Włodzimierz Chróścik
Włodzimierz Chróścik
Wykorzystanie nowych technologii w branży prawnej to nie tylko trend, ale przede wszystkim konieczność, która niesie ze sobą obietnicę znaczącej przewagi.
Dawid Miąsik
Dawid Miąsik
Unijny system prawa okazał się odporny na rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających zasady.
Paulina Sulgostowska
Paulina Sulgostowska
W polskich sądach nie odnotowano jeszcze spraw dotyczących mobbingu czy molestowania przy użyciu znaków interpunkcyjnych czy emotikon. Jest to kwestią czasu.
Marek Balicki
Marek Balicki
Zaburzenia psychiczne są na pierwszym miejscu pod względem kosztów świadczeń ponoszonych przez ZUS, a schizofrenia jest na trzecim miejscu wśród schorzeń.
Wojciech Majkowski
Wojciech Majkowski
Jeśli obowiązek przesyłania JPK CIT nie zostanie odroczony, tzw. dużym podatnikom i podatkowym grupom kapitałowym pozostanie niewiele czasu na dostosowanie.
Donald Tusk
Donald Tusk
Projekt ustawy o związkach partnerskich jest gotowy. Jednak nie może on zostać złożony, dopóki nie będzie pewności, że poprą go partie koalicyjne.
Włodzimierz Chróścik
Włodzimierz Chróścik

Wykorzystanie nowych technologii w branży prawnej to nie tylko trend, ale przede wszystkim konieczność, która niesie ze sobą obietnicę znaczącej przewagi konkurencyjnej.

22.04.2024
Zobacz więcej
Dawid Miąsik
Dawid Miąsik

Unijny system prawa okazał się odporny na rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających zasady.

22.04.2024
Zobacz więcej
Paulina Sulgostowska
Paulina Sulgostowska

W polskich sądach nie odnotowano jeszcze spraw dotyczących mobbingu czy molestowania przy użyciu znaków interpunkcyjnych czy emotikon. Jest to kwestią czasu.

22.04.2024
Zobacz więcej
Marek Balicki
Marek Balicki

Zaburzenia psychiczne są na pierwszym miejscu pod względem kosztów świadczeń ponoszonych przez ZUS, a schizofrenia jest na trzecim miejscu wśród poszczególnych schorzeń.

18.04.2024
Zobacz więcej
Wojciech Majkowski
Wojciech Majkowski

Jeśli obowiązek przesyłania JPK CIT nie zostanie odroczony, tzw. dużym podatnikom i podatkowym grupom kapitałowym pozostanie niewiele czasu na dostosowanie systemów informatycznych i księgowych.

16.04.2024
Zobacz więcej
Donald Tusk
Donald Tusk

Projekt ustawy o związkach partnerskich jest gotowy. Jednak nie może on zostać złożony, dopóki nie będzie pewności, że poprą go partie, które wchodzą w skład koalicji rządzącej.

11.04.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Neo-SN może postawić na odfrankowienie, ale sądy powszechne raczej nie pójdą tą drogą

Już za kilka dni w Izbie Cywilnej SN może zapaść uchwała dotycząca kredytów frankowych. Jeśli zostanie podjęta, to przez skład tzw. neo-sędziów. Pełnomocnicy obawiają się, że przy okazji może spełnić się koszmar frankowiczów, bo "nowi" sędziowie mogą pójść w kierunku odfrankowienia. Sędziowie apelacyjni zapewniają jednak, że dobrze się zastanowią zanim na tej podstawie uchylą wyroki. Podkreślają, że uchwała SN ich nie wiąże, a "na stole" są m.in. orzeczenia TSUE.

Polska sfinalizowała z Bankiem Światowym umowę pożyczki na program "Czyste Powietrze" w wysokości 250 mln euro - poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki udzielono na okres do 5 lat. wypłata pierwszej transzy pożyczki będzie możliwe już w 2024 r.
Kwestionowanie w niektórych państwach członkowskich zasad i praw podstawowych prawa unijnego groziło destabilizacją tego systemu. Jednak okazał się on odporny na tę rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających te zasady – twierdzi prof. Dawid Miąsik z Instytutu Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego. 
W II turze wyborów samorządowych wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przekazujemy oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą. W Krakowie wygrał Aleksander Misztalski (PO). W Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie dotychczasowi prezydenci. Z dawnych miast wojewódzkich nowego prezydenta będą mieć m.in. mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Kalisza, Torunia, Włocławka, Siedlec, Tarnobrzega Zielonej Góry i Zamościa.
Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Resort finansów nie uwzględnił dotychczas apeli przedsiębiorców i nie zdecydował się na jego uchylenie. Eksperci radzą, że mimo iż podatek trzeba będzie zapłacić po raz pierwszy w 2025 r., to przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się do kalkulacji. Może się okazać, że nawet przy stracie lub niskiej rentowności nie zapłacą daniny dzięki licznym wyłączeniom. Ale będzie to wymagać skomplikowanych obliczeń.
Wyrok wydano 19 lat temu, a skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego wniesiona została po upływie pięciu lat od uprawomocnienia zaskarżonego nakazu zapłaty. Mimo to Sąd Najwyższy uwzględnił skargę i stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa, gdyż oprocentowanie umowne w wysokości 30 proc. w skali roku - było lichwą.
Polecamy książki

O krok od wzrostu wysokości "urzędówek" dla adwokatów i radców, ale bonusów nie będzie

Prawnicy
Rząd przyspieszył pracę nad rozporządzeniami zrównującymi urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru. Chce by były zwolnione z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Nie uwzględniono natomiast uwagi NRA i KIRP m.in. dotyczące konieczności urealnienia wysokości stawek i dostosowania ich do sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Radca prawny nie wydał swoich dzieci matce, jak nakazał sąd

Prawnicy
Sąd dyscyplinarny w dwuinstancyjnym postępowaniu samodzielnie ustala stan faktyczny i suwerennie kwalifikuje czyn na gruncie prawa materialnego. Ocena ta odnosi się również do zarzutów pominięcia dowodów, a Sąd Najwyższy w tym wypadku nie zastępuje tego sądu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w sprawie radcy, który wbrew wyrokowi rozwodowemu, nie wydał dzieci matce.

Jaka kancelaria, taki program do zarządzania. Potrzeby są kluczem

Prawnicy
Nie każda kancelaria potrzebuje dedykowanego programu do zarządzania. W wielu przypadkach mniejsze podmioty, prowadzące jednocześnie zaledwie kilka spraw, nie będą potrzebować zaawansowanych narzędzi wspierających zarządzanie. Potrzeba taka pojawi się, gdy właściciel wraz ze wzrostem ilości pracy, zacznie odczuwać brak kontroli nad zadaniami i rozliczeniami - wynika z raportu „Programy do zarządzania kancelarią prawną. Jak wybrać i wdrożyć najlepszy program dla Twojej kancelarii?".

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej może pomóc kurator

Wymiar sprawiedliwości
Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia, w szczególności przy załatwianiu spraw administracyjnych i podejmowaniu różnych czynności. Tego rodzaju działania może podjąć dla nich kurator. Jego ustanowieniem zajmuje się sąd opiekuńczy, on też określa zakres jego obowiązków i uprawnień. W ostatnim czasie regulacje te były modyfikowane.

Nie będzie posiedzenia Trybunału Stanu do 4 maja 2024 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przewodnicząca Trybunału Stanu (I Prezes SN) postanowiła nie zwołać posiedzenia TS w wymaganym przepisami terminie? Jeżeli posiedzenie pełnego składu TS nie zostanie zwołane najpóźniej na dzień 4 maja br. będzie to naruszenie przepisów prawa – napisał na platformie X Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. To reakcja na pismo dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przewodniczącej TS i I Prezes Sądu Najwyższego, skierowane do sześciu członków TS domagających się zmiany regulaminu Trybunału Stanu.

