Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej
Vera Jourova
Vera Jourova
Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Nie mamy zamiaru nikomu zaglądać do sypialni, ale chcemy utrzymać zwykłą normalność, musimy obronić rodzinę składającą się z kobiety, mężczyzny i dzieci
Krzysztof Bukiel
Krzysztof Bukiel
Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o błędach
Aleksandra Kustra-Rogatka
Aleksandra Kustra-Rogatka
Uchwalenie, podpisanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie oznacza automatycznego wstrzymania, ani anulowania kary nałożonej przez TSUE
Jarosław Matras
Jarosław Matras
Jeśli wśród wylosowanych i wybranych przez prezydenta do Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

01.07.2022
Zobacz więcej
Vera Jourova
Vera Jourova

Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.

30.06.2022
Zobacz więcej
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński

Nie mamy zamiaru nikomu zaglądać do sypialni, ale chcemy utrzymać zwykłą normalność i to jest nasze prawo; musimy obronić się przed szaleństwem, musimy obronić rodzinę składającą się z kobiety, mężczyzny i dzieci - powiedział w niedzielę w Grudziądzu prezes PiS JarosłKaczaw ski.

26.06.2022
Zobacz więcej
Krzysztof Bukiel
Krzysztof Bukiel

Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o swoich błędach. Pozwoli to na ich analizę i uchronienie się od nich w przyszłości. W efekcie błędów będzie mniej, a zatem zdrowie i życie obywateli będzie lepiej chronione - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

23.06.2022
Zobacz więcej
Aleksandra Kustra-Rogatka
Aleksandra Kustra-Rogatka

Uchwalenie, podpisanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie są tożsame z zakończeniem sporu wokół Izby Dyscyplinarnej i szerzej ustroju sądownictwa w Polsce. Nie oznacza też automatycznego wstrzymania, ani anulowania kary nałożonej na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej - mówi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

23.06.2022
Zobacz więcej
Jarosław Matras
Jarosław Matras

Jeśli wśród wylosowanych sędziów i wybranych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni. Bo strony będą miały możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli ten utrzyma linię orzeczniczą, to Polska będzie płacić nadal wysokie odszkodowania - ocenia Jarosław Matras, sędzia z Izby Karnej Sądu Najwyższego.

20.06.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Niezmienna cena wycieczki - to zakupienie "spokoju ducha"

Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł, nie skończyła się 30 czerwca 2022 r. Osobie, która zaopiekowała się uciekinierem, który przekroczył granicę Polski np. 27 maja świadczenie będzie przysługiwało łącznie przez 120 dni – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnia nowelizacja specustawy wprowadziła zasadę, że wniosek składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
W Polsce krówki to nazwa rodzajowa dla cukierków. Co jednak, jeśli w innym kraju ktoś zarejestruje taki znak towarowy? Czy może wtedy skutecznie unieważnić znak unijny ze słowem KRÓWKA? Jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała wtedy szata graficzna obu oznaczeń? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w dwóch interesujących wyrokach Sądu UE.
Tylko do połowy czerwca do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły 154 sygnały, że szpitale ograniczają kontakt bliskim pacjentów. Rodziny niekiedy nawet przez kilkanaście godzin po poważnej operacji, nie mają wiedzy na temat jej przebiegu. RPP przestrzega, że nie można ograniczać odwiedzin u hospitalizowanych pacjentów, gdyż może to naruszać ich zbiorowe prawa.
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.
Mimo że przepisy dotyczące katalogu wydatków, które można zakwalifikować jako poniesione na własne cele mieszkaniowe, nie są nowe, a organy podatkowe wydały już wiele interpretacji, w tym interpretację ogólną, to wciąż są wątpliwości. Organy podatkowe ściśle interpretują katalog wydatków jako zamknięty. Minister finansów w interpretacji ogólnej łaskawiej podchodzi do tematu.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.
Polecamy książki

Pouczenia w sprawach karnych mają być zrozumiałe

Wymiar sprawiedliwości
Pouczenia mają być tak przedstawione, by były zrozumiałe dla dzieci, osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy takich, u których na skutek choroby lub z wiekiem doszło do zakłóceń w zdolności postrzegania i odtwarzania postrzeżeń - Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc zmienić przepisy i wprowadzić m.in. pouczenia graficzne.

Przewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie przywraca praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. I stwierdziła, że to oznacza, że Polska wciąż nie wypełnia "kamieni milowych" przyjętych w Krajowym Planie Odbudowy.

Pełnomocnik, doradca restrukturyzacyjny - wnioski o upadłość tylko elektronicznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kolejni prezesi sądów wydają pisemne zarządzenia dotyczące interpretacji przepisów o wnoszeniu przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej wniosków o upadłość. Zgodnie z nimi od pierwszego lipca, jeśli reprezentuje ich pełnomocnik zawodowy - radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny, wniosek może być tylko elektroniczny, pisemny nie wywoła skutków prawnych.

Wydatki na cele mieszkaniowe i zwolnienie z PIT ciągle problematyczne

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Mimo że przepisy dotyczące katalogu wydatków, które można zakwalifikować jako poniesione na własne cele mieszkaniowe, nie są nowe, a organy podatkowe wydały już wiele interpretacji, w tym interpretację ogólną, to wciąż są wątpliwości. Organy podatkowe ściśle interpretują katalog wydatków jako zamknięty. Minister finansów w interpretacji ogólnej łaskawiej podchodzi do tematu.

Polski Ład przemianowany na Niskie Podatki. Nie zawsze takie niskie

PIT Rachunkowość
Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy o PIT, częściowo porządkujące zamieszanie wprowadzone z początkiem 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu. Stawka PIT spada z 17 do 12 proc., ale wbrew deklaracjom rządu, nie oznacza to radykalnej obniżki tego podatku. Dla tych, którzy zarabiają powyżej ok. 190 tys. złotych rocznie, obciążenia będą nawet nieco wyższe.

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Ordynacja Finanse
Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Pracownicy chcą podwyżek, a sfrustrowani często idą na L4

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł i było wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o 240,13 zł - wynika z danych GUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, a wzrosty średniej krajowej „zjada” galopująca inflacja. Eksperci zaczynają dostrzegać odwróconą piramidę potrzeb wśród pracowników, dla których najistotniejsze stały się podwyżki płac. Okazuje się, że niezadowoleni często uciekają na fikcyjne L4.

Fala upałów: Obowiązki pracodawców oraz zawody podwyższonego ryzyka

Prawo pracy BHP
W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.

Zmiany w ustawie o PPK umożliwiają szybszy transfer oszczędności z jednego rachunku na drugi

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Pracodawca pomoże w transferze oszczędności zgromadzonych w PPK tylko, jeśli pracownik - w terminie - poinformuje go o posiadanych rachunkach w tym programie. Jeśli się spóźni, przeniesienie oszczędności nadal będzie możliwe, ale już bez pośrednictwa pracodawcy. Decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić w starej instytucji finansowej, czy przekazać je na rachunek w nowej instytucji, należy do uczestnika PPK.

Nietrudno otworzyć upadłość konsumencką - jej realizacja bywa wyzwaniem

Rynek i konsument Domowe finanse
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nowy start dla przygniecionych ciężarem długów. Do otwarcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta wystarczy jedynie prawidłowo wypełniony wniosek i 30 zł wpisu sądowego. Problemem jednak staje się sprostanie obowiązkom w toku postępowania i w trakcie wykonywania ustalonego planu spłaty. Znaczna część otwartych postępowań upadłościowych jest umarzanych na dalszych etapach.

Krówka, czyli polsko-rosyjska wojna o nasze cukierki

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
W Polsce krówki to nazwa rodzajowa dla cukierków. Co jednak, jeśli w innym kraju ktoś zarejestruje taki znak towarowy? Czy może wtedy skutecznie unieważnić znak unijny ze słowem KRÓWKA? Jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała wtedy szata graficzna obu oznaczeń? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w dwóch interesujących wyrokach Sądu UE.

Likwidując jednoosobową działalność gospodarczą trzeba zadbać o formalności

Małe i średnie firmy
Czynniki często niezależne od przedsiębiorcy, takie jak inflacja, rosnące raty kredytu, powodują, że zaczyna zdawać sobie sprawę, że dalsze prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej związane będzie wyłącznie z ponoszeniem strat. Wówczas jedynym wyjściem może być dla niego zamknięcie firmy - piszą Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.

Wypłata świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców. Wniosek trzeba złożyć w ciągu miesiąca

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł, nie skończyła się 30 czerwca 2022 r. Osobie, która zaopiekowała się uciekinierem, który przekroczył granicę Polski np. 27 maja świadczenie będzie przysługiwało łącznie przez 120 dni – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnia nowelizacja specustawy wprowadziła zasadę, że wniosek składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Właściciele domów dostaną dotacje na wymianę pieca węglowego na nowych zasadach

Samorząd terytorialny
Programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca. tzw. kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Kolejna nowelizacja specustawy wprowadza zmiany w zakresie pomocy obywatom Ukrainy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Opieka zdrowotna Ukraina
Kolejne rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, edukacji i zakwaterowania uchodźców, a także ułatwienia w zagospodarowaniu pustostanów na cele mieszkalne zawiera kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezydent.

Szpitale wciąż ograniczają odwiedziny, mimo że epidemii już nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko do połowy czerwca do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły 154 sygnały, że szpitale ograniczają kontakt bliskim pacjentów. Rodziny niekiedy nawet przez kilkanaście godzin po poważnej operacji, nie mają wiedzy na temat jej przebiegu. RPP przestrzega, że nie można ograniczać odwiedzin u hospitalizowanych pacjentów, gdyż może to naruszać ich zbiorowe prawa.

Trwa wyścig, by podwyżki w ochronie zdrowia były na czas

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Nowe, wyższe stawki minimalne wynagrodzeń w ochronie zdrowia obowiązują od 1 lipca. Może być jednak problem z wypłatą podwyżek na początku sierpnia. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostaną podniesione wyceny świadczeń, bo to z nich mają być finansowane podwyżki. I od tego, kiedy NFZ podpisze aneksy do umów. To skomplikowany proces, a czasu zostało niewiele.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Wykreślenie z przedszkola możliwe, ale można się odwołać

Zarządzanie oświatą
Skreślenie dziecka z listy uczniów w przedszkolu, podobnie jak skreślenie z listy uczniów w szkole, następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej, od której przysługuje odwołanie - wyjaśnia MEiN. Powodami takiej decyzji mogą być: długotrwała absencja, zły stan zdrowia, akty agresji, łamanie statutu przedszkola.

Są wyniki egzaminu ósmoklasisty - z matematyki lepiej niż rok temu

Zarządzanie oświatą
Jak podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, ósmoklasiści, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc., a z matematyki – 57 proc.punktów możliwych do otrzymania. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 67 proc. punktów.

Od egzaminu ósmoklasisty też można się odwołać

Podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów - egzamin ósmoklasisty można zakwestionować. Pracę można przejrzeć, sfotografować, a komisję poprosić o zweryfikowanie wyniku. W ostateczności można też zwrócić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Nadawanie stopni i tytułów musi podlegać kontroli sądowej

Szkolnictwo wyższe
Odformalizowanie i uproszczenie procedury nadawania stopni i tytułów naukowych to pomysł działającej przy ministerstwie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysł na walkę z biurokracją jest jednak wątpliwy - rezygnacja z procedury administracyjnej, a co za tym idzie - również z kontroli sądowej, co jest standardem konstytucyjnym.

Nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych - na liście nauki o rodzinie

Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego katalog dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Wzrasta liczba dziedzin nauki - dodatkiem jest nauka o rodzinie oraz dziedzina nauk weterynaryjnych. Więcej będzie też dyscyplin naukowych - w tym np. nauki biblijne.

Po 70 latach przerwy wydział medyczny na UW

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego rektor prof. Alojzy Z. Nowak podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet Warszawski znów będzie kształcić przyszłych lekarzy. Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1950.

Niezmienna cena wycieczki - to zakupienie "spokoju ducha"

Prawo cywilne Rynek i konsument
Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.

SO: Odszkodowania od państwa dla pokrzywdzonych przez Amber Gold

Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura
Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.

Od 1 lipca nie ma już zakazu przebywania przy granicy z Białorusią

Administracja publiczna
Od piątku, 1 lipca br., przestało obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Natomiast w odległości 200 metrów od granicy wojewoda podlaski wprowadził zakaz przebywania. Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele rządu i wykonawcy, kończy się budowa zapory na granicy.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski