Bohdan Bieniek
Bohdan Bieniek
Prezydent może jeszcze uratować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i zapobiec sytuacji, że niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed TSUE
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości wysokość stawek za prowadzenie spraw z urzędu jest odklejona od realiów pracy adwokatów.
Mariola Łodzińska
Mariola Łodzińska
Nowelizacja ustawy o podwyżkach wymaga jednak korekty, bo często dyrektorzy szpitali dyskryminują np. najlepiej wykształcone pielęgniarki
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne
Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski
MEiN wnioskuje, by wysokość subwencji oświatowej na przyszły rok uwzględniała rosnące ceny energii, ale bez cięcia części subwencji dotyczącej kosztów osobowych
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu. Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko.
Bohdan Bieniek
Bohdan Bieniek

Jeśli prezydent uwzględni uwagi, które podnieśliśmy w zastrzeżeniach do protokołu z losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to zostanie utworzona instytucja, która cieszyć się będzie zaufaniem nie tylko w kraju, ale także nie będzie negowana w orzecznictwie europejskich trybunałów. Prezydent może uchronić nas przed sytuacją, w której niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed unijnym trybunałem. Tak uważa sędzia Bohdan Bieniek, wylosowany do nowej Izby SN.

12.08.2022
Zobacz więcej
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej uważa, że zaproponowana wysokość stawek za prowadzenie spraw z urzędu jest odklejona od realiów pracy adwokatów. - Przecież rzetelne prowadzenie choćby sprawy dotyczącej nieletnich wymaga poświęcenia kilku godzin na spotkanie i omówienie sprawy z klientem, zapoznanie się aktami, dojazd do sądu i co oczywiste sam udział w rozprawie. Proponowana stawka 60 zł za prowadzenie sprawy o demoralizację absolutnie nie odpowiada nakładowi pracy adwokata - ocenia prezes NRA.

12.08.2022
Zobacz więcej
Mariola Łodzińska
Mariola Łodzińska

Znaczne podwyższenie wynagrodzeń minimalnych pracowników medycznych zatrudnionych na etatach, to krok w dobrym kierunku. W efekcie mniej pielęgniarek i położnych wyjeżdża z kraju. Nowelizacja ustawy o podwyżkach wymaga jednak korekty, bo często dyrektorzy szpitali dyskryminują np. najlepiej wykształcone pielęgniarki - uważa Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

12.08.2022
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

10.08.2022
Zobacz więcej
Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Edukacji i Nauki wnioskuje, by wysokość subwencji oświatowej na przyszły rok uwzględniała rosnące ceny energii -poinformował w poniedziałek wiceminister Dariusz Piontkowski. Zastrzegł, że związku z rosnącymi cenami nie zostanie obcięta część subwencji dotycząca kosztów osobowych.

08.08.2022
Zobacz więcej
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński

Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu - zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy, ale dziś widać o co chodzi. Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko - dodał.

08.08.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Wakacje kredytobiorców BGK korzystniejsze od wakacji osób, które kupiły mieszkanie na kredyt

Wakacje kredytowe przede wszystkim łączone są z konsumentami i kredytami hipotecznymi. Natomiast z wakacji kredytowych mogą skorzystać również kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Okazuje się, że warunki wakacji kredytowych są dużo korzystniejsze w przypadku klientów instytucjonalnych aniżeli te, które oferowane są konsumentom.

Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, potwierdził, że jego biuro współpracuje z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. „Programu samochodowego”. Dawałby on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu niektórym osobom z niepełnosprawnością ruchową. To długo oczekiwana pomoc przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.
Procedura przekształcenia spółki może być skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci - pisze adwokat Milana Krzemień.
Obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy opieką. Ich obecność jest uzasadniona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda nie jest wymagana natomiast wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych.
Drogie cukierki w cenie buraków? Umyślne, złe nabijanie produktów w kasie samoobsługowej to częsty proceder - do tej pory organy ścigania kwalifikowały go jako oszustwo, a nie kradzież, niezależnie od wartości przywłaszczonego mienia. Teraz może się to zmienić - sąd w Zielonej Górze uznał bowiem, że oszukać można jedynie człowieka.
Prawo budowlane różnie traktuje zabudowę balkonu. W zależności od stosowanych materiałów i efektu końcowego możemy mieć do czynienia z instalacją urządzenia, a czasami nawet z rozbudową budynku. Dodatkowo we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie robót budowlanych mających ingerować w części wspólne wymaga uzyskania zgody współwłaścicieli.
Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Polecamy książki

SN: Nakaz zapłaty w sprawie frankowej do uchylenia, bo należało zbadać umowę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

Wyłączenie asystenta sędziego lub protokolanta możliwe, bo mogą wpływać na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wnioski o wyłączenie sędziego są nierzadko składane. W praktyce tylko sporadycznie można spotkać się z wnioskami o wyłączenie innych podmiotów: protokolanta lub asystenta sędziego. Ale jest to możliwe i zdarza się, ponieważ w jednym i drugim przypadku osoby te mogą mieć wpływ na treść orzeczenia. Szczególnie asystent przygotowując materiały dla sędziego może sugerować mu kierunek rozstrzygnięcia.

Sędzia Bieniek: Prezydent może jeszcze uratować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli prezydent uwzględni uwagi, które podnieśliśmy w zastrzeżeniach do protokołu z losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to zostanie utworzona instytucja, która cieszyć się będzie zaufaniem nie tylko w kraju, ale także nie będzie negowana w orzecznictwie europejskich trybunałów. Prezydent może uchronić nas przed sytuacją, w której niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed unijnym trybunałem.

Cel mieszkaniowy z ulgą w PIT zrealizujemy także w Hiszpanii

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.

Nie każda restrukturyzacja pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki
Jeżeli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie poddana podziałowi przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki również opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do tej formy opodatkowania. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka.

SLIM VAT poprawi płynność firm handlujących w UE

VAT Prawo gospodarcze Finanse
W pakiecie zmian w ustawie o VAT znalazły się przepisy, które zlikwidują niektóre podatkowe przyczyny pogarszania płynności finansowej firm, zwłaszcza tych handlujących z krajami Unii Europejskiej. Projektodawcy sami zauważają, że niektóre dzisiejsze regulacje powodują nieuzasadnione kredytowanie budżetu państwa przez przedsiębiorców.

Sąd: Pracodawca mógł ukarać pracownika za nienoszenie maseczki

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Pracodawca słusznie ukarał pracownicę za nierespektowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dlatego też egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp jest nie tylko prawem, lecz także jego obowiązkiem.

Dyżury pracownicze - dopuszczalne, ale z ograniczeniami

Prawo pracy
Pracownik może otrzymać polecenia pozostawania poza godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy – polecenia pełnienia dyżuru pracowniczego. Jego zakres czasowy powinien zostać określony przez pracodawcę, przy czym ograniczeniem są przepisy o minimalnych odpoczynkach dobowych i tygodniowych, których dyżur nie może naruszać. Więcej piszemy w Legal Alert.

Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy

Prawo pracy
Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tym samym będą mogły nimi być nie tylko dni powszechne, ale również niedziele i święta, jeżeli ze względu na rodzaj pracy lub system czasu pracy pracownik jest obowiązany świadczyć pracę także w te dni.

Nie każdy balkon w bloku zabuduje się bez formalności i zgody sąsiadów

Budownictwo
Prawo budowlane różnie traktuje zabudowę balkonu. W zależności od stosowanych materiałów i efektu końcowego możemy mieć do czynienia z instalacją urządzenia, a czasami nawet z rozbudową budynku. Dodatkowo we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie robót budowlanych mających ingerować w części wspólne wymaga uzyskania zgody współwłaścicieli.

Rodzinna spółka – wyzwania związane z przekształceniem

Spółki Prawo gospodarcze
Procedura przekształcenia spółki może być skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci - pisze adwokat Milana Krzemień.

Wakacje kredytobiorców BGK korzystniejsze od wakacji osób, które kupiły mieszkanie na kredyt

Wakacje kredytowe przede wszystkim łączone są z konsumentami i kredytami hipotecznymi. Natomiast z wakacji kredytowych mogą skorzystać również kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Okazuje się, że warunki wakacji kredytowych są dużo korzystniejsze w przypadku klientów instytucjonalnych aniżeli te, które oferowane są konsumentom.

NSA: Odebrane zwierzę nie zawsze musi trafić do schroniska

Prawo karne
Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Miasta ciemnieją, bo samorządy próbują oszczędzać na prądzie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Drastycznie rosnące ceny prądu drenują też budżety samorządów. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że tylko ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej blisko 5 mld złotych. Miasta instalują oświetlenie ledowe, oszczędzają na oświetleniu ulicznym lub zmniejszają jego natężenie. Nie wszędzie to się udaje.

KPO wciąż nie ma, a rząd konsultuje projekt o zrównoważonej gospodarce wodnej 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.

Szpital odmówił zapisu pacjenta do kolejki - zrobił to bezprawnie

Pacjent Opieka zdrowotna
Szpital nie może odmówić zapisania pacjenta na rehabilitację w warunkach stacjonarnych, tylko dlatego, że ten nie zarejestrował się na nią w miesiącu, w którym został wypisany ze szpitala. Takie sytuacje jednak się zdarzają, choć nie powinny. Ministerstwo Zdrowia i NFZ jednoznacznie zaznaczają, że takie działanie szpitala jest niezgodne z prawem.

Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta dla bezpieczeństwa lecznicy 

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych, gdyż stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych itp. Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to, co pacjent chce wyrazić - piszą Karol Kolankiewicz i Anna Karkut.

Kolejna oferta Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitali

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Większość szpitali, bo ponad 84 proc., podpisało aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Aneksy zakładają wyższą wycenę świadczeń, która ma gwarantować wypłatę podwyżek pensji minimalnych w ochronie zdrowia. Problem mają szpitale powiatowe, które prezentują wyliczenia, z których wynika, że pieniędzy na podwyżki im zabrakło.

Wrzutka w ustawie o dodatku węglowym uniemożliwi dochodzenie dotacji oświatowych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Przy okazji wprowadzenia dodatku węglowego zmieniono przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wyłączono dotacje na remonty szkół spod reżimu kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń dotyczących niewypłaconych lub niedoszacowanych dotacji dla szkół, w tym prawo do drogi sądowej.

Karta Nauczyciela podpisana - zmiany w awansie zawodowym, podwyżka dla początkujących nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy
Prezydent podpisał nowelę ustawy Karta nauczyciela. Senat chciał, by wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 20 proc., ale ta poprawka została odrzucona przez Sejm. Ustawa teraz trafi do publikacji w Dzienniku Ustaw - oznacza to, że od 1 września całkowicie zmienią się zasady awansu nauczycieli - struktura zostanie spłaszczona. Obligatoryjne będzie uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

RPO: Uczniowie z niepełnosprawnościami nie mogą być wykluczani w edukacji

Zarządzanie oświatą
Należy zadbać o to, by osoby z niepełnosprawnościami nie były wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, także z nauki na poziomie szkół ponadpodstawowych. Tymczasem - jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich - nie mają oni często możliwości kontynuowania nauki.

Młodzi uczeni apelują o usprawnienie procedur habilitacyjnych

Szkolnictwo wyższe
Niejasne procedury, nieprecyzyjne pojęcia, konflikty interesów - to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się badacze, ubiegający się o habilitacje - wskazują członkowie Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk i apelują o zmiany. Zdaniem Rady Doskonałości Naukowej, większość z tych postulatów jest słuszna.

Stypendium doktoranckie to ok. 3 tys. zł

Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora. Oscyluje w okolicach 3 tys. zł.

Naukowiec z KUL pokieruje teraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Szkolnictwo wyższe
Dr Dawid Kostecki został powołany na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Nominację odebrał w czwartek z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Nowy dyrektor jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie związany jest z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa tej uczelni.

W strefie pakowania jest artykuł, który nie powinien się tam znaleźć - robota można okraść, ale nie oszukać

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Drogie cukierki w cenie buraków? Umyślne, złe nabijanie produktów w kasie samoobsługowej to częsty proceder - do tej pory organy ścigania kwalifikowały go jako oszustwo, a nie kradzież, niezależnie od wartości przywłaszczonego mienia. Teraz może się to zmienić - sąd w Zielonej Górze uznał bowiem, że oszukać można jedynie człowieka.

Będzie „Program samochodowy” dla osób niepełnosprawnych. PFRON pracuje nad założeniami

Pomoc społeczna
Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, potwierdził, że jego biuro współpracuje z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. „Programu samochodowego”. Dawałby on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu niektórym osobom z niepełnosprawnością ruchową. To długo oczekiwana pomoc przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.

Wielki Brat patrzy - prywatną kamerą nie wolno obserwować drzwi ani domu sąsiada

Nowe technologie RODO
Kiedyś montowało się kraty, a teraz przed złodziejami i dewastacją chronią kamery. Nie ma w tym nic złego pod warunkiem jednak, że swoim zasięgiem nie obejmują drzwi czy domu sąsiada. Ale często prywatny monitoring widzi dużo więcej, przez co narusza prywatność innych osób. Walka z tego typu podglądactwem jest trudna. A RODO kamer montowanych do celów czysto osobistych nie dotyczy.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski