Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska
Najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały tego roku, napawają optymizmem.
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska

Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały tego roku, napawają optymizmem. Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna, a płatnicy są - mimo trudności - zdyscyplinowani – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

27.11.2020
Zobacz więcej
Bohdan Zdziennicki
Bohdan Zdziennicki
Wyrok TK w sprawie aborcji jest nieważny, ponieważ w jego wydaniu uczestniczyli dublerzy i sędzia, która była jednym z autorów tego wniosku.
Bohdan Zdziennicki
Bohdan Zdziennicki

Powoływanie się przez polityków na konieczność zapoznania się z uzasadnieniem wyroku w sprawie ograniczenia prawa do aborcji przed jego publikacją i ewentualną zmianą ustawy nie ma podstaw - mówi dr Bohdan Zdziennicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje, że to wyrok i tak nieważny, ponieważ w jego wydaniu uczestniczyli dublerzy i sędzia, która była jednym z autorów tego wniosku.

26.11.2020
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Nasze działania, jak postojowe czy bezpośrednie dotacje dla mikro i małych firm, pozwoliły ocalić miejsca pracy. Będziemy to kontynuować.
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Państwo nie zostawiło pracowników i przedsiębiorców samych sobie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Nasze działania pozwoliły ocalić miejsca pracy, działania jak postojowe czy bezpośrednie dotacje dla mikro i małych firm. Będziemy te działania wspierające pracowników i przedsiębiorców kontynuować - dodał.

26.11.2020
Zobacz więcej
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Państwa, które mają wątpliwości w odniesieniu do mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Państwa, które mają wątpliwości w odniesieniu do mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE - proponuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej zdaniem skierowanie tych przepisów do TSUE byłoby lepsze niż blokowanie całego pakietu finansowego "kosztem milionów Europejczyków, którzy oczekują pilnej pomocy".

25.11.2020
Zobacz więcej
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Są już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa - chodzi o sądy powszechne i Sąd Najwyższy.
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro

Są już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa - powiedział minister Zbigniew Ziobro. Sprecyzował, że chodzi o sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Teraz propozycje mają być przedyskutowane w gronie koalicji. Wcześniej m.in. wiceminister Anna Dalkowska mówiła, że reforma będzie zmierzać do spłaszczenia struktury sądownictwa i ujednolicenia statusu sędziego.

25.11.2020
Zobacz więcej
Marcin Pakulski
Marcin Pakulski
Szkodliwym mitem jest twierdzenie, że placówki ochrony zdrowia mogą działać jak perpetuum mobile, czyli więcej dać niż się zainwestowało.
Marcin Pakulski
Marcin Pakulski

Szkodliwym mitem jest twierdzenie, że placówki publiczne mogą, a wręcz mają obowiązek działać niczym perpetuum mobile, to znaczy można więcej od nich otrzymać, niż się zainwestowało. Ten upowszechniany przez lata niebezpieczny mit jest praprzyczyną krytycznej sytuacji w systemie opieki zdrowotnej – twierdzi dr Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

25.11.2020
Zobacz więcej
Temat dnia

PPK w samorządach – czas goni, epidemia trwa, pieniędzy nie ma

PPK to dla samorządów wyzwanie finansowe i organizacyjne. Szczególnie przy dziurawych budżetach. Dodatkowo mało jest czasu, żeby uniknąć zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych - muszą podpisać umowy do końca roku. A to niełatwe, bo COVID utrudnia konsultacje – wiele osób pracuje zdalnie, jest w izolacji. Z nowym obowiązkiem wiążą się też koszty systemów kadrowo-płacowych i dodatkowych etatów.

Największe organizacje pracodawców apelują do posłów o poparcie poprawki Senatu, która zakłada rezygnację z podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Senat głosowanie w tej sprawie musi przeprowadzić w piątek. Sejm jego uchwałą ma się zająć w sobotę.
Nieprawidłowa interpretacja przez prokuraturę przepisu prawa upadłościowego wymagającego od syndyka masy upadłościowej wydawania upadłemu korespondencji nie dotyczącej masy upadłościowej budziła uzasadniony niepokój w środowisku syndyków - mówi adwokat Łukasz Chmielniak. I dodaje, że ten przepis został już na szczęście zmieniony.
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy także naszych Czytelników. Zadbajmy o lepsze prawo!
Od soboty, 28 listopada, w zakładach pracy wszyscy pracownicy będą musieli chodzić w maseczkach. Nowe obostrzenia nakazują bowiem zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Oznacza to konieczność zakładania maseczek nie tylko w pokojach, ale także w pomieszczeniach typu open space.
Prezesi sądów i trybunałów są osobami, które odpowiadają za bezpieczne przeprowadzenie zgromadzeń sędziów. Nie mogą być w tym przypadku obligowani do zwołania takiego zgromadzenia ani przez grupę sędziów, ani przez zapisy ustawy, ani przez osoby trzecie - wynika z założeń do pakietu zmian m.in. w procedurze cywilnej,
Niepoczytalny student medycyny trwale oszpecił i wywołał wstrząs u swoich ofiar. Sąd karny umorzył postępowanie, zaś sąd cywilny przyznał pokrzywdzonym zadośćuczynienie za starty moralne. Sąd Najwyższy obniżył zasądzoną kwotę o połowę, z powodu zasady współżycia społecznego: gdyż stan majątkowy pozwanego nie był większy niż powodów.
Polecamy książki

Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020 - 15 grudnia ogłoszenie laureatów konkursu

Prawnicy
"Prawnicy Liderzy Jutra" – pod takim hasłem Wolters Kluwer Polska organizuje uroczystą Galę IX edycji Konkursu Rising Stars 2020. W tym roku finał prestiżowego konkursu po raz pierwszy odbędzie się online. Na początku listopada Kapituła wyłoniła 35 nominowanych do nagrody, podczas Gali ogłoszonych zostanie dziesięciu finalistów oraz pięciu laureatów nagród specjalnych.

Premier potwierdza brak zgody na unijny mechanizm praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że regulacje unijne muszą być zgodne z traktatami i decyzjami podjętymi na forum Rady Europejskiej oraz gwarantować pewność prawną. Aktualny projekt rozporządzenia nie gwarantuje tej pewności - napisał Mateusz Morawiecki do Ursuli von der Leyen. Zamiar zawetowania budżetu UE zapowiedział też w rozmowie z kanclerz Niemiec.

Szykuje się e-licytacja nieruchomości

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Ministerstwo Sprawiedliwości chce przyspieszyć egzekucje z nieruchomości i proponuje wprowadzenie tu e-licytacji, na wzór tych obowiązujących już w przypadku ruchomości. Uzasadnia to też koniecznością przeciwdziałania nieprawidłowościom, takim jak choćby zmowy między uczestnikami. Wydłużyć ma się okres na wdrożenie obowiązkowych e-akt komorniczych.

Biznes nie może się doczekać przepisów o fundacjach rodzinnych

Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku tygodni rząd przedstawi projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Prace nad nim trwają od paru lat. Wkrótce, po raz pierwszy w Polsce będą mogły powstać fundacje w celu realizacji interesu prywatnego, np. zapewnienia ciągłości działania firmy rodzinnej. To potrzebna zmiana, ale konieczne są też inne - m.in. jasne uregulowanie kwestii podatkowych.

Jest zgoda Unii na ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków

Ordynacja CIT Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Ministerstwo finansów poinformowało w piątek, że Komisja Europejska zaakceptowała polski program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Firmy, w których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc., mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków. Mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.

Umowa o badanie sprawozdania musi uwzględniać tryb zdalny

Ordynacja Rachunkowość
Koniec roku to czas na dokonanie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Najprawdopodobniej badanie takie będzie musiało być przeprowadzane zdalnie, co warto uwzględnić już na etapie konstruowania zapisów umowy pomiędzy firmą audytorską a klientem.

W pracy też w maseczce, nawet na open space

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Od soboty, 28 listopada, w zakładach pracy wszyscy pracownicy będą musieli chodzić w maseczkach. Nowe obostrzenia nakazują bowiem zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Oznacza to konieczność zakładania maseczek nie tylko w pokojach, ale także w pomieszczeniach typu open space.

ZUS: Po dziewięciu miesiącach 2020 roku sytuacja FUS jest stabilna

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W okresie styczeń–wrzesień br. wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 197,1 mld zł, a wpływy ze składek i ich pochodnych - 144,5 mld zł. W efekcie wpływy pokryły 73,3 proc. wydatków. W tym czasie fundusz otrzymał dotację z budżetu w wysokości 29,3 mln zł. Zdaniem ZUS, sytuacja FUS jest stabilna, a dane napawają optymizmem.

Już w tym miesiącu wielu pracodawców naliczy pierwsze wpłaty do PPK

Prawo pracy PPK
10 listopada minął ostateczny termin na zawarcie umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych przez firmy z tzw. II i III etapu ich wdrażania. Zasadą jest, że od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zapisaniu go do PPK należy odprowadzić wpłaty do PPK. Co to oznacza?

Przedsiębiorcy nadal walczą o spółki komandytowe

CIT PIT
Największe organizacje pracodawców apelują do posłów o poparcie poprawki Senatu, która zakłada rezygnację z podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Senat głosowanie w tej sprawie musi przeprowadzić w piątek. Sejm jego uchwałą ma się zająć w sobotę.

Od 28 listopada sklepy w galeriach otwarte, zamknięte wciąż restauracje, siłownie, hotele

Koronawirus a prawo
W Dzienniku Ustaw zostało już opublikowane kolejne rozporządzenia w sprawie nakazów i zakazów. Ma obowiązywać od 28 listopada do 27 grudnia. Ważne zmiany dotyczą sklepów i punktów usługowych w galeriach. Te zostaną otwarte i tak jak inne placówki muszą przestrzegać limitów osób oraz godzin dla seniorów - te nie będą obowiązywać 24 grudnia. Nadal jest zakaz prowadzenia usług hotelarskich i siłowni, ale wciąż z wyjątkami,

PFR chce w styczniu uruchomić tarczę finansową 2.0

Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w czwartek, że Polski Fundusz Rozwoju kończy prace nad nową tarczą finansową 2.0 dla małych i średnich firm. Ma objąć 38 kodów PKD, ale jak zaznaczył premier, ta lista może zostać rozszerzona. Elektroniczny nabór wniosków ma ruszyć w drugiej połowie stycznia 2021 roku. Dla firm PFR szykuje 10 miliardów złotych.

PPK w samorządach – czas goni, epidemia trwa, pieniędzy nie ma

Samorząd terytorialny PPK
PPK to dla samorządów wyzwanie finansowe i organizacyjne. Szczególnie przy dziurawych budżetach. Dodatkowo mało jest czasu, żeby uniknąć zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych - muszą podpisać umowy do końca roku. A to niełatwe, bo COVID utrudnia konsultacje – wiele osób pracuje zdalnie, jest w izolacji. Z nowym obowiązkiem wiążą się też koszty systemów kadrowo-płacowych i dodatkowych etatów.

Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Centralny Port Komunikacyjny stawia wykonawcom nierealistyczne wymagania

Zamówienia publiczne
Spółka Centralny Port Komunikacyjny skonstruowała dokumenty przetargowe w sposób zobowiązujący wykonawcę do uwzględnienia w cenie oferty ryzyk, których nie da się przewidzieć na etapie sporządzania oferty. Wynikają one w dużej mierze z niedookreślenia przedmiotu zamówienia – pisze Anna Oleksiewicz, prezes zarządu ZOPI, adwokat i wspólnik kancelarii Hoogells.

NFZ da więcej pieniędzy onkologii, zapłaci też za testy w karetkach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Coraz mniej pacjentów zgłasza się na oddziały i do centrów onkologicznych, gdyż obawiają się kontaktu ze szpitalem. Onkolodzy alarmują, że diagnozują ludzi w zaawansowanym stadium raka. Rząd w odpowiedzi przygotował tarczę onkologiczną. To samo rozporządzenie zapewnia też wyższe finansowanie izolatoriów i pozwala na testy covidowe w karetkach i

Druga pensja dla medyków walczących z epidemią już za listopad

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Minister zdrowia zapowiada, że już za listopad będą wypłacane dodatkowe wynagrodzenia dla całego personelu walczącego z Covidem-19 w szpitalach drugiego i trzeciego poziomu, a dodatkowo dla ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych w laboratoriach szpitali.

Potrzebujemy zagranicznych lekarzy, ale przepisów wciąż nie ma

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Fachowców do pracy w szpitalach brakuje, a lekarzom zza granicy, spoza krajów Unii Europejskiej po raz kolejny utrudnia się podejmowanie zatrudnienia w placówkach medycznych. Oficjalnie pod pretekstem niedostatecznych kwalifikacji. Teraz w Sejmie trwają prace nad kolejną ustawą, która ma rozwiązać ten problem.

Najmłodsi uczniowie nie radzą sobie w zdalnej nauce, rozwiązań brakuje

Szkoła i uczeń
Małe dzieci z klas I-III źle znoszą zdalną naukę, w piątki są tak bardzo zmęczone, że niewiele kojarzą. Do tego część wymaganego na tym etapie programu można realizować tylko w bezpośrednim kontakcie. Tak dalej nie można, mówią nauczyciele nauczania początkowego. Zżymają się też na poradnik do nauki online dla tej grupy wiekowej, wydany przez resort edukacji.

Wnioski o dopłaty do sprzętu do 7 grudnia

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przypomina o terminie składania wniosków o 500 zł dopłaty do sprzętu dla nauczycieli. Można to zrobić do 7 grudnia 2020 r. W zależności od tego, kiedy dokonano zakupu sprzętu, do wniosku dołącza się fakturę lub paragon. Można rozliczyć zakupy zrobione od 1 września 2020.

Czarnek: Mamy nadzieję, że po feriach uczniowie wrócą do szkoły

Koronawirus a prawo
Większość szkół - poza nielicznymi wyjątkami - pracuje zdalnie do 3 stycznia 2021 r. Rozporządzenie resortu nauki i edukacji wydłuża zawieszenie stacjonarnej pracy szkół. Minister Przemysław Czarnek zapowiada, że uczniowie po 17 stycznia mają wrócić do stacjonarnej nauki.

Część prac prawników gorzej oceniana w ewaluacji

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Specyfiką nauk prawnych jest to, że jest tu sporo glos, komentarzy i innych form działalności naukowej. Obecne rozporządzenie ewaluacyjne jest krzywdzące dla poszczególnych nauk - ocenia dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w polemicznym komentarzu do wywiadu z prof. Emanuelem Kulczyckim.

Minister: Nauczyciele akademiccy dostaną podwyżkę

Szkolnictwo wyższe
Jeszcze w 2020 roku przeznaczamy na podwyżki dla nauczycieli akademickich 200 mln zł, w roku 2021 r. będzie to 800 mln zł - zapowiedział minister nauki i edukacji. Trzyletni proces podwyższania wynagrodzeń nauczycieli akademickich zapowiedział w zeszłym roku poprzedni minister Jarosław Gowin.

Prokuratura ponownie umorzyła śledztwo ws. prof. Budzyńskiej

Prokuratura ponownie umorzyła postępowanie w sprawie domniemanego pomówienia dr hab. Ewy Budzyńskiej - wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego. Według osoby zawiadamiającej o możliwości popełnienia przestępstwa, podczas postępowania dyscyplinarnego doszło do nieprawidłowości.

Od soboty nowe obostrzenia związane z koronawirusem

Koronawirus a prawo
Od soboty, 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. obowiązywać będą nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Nadal zamknięte będą restauracje, ale będzie można zrobić zakupy we wszystkich sklepach w galeriach handlowych. Bardziej restrykcyjne zasady dotyczyć będą rodzinnych spotkań.

Od soboty nowe obostrzenia związane z koronawirusem

Koronawirus a prawo
Od soboty, 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. obowiązywać będą nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Nadal zamknięte będą restauracje, ale będzie można zrobić zakupy we wszystkich sklepach w galeriach handlowych. Bardziej restrykcyjne zasady dotyczyć będą rodzinnych spotkań.

Parlament Europejski: W Polsce jest już faktyczny zakaz aborcji

Prawo karne Opieka zdrowotna Prawo unijne
Po wydaniu przez trybunał Konstytucyjny wyroku z 22 października doszło do „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce" - stwierdził w przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski. Niewiążącą prawnie rezolucję poparło 455 europosłow, 145 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu.