Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – wyroki Trybunału Sprawiedliwości są wiążące i wykonywane w każdym państwie członkowskim UE
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek
Prawo nie dopuszcza ani możliwości zakazu kwaterowania w domach studenckich osób niezaszczepionych, ani weryfikacji czy studenci są zaszczepieni
Marian Banaś
Marian Banaś
NIK krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania
Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf
Odmowa zasiadania w tych samych składach z sędziami powołanymi przez nową KRS jest dużą odwagą i zarazem stosowaniem prawa
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Przepisy dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych oraz praktyka Straży Granicznej nie powinny ograniczać prawa do obrony
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski
Propozycje protestujących medyków dotyczą m.in. trzykrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ich realizacja oznaczałaby wydatki na poziomie 100 mld zł
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa, niezależnie od tego, czy należy do większości czy do mniejszości - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I podkreśliła, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące i wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii.

15.09.2021
Zobacz więcej
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek

Prawo nie dopuszcza ani możliwości zakazu kwaterowania w domach studenckich osób niezaszczepionych, ani weryfikacji czy studenci są zaszczepieni - odpisał Rzecznikowi minister Przemysław Czarnek. - Wobec tego wydaje się niezasadne, aby uczelnie wymagały od studentów poddania się szczepieniom czy przedstawiania informacji o tym - dodał.

15.09.2021
Zobacz więcej
Marian Banaś
Marian Banaś

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania - stwierdził w środę w Sejmie prezes Marian Banaś.

15.09.2021
Zobacz więcej
Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf

Odmowa zasiadania w tych samych składach z sędziami powołanymi przez nową KRS jest dużą odwagą i zarazem stosowaniem prawa - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, była I prezes Sądu Najwyższego.

15.09.2021
Zobacz więcej
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati

Przepisy dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych oraz praktyka Straży Granicznej nie powinny ograniczać prawa do obrony, do sądu i świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów - podkreślają adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Jowita Grochowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

10.09.2021
Zobacz więcej
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski

Trzy z ośmiu propozycji Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia dotyczą trzykrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ich realizacja oznaczałaby wydatki na poziomie 100 mld zł. Całkowity budżet na zdrowie w 2022 r. to 120 mld zł. Tak ocenił Adam Niedzielski, minister zdrowia. A rozmowy z protestującymi zakończyły się fiaskiem.

10.09.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Strasburg: Związek matki dziecka z inną kobietą to nie powód do dyskryminacji przed sądem rodzinnym

Odebranie przez sąd matce opieki nad dziećmi, ograniczenie jej praw rodzicielskich i przekazanie dzieci pod opiekę ojca ze względu na związek matki z inną kobietą, stanowiło dyskryminację ze względu na orientację seksualną i naruszenie prawa matki i dziecka do poszanowania życia rodzinnego - stwierdził 16 września Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce.

Głównym tematem, o którym rozmawialiśmy dziś z premierem, są cały czas szczepienia — powiedział w czwartek dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej. Dodał, że niestety części społeczeństwa nie da się najpewniej przekonać do szczepień przeciwko COVID-19 żadnym argumentem.
Jak powszechnie wiadomo, potrzeba jest matką wynalazków. Nikt nie wpadnie na pomysł, aby wydawać pieniądze na coś, czego nie potrzebuje i co nie załatwia żadnych jego problemów. Nie pomogą tutaj żadne zachęty ze strony władzy i żadne ulgi finansowe – pisze Agnieszka Czernik, doradca podatkowy, komentując pomysł na ulgę w PIT za przynależność do związku zawodowego.
Od dziś nie wolno podważyć ważności setek tysięcy decyzji administracyjnych z czasów PRL-u. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ona nie tylko decyzji reprywatyzacyjnych, o których tak ostatnio głośno - także na arenie międzynarodowej, ale wszystkich wydanych przed 16 września 1991 r., od komunalizacyjnych i uwłaszczeniowych, po nadanie orderów.
Propozycja niby niewielkiej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, to zdaniem wielu sędziów podstawa do tego, by sądy mogły nadużywać posiedzenia niejawnego. By rozprawa była jawna, strona będzie musiała, i to w pierwszym piśmie procesowym, złożyć wniosek o wysłuchanie na niej. Ratunkiem będą też przepisy szczególne, ale sędziowie nie mają wątpliwości, że czasowe odejście od rozpraw jawnych zostanie z sądami na stałe.
W czwartek odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, zwołane na prośbę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednym z punktów posiedzenia była ścieżka wzrostu wynagrodzeń do roku 2027. W spotkaniu nie uczestniczył Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia, był natomiast nie uczestniczący w proteście NSZZ "Solidarność".
Pierwszy raz Izba Karna Sądu Najwyższego oceniła, że sędzia tej Izby nie ma statusu sędziego, a wydane przez niego postanowienie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Skazany, który złożył zażalenie nie miał zapewnionej gwarancji rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. Nie ma też mocy prawnej wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który miał unieważnić uchwałę trzech Izb ze stycznia 2020 r.
Polecamy książki

Coraz większy rozłam w Izbie Cywilnej SN - nadal nie ma kandydatów na prezesa

Wymiar sprawiedliwości
W czwartek 16 września 2021 roku doszło do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Kolejne posiedzenie w celu wyboru kandydatów na Prezesa Izby zwołano na 27 września. Nowy Regulamin SN w trzecim etapie zapewne pozwoli wybrać prezesa kierującego tą Izba, gdyż wymagane kworum to tylko 1/3 jej członków.

Sędzia Żurek na razie bez zawieszenia za odmowę orzekania z nominatami nowej KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia nie może uzależniać wykonywania swoich obowiązków od tego, czy inna osoba zajmuje stanowisko sędziowskie w tym samym sądzie - stwierdziła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ale poinformowała, że nie zamierza zarządzić przerwy w pełnieniu przez sędziego Waldemara Żurka czynności. Czy będzie reakcja ministra, jak w przypadku sędziego z Częstochowy?

MS chwali System Losowego Przydziału Spraw i zapowiada kolejny

Wymiar sprawiedliwości
System Losowego Przydziału Spraw (SLPS), wdrożony w sądach powszechnych w 2018 r., gwarantuje całkowicie losowy przydział składów orzekających do poszczególnych spraw. Od 2018 r. przydzielono sędziom przez losowanie ponad 15 mln spraw - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości i zapowiada moduł raportowania.

Polski Ład - złożenie wniosku o abolicję podatkową może być ryzykowne

Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Dzięki specjalnym przepisom o abolicji będzie można skorzystać z preferencyjnej, niższej stawki podatku. Pomysł nie jest zły, jednak – zdaniem ekspertów – przepisy trzeba doprecyzować. Bo ich obecna wersja może okazać się dotkliwą w skutkach pułapką.

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

VAT Rachunkowość
Z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia wynika, że kasa fiskalna w postaci oprogramowania nie będzie musiała drukować paragonów. Dokumenty będą jednak musiały być przesyłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych. Musi też być możliwe dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach. Resort finansów chce dodatkowo ujednolicić format zapisu danych.

Będą zmiany w składaniu sprawozdań i kontrolach firm audytorskich

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Do Sejmu wpłynął przyjęty przed rząd projekt nowelizacji przepisów o rachunkowości i o biegłych rewidentach. W wynika z niego m.in., że ujednolicony zostanie format składania sprawozdań finansowych, dokumentu nie będą też musieli podpisywać wszyscy członkowie zarządu. Zmiany przewidują też możliwość kontrolowania firm audytorskich w sposób całkowicie zdalny.

Rząd chciał uporządkować zasady dotyczące emerytów, a uderzył… w rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 1 stycznia 2022 roku osoby na rencie i jednocześnie pracujące, stracą prawo do aktualizacji kwoty bazowej. Nie będą też mogły zwiększyć świadczenia przez doliczenie okresów nieskładkowych, np. czasu pobierania zasiłków chorobowych czy ukończonych studiów wyższych. Jedyne co mogą zrobić, to jeszcze w tym roku złożyć wnioski o doliczenie okresów nieskładkowych i przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej.

Praca zdalna staje się elementem konkurencyjnej gry o pracownika

Rynek Prawo pracy
Pracodawcy mają duży problem z powrotem pracowników do biur. Ci pokochali swobodę, jaką daje praca zdalna i nie chcą z niej rezygnować. Nawet za cenę zmiany miejsca pracy. Są firmy, w których jednego dnia wypowiedzenie składa po kilkanaście osób. Pracodawcy, by zatrzymać pracowników zaczęli, za radą prawników, określać zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminach pracy.

Sejm debatował nad zmianami w 500 plus

Samorząd terytorialny Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Celem przeniesienia obsługi programu 500 plus do ZUS jest optymalizacja, a oszczędności będzie można przekazać na kolejne programy dla rodzin - przekonywali w czwartek w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnego zdania jest opozycja, która ocenia, że nowe przepisy uderzą w najbardziej potrzebujące rodziny i samorządy.

Nowelizacja kpa obowiązuje - tysiące starych decyzji administracyjnych nie do podważenia

Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości
Od dziś nie wolno podważyć ważności setek tysięcy decyzji administracyjnych z czasów PRL-u. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ona nie tylko decyzji reprywatyzacyjnych, o których tak ostatnio głośno - także na arenie międzynarodowej, ale wszystkich wydanych przed 16 września 1991 r., od komunalizacyjnych i uwłaszczeniowych, po nadanie orderów.

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Prawo pracy Prawo gospodarcze
Poselski projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele został w czwartek ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Celem proponowanych zmian jest uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Podczas drugiego czytania projektu w Sejmie posłowie zgłosili do noweli poprawki.

Sejm: Komisja za 80 proc. rekompensatą dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy
80 procent, a nie jak chciał rząd 65 proc. średniego miesięcznego przychodu za okres od czerwca do sierpnia miałaby wynieść rekompensata dla podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią - zarekomendowała w czwartek sejmowa komisja gospodarki. Rząd nie zgadza się na ten poziom rekompensat.

Dyżury aptek - powiat kijem nic nie wskóra, potrzebna marchewka

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Problemy z dyżurami aptek są konsekwencją art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ustala je rada powiatu, która nie jest właścicielem aptek ani pracodawcą aptekarzy. Szczucie mieszkańców na aptekarzy jako skutek działań starostów, żądania darmowej pracy, próby wpływania na niezależność i pracę farmaceutów, nie świadczą o chęci dialogu. Zniechęcają do jakiejkolwiek współpracy

Spis powszechny się kończy, a wciąż nie spisało się 20 proc. obywateli

Administracja publiczna
Do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego zostało tylko 17 dni. Do tej pory spisało się prawie 80 proc. mieszkańców Polski, ale nie we wszystkich regionach jednakowo. Najbardziej opornie spis idzie w wielkich miastach. Nie pomagają "lodowozy", gadżety i nagrody. Wielu obywateli wręcz zapowiada, że nie spisze się. Do sądów trafiło już 100 wniosków o ukaranie za odmowę udziału w spisie.

Pełnomocnik rządu broni przed KE samorządowych uchwał anty LGBT

Prawo unijne
Wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystają w Polsce z prawnej ochrony – takie stanowisko Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anna Schmidt w odpowiedzi przesłanej Komisji Europejskiej ws. uchwał samorządów odnoszących się do "ideologii LGBT". KE blokuje fundusze unijne dla samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty LGBT.

Rada Dialogu Społecznego bez konkretów o płacach w zdrowiu i bez protestujących medyków

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W czwartek odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, zwołane na prośbę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednym z punktów posiedzenia była ścieżka wzrostu wynagrodzeń do roku 2027. W spotkaniu nie uczestniczył Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia, był natomiast nie uczestniczący w proteście NSZZ "Solidarność".

Już za tydzień odbędzie się konferencja "Zmiany w Ochronie Zdrowia"

Opieka zdrowotna Zarządzanie
„Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo” - pod takim hasłem w środę 22 września odbędzie się bezpłatna konferencja pt. "Zmiany w Ochronie Zdrowia", organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. By wziąć udział w wydarzeniu, które odbędzie się w formule online, wystarczy zapisać się online.

Protestujący medycy nie przyszli na spotkanie do Prezydenta

Zawody medyczne
W środę z przedstawicielami i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia chciał się spotkać prezydent, ale nie przyjęli jego zaproszenia, bo najpierw chcą rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Mimo to Andrzej Duda spotkał się z innymi przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. A Bogna Janke z Kancelarii Prezydenta powiedziała, że nieobecni nie mają racji

Matura - 1,5 tysiąca odwołań, 57 uznanych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczni maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tys. zadań. Najwięcej dotyczyło zadań z biologii i z języka polskiego, a Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań. Wcześniej dyrektorzy okręgowych komisji rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy.

Cyberprzemoc przedłużeniem konfliktów ze szkolnego korytarza

Szkoła i uczeń Nowe technologie
Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.

RPO: Niedobór nauczycieli trzeba potraktować poważnie

Zarządzanie oświatą
Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki wynikającą z art. 70 Konstytucji - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministra edukacji i nauki, jak zamierza odwrócić negatywne tendencje co do zatrudnienia nauczycieli.

Minister: Uczelnie nie mogą wymagać szczepienia, ani pytać o to

Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia
Niektóre uczelnie uzależniają od zaszczepienia się na koronawriusa możliwości nauki lub zakwaterowania w akademikach. Ponieważ może to ograniczać konstytucyjnie chronione prawa - do nauki i do ochrony prywatności - RPO pytał ministra nauki o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby zapewnić uczelniom podstawy prawne dla działań prewencyjnych w czasie pandemii. Minister nie widzi jednak potrzeby.

Nowa Akademia Zamojska ma już statut

Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki nadał statut Akademii Zamojskiej w Zamościu. - Po 237 latach odnawiamy Akademię Zamojską - powiedział Przemysław Czarnek podczas wtorkowej uroczystości w Warszawie. Akademia Zamojska została utworzona w oparciu o istniejącą dotychczas Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Rozpoczęła działalność 1 września tego roku.

Konkurs na prace magisterskie o postępowaniu cywilnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obronione w roku akademickim 2020/2021 prace magisterskie z dziedziny postępowania cywilnego, mogą wziąć udział w 8. konkursie kwartalnika „Polski Proces Cywilny” i Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego”.   Termin zgłaszania prac upłynie 30 listopada 2021 r.

Strasburg: Pomijanie ugrupowania parlamentarnego w programach publicznej TV narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 sierpnia 2021 r. Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła Włoch, ale zarzut ten może dotyczyć również Telewizji Polskiej.

Parlament Europejski upomina się o praworządność i wolność mediów w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
"Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" - to tytuł rezolucji, jaką Parlemnt Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu. Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu. Z polskich posłów przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, za - przedstawiciele PO, SLD i Wiosny.

Pytanie do SN o nieważność umowy na kredyt "chwilówkę"

Prawo cywilne Domowe finanse
Radca prawny z Krakowa Damian Sabuda zwrócił się do tamtejszego sądu okręgowego o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego ewentualnej nieważności umów w sytuacji, kiedy koszty uzyskania tzw. chwilówki nie są większe niż górna granica wysokości tych kosztów określona w ustawie o kredycie konsumenckim.