Zbigniew Miczek
Zbigniew Miczek
Konstytucyjna zasada trójpodziału władzy powoduje, że Sąd Najwyższy nie może zastępować lub wyręczać pozostałych władz.
Włodzimierz Chróścik
Włodzimierz Chróścik
Wykorzystanie nowych technologii w branży prawnej to nie tylko trend, ale przede wszystkim konieczność, która niesie ze sobą obietnicę znaczącej przewagi.
Dawid Miąsik
Dawid Miąsik
Unijny system prawa okazał się odporny na rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających zasady.
Paulina Sulgostowska
Paulina Sulgostowska
W polskich sądach nie odnotowano jeszcze spraw dotyczących mobbingu czy molestowania przy użyciu znaków interpunkcyjnych czy emotikon. Jest to kwestią czasu.
Marek Balicki
Marek Balicki
Zaburzenia psychiczne są na pierwszym miejscu pod względem kosztów świadczeń ponoszonych przez ZUS, a schizofrenia jest na trzecim miejscu wśród schorzeń.
Wojciech Majkowski
Wojciech Majkowski
Jeśli obowiązek przesyłania JPK CIT nie zostanie odroczony, tzw. dużym podatnikom i podatkowym grupom kapitałowym pozostanie niewiele czasu na dostosowanie.
Zbigniew Miczek
Zbigniew Miczek

Konstytucyjna zasada trójpodziału władzy powoduje, że Sąd Najwyższy nie może zastępować lub wyręczać pozostałych władz.

24.04.2024
Zobacz więcej
Włodzimierz Chróścik
Włodzimierz Chróścik

Wykorzystanie nowych technologii w branży prawnej to nie tylko trend, ale przede wszystkim konieczność, która niesie ze sobą obietnicę znaczącej przewagi konkurencyjnej.

22.04.2024
Zobacz więcej
Dawid Miąsik
Dawid Miąsik

Unijny system prawa okazał się odporny na rewoltę i wypracował nowe standardy, włącznie z pomijaniem wyroków naruszających zasady.

22.04.2024
Zobacz więcej
Paulina Sulgostowska
Paulina Sulgostowska

W polskich sądach nie odnotowano jeszcze spraw dotyczących mobbingu czy molestowania przy użyciu znaków interpunkcyjnych czy emotikon. Jest to kwestią czasu.

22.04.2024
Zobacz więcej
Marek Balicki
Marek Balicki

Zaburzenia psychiczne są na pierwszym miejscu pod względem kosztów świadczeń ponoszonych przez ZUS, a schizofrenia jest na trzecim miejscu wśród poszczególnych schorzeń.

18.04.2024
Zobacz więcej
Wojciech Majkowski
Wojciech Majkowski

Jeśli obowiązek przesyłania JPK CIT nie zostanie odroczony, tzw. dużym podatnikom i podatkowym grupom kapitałowym pozostanie niewiele czasu na dostosowanie systemów informatycznych i księgowych.

16.04.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

SN "zabiera" się za franki, Prokurator Generalny wnioskuje o wyłączenie "nowych" sędziów

25 kwietnia, w samo południe, Izba Cywilna SN, a raczej jej "nowy" skład, ma pochylić się nad pytaniami dotyczącymi kredytów frankowych. Prawnicy bankowi liczą, że w uchwale zakwestionuje praktykę uznawania umów frankowych za nieważne. Pełnomocnicy frankowiczów tego właśnie się obawiają. Mają jednak nadzieję na respektowanie wyroków TSUE. A Prokurator Generalny wystąpił właśnie z wnioskiem o wyłączenie ze sprawy tzw. neo-sędziów.

W środę na posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk przedstawił informację o planowanej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak wskazał wiceminister, projektem w przyszłym tygodniu ma zająć się Rada Ministrów podczas posiedzenia.
Workation, czyli połączenie pracy z wypoczynkiem, jest znane niemal każdemu pracownikowi. Kto nie marzy, żeby przedłużyć sobie wakacje pod palmami i popracować kilka dni z hotelowego pokoju. Takie połączenie brzmi doskonale, ale workation trzeba wprowadzić w firmie z głową. Inaczej może generować liczne problemy – piszą Agata Jost i Aneta Surmiak-Maik z Deloitte.
Ministerstwo Cyfryzacji kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - ustawa nałoży obowiązki na firmy i inne podmioty kluczowe i ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w tym zapewnienia kluczowych usług i zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Wdrożenie przepisów wiązać się będzie m.in. z koniecznością wymiany sprzętu i analizy ryzyka, a za naruszenie ustawy grozić będą wysokie kary.
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.
Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.
Jeśli głosowanie na wolne stanowiska sędziego w sądach wyższej instancji odbywa się za pomocą terminala, to trudno ustalić, czy sędzia uczestniczący w kolegium sądu wyłączył się od głosowania nad opiniowaniem własnej kandydatury. Nie można więc z całą pewnością stwierdzić, jaki był wpływ sędziego na ostateczny wynik tego głosowania – potwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.
Polecamy książki

Apolityczność TK: W nowym ślubowaniu nie ma odwołania do Boga

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym są podyktowane poważnym kryzysem systemowym. Celem ustawy ma być odpolitycznienie Trybunału, który przestał pełnić swoją konstytucyjną rolę. Ma się to przejawiać m.in. w przyjęciu treści ślubowania, ograniczeniu roli prezydenta, a także w wyborze kandydatów przez szersze gremia i czteroletniej przerwie w zajmowaniu przez kandydata stanowisk politycznych. Szanse na wejście w życie ustawy są jednak niewielkie.

Sędzia Miczek: Czy SN powinien wyręczać ustawodawcę, czyli po co nam uchwała frankowa?

Wymiar sprawiedliwości
Niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego, zapadające w sprawach frankowych, zaskakują wszystkich uczestników sporu, bo w swej odmiennej treści, nie znajdują oparcia w żadnej z wcześniej wyrażonych linii orzeczniczych. Sytuacja taka nie buduje powagi SN, jako najwyższego organu stającego na straży jednolitości orzecznictwa i prawidłowości stosowania prawa - pisze sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

KRS kwestionuje uprawnienia ministra do powołania rzeczników dyscyplinarnych ad hoc

Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa skierowała właśnie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących sędziowskich dyscyplinarek. Chodzi konkretnie o uprawnienia ministra sprawiedliwości do powoływania rzeczników dyscyplinarnych ad hoc, rozpatrywania skargi dotyczącej działalności rzecznika, ale też składania sprzeciwu i żądania przesłania materiałów zebranych przez rzecznika w toku czynności wyjaśniających.

Częściej telefon do rodziny i pełnomocnika - NRA chce zmian dla osadzonych

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka kieruje kolejną petycję z propozycją zmian. Tym razem chodzi m.in. o kodeks karny wykonawczy. NRA chce uchylenia przepisu, zgodnie z którym skarga lub prośba osadzonego, jeśli jest oczywiście bezzasadna, może nie zostać rozpoznana, ale też umożliwienia osadzonym kontaktu, minimum raz dziennie, z obrońcą oraz cztery razy tygodniowo z najbliższymi. W jej ocenie skazani na dożywocie powinni mieć również możliwość szybszej zmiany typu jednostki penitencjarnej.

SN: Nabycie spadku stwierdza jeden sędzia

Prawo cywilne Prawnicy
Apelację w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, wniesioną po 27 września 2023 roku, sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego – podjął uchwałę Sąd Najwyższy. Regulacja z art. 367(1) k.p.c. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Na tym etapie postępowania sąd ustala, jak jest podstawa dziedziczenia i jakie udziały uzyskują poszczególni spadkobiercy.

Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji - to może być nowy trend

Ordynacja
Obniżenie stawek amortyzacji nie jest niedozwoloną optymalizacją – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w wydanej niedawno opinii zabezpieczającej. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że spółka wystąpiła o opinię zabezpieczającą w sprawie, która była wcześniej rozstrzygana w interpretacjach indywidualnych. A to świadczy o tym, że podatnicy coraz bardziej obawiają się sporów z fiskusem.

MF: Dodatkowa ewidencja potrzebna do kasowego PIT

PIT
Projekt ustawy o kasowym PIT wprowadza obowiązek ewidencjonowania faktur dokumentujących przychody rozliczane metodą kasową. Dla celów kasowego PIT podatnicy będą mogli wykorzystywać narzędzia, z których obecnie korzystają, stosując przepisy dotyczące tzw. zatorów płatniczych. Mogą to być np. prowadzone przez podatnika ewidencje lub rejestry płatności - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Ulga dla seniora. Prosta dla pracodawcy, trudna dla podatnika

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Ulga dla seniora ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku emerytalnym. Zasady jej stosowania w trakcie roku przez pracodawcę (zleceniodawcę) są uproszczone – podmiot ten jedynie wykonuje decyzję pracownika (zleceniobiorcy) o stosowaniu zwolnienia. To na podatniku ciąży zaś obowiązek sprawdzenia, czy spełnione są warunki skorzystania z ulgi oraz prawidłowe zastosowanie przepisów w zeznaniu rocznym – pisze Jarosław Sekita, doradca podatkowy.

Do zwolnienia z PIT nie wystarczy nazwa "odszkodowanie"

PIT Doradca podatkowy
Pracownik zapłaci PIT od wynagrodzenia za odszkodowanie, które otrzymał od byłego pracodawcy na podstawie ugody. Nazwanie świadczenia "odszkodowaniem" nie oznacza, że obiektywnie posiada ono taki charakter i podlega zwolnieniu z opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy, podobnie jak skarbówka, kwestionują praktykę polegającą na wypłacie wynagrodzenia pod nazwą „odszkodowanie”, by skorzystać z preferencji.

MF: Nauczyciele i rodzice nie zapłacą podatku od laptopa - są przepisy

PIT
Nauczyciele i rodzice uczniów czwartych klas, którzy otrzymali w 2023 roku laptopy albo bony na zakup laptopów, nie zapłacą podatku dochodowego. We wtorek weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnienia z PIT. Resort wyjaśnia, że bez tego zwolnienia, musieliby rozliczyć podatek w deklaracji za 2023 r.

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.

MZ: Od 1 stycznia 2025 roku zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne
Przeprowadzone w MZ oraz MF analizy doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że wyeliminowanie problemów wymaga wdrożenia zmiany na poziomie ustawowym - przekazała Izabela Leszczyna, minister zdrowia, w odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie. Jednocześnie poinformowała, że prace w parlamencie zaplanowane są na drugi kwartał br., a wejście proponowanych zmian w życie - na 1 stycznia 2025 roku.

Praca zdalna za granicą - atrakcyjny benefit dla pracownika, gdy jest rozsądnie stosowany

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Workation, czyli połączenie pracy z wypoczynkiem, jest znane niemal każdemu pracownikowi. Kto nie marzy, żeby przedłużyć sobie wakacje pod palmami i popracować kilka dni z hotelowego pokoju. Takie połączenie brzmi doskonale, ale workation trzeba wprowadzić w firmie z głową. Inaczej może generować liczne problemy – piszą Agata Jost i Aneta Surmiak-Maik z Deloitte.

Jawność wynagrodzeń - ponad połowa osób przyznaje, że w ich firmach jej nie ma

Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy
Wysokość wynagrodzenia jest dla pracowników bardzo ważna. Zaskakujący może być więc fakt, że brak widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę zwykle nie zniechęca kandydata do aplikowania. Zasada, że o pieniądzach się nie rozmawia, znajduje jednak odbicie nie tylko w procesie rekrutacji, ale także przez cały okres zatrudnienia. Z raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracowników przyznaje, że w ich miejscu pracy nie ma jawności wynagrodzeń. To już wkrótce ma się zmienić.

Praca w biurze - tak, ale w zamian za podwyżkę o minimum 20 proc.

Prawo pracy Rynek pracy
Pracownicy biurowi oczekują od pracodawców większej elastyczności względem lokalizacji miejsca pracy - ponad połowa chciałaby pracować hybrydowo. Niemal co piąta osoba rozważyłaby zmianę pracy, gdyby w jej firmie zdecydowano się na w pełni stacjonarny model zatrudnienia. 30 proc. ankietowanych byłoby też gotowych zrezygnować z niektórych benefitów, a 21,5 proc. z części wynagrodzenia dla zachowania obecnego trybu pracy - wynika z badań ASM Research i portali pracy rocketjobs.pl oraz justjoin.it.

Działalność firm odpowiedzialna pod groźbą wysokich kar - PE przyjął przepisy

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
W środę Parlament Europejski przyjął unijną dyrektywę, która wprowadza nowe zasady należytej staranności dla firm. Chodzi przede wszystkim o to, by biznes redukował negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przepisy zostaną następnie implementowane w państwach członkowskich, ale prawnicy zaznaczają, że firmy mogą mieć powody do obaw - zwłaszcza w kontekście sankcji i konieczności znacznie dokładniejszego sprawdzania swoich kontrahentów.

Rewolucja w systemie cyberbezpieczeństwa - wkrótce drakońskie kary za luki w zabezpieczeniach

Prawo gospodarcze
Ministerstwo Cyfryzacji kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - ustawa nałoży obowiązki na firmy i inne podmioty kluczowe i ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w tym zapewnienia kluczowych usług i zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Wdrożenie przepisów wiązać się będzie m.in. z koniecznością wymiany sprzętu i analizy ryzyka, a za naruszenie ustawy grozić będą wysokie kary.

Stare czy nowe wskaźniki - bałagan w wydawaniu warunków zabudowy

Budownictwo Ład Przestrzenny
Reforma planistyczna ostro namieszała w warunkach zabudowy. Ich uzyskanie po wejściu zmian w życie nie jest takie proste. Winne są kiepskiej jakości przepisy. Chaos pogłębia brak nowego rozporządzenia dotyczącego warunków zabudowy oraz sprzeczne interpretacje, w tym także te ministerstwa rozwoju. Brak jednoznacznych regulacji powoduje, że ważność warunków zabudowy może być podważana.

Zgubione przesyłki. Prezes UODO interweniuje u prezesa Poczty Polskiej

RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest zaniepokojony skalą naruszeń ochrony danych osobowych związanych z gubieniem przesyłek nadanych przez administratorów danych. Często w kopertach są ważne dokumenty z szerokim zakresem danych osobowych czy nawet wyniki badań lekarskich. Dlatego prezes UODO zwrócił się do prezesa Poczty Polskiej z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ograniczenia tego typu zdarzeń i wzmocnienie współpracy z nadawcami takiej korespondencji.

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mniej ryzykowne

Ubezpieczenia
Ministerstwo Finansów chce poprawić ochronę posiadaczy polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przed spekulacyjnymi strategiami inwestycyjnymi. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma ono wejść w życie 30 maja 2024 roku.

Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.

Trzech ministrów zrezygnuje z funkcji, wiceministrowie mają wziąć urlopy

Administracja publiczna Wybory
Szefowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przestaną pełnić swoje funkcje. Dymisję złożył już Bartosz Sienkiewicz. Wiceministrowie mają wziąć na czas kampanii wyborczej urlopy.

W tym roku więcej wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce

Administracja publiczna Ukraina
Do końca marca 2024 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło blisko 3 tys. cudzoziemców. Najczęściej wnioskodawcami są obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje wobec 2 tys. osób. Najwięcej decyzji negatywnych wydano w stosunku do obywateli Rosji.

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Samorząd terytorialny Środowisko
Obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które obowiązują od 22 kwietnia 2024 r.

Rząd w przyszłym tygodniu ma zająć się projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Pomoc społeczna Ukraina
W środę na posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk przedstawił informację o planowanej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak wskazał wiceminister, projektem w przyszłym tygodniu ma zająć się Rada Ministrów podczas posiedzenia.

System orzekania o niepełnosprawności ma się opierać o ocenę funkcjonalną

Niepełnosprawność
Od przyszłego roku resort rodziny planuje rozpocząć prace nad reformą systemu orzekania o niepełnosprawności w ramach projektu z funduszy europejskich. System ma być oparty o ocenę funkcjonalną, której elementy zostały już wprowadzone w tym roku, ale tylko dla osób starających się o świadczenie wspierające. Starym problemem jest brak lekarzy orzeczników, co wiąże się m.in. z budżetem przeznaczonym przez państwo na ten cel, ale też powielanie tych samych dokumentów medycznych potrzebnych do wydania orzeczenia.

Resort zdrowia bada koszty szerszej refundacji przeciwbólowych opioidów

Pacjent Farmacja
Zapewnienie każdemu pacjentowi dostępu do odpowiedniej zindywidualizowanej terapii przeciwbólowej - to jeden z postulatów ekspertów. Zwracają uwagę, że przeciwbólowe leki opioidowe mają niejednolitą refundację lub są nierefundowane. Ministerstwo Zdrowia przygotowało wniosek do AOTMiT dotyczący ujednolicenia i poszerzenia wskazań refundacyjnych. Zmiany mogłyby się pojawić jesienią 2024 r.

Nie każdy lekarz wystawi zaświadczenie do sądu o problemach zdrowotnych

Zawody medyczne
Jedną z najczęstszych przyczyn niestawienia się w sądzie np. w charakterze świadka jest choroba. Musi być ona potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Jednak sąd nie uzna zaświadczenia wystawionego przez jakiekolwiek lekarza. Musi to być dokument wystawiony przez lekarza sądowego, który wpisany jest na listę sądu okręgowego. Nie każdy lekarz jest bowiem lekarzem sądowym.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że aptekę może przejąć tylko aptekarz

Farmacja
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. uznał, że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, powinien być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie tylko w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą, posiadającym prawo do wykonywania zawodu.

Waloryzacja opłat za pobyt w sanatorium? Wiążącej decyzji nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna
Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci, powinna wzrosnąć. Tak wynika z przepisów. Podwyżki zależą bowiem od inflacji, a ta przekroczyła próg 5 proc. Branża oczekuje odmrożenia cen, tym bardziej, że byłby to już drugi rok z rzędu, gdy Ministerstwo Zdrowia zatrzymuje waloryzację. Resort zdrowia odpowiada Prawo.pl, że wiążących decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez kuracjuszy za pobyt w sanatorium jeszcze nie ma.

Smartfony już znikają z niektórych szkół, eksperci sugerują ogólnokrajowy zakaz

Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą
Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.

Zmiany w podstawie programowej do konsultacji społecznych

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenie dotyczące zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o jej "okrojenie" i usunięcie niektórych kontrowersyjnych treści. Zmiany mają obowiązywać od września, a na 2026 r. MEN zapowiada prawdziwą reformę i kompleksowe zmiany dotyczące treści nauczanych w szkole i wymaganych na egzaminach zewnętrznych.

RPD i UNICEF zacieśniają współpracę

Rzeczniczka praw dziecka, Monika Horna-Cieślak i koordynatorka krajowa biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Nona Zicherman podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wzmacniania krajowego systemu ochrony dzieci w Polsce, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nadzwyczajnej liczby dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

ZNP: Nauczyciel nie jest od wszystkiego

Kadry w oświacie
Na nauczycieli nakłada się zbyt dużo zadań - nie mają oni przez to czasu na pracę z uczniami i odbija się to na zdrowiu pedagogów. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 roku z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli. W ubiegłym roku już 14 407 osób - podał Związek Nauczycielstwa Polskiego.

MF zachęca do udziału w programie "Finansoaktywni"

Szkoła i uczeń Finanse Zarządzanie oświatą
Liczba zgłoszeń do IX edycji „Finansoaktywnych” szybko rośnie. W tegorocznej misji bierze udział prawie 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 1800 klas z całej Polski. Prawie połowa zgłoszeń wpłynęła od nauczycieli matematyki, a blisko 25 proc. lekcji o podatkach zostanie przeprowadzonych podczas godzin wychowawczych.

Egzaminy zawodowe 2024: W środę prawo cywilne

Prawnicy Strefa aplikanta
W środę na egzaminach zawodowych kandydaci rozwiążą egzamin z prawa cywilnego. Członkowie komisji egzaminacyjnych z optymizmem patrzą na szanse zdających, choć wskazują, że potrzebna im będzie duża odporność na stres. Do egzaminów nie trzeba podchodzić z pustymi rękami - można przynieść komentarze i zbiory orzecznictwa. Nie można natomiast korzystać z wzorów i notatek - ściąganie może przekreślić nie tylko egzamin, ale i całą przyszłą karierę.

Wakacyjne praktyki w biurze RPO - nabór zgłoszeń

Rzecznik praw obywatelskich organizuje bezpłatne praktyki dla studentów prawa IV-V roku. Praktyki odbędą się w biurze RPO w Warszawie oraz w biurach pełnomocników terenowych RPO w Gdańsku i Wrocławiu. Wakacyjne praktyki to doskonała okazja dla studentów interesujących się prawami człowieka na zdobycie doświadczenia w pracy na rzecz ich ochrony.

NSA: Rezultat nie liczy się przy umowie o wygłoszenie wykładu

Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Prezes NFZ prawidłowo zakwalifikował prowadzenie wykładu do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Przeprowadzenie wykładu z zakresu pielęgniarstwa ginekologicznego nie nosi cech dzieła. Samo zawarcie w umowie postanowień dotyczących prawa autorskiego czy nazwanie umowy umową o dzieło nie wystarcza do podważenia kwalifikacji tej umowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 w ramach dziedzin: szkolnictwo wyższe oraz dostępność. Centrum zaprasza wszystkie osoby posiadające kwalifikacje oraz chcące brać udział przy wyborze przyszłościowych projektów uczelni i szkół wyższych. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Uczelnie publiczne z największą liczbą publikacji

Zarządzanie oświatą
W latach 2017–2021 udział artykułów zgłaszanych przez uczelnie publiczne wynosił około 86 proc. Instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN) zgłaszały średnio 8 proc. artykułów, natomiast uczelnie niepubliczne średnio 3 proc. Pozostałe typy instytucji naukowych: uczelnie kościelne oraz instytuty badawcze zgłaszały od 1 do 2 proc. artykułów - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Zmiany klimatu zaskarżalne do ETPCz, ale nie zawsze i nie przez każdego

Środowisko Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w trzech rozstrzygnięciach z 9 kwietnia uznał, iż prawo do ochrony przed negatywnymi zmianami klimatu wchodzi w zakres ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji, ale tylko osoby, które wykażą bezpośredni wpływ takich zmian na swoje życie i dobrostan, mogą wnieść skargę o naruszenie tego prawa do Trybunału.

Naprawiać, nie wyrzucać: Parlament Europejski zatwierdził zmiany w prawie

Rynek i konsument
Parlament Europejski zatwierdził zmainy, które mają zapewnić konsumentom prawo do naprawy produktów i ograniczyć wpływ masowej konsumpcji na środowisko. Jednym z istotnych elementów nowych regulacji ma być tzw. prawo do naprawy, które da konsumentom szersze gwarancje dotyczące naprawiania produktów. Dyrektywa będzie wymagała wdrożenia w państwach członkowskich - nastąpi to w ciągu dwóch lat po oficjalnej publikacji dokumentu.

Chorwacja: Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent Milanović nie może zostać premierem

Prawnicy Wybory
Chorwacki Trybunał Konstytucyjny zakazał prezydentowi Zoranowi Milanoviciowi objęcia funkcji premiera, jeśli Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP) uda się zebrać większość, niezbędną do utworzenia nowego rządu. Wybory parlamentarne w Chorwacji odbyły się w środę. Prezydent, wbrew decyzji TK, przewodził kampanii SDP.

Cenzura internetu coraz bliżej? Przepisy mało precyzyjne, a ochrona pozorna

Prawo karne Rynek Prawo unijne
Według Komisji Europejskiej Polska nie wykonuje przepisów dotyczących usuwania z internetu treści o charakterze terrorystycznym. Teraz to się zmieni – blokowanie będzie łatwiejsze. Rodzi się jednak pytanie, na ile nowe przepisy będą chronić firmy i użytkowników przed nieuzasadnionym działaniem służb. Zdaniem prawników prawo do zaskarżania decyzji o usunięciu treści do sądu administracyjnego w praktyce nie zadziała właściwie.

Wniosek o 800 plus warto złożyć w kwietniu

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Każdy rodzic musi więc złożyć nowy wniosek o to świadczenie. Nabór ruszył w lutym i trwa. Żeby zachować ciągłość otrzymywanego świadczenia, wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia.