Marcin Romanowski
Marcin Romanowski
Rodzinne postępowanie informacyjne ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze.
Leszek Garlicki
Leszek Garlicki
ETPC odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które rozstrzygają o prawach jednostki. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa.
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Rząd wprowadzi obniżkę podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży także VAT od energii, paliwa zostaną zwolnione z podatku
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska
W ciągu 3 kwartałów 2021 r. stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc. największą pozycją były składki na ubezpieczenia społeczne
Adam Abramowicz
Adam Abramowicz
Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej, a weryfikacja szczepień przez pracodawców może doprowadzać do konfliktów
Grzegorz Kukowka
Grzegorz Kukowka
To fantastyczne, że jest tak wielu prawników, którzy angażują się w sprawy publiczne, niekoniecznie dochodowe, ale zdecydowanie najważniejsze.
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski

Rodzinne postępowanie informacyjne ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze. Obecnie strony czekają na rozwód średnio ok. 9 miesięcy i to nawet jeśli korzystają z mediacji. Nasz projekt zakłada, że czynności przed sądem będą mogły być znacznie ograniczone, a efektem będzie osłabienie konfliktu między rozwiedzionymi. Mówi w wywiadzie dla Prawo.pl dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

26.11.2021
Zobacz więcej
Leszek Garlicki
Leszek Garlicki

Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

26.11.2021
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Rząd wprowadzi obniżkę podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży także VAT od energii elektrycznej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Poza tym wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

26.11.2021
Zobacz więcej
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc. – twierdzi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Z danych ZUS wynika, że w tym okresie największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne - 172,4 mld zł.

24.11.2021
Zobacz więcej
Adam Abramowicz
Adam Abramowicz

Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej - uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego zdaniem, weryfikacja szczepień przez pracodawców może doprowadzać do konfliktów między firmami a zatrudnionymi przez nich osobami.

23.11.2021
Zobacz więcej
Grzegorz Kukowka
Grzegorz Kukowka

To fantastyczne, że jest tak wielu prawników, którzy angażują się w sprawy publiczne, niekoniecznie dochodowe, ale zdecydowanie najważniejsze. Co nie przeszkadza nam w angażowaniu się w rozwój zawodowy i współpracę z biznesem - mówił tuż po odebraniu nagrody adwokat Grzegorz Kukowka, zwycięzca Rising Stars 2021.

23.11.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Trzecia dawka nie zawsze i nie wszędzie przedłuża paszport covidowy

Coraz więcej pacjentów skarży się, że choć przyjęło trzecią dawkę, to ich paszport covidowy nie został automatycznie przedłużony. Tak może się zdarzyć, jeśli punkt szczepień pomyli się i w systemie zaznaczy, że podał dawkę dodatkową dla osób o obniżonej odporności, a nie dawkę przypominającą. W dodatku na razie wydłużony paszport covidowy działa tylko w Polsce, gdzie chroni jedynie przed kwarantanną.

Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.
Ugodę można wypracować w każdej sprawie, w której jest to dopuszczalne. Potrzebna jest przede wszystkim dobra wola skonfliktowanych stron do próby porozumienia za pośrednictwem mediatora. W sprawach rodzinnych mediacja odgrywa istotną rolę, bo pozwala też odłożyć emocje na bok i skupić się np. na dobru dzieci rozstającej się pary - mówi Mariusz Jankowski, mediator.
Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Urodzone za granicą dzieci par jednopłciowych nie powinny mieć problemów z otrzymywaniem polskich dokumentów – przepisy wymagają doprecyzowania. Nawet jeżeli Polska nie chce uznać związków osób tej samej płci, to nie powinno się to w żaden sposób odbijać na ich dzieciach. Na razie takimi sprawami zajmą się: Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości UE.
Im gorzej dla firm pożyczkowych, tym lepiej dla lombardów. Brak regulacji tych ostatnich to dla nich świetlana przyszłość, już obecnie rzeczywiste oprocentowanie pożyczek potrafi tam przekraczać 500 proc. w skali roku. Brakuje instrumentu, który pozwoliłby na monitorowanie, czy w tego typu punktach nie dochodzi do nadużyć. Natomiast będą kolejne ograniczenia dla firm pożyczkowych, które nie obejmą lombardów.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce dziecka. Bez znaczenia jest więc kwestia jej pełnoletniości i ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która uniemożliwia posiadanie władzy rodzicielskiej. Przyjęcie odmiennego stanowiska stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz byłoby przejawem dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Polecamy książki

Rusza moduł doręczeń na Portalu Informacyjnym Sądów

Wymiar sprawiedliwości
Od 29 listopada pisma sądowe doręczane adwokatowi i radcy prawnemu przez sąd będą trafiać do specjalnej zakładki "Moje doręczenia". Co ważne te, które nie są równocześnie doręczane w sposób tradycyjny – za pośrednictwem poczty. Odebranie nastąpi dopiero po naciśnięciu ikony "odbierz", a i tak przed pojawi się komunikat, że naciśniecie jej oznacza "doręczenie".

Dziecko potrzebuje pilnie decyzji sądu - miejsce zamieszkania na dalszym planie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W nagłych przypadkach każdy sąd opiekuńczy może zająć się sprawą małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, bez względu na to, czy byłby on właściwy miejscowo do jej rozpoznania. Co do zasady, postępowanie powinno być prowadzone w sądzie opiekuńczym miejsca zamieszkania osoby, której ono dotyczy. Problemy mogą pojawić się także na etapie postępowania wykonawczego.

"Kopiuj, wklej" - ani prawdzie, ani szybkości procesu nie służy

Wymiar sprawiedliwości
Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych, ale też komuputeryzacja spowodowały, że pisma procesowe coraz bardziej puchną. Pełnomocnicy piszą obszernie prewencyjnie, sądy obszernie uzasadniają, a to skutkuje równie obszernymi odwołaniami. To z kolei uderza i w zasadę prawdy, i zasadę szybkości postępowania. Część prawników uważa, że te zapędy pisarskie warto ukrócić.

Świadek nie musi obciążać sam siebie w postępowaniach skarbowych

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Podejrzani oraz oskarżeni korzystają z konstytucyjnego prawa do obrony oraz prawa do nieobciążania samego siebie, stąd nie mogą popełnić przestępstwa składania fałszywych zeznań. Niedawna uchwała Sądu Najwyższego dodaje natmiast jednoznacznie, że także podatnik występujący w roli świadka nie odpowiada za fałszywe zeznania w swojej sprawie – mówi Marcin Malinowski, adwokat, counsel w B2RLaw.

Umowy z uczelniami zwalniają z części egzaminu na doradcę podatkowego

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
Dzięki umowom o współpracy zawieranym pomiędzy Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego a uczelniami wyższymi, absolwenci tych uczelni uzyskują przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu wystarczające jest zdanie wyłącznie części ustnej egzaminu. Komisja zawarła już 10 takich umów.

Nie wiadomo, czy zdrożeją alkohol i papierosy - Senat udrzucił ustawę o podwyżce akcyzy

Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Senat w piątkowym głosowaniu opowiedział się za odrzuceniem ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Celem uchwalonej przez Sejm nowelizacji jest podniesienie akcyzy na alkohol i papierosy. Uzasadnieniem, według deklaracji resortu finansów, jest troska o zdrowie Polaków i zniechęcenie ich do spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje także pieniądze w PPK

Domowe finanse PPK
W przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa, fundusze zgromadzone na rachunku pracowniczego programu kapitałowego uczestnika, przypadające jego byłemu małżonkowi, są przekazywane mu na rachunek PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika nie ma rachunku PPK, możliwy jest zwrot środków w formie pieniężnej. Zwrot może jednak łączyć się z pomniejszeniami.

Strasburg: Prześladowanie sygnalistki naruszyło jej prawo do poszanowania życia prywatnego

Prawo pracy RODO Prawo unijne
Niezapewnienie odpowiedniej ochrony strażniczce więziennej sygnalizującej nieprawidłowości w zakładzie karnym stanowiło naruszenie prawa skarżącej do poszanowania życia prywatnego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, działania organów państwowych były nieadekwatne, zwłaszcza wobec faktu, iż skarżąca wystąpiła w tej sprawie w roli sygnalistki.

Instrukcje bhp powinny być nie tylko szczegółowe, ale też jasne dla pracowników

BHP
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Musi on też wydawać instrukcje i wskazówki. Powinny one być na tyle szczegółowe, aby minimalizowały wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia lub życia pracownika.

Ograniczenia dla firm pożyczkowych korzystne dla lombardów

Rynek i konsument Finanse Koronawirus a prawo
Im gorzej dla firm pożyczkowych, tym lepiej dla lombardów. Brak regulacji tych ostatnich to dla nich świetlana przyszłość, już obecnie rzeczywiste oprocentowanie pożyczek potrafi tam przekraczać 500 proc. w skali roku. Brakuje instrumentu, który pozwoliłby na monitorowanie, czy w tego typu punktach nie dochodzi do nadużyć. Natomiast będą kolejne ograniczenia dla firm pożyczkowych, które nie obejmą lombardów.

Skutki Polskiego Ładu - "uproszczone" domy powstaną bez wiedzy sąsiadów

Budownictwo Polski Ład
Stroną postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy domu do 70 mkw. będzie jedynie wnioskodawca, podczas gdy dotychczas w większości przypadków przy wydawaniu warunków zabudowy za strony byli uznawani co najmniej najbliżsi sąsiedzi terenu przyszłej inwestycji. Oznacza to, iż sąsiedzi nie będą mieli żadnego wpływu na wydanie warunków zabudowy.

Senat przyjął własny projekt zmiany ustawy o OZE

Rynek i konsument
Senat przyjął w piątek własny projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on m.in. rozliczenia prosumentów ze sprzedawcą w stosunku jeden do jednego oraz określenie zasad i okresów rozliczeń w umowach. Senackim projektem zajmie się teraz Sejm. Tego samego dnia Senat odrzucił uchwaloną przez Sejm ustawę przewidującą mniej korzystne zasady w rozliczaniu prosumentów.

Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

Administracja publiczna RODO
Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.

Ustawa w sprawie ograniczeń na granicy z poprawkami Senatu

Administracja publiczna
Senat przyjął w piątek z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej państwowej, która pozowli na wprowadzanie ograniczeń mających ułatwić skuteczne działanie służbom chroniącym granicę z Białorusią, po zakończeniu stanu wyjątkowego. Senat chce, by te ograniczenia nie obejmowały mediów i aktywistów organizacji udzielającyh pomocy humanitarnej. Sejm ma zająć się ustawą we wtorek.

Pismo trafiło do spamu, ale to nie usprawiedliwia zwłoki urzędnika

Administracja publiczna
Urzędnik powinien przeglądać wszystkie otrzymywane e-maile, także te, które trafiają do folderu ze spamem. To, że wniosek o udzielenie informacji publicznej przez przypadek tam trafił nie usprawiedliwia jego opieszałości - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Jednocześnie przesądził, że doszło do bezczynności, ale nie rażącej.

Trzecia dawka nie zawsze i nie wszędzie przedłuża paszport covidowy

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Coraz więcej pacjentów skarży się, że choć przyjęło trzecią dawkę, to ich paszport covidowy nie został automatycznie przedłużony. Tak może się zdarzyć, jeśli punkt szczepień pomyli się i w systemie zaznaczy, że podał dawkę dodatkową dla osób o obniżonej odporności, a nie dawkę przypominającą. W dodatku na razie wydłużony paszport covidowy działa tylko w Polsce, gdzie chroni jedynie przed kwarantanną.

Jest kolejna zapowiedź funduszu na szkody poniesione na skutek szczepień 

Koronawirus szczepienia
Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zostanie w poniedziałek skierowany do Sejmu - zapowiedział w piątek po spotkaniu w Sejmie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią COVID-19 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przedstawiciele opozycji zadeklarowali poparcie dla tego projektu.

Nie rejestr ciąż jest groźny, ale bezmyślność przepisu

Opieka zdrowotna RODO
Wykorzystanie rejestru ciąż w celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wcale nie będzie łatwe. Mało prawdopodobne jest, że pozwoli ścigać kobiety, które usunęły ciążę. To jednak nie oznacza, że projektowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy są bezpieczne. Nowe dane nie będą rzetelne, ale przede wszystkim będą zbierane wbrew Konstytucji i RODO. Niebezpieczne mogą być też pomyłki wpisujących.

Związkowcy krytykują podział subwencji na 2022 r. - śladowy wzrost i przemilczane podwyżki

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji i nauki przygotował projekt noweli dotyczącej naliczania subwencji oświatowej na 2022 roku. Zmiany obejmą m.in. finansowanie oddziałów przygotowania wojskowego i domów wczasów dziecięcych. Podział krytykuje ZNP - wskazuje m.in., że subwencja nie pokryje kosztów wynagrodzeń nauczycieli na urlopach oraz zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

MZ: Testy możliwe, ale nauczyciele przede wszystkim muszą się szczepić

Zarządzanie oświatą
Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Ministerstwa Zdrowia czy do rządu o bezpłatne testy, to ja apeluję o szczepienie nauczycieli – mówił w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że aż 30 proc. pedagogów wciąż nie przyjęło szczepienia. Dodał, że bezpłatne testy są możliwe, ale w tej chwili rozwiązaniem jest szczepienie.

Opinie kuratora bywają wiążące, ale nie te o teatrze - wyjście z klasą na sztukę bez konsekwencji

Zarządzanie oświatą
Małopolska kurator stanowczo odradziła szkołom wyjście do krakowskiego teatru im. Słowackiego na „Dziady” w reżyserii Mai Kleczkowskiej, argumentując, że nie wpisują się w cele wskazane w Prawie oświatowym. Tymczasem zalecenia kuratora powinny skupiać się na kwestii realizacji podstawy programowej – a to w przypadku wyjścia na lekturę, trudno zakwestionować.

Black Friday także dla czytelników książek prawniczych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dobra wiadomość dla osób szukających wartościowych książek prawniczych. Księgarnia Profinfo.pl, należąca do Wolters Kluwer Polska, oferuje bogaty zbiór eksperckich publikacji z rabatem 30 proc. Wszystko oczywiście z okazji światowego dnia wyprzedaży, czyli Black Friday. Co ważne, ta promocja nie będzie dotyczyć tylko piątku - potrwa trzy dni, do niedzieli 28 listopada.

Prezydent podpisał pakiet wolności akademickiej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Zmiany krytycznie oceniała duża część środowiska akademickiego, w tym m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Rektor UJ prosi studentów i pracowników o informacje na temat zaszczepienia

Szkolnictwo wyższe
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Jacek Popiel zaapelował w środę do pracowników i studentów uczelni o dobrowolne udostępnienie informacji o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 – poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.

Przepisy dotyczące rejestracji dzieci ze związków jednopłciowych do poprawki

Urodzone za granicą dzieci par jednopłciowych nie powinny mieć problemów z otrzymywaniem polskich dokumentów – przepisy wymagają doprecyzowania. Nawet jeżeli Polska nie chce uznać związków osób tej samej płci, to nie powinno się to w żaden sposób odbijać na ich dzieciach. Na razie takimi sprawami zajmą się: Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości UE.

WSA: Niepełnoletnia matka też ma prawo do świadczenia rodzicielskiego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce dziecka. Bez znaczenia jest więc kwestia jej pełnoletniości i ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która uniemożliwia posiadanie władzy rodzicielskiej. Przyjęcie odmiennego stanowiska stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz byłoby przejawem dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Senat poprawia ustawę o wyższych karach za łamanie przepisów drogowych

Prawo karne Policja
Senat zaproponował w piątek szereg poprawek do noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Przewiduje ona m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł, a za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h minimalnej grzywny do 800 zł. Za naruszenie przepisów kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, nie będzie też szkoleń redukujących liczbę punktów karnych.