Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
System dyscyplinarny dla sędziów musi być zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni. Oczekujemy, że Polska wdroży wyrok TSUE
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek
Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki. Podział środków jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne.
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka
Rządowa pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej.
Marcin Wiącek
Marcin Wiącek
Przy budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią nie będą stosowane ustawy chroniące ważne wartości konstytucyjne - dotyczące warunków pracy, ochrony życia
Marek Balicki
Marek Balicki
Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a prace nad nią zostały niestety wstrzymane
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT wprowadza grupy VAT, czyli podatników grupowych. Może to stanowić zachętę do „optymalizacji podatkowej”.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

System dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni. Oczekujemy, że Polska wdroży orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości - stwierdziła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że to było sedno dyskusji przywódców UE dotyczących Polski podczas zakończonego właśnie szczytu.

22.10.2021
Zobacz więcej
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek

Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki. Podział środków jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne – ogłosił w piątek minister edukacji i nauki. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie, które da MEiN większe uprawnienia do oceny jednostek naukowych.

22.10.2021
Zobacz więcej
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka

Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw domowych, czyli do niemal 20 proc. – zaznacza minister Michał Kurtyka. - Ta pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej.

22.10.2021
Zobacz więcej
Marcin Wiącek
Marcin Wiącek

Przy budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią nie będą stosowane ustawy chroniące takie wartości konstytucyjne, jak prawo do bezpiecznych warunków pracy, do ochrony życia i zdrowia, ochrony środowiska i prawo do informacji o nim - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

22.10.2021
Zobacz więcej
Marek Balicki
Marek Balicki

Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.

20.10.2021
Zobacz więcej
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski

Niedawno Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, w której wprowadzono czwartą kategorię podmiotów tego podatku. Są tzw. grupy VAT, czyli podatnicy grupowi. Niestety, czytając te przepisy jedni będą zacierać ręce, drudzy będą przecierać oczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że mogą one stanowić zachętę do „optymalizacji podatkowej”, a nawet do oszustw.

19.10.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Wypalenie zawodowe zbiera żniwo, ale w wykazie chorób go nie ma

Rośnie liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, coraz poważniej mówi się też o problemie wypalenia zawodowego pracowników. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała je już na listę chorób zawodowych, ale resort zdrowia nie planuje żadnych prac legislacyjnych w tym zakresie. Polski lekarz zwolnienia na to nie wypisze, ale pracodawcy dostrzegają zjawisko.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy, postanowieniem komendanta Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski. Nowela wejdzie w życie we wtorek. Doda też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego bez rozpoznania.
Przy okazji prac nowelizacyjnych nad prawem restrukturyzacyjnym powinno stworzyć się pilotażową procedurę internetowego sądu restrukturyzacyjnego. Działałby 24 godziny na dobę i na początku mógłby zatwierdzać układ zawarty poza sądem. Zbędny byłby „ludzki” nadzorca wykonania układu. Monitorowaniem wykonania układu, jego uchylaniem, mógłby się też zająć taki sąd.
Zmiana LIBOR na SARON nie będzie miała zastosowania do wskaźników LIBOR EUR (EURIBOR), LIBOR JPY czy LIBOR GBP, które z końcem roku 2021 przestaną być publikowane. Obecnie nie istnieje podstawa prawna do ich automatycznego zastąpienia. Banki zapewne będą informowały kredytobiorców o zmianie stopy referencyjnej z LIBOR na SARON i nie będą oferowały żadnych aneksów.
Rząd planuje zmiany w ustawie - Prawo pocztowe, zamierza m.in. - jak deklaruje - uprościć procedury dotyczące przekazów pocztowych. To poczta sama poszuka adresata i nadawcy, a po dwóch latach przejmie pieniądze, jeżeli uzna, że nie da się ich zwrócić.
Krajowa Informacja Skarbowa zmienia podejście do posiłków finansowanych załodze. Z najnowszej interpretacji wynika, że od firmowego obiadu trzeba zapłacić podatek, bo pracownik - czy pracuje, czy nie - i tak jeść musi. Stanowisko skarbówki jest zaskakujące. Wcześniej uważała, że tego typu świadczenia nie podlegają PIT. Zwłaszcza, że o zwolnieniu mówi nawet Trybunał Konstytucyjny.
Wystawienie przez lekarza zapotrzebowania na zakup leków niewykorzystywanych w procesie leczniczym w sposób ewidentny narusza zasady etyki, a zwłaszcza powołanie lekarskie - orzekł w Izbie Karnej Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę finansową wymierzoną przez sądy lekarskie. Potwierdził raz jeszcze, że udział lekarzy i farmaceutów w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji leków godził w interes pacjentów.
Polecamy książki

Pisemne zeznania świadków miały przyspieszać proces, ale sprawiają problemy

Wymiar sprawiedliwości
Możliwość składania przez świadków zeznań na piśmie obowiązuje w procedurze cywilnej już od prawie dwóch lat. W dobie lockdownu i społecznej izolacji ta metoda zyskała wielu zwolenników i wydawała się być skuteczna. Problem jednak w tym, jak ocenić wiarygodność takich zeznań i jak stworzyć optymalną listę pytań. Może to też wydłużać proces, bo forma pisemna sprzyja lakonicznym odpowiedziom.

Rząd odwołuje się od wyroku ETPC w sprawie statusu Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polski rząd złożył odwołanie od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, w którym uznał, że jej zawieszenie w czynnościach na okres trzech lat, w związku z różnymi naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej, zostało orzeczozne przez wadliwie powołanych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Krakowscy sędziowie protestowali przeciwko zawieszeniu sędziego Ferka

Wymiar sprawiedliwości
Krakowscy sędziowie protestowali w poniedziałek przeciwko zawieszeniu na miesiąc w czynnościach służbowych sędziego sądu okręgowego Macieja Ferka. Ich zdaniem jest to kara za stosowanie prawa europejskiego, z kolei prezes sądu okręgowego uważa, że zachowanie sędziego "godzi w porządek prawny RP".

Fiskus zmienia zdanie i domaga się podatku od obiadu pracownika

PIT Rachunkowość
Krajowa Informacja Skarbowa zmienia podejście do posiłków finansowanych załodze. Z najnowszej interpretacji wynika, że od firmowego obiadu trzeba zapłacić podatek, bo pracownik - czy pracuje, czy nie - i tak jeść musi. Stanowisko skarbówki jest zaskakujące. Wcześniej uważała, że tego typu świadczenia nie podlegają PIT. Zwłaszcza, że o zwolnieniu mówi nawet Trybunał Konstytucyjny.

Trwa kolejna edycja konkursu na prace magisterskie o podatkach

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
Do 7 listopada można zgłaszać obronione na piątkę w roku akademickim 2020/2021 prace magisterskie z zakresu prawa podatkowego. Trwa czwarta edycja konkursu Tax Everest Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac. Organizatorem konkursu jest MDDP. Patronem medialnym jest m.in. Przegląd Podatkowy i serwis Prawo.pl.

Od 2023 r. globalne firmy zapłacą podatek minimalny w wysokości 15 proc.

Jeżeli zagraniczna korporacja w jakimś kraju płaci efektywny podatek dochodowy poniżej progu 15 proc., to spółka matka tej korporacji dopłaci różnicę w kraju swojej siedziby - zakłada jedna ze zmian planowanej od 2023 roku reformy międzynarodowego systemu podatkowego. To część opracowywanego w ramach OECD projektu walki z agresywną międzynarodową optymalizacją podatkową BEPS 2.0.

Wypalenie zawodowe zbiera żniwo, ale w wykazie chorób go nie ma

Prawo pracy BHP
Rośnie liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, coraz poważniej mówi się też o problemie wypalenia zawodowego pracowników. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała je już na listę chorób zawodowych, ale resort zdrowia nie planuje żadnych prac legislacyjnych w tym zakresie. Polski lekarz zwolnienia na to nie wypisze, ale pracodawcy dostrzegają zjawisko.

Ministerstwo w ustalaniu zasad dotacji na odprawy w górnictwie szybsze od ustawodawcy

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Na najbliższym posiedzeniu Senat ma zająć się uchwaloną 1 października przez Sejm nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem Ministerstwo Aktywów Państwowych już skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych.

SA: Niskie kwalifikacje pracownika nie świadczą o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczen Społecznych twierdził, że zatrudnienie menedżera do spraw marketingu było fikcyjne i ukierunkowane na nabycie przez niego uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Okoliczności, które miały na to wskazywać, to niskie kwalifikacje pracownika, wygórowane wynagrodzenie i brak działu marketingu w firmie. Sądy jednak nie uznały tych argumentów.

Niepewne pożyczki w euro - SARON skomplikuje sytuację niektórych kredytobiorców

Kredyty frankowe Nieruchomości
Zmiana LIBOR na SARON nie będzie miała zastosowania do wskaźników LIBOR EUR (EURIBOR), LIBOR JPY czy LIBOR GBP, które z końcem roku 2021 przestaną być publikowane. Obecnie nie istnieje podstawa prawna do ich automatycznego zastąpienia. Banki zapewne będą informowały kredytobiorców o zmianie stopy referencyjnej z LIBOR na SARON i nie będą oferowały żadnych aneksów.

Lubelskie: Wojewoda przyznał pierwszą rekompensatę za straty z powodu stanu wyjątkowego

Koronawirus a prawo
Wojewoda lubelski przyznał ponad 575 tys. zł rekompensaty za straty w działalności gospodarczej związanej z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w części województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Ograniczeniami są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części obu tych województw.

PFR: 18 listopada rusza rozliczanie subwencji dla firm

Finanse Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
18 listopada rusza proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy PFR 2.0, które otrzymały w sumie 7,1 mld zł - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju. Rozliczenia tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach. Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które nieprzerwanie utrzymały działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczyły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Opłata za parkowanie nielegalna, gdy miejsca źle oznaczone

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
W interesie gminy jest zgodne z prawem oznaczenie strefy płatnego parkowania i miejsc postojowych. Sądy coraz częściej stają bowiem po stronie kierowców, którzy w sporze z miastem podnoszą taki zarzut. A stawka idzie o duże pieniądze, w przypadku niektórych gmin mogą to być miliony złotych, które trzeba będzie zwrócić parkującym na takich nieprawidłowo oznakowanych miejscach.

Rząd rozdzielił wśród samorządów 23 mld złotych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ponad 97 proc. jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dofinansowanie z pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład. Dotacje w łącznej wysokości ponad 23 mld zł otrzyma 2785 gmin, miast i powiatów. Takie informacje przekazał w poniedziałek premier Mateusz Mazowiecki. I podkreślał, że kierowano się zasadą proporcjonalności.

Ustawa o restrykcjach za nielegalne przekraczanie granicy opublikowana

Administracja publiczna
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy, postanowieniem komendanta Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski. Nowela wejdzie w życie we wtorek. Doda też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego bez rozpoznania.

SN: Kara finansowa dla lekarza za udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wystawienie przez lekarza zapotrzebowania na zakup leków niewykorzystywanych w procesie leczniczym w sposób ewidentny narusza zasady etyki, a zwłaszcza powołanie lekarskie - orzekł w Izbie Karnej Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę finansową wymierzoną przez sądy lekarskie. Potwierdził raz jeszcze, że udział lekarzy i farmaceutów w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji leków godził w interes pacjentów.

Od 2 listopada trzecia dawka szczepionki dla wszystkich pełnoletnich osób

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w poniedziałek, że od 2 listopada planowane jest rozpoczęcie szczepienia dawką przypominającą wszystkich chętnych pełnoletnich osób. Obecnie prawo do takich szczepień mają osoby powyżej 50 roku życia i personel medyczny.

Nowy skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położonych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał nowy skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na lata 2021-2025. Członkowie Rady oceniają, czy starająca się o przyznanie akredytacji uczelnia dla kierunków pielęgniarstwo bądź położnictwo, spełnia określone w przepisach standardy kształcenia.

Nauczyciel Roku: Chocholi taniec polskiej szkoły

Zarządzanie oświatą
Jeśli ministerstwo i rząd nie dokonają autorefleksji, czeka nas rozkład polskiej szkoły. Chocholi taniec publicznej edukacji. Coraz częściej rodzice przenoszą dzieci do szkół niepublicznych i prywatnych i nie dotyczy to jedynie szkół w dużych miastach - mówi Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021.

RPO pyta o braki kadrowe w szkołach. MEiN pisze o wzroście zatrudnienia

Zarządzanie oświatą
Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki - zauważa w wystąpieniu do ministra edukacji i nauki rzecznik praw obywatelskich. Resort edukacji takich problemów nie zauważa - podkreśla, że w szkołach i placówkach oświatowych nastąpił wzrost zatrudnienia.

RPD: Większość nastolatków jest szczęśliwa. Dziewczynki nieco mniej

Zarządzanie oświatą
Ponad 90 procent nastolatków jest w domu szczęśliwa i czuje, że rodzice ich rozumieją. Nie ma większych różnic między wsią a miastem - wynika z badań rzecznika praw dziecka. Rzecznik praw dziecka ocenił, że wyniki badania pokazują, "że wbrew mitom, z polską rodziną nie dzieje się nic bardzo złego".

Czarnek: NCN do reformy, w przyszłym tygodniu zmiany w ewaluacji

Szkolnictwo wyższe
Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki. Podział środków jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne – ogłosił w piątek minister edukacji i nauki. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie, które da MEiN większe uprawnienia do oceny jednostek naukowych.

Ustalanie dni wolnych za zajęcia na studiach niestacjonarnych nie zawsze proste

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wymiar zajęć dydaktycznych na uczelni ustala się na okres roku akademickiego. Część nauczycieli odpracowuje pensum na studiach niestacjonarnych, ale pojawiają się wątpliwości co z odbieraniem dni wolnych za pracę w soboty, niedziele i święta. Ich określenie z góry może się okazać problematyczne. Gdy wyznaczone dni nie są do zaakceptowania dla pracownika, pracodawca powinien je z nim uzgodnić i dokonać odpowiednich zmian.

Mała nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym jeszcze jesienią

Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki zapowiada nowelizację Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Mniejsza nowela pojawi się jesienią, większa - dotycząca m.in. wyższej transparentności awansu naukowego - jest planowana wiosną 2022 roku. Według ministra dotychczasowe obowiązywanie Ustawy 2.0 już ujawniło jej pewne mankamenty.

Poczta zatrzyma nieodebrane pieniądze

Rząd planuje zmiany w ustawie - Prawo pocztowe, zamierza m.in. - jak deklaruje - uprościć procedury dotyczące przekazów pocztowych. To poczta sama poszuka adresata i nadawcy, a po dwóch latach przejmie pieniądze, jeżeli uzna, że nie da się ich zwrócić.

Wiceminister zdrowia: 1 listopada cmentarze będą otwarte

Koronawirus a prawo
Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych ograniczeń na święta 1-2 listopada - powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podobnie zapewniał już wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o ewentualne obostrzenia epidemiczne na uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny.

Zasady chowania zwłok po Covidzie-19

Koronawirus a prawo
W przypadku ciał osób zmarłych w wyniku choroby wirusowej Covid-19 należy odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok. W Dzienniku Ustaw ukazało się właśnie obwieszczenie w sprawie ujednoliconej wersji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.