Jacek Męcina
Jacek Męcina
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, powierza się sądom powszechnym
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Celem naszych prac jest usunięcie całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez adwokatów
Magdalena Rzeczkowska
Magdalena Rzeczkowska
Pracujemy nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku TSUE.
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski
W Polsce i w różnych krajach europejskich systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym.
Maciej Taborowski
Maciej Taborowski
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w UE proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności
Jacek Męcina
Jacek Męcina

Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.

28.03.2023
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

28.03.2023
Zobacz więcej
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati

Celem prac było usunięcie całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez adwokatów, ale też zapewnienie zgodności informacji handlowych dostarczanych przez adwokatów z zasadami dotyczącymi wykonywania zawodu, w szczególności z zasadami niezależności, godności i uczciwości zawodowej, a także z zasadami tajemnicy zawodowej oraz ustalenie zasad odnoszących się do informacji handlowych, które są niedyskryminacyjne, uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne.

28.03.2023
Zobacz więcej
Magdalena Rzeczkowska
Magdalena Rzeczkowska

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg powiedziała, że Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Podkreśliła, że ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

28.03.2023
Zobacz więcej
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski

Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. I dodał, że w Polsce nawet znaczne zwiększenie kształcenia kadr medycznych w najbliższych latach nie zlikwiduje tego problemu.

28.03.2023
Zobacz więcej
Maciej Taborowski
Maciej Taborowski

Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.

23.03.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Po 522 dniach bezprawnego zawieszenia sędzia Ferek wraca do orzekania

Wydanie wadliwego zarządzenia prezesa sądu musiało skutkować uchyleniem decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. Ta uchwała wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która od września 2022 r. stoi na stanowisku, że sędzia nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje poglądy prawne wyrażone w orzeczeniu.

Od 2035 r. na terenie Unii Europejskiej będzie obowiązywała zasada 100 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych samochodów osobowych i dostawczych. W praktyce oznacza to zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie przyjęte przez Radę UE. Polska była przeciwna temu rozwiązaniu.
Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest instrumentalne wykorzystywanie wykładni, jak to ma miejsce w wykonaniu polityków, i niestety wielu prawników, w odniesieniu do konstytucji – mówi prof. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyjaśnienie sensu poszczególnych przepisów, odnajdowanie wykładni, próba wskazywania na związki miedzy różnymi przepisami oraz odniesienie do prawa kanonicznego na poziomie krajowym czy diecezjalnym - to zdaniem autorów cele wydanego właśnie komentarza do Kodeksu prawa kanonicznego. Powinien trafić do każdej kancelarii parafialnej i kurii biskupiej i do każdej szanującej się kancelarii prawnej – uważa dr hab. Paweł Borecki z UW.
Wystarczy służbowy samochód albo gazowy piec ogrzewający jedno pomieszczenie, by przedsiębiorca czy instytucja podlegały dość uciążliwemu obowiązkowi składania corocznych sprawozdań za korzystanie ze środowiska, a często również wnoszenia odpowiednich opłat. Termin rozliczenia się z tego ekopodatku przypada na 31 marca, czyli w najbliższy piątek.
Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły - w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak przedstawiciele innych zawodów. Trudno bowiem w praktyce wyobrazić sobie, jak nauczyciel z domu zapewni bezpieczeństwo uczniom znajdującym się w szkole.
Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.
Polecamy książki

Zakaz adwokackiej "reklamy" do likwidacji, ale będą etyczne ograniczenia

Prawnicy
Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.

Sejm: Podkomisja zakończyła prace nad projektami o sądach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejmowa podkomisja poparła we wtorek - po trwających ponad rok pracach - dwa projekty mające powołać sądy pokoju. Wprowadzono do nich liczne poprawki a znaczną część planowanych zapisów przeformułowano. W środę projektami o sądach pokoju ma zająć się sejmowa komisja sprawiedliwości. Doradca prezydenta, który wniósł te projekty, wyraził nadzieję, że prace w Sejmie nad ustawami zakończą się w kwietniu.

SN: Zmiana miejsca służbowego sędziego to nie zawsze awans

Prawnicy
Sformułowanie „zmiana miejsca służbowego sędziego” odnosi się wyłącznie do zmiany miejsca służbowego niepowiązanej ze zmianą stanowiska sędziego. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia, z tym że nie ma zastosowania do spraw, w których rozpoczęto przewód sądowy - tak brzmi uchwała siedmiorga sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Estoński CIT korzystny, ale uwaga na moment wypłaty zysku

CIT Doradca podatkowy
Stosując tzw. estoński CIT, firmy mogą korzystać z wieloletniego odroczenia momentu zapłaty podatku. Przy planowaniu rozliczeń trzeba jednak pamiętać, że aby osiągnąć najniższą efektywną stopę podatkową, jak największa część zysków powinna zostać wypłacona w czasie korzystania z tego rozwiązania. Ważne też, by CIT płacony od tych zysków został rozpoznany jako koszt księgowy jeszcze w okresie, w którym podatnik stosuje estoński CIT.

Należyta staranność w VAT ciągle kluczowa

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, organy podatkowe mogą odmówić prawa do odliczenia VAT naliczonego dopiero wtedy, gdy uzyskają dowody wskazujące na to, że schemat działania podatnika oraz dokonywane transakcje miały charakter fikcyjny i służyły obejściu opodatkowania. W innym przypadku przedsiębiorcy mają pełne prawo do obniżenia podatku.

NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.

Zmiana w trakcie roku, ale liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej jak za pełny rok

Prawo pracy
Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu pracy, ani z przepisów ustawy nowelizującej nie wynika, że uprawnienie do wnioskowania o taką pracę rozliczone ma być proporcjonalnie do okresu obowiązywania tych regulacji.

Będą nowe wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Prawo pracy Prawo unijne
MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany we wtorek na stronie RCL, którego wydanie ma związek z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r., która czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. On również, tak jak pozostałe, ma wejść w życie po upływie 7 dni od publikacji.

Korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień pracodawca przechowa w aktach osobowych

Prawo pracy Prawo unijne
W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak np. wniosków o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Do końca marca firmy muszą rozliczyć się za korzystanie ze środowiska

Środowisko Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Wystarczy służbowy samochód albo gazowy piec ogrzewający jedno pomieszczenie, by przedsiębiorca czy instytucja podlegały dość uciążliwemu obowiązkowi składania corocznych sprawozdań za korzystanie ze środowiska, a często również wnoszenia odpowiednich opłat. Termin rozliczenia się z tego ekopodatku przypada na 31 marca, czyli w najbliższy piątek.

Rada UE przyjęła przepisy o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r.

Prawo unijne
Od 2035 r. na terenie Unii Europejskiej będzie obowiązywała zasada 100 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych samochodów osobowych i dostawczych. W praktyce oznacza to zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie przyjęte przez Radę UE. Polska była przeciwna temu rozwiązaniu.

Frankowiczom opłaca się zabezpieczyć roszczenia, nawet gdy Getin Noble Bank ich nie honoruje

Banki Kredyty frankowe
Getin Noble Bank zaczął wypowiadać umowy kredytowe frankowiczom. Pisma otrzymują także osoby, którym sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu ich powództwa. Kredytobiorcy zastanawiają się więc, czy jest sens zabiegać o zabezpieczenie, skoro i tak bank ich nie honoruje. Prawnicy nie mają wątpliwości, że tak. Nie jest to kosztowne, a dzięki zabezpieczeniu kredytobiorcy nie muszą spłacać rat. Zupełnie inaczej uważa Związek Banków Polskich oraz część sądów.

Nowelizacja ustawy o OSP potrzebna, ale wymaga uzupełnień

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje likwidację wielu dziur i doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od momentu uchwalenia ustawy. Eksperci i samorządowcy wskazują, że nowelizacja powinna pójść jednak dalej. Wytykają także, że nowela próbuje przerzuć na gminę koszty szkoleń i wyżywienia strażaków ochotników.

Każde koło gospodyń wiejskich dostanie o 3 tys. więcej

Samorząd terytorialny
Od 8 do 10 tys. zł otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze na swoją działalność statutową w 2023 roku. To o 3 tys. zł więcej niż było w roku ubiegłym. Na wsparcie stowarzyszeń rząd wyda rekordowe 120 mln zł. Wnioski można składać w powiatowych biurach ARiMR do 30 września, ale koła muszą dopełnić nowych formalności.

Łatwiej będzie utworzyć w gminie radę seniorów

Samorząd terytorialny
Gminy, powiaty i województwa będą miały obowiązek utworzenia rad seniorów na wniosek określonej liczby osób. Członkowie rad uzyskają m.in. kompetencje do kierowania zapytań, na które władza będzie musiała zareagować - takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Samorządowcy zwracają uwagę, że takie rady seniorów mogą stać się papierowymi tworami.

Psychiatria dziecięca - terapeuci środowiskowi mają rok więcej na zrobienie kursu

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Czas przewidziany na wejście na rynek odpowiednio wyszkolonych terapeutów i terapeutów środowiskowych okazał się za krótki. Dlatego Ministerstwo Zdrowia śpieszy się z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego systemu opieki środowiskowej w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej 31 marca. W innym wypadku zespoły opieki środowiskowej będą miały problemy z wykazaniem odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry.

Minister przewiduje permanentny problem z personelem medycznym

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. I dodał, że w Polsce nawet znaczne zwiększenie kształcenia kadr medycznych w najbliższych latach nie zlikwiduje tego problemu.

UOKiK postawił zarzuty poznańskiej spółce Polmediq

Pacjent Rynek i konsument
Spółka poprzez ulotki i stronę internetową zaprasza osoby w wieku 40-85 lat na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania na morfologię. Z ustaleń prezesa UOKiK wynika, że konsumenci nie są informowani o handlowym charakterze tego zaproszenia ani samych badań i mogą zostać wprowadzeni w błąd odnośnie stanu swojego zdrowia.

Praca zdalna w kodeksie, ale raczej nie dla nauczyciela - nawet z grupy uprzywilejowanej

Kadry w oświacie Prawo pracy
Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły - w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak przedstawiciele innych zawodów. Trudno bowiem w praktyce wyobrazić sobie, jak nauczyciel z domu zapewni bezpieczeństwo uczniom znajdującym się w szkole.

Branżowe Centra Umiejętności wspomogą doskonalenie nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Branżowe Centra Umiejętności będą prowadzić kształcenia ustawiczne w formie turnusów dokształcania młodocianych pracowników oraz szkoleń zawodowych, co pozwoli na uzyskanie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Wspomogą też nauczycieli w doskonaleniu i potwierdzą spełnienie określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ustawicznego.

MEiN chce odbiurokratyzować szkołę, ale z kryteriów oceniania nie zrezygnuje

Kadry w oświacie Prawo pracy
Resort edukacji po raz kolejny zapowiada ograniczenie biurokracji w szkołach, płonne są jednak raczej nadzieje, że jednym z elementów tego planu będzie uproszczenie procedury oceniania nauczycieli. Związkowcy chcą, by resort wycofał się z konieczności określania wartości punktowych dla każdego kryterium. MEiN wyklucza taką zmianę, choć chce pójść na pewne ustępstwa.

Wkrótce nowe akademie nauk stosowanych - szkoły w Głogowie i Nowym Targu zyskają nowy status

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia, które zmieni nazwy dwóch publicznych uczelni zawodowych: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Uzyskają status akademii nauk stosowanych, zastrzeżony dla uczelni spełniających określone wymagania.

Mniej prac dyplomowych podejrzanych o plagiat

Szkolnictwo wyższe
W 2022 roku za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) przebadano 323 966 prac dyplomowych. Próg alarmowy, ustalony domyślnie na poziom, gdy podobieństwo pracy do innego tekstu źródłowego jest większe niż 70 proc., przekroczyło niespełna 1,7 proc. badanych prac. Zaobserwowano więc spadek w ciągu trzech lat od uruchomienia systemu.

Coraz mniej publikacji naukowych, ale za to lepszych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Spada liczba publikacji naukowych: w 2021 roku opublikowano prawie 104 tys. prac naukowych, a to o 27 proc. mniej niż w roku 2017. Z raportu o stanie nauki w Polsce Ośrodka Przetwarzania Informacji wynika również, że rośnie z kolei liczba udzielonych patentów, a spada liczba zgłoszeń wynalazków w stosunku do poprzednich lat.

Branża cyfrowa obawia się nowych obowiązków w ochronie danych

Nowe technologie RODO
Unijna regulacja Data Act jest zbyt restrykcyjna i może zaszkodzić rozwojowi nowych technologii - uważają przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska, organizacji zrzeszającej najważniejszych graczy na polskim rynku nowych technologii. Branża przekazała do polskiego rządu swoje zastrzeżenia do unijnego projektu, w którym "kilka kwestii budzi najwyższe zaniepokojenie”.

Kodeks kanoniczny dla Kościoła i dla prawników

Prawnicy
Wyjaśnienie sensu poszczególnych przepisów, odnajdowanie wykładni, próba wskazywania na związki miedzy różnymi przepisami oraz odniesienie do prawa kanonicznego na poziomie krajowym czy diecezjalnym - to zdaniem autorów cele wydanego właśnie komentarza do Kodeksu prawa kanonicznego. Powinien trafić do każdej kancelarii parafialnej i kurii biskupiej i do każdej szanującej się kancelarii prawnej – uważa dr hab. Paweł Borecki z UW.

MS świadome zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji, ale czeka na unijną regulację

Ministerstwo Sprawiedliwości na razie nie prowadzi prac mających uregulować funkcjonowanie sztucznej inteligencji na gruncie polskiego prawa, chociaż ma świadomość, że wraz z rosnącą popularnością nowych technologii wzrasta również ryzyko wykorzystywania ich np. w treściach pedofilskich. Czeka jednak w pierwszej kolejności na przyjęcie przepisów na poziomie unijnym.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski