Marek Balicki
Marek Balicki
Zaburzenia psychiczne są na pierwszym miejscu pod względem kosztów świadczeń ponoszonych przez ZUS, a schizofrenia jest na trzecim miejscu wśród schorzeń.
Wojciech Majkowski
Wojciech Majkowski
Jeśli obowiązek przesyłania JPK CIT nie zostanie odroczony, tzw. dużym podatnikom i podatkowym grupom kapitałowym pozostanie niewiele czasu na dostosowanie.
Donald Tusk
Donald Tusk
Projekt ustawy o związkach partnerskich jest gotowy. Jednak nie może on zostać złożony, dopóki nie będzie pewności, że poprą go partie koalicyjne.
Grzegorz Keler
Grzegorz Keler
Zmiany w podatku Belki są konieczne dla zwiększenia atrakcyjności inwestycji kapitałowych.
Aneta Wiewiórowska-Domagalska
Aneta Wiewiórowska-Domagalska
W sądach, na koniec 2023 r., było ok. 180 tys. spraw frankowych i należy wdrożyć rozwiązania, które to rozładują.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
Jest coraz więcej spraw, w których nawet doświadczony pełnomocnik nie ma pewności, jak oznaczyć stronę.
Marek Balicki
Marek Balicki

Zaburzenia psychiczne są na pierwszym miejscu pod względem kosztów świadczeń ponoszonych przez ZUS, a schizofrenia jest na trzecim miejscu wśród poszczególnych schorzeń.

18.04.2024
Zobacz więcej
Wojciech Majkowski
Wojciech Majkowski

Jeśli obowiązek przesyłania JPK CIT nie zostanie odroczony, tzw. dużym podatnikom i podatkowym grupom kapitałowym pozostanie niewiele czasu na dostosowanie systemów informatycznych i księgowych.

16.04.2024
Zobacz więcej
Donald Tusk
Donald Tusk

Projekt ustawy o związkach partnerskich jest gotowy. Jednak nie może on zostać złożony, dopóki nie będzie pewności, że poprą go partie, które wchodzą w skład koalicji rządzącej.

11.04.2024
Zobacz więcej
Grzegorz Keler
Grzegorz Keler

Zmiany w podatku Belki są konieczne dla zwiększenia atrakcyjności inwestycji kapitałowych.

11.04.2024
Zobacz więcej
Aneta Wiewiórowska-Domagalska
Aneta Wiewiórowska-Domagalska

Czas na ustawę frankową, o której się mówiło przy poprzednich wyborach prezydenckich, minął. W sądach, na koniec 2023 r., było ok. 180 tys. spraw frankowych i należy wdrożyć rozwiązania, które to rozładują.

10.04.2024
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Coraz więcej jest spraw, w których nawet doświadczony pełnomocnik nie ma pewności, jak oznaczyć stronę.

08.04.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Neo-SN może postawić na odfrankowienie, ale sądy powszechne raczej nie pójdą tą drogą

Już za kilka dni w Izbie Cywilnej SN może zapaść uchwała dotycząca kredytów frankowych. Jeśli zostanie podjęta, to przez skład tzw. neo-sędziów. Pełnomocnicy obawiają się, że przy okazji może spełnić się koszmar frankowiczów, bo "nowi" sędziowie mogą pójść w kierunku odfrankowienia. Sędziowie apelacyjni zapewniają jednak, że dobrze się zastanowią zanim na tej podstawie uchylą wyroki. Podkreślają, że uchwała SN ich nie wiąże, a "na stole" są m.in. orzeczenia TSUE.

W metropoliach trwa jeszcze liczenie głosów. Z dawnych miast wojewódzkich nowego prezydenta będą mieć m.in. mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Kalisza, Torunia, Włocławka, Siedlec, Tarnobrzega Zielonej Góry i Zamościa. Podajemy oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą.
Kwestionowanie w niektórych państwach członkowskich zasad i praw podstawowych prawa unijnego groziło destabilizacją tego systemu. Jednak okazał się on odporny na tę rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających te zasady – twierdzi prof. Dawid Miąsik z Instytutu Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego. 
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Resort finansów nie uwzględnił dotychczas apeli przedsiębiorców i nie zdecydował się na jego uchylenie. Eksperci radzą, że mimo iż podatek trzeba będzie zapłacić po raz pierwszy w 2025 r., to przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się do kalkulacji. Może się okazać, że nawet przy stracie lub niskiej rentowności nie zapłacą daniny dzięki licznym wyłączeniom. Ale będzie to wymagać skomplikowanych obliczeń.
Szykują się zmiany w formularzach ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE. Już teraz ich wypełnianie przez zamawiających to droga przez mękę. Okazuje się jednak, że może być jeszcze gorzej. Minister rozwoju będzie miał uprawnienie do określania obowiązkowych pól w formularzach. Prawnicy przestrzegają - zwiększy się jeszcze bardziej biurokracja, a zamawiający wpadną z deszczu pod rynnę.
Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.
Wyrok wydano 19 lat temu, a skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego wniesiona została po upływie pięciu lat od uprawomocnienia zaskarżonego nakazu zapłaty. Mimo to Sąd Najwyższy uwzględnił skargę i stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa, gdyż oprocentowanie umowne w wysokości 30 proc. w skali roku - było lichwą.
Polecamy książki

Jaka kancelaria, taki program do zarządzania. Potrzeby są kluczem

Prawnicy
Nie każda kancelaria potrzebuje dedykowanego programu do zarządzania. W wielu przypadkach mniejsze podmioty, prowadzące jednocześnie zaledwie kilka spraw, nie będą potrzebować zaawansowanych narzędzi wspierających zarządzanie. Potrzeba taka pojawi się, gdy właściciel wraz ze wzrostem ilości pracy, zacznie odczuwać brak kontroli nad zadaniami i rozliczeniami - wynika z raportu „Programy do zarządzania kancelarią prawną. Jak wybrać i wdrożyć najlepszy program dla Twojej kancelarii?".

Radca prawny nie wydał swoich dzieci matce, jak nakazał sąd

Prawnicy
Sąd dyscyplinarny w dwuinstancyjnym postępowaniu samodzielnie ustala stan faktyczny i suwerennie kwalifikuje czyn na gruncie prawa materialnego. Ocena ta odnosi się również do zarzutów pominięcia dowodów, a Sąd Najwyższy w tym wypadku nie zastępuje tego sądu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w sprawie radcy, który wbrew wyrokowi rozwodowemu, nie wydał dzieci matce.

Czy postępowanie karne da się uwolnić od niewłaściwych praktyk?

Prawo karne
Przeszukania trałowe, areszty wydobywcze, pozorne prawo zatrzymanego do obrońcy – czy polski prawodawca nadal będzie tolerował takie praktyki? Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości, mógł naprawić postępowanie karne, zapobiec takim czynnościom. Działał w innym kierunku, na własną – jak teraz widać – szkodę. Warto, żeby każdy orędownik surowych praktyk śledczych czy piewca populizmu penalnego zyskał świadomość, że każdy może stać się podejrzanym, a skąpe gwarancje procesowe utrudniają odparcie niesłusznych zarzutów - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej może pomóc kurator

Wymiar sprawiedliwości
Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia, w szczególności przy załatwianiu spraw administracyjnych i podejmowaniu różnych czynności. Tego rodzaju działania może podjąć dla nich kurator. Jego ustanowieniem zajmuje się sąd opiekuńczy, on też określa zakres jego obowiązków i uprawnień. W ostatnim czasie regulacje te były modyfikowane.

Nie będzie posiedzenia Trybunału Stanu do 4 maja 2024 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przewodnicząca Trybunału Stanu (I Prezes SN) postanowiła nie zwołać posiedzenia TS w wymaganym przepisami terminie? Jeżeli posiedzenie pełnego składu TS nie zostanie zwołane najpóźniej na dzień 4 maja br. będzie to naruszenie przepisów prawa – napisał na platformie X Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. To reakcja na pismo dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przewodniczącej TS i I Prezes Sądu Najwyższego, skierowane do sześciu członków TS domagających się zmiany regulaminu Trybunału Stanu.

Podatek minimalny skomplikuje rozliczenie CIT

CIT
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Resort finansów nie uwzględnił dotychczas apeli przedsiębiorców i nie zdecydował się na jego uchylenie. Eksperci radzą, że mimo iż podatek trzeba będzie zapłacić po raz pierwszy w 2025 r., to przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się do kalkulacji. Może się okazać, że nawet przy stracie lub niskiej rentowności nie zapłacą daniny dzięki licznym wyłączeniom. Ale będzie to wymagać skomplikowanych obliczeń.

Kto skorzysta ze wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem

PIT
Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest najbardziej opłacalne przy dużych różnicach zarobków, gdy dochody małżonków podlegałyby opodatkowaniu według stawek w różnych progach podatkowych (12 oraz 32 proc.). Nie trzeba pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy, że małżeństwo zostało zawarte np. w grudniu 2023 roku.

Stanowisko szefa KAS korzystne dla fundacji rodzinnych

CIT PIT
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał drugą opinię zabezpieczającą dotyczącą fundacji rodzinnej. Jeśli pozytywna dla fundatorów linia interpretacyjna szefa KAS się utrzyma, można zakładać, że potencjalni fundatorzy, którzy jeszcze przypatrują się fundacji z dystansu, w końcu zdecydują się założyć własną fundację – pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

Nowe przepisy skomplikują handel w internecie

PIT Małe i średnie firmy
Platformy internetowe już niedługo przekażą skarbówce raporty na temat sprzedających przez internet. Mimo iż zasady opodatkowania pozostają bez zmian, to celem jest wychwycenie osób działających w szarej strefie. Eksperci spodziewają się, że efektem może być rejestracja nowych działalności gospodarczych. Rośnie też zainteresowanie tzw. działalnością nierejestrowaną, która - jak się okazuje - wcale nie jest taka prosta. Fiskus wymaga od internetowych sprzedawców kasy fiskalnej.

Ayming Polska: Tylko 65 proc. firm gotowych inwestować w ESG

PIT
Pomimo deklaracji większości firm o wadze zrównoważonego rozwoju, tylko 65 proc. jest gotowych inwestować w działania z nim związane - wynika z raportu Ayming Polska. Największym wyzwaniem jest pozyskanie finansowania na inwestycje w ESG. Dlatego Ayming Polska i Konfederacja Lewiatan przedstawiły rządowi propozycję nowej ulgi podatkowej, która polegałaby na odliczeniu kosztów kwalifikowanych związanych z działaniami na rzecz zrównoważonej transformacji.

Osoba fizyczna pracodawcą? Jest to możliwe, ale mało popularne

Prawo pracy
Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.

ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy - dyskusja o współczesnym HR

Prawo pracy HR
Wyzwania, przed jakimi staje obecnie świat HR, w tym prawo pracy ogniskują się wokół zagadnień związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z, nową formułą ubezpieczeń społecznych, rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy oraz dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE. I to tym zagadnieniom poświęcone będzie ForumCooperante pt. Horyzonty prawa pracy – pisze dr Izabela Florczak.

Emotikony - trzeba uważać by nie uznano je za mobbing czy molestowanie

Prawo pracy
Komunikacja w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę. Popularyzacja pracy zdalnej po pandemii Covid-19 spowodowała, że tradycyjne rozmowy w pracy zastąpiły nam wiadomości mailowe. Na otrzymywane wiadomości odpisujemy szybciej, poświęcamy na to coraz mniej czasu, a jedną z form takiego upraszczania jest korzystanie z emotikonów. Pytanie, czy za stosowaniem mobbingu może stać niewinnie wyglądający znaczek. Okazuje się, że tak – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat.

Związkowcy z Poczty Polskiej przygotowują strajk ostrzegawczy

Prawo pracy Spółki
Związek Zawodowy Pracowników Poczty rozpoczyna przygotowania do strajku ostrzegawczego. Domaga się m.in. podwyżek. Poczta Polska została nam przekazana w tragicznym stanie. W przyszłym tygodniu zarząd przestawi plan transformacji spółki - przekazał Borys Budka, minister aktywów.

Koordynator ewakuacji w firmie musi być codziennie

Prawo pracy BHP
W firmach, które po pandemii przeszły na pracę hybrydową, w ramach której przez dwa lub trzy dni w tygodniu pracownicy są obecni w biurze, a w pozostałe dni – pracują zdalnie, pracodawca powinien zadbać o to, aby każdego dnia pracy w biurze obecny był pracownik będący koordynatorem ewakuacji. Pozwoli to uniknąć problemów w razie pożaru albo kar - w przypadku wizyty kontrolerów PIP.

Elektroniczne formularze na unijne przetargi to udręka, może być jeszcze gorzej

Zamówienia publiczne
Szykują się zmiany w formularzach ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE. Już teraz ich wypełnianie przez zamawiających to droga przez mękę. Okazuje się jednak, że może być jeszcze gorzej. Minister rozwoju będzie miał uprawnienie do określania obowiązkowych pól w formularzach. Prawnicy przestrzegają - zwiększy się jeszcze bardziej biurokracja, a zamawiający wpadną z deszczu pod rynnę.

„Dobrze znany smak” - reklama porównawcza może być ryzykowna dla firmy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy coraz chętniej wykorzystują reklamy, w których bezpośrednio porównują swoje produkty lub korzystne ceny do konkurencji. I choć taka kampania może być skuteczna i zwracać uwagę konsumentów, należy pamiętać o ryzykach, które się z tym wiążą. Prawnicy wskazują, że reklama porównawcza musi mieć przede wszystkim solidne podstawy - łatwo bowiem narazić się na potencjalny pozew konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

AI Act ureguluje zasady korzystania ze sztucznej inteligencji

Nowe technologie Prawo unijne
Już niebawem na terytorium całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie znane pod nazwą „AI Act”. Jego przepisy mają szczególne znaczenie dla zarówno przedsiębiorców działających w branży IT, jak i dla podmiotów korzystających z systemów sztucznej inteligencji w ramach swojej działalności profesjonalnej - pisze Alicja Rytel, adwokat w kancelarii Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

Działalność kantorów internetowych wciąż nie jest uregulowana. RPO interweniuje

Finanse
Prawo nadal nie określa zasad działalności kantorów internetowych. Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie apelował do ministra finansów o przygotowanie przepisów. Wprawdzie od dłuższego czasu są prowadzone prace nad projektem noweli prawa dewizowego w tej sprawie, ale bez większych efektów. Szef resortu finansów odpowiedział RPO, że rząd planuje przyjąć projekt w drugim kwartale 2024 r.

Ścianę budynku zarządca może pomalować bez zgody właścicieli mieszkań

Budownictwo
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie potrzebuje zgody właścicieli lokali, by pomalować budynek. Jest to bowiem czynność zwykłego zarządu. Zbędne są też formalności budowlane. Malowanie ścian zalicza się do bieżącej konserwacji, a ta nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

Kto wygrał wybory samorządowe 2024 - II tura w miastach

Samorząd terytorialny Wybory
W metropoliach trwa jeszcze liczenie głosów. Z dawnych miast wojewódzkich nowego prezydenta będą mieć m.in. mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Kalisza, Torunia, Włocławka, Siedlec, Tarnobrzega Zielonej Góry i Zamościa. Podajemy oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Zapis na sąd arbitrażowy w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy
Nowością w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na sąd arbitrażowy, jeżeli obie strony procesu tego chcą. Jest to niewątpliwie bardzo interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.

Kto wygrał w miastach - sondaż exit poll Ipsosu

Wybory
W Krakowie wybory na prezydenta miasta wygrał Aleksander Miszalski. Zdobył 51,1 proc. głosów w drugiej turze i pokonał Łukasza Gibałę (48,9 proc.). W Rzeszowie urzędujący prezydent Konrad Fijołek, uzyskując 56,1 proc. poparcia, został wybrany ponownie włodarzem stolicy Podkarpacia. We Wrocławiu prezydentem pozostał urzędujący prezydent Jacek Sutryk. W II turze wyborów zdobył 67,8 proc. poparcia, a kandydatka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar zdobyła 32,2 proc. W Kielcach Agata Wojda (KO) w II turze wyborów uzyskała 57,8 proc. głosów. Na jej konkurenta Marcina Stępniewskiego (PiS) zagłosowało 42,2 proc. wyborców.

Szef PKW: Frekwencja, według stanu na godz. 17:00, wyniosła 33,17 proc.

Wybory
Frekwencja w II turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 17:00, wyniosła 33,17 proc. - przekazał na konferencji o godz. 18:30, Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. W I turze wyborów, przed dwoma tygodniami, frekwencja wynosiła 39,43 proc. Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywół, w województwie mazowieckim, bo 62,51 proc. uprawnionych. Najmniej - w gminie Miastko, w województwie pomorskim (21,82 proc.). W sumie, do tej pory, odnotowano 106 incydentów.

WSA: Gmina pobiera opłatę za grób, nie za "pochowanie w grobie"

Podatki i opłaty lokalne
Gmina uchwaliła stawki opłat cmentarnych. Zdaniem prokuratora wśród nich znalazły się opłaty za usługi pogrzebowe, których gmina nie może pobierać. Sąd Administracyjny przyznał mu rację tylko częściowo - za ekshumację płaci ten podmiot, na którego zlecenie jest ona dokonywana. Gmina nie dokonuje takich czynności.

Waloryzacja opłat za pobyt w sanatorium? Wiążącej decyzji nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna
Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci, powinna wzrosnąć. Tak wynika z przepisów. Podwyżki zależą bowiem od inflacji, a ta przekroczyła próg 5 proc. Branża oczekuje odmrożenia cen, tym bardziej, że byłby to już drugi rok z rzędu, gdy Ministerstwo Zdrowia zatrzymuje waloryzację. Resort zdrowia odpowiada Prawo.pl, że wiążących decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez kuracjuszy za pobyt w sanatorium jeszcze nie ma.

Dwa nowe badania genetyczne skrócą proces diagnozy wad wrodzonych

Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje dwa nowoczesne badania genetyczne, które mogą przyspieszyć diagnozę choroby i dobrać odpowiednie leczenie. Jedno z nich jest szczególnie istotne dla diagnostyki chorób hematoonkologicznych. Wprowadzenie nowych badań ma skrócić okres tzw. „odysei diagnostycznej” - pacjenci z chorobami genetycznymi niejednokrotnie latami czekają na diagnozę.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że aptekę może przejąć tylko aptekarz

Farmacja
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. uznał, że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, powinien być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie tylko w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą, posiadającym prawo do wykonywania zawodu.

Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

Pacjent
Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.

RPO: Zasad wystawiania recept farmaceutycznych nie można zmieniać rozporządzeniem

Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Prawo farmaceutyczne dopuszcza wystawienie recepty farmaceutycznej wyłącznie w sytuacji „zagrożenia zdrowia”, do których nie można zaliczyć ryzyka wystąpienia nieplanowanej ciąży - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Ponadto - podkreśla - że przyjęcie projektu w sprawie tabletki "dzień po" doprowadziłoby do tego, że farmaceuta uzyskałby szersze uprawnienia od lekarza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów małoletnich.

Nauczyciela nie można zmusić do podawania insuliny, przepisy na razie bez zmian

Zarządzanie oświatą
Podawanie leków podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz na podstawie upoważnienia przez rodzica - wynika z zaleceń dotyczących postępowania w sytuacji, gdy u ucznia nastąpi ciężka reakcja alergiczna. Zalecenia dołączone są do obwieszczenia resortu zdrowia. Problematyczna jest natomiast kwestia dotycząca uczniów chorych na cukrzycę.

Nowacka o pomyśle ZNP ws. przywrócenia WOS-u na rok w szkołach ponadpodstawowych: Wywołałoby chaos

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę. Przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos - powiedziała w niedzielę minister edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do propozycji Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Ostatnie dni na złożenie arkusza organizacji szkoły - późniejsza zmiana nie taka prosta

Zarządzanie oświatą
Do 21 kwietnia dyrektorzy szkół muszą przekazać organom prowadzącym zaopiniowany arkusz organizacji szkoły na przyszły rok szkolny - dokument opracowywany jest na przyszły rok szkolny i określa liczbę oddziałów oraz przydział godzin poszczególnym nauczycielom. Może być to o tyle skomplikowane, że resort edukacji planuje zmiany w podstawie programowej.

Licealiści chętnie korzystają z narzędzi AI

Zarządzanie oświatą
Aż 6 na 10 uczniów liceów STO używa narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do celów związanych z nauką w szkole. Wsparcie narzędzi AI okazuje się szczególnie pożądane w przypadku języka polskiego i języków obcych. Dominuje korzystanie z chata GPT - wynika z badania licealistów przeprowadzonego w przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), największą organizację oświaty niepublicznej.

W MEN odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw edukacji zdrowotnej

Zarządzanie oświatą
W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. edukacji zdrowotnej - poinformował w środę prof. Zbigniew Izdebski, jego koordynator. W zespole uczestniczą przedstawiciele ministrów sportu, zdrowia i edukacji. Eksperci przygotowują założenia i podstawy programowe przedmiotu edukacja zdrowotna. Ma on zastąpić wychowanie do życia w rodzinie

Wzrosną wynagrodzenia prezesów oddziałów PAN

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo nauki przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów. Stawki nie były aktualizowane od lat i część z nich była już niższa od płacy minimalnej. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 roku.

Uczelnie publiczne z największą liczbą publikacji

Zarządzanie oświatą
W latach 2017–2021 udział artykułów zgłaszanych przez uczelnie publiczne wynosił około 86 proc. Instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN) zgłaszały średnio 8 proc. artykułów, natomiast uczelnie niepubliczne średnio 3 proc. Pozostałe typy instytucji naukowych: uczelnie kościelne oraz instytuty badawcze zgłaszały od 1 do 2 proc. artykułów - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Rząd uchyli wieloletni program inwestycji dla Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzanie oświatą
W wykazie prac legislacyjnych znalazła się uchwała, której celem jest uchylenie z dniem 1 lipca 2024 r. uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”. Ma to związek ze zmianą źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez UW.

Zamiast pisemnej etyki, egzamin ustny? Formuła egzaminów zawodowych do poprawki

Prawnicy Strefa aplikanta
Już w przyszłym tygodniu kandydaci na radców prawnych i adwokatów zmierzą się z zadaniami egzaminacyjnymi. Jak co roku będzie to czterodniowy maraton, podczas którego zdający będą rozwiązywać pięć kazusów. Członkowie komisji uspokajają, że zadania będą dostosowane do czasu, jaki zdający będą mieli na ich rozwiązanie. Ale widzą też wady obecnej formuły egzaminacyjnej i nie wykluczają, że w kolejnych latach ulegnie ona zmianie.

Tytuły publikatorów i skróty stosowane w dokumentach

Akty prawne publikuje się w dziennikach urzędowych - Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej, dziennikach urzędowych urzędów centralnych. Rozporządzenia określają rodzaje publikatorów oraz zasady tworzenia skrótów.

Cenzura internetu coraz bliżej? Przepisy mało precyzyjne, a ochrona pozorna

Prawo karne Rynek Prawo unijne
Według Komisji Europejskiej Polska nie wykonuje przepisów dotyczących usuwania z internetu treści o charakterze terrorystycznym. Teraz to się zmieni – blokowanie będzie łatwiejsze. Rodzi się jednak pytanie, na ile nowe przepisy będą chronić firmy i użytkowników przed nieuzasadnionym działaniem służb. Zdaniem prawników prawo do zaskarżania decyzji o usunięciu treści do sądu administracyjnego w praktyce nie zadziała właściwie.

Chorwacja: Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent Milanović nie może zostać premierem

Prawnicy Wybory
Chorwacki Trybunał Konstytucyjny zakazał prezydentowi Zoranowi Milanoviciowi objęcia funkcji premiera, jeśli Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP) uda się zebrać większość, niezbędną do utworzenia nowego rządu. Wybory parlamentarne w Chorwacji odbyły się w środę. Prezydent, wbrew decyzji TK, przewodził kampanii SDP.

SN: W sprawie członkostwa w gronie działkowców można odwołać się do sądu

Prawo cywilne Domowe finanse
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym wskazuje, że droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania wewnątrzorganizacyjnego lub upływu terminu określonego w art. 50 ust. 2 powołanej ustawy. Taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów.

WSA unieważnił zakaz wyprowadzania psów na plaże w Ustroniu Morskim

Samorząd terytorialny Środowisko
Zakaz wprowadzania psów na plaże w Ustroniu Morskim wprowadzono na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a tymczasem do ustalenia obowiązków właścicieli zwierząt domowych organ samorządu zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zapis zaskarżonej uchwały.

Będą nowe rodzaje płatności bezpośrednich dla rolników

Do połowy roku rząd planuje przyjąć projekt zmiany przepisów ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, które na lata 2023-2027 zapewnią nowe formy wsparcia w ramach dopłat bezpośrednich dla rolników. Będzie to nowy ekoschemat i płatności dla małych gospodarstw.