Dagmara Pawełczyk-Woicka
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Ewentualne zmiany w ustawie o KRS, w tym dotyczące wyboru sędziów - członków można rozważać, bo zawsze warto poprawiać obowiązujące przepisy
Monika Florczak-Wątor
Monika Florczak-Wątor
Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do celu, ale musi być uczciwa.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, powierza się sądom powszechnym
Jacek Męcina
Jacek Męcina
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji.
Magdalena Rzeczkowska
Magdalena Rzeczkowska
Pracujemy nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku TSUE.
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Celem naszych prac jest usunięcie całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez adwokatów
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Dagmara Pawełczyk-Woicka

Ewentualne zmiany w ustawie o KRS, w tym dotyczące wyboru sędziów - członków można rozważać, bo zawsze warto poprawiać obowiązujące przepisy - mówi sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Precyzuje, że mogłoby to być np. zwiększenie liczby wymaganych podpisów pod kandydaturami, czy włączenie w proces - w jakimś zakresie - szeroko rozumianego środowiska prawniczego.

29.03.2023
Zobacz więcej
Monika Florczak-Wątor
Monika Florczak-Wątor

Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest instrumentalne wykorzystywanie wykładni, jak to ma miejsce w wykonaniu polityków, i niestety wielu prawników, w odniesieniu do konstytucji – mówi prof. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29.03.2023
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

28.03.2023
Zobacz więcej
Jacek Męcina
Jacek Męcina

Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.

28.03.2023
Zobacz więcej
Magdalena Rzeczkowska
Magdalena Rzeczkowska

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg powiedziała, że Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Podkreśliła, że ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

28.03.2023
Zobacz więcej
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati

Celem prac było usunięcie całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez adwokatów, ale też zapewnienie zgodności informacji handlowych dostarczanych przez adwokatów z zasadami dotyczącymi wykonywania zawodu, w szczególności z zasadami niezależności, godności i uczciwości zawodowej, a także z zasadami tajemnicy zawodowej oraz ustalenie zasad odnoszących się do informacji handlowych, które są niedyskryminacyjne, uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne.

28.03.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Mniej towaru za tę samą cenę, czyli jak producenci i handel nabijają klientów w butelkę

Downsizing w branży spożywczej to praktyka wątpliwa moralnie i niezgodna z dobrymi obyczajami, ale na gruncie prawnym trudno z nią walczyć - uważają prawnicy. Wprost nie zabraniają jej ani przepisy krajowe, ani unijne. Wciąż trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy tego typu działania mogą zostać uznane za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie tzw. ukrytych podwyżek cen.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o badaniach klinicznych produktów stosowanych u ludzi, która między innymi określa zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badań klinicznych. Zgodnie z nowymi przepisami uczestnicy badań klinicznych mają być lepiej chronieni, jeśli chodzi o system odszkodowań (ubezpieczeń).
Jest coraz więcej sporów sądowych, których istotą jest podważanie zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR w umowach kredytu złotówkowego. Jednak na podstawie dyrektywy 93/13, warunek umowny ustalający zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny nie powinien być oceniany przez pryzmat przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.
Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.
Senat w czwartek nie poparł nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa. Ustawą ponownie zajmie się Sejm.
Senat odrzucił w czwartek ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zakłada ona m.in. wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych. Za odrzuceniem głosowało w czwartek 50 senatorów, przeciwko było 44, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Przetwarzanie danych osobowych nauczycieli przy transmitowaniu na żywo prowadzonych przez nich lekcji nauczania publicznego w formie wideokonferencji jest objęte materialnym zakresem stosowania RODO - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczyła zdalnego nauczania w Hesji, ale może dotyczyć też polskich nauczycieli.
Polecamy książki

Ostra wymiana pism w SN: Dyscyplinarka dla Prusinowskiego i oskarżenie Manowskiej o instytucjonalne bezprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska dostrzegła konieczność przekazania akt spraw z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jest to swoista próba skierowania oskarżenia przeciwko prezesowi tej Izby dr Piotrowi Prusinowskiemu. Prezes Prusinowski zaś oskarża prof. Manowską o przekroczenie uprawnień.

Więcej gwarancji dla małoletnich w sprawach karnych - senat trochę poprawia ustawę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Większości w Senacie nie uzyskała ostatecznie poprawka zakładająca wykreślenie części zapisów zwiększających kary w sprawach pedofilskich z nowelizacji Kpk dotyczącej m.in. praw dzieci w procesach karnych. W czwartek Senat jednogłośnie przyjął tę nowelę, ale ustawa wróci jednak jeszcze do Sejmu, gdyż Senat przyjął trzy drobniejsze poprawki do tych przepisów.

Sejm: Prace nad projektami o sądach pokoju przerwane - będą opinie prawne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejmowa podkomisja poparła we wtorek 28 marca - po trwających ponad rok pracach - dwa projekty mające powołać sądy pokoju. Wprowadzono do nich liczne poprawki a znaczną część planowanych zapisów przeformułowano. W środę projektami zajęła się sejmowa komisja sprawiedliwości. Miał zostać zgłoszony pakiet kilkudziesięciu kolejnych poprawek, ale prace przerwano w związku z wystąpieniem o opinie prawne.

Multikanałowe Centrum Komunikacji ma usprawnić kontakty ze skarbówką

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Udzielaniem odpowiedzi na pytania podatników zajmuje się 293 pracowników Krajowej Informacji Skarbowej. W roku 2022 z usług infolinii we wszystkich kanałach kontaktu (infolinia, formularz zapytania, czat z konsultantem) skorzystano 2 015 547 razy. Podatnicy wkrótce skorzystają z Multikanałowego Centrum Komunikacji - również za pomocą nowych technologii: voicebot i chatbot 24/7.

Ulga na powrót nie dla każdego podatnika

Domowe finanse PIT
Zwolnienie z opodatkowania PIT niektórych dochodów podatnika potocznie nazywane ulgą na powrót obejmuje przychody osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsca zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021. Zwolnienie przysługuje jednak nie dla każdego powracającego do ojczyzny - kluczowe jest spełnienie kilku warunków.

Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu zobowiązań podatkowych

Ordynacja Doradca podatkowy
Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę (I FPS 2/22), na którą czekali wszyscy podatnicy. Potwierdził, że przepisy covidowe nie miały wpływu na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że nie wydłużyły one czasu organom podatkowym na badanie rozliczeń i wydawanie decyzji podatkowych na niekorzyść podatników – pisze Jakub Warnieło, doradca podatkowy.

Pracodawco, z przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej śpiesz się powoli

Prawo pracy
Pracodawcy nie mają obowiązku ogłaszania regulaminu pracy zdalnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie muszą się też obawiać, że termin 30 dni na uzgodnienie zasad dotyczących pracy zdalnej ze związkami zawodowymi już biegnie. Bo bieg terminu rozpocznie się dopiero od przedstawienia przez pracodawcę związkom zawodowym propozycji porozumienia po 7 kwietnia br. - uważają prawnicy. Ich stanowisko potwierdza GIP w odpowiedzi na pytania Prawo.pl.

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP
Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł, a w 2021 roku było to 1033 zł (2020 - 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.

Mniej towaru za tę samą cenę, czyli jak producenci i handel nabijają klientów w butelkę

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Downsizing w branży spożywczej to praktyka wątpliwa moralnie i niezgodna z dobrymi obyczajami, ale na gruncie prawnym trudno z nią walczyć - uważają prawnicy. Wprost nie zabraniają jej ani przepisy krajowe, ani unijne. Wciąż trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy tego typu działania mogą zostać uznane za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie tzw. ukrytych podwyżek cen.

Senat za wykreśleniem "wrzutki" węglowej z ustawy ograniczającej używanie jednorazowego plastiku

Senat w czwartek zgłosił poprawki do ustawy mającej ograniczyć stosowanie jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży. Zakładają one np. wykreślenie z ustawy przepisów dopisanych w Sejmie, dotyczących m.in. preferencyjnego zakupu węgla.

Eksperci Deloitte: Klauzula z WIBOR-em nie musi być nieuczciwym postanowieniem umownym

Prawo cywilne Kredyty
Jest coraz więcej sporów sądowych, których istotą jest podważanie zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR w umowach kredytu złotówkowego. Jednak na podstawie dyrektywy 93/13, warunek umowny ustalający zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny nie powinien być oceniany przez pryzmat przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

Wynagrodzenie dla sołtysa zmieni go w urzędnika, a osobowość prawna dla sołectwa to ryzyko

Samorząd terytorialny
Po projekcie poselskim i senackim w sprawie świadczenia dla sołtysów, własny projekt przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Eksperci i niektórzy samorządowcy widzą w tych projektach zagrożenia. Wskazują, że praca sołtysa powinna pozostać pracą społeczną. Niepokoi ich senacka propozycja, aby sołectwom nadać osobowość prawną.

Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym

Samorząd terytorialny Wybory
Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.

Z poprawkami Senat przyjął ustawę o aplikacji mObywatel

Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie
Z własnymi poprawkami przyjął Senat uchwaloną przez Sejm ustawy o aplikacji mObywatel. Ustawa ma wprowadzić przepisy, które zapewnią możliwość potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem aplikacji we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego.

Senat odrzucił w całości tzw. ustawę o jakości w zdrowiu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Senat odrzucił w czwartek ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zakłada ona m.in. wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych. Za odrzuceniem głosowało w czwartek 50 senatorów, przeciwko było 44, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Obowiązkowe maseczki w szpitalach i aptekach do końca kwietnia

Koronawirus a prawo
Rząd przedłużył do 30 kwietnia 2023 r. obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, aptekach i innych placówkach ochrony zdrowia. W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja rozporządzenia dotyczącego ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. Decyzja Ministerstwa Zdrowia wynika z wciąż występujących zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wirusem grypy.

Ustawa o badaniach klinicznych opublikowana

Zawody medyczne Farmacja
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o badaniach klinicznych produktów stosowanych u ludzi, która między innymi określa zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badań klinicznych. Zgodnie z nowymi przepisami uczestnicy badań klinicznych mają być lepiej chronieni, jeśli chodzi o system odszkodowań (ubezpieczeń).

TSUE: RODO chroni nauczyciela podczas transmitowanej w internecie lekcji

Zarządzanie oświatą
Przetwarzanie danych osobowych nauczycieli przy transmitowaniu na żywo prowadzonych przez nich lekcji nauczania publicznego w formie wideokonferencji jest objęte materialnym zakresem stosowania RODO - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczyła zdalnego nauczania w Hesji, ale może dotyczyć też polskich nauczycieli.

Po Wielkanocy kolejne rozmowy o nauczycielskich emeryturach

Związek Nauczycielstwa Polskiego wezwał ministra edukacji i nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 28 marca.

Rusza kolejna odsłona programu "Aktywna Tablica"

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejną edycję programu "Aktywna tablica", który ma na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparciem finansowym w ramach programu "Aktywna tablica" objęte zostaną: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019.

Los habilitanta w zawieszeniu? MEiN rozważy zmiany

Szkolnictwo wyższe
Przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce wymagają doprecyzowania. Obecnie może się zdarzyć, że przy dwóch negatywnych recenzjach komisja habilitacyjna, wobec braku większości, nie zdoła przegłosować wymaganej przez prawo uchwały negatywnej, a jednocześnie nie wolno jej podjąć uchwały pozytywnej. Resort nauki nie wyklucza zmiany.

Senat niemal jednogłośnie przyjął w czwartek ustawę o Akademii Piotrkowskiej

Zarządzanie oświatą
Senat niemal jednogłośnie przyjął w czwartek ustawę o utworzeniu w województwie łódzkim Akademii Piotrkowskiej. Za jej przyjęciem zagłosowało 95 z 97 obecnych senatorów. Ma zostać utworzona na bazie struktur filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która działała w Piotrkowie Trybunalskim.

Senat przyjął ustawę powołującą Uniwersytet Kaliski

Szkolnictwo wyższe
Senat przyjął w czwartek ustawę o utworzeniu w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nowa uczelnia powstanie na bazie Akademii Kaliskiej, wcześniej była to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Za przyjęciem ustawy głosowało 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

UOKiK: Promocja nie może trwać wiecznie

Rynek i konsument
Sklepy sugerowały ograniczony czas szczególnej korzyści cenowej, podczas gdy towary były dostępne w promocji w sposób ciągły. Permanentne promocje stanowiły marketingowy wabik, nie oferowały rzeczywistej korzyści cenowej - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu postawił popularnym sklepom internetowym born2be.pl i renee.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd.

Senat poprawia ustawę o systemie homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Administracja publiczna
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy, która dostosuje polskie prawo do przepisów m.in. Unii Europejskiej, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. W czwartek Senat wniósł poprawki do ustawy.

Będą ułatwienia dla wojska - Senat za zmianą ustawy o dozorze technicznym

Wojsko
Senatorowie w czwartkowym głosowaniu opowiedzieli się za zmianą ustawy o dozorze technicznym. Według noweli sprzęt stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych zostanie zwolniony z obowiązku dopuszczenia przez polski wojskowy dozór techniczny. Personel wojsk sojuszniczych, obsługujący i konserwujący sprzęt tych wojsk, nie będzie potrzebował – wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego zaświadczeń.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski