Marcin Wiącek
Marcin Wiącek
Do czasu wykonania wyroku TSUE, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, Izba Dyscyplinarna SN powinna zawiesić swoją działalność
Ryszard Piotrowski
Ryszard Piotrowski
To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości zależeć będzie od tego, czy TSUE i Komisja Europejska twardo zareagują
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Pytamy, jak Polska wykonuje orzeczenia TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej. Komisja nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. Rusza akcja Weź paragon
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny
Sprawdzimy, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski
Będzie zakaz zbliżania się do samej ofiary przemocy, a nie tylko do miejsca jej zamieszkania, zakaz wstępu do określonych miejsc oraz zakaz komunikacji z ofiarą
Marcin Wiącek
Marcin Wiącek

Do czasu wykonania wyroku TSUE, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, Izba Dyscyplinarna SN powinna zawiesić swoją działalność - powiedział w środę prof. Marcin Wiącek. Moim zdaniem, i to deklarowałem też podczas posiedzenia Senatu, należy podjąć pilne kroki w celu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca - dodał.

21.07.2021
Zobacz więcej
Ryszard Piotrowski
Ryszard Piotrowski

To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów i postanowienie nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej zależeć będzie do tego, czy TSUE i Komisja Europejska twardo zareagują w tej sprawie - mówi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

20.07.2021
Zobacz więcej
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Dziś wysłaliśmy do Polski pismo z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonuje decyzję o środkach tymczasowych i niedawne orzeczenie TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej. Komisja nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z Traktatów - napisała Ursula von der Leyen we wtorek na Twitterze.

20.07.2021
Zobacz więcej
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński

Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

20.07.2021
Zobacz więcej
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji - zapowiedział prezes Tomasz Chróstny

20.07.2021
Zobacz więcej
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski

Zakaz zbliżania się do samej ofiary przemocy, a nie tylko do miejsca jej zamieszkania, zakaz wstępu do określonych miejsc oraz zakaz komunikacji z ofiarą - takie m.in. nowe przepisy antyprzemocowych - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

20.07.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Kamery w szpitalach: większe bezpieczeństwo, mniej intymności pacjenta

Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy o monitoringu w placówkach leczniczych. Chce, by kierownik placówki decydował, gdzie umieścić kamery, o ile są niezbędne w procesie leczenia lub dla bezpieczeństwa pacjentów. Może on uznać, że są konieczne także w toalecie – ostrzega część prawników. Inni wskazują, że to krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że placówki będą stosować RODO.

Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki. Dlatego osoba, która spełnia warunki do przyznania tego świadczenia i chce je otrzymać, powinna złożyć wniosek o zawieszenie prawa do emerytury. Będzie to skutkować wstrzymaniem jej wypłaty, a więc wyeliminowaniem negatywnej przesłanki. Organ powinien informować o istnieniu takiej możliwości. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Do tej pory Polacy chorowali na raka nieco rzadziej, niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Nasi pacjenci są jednak zbyt późno leczeni i dlatego mamy dużo wyższą śmiertelność. Cała nadzieja w profilaktyce, szczególnie dotyczącej zapobiegania nowotworom, ale została ona w naszym kraju praktycznie zmarginalizowana – zauważa Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
Sezon wakacyjny w pełni, stąd wiele osób pracujących w gastronomii (i nie tylko) zadaje sobie pytanie, czy otrzymywane przez nich napiwki podlegają opodatkowaniu. Tu odpowiedź jest jednoznaczna – tak, podlegają. Pytanie, kto i w jakim momencie ma wykazać taki przychód. Nie ma tu jednak jednej odpowiedzi – wszystko zależy bowiem od formy otrzymania napiwku.
Zaplanowane na 1 sierpnia obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą kolejną okazją do eksponowania symboli związanych z tym wydarzeniem - w tym Znaku Polski Walczącej. Z tym ostatnim trzeba jednak uważać, bo jest to symbol chroniony ustawą, a jego znieważenie to wykroczenie zagrożone grzywną.
Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Europie wykryto fałszerstwa takich produktów jak tuńczyka w Belgii, ziaren słonecznika i rzepaku - w Hiszpanii, lodów i sorbetów - we Francji. A w Polsce kaszy gryczanej bezglutenowej, która zawierała gluten mogący zaszkodzić zdrowiu osób uczulonych na ten produkt. Unia zaostrza przepisy i kontrole międzynarodowe. Projektowana zmiana dyrektywy ma sprawić, że łatwiej będzie walczyć z oszustami.
W sporze o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie zabytkowego samochodu, kwestie związane z procedurami przewidzianymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie są kluczowe. Istotne jest natomiast ustalenie tego, jaką kwotę powinien uzyskać poszkodowany, by móc przywrócić rzecz do stanu sprzed zdarzenia - orzekł Sąd Rejonowy w Oleśnie.
Polecamy książki

Cztery listy I Prezes SN w sprawie wyroków TSUE. Prezydent: będą zmiany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska wysłała pisma o podobnej treści do: prezydenta, premiera, marszałek Sejmu oraz marszałka Senatu. Zwróciła w nich uwagę na potrzebę reakcji na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i pogłębiający się paraliż postępowań w Izbie Dyscyplinarnej SN. Prezydent odpowiada, że "wszystko wskazuje na to, że będą potrzebne zmiany ustawodawcze".

Fikcja doręczenia nadal obowiązuje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Przepis przewidujący doręczanie pism procesowych przez komornika obowiązuje już od ponad półtora roku, jednak wciąż wywołuje wiele wątpliwości w praktyce. Większość sędziów zdaje się traktować wprowadzoną regulację zbyt restrykcyjnie, co niejednokrotnie pozbawia wierzycieli możliwości dochodzenia ich roszczeń na drodze sądowej - pisze adwokat Anna Pioch.

SN: Stan spoczynku sędziego z dniem prawomocności uchwały KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Praktyka wskazywania przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale konkretnej daty przejścia sędziego w stan spoczynku jest niewłaściwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchylił kolejną uchwałę Rady. Sąd podkreślił, że przejście sędziego w stan spoczynku następuje z dniem prawomocności uchwały KRS i mają na to wpływ okoliczności, których Rada nie jest w stanie przewidzieć w chwili jej podejmowania.

Od napiwków też trzeba zapłacić podatek

Domowe finanse PIT Rachunkowość
Sezon wakacyjny w pełni, stąd wiele osób pracujących w gastronomii (i nie tylko) zadaje sobie pytanie, czy otrzymywane przez nich napiwki podlegają opodatkowaniu. Tu odpowiedź jest jednoznaczna – tak, podlegają. Pytanie, kto i w jakim momencie ma wykazać taki przychód. Nie ma tu jednak jednej odpowiedzi – wszystko zależy bowiem od formy otrzymania napiwku.

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Ordynacja Rachunkowość Compliance
Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Za zatrudnianie na czarno zapłaci pracodawca, nie pracownik

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Finansów szykuje nową oręż do walki z szarą strefą. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zasadę, że firma zatrudniająca na czarno, będzie musiała doliczać do swojego przychodu wynagrodzenia zapłacone "pod stołem". Nieuczciwy pracodawca zapłaci też z własnej kieszeni zaległy podatek pracownika i jego składki na ubezpieczenie. Może się jednak zdarzyć, że takie same skutki będzie miało też przekwalifikowanie przez ZUS np. umowy o dzieło na umowę o pracę.

WSA: Zawieszenie emerytury wystarczy, by pobierać świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki. Dlatego osoba, która spełnia warunki do przyznania tego świadczenia i chce je otrzymać, powinna złożyć wniosek o zawieszenie prawa do emerytury. Będzie to skutkować wstrzymaniem jej wypłaty, a więc wyeliminowaniem negatywnej przesłanki. Organ powinien informować o istnieniu takiej możliwości. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Zleceniobiorca też ma prawo do świadczeń z ZUS

Prawo cywilne BHP
Jeśli zleceniodawca angażuje zleceniobiorcę, musi go objąć obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi i zdrowotnymi oraz opłacić za to składki w ZUS. Prawo do świadczeń za wypadek przy pracy zleceniobiorca ma już od pierwszego dnia zgłoszenia w ZUS.

Będzie dodatkowe wsparcie dla firm z branż mocno dotkniętych skutkami COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Jedno, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - taką pomoc mają otrzymać firmy szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

Dopisek w "upadłości"na liście stygmatyzuje konsumenta

Wymiar sprawiedliwości RODO
Banki ani inne instytucje nie mogą kierować do osób, które ogłosiły upadłość konsumencką, korespondencji z dopiskiem - po imieniu i nazwisku - „w upadłości". Niestety, niektóre to robią. Tymczasem używanie takiego dopisku wobec konsumenta może naruszać jego prywatność, stygmatyzować go i powodować trudności - np. w znalezieniu pracy.

WSA: Sąd przeciwdziała zmianom klimatycznym i odmawia wycięcia lasu

Środowisko Wymiar sprawiedliwości
W interesie publicznym jest zachowanie i ochrona funkcji lasu. Właściciel, choćby dotknięty klęską suszy, która nie nosi znamion klęski żywiołowej, nie może zatem wyciąć należącego do niego lasu by powiększyć areał uprawny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Rząd przyją ustawę lepiej chroniącą dostawców produktów rolnych

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W piątek późnym popołudniem rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Definiuje on 16 nieuczciwych praktyk handlowych wobec dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Polski Ład zachwieje finansami samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT
Przeszło 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – tyle stracą jednostki samorządu terytorialnego na zaproponowanych w Polskim Ładzie zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych. To głównie z ich budżetów zostaną zrealizowane obietnice korzystnych zmian w PIT. Budżet państwa też ma ponieść stratę, ale o 60 miliardów złotych mniejszą.

NIK: Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych wciąż nieskuteczna

Środowisko
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valeriy Patskan i prezes słowackiego Najwyższego Urzędu Kontrolnego (NKU) Karol Mitrík podpiszą dziś w Rzeszowie wspólny raport po kontroli dotyczącej transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych.

SN: Szkoły, przedszkola i straż miejska straciły pieniądze z powodu błędu gminy Ząbki

Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Jednostki organizacyjne gminy muszą same zakładać rachunki bankowe dla prowadzenia działalności i gmina nie powinna za nie podpisywać w tym celu umowy z bankami - wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Dlatego, że w razie upadku banku jej jednostki - szkoły i przedszkola - nie dostaną od Bankowego Funduszu zwrotu depozytów nawet w minimalnej części gwarantowanej.

Kamery w szpitalach: większe bezpieczeństwo, mniej intymności pacjenta

Pacjent RODO
Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy o monitoringu w placówkach leczniczych. Chce, by kierownik placówki decydował, gdzie umieścić kamery, o ile są niezbędne w procesie leczenia lub dla bezpieczeństwa pacjentów. Może on uznać, że są konieczne także w toalecie – ostrzega część prawników. Inni wskazują, że to krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że placówki będą stosować RODO.

W Polskę ruszą mobilne punkty szczepień

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd w końcu podjął konkretne decyzje w sprawie zwiększenia działań zachęcających Polaków do szczepień przeciwko Covid 19. Po pierwsze w Polskę ruszą mobilne punkty szczepień, które dotrą do najbardziej odległych i źle skomunikowanych miejscowości. Od września w szkołach ruszą działania edukacyjne - będą nie tylko lekcje dla uczniów, ale też webinary i szkolenia dla rodziców.

Lekarze potrzebują asystentów, najpilniej - chirurdzy

Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.

Podyplomowe studia dla nauczycieli etyki - MEiN nie zdradzi, ile na nie wyda

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zleci ośmiu uczelniom prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli etyki. Na liście są przede wszystkim uczelnie w mniejszym lub większym stopniu powiązane z kościołem: KUL, uczelnia o.Rydzyka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, UKSW. Na liście znalazło się też Collegium Intermarium w Warszawie, nowa uczelnia założona z inicjatywy Ordo Iuris.

ZNP: Chcemy bezpiecznych warunków dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły

Kadry w oświacie
Oczekujemy od rządu kompleksowego programu bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym, konkretnych rozwiązań dotyczących całej społeczności oświatowej: uczniów, rodziców i nauczycieli. To postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego po konferencji, na której zapowiedziano działania promujące szczepienia przeciwko Covid-19 prowadzone w szkołach.

Ostatni dzień na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Zarządzanie oświatą
Piątek, 30 lipca to ostatni dzień na doniesienie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Kandydaci mają na to czas do godziny 15:00. Trzeba to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Sejmowe komisje za pakietem wolności akademickiej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która - według resortu nauki - ma wprowadzać zmiany gwarantujące nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych, został poparty przez sejmową Komisję Edukacji i Nauki.

We wrześniu kolejne zmiany na liście czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe
Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.

Sejm uchwalił ustawę o akademiach nauk stosowanych i kształceniu nauczycieli

Szkolnictwo wyższe
Sejm uchwalił nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Zakłada ona nadanie części uczelni zawodowych miana "akademii nauk stosowanych". Uczelnie, które spełniać będą określone kryteria, łatwiej będą mogły też prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Fałszywe lody, boczek i tuńczyk - Unia ma sposób na oszustów

Rynek i konsument
Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Europie wykryto fałszerstwa takich produktów jak tuńczyka w Belgii, ziaren słonecznika i rzepaku - w Hiszpanii, lodów i sorbetów - we Francji. A w Polsce kaszy gryczanej bezglutenowej, która zawierała gluten mogący zaszkodzić zdrowiu osób uczulonych na ten produkt. Unia zaostrza przepisy i kontrole międzynarodowe. Projektowana zmiana dyrektywy ma sprawić, że łatwiej będzie walczyć z oszustami.

Sąd: Ubezpieczyciel nie odpowiada, jeśli konieczność uśpienia konia wynikała z nieszczęśliwego wypadku

Koń ważący ponad 500 kilogramów był trzymany przez pracownika powodów, gdy nagle zerwał się. Zwierzę wskoczyło na padok innego konia i wyrządziło mu szkodę. Poszkodowane zwierzę zostało uśpione. Powodowie nie mogą domagać się zapłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, skoro ani oni, ani osoba trzecia nie ponoszą winy za zaistniałe zdarzenie – orzekł Sąd Rejonowy w Zgierzu.

Sąd naruszył prawo oskarżonego do obrony. Rzecznik składa kasację

Wymiar sprawiedliwości
Kierowcę samochodu ukarano grzywną za zaparkowanie na chodniku, na wysokości przejścia dla pieszych. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na jego korzyść. Okazało się bowiem, że obwiniony nie mógł osobiście bronić się przed sądem.