Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński
Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po wielu zmianach jest już niespójna i trudna do stosowania.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności.
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik
Uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.
Irena Lipowicz
Irena Lipowicz
Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej.
Kamil Stępniak
Kamil Stępniak
Kwestia dotycząca tzw. wrzutek legislacyjnych na stałe wpisała się w praktykę polskiej legislacji. Obecna władza również nie jest wolna od tego typu praktyk.
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista
Wysokość kwoty wolnej jest istotnym czynnikiem wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców - zwłaszcza tych, którzy nie przekroczą istotnie pierwszego progu.
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński

Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po ogromniej liczbie zmian jest już regulacją niespójną i trudną do stosowania.

21.02.2024
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana znienacka pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności w praktyce.

19.02.2024
Zobacz więcej
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik

uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.

19.02.2024
Zobacz więcej
Irena Lipowicz
Irena Lipowicz

Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowe.

15.02.2024
Zobacz więcej
Kamil Stępniak
Kamil Stępniak

Kwestia dotycząca tzw. wrzutek legislacyjnych na stałe wpisała się w praktykę polskiej legislacji. Obecna władza również nie jest wolna od tego typu praktyk.

14.02.2024
Zobacz więcej
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista

Wysokość kwoty wolnej jest istotnym czynnikiem wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców - zwłaszcza tych, którzy nie przekroczą istotnie pierwszego progu.

13.02.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Samotna kobieta nie skorzysta ze swoich zarodków, chyba że na "słupa"

Zamrożone zarodki są w Polsce pod specjalną ochroną. Ze swoich własnych nie mogą skorzystać m.in. samotni rodzice. Nie można też ich zniszczyć, a co najwyżej oddać do anonimowej adopcji lub płacić po kilkaset złotych rocznie za dalsze mrożenie. Oczywiście nie w nieskończoność, bo po 20 latach wszystkie "niewykorzystane" zarodki mają trafić do adopcji. De facto - przejmuje je państwo. Postulowane są zmiany w prawie.

Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. Proponowany obowiązek ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych o majątku odrębnego małżonka może naruszać przepisy.
Do dnia wydania uchwały Sądu Najwyższego było jasne, że pozew syndyka wyklucza jednostkowe powództwa wierzycieli. Obecnie, gdy okazało się, że powództwo wierzyciela nie jest sprawą dotyczącą masy upadłości (tak wskazano wprost w uzasadnieniu), nie jest nawet jasne, czy w systemie prawnym znajduje się reguła rozstrzygająca kolizję między tymi dwoma roszczeniami. Tym bardziej nie ma na razie mowy o tym, jak tę kolizję rozstrzygnąć - pisze Maciej Woźniak, radca pracy w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Filipiak Babicz Legal.
Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy w sprawie prokuratora Dariusza Barskiego wyczerpano drogę prawną - poinformowało nas biuro prasowe TK. Problem w tym, że powinien to zrobić wcześniej - tym bardziej, że wydał postanowienie zabezpieczające. W dodatku za rozpatrzenie skargi Trybunał Konstytucyjny zabrał się wyjątkowo szybko - mocno zawyżając średnią.
Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.
Czas mija, a Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak nie działał prawidłowo, tak nie działa. I zamiast pomagać, tylko utrudnia prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dla prawników praca z KRZ to jak stąpanie po polu minowym - nie wiadomo jak i kiedy wybuchnie jakiś problem. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że rejestr działa coraz lepiej i chwali się dodaniem do niego od 27 lutego nowego modułu.
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Polecamy książki

Pozew "na nowo" od kilku miesięcy, pełnomocnik musi uważać na wnioski dowodowe

Wymiar sprawiedliwości
Od ponad pół roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi wnioski dowodowe muszą być w pozwie wyraźnie wyodrębnione, zgłoszenie ich tylko w uzasadnieniu może spowodować, że nie wywołają żadnych skutków. Dla sądów to usprawnienie pracy, dla pełnomocników - jak sami podkreślają - trudności. Skarżą się m.in. na zbytni formalizm, który stawia ich przed wymogami wyższymi niż należyta staranność.

System powinien wspierać, a nie wiktymizować osoby zgwałcone

Wymiar sprawiedliwości
Polską bolączką jest nie tylko definicja gwałtu, ale również brak rozwiązań i procedur, które umożliwiałyby otoczenie osoby pokrzywdzonej przestępstwami seksualnymi opieką medyczną, psychologiczną i innych wsparciem umożliwiającym pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Swoje propozycje w tym zakresie ma Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, która 22 lutego rusza z kampanią "Na gwałt".

SN: Sędzia nieumyślnie potrąciła na pasach kobietę – odpowie karnie

Prawo karne Prawnicy
Potrącenie na pasach pieszej przez sędziego kierującego samochodem to wypadek nieumyślny wynikły z braku dostatecznej uwagi – orzekł Sąd Najwyższy. Zgromadzone dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez sędziego czynu zabronionego, dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła immunitet i zezwoliła na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

MS: Pewne podstawy odwołania prezesa Schaba

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zgodnie z art. 27 par. 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes sądu może być odwołany przez ministra w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości. W tym przypadku chodzić ma o sędziego Piotra Schaba. On sam jednak decyzję o pozbawieniu go stanowiska określa jako bezprawny dekret.

5 prokuratorów powalczy o stanowisko Prokuratora Krajowego

Prokuratura
Pięciu prokuratorów Dariusz Korneluk, Katarzyna Kwiatkowska, Agnieszka Leszczyńska, Jacek Skała i Ewa Wrzosek stanęło w szranki o stanowisko Prokuratora Krajowego - wynika z oficjalnej informacji Ministerstwa Sprawiedliwość. Ich kandydatury przeanalizuje specjalny zespół, a na poniedziałek 26 lutego zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne.

Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

CIT PIT Doradca podatkowy
Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.

Z ulgi dla seniora można skorzystać w trakcie roku

PIT Doradca podatkowy
Ulga dla seniora może być stosowana u podatnika już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji płatnik podatku nie będzie obliczał ani pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczek aż do momentu przekroczenia przez podatnika kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł. Warunkiem jest złożenie przez podatnika płatnikowi stosownego oświadczenia.

Coraz więcej sporów o VAT od aportu do gminnej spółki

Finanse samorządów VAT
Ministerstwo Finansów nie zmienia stanowiska w zakresie opodatkowania aportu wnoszonego przez gminy do spółek komunalnych. Uznaje, że samorządy powinny w każdej sytuacji płacić VAT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że gminy mogą działać w odmiennym charakterze: wykonywać zadania publiczne albo prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania publiczne. I tylko w drugiej sytuacji powinny płacić VAT. Spory rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika, domaganie się od niego składania wyjaśnień, tłumaczenia się i samodenuncjacji – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy. I podkreśla, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, ale też w przepisach ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Skarbówka niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę kontroli

Ordynacja CIT PIT VAT
Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r. było ich nieco ponad 4 tys. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez KPMG w Polsce. To oznacza, że w ubiegłym roku padł kolejny rekord. Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych.

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy
System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć pewne okresy roku ze stosowaniem w ich trakcie określonego systemu. Następowałaby wówczas automatyczna coroczna zmiana systemu w związku z rozpoczęciem się tego okresu. Więcej także w Legal Alert.

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne
Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony.

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP
Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

SN: Dominujący wspólnik spółki z o.o. nie jest jednoosobową działalnością

Ubezpieczenia społeczne
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

EY: Spadł odsetek prezesek zarządów w instytucjach finansowych

Prawo pracy Rynek pracy
Liczba nominacji kobiet na prezeski zarządów największych europejskich firm z sektora usług finansowych spadła rok do roku z 51 proc. do 44 proc. w 2023 roku – wynika z najnowszego badania firmy EY. Co trzecia organizacja (31 proc.) wciąż nie osiągnęła wymaganej reprezentacji kobiet. Zgodnie z unijną dyrektywą do czerwca 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach firm powinno zasiadać minimum 40 proc. osób płci niedoreprezentowanej.

Krajowy Rejestr Zadłużonych wciąż działa na pół gwizdka

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Czas mija, a Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak nie działał prawidłowo, tak nie działa. I zamiast pomagać, tylko utrudnia prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dla prawników praca z KRZ to jak stąpanie po polu minowym - nie wiadomo jak i kiedy wybuchnie jakiś problem. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że rejestr działa coraz lepiej i chwali się dodaniem do niego od 27 lutego nowego modułu.

Nie trzeba spłacać zadłużenia, żeby skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Banki Kredyty
Kredytobiorca może skutecznie złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie tylko jako podstawy do zainicjowania własnego powództwa, ale również w trakcie postępowania egzekucyjnego. Dotyczy to sytuacji, w których kredyt nie był spłacany, bank go wypowiedział, a następnie wygrał sprawę sądową i przystąpił do egzekucji.

Pozwolenie na budowę nie jest wieczne, wygasa po trzech latach

Budownictwo
Pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe. Jeżeli w ciągu trzech lat budowa nie ruszy, oznacza to dla inwestora, że musi uzyskać kolejne pozwolenie na budowę, bo stare już wygasło. Podobnie będzie także wtedy, gdy budowa została przerwana na dłużej niż trzy lata. Liczenie tego terminu wbrew pozorom wcale nie jest takie proste.

Skarga pauliańska po upadłości dłużnika na zakręcie

Prawo cywilne
Do dnia wydania uchwały Sądu Najwyższego było jasne, że pozew syndyka wyklucza jednostkowe powództwa wierzycieli. Obecnie, gdy okazało się, że powództwo wierzyciela nie jest sprawą dotyczącą masy upadłości (tak wskazano wprost w uzasadnieniu), nie jest nawet jasne, czy w systemie prawnym znajduje się reguła rozstrzygająca kolizję między tymi dwoma roszczeniami. Tym bardziej nie ma na razie mowy o tym, jak tę kolizję rozstrzygnąć - pisze Maciej Woźniak, radca pracy w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

UOKiK: Wysokie kary za "rolowanie" pożyczek

Rynek i konsument Kredyty
Ponad 10 mln zł nałożył prezes UOKiK na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego – działania podjęto po skargach otrzymanych od dotkniętych praktykami konsumentów. Ukarane podmioty były zaangażowane w „rolowanie” pożyczek, czyli naprzemienne udzielanie konsumentom pożyczek celem spłaty pierwotnego zadłużenia.  

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

UODO: Zbyt szeroki zakres danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych budzi wątpliwości

Samorząd terytorialny RODO Wybory
Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. Proponowany obowiązek ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych o majątku odrębnego małżonka może naruszać przepisy.

22 lutego - ostatni dzień na zgłoszenie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024, do 4 marca można zgłosić listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca

Samorząd terytorialny Ukraina
Ustawa, która przedłuża pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca br. i do końca roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela jest konsekwencją decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Do końca czerwca rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące statusu uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Prezydent skieruje do TK dwie kolejne ustawy, które podpisał

Administracja publiczna
Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał dwie ustawy. Internauci pytali, co w takim razie z prezydencką zapowiedzią o kierowaniu wszystkich ustaw, które zostaną przyjęte bez udziału posłów Kamińskiego i Wąsika, do Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedziała Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta, informując, że ustawy trafią do TK w ramach kontroli następczej, jak tylko zostaną opublikowane.

Samotna kobieta nie skorzysta ze swoich zarodków, chyba że na "słupa"

Opieka zdrowotna
Zamrożone zarodki są w Polsce pod specjalną ochroną. Ze swoich własnych nie mogą skorzystać m.in. samotni rodzice. Nie można też ich zniszczyć, a co najwyżej oddać do anonimowej adopcji lub płacić po kilkaset złotych rocznie za dalsze mrożenie. Oczywiście nie w nieskończoność, bo po 20 latach wszystkie "niewykorzystane" zarodki mają trafić do adopcji. De facto - przejmuje je państwo. Postulowane są zmiany w prawie.

MZ: To nie liczba lekarzy świadczy o sprawnym systemie ochrony zdrowia

Zawody medyczne
Decyzje o przyznawanych miejscach na specjalizacje bywają przypadkowe. Ministerstwo Zdrowia  stoi na stanowisku, że problem leży nie tylko w braku lekarzy w publicznym systemie, ale w ich rozmieszczeniu i wybieranych specjalizacjach. Kluczowa jest także jakość kształcenia. W maju ma się zakończyć weryfikacja uczelni z nowo otwartymi kierunkami lekarskimi. Bez akredytacji, ale za zgodą resortu edukacji i nauki, otwarto je na 11 uczelniach, a studiuje na nich 700 osób

Zakaz sprzedaży dzieciom jednorazowych e-papierosów jest od dawna, ale nie działa

Opieka zdrowotna
W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych z płynem nikotynowym osobom do 18 roku życia. Tyle tylko, że nie jest przestrzegany – ponad połowa nieletnich osób nie ma problemu z kupieniem tych produktów. Tymczasem problem staje się coraz bardziej gorący – rynek sprzedaży e-papierosów jednorazowych rośnie lawinowo z roku na rok.

Psycholodzy, tak jak lekarze, mają być sprawdzani w rejestrach pedofilów

Zawody medyczne
Zanim lekarz zostanie zatrudniony lub dopuszczony do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dziecka, a psycholog do udzielania porad psychologicznych, musi zostać sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W dodatku potwierdzenie w formie wydruku musi być dołączone do akt osobowych lekarza lub psychologa. Za niedopełnienie tych obowiązków grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna nie mniejsza niż tysiąc złotych.

Czas pracy rejestratorki medycznej nie zawsze taki sam

Zawody medyczne
Rejestratorka medyczna w podmiocie publicznym może pracować 7 godzin i 35 minut dziennie. To jasno wynika z przepisów. Natomiast te same zasady nie obowiązują w podmiotach prywatnych. Wobec tego tam rejestratorka mogłaby pracować 8 godzin dziennie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wydłużanie jej czasu pracy przez prywatnego pracodawcę może być ryzykowne i także należałoby stosować wobec niej czas pracy w wymiarze 7 godz. i 35 minut dziennie.

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli wyższy niż w poprzednich latach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego nauczyciela w 2024 r. w końcu znacznie wzrośnie. Przez lata był on zamrażany w kolejnych ustawach okołobudżetowych, w tym roku takich obostrzeń nie ma. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na fundusz dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej, a ta mocno wzrasta.

Wiceszefowa MEN: Doprecyzujemy przepisy o pracach domowych

Zarządzanie oświatą
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, że w rozporządzeniu w sprawie ograniczenia prac domowych pojawi się definicja "pisemnych prac" i - prawdopodobnie - "pracy praktyczno-technicznej". Do projektu negatywnie odnieśli się posłowie PiS.

Nie tylko podwyżka, ale i wyrównanie dla nauczycieli, którzy zarobili poniżej minimalnej

Zarządzanie oświatą
Nauczyciele dostaną podwyżki najwcześniej od marca, co oznacza, że część z nich - tych u progu swojej kariery - przez dwa miesiące zarabiało mniej niż płaca minimalna, bo ta wzrosła od 1 stycznia 2024 r. Jak wskazuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, należy im się za to wyrównanie i to niezależnie od tego, które przyznaje im rozporządzenie MEN, podpisane 20 lutego 2024 r.

Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane

Zarządzanie oświatą
Pensje pedagogów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Największa nominalna podwyżka dotyczyć będzie nauczycieli dyplomowanych. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji.

Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Szkolnictwo wyższe
System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie znowu podlegać ministrowi nauki

Od sierpnia 2022 roku nadzór nad NCBR sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zmiana ma poprawić kontrolę nad tą agencją. Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji. Nowelizacja przepisów w tej sprawie wejdzie w życie 7 marca.

Uczelnie lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szkolnictwo wyższe
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło działania umożliwiające studiowanie bez barier. Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja projektów ma służyć trwałemu wzrostowi dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kto może składać wniosek?

Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików. Inwestycje związane z remontem obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe
Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię, Grecję i Włochy. Wyższy był natomiast wśród sąsiadów Polski, np. w Czechach, Niemczech czy Słowacji.

SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

Prawo cywilne
Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.

SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

Prawo cywilne
Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.

Konfiskata pojazdów - otwiera się puszka Pandory

Prawo karne
Za miesiąc zaczną obowiązywać drastyczne przepisy kodeksu karnego. Odebranie pijanemu kierowcy pojazdu to kara o charakterze odpowiedzialności zbiorowej - uważają prawnicy i wskazują, że będzie godziła m.in. w rodziny sprawców i współwłaścicieli samochodów. Szykują się problemy z wyceną wartości aut i ich przechowywaniem, ubezpieczeniami, leasingiem czy roszczeniami cywilnymi.

SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

Prawo karne
Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.

SN: Niewierna żona straci na podziale majątku

Prawo cywilne
Ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym mogło być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wnioskodawczyni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I uwzględnił skargę kasacyjną byłego męża w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego.