Marcin Wiącek
Marcin Wiącek
Do czasu wykonania wyroku TSUE, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, Izba Dyscyplinarna SN powinna zawiesić swoją działalność
Ryszard Piotrowski
Ryszard Piotrowski
To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości zależeć będzie od tego, czy TSUE i Komisja Europejska twardo zareagują
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Pytamy, jak Polska wykonuje orzeczenia TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej. Komisja nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. Rusza akcja Weź paragon
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny
Sprawdzimy, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski
Będzie zakaz zbliżania się do samej ofiary przemocy, a nie tylko do miejsca jej zamieszkania, zakaz wstępu do określonych miejsc oraz zakaz komunikacji z ofiarą
Marcin Wiącek
Marcin Wiącek

Do czasu wykonania wyroku TSUE, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, Izba Dyscyplinarna SN powinna zawiesić swoją działalność - powiedział w środę prof. Marcin Wiącek. Moim zdaniem, i to deklarowałem też podczas posiedzenia Senatu, należy podjąć pilne kroki w celu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca - dodał.

21.07.2021
Zobacz więcej
Ryszard Piotrowski
Ryszard Piotrowski

To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów i postanowienie nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej zależeć będzie do tego, czy TSUE i Komisja Europejska twardo zareagują w tej sprawie - mówi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

20.07.2021
Zobacz więcej
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Dziś wysłaliśmy do Polski pismo z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonuje decyzję o środkach tymczasowych i niedawne orzeczenie TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej. Komisja nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z Traktatów - napisała Ursula von der Leyen we wtorek na Twitterze.

20.07.2021
Zobacz więcej
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński

Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla nas wszystkich. W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

20.07.2021
Zobacz więcej
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji - zapowiedział prezes Tomasz Chróstny

20.07.2021
Zobacz więcej
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski

Zakaz zbliżania się do samej ofiary przemocy, a nie tylko do miejsca jej zamieszkania, zakaz wstępu do określonych miejsc oraz zakaz komunikacji z ofiarą - takie m.in. nowe przepisy antyprzemocowych - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

20.07.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Polski Ład zalegalizuje prowokacje skarbówki i da jej nową broń

Jeśli projektowane w ramach Polskiego Ładu przepisy wejdą w życie, skarbówka zyska nowe narzędzia do walki z szarą strefą i wyłudzeniami podatku. Będą nabycia sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości. Na celowniku KAS znajdą się zatem wszyscy - nie tylko ci, którzy w przeszłości naruszali swoje obowiązki podatkowe, czy u których stwierdzono zwiększone ryzyko naruszenia prawa.

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.
Sąd Najwyższy wypowiedział się już prawie co do wszystkich pytań postawionych mu do rozstrzygnięcia przez I Prezes - twierdzi adwokat Anna Diaby-Lipka. I dodaje, że uchwała pełnego składu może mieć znaczenie dla praktyki, jednak w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i TSUE zmiana poglądu na już rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy kwestie jest mało prawdopodobna.
Coraz częściej sądy powszechne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy odstępują od elektronicznych doręczeń. Wszystko dlatego, że system ma wiele błędów i jest uciążliwy dla pełnomocników, którzy zasypują sądy pytaniami. Zdaniem ekspertów, najpóźniej w ciągu kilku tygodni przepisy będą musiały zostać zmienione.
Wydawało się, że problemy z polisolokatami należą do przeszłości, niestety - temat wraca jak bumerang. W niektórych umowach dotyczących produktów opartych na funduszach inwestycyjnych zamkniętych zredukowane są wykupy, co uniemożliwia klientom odzyskanie nawet części wpłaconego na umowę kapitału.
Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ustawowe złożenie z urzędu wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, w imię reformy wymiaru sprawiedliwości, sprowadzało się do naruszenia prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do poszanowania życia prywatnego usuniętych sędziów.
Polecamy książki

NSA: Wynagrodzenie członków NRA jest jawne

Prawnicy
Pełnienie funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest objęte sferą prywatną, lecz pozostaje w związku z realizacją ustawowych kompetencji samorządu zawodowego. Jest informacja publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i stwierdził bezczynność tego organu.

Uprawnienia pokrzywdzonego przez nieletniego sprawcę - wciąż za małe

Resort sprawiedliwości chce zadbać o prawa pokrzywdzonych w sprawach, w których sprawcą są nieletni. Choć zmiany zmierzają w dobrą stronę, nie zlikwidują wszystkich problemów w tym zakresie. Pokrzywdzony wciąż nie będzie mógł być stroną, a co za tym idzie, nie będzie mógł w pełni zadbać o swoje interesy.

Sąd: Stanowisko kuratora kluczowe w procesie sądowym

Wymiar sprawiedliwości
Częściowo ubezwłasnowolniony domagał się zasądzenia na jego rzecz 30.000 zł, powołując się na to, że strona pozwana prześladuje go. Kurator powoda został wezwany do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w zakreślonym terminie pod rygorem odrzucenia pozwu. W terminie takie oświadczenie nie zostało złożone, więc postępowanie nie może być prowadzone - orzekł Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

Polski Ład zalegalizuje prowokacje skarbówki i da jej nową broń

Ordynacja VAT Polski Ład
Jeśli projektowane w ramach Polskiego Ładu przepisy wejdą w życie, skarbówka zyska nowe narzędzia do walki z szarą strefą i wyłudzeniami podatku. Będą nabycia sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości. Na celowniku KAS znajdą się zatem wszyscy - nie tylko ci, którzy w przeszłości naruszali swoje obowiązki podatkowe, czy u których stwierdzono zwiększone ryzyko naruszenia prawa.

Elektroniczny czynny żal zablokowany na osiem lat

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Źle znowelizowane prawo, bez synchronizacji terminów wejścia w życie przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego spowodowało, że od października – aż przez osiem lat – nie będzie można składać do skarbówki czynnego żalu w formie elektronicznej. Podatnicy znów będą musieli przesyłać... papierowe listy.

Polski Ład: Będzie specjalna ulga, ale tylko dla pracowników

PIT Rachunkowość Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Z odliczenia nie skorzystają jednak osoby na umowach zlecenia i o dzieło. Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie. Do przychodów nie będą wliczane kwoty objęte autorskimi kosztami uzyskania przychodów.

W sądach pracy papier wciąż górą

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Coraz częściej sądy powszechne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy odstępują od elektronicznych doręczeń. Wszystko dlatego, że system ma wiele błędów i jest uciążliwy dla pełnomocników, którzy zasypują sądy pytaniami. Zdaniem ekspertów, najpóźniej w ciągu kilku tygodni przepisy będą musiały zostać zmienione.

Będzie dodatkowe wsparcie dla firm z branż mocno dotkniętych skutkami COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Jedno, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - taką pomoc mają otrzymać firmy szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

WSA: O świadczeniu pielęgnacyjnym nie orzeka się, jeśli umrze osoba wymagająca opieki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego jest związane z tym, że istnieją dwa podmioty: opiekun oraz osoba, która potrzebuje opieki. Skoro sąd ustalił, że osoba wymagająca wsparcia zmarła, to postępowanie sądowoadministracyjne podlegało umorzeniu bez badania zasadności skargi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nadal bywają ryzykowne

Rynek i konsument Finanse
Wydawało się, że problemy z polisolokatami należą do przeszłości, niestety - temat wraca jak bumerang. W niektórych umowach dotyczących produktów opartych na funduszach inwestycyjnych zamkniętych zredukowane są wykupy, co uniemożliwia klientom odzyskanie nawet części wpłaconego na umowę kapitału.

Ceny mieszkań mogą pójść w górę, bo zwiększono moc przyłączeniową dla miejsc postojowych

Rynek Budownictwo
Minister Klimatu i Środowiska zmienił minimalną moc przyłączeniową dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych, co może wpłynąć na wzrost cen mieszkań. Deweloperzy walczą o zmianę przepisów.

UOKiK: Operatorzy komórkowi nie mogą narzucać płatnych usług dodatkowych

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Operator telefonii komórkowej, przedłużając lub zawierając umowę z klientem, musi zapytać, czy zgadza się na włączenie płatnych usług dodatkowych. Nie zawsze tak jest. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Orange Polska i P4 zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

WSA: Przy niepodpisanym wniosku trzeba wezwać do uzupełnienia braków, a nie rozpoznawać

Administracja publiczna
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać własnoręczny podpis osoby, która go wnosi. Nie wystarczy jedynie komputerowo naniesione imię...

MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach centrów integracji społecznej, włącznie z okresem próbnym, oraz podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS - z obecnych 50 proc. do 100 proc. świadczenia integracyjnego - to niektóre z propozycji MRiPS, mających poprawić sytuację uczestników CIS. W planach są też ułatwienia w funkcjonowaniu centrów.

Stare decyzje administracyjne nie do podważenia - ustawa wróci do Sejmu

Administracja publiczna
Senat wniósł poprawki do ustawy, która ma ograniczyć czas na kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych na przykład z reprywatyzacją. Chce wydłużyć vacatio legis i umożliwić dokończenie postępowań wszczętych po 30 latach od decyzji administracyjnej.

Lekarze potrzebują asystentów, najpilniej - chirurdzy

Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.

Przedsiębiorcy są za przywilejami dla zaszczepionych, rząd wciąż myśli

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Jesienią można spodziewać się czwartej fali pandemii COVID-19. Kolejne ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich mogą być nie do uniknięcia. Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów, które pozwolą ochronić przed lockdownem - poprzez uprzywilejowanie zaszczepionych. Rząd analizuje wszystkie scenariusze, ale nie podejmuje jeszcze decyzji.

Zakrzewski: Przepisy dotyczące teleporad są wewnętrznie sprzeczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał, że pacjent ma możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu teleporady w terapii medycznej. Odmowa tej formy kontaktu przez podmiot leczniczy narusza prawa pacjenta. Jednocześnie Fundusz wprowadził mechanizm karania finansowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej za ich realizację – zauważa Krzysztof Marcin Zakrzewski, prawnik, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

Rekrutacja do szkół średnich - najpierw odwołanie, potem skarga do sądu

Zarządzanie oświatą
W tym roku wielu absolwentów podstawówek nie dostało się do swojej wymarzonej szkoły - w Krakowie aż 1,6 tys. nie zostało przypisanych do żadnej placówki. W Warszawie jest to 2600 uczniów. Powodem takiego stanu rzeczy może być pandemia, brak informacji lub mniejsze zainteresowanie technikami i szkołami branżowymi.

Związek Miast Polskich zachęca do podejmowania uchwał krytykujących zmiany w oświacie

Zarządzanie oświatą
Związek Miast Polskich zachęca miasta do podejmowania uchwał sprzeciwiających się zmianom w oświacie. Podjęli je już radni Sopotu i Warszawy. Krytykują zmiany w prawie oświatowym znacząco zwiększające rolę kuratora i chcą, by rząd wycofał się z nich.

Sprzątanie boiska za szkolny wybryk - MS wraca do pomysłu

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by drobne uczniowskie wybryki nie trafiały do sądów rodzinnych. Wraca więc do pomysłu aby w takich sytuacjach mogli działać dyrektorzy szkół - m.in. poprzez nakazywanie prac porządkowych na terenie placówki. Sceptycznie podchodzą do tego zarówno dyrektorzy - podkreślając, że barierą nie do przejścia mogą okazać się rodzice - ale też sędziowie rodzinni,

Sejmowe komisje za pakietem wolności akademickiej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która - według resortu nauki - ma wprowadzać zmiany gwarantujące nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych, został poparty przez sejmową Komisję Edukacji i Nauki.

We wrześniu kolejne zmiany na liście czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe
Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.

Sejm uchwalił ustawę o akademiach nauk stosowanych i kształceniu nauczycieli

Szkolnictwo wyższe
Sejm uchwalił nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Zakłada ona nadanie części uczelni zawodowych miana "akademii nauk stosowanych". Uczelnie, które spełniać będą określone kryteria, łatwiej będą mogły też prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nie warto czekać na frankową uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej SN

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Sąd Najwyższy wypowiedział się już prawie co do wszystkich pytań postawionych mu do rozstrzygnięcia przez I Prezes - twierdzi adwokat Anna Diaby-Lipka. I dodaje, że uchwała pełnego składu może mieć znaczenie dla praktyki, jednak w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i TSUE zmiana poglądu na już rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy kwestie jest mało prawdopodobna.

Sąd: Ubezpieczyciel nie odpowiada, jeśli konieczność uśpienia konia wynikała z nieszczęśliwego wypadku

Koń ważący ponad 500 kilogramów był trzymany przez pracownika powodów, gdy nagle zerwał się. Zwierzę wskoczyło na padok innego konia i wyrządziło mu szkodę. Poszkodowane zwierzę zostało uśpione. Powodowie nie mogą domagać się zapłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, skoro ani oni, ani osoba trzecia nie ponoszą winy za zaistniałe zdarzenie – orzekł Sąd Rejonowy w Zgierzu.

Komisja: Trzeba surowiej karać pedofilów i nie umarzać postępowań

Prawo karne
Z raportu Państwowej Komisji d.s. Pedofilii wynika, że co trzeci sprawca przestępstw seksualnych wobec dzieci należy do rodziny. Komisja postuluje m.in. surowsze traktowanie pedofilów i wprowadzenie nowych typów przestępstw - m.in. wykorzystania dziecka wyłącznie za pośrednictwem internetu. Wskazuje, że w takich sprawach powinien istnieć zakaz warunkowego umorzenia postępowania i zawieszenia kary oraz zniesienie zatarcia skazania i przedawnienia.