Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Nie trzeba wykonywać wyroku, bo wyrok sądu, który nie bierze pod uwagę interesu Polaków, a bierze pod uwagę interes obcych, to bezprawie
Andrzej Duda
Andrzej Duda
Złożę projekt ustawy, który określi ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady UE.
Anna Moskwa
Anna Moskwa
Działalność kompleksu Turów jest zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski i nie będzie zgody polskiego rządu na wstrzymanie wydobycia.
Andrzej Duda
Andrzej Duda
W komisji ds. wpływów rosyjskich nie powinno być członków parlamentu, to powinna być komisja ekspercka, a odwołania powinny trafiać do sądu apelacyjnego
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Chcę zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenia zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, szczególnie aresztu.
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny
W ustawie zapisano, że decyzja komisji "rosyjskiej" jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, ale nie ma przeszkód, aby objęta nią osoba kandydowała do Sejmu.
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

 Nie trzeba wykonywać wyroku, bo wyrok sądu, który nie bierze pod uwagę interesu Polaków, a bierze pod uwagę interes obcych to bezprawie - powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując postanowienie WSA w Warszawie nakazujące wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów.

07.06.2023
Zobacz więcej
Andrzej Duda
Andrzej Duda

Złożę projekt ustawy, który określi ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej, co będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2025 r. - zapowiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

06.06.2023
Zobacz więcej
Anna Moskwa
Anna Moskwa

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w swoim wpisie na Twitterze podkreśliła, że "działalność kompleksu Turów jest zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski" i jednocześnie "nie będzie zgody polskiego rządu na wstrzymanie wydobycia".

06.06.2023
Zobacz więcej
Andrzej Duda
Andrzej Duda

W komisji ds. wpływów rosyjskich nie powinno być członków parlamentu, to powinno być w ustawie wyraźnie zapisane, że osoby, które sprawują mandaty parlamentarne nie mogą być członkami komisji - ani posłowie, ani senatorowie. Uważam, że to powinna być komisja ekspercka – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

02.06.2023
Zobacz więcej
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro zapowiedział w czwartek kolejne zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenie zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztu. Zmiana w przepisach karnych ma podnieść zagrożenie z 12 na 20 lat pozbawienia wolności, a w odniesieniu do środków zabezpieczających ma być wprowadzone ograniczenie możliwości powołania się na stan zdrowia.

01.06.2023
Zobacz więcej
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu - mówi dr Piotr Kładoczny.

01.06.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Getin Noble Bank - wykreślenie hipoteki nowym sposobem na problemy frankowiczów

Prawnicy frankowiczów, którzy zaciągnęli kredyt w Getin Noble Bank, mają nowy sposób na ominięcie sądowych "korków". Zamiast pozwów o unieważnienie umowy kredytowej idą od razu do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Ich zdaniem taki wyrok może być podstawą do unieważnienia umowy kredytu i wiąże inne sądy oraz same strony, a także stanowi bezpośrednio podstawę do wykreślenia hipoteki.

Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.
Spory budowlane kojarzą się z długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem. Wyroki zapadają często kilka lat po zakończeniu inwestycji, a inwestorzy i wykonawcy postrzegają wniesienie sprawy do sądu jako ostateczność, a nie jako efektywny sposób rozwiązania konfliktu. Istnieją jednak inne niż pozew środki prawne, które mogą szybko przynieść efekty.
Organizacja procesji na Boże Ciało nie podlega takim samym procedurom, jak - dajmy na to - organizacja Marszu Niepodległości. Choć w istocie również jest to przemarsz ulicami miasta, to z władzami samorządowymi trasę procesji się jedynie uzgadnia, bo tego rodzaju uroczystości zwolnione są z wymogów ustawy - Prawo o zgromadzeniach.
Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
Niska cena biletu lotniczego nie zawsze jest spowodowana promocją linii lotniczych. Bywa, że odpowiada za nią pomyłka systemu i gdy przewoźnik zorientuje się, że sprzedał za pół darmo tysiące biletów, zwykle anuluje rezerwacje. Dla pasażerów może to być problem, o ile kupili bilet z niewielkim wyprzedzeniem.
Monitoring podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na salach operacyjnych, bez wyraźnej i świadomej zgody pacjenta, stanowi oczywiste naruszenie zbiorowych praw pacjentów do poszanowania intymności i godności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I podkreślił, że pacjent ma prawo nie wyrazić zgody, co powinno pozostawać bez wpływu na udzielone mu świadczenia zdrowotne.
Polecamy książki

Prawomocne skazanie może zapewnić wygraną w sprawie cywilnej

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.

SN odpowie, czy można odwołać się do sądu w sprawie odmowy przyjęcia do grona działkowców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.

Premier: Niech TK powie, jaki ma być pełny skład Trybunału

Wymiar sprawiedliwości
Po kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz prawnikami w KPRM do wniosku, aby złożyć wniosek do TK dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału - poinformował w środę rano premier Mateusz Morawiecki. Później rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że wniosek trafił już do TK.

Koparka kryptowalut też może być kosztem – fiskus uznaje odliczenie

CIT PIT Nowe technologie Spółki
Przedsiębiorcy nie mogą, co do zasady, odliczyć kosztów kopania walut wirtualnych na własny rachunek. Odejmą jednak od przychodu wydatki na energię elektryczną oraz koszty amortyzacji sprzętu komputerowego do wydobycia kryptowalut, jeśli świadczą usługi kopania na rzecz innych podmiotów. Potwierdza to w wydanej niedawno interpretacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyrok NSA: Fiskus nie może nakładać opłaty cukrowej na producenta

Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Producent napoju nie zapłaci podatku cukrowego w sytuacji, gdy to nie on, lecz dystrybutor sprzedaje napój energetyczny do punktów sprzedaży detalicznej. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny dla podatników wyrok, który otwiera drogę do odzyskania nadpłaconego podatku.

Utworzenie fundacji rodzinnej może być elementem planowania podatkowego

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse
Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej wprowadziły do polskiego porządku prawnego nową instytucję, która pozwala zabezpieczyć rodzinny biznes przed rozdrobnieniem, a ponadto uregulować kwestie dziedziczenia zgodnie z wolą sukcesora w sposób bardziej elastyczny. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego, co jest szczególnie korzystne z perspektywy dalszego reinwestowania środków.

Sąd: Covid uniemożliwił podjęcie pracy, ale umowa nie była pozorna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracownica nie mogła rozpocząć pracy, ponieważ rząd wprowadził zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w galeriach handlowych. W tym samym czasie stała się ona też niezdolna do pracy, ponieważ zamknięto szkoły i musiała zająć się małoletnim synem. ZUS zarzucił, że umowa została zawarta dla pozoru, ponieważ nie było dowodów na świadczenie pracy. Sąd nie podzielił tej oceny.

Solidarność podpisała porozumienie z rządem – zyskać mają pracownicy i związkowcy

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse PIT Prawo pracy
Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, wyłączenie od 1 stycznia 2024 r. dodatków z płacy minimalnej oraz zwiększenie z 500 zł do kwoty 840 zł kwoty ulgi w PIT umożliwiającej związkowcom odliczanie płaconych składek.

Senacka komisja rekomenduje przyjęcie ustawy o świadczeniu wspierającym z poprawkami

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Wciąż nie wiadomo, w jakiej skali oceniany będzie poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, od którego uzależniona będzie wysokość nowego świadczenia wspierającego. Rząd zapowiada zmianę skali BVD obecnie opisaną w rozporządzeniu do ustawy o świadczeniu wspierającym. Środowisko organizacji pozarządowych w środę na posiedzeniu senackiej komisji podtrzymało swoje stanowisko, że jest to niekonstytucyjna praktyka i domaga się opisu skali w samej ustawie.

Getin Noble Bank - wykreślenie hipoteki nowym sposobem na problemy frankowiczów

Banki Kredyty frankowe
Prawnicy frankowiczów, którzy zaciągnęli kredyt w Getin Noble Bank, mają nowy sposób na ominięcie sądowych "korków". Zamiast pozwów o unieważnienie umowy kredytowej idą od razu do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Ich zdaniem taki wyrok może być podstawą do unieważnienia umowy kredytu i wiąże inne sądy oraz same strony, a także stanowi bezpośrednio podstawę do wykreślenia hipoteki.

Zabezpieczenie roszczenia i dowodu ułatwi rozwiązanie sporu budowlanego

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Spory budowlane kojarzą się z długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem. Wyroki zapadają często kilka lat po zakończeniu inwestycji, a inwestorzy i wykonawcy postrzegają wniesienie sprawy do sądu jako ostateczność, a nie jako efektywny sposób rozwiązania konfliktu. Istnieją jednak inne niż pozew środki prawne, które mogą szybko przynieść efekty.

Firma korzystająca z Chat GPT powinna się zabezpieczyć przed naruszeniem praw autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie
Korzystanie z Chat-u GPT może rodzić ryzyko naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, jeśli chat GPT korzysta z materiałów chronionych prawem. Uczenie maszynowe stanowiące podstawę działania narzędzia budzi emocje z uwagi na fakt dokonywania systematycznej analizy i przetworzenia olbrzymiej ilości danych, a przez to wykorzystywania danych będących utworami chronionymi na podstawie przepisów prawa autorskiego.

Procesji się nie zgłasza, wystarczy o niej poinformować

Administracja publiczna
Organizacja procesji na Boże Ciało nie podlega takim samym procedurom, jak - dajmy na to - organizacja Marszu Niepodległości. Choć w istocie również jest to przemarsz ulicami miasta, to z władzami samorządowymi trasę procesji się jedynie uzgadnia, bo tego rodzaju uroczystości zwolnione są z wymogów ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

NSA: Nadużywający prawa do informacji publicznej nie jest chroniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Żądanie informacji publicznej nie może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania pracy urzędu albo ograniczenia dostępu do informacji innym osobom. To nadużycie prawa do informacji publicznej i nie zasługuje na ochronę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu, takie działanie miało na celu zakłócenie funkcjonowania organów administracji.

Prezydent chce więcej swojej władzy w Unii Europejskiej

Administracja publiczna Prawo unijne
Prezydent chce, by rząd nie mógł bez jego zgody desygnować kandydatów na szereg stanowisk w UE, miałby on też brać udział w posiedzeniach Rady Europejskiej, na których przewidziano obecność szefów państw lub rządów. Zakłada to prezydencki projekt o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE. Andrzej Duda zaapelował o niezwłoczne przyjęcie tej ustawy. I bardzo pozytywnie wypowiadał się o Unii.

NSA: Brak zgody pacjenta na monitoring na sali operacyjnej nie może wpływać na leczenie

Pacjent RODO
Monitoring podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na salach operacyjnych, bez wyraźnej i świadomej zgody pacjenta, stanowi oczywiste naruszenie zbiorowych praw pacjentów do poszanowania intymności i godności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I podkreślił, że pacjent ma prawo nie wyrazić zgody, co powinno pozostawać bez wpływu na udzielone mu świadczenia zdrowotne.

Odpowiedzialność karna lekarza - taka sama na etacie i na kontrakcie

Prawo pracy Zawody medyczne
Kontrakt lekarski zapewnia większą elastyczność zasad współpracy między lekarzem a placówką, ale ocena, czy jest on bardziej korzystny dla medyka niż umowa o pracę, jest wyłącznie subiektywna. Zależy to przede wszystkim od oczekiwań samego lekarza. Na kontrakcie nie ma uprawnień pracowniczych, a ponosi większą odpowiedzialność prawną. Forma zatrudnienia nie ma znaczenia przy ustalaniu przesłanek odpowiedzialności karnej.

Przez aplikację mojeIKP można zamówić e-receptę

Pacjent Nowe technologie
Osoby, które stale przyjmują jakieś leki, mogą teraz poprosić lekarza o ponowne wystawienie e-recepty na nie przez aplikację mojeIKP. Do tej pory funkcjonalność ta była dostępna tylko na Internetowym Koncie Pacjenta. By korzystać z aplikacji, aplikacji trzeba wcześniej wybrać przychodnię POZ i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Po porozumieniu rządu z Solidarnością jednorazowe dodatki, również dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą
W 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej - obiecuje rząd. To efekt podpisanego 7 czerwca br. porozumienia z "Solidarnością". Wśród beneficjentów znajdą się też nauczyciele. Porozumienie dotyczy też emerytur pomostowych dla nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Koniec papierowych legitymacji szkolnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

Nie będzie już papierowych legitymacji szkolnych i przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej. Obowiązująca będzie legitymacja w postaci plastikowej karty oraz mLegitymacja szkolna - MEiN podpisał nowelizację rozporządzenia, usuwając wzory tych dokumentów z załącznika.

Wcześniejsza emerytura uderzy nauczyciela po kieszeni

Kadry w oświacie Prawo pracy
Nauczycielom nie opłaci się skorzystanie z przygotowywanego uprawnienia do wcześniejszych emerytur - zmiany będą mniej korzystne niż obecne świadczenie kompensacyjne. Różnica może sięgnąć nawet tysiąca złotych. Reforma, ze względu na konstrukcję przepisów zaproponowanych w projekcie, będzie też mało korzystna dla kobiet.

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

Wyniki egzaminów zawodowych - u adwokatów najgorzej w Szczecinie, u radców w Kielcach

Prawnicy Strefa aplikanta
W tym roku lepiej swoje egzaminy zawodowe zdali kandydaci na adwokatów - w sumie pozytywny wynik osiągnęło ok. 84 proc. zdających, a w przypadku kandydatów na radców prawnych - 82 proc. Największe problemy przyszli adwokaci mieli z prawem karnym - aż 116 ocen niedostatecznych, w przypadku zdających egzamin radcowski był to kazus z zakresu prawa gospodarczego - 174 oceny niedostateczne. Przyszli komornicy osiągnęli 97 proc. pozytywnych ocen.

Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.

Czasem należy się odszkodowanie za anulowaną przez przewoźnika rezerwację

Rynek i konsument
Niska cena biletu lotniczego nie zawsze jest spowodowana promocją linii lotniczych. Bywa, że odpowiada za nią pomyłka systemu i gdy przewoźnik zorientuje się, że sprzedał za pół darmo tysiące biletów, zwykle anuluje rezerwacje. Dla pasażerów może to być problem, o ile kupili bilet z niewielkim wyprzedzeniem.

RPO chce granicy sumowania punktów karnych dla kierowców

Policja
Ponieważ za naruszenie tym samym czynem więcej niż jednego przepisu prawa drogowego kierowca może otrzymać dowolnie wysoką sumę punktów karnych, które się sumują, przekroczenie granicy 24 punktów może być zatem skutkiem tylko jednego czynu - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I występuje do MSWiA o zmianę przepisów, aby chronić obywateli przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów.

WSA nakazuje zamknięcie kopalni Turów, rząd nie wykona decyzji

Środowisko Prawo gospodarcze
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ponieważ działalność kopalni zagraża środowisku. Decyzja będzie obowiązywać do czasu wydania przez sąd wyroku w sprawie. Organizacje ekologiczne chwalą decyzję, a rząd ogłosił, że jej nie wykona. Rząd zapowiada obronę kompleksu energetycznego z Bogatyni.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski