Janusz Cieszyński
Janusz Cieszyński
Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch
Bożena Janicka
Bożena Janicka
Podwyżki cen paliw gazowych to bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni
Andrzej Ladzinski
Andrzej Ladzinski
Deklarujemy jeszcze większe niż dotąd zaangażowanie doradców podatkowych w prace nad tworzeniem przepisów prawa podatkowego
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny
Po obniżce VAT od 1 lutego będziemy prowadzić stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnować negatywne praktyki sprzedawców
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska
Na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. W lutym nastąpi zwrot nadpłaconej zaliczki podatkowej.
Adam Mariański
Adam Mariański
Polski Ład, całkowicie nieprzemyślana rewolucja podatkowa, boleśnie dotyka kolejne grupy - emerytów, osoby samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawnych
Janusz Cieszyński
Janusz Cieszyński

Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch - mówił w poniedziałek pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Dodał, że chodzi o narzędzia techniczne, do których wykorzystania niezbędne są nowe przepisy.

24.01.2022
Zobacz więcej
Bożena Janicka
Bożena Janicka

- Podwyżki cen paliw gazowych w Polce stanowią bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej nie tylko w odniesieniu do gospodarstw domowych, ale także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni pisze w wystąpieniu do premiera Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. I zwraca uwagę na zagrożenie dostępności do świadczeń medycznych.

20.01.2022
Zobacz więcej
Andrzej Ladzinski
Andrzej Ladzinski

Andrzej Ladziński, nowy przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Tomasz Rolewicz, członek KRDP VI kadencji spotkali się 19 stycznia z ministrem finansów, Tadeuszem Kościńskim. KRDP rozpoczyna odbudowę relacji z resortem.

20.01.2022
Zobacz więcej
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od pierwszego lutego. Podczas spotkania z branżą zapowiedział działania UOKiK i Inspekcji Handlowej, w tym stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnowanie negatywnych praktyk sprzedawców.

20.01.2022
Zobacz więcej
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska

Na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one około 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów. W stosunku do tej grupy świadczeniobiorców, czyli dla tych 421 tys. nastąpi w lutym wraz ze świadczeniem zwrot tej nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego - zapewnia prezes ZUS Gertruda Uścińska.

13.01.2022
Zobacz więcej
Adam Mariański
Adam Mariański

Polski Ład, całkowicie nieprzemyślana rewolucja podatkowa, boleśnie dotyka kolejne grupy Polaków. Już w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów okazuje się, że podwyżka podatków dotyka kolejne grupy zawodowe, emerytów, osoby samotnie wychowujące dzieci, podejmujące pracę na dwóch etatach, osoby niepełnosprawne. A to dopiero początek. Prof. Adam Mariański pisze o tym w liście do premiera.

11.01.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Śmieci - prawo pozwala na różne warianty, ale nie ma idealnego systemu opłat

Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 

Sejm skierował w środę do komisji finansów projekt ustawy dotyczącej terminów poboru zaliczki na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Podczas wieczornego posiedzenia komisja poparła zmiany, których celem jest przede wszystkim przeniesienie treści rozporządzenia o rozliczaniu zaliczek do ustawy. Zmiany mają wejść w życie już 1 lutego.
Trybunał Konstytucyjny i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uważają, że skoro organizacja wymiaru sprawiedliwości leży po stronie państwa członkowskiego, to zobowiązania wobec Unii Europejskiej nie ma. Ale nieprzestrzeganie zobowiązania do niezależnego sądu uderza w samą istotę Unii i narusza jednocześnie zasadę równości obywateli, dlatego rząd polski jest za to karany.
Przepisy blokujące postępowanie eksmisyjne w czasie pandemii są nadużywane przez niesolidnych lokatorów i skutecznie blokują możliwość prowadzenia przez gminy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Nawet decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania, wydana przez nadzór budowlany, nie pozwala na eksmisję. Samorządowcy pytają: czy musi dojść do tragedii, aby rząd podjął działania?
Posiedzenia niejawne stają się w pandemii niepisaną normą. Prawnicy dostrzegają w tym nie tylko szansę na szybsze rozpatrywanie spraw, ale też uderzenie w prawo do sądu. Coraz więcej wątpliwości wiąże się też z koniecznością wnioskowania o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu - i opłatą w wysokości 100 zł. Także sędziowie uważają, że coś tu zgrzyta.
Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.
Na postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie wynagrodzenia kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu w drodze analogii. Jeżeli kuratorem takim jest adwokat, jego wynagrodzenie podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Polecamy książki

Jest śledztwo prokuratury w sprawie sędziów TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Była analiza jest śledztwo - warszawska prokuratura okręgowa bada czy sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekroczyli swoje uprawnienia w toku rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. W grudniu do prokuratur rejonowych skierowano właśnie pismo z prośbą o przekazywanie kolejnych ewentualnych zawiadomień w tym zakresie, celem jest zbadanie czy sprawy się łączą.

