Adam Kałążny
Adam Kałążny
Za rewolucję w podatku od nieruchomości można z pewnością uznać wprowadzenie do definicji budowli pojęcia całości techniczno-użytkowej.
Krystian Markiewicz
Krystian Markiewicz
Kwestię uchwał neo-KRS, dotyczących nominacji sędziowskich, trzeba uregulować systemowo.
Andrzej Olaś
Andrzej Olaś
Nadmiarowe procedury i przedłużające się procesy, wraz ze zbytecznymi kosztami i opóźnieniami, mogą uniemożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów.
Marcin Szołajski
Marcin Szołajski
Ewentualna korzystna dla frankowiczów decyzja TSUE może być sygnałem dla innych banków posiadających portfel kredytów waloryzowanych kursem franka.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz
Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.
Adam Kałążny
Adam Kałążny

Za rewolucję w podatku od nieruchomości można z pewnością uznać wprowadzenie do definicji budowli pojęcia całości techniczno-użytkowej.

21.06.2024
Zobacz więcej
Krystian Markiewicz
Krystian Markiewicz

Kwestię uchwał neo-KRS, dotyczących nominacji sędziowskich, trzeba uregulować systemowo.

20.06.2024
Zobacz więcej
Andrzej Olaś
Andrzej Olaś

Nadmiarowe procedury i przedłużające się procesy, wraz ze zbytecznymi kosztami i opóźnieniami, mogą uniemożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów.

19.06.2024
Zobacz więcej
Marcin Szołajski
Marcin Szołajski

Ewentualna korzystna dla frankowiczów decyzja TSUE może być sygnałem dla innych banków posiadających portfel kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego.

18.06.2024
Zobacz więcej
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.

13.06.2024
Zobacz więcej
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz

Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.

12.06.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Po śmierci małżonka też trzeba rozliczyć się z fiskusem

Nawet w tak smutnych okolicznościach, jak śmierć najbliższej osoby, trzeba pamiętać o obowiązkach fiskalnych. W grę mogą wchodzić dwa podatki. Wdowcy i wdowy nie zapłacą daniny od spadku, jeśli w odpowiednim czasie zgłoszą jego nabycie fiskusowi. Zdarza się jednak, że skarbówka żąda zapłaty podatku nawet po upływie terminu przedawnienia. Jeśli zaś chcą sprzedać spadkowy majątek, w niektórych przypadkach zapłacą PIT.

W Monitorze Polskim opublikowano postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego w wyborach 9 czerwca. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, mandat do PE zdobyło 25 dotychczasowych posłów.
Przywłaszczenie sobie „autorstwa” wytworu AI (przez brak odpowiedniego oznaczenia AI, co sugerowałoby, że dzieło pochodzi od autora) nie jest plagiatem w rozumieniu obecnych przepisów. Zasadniczo o plagiacie nie może być mowy w sytuacji, w której przypisanie dotyczy czegoś, co prawem autorskim chronione nie jest - piszą Michał Ryba i Karol Wątrobiński z kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.
Dla opiekuna zwierzęcia zgubienie jego czworonoga przez linie lotnicze jest dramatem, ale prawo podchodzi do tej kwestii tak, jakby zginął normalny bagaż, za którego utratę należy się właścicielowi odszkodowanie. Pojawia się wtedy pytanie, jak wycenić wartość nierasowego psa czy kota i zwrotu jakich wydatków można żądać od przewoźnika.
Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu. Nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę, nawet jeżeli prawo naruszono 30 czy 40 lat temu. Nie ma znaczenia też, że dopuścił się jej poprzedni właściciel nieruchomości a nie obecny. Ratunkiem może być wniosek o jej legalizację złożony do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.
Składanie do akt postępowań egzekucyjnych dekretów o konsekracji nieruchomości, wystawionych przez dłużniczkę, działającą w imieniu Kościoła Naturalnego, nie powoduje umorzenia postępowania przez komornika. Konsekracji obiektów towarzyszą wnioski o umorzenie z powołaniem się na wolność religii i wyznania. Sąd Rejonowy w Gdańsku uważa jednak, że jest to próba instrumentalnego wykorzystania kodeksu postępowania cywilnego.
Polecamy książki

Rozdzielenie urzędu ministra i prokuratora generalnego na ostatniej prostej

Prokuratura
Kończą się prace nad projektem rozdzielającym stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Powinien on zostać niebawem wpisany do planu prac legislacyjnych rządu - poinformowało właśnie serwis Prawo.pl Ministerstwo Sprawiedliwości. Uregulowany ma zostać także sposób wyboru i odwołania prokuratora generalnego.

RPO: Nie można zmusić do orzekania z sędzią wyznaczonym z naruszeniem prawa

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sędzia nie może zostać zmuszony do orzekania wspólnie z sędziami wyznaczonymi do składu z naruszeniem prawa potwierdzonym w orzeczeniach sądów krajowych oraz trybunałów europejskich - wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii przekazanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma ona związek ze skargą sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Pawła Grzegorczyka, który wbrew swojej woli został wyznaczony do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Egzamin prawniczy w tym roku poszedł lepiej adwokatom

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało właśnie końcowe wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego. W tym roku wyższa zdawalność była u adwokatów - 86,8 proc., u radców wyniosła 83,1 proc. Dla kandydatów na adwokatów najtrudniejsze było zadanie z prawa karnego - wystawiono z niego aż 83 oceny niedostateczne, a w przypadku przyszłych radców - prawo cywilne - 150 niedostatecznych ocen.

Komisja Wenecka przyjęła pilną opinię dotyczącą nowelizacji ustawy o KRS

Wymiar sprawiedliwości
Na piątkowej sesji plenarnej Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - przyjęła wydaną w trybie pilnym opinię o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ocenie Komisji reforma będzie chronić niezależność sądownictwa i jest zgodna ze standardami europejskimi.

Oskarżenie sędziego o sfałszowanie protokołu - do sądu karnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie i sądy okręgu gdańskiego nieco pogubiły się w sprawach dyscyplinarnych. Świadczy o tym przekazanie przez sąd II instancji do Sądu Najwyższego sprawy karnej przeciwko sędziemu z oskarżenia publicznego za przestępstwo umyślne poświadczenia nieprawdy w protokole rozprawy. Sąd Najwyższy nie osądzi takiej sprawy do czasu rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym.

Po śmierci małżonka też trzeba rozliczyć się z fiskusem

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Nawet w tak smutnych okolicznościach, jak śmierć najbliższej osoby, trzeba pamiętać o obowiązkach fiskalnych. W grę mogą wchodzić dwa podatki. Wdowcy i wdowy nie zapłacą daniny od spadku, jeśli w odpowiednim czasie zgłoszą jego nabycie fiskusowi. Zdarza się jednak, że skarbówka żąda zapłaty podatku nawet po upływie terminu przedawnienia. Jeśli zaś chcą sprzedać spadkowy majątek, w niektórych przypadkach zapłacą PIT.

Jak uniknąć odpowiedzialności za zaległości podatkowe małżonka

Ordynacja Doradca podatkowy
Zawarcie intercyzy wyłączy odpowiedzialność za zaległości podatkowe współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą, ale dopiero za te powstałe po zawarciu umowy. Jednak, nawet mimo zawarcia intercyzy, małżonek odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w wykonywaniu działalności, osiągając z niej korzyści.

Dr Kałążny: Zmiany w definicji budowli będą rewolucyjne

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Za rewolucję w podatku od nieruchomości można uznać wprowadzenie do definicji budowli pojęcia całości techniczno-użytkowej. Oznacza to, że podatek należy zapłacić nie tylko od wartości samej budowli (np. sieci lub zbiornika), ale również od urządzeń i instalacji, które są z nią połączone. Skutkiem tych zmian będzie w wielu przypadkach wzrost obciążeń podatkowych - pisze dr Adam Kałążny, partner associate w Deloitte.

Wydatki za usługi fryzjerskie i kosmetyczne nie są kosztem podatkowym

PIT
Wydatki na usługi fryzjerskie oraz usługi kosmetyczne nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności. Skarbówka przyznaje, że przedsiębiorca musi dbać o swój wizerunek, ale wydatki te mają charakter wydatków osobistych i nie mogą stanowić kosztów podatkowych firmy.

Księgowi znów będą mieli więcej pracy

CIT Finanse Compliance KSeF
Mimo iż początek 2024 r. był dość spokojny, prace rządu nabierają tempa, co oznacza dla przedsiębiorców i księgowych szereg zapowiadanych zmian, m.in. nowe zasady liczenia składki zdrowotnej, wakacje składkowe, czy kasowy PIT. Duzi podatnicy mają niewiele czasu na wdrożenie JPK CIT, planowanego od 2025 r. Trzeba też pamiętać o przygotowaniach do wdrożenia KSeF.

Lato i upał dają pracownikom dodatkowe prawa

Prawo pracy
Z wysoką temperaturą na zewnątrz wiążą się dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Dotyczą one m.in. konieczności zapewnienia pracownikom napojów i wody do celów higienicznych. Szczególne zasady dotyczą też klimatyzacji, wentylacji i okien w biurach. W niektórych przypadkach należy też wprowadzić pracę rotacyjną, by zapewnić pracownikom odpoczynek i regenerację sił.

TSUE: Państwo członkowskie może domagać się zezwolenia na pobyt pracownika

Prawo pracy Prawo unijne
Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że państwo członkowskie, w którym są prowadzone prace, może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt. Wysokość opłaty za wydanie dokumentu nie może być jednak nadmierna lub nieracjonalna. Sprawa dotyczyła problemu delegowania pracowników ukraińskich.

Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne
Prezydent podpisał w czwartek ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.

SN rozstrzygnie o odszkodowaniu dla pracownika chronionego

Prawo pracy
Nie ma jednolitej wykładni zakazu wypowiadania umowy o pracę na czas określony pracownikowi cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dlatego Sąd Okręgowy przedstawił zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Chodzi o kwestię, czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 kodeksu pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, także wówczas, gdy umowę zawarto na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego.

Sąd: Umowa o pracę zawarta z ciężarną synową była ważna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Żaden przepis prawa nie zakazuje podejmowania zatrudnienia przez kobietę w ciąży. Natomiast gdyby pracodawca zdyskwalifikował pracownicę z powodu ciąży, to dopuściłby się dyskryminacji. Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił, że dążenie do uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest niczym nagannym, jeżeli następuje w związku z faktycznie nawiązanym i realizowanym stosunkiem pracy.

Samowola budowlana nie przedawnia się, za błędy starego właściciela zapłaci nowy

Budownictwo
Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu. Nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę, nawet jeżeli prawo naruszono 30 czy 40 lat temu. Nie ma znaczenia też, że dopuścił się jej poprzedni właściciel nieruchomości a nie obecny. Ratunkiem może być wniosek o jej legalizację złożony do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500 zł. Samorządy będą miały 60 dni na rozpoznanie wniosku. Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie.

TSUE może otworzyć frankowiczom z Getin Noble Bank drogę do odszkodowań od państwa

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank w upadłości jest dobrym dla frankowiczów prognostykiem przed jesiennym wyrokiem trybunału dotyczącym GNB. Jeżeli podtrzyma on swoją dotychczasową praktykę i przychyli się do opinii rzecznika, to pod koniec roku, frankowiczom z GNB otworzy się droga do dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa - pisze Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.

Fundusz Sprawiedliwości bis? Miliardy złotych ze spółek na obronę ludności i nie tylko

Spółki Finanse
ORLEN, TVP, PKO BP czy PZU zrzucą się na budowę schronów, system wczesnego ostrzegania czy też zapewnienie poszkodowanym i ewakuowanym opieki medycznej, psychologicznej i prawnej. Rząd planuje powołać do życia Fundusz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Największe koncerny z udziałem państwa będą musiały wpłacać grube miliardy złotych. Proponowane przepisy są nieostre. Eksperci ostrzegają, że może to być kolejny Fundusz Sprawiedliwości.

Nowe prawo komunikacji elektronicznej może zbyt daleko ingerować w prywatność

Rynek i konsument RODO Prawo unijne
Przepisy nie mogą pozwalać na to, by operatorzy telekomunikacyjni gromadzili dane o połączeniach swoich klientów bez uzasadnienia, bo w ten sposób może dojść do naruszenia unijnych regulacji i zasad wypracowanych w orzecznictwie TSUE - uważa prezes UODO, który apeluje o wprowadzenie zmian do projektu, którym mają zająć się teraz posłowie. Podobne obawy wyrażają eksperci i organizacje pozarządowe.

Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Postanowienia o wygaśnięciu mandatów 25 posłów już w Monitorze Polskim

Wybory
W Monitorze Polskim opublikowano postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego w wyborach 9 czerwca. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, mandat do PE zdobyło 25 dotychczasowych posłów.

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Wiele komitetów wyborczych powstaje tylko po to, by dać zarobić znajomym

Wybory
Obecne przepisy pozwalają na to, aby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszali pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów utworzonych w związku z danymi wyborami, a nie tych, którzy wystawili własnych kandydatów. Część komitetów wyborczych jest tworzona z założenia wyłącznie po to, aby „znajomi królika” mieli szansę dorobić sobie w obwodowych komisjach wyborczych. PKW chce to zmienić, ale część ekspertów ma zastrzeżenia.

Ustawa związana z polską prezydencją w Radzie UE - senacka komisja bez poprawek

Administracja publiczna Prawo unijne
Senacka Komisja do spraw Unii Europejskiej nie zaproponowała w czwartek poprawek do ustawy związanej z polską prezydencją w Radzie UE. Regulacja ma zapewnić wzmocnienie bezpieczeństwa i usprawnienie przygotowania do prezydencji. Polska będzie sprawować prezydencję w I połowie 2025 roku. Według nowych przepisów właściwi wojewodowie będą przygotowywać plany bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dokumentacja medyczna nie może być przekazana policji

Pacjent RODO
Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.

Egzamin egzaminowi nierówny. Nowe pomysły na LEK

Zawody medyczne
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) wymaga korekt - tu jest konsensus. Zdawalność na poziomie 99 proc. każe pytać, czy to jeszcze egzamin. Najbardziej kontrowersyjnym elementem reformy będzie wskaźnik korygujący, który pozwoli porównać wynik starego i nowego LEK-u. Punktacja jest bowiem przepustką do specjalizacji i elementem rankingu uczelni z kierunkami lekarskimi. W izbie lekarskiej słyszymy, że LEK na nowych zasadach mógłby najwcześniej obowiązywać jesienią 2025 r., a najpóźniej wiosną 2026 r.

Podziemne szpitale na czas wojny. Rząd zapowiada miliardowe inwestycje

Opieka zdrowotna Wojsko
Szpitale, których organem założycielskim jest MSWiA i MON, mają zostać wyposażone w podziemną infrastrukturę. Podczas wojny odbywałyby się w nich operacje chirurgiczne. Szpital ma mieć pod ziemią możliwość prowadzenia intensywnej terapii, a także oddział łóżkowy, który zapewni bezpieczeństwo pacjentów i personelu w sytuacji skażenia. Wynika to z projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Będzie dopłata do prądu dla osób wentylowanych mechanicznie w domu

Pacjent Finansowanie zdrowia
Około 20 tysięcy osób, używających na przykład koncentratora tlenu, ma skorzystać z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dopłata do rachunku za prąd wyniesie 100 zł miesięcznie. Będzie się można o nią starać raz na trzy miesiące. Procedura będzie bardzo uproszczona i opierać się będzie na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej

Żywienie w szpitalach. NIK wykrył nieprawidłowości w procedurach

Pacjent Opieka zdrowotna
Opolskie szpitale mają wykwalifikowanych dietetyków, którzy nadzorują żywienie w tych placówkach zgodnie z kompetencjami. Jednak więcej problemów szpitalom nastręczają postępowanie przetargowe na żywienie szpitalne. Nieprawidłowości miały charakter finansowy lub formalny.

Organizator kolonii musi zgłosić je do kuratorium

Zarządzanie oświatą
Rusza sezon wakacyjnych wyjazdów. MEN przypomina organizatorom kolonii i wyjazdów o ich obowiązkach, a uczniom i ich rodzicom o sposobach na zweryfikowanie, czy wszystko jest w porządku. Minister edukacji przypomniała, że każdy rodzic może sprawdzić wyjazd dziecka na stronie wypoczynek.men.gov.pl.

Są już kierunki polityki oświatowej państwa na przyszły rok szkolny

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025. Wśród nich znalazła się edukacja prozdrowotna, poprawa stanu psychicznego uczniów i wspieranie umiejętności zawodowych. Wskazano też kwestie, na których w przyszłym roku skupią się organy nadzoru pedagogicznego, kontrolując szkoły i inne podmioty podległe MEN.

MEN powoła nowy organ, z którym będzie konsultować zmiany w oświacie

Przy ministrze edukacji ma zostać powołane ciało doradcze, w skład którego wejdą organizacje pozarządowe. Nabór będzie otwarty - poinformowała w...

Nowacka: Nie ma szkoły bez nauczycieli

- Nie ma szkoły bez nauczycieli – zaznaczyła minister edukacji Barbara Nowacka, która uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkole im. Adama Mickiewicza w Łebie. Podkreśliła, że każdy nauczyciel wykonuje "niesamowitą i gigantyczną pracę" w każdej polskiej szkole, gdzie dostarcza młodzieży wiedzy i cały czas podnosi swoje kwalifikacje, mając przed sobą wyzwanie kształtowania młodego pokolenia.

Rusza zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Minister edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania członkom zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W czasie spotkania ustanowiono także tematyczne grupy robocze. Zadaniem zespołu jest m.in. wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących warunków pracy nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emerytur i świadczeń kompensacyjnych.

Wkrótce likwidacja Akademii Kopernikańskiej - projekt już gotowy

Zarządzanie oświatą
Podpisałem dwa projekty ustaw: jeden projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, drugi projekt ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej - powiedział minister Dariusz Wieczorek na Zgromadzeniu Ogólnym PAN. Nie ma na razie tematu dotyczącego przejęcia przez PAN niemałego majątku Akademii Kopernikańskiej ani jej członków. - Chcemy to uporządkować - zapowiedział minister.

Dopłaty do akademików - MNiSW przygotował ustawę

Zarządzanie oświatą
Szykujemy ustawę dotyczącą Funduszu Dopłat, gdzie będzie kwestia dotycząca remontów i budowy akademików przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - powiedział Dariusz Wieczorek, minister nauki. Zwrócił uwagę, że dzisiejsze zapotrzebowanie jest na poziomie 2,5 miliarda złotych. Ustawa jest już gotowa i w tym momencie jest po uzgodnieniach międzyresortowych; w czwartek prawdopodobnie trafi na Komitet Stały Rady Ministrów.

SN: Sędzia nie ma gwarancji dożywotniej pracy na uczelni

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Bezwzględny zakaz rozwiązania stosunku pracy nauczyciela akademickiego, będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, godzi w zasady równości wobec prawa, gdy gwarantuje dożywotnie zatrudnienie takiego pracownika – orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W rezultacie adiunkt będący sędzią nie zostanie przywrócony do pracy na uczelni.

Co robić po prawie? – podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
W najnowszym odcinku "Prawo na Oko" Barbara Szczepańska, ekspertka od researchu prawnego, dzieli się wiedzą o poszukiwaniu informacji w erze cyfrowej. Sprawdź, jak media społecznościowe, doświadczenie i strategie wyszukiwania wpływają na pracę prawników. "Prawo na Oko" to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

Protest na UW: Wiceminister apeluje o bardziej wyważone działania

Szkolnictwo wyższe
Na Uniwersytecie Warszawskim trwa protest studentów - domagają się oni udostępnienia informacji o wszelkich powiązaniach uniwersytetu z izraelskimi instytucjami akademickimi oraz zerwania współpracy z instytucjami izraelskimi. Interweniowała policja - rektor udzielił służbom pozwolenia na wejście na kampus, co wzbudziło protesty całego środowiska akademickiego. Wiceminister nauki zaapelował w poniedziałek do protestujących, by obniżyli temperaturę sporu.

Po zgubieniu psa przez linie lotnicze pasażer może żądać zadośćuczynienia

Prawo cywilne
Dla opiekuna zwierzęcia zgubienie jego czworonoga przez linie lotnicze jest dramatem, ale prawo podchodzi do tej kwestii tak, jakby zginął normalny bagaż, za którego utratę należy się właścicielowi odszkodowanie. Pojawia się wtedy pytanie, jak wycenić wartość nierasowego psa czy kota i zwrotu jakich wydatków można żądać od przewoźnika.

Nie wszystko może być pamiątką z podróży

Pozornie niewinne przedmioty lub produkty przywożone zza granicy – takie jak biżuteria czy niektóre gatunki kwiatów - mogą przysporzyć problemów podczas kontroli. Warto pamiętać o tym zwłaszcza w momencie, gdy podczas wakacji opuszczamy obszar Unii Europejskiej. Aby legalnie przetransportować niektóre produkty, konieczne jest np. przeprowadzenie kontroli przez wykwalifikowane służby.

Konsekracja obiektów nie może być sposobem na zajęcie komornicze

Prawo cywilne
Składanie do akt postępowań egzekucyjnych dekretów o konsekracji nieruchomości, wystawionych przez dłużniczkę, działającą w imieniu Kościoła Naturalnego, nie powoduje umorzenia postępowania przez komornika. Konsekracji obiektów towarzyszą wnioski o umorzenie z powołaniem się na wolność religii i wyznania. Sąd Rejonowy w Gdańsku uważa jednak, że jest to próba instrumentalnego wykorzystania kodeksu postępowania cywilnego.

ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu "Dobry start"

Domowe finanse
Już za nieco ponad tydzień, od 1 lipca, rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Należy jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane - prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus, żeby nie przepadły pieniądze za czerwiec

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy rodziców jeszcze tego nie zrobiło. To już ostatnie dni na wysłanie wniosku, żeby dostać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca. W lipcu też będzie można złożyć wniosek, ale pieniądze za czerwiec przepadną.