Podatek minimalny skomplikuje rozliczenie CIT

CIT
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Resort finansów nie uwzględnił dotychczas apeli przedsiębiorców i nie zdecydował się na jego uchylenie. Eksperci radzą, że mimo iż podatek trzeba będzie zapłacić po raz pierwszy w 2025 r., to przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się do kalkulacji. Może się okazać, że nawet przy stracie lub niskiej rentowności nie zapłacą daniny dzięki licznym wyłączeniom. Ale będzie to wymagać skomplikowanych obliczeń.

Będzie większy limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rachunkowość
Osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych będą prowadzić księgi rachunkowe po przekroczeniu limitu 2,5 mln euro przychodów netto. Obecnie limit ten wynosi równowartość 2 mln euro. Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Ministerstwo Finansów Ministerstwo chce też podnieść o 25 proc. progi dotyczące obowiązku badania sprawozdań finansowych.

MF: Nie będzie obniżki VAT na energię elektryczną

VAT
Ministerstwo Finansów nie rozważa obniżenia stawki podatku VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 8 proc. - poinformował wiceminister Jarosław Neneman. Resort klimatu i środowiska prowadzi natomiast prowadzi analizy dotyczące instrumentów pozapodatkowych, jak np. różnego rodzaju dodatki czy działania w postaci zamrożenia cen ciepła czy energii elektrycznej.

Kto skorzysta ze wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem

PIT
Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest najbardziej opłacalne przy dużych różnicach zarobków, gdy dochody małżonków podlegałyby opodatkowaniu według stawek w różnych progach podatkowych (12 oraz 32 proc.). Nie trzeba pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy, że małżeństwo zostało zawarte np. w grudniu 2023 roku.

Stanowisko szefa KAS korzystne dla fundacji rodzinnych

CIT PIT
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał drugą opinię zabezpieczającą dotyczącą fundacji rodzinnej. Jeśli pozytywna dla fundatorów linia interpretacyjna szefa KAS się utrzyma, można zakładać, że potencjalni fundatorzy, którzy jeszcze przypatrują się fundacji z dystansu, w końcu zdecydują się założyć własną fundację – pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

Osoba fizyczna pracodawcą? Jest to możliwe, ale mało popularne

Prawo pracy
Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.

ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy - dyskusja o współczesnym HR

Prawo pracy HR
Wyzwania, przed jakimi staje obecnie świat HR, w tym prawo pracy ogniskują się wokół zagadnień związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z, nową formułą ubezpieczeń społecznych, rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy oraz dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE. I to tym zagadnieniom poświęcone będzie ForumCooperante pt. Horyzonty prawa pracy – pisze dr Izabela Florczak.

Emotikony - trzeba uważać, by nie uznano je za mobbing czy molestowanie

Prawo pracy
Komunikacja w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę. Popularyzacja pracy zdalnej po pandemii Covid-19 spowodowała, że tradycyjne rozmowy w pracy zastąpiły nam wiadomości mailowe. Na otrzymywane wiadomości odpisujemy szybciej, poświęcamy na to coraz mniej czasu, a jedną z form takiego upraszczania jest korzystanie z emotikonów. Pytanie, czy za stosowaniem mobbingu może stać niewinnie wyglądający znaczek. Okazuje się, że tak – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat.

Związkowcy z Poczty Polskiej przygotowują strajk ostrzegawczy

Prawo pracy Spółki
Związek Zawodowy Pracowników Poczty rozpoczyna przygotowania do strajku ostrzegawczego. Domaga się m.in. podwyżek. - Poczta Polska została nam przekazana w tragicznym stanie. W przyszłym tygodniu zarząd przestawi plan transformacji spółki - przekazał Borys Budka, minister aktywów.

Koordynator ewakuacji w firmie musi być codziennie

Prawo pracy BHP
W firmach, które po pandemii przeszły na pracę hybrydową, w ramach której przez dwa lub trzy dni w tygodniu pracownicy są obecni w biurze, a w pozostałe dni – pracują zdalnie, pracodawca powinien zadbać o to, aby każdego dnia pracy w biurze obecny był pracownik będący koordynatorem ewakuacji. Pozwoli to uniknąć problemów w razie pożaru albo kar - w przypadku wizyty kontrolerów PIP.

Elektroniczne formularze na unijne przetargi to udręka, może być jeszcze gorzej

Zamówienia publiczne
Szykują się zmiany w formularzach ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE. Już teraz ich wypełnianie przez zamawiających to droga przez mękę. Okazuje się jednak, że może być jeszcze gorzej. Minister rozwoju będzie miał uprawnienie do określania obowiązkowych pól w formularzach. Prawnicy przestrzegają - zwiększy się jeszcze bardziej biurokracja, a zamawiający wpadną z deszczu pod rynnę.

Towar niezgodny z umową? Konsument wystąpi z roszczeniami tylko w ciągu roku

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przepisy nie zawierają obecnie maksymalnego terminu, w jakim konsument powinien zgłosić niezgodność towaru z umową, co może wpływać na niepewność sytuacji przedsiębiorców. Wkrótce może się to jednak zmienić, bo potrzebę zmian w tym zakresie dostrzegł resort rozwoju i technologii. W projekcie zaproponowano, by dać konsumentom rok na podjęcie ewentualnych kroków prawnych, podobnie jak w przypadku oświadczeń woli.

AI Act ureguluje zasady korzystania ze sztucznej inteligencji

Nowe technologie Prawo unijne
Już niebawem na terytorium całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie znane pod nazwą „AI Act”. Jego przepisy mają szczególne znaczenie dla zarówno przedsiębiorców działających w branży IT, jak i dla podmiotów korzystających z systemów sztucznej inteligencji w ramach swojej działalności profesjonalnej - pisze Alicja Rytel, adwokat w kancelarii Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

Działalność kantorów internetowych wciąż nie jest uregulowana. RPO interweniuje

Finanse
Prawo nadal nie określa zasad działalności kantorów internetowych. Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie apelował do ministra finansów o przygotowanie przepisów. Wprawdzie od dłuższego czasu są prowadzone prace nad projektem noweli prawa dewizowego w tej sprawie, ale bez większych efektów. Szef resortu finansów odpowiedział RPO, że rząd planuje przyjąć projekt w drugim kwartale 2024 r.

Ścianę budynku zarządca może pomalować bez zgody właścicieli mieszkań

Budownictwo
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie potrzebuje zgody właścicieli lokali, by pomalować budynek. Jest to bowiem czynność zwykłego zarządu. Zbędne są też formalności budowlane. Malowanie ścian zalicza się do bieżącej konserwacji, a ta nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

Po drugiej turze wyborów w wielu miastach zmienią się włodarze

Samorząd terytorialny Wybory
W II turze wyborów samorządowych wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przekazujemy oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą. W Krakowie wygrał Aleksander Misztalski (PO). W Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie dotychczasowi prezydenci. Z dawnych miast wojewódzkich nowego prezydenta będą mieć m.in. mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Kalisza, Torunia, Włocławka, Siedlec, Tarnobrzega Zielonej Góry i Zamościa.

Polexit wymaga bezpiecznika, czyli poprawki ustawowej

Administracja publiczna Prawo unijne
Potrzebne jest umocnienie legitymacji demokratycznej członkostwa Polski w Unii Europejskiej – uważa Konferencja Ambasadorów RP i Polska Fundacja Schumana. Eksperci proponują, aby rozważyć nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych. Nowelizacja powinna jednoznacznie stwierdzać, że podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie wystąpienia Polski z Unii wymaga zgody w drodze ustawy uchwalanej w obu izbach większością 2/3 głosów. Albo referendum ogólnokrajowego o charakterze wiążącym.

Pożyczka od Banku Światowego na program Czyste powietrze

Środowisko
Polska sfinalizowała z Bankiem Światowym umowę pożyczki na program "Czyste Powietrze" w wysokości 250 mln euro - poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki udzielono na okres do 5 lat. wypłata pierwszej transzy pożyczki będzie możliwe już w 2024 r.

Na protesty wyborcze 14 dni po obwieszczeniu komisarza o wynikach wyborów

Samorząd terytorialny Wybory
Protest po wyborach samorządowych, inaczej niż w przypadku parlamentarnych, może wnieść wyborca z danego okręgu. Ma na to 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze danego województwa. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera.

Zapis na sąd arbitrażowy w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy
Nowością w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na sąd arbitrażowy, jeżeli obie strony procesu tego chcą. Jest to niewątpliwie bardzo interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.

Waloryzacja opłat za pobyt w sanatorium? Wiążącej decyzji nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna
Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci, powinna wzrosnąć. Tak wynika z przepisów. Podwyżki zależą bowiem od inflacji, a ta przekroczyła próg 5 proc. Branża oczekuje odmrożenia cen, tym bardziej, że byłby to już drugi rok z rzędu, gdy Ministerstwo Zdrowia zatrzymuje waloryzację. Resort zdrowia odpowiada Prawo.pl, że wiążących decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez kuracjuszy za pobyt w sanatorium jeszcze nie ma.

17 maja możliwe wysłuchanie publiczne projektów o aborcji

Opieka zdrowotna
Temat jest na tyle ważny i budzący na tyle skrajne społeczne emocje, że nie wyobrażam sobie, aby pominąć wysłuchanie publiczne - powiedziała szefowa sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw aborcji Dorota Łoboda (KO). Poinformowała, że w ubiegłym tygodniu złożyła u marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wysłuchanie publiczne czterech projektów dotyczących aborcji.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że aptekę może przejąć tylko aptekarz

Farmacja
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. uznał, że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, powinien być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie tylko w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą, posiadającym prawo do wykonywania zawodu.

Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

Pacjent
Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.

Dwa nowe badania genetyczne skrócą proces diagnozy wad wrodzonych

Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje dwa nowoczesne badania genetyczne, które mogą przyspieszyć diagnozę choroby i dobrać odpowiednie leczenie. Jedno z nich jest szczególnie istotne dla diagnostyki chorób hematoonkologicznych. Wprowadzenie nowych badań ma skrócić okres tzw. „odysei diagnostycznej” - pacjenci z chorobami genetycznymi niejednokrotnie latami czekają na diagnozę.

ZNP: Nauczyciel nie jest od wszystkiego

Kadry w oświacie
Na nauczycieli nakłada się zbyt dużo zadań - nie mają oni przez to czasu na pracę z uczniami i odbija się to na zdrowiu pedagogów. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 roku z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli. W ubiegłym roku już 14 407 osób - podał Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Nowacka o pomyśle ZNP ws. przywrócenia WOS-u na rok w szkołach ponadpodstawowych: Wywołałoby chaos

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę. Przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos - powiedziała w niedzielę minister edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do propozycji Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Licealiści chętnie korzystają z narzędzi AI

Zarządzanie oświatą
Aż 6 na 10 uczniów liceów STO używa narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do celów związanych z nauką w szkole. Wsparcie narzędzi AI okazuje się szczególnie pożądane w przypadku języka polskiego i języków obcych. Dominuje korzystanie z chata GPT - wynika z badania licealistów przeprowadzonego w przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), największą organizację oświaty niepublicznej.

Nauczyciela nie można zmusić do podawania insuliny, przepisy na razie bez zmian

Zarządzanie oświatą
Podawanie leków podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz na podstawie upoważnienia przez rodzica - wynika z zaleceń dotyczących postępowania w sytuacji, gdy u ucznia nastąpi ciężka reakcja alergiczna. Zalecenia dołączone są do obwieszczenia resortu zdrowia. Problematyczna jest natomiast kwestia dotycząca uczniów chorych na cukrzycę.

Ostatnie dni na złożenie arkusza organizacji szkoły - późniejsza zmiana nie taka prosta

Zarządzanie oświatą
Do 21 kwietnia dyrektorzy szkół muszą przekazać organom prowadzącym zaopiniowany arkusz organizacji szkoły na przyszły rok szkolny - dokument opracowywany jest na przyszły rok szkolny i określa liczbę oddziałów oraz przydział godzin poszczególnym nauczycielom. Może być to o tyle skomplikowane, że resort edukacji planuje zmiany w podstawie programowej.

Wzrosną wynagrodzenia prezesów oddziałów PAN

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo nauki przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów. Stawki nie były aktualizowane od lat i część z nich była już niższa od płacy minimalnej. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 roku.

Uczelnie publiczne z największą liczbą publikacji

Zarządzanie oświatą
W latach 2017–2021 udział artykułów zgłaszanych przez uczelnie publiczne wynosił około 86 proc. Instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN) zgłaszały średnio 8 proc. artykułów, natomiast uczelnie niepubliczne średnio 3 proc. Pozostałe typy instytucji naukowych: uczelnie kościelne oraz instytuty badawcze zgłaszały od 1 do 2 proc. artykułów - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 w ramach dziedzin: szkolnictwo wyższe oraz dostępność. Centrum zaprasza wszystkie osoby posiadające kwalifikacje oraz chcące brać udział przy wyborze przyszłościowych projektów uczelni i szkół wyższych. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Rząd uchyli wieloletni program inwestycji dla Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzanie oświatą
W wykazie prac legislacyjnych znalazła się uchwała, której celem jest uchylenie z dniem 1 lipca 2024 r. uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”. Ma to związek ze zmianą źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez UW.

Zamiast pisemnej etyki, egzamin ustny? Formuła egzaminów zawodowych do poprawki

Prawnicy Strefa aplikanta
Już w przyszłym tygodniu kandydaci na radców prawnych i adwokatów zmierzą się z zadaniami egzaminacyjnymi. Jak co roku będzie to czterodniowy maraton, podczas którego zdający będą rozwiązywać pięć kazusów. Członkowie komisji uspokajają, że zadania będą dostosowane do czasu, jaki zdający będą mieli na ich rozwiązanie. Ale widzą też wady obecnej formuły egzaminacyjnej i nie wykluczają, że w kolejnych latach ulegnie ona zmianie.

Zmiany klimatu zaskarżalne do ETPCz, ale nie zawsze i nie przez każdego

Środowisko Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w trzech rozstrzygnięciach z 9 kwietnia uznał, iż prawo do ochrony przed negatywnymi zmianami klimatu wchodzi w zakres ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji, ale tylko osoby, które wykażą bezpośredni wpływ takich zmian na swoje życie i dobrostan, mogą wnieść skargę o naruszenie tego prawa do Trybunału.

Chorwacja: Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent Milanović nie może zostać premierem

Prawnicy Wybory
Chorwacki Trybunał Konstytucyjny zakazał prezydentowi Zoranowi Milanoviciowi objęcia funkcji premiera, jeśli Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP) uda się zebrać większość, niezbędną do utworzenia nowego rządu. Wybory parlamentarne w Chorwacji odbyły się w środę. Prezydent, wbrew decyzji TK, przewodził kampanii SDP.

SN: W sprawie członkostwa w gronie działkowców można odwołać się do sądu

Prawo cywilne Domowe finanse
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym wskazuje, że droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania wewnątrzorganizacyjnego lub upływu terminu określonego w art. 50 ust. 2 powołanej ustawy. Taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów.

WSA unieważnił zakaz wyprowadzania psów na plaże w Ustroniu Morskim

Samorząd terytorialny Środowisko
Zakaz wprowadzania psów na plaże w Ustroniu Morskim wprowadzono na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a tymczasem do ustalenia obowiązków właścicieli zwierząt domowych organ samorządu zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zapis zaskarżonej uchwały.

Będą nowe rodzaje płatności bezpośrednich dla rolników

Do połowy roku rząd planuje przyjąć projekt zmiany przepisów ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, które na lata 2023-2027 zapewnią nowe formy wsparcia w ramach dopłat bezpośrednich dla rolników. Będzie to nowy ekoschemat i płatności dla małych gospodarstw.