Andrzej Gut-Mostowy
Andrzej Gut-Mostowy
Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej.
Ewa Łętowska
Ewa Łętowska
Proporcjonalność w prawie to jedna z fundamentalnych zasad, ale traktowanie cudzoziemców próbujących przekroczyć polską granicę nie mieści się w tym.
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski
Od dziś w całym kraju, w ośrodkach onkologicznych pomagają pacjentom specjalni koordynatorzy. Ich rolą jest prowadzenie "za rękę" pacjenta przez proces leczenia
Marcin Radwan-Röhrenschef
Marcin Radwan-Röhrenschef
Jednoosobowe składy to wynik złego ustawodawstwa, opartego o filozofię wymiaru sprawiedliwości, w którym sprawność organizacyjna ma dominować nad wartościami.
Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk
Mam nadzieję, że opłaty za autostrady w zarządzie GDDKiA zostaną zniesione od 1 lipca. Na zniesienie płatności na koncesjonowanych odcinkach dajemy sobie rok.
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Problemem może być zastosowane w projekcie zasad etyki adwokackiej określenie "informacja handlowa", bo są wątpliwości, czy to to samo co reklama.
Andrzej Gut-Mostowy
Andrzej Gut-Mostowy

Kiedy wiosną z rządu popłynęły sygnały, że wznowiony może zostać Polski Bon Turystyczny, wielu rodziców z nadzieją czekało na szczegóły tego wsparcia. Teraz jednak wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy rozwiewa nadzieje i rodziców, i branży turystycznej - Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej - mówi.

24.05.2023
Zobacz więcej
Ewa Łętowska
Ewa Łętowska

Proporcjonalność w tworzeniu i stosowaniu prawa to jeden z fundamentalnych problemów dla demokracji i praworządności. W Polsce udało się nam zrobić pod tym względem spore postępy, ale takie sytuacje, jak traktowanie w ostatnich latach cudzoziemców próbujących przekroczyć polską granicę, nie mieszczą się w tym standardzie. To wręcz prawny substandard – mówi prof. Ewa Łętowska.

22.05.2023
Zobacz więcej
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski

Od dziś w całym kraju, w ośrodkach onkologicznych pomagają pacjentom specjalni koordynatorzy. Ich rolą jest prowadzenie "za rękę" pacjenta przez cały proces leczenia. Tylko we wrocławskim Dolnośląskim Centrum Onkologii jest ich 27, a kieleckim Świętokrzyskim Centrum Onkologii - 12. Opieka onkologiczna w Polsce wchodzi na poziom wyżej - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze.

22.05.2023
Zobacz więcej
Marcin Radwan-Röhrenschef
Marcin Radwan-Röhrenschef

Trzy lata perturbacji związanych z jednoosobowym składami są wynikiem złego ustawodawstwa, opartego o wadliwą filozofię wymiaru sprawiedliwości, w którym sprawność organizacyjna ma dominować nad jakością i wartościami, jakim ma odpowiadać wymiar sprawiedliwości. Sąd Najwyższy stanął w tej sprawie na wysokości zadania - pisze adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef.

18.05.2023
Zobacz więcej
Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

Mam nadzieję, że opłaty za autostrady w zarządzie GDDKiA zostaną zniesione od 1 lipca - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Na zniesienie płatności, jeśli chodzi o koncesjonowane odcinki autostrad, dajemy sobie rok - dodał.

17.05.2023
Zobacz więcej
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati

Adwokatura robi kolejny krok w stronę zmian w zasadach etyki, umożliwiających informowanie o tym, co i w jakim zakresie adwokaci oferują poinformował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Problemem może być zastosowane w propozycji określenie "informacja handlowa", bo ze zgłaszanych w trakcie konsultacji uwag wynika, że środowisko ma wątpliwości, czy to to samo co reklama.

16.05.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.

Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy by skorzystał z prawa weta w sprawie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022. Jak wskazano w piśmie, regulacja jest jaskrawym i oczywistym przykładem legislacyjnego bezprawia i narusza standardy konstytucyjne.
Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.
Niejasne przepisy i skomplikowane treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rodzą wiele wątpliwości wśród Polaków pobierających zagraniczne emerytury. Do redakcji Prawo.pl trafia coraz więcej pytań w tym zakresie. To, czy osoba otrzymująca emeryturę z zagranicy jest zobowiązana zapłacić w Polsce podatek dochodowy od otrzymanych wypłat, zależy od kilku czynników. Czasami konieczne jest także zapłacenie składki zdrowotnej.
Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej wystąpić od razu, zwłaszcza że decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wysłać mailem.
Choć trwa okres lęgowy ptaków, to wycinki drzew i krzewów prowadzone są w najlepsze. Tymczasem usuwanie drzew, w których gniazdują ptaki, jest przeważnie nielegalne, a wycinający je naraża się na sankcje, zarówno jeśli działa umyślnie jak i nieumyślnie. Przepisy wymagają uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów.
Wezwni na ratunek choremu ratownicy medyczni zostali przez rodzinę pacjenta obrzuceni inwektywami. Wobec tego medycy wezwali policję. A sąd uznał, że znieważyli w swoim domu funkcjonariuszy publicznych, których uszanowanie warunkuje właściwy rozwój społeczny. Oskarżeni zdawali bowiem sobie sprawę, że wyrządzają pokrzywdzonym dolegliwości psychiczne, a choroba ich krewnego nie usprawiedliwia agresji.
Polecamy książki

NRA apeluje o weto w sprawie Komisji do badania wpływów rosyjskich

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy by skorzystał z prawa weta w sprawie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022. Jak wskazano w piśmie, regulacja jest jaskrawym i oczywistym przykładem legislacyjnego bezprawia i narusza standardy konstytucyjne.

Referendarz w gorszej sytuacji, nie zaskarży decyzji o podziale czynności

Wymiar sprawiedliwości
Referendarze sądowi skarżą się, że nie mają możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności, a taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Krajową Radę Sądownictwa o przeanalizowanie sytuacji i stanowisko w tej sprawie. Także Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych Lex IUSTA uważa, że kwestia ta wymaga uregulowania.

Przeszedłeś jezdnię w niedozwolonym miejscu? Mandat lepiej zapłacić od razu

Pieszy się spieszy i niekiedy podejmuje decyzję o przejściu przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Czy przyjęcie mandatu w takim przypadku to najlepsze rozwiązanie? Prawnicy podkreślają, że wszystko zależy od klienta, ale sprawa w sądzie może mieć niekorzystny finał. Lepiej więc zapłacić - zgodnie z taryfikatorem 50 zł, niż ryzykować karę grzywny z kosztami postępowania i marnować czas na sądowe spory.

Od niektórych zagranicznych emerytur w Polsce trzeba zapłacić podatek i składkę zdrowotną

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Niejasne przepisy i skomplikowane treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rodzą wiele wątpliwości wśród Polaków pobierających zagraniczne emerytury. Do redakcji Prawo.pl trafia coraz więcej pytań w tym zakresie. To, czy osoba otrzymująca emeryturę z zagranicy jest zobowiązana zapłacić w Polsce podatek dochodowy od otrzymanych wypłat, zależy od kilku czynników. Czasami konieczne jest także zapłacenie składki zdrowotnej.

Uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 3 coraz bliżej

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Po rozpatrzeniu przez Senat, Sejm 26 maja poparł jedną z pięciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować, mimo zakazu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład
Chociaż od 2023 r. nie można już odliczać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, to od zakazu są wyjątki. Skorzystają z nich właściciele budynków, w których mieszkania zajmują mniej niż połowę powierzchni użytkowej. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest prawidłowa klasyfikacja budynku.

Doba pracownicza w ruchomym rozkładzie czasu pracy pozwala na elastyczność

Prawo pracy
W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy.

Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo unijne
Powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego emerytalnego przewiduje projekt ustawy, którego I czytanie odbyło się w piątek, 26 maja, w Sejmie. Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sejm przyjął w piątek, 26 maja, ustawę o świadczeniu wspierającym. Wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Przyjęto dwie poprawki, które dają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na więcej niż jedno uprawnione dziecko w rodzinie, także zastępczej czy rodzinnym domu dziecka. Świadczenie wspierające zaś będzie przysługiwało osobom z niepełnosprawnością po 18 r. ż.

Budowa biogazowni po zmianie przepisów wymknie się spod kontroli? Jest takie ryzyko

Środowisko Budownictwo
Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.

Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

BHP Budownictwo
Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

Nie tylko w czasie lęgów ptasich nie można niszczyć gniazd

Środowisko Administracja publiczna
Choć trwa okres lęgowy ptaków, to wycinki drzew i krzewów prowadzone są w najlepsze. Tymczasem usuwanie drzew, w których gniazdują ptaki, jest przeważnie nielegalne, a wycinający je naraża się na sankcje, zarówno jeśli działa umyślnie jak i nieumyślnie. Przepisy wymagają uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów.

Rząd walczy z agenturą - będzie pogrom w administracji publicznej i służbie cywilnej

Administracja publiczna Służba cywilna
Każdy, kto pracował lub współpracował z organami bezpieczeństwa do 1990 roku, błyskawicznie - w ciągu 15 lub 30 dni - straci pracę w służbie cywilnej lub administracji publicznej. Nie będzie miało znaczenia jakie zadania w rzeczywistości wykonywała dana osoba albo ile czasu zostało jej do emerytury. Nie będzie jej przysługiwało prawo odwołania się do sądu. W piątek Sejm odrzucił weto Senatu i ponownie przyjął przepisy krytykowane przez m.in. RPO i Naczelną Radę Adwokacką.

Sejm poparł trzy poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu emerytalnym dla sołtysów

Samorząd terytorialny
Dodatek do emerytury otrzymają sołtysi, którzy będą pełnić tą funkcję przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat. Świadczenie wyniesie 300 zł i ma być waloryzowane co roku. W piątek, 26 maja, Sejm poparł trzy z siedmiu poprawek Senatu.

Dietetyk do południa będzie zawodem medycznym, a po południu już nie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Dietetyk pracujący w szpitalu publicznym będzie mógł wykonywać tylko trzy czynności zawodowe i będzie podlegał pod ustawę o niektórych zawodach medycznych. Natomiast ten sam dietetyk, pracujący po południu w prywatnym gabinecie, już zawodem medycznym nie będzie. Po poprawkach, które wprowadziły ten podział, przyjętych przez sejmową Komisję Zdrowia, w środowisku wrze.

Od soboty zapisy na bezpłatne szczepienie przeciwko HPV

Pacjent Opieka zdrowotna
27 maja, o godzinie 7 rano rozpoczną się zapisy - przez e-rejestrację, infolinię 989 albo w przychodni - na bezpłatne szczepienie dla dzieci w wieku 12 i 13 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Poinformował o tym w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Szczepienia w ramach powszechnego, dobrowolnego i darmowego programu rozpoczną się 1 czerwca.

Szpital wykupi polisę. Za odszkodowanie zapłaci NFZ

Pacjent Finansowanie zdrowia
Płatnicy składki zdrowotnej złożą się na rekompensaty dla pacjentów poszkodowanych w publicznych szpitalach. To kolejne obciążenie dla publicznego płatnika, a mowa o kwocie, za którą NFZ mógłby sfinansować średniej wielkości program lekowy. Ani złotówki nie dołożą natomiast zakłady ubezpieczeń, chociaż nowy fundusz kierowany przez Rzecznika Praw Pacjenta, odciąży ich budżety.

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej wystąpić od razu, zwłaszcza że decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wysłać mailem.

Darmowy laptop dla każdego czwartoklasisty - ustawa uchwalona

Zarządzanie oświatą
Każdy uczeń czwartej klasy podstawówki dostanie darmowego laptopa - to jedno z rozwiązań finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Komputer nie będzie jednak należał do szkoły, otrzymają go na własność prawni opiekunowie ucznia, co nie gwarantuje dziecku możliwości korzystania z urządzenia do celów edukacyjnych. Ochrona przed sprzedażą komputera też jest czysto teoretyczna.

Nauczyciele dostaną 2500 zł na zakup laptopa - Sejm uchwalił ustawę

Nauczyciele dostaną bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Nie może jednak na to liczyć każdy pedagog, dostaną go tylko ci, pracujący w publicznych szkołach podstawowych - tak wynika z projektu, który wnieśli do Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W piątek, 26 maja, Sejm uchwalił ustawę.

Złe wyniki nie skreślają automatycznie z listy studentów

Szkolnictwo wyższe
Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przewiduje obowiązkowe skreślenie z listy studentów tych z nich, którzy nie zaliczą zajęć na pierwszym roku studiów magisterskich lub pierwszego stopnia. Uczelnie nie mogą samodzielnie rozszerzać ustawowego katalogu warunków obligatoryjnego wykreślania studentów z listy - zwraca uwagę RPO.

Odrzucone weto Senatu ws. przekształcenia szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy zmieniającej nazwę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało w piątek 236 posłów (przy większości bezwzględnej 228), przeciw było 218, nikt się nie wstrzymał.

Publikacja z "papierni", a recenzent nie istnieje – coraz więcej fałszerstw w nauce

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Fabryki artykułów naukowych, fałszywe recenzje, porwania czasopism – nie wszyscy naukowcy chcą grać uczciwie, a duże pieniądze, jakie można zarobić na takich praktykach, to gratka dla grup przestępczych. O nieuczciwych praktykach dotyczących publikacji naukowych dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pies dla byłej żony, kot dla byłego męża. Trudne dzielenie zwierząt po rozwodzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego przywiązania zwierzęcia do któregoś z małżonków, to, kto w czasie trwania małżeństwa sprawował faktyczną opiekę nad zwierzęciem – karmił je, zabierał na wizyty u weterynarza, wyprowadzał na spacery oraz kto po rozwodzie może zapewnić zwierzęciu lepszą opiekę.

Grzywna za wulgarne wyzwiska wobec ratowników medycznych

Prawo karne Zawody medyczne
Wezwni na ratunek choremu ratownicy medyczni zostali przez rodzinę pacjenta obrzuceni inwektywami. Wobec tego medycy wezwali policję. A sąd uznał, że znieważyli w swoim domu funkcjonariuszy publicznych, których uszanowanie warunkuje właściwy rozwój społeczny. Oskarżeni zdawali bowiem sobie sprawę, że wyrządzają pokrzywdzonym dolegliwości psychiczne, a choroba ich krewnego nie usprawiedliwia agresji.

Sejm uchwalił przepisy mające lepiej chronić przed kradzieżą tożsamości

RODO
Zwiększona ochrona przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych, które identyfikują osobę fizyczną, a także ograniczenie skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela - to cele zmian w prawie, które w piątek uchwalił Sejm.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski