Paweł Kaźmierczyk
Paweł Kaźmierczyk
Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych.
Wiesław Kozielewicz
Wiesław Kozielewicz
Sędzia to nie jest urzędnik, to jest funkcjonariusz trzeciej władzy, który ma interpretować i stosować prawo, zgodnie z sumieniem i własną interpretacją prawa.
Jacek Czaja
Jacek Czaja
Jako prawnicy mamy naturalną tendencję do próby regulowania wszystkiego prawnie i w ten sposób rozwiązywania problemów.
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński
Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po wielu zmianach jest już niespójna i trudna do stosowania.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności.
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik
Uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.
Paweł Kaźmierczyk
Paweł Kaźmierczyk

Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych.

26.02.2024
Zobacz więcej
Wiesław Kozielewicz
Wiesław Kozielewicz

Sędzia to nie jest urzędnik, to jest funkcjonariusz trzeciej władzy, który ma interpretować i stosować prawo, zgodnie z sumieniem i własną interpretacją prawa.

23.02.2024
Zobacz więcej
Jacek Czaja
Jacek Czaja

Jako prawnicy mamy naturalną tendencję do próby regulowania wszystkiego prawnie i w ten sposób rozwiązywania problemów.

23.02.2024
Zobacz więcej
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński

Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po ogromniej liczbie zmian jest już regulacją niespójną i trudną do stosowania.

21.02.2024
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana znienacka pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności w praktyce.

19.02.2024
Zobacz więcej
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik

uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.

19.02.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

Prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii może powodować konieczność uwzględnienia okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka, ukończonych w innym państwie członkowskim, przy obliczaniu wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Nie mamy polskiej ustawy o zarządzaniu danymi. W praktyce więc część przepisów unijnych, które umożliwiają wtórne wykorzystywanie danych zebranych w podmiotach leczniczych, jest martwa. Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych - mówi dr Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.
Inflacja w połączeniu z długim czasem trwania postępowań dotyczących kredytów frankowych wpływają na to, ile adwokaci i radcowie prawni biorą od frankowiczów za prowadzenie spraw frankowych. Podstawowa stawka to obecnie więcej niż 10 tys. zł i to za prowadzenie sprawy w I instancji. Dodatkowo trzeba zapłacić za apelację, a często i procent od wygranej. Decydowanie się na tańszą opcję wiąże się jednak z jeszcze większym ryzykiem.
Przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R odliczą również wynagrodzenia pracowników za czas urlopu i choroby. Ministerstwo Finansów po latach sporów wydało korzystną dla firm interpretację ogólną. Zapomniało jednak o preferencji na innowacyjnych pracowników, która jest kontynuacją ulgi B+R. Według ekspertów korzystne stanowisko można co do zasady odnieść do obu ulg, ale MF powinno to potwierdzić wprost.
Renty z powodu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne czy emerytury pomostowe – to obowiązujące już dziś rozwiązania dla ludzi spracowanych. I choć są lepsze od stażówek, to nie są idealne. Można je jednak przejrzeć i zmodyfikować, aby lepiej chroniły osoby spracowane. Zdaniem prawników katalog pomocy pracownikom 50+ na rynku jest znacznie szerszy, niż wypychanie ich na „zieloną trawkę”, zamiast pomóc im dopracować do emerytury, wykonując lżejszą pracę.
Warszawski sąd apelacyjny uchylił właśnie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dotyczące tymczasowego aresztowania z powodu... nienależytej obsady sądu pierwszej instancji. Chodzi o tzw. neo-sędzię powołaną na stanowisko na podstawie opinii neo-KRS. SA przywołał przy tym m.in. wyroki TSUE, ETPC i Konwencję o Ochronie Praw Człowieka.
Polecamy książki

Prokurator Dariusz Korneluk kandydatem na prokuratora krajowego

Prokuratura
Zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk, uzyskał najlepszy wynik w konkursie na prokuratora krajowego i to on został wskazany przez zespół pod przewodnictwem wiceministry sprawiedliwości Marii Ejchart jako kandydat na to stanowisko. W konkursie startowało w sumie 5 prokuratorów, 26 lutego odbyło się ich wysłuchanie. Pytanie co dalej, bo część środowiska prokuratorskiego kwestionuje konkurs.

SN: Były prokurator z zakazem pełnienia każdego zawodu prawniczego

Prawnicy
Prokurator przyjął łącznie sześć łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznej, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. W konsekwencji, oprócz kary pozbawienia wolności, nie może pełnić przez 10 lat zawodów związanych ze stosowaniem prawa. Izba Odpowiedzialności Zawodowej potwierdziła, że z uwagi na uchybienie godności urzędu nie może dalej pełnić służby.

SN: Radcy prawnemu grozi wydalenie z zawodu, bo działał na szkodę klienta

Prawnicy
Brak obrońcy przy rozpoznawaniu sprawy o pozbawienie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego był przyczyną uchylenia wyroku dyscyplinarnego. Wyższy Sąd Dyscyplinarny nie zaakceptował zwolnienia lekarskiego wydanego przez lekarza, który nie był lekarzem sądowym, co w okresie pandemii okazało się niesłuszne. Uchylono wtedy taki obowiązek – wskazał Sąd Najwyższy.

Sprawa frankowa łatwiejsza, ale na zniżkę u pełnomocnika nie ma co liczyć

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Inflacja w połączeniu z długim czasem trwania postępowań dotyczących kredytów frankowych wpływają na to, ile adwokaci i radcowie prawni biorą od frankowiczów za prowadzenie spraw frankowych. Podstawowa stawka to obecnie więcej niż 10 tys. zł i to za prowadzenie sprawy w I instancji. Dodatkowo trzeba zapłacić za apelację, a często i procent od wygranej. Decydowanie się na tańszą opcję wiąże się jednak z jeszcze większym ryzykiem.

Neo-sędzia w składzie? Sąd zwraca sprawę do ponownego rozpoznania

Wymiar sprawiedliwości
Warszawski sąd apelacyjny uchylił właśnie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dotyczące tymczasowego aresztowania z powodu... nienależytej obsady sądu pierwszej instancji. Chodzi o tzw. neo-sędzię powołaną na stanowisko na podstawie opinii neo-KRS. SA przywołał przy tym m.in. wyroki TSUE, ETPC i Konwencję o Ochronie Praw Człowieka.

Koniec sporów o wynagrodzenia B+R, ale co z ulgą na innowacyjnych pracowników

CIT PIT Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R odliczą również wynagrodzenia pracowników za czas urlopu i choroby. Ministerstwo Finansów po latach sporów wydało korzystną dla firm interpretację ogólną. Zapomniało jednak o preferencji na innowacyjnych pracowników, która jest kontynuacją ulgi B+R. Według ekspertów korzystne stanowisko można co do zasady odnieść do obu ulg, ale MF powinno to potwierdzić wprost.

Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę o kryptoaktywach

Finanse
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o kryptoaktywach, którego celem jest stworzenie ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania tych rynków. MF chce zapewnić skuteczny nadzór i ochronę inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego w odpowiednie do tego środki. Projekt przewiduje m.in. możliwość nakładania sankcji przez KNF na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów.

Jak obronić się przed postępowaniem w sprawie karuzeli podatkowej

VAT Compliance
W transakcjach trójstronnych i łańcuchowych należy pamiętać o tym, iż pierwszy w łańcuchu podmiot (kontrahent) widzi ostatniego i na odwrót. Ponadto, aby prawidłowo taką transakcję rozliczyć w deklaracji VAT, wszyscy w tym łańcuchu muszą być o sobie poinformowani - pisze dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego i handlu zagranicznego.

Kwota wolna od podatku w 2024 r.