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali w środę ponownie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgłoszeni zostali w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz Polska ma jeszcze raz powtórzyć procedurę.

TSUE 16 lutego wyda wyrok ws. skargi Polski i Węgier na mechanizm "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości, zaskarżonego przez rządy Polski i Węgier, zostanie ogłoszony 16 lutego. Rzecznik generalny TSUE sugeruje, że Trybunał powinien oddalić te skargi na mechanizm warunkowości, uzależniający wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności.

Nowa ulga dla samotnych rodziców mniej korzystna

PIT Rachunkowość Polski Ład
Nie ma już możliwości wspólnego preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem. Zastąpiła je ulga odliczana od podatku w wysokości 1500 zł. Wspólne opodatkowanie zastosować można jeszcze w rozliczeniu za rok 2021. Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci są niekorzystne – oceniają eksperci.

W dokumentach PIT trzeba podać NIP lub PESEL pracownika

PIT Rachunkowość
W rozliczeniach PIT nie można wpisywać ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999) zamiast NIP lub PESEL pracownika. Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika. Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane.

Sejm pracuje nad ustawowymi zmianami w rozliczaniu zaliczek na PIT

PIT Polski Ład
Sejm skierował w środę do komisji finansów projekt ustawy dotyczącej terminów poboru zaliczki na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Podczas wieczornego posiedzenia komisja poparła zmiany, których celem jest przede wszystkim przeniesienie treści rozporządzenia o rozliczaniu zaliczek do ustawy. Zmiany mają wejść w życie już 1 lutego.

Przedsiębiorca likwidujący działalność zapłaci podatek zdrowotny

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą będą musieli zapłacić składkę zdrowotną od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów, jakie im pozostały po prowadzonym biznesie i sprzedanych składnikach majątkowych, jeżeli zbywają je w miesiącu, w którym zamykają firmę. Zdaniem prawników, podatku zdrowotnego łatwo będzie można uniknąć, ale jeżeli się w niego wpadnie, będzie nieunikniony.

Podkomisja ds. MŚP poparła poprawkę Adama Abramowicza dotyczącą podstawy składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Podkomisja do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła poparła działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, który zaproponował, by podstawa składki miała charakter stały i była określana jako kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia danego roku.

Lewiatan: Bezrobocie zimą stoi w miejscu. Nie widać sezonowości zatrudnienia

Rynek Prawo pracy
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 wyniosła 5,4 proc., a liczba bezrobotnych spadła z 898,8 tys. osób w listopadzie do 895,2 tys. – podał w środę GUS. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, zachętą do podejmowania legalnej pracy są rosnące wynagrodzenia, w tym również płaca minimalna i stosunkowa łatwość uzyskania pracy w związku z obniżeniem wymagań przez pracodawców.

Śmieci - prawo pozwala na różne warianty, ale nie ma idealnego systemu opłat

Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości
Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 

Sejm odrzucił poprawki chroniące małe firmy przed wysokimi rachunkami za gaz

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
W środę Sejm zakończył prace nad przepisami chroniącymi przed wysokimi rachunkami za gaz. Odrzucił między innymi poprawkę senacką, która chroniła małe firmy przed podwyżkami cen gazu. Posłowie przyjęli jedynie szereg poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Wdrażanie procedury o sygnalistach nie jest proste

RODO
Wdrażanie procedur dotyczących sygnalistów rozpoczyna się od budowania zaufania do tej instytucji. Trzeba przekonać pracowników, że sygnalista to żaden donosiciel - uważają eksperci, którzy w środę uczestniczyli w konferencji „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2022” zorganizowanej przez Kancelarię Radców Prawnych – Lubasz i Wspólnicy.

Samorząd w pandemii bezbronny, nawet gdy lokator demoluje lokal i nie płaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Przepisy blokujące postępowanie eksmisyjne w czasie pandemii są nadużywane przez niesolidnych lokatorów i skutecznie blokują możliwość prowadzenia przez gminy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Nawet decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania, wydana przez nadzór budowlany, nie pozwala na eksmisję. Samorządowcy pytają: czy musi dojść do tragedii, aby rząd podjął działania?

Przy świadczeniach mieszkaniowych „wiek” rodziców strażaka może budzić wątpliwości

Pomoc społeczna Administracja publiczna Poprawmy prawo
Rodzic, jako członek rodziny zawodowego strażaka, uwzględniany jest przy świadczeniach mieszkaniowych. Przy przyznawaniu tego świadczenia problemy może jednak wywoływać niedoprecyzowane pojęcie wieku użyte w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy m.in. rodziców strażaka, którzy ze względu na wiek, są niezdolni do wykonywania zatrudnienia.

Rada gminy zadecyduje za jaki okres dochód najemcy będzie weryfikowany

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości
Gmina zna najlepiej potrzeby swoich mieszkańców, dlatego też to rada gminy ma ustalać za jaki okres będzie badać i weryfikować dochody osób ubiegających się o najem mieszkania komunalnego. Taką zmianę do ustawy o ochronie praw lokatorów zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ocenie samorządów 3- miesięczny okres jest zbyt krótki.

Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Test w kierunku Covid-19 wykonany w aptece nie ułatwi wyjazdu za granicę

Koronawirus a prawo
Od czwartku 27 stycznia farmaceuci zyskają prawo do przeprowadzenia testów antygenowych w kierunku Covid-19, co nie oznacza, że apteki zaczną od razu testować. Do wczoraj wciąż nie było możliwości zamówienia testów, a także wpisania wyniku do systemu. Zmiany w oprogramowaniu mają być wgrywane dziś. Ale wynik testu z apteki nie zostanie odnotowany w paszporcie covidowym.

Nabici w Molnupiravir. Lek widmo na Covid-19

Farmacja Koronawirus a prawo
Molnupiravir, czyli lek antywirusowy stosowany we wczesnej fazie leczenia Covid-19 dostarczany jest z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych bezpośrednio do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, która zgłosiła takie zapotrzebowanie - zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Lekarze rodzinni twierdzą jednak, że leku nie dostali. Nie mają też możliwości zamówienia go w systemie RARS.

Starsze klasy wracają do zdalnej nauki - jest rozporządzenie

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Od czwartku uczniowie podstawówek klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych do końca ferii zimowych przechodzą na naukę zdalną - ogłosił we wtorek minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Zdalna nauka potrwa do 27 lutego. Rozporządzenie zostało w środę podpisane i opublikowane.

Przejście na zdalne nauczanie nawet bez opinii Sanepidu

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Część uczniów przechodzi na zdalne nauczanie - najmłodsi jednak będą uczyć się stacjonarnie. Problemem może być fakt, że w szkołach brakuje nauczycieli i siłą rzeczy są zmuszone do przejścia na zdalne nauczanie. W ostateczności dyrektor może sam zdecydować o nauce online. Jednak tryb podejmowania takiej decyzji nie jest jednoznaczny.

Prywatne przedszkola to nie działalność, ale UOKiK i tak je sprawdza

Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Czy prywatne przedszkola powinny być jednoznacznie określone jako działalność gospodarcza? Lepiej zabezpieczałoby to interesy osób, które korzystają z usług świadczonych przez takie placówki, bo traktowani byliby jak konsumenci. Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już reaguje na nieprawidłowości w umowach sporządzanych przez takie podmioty.

Preferencyjne kredyty mają zachęcać do studiowania medycyny

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej bo – jak przekonaliśmy się wielokrotnie podczas pandemii – głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury, to ludzie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski o nowym pakiecie rozwiązań, mających zachęcić młodych ludzi do studiowania medycyny.

Preferencyjne kredyty mają zachęcać do studiowania medycyny

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej bo – jak przekonaliśmy się wielokrotnie podczas pandemii – głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury, to ludzie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski o nowym pakiecie rozwiązań, mających zachęcić młodych ludzi do studiowania medycyny.

MEiN przygotowuje zmiany w ustawie o Narodowym Centrum Nauki. NCN jest zaskoczone

Szkolnictwo wyższe
Gruntowny projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Nauki trafił już do wykazu prac legislacyjnych - zapewnił szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Rząd powinien się nim zająć już w najbliższych tygodniach, żeby w połowie roku lub najdalej w przyszłym półroczu nowe przepisy zaczęły obowiązywać.

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy antylichwiarskiej

Prawo cywilne Rynek i konsument
Ustawa antylichwiarska ucywilizuje system udzielania w Polsce pożyczek. Polacy będą realnie przez państwo chronieni - deklaruje rząd, który skierował do Sejmu projekt kompleksowej ustawy w sprawie przeciwdziałania lichwie. Nie obejmie ona jednak pożyczek udzielanych w lombardach. Prace nad projektem rozpoczął w środę Sejm.

Sejmowa komisja za projektem ułatwiającym uprawę konopi i maku w Polsce

Prawo gospodarcze Farmacja
Uprawy konopi i maku w Polsce będą możliwe na podstawie zgłoszenia ich do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - przewiduje poselski projekt ustawy, którym w środę zajmowała się Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt został skierowany do dalszych prac.

Ustawa o obniżce VAT na żywność, energię i paliwa ostatecznie uchwalona

Domowe finanse VAT
Sejm odrzucił w środę poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT. Według niej od 1 lutego br. VAT na paliwa spadnie z 23 proc. do 8 proc., na żywność zostanie obniżony do 0 proc., na nawozy do 0 proc., a na prąd i ciepło do 5 proc. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br., a obowiązywać będzie do końca lipca.