Maciej Taborowski
Maciej Taborowski
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w UE proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności
Jerzy Ochmański
Jerzy Ochmański
Nie ma sporu o wychodzenie organów UE poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy.
Marlena Maląg
Marlena Maląg
Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością, zakładamy też możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
Lech Garlicki
Lech Garlicki
Próba umieszczenia przez rząd „swojego” sędziego w ETPC, by zadbał o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić.
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Ten proces nie dotyczył mojej osoby, ale dotyczył metod stosowanych w różnych sądach wobec różnych sędziów walczących o praworządność.
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk
Dwukrotne ukaranie obywatela za to samo przekroczenie prędkości na drodze jest naruszeniem zasady "powagi rzeczy osądzonej".
Maciej Taborowski
Maciej Taborowski

Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.

23.03.2023
Zobacz więcej
Jerzy Ochmański
Jerzy Ochmański

Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać wszechwładzą ustawodawcy. Tak twierdzi prof. Jerzy Ochmański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, komentując skargę do TSUE na antyunijne wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

17.03.2023
Zobacz więcej
Marlena Maląg
Marlena Maląg

Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Pojawi się 1 stycznia 2024 r. Wśród tematów omawianych na spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

16.03.2023
Zobacz więcej
Lech Garlicki
Lech Garlicki

Impas w procedurze wyłonienia polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to niebezpieczne zjawisko. Ale próba umieszczenia tam przez rząd „swojego” sędziego, by zadbał on o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić Polsce – twierdzi prof. Lech Garlicki, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

15.03.2023
Zobacz więcej
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek

Ten proces nie dotyczył mojej osoby, ale dotyczył metod. Te metody są stosowane w różnych sądach wobec różnych sędziów. (…) Jest wielu sędziów walczących o praworządność, którzy są anonimowi. Myślę, że ten proces da im wiatru w żagle, tzn. pokaże, że nie można bezkarnie przerzucać sędziego między wydziałami tylko dla szykany, że nie można stosować wielu metod, o których dzisiaj sąd wspomniał – mówił sędzia Żurek po ogłoszeniu wyroku.

15.03.2023
Zobacz więcej
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Zakaz adwokackiej "reklamy" do likwidacji, ale będą etyczne ograniczenia

Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.

Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu głosi, że zgodne z konstytucją są zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA.
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.
Getin Noble Bank zaczął wypowiadać umowy kredytowe frankowiczom. Pisma otrzymują także osoby, którym sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu ich powództwa. Kredytobiorcy zastanawiają się więc, czy jest sens zabiegać o zabezpieczenie, skoro i tak bank ich nie honoruje. Prawnicy nie mają wątpliwości, że tak. Nie jest to kosztowne, a dzięki zabezpieczeniu kredytobiorcy nie muszą spłacać rat. Zupełnie inaczej uważa Związek Banków Polskich oraz część sądów.
Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem ekspertów, choć zmiany to dobry krok, ale mają charakter pudrowania problemu. Rejestr wymaga gruntowej przebudowy, aby ujmował „szarą strefę” w polityce i administracji.
Do tej pory konsumenci korzystający z usług cyfrowych w przeważającej mierze nie mieli skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby im efektywnie dochodzić roszczeń w przypadku nienależytego wykonania umowy. Jest jednak szansa, że sytuacja ulegnie poprawie po implementacji przepisów unijnej dyrektywy cyfrowej, choć nadal są kwestie wymagające dopracowania.
Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.
Polecamy książki

Zmiana przepisów pozwoli także ojcom odraczać aplikacje

Prawnicy Strefa aplikanta
Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - skarżyli się młodzi prawnicy, a Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w resorcie sprawiedliwości. Ministerstwo się z tym zgadza i zapowiada, że niezwłocznie podejmie prace legislacyjne nad zmianą tych przepisów prawa.

Do TK wpłynęło stanowisko szefa rządu w sprawie noweli o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości
Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu głosi, że zgodne z konstytucją są zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA.

Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.

Urzędy zwróciły już ponad 10 mld zł podatku

Finanse publiczne Domowe finanse PIT
Podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To 4 mln 603 tys. deklaracji PIT-37, 192 tys. deklaracji PIT-28, 92 tys. deklaracji PIT-38, 103 tys. deklaracji PIT-36, 6 tys. oświadczeń PIT-OP oraz 5 tys. deklaracji PIT-DZ - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Urzędy skarbowe zwróciły podatnikom już łącznie ponad 10 mld zł podatku – podał resort w komunikacie.

Nie ma podatku od niezapłaconych faktur

CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Resort finansów zwraca uwagę, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Rozwiązanie to przysługuje w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

Rodzic 4-latka nie pojedzie w delegację, ale w supermarkecie będzie pracował po 12 godzin

Prawo pracy Prawo unijne
Rodzice dzieci powyżej 4. roku życia będą mogli nadal, bez swojej zgody, być zatrudniani w rozkładach czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w systemach równoważnych, w systemie skróconego tygodnia pracy oraz w systemie pracy weekendowej pracować po 12 czy 16 godzin, ale będą mogli zdecydować, czy chcą pracować w nadgodzinach, porze nocnej i delegacjach, dopóki dziecko nie skończy 8 roku życia.

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.

Pracownik przyłapany na niewłaściwym wykorzystywaniu L4 może być ukarany

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pojedyncze kontrole zwolnień lekarskich zyskują na popularności. Wpływa na to rekordowa liczba wystawionych w 2022 roku L4 czy łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do zwolnień za pośrednictwem teleporad. Nie bez znaczenia pozostaje też inflacja oraz kryzys energetyczny, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności i kontrolowania pracowników na L4, co do których zachodzi podejrzenie nadużyć.

Frankowiczom opłaca się zabezpieczyć roszczenia, nawet gdy Getin Noble Bank ich nie honoruje

Banki Kredyty frankowe
Getin Noble Bank zaczął wypowiadać umowy kredytowe frankowiczom. Pisma otrzymują także osoby, którym sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu ich powództwa. Kredytobiorcy zastanawiają się więc, czy jest sens zabiegać o zabezpieczenie, skoro i tak bank ich nie honoruje. Prawnicy nie mają wątpliwości, że tak. Nie jest to kosztowne, a dzięki zabezpieczeniu kredytobiorcy nie muszą spłacać rat. Zupełnie inaczej uważa Związek Banków Polskich oraz część sądów.

Rzeczkowska: Resort pracuje nad prawnym rozwiązaniem kwestii kredytów hipotecznych w CHF

Rynek i konsument Banki Kredyty
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg powiedziała, że Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Podkreśliła, że ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

Bon turystyczny można pobrać tylko do 31 marca 2023 r.

Domowe finanse
To już ostatnie dni, kiedy z PUE ZUS można pobrać bon turystyczny. Ostateczny termin upłynie 31 marca 2023 r., ale można nim opłacić zaliczkę np. na tegoroczne wakacje. Ważne, aby płatność nastąpiła przed 31 marca, czyli dniem, w którym upływa termin obowiązywania programu. Z danych ZUS wynika, że płatności bonem dokonano już ponad 5 mln razy.

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem ekspertów, choć zmiany to dobry krok, ale mają charakter pudrowania problemu. Rejestr wymaga gruntowej przebudowy, aby ujmował „szarą strefę” w polityce i administracji.

Skarbnicy metropolii proponują rozwiązania, które poprawią finanse JST

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT, zmniejszenie wysokości wpłat na Janosikowe, zmiana mechanizmu ustalania subwencji oświatowej, wyeliminowanie niektórych dysfunkcji części rozwojowej subwencji w związku z dyskryminowaniem części JST w zasadach podziału środków pochodzących z budżetu państwa. Takie zmiany w finansach samorządowych proponują skarbnicy metropolii polskich.

Sądy administracyjne na razie nie chcą podważać konstytucyjności umarzania postępowań w toku

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która była podstawą do umarzania postępowań niezakończonych ostateczną decyzją, wciąż wzbudza wątpliwości. Wojewódzkie sądy administracyjne nie kwestionują na razie konstytucyjności regulacji - choć skargę w tej sprawie ponad rok temu złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Z kolei NSA, do którego już trafiają skargi kasacyjne, zaczął zawieszać postępowania w oczekiwaniu na decyzję TK.

Loteria Profilaktyka 40 Plus nie wywołała pospolitego ruszenia na badania

Pacjent Opieka zdrowotna
Loteria, która ma zachęcać do programu Profilaktyka 40 Plus, nie przyniosła spektakularnych wyników. W ciągu miesiąca przebadało się zaledwie około 8 tys. jej uczestników. To problem dla Ministerstwa Zdrowia, któremu nie udaje się skutecznie zachęcić 40-latków i starszych do badań. Problemem może być nie brak chęci pacjentów, ale możliwości, by badania profilaktyczne w ogóle zrealizować.

Resort zdrowia wycofuje się z płacenia za lek na Covid-19; szpitale są w kropce

Pacjent Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Szpitale, które będą chciały kontynuować terapię pacjentów chorych na Covid-19 Remdesivirem, będą musiały pokryć część kosztu zakupu tego leku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie będzie dalej finansować zakupu ze środków publicznych. Szpitale sygnalizują, że leku już brakuje w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Oznacza to znacznie wyższe koszty leczenia pacjentów.

UOKiK postawił zarzuty poznańskiej spółce Polmediq

Pacjent Rynek i konsument
Spółka poprzez ulotki i stronę internetową zaprasza osoby w wieku 40-85 lat na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania na morfologię. Z ustaleń prezesa UOKiK wynika, że konsumenci nie są informowani o handlowym charakterze tego zaproszenia ani samych badań i mogą zostać wprowadzeni w błąd odnośnie stanu swojego zdrowia.

Więcej ponadwymiarowych godzin dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji rozważa zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w liceach - to postulat samorządowców motywowany zbyt dużą liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych w związku ze zwiększonym rocznikiem i kształceniem uczniów z Ukrainy. Jednak limit godzin ponadwymiarowych zostanie zniesiony póki co tylko na najbliższy rok szkolny.

MEiN chce odbiurokratyzować szkołę, ale z kryteriów oceniania nie zrezygnuje

Kadry w oświacie Prawo pracy
Resort edukacji po raz kolejny zapowiada ograniczenie biurokracji w szkołach, płonne są jednak raczej nadzieje, że jednym z elementów tego planu będzie uproszczenie procedury oceniania nauczycieli. Związkowcy chcą, by resort wycofał się z konieczności określania wartości punktowych dla każdego kryterium. MEiN wyklucza taką zmianę, choć chce pójść na pewne ustępstwa.

MEiN: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również, gdy nauczyciel jest na wycieczce szkolnej

Kadry w oświacie
Nie wszyscy nauczyciele dostają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w czasie, gdy opiekują się klasą podczas wycieczki szkolnej - alarmują posłowie. Resort edukacji uważa taką praktykę za nieprawidłową - nauczyciele powinni jego zdaniem otrzymywać pełne wynagrodzenie. Zapowiada też, że przygotuje przepisy doprecyzowujące te kwestie.

Wkrótce nowe akademie nauk stosowanych - szkoły w Głogowie i Nowym Targu zyskają nowy status

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia, które zmieni nazwy dwóch publicznych uczelni zawodowych: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Uzyskają status akademii nauk stosowanych, zastrzeżony dla uczelni spełniających określone wymagania.

Mniej prac dyplomowych podejrzanych o plagiat

Szkolnictwo wyższe
W 2022 roku za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) przebadano 323 966 prac dyplomowych. Próg alarmowy, ustalony domyślnie na poziom, gdy podobieństwo pracy do innego tekstu źródłowego jest większe niż 70 proc., przekroczyło niespełna 1,7 proc. badanych prac. Zaobserwowano więc spadek w ciągu trzech lat od uruchomienia systemu.

Coraz mniej publikacji naukowych, ale za to lepszych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Spada liczba publikacji naukowych: w 2021 roku opublikowano prawie 104 tys. prac naukowych, a to o 27 proc. mniej niż w roku 2017. Z raportu o stanie nauki w Polsce Ośrodka Przetwarzania Informacji wynika również, że rośnie z kolei liczba udzielonych patentów, a spada liczba zgłoszeń wynalazków w stosunku do poprzednich lat.

Dyrektywa cyfrowa ma poprawić sytuację konsumentów, ale konieczne są dalsze zmiany

Rynek i konsument Prawo unijne
Do tej pory konsumenci korzystający z usług cyfrowych w przeważającej mierze nie mieli skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby im efektywnie dochodzić roszczeń w przypadku nienależytego wykonania umowy. Jest jednak szansa, że sytuacja ulegnie poprawie po implementacji przepisów unijnej dyrektywy cyfrowej, choć nadal są kwestie wymagające dopracowania.

KNF zmienia zasady gromadzenia przez banki danych o nieruchomościach

Banki RODO Nieruchomości
Zmiany zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach przewiduje wydana właśnie nowelizacja Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacja dotyczy wszystkich banków, dla których udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie we własnych portfelach kredytowych przekracza 10 proc.

Wkrótce rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

Prawo pracy
Nadrzędnym celem wprowadzenia rozwiązań dotyczących urlopów rodzicielskich dla ojców jest przede wszystkim budowanie równości na rynku pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Nie ma jednak pewności, że będą one wdrażane w przedsiębiorstwach chętnie i sprawnie i dopiero czas pokaże, czy uda się osiągnąć zamierzony cel przez prawodawcę unijnego, a potem krajowego.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski