Mariusz Jędrzejczak
Mariusz Jędrzejczak
Należałoby powrócić do sprawdzonego w wielu innych krajach i niestety zarzuconego u nas, systemu kas chorych.
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista
Może zabrzmi to brutalnie, ale w branży prawniczej również aktualne jest przysłowie, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego jest do niczego.
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Zamierzamy wprowadzić zakaz preskrypcji recept podczas teleporady na środki uzależniające, narkotyczne – nie tylko opioidy.
Andrzej Wróbel
Andrzej Wróbel
Dawno powinniśmy uznawać zagraniczne związki partnerskie i pozwalać na zawieranie ich w kraju.
Marek Bukowski
Marek Bukowski
Dochodzenie tantiem będzie znacznie wydłużone przez wątpliwości dotyczące definicji, które będą przedmiotem przyszłych obrad Senatu.
Zbigniew Pindel
Zbigniew Pindel
Nieuchwalenie procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nie wiąże się z karami administracyjnymi nakładanymi na firmę czy osoby zarządzające.
Mariusz Jędrzejczak
Mariusz Jędrzejczak

Należałoby powrócić do sprawdzonego w wielu innych krajach i niestety zarzuconego u nas, systemu kas chorych.

15.07.2024
Zobacz więcej
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista

Może zabrzmi to brutalnie, ale w branży prawniczej również aktualne jest przysłowie, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego jest do niczego.

11.07.2024
Zobacz więcej
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna

Zamierzamy wprowadzić zakaz preskrypcji recept podczas teleporady na środki uzależniające, narkotyczne – nie tylko opioidy.

09.07.2024
Zobacz więcej
Andrzej Wróbel
Andrzej Wróbel

Dawno powinniśmy uznawać zagraniczne związki partnerskie i pozwalać na zawieranie ich w kraju.

08.07.2024
Zobacz więcej
Marek Bukowski
Marek Bukowski

Dochodzenie tantiem będzie znacznie wydłużone przez wątpliwości dotyczące definicji, które będą przedmiotem przyszłych obrad Senatu.

08.07.2024
Zobacz więcej
Zbigniew Pindel
Zbigniew Pindel

Nieuchwalenie procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nie wiąże się z karami administracyjnymi nakładanymi na firmę czy osoby zarządzające.

08.07.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu tajemnicy zawodowej, który został skreślony. Nie oznacza to, że przedstawicieli zawodu ta zasada nie obowiązuje, trzeba jednak wyinterpretować ją z przepisów całkowicie innej ustawy. Jak zauważają eksperci, to może być trudniejsze, bo nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać - i że w ogóle trzeba.

W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź stale - znajduje się pracownik. Część związana jest z rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami jej wykonywania. Są także przerwy powszechne - przysługujące każdemu zatrudnionemu w oparciu o stosunek pracy, uzależnione jedynie od wymiaru czasu pracy.
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po porostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.
Ważą się losy Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który planuje stworzyć ministerstwo spraw wewnętrznych. Przeciwny jest resort finansów. Nie chce, żeby środki budżetowe płynęły do kolejnego zewnętrznego funduszu, co w ostatnich latach było bardzo popularną praktyką. Natomiast KGHM i Orlen, które mają wpłacać grube miliardy na jego funkcjonowanie, wytykają dziury w zasadach finansowania.
Od 21 czerwca br. asystenci i referendarze nie mają już możliwości przystąpienia bez aplikacji do egzaminu sędziowskiego. Taka regulacja obowiązywała przed 2017 r., ale zmieniła to ówczesna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych. Szansę mieli ci spośród nich, którzy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie tamtej noweli. MS poinformowało właśnie prezesów sądów, że wydłużenia tego okresu nie będzie, ale resort zapewnia, że pracuje nad spójną koncepcją dojścia do zawodu sędziego.
Trzeba uregulować rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia. Obecnie przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że to, czy nauczyciel dostanie wynagrodzenie w takiej sytuacji, zależy od szkoły, w której pracuje.
Z materiału dowodowego nie wynika, aby sędzia uczestniczył w opiniowaniu zarówno własnej kandydatury, jak i pozostałych kandydatów na wyższe stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym. Głosowanie przeprowadzane nad wskazanymi kandydaturami było tajne. Rzecznik dyscyplinarny przegrywa kolejną sprawę dotyczącą tego głosowania, ale nie wycofuje kasacji - mimo że Sąd Najwyższy w różnych składach wyraża identyczną opinię prawną.
Polecamy książki

Cele wychowawcze kary wrócą do kodeksu

Prawo karne Prawnicy
Nie można karać tak jak w PRL – uważają karniści i mówią, że trzeba wrócić do cywilizowanego orzekania. Do artykułu w kodeksie karnym, określającego dyrektywy wymiaru kary, ma wrócić jej wychowawczy i resocjalizacyjny cel. Został on usunięty z kodeksu nowelizacją z 2022 roku, a obecny przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego nie może uwierzyć w to, „że ktoś mógł coś takiego wymyśleć”.

Aresztowanie posła Romanowskiego – potwierdza jego adwokat i prokuratura

Prawo karne
ABW - na polecenie Prokuratury Krajowej - dokonuje zatrzymania posła PiS Marcina Romanowskiego - poinformował adwokat polityka, mec. Bartosz Lewandowski. Uchwały dotyczące immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zostały w poniedziałek dostarczone do Prokuratury Krajowej - poinformowała Kancelaria Sejmu. Prokuratura Krajowa wyjśnia, że areszt był konieczny z obawy bezprawnego utrudniania postępowania.

Dyrektor KSSiP: Sędziowie wyłonieni przez KRS po 2017 r. nie będą prowadzić zajęć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kadra wykładowczyń i wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury winna składać się z osób mających nie tylko najwyższe kwalifikacje zawodowe i dydaktyczne, ale również takich, których status zawodowy, a także postawa etyczna i moralna nie mogą zostać w żaden sposób podważone czy zakwestionowane - napisał prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, dyrektor KSSiP, informując, że nie będzie powierzać prowadzenia zajęć sędziom powołanym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r. lub tym, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do KRS.

SN: Sędzia, jak poseł czy kanclerz, może na siebie głosować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z materiału dowodowego nie wynika, aby sędzia uczestniczył w opiniowaniu zarówno własnej kandydatury, jak i pozostałych kandydatów na wyższe stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym. Głosowanie przeprowadzane nad wskazanymi kandydaturami było tajne. Rzecznik dyscyplinarny przegrywa kolejną sprawę dotyczącą tego głosowania, ale nie wycofuje kasacji - mimo że Sąd Najwyższy w różnych składach wyraża identyczną opinię prawną.

Rozwód u notariusza? Kulturalnie i bez adwokata

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Notariusze mogą podjąć się udzielania rozwodów. Przy założeniu, że nie zachodzi konieczność rozstrzygania o opiece nad małoletnimi dziećmi oraz orzekania o winie jednego z małżonków – rozwód mógłby odbywać się przed notariuszem. Tak rozumiane bezsporne rozwiązanie małżeństwa przybrać może postać kompleksowego uregulowania zarówno stosunków osobistych, jak i majątkowych, między małżonkami – twierdzi prezes Krajowej Rady Notarialnej. Adwokaci są bardziej sceptyczni. Wskazują na dobro dziecka i prawa stron.

Zapłata BLIK-iem może zwolnić z obowiązku wystawienia paragonu

VAT
Usługi, za które sprzedawcy otrzymują od osób fizycznych zapłatę przelewem za pomocą aplikacji BLIK i kartą płatniczą przez terminal płatniczy, mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Warunkiem jest, by z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Urzędy nakładają więcej sankcji za najdrobniejsze wykroczenia

Ordynacja
Od kilku tygodni da się zauważyć wzmożoną aktywność administracji skarbowej w zakresie wymierzania sankcji za najdrobniejsze wykroczenia. Płatnicy, którzy spóźnią się z przekazaniem zaliczki nawet o jeden dzień, traktowani są jako szkodnicy społeczni. Tak samo podchodzi się do płatników którzy jednokrotnie w ciągu roku podatkowego po terminie przekażą pobrany podatek - pisze Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes Biurex.

Wspólne fundacje rodzinne nadal mogą być problemem

PIT
Mimo zmiany interpretacji dotyczących małżeńskich fundacji rodzinnych, osoby planujące założenie takiej fundacji, powinny zachować ostrożność. Żeby wszystkie wypłaty dla fundatorów były w całości zwolnione z PIT, trzeba dotrwać w związku małżeńskim do ostatniej wypłaty ze wspólnej fundacji. Rozwód oznaczać będzie bowiem perturbacje podatkowe dla fundatorów – pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

MF rozpoczyna kolejne konsultacje KSeF

VAT KSeF
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają kolejny cykl konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur. Celem jest przedyskutowanie regulacji prawnych i rozwiązań biznesowych prowadzących do uproszczenia systemu. Pierwsze spotkanie w formule hybrydowej zaplanowano na 18 lipca - informuje Ministerstwo Finansów.

W wakacje łatwiej o mandat od skarbówki

Ordynacja VAT Małe i średnie firmy
Blisko jedna czwarta sprzedających nie wystawia paragonów – taki jest wynik kontroli przeprowadzonych przez skarbówkę w ramach tzw. nabyć sprawdzających, podczas których urzędnik wciela się w klienta. Za wykroczenia skarbówka wystawia co roku średnio 100 tys. mandatów karnych, których średnia kwota wynosi ok. 1000 zł. Eksperci zwracają uwagą, że liczba mandatów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym wysokim poziomie. Zdarzają się też kary dla płatników za nawet niewielkie opóźnienia we wpłacie pobranego podatku.

Przerwy w pracy a polecenie pracy nadliczbowej

Prawo pracy
W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź stale - znajduje się pracownik. Część związana jest z rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami jej wykonywania. Są także przerwy powszechne - przysługujące każdemu zatrudnionemu w oparciu o stosunek pracy, uzależnione jedynie od wymiaru czasu pracy.

Mec. Bar: Polskie firmy i samorządy nie są przygotowane do wdrożenia ustawy o sygnalistach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po porostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.

GUS: W styczniu nieco ponad cztery miliony osób pracowało w mikrofirmach

Prawo pracy Rynek pracy
Na ostatni dzień stycznia 2024 roku pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8 proc. W sumie, jak podał w poniedziałek GUS, osób wykonujących pracę w tych podmiotach było niewiele ponad 4 miliony, podczas gdy w całej gospodarce pracę wykonywało 15,1 mln osób.

Świadczenie uzupełniające dalej z progiem dochodowym

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie trwają prace nad alternatywnym rozwiązaniem, jednak resort nie zdradza jego szczegółów. Wcześniej analizowano wprowadzenie waloryzacji samego świadczenia uzupełniającego, a nie tylko progu dochodowego.

Sądy sprawdzą zgodność z prawem układów zbiorowych. Porozumienia pozostaną poza kontrolą

Prawo pracy
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce zdjąć ciążący na nim obowiązek sprawdzania, czy układ zbiorowy pracy jest zgodny z prawem przed wpisaniem go do właściwego rejestru, prowadzonego przez siebie jako organ uprawniony. Teraz o tym ma decydować sąd. Zdaniem prawników to urealnienie przepisów. Poza sądową kontrolą pozostaną porozumienia zbiorowe, a pracodawcy będą musieli je zgłaszać do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy.

Specfundusz na wydatki wojenne nie podoba się resortowi finansów

Administracja publiczna Spółki
Ważą się losy Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który planuje stworzyć ministerstwo spraw wewnętrznych. Przeciwny jest resort finansów. Nie chce, żeby środki budżetowe płynęły do kolejnego zewnętrznego funduszu, co w ostatnich latach było bardzo popularną praktyką. Natomiast KGHM i Orlen, które mają wpłacać grube miliardy na jego funkcjonowanie, wytykają dziury w zasadach finansowania.

Banki wzywają frankowiczów do zwrotu kapitału kredytu i przerywają bieg przedawnienia

Banki Kredyty frankowe
Od kilku tygodni banki masowo wysyłają do frankowiczów wezwania do zwrotu kapitału kredytu. Powody są dwa. W tym roku wcześniej banki rozpoczynają "akcję" przerywania biegu przedawnienia kolejnego "rocznika" kredytobiorców. Tym razem dotyczy to  osób, które zaciągnęły kredyt w 2021 r. Ale nie tylko o to chodzi. Banki planują naliczać również odsetki za opóźnienie za okres po terminie wskazanym w wezwaniu na zwrot środków, co zdaniem prawników frankowiczów jest działaniem bezprawnym. 

RODO a prawo dostępu do informacji publicznej

RODO Prawo europejskie
Mimo że od wejścia w życie RODO minęło już sześć lat, w dalszym ciągu stwarza ono nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres jego obowiązywania. Nie bez znaczenia są także dotkliwe sankcje, jakie grożą za nieumiejętne przetwarzanie danych osobowych. Stanowią one jeden z głównych czynników, z powodu których boimy się przekroczyć granice wyznaczone nam przez RODO, ale czy ten strach jest uzasadniony - zastanawiają się Anna Maksymiuk, adwokat oraz Maja Graczyk, aplikantka adwokacka w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

WSA: Prezes zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie

Spółki Prawo gospodarcze
Spółka posiadała jednoosobowy zarząd. W Krajowym Rejestrze Sądowym wskazano jednak, że do składania oświadczeń wymagane było współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że ujawniony sposób reprezentacji obowiązuje jedynie w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, więc jedyny członek zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie.

Omyłki oczywiste, choć nie dla każdego. Czasem potrzebna jest interwencja KIO

Zamówienia publiczne
Błąd oferenta nie zawsze oznacza wykluczenie z przetargu. Oczywistą omyłkę poprawi zamawiający, dlatego trzeba ją jak najszybciej zgłosić. A gdy jej nie uwzględni i wykluczy wykonawcę z przetargu, pozostaje możliwość odwołania się i szansa na zmianę decyzji przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zgubna dla wykonawcy może okazać się zarówno rutyna, jak i brak doświadczenia, a nawet niestaranne przekopiowanie kilku liter i cyfr.

Ćwiczenia symulacyjne przy granicy

Administracja publiczna Wojsko
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale podległych instytucji we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), przeprowadziło ćwiczenia symulacyjne. Miały one na celu przetestowanie krajowego planu zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony granic zewnętrznych kraju. Nie była to jednak sytuacja wyjątkowa.

Rząd szykuje zmiany w finansach jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). Projekt zakłada zmianę podstawy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT z podatku należnego na dochody podatników. Projektowana ustawa ma zmniejszyć wpływ zmian podatkowych na dochody podatkowe JST.

WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

Samorząd terytorialny Środowisko
Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.

Sejm znowelizował zasady użycia broni

Prawo karne Wojsko
Sejm uchwalił z poprawkami rządową ustawę wspierającą działania wojska i służb. Według przyjętej przez rząd autopoprawki zasady użycia broni przez żołnierzy w działaniach na terytorium kraju będą jawne. Przepisy zapewniają również funkcjonariuszom szerszą pomoc prawną. Wśród zaakceptowanych przez Sejm zmian znalazła się m.in. poprawka PiS, zgodnie z którą zatrzymanie żołnierza w czasie wykonywania przez niego czynności lub zadań służbowych "może być stosowane jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku".

NIK: Za mało pieniędzy z PFRON na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Administracja publiczna Niepełnosprawność
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu prawidłowo wykonywały zadania związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Izba nie miała tu poważnych zastrzeżeń, ale wskazuje, że niewystarczające środki będące w dyspozycji centrów powodowały, że powiaty wprowadzały w życie dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania, pomimo braku stosownej podstawy prawnej.

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Zawody medyczne
Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu tajemnicy zawodowej, który został skreślony. Nie oznacza to, że przedstawicieli zawodu ta zasada nie obowiązuje, trzeba jednak wyinterpretować ją z przepisów całkowicie innej ustawy. Jak zauważają eksperci, to może być trudniejsze, bo nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać - i że w ogóle trzeba.

Będą zmiany w ustawie o produktach biobójczych - opublikowano projekt

Dostosowanie przepisów do prawa unijnego oraz zmiana regulacji, które nie są dostatecznie precyzyjne lub jasne - to główne cele projektu nowelizacji ustawy o produktach biobójczych, za który odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Zakłada on m.in. zmianę niektórych przepisów wprowadzanych w czasie pandemii Covid-19, w czasie której konieczne były szybkie, często doraźne, działania. Doprecyzowane zostaną też regulacje dotyczące oznaczeń.

Wyższe ryczałty dla SOR-ów i izb przyjęć od 1 lipca

Opieka zdrowotna
Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia niesie szereg zmian w finansowaniu i organizacji świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć. Dobrą wiadomością są wyższe ryczałty dobowe. Poza tym niektóre procedury zostały skreślone, między innymi w związku z końcem pandemii Covid-19, jak konieczność wykonywania testów COMBO. Przepisy weszły w życie i obejmą rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2024 r.

Honorowy krwiodawca bez zniżki na pociąg, ale z ulgą podatkową

Pacjent
Honorowy krwiodawca może liczyć na przywileje, które przysługują mu na mocy przepisów ustawowych. To m.in. prawo do dwóch dni wolnego w pracy, zwrot kosztów dojazdu do centrum krwiodawstwa czy regeneracyjny posiłek. Na dodatkowe uprawnienia mogą liczyć zasłużeni honorowi krwiodawcy, którzy oddali odpowiednią ilość krwi lub jej składników. Nie obowiązuje już natomiast ustawowa ulga na przejazdy środkami komunikacji transportu zbiorowego.

Dekryminalizacja aborcji - Sejm nie uchwalił projektu ustawy

Sejm w piątek nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Różnica wyniosła zaledwie trzy głosy. Wcześniej projekt poparła sejmowa komisja, ze zmianami zaproponowanymi przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską.

Nauczyciel na zastępstwie nie zawsze dostanie pieniądze za godziny ponadwymiarowe

Zarządzanie oświatą
Trzeba uregulować rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia. Obecnie przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że to, czy nauczyciel dostanie wynagrodzenie w takiej sytuacji, zależy od szkoły, w której pracuje.

SN rozstrzygnie, czy uniewinniony nauczyciel może dostać dodatki za czas zawieszenia

Kadry w oświacie
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach, w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego wypłaca się dodatki, do których nauczyciel nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia i stanowiły one element składowy jego wynagrodzenia. Pytanie zadał Sąd Okręgowy w Opolu.

Opiekun osoby z niepełnosprawnością na wycieczce również dofinansowany

Zarządzanie oświatą
Program „Podróże z klasą” obejmuje również opiekunów szkolnej wycieczki, w tym uwzględniono koszt personelu, asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami i z chorobą przewlekłą, ale to organizator wycieczki powinien tak ją zaplanować, by hotele oraz zwiedzane miejsca były dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

W sierpniu informatory o maturach i egzaminie ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą
Informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, począwszy od 1 sierpnia br. do 1 września br., w kolejności, w jakiej zostaną opracowane przez ekspertów. Zostaną w nich uwzględnione zmiany w podstawie programowej.

CKE: Mniej zadań na maturze ustnej

Zarządzanie oświatą
Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły (tzw. formuła 2023), maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań - zgodnie z projektem komunikatu liczba zadań jawnych ma być zmniejszona ze 110 (obowiązujących na maturze w 2024 r.) do 68 w 2025 r.

Już nie słowacka habilitacja, a bułgarska - uczelnie nie powinny jej akceptować

Szkolnictwo wyższe
Osoby, zdobywające w Bułgarii habilitację, w dużej mierze nie są w stanie zrobić jej w Polsce. I nie chodzi tutaj wcale o nepotyzm czy o to, że habilitacji w Polsce zrobić się nie da. Da się. Poważna i szanująca się uczelnia nie powinna przyjmować osób z bułgarską habilitacją - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rektor będzie miał dyscyplinarkę za wezwanie do golenia głów

Prawnicy
Wobec rektora uczelni Służby Więziennej dra Michała Sopińskiego zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne za wezwanie w mediach do golenia głów...

Nowela prawa pracy zróżnicuje sytuację doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Do końca roku doktoranci mogą skończyć doktorat na starych zasadach, apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i środowisko doktorantów. Powodem była pandemia i związane z nią utrudnienia w prowadzeniu badań naukowych. Nie biorą tego pod uwagę jednak twórcy ustawy, która ma pozwolić na zaliczenie do stażu okresu pracy na "śmieciówce".

Co robić po prawie? – podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Czy prawnicy znikną w erze LegalTech? Razem z Sebastianem Grzywaczem w najnowszym, 21 odcinku, podcastu "Prawo na Oko" odkrywamy przyszłość prawa w erze sztucznej inteligencji. "Prawo na Oko" to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

Nauka wkrótce pod większą kontrolą ministra

Szkolnictwo wyższe
Możliwość odwołania dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przed końcem kadencji, przeniesienie na ministra nauki uprawnień nadzorczych nad Polską Akademią Nauk - to zmiany, które rząd szykuje w najbliższym czasie. Założenia tych projektów jasno wskazują na tendencję do wzmocnienia kontroli nad poszczególnymi instytucjami - w tym nad finansami przekazywanymi na naukę.

NSA: Nie można odmówić świadczenia tylko dlatego, że są też inne dzieci

Niepełnosprawność
Gdy jedno z rodzeństwa, które w rzeczywistości sprawuje pełną opiekę nad rodzicem i z tego tytułu zrezygnowało z pracy bądź nie podejmuje zatrudnienia, ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, nie ma podstaw do pozbawiania go tego prawa z tego powodu, że żyją inne dzieci, które również taki obowiązek alimentacyjny mogą wypełniać, ale nie zwróciły się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego - uznał NSA.

Alimenty od dziadków? Tylko gdy dziecko w niedostatku

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Dochodzenie alimentów od dziadków jest możliwe, ale często utrudnione. W takich sprawach należy wnikliwie przeanalizować w szczególności to, czy uprawniony wnuczek znajduje się w niedostatku. Z tego względu dochodzenie świadczeń od dziadków w postępowaniu uproszczonym, czyli szybkim trybem, wydaje się niemożliwe. Jednak na ostateczną odpowiedź należy poczekać, bo wkrótce Sąd Najwyższy wyda w tej sprawie uchwałę.

Można wybić szybę w aucie, jeśli właściciel zamknął w nim psa w upale

Prawo karne Prawo cywilne
Z pomocą psu czy kotu uwięzionemu w rozgrzanym samochodzie nie trzeba czekać na przyjazd policji czy straży miejskiej. Można działać samodzielnie, jeśli zwierzęciu grozi, że nie doczeka przybycia służb czy opiekuna. Warto jednak w takiej sytuacji powiadomić policję o swoich działaniach oraz postarać się o to, żeby przy zdarzeniu byli świadkowie.

Umowne wynagrodzenie autorskie w projekcie nowelizacji 

Nowe technologie
W cieniu gorących dyskusji sejmowych nad wynagrodzeniami za streaming i wzmocnieniem nowego prawa pokrewnego wydawców nie wzbudziła uwagi zasadnicza zmiana generalnej regulacji prawa twórcy do wynagrodzenia. Najogólniej ujmując: zrobiono to nieudolnie, ale przynajmniej w części transponowano tu dyrektywę 2019/790, słusznie istotnie wzmacniając prawo twórcy do wynagrodzenia - pisze prof. Ryszard Markiewicz. 

Rząd chce przyjąć projekt o związkach partnerskich jesienią

Prawo rodzinne Prawo europejskie
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w poniedziałek założenia do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Będą one dostępne dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Po zawarciu związku osoby będzie łączył ustrój rozdzielności majątkowej. Będzie można to jednak zmienić umową notarialną. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek powiedział, że rząd chciałby przyjąć projekt ustawy o związkach partnerskich na przełomie sierpnia i września, najpóźniej w październiku.