podróż niepełnosprawnego dziecka do przedszkola nie może być katorgą

   Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.
  • Sąd: Protokoły rady pedagogicznej należy udostępnić

   Protokoły rady pedagogicznej stanowią informację publiczną. Przed ich udostępnieniem należy dokonać ich anonimizacji. Jeżeli wiązałoby się to jednak z dużym nakładem sił i środków, należy wezwać wnioskodawcę do wykazania, że istnieje szczególny interes publiczny w ich udostępnieniu orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
  Zobacz więcej
Prawo.pl