Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak
Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.
Adam Kałążny
Adam Kałążny
Zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń
Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.
Rafał Adamus
Rafał Adamus
Dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią.
dr Michał Gabriel-Węglowski
dr Michał Gabriel-Węglowski
Masowa weryfikacja jest w gruncie rzeczy zbędna, bo wielu sędziów i prokuratorów z materiałami niejawnymi nie pracuje, albo czyni to bardzo rzadko.
Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski

Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.

22.05.2024
Zobacz więcej
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak

Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.

21.05.2024
Zobacz więcej
Adam Kałążny
Adam Kałążny

Można przypuszczać, że zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania w przyszłości skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.

16.05.2024
Zobacz więcej
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń

Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.

15.05.2024
Zobacz więcej
Rafał Adamus
Rafał Adamus

Dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią.

13.05.2024
Zobacz więcej
dr Michał Gabriel-Węglowski
dr Michał Gabriel-Węglowski

Masowa weryfikacja jest w gruncie rzeczy zbędna, bo wielu sędziów i prokuratorów z materiałami niejawnymi nie pracuje, albo czyni to bardzo rzadko.

10.05.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Deszcze zalewają miasta, klimat nie do zmiany, ale przepisy - tak

Ulewne deszcze zaleją niejedno polskie miasto. Sytuacji nie można wytłumaczyć powiedzeniem: „Taki mamy klimat”. Zdaniem ekspertów, sam postulat odbetonowania miast nie wystarczy. Potrzeba większych inwestycji w infrastrukturę zatrzymującą wodę i tę, która odprowadza jej nadmiar. Potrzeba też racjonalnego planowania przestrzennego, zmiany prawa, a może nawet przywrócenia podatku od deszczówki.

Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.
Rząd planuje wprowadzenie nowej formy testamentu ustnego – testamentu audiowizualnego. Ryzyko klonowania głosu i wizerunku umierającego przez AI powoduje, iż zastosowanie testamentu audiowizualnego nie będzie należało do form zwykłych testamentu, ale - tak jak w przypadku testamentu ustnego - będzie on formą szczególną - pisze Justyna Korgul, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Dziecko, które nie ma 10 lat, nie ma prawa poruszać się ścieżką rowerową - prawo traktuje je jako pieszego, o czym często zapominają opiekunowie, wyruszający z małym rowerzystą na wycieczkę. Mają też obowiązek sprawować nad nim opiekę, a ta jest mocno utrudniona, gdy rodzic bije swoją "życiówkę", a dziecko goni go, pozostając kilkadziesiąt metrów dalej. Rowerzysta, nawet gdy wyjątkowo przebywa na chodniku, powinien pamiętać, że nie ma prawa rozganiać pieszych dzwonkiem.
Dziecku do 13. roku życia nie można przypisać winy, zatem kiedy kierowca auta potrąci dziesięciolatka, który nagle wtargnie mu pod samochód, zawsze będzie ponosił odpowiedzialność cywilną, choć odszkodowanie wypłacone przez jego ubezpieczyciela OC może być istotnie pomniejszone. Ubezpieczycielom zdarza się jednak odmawiać odszkodowania w takich przypadkach.
Krwiodawcy mogą teraz częściej oddać płytki krwi, bo zniesione zostały limity i wymagane są krótsze przerwy między pobraniami. To korzystna zmiana, bo zapotrzebowanie na nie jest ogromne. Płytki krwi są szczególnie potrzebne są dla pacjentów onkologicznych. Można je jednak oddać tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - odległość może być barierą dla krwiodawców.
Środki z OFE i subkonta ubezpieczonego zostały przeniesione do funduszu emerytalnego. Nieuzasadnione jest twierdzenie, że posiadanie przez ubezpieczonego subkonta musi mieć miejsce w chwili jego śmierci, aby wdowie wypłacić jednorazowe świadczenie – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I uznał, że skarga kasacyjna ZUS jest niezasadna.
Polecamy książki

Izba warszawska "daje szanse" MS przy urzędówkach, ewentualny protest zostawia w gestii NRA

Wymiar sprawiedliwości
Nie przeszła uchwała, zgodnie z którą Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie miałaby zorganizować protest w sprawie m.in. stawek za urzędówki. W zamian przyjęto drugą, w której Rada ma zwrócić się do NRA o konstruktywną współpracę z MS w zakresie zmian w systemie finansowania pomocy prawnej z urzędu oraz wysokości opłat za czynności adwokackie a także wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W przypadku niepowodzenia rozmów, to NRA miałaby przeprowadzić ogólnopolski protest.

Zgromadzenie warszawskiej izby przyjęło uchwałę w sprawie parytetów przy wyborach

Prawnicy
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zwraca uwagę swoich członków i członkiń, którzy planują kandydować w wyborach do samorządu izby na konieczność zapewniania w jego organach reprezentatywnej dla tego samorządu liczby kobiet - kandydatek na funkcje samorządowe, a co za tym idzie na konieczność wsparcia kandydatur kobiet w nadchodzących wyborach - brzmi przyjęta właśnie uchwała.

Będą zmiany w systemie urzędówek? Minister Bodnar zapowiada analizę modelu

Wymiar sprawiedliwości
Podczas trwającego zgromadzenia warszawskiej izby adwokackiej minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział m.in., że w ślad za rozporządzeniem zrównującym "urzędówki" ze stawkami dla adwokatów z wyboru, pójdą też analizy w zakresie gruntownej reformy dotyczącej stawek. Zmiany rozważane są też w zakresie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej - m.in. poprzez system monitorowania jakości takiej pomocy. Minister zapowiedział także uregulowanie dostępu do obrońcy od momentu zatrzymania.

Stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

Wymiar sprawiedliwości
Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury krytycznie oceniają przekazany do opiniowania projekt zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Założenie jest takie, że na pierwszym roku wzrośnie ono z 4100 do 4300 zł, a na drugim - z 4500 zł do 5100 zł. Problem w tym, że to na granicy płacy minimalnej, a koszty m.in. zakwaterowania na czas zajęć - również wzrosły.

Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

Prawo cywilne Prawnicy
Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż wcześniej musi z urzędu zbadać, czy sędzia sprawozdawca orzekająca w II instancji, jest sędzią bezstronnym. Dlatego zawieszono postępowanie i poproszono o akta personalne sędziego.

Samochód wykupiony z leasingu można sprzedać bez VAT

VAT
Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jak sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego z przeznaczeniem na cele osobiste. Taka czynność stanowi jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym.

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.

Reforma akcyzy powinna objąć paliwa i samochody - raport

Finanse publiczne Akcyza
Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.

KAS zweryfikuje dostawy „konfliktowych minerałów”

Ordynacja VAT Prawo unijne
Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów” - zakłada tak nowelizacja ustawy o KAS, nad którą parlament zakończył w czwartek prace. Chodzi o cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka - gdzie jest problem z zarządzaniem i bezpieczeństwem.

KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa trafi do prezydenta

VAT KSeF
Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. - zakłada nowelizacja ustawy o VAT. W środę Senat nie wniósł poprawek do ustawy, więc teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

SN: Wdowie należą się pieniądze z OFE męża

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Środki z OFE i subkonta ubezpieczonego zostały przeniesione do funduszu emerytalnego. Nieuzasadnione jest twierdzenie, że posiadanie przez ubezpieczonego subkonta musi mieć miejsce w chwili jego śmierci, aby wdowie wypłacić jednorazowe świadczenie – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I uznał, że skarga kasacyjna ZUS jest niezasadna.

MRPiPS wie, jak ma wyglądać dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dodatkowy urlop macierzyński dla pracowników-rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracowników-rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji – to niektóre rozwiązania, jakie ma wprowadzić projekt ustawy, nad którym pracuje MRPiPS. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub masy urodzeniowej dziecka.

Informacja ZUS dla poszkodowanych podczas nawałnicy w Gnieźnie

Ubezpieczenia społeczne
W placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, na specjalnie oznaczonym stanowisku obsługi klientów, poszkodowani mogą uzyskać informacje o możliwych formach wsparcia: w tym o odroczeniu terminu płatności składek, rozłożeniu na raty należności z tytułu nieopłaconych składek.

„Babciowe” – koszty niewspółmierne do efektów

Prawo pracy
Sejm, przy poparciu niemal wszystkich klubów, uchwalił ustawę przewidującą wprowadzenie tzw. babciowego, czyli wsparcia finansowego dla rodziców posiadających dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Program ma kosztować podatników ponad 50 mld zł przez następne 11 lat. Rząd nie wskazał źródła finansowania, co oznacza, że w efekcie jego wprowadzenia wzrośnie deficyt finansów publicznych i – w konsekwencji – dług publiczny. Oprócz oczywistego pytania o źródła finansowania kluczowa pozostaje kwestia osiągnięcia zamierzonego efektu.

Sztuczna inteligencja – wykorzystanie przez pracowników bez zgody i wiedzy pracodawcy

Prawo pracy Nowe technologie
Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) w coraz większym stopniu wpływają na różne aspekty życia i pracy. Pracownicy mogą korzystać z AI do zwiększenia swojej produktywności, automatyzacji rutynowych zadań, a pracodawcy zdobywają dzięki nim przewagę konkurencyjną – pisze radca prawny Martyna Popiołek Dębska. I wskazuje co się dzieje, gdy pracownicy korzystają z narzędzi AI bez wiedzy i zgody pracodawcy oraz jakie niesie to ryzyka.

Polskie firmy nadal rzadko uwzględniają zrównoważony rozwój w strategiach biznesowych

Prawo gospodarcze Prawo unijne ESG
78 proc. polskich firm nie przeprowadziło dotąd oceny ryzyk związanych z ESG w swoich łańcuchach dostaw, a jedynie 20 proc. deklaruje, że uwzględnia zrównoważony rozwój w swoich strategiach biznesowych. Przedsiębiorstwa nie są przygotowane na raportowanie również pod kątem technicznym. To kluczowe wnioski z najnowszego raportu "ESG w dobrach​ konsumenckich​ i handlu detalicznym".

Nakrętki razem z butelką - tak będzie już od połowy 2024 r.

Środowisko Prawo gospodarcze
Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.

Wakacje kredytowe od 1 czerwca, można już składać wnioski do banku

Banki Kredyty
15 maja zaczęły obowiązywać przepisy przedłużające wakacje kredytowe na 2024 r. Dzięki temu, od 1 czerwca kredytobiorcy będą mogli zawieszać spłatę rat kredytu. Z wakacji mogą skorzystać jednak tylko osoby z kredytami do 1,2 mln zł, których miesięczna rata wynosi minimum 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego.

Związki AI Act i RODO już wkrótce przysporzą firmom problemów

Nowe technologie RODO Prawo unijne
Systemy oparte na sztucznej inteligencji to dla firm często szansa na rozwój, jednak szybki postęp nowych technologii to też zagrożenia - również w obszarze danych osobowych. W ich eliminowaniu pomóc mają przepisy przełomowego AI Act, który został właśnie ostatecznie przyjęty. Firmy nie mogą jednak zapominać o tym, że nie zastąpi on RODO, a oba rozporządzenia mają wzajemnie się uzupełniać. Oznacza to również więcej obowiązków.

Budynku gospodarczego nie zawsze wybuduje się bez formalności

Budownictwo
Budynek gospodarczy, służący m.in. do przechowywania narzędzi, co do zasady nie wymaga pozwolenia na budowę. W orzecznictwie sądów administracyjnych można jednak natrafić na problemy interpretacji tego pojęcia. Z powodu braku wyraźnego zakazu w prawie budowlanym można uznać, że budynek gospodarczy może powstać na działce budowlanej samodzielnie.

Deszcze zalewają miasta, klimat nie do zmiany, ale przepisy - tak

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ulewne deszcze zaleją niejedno polskie miasto. Sytuacji nie można wytłumaczyć powiedzeniem: „Taki mamy klimat”. Zdaniem ekspertów, sam postulat odbetonowania miast nie wystarczy. Potrzeba większych inwestycji w infrastrukturę zatrzymującą wodę i tę, która odprowadza jej nadmiar. Potrzeba też racjonalnego planowania przestrzennego, zmiany prawa, a może nawet przywrócenia podatku od deszczówki.

Bezpłatne rozpowszechnianie materiałów wyborczych w publicznych mediach możliwe od soboty

Wybory
Od soboty, 25 maja, do piątku, 7 czerwca, komitety wyborcze mają prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów wyborczych w publicznych mediach. Do poniedziałku, 27 maja, można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a także korzystania z bezpłatnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami lub seniorów dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym.

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Sejm zgodził się na uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw

Nowa, uproszczona forma wsparcia dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi - wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Powołanie osoby na stanowisko zastępcy wójta jest obowiązkowe

Samorząd terytorialny
Decyzja odnośnie do kandydatury zastępcy wójta, zakresu powierzonych zadań i okresu zatrudnienia w urzędzie należy wyłącznie do wójta. W strukturze organizacyjnej urzędu gminy zastępca podlega bezpośrednio wójtowi, ale formalnie zatrudnia go dany urząd gminy. Inaczej niż wójt, zastępca nie jest organem gminy.

Płytki krwi coraz bardziej potrzebne. Zmieniono limity

Pacjent
Krwiodawcy mogą teraz częściej oddać płytki krwi, bo zniesione zostały limity i wymagane są krótsze przerwy między pobraniami. To korzystna zmiana, bo zapotrzebowanie na nie jest ogromne. Płytki krwi są szczególnie potrzebne są dla pacjentów onkologicznych. Można je jednak oddać tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - odległość może być barierą dla krwiodawców.

Dr Gawrońska: 20 proc. błędów w szpitalach dotyczy identyfikacji pacjenta i leków

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie
Wiele szpitali ma już wprawdzie nowoczesne roboty, ale przestarzałą logistykę. Prawie 20 proc. wszystkich błędów w trakcie hospitalizacji dotyczy ustalania tożsamości chorego i identyfikacji leków. Cyfryzacja procesów logistycznych przekłada się też na bezpieczeństwo personelu medycznego. Pozwala na jego odciążenie i uniknięcie nawet połowy zdarzeń niepożądanych – podkreśla dr Anna Gawrońska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

In vitro z budżetu państwa od 1 czerwca 2024 r. - resort rozstrzygnął konkurs

Pacjent Finansowanie zdrowia
Co najmniej 500 mln zł rocznie z budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia rocznie będzie przeznaczane na finansowanie leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Minister zdrowia opracuje i wdroży pierwszy program oraz rozpocznie jego realizację od dnia 1 czerwca 2024 r. W piątek poinformowała o głoszeniu wyników konkursu dla podmiotów leczniczych.

Godna śmierć w szpitalu to ryzyko. Brakuje wytycznych

Pacjent Zawody medyczne
Medycyna ma coraz więcej możliwości podtrzymywania życia, nawet gdy ono nieodwracalnie zanika. Lekarz - zajmując się pacjentem u kresu życia - rozstrzyga między obowiązkiem ratowania, a prawem chorego do godnej śmierci. Brak wytycznych, jak w takich sytuacjach postępować, naraża pacjenta na dodatkowe cierpienie, a lekarza na odpowiedzialność, w tym karną.

Nowa lista antywywozowa leków, a na niej 238 pozycji

Pacjent Farmacja
Tak zwana lista antywywozowa obejmuje leki, określone produkty żywnościowe i wyroby medyczne, które mogą stać się produktem deficytowym, dlatego potrzebne są specjalne regulacje. W wykazie znalazło się 238 pozycji, między innymi środki stosowane u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej a także stosowany w leczeniu cukrzycy Ozempic. Nowy wykaz ma obowiązywać od 27 maja 2024 r.

ZNP: Nauczyciele nie są przygotowani według zasad uniwersalnego projektowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował opinię do projektu zmian w podstawach programowych - nie kwestionując potrzeby ograniczenia materiału, wskazuje, że zmiany przeprowadzone są zbyt szybko i w sposób nie do końca przemyślany. Krytykuje też pomysł, by bez wcześniejszego przygotowania nauczycieli, wprowadzić obowiązek pracy metodą uniwersalnego projektowania.

RPO: Nie działa system informowania o nadzwyczajnych wypadkach w MOW

Zarządzanie oświatą
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) mają obowiązek informować rzecznika praw obywatelskich o nadzwyczajnych wypadkach, do których doszło na ich terenie. Ten system jednak nie funkcjonuje. Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, któremu podlegają te placówki o interwencję w tej sprawie.

Możliwe zmiany w wynagradzaniu nauczycieli - na wynagrodzenia dotacja, a nie subwencja

Kadry w oświacie
Pensje nauczycieli powinny być powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - konsekwentnie twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pojawiają się też postulaty finansowania pensji nauczycieli z dotacji, zamiast z subwencji oświatowej. Resort nie wyklucza wprowadzenia nowych rozwiązań, choć pozostawia to do dyskusji zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

O ile wzrosła emerytura nauczyciela - ZUS podaje dane

Zarządzanie oświatą
Od 1 marca 2024 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi obecnie 1 780,96 zł - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W strukturze wysokości emerytur pomostowych najwyższy odsetek – 15,1 proc. stanowią osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4 000,01 zł do 4 500,00 zł.

Zamiast HiT edukacja obywatelska, pierwsza pomoc od podstawówki

Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2025 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Będzie on nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

NSA: Sporne stypendium doktoranckie nie dyskryminuje

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Nie ma dyskryminacji studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Ich stypendia są wyliczane na dotychczasowych zasadach. Przepisy determinują minimalną wysokość stypendium doktoranckiego, nie limitując jego górnego pułapu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby pewne kategorie uczelni, które powołuje skarżący w treści skargi kasacyjnej, ustalały stypendia na poziomie zrównanym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

MNiSW zaprasza do dyskusji o doktoratach wdrożeniowych

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej edycji programu "Doktorat wdrożeniowy 2024". Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca w godzinach 12.00-13.30 na platformie Webex. Zgłoszenia można przesyłać do końca maja.

Więcej danych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych

Resort nauki przygotował zmiany w rozporządzeniu dotyczącym elementów koniecznych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych - ma to umożliwić większą kontrolę nad jakością studiów. Ale ma to się odbyć z korzyścią również dla samych absolwentów, resort zakłada, że zmiany umożliwią legitymowanie się świadectwem wskazującym istotne dla pracodawcy informacje dotyczące odbytego kształcenia.

Strajk w akademiku UJ - władze zawiesiły rozmowy

Władze UJ zawiesiły wszelkie rozmowy z studentami prowadzącymi strajk okupacyjny w nieczynnym akademiku uczelni do czasu opuszczenia przez nich obiektu. Argumentują, że okupowanie budynku jest nielegalne i niebezpieczne dla osób tam przebywających i stanowi "bezprawny atak na mienie UJ". W piątek wieczorem grupa studentów rozpoczęła strajk okupacyjny należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego nieczynnego Domu Studenckiego "Kamionka".

Prof. Krawiec: Gwiazdorzenie recenzentowi nie przystoi

Szkolnictwo wyższe
Recenzent jest podmiotem fachowym; powinien dochować należytej staranności przy sporządzaniu recenzji. Może jednak niewłaściwie ocenić dorobek, mylić fakty i nie ma obecnie możliwości wzruszenia recenzji, w której jej autor twierdzi, że czarne jest białe - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Narodowej w Krakowie.

​Odszkodowanie z OC kierowcy należy się dziecku nawet wtedy, gdy nagle wyskoczy pod koła

Prawo cywilne
Dziecku do 13. roku życia nie można przypisać winy, zatem kiedy kierowca auta potrąci dziesięciolatka, który nagle wtargnie mu pod samochód, zawsze będzie ponosił odpowiedzialność cywilną, choć odszkodowanie wypłacone przez jego ubezpieczyciela OC może być istotnie pomniejszone. Ubezpieczycielom zdarza się jednak odmawiać odszkodowania w takich przypadkach.

Testament audiowizualny: Rewolucyjna zmiana czy zagrożenie dla ostatniej woli testatora?

Prawo cywilne
Rząd planuje wprowadzenie nowej formy testamentu ustnego – testamentu audiowizualnego. Ryzyko klonowania głosu i wizerunku umierającego przez AI powoduje, iż zastosowanie testamentu audiowizualnego nie będzie należało do form zwykłych testamentu, ale - tak jak w przypadku testamentu ustnego - będzie on formą szczególną - pisze Justyna Korgul, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

Prawo karne
W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Wynika z niej m.in., że w ubiegłym roku sądy odmówiły zarządzenia kontroli wobec 22 osób.

Rodzic z dzieckiem na ścieżce rowerowej jedzie po 5 tys. zł grzywny

Dziecko, które nie ma 10 lat, nie ma prawa poruszać się ścieżką rowerową - prawo traktuje je jako pieszego, o czym często zapominają opiekunowie, wyruszający z małym rowerzystą na wycieczkę. Mają też obowiązek sprawować nad nim opiekę, a ta jest mocno utrudniona, gdy rodzic bije swoją "życiówkę", a dziecko goni go, pozostając kilkadziesiąt metrów dalej. Rowerzysta, nawet gdy wyjątkowo przebywa na chodniku, powinien pamiętać, że nie ma prawa rozganiać pieszych dzwonkiem.

Bezdomność zwierząt: trzeba uzupełnić obowiązki gmin

Prawo karne
Przyczyną bezdomności zwierząt jest nie kastrowanie ich i nie chipowanie, brak realizacji przez gminy zadań wynikających z ustawy , brak jednej centralnej bazy danych, zawierających dane opiekunów psów i kotów – takie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez globalną koalicję ekspertów d.s. dobrostanu zwierząt.