Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz
Powrót do kontradyktoryjnego modelu procesu karnego powinien nastąpić, a kroki w tym kierunku można podejmować stosunkowo szybko.
Magdalena Jaworska
Magdalena Jaworska
Wdrożenie dyrektywy DAC7 nie zmieni obecnych zasad opodatkowania. Kontrolujący mogą jednak wykorzystywać pozyskane dane do typowania podatników do weryfikacji.
Paweł Kaźmierczyk
Paweł Kaźmierczyk
Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych.
Wiesław Kozielewicz
Wiesław Kozielewicz
Sędzia to nie jest urzędnik, to jest funkcjonariusz trzeciej władzy, który ma interpretować i stosować prawo, zgodnie z sumieniem i własną interpretacją prawa.
Jacek Czaja
Jacek Czaja
Jako prawnicy mamy naturalną tendencję do próby regulowania wszystkiego prawnie i w ten sposób rozwiązywania problemów.
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński
Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po wielu zmianach jest już niespójna i trudna do stosowania.
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz

Nie mam wątpliwości, że powrót do kontradyktoryjnego modelu procesu karnego powinien nastąpić, a kroki w tym kierunku można podejmować stosunkowo szybko.

29.02.2024
Zobacz więcej
Magdalena Jaworska
Magdalena Jaworska

Wdrożenie dyrektywy DAC7 nie zmieni obecnych zasad opodatkowania. Kontrolujący mogą jednak wykorzystywać pozyskane dane do typowania podatników do weryfikacji.

27.02.2024
Zobacz więcej
Paweł Kaźmierczyk
Paweł Kaźmierczyk

Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych.

26.02.2024
Zobacz więcej
Wiesław Kozielewicz
Wiesław Kozielewicz

Sędzia to nie jest urzędnik, to jest funkcjonariusz trzeciej władzy, który ma interpretować i stosować prawo, zgodnie z sumieniem i własną interpretacją prawa.

23.02.2024
Zobacz więcej
Jacek Czaja
Jacek Czaja

Jako prawnicy mamy naturalną tendencję do próby regulowania wszystkiego prawnie i w ten sposób rozwiązywania problemów.

23.02.2024
Zobacz więcej
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński

Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po ogromniej liczbie zmian jest już regulacją niespójną i trudną do stosowania.

21.02.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Problem neo-sędziów zaczyna przytłaczać sądy

Jeden neo-sędzia, dwie sprawy, dwa wnioski o jego wyłączenie i dwa różnej treści postanowienia - to sytuacja z ostatnich tygodni, która miała miejsce w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Adwokaci, radcy prawni coraz częściej nie tylko wnioskują o wyłączenie sędziego z powodu udziału przy jego powołaniu neo-KRS, ale tę wadliwość podnoszą w apelacji. I odnoszą sukcesy, choć nie zawsze. Sami sędziowie przyznają, że sytuacja wymaga pilnej legislacyjnej interwencji, bo sądy zaczynają się gubić. Część z nich podkreśla, że jeśli neo-sędzia nie jest sędzią - to nie ma też jego orzeczeń.

Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa oświatowego wprowadziła obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku zostaną one przeprowadzone po raz pierwszy - potrwają od marca do kwietnia. Nauczyciel WF sprawdzi, jak uczniowie radzą sobie w czterech sprawnościach, ale wyniki testów nie wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego.
Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
Pracodawcy, którzy ograniczają w firmach liczbę dni pracy zdalnej, zastanawiają się, jak to zrobić: czy stosując przepisy kodeksu pracy, mają wystąpić do pracowników z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Czy może powinni zmienić obowiązujący w firmie regulamin pracy zdalnej lub porozumienie. Rozstrzygnięcie tego ma decydujące znaczenie dla ustalenia momentu, kiedy zacznie obowiązywać zwiększona liczba dni pracy w biurze.
Podwyższenie o 1100 zł minimalnych i o 1200 zł maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych oraz podwyższenie o 10 proc. maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pozaetatowego członka SKO, zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego. Pomija jednak 5670 pracowników etatowych kolegium. To pozorowane podwyżki – komentują pracownicy SKO.
Nocne prace rolnicze powodujące hałas, to nie jest nieodpowiedzialny wybryk, a konieczność. Dlatego rolników nie można karać mandatami za zakłócanie ciszy nocnej. Projekt zmian w kodeksie wykroczeń właśnie znalazł się w porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu. Odbędzie się ono w dniach 6-8 marca. Chodzi o wprowadzenie niekaralności rolników prowadzących prace polowe.
Podatnik wnioskujący o wstrzymanie wykonania decyzji musi tak sformułować swój wniosek, aby dokładnie i wszechstronnie obrazował jej sytuację finansową i majątkową. Chodzi o uprawdopodobnienie, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne. Obowiązkiem skarżącego jest przedstawienie konkretnych okoliczności, które mogą wystąpić w następstwie wykonania decyzji, a także poparcie ich stosownymi dokumentami – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Polecamy książki

Tysiąc złotych za pozew frankowy - reszta zależy od tego, czy będzie biegły

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Frankowicz, decydując się na walkę o unieważnienie umowy, musi liczyć się po pierwsze z kosztami związanymi z reprezentowaniem przez profesjonalnego pełnomocnika. To jednak nie wszystko - do tego dochodzą m.in. opłaty sądowe oraz koszty wynikające np. z powołania biegłych. Dzięki temu, że w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych wiele kwestii jest już wyjaśnionych, choćby przez TSUE, udział biegłych coraz częściej nie jest potrzebny.

Pieniądze z rachunku dłużnika trafią bezzwłocznie do komornika

Wymiar sprawiedliwości
25 marca wchodzą w życie zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego. Banki - w przypadku zajętego rachunku - nie będą już czekać siedmiu dni, tylko bezzwłocznie przekażą środki na rachunek komornika, ten z kolei - tak jak obecnie - przekaże je wierzycielowi po siedmiu dniach od ich otrzymania. Komornicy podkreślają, że to zmiana znacznie usprawniająca procedurę.

Udział Polski w Prokuraturze Europejskiej potwierdzony przez KE

Prokuratura
Komisja Europejska przyjęła w czwartek decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku. Polska formalnie stanie się częścią Prokuratury Europejskiej z dniem wejścia w życie decyzji Komisji.

Mediacja ma być sposobem na zatory sądowe, ale z przepisami nadal jest problem

Wymiar sprawiedliwości
Już poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zapewniało, że w mediacji widzi sposób na rozładowanie sądowych zatorów. Wprowadzone zostały różnego rodzaju zmiany w przepisach, miał zacząć działać Krajowy Rejestr Mediatorów. Kwestie rejestru podejmuje i obecne kierownictwo, prawnicy podkreślają jednak, że jeśli mediacja ma się upowszechnić, potrzeba kompleksowych - a nie punktowych uregulowań. Konieczne jest weryfikowanie umiejętności mediatora oraz stworzenie choćby mediatorskiego kodeksu etyki.

Sąd nie uzasadnił zabezpieczenia? Zaskarżenie trzeba składać od razu

Wymiar sprawiedliwości
Od 2019 roku obowiązuje przepis, zgodnie z którym sąd może w sprawie cywilnej odstąpić od uzasadnienia postanowienia wpadkowego. Sędziowie korzystają z tego w sprawach rodzinnych, ale też np. w sprawach frankowych. Część z nich stosuje też ogólne pouczenia dotyczące zaskarżania. Efekt? Strona w tym przypadku powinna składać zażalenie od razu, czyli w ciągu siedmiu dni. Zamiast tego wnioskuje o pisemne uzasadnienie, sąd wniosek odrzuca... a termin przepada.

NSA: Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji musi być poparty dowodami

Ordynacja
Podatnik wnioskujący o wstrzymanie wykonania decyzji musi tak sformułować swój wniosek, aby dokładnie i wszechstronnie obrazował jej sytuację finansową i majątkową. Chodzi o uprawdopodobnienie, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne. Obowiązkiem skarżącego jest przedstawienie konkretnych okoliczności, które mogą wystąpić w następstwie wykonania decyzji, a także poparcie ich stosownymi dokumentami – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Kto skorzysta ze wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem

PIT
Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest najbardziej opłacalne przy dużych różnicach zarobków, gdy dochody małżonków podlegałyby opodatkowaniu według stawek w różnych progach podatkowych (12 oraz 32 proc.). Nie trzeba pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy, że małżeństwo zostało zawarte np. w grudniu 2023 roku.

Kiedy pracownik skorzysta z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

PIT
Autorskie koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Są stosowane do wynagrodzeń podatników-twórców, uzyskujących przychody z przeniesienia praw autorskich. Warunkiem jest wydzielenie wynagrodzenia (honorarium) autorskiego z ogółu wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. podatnicy mogą odliczyć 50 proc. przychodów, nie więcej jednak niż 120 tys. zł rocznie.

Coraz więcej problemów z rozliczeniem posiłków dla pracowników

PIT Doradca podatkowy Prawo pracy
Wartość posiłków dofinansowanych przez pracodawcę jest przychodem pracownika. Fiskus zgadza się, by firma odliczyła wydatki na obiad dla zatrudnionych na etacie, ale nie dla zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiele problemów sprawiają też przedsiębiorcom najnowsze interpretacje ZUS, który twierdzi, że zwolnienie do limitu 450 zł dotyczy gotowych posiłków, ale już nie opakowań. By skorzystać ze zwolnienia, firmy musiałyby ponieść ogromne koszty administracyjne.

Międzynarodowe firmy ujawnią, w których krajach płacą podatki

Rachunkowość Finanse
Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania dotyczące podatku dochodowego płaconego w poszczególnych krajach - stanowi tak projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, przyjęty w środę przez Radę Ministrów. Dane będą podawane oddzielnie dla wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz tzw. rajów podatkowych, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

Zmiana liczby dni pracy zdalnej wymaga zmiany porozumienia lub regulaminu

Prawo pracy
Pracodawcy, którzy ograniczają w firmach liczbę dni pracy zdalnej, zastanawiają się, jak to zrobić: czy stosując przepisy kodeksu pracy, mają wystąpić do pracowników z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Czy może powinni zmienić obowiązujący w firmie regulamin pracy zdalnej lub porozumienie. Rozstrzygnięcie tego ma decydujące znaczenie dla ustalenia momentu, kiedy zacznie obowiązywać zwiększona liczba dni pracy w biurze.

Kiedy wolne dla członków komisji wyborczych

Prawo pracy Wybory
Zarówno członkowie komisji wyborczych pracujący przy obsłudze nadchodzących wyborów samorządowych, jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego, mają prawo do dni wolnych od pracy. Występują tutaj dwa rodzaje dni wolnych – płatne i niepłatne. Konstrukcja przepisów wskazuje na to, że mogą to być nawet trzy dni, a za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

GUS: 78,8 proc. ogółu pracujących to pracownicy najemni

Prawo pracy Rynek pracy
Na ostatni dzień września 2023 r. w gospodarce narodowej było prawie 15,2 mln pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42 lata. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn – podał w czwartek GUS. Wśród pracujących na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny mężczyźni stanowili 62,2 proc.

NSA: Sytuacja osobista może być przeszkodą w przekazaniu wynagrodzenia

Prawo pracy HR
Organ nakazał pracodawcy zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Powodem było wypłacenie pensji na rachunek bankowy, który do nich nie należał. NSA zwrócił uwagę, że pracownicy wskazali ten rachunek w stosownych oświadczeniach. Podkreślił też, że sytuacja osób przebywających w domu pomocy społecznej może stanowić przeszkodę w realizowaniu przewidzianych prawem form przekazywania wynagrodzenia.

Od 1 marca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 marca 2024 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 5278,30 zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To duża zmiana, bo każdego miesiąca można zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Dozwolony użytek nie dla AI - ale na wynagradzanie twórców szanse nadal niewielkie

Nowe technologie Prawo unijne
W projekcie nowelizacji prawa autorskiego przewidziano, że w zakres dozwolonego użytku utworów nie będzie wchodziło ich wykorzystanie przez sztuczną inteligencję. Teoretycznie mogłoby to otworzyć twórcom drogę do uzyskiwania wynagrodzeń za wykorzystywanie ich pracy przez generatywną AI. Prawnicy oceniają jednak, że w praktyce będzie to trudne. Zwracają również uwagę na nieumiejętne sformułowanie przepisów.

Więcej czasu na uchwalenie planów ogólnych? Będzie rewizja KPO

Budownictwo Prawo unijne Ład Przestrzenny
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje renegocjować część kamieni milowych - także ten dotyczący reformy planistycznej. Już od dawna trafiają do resortu apele, żeby przesunąć w czasie obowiązek uchwalenia planów ogólnych. Narzucone bowiem przez przepisy terminy trudno będzie gminom dotrzymać, co grozi paraliżem inwestycyjnym. Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie można już budować na obowiązujących dziś zasadach. Dla gospodarki będzie to prawdziwa katastrofa.

Wakacje kredytowe w 2024 r. jednak będą

Banki Kredyty frankowe
Na najbliższym swoim posiedzeniu rząd planuje zająć się projektem przedłużającym wakacje kredytowe na 2024 r. To będzie kolejna już próba przyjęcia przepisów zawieszających spłatę rat kredytu w tym roku. Minister finansów zapewnia, że rząd nie wycofuje się z wakacji kredytowych tylko rozważa różne warianty. Zapewnia również, że nowe zasady będą korzystniejsze dla kredytobiorców.

Premier: Będzie lista polskich postulatów zmian w europejskim Zielonym Ładzie

Prawo unijne
Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek wieczorem, że wraz z rolnikami zostanie przygotowana lista polskich postulatów zmian w europejskim Zielonym Ładzie. Dodał, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli nie zostaną one zmienione. Poinformował też, że w piątek będzie rozmawiał z marszałkiem Sejmu i liderami koalicji rządzącej, by przekonać ich do uchwały Sejmu, która jednoznacznie wskaże na potrzebę wprowadzenia embarga na rosyjską i białoruską żywność.

Większościowy wspólnik spółki z.o.o. nie zapłaci ZUS, ale czy odzyska to, co już zapłacił?

Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy przesądził, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., który posiada 99 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Teraz wspólnicy mogą wznawiać zakończone prawomocnie postępowania i żądać od ZUS zwrotu nienależnie pobranych składek, a także odsetek - pisze Katarzyna Jargiełło, radca prawny w kancelarii KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy.

Podwyżki w SKO pozorowane i pomijają członków etatowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podwyższenie o 1100 zł minimalnych i o 1200 zł maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych oraz podwyższenie o 10 proc. maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pozaetatowego członka SKO, zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego. Pomija jednak 5670 pracowników etatowych kolegium. To pozorowane podwyżki – komentują pracownicy SKO.

Komitet wyborczy, prowadząc kampanię, nie może przekroczyć limitu wydatków

Samorząd terytorialny Wybory
Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wydatków, który ustala się oddzielnie dla każdego komitetu przez sumowanie kwot obliczonych według zasad określonych w kodeksie wyborczym. Muszą to być wydatki na cele związane z wyborami. Wyjaśniamy, co jest wydatkiem wyborczym i jak go dokumentować.

Rusza nabór wniosków do "programu samochodowego"

Pomoc społeczna Niepełnosprawność
1 marca ruszy trzeci nabór wniosków do tzw. programu samochodowego dla osób z niepełnosprawnością finansowanego z PFRON. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Co ważne, jeśli ktoś składał wniosek w poprzednich turach i nie otrzymał dofinansowania, przy ponownym wnioskowaniu nie może wykorzystać starego wniosku. Musi złożyć od nowa aplikację w programie.

Nowe Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach już działa

Administracja publiczna
1 marca rozpoczęło działalność Ministerstwo Przemysłu. Jego siedzibę wyznaczono w Katowicach. Nowy resort ma zajmować się górnictwem, hutnictwem, atomem oraz ropą i gazem (w tym wodorem). Na czele stoi Marzena Czarnecka.

Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają ostatni dzień na złożenie oświadczeń majątkowych

Samorząd terytorialny Wybory
Dziś, 29 lutego mija termin w którym radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają czas na złożenie oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. Marszałkowie województw, starostowie, urzędnicy piastujący najważniejsze stanowiska w samorządzie - niewybierani podczas wyborów bezpośrednich w powiatach, składają oświadczenie dopiero w dniu odwołania ze stanowiska.

Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

Prawo cywilne Pacjent
Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.

Osoba z niepełnosprawnością w sądzie porozumie się metodami alternatywnymi

Niepełnosprawność
Sąd ma obowiązek wysłuchać osobę z niepełnosprawnością podczas procedury ustalania dla niej kuratora. Będzie musiał uwzględnić jej indywidualne potrzeby, także wtedy, gdy porozumiewa się pozawerbalnie za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Rozwiązania są konieczne, bo obecnie brak komunikacji prowadzi do ubezwłasnowolnienia osoby. Przepisy będą jednak martwe bez przygotowania osób biorących udział w procedurze.

MZ: konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii wybrany nieprawidłowo

Pacjent Opieka zdrowotna
We wtorek wieczorem na liście konsultantów krajowych Ministerstwa Zdrowia w rubryce dotyczącej konsultanta w dziedzinie psychoterapii widniało nazwisko prof. dra hab. Wiesława Cubały. Miał zastąpić na tej funkcji Renatę Mizerską, prezes Polskiej Rady Psychoterapii. Jednak już w środę resort zdrowia ogłosił, że powołanie było nieprawidłowe, a kandydat zostanie wyłoniony z udziałem zainteresowanych środowisk.

Kwalifikacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Pacjent
To pacjent wybiera lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a lekarz taki musi spełniać wymogi określone w przepisach. W Polsce definicja lekarza POZ wynika z dwóch różnych ustaw. Ustawodawca definiuje lekarza POZ przez pryzmat jego kwalifikacji. Niektórzy lekarze pracujący w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej muszą w tym roku odbyć kurs medycyny rodzinnej, aby kontynuować pracę w POZ.

E-papierosy. Większe uprawnienia szefa biura substancji chemicznych

Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, które podlega pod Ministerstwo Zdrowia, ma mieć większe uprawnienia podczas procedury dopuszczania do sprzedaży innowatorskich wyrobów tytoniowych. To jedno z nielicznych założeń do projektu ustawy, które zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.

Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.

Ruszają obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa oświatowego wprowadziła obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku zostaną one przeprowadzone po raz pierwszy - potrwają od marca do kwietnia. Nauczyciel WF sprawdzi, jak uczniowie radzą sobie w czterech sprawnościach, ale wyniki testów nie wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego.

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej

Zarządzanie oświatą
Legitymacja służbowa będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo - dyrektor szkoły będzie potwierdzał jej ważność w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Dokument ma być też lepiej zabezpieczony przed fałszerstwem - zmiany wprowadzi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Ruszył nabór do 6. edycji programu POLONISTA NAWA

Szkolnictwo wyższe
Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu POLONISTA. Mogą się do niego zgłaszać studenci, doktoranci i naukowcy, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura i historia.

Potrzeba krajowej polityki otwartego dostępu

Szkolnictwo wyższe
Coraz więcej instytucji zaczęło przyjmować polityki otwartego dostępu. Pierwsze takie dokumenty pojawiły się w 2016 roku, zaś najwięcej z nich przyjęto w 2018 i 2021 roku (odpowiednio 12 i 13). Aż 34 instytucje zadeklarowały plany opracowania dokumentu w 2023 roku. Wskazuje się natomiast, że niezbędne jest wprowadzenie krajowej polityki otwartego dostępu, wyznaczającej priorytetowe działania dla agencji grantowych.

Nie ma recepty na słabej jakości studia - brakuje procedur unieważnienia dyplomów

Szkolnictwo wyższe
Nieprawidłowości, które wykazano w związku z działaniem Collegium Humanum, pokazują czarno na białym lukę w prawie. Władze nie mają za bardzo narzędzi, by unieważnić dyplomy, uzyskane na wątpliwej jakości studiach. Od 2016 roku nie ma kompletnie żadnego nadzoru na tym, co robią te prywatne uczelnie, jeżeli chodzi o studia podyplomowe.

Trzeba zdefiniować, czym jest MBA

Szkolnictwo wyższe
Obecnie w Polsce nie ma regulacji dotyczących studiów MBA - nie bada tego Polska Komisja Akredytacyjna, a jakości nie zatwierdza MNiSW. To jest biznes, który stworzono w takim przekonaniu: ludzie przecież sami wybiorą najlepsze produkty. A jak będą chcieli gorsze - no to wezmą gorsze; my się do tego nie mieszamy - wskazał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdula.

Ponad 126 mln zł w konkursach NCN

Szkolnictwo wyższe
MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs Narodowego Centrum Nauki, który wspiera realizację pionierskich badań naukowych. Jego adresatami są doświadczeni badacze i badaczki, którzy uzyskali stopień doktora oraz w swoim dorobku posiadają co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

Cyberprzestępcy biorą za klientów „kredyty na klik”

Banki Kredyty
Lawinowo rośnie liczba wniosków do rzecznika finansowego dotyczących problemów kredytów, niezawieranych świadomie przez klientów, tylko na skutek działań cyberprzestępców, z wykorzystaniem socjotechnik i metod hakerskich. W takich sytuacjach to bank musi udowodnić, że transakcja była autoryzowana.

Ruszył proces sprawców masakry kormoranów

Prawo karne
Przed Sądem Rejonowym w Żninie ruszył proces karny przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o dokonanie masakry kormoranów w kwietniu 2023 r. na Jeziorze Tonowskim w powiecie żnińskim. Prokuratura w odpowiedzi na wnioski o dobrowolne poddanie się karze, zażądała, by warunkiem minimum było półtora roku bezwzględnego więzienia dla każdego z oskarżonych.

Nie będzie już mandatów za hałas traktora w nocy

Prawo karne
Nocne prace rolnicze powodujące hałas, to nie jest nieodpowiedzialny wybryk, a konieczność. Dlatego rolników nie można karać mandatami za zakłócanie ciszy nocnej. Projekt zmian w kodeksie wykroczeń właśnie znalazł się w porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu. Odbędzie się ono w dniach 6-8 marca. Chodzi o wprowadzenie niekaralności rolników prowadzących prace polowe.

Resort rodziny rozpoczyna konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Prawo rodzinne
Ministerstwo rodziny rozpoczyna prace nad zmianami w zakresie pieczy zastępczej. W czwartek w resorcie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, rząd i samorządów lokalnych. Powołano zespoły robocze, które wypracują rekomendacje rozwiązań m.in. w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym rodzicielstwa zawodowego.

Resort kultury zapowiada prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie

Nowe technologie
Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział w czwartek, że najdalej za 2-3 tygodnie do parlamentu trafi projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczący korzystania z tantiem w internecie. Celem jest wdrożenie dwóch dyrektyw UE. Twórcy i wykonawcy będą mieć prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie.