Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa. Nie ma już niezależności sądownictwa w Polsce.
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski
W październiku będzie projekt reformy leczenia uzdrowiskowego. Zakłada ona, że pacjent będzie mógł sam lub wspólnie z lekarzem wybrać miejsce pobytu.
Marcin Smolik
Marcin Smolik
Matura w przyszłym roku wiosną będzie wyglądać inaczej niż w tym roku. Absolwenci 4-letniego liceum będą ją pisać w nowej formule.
Marzanna Piekarska-Drążek
Marzanna Piekarska-Drążek
Nowe władze sądu pozbywają się nas, doświadczonych sędziów. Zaległości, które mieliśmy sześć lat temu to było kilkadziesiąt spraw, a teraz doszły do kilkuset.
Sławomir Broniarz
Sławomir Broniarz
ZNP i Forum Związków Zawodowych powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. W październiku w Warszawie powstanie edukacyjne miasteczko protestacyjne.
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Polska będzie z całą mocą przeciwstawiała się działaniom instytucji UE, które mają w sposób nieuprawniony pozbawić środków jakiekolwiek kraje członkowskie
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa - oświadczyła w piątek po raz kolejny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że członkowie Komisji są głęboko przekonani, iż nie ma już niezależności sądownictwa w Polsce. Jej zdaniem polskie władze nie wykonały porozumienia w sprawie KPO.

23.09.2022
Zobacz więcej
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski

W październiku Ministerstwo Zdrowia przedstawi projekt reformy leczenia uzdrowiskowego - zapowiedział w środę w Ciechocinku minister zdrowia Adam Niedzielski. Zakłada ona, że pacjent będzie mógł sam lub wspólnie z lekarzem wybrać miejsce pobytu, a skierowanie na leczenie będzie wystawiane w wersji elektronicznej. Reforma miałaby wejść w życie w 2024 roku

22.09.2022
Zobacz więcej
Marcin Smolik
Marcin Smolik

Matura w przyszłym roku wiosną będzie wyglądać inaczej niż w tym roku. Absolwenci 4-letniego liceum będą ją pisać w nowej formule, która jest sprzęgnięta z podstawą programową obowiązującą od 2019 r. Druga, przeprowadzana równolegle z nią, to ostatnia matura dla absolwentów jeszcze 4-letniego technikum, którzy realizują podstawę programową z 2012 roku mówi dyrektor CKE Marcin Smolik.

22.09.2022
Zobacz więcej
Marzanna Piekarska-Drążek
Marzanna Piekarska-Drążek

Nowe władze pozbywają się nas, doświadczonych sędziów. Zaległości, które mieliśmy sześć lat temu, przed rzekomymi reformami, to było kilkadziesiąt spraw na cały wydział, a teraz doszliśmy do kilkuset spraw apelacyjnych. Przeciętna sprawa oczekuje u nas na termin około 11 miesięcy, a zdarza się i dwuletnie oczekiwanie na wyrok. Przenoszenie sędziów i ich zawieszanie szkodzi społeczeństwu. Mówi o tym sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek, która jutro, 20 września, będzie sądzona w nowej izbie SN.

19.09.2022
Zobacz więcej
Sławomir Broniarz
Sławomir Broniarz

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych powołały 15 września 2022 roku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Jego zadaniem jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. W październiku w Warszawie ma powstać edukacyjne miasteczko protestacyjne.

19.09.2022
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Komisja Europejska zaproponowała w niedzielę Radzie UE uruchomienie wobec Węgier mechanizmu warunkowości, co oznaczałoby zawieszenie ok. 7,5 mld euro funduszy w związku z korupcją. - Polska będzie z całą mocą przeciwstawiała się działaniom instytucji europejskich, które mają w sposób nieuprawniony pozbawić środków jakiekolwiek kraje członkowskie, w tym przypadku w szczególności Węgry – powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

19.09.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Wkrótce 11 listopada, a wciąż jest spór o charakter Marszu Niepodległości

W tym roku możemy się spodziewać kolejnych niepokojów w dzień Święta Niepodległości. Spór między wojewodą mazowieckim, który wydał zgodę na cykliczny Marsz Niepodległości do 2023 r., a prezydentem Warszawy, nie przycichł. Zgromadzenia cykliczne budzą też uzasadnione wątpliwości prawne, bo nie zapewniono równowagi pomiędzy prawami organizatorów zgromadzeń cyklicznych a prawem do kontrdemonstracji.

