Adam Mariański
Adam Mariański
To już przesądzone. Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT już od 1 stycznia. Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek
Adam Mariański
Adam Mariański

To już przesądzone. Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT już od 1 stycznia 2020 roku Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Takie właśnie wnioski nasuwają się po lekturze projektu nowelizacji PIT i CIT ogłoszonego właśnie przez Ministerstwo Finansów. Warto zatem zastanowić się nad zmianą formy prawnej – pisze prof. Adam Mariański.

18.09.2020
Zobacz więcej
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka
Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu, niskoemisyjnej i efektywnie zarządzającej zasobami gospodarkę
Michał Kurtyka
Michał Kurtyka

Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu - zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka. - Nasz kraj jest bardziej niż kiedykolwiek gotowy na wszelkie niezbędne wysiłki, aby zakończyć transformację na niskoemisyjną i efektywnie zarządzającą zasobami gospodarkę – dodał.

16.09.2020
Zobacz więcej
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski
Pod koniec września przedstawię "recovery plan", który będzie dotyczył nie tylko zwiększenia dostępności, ale też odbudowy służby zdrowia po pandemii
Adam Niedzielski
Adam Niedzielski

Pod koniec września przedstawię "recovery plan", który będzie dotyczył nie tylko zwiększenia dostępności, ale też odbudowy służby zdrowia po zawieszeniu wielu działań w związku z pandemią, a także z dużym przyrostem problemów zdrowotnych - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

16.09.2020
Zobacz więcej
Jarosław Pinkas
Jarosław Pinkas
Nie ma nadmiernej liczby odwołań czy niepokojów w pracy szkół. Inspekcja sanitarna stara się być kompresem na różnego rodzaju problemy
Jarosław Pinkas
Jarosław Pinkas

Nie ma nadmiernej liczby odwołań czy niepokojów w pracy szkół. Inspekcja sanitarna stara się być kompresem na różnego rodzaju problemy generowane przez rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Te decyzje są wydawane w sposób racjonalny– podkreślił Jarosław Pinkas.

16.09.2020
Zobacz więcej
Wojciech Murdzek
Wojciech Murdzek
Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest jednym z najważniejszych aspektów wdrażanej od dwóch lat reformy szkolnictwa wyższego i nauki
Wojciech Murdzek
Wojciech Murdzek

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest jednym z najważniejszych aspektów wdrażanej od dwóch lat reformy szkolnictwa wyższego i nauki - stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

16.09.2020
Zobacz więcej
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Jesteśmy na etapie przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Jesteśmy na etapie przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy. Działania opisane w KPO oraz dostępne środki finansowe będą skoncentrowane na obecnych wyzwaniach i bieżących potrzebach naszego kraju. Spośród nadesłanych z resortów, regionów i od partnerów społeczno-gospodarczych propozycji, chcemy wybrać te najbardziej gotowe do realizacji – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

16.09.2020
Zobacz więcej

Temat dnia

Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez

Najnowsze wyroki potwierdzają, że wojewódzkie sądy administracyjne nie mogą się zdecydować, jak traktować darowizny pieniężne przekazywane w najbliższej rodzinie w gotówce. Według fiskusa, do zwolnienia z podatku konieczny jest przelew środków. Sądy… za każdym razem mówią jednak coś innego. Raz twierdzą, że musi być przelew, innym razem, że wystarczy gotówka, ale trzeba ją wpłacić do banku.

W ciągu dwóch lat od powstania Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zakończyła 474 sprawy prawników, wydając łącznie 606 orzeczeń. Łącznie wpłynęło do niej 647 spraw. Najwięcej z nich, bo 259 dotyczyło prokuratorów i sędziów sądów powszechnych - 183 sprawy.
Uznanie za obywatela polskiego tuż przed wyborami, tym bardziej podczas stanu epidemii, powoduje powstanie sytuacji, która przypomina tak zwany paradoks Kota Schrödingera. Z jednej strony decyzją wojewody jest już w Polsce o jednego obywatela więcej, z drugiej – dopiero komisja wyborcza w praktyce ma zadecydować, czy ta osoba jest „prawdziwym” obywatelem
Miasta, nie tylko polskie, coraz głośniej domagają się kontroli nad najmem krótkoterminowym. Mieszkańcy coraz częściej alarmują o uciążliwościach jak hałas, zagrożenie dla zdrowia, a nawet powolny zanik sklepów. Zdaniem samorządowców konieczna jest też ochrona legalnie działających przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.
W przychodniach trwają właśnie zapisy na szczepienia przeciw grypie. Nie wiadomo jednak, czy w tym sezonie preparatów wystarczy dla wszystkich chętnych obywateli, bo w pierwszej kolejności mają je dostać dzieci, seniorzy i służby medyczne. Przychodnie tworzą więc listy rezerwowe, a w aptekach sprzedaż szczepionek będzie reglamentowana.
Koronawirus spotęgował problem utrudniania kontaktów rodzica z dzieckiem. Sposobem na najtrudniejsze sytuacje ma być udział w kontaktach kuratora, ale problem w tym, że przepisy są niedoskonałe, a wyjątkowe narzędzie w wielu sprawach staje się wieloletnią normą. Kuratorzy sądowi mówią o potrzebnych zmianach standardów, ale także prawa.
Finlandia odpowiada za naruszenie prawa do życia uczniów, którzy zginęli w szkolnej strzelaninie, ponieważ władze tego państwa, znając podejrzane wpisy sprawcy w internecie, mogły podjąć środki zapobiegawcze, ale tego nie uczyniły - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 września.
Polecamy książki

Przez dwa lata działalności Izba Dyscyplinarna SN rozstrzygnęła 474 sprawy

Wymiar sprawiedliwości
W ciągu dwóch lat od powstania Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zakończyła 474 sprawy prawników, wydając łącznie 606 orzeczeń. Łącznie wpłynęło do niej 647 spraw. Najwięcej z nich, bo 259 dotyczyło prokuratorów i sędziów sądów powszechnych - 183 sprawy.

W dobie COVID-19 trudny dostęp do sądowych akt - RPO ponownie interweniuje

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
W związku z koniecznością zaskarżenia wcześniejszej decyzji obywatel chciał zapoznać się z dokumentami w sądzie. Usłyszał, że ma przyjść 2 października – tymczasem termin na zaskarżenie mija już zaraz. RPO w piśmie do sądu apeluje o ustalanie priorytetów w dostępie do akt sądowych.

Posłowie PiS poprzez TK chcą zakończyć kadencję RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Grupa posłów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem dotyczącym zgodności z konstytucyją ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewybrania następcy. Zgodnie z ustawą dotychczasowy RPO pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. TK ma zająć się sprawą 20 października.

Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Najnowsze wyroki potwierdzają, że wojewódzkie sądy administracyjne nie mogą się zdecydować, jak traktować darowizny pieniężne przekazywane w najbliższej rodzinie w gotówce. Według fiskusa, do zwolnienia z podatku konieczny jest przelew środków. Sądy… za każdym razem mówią jednak coś innego. Raz twierdzą, że musi być przelew, innym razem, że wystarczy gotówka, ale trzeba ją wpłacić do banku.

Od stycznia duże zmiany w rozliczaniu cen transferowych

CIT PIT
Jedną z „nowości” będzie obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości przez wybranych podatników sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy w którym będzie trzeba poinformować m.in. o realizowanych i planowanych restrukturyzacjach, jeżeli mają one wpływ na podatek płacony przez podatnika lub podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Z ulgą mieszkaniową tylko kredyt zaciągnięty przed zbyciem nieruchomości

Domowe finanse PIT
Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się kwoty poniesione na spłatę kredytu. Dotyczy to także odsetek od tego kredytu. Ważne jednak, by był on zaciągnięty przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

Umowa zlecenie - ile wynoszą składki?

Ubezpieczenia społeczne
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość składek, jakie pracodawcy muszą płacić od świadczeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom. Tak było w 2020 roku, kiedy pensja minimalna wzrosła do 2600 zł, i tak będzie w 2021 roku, gdy wzrośnie do 2800 zł. W br. na wzrost kosztów zatrudnienia wpłynęła też wyższa kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Minister Maląg składa życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby BHP

Prawo pracy BHP
W sobotę, 19 września, obchodzony jest Dzień Pracownika Służby BHP. Z tej okazji z życzeniami pośpieszyła Marlena Maląg, minister pracy. W liście adresowanym do pracowników Służby BHP podkreśliła, że dzięki niej zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników jest chronione.

MRPiPS: Najpopularniejszą formą aktywizacji młodych bezrobotnych są staże

Prawo pracy
W okresie od stycznia do lipca br. urzędy pracy skierowały na staże 46,4 tys. osób bezrobotnych. 58 proc. spośród nich stanowiły osoby do 30. roku życia - twierdzi resort pracy. Według ministerstwa, w ciągu ostatnich lat poprawiła się skuteczność staży. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 86 proc.

Po wyroku TSUE "zerowe pakiety" powinny zniknąć z umów telekomunikacyjnych

Rynek i konsument Nowe technologie
Preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych na określone usługi narusza zasadę neutralności internetu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To oznacza, że operatorzy nie mogą preferować gigantów, np. Facebooka, You Tuba i nadal pozwalać korzystać z ich stron, mimo wyczerpania limitu transferu danych.

NSA: Znak towarowy z imitacją Czerwonego Krzyża bez ochrony

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Symbol Czerwonego Krzyża podlega ochronie ze względu na szczególny charakter. Jest on powszechnie znany i ma specjalne znaczenie dla ludzkości. Używa się go bowiem w szczególnych okolicznościach przy niesieniu wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej. Dlatego też nie można go wykorzystać w swoim znaku towarowym, nawet gdyby nie był on identyczny.

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Administracja publiczna Budownictwo
Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Najem dla turystów wciąż bolączką miast, chcą zmian w prawie i kontroli

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Miasta, nie tylko polskie, coraz głośniej domagają się kontroli nad najmem krótkoterminowym. Mieszkańcy coraz częściej alarmują o uciążliwościach jak hałas, zagrożenie dla zdrowia, a nawet powolny zanik sklepów. Zdaniem samorządowców konieczna jest też ochrona legalnie działających przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.

Metropolie chcą wydłużenia terminów dotyczących inwestycji w elektromobilność

Samorząd terytorialny Środowisko
Największe miasta apelują do ministra klimatu o wydłużenie przynajmniej o rok terminów na pozyskanie samochodów elektrycznych, autobusów zeroemisyjnych, zapewnienie stacji ładowania i inne zobowiązania nałożone ustawą o elektromobilności. Zmiany mają nastąpić od 2022 roku, ale miasta, przez skutki finansowe pandemii, mogą nie dać rady.

Trzy frakcje odpadów to pozorna oszczędność i odwrót od standardów

Samorząd terytorialny Środowisko
Segregowanie odpadów w ramach trzech frakcji mogłoby być wygodniejsze dla mieszkańców, ale pogorszyłoby jakość surowca po selekcji. Na przykład makulatury, która po zmieszaniu z plastikiem nie nadaje się do recyklingu. A jest jej za mało i papiernie sprowadzają ją z zagranicy. Eksperci są zdania, że taka zmiana to pseudooszczędności i cofanie się ze zbiórką o kilka lat.

Wielu chętnych na szczepienia przeciwko grypie - będzie reglamentacja

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W przychodniach trwają właśnie zapisy na szczepienia przeciw grypie. Nie wiadomo jednak, czy w tym sezonie preparatów wystarczy dla wszystkich chętnych obywateli, bo w pierwszej kolejności mają je dostać dzieci, seniorzy i służby medyczne. Przychodnie tworzą więc listy rezerwowe, a w aptekach sprzedaż szczepionek będzie reglamentowana.

Prezes Polskiej Unii Onkologii: Więcej szkody będzie z opóźnionej diagnozy niż z koronawirusa

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Szacujemy, że w skali kraju w granicach 30 proc., a w niektórych sytuacjach nawet do 40 proc., były opóźnione terminy rozpoczęcia planowych operacji onkologicznych ze względu na występowanie różnych ognisk, również w szpitalach onkologicznych - ocenił w sobotę dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Teleporady nie zwalniają lekarzy od odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne
W okresie pandemii telemedycyna jest często jedyną metodą kontaktu pacjenta z lekarzem. Nadużywanie jej może być jednak ryzykowne i dla chorego, i dla leczącego. Za błędną diagnozę lekarz może ponieść surowe konsekwencje – uważa Krzysztof Marcin Zakrzewski, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.

Strasburg: Państwo odpowiada za śmierć dzieci w szkolnej strzelaninie

Prawo karne Szkoła i uczeń Policja
Finlandia odpowiada za naruszenie prawa do życia uczniów, którzy zginęli w szkolnej strzelaninie, ponieważ władze tego państwa, znając podejrzane wpisy sprawcy w internecie, mogły podjąć środki zapobiegawcze, ale tego nie uczyniły - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 września.

Uczniowie chcą psychologa w każdej szkole

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Chcemy „psychologa w każdej szkole” - deklarują uczniowie, którzy zarejestrowali komitet i zebrali podpisy pod projektem ustawy. Mają mocne argumenty, bo kiepski stan psychiczny polskich nastolatków potwierdza wiele raportów. Tymczasem na ponad 20 tysięcy szkół w Polsce zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. psychologów.

Akademia Edukacji Hybrydowej wspiera nauczycieli w pandemii

Szkoła i uczeń Nowe technologie
Webinarium z udziałem prof. Jacka Pyżalskiego zainicjowało czwartek 17 września br. w Tarnowie działalność Akademii Edukacji Hybrydowej. Jeden z jej pomysłodawców, Marcin Zaród, Nauczyciel Roku 2013, anglista i od niedawna nauczyciel wuefu, chce udzielać nauczycielom wsparcia merytorycznego i psychologicznego w związku z nauką hybrydową bądź pracą szkół online.

Minister: Teraz uczelnie mają decydować o bezpiecznej pracy w czasie pandemii

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Rozporządzenie zawieszające działanie szkół wyższych i instytutów nie będzie przedłużone - zapowiedział we wtorek minister nauki Wojciech Murdzek. I stwierdził, że to władze uczelni będą decydować o formie ich bezpiecznego działania. Minister zachęca jednak uczelnie do możliwie szerokiego prowadzenia zajęć tradycyjnych.

Polskie uczelnie przyjmą więcej Białorusinów

Szkolnictwo wyższe
W ramach dobrosąsiedzkiego gestu otwieramy nasze uczelnie dla białoruskich studentów i naukowców - zapowiedział w piątek szef resortu nauki Wojciech Murdzek. I dodał, że w tym celu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) poszerza trzy istniejące programy wymiany akademickiej.

Uczelnie badawcze podsumowują swój pierwszy rok

Szkolnictwo wyższe
Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest jednym z najważniejszych aspektów wdrażanej od dwóch lat reformy szkolnictwa wyższego i nauki - stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. A rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak dziękował Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za tę inicjatywę, która "znacząco wspiera rozwój uniwersytetów badawczych".

SA: Dziennikarz powinien mieć dowody, by napisać o "złej opinii w środowisku"

Prawo cywilne
Krytyka prasowa jest uzasadniona, jeśli jest rzetelna, a nie wtedy, gdy opiera się na błędnych informacjach - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie, przyznając rację spółce MDI w sporze z tygodnikiem Wprost. Pozwana nie mogła uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych powodów powołując się na dochowanie staranności i rzetelności w zbieraniu materiałów - dodał sąd.

Obywatel Schrödinger i wybory prezydenckie 2020

Administracja publiczna Wybory
Uznanie za obywatela polskiego tuż przed wyborami, tym bardziej podczas stanu epidemii, powoduje powstanie sytuacji, która przypomina tak zwany paradoks Kota Schrödingera. Z jednej strony decyzją wojewody jest już w Polsce o jednego obywatela więcej, z drugiej – dopiero komisja wyborcza w praktyce ma zadecydować, czy ta osoba jest „prawdziwym” obywatelem

Skarga nadzwyczajna RPO: Sąd nie powinien akceptować zakazanej klauzuli w polisie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Posiadacz ubezpieczenia powiązanego z umową kredytu hipotecznego nie otrzymał odszkodowania za wypadek, które miało zapewnić spłatę kredytu. Sąd uznał, że odszkodowanie mu się nie należy, bo w umowie sam zgodził się na ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tymczasem RPO wnosi skargę nadzwyczajną, zarzucając sądowi, że nie zbadał z urzędu klauzul abuzywnych