Jerzy Ochmański
Jerzy Ochmański
Nie ma sporu o wychodzenie organów UE poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy.
Marlena Maląg
Marlena Maląg
Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością, zakładamy też możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
Lech Garlicki
Lech Garlicki
Próba umieszczenia przez rząd „swojego” sędziego w ETPC, by zadbał o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić.
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Ten proces nie dotyczył mojej osoby, ale dotyczył metod stosowanych w różnych sądach wobec różnych sędziów walczących o praworządność.
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk
Dwukrotne ukaranie obywatela za to samo przekroczenie prędkości na drodze jest naruszeniem zasady "powagi rzeczy osądzonej".
Piotr Kardas
Piotr Kardas
Nie ignoruję różnego rodzaju wątpliwości dotyczących tego, jak sędziowie do 2015 r. byli w Polsce powoływani, ale reakcja jakobińska jest nie do przyjęcia.
Jerzy Ochmański
Jerzy Ochmański

Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać wszechwładzą ustawodawcy. Tak twierdzi prof. Jerzy Ochmański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, komentując skargę do TSUE na antyunijne wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

17.03.2023
Zobacz więcej
Marlena Maląg
Marlena Maląg

Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Pojawi się 1 stycznia 2024 r. Wśród tematów omawianych na spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

16.03.2023
Zobacz więcej
Lech Garlicki
Lech Garlicki

Impas w procedurze wyłonienia polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to niebezpieczne zjawisko. Ale próba umieszczenia tam przez rząd „swojego” sędziego, by zadbał on o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić Polsce – twierdzi prof. Lech Garlicki, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

15.03.2023
Zobacz więcej
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek

Ten proces nie dotyczył mojej osoby, ale dotyczył metod. Te metody są stosowane w różnych sądach wobec różnych sędziów. (…) Jest wielu sędziów walczących o praworządność, którzy są anonimowi. Myślę, że ten proces da im wiatru w żagle, tzn. pokaże, że nie można bezkarnie przerzucać sędziego między wydziałami tylko dla szykany, że nie można stosować wielu metod, o których dzisiaj sąd wspomniał – mówił sędzia Żurek po ogłoszeniu wyroku.

15.03.2023
Zobacz więcej
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023
Zobacz więcej
Piotr Kardas
Piotr Kardas

Nie ignoruję różnego rodzaju wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób sędziowie do 2015 roku byli w Polsce powoływani, ale reakcja jakobińska, zamiast pomysłów na usunięcie wadliwości, szalony pęd do destrukcji wszystkiego, nie jest do zaakceptowania - prof. Piotr Kardas.

14.03.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że pracodawca się zgodzi

Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez pracowników. Zdaniem prawników, choć jest to odrębna forma pracy zdalnej, to stosuje się do niej ogólną zasadę, zgodnie z którą pracownik ma pracować w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Rozliczenie kredytu bankowego indeksowanego do franka szwajcarskiego spowodowało, że sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy część świadczenia przysługującego od banku. Sąd okręgowy prawidłowo zastosował teorię dwóch kondykcji – stwierdził sąd II instancji oddalając apelację banku. Przypomniał, że kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
Najnowsza nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania cywilnego zawiera nowe przepisy dotyczące sądu polubownego. Mają one umożliwiać stronom toczącego się postępowania cywilnego przeniesienie sprawy do arbitrażu, czyli tzw. konwersję postępowania przed sądem powszechnym w postępowanie przed sądem polubownym - pisze adwokat Romana Piskuła, counsel w kancelarii Kocur i Wspólnicy.
Dynamika wpływów Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest związana z wynagrodzeniami i PKB, będzie spadać i nie dorówna wysokiej inflacji - przestrzegają eksperci. Wzrost finansowania publicznego ochrony zdrowia jest niewystarczający. W efekcie nie rośnie też dostępność świadczeń, wręcz czas oczekiwania na wizytę u lekarza lub zabieg w niektórych obszarach wydłuża się.
Samorządowcy proponują, aby to Narodowy Fundusz Zdrowia przejął finansowanie co najmniej jednego dyżuru aptecznego w nocy i w święta, również w dużych powiatach. To rozwiązałoby "odwieczny" problem, kto ma płacić za dyżury apteczne. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że rozważy propozycję, ale już po tym jak projekt wpłynie do Sejmu.
Od miesięcy firmy działające w pobliżu granicy z Białorusią ponoszą konsekwencje decyzji politycznych. Najpierw stan nadzwyczajny, potem zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy, ostatnio zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach, zakaz wstępu do ogromnej części lasów Puszczy Białowieskiej. To wszystko rzutuje na przedsiębiorców, którzy ponoszą szkody na skutek decyzji władz, a dochodzenie rekompensat od państwa jest bardzo trudne.
Przez sześć lat Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia w sprawie prawa łaski, o co wnioskował Marszałek Sejmu. Chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym i przesądzenie, czy wykonywanie prawa łaski podlega kontroli sądowej. Z uwagi na prawo stron do sądu Izba Karna podejmuje zawieszone postępowanie i wyznacza termin posiedzenia.
Polecamy książki

Trudne dochodzenie odszkodowania za błędy pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli klient zarzuca pełnomocnikowi, że ten niewłaściwie poprowadził jego sprawę, może dochodzić odszkodowania za straty. Wypłaci je ubezpieczyciel prawnika, ale czasem taki spór kończy się w sądzie. Wtedy sąd musi ustalić, czy w przypadku odmiennego zachowania radcy prawnego lub adwokata poszkodowany miałby szansę na korzystne lub przynajmniej korzystniejsze dla siebie rozstrzygnięcie niż to, które zapadło.

Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim jest wymieniana w tym kontekście "Mała Emi". Sąd tak zdecydował, dlatego że sędzia krakowskiego Sądu Okręgowego Waldemar Żurek, który był jedną z ofiar tych działań, zaskarżył decyzję prokuratury.

RPO też za uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych

Prawo cywilne Prawnicy
Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. - Uporządkowanie rynku pomocy prawnej w Polsce leży w interesie obywateli - podkreśla prof. Marcin Wiącek.

Uchwała NSA: Darowizna pieniężna bez podatku tylko przelewem lub przekazem

Prawo cywilne Domowe finanse
Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – stwierdził w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygając jednoznacznie wieloletnie spory podatników z fiskusem o sposób przekazywania darowizn.

Korekty w VAT - ważne zmiany w 2023 roku

VAT Doradca podatkowy
Trwają prace w Sejmie w zakresie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające Pakiet Slim VAT 3. Projektowane przepisy mają uprościć stosowanie kursów wymiany walut przy korektach faktur oraz uelastycznić rozliczanie korekt rocznych. O czym warto pamiętać? - piszą doradca podatkowy Marta Chorzępa-Starosta i Marcin Palusiński, doradca podatkowy, radca prawny w DSK Kancelaria. 

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość
Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu EY. Jednak część firm zamierza jednak korzystać z zewnętrznych usług księgowych m.in. ze względu na oszczędności.

Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że pracodawca się zgodzi

Prawo pracy BHP
Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez pracowników. Zdaniem prawników, choć jest to odrębna forma pracy zdalnej, to stosuje się do niej ogólną zasadę, zgodnie z którą pracownik ma pracować w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

GUS: W lutym 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7065,43 zł

Domowe finanse Prawo pracy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w lutym 2023 roku wyniosło 7065,43 zł – ogłosił w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie Prezesa GUS w tej sprawie.

Pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe

Prawo pracy BHP HR
Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Rząd nagle zamyka przejścia graniczne, ale o sytuacji firm nie myśli

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Od miesięcy firmy działające w pobliżu granicy z Białorusią ponoszą konsekwencje decyzji politycznych. Najpierw stan nadzwyczajny, potem zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy, ostatnio zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach, zakaz wstępu do ogromnej części lasów Puszczy Białowieskiej. To wszystko rzutuje na przedsiębiorców, którzy ponoszą szkody na skutek decyzji władz, a dochodzenie rekompensat od państwa jest bardzo trudne.

Inflacja uderza mocno w gastronomię, w tej branży rejestruje się coraz mniej firm

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Obecnie w Polsce aktywnych jest 4,3 mln działalności gospodarczych oraz 602 tys. spółek – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba aktywnych działalności w lutym 2023 jest większa o 3,5 proc. w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a więc ze stycznia 2020 roku. Największy spadek rejestracji odnotowano natomiast m.in. w gastronomi.

RPO pyta, dlaczego ceny paliw na rynkach spadają, a na stacjach nie

Rynek i konsument Finanse
PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i zwraca się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Samorządowcy i aptekarze chcą, aby nocne dyżury aptek finansował NFZ

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Farmacja
Samorządowcy proponują, aby to Narodowy Fundusz Zdrowia przejął finansowanie co najmniej jednego dyżuru aptecznego w nocy i w święta, również w dużych powiatach. To rozwiązałoby "odwieczny" problem, kto ma płacić za dyżury apteczne. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że rozważy propozycję, ale już po tym jak projekt wpłynie do Sejmu.

NIK: Zarządcy dróg traktują po macoszemu mosty, tunele i przepusty

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny badała, jak zarządcy dróg wywiązują się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia spośród 139 skontrolowanych mostów i przepustów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4 proc. groziła katastrofa budowlana. NIK negatywnie oceniła działania skontrolowanych zarządców dróg samorządowych.

Warsztaty terapii zajęciowej z wyższym dofinansowaniem jeszcze w tym roku

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
O 1800 zł rocznie wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej w 2023 oraz 2024 roku i w latach następnych - zakłada projekt nowelizacji przepisów. O wyższe dofinansowanie wciąż ubiega się środowisko terapeutów, które boryka się m.in. z odpływem specjalistów z powodu niskich płac.

Na zdrowie wydajemy dużo, ale w kolejce do lekarza poczekamy jeszcze dłużej

Pacjent Opieka zdrowotna
Dynamika wpływów Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest związana z wynagrodzeniami i PKB, będzie spadać i nie dorówna wysokiej inflacji - przestrzegają eksperci. Wzrost finansowania publicznego ochrony zdrowia jest niewystarczający. W efekcie nie rośnie też dostępność świadczeń, wręcz czas oczekiwania na wizytę u lekarza lub zabieg w niektórych obszarach wydłuża się.

Pacjent zgadza się na "wszelkie ryzyka" - to bezprawna zgoda blankietowa

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nie wystarczy, że pacjent w formularzu zgody na zabieg medyczny napisze, że zgadza się na „wszelkie” związane z nim ryzyka. Takie sformułowanie narusza prawa pacjenta, gdyż nie wie on, na co dokładnie zgodę wyraża. Prawnicy przestrzegają przed podpisywaniem przez pacjentów tzw. zgody blankietowej, która łamie prawa pacjentów, a bezprawnie wciąż funkcjonuje w wielu szpitalach.

Lekarze, edukując w mediach społecznościowych, narażają się na zarzut reklamy

Nowe technologie Zawody medyczne
Lekarze uważają, że ich obecność w mediach społecznościowych jest konieczna, by przeciwdziałać medycznym fake newsom. Przepisy nie zabraniają im co prawda zakładania kont, ale zakazują reklamowania się. Spotykają się więc z zarzutami, że przez prowadzenie profili, także tych edukacyjnych, promują swoją osobę. Od samorządu lekarskiego oczekują doprecyzowania przepisów.

MEiN: Likwidacja ewaluacji w szkołach to zmiana na lepsze

Zarządzanie oświatą
W opinii środowisk i osób związanych z nadzorem pedagogicznym, korzyści z realizacji ewaluacji pozostawały niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, omawiając powody likwidacji ewaluacji szkół. Podaje też dane na temat kosztów i wyników realizacji ewaluacji.

MEiN zachęca do udziału w Dniu Nowych Technologii w Edukacji

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zachęca do organizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w swojej szkole lub placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych.

MEiN: Łaciny uczy się w Polsce 9 tys. uczniów

Obecnie język łaciński nauczany jest w 179 szkołach, uczy się go w całym kraju ok. 9 tys. uczniów - podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki. W Systemie Informacji Oświatowej wykazanych jest 168 nauczycieli języka łacińskiego. Łacina nauczana jest w 179 szkołach w Polsce. W obecnym roku szkolnym w lekcjach języka łacińskiego uczestniczy 9 033 uczniów.

Coraz mniej publikacji naukowych, ale za to lepszych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Spada liczba publikacji naukowych: w 2021 roku opublikowano prawie 104 tys. prac naukowych, a to o 27 proc. mniej niż w roku 2017. Z raportu o stanie nauki w Polsce Ośrodka Przetwarzania Informacji wynika również, że rośnie z kolei liczba udzielonych patentów, a spada liczba zgłoszeń wynalazków w stosunku do poprzednich lat.

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym powstanie wytwórnia farmaceutyczna

Szkolnictwo wyższe Farmacja
Wytwórnia farmaceutyczna w nowoczesnym układzie uczelni medycznych, farmaceutycznych, to, można powiedzieć, jej serce: serce rozwoju, innowacyjności, badań naukowych i wdrożeniowych – powiedział rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński. Wytwórnia ma powstać w ciągu półtora roku.

Mieszkanie dla studenta - jak bezpiecznie wynająć

Budownictwo Dla studenta
Rynek nieruchomości do wynajmu wciąż się zmienia i rozwija, ale ostatnie lata związane z pandemią, wojną w Ukrainie i ogólnym kryzysem gospodarczym sprawiły, że dostępnych lokali jest coraz mniej, także tych określanych jako lokale dla studenta. Jeżeli już uda się znaleźć wymarzone mieszkanie, to przystępując do zawarcia umowy z jego właścicielem warto być świadomym zarówno swoich praw, jak też obowiązków.

SA: Bank zwraca pieniądze z powodu abuzywnych klauzul umownych

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Rozliczenie kredytu bankowego indeksowanego do franka szwajcarskiego spowodowało, że sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy część świadczenia przysługującego od banku. Sąd okręgowy prawidłowo zastosował teorię dwóch kondykcji – stwierdził sąd II instancji oddalając apelację banku. Przypomniał, że kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

Producent rowerów Merida ukarany za ograniczanie sprzedaży przez internet

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Spółka Merida zapłaci nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karę w wysokości prawie 2,5 mln zł za to, że przez 6 lat zabraniała swoim dystrybutorom sprzedaży rowerów przez internet. Zdaniem UOKiK, spowodowało to podział rynku i ograniczenie konsumentom możliwości wyboru jedynie do najbliższych sklepów stacjonarnych. Firma odwoła się od tej decyzji do sądu.

Na wykorzystanie wizerunku potrzebna zgoda

Prawo cywilne RODO
Wizerunek to nasze dobro osobiste, które podlega konstytucyjnej ochronie godności ludzkiej. Dzięki internetowi wykorzystanie wizerunku — jego publikacja lub udostępnienie — jest możliwe na nieograniczoną skalę. Trzeba jednak pamiętać, że rozpowszechnienie wymaga zgody osoby, której wizerunek został utrwalony, chyba że spełnione zostaną wyjątki - pisze Magdalena Sołtysiak, ekspert Lex Digdital.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski