Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą korzystać z obniżonych względem cen rynkowych stawek za gaz. Podmioty te zapłacą 200 zł 17 groszy za MWh do końca roku.
Tomasz Grodzki
Tomasz Grodzki
Senat proponował obniżki stawek za gaz dla cukierni i piekarni kilka miesięcy temu, wtedy Sejm poprawki odrzucił, a w międzyczasie kilka piekarni zbankrutowało.
Waldemar Buda
Waldemar Buda
Jesteśmy na końcowym etapie prac nad projektem rozporządzenia, które ma przeciwdziałać "patodeweloperce", w lutym ruszą jego konsultacje.
Henryk Kowalczyk
Henryk Kowalczyk
Ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy, mamy ją przygotowaną
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny
Cena to jeden z podstawowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę, planując wyjazd. Przedsiębiorcy mają obowiązek rzetelnie o niej informować
Marlena Maląg
Marlena Maląg
Możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych pozostaje wątpliwa
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą korzystać z obniżonych względem cen rynkowych stawek za gaz - zapowiedział w czwartek rano premier Mateusz Morawiecki. Rząd zagwarantuje dopłaty, dzięki którym podmioty te zapłacą 200 zł 17 groszy za MWh do końca roku.

02.02.2023
Zobacz więcej
Tomasz Grodzki
Tomasz Grodzki

Senat proponował obniżki stawek za gaz dla cukierni i piekarni już kilka miesięcy temu, wtedy Sejm te poprawki odrzucił, a w międzyczasie kilka piekarni zbankrutowało - powiedział marszałek Tomasz Grodzki, komentując zapowiedzi premiera obniżki stawek za gaz dla piekarni i cukierni.

02.02.2023
Zobacz więcej
Waldemar Buda
Waldemar Buda

Zmiany dotyczące nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawierać ma pakiet regulacji mających na celu walkę z "patodeweloperką".Jesteśmy na końcowym etapie prac nad projektem rozporządzenia, który ma temu przeciwdziałać - poinformował w środę minister rozwoju Waldemar Buda.

01.02.2023
Zobacz więcej
Henryk Kowalczyk
Henryk Kowalczyk

Ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy, mamy ją przygotowaną - zapowiedział we wtorek wicepremier Henryk Kowalczyk. - Nowelizacja przepisów o odbieraniu dręczonych zwierząt jest zasadna, ale nie musi polegać na odebraniu takiego prawa organizacjom społecznym - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

31.01.2023
Zobacz więcej
Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny

Cena to jeden z podstawowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę, planując wyjazd. Przedsiębiorcy mają obowiązek rzetelnie o niej informować, uwzględniać wszystkie jej elementy i dbać o aktualność. To pierwsze takie działanie na rynku usług turystycznych. Będziemy się dalej przyglądać praktykom dotyczącym podawania cen w tej branży niezależnie od tego, czy są to duże biura podróży, małe firmy czy portale pośredniczące w sprzedaży ofert – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

31.01.2023
Zobacz więcej
Marlena Maląg
Marlena Maląg

Możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przepisach Kodeksu pracy lub w rozporządzeniu wydanym na jego podstawie pozostaje wątpliwa - uważa minister Marlena Maląg.

30.01.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Klauzula sumienia i do widzenia - lekarz przed prawem do aborcji się obroni

Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.

Podczas zaplanowanego w przyszłym tygodniu posiedzenia Sejm zajmie się nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, której celem jest dostosowanie do unijnych dyrektyw gwarancji procesowych przysługujących osobom poniżej 18. roku życia będącymi podejrzanymi lub oskarżonymi w sprawach karnych. Nowe przepisy mają także podwyższyć kary za produkcję niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich.
Po orzeczeniu rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje ustrój wspólności majątkowej i od tego czasu byli już małżonkowie są współwłaścicielami (w częściach ułamkowych) wspólnych rzeczy, w tym nieruchomości zakupionej za środki wypłacone przez bank na postawie umowy kredytu. Jednak postępowanie w sprawie podziału majątku nie rozwiązuje problemu kredytu hipotecznego.
Właściciel lub władający nieruchomością nadal będzie miał obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Nie będzie już musiał jej podświetlać – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna. Posłowie postanowili też, że od rady gminy będzie zależało, jakie informacje, oprócz numeru porządkowego, znajdą się na tabliczce.
Coraz częściej do sądów trafiają sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Zazwyczaj takie wnioski są uwzględniane, ale bywa, że wniosek podlega oddaleniu. Jak zauważają prawnicy, dla oceny zasadności wniosku znaczenie ma w szczególności to, czy dziecko chce kontaktów i czy w czasie spotkań ma odpowiednio zabezpieczone potrzeby.
Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.
Grożenie ujawnieniem zniesławiających zdarzeń drugiej osobie jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Jednak w wypadku oskarżonego sąd ograniczył się do wymierzenia kary grzywny za stosowanie bezprawnej groźby wobec księdza, która miała zmusić go do zaniechania składania zawiadomień do prokuratury. W ten sposób oskarżony chciał pomóc swojej siostrze.
Polecamy książki

​Sędzia frankowicz pozwał bank - SN oceni, czy jest bezstronny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sąd Najwyższy wróci do kwestii bezstronności sędziego, który ma kredyt we frankach. Przeanalizuje sytuację sędziego orzekającego w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej, gdy sam wystąpił z takim pozwem. Wcześniej SN orzekł, że sędzia, który ma kredyt w danym banku, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy, gdy chodzi o spór pomiędzy tym bankiem i innym podmiotem.

Więcej gwarancji dla małoletnich w sprawach karnych - Sejm zacznie prace

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Podczas zaplanowanego w przyszłym tygodniu posiedzenia Sejm zajmie się nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, której celem jest dostosowanie do unijnych dyrektyw gwarancji procesowych przysługujących osobom poniżej 18. roku życia będącymi podejrzanymi lub oskarżonymi w sprawach karnych. Nowe przepisy mają także podwyższyć kary za produkcję niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

SN: Możliwe powołanie nowych dowodów dla wykazania faktów, wymienionych w zgłoszeniu wierzytelności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sprzeciw może być oparty na dowodach nie wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Chociaż art. 258 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe mówi, że inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później.

Podwójny limit ulgi dla niepełnosprawnych małżonków za wydatki na auto

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Niektóre zawody wykluczone z ulgi podatkowej dla seniorów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, przychody z praw autorskich, artyści, architekci i programiści, pracownicy służb mundurowych, osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy, a także młodsi emeryci, nie skorzystają z zerowego PIT dla seniorów. Powstaje pytanie, czy takie zróżnicowanie jest sprawiedliwe społecznie i ma racjonalne uzasadnienie.

Podatniku, uważaj na uproszczenia!

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
To nie trudnych przepisów podatkowych należy się bać. Nasze obawy powinny wzbudzać przede wszystkim wszelkiego rodzaju uproszczenia, łagodzenia, likwidacje barier administracyjnych i rządowe „wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków”. Taką smutną tezę potwierdzają działania ustawodawcy. Nagminne staje się również nakładanie dodatkowych obowiązków podatkowych pod hasłem nowelizacji innych ustaw.

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.

Rada Legislacyjna: Należy lepiej pomagać starszym bezrobotnym i samotnym rodzicom

Administracja publiczna Prawo unijne
Nowa regulacja na rzecz zwiększania aktywności zawodowej ludności oraz pomocy bezrobotnym jest niewątpliwie potrzebna – uważają eksperci Rady Legislacyjnej przy premierze. Wprowadzenie tej nowej ustawy jest też częścią zobowiązań Polski w ramach tzw. Kamieni milowych. Jednak zdaniem Rady, projekt wymaga dopracowania, choćby w zakresie definicji osoby samotnie wychowującej dziecko i zatrudniania osób starszych.

Pracownicy walczą o odszkodowania za nierówne traktowanie w czasie pandemii

Prawo pracy
Powrót do biur i miejsc pracy sprawił, że pracownicy zaczęli rozmawiać między sobą i łatwiej było im zorientować się, że w czasie pandemii znaleźli się w grupie osób, które pracodawca pominął przy wypłacie premii rocznej, nagrody albo nie wysłał na szkolenie, na którym byli pozostali członkowie zespołu. Teraz ich sprawy o odszkodowania, a nawet o zadośćuczynienie, trafiają do sądów pracy. Zdaniem prawników, takich spraw może być coraz więcej.

Nowe zasady informowania o cenach w promocji nie zawsze sprawiedliwe

Rynek i konsument Prawo unijne
Obowiązujące od niedawna przepisy mają zwiększyć ochronę konsumentów, poprzez zapewnienie im wiedzy co do tego, czy obniżka ceny rzeczywiście ma charakter promocyjny, a nie pozorny. Część rynku podnosi jednak zastrzeżenia do słuszności takiego podejścia, wskazując, że w przypadku niektórych produktów zmiany cen są częste i uzależnione od czynników zewnętrznych.

Rozwód to koniec wspólnoty majątkowej, ale kredyt pozostaje wspólny

Banki Kredyty frankowe
Po orzeczeniu rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje ustrój wspólności majątkowej i od tego czasu byli już małżonkowie są współwłaścicielami (w częściach ułamkowych) wspólnych rzeczy, w tym nieruchomości zakupionej za środki wypłacone przez bank na postawie umowy kredytu. Jednak postępowanie w sprawie podziału majątku nie rozwiązuje problemu kredytu hipotecznego.

Dopłaty do kredytu i premia dla oszczędzających na mieszkanie - jest projekt ustawy

Kredyty Nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekt mający wdrożyć program wspierający osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Ma on wejść w życie jeszcze w te wakacje. W jego ramach proponuje się wprowadzić system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M oraz  konta oszczędnościowe na jego zakup.

Tabliczka na domu, nadal obowiązkowa, ale już nie podświetlona

Samorząd terytorialny
Właściciel lub władający nieruchomością nadal będzie miał obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Nie będzie już musiał jej podświetlać – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna. Posłowie postanowili też, że od rady gminy będzie zależało, jakie informacje, oprócz numeru porządkowego, znajdą się na tabliczce.

WSA: Błędnie wpisane nazwisko w akcie małżeństwa można sprostować

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.

Podwyżki w samorządach od 1 marca - spłaszczające i demotywujące

Samorząd terytorialny Prawo pracy
Rząd od 1 marca chce podnieść wynagrodzenia pracowników samorządowych od 700 do 850 zł w zależności od kategorii zaszeregowania. Jednak zdaniem samorządowców, nowe przepisy tylko pogłębią proces spłaszczania stawek wynagrodzenia i będą działać demotywująco, skoro np. minimalne wynagrodzenie noszowego w szpitalu będzie wyższe niż minimalna stawka geodety powiatowego.

Goncerz: Powstaje system donoszenia na siebie personelu medycznego

Prawo karne Zawody medyczne
To nie jest tak, jak wydaje się jednemu czy drugiemu ministrowi, że lekarz czy pielęgniarka popełnia błąd i mamy zdarzenie niepożądane. Zwykle jest to kumulacja wielu niedociągnięć, pomyłek i braków. Przyczyny 80 proc. zdarzeń niepożądanych są systemowe, natomiast Ministerstwo Zdrowia proponuje rozwiązanie, które ma identyfikować i karać „sprawcę” - mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Klauzula sumienia i do widzenia - lekarz przed prawem do aborcji się obroni

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.

2,5 mld zł z Funduszu Medycznego dla szpitali onkologicznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zapewnienie bezpieczeństwa i troska o zdrowie wszystkich Polaków to priorytety dla rządu. Na samą Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 przeznaczymy 5,1 mld zł - powiedział w piątek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział konkurs dla szpitali onkologicznych, które otrzymają aż 2,5 mld zł dofinansowania z Funduszu Medycznego.

Czy szkoła może decydować o ubiorze uczniów - RPO pyta kuratorów

Szkoła i uczeń
Kompetencje szkół w zakresie regulowania ubioru uczniów są niejasne - uważa rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości - jego zdaniem - rodzą m.in. wymagania co do elementów wyglądu ucznia lub uczennicy, które przez część osób są oceniane jako nadmierne ograniczenie ich wolności. RPO prosi kuratorów oświaty w całej Polsce o stanowisko oraz informację o takich skargach i ich rozpatrzeniu.

Uczeń bez telefonu na lekcji i przerwie? - rada rekomenduje zakaz

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Korzystanie z telefonów komórkowych powinno zostać ograniczone - dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerw. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez działającą przy ministrze edukacji nauki Radę Dzieci i Młodzieży, która w piątek przedstawiła krótkie podsumowanie badania. Wzięło w nim udział 1587 uczniów, ankieta była anonimowa.

Sprawa podwyżek dla nauczycieli i wcześniejszych emerytur wciąż bez konkretów

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Chcemy, żeby podwyżki były jeszcze szybciej wypłacane nauczycielom, ale mamy wojnę, więc musimy poczekać - powiedział w środę Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Zapytany o wcześniejsze emerytury, wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni wypracowane zostanie ostateczne porozumienie ze związkami w tej sprawie.

Pokrzywdzony przez pracownika uczelni powinien być stroną postępowania dyscyplinarnego

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Gdy na uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne, osoba pokrzywdzona działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta nie ma statusu strony - według rzecznika praw obywatelskich należy to szybko zmienić. Podobnego zdania są posłowie opozycji - wskazują, że taki status ma osoba pokrzywdzona w postępowaniu dotyczącym radców czy adwokatów.

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie nauki

Wystartował nabór wniosków w programie „Doskonała nauka II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z organizacją konferencji naukowych i publikacją monografii naukowych - dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90 procent całkowitego kosztu realizacji projektu.

Zespół w PAN pracuje nad reformą Akademii

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Poszukiwanie kompromisów i synergii - tak kierownictwo Polskiej Akademii charakteryzuje nowy etap prac nad nowelizacją ustawy o PAN. I dodaje, że nowo powstały zespół do spraw nowelizacji tej ustawy przygotuje rozwiązania systemowe wzmacniające rolę Akademii. Projekt będzie poddany dodatkowym konsultacjom w ramach obu filarów PAN – w korporacji członków PAN oraz wewnątrz instytutów.

Sąd: Ksiądz pokrzywdzony szantażem, otrzyma tysiąc złotych

Prawo karne
Grożenie ujawnieniem zniesławiających zdarzeń drugiej osobie jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Jednak w wypadku oskarżonego sąd ograniczył się do wymierzenia kary grzywny za stosowanie bezprawnej groźby wobec księdza, która miała zmusić go do zaniechania składania zawiadomień do prokuratury. W ten sposób oskarżony chciał pomóc swojej siostrze.

TSUE przechyla szalę w stronę konsumentów? Frankowicze mogą wiele wyinterpretować z ostatniego orzeczenia

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Trybunał Sprawiedliwości UE ustawicznie daje wyraz dbałości o interesy konsumentów, tak zbiorowe, jak i indywidualne, prezentując jednocześnie merytoryczną krytykę działań przedsiębiorców wprowadzających nieuczciwe klauzule umowne do swoich wzorców. Jaki będzie zatem wyrok w sprawie polskiej, która wprost dotyczy umowy kredytu frankowego? - zastanawia się adwokat dr Kacper Rożek.

Firma po lupą UOKiK za łamanie prawa na pokazach handlowych

Rynek i konsument
Zaproszenia pod fałszywym pretekstem, wprowadzanie w błąd co do nagród, utrudnianie odstąpienia od umowy – zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie nieuczciwe praktyki mogła stosować firma Med Professional. Prezes Urzędu zdecydował o wszczęciu postępowanie przeciw tej spółce, a kara finansowa grozi także osobie nią zarządzającej.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski