Adam Mariański
Adam Mariański
Mimo iż obowiązek raportowania schematów podatkowych wynika z przepisów UE, to Polska wdrożyła te przepisy w szerszym zakresie, niż wymaga prawo UE.
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny
Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.
Joanna Maj
Joanna Maj
Opublikowany w czwartek, 18 lipca, projekt zmian w przepisach o tzw. patodeweloperce niczego nie prostuje, a wręcz odwrotnie - może jeszcze bardziej namieszać.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Poszerzenie możliwości stosowania kar alternatywnych jest bardzo potrzebne. Jednak same zmiany w prawie nie wystarczą.
Jakub Bar
Jakub Bar
O sygnalistach mówi się od dawna. Jednak dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum.
Mariusz Jędrzejczak
Mariusz Jędrzejczak
Należałoby powrócić do sprawdzonego w wielu innych krajach i niestety zarzuconego u nas, systemu kas chorych.
Adam Mariański
Adam Mariański

Mimo iż obowiązek raportowania schematów podatkowych wynika z przepisów UE, to Polska wdrożyła te przepisy w szerszym zakresie, niż wymaga prawo UE.

22.07.2024
Zobacz więcej
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.

19.07.2024
Zobacz więcej
Joanna Maj
Joanna Maj

Opublikowany w czwartek, 18 lipca, projekt zmian w przepisach o tzw. patodeweloperce niczego nie prostuje, a wręcz odwrotnie - może jeszcze bardziej namieszać.

19.07.2024
Zobacz więcej
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Poszerzenie możliwości stosowania kar alternatywnych jest bardzo potrzebne. Jednak same zmiany w prawie nie wystarczą.

17.07.2024
Zobacz więcej
Jakub Bar
Jakub Bar

O sygnalistach mówi się od dawna. Jednak dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum.

16.07.2024
Zobacz więcej
Mariusz Jędrzejczak
Mariusz Jędrzejczak

Należałoby powrócić do sprawdzonego w wielu innych krajach i niestety zarzuconego u nas, systemu kas chorych.

15.07.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Odwoływani dyrektorzy i naczelnicy w KAS z trzymiesięcznym zwolnieniem ze świadczenia pracy

Odwoływani ze stanowisk kierowniczych w administracji skarbowej oraz celno-skarbowej, w okresie wypowiedzenia, byli zwalniani ze świadczenia pracy – ustalił serwis Prawo.pl. Ministerstwo Finansów podało nam, że w okresie od 13 grudnia 2023 r. do 5 czerwca br. odwołano w sumie 204 osoby. Ile z ich nie świadczyło w tym czasie pracy, otrzymując przez trzy miesiące swoją np. dyrektorską pensję – nie wiadomo. MF nie podało nam ani liczby zwolnionych ze świadczenia pracy, ani tego, ile pieniędzy w ten sposób wypłacono.

Po klasie mundurowej łatwiej będzie się dostać do policji - rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji niektórych ustaw, aby wprowadzić odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów klas mundurowych. Ci, którzy w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły będą chcieli wstąpić do policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach również i z testu sprawności fizycznej.
Uzyskanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego będzie znacznie bardziej wymagającym procesem, niż uzyskanie interpretacji indywidualnej. W celu uproszczenia procedury uzyskiwania opinii i zwiększenia ich dostępności, warto rozważyć m.in. obniżenie opłaty od wniosku, skrócenie terminu na jego rozpatrzenie czy wprowadzenie możliwości powoływania się na utrwaloną praktykę interpretacyjną - piszą Krzysztof Holke i Kamil Smarzewski z KPMG w Polsce.
Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim nakładają na doradców podatkowych obowiązek przekazywania skarbówce informacji objętych tajemnicą zawodową - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 13/20). Przepisy te nie zostały jednak całkowicie wyeliminowane z polskiego prawa podatkowego i obowiązek raportowania wciąż obejmuje podatników.
Fiskus coraz bardziej ogranicza prawo do stawki 8,5 proc. ryczałtu. Ostatnio zmienił na niekorzyść podatników zdanie w sprawie opodatkowania usług doradztwa związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Przez lata zgadzał się, że można je rozliczać według stawki 8,5 proc. Teraz twierdzi, że właściwa jest stawka 15 proc. Wcześniej zmienił stanowisko w sprawie stawki 8,5 proc. dla usług IT.
Drugi etapu reformy uwłaszczeniowej poniósł klęskę. Tylko nieliczne firmy przekształciły prawo użytkowania wieczystego we własność. Cena za przekształcenie była zdecydowanie zbyt wysoka dla większości przedsiębiorców. Dostali też zbyt mało czasu na złożenie wniosków. Dla nikogo nie jest to jednak zaskoczenie. O tym, że narzucone zasady wykupu są z "sufitu" mówiło się już w trakcie prac nad reformą.
W orzecznictwie funkcjonują dwie odrębne i konkurencyjne interpretacje przepisów co do aktualnego wykonywania uprawnień przez Dariusza Korneluka, I zastępcę Prokuratora Generalnego. Ważność tego problemu wymaga rozstrzygnięcia Izby Karnej Sądu Najwyższego w drodze uchwały – uważa Sąd Apelacyjny w Warszawie. Uchwała pozwoli na ujednolicenie orzecznictwa sądów i uniknięcie negatywnego wpływu na czynności policji i prokuratury.
Polecamy książki

Sądy już kwestionują status asesorów powołałanych na sędziów przy udziale neo-KRS

Wymiar sprawiedliwości
Mimo zapowiedzi m.in. ministra sprawiedliwości, że asesorzy powołani na stanowiska sędziego przy udziale neo-KRS nie powinni się obawiać zmian dotyczących statusu neo-sędziów, jest pierwsze orzeczenie kwestionujące skład z ich udziałem. Sąd Okręgowy w Słupsku, rozpatrując zażalenia na przedłużenie aresztu, uchylił postanowienie sądu I instancji. Przyczyną było właśnie powołanie sędziego, który je wydał; jak uzasadniono, udział neo-KRS skutkował naruszeniem prawa do sądu - zarówno w zakresie bezstronności, jak i niezawisłości.

Apolityczność TK: Uzdrawianie i przywracanie społeczeństwu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przywracamy społeczeństwu Trybunał Konstytucyjny, który ma dbać o dobro obywateli, a nie tylko jednej partii - mówili posłowie. Projekt ustawy jest ekspercki, społeczny, przedyskutowany po wysłuchaniu publicznym i w komisji sejmowej. Wybór sędziego do Trybunału będzie wymagał większości 3/5 posłów. A kandydatów będą zgłaszać także środowiska prawnicze. Szanse na wejście w życie ustawy są jednak niewielkie.

W Senacie wysłuchania kandydatów na sędziego ETPCz, a prawnicy widzą potrzebę ustawy

Wymiar sprawiedliwości
Polska po raz czwarty przygotowuje listę kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W październiku zajmie się nią Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i albo wybierze sędziego, albo listę po raz kolejny odrzuci. Kandydatów jest trzech, 23 lipca prezentują swoje kompetencje w Senacie. Prawnicy już teraz podkreślają, że czas na zmiany w procedurze, ta najważniejsza to opracowanie ustawy, która ureguluje kwestie związane z wyborem.

Prywatne opinie biegłych jeszcze czekają na zmiany

Prawo cywilne Prawnicy
Pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości pod przewodnictwem prof. Tadeusza Tomaszewskiego zespół ekspertów przygotował założenia do projektu ustawy, która ma kompleksowo uregulować powoływanie i pracę biegłych sądowych. Wśród propozycji są m.in. stworzenie centralnej listy biegłych sądowych, powołanie niezależnego organu certyfikującego kandydatów, a także wzrost ich wynagrodzeń. Zapowiadane wcześniej wzmocnienie statusu prywatnych opinii jest jeszcze przedmiotem dyskusji.

Prof. Płatek: Należałoby uwzględnić tzw. prawo Romea i Julii

Prawnicy
Uchwalony tekst noweli ustawy Kodeks karny ma inne znaczenie, niż mu przypisują posłowie i posłanki. Istnieje zatem nieadekwatność między uchwalonym tekstem a znaczeniem, jakie temu tekstowi przypisują posłowie i posłanki, a także znaczeniem, jakie mu przypisuje się w dyskursie publicznym – uważa prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego w opinii sporządzonej dla Senatu.

Trudniej o ryczałt 8,5 proc. Fiskus odmawia kolejnym branżom

PIT
Fiskus coraz bardziej ogranicza prawo do stawki 8,5 proc. ryczałtu. Ostatnio zmienił na niekorzyść podatników zdanie w sprawie opodatkowania usług doradztwa związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Przez lata zgadzał się, że można je rozliczać według stawki 8,5 proc. Teraz twierdzi, że właściwa jest stawka 15 proc. Wcześniej zmienił stanowisko w sprawie stawki 8,5 proc. dla usług IT.

Posłowie chcą ograniczyć skarbówce dostęp do kont bankowych podatników

Ordynacja
Posłowie klub parlamentarnego Polska 2050 - Trzecia Droga złożyli we wtorek projekt, który przewiduje ograniczenie dostępu administracji skarbowej do kont bankowych osób fizycznych. Posłowie chcą przywrócić poprzedni stan prawny, w którym informacje o rachunku bankowym przekazywane były jedynie wobec podejrzanego. Oceniają, że skarbówka ma zbyt szeroką możliwość pozyskiwania informacji chronionych tajemnicę bankową.

Trybunał Konstytucyjny: Raportowanie MDR niezgodne z Konstytucją

Ordynacja
Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim nakładają na doradców podatkowych obowiązek przekazywania skarbówce informacji objętych tajemnicą zawodową - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 13/20). Przepisy te nie zostały jednak całkowicie wyeliminowane z polskiego prawa podatkowego i obowiązek raportowania wciąż obejmuje podatników.

Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2023 r., ale ma uwagi

Finanse publiczne Banki
Rząd przyjął we wtorek uchwałę o zatwierdzeniu m.in. rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. W uchwale wyraził zaniepokojenie ujemny wynikiem finansowym NBP w latach 2022-2023. Negatywnie ocenia brak należytej komunikacji ze strony NBP dotyczącej zmiany wyniku finansowego w stosunku do pierwotnie prezentowanego przez NBP.

Sejm zajmie się terminem przedawnienia podatków

Ordynacja
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany poselski projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, autorstwa posłów PiS, który zakłada skrócenie podstawowego terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych z 5 do 3 lat. Posłowie chcą zachowania 5-letniego terminu przedawnienia dla zobowiązań o znacznej wartości - powyżej 1 mln zł - oraz wprowadzenia wydłużonego 10-letniego terminu w przypadkach takich jak m.in. wyłudzenia skarbowe, unikanie opodatkowania czy nadużycie prawa.

Odwoływani dyrektorzy i naczelnicy w KAS z trzymiesięcznym zwolnieniem ze świadczenia pracy

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Odwoływani ze stanowisk kierowniczych w administracji skarbowej oraz celno-skarbowej, w okresie wypowiedzenia, byli zwalniani ze świadczenia pracy – ustalił serwis Prawo.pl. Ministerstwo Finansów podało nam, że w okresie od 13 grudnia 2023 r. do 5 czerwca br. odwołano w sumie 204 osoby. Ile z ich nie świadczyło w tym czasie pracy, otrzymując przez trzy miesiące swoją np. dyrektorską pensję – nie wiadomo. MF nie podało nam ani liczby zwolnionych ze świadczenia pracy, ani tego, ile pieniędzy w ten sposób wypłacono.

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Firma musi ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Prawo pracy
Niemal każda firma przeprowadza dziś szkolenia. Warto wiedzieć, że w określonych przypadkach, czas spędzony na wyjeździe integracyjnym połączonym ze szkoleniem, może zostać potraktowany jako nadgodziny. Konsekwencją regulacji zawartej w kodeksie pracy jest konieczność zapłaty normalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za czas szkolenia, które odbywało się poza normalnymi godzinami pracy.

Wakacje na L4: Nowy trend wśród pracowników - picie alkoholu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich w czerwcu 2024 roku stanowiły 35 proc. – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Conperio. Ale aż 20 proc. skontrolowanych pracowników przebywało na L4, będąc pod wpływem alkoholu. Niektórzy z nich podczas kontroli chwiali się na nogach i nie byli w stanie utrzymać pionu.

Dzielenie urlopu wypoczynkowego na krótkie okresy ryzykowne dla pracodawcy

Prawo pracy
Wśród pracowników pojawił się nowy trend wykorzystywania pojedynczych dni z przysługującego im w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego i łączenia ich z weekendami. Wolą brać po kilka dni wolnego, ale za to częściej niż wykorzystać dwa tygodnie łącznie. Prawnicy ostrzegają pracodawców przed taką praktyką. Zwłaszcza, że stanowisko MRPiPS oraz PIP w tej sprawie nie budzi wątpliwości.

Fiasko uwłaszczeń dla firm, tylko nieliczne przekształciły prawo użytkowania wieczystego

Nieruchomości
Drugi etapu reformy uwłaszczeniowej poniósł klęskę. Tylko nieliczne firmy przekształciły prawo użytkowania wieczystego we własność. Cena za przekształcenie była zdecydowanie zbyt wysoka dla większości przedsiębiorców. Dostali też zbyt mało czasu na złożenie wniosków. Dla nikogo nie jest to jednak zaskoczenie. O tym, że narzucone zasady wykupu są z "sufitu" mówiło się już w trakcie prac nad reformą.

Lewiatan: Negatywne skutki mrożenia cen prądu mogą ponieść mikro, małe i średnie firmy

Energetyka
Firmy sprzedające energię elektryczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będą musiały podjąć szereg działań w stosunku do swoich klientów, aby uchronić ich przed negatywnymi konsekwencjami skorzystania z nieuprawnionej pomocy publicznej wynikającej ze stosowania przepisów ustawy o bonie energetycznym – wskazuje Konfederacja Lewiatan w piśmie do resortów finansów oraz klimatu i środowiska.

Nowe zaktualizowane zasady programu "Mieszkanie na start"

Budownictwo Kredyty
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało kolejną wersję projektu nowego rządowego programu kredytowego "Mieszkanie na start". Ma on zastąpić program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Dzięki niemu będzie można uzyskać dopłaty do rat kredytu m.in. na zakup mieszkania lub domu. Warunkiem ich uzyskania ma być kryterium dochodowe. Program ma ruszyć w przyszłym roku.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada skuteczniejszą kontrolę przewoźników spoza UE

Skuteczniejsza kontrola firm spoza UE, tymczasowe obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne kierowców, dofinansowanie wymiany tachografów przewidują projekty nowelizacji ustaw przygotowywane przez ministerstwo infrastruktury - poinformował we wtorek wiceszef resortu Przemysław Koperski.

Pierwsze pytania w sprawie WIBOR-u trafiły do TSUE. Złotówkowicze idą w ślady frankowiczów

Banki Kredyty
Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiły pierwsze pytania prejudycjalne dotyczące kredytów z WIBOR-em. Możliwość kwestionowania tego wskaźnika nie będzie oznaczała automatycznego usunięcia go ze wszystkich umów czy uznania ich za nieważne, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że TSUE przyzna sądom krajowym możliwość jego usuwania. Wtedy ruszy lawina pozwów, tym razem nie frankowiczów, lecz złotówkowiczów. Bankowi prawnicy studzą emocje. Ich zdaniem TSUE stanie po ich stronie.

Przepisy o ważności orzeczeń o niepełnosprawności bez konsultacji z samorządem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Blisko 400 tysięcy osób straci ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu z końcem września. Na mocy nowych przepisów, w ekspresowym tempie procedowanych przez resort rodziny, orzeczenia będą ważne pół roku dłużej - jednak pod pewnym warunkiem. Eksperci nie są przekonani, że to rozwiąże problem zatorów w orzecznictwie. Samorządowcy mają też dodatkowe zastrzeżenia. Chodzi o tryb procedowania nowelizacji.

Niektórzy pracownicy samorządowi dostaną podwyżki z wyrównaniem za lipiec

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Choć rozporządzenie Rady Ministrów nowelizujące rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wejdzie w życie od 1 sierpnia 2024...

Do policji łatwiej po klasie mundurowej - rząd przyjął projekt

Po klasie mundurowej łatwiej będzie się dostać do policji - rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji niektórych ustaw, aby wprowadzić odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów klas mundurowych. Ci, którzy w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły będą chcieli wstąpić do policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach również i z testu sprawności fizycznej.

SN: Niezrozumiałe zarzuty fałszerstwa wyborczego do PE

Wybory
Zarzut, że doszło do naruszenia wolności wyborów, bo faktycznie uczestniczące partie i frakcje ukrywają się pod innymi partyjnymi szyldami na forum Unii Europejskiej i tam szkodzą Polsce, nie zasługiwał na rozpoznanie merytoryczne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pozostawiła bez rozpoznania protest wyborczy zarzucający Państwowej Komisji Wyborczej fałszerstwo.

Samorząd przekroczył uprawnienia w akcie miejscowym? Jest skarga RPO

Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że uchwała Rady Białegostoku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mogła być niezgodna z prawem. Złożył w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zbada, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, określających kompetencje rady gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego.

Skazany farmaceuta traci prawo do wykonywania zawodu - MZ nie planuje zmian

Zawody medyczne Farmacja
Część farmaceutów uważa, że sankcja przewidziana w przepisach, zgodnie z którą prawomocny wyrok skazujący wiąże się z automatyczną utratą prawa do wykonywania zawodu, jest zbyt surowa. Podobnej regulacji nie ustanowiono np. w przypadku pielęgniarek czy ratowników medycznych. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na poselską interpelację zaznacza jednak, że nie pracuje nad zmianą przepisów.

Potrzebujemy rzetelnej edukacji zdrowotnej - wreszcie jest na nią szansa

Szkoła i uczeń Zawody medyczne
Pacjenci nie znają podstawowych różnic między poszczególnymi rodzajami placówek medycznych i nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Często trafiają na oddział ratunkowy, gdzie czekają w długiej kolejce, bo lekarze nie są w stanie przyjąć tylu osób, ile zazwyczaj zgłasza się do szpitala. Wiedza o systemie ma być jednym z elementów nowego przedmiotu - edukacji zdrowotnej, która będzie nauczana w szkołach od 2025 roku. Podstawa programowa ma być wkrótce konsultowana.

NRL: Burza wokół ograniczenia dostępu do opioidów może uderzyć w pacjentów

Pacjent
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela pogląd towarzystw naukowych, że niebezpieczeństw wynikających ze stosowania fentanylu w celach niemedycznych nie należy rozciągać na pacjentów, u których może być on używany pod kontrolą lekarza. Zwraca uwagę, że w tym przypadku potrzebna jest rzeczowa debata. Proponuje wsparcie w wypracowaniu przepisów, które w sposób racjonalny i kompleksowy ograniczałyby przepisywanie opioidów w celach niemedycznych.

Dłuższy pilotaż w centrach zdrowia psychicznego

Pacjent Opieka zdrowotna
Resort zdrowia po raz kolejny wydłuża pilotaż w centrach zdrowia psychicznego - tym razem do 30 czerwca 2025 roku. Od 1 lipca zwiększy się także stawka ryczałtu na świadczenia udzielane po tym czasie. Centra zdrowia psychicznego zmieniają model wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na opiekę środowiskową.

Alkohol w saszetkach jak musy owocowe – i równie łatwy do kupienia

Rynek i konsument
Teoretycznie przepisy nie zezwalają wprost na sprzedaż alkoholu w internecie, a resort zdrowia nie planuje tego zmieniać. W praktyce sprzedawcy znaleźli jednak sposoby, by obejść regulacje, a sytuację dodatkowo skomplikowała zmiana linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Do alkoholu łatwy dostęp zyskują w ten sposób niepełnoletni. Zwłaszcza, że kreatywność w tworzeniu wyrobów też jest coraz większa. - To ułatwianie dostępu do alkoholu młodym ludziom - alarmują eksperci.

Egzamin poprawkowy - ostatnia szansa na zaliczenie klasy

Szkoła i uczeń
Uczeń, który otrzymał negatywną ocenę na koniec roku, może zdawać egzamin poprawkowy. Ten organizowany jest pod koniec wakacji, a komisję do jego przeprowadzenia wyłania dyrektor szkoły. Resort edukacji w tym właśnie upatruje szansy dla zdającego - jeżeli jego nauczyciel się pomylił, ma możliwość udowodnić to przed niezależną komisją.

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Szkoła i uczeń
Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.

Ruszają wypłaty wyprawki szkolnej z programu Dobry Start

Domowe finanse Szkoła i uczeń
Od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2024/2025 - złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. ZUS wypłacił już ponad 62 mln zł dla blisko 210 tys. dzieci – poinformował rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Dodatek za wychowawstwo jest za niski? ZNP chce, by wynosił 500 zł

Kadry w oświacie Prawo pracy
Większość samorządów wypłaca dodatek za wychowawstwo w minimalnej, wynoszącej trzysta złotych, wysokości. To powinno się zmienić - podwyżki dodatku o co najmniej 200 zł oczekują nauczyciele. Ma to też iść w parze ze zmniejszeniem liczby dzieci w oddziałach szkolnych i przedszkolnych - według związkowców powinno być to 20 osób.

Dodatkowe 20 mln złotych na szkolne wycieczki już rozdane

Zarządzanie oświatą
Barbara Nowacka zapowiedziała dodatkowe środki na sfinansowanie programu "Podróże z klasą", skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poprzednia pula rozeszła się w 12 min., nowa w zaledwie cztery - zarejestrowano 752 nowe wnioski. Łącznie resort przekaże na program w tej edycji 80 mln zł.

Prawo nadal wśród najpopularniejszych kierunków na UW

Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia. Najpopularniejszym kierunkiem ze względu na liczbę zapisów była psychologia, a ze względu na liczbę osób na jedno miejsce – kierunek lekarski. Prawo nie cieszyło się aż tak dużą popularnością, ale wielu maturzystów zgłosiło chęć studiowania tego kierunku.

Dwanaście uczelni z pozwoleniem na otwarcie kierunku lekarskiego

Szkolnictwo wyższe
W latach 2022–2023 pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim, po negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na tym kierunku oraz pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, uzyskało dwanaście uczelni.

Minister łatwiej odwoła szefa NCBR

Szkolnictwo wyższe
Minister będzie miał możliwość bezpośredniego wyboru członków rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, spośród osób reprezentujących środowiska naukowe, gospodarcze i finansowe. Zyska też uprawnienie do odwoływania jej dyrektora przed upływem kadencji - takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o NCBR, do której założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika i Akademia Kopernikańska do likwidacji

Szkolnictwo wyższe
Na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się projekt ustawy, która otworzy procedurę likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej im. Mikołaja Kopernika. W celu likwidacji tych podmiotów minister powoła likwidatora. Otwarcie likwidacji będzie oznaczało w szczególności: przejęcie przez likwidatora kompetencji organów oraz dyrektorów, wygaśnięcie umów na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika.

NCN apeluje o wyższe finansowanie

Szkolnictwo wyższe
Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) zaapelowała do ministra nauki o zwiększenie finansowania centrum o 300 mln zł w 2025 r. i kolejnych latach. Uchwała Rady została przyjęta 5 lipca i przesłana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - poinformowało NCN w komunikacie. W apelu zwraca uwagę, że zwiększenie finansowania centrum jest inwestycją w przyszłość, która może przynieść liczne korzyści dla całego społeczeństwa i przyczynić się do rozwoju kraju.

Oskarżeni o rzeź kormoranów skazani na więzienie

Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Rok bezwzględnego pozbawienia wolności – takim wyrokiem zakończył się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o rzeź kormoranów na Jeziorze Tonowskim. - To niestety nie jest jednostkowa sprawa, problem zabijania młodych ptaków jest powszechny – komentuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która w sprawie działała jako oskarżyciel posiłkowy.

Pracownicy sklepu to nie content - za samowolne udostępnianie ich wizerunków grożą konsekwencje

Prawo cywilne Prawo pracy RODO
Filmiki, na których tiktoker w stroju gnoma wkracza do sklepów i restauracji w galeriach handlowych, zdobyły serca odbiorców na całym świecie. Problem w tym, że kosztem pracowników i klientów, którzy mimowolnie wzięli udział w "tworzeniu contentu". Takie postępowanie jest nie tylko nieetyczne, ale również na bakier z prawem. Tym bardziej, gdy w celach marketingowych kontrowersyjnego twórcę, kosztem swoich pracowników, wspiera pracodawca.

Prezydent Joe Biden rezygnuje z reelekcji

Administracja publiczna
Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, obecnie chory na Covid-19, napisał na platformie X: Gotowy do ukończenia pracy dla wszystkich Amerykanów. Oznacza to rezygnację z ponownego wyścigu o Biały Dom. Agencja informacyjna Reuters potwierdziła tę historyczną decyzję. Kamala Harris otrzymała poparcie prezydenta jako kandydatka demokratów. To trzęsienie ziemi w Waszyngtonie - mówią eksperci.

SN: Polizanie dziecka wiąże się z karą zakazu wykonywania zawodu

Prawo karne
Skazanie mężczyzny za polizanie dziecka w ucho powinno łączyć się z karą dodatkową – zakazem pracy z dziećmi i zajmowania stanowisk w systemie edukacji. Sąd Rejonowy w Bolesławcu rozpoznał oskarżenie prokuratora bez rozprawy, w trybie ugodowym i obligatoryjnego środka nie zastosował. Dlatego Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok i przekazał sprawę sądowi do modyfikacji.

Rośnie liczba zagranicznych kolizji z udziałem polskich kierowców

Prawo cywilne Domowe finanse Ubezpieczenia
Jeśli polski kierowca wyrządzi szkodę za granicą, to odszkodowanie wypłaca jego ubezpieczyciel OC, a że zagraniczne naprawy często bywają droższe niż u nas, to i wypłata jest wyższa. Polski kierowca poszkodowany przez zagranicznego sprawcę powinien dopilnować formalności wymaganych w kraju, w którym doszło do kolizji.