Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński
Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po wielu zmianach jest już niespójna i trudna do stosowania.
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda
Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności.
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik
Uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.
Irena Lipowicz
Irena Lipowicz
Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej.
Kamil Stępniak
Kamil Stępniak
Kwestia dotycząca tzw. wrzutek legislacyjnych na stałe wpisała się w praktykę polskiej legislacji. Obecna władza również nie jest wolna od tego typu praktyk.
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista
Wysokość kwoty wolnej jest istotnym czynnikiem wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców - zwłaszcza tych, którzy nie przekroczą istotnie pierwszego progu.
Jerzy Pisuliński
Jerzy Pisuliński

Kodeks cywilny może poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po ogromniej liczbie zmian jest już regulacją niespójną i trudną do stosowania.

21.02.2024
Zobacz więcej
Marcin Dziurda
Marcin Dziurda

Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana znienacka pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności w praktyce.

19.02.2024
Zobacz więcej
Bogusława Zapaśnik
Bogusława Zapaśnik

uważam, że nie ma podstaw do tego, by art. 47 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, uznać za epizodyczny i to z kilku powodów.

19.02.2024
Zobacz więcej
Irena Lipowicz
Irena Lipowicz

Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowe.

15.02.2024
Zobacz więcej
Kamil Stępniak
Kamil Stępniak

Kwestia dotycząca tzw. wrzutek legislacyjnych na stałe wpisała się w praktykę polskiej legislacji. Obecna władza również nie jest wolna od tego typu praktyk.

14.02.2024
Zobacz więcej
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista

Wysokość kwoty wolnej jest istotnym czynnikiem wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców - zwłaszcza tych, którzy nie przekroczą istotnie pierwszego progu.

13.02.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Samotna kobieta nie skorzysta ze swoich zarodków, chyba że na "słupa"

Zamrożone zarodki są w Polsce pod specjalną ochroną. Ze swoich własnych nie mogą skorzystać m.in. samotni rodzice. Nie można też ich zniszczyć, a co najwyżej oddać do anonimowej adopcji lub płacić po kilkaset złotych rocznie za dalsze mrożenie. Oczywiście nie w nieskończoność, bo po 20 latach wszystkie "niewykorzystane" zarodki mają trafić do adopcji. De facto - przejmuje je państwo. Postulowane są zmiany w prawie.

Polską bolączką jest nie tylko definicja gwałtu, ale również brak rozwiązań i procedur, które umożliwiałyby otoczenie osoby pokrzywdzonej przestępstwami seksualnymi opieką medyczną, psychologiczną i innych wsparciem umożliwiającym pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Swoje propozycje w tym zakresie ma Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, która 22 lutego rusza z kampanią "Na gwałt".
Do dnia wydania uchwały Sądu Najwyższego było jasne, że pozew syndyka wyklucza jednostkowe powództwa wierzycieli. Obecnie, gdy okazało się, że powództwo wierzyciela nie jest sprawą dotyczącą masy upadłości (tak wskazano wprost w uzasadnieniu), nie jest nawet jasne, czy w systemie prawnym znajduje się reguła rozstrzygająca kolizję między tymi dwoma roszczeniami. Tym bardziej nie ma na razie mowy o tym, jak tę kolizję rozstrzygnąć - pisze Maciej Woźniak, radca pracy w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Filipiak Babicz Legal.
Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy w sprawie prokuratora Dariusza Barskiego wyczerpano drogę prawną - poinformowało nas biuro prasowe TK. Problem w tym, że powinien to zrobić wcześniej - tym bardziej, że wydał postanowienie zabezpieczające. W dodatku za rozpatrzenie skargi Trybunał Konstytucyjny zabrał się wyjątkowo szybko - mocno zawyżając średnią.
Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.
Czas mija, a Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak nie działał prawidłowo, tak nie działa. I zamiast pomagać, tylko utrudnia prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dla prawników praca z KRZ to jak stąpanie po polu minowym - nie wiadomo jak i kiedy wybuchnie jakiś problem. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że rejestr działa coraz lepiej i chwali się dodaniem do niego od 27 lutego nowego modułu.
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Polecamy książki

Pozew "na nowo" od kilku miesięcy, pełnomocnik musi uważać na wnioski dowodowe

Wymiar sprawiedliwości
Od ponad pół roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi wnioski dowodowe muszą być w pozwie wyraźnie wyodrębnione, zgłoszenie ich tylko w uzasadnieniu może spowodować, że nie wywołają żadnych skutków. Dla sądów to usprawnienie pracy, dla pełnomocników - jak sami podkreślają - trudności. Skarżą się m.in. na zbytni formalizm, który stawia ich przed wymogami wyższymi niż należyta staranność.

System powinien wspierać, a nie wiktymizować osoby zgwałcone

Wymiar sprawiedliwości
Polską bolączką jest nie tylko definicja gwałtu, ale również brak rozwiązań i procedur, które umożliwiałyby otoczenie osoby pokrzywdzonej przestępstwami seksualnymi opieką medyczną, psychologiczną i innych wsparciem umożliwiającym pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Swoje propozycje w tym zakresie ma Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, która 22 lutego rusza z kampanią "Na gwałt".

Nowela ustawy o KRS coraz bliżej Sejmu - rząd przyjął projekt

Wymiar sprawiedliwości
Rada Ministrów przyjęła właśnie przedstawionym przez ministra sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on m.in., że 15 sędziów-członków KRS wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie przez Sejm, jak to ma miejsce od 2018 r. MS pierwszą wersję poprawiło - m.in. wyłączając ze zgłaszania kandydatów przez samorządy prawnicze i obywateli.

Minister sprawiedliwości na Radzie UE o przywracaniu praworządności

Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz wiceminister Krzysztof Śmiszek, w trakcie posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych, przedstawili plan działań polski w sprawie przywracania praworządności. Główne zaplanowane punkty reformy dotyczą KRS, SN, TK oraz rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wcześniej minister zapowiadał w sumie dziewięć ustaw.

Sprawy frankowe - najszybciej w Suwałkach, najdłużej w Warszawie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Po korzystnych wyrokach TSUE frankowicze ruszyli do sądów, więc... coraz trudniej o szybkie uzyskanie wyroku. Największe zatory powstały w Sądzie Okręgowym w Warszawie, tu nawet na wyznaczenie pierwszej rozprawy czeka się latami, a na prawomocny wyrok nawet 5 lat. Na nieprawomocny, mniej niż rok, czeka się m.in. w sądach w Suwałkach, Częstochowie, Elblągu i Tarnobrzegu. Tyle statystyki, bo i tak wiele zależy od sędziego.

Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

CIT PIT Doradca podatkowy
Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.

Z ulgi dla seniora można skorzystać w trakcie roku

PIT Doradca podatkowy
Ulga dla seniora może być stosowana u podatnika już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji płatnik podatku nie będzie obliczał ani pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczek aż do momentu przekroczenia przez podatnika kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł. Warunkiem jest złożenie przez podatnika płatnikowi stosownego oświadczenia.

Skarbówka niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę kontroli

Ordynacja CIT PIT VAT
Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r. było ich nieco ponad 4 tys. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez KPMG w Polsce. To oznacza, że w ubiegłym roku padł kolejny rekord. Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych.

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika, domaganie się od niego składania wyjaśnień, tłumaczenia się i samodenuncjacji – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy. I podkreśla, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, ale też w przepisach ratyfikowanych umów międzynarodowych.

MF: Od 1 kwietnia obniżka VAT dla branży beauty

VAT
Ministerstwo Finansów planuje wydać w marcu rozporządzenie, które wprowadzi obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na określone usługi kosmetyczne. Zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r., tak jak zapowiadał wcześniej premier Donald Tusk. Branża beauty to ok. 30 tys. firm, w których zatrudnionych jest blisko 100 tys. osób. Opodatkowanie usług kosmetycznych ma być takie jak fryzjerskich.

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy
System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć pewne okresy roku ze stosowaniem w ich trakcie określonego systemu. Następowałaby wówczas automatyczna coroczna zmiana systemu w związku z rozpoczęciem się tego okresu. Więcej także w Legal Alert.

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP
Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

SN: Dominujący wspólnik spółki z o.o. nie jest jednoosobową działalnością

Ubezpieczenia społeczne
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne
W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy programu „Aktywni+” realizowanego przez ministerstwo w 2023 r.

Branża produkcyjna szuka fachowców. Regionalne różnice w zarobkach maleją

Prawo pracy Rynek pracy
Braki kadrowe i rosnące koszty zatrudnienia spędzają sen z powiek przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i transportowo-logistycznej. Eksperci zauważają, że na zaciętej walce o pracownika korzystają przede wszystkim fachowcy z określonymi kompetencjami technicznymi, których ciężko zastąpić obcokrajowcami. Duże zapotrzebowanie na techników, monterów czy elektryków w całym kraju przekłada się na zmniejszenie regionalnych dysproporcji płacowych na tych stanowiskach.

Krajowy Rejestr Zadłużonych wciąż działa na pół gwizdka

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Czas mija, a Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak nie działał prawidłowo, tak nie działa. I zamiast pomagać, tylko utrudnia prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dla prawników praca z KRZ to jak stąpanie po polu minowym - nie wiadomo jak i kiedy wybuchnie jakiś problem. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że rejestr działa coraz lepiej i chwali się dodaniem do niego od 27 lutego nowego modułu.

Skarga pauliańska po upadłości dłużnika na zakręcie

Prawo cywilne
Do dnia wydania uchwały Sądu Najwyższego było jasne, że pozew syndyka wyklucza jednostkowe powództwa wierzycieli. Obecnie, gdy okazało się, że powództwo wierzyciela nie jest sprawą dotyczącą masy upadłości (tak wskazano wprost w uzasadnieniu), nie jest nawet jasne, czy w systemie prawnym znajduje się reguła rozstrzygająca kolizję między tymi dwoma roszczeniami. Tym bardziej nie ma na razie mowy o tym, jak tę kolizję rozstrzygnąć - pisze Maciej Woźniak, radca pracy w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

UOKiK: Wysokie kary za "rolowanie" pożyczek

Rynek i konsument Kredyty
Ponad 10 mln zł nałożył prezes UOKiK na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego – działania podjęto po skargach otrzymanych od dotkniętych praktykami konsumentów. Ukarane podmioty były zaangażowane w „rolowanie” pożyczek, czyli naprzemienne udzielanie konsumentom pożyczek celem spłaty pierwotnego zadłużenia.  

Czy w biznesie ugoda się opłaca?

Prawo cywilne
Istotą umowy ugody są wzajemne ustępstwa stron, które służą zakończeniu istniejącego lub mogącego powstać między nimi sporu. To świetny sposób m.in. na uniknięcie długich kolejek w sądach, które często powodują, iż przedsiębiorcy muszą tracić czas i zasoby na nawet wieloletnie procesy. Jednak zawarcie ugody opłaca się tylko wówczas, gdy obydwie strony faktycznie są gotowe na ustępstwa. Przynajmniej porównywalne z tym, co każda z nich realnie mogłaby osiągnąć przed sądem.

Wakacje kredytowe w 2024 r. miały być od marca, ale rząd nie przyjął jeszcze projektu

Banki Kredyty frankowe
Rząd planował podjąć decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych 20 lutego. Tak się jednak nie stało. W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów nie ma nic na ten temat. Nie wiadomo też, czy będzie kontynuował prace nad projektem w tej sprawie. Z zawieszenia rat miały skorzystać osoby, które mają kredyt do 1,2 mln zł, a na ratę kredytową co miesiąc wydają 35 proc. swojego domowego budżetu. Nie ma już jednak żadnych szans, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać, tak jak zakładano od 1 marca.

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

22 lutego - ostatni dzień na zgłoszenie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024, do 4 marca można zgłosić listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.

NIK: Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych był nieskuteczny

Środowisko
Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie miał zwiększyć retencję korytową o 100 mln m3. Uzyskano wynik dziesięciokrotnie niższy - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Szczególnie niska skuteczność dotyczyła zadań inwestycyjnych. Przyczyną był - według NIK - przewlekły proces uzyskiwania zgód wodnoprawnych.

Prezydent skieruje do TK dwie kolejne ustawy, które podpisał

Administracja publiczna
Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał dwie ustawy. Internauci pytali, co w takim razie z prezydencką zapowiedzią o kierowaniu wszystkich ustaw, które zostaną przyjęte bez udziału posłów Kamińskiego i Wąsika, do Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedziała Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta, informując, że ustawy trafią do TK w ramach kontroli następczej, jak tylko zostaną opublikowane.

Monika Pawłowska wróci do Sejmu - przejmie mandat po Mariuszu Kamińskim

Monika Pawłowska wraca do sejmowych ław. Polityczna droga byłej i przyszłej posłanki jest kręta. Poprzednią kadencję rozpoczęła, zasiadając w ławach Lewicy, które jednak dość szybko zmieniła na stronnictwo Jarosława Gowina, gdzie również nie zagrzała miejsca na długo i przeszła do PiS. To z ramienia tej partii startowała w wyborach w 2023 r., ale do parlamentu się nie dostała. Teraz jednak otrzyma drugą szansę.

Samotna kobieta nie skorzysta ze swoich zarodków, chyba że na "słupa"

Opieka zdrowotna
Zamrożone zarodki są w Polsce pod specjalną ochroną. Ze swoich własnych nie mogą skorzystać m.in. samotni rodzice. Nie można też ich zniszczyć, a co najwyżej oddać do anonimowej adopcji lub płacić po kilkaset złotych rocznie za dalsze mrożenie. Oczywiście nie w nieskończoność, bo po 20 latach wszystkie "niewykorzystane" zarodki mają trafić do adopcji. De facto - przejmuje je państwo. Postulowane są zmiany w prawie.

Psycholodzy, tak jak lekarze, mają być sprawdzani w rejestrach pedofilów

Zawody medyczne
Zanim lekarz zostanie zatrudniony lub dopuszczony do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dziecka, a psycholog do udzielania porad psychologicznych, musi zostać sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W dodatku potwierdzenie w formie wydruku musi być dołączone do akt osobowych lekarza lub psychologa. Za niedopełnienie tych obowiązków grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna nie mniejsza niż tysiąc złotych.

Czas pracy rejestratorki medycznej nie zawsze taki sam

Zawody medyczne
Rejestratorka medyczna w podmiocie publicznym może pracować 7 godzin i 35 minut dziennie. To jasno wynika z przepisów. Natomiast te same zasady nie obowiązują w podmiotach prywatnych. Wobec tego tam rejestratorka mogłaby pracować 8 godzin dziennie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wydłużanie jej czasu pracy przez prywatnego pracodawcę może być ryzykowne i także należałoby stosować wobec niej czas pracy w wymiarze 7 godz. i 35 minut dziennie.

Łodzińska: Pielęgniarki chcą uznania posiadanego wykształcenia

Zawody medyczne
W zawodach pielęgniarki i położnej musimy doceniać i doświadczenie, i wykształcenie. Bardzo ważne są obydwa te czynniki składowe kompetencji. Nie można bowiem nikogo dyskryminować ani  degradować - podkreśla Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dodaje, że nie mniej ważny jest postulat uznania przy ustaleniu wynagrodzenia wykształcenia posiadanego, a nie wymaganego na danym stanowisku.

Potrzebna reforma systemu orzeczniczego, a nie lista chorób

Pacjent Niepełnosprawność
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej nabrało wody w usta. Od miesięcy nie informuje o losach listy chorób - jak zespół Downa - które miały uprawniać do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe. Przedstawiciele niektórych organizacji pacjentów i osób z niepełnosprawnościami mają nadzieję, że pomysł zarzucono. Przekonują, że problem leży w systemie i naruszaniu przepisów, gdy w sprawie dziecka z chorobą rzadką orzeka lekarz okulista.

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli wyższy niż w poprzednich latach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego nauczyciela w 2024 r. w końcu znacznie wzrośnie. Przez lata był on zamrażany w kolejnych ustawach okołobudżetowych, w tym roku takich obostrzeń nie ma. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na fundusz dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej, a ta mocno wzrasta.

Wiceszefowa MEN: Doprecyzujemy przepisy o pracach domowych

Zarządzanie oświatą
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, że w rozporządzeniu w sprawie ograniczenia prac domowych pojawi się definicja "pisemnych prac" i - prawdopodobnie - "pracy praktyczno-technicznej". Do projektu negatywnie odnieśli się posłowie PiS.

Nowa podstawa programowa za dwa lata, na razie jej skrócona wersja

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Trwają prekonsultacje skróconej podstawy programowej - będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie dwa lata później - 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

Ruszyły prekonsultacje zmian w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą
Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. MEN zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w podstawie programowej. Opinie można przesłać za pomocą specjalnego formularza kontaktowego. Nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma uwagi do likwidacji prac domowych

Szkoła i uczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że tworzenie propozycji reform oświaty powinno dokonywać się z udziałem ekspertów i po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych. Zaznacza też, że większość nauczycieli popiera jedynie ograniczenie prac domowych - za całkowitą ich likwidacją opowiada się tylko ok. 8 proc.

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Szkolnictwo wyższe
System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie znowu podlegać ministrowi nauki

Od sierpnia 2022 roku nadzór nad NCBR sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zmiana ma poprawić kontrolę nad tą agencją. Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji. Prezydent podpisał nowelizację w tej sprawie.

Uczelnie lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szkolnictwo wyższe
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło działania umożliwiające studiowanie bez barier. Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja projektów ma służyć trwałemu wzrostowi dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kto może składać wniosek?

Kolejne dofinansowanie do remontu akademików

Wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików. Inwestycje związane z remontem obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe
Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię, Grecję i Włochy. Wyższy był natomiast wśród sąsiadów Polski, np. w Czechach, Niemczech czy Słowacji.

SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

Prawo cywilne
Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.

SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

Prawo cywilne
Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.

Konfiskata pojazdów - otwiera się puszka Pandory

Prawo karne
Za miesiąc zaczną obowiązywać drastyczne przepisy kodeksu karnego. Odebranie pijanemu kierowcy pojazdu to kara o charakterze odpowiedzialności zbiorowej - uważają prawnicy i wskazują, że będzie godziła m.in. w rodziny sprawców i współwłaścicieli samochodów. Szykują się problemy z wyceną wartości aut i ich przechowywaniem, ubezpieczeniami, leasingiem czy roszczeniami cywilnymi.

SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

Prawo karne
Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.

SN: Niewierna żona straci na podziale majątku

Prawo cywilne
Ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym mogło być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wnioskodawczyni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I uwzględnił skargę kasacyjną byłego męża w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego.