Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Nowa ustawa o obronie ojczyzny ma służyć radykalnemu umocnieniu sił zbrojnych, to duża regulacja, która znosi 14 innych ustaw.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
System dyscyplinarny dla sędziów musi być zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni. Oczekujemy, że Polska wdroży wyrok TSUE
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka
Rządowa pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej.
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek
Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki. Podział środków jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne.
Marcin Wiącek
Marcin Wiącek
Przy budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią nie będą stosowane ustawy chroniące ważne wartości konstytucyjne - dotyczące warunków pracy, ochrony życia
Marek Balicki
Marek Balicki
Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a prace nad nią zostały niestety wstrzymane
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński

Nowa ustawa o obronie ojczyzny ma służyć radykalnemu umocnieniu sił zbrojnych, to duża regulacja, która znosi 14 innych ustaw. Armia powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona, wtedy ma tę moc odstraszającą - powiedział we wtorek wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

26.10.2021
Zobacz więcej
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

System dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni. Oczekujemy, że Polska wdroży orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości - stwierdziła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że to było sedno dyskusji przywódców UE dotyczących Polski podczas zakończonego właśnie szczytu.

22.10.2021
Zobacz więcej
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka

Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw domowych, czyli do niemal 20 proc. – zaznacza minister Michał Kurtyka. - Ta pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej.

22.10.2021
Zobacz więcej
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek

Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki. Podział środków jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne – ogłosił w piątek minister edukacji i nauki. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie, które da MEiN większe uprawnienia do oceny jednostek naukowych.

22.10.2021
Zobacz więcej
Marcin Wiącek
Marcin Wiącek

Przy budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią nie będą stosowane ustawy chroniące takie wartości konstytucyjne, jak prawo do bezpiecznych warunków pracy, do ochrony życia i zdrowia, ochrony środowiska i prawo do informacji o nim - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

22.10.2021
Zobacz więcej
Marek Balicki
Marek Balicki

Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.

20.10.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Fundusze hurtowo kupują mieszkania - rząd zastanawia się nad interwencją

Zagraniczne fundusze mieszkaniowe wykupują od deweloperów na pniu całe osiedla. Hurtowy zakup tysiąca mieszkań w stolicy nikogo już nie dziwi. Nowe mieszkania stają się powoli towarem deficytowym, a ich wybór dla przeciętnego Polaka jest coraz mniejszy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zastanawia się więc nad wprowadzeniem przepisów w tym zakresie. Póki co, bacznie przygląda się rynkowi.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga taktu i powściągliwości w okazywaniu osobistego stosunku do stron i uczestników postępowania oraz sądu. W pismach procesowych nie wolno używać słów wulgarnych ani żartować, gdyż narusza do zasady etyczne - orzekła w postanowieniu Izba Dyscyplinarna SN i utrzymała karę finansową w mocy.
Polski Trybunał Konstytucyjny może orzec, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest sprzeczna z konstytucją, ale nie może w ten sposób zakazać sędziom powoływania się na nią przy ocenie statusu innych sędziów. Bo od lat orzecznictwo tego Trybunału uznaje, że prawidłowość powołania sędziego jest elementem objętym wymaganiami z artykułu 6 Konwencji - twierdzi prof. Lech Garlicki.
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że chce zlikwidować staż podyplomowy dla lekarzy, by szybciej trafili oni na rynek. To jednak oznacza, że nie będzie musiało finansować praktycznej nauki zawodu. Problem w tym, że na oszczędnościach w budżecie stracą i pacjenci, i młodzi lekarze. W środę pod petycją w sprawie pozostawienia stażu, bo studia są zbyt teoretyczne, podpisało się już ponad 5 tys. osób.
Krajowa Informacja Skarbowa komplikuje rozliczenia spółek nieruchomościowych. Problemy mają zwłaszcza te podmioty, które mają łamany rok podatkowy. Nie wiadomo bowiem, czy sprawozdania o strukturze właścicielskiej składać teraz, czy dopiero w 2022 roku. Doradcy podatkowi twierdzą, że fiskus pomija przepis przejściowy i myli realizację obowiązków płatnika z obowiązkiem raportowania struktury.
Projektowane emerytury stażowe będą nie tylko niekompatybilne z obecnym system emerytalnym, ale także nie uwzględnią środków z tzw. suwaka. W efekcie przy ustalaniu wysokości takiej emerytury nie będą brane pod uwagę fundusze, jakie przyszły emeryt zgromadził przez lata na swoim rachunku w OFE. W tej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem niż emerytura stażowa może okazać się świadczenie przedemerytalne.
Porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, którego akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce, nie stanowi źródła prawa pracy jako nie oparte na ustawie - to najnowsza uchwała podjęta przez Izęa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów przy jednym zdaniu odrębnym.
Polecamy książki

Ogólnopolskie zajęcia dodatkowe, egzamin próbny - aplikanci adwokaccy chcą zmian

Prawnicy Strefa aplikanta
Zorganizowanie ogólnopolskich zajęć dodatkowych, zajęcia z przemówień sądowych i wystąpień publicznych, rozwijanie umiejętności miękkich i tych związanych z prowadzeniem kancelarii. W końcu weryfikacja wiedzy tuż przed egzaminem zawodowym i na podobnej zasadzie - to zmiany, które w ocenie aplikantów adwokackich powinny zostać wprowadzone w szkoleniach aplikanckich.

Izba Dyscyplinarna podtrzymuje karę dla radcy, który specyficznie żartuje

Prawo karne Prawnicy
Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga taktu i powściągliwości w okazywaniu osobistego stosunku do stron i uczestników postępowania oraz sądu. W pismach procesowych nie wolno używać słów wulgarnych ani żartować, gdyż narusza do zasady etyczne - orzekła w postanowieniu Izba Dyscyplinarna SN i utrzymała karę finansową w mocy.

TSUE: Milion euro kary dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary w wysokości 1 mln euro dziennie - poinformował w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kara naliczana będzie od daty doręczenia postanowienia.

Spółki nieruchomościowe nie wiedzą, kiedy mają złożyć sprawozdania

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Krajowa Informacja Skarbowa komplikuje rozliczenia spółek nieruchomościowych. Problemy mają zwłaszcza te podmioty, które mają łamany rok podatkowy. Nie wiadomo bowiem, czy sprawozdania o strukturze właścicielskiej składać teraz, czy dopiero w 2022 roku. Doradcy podatkowi twierdzą, że fiskus pomija przepis przejściowy i myli realizację obowiązków płatnika z obowiązkiem raportowania struktury.

W obawie przed podatkiem minimalnym, firmy będą ciąć zatrudnienie

CIT Doradca podatkowy Polski Ład
W środę rozpoczyna się posiedzenie, na którym Senat będzie zajmował się podatkową częścią Polskiego Ładu. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie od stycznia 2022 roku minimalnego podatku dochodowego. Zapłacą go firmy, które mają zbyt niską rentowność. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorcy, by uniknąć dodatkowej daniny, będą próbować ograniczać zatrudnienie.

Dodatkowe obligacje i zysk NBP sfinansują obronę państwa

Finanse publiczne Administracja publiczna
Rząd chce stworzyć specjalny Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie działał przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Pojawią się m.in. specjalne obligacje na finansowanie wojska. Na cele wojskowe przeznaczony będzie także zysk wypracowany przez Narodowy Bank Polski. Takie m.in. zmiany ma zawierać projektowana ustawa o obronie ojczyzny.

Emerytura stażowa pozbawi zainteresowanych oszczędności zgromadzonych w OFE

Domowe finanse Emerytury i renty
Projektowane emerytury stażowe będą nie tylko niekompatybilne z obecnym system emerytalnym, ale także nie uwzględnią środków z tzw. suwaka. W efekcie przy ustalaniu wysokości takiej emerytury nie będą brane pod uwagę fundusze, jakie przyszły emeryt zgromadził przez lata na swoim rachunku w OFE. W tej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem niż emerytura stażowa może okazać się świadczenie przedemerytalne.

SN: Porozumienie ze związkami zawodowymi nie było źródłem prawa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, którego akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce, nie stanowi źródła prawa pracy jako nie oparte na ustawie - to najnowsza uchwała podjęta przez Izęa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów przy jednym zdaniu odrębnym.

Dokumenty wrzucone bez pokwitowania do skrzynki to problem urzędu, nie obywatela

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Nie wszyscy ubiegający się o pomoc finansową z tarcz antykryzysowych ją otrzymali. ZUS twierdzi, że nie dostał od nich wniosków i wydał decyzje odmowne. Tymczasem osoby te konsekwentnie wskazują, że wrzuciły wnioski do skrzynki, ale z uwagi na tę formę, nie mają pokwitowania. Zdaniem prawników ryzyko takiego składania pism obciąża urząd, a nie obywatela.

Fundusze hurtowo kupują mieszkania - rząd zastanawia się nad interwencją

Rynek i konsument Nieruchomości
Zagraniczne fundusze mieszkaniowe wykupują od deweloperów na pniu całe osiedla. Hurtowy zakup tysiąca mieszkań w stolicy nikogo już nie dziwi. Nowe mieszkania stają się powoli towarem deficytowym, a ich wybór dla przeciętnego Polaka jest coraz mniejszy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zastanawia się więc nad wprowadzeniem przepisów w tym zakresie. Póki co, bacznie przygląda się rynkowi.

Pandemia się rozpędza, a przepisy o kontroli szczepień w szufladzie

Rynek Koronawirus szczepienia
Przedsiębiorcy nie są gotowi na czwartą falę pandemii koronawirusa. Podstawowym problemem jest brak regulacji, które pozwalałyby na weryfikację, którzy pracownicy są zaszczepieni, a którzy nie. Rząd przygotował projekt, ale prace nad nim utknęły. A dotychczasowe ograniczenia związane z pandemią obowiązują tylko do 31 października. Projektu, który przedłużałby je na kolejne miesiące, na razie brak.

Obostrzenia covidowe będą przedłużone do końca listopada

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Dotychczasowe ograniczenia związane z pandemią obowiązują do końca października. Ale z opublikowanych na stronie RCL założeń wynika, że z niewielkimi zmianami będą one przedłużone na następny miesiąc. Rząd chce m.in. przywrócić obowiązek noszenia maseczek na uczelniach. Maseczki nie będą jednak obowiązkowe w trakcie konkursu na aplikację kuratorską.

Projekt - wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wójt, skarbnik gminy oraz radny będzie mógł zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis pojawił się w projekcie ustawy o OSP. Niewykluczone, że zostanie jeszcze rozszerzony. Budzi to jednak zastrzeżenia.

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

Administracja publiczna
W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Rządowy projekt - m.in. dodatki do emerytur dla strażaków ochotników

Samorząd terytorialny
Wprowadzenie dodatku do emerytur dla strażaków ochotników, a także ratowników górskich, uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin – zakłada m.in. przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Projekt krytykuje Związek Główny OSP RP, zastrzeżenia mają także eksperci.

Na braku stażu zaoszczędzi budżet, stracą pacjenci i młodzi lekarze

Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że chce zlikwidować staż podyplomowy dla lekarzy, by szybciej trafili oni na rynek. To jednak oznacza, że nie będzie musiało finansować praktycznej nauki zawodu. Problem w tym, że na oszczędnościach w budżecie stracą i pacjenci, i młodzi lekarze. W środę pod petycją w sprawie pozostawienia stażu, bo studia są zbyt teoretyczne, podpisało się już ponad 5 tys. osób.

Z braku ustawy Polska może być wykluczona z badań klinicznych

Farmacja
​Organizacje reprezentujące branżę farmaceutyczną są zaniepokojone przedłużaniem się prac nad ustawą o badaniach klinicznych. Alarmują, że dalsza zwłoka może oznaczać paraliż w sektorze badań klinicznych, skutkujący brakiem możliwości udziału w tych badaniach polskich pacjentów oraz wymiernymi stratami dla sektora i ośrodków badawczych.

Fundusz Medyczny zamiast pomagać, szkodzi pacjentom

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W przyszłym roku, zgodnie z projektem ustawy budżetowej, do pacjentów i szpitali ma trafić 2,2 mld złotych z Funduszu Medycznego. Nie oznacza to jednak, że tak się stanie. W tym roku wydano zaledwie ok. 200 mln zł, choć planowano 1,8 mld zł. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że te pieniądze nie przepadną. Eksperci podkreślają, że gdyby trafiły do NFZ, pacjenci by z nich skorzystali. Tymczasem czekają „zamrożone”, choć potrzeby ochrony zdrowia są ogromne.

MEiN: Godziny ponadwymiarowe niesprawiedliwe, więc będzie ich mniej

Kadry w oświacie Prawo pracy
Cztery dodatkowe godziny pensum, osiem godzin rejestrowanych i zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych - to plan ministerstwa na zmiany w Karcie Nauczyciela. Poza dużo poważniejszymi konsekwencjami tej zmiany, jak możliwe cięcia nawet 40 tys. etatów, ograniczy ona liczbę godzin ponadwymiarowych. Zdaniem MEiN, będzie to sprawiedliwe, bo nie wszyscy nauczyciele mieli takie godziny.

Rusza pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, rozpoczyna pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny. Zaproszenie do udziału w pilotażu kierowane jest do powiatów.

"Historia i teraźniejszość" nie przedłuży uczniom lekcji, bo ograniczone zostaną inne

Szkoła i uczeń
Szczegóły przedmiotu "Historia i teraźniejszość", który będzie nauczany w szkołach, są dopracowywane – mówił minister Przemysław Czarnek. Uspokoił, że uczniowie nie będą spędzać więcej czasu w szkołach - po prostu nowy przedmiot zastąpi treści nauczane na innych przedmiotach - np. część starożytności i średniowiecza.

Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Władze chcą realizować swój ambitny plan zwiększenia liczebności armii - po wdrożeniu zapowiadanych w przedstawionym właśnie projekcie ustawy o obronie ojczyzny zmian, polska armia ma liczebnością przewyższać armię niemiecką i - najliczniejszą obecnie w UE - armię francuską. Jednym z pomysłów przyciągnięcia do niej chętnych, ma być system przywilejów dla studentów.

Maseczki obowiązkowe na uczelniach w czasie przerw

Z opublikowanych w środę wieczorem założeń do nowelizacji przepisów o obostrzeniach związanych z epidemią wynika, że dotychczasowe zasady mają zostać utrzymane do końca listopada. Rząd chce jednak przywrócić obowiązek noszenia maseczek na uczelniach. Maseczki nie będą jednak obowiązkowe w trakcie konkursu na aplikację kuratorską.

"Squid Game", czyli wyścig szczurów w nauce i szkolnictwie wyższym

Szkolnictwo wyższe
W popularnym serialu Netflixa „Squid Game” bogacze proponują zdesperowanym ludziom zabawę. Zwycięzca zgarnie fortunę, pozostali zaś zostaną wyeliminowani. Jak się okazuje, eliminacja następuje poprzez odebranie życia. Słabsi nie mogą się utrzymać - zostają pozbawieni życia. Uczestnicy muszą ze sobą konkurować o wygraną. Stawka tej gry jest niezwykle wysoka. Najwyższa.

Sąd uchylił decyzję wojewody - Marsz Niepodległości pod znakiem zapytania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił odwołanie ratusza i uchylił decyzję wojewody mazowieckiego w sprawie Marszu Niepodległości, że marsz ten znów będzie zgromadzeniem cyklicznym. O tym, że w tym roku zgromadzenie traci taki status, zapomnieli organizatorzy. Nawet jeżeli marsz się odbędzie, to - zgodnie z obowiązującymi przepisami - maksymalna liczba uczestników powinna wynosić 150 osób.

Urząd chce pomóc w tworzeniu dobrych kodeksów RODO

Prawo gospodarcze RODO
Środowiska inicjujące prace nad projektami kodeksów postępowania w zakresie RODO popełniają błędy, które często wpływają na wydłużenie procedury zatwierdzenia kodeksu, zawieszenie prac nad projektem, a nawet całkowite zaniechanie przygotowania takiego dokumentu - stwierdza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I doradza, jak to zrobić dobrze.

UOKiK sprawdza opłaty pobierane przez dostawców posiłków

Rynek i konsument
Opłaty za zamówienia wyższe od tych, o których klienci byli informowani przed złożeniem zamówienia, to powód podjęcia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wobec firmy obsługującej aplikację Glovo oraz postępowania wyjaśniającego wobec Uber Eats.