Ministerstwo aktywów państwowych zapowiedziało wprowadzenie opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa. Szacowane wpływy - 13,5 mld zł – mają zostać przeznaczone na rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed rosnącymi cenami energii.
Media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w życiu wielu ludzi - służą rozrywce i budowaniu relacji prywatnych (np. Facebook), pomagają też budować sieć komunikacji zawodowej (np. LinkedIn). Pracownicy powinni jednak pamiętać, że ich działania w sieci, jeżeli naruszają przyjęte normy, mogą powodować konsekwencje, również na gruncie prawnopracowniczym.
Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed upływem pięciu lat można przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego i zakup kolejnej nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Trzeba jednak spełnić pewien warunek. Chodzi o realizację własnych celów mieszkaniowych – potwierdza to najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej.
Rząd stworzył ramy ochrony czasowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, ale ta ochrona nie przewiduje ścieżki do uzyskania obywatelstwa, ani programów integracyjnych. To dla osób, które docelowo zechcą zostać w Polsce może rodzić problemy. Brakuje planu strategii migracyjnej i integracyjnej, bez niego wyzwania z jakimi już mierzą się polskie miasta, będą rosnąć.
Rzadko, ale zdarza się, że po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest ponowne jego prowadzenie. Sytuacje mogą być różne. W postępowaniu nie brała udziału osoba, która jest spadkobiercą - np. pozamałżeńskie dziecko zmarłego. Czasami krewni z opóźnieniem odnajdą to, czego początkowo brakowało, czyli testament zmarłego. To również uzasadnia ponowne ustalenie przez sąd kręgu spadkobierców.
Wykazanie w procesie cywilnym rozstroju zdrowia powinno w istotnym stopniu zwiększać kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia. Jednak w żadnym razie wykazanie braku rozstroju zdrowia, nie może być uznane za okoliczność uzasadniającą przyznanie symbolicznego zadośćuczynienia, tak jak w tym przypadku tylko 500 zł - orzekła izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok.
Polecamy książki

Sądy będą rozliczać czas pracy swoich pracowników, już proponują zmiany w regulaminach

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo kiedy zmiany zaczną obowiązywać, sądy już teraz próbują zmienić swoje regulaminy pracy i... napotykają opór ze strony związkowców. Ci mówią wprost - regulamin to prawo, nie można do niego wpisywać czego się chce i kiedy się chce.

MS rozważa rezygnację lub obniżenie kryterium wieku dla kandydatów na asystenta sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wyeliminowanie tej przesłanki spośród warunków formalnych wymaganych od kandydatów na asystenta lub... jej zmianę.

KE: Nie będzie funduszy, bo sądy w Polsce nie są niezależne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa - oświadczyła w piątek po raz kolejny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że członkowie Komisji są głęboko przekonani, iż nie ma już niezależności sądownictwa w Polsce. Jej zdaniem polskie władze nie wykonały porozumienia w sprawie KPO.

Zysk ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę kredytu i zakup działki bez PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed upływem pięciu lat można przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego i zakup kolejnej nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Trzeba jednak spełnić pewien warunek. Chodzi o realizację własnych celów mieszkaniowych – potwierdza to najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej.

Prokuratura przyznaje, że podsłuchiwała doradcę podatkowego bez zgody sądu

Prawnicy Doradca podatkowy Prokuratura
Czy prokuratura może dowolnie korzystać z podsłuchanych informacji, które są objęte tajemnicą zawodową? Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczy się sprawa znanego doradcy podatkowego i radcy prawnego Marka K., w której śledczy ujawnili, że podsłuchiwali jego rozmowy z klientami i używali zgromadzonych w ten sposób informacji bez zezwolenia sądu.

Przepisy o opłatach małpkowych i cukrowych będą poprawione

Akcyza Prawo gospodarcze
Opłatę cukrową będą płacili producenci, a nie sprzedawcy dosładzanych napojów. Nowe przepisy będą też zapobiegały wielokrotnemu płaceniu daniny od alkoholi w małych opakowaniach. Ministerstwo Finansów przyznaje, że dotychczasowe przepisy o tych parapodatkach zawierają wiele luk i nieścisłości.

Urlop dodatkowy przysługuje części pracowników niepełnosprawnych

Prawo pracy
Część pracowników niepełnosprawnych – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po wypełnieniu warunku przepracowania roku po zaliczeniu do któregoś z tych stopni niepełnosprawności - ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jest on w pełni płatny na takich samych zasadach, jak „zwykły” (kodeksowy) urlop wypoczynkowy, a w razie niewykorzystania go do końca zatrudnienia, przysługuje za niego ekwiwalent pieniężny.

Pracownik nie wszystko może w mediach społecznościowych

Prawo pracy Nowe technologie RODO
Media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w życiu wielu ludzi - służą rozrywce i budowaniu relacji prywatnych (np. Facebook), pomagają też budować sieć komunikacji zawodowej (np. LinkedIn). Pracownicy powinni jednak pamiętać, że ich działania w sieci, jeżeli naruszają przyjęte normy, mogą powodować konsekwencje, również na gruncie prawnopracowniczym.

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.

Zakaz handlu w niedziele miał pomóc małym sklepom, tymczasem je pogrąża

Rynek i konsument Prawo pracy
Zakaz handlu w niedziele miał wzmocnić małe, osiedlowe sklepy. Tymczasem statystyki i doświadczenie pokazują, że cel ten nie został osiągnięty, a zakaz ten jest dla tego rodzaju placówek dodatkowym obciążeniem. Podstawowym problemem, o którym przedstawiciele osiedlowych sklepów wypowiadali się zarówno publicznie, okazało się to, że sklep nie może być efektywnie obsługiwany tylko przez właściciela.

Odszkodowania dla wywłaszczanych pod cele publiczne – co zmieni "ustawa CPK"?

Prawo cywilne Budownictwo
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzone z inicjatywy Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. CPK. Po głosowaniu w Sejmie, ustawa skierowana została do Senatu. Podczas prac w Sejmie wszystkie poprawki strony społecznej zostały odrzucone, choć wspierała je demokratyczna opozycja - pisze Barbara Czerniawska, prezes Fundacji INLEGIS.

Matka jest najważniejsza – rośnie rola spółki dominującej w holdingu

Spółki
Wprawdzie wchodzące niebawem w życie przepisy nie stanowią kompleksowej regulacji funkcjonowania holdingów, bez wątpienia są potrzebnym krokiem w dostosowywaniu prawa do realiów gospodarczych, w których coraz większą rolę odgrywają grupy spółek. Uporządkowują najistotniejsze kwestie związane z zarządzaniem grupą spółek, wzmacniając istotnie pozycję spółki dominującej.

Wielu uchodźców z Ukrainy może zostać na stałe - potrzeba dla nich rozwiązań

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Rząd stworzył ramy ochrony czasowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, ale ta ochrona nie przewiduje ścieżki do uzyskania obywatelstwa, ani programów integracyjnych. To dla osób, które docelowo zechcą zostać w Polsce może rodzić problemy. Brakuje planu strategii migracyjnej i integracyjnej, bez niego wyzwania z jakimi już mierzą się polskie miasta, będą rosnąć.

Ośrodek kultury ukarany, bo nie udokumentował komu powierzył przetwarzanie danych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO
Sułkowicki Ośrodek Kultury powierzył przetwarzanie danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarał instytucję administracyjną karą w wysokości 2,5 tys. zł.

Osoby z niepełnosprawnością doczekają się e-legitymacji

Pomoc społeczna Nowe technologie
Postulat osób z niepełnosprawnością doczeka się realizacji. W pierwszym kwartale 2023 r. w aplikacji mObywatel ma zostać wprowadzona elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej. To ułatwi osobom z niepełnosprawnością funkcjonowanie, staranie się o przysługujące im uprawnienia, ale także zmniejszyć ryzyko nierównego traktowania.

SN: Za małe zadośćuczynienie za nielegalny eksperyment ze szczepionkami na grypę

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Farmacja
Wykazanie w procesie cywilnym rozstroju zdrowia powinno w istotnym stopniu zwiększać kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia. Jednak w żadnym razie wykazanie braku rozstroju zdrowia, nie może być uznane za okoliczność uzasadniającą przyznanie symbolicznego zadośćuczynienia, tak jak w tym przypadku tylko 500 zł - orzekła izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok.

Asystent zdrowienia dużym wsparciem w leczeniu chorych psychicznie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Od kilku lat przebudowujemy w Polsce opiekę psychiatryczną dorosłych, która w coraz większym stopniu polega na leczeniu środowiskowym. Natomiast w procesie leczenia szpitalnego lekarzy, pielęgniarki i terapeutów wspierają asystenci zdrowienia – osoby, które doświadczyły w swoim życiu kryzysu psychicznego. Daje to nadspodziewane efekty – uważa Katarzyna Szczerbowska, rzeczniczka Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Wielki Brat zarejestruje ciążę, ale na razie nie ukarze za niewpisanie do rejestru

Pacjent Opieka zdrowotna
Od 1 października personel medyczny będzie obowiązkowo wpisywał informację o ciąży do rejestru zdarzeń medycznych. Prawo jest skonstruowane w ten sposób, że pacjent nie ma możliwości: ani zakazania lekarzowi wpisania danych, ani żądania ich usunięcia z systemu. Dotyczy to także wizyt i świadczeń udzielanych prywatnie. Sankcji za niewpisanie ciąży do rejestru jednak na razie nie ma.

SN: Trzeba wykazać szkodę, która wynika z niepełnej dotacji oświatowej

Uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu nie wypłacono dotacji w należnej wysokości, musi wykazać, że poniósł szkodę - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Niewypłacenie dotacji w określonej kwocie nie powoduje powstania szkody równej niedopłacie, inaczej prowadziłoby do uzyskania przez beneficjenta sumy dotacji bez obowiązku rozliczenia - dodał SN.

ZUS proponuje szkołom lekcje o ubezpieczeniach społecznych

Szkoła i uczeń Emerytury i renty
Rusza dziewiąta już edycja „Lekcji z ZUS” organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla szkół ponadpodstawowych. Co roku uczestniczący w nich uczniowie otrzymują solidną dawkę wiedzy z ubezpieczeń, emerytur, rent czy składek. Jak podkreślają organizatorzy akcji, wiedza zdobyta podczas zajęć z ZUS pozwoli młodym ludziom z pełną świadomością wkroczyć na rynek pracy.

Dyrektor CKE: Dwie formuły matury w 2023 roku

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Matura w przyszłym roku wiosną będzie wyglądać inaczej niż w tym roku. Absolwenci 4-letniego liceum będą ją pisać w nowej formule, która jest sprzęgnięta z podstawą programową obowiązującą od 2019 r. Druga, przeprowadzana równolegle z nią, to ostatnia matura dla absolwentów jeszcze 4-letniego technikum, którzy realizują podstawę programową z 2012 roku.

Jest program do badania równości płci na studiach i w pracy 

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Powstało narzędzie informatyczne, przy pomocy którego każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich. Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu.

Medal fundacji rektorów dla prezesa Wolters Kluwer Polska

Szkolnictwo wyższe
Prezes Wolters Kluwer Polska Włodzimierz Albin otrzymał medal 20-lecia Fundacji Rektorów Polskich. To wyróżnienie za dobrą współpracę z tą instytucją mającą na celu działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce i całym środowiskiem akademickim, a także wyraz uznania dla firmy za działalność wydawniczą przydatną w nauce i szkolnictwie wyższym.

W sobotę egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Prawnicy Strefa aplikanta
W sobotę 24 września 2022 r. o godz. 11 na terenie całego kraju, po raz siedemnasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piętnasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą. Zgłosiły się 6 062 osoby, w tym na aplikację adwokacką – 2 272 osoby, aplikację radcowską – 2 905 osób, aplikację notarialną – 717 osób, aplikację komorniczą – 168 osób.

Wkrótce 11 listopada, a wciąż jest spór o charakter Marszu Niepodległości

Administracja publiczna
W tym roku możemy się spodziewać kolejnych niepokojów w dzień Święta Niepodległości. Spór między wojewodą mazowieckim, który wydał zgodę na cykliczny Marsz Niepodległości do 2023 r., a prezydentem Warszawy, nie przycichł. Zgromadzenia cykliczne budzą też uzasadnione wątpliwości prawne, bo nie zapewniono równowagi pomiędzy prawami organizatorów zgromadzeń cyklicznych a prawem do kontrdemonstracji.

Trudna sztuka pisania statutu fundacji

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Najczęstszymi zarzutami wysuwanymi względem ustawy o fundacjach są jej enigmatyczność i lakoniczność. Ustawa, która reguluje przecież sposób funkcjonowania osób prawnych mogących prowadzić rozbudowaną działalność, liczy zaledwie 20 artykułów, przez co nie udziela odpowiedzi na wiele naglących pytań co do tego sposobu funkcjonowania.

NSA: Nadzór budowlany sam oceni, czy butla z gazem stanowi zagrożenie

BHP Budownictwo
Cywilne postępowanie o zakazanie korzystania lokatorowi z butli gazowej może toczyć się równolegle z postępowaniem prowadzonym w tej sprawie przez nadzór budowlany. Jego organy nie tylko nie muszą czekać na rozstrzygnięcie sądu, jak też nie byłyby związane jego ustaleniami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zatem na tej podstawie zawiesić postępowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski