„Amerykański sen” - czyli jak „warzywniak” zmieni postępowanie wyjaśniające

Prawo gospodarcze Finanse

Przedmiotowe regulacje mają tak szeroki zakres, że sprawiają wrażenie kreowania ich na wzór amerykański. Zapomniano jednak o Prawach Mirandy. W tym zakresie nie wprowadzono do ustawy żadnych zmian. Ustawa nadal milczy w odniesieniu do możliwości ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

19.09.2023

Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne - ale bez obrońcy

Rynek Prawo gospodarcze Finanse

Pod koniec września wejdą w życie zmiany ważne dla całego rynku finansowego. Wprowadzają one szereg istotnych nowości, także dotyczących postępowań wyjaśniających przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Jak oceniają eksperci, sprawią one, że urzędnicy zyskają uprawnienia bardziej śledcze, niż administracyjne. Z kolei osobom wzywanym do złożenia wyjaśnień nadal nie będzie przysługiwać nawet podstawowe prawo do obecności prawnika.

18.09.2023

Rząd ustalił płacę minimalną na 2024 rok

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł. Od połowy roku, czyli od 1 lipca, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie mają wzrosnąć - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł – zdecydowała w czwartek Rada Ministrów przyjmując rozporządzenie w tej sprawie. W piątek zostało ono opublikowane.

15.09.2023

Prof. Męcina: Płace w budżetówce powinny wzrosnąć co najmniej o 20 proc.

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse Zarządzanie oświatą

Ogromne kontrowersje w projekcie budżetu na 2024 rok wzbudza podejście rządu do wynagrodzeń w sferze budżetowej. Propozycja 6,6 proc. wzrostu płac jest niewystarczająca i oznacza dalszy realny spadek wynagrodzeń pracowników budżetówki – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

14.09.2023

ZUS: W I półroczu br. wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu ub.r.

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął poziom około 85 proc. – poinformował ZUS. Zakład podsumował sytuację finansową FUS w pierwszym półroczu br. Z danych wynika, że wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 155 mld zł, czyli o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

08.09.2023

Już wkrótce duże zmiany prawne w crowdfundingu

Finanse Prawo unijne

10 listopada 2023 r. zakończy się okres przejściowy, w którym platformy crowdfundingowe stosowały przepisy krajowe. Po tym terminie wszystkie podmioty, które chcą nadal świadczyć usługi finansowania społecznościowego, będą musiały uzyskać nowe zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego – mówi dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, radca prawny.

04.09.2023

Zanim spotkamy się w sądzie… - polubowna ścieżka dochodzenia należności

Finanse

Długi o wartości przekraczającej 150 mld zł w III kwartale obsługiwały wyspecjalizowane firmy windykacyjne w Polsce. Kwota ta była aż o 9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Nawet 80 proc. przedsiębiorstw w Polsce boryka się z klientami lub kontrahentami, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Takie opóźnienia mogą doprowadzać do zatorów płatniczych, utraty płynności finansowej czy nawet bankructw.

31.08.2023

Ruszył wykup komercyjnych gruntów. Firmy czekają jednak problemy

Finanse Nieruchomości

W czwartek, 31 sierpnia, ruszył drugi etap reformy uwłaszczeniowej. Przez rok przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o przekształcenie we własność prawa użytkowania wieczystego do gruntów komercyjnych. Masowych uwłaszczeń jednak nie będzie. Wielu firmom to się zwyczajnie nie opłaca. Termin na składanie wniosków jest też zbyt krótki. W ustawie nie zabrakło również niedomówień, co dodatkowo może zniechęcić do uwłaszczenia. 

31.08.2023

MF: Deficyt budżetu państwa wyniósł po lipcu 2023 r. 13,1 mld zł

Finanse publiczne Finanse

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec wyniósł 13,1 mld zł. Stanowi to 19,3 proc. kwoty deficytu, która została zaplanowana w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Dochody z CIT były wyższe od zakładanych o 8,6 proc., z VAT - o 6 proc., zaś dochody z PIT były niższe od planowanych o 16 proc.

25.08.2023

Zmian podatkowych nieco mniej, ale rośnie liczba kontroli

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

W pierwszym półroczu 2023 r. doradcy podatkowi i księgowi mogli nieco odetchnąć po wyjątkowo trudnym 2022 r., jednak zmian podatkowych nie brakowało. Dotyczyły one głównie porządkowania przepisów Polskiego Ładu oraz wprowadzenia fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na większe zainteresowanie fiskusa ich rozliczeniami - rośnie liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.

24.08.2023

ZPPHiU: Galerie handlowe przerzucają koszty wspólne na najemców, trzeba to zmienić

Finanse Nieruchomości

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług postuluje, aby jednoznacznie określić, co można zaliczać, a czego nie – do kosztów wspólnych w galeriach handlowych. Dziś na najemców są przenoszone m.in. koszty zarobków i szkoleń personelu zarządcy, podatków od nieruchomości należnych od wynajmującego, kar administracyjnych na niego nałożonych.To sprawia, że właściciele galerii handlowych obarczają najemców wszystkimi swoimi ryzykami biznesowymi.

23.08.2023

NSA: Informacja o premiach nie była tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że informacje o wypłaconych premiach i nagrodach stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Natomiast ich ujawnienie może mieć wpływ na potencjalne kształtowanie się cen akcji. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednak tej oceny i podkreślił, że sporne informacje dotyczą jedynie dodatkowych elementów wynagrodzenia, które nie dają pełnego obrazu polityki płacowej spółki.

23.08.2023

UOKiK ukarał spółkę, która sprzedawała "bezpieczne" weksle inwestycyjne

Rynek i konsument Spółki Finanse

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 790 tys. złotych kary na spółkę Aforti Holding. Powodem było wprowadzanie w błąd konsumentów, których przekonywano, że inwestowanie w oferowane przez spółkę weksle nie wiąże się z żadnym ryzykiem utraty pieniędzy i oznacza jedynie zysk. Zdaniem urzędu spółka posługiwała się też wekslami niezgodnie z ich przeznaczeniem.

21.08.2023

Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Emerytury i renty Finanse

Centralna Informacja Emerytalna ma zapewnić użytkownikom, którzy będą chcieli z niej korzystać, dostęp do informacji o stanie ich oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń - przewiduje przygotowana przez rząd ustawa. W czwartek, 17 sierpnia 2023 r., Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucają tę ustawę w całości. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

17.08.2023

Mikrofirmy sięgają po finansowanie zewnętrzne na zakup towarów i spłatę zobowiązań

Spółki Małe i średnie firmy Finanse

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 26 proc. jednoosobowych firm skorzystało z dodatkowego finansowania. Większość z nich przeznaczyła pieniądze na zakup towarów i spłatę swoich zobowiązań. Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej wyjątkowo częściej sięgały po zewnętrzne wsparcie – wynika z badania NFG „Barometr wydatków firmowych”.

17.08.2023

Propozycja uregulowania franczyzy nie jest idealna, ale lepsza niż nic

Prawo cywilne Spółki Finanse

Zawarcie koniecznych elementów umowy, przestrzeganie obowiązku informacyjnego i roczny termin wygaśnięcia roszczeń obejmujących kary umowne - to najważniejsze rozwiązania, które mają zostać wprowadzone po przyjęciu nowych przepisów dotyczących franczyzy, który właśnie został skierowany do konsultacji. Eksperci oceniają, że do propozycji można mieć zastrzeżenia, ale najważniejsze jest to, by przepisy w ogóle trafiły do kodeksu.

11.08.2023

Nowa ulga w podatku od czynności cywilnoprawnych to miliony złotych mniej dla gmin

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse

Kto kupi pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych - wynika z nowego zwolnienia wprowadzonego do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Cieszą się podatnicy, bo zapłacą niższe daniny. Posłowie, bo mogą pochwalić się, że służą wyborcom. Minister finansów, bo nowe ulgi i zwolnienia nie kosztują budżetu państwa ani złotówki. Poszkodowane są za to miasta i gminy, bo nowa ulga kolejny raz uszczupla ich dochody budżetowe.

01.08.2023

Będzie dodatkowy podatek od wielu mieszkań - ustawa opublikowana

Doradca podatkowy Finanse

Kupujący będzie zwolniony z PCC, jeśli nabywa pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wprowadzony zostanie natomiast dodatkowy, 6-proc. podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Obejmie on mieszkania w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. To nie koniec, nabywcy będą musieli zapłacić dwie daniny – VAT i dodatkowy PCC. Do tej pory takie połączenie było niedopuszczalne.

01.08.2023

Rok na wdrożenie KSeF może nie wystarczyć

VAT Rachunkowość Finanse

Podatnicy już teraz powinni rozpocząć przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, by spełnić nowy wymóg od 1 lipca 2024 roku. Eksperci apelują o jak najszerszą kampanię informacyjną i wyjaśnienie wynikających z przepisów wątpliwości. Spodziewają się, że ułatwienia wynikające z KSeF będą odczuwalne dopiero za 2-3 lata. Ministerstwo Finansów zapowiada kampanię po zakończeniu prac w parlamencie.

31.07.2023

Stanisław Hońko prezesem SKwP

Finanse

Dr hab. Stanisław Hońko został prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jego kadencja obejmie lata 2023-2026. Wcześniej funkcję prezesa pełnił Jerzy Koniecki.

29.07.2023
1  2  3  4  5    57
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski