Marek Balicki
Marek Balicki
Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a prace nad nią zostały niestety wstrzymane
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT wprowadza grupy VAT, czyli podatników grupowych. Może to stanowić zachętę do „optymalizacji podatkowej”.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego, a polski trybunał nie jest niezależny.
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska
Przygotowujemy się do wypłaty „14” emerytury, która trafi klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych, a pierwsze przelewy trafią na konta w październiku
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej będzie połączona z dalszą reformą sądownictwa, zmniejszy się wielkość i rola Sądu Najwyższego, ale nie będzie weryfikacji sędziów
Marek Balicki
Marek Balicki

Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.

20.10.2021
Zobacz więcej
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski

Niedawno Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, w której wprowadzono czwartą kategorię podmiotów tego podatku. Są tzw. grupy VAT, czyli podatnicy grupowi. Niestety, czytając te przepisy jedni będą zacierać ręce, drudzy będą przecierać oczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że mogą one stanowić zachętę do „optymalizacji podatkowej”, a nawet do oszustw.

19.10.2021
Zobacz więcej
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny.

19.10.2021
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do przywódców państw UE w reakcji na niepoje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

18.10.2021
Zobacz więcej
Gertruda Uścińska
Gertruda Uścińska

Przygotowujemy się do wypłaty „14” emerytury, która trafi do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października –  mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

18.10.2021
Zobacz więcej
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej będzie połączona z dalszą reformą sądownictwa - zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie sądy mają mieć status okręgowych, rejonowe będą ich filiami. Zmniejszy się wielkość i rola Sądu Najwyższego, a kasacje będą rozpatrywane przez nowe sądy regionalne. Ma nie być weryfikacji sędziów.

18.10.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

Jednolity status ma rozwiązać "problem" z sędziami, ale są wątpliwości konstytucyjne

Ujednolicenie statusu sędziego ma być sposobem na trawiącą sądy delegacjozę i problemy kadrowe. Prawnicy uważają jednak, że posłuży do "wyczyszczenia" środowiska z "niepokornych" i rozwiązania nabrzmiałego problemu "nowych". Naruszona może też zostać Konstytucja, bo - jak wskazują - zmiana ustroju sądów do przesuwania sędziów nie wystarczy, muszą być zachowane inne konstytucyjne standardy, choćby w zakresie ich niezawisłości i respektowania praw obywateli.

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej uznał, że nie mogą stanowić podstawy do odsunięcia sędziego od orzekania niepotwierdzone dowodowo doniesienia medialne, wywołane lub potwierdzone informacją udzieloną przez organy prokuratury. Ani też doniesienia służb wykonujących czynności na polecenie prokuratury w sprawie nieujawnionego majątku.
Nie ma większych grzechów w prawie karnym niż niesprawiedliwa kara i nierzetelne postępowanie - twierdzi prof. Paweł Wiliński. I ocenia, że w związku z trwającym od dłuższego czasu okresem burzliwych zmian w prawie karnym i w procedurze karnej, często przypadkowych i nielogicznych, zwiększyło się ryzyko, że mogą zapadać wyroki niesprawiedliwe po nierzetelnych postępowaniach.
Polski Ład przewiduje przywilej dla informatyków i programistów. Specjalnie dla nich ma być stworzona nowa, niższa stawka ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z preferencji nie można skorzystać, jeśli współpracuje się z tym samym podmiotem, który był pracodawcą. By skorzystać z nowych przepisów, trzeba więc będzie poszukać innego szefa lub wystawiać faktury na którąś ze spółek powiązanych.
Planowane przeniesienie do ZUS obsługi programu 500 plus ma prowadzić do optymalizacji organizacyjnej i oszczędności. Nie jest jednak pewne czy tak będzie, bo już wiadomo, że koszty działalności bieżącej Zakładu w przyszłym roku przekroczą 6,1 mld zł i będą o 1 mld zł wyższe niż w 2021 r. Z tego prawie 0,8 mld zł ma pójść na informatyzację ZUS, w tym sprzęt potrzebny do obsługi nowego zadania.
Zamiast zapowiadanego przez resort infrastruktury uszczelnienia przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, szykuje się dalsze rozszczelnienie. Zdaniem samorządowców z podatku zwolniona zostanie nie tylko nieczynna infrastruktura kolejowa, ale też ta usługowa, w tym terminale towarowe, często należące do zagranicznych firm.
Lekarka stanęła przed sądem obwiniona o błędną diagnozę. Nie dostrzegła w badaniu EKG choroby niedokrwiennej serca. Pacjent zmarł. Zaś sąd lekarski drugiej instancji ją uniewinnił, bo błędnie odczytał opinię biegłego sporządzoną na użytek postępowania karnego. Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania, nie sugerując jednak, że ta lekarka jest winna śmierci pacjenta.
Polecamy książki

Izba Dyscyplinarna: Doniesienia medialne nie mogą być podstawą zawieszenia sędziego

Prawo karne Prawnicy
Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej uznał, że nie mogą stanowić podstawy do odsunięcia sędziego od orzekania niepotwierdzone dowodowo doniesienia medialne, wywołane lub potwierdzone informacją udzieloną przez organy prokuratury. Ani też doniesienia służb wykonujących czynności na polecenie prokuratury w sprawie nieujawnionego majątku.

Adwokatura: Weryfikacja składu sędziowskiego - tak, jeśli interes klienta pozwoli

Wymiar sprawiedliwości
Wśród adwokatów, ale też radców prawnych, trwa dyskusja czy kwestionować składy sędziowskie z "nowymi" sędziami, czy nie. Takie działanie ma jednak zależeć od tego, czy będzie zgodne z interesem ich klientów. Komisja Praw Człowieka przy NRA wydała właśnie stanowisko w tej sprawie i wskazuje na możliwość podnoszenia "niewłaściwego składu" przy środku odwoławczym.

TK powie, czy trybunał w Strasburgu może oceniać status jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny na 24 listopada br. wyznaczył termin rozpoznania wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który chce stwierdzenia niezgodności z polską konstytucją przepisu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w zakresie, w jakim pozwala on Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka na dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK.

Informatycy, by skorzystać z Polskiego Ładu, będą musieli zmienić pracę

PIT Rachunkowość Polski Ład
Polski Ład przewiduje przywilej dla informatyków i programistów. Specjalnie dla nich ma być stworzona nowa, niższa stawka ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z preferencji nie można skorzystać, jeśli współpracuje się z tym samym podmiotem, który był pracodawcą. By skorzystać z nowych przepisów, trzeba więc będzie poszukać innego szefa lub wystawiać faktury na którąś ze spółek powiązanych.

Rząd ograniczy odpisy amortyzacyjne od niektórych samochodów

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się nowelizacją przepisów o elektromobilności. Jeśli zmiany wejdą w życie, od stycznia 2026 r. podatkowa amortyzacja niektórych firmowych samochodów zostanie znacząco ograniczona. Preferencje lub dotychczasowe zasady obejmą tylko pojazdy ekologiczne. Zdaniem ekspertów, nie chodzi tu jednak o ekologię, a o dodatkowe wpływy z podatków.

Komisja Europejska szykuje kolejne duże zmiany w VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Jednym z obszarów, którym planuje zająć się Komisja Europejska jest zapewnienie spójnego opodatkowania VAT platform sprzedażowych. W dużym stopniu dobry krok w tym kierunku wykonano na kanwie nowych przepisów e-commerce. Nie rozwiały one jednak wszystkich wątpliwości. Do ujednolicenia w zakresie VAT pozostaje wiele jeszcze innych sektorów.

ZUS przejmie obsługę programu 500 plus, ale oszczędności niepewne

Pomoc społeczna Domowe finanse
Planowane przeniesienie do ZUS obsługi programu 500 plus ma prowadzić do optymalizacji organizacyjnej i oszczędności. Nie jest jednak pewne czy tak będzie, bo już wiadomo, że koszty działalności bieżącej Zakładu w przyszłym roku przekroczą 6,1 mld zł i będą o 1 mld zł wyższe niż w 2021 r. Z tego prawie 0,8 mld zł ma pójść na informatyzację ZUS, w tym sprzęt potrzebny do obsługi nowego zadania.

Polski nie-ład interpretacyjny

Emerytury i renty CIT PIT Polski Ład
Sumowanie kwoty wolnej oraz starego progu pierwszego progu podatkowego, koszty prowadzenia działalności gospodarczej zamiast kosztów uzyskania przychodu czy obliczanie wysokości podatku dochodowego od przychodów. To tylko niektóre z pojawiających się problemów w interpretacji obowiązującego w Polsce prawa – piszą dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski.

Pracownik służby bhp musi mieć odpowiednie wykształcenie

BHP
Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy musi spełniać określone wymagania co do stażu pracy i wykształcenia. W przypadku specjalistów, starszych i głównych specjalistów wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studiów podyplomowych w tym zakresie. Nazwa kierunku nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny spełnienia tej przesłanki.

Polisolokaty - pierwsze ugody korzystne dla klientów

Rynek i konsument Finanse
Ubezpieczyciele, którzy sprzedawali niekorzystne polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, bronią się przed ugodami z klientami niemal tak, jak banki opierają się porozumieniom z frankowiczami. Pojawiają się jednak pierwsze jaskółki zmian. Np. ostatnio przed sądem zawarto ugodę opiewającą na 90 proc. dochodzonej przez klienta kwoty.

Górski: Nowy wskaźnik SARON namiesza, ale nie w kredytach frankowych

Kredyty frankowe Nieruchomości
„Frankowicze” posiadający kredyty i pożyczki, których oprocentowanie jest obecnie uzależnione od  stopy referencyjnej LIBOR CHF, nie mają wyboru i muszą zaakceptować fakt, że zastąpi go nowy wskaźnik SARON. Banki, które w swoim portfelu mają jednak kredyty powiązane z walutami innymi niż CHF są w trudnej sytuacji – większość takich umów może wygasnąć już za dwa miesiące.

Blok na skażonym gruncie to tykająca bomba ekologiczna, a prawo nie zawsze działa

Środowisko Budownictwo
Brakuje działek budowlanych. Dawne tereny pofabryczne w miastach są więc niczym żyła złota, domy wyrastają na nich na masową skalę. Nierzadko jednak to skażone grunty. Budować na nich powinno się dopiero po ich "uzdrowieniu", czyli remediacji. Inwestorzy tego często nie robią, a ewentualne kary za to zaniedbanie są niskie. Skutki mogą ponosić nabywcy tych mieszkań.

Terminale przy kolei mogą nie zapłacić gminom podatku

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Zamiast zapowiadanego przez resort infrastruktury uszczelnienia przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, szykuje się dalsze rozszczelnienie. Zdaniem samorządowców z podatku zwolniona zostanie nie tylko nieczynna infrastruktura kolejowa, ale też ta usługowa, w tym terminale towarowe, często należące do zagranicznych firm.

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo
W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.

Wycofane z rynku tablice rejestracyjne odbiorą ich producenci

Administracja publiczna
Od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie kolejna część pakietu deregulacyjnego, umożliwiająca odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przez ich producentów. Rozporządzenie w tej sprawie zostało skierowane do podpisu Ministra Infrastruktury oraz Ministra Cyfryzacji.

SN: Lekarka uniewinniona, bo źle odczytano opinię biegłego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Lekarka stanęła przed sądem obwiniona o błędną diagnozę. Nie dostrzegła w badaniu EKG choroby niedokrwiennej serca. Pacjent zmarł. Zaś sąd lekarski drugiej instancji ją uniewinnił, bo błędnie odczytał opinię biegłego sporządzoną na użytek postępowania karnego. Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania, nie sugerując jednak, że ta lekarka jest winna śmierci pacjenta.

W Lubelskiem już brakuje miejsc dla chorych na COVID-19

Koronawirus a prawo
W województwie lubelskim w 18 z 40 szpitali nie ma już wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. W przypadku intensywnej terapii na 22 placówki brakuje miejsc w 15 placówkach. Chorzy na COVID-19, którzy trafiają do szpitali w województwie lubelskim, to głównie osoby niezaszczepione. Lubelszczyzna przoduje pod względem odsetka osób niezaszczepionych. 

Balicki: Reforma opieki psychiatrycznej nagle wyhamowała

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.

Wyższe pensum, likwidacja dodatków - w piątek kolejne rozmowy o nowelizacji Karty Nauczyciela

W piątek, 22 października, odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela. Chodzi o nowelę, która zakłada m.in. podwyższenie pensum nauczycieli i dodatkowe godziny rejestrowane. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki dzięki zmianom pensje nauczycieli wzrosną, a pedagodzy będą mieli mniej biurokratycznych obowiązków.

Dobre procedury to mniej problemów z ochroną danych osobowych

Zarządzanie oświatą
Zdalne nauczanie przyniosło ze sobą spore problemy również w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych - w tej sytuacji najlepszym przyjacielem dyrektora okazały się dobre procedury. Pomogły one rozstrzygać wątpliwości dotyczące włączania kamer i pracy nauczycieli. O tych kwestiach dyskutowano podczas VIII Kongresu Rozwój i Edukacja.

Jeżeli nie wierzysz w swoich pracowników, nie będą się rozwijać - nadzór to też wspieranie

Zarządzanie oświatą
Nadzór pedagogiczny nie polega jedynie na kontrolowaniu, ale też na wsparciu zespołu. To, jaki nadzór pełnimy, czy jest represyjny, czy wspierający zależy od ludzi - mówiła Izabela Suckiel podczas VIII Kongresu Edukacja i Rozwój. Omawiała zadania dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru.

Ustalanie dni wolnych za zajęcia na studiach niestacjonarnych nie zawsze proste

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wymiar zajęć dydaktycznych na uczelni ustala się na okres roku akademickiego. Część nauczycieli odpracowuje pensum na studiach niestacjonarnych, ale pojawiają się wątpliwości co z odbieraniem dni wolnych za pracę w soboty, niedziele i święta. Ich określenie z góry może się okazać problematyczne. Gdy wyznaczone dni nie są do zaakceptowania dla pracownika, pracodawca powinien je z nim uzgodnić i dokonać odpowiednich zmian.

Mała nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym jeszcze jesienią

Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki zapowiada nowelizację Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Mniejsza nowela pojawi się jesienią, większa - dotycząca m.in. wyższej transparentności awansu naukowego - jest planowana wiosną 2022 roku. Według ministra dotychczasowe obowiązywanie Ustawy 2.0 już ujawniło jej pewne mankamenty.

RPO interweniuje w sprawie opóźniania nominacji profesorskich

Szkolnictwo wyższe
Według rzecznika praw obywatelskich długotrwałe rozpatrywanie wniosków w sprawach nadania tytułów dr. hab.: Michałowi Bilewiczowi i Walterowi Żelaznemu budzi wątpliwości co do transparentności tej procedury. Pierwszy czeka na to od ponad dwóch lat, a drugi - od ponad trzech lat. RPO prosi prezydenta Andrzeja Dudę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

RPO: Płot na granicy powstanie w oparciu o niekonstytucyjną ustawę

Administracja publiczna Budownictwo
Przy budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią nie będą stosowane ustawy chroniące takie wartości konstytucyjne, jak prawo do bezpiecznych warunków pracy, do ochrony życia i zdrowia, ochrony środowiska i prawo do informacji o nim - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przynaje, że można je ograniczyć w ramach stanu nadzwyczajnego, ale ustawa ma działać dłużej niż obecny stan wyjątkowy.

Dubois i Stępiński: Władza jak obraz - na pytania nie odpowiada

Prawnicy Administracja publiczna
Bardzo chcielibyśmy mieć możliwość porozmawiania z władzą i zadania jej różnych pytań - np.: czy naprawdę trzeba odpychać wyziębione dzieci i kobiety od granicy, a nie lepiej ogrzać je i dać im schronienie? Albo: czy warto było wprowadzać pseudo reformę wymiaru sprawiedliwości doprowadzając do tego, że za chwilę zostaną wstrzymane unijne programy pomocowe? Zamiast odpowiadać, władza wymachuje kodeksem karnym.

Ekogroszek będzie sprzedawany, ale pod inną nazwą

Środowisko Rynek i konsument
Po serii publikacji medialnych Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało, że węgiel o nazwie „ekogroszek” będzie dostępny na rynku, ale pod inną nazwą, gdyż obecna nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko. Taką zmianę ma wprowadzić rozporządzenie, którego projekt jest obecnie konsultowany.