Andrzej Zwara
Andrzej Zwara
Dla adwokatów zabezpieczenie danych i ochrona tajemnicy zawodowej to fundamentalna i najważniejsza sprawa.
Andrzej Duda
Andrzej Duda
Dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd przedstawiony przez ugrupowanie, które wygrało wybory.
Mikołaj Kozak
Mikołaj Kozak
W skomplikowanych, wieloosobowych i wielotomowych sprawach karnych od wpływu do sądu aktu oskarżenia do wyznaczenia terminu rozprawy mija co najmniej rok.
Michał Kwaśniewski
Michał Kwaśniewski
Wciąż natomiast odczuwalny jest brak możliwości bezpośredniej rozmowy z sędzią odpowiedzialnym za konkretne postępowanie rejestrowe.
Rafał Adamus
Rafał Adamus
Zakaz konkurencji za odszkodowaniem po ustaniu stosunku prawnego, traktowany jest niekiedy jako „złoty spadochron”. Tak nie powinno być.
Marta Kożuchowska-Warywoda
Marta Kożuchowska-Warywoda
Najpierw zmiany w KRS, później uporanie się z jej decyzjami w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym - to priorytety.
Andrzej Zwara
Andrzej Zwara

Dla adwokatów zabezpieczenie danych i ochrona tajemnicy zawodowej to fundamentalna i najważniejsza sprawa.

29.11.2023
Zobacz więcej
Andrzej Duda
Andrzej Duda

Dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd przedstawiony przez ugrupowanie, które wygrało wybory.

28.11.2023
Zobacz więcej
Mikołaj Kozak
Mikołaj Kozak

W dużych, skomplikowanych, wieloosobowych i wielotomowych sprawach karnych od wpływu do sądu aktu oskarżenia do wyznaczenia terminu rozprawy mija co najmniej rok.

28.11.2023
Zobacz więcej
Michał Kwaśniewski
Michał Kwaśniewski

Wciąż natomiast odczuwalny jest brak możliwości bezpośredniej rozmowy z sędzią odpowiedzialnym za konkretne postępowanie rejestrowe.

28.11.2023
Zobacz więcej
Rafał Adamus
Rafał Adamus

Zakaz konkurencji za odszkodowaniem po ustaniu stosunku prawnego traktowany jest niekiedy jako „złoty spadochron”. Tak nie powinno być.

24.11.2023
Marta Kożuchowska-Warywoda
Marta Kożuchowska-Warywoda

Najpierw zmiany w KRS, później uporanie się z jej decyzjami w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym - to priorytety na przywrócenie praworządności w wymiarze sprawiedliwości.

22.11.2023
Temat dnia

Waloryzacja kontraktów: w sądach długie lata, a polubownie zazwyczaj pół roku

Wysoki wzrost najniższych płac i inflacja zmuszają wykonawców do renegocjacji kontraktów, zwłaszcza długoterminowych. Firmy mogą skorzystać z regulacji umożliwiających waloryzację umów o zamówienia publiczne i polubowne załatwienie sprawy. Na tym tle dochodzi jednak do sporów. Większość zamawiających chce wziąć na siebie tylko 10 proc wzrostu kosztów, a resztę przerzucić na wykonawców.

Choć większość z nas uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46 proc. ankietowanych Polaków spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż teraz. Na dodatek prawie 2/3 uważa, że w Polsce wzrośnie liczba osób, które żyją z zasiłków zamiast pracować, a 70 proc. twierdzi, że wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej spowodują zamknięcie wielu firm w kraju.
Nowe technologie nie zastąpią wiedzy, doświadczenia i umiejętności adwokatów, ale są narzędziem, które umożliwi nam efektywniejsze wykonywanie naszej pracy. Należy w nie inwestować, ponieważ tego oczekują klienci – mówi Andrzej Zwara, adwokat, prezes Biblioteki Palestry, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak dodaje, adwokaci, którzy nie nadążą, nie będą mogli zapewnić klientom pomocy prawnej zachowując jednocześnie odpowiednie standardy bezpieczeństwa, tajemnicy zawodowej oraz wysokiego poziomu obsługi.
Samorządy, podobnie jak inni podatnicy, muszą wdrożyć KSeF od 1 lipca 2024 r. Według ekspertów wyzwań w sektorze publicznym jest jeszcze więcej niż w biznesie. A jedno z największych wynika z faktu, że gminy oraz ich jednostki budżetowe (np. szkoły czy domy kultury) posługują się jednym numerem NIP. By poprawnie rozliczać VAT i uniknąć chaosu, konieczne będzie wiec sprawne rozdzielenie faktur, które trafią do jednego zbioru KSeF.
Trwa czwarta edycja akcji "Poprawmy prawo" prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy znaleźć i wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych przepisów zapraszamy również naszych Czytelników. Czekają atrakcyjne nagrody.
Są dwie koncepcje renty wdowiej. Pytanie, czy będzie ona formą „odziedziczenia” udziału w świadczeniu wypracowanym przez małżonka, czy też socjalnym wsparciem dla uboższych świadczeniobiorców. Ta druga koncepcja została przyjęta w firmowanym przez Lewicę projekcie obywatelskim. Tak, czy owak, to czy uprawniony będzie pobierać 50 proc. swojej emerytury i całą po zmarłym małżonku, czy na odwrót, będzie zależało od tego, co będzie dla niego korzystniejsze.
Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.
Polecamy książki

Od Nowego Roku o ponad 30 proc. większe stawki dla biegłych - są projekty

Poprawmy prawo
Ministerstwo Sprawiedliwości rzutem na taśmę próbuje zwiększać stawki wynagrodzeń dla biegłych - zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, o 30,49 proc. Projekty rozporządzeń trafiły do opiniowania, czasu jest jednak niewiele, bo miałyby one obowiązywać od 1 stycznia. Sami biegli mówią, że pieniądze to nie wszystko - największą bolączką jest brak kompleksowych rozwiązań, dotyczących m.in. sposobu ich powoływania, weryfikacji umiejętności i godnego wynagradzania.

Prokurator Turek: Jak rozkuć beton w Prokuraturze? Rozważnie

Prokuratura
Opinia publiczna żyje perspektywą przejęcia przez mający powstać rząd, kontroli nad prokuraturą. Przeszkodą jest wprowadzony lipcową nowelą Prawa o prokuraturze wymóg uzyskania zgody prezydenta na odwołanie przez premiera urzędującego Prokuratora Krajowego. Pojawiają się głosy, że zgodnie z Konstytucją wymóg ten można pominąć. Jeśli jednak w imię doraźnego pozbycia się kierownictwa prokuratury zdecydujemy się na taki krok w oparciu o niepewne argumenty, to jak za chwilę uzasadnimy projekt uniezależnienia prokuratury od rządu - pyta dr Piotr Turek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Czy można nadużyć prawa do skargi do Trybunału w Strasburgu?

Zdarza się, że przestępcy, co do których sądy nie miały wątpliwości, że naruszyli prawo i należy im się kara, składają skargi do Trybunału Praw Człowieka i wygrywają z powodu wadliwości systemu wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza sądownictwa dyscyplinarnego. Po prostu z przyczyn formalnych. Państwo wypłaca takim skazanym wysokie odszkodowania, ale niczego nie naprawia. Czy można więc mówić o nadużywaniu skargi do Strasburga?

Mikołaj Kozak: Przy procesie karnym problemem czas i organizacja

Wymiar sprawiedliwości
Samo oczekiwanie to jeden problem. Osobną kwestią jest sposób zorganizowania postępowania z punktu widzenia oskarżonego, który tak długo na proces czeka. Jeżeli po 1,5 roku od wpływu aktu oskarżenia wyznaczany jest wreszcie termin rozprawy w sprawie, w której do przesłuchania – oprócz oskarżonego – jest dwóch czy trzech świadków, to naprawdę nie rozumiem, dlaczego sąd planuje termin rozprawy na 45 minut i nie wzywa żadnego świadka - pisze Mikołaj Kozak, adwokat w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

Mec. Andrzej Zwara: Klienci oczekują od adwokatów stosowania nowych technologii

Wymiar sprawiedliwości
Nowe technologie nie zastąpią wiedzy, doświadczenia i umiejętności adwokatów, ale są narzędziem, które umożliwi nam efektywniejsze wykonywanie naszej pracy. Należy w nie inwestować, ponieważ tego oczekują klienci – mówi Andrzej Zwara, adwokat, prezes Biblioteki Palestry, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak dodaje, adwokaci, którzy nie nadążą, nie będą mogli zapewnić klientom pomocy prawnej zachowując jednocześnie odpowiednie standardy bezpieczeństwa, tajemnicy zawodowej oraz wysokiego poziomu obsługi.

KSeF w samorządach – problemów jeszcze więcej niż w biznesie

Finanse samorządów VAT KSeF
Samorządy, podobnie jak inni podatnicy, muszą wdrożyć KSeF od 1 lipca 2024 r. Według ekspertów wyzwań w sektorze publicznym jest jeszcze więcej niż w biznesie. A jedno z największych wynika z faktu, że gminy oraz ich jednostki budżetowe (np. szkoły czy domy kultury) posługują się jednym numerem NIP. By poprawnie rozliczać VAT i uniknąć chaosu, konieczne będzie wiec sprawne rozdzielenie faktur, które trafią do jednego zbioru KSeF.

Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich pozbawione prawa do odliczenia VAT naliczonego

VAT
Gminny Ośrodek Kultury nie odliczy VAT od strojów wykorzystywanych podczas występów artystycznych oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych lokalnego zespołu ludowego i chóru, zakupionych w ramach programu wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - stwierdził dyrektor KIS w niedawnej interpretacji.

Podatek od przychodów z budynków - problemów jest tak wiele, że lepiej go uchylić

CIT Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy chcą uchylenia podatku od przychodów z budynków. Zarzucają mu liczne wady i nieproporcjonalne koszty poboru w stosunku do korzyści budżetu państwa. Dodatkowo skarbówka - jak podkreślają - rozszerza zakres podmiotów objętych tą daniną, żądając jej zapłaty od branży hotelarskiej. Orzecznictwo jest niejednolite, jednak w ostatnich korzystnych dla przedsiębiorców wyrokach NSA orzekł, że danina nie dotyczy hoteli.

Przepisy o fundacjach rodzinnych warto poprawić

PIT
Warto, by ustawodawca pozwolił fundacjom rodzinnym na inwestowanie w detaliczne obligacje skarbowe, choć taka zmiana kursu pewnie będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych. Mankamentem, który będzie trudno naprawić bez interwencji ustawodawcy są również przepisy podatkowe o mechanizmie opodatkowania w przypadku likwidacji fundacji – pisze Michał Kwaśniewski, partner w Quidea.

Są nowe projekty rozporządzeń w sprawie KSeF

VAT KSeF
Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty rozporządzeń dotyczących wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF określa m.in. rodzaje uprawnień, sposoby uwierzytelniania oraz zakres danych, których podanie umożliwia dostęp do faktur ustrukturyzowanych. Projekt w sprawie wystawiania faktur dotyczy m.in. dokumentowania sprzedaży towarów i usług zwolnionych z VAT.

Będzie renta wdowia z limitem górnym sumy świadczeń do 10 000 złotych?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Są dwie koncepcje renty wdowiej. Pytanie, czy będzie ona formą „odziedziczenia” udziału w świadczeniu wypracowanym przez małżonka, czy też socjalnym wsparciem dla uboższych świadczeniobiorców. Ta druga koncepcja została przyjęta w firmowanym przez Lewicę projekcie obywatelskim. Tak, czy owak, to czy uprawniony będzie pobierać 50 proc. swojej emerytury i całą po zmarłym małżonku, czy na odwrót, będzie zależało od tego, co będzie dla niego korzystniejsze.

SN wyjaśni, czy ZUS może sprawdzać podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne
Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.

Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

Administracja publiczna
Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.

Kandydaci zdolni, ale mało skuteczni. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku pracy. Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy. Mimo to wielu z nich ma trudności w negocjowaniu lepszych warunków zatrudnienia czy wyższego wynagrodzenia.

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Tarcza energetyczna ma zostać przedłużona – ale to doraźne rozwiązanie problemu

Rynek i konsument Energetyka
W 2023 roku odbiorcy energii elektrycznej musieli zmierzyć się z kryzysem wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie sytuacja jest stabilniejsza, ale efekty w energetyce wciąż są odczuwalne, głównie ze względu na utrzymujący się na rynkach wzrost cen. Dlatego mają zostać przedłużone rozwiązania osłonowe - jednak eksperci podkreślają, że konieczne są długofalowe strategie. Odbiorcy powinni być również chronieni samą wysokością taryf.

W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia zamiast 24 - Sejm uchwalił przepisy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił w środę 29 listopada nowelizację przepisów, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Natomiast parlamentarzyści odrzucili rządowy projekt zakładający, że w Wigilię sklepy pracować nie będą, ale w zamian handel będzie mógł się odbywać w niedzielę 10 grudnia do godz.14.

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu, rozwiążcie spór na granicy polsko-ukraińskiej

Rynek Ukraina
Rady Przedsiębiorczości zwróciła się do Prezydenta RP oraz do Rady Ministrów o pilne podjęcie działań w związku z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Jej zdaniem skala i długość trwania protestu rodzą coraz poważniejsze konsekwencje dla polsko-ukraińskich relacji politycznych i gospodarczych oraz negatywnie rzutują na międzynarodową pozycję Polski.

Frankowicze znów masowo dostają pozwy - sposób banków na bieg przedawnienia

Banki Kredyty frankowe
Banki składają pozwy do sądów przeciwko frankowiczom. Tym razem jednak nie o zwrot kapitału oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego, tylko o zasądzenie kwoty tytułem waloryzacji kapitału, co jest efektem czerwcowego wyroku TSUE. Takiego pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2020 r. wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób wszedł w spór z bankiem. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia.

Polska 2050-TD proponuje wakacje kredytowe na rok 2024, jest projekt

Banki Kredyty
Posłowie Polska 2050-TD proponują przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. i wprowadzenie kryterium dochodowego dla kredytobiorców, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Do Sejmu trafił ich projekt. Wcześniej swoją propozycję przedłużającą wakacje kredytowe wniosła Rada Ministrów. Rządowa propozycja dotyczy kredytów o kapitale do 400 tys. złotych.

Koszty wykonania planów ogólnych w gminach pójdą w miliony złotych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
Wyboista droga czeka samorządy, przygotowujące plany ogólne. Nie dość, że czasu jest mało, to będzie znacznie drożej niż przewidywał rząd, a gminy mogą mieć kłopoty. Najpierw z nadmiarem wniosków o warunki zabudowy, a później z niemożliwością zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej. Czeka je także masa innych problemów.

Takich zmian legislacyjnych powiaty oczekują od nowego Parlamentu

Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, zmiany w pomocy społecznej i ochronie środowiska - takie m.in. postulaty zmian legislacyjnych sformułował Zarząd Związku Powiatów Polskich.

Europarlamentarzyści zdecydują o odbudowaniu dzikiej przyrody

Środowisko Prawo unijne
Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego 29 listopada zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Chodzi o zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnienie Europie długofalowego, stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Posłowie chcą ukrócić paraliż gminy w czasie powyborczego bezkrólewia

Samorząd terytorialny
Posłowie Polska 2050 - Trzecia Droga chcą, aby wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wybrani do parlamentu, mogli pełnić dotychczasowe obowiązki do czasu złożenia ślubowania, a nie jak do tej pory - odebrania zaświadczenia o wyborze. Proponują wprowadzenie reguły, że do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza, funkcję organu wykonawczego będzie pełnił zastępca wójta, burmistrza, prezydenta lub sekretarz.

Żywność zawierająca owady będzie w Polsce specjalnie oznakowana

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie symboliczny rysunek przykładowego owada. Logo będą musieli umieszczać na opakowaniach wszyscy producenci takiej żywności.

WSA: Leczenie psychiatryczne nieubezpieczonego na koszt państwa, bez względu na dochód

Wymiar sprawiedliwości Pacjent
Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie nieubezpieczonej z zaburzeniami psychicznymi, nie pobiera się od tej osoby opłat. Zatem świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i finansowane ze środków publicznych, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma tu znaczenia dochód rodziny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Znany lekarz w reklamie leku? To prawdopodobnie oszustwo

Zawody medyczne
Lekarze nie mogą reklamować leków, wyrobów medycznych i suplementów diety. Prawo jest tu rygorystyczne i zakazuje używania w reklamie nawet wizerunku lekarza. Jeśli więc do kupienia jakiegoś preparatu namawia znany lekarski autorytet, pacjentowi powinna włączyć się "czerwona lampka". Prawdopodobnie lekarz ten padł ofiarą kradzieży wizerunku, a pacjent ma do czynienia z oszustwem. Tego rodzaju spraw jest coraz więcej.

Pacjent przywiązany do łóżka? Tylko jeśli brak interwencji zaszkodzi bardziej

Pacjent Zawody medyczne
Pacjenci onkologiczni, z chorobami otępiennymi po operacjach, niekiedy nie kontrolują swoich zachowań. Nie ma przepisów, które by określały stosowanie wobec nich przymusu bezpośredniego, choć opieka czasami tego wymaga. To na przykład zapięcie pacjenta pasami, żeby nie spadł ze szpitalnego łóżka. Ministerstwo Zdrowia zauważa jedynie, że działania powinny być "proporcjonalne do ryzyka dla zdrowia". Lekarze obawiają się konsekwencji prawnych za naruszenie dóbr osobistych pacjenta.

NIK: odpady medyczne podczas Covid-19 były poza kontrolą

Środowisko Koronawirus a prawo
W niemal połowie skontrolowanych szpitali nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi był nieprawidłowy. W 6 z 13 objętych kontrolą szpitali nie wskazano osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a regulaminy organizacyjne były niezgodne z obowiązującym statutem szpitala - ustalił NIK.

Podwyżki w ochronie zdrowia. Nie nadzwyczajny, a spodziewany wzrost kosztów

Proces zmiany wyceny świadczeń, z których finansowane są podwyżki w ochronie zdrowia, zwykle rusza dopiero w lutym. Wtedy bowiem GUS publikuje kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W oparciu o ten wskaźnik wyliczane są minimalne pensje. Ostatnie dwa lata pokazały, że czasu jest za mało, a szpitale do ostatniej chwili nie wiedzą, ile będą miały pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń, których minimalne wartości rosną co roku, od 1 lipca.

Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

Zarządzanie oświatą
Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Dodatek "Na start" jest wypłacany tylko raz

Nauczyciele, rozpoczynając pierwszą pracę w szkole, otrzymują dodatek na start w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe - początkujący nauczyciel dostanie je w pierwszym miesiącu swojej pracy. Zastąpiło zasiłek na zagospodarowanie, co wzbudziło kontrowersje - związki zawodowe zwracały uwagę, że to tylko namiastka tego świadczenia.

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

Dane nauczyciela we wniosku o bon można zmienić

Zarządzanie oświatą
Organ prowadzący może poprawić dane we wniosku o bon na laptopa dla nauczyciela - prośbę o korektę danych nauczycieli składa się najczęściej do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji za pośrednictwem ePUAP. Każda korekta danych powinna zawierać tabelę ze wszystkimi danymi nauczyciela.

Prof. Krawiec: Podążanie w kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego oznacza prekaryzację pracowników naukowych

Szkolnictwo wyższe
Stopnie i tytuł mają chronić człowieka w systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz są jedną z zapór, chroniących przed wprowadzeniem uniwersytetu korporacyjnego, gdzie liczy się produkcja, a nie człowiek - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, komentując m.in. pomysł na zniesienie habilitacji.

Komitet Nauk Prawnych PAN: Wykaz czasopism pod kontrolą sądów administracyjnych

Przyjęta w wykazie punktacja wielu czasopism wynika w dużej mierze ze względów pozamerytorycznych i w efekcie wykaz nie odzwierciedla faktycznej jakości ujętych w nim czasopism. Ze względu na skalę naruszeń prawa wykazy ogłoszone od lutego 2021 r. powinny być jak najszybciej uchylone - wskazuje Komitet Nauk Prawnych PAN. Chce m.in., by wykaz podlegał kontroli sądowoadministracyjnej.

MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie oświatą
Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.

Ocena czasopism ze specjalną ścieżką dla nauk humanistycznych

Szkolnictwo wyższe
Dla jednych czasopism ocena bibliometryczna, dla innych ocena ekspercka - Komisja Ewaluacji Nauki proponuje zmiany w sposobie punktowania czasopism naukowych. Czasopisma dotyczące nauk humanistycznych i społecznych mają być oceniane inaczej, niż te dotyczące nauk ścisłych, medycznych i przyrodniczych. Koncepcja zakłada też stworzenie systemu premiowania polskich periodyków.

Konieczna jest transparentna i obiektywna ocena czasopism naukowych

Zmiana władzy to okazja, by odpolitycznić polską naukę i stworzyć nową punktację czasopism naukowych – tym razem opartą na obiektywnych kryteriach. W tym celu jednak resort powinien uwzględniać postulaty naukowców i wydawców – mówiono podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.

Monika Horna-Cieślak powołana przez Sejm na Rzeczniczkę Praw Dziecka

Prawo rodzinne
Adwokatka Monika Horna-Cieślak, specjalizująca się i zajmująca się prawami dzieci, współautorka głośnej ustawy Kamilka, czyli nowelizacji zwiększającej ochronę dziecka przed przemocą, przewodnicząca Sekcji Praw Dziecka przy warszawskim ORA, zwyciężczyni konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra 2019” została powołana przez Sejm na Rzeczniczkę Praw Dziecka. Teraz czas na Senat. Inicjatorami zgłoszenia jej kandydatury były dzieci, młodzież i osoby młode. A rekomendowało ją prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

„Truman Show” na Youtube: prawo słabo chroni prywatność dziecka przed jego rodzicem

Rodzice niezbyt przejmują się prywatnością swoich dzieci - tak ci, którzy chcą po prostu pochwalić się nimi znajomym, jak i osoby żyjące z treści udostępnionych w internecie. Widz, zaangażowany w życie influencerów, pomoże przyszłej matce ogłosić ciążę, napisze w komentarzach, co ma zapakować do torby na porodówkę, a potem obejrzy relację z porodu i pierwszej zmiany pieluchy. W Polsce brakuje przepisów, które chroniłyby prywatność i finanse dzieci przed nadużyciami ze strony ich rodziców.

Bezpłatny numer 8080 narzędziem do weryfikacji fałszywych SMS-ów

Nowe technologie RODO
W okresie przedświątecznym oszuści uaktywniają się, rozsyłając fałszywe wiadomości m.in. o oczekujących na odbiór paczkach, promocjach czy konieczności dopłaty za zamówioną przesyłkę. A wszystko po to, by poznać dane, których używamy, logując się do bankowości elektronicznej. Klikanie w takie linki może mieć poważne konsekwencje. Najlepiej więc tego nie robić. Podejrzane SMS-y warto też przesłać do weryfikacji na bezpłatny numer 8080.

Bliscy unikają płacenia na starsze osoby w domach opieki

Pomoc społeczna
Sądy administracyjne rozpatrują rocznie średnio ponad 140 skarg małżonków i dzieci na decyzje urzędników opieki społecznej o obciążeniu opłatami za pobyt emerytów w domach starców lub odmowę zwolnienia z płatności. Uchylanie się w opłatach ułatwiają zawiłe przepisy i błędy urzędnicze.

Zakręcanie kaloryferów może się skończyć w sądzie

Wolnoć Tomku w swoim domku? Ta zasada nie sprawdzi się, jeśli chodzi o oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu. Spółdzielnia lub wspólnota może wpisać w uchwale, jaka temperatura ma panować w mieszkaniu, a sprawa oszczędnego sąsiada może trafić do sądu, który uzna, że jego lokum "dogrzewają" sąsiedzi.