PIT Doradca podatkowy
Jedną z zapowiadanych na 2024 r. zmian w podatku PIT jest zmiana kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z obietnicami wyborczymi ma ona wynosić 60 000 zł. Na ten moment są to jednak plany rządu, co oznacza, że w 2024 r. obowiązującą kwotą wolną od podatku jest nadal kwota 30 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna dla męża po śmierci żony

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Samo wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne, w sytuacji gdy wydatek poniesiony jest z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość. Mąż może kontynuować odliczenie w ramach ulgi po śmierci żony. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.

Emerytury stażowe to nie jedyna oferta dla osób starszych, zwłaszcza tych spracowanych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Renty z powodu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne czy emerytury pomostowe – to obowiązujące już dziś rozwiązania dla ludzi spracowanych. I choć są lepsze od stażówek, to nie są idealne. Można je jednak przejrzeć i zmodyfikować, aby lepiej chroniły osoby spracowane. Zdaniem prawników katalog pomocy pracownikom 50+ na rynku jest znacznie szerszy, niż wypychanie ich na „zieloną trawkę”, zamiast pomóc im dopracować do emerytury, wykonując lżejszą pracę.

TSUE: Okresy wychowania dziecka w innym kraju UE uwzględniane przy rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii może powodować konieczność uwzględnienia okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka, ukończonych w innym państwie członkowskim, przy obliczaniu wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rada Nadzorcza ZUS w środę zaopiniuje kandydaturę Doroty Bieniasz na prezesa Zakładu

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
W środę Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma zaopiniować kandydaturę Doroty Bieniasz na prezesa ZUS – dowiedział się nieoficjalnie serwis Prawo.pl. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, już w zeszłym tygodniu zapowiedziała, że po otrzymaniu tej opinii zwróci się do premiera Donalda Tuska o powołanie Doroty Bieniasz na prezesa Zakładu.

Mec. Copp: Za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy w internecie można trafić do wiezięnia

Prawo karne Prawo cywilne Prawo pracy
Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, co obejmuje również dobre imię i renomę pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest również do lojalności wobec pracodawcy i powstrzymania się od zachowań mogących narażać go na utratę zaufania u osób trzecich. Obowiązki te ciążą na pracownikach również po godzinach pracy – pisze Anna Copp, adwokat.

Pełnomocnictwo w ZUS – jak je udzielić, dla kogo i ile jest ważne

Ubezpieczenia społeczne
Gdy choroba, wiek lub inne ważne przyczyny nie pozwalają nam na samodzielne załatwienia spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wówczas możemy upoważnić do tego inną osobę. W tym celu należy udzielić jej pełnomocnictwa. ZUS przygotował do tego odpowiedni formularz PEL.

Z emisji do powietrza trzeba się spowiadać dwukrotnie. Pierwszy termin mija 29 lutego

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy w dwa różne miejsca, w dwóch różnych terminach i na dwa różne sposoby, muszą składać informacje o zanieczyszczeniach trafiających do powietrza. Pierwszy raz zgodnie z unijnymi regulacjami, drugi - z krajowymi przepisami. Taka podwójna buchalteria trwa już od kilkunastu lat.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje w sprawie ustawy o komunikacji elektronicznej

Większa elastyczność dla konsumentów przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji...

Jest szansa, że Polska w końcu wdroży unijny kodeks łączności elektronicznej

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne
Przyznanie prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprawnień do wydawania decyzji obszarowych, zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej i uchylenie obecnie obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego. To najważniejsze założenia projektów, które mają wdrożyć unijne przepisy po wielu miesiącach opóźnień.

Rządowy projekt prawa autorskiego – w konsultacjach

Prawo cywilne
Trwają konsultacje społeczne nowelizacji prawa autorskiego. Jej celem jest wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego. Według krytyków to krok wstecz. Dyrektywa, na podstawie której powstała nowelizacja, nie zapewnia równowagi między ochroną posiadaczy praw a interesami obywateli Unii Europejskiej i unijnych przedsiębiorstw. Młodzi filmowcy z niedowierzaniem przyjęli propozycję o wykreśleniu najważniejszych przepisów o tantiemach z internetu.

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Własność przemysłowa
Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się twórczością użytkową w kontekście praw autorskich. W sprawie C-795/23 Konektra, w której do Trybunału skierowano pytania prejudycjalne dotyczące kryteriów ochrony prawnoautorskiej twórczości zdeterminowanej funkcjonalnie, spór dotyczy zakwalifikowania regału modułowego jako utworu - pisze Bartosz Mazurek, Junior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird.

Społeczeństwo ma prawo do informacji o drewnie spalanym w elektrowniach

Środowisko Energetyka
Ilość i rodzaj biomasy drzewnej spalanej w elektrowni jest informacją publiczną, która powinna być udostępniana. Informacja o lasach przetwarzanych na energię ma znaczenie nie tylko dla spółki, ale i dla obywateli - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w odpowiedzi na skargę Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Na rzekach granicznych z Białorusią powstanie bariera elektroniczna

Samorząd terytorialny Środowisko Wojsko
W ciągu 12 miesięcy na rzekach Bug oraz Świsłocz i Istoczanka - rzekach granicznych z Białorusią - powstanie elektroniczna bariera. Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń. Ich łączny koszt ma wynieść ponad 364 mln zł. Część środków pokryje Unia Europejska. Obecny system kamer i czujników, który powstał w 2022 r. obejmuje 206 km granicy lądowej.

Od poniedziałku nowa struktura organizacyjna Kancelarii Sejmu

Administracja publiczna
Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Obsługi Medialnej zastąpiło Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Spraw Międzynarodowych i Centrum Informacyjne Sejmu. Takie m.in. zmiany w strukturze Kancelarii Sejmu obowiązują od poniedziałku, 26 lutego.

WSA: Wyliczenie nieprawidłowości w obiekcie to za mało, by nałożyć nakaz

Budownictwo
Organ nakazał usunięcie licznych nieprawidłowości. Wydana w tej sprawie decyzja została uchylona, ponieważ nie określono, jakie czynności trzeba wykonać w celu usunięcia naruszeń oraz nie wskazano precyzyjnie, kto jest adresatem obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił też uwagę, że organ powinien ocenić, czy wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.

WSA: Gmina nie udostępni umowy notarialnej, ale jej osnowę już tak

Samorząd terytorialny
Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.

Już w środę konferencja o poprawie efektywności opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wewnętrzny system jakości, obniżanie ryzyka błędów medycznych i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu - to niektóre z tematów rozpoczynającej się w środę w Warszawie konferencji pt. "Human Factors dla poprawy efektywności opieki zdrowotnej". Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w wykładach, sesjach tematycznych i warsztatach. Przewidziano spotkania z ekspertami.

Kaźmierczyk: Jesteśmy w tyle względem unijnych regulacji danych medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Nie mamy polskiej ustawy o zarządzaniu danymi. W praktyce więc część przepisów unijnych, które umożliwiają wtórne wykorzystywanie danych zebranych w podmiotach leczniczych, jest martwa. Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych - mówi dr Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Czynności zawodowe dla niektórych zawodów medycznych - jest projekt

Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt przepisów, które regulują wykaz czynności zawodowych przedstawicieli niektórych zawodów medycznych. Na konsultacje publiczne przewidział trzy tygodnie. Ustawa o niektórych zawodach medycznych wchodzi w życie w marcu.

Trzecia Droga złożyła w Sejmie projekt w sprawie aborcji, chce też referendum

Pacjent Zawody medyczne
Przywrócenie przesłanki zezwalającej na aborcję, gdy wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu zakłada projekt złożony w Sejmie przez posłów Trzeciej Drogi. Projekt jest składany z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie dalej idącej liberalizacji prawa aborcyjnego - zaznaczono w uzasadnieniu.

Rekomendacje dla ginekologów mają być poprawione

Pacjent
Towarzystwo naukowe ginekologów do jednego worka wrzuciło kobiety z nadciśnieniem tętniczym i te, które do przerwania ciąży uprawnia stan zdrowia psychicznego. W efekcie w obecnym brzmieniu, liczące niecałe sześć stron rekomendacje, są niezgodne z prawem. Przymuszają do leczenia psychiatrycznego pacjentki, które chcą przerwać ciążę z uwagi na zdrowie psychiczne.

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli. Analizie będzie mogła zostać poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.

Potrzebne regulacje dotyczące sprzedaży woreczków nikotynowych - to zagrożenie dla nieletnich

Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju apelują o regulację obrotu tzw. woreczkami nikotynowymi. To saszetki doustne zawierające nikotynę, które zdobywają popularność wśród młodzieży. Produkty te nie są objęte akcyzą, inaczej niż inne wyroby zawierające nikotynę, nie istnieją też regulacje zabraniające ich sprzedaży osobom niepełnoletnim.

Spór o prace domowe - MEN będzie musiał doprecyzować rozporządzenie

Zarządzanie oświatą
Nie ma żadnych polskich badań, które potwierdzają, że likwidacja prac domowych będzie korzystna dla uczniów - wskazują przeciwnicy zmiany, którą przygotował resort edukacji. Ten twierdzi jednak, że są podstawy, by twierdzić, że uczniowie likwidacji zadań domowych potrzebują. Jednocześnie resort zamierza doprecyzować przepisy, które przekazał do konsultacji.

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli wyższy niż w poprzednich latach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego nauczyciela w 2024 r. w końcu znacznie wzrośnie. Przez lata był on zamrażany w kolejnych ustawach okołobudżetowych, w tym roku takich obostrzeń nie ma. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na fundusz dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej, a ta mocno wzrasta.

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Szkolnictwo wyższe
System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.

Ustawa o szkolnictwie wyższym - skierowana do Trybunału z powodu braku dwóch posłów

Szkoła i uczeń
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przyjęte przepisy m.in. umożliwiają ministrowi nauki odwoływanie pierwszych rektorów nowych uczelni. Wątpliwości prezydenta budzi uchwalenie ustawy bez udziału dwóch byłych posłów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie znowu podlegać ministrowi nauki

Od sierpnia 2022 roku nadzór nad NCBR sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zmiana ma poprawić kontrolę nad tą agencją. Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji. Nowelizacja przepisów w tej sprawie wejdzie w życie 7 marca.

Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików. Inwestycje związane z remontem obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe
Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię, Grecję i Włochy. Wyższy był natomiast wśród sąsiadów Polski, np. w Czechach, Niemczech czy Słowacji.

Polska tanią banderą – choć na razie tylko jachtową

Prawo unijne
Drobna zmiana w przepisach rejestrowych sprawia, że od trzech lat Polska jest atrakcyjnym miejscem do rejestracji jachtów z całego świata. Żeglarzy zachęcają tanie i szybkie procedury dokonywane przez internet, a w polskim rejestrze można znaleźć już ponad 63 tysięcy jednostek. Liderem wśród wybieranych portów macierzystych jest Gdańsk.

Polisa nie pomoże, gdy przyczyną rezygnacji z podróży jest zmiana planów

Ubezpieczenia
Nie można się ubezpieczyć od zdarzeń pewnych, więc na zakup ubezpieczenia koszów rezygnacji będzie za późno, gdy rozchorujemy się przed samym wyjazdem i będziemy chcieli zrezygnować z podróży i otrzymać zwrot kosztów wyjazdu z polisy. Ubezpieczyciele chronią się przed nadużyciami ze strony klientów i taką polisę można kupić w krótkim terminie po nabyciu wycieczki czy biletu lotniczego.

Już ponad 2 mln osób zastrzegło numer PESEL

Nowe technologie RODO
Minęły 3 miesiące od wprowadzenia możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. W tym czasie z tej nowej opcji zabezpieczenia danych skorzystało ponad 2 mln obywateli. Nasze dane będą jednak w pełni chronione dopiero od 1 czerwca, bo wtedy na instytucje finansowe nałożony zostanie obowiązek sprawdzania bazy zastrzeżonych numerów PESEL.

SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

Prawo cywilne
Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.

SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

Prawo karne
Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.