Andrzej Duda
Andrzej Duda
W komisji ds. wpływów rosyjskich nie powinno być członków parlamentu, to powinna być komisja ekspercka, a odwołania powinny trafiać do sądu apelacyjnego
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Chcę zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenia zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, szczególnie aresztu.
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny
W ustawie zapisano, że decyzja komisji "rosyjskiej" jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, ale nie ma przeszkód, aby objęta nią osoba kandydowała do Sejmu.
Didier Reynders
Didier Reynders
Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne
Jarosław Matras
Jarosław Matras
Proces wyboru prezesa Izby Karnej był swoistą sztuką teatralną, wyreżyserowaną uprzednimi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, której zakończenie było znane.
Andrzej Gut-Mostowy
Andrzej Gut-Mostowy
Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej.
Andrzej Duda
Andrzej Duda

W komisji ds. wpływów rosyjskich nie powinno być członków parlamentu, to powinno być w ustawie wyraźnie zapisane, że osoby, które sprawują mandaty parlamentarne nie mogą być członkami komisji - ani posłowie, ani senatorowie. Uważam, że to powinna być komisja ekspercka – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

02.06.2023
Zobacz więcej
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro zapowiedział w czwartek kolejne zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenie zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztu. Zmiana w przepisach karnych ma podnieść zagrożenie z 12 na 20 lat pozbawienia wolności, a w odniesieniu do środków zabezpieczających ma być wprowadzone ograniczenie możliwości powołania się na stan zdrowia.

01.06.2023
Zobacz więcej
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu - mówi dr Piotr Kładoczny.

01.06.2023
Zobacz więcej
Didier Reynders
Didier Reynders

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne - powiedział we wtorek komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders.

30.05.2023
Zobacz więcej
Jarosław Matras
Jarosław Matras

Proces wyboru prezesa Izby Karnej był swoistą sztuką teatralną, wyreżyserowaną uprzednimi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, której zakończenie było znane - ocenia sędzia Jarosław Matras.

29.05.2023
Zobacz więcej
Andrzej Gut-Mostowy
Andrzej Gut-Mostowy

Kiedy wiosną z rządu popłynęły sygnały, że wznowiony może zostać Polski Bon Turystyczny, wielu rodziców z nadzieją czekało na szczegóły tego wsparcia. Teraz jednak wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy rozwiewa nadzieje i rodziców, i branży turystycznej - Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej - mówi.

24.05.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Resort zdrowia i ZUS interpretują przepisy, by dać więcej czasu na rozliczenie składki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia i ZUS uznały, że skoro w tym roku termin na złożenie PIT upływał 2 maja, to można wydłużyć przedsiębiorcom termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej z 1 czerwca do 5 czerwca oraz termin na zwrot nadpłaty z 31 lipca do 3 sierpnia. Zdaniem prawników, ta interpretacja jest błędna, a przesuwanie terminu zwrotu nadpłaty jest wręcz niedopuszczalne.

Strona internet.gov.pl zyska nową funkcjonalność. Od czerwca System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), umożliwia sprawdzenie, jakie inwestycje szerokopasmowe będą planowane na danym obszarze. Informacja ta może być pomocna np. dla osób, które planują zakup domu lub mieszkania.
Stosowanie w handlu internetowym „zwodniczych interfejsów” jest sprzeczne z ideą etycznego projektowania i ochrony użytkowników, może też mieć poważne konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy powinni unikać stosowania takich praktyk i zawsze dążyć do zapewnienia uczciwego i przejrzystego projektowania interfejsów użytkownika, aby uniknąć strat, które ich stosowanie może spowodować - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.
Prezydent w poniedziałek zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jednak zapowiada własny projekt zmian do tej regulacji. Chce m.in., by w skład komisji nie mogli wchodzić parlamentarzyści, a odwołania miałby rozpatrywać sąd apelacyjny.
Podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów - egzamin ósmoklasisty można zakwestionować. Należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W tym roku, ze względu na to, że do szkoły pójdzie półtora rocznika uczniów, każdy punkt może być na wagę złota. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia jednak, że nie będzie tak źle - pomóc mają zmiany legislacyjne.
Teoretycznie kodeks spółek handlowych jasno wskazuje, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej pozostaje kwestią umowną. W praktyce nie jest jednak do końca jasne, kto i w jakim trybie może ją ustanowić - i czy jest do tego konieczna zmiana postanowień umowy. Eksperci zaznaczają jednak, że rozwiązania powinna stworzyć praktyka, a nie ustawodawca.
Sąd Najwyższy nie powinien zajmować się sprawą ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, a prezydent miał do podjęcia tej decyzji pełne prawo - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. TK zebrał się — wyjątkowo — w pełnym składzie. Wcześniejsze terminy w tej sprawie były odwoływane, bo sprawą miał się zająć pełny skład orzekający TK pod przewodnictwem prezesa, jednak nie udawało się zebrać wymaganej liczby sędziów.
Polecamy książki

Adwokatura chce uchylenia rozporządzenia dotyczącego stawek "za urzędówki"

Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło właśnie do premiera Mateusza Morawieckiego, by złożył, na podstawie art. 149 ust. 2 Konstytucji RP, wniosek do Rady Ministrów o uchylenie w całości rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Powód? Zakwestionowanie konstytucyjności tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny.

Albo waloryzacja pensji pracowników prokuratury, albo będą protesty

Prokuratura Prawo pracy
W ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podnoszenie wynagrodzenia minimalnego jest słuszne, ale nie wystarczy. Musi mu towarzyszyć systemowe podnoszenie płac pracowników, pełniących służbę od wielu lat. Związki zawodowe przedstawiają swoje propozycje w tym zakresie, ale też przygotowują się do akcji protestacyjnych.

Projekt kompleksowo regulujący ochronę dzieci trafił do Sejmu

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja, właśnie został mu nadany numer druku. Istnieje szansa, że posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Projekt zakłada wdrożenie systemu analizy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, szczegółowe uregulowanie warunków wysłuchań w sprawach cywilnych, wzmocnienie reprezentacji małoletniego przed sądem oraz nałożenie szerszego obowiązku wprowadzania standardów ochrony małoletnich.

Faktury konsumenckie poza KSeF skomplikują rozliczenia

Rynek i konsument VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy domagają się wytycznych Ministerstwa Finansów, w jaki sposób zweryfikować, czy odbiorcą faktury jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Bez tego obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur będzie utrudnione. Według ekspertów, o charakterze sprzedaży powinien decydować fakt, czy nabywca podał sprzedawcy swój numer NIP. MF zapowiada kampanię informacyjną, ale po uchwaleniu ustawy.

Slim VAT 3 już z podpisem prezydenta

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
1 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Podatek od gier trafi na konto urzędu w Bydgoszczy

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy mają wpłacać podatek od gier na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zasięg terytorialny obejmie w tym zakresie terytorium całej Polski – zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Z kolei opłaty za zezwolenia i kary pieniężne nadal ma pobierać Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

Resort zdrowia i ZUS interpretują przepisy, by dać więcej czasu na rozliczenie składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Ministerstwo Zdrowia i ZUS uznały, że skoro w tym roku termin na złożenie PIT upływał 2 maja, to można wydłużyć przedsiębiorcom termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej z 1 czerwca do 5 czerwca oraz termin na zwrot nadpłaty z 31 lipca do 3 sierpnia. Zdaniem prawników, ta interpretacja jest błędna, a przesuwanie terminu zwrotu nadpłaty jest wręcz niedopuszczalne.

Dobrowolny ZUS – nie było szansy na projekt obywatelski, jest poselski

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Zgodnie z zapowiedzią, do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców w Polsce. Pierwotnie jego autorzy zakładali, że do Parlamentu wniesiony zostanie jako projekt obywatelski. Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej nie udało się jednak zebrać wymaganych 100 tys. podpisów pod nim. Projekt wnieśli więc posłowie.

W styczniu i lutym 2023 r. Polacy byli na chorobowym o 1,9 mln dni mniej niż przed rokiem

Ubezpieczenia społeczne
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłki chorobowe za 25 639,9 tys. dni zasiłkowych na kwotę ponad 2,8 mld zł – poinformował ZUS. Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w tym okresie wynosiła 110,35 zł. Dla porównania w tym okresie minionego roku Zakład wypłacił zasiłki chorobowe za 27 549,9 tys. dni zasiłkowych w łącznej wysokości 2 739 739,4 tys. zł.

Fakultatywna rada nadzorcza w spółce z o.o. problematyczna w praktyce

Spółki
Teoretycznie kodeks spółek handlowych jasno wskazuje, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej pozostaje kwestią umowną. W praktyce nie jest jednak do końca jasne, kto i w jakim trybie może ją ustanowić - i czy jest do tego konieczna zmiana postanowień umowy. Eksperci zaznaczają jednak, że rozwiązania powinna stworzyć praktyka, a nie ustawodawca.

„Dark patterns” – uwaga na zwodnicze interfejsy w e-sklepach

Rynek i konsument Nowe technologie
Stosowanie w handlu internetowym „zwodniczych interfejsów” jest sprzeczne z ideą etycznego projektowania i ochrony użytkowników, może też mieć poważne konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy powinni unikać stosowania takich praktyk i zawsze dążyć do zapewnienia uczciwego i przejrzystego projektowania interfejsów użytkownika, aby uniknąć strat, które ich stosowanie może spowodować - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.

Spółka nie zadbała o świadectwo energetyczne? Odpowie prezes

Nieruchomości Energetyka
To zarząd odpowiada za brak świadectwa energetycznego w przypadku, gdy nieruchomość sprzedaje lub wynajmuje spółka. Natomiast w razie najmu pokoju wystarczy przedstawić certyfikat wydany dla całego mieszkania - wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wątpliwości jest jednak więcej - dotyczą m.in. kar za nieprzekazanie świadectwa energetycznego.

SN: Praca interwencyjna nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Istnieje różnica między zwykłą umową o pracę w ramach prawa prywatnego a umową o pracę interwencyjną, wykonywaną na podstawie porozumienia urzędów publicznych, takich jak starostwo i urząd miasta. W takich przypadkach wielokrotne zatrudnienie osób na umowę na czas określony, przekraczające 33 miesiące, nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony - orzekł Sąd Najwyższy.

Prezydent podpisał ustawę o speckomisji do badania wpływów rosyjskich, a teraz chce zmian

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prezydent w poniedziałek zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jednak zapowiada własny projekt zmian do tej regulacji. Chce m.in., by w skład komisji nie mogli wchodzić parlamentarzyści, a odwołania miałby rozpatrywać sąd apelacyjny.

Strona internet.gov.pl pozwala już sprawdzić, gdzie powstanie światłowód

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze
Strona internet.gov.pl zyska nową funkcjonalność. Od czerwca System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), umożliwia sprawdzenie, jakie inwestycje szerokopasmowe będą planowane na danym obszarze. Informacja ta może być pomocna np. dla osób, które planują zakup domu lub mieszkania.

Lekarz rezydent jako ordynator SOR-u zostanie na dłużej

Zawody medyczne
Ku niezadowoleniu środowiska medycyny ratunkowej, Ministerstwo Zdrowia postanowiło przesunąć reformę szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) o kolejne miesiące. Nieprędko, bo rok później, wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym ordynator SOR-u musi być specjalistą medycyny ratunkowej. Okazuje się też, że wciąż ponad 40 szpitalnych oddziałów nie zapewniło nocnej i świątecznej opieki lekarskiej; dostały na przygotowanie kolejne sześć miesięcy.

Podmioty lecznicze "rozliczą się" z cyfryzacji

Zarządzanie
W dniach 5-23 czerwca odbędzie się badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia chce zebrać informacje o stopniu informatyzacji i przygotowania do prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Uprawa medycznej marihuany – wpłynął jeden wniosek

Farmacja
Dotychczas wpłynął jeden wniosek o udzielenie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską. Nie został jednak jeszcze rozpatrzony z uwagi na zawieszenie postępowania. Obecnie, zgodnie z prawem uprawa "medycznej marihuany" jest możliwa w ściśle kontrolowanych warunkach, w instytutach badawczych.

Każdy punkt się liczy - od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać

Podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów - egzamin ósmoklasisty można zakwestionować. Należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W tym roku, ze względu na to, że do szkoły pójdzie półtora rocznika uczniów, każdy punkt może być na wagę złota. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia jednak, że nie będzie tak źle - pomóc mają zmiany legislacyjne.

Dyrektor ustali wymiar godzin karcianych - nowelizacja już w Sejmie

Kadry w oświacie
Będzie kolejna modyfikacja dotycząca "godzin karcianych" - nowelizacja, która jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, doprecyzuje sytuację nauczycieli, którzy w danej szkole pracują tylko kilka godzin. O tym, kiedy będą musieli być dostępni dla uczniów i rodziców, zdecyduje dyrektor szkoły - oczywiście proporcjonalnie do ich czasu pracy w tej placówce.

Dofinansowanie do owoców i mleka w szkole bez zmian

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
W tym roku dopłaty na owoce, warzywa i mleko dla szkół utrzymane zostaną na tym samym poziomie. Określono to w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. przyszłym roku szkolnym poziomu dofinansowania krajowego przez Polskę z lat szkolnych 2017/2018–2021/2022, tj. na poziomie 128,1 mln zł.

Otwieranie studiów nauczycielskich będzie łatwiejsze

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Będą ułatwienia w tworzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - pozwolenie to uzyskają nawet słabsze uczelnie i to bez konieczności, jak to jest wymagane dotychczas, zawierania porozumienia z innymi ośrodkami. To nie pierwsza zmiana łagodząca wymogi dla tworzenia kierunków nauczycielskich.

Uczelnie rozpoczynają rekrutacje na studia

Dla studenta
Początek czerwca to już tradycyjnie start rekrutacji na studia. Ustalenie terminarza rekrutacji to indywidualna decyzja każdej uczelni, dlatego startują one w różnych dniach. Na Uniwersytecie Łódzkim rejestracja ruszyła już np. 5 maja, na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim - 1 czerwca. Chętni na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim muszą natomiast poczekać do 6 czerwca.

Przekształcenie szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię - ustawa podpisana

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dokonuje zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na „Akademię Wymiaru Sprawiedliwości”.

UOKiK: Programy "Ulga od długu" i "Spłacam swoje długi" naruszają prawa konsumentów

Rynek i konsument Finanse
Usługi proponowane przez kancelarię Certo miały pomagać konsumentom wychodzić ze spirali zadłużenia, tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sama ona naruszała ich prawa. Prezes UOKiK zakwestionował praktyki i postanowienia umowne stosowane przez tę kancelarię, a łączne kary dla spółki wyniosły blisko 640 tys. zł.

Komitet PAN: "Rosyjska" komisja przykładem ustawowego bezprawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wprowadzanie do polskiego porządku prawnego ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jest przykładem ustawowego bezprawia, cechuje się wadą oczywistej niekonstytucyjności i budzi głębokie obawy o przyszłość Polski jako państwa demokratycznego, osadzonego w kulturowej i prawnej wspólnocie Zachodu.

Rusza akcja na rzecz szybkiego wprowadzenia przepisów o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo unijne
Wsparcie dla walki o szybkie wprowadzenie do polskiego prawa zapisów dyrektywy o prawie autorskim na  jednolitym rynku cyfrowym - to cel rozpoczynającej się właśnie akcji zainicjowanej przez Izbę Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski