Janusz Cieszyński
Janusz Cieszyński
Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch
Bożena Janicka
Bożena Janicka
Podwyżki cen paliw gazowych to bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni
Andrzej Ladzinski
Andrzej Ladzinski
Deklarujemy jeszcze większe niż dotąd zaangażowanie doradców podatkowych w prace nad tworzeniem przepisów prawa podatkowego
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny
Po obniżce VAT od 1 lutego będziemy prowadzić stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnować negatywne praktyki sprzedawców
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska
Na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. W lutym nastąpi zwrot nadpłaconej zaliczki podatkowej.
Adam Mariański
Adam Mariański
Polski Ład, całkowicie nieprzemyślana rewolucja podatkowa, boleśnie dotyka kolejne grupy - emerytów, osoby samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawnych
Janusz Cieszyński
Janusz Cieszyński

Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch - mówił w poniedziałek pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Dodał, że chodzi o narzędzia techniczne, do których wykorzystania niezbędne są nowe przepisy.

24.01.2022
Zobacz więcej
Bożena Janicka
Bożena Janicka

- Podwyżki cen paliw gazowych w Polce stanowią bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej nie tylko w odniesieniu do gospodarstw domowych, ale także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni pisze w wystąpieniu do premiera Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. I zwraca uwagę na zagrożenie dostępności do świadczeń medycznych.

20.01.2022
Zobacz więcej
Andrzej Ladzinski
Andrzej Ladzinski

Andrzej Ladziński, nowy przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Tomasz Rolewicz, członek KRDP VI kadencji spotkali się 19 stycznia z ministrem finansów, Tadeuszem Kościńskim. KRDP rozpoczyna odbudowę relacji z resortem.

20.01.2022
Zobacz więcej
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od pierwszego lutego. Podczas spotkania z branżą zapowiedział działania UOKiK i Inspekcji Handlowej, w tym stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnowanie negatywnych praktyk sprzedawców.

20.01.2022
Zobacz więcej
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska

Na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one około 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów. W stosunku do tej grupy świadczeniobiorców, czyli dla tych 421 tys. nastąpi w lutym wraz ze świadczeniem zwrot tej nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego - zapewnia prezes ZUS Gertruda Uścińska.

13.01.2022
Zobacz więcej
Adam Mariański
Adam Mariański

Polski Ład, całkowicie nieprzemyślana rewolucja podatkowa, boleśnie dotyka kolejne grupy Polaków. Już w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów okazuje się, że podwyżka podatków dotyka kolejne grupy zawodowe, emerytów, osoby samotnie wychowujące dzieci, podejmujące pracę na dwóch etatach, osoby niepełnosprawne. A to dopiero początek. Prof. Adam Mariański pisze o tym w liście do premiera.

11.01.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Śmieci - prawo pozwala na różne warianty, ale nie ma idealnego systemu opłat

Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.
Trybunał Konstytucyjny i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uważają, że skoro organizacja wymiaru sprawiedliwości leży po stronie państwa członkowskiego, to zobowiązania wobec Unii Europejskiej nie ma. Ale nieprzestrzeganie zobowiązania do niezależnego sądu uderza w samą istotę Unii i narusza jednocześnie zasadę równości obywateli, dlatego rząd polski jest za to karany.
Przepisy blokujące postępowanie eksmisyjne w czasie pandemii są nadużywane przez niesolidnych lokatorów i skutecznie blokują możliwość prowadzenia przez gminy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Nawet decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania, wydana przez nadzór budowlany, nie pozwala na eksmisję. Samorządowcy pytają: czy musi dojść do tragedii, aby rząd podjął działania?
Posiedzenia niejawne stają się w pandemii niepisaną normą. Prawnicy dostrzegają w tym nie tylko szansę na szybsze rozpatrywanie spraw, ale też uderzenie w prawo do sądu. Coraz więcej wątpliwości wiąże się też z koniecznością wnioskowania o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu - i opłatą w wysokości 100 zł. Także sędziowie uważają, że coś tu zgrzyta.
Od czwartku 27 stycznia farmaceuci zyskają prawo do przeprowadzenia testów antygenowych w kierunku Covid-19, co nie oznacza, że apteki zaczną od razu testować. Do wczoraj wciąż nie było możliwości zamówienia testów, a także wpisania wyniku do systemu. Zmiany w oprogramowaniu mają być wgrywane dziś. Ale wynik testu z apteki nie zostanie odnotowany w paszporcie covidowym.
Na postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie wynagrodzenia kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu w drodze analogii. Jeżeli kuratorem takim jest adwokat, jego wynagrodzenie podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Polecamy książki

Rozwód? Kontakty z dzieckiem do jak najszybszego uregulowania

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Kontakty z dzieckiem podobnie jak alimenty budzą w czasie rozwodów spore emocje. Choć teoretycznie jedno i drugie jest prawem dziecka i obowiązkiem rodziców, ustalenia w tym zakresie często przedłużają się w czasie a bywa, że stają kartą przetargową w konflikcie między byłymi partnerami. Prawnicy są zgodni jeśli chcemy utrzymać więź z dzieckiem, kwestia kontaktów trzeba uregulować jak najszybciej. Jeśli nie da się inaczej to na drodze sądowej.

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali w środę ponownie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgłoszeni zostali w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz Polska ma jeszcze raz powtórzyć procedurę.

SN: Przy rozstrzyganiu o odebraniu dziecka, sąd nie bada zasadności orzeczenia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sąd opiekuńczy, orzekając o zleceniu kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, nie bada zasadności orzeczenia podlegającego wykonaniu - tak brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. SN dodał, że możliwość zakwestionowania wykonalnego orzeczenia sądowego musiałaby być wyraźnie przyznana sądowi w tym postępowaniu.

Nowa ulga dla samotnych rodziców mniej korzystna

PIT Rachunkowość Polski Ład
Nie ma już możliwości wspólnego preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem. Zastąpiła je ulga odliczana od podatku w wysokości 1500 zł. Wspólne opodatkowanie zastosować można jeszcze w rozliczeniu za rok 2021. Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci są niekorzystne – oceniają eksperci.

W dokumentach PIT trzeba podać NIP lub PESEL pracownika

PIT Rachunkowość
W rozliczeniach PIT nie można wpisywać ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999) zamiast NIP lub PESEL pracownika. Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika. Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane.

Rząd: Zmiany w rozliczaniu zaliczek PIT przenosimy z rozporządzenia do ustawy

PIT Polski Ład
Ustawowe ujęcie treści rozporządzenia w sprawie zaliczek na podatek dochodowy nie zmienia jego postanowień - stwierdził minister finansów Tadeusz Kościński, informując o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy, która ma zastąpić wydane na początku stycznia rozporządzenie. Projekt we wtorek trafił do Sejmu, który w środę rozpoczyna posiedzenie.

Przedsiębiorca likwidujący działalność zapłaci podatek zdrowotny

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą będą musieli zapłacić składkę zdrowotną od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów, jakie im pozostały po prowadzonym biznesie i sprzedanych składnikach majątkowych, jeżeli zbywają je w miesiącu, w którym zamykają firmę. Zdaniem prawników, podatku zdrowotnego łatwo będzie można uniknąć, ale jeżeli się w niego wpadnie, będzie nieunikniony.

To płatnik odpowiada za wyliczenie pensji, a nie minister finansów czy premier

PIT Prawo pracy Polski Ład
Pracodawcy i ich działy kadrowo-finansowe stoją przed nie lada wyzwaniem wypłaty wynagrodzenia za styczeń tego roku pracownikom, którzy dostają pensję na koniec miesiąca. Do rozstrzygnięcia mają dylemat: czy zaliczki na PIT liczyć według zasad określonych w ustawie, czy też zastosować - uznawane za nielegalne - rozporządzenie ministra finansów.

Pracodawcy krytykują regulacje dotyczące dłużników

Prawo cywilne Prawo pracy
W ciągu ostatnich kilku lat do polskiego porządku prawnego wprowadzono regulacje, które zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielami a dłużnikami. Ułatwiają one m.in. unikanie spłaty zadłużenia przez nieuczciwych dłużników. Niektóre z nich nie tylko szkodzą wierzycielom, ale i uczciwym dłużnikom – przekonują organizacje przedsiębiorców.

Śmieci - prawo pozwala na różne warianty, ale nie ma idealnego systemu opłat

Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości
Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 

Sejm odrzucił poprawki chroniące małe firmy przed wysokimi rachunkami za gaz

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Sejm zakończył wczoraj prace nad przepisami chroniącymi przed wysokimi rachunkami za gaz. Odrzucił między innymi poprawkę senacką, która chroniła małe firmy przed podwyżkami cen gazu. Posłowie przyjęli jedynie szereg poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Kontrole żywności na bardziej jasnych zasadach

Rynek i konsument Administracja publiczna
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez inspekcję.

Samorząd w pandemii bezbronny, nawet gdy lokator demoluje lokal i nie płaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Przepisy blokujące postępowanie eksmisyjne w czasie pandemii są nadużywane przez niesolidnych lokatorów i skutecznie blokują możliwość prowadzenia przez gminy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Nawet decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania, wydana przez nadzór budowlany, nie pozwala na eksmisję. Samorządowcy pytają: czy musi dojść do tragedii, aby rząd podjął działania?

Przy świadczeniach mieszkaniowych „wiek” rodziców strażaka może budzić wątpliwości

Pomoc społeczna Administracja publiczna Poprawmy prawo
Rodzic, jako członek rodziny zawodowego strażaka, uwzględniany jest przy świadczeniach mieszkaniowych. Przy przyznawaniu tego świadczenia problemy może jednak wywoływać niedoprecyzowane pojęcie wieku użyte w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy m.in. rodziców strażaka, którzy ze względu na wiek, są niezdolni do wykonywania zatrudnienia.

Rada gminy zadecyduje za jaki okres dochód najemcy będzie weryfikowany

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości
Gmina zna najlepiej potrzeby swoich mieszkańców, dlatego też to rada gminy ma ustalać za jaki okres będzie badać i weryfikować dochody osób ubiegających się o najem mieszkania komunalnego. Taką zmianę do ustawy o ochronie praw lokatorów zamierza wprowadzić, na wniosek samorządów Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ocenie samorządów 3 miesięczny okres jest zbyt krótki.

Lekarze rodzinni: trzeba wydłużyć czas na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Test w kierunku Covid-19 wykonany w aptece nie ułatwi wyjazdu za granicę

Koronawirus a prawo
Od czwartku 27 stycznia farmaceuci zyskają prawo do przeprowadzenia testów antygenowych w kierunku Covid-19, co nie oznacza, że apteki zaczną od razu testować. Do wczoraj wciąż nie było możliwości zamówienia testów, a także wpisania wyniku do systemu. Zmiany w oprogramowaniu mają być wgrywane dziś. Ale wynik testu z apteki nie zostanie odnotowany w paszporcie covidowym.

Od wtorku kwarantanna trwa tylko siedem dni, ale nie dla wszystkich

Koronawirus a prawo
Obowiązuje już rozporządzenie skracające kwarantannę do siedmiu dni. Zostało opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw, a weszło w życie od wtorku 25 stycznia. Zgodnie z nim kwarantanna nakładana przez Sanepid na osoby z kontaktu wyniesie siedem dni. Tyle samo będzie wynosiła ta dla osób kierowanych na test w kierunku Covid-19.

Przejście na zdalne nauczanie nawet bez opinii Sanepidu

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Część uczniów przechodzi na zdalne nauczanie - najmłodsi jednak będą uczyć się stacjonarnie. Problemem może być fakt, że w szkołach brakuje nauczycieli i siłą rzeczy są zmuszone do przejścia na zdalne nauczanie. W ostateczności dyrektor może sam zdecydować o nauce online. Jednak tryb podejmowania takiej decyzji nie jest jednoznaczny.

Starsze klasy wracają do zdalnej nauki - jest już decyzja

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Od czwartku uczniowie podstawówek klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych do końca ferii zimowych przechodzą na naukę zdalną - ogłosił we wtorek minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Zdalna nauka potrwa do 27 lutego. Rozporządzenie w tej sprawie ma być podpisane w środę.

Prywatne przedszkola to nie działalność, ale UOKiK i tak je sprawdza

Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Czy prywatne przedszkola powinny być jednoznacznie określone jako działalność gospodarcza? Lepiej zabezpieczałoby to interesy osób, które korzystają z usług świadczonych przez takie placówki, bo traktowani byliby jak konsumenci. Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już reaguje na nieprawidłowości w umowach sporządzanych przez takie podmioty.

Preferencyjne kredyty mają zachęcać do studiowania medycyny

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej bo – jak przekonaliśmy się wielokrotnie podczas pandemii – głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury, to ludzie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski o nowym pakiecie rozwiązań, mających zachęcić młodych ludzi do studiowania medycyny.

Uczelnie przechodzą na zdalną pracę

Szkolnictwo wyższe
Wzrastająca liczba zakażeń powoduje, że coraz więcej uczelni przechodzi na pracę zdalną. W ten sposób pracuje już m.in. Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska. Zgodnie z przepisami to rektor decyduje o przejściu w tryb zdalny lub hybrydowy. Możliwe jest to, gdy pozwala na to specyfika danego kierunku.

MEiN przygotowuje zmiany w ustawie o Narodowym Centrum Nauki

Szkolnictwo wyższe
Gruntowny projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Nauki trafił już do wykazu prac legislacyjnych - zapewnił szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Rząd powinien się nim zająć już w najbliższych tygodniach, żeby w połowie roku lub najdalej w przyszłym półroczu nowe przepisy zaczęły obowiązywać.

Strasburg: Oplucie portretu Putina to opinia, nie przestępstwo

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Skazanie skarżącego na karę 15 dni pozbawienia wolności za naruszenie porządku publicznego poprzez oplucie portretu Władimira Putina stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał potwierdził swoją linię orzeczniczą, że tylko mowa nienawiści może być w takich sytuacjach karana.

Organizacje nie chcą ustawy o "wolności słowa w internecie"

Nowe technologie Prawo unijne
Organizacje praw człowieka, biznesowe, izby branżowe, wspólnie występują przeciw projektowi ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Ich zdaniem promuje się w nim mechanizm arbitralnej kontroli politycznej nad swobodą wypowiedzi w internecie i jest on niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Rząd zapowiada przepisy mające ograniczyć ataki spoofingowe

Prawo karne Administracja publiczna Nowe technologie
Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch - zapowiedział w poniedziałek pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Wyjaśnił, że chodzi o zarówno o narzędzia techniczne, ale także przepisy, które będą potrzebne do ich wykorzystania.