Wiesław Kozielewicz
Wiesław Kozielewicz
Sędzia to nie jest urzędnik, to jest funkcjonariusz trzeciej władzy, który ma interpretować i stosować prawo, zgodnie z sumieniem i własną interpretacją prawa.
Jacek Czaja
Jacek Czaja
Jako prawnicy mamy naturalną tendencję do próby regulowania wszystkiego prawnie i w ten sposób rozwiązywania problemów.
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński
Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po wielu zmianach jest już niespójna i trudna do stosowania.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności.
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik
Uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.
Irena Lipowicz
Irena Lipowicz
Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej.
Wiesław Kozielewicz
Wiesław Kozielewicz

Sędzia to nie jest urzędnik, to jest funkcjonariusz trzeciej władzy, który ma interpretować i stosować prawo, zgodnie z sumieniem i własną interpretacją prawa.

23.02.2024
Zobacz więcej
Jacek Czaja
Jacek Czaja

Jako prawnicy mamy naturalną tendencję do próby regulowania wszystkiego prawnie i w ten sposób rozwiązywania problemów.

23.02.2024
Zobacz więcej
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński

Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po ogromniej liczbie zmian jest już regulacją niespójną i trudną do stosowania.

21.02.2024
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana znienacka pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności w praktyce.

19.02.2024
Zobacz więcej
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik

uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.

19.02.2024
Zobacz więcej
Irena Lipowicz
Irena Lipowicz

Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowe.

15.02.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Polska tanią banderą – choć na razie tylko jachtową

Drobna zmiana w przepisach rejestrowych sprawia, że od trzech lat Polska jest atrakcyjnym miejscem do rejestracji jachtów z całego świata. Żeglarzy zachęcają tanie i szybkie procedury dokonywane przez internet, a w polskim rejestrze można znaleźć już ponad 63 tysięcy jednostek. Liderem wśród wybieranych portów macierzystych jest Gdańsk.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.
Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, co obejmuje również dobre imię i renomę pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest również do lojalności wobec pracodawcy i powstrzymania się od zachowań mogących narażać go na utratę zaufania u osób trzecich. Obowiązki te ciążą na pracownikach również po godzinach pracy – pisze Anna Copp, adwokat.
Samo wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne, w sytuacji gdy wydatek poniesiony jest z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość. Mąż może kontynuować odliczenie w ramach ulgi po śmierci żony. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.
Nie można się ubezpieczyć od zdarzeń pewnych, więc na zakup ubezpieczenia koszów rezygnacji będzie za późno, gdy rozchorujemy się przed samym wyjazdem i będziemy chcieli zrezygnować z podróży i otrzymać zwrot kosztów wyjazdu z polisy. Ubezpieczyciele chronią się przed nadużyciami ze strony klientów i taką polisę można kupić w krótkim terminie po nabyciu wycieczki czy biletu lotniczego.
Kobiety do 25. roku życia miałyby dostęp do bezpłatnej antykoncepcji. Starsze z kolei mogłyby korzystać z refundowanej antykoncepcji w szerszym zakresie niż obecnie. Lista refundowanych środków miałaby się rozszerzyć o leki antykoncepcyjne nowej generacji, plastry, wkładki i minipigułki. Zakłada to poselski projekt Trzeciej Drogi, który trafił do Sejmu. Antykoncepcja miałaby być finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Organ nakazał usunięcie licznych nieprawidłowości. Wydana w tej sprawie decyzja została uchylona, ponieważ nie określono, jakie czynności trzeba wykonać w celu usunięcia naruszeń oraz nie wskazano precyzyjnie, kto jest adresatem obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił też uwagę, że organ powinien ocenić, czy wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.
Polecamy książki

SN: Radcy prawnemu grozi wydalenie z zawodu, bo działał na szkodę klienta

Prawnicy
Brak obrońcy przy rozpoznawaniu sprawy o pozbawienie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego był przyczyną uchylenia wyroku dyscyplinarnego. Wyższy Sąd Dyscyplinarny nie zaakceptował zwolnienia lekarskiego wydanego przez lekarza, który nie był lekarzem sądowym, co w okresie pandemii okazało się niesłuszne. Uchylono wtedy taki obowiązek – wskazał Sąd Najwyższy.

Chcemy spopularyzować mediacje na serio? Zróbmy to amerykańsku!

Wymiar sprawiedliwości
Często w publicznych dyskusjach słyszy się, że rzekomo „usposobienie Amerykanów”, czy też inne mityczne tezy, jak np. rzekoma „otwartość na zmiany” powodują, że bardziej niż np. Polacy, skłonni są do zawierania ugód. Aktualny czas reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to być może idealny moment, aby z tego rodzaju infantylnymi mitami zerwać - pisze Dawid Kulpa, radca prawny, partner w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

Wszczęto odwoływanie ze stanowisk Prezesa i Wiceprezesa SO w Poznaniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Odwoływani sędziowie utracili zaufanie i autorytet wśród podległych im służbowo sędziów, co dodatkowo uniemożliwia im wykonywanie funkcji. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości podało w piątek, że minister wystąpił do kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa tego sądu sędziego Daniela Jurkiewicza oraz z funkcji wiceprezesa sędziego Michała Inglota. Jednocześnie zostali zawieszeni w pełnieniu czynności.

Rzecznik TSUE: Komornik może sprzedać bazę danych w postępowaniu egzekucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w postępowaniu egzekucyjnym można sprzedać bazę danych po to, by z uzyskanej kwoty zaspokoić wierzyciela. Haczykiem jest to, że sprzedaż ma się odbyć bez uzyskiwania zgody osób wpisanych do tej bazy. Na razie w sprawie wypowiedział się Rzecznik Generalny TSUE, który stwierdził, że pod pewnymi warunkami jest to dopuszczalne.

Odblokowanie KPO prowadzi przez legislacyjne ścieżki

Prawnicy Finanse publiczne Prawo unijne
O ile zaliczki dla państw członkowskich, w ramach KPO, wypłacane są bezwarunkowo, reszta, czyli ok. 55 mld euro, dostępna będzie wyłącznie po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków, nazywanych w sferze publicznej „kamieniami milowymi”. Choć wiele mówi się w tym kontekście o kwestiach związanych z niezależnością sądów, to równie duży wpływ mają zadeklarowane przez Polskę zobowiązania do zmiany zasad prowadzenia procesu legislacyjnego - pisze Gniewomir Wycichowski-Kuchta z kancelarii DZP.

Ulga termomodernizacyjna dla męża po śmierci żony

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Samo wystawienie faktury na któregokolwiek z małżonków ma znaczenie drugorzędne, w sytuacji gdy wydatek poniesiony jest z majątku wspólnego małżonków i przeznaczony na wspólną nieruchomość. Mąż może kontynuować odliczenie w ramach ulgi po śmierci żony. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.

Jest decyzja o odblokowaniu środków z KPO

Finanse publiczne Finanse Prawo unijne
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to 600 mld zł. - To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy - powiedział premier.

Kwota wolna od podatku w 2024 r.

PIT Doradca podatkowy
Jedną z zapowiadanych na 2024 r. zmian w podatku PIT jest zmiana kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z obietnicami wyborczymi ma ona wynosić 60 000 zł. Na ten moment są to jednak plany rządu, co oznacza, że w 2024 r. obowiązującą kwotą wolną od podatku jest nadal kwota 30 000 zł.

Ryczałt wypłacany za pracę zdalną nie wlicza się do ulgi B+R

CIT PIT Doradca podatkowy
Ryczałt wypłacany pracownikom świadczącym pracę zdalną nie jest przychodem ze stosunku pracy. To oznacza, że przedsiębiorcy nie zaliczą go do kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). - O skutkach interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pisze Iwona Makosz, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Boguszewska i Wspólnicy.

Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

CIT PIT Doradca podatkowy
Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.

Mec. Copp: Za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy w internecie można trafić do wiezięnia

Prawo karne Prawo cywilne Prawo pracy
Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, co obejmuje również dobre imię i renomę pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest również do lojalności wobec pracodawcy i powstrzymania się od zachowań mogących narażać go na utratę zaufania u osób trzecich. Obowiązki te ciążą na pracownikach również po godzinach pracy – pisze Anna Copp, adwokat.

Kontrole L4 przynoszą efekty, ZUS cofnął zasiłki naciągaczom

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Szczeciński oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cofnął zasiłki nieuczciwym pracownikom. W pierwszym z przypadków, po wykryciu, że kierowca przebywający na L4 świadczy usługi na rzecz innego podmiotu. Środki finansowe zwrócić będzie musiała także pracownica, która w trakcie zwolnienia lekarskiego udała się wraz z mężem na wycieczkę do Miami. W obydwu sprawach ZUS wyciągnął konsekwencje po otrzymaniu danych z kontroli, które na zlecenie przedsiębiorców przeprowadziła wyspecjalizowana firma.

W styczniu rejestrowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.

Prawo pracy Rynek pracy
Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wyniosła 5,4 proc. W całym kraju zarejestrowanych było 837,1 tys. osób. Najwięcej w województwie mazowieckim – 117,1 tys. osób, a najmniej – w województwie lubuskim, bo 16,7 tysiąca - podał w piątek GUS. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rynek pracy jest silnie sezonowy i widzimy tego oczywisty efekt.

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne
Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony.

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy
System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć pewne okresy roku ze stosowaniem w ich trakcie określonego systemu. Następowałaby wówczas automatyczna coroczna zmiana systemu w związku z rozpoczęciem się tego okresu. Więcej także w Legal Alert.

Budowa wiaty obok domu jednorodzinnego bez formalności, ale pod pewnymi warunkami

Budownictwo
Co do zasady, wybudowanie wiaty obok domu jednorodzinnego jest całkowicie odformalizowane – w większości przypadków do rozpoczęcia budowy nie będzie wymagane nawet zgłoszenie. Istotna jest jednak funkcja wiaty - czy będzie ona miejscem postojowym lub składowiskiem materiałów palnych. W takim wypadku na umiejscowienie wiaty będą miały wpływ przepisy szczególne.

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Własność przemysłowa
Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się twórczością użytkową w kontekście praw autorskich. W sprawie C-795/23 Konektra, w której do Trybunału skierowano pytania prejudycjalne dotyczące kryteriów ochrony prawnoautorskiej twórczości zdeterminowanej funkcjonalnie, spór dotyczy zakwalifikowania regału modułowego jako utworu - pisze Bartosz Mazurek, Junior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird.

Awaria platformy zamówieniowej grozi odwołaniem przetargu

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
System zamówień publicznych nie jest odporny na awarie. Wykonawca nie zawsze może liczyć na to, że przerwa w działaniu e-platformy spowoduje unieważnienie postępowania czy przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający natomiast muszą brać pod uwagę, że czasami przetarg trzeba będzie rozpisać na nowo. Jednak brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie stawia w trudnej sytuacji zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

Rządowy projekt prawa autorskiego – w konsultacjach

Prawo cywilne
Trwają konsultacje społeczne nowelizacji prawa autorskiego. Jej celem jest wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego. Według krytyków to krok wstecz. Dyrektywa, na podstawie które powstała nowelizacja nie zapewnia równowagi między ochroną posiadaczy praw a interesami obywateli Unii Europejskiej i unijnych przedsiębiorstw.

6 marca sąd ogłosi wyrok w sprawie decyzji środowiskowej GDOŚ dla kopalni Turów

Środowisko Prawo gospodarcze
Na 6 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył ogłoszenie wyroku w sprawie decyzji środowiskowej GDOŚ dotyczącej wydobycia węgla w kopalni Turów. Decyzję skarżyły organizacje ekologiczne i niemieccy samorządowcy z przygranicznych terenów. W czwartek WSA zakończył rozpoznawanie sprawy.

WSA: Wyliczenie nieprawidłowości w obiekcie to za mało, by nałożyć nakaz

Budownictwo
Organ nakazał usunięcie licznych nieprawidłowości. Wydana w tej sprawie decyzja została uchylona, ponieważ nie określono, jakie czynności trzeba wykonać w celu usunięcia naruszeń oraz nie wskazano precyzyjnie, kto jest adresatem obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił też uwagę, że organ powinien ocenić, czy wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Samorząd terytorialny Ukraina
Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.

Od 1 marca wyższe świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników

Samorząd terytorialny
Od 1 marca zostanie zwaloryzowana kwota świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników. W całym kraju podwyżkę dodatku do emerytury otrzyma 112 106 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, bo tyle otrzymało prawo do świadczenia.

Rząd będzie reanimował obronę cywilną, tylko... schronów brak

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Nie będzie jednej ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Sprawy te zostaną oddzielone. Założeniem projektu ma być decentralizacja ochrony ludności i powierzenie większych kompetencji w tym zakresie samorządom. MSWiA deklaruje, że wstępny projekt ma być znany pod koniec marca. Problem może pojawić się z przepisami dotyczącymi budowy schronów, bo resort nie wyklucza nałożenia nowych obowiązków na deweloperów.

NIK: Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych był nieskuteczny

Środowisko
Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie miał zwiększyć retencję korytową o 100 mln m3. Uzyskano wynik dziesięciokrotnie niższy - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Szczególnie niska skuteczność dotyczyła zadań inwestycyjnych. Przyczyną był - według NIK - przewlekły proces uzyskiwania zgód wodnoprawnych.

Bezpłatna antykoncepcja? Jest poselski projekt

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Kobiety do 25. roku życia miałyby dostęp do bezpłatnej antykoncepcji. Starsze z kolei mogłyby korzystać z refundowanej antykoncepcji w szerszym zakresie niż obecnie. Lista refundowanych środków miałaby się rozszerzyć o leki antykoncepcyjne nowej generacji, plastry, wkładki i minipigułki. Zakłada to poselski projekt Trzeciej Drogi, który trafił do Sejmu. Antykoncepcja miałaby być finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Trzecia Droga złożyła w Sejmie projekt w sprawie aborcji, chce też referendum

Pacjent Zawody medyczne
Przywrócenie przesłanki zezwalającej na aborcję, gdy wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu zakłada projekt złożony w Sejmie przez posłów Trzeciej Drogi. Projekt jest składany z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie dalej idącej liberalizacji prawa aborcyjnego - zaznaczono w uzasadnieniu.

Samotna kobieta nie skorzysta ze swoich zarodków, chyba że na "słupa"

Opieka zdrowotna
Zamrożone zarodki są w Polsce pod specjalną ochroną. Ze swoich własnych nie mogą skorzystać m.in. samotni rodzice. Nie można też ich zniszczyć, a co najwyżej oddać do anonimowej adopcji lub płacić po kilkaset złotych rocznie za dalsze mrożenie. Oczywiście nie w nieskończoność, bo po 20 latach wszystkie "niewykorzystane" zarodki mają trafić do adopcji. De facto - przejmuje je państwo. Postulowane są zmiany w prawie.

MZ: To nie liczba lekarzy świadczy o sprawnym systemie ochrony zdrowia

Zawody medyczne
Decyzje o przyznawanych miejscach na specjalizacje bywają przypadkowe. Ministerstwo Zdrowia  stoi na stanowisku, że problem leży nie tylko w braku lekarzy w publicznym systemie, ale w ich rozmieszczeniu i wybieranych specjalizacjach. Kluczowa jest także jakość kształcenia. W maju ma się zakończyć weryfikacja uczelni z nowo otwartymi kierunkami lekarskimi. Bez akredytacji, ale za zgodą resortu edukacji i nauki, otwarto je na 11 uczelniach, a studiuje na nich 700 osób

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Farmacja
Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Potrzebne regulacje dotyczące sprzedaży woreczków nikotynowych - to zagrożenie dla nieletnich

Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju apelują o regulację obrotu tzw. woreczkami nikotynowymi. To saszetki doustne zawierające nikotynę, które zdobywają popularność wśród młodzieży. Produkty te nie są objęte akcyzą, inaczej niż inne wyroby zawierające nikotynę, nie istnieją też regulacje zabraniające ich sprzedaży osobom niepełnoletnim.

MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli; analizie będzie mogła być poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.

Koniec z programem "Laptop dla ucznia"

Zarządzanie oświatą
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka poinformowali w czwartek o zawieszeniu akcji "Laptop dla ucznia". Zapowiedzieli, że zostanie ona zastąpiony programem "Cyfrowy uczeń", którego zadaniem będzie wyrównanie szans cyfrowych młodzieży. Minister cyfryzacji podkreślił, że działania podejmowane przez rząd PiS w dziedzinie edukacji cyfrowej "były wielkim skandalem".

Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane

Zarządzanie oświatą
Pensje pedagogów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Największa nominalna podwyżka dotyczyć będzie nauczycieli dyplomowanych. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji.

Prof. Krawiec: Nie potrzebujemy rzecznika praw ucznia, byłby "batem na nauczycieli"

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ewentualny rzecznik praw uczniowskich byłby podmiotem umocowanym jedynie ustawowo, a nie konstytucyjnie. Tym samym jego pozycja prawna byłaby słabsza od roli rzeczników konstytucyjnych: praw obywatelskich i praw dziecka - uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wskazuje, że taka instytucja budzi obawy nauczycieli.

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Szkolnictwo wyższe
System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.

Ustawa o szkolnictwie wyższym - skierowana do Trybunału z powodu braku dwóch posłów

Szkoła i uczeń
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przyjęte przepisy m.in. umożliwiają ministrowi nauki odwoływanie pierwszych rektorów nowych uczelni. Wątpliwości prezydenta budzi uchwalenie ustawy bez udziału dwóch byłych posłów.

Uczelnie lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szkolnictwo wyższe
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło działania umożliwiające studiowanie bez barier. Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja projektów ma służyć trwałemu wzrostowi dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kto może składać wniosek?

Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików. Inwestycje związane z remontem obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe
Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię, Grecję i Włochy. Wyższy był natomiast wśród sąsiadów Polski, np. w Czechach, Niemczech czy Słowacji.

Polska tanią banderą – choć na razie tylko jachtową

Prawo unijne
Drobna zmiana w przepisach rejestrowych sprawia, że od trzech lat Polska jest atrakcyjnym miejscem do rejestracji jachtów z całego świata. Żeglarzy zachęcają tanie i szybkie procedury dokonywane przez internet, a w polskim rejestrze można znaleźć już ponad 63 tysięcy jednostek. Liderem wśród wybieranych portów macierzystych jest Gdańsk.

SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

Prawo cywilne
Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.

Konfiskata pojazdów - otwiera się puszka Pandory

Prawo karne
Za miesiąc zaczną obowiązywać drastyczne przepisy kodeksu karnego. Odebranie pijanemu kierowcy pojazdu to kara o charakterze odpowiedzialności zbiorowej - uważają prawnicy i wskazują, że będzie godziła m.in. w rodziny sprawców i współwłaścicieli samochodów. Szykują się problemy z wyceną wartości aut i ich przechowywaniem, ubezpieczeniami, leasingiem czy roszczeniami cywilnymi.

SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

Prawo karne
Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.

SN: Niewierna żona straci na podziale majątku

Prawo cywilne
Ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym mogło być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wnioskodawczyni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I uwzględnił skargę kasacyjną byłego męża w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego.