Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz
Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata
Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.
Jacek Kudła
Jacek Kudła
Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański
Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.

13.06.2024
Zobacz więcej
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz

Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.

12.06.2024
Zobacz więcej
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata

Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.

10.06.2024
Zobacz więcej
Jacek Kudła
Jacek Kudła

Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.

07.06.2024
Zobacz więcej
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański

Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.

06.06.2024
Zobacz więcej
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna

Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.

04.06.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Niepewne rekompensaty - w strefie buforowej nikt nie prowadzi biznesu

Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą, na bazie istniejących przepisów, może być kłopot. Obowiązujące regulacje mówią o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie zakazu, tymczasem w samej strefie... nie działa żaden przedsiębiorca.

Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500 zł. Samorządy będą miały 60 dni na rozpoznanie wniosku. Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie.
Procedura doręczenia komorniczego wprowadzona 7 listopada 2019 roku zawiera w sobie dwa postępowania. Pierwszym z nich jest postępowanie dotyczące doręczenia korespondencji, drugie natomiast zależne od wyniku tego pierwszego, prowadzone jest w przedmiocie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata (pozwanego) - pisze Kamil Paweł Szmidt, adwokat w RESIST Rezanko Sitek.
Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.
Przy okazji zmian w definicji budowli Ministerstwo Finansów chce rozwiązać problem dotyczący opodatkowania infrastruktury kolejowej. Obowiązujące w praktyce od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali kolejowych zostanie uchylone z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają, będą musieli dopłacić podatek. 8 lipca odbędzie się rozprawa w TSUE dotycząca zwolnienia z podatku w kontekście pomocy publicznej.
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie zgłoszenia przyjmować, mogą sami rozszerzyć ten katalog w wewnętrznej procedurze i na podstawie aktów wewnątrzzakładowych. Cieszą się z tego pracodawcy, a prawnicy twierdzą, że przepis będzie martwy. I postulują zmianę przepisów o mobbingu oraz doprecyzowanie uprawnień PIP.
Po 27 latach konkubinatu para zdecydowała się rozstać. Konkubent zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie rozstrzygnie teraz, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami dawnego zakupu mieszkania przez jednego z nich, wyłącznie w jego własnym imieniu, następuje w kwocie nominalnej, jeżeli nie zostało zgłoszone żądanie jej waloryzacji, czy z uwzględnieniem zmiany wartości nieruchomości po jej zakupie.
Polecamy książki

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - znamy laureatów konkursu

Prawnicy
Działalność pro bono na rzecz osób słabszych i wykluczonych doceniła kapituła XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Laureaci stają po stronie skrzywdzonych dzieci, osób w kryzysie bezdomności i zwierząt, angażują się w integrację uchodźców wojennych i edukację prawną najmłodszych. Przyznane zostało też specjalne wyróżnienie od Wolters Kluwer Polska oraz tytuł "Ambasadora mediacji".

SN: Ważne postępowanie, nawet jeśli delegację podpisał podsekretarz

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skład sądu obsadzonego przez sędziego delegowanego, gdy akt nominacji podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, nie jest składem „sprzecznym z przepisami prawa”, a rzekome wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości sędziego nie mogą prowadzić do nieważności postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej z udziałem jednego sędziego i skargi kasacyjnej nie przyjął do rozpoznania.

Składy orzekające Trybunału Stanu będą losowane

Prawnicy
Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchwalenia zmian w regulaminie, przedstawiony 31 stycznia br., był niezgodny z regulaminem Trybunału Stanu – uważa przewodnicząca Małgorzata Manowska. Regulamin wprowadza zasadę, iż składy orzekające będą wyznaczane przez przewodniczącego tego organu w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania.

„Leśne sprawy Misia Adwokata” także w języku migowym

Wymiar sprawiedliwości
Bajka „Leśne sprawy Misia Adwokata” została właśnie przetłumaczona na polski język migowy. NRA chce w ten sposób dotrzeć z edukacją prawną m.in. do dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Rozpoczęło się też tłumaczenie drugiej części, której bohaterką jest prawniczka, ekolożka - niedźwiedzica polarna. To efekt współpracy Adwokatury oraz Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych sądach następuje to dopiero po upływie 36 miesięcy pełnienia przez asesora obowiązków sędziego i niezależnie od momentu złożenia przez niego wniosku. W efekcie w części sądów asesorzy zostają sędziami nawet rok wcześniej niż w innych.

Firmy mogą dopłacić podatek od terminali kolejowych

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości
Przy okazji zmian w definicji budowli Ministerstwo Finansów chce rozwiązać problem dotyczący opodatkowania infrastruktury kolejowej. Obowiązujące w praktyce od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali kolejowych zostanie uchylone z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają, będą musieli dopłacić podatek. 8 lipca odbędzie się rozprawa w TSUE dotycząca zwolnienia z podatku w kontekście pomocy publicznej.

Szef KAS: Będzie mniej kontroli i lepsza współpraca z podatnikami

Ordynacja Finanse publiczne VAT KSeF
Organy podatkowe będą wszczynać kontrole w ostateczności, opierając się w większym stopniu na analizach, a w pierwszej kolejności stosować czynności sprawdzające. Planowane jest uchwalenie Karty Praw Podatnika w formie ustawy, rozszerzenie programu współdziałania oraz zmiany organizacyjne administracji skarbowej – zapowiedział wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda podczas spotkania z dziennikarzami.

Małe firmy będą zwolnione z VAT w całej UE

VAT
Małe przedsiębiorstwa skorzystają ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE. Warunkiem będzie rejestracja w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE - proponuje Ministerstwo Finansów. W Polsce limit zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. złotych.

Koszty biznesowe i osobiste - często trudno o odliczenie

PIT Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy mogą odliczyć, co do zasady, wszystkie wydatki związane z prowadzonym biznesem, o ile nie zakazują tego przepisy. W praktyce skarbówka kwestionuje jednak koszty, które uzna za wydatki na cele osobiste lub cele reprezentacji. Problem w tym, że w jednoosobowej działalności bardzo trudno jest ustalić granicę między tymi kosztami, co potwierdza szereg niejednolitych albo zmienianych po latach interpretacji podatkowych.

Założenia do budżetu 2025: Niższa inflacja i 3,7 proc. wzrost PKB

Finanse publiczne Finanse
W 2025 roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, PKB wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 4,1 proc. Stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2025 rok przyjętych w czwartek przez Radę Ministrów. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

Czy szef może „wyłączyć” korzystanie z urlopów w wakacje?

Prawo pracy
Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są bardziej atrakcyjne „urlopowo”. Nie można przy tym wyłączyć z góry prawa do korzystania w tych okresach z urlopu na żądanie, jak również ograniczyć możliwości realizowania urlopów bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.

Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Administracja publiczna Prawo pracy
W piątek, 14 czerwca, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Marcina Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. - To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy się świat pracy – podkreślił Hołownia podczas uroczystości wręczenia nominacji. W myśl przepisów marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie zgłoszenia przyjmować, mogą sami rozszerzyć ten katalog w wewnętrznej procedurze i na podstawie aktów wewnątrzzakładowych. Cieszą się z tego pracodawcy, a prawnicy twierdzą, że przepis będzie martwy. I postulują zmianę przepisów o mobbingu oraz doprecyzowanie uprawnień PIP.

Jak media widzą osoby 50 plus na rynku pracy - badanie

Rynek
Z jednej strony najczęściej media przestawiają "silversów" w kontekście różnorodności i korzyści płynących z ich zatrudniania, a z drugiej strony często mówią o ich wykluczeniu cyfrowym, ageizmie i stereotypach na ich temat. Najwięcej materiałów o silversach pojawiło się w internecie, ale to te w tradycyjnych mediach dotarły do największej liczby odbiorców.

Rząd: W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. Taką informację podało w czwartek, 13 czerwca, Centrum Informacyjne Rządu. Według rządowych szacunków koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld złotych.

Raportowanie ESG to perspektywa przyszłego roku, niezależnie od opóźnień

Środowisko Prawo unijne ESG
Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie składać raporty już za bieżący rok obrotowy. Wiąże się to zarówno z trudnościami logistycznymi, jak i dodatkowymi kosztami, które już teraz warto brać pod uwagę. Tym bardziej, że nawet ewentualne opóźnienia polskiego prawodawcy nie wpłyną na terminy składania sprawozdań.

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500 zł. Samorządy będą miały 60 dni na rozpoznanie wniosku. Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie.

Pakiet deregulacyjny dla firm pod ostrzałem, ministerstwa chcą zmian w zasadach kontroli

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zmiany w pakiecie deregulacyjnym dla firm, skracające długość trwania kontroli oraz dotyczące publikacji okresowych planów kontroli, mogą być niezgodne z prawem unijnym oraz sparaliżować niektóre postępowania - ostrzegają resort rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postulują zmiany w tym zakresie. Resort rozwoju, autor projektu, nie wyklucza, że tak się stanie. Decyzja zostanie podjęta pod koniec czerwca.

UOKiK zyska nowe narzędzia do eliminacji niebezpiecznych produktów na rynku

Rynek i konsument Prawo unijne
Poszerzenie kompetencji organów w zakresie kontroli na rynku, przyznanie możliwości wydania nakazu natychmiastowego wycofania niebezpiecznych produktów i wydania ostrzeżeń dla konsumentów i uregulowanie instytucji zakupu kontrolowanego. To najistotniejsze założenia projektu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, który ma dostosować krajowe prawo do najnowszych regulacji unijnych.

TSUE: Znak towarowy można zarejestrować, jeśli ryzyko pomyłki jest niskie

Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa
Jeśli używanie jednego znaku towarowego nie będzie powodowało czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku już funkcjonującego na rynku, nie ma przeszkód, by go zarejestrować. Każda taka sprawa jest jednak badana indywidualnie. To kluczowy wniosek z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niepewne rekompensaty - w strefie buforowej nikt nie prowadzi biznesu

Małe i średnie firmy Wojsko
Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą, na bazie istniejących przepisów, może być kłopot. Obowiązujące regulacje mówią o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie zakazu, tymczasem w samej strefie... nie działa żaden przedsiębiorca.

Wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, ale nie wyborach samorządowych

Wybory
Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego wprowadza nowelizacja kodeksu wyborczego, którą w piątek uchwalił Sejm. Głosowanie korespondencyjne będzie jednak wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, broni oraz uzbrojenia wojskowego - zakładają przepisy, które zaproponował MON. Doprecyzują one też zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową oraz wyposażą pozostałe służby w szersze uprawnienia.

Będą uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw prezydent podpisał ustawę

Nowa, uproszczona forma wsparcia w ramach płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz nowy płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi zakłada ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, którą podpisał prezydent. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Od czwartku „strefa buforowa” przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko
Przez 90 dni, licząc od 13 czerwca, obowiązywać będzie tzw. strefa buforowa na granicy z Białorusią. Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi zostało opublikowane 12 czerwca. Resort po konsultacjach z lokalnymi samorządowcami i przedsiębiorstwami ograniczył początkowo planowany zakres strefy.

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjent Zarządzanie
Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.

Krótkie konsultacje Planu dla Chorób Rzadkich

Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko dziesięć dni ma strona społeczna na konsultacje publiczne Planu dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Czas nagli, bo poprzedni plan wygasł z końcem ubiegłego roku. Natomiast niektóre rozwiązania są już gotowe, choć - jak dotąd - nie zostały wdrożone przez rząd. Plan ma usystematyzować leczenie osób z chorobami rzadkimi, które wielokrotnie latami czekają na właściwą diagnozę i uprawiają tzw. odyseję diagnostyczną.

NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

Pacjent Prawo pracy
Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne przeszkody to zbyt krótko działające punkty poboru krwi lub w nieodpowiednich godzinach – wynika z ankiety NIK przeprowadzonej wśród 16 tysięcy osób.

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie kluczowego dowodu, tj. opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej.

Kolejne, nowe - stare podejście do reformy szpitalnictwa

Zawody medyczne
Rządowe założenia dotyczące reformy szpitalnictwa korzystają z rozwiązań przedstawionych przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Eksperci zauważają, że kontrowersji nie budziły wówczas rozwiązania dotyczące elastycznego profilowania szpitali. Wytykają natomiast, że zapobieganie dublowania świadczeń nie wymaga zmiany ustawy, ale decyzji oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, który za świadczenia płaci i je zamawia.

Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina
Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Uczniowie 153 szkół wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W czwartek w Sejmie wylosowano 153 szkoły podstawowe, których uczniowie wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). W wylosowanych szkołach 2 września br. odbędą się kolejne losowania, które wyłonią po jednym przedstawicielu klas VI, VII i VIII. Pierwotnie do akcji zgłosiło się łącznie 15 tys. szkół, z których zostało wybranych kilkadziesiąt placówek.

Placówki doskonalenia nauczycieli wkrótce z nowymi obowiązkami

Zarządzanie oświatą
Określono nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego, wprowadzono też dodatkowe procedury, które mają chronić dokument przed fałszerstwem. Na placówki doskonalenia nauczycieli nałożono także obowiązek prowadzenia rejestru blankietów świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego - MEN opublikowało projekt w tej sprawie.

ZNP pyta, gdzie jest zespół, który miał się zająć zmianami dotyczącymi praw pracowniczych nauczycieli

Potrzebne są rozmowy na temat wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., a także uregulowanie praw pracowniczych nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne - wskazał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przypomniał na konferencji prasowej, że 23 grudnia ubiegłego roku ZNP na spotkaniu z kierownictwem resortu edukacji zaproponował utworzenie zespołu roboczego, który zająłby się kluczowymi sprawami podnoszonymi przez środowiska nauczycielskie.

Brak klasyfikacji nie wynika wyłącznie z dużej liczby nieobecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przepisy dotyczące nieklasyfikowania uczniów są jednak czasem źle interpretowane, bo nie oznacza to jedynie, że ucznia często nie było w szkole, a że w ogóle nie ma jak wystawić mu oceny.

„Aktywny rodzic” również dla studentów i doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 października. Jak potwierdza Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, z nowych świadczeń będą mogli skorzystać rodzice, w tym studenci i doktoranci – po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek.

Czym kierują się maturzyści przy wyborze uczelni?

Dla studenta
Decyzja o wyborze uczelni i kierunku studiów to nie tylko krok w kierunku przyszłej kariery, ale i ogromna zmiana w całym życiu, szczególnie jeśli wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. Okazuje się, że młodzież nie traktuje już studiów jak przedłużenia młodości. Uczniowie oczekują, że nauka na poziomie wyższym dostarczy im specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą niezbędne w ich przyszłej pracy.

Nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 w ramach dziedzin: szkolnictwo wyższe oraz dostępność. Centrum zaprasza wszystkie osoby posiadające kwalifikacje oraz chcące brać udział przy wyborze przyszłościowych projektów uczelni i szkół wyższych. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym jeszcze w tym roku

Szkolnictwo wyższe
W piątek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim minister nauki Dariusz Wieczorek rozmawiał z reprezentantami uczelni z regionu i władz województwa. Podczas konferencji prasowej potwierdził, że spotyka się z przedstawicielami środowiska akademickiego w całej Polsce w związku z przygotowywaniem projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Klauzula niekaralności za nielegalnie zdobyty dyplom Collegium Humanum

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaapelował w czwartek do wszystkich, którzy w sposób nielegalny zdobywali dyplomy Collegium Humanum, żeby zgłaszali się do CBA i prokuratury. Takie osoby mogą skorzystać z klauzuli niekaralności i uniknąć w ten sposób konsekwencji prawnych. W sprawie handlu dyplomami przez uczelnię zostało zatrzymanych 10 osób, a dwie nadal pozostają w areszcie. To rektor Collegium Humanum oraz dyrektor Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy

Prawo karne
Punkty karne są ważne tylko przez rok, licząc od daty opłacenia mandatu. Punkty otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną jednak skasowane dopiero po dwóch latach - to wyjątek od zasady. Przekroczenie 24 (lub 20) punktów karnych przy zatrzymaniu powoduje wiele negatywnych konsekwencji (oprócz mandatu).

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych jesienią

Środowisko
W ciągu najbliższych miesięcy ma ruszyć program dopłat do używanych elektryków, przygotowany przez resort klimatu i środowiska. Będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Wstępnie mowa jest o jesieni, ale szefowa NFOŚiGW oceniła, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na toczące się dyskusje w sprawie warunków dofinansowania.

SN: Rodzinny spór o przebieg drogi koniecznej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ustanowienie służebności drogi koniecznej innej niż poprzednia, która wygasła, było zgodne z prawem - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Wytyczenie szlaku łączącego posesję z drogą publiczną było podyktowane względami geodezyjnymi, nierównością terenu i osypywaniem się gruntu. Wskazał na to biegły. Więcej w tej sprawie było życia niż prawa – podsumował sąd, gdyż konflikt powstał w rodzinie.

Artyści apelują o gwarancje tantiem z internetu

Aktorzy, muzycy i lektorzy domagają się od parlamentarzystów gwarancji praw do wynagrodzeń z tytułu rozpowszechniania utworów w sieci. We wtorek, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zmiana przepisów jest podyktowana koniecznością implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy.

TSUE: Przeświadczenie o równości kobiet i mężczyzn podstawą przyznania statusu uchodźcy

Prawo unijne
Kobiety, w tym kobiety małoletnie, których wspólną cechą jest rzeczywiste zidentyfikowanie się z podstawową wartością, jaką jest równość kobiet i mężczyzn, które nastąpiło podczas ich pobytu w państwie członkowskim, można, w zależności od sytuacji w kraju pochodzenia, uznać za należące do „szczególnej grupy społecznej”, co stanowi „powód prześladowania” mogący prowadzić do przyznania statusu uchodźcy - wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.