Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Nie mamy zamiaru nikomu zaglądać do sypialni, ale chcemy utrzymać zwykłą normalność, musimy obronić rodzinę składającą się z kobiety, mężczyzny i dzieci
Krzysztof Bukiel
Krzysztof Bukiel
Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o błędach
Aleksandra Kustra-Rogatka
Aleksandra Kustra-Rogatka
Uchwalenie, podpisanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie oznacza automatycznego wstrzymania, ani anulowania kary nałożonej przez TSUE
Jarosław Matras
Jarosław Matras
Jeśli wśród wylosowanych i wybranych przez prezydenta do Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni
Artur Soboń
Artur Soboń
Co najmniej 300 tysięcy osób podejmuje trud wykonywania zawodu księgowego. To jest zawód zaufania publicznego, mający kluczową rolę w przedsiębiorstwach
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Spór z Unią Europejską o praworządność w kontekście m.in. pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy nadal trwa, staramy się go załagodzić, czy to się uda zobaczymy
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński

Nie mamy zamiaru nikomu zaglądać do sypialni, ale chcemy utrzymać zwykłą normalność i to jest nasze prawo; musimy obronić się przed szaleństwem, musimy obronić rodzinę składającą się z kobiety, mężczyzny i dzieci - powiedział w niedzielę w Grudziądzu prezes PiS JarosłKaczaw ski.

26.06.2022
Zobacz więcej
Krzysztof Bukiel
Krzysztof Bukiel

Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o swoich błędach. Pozwoli to na ich analizę i uchronienie się od nich w przyszłości. W efekcie błędów będzie mniej, a zatem zdrowie i życie obywateli będzie lepiej chronione - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

23.06.2022
Zobacz więcej
Aleksandra Kustra-Rogatka
Aleksandra Kustra-Rogatka

Uchwalenie, podpisanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie są tożsame z zakończeniem sporu wokół Izby Dyscyplinarnej i szerzej ustroju sądownictwa w Polsce. Nie oznacza też automatycznego wstrzymania, ani anulowania kary nałożonej na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej - mówi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

23.06.2022
Zobacz więcej
Jarosław Matras
Jarosław Matras

Jeśli wśród wylosowanych sędziów i wybranych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni. Bo strony będą miały możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli ten utrzyma linię orzeczniczą, to Polska będzie płacić nadal wysokie odszkodowania - ocenia Jarosław Matras, sędzia z Izby Karnej Sądu Najwyższego.

20.06.2022
Zobacz więcej
Artur Soboń
Artur Soboń

Co najmniej 300 tysięcy osób podejmuje trud wykonywania zawodu księgowego. To jest zawód zaufania publicznego, mający kluczową rolę w przedsiębiorstwach. Księgowy to osoba, do której pozostali pracownicy mają największe zaufanie Tak właśnie widzimy rolę księgowych – stwierdził Artur Soboń, Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

20.06.2022
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Spór z Unią Europejską o praworządność w kontekście m.in. pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy nadal trwa, staramy się go załagodzić, czy to się uda zobaczymy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ale winą za istnienie tego sporu obarczył polską opozycję.

20.06.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Opasłe procedury wymuszają specjalizację sędziów, a MS chce, by byli "od wszystkiego"

Status sędziego ma być jednolity, ma być on jak żołnierz - walczyć, a raczej orzekać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i w różnych sprawach, niekoniecznie zbieżnych ze swoją specjalizacją. To wizja Ministra Sprawiedliwości, która wyłania się z projektów dotyczących spłaszczania struktury sądownictwa. Jednak zdaniem sędziów, przy tak opasłych procedurach to droga do błędów i bylejakości orzekania.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.
Czy uzyskanie rejestracji oznaczenia geograficznego dla danego typu produktu, pozwala na rejestrowanie tego symbolu jako części znaku towarowego? Taki spór przetoczył się przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Sąd (General Court). Złożono wniosek o unieważnienie udzielonego prawa na znak towarowy, a urząd unijny zgodził się z argumentacją unieważniając znak towarowy.
W KPO rząd zobowiązał się do promowania pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego. Reforma ma zostać wdrożona do końca 2024 r. Eksperci mówią m.in. o wydłużeniu ochrony przedemerytalnej na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego czy o dodatkowych dniach urlopu finansowanego przez budżet państwa. Są zgodni, że konieczna jest dyskusja społeczna. Rząd jednak nie ujawnia swoich zamiarów.
Korektę deklaracji lub zeznania podatkowego można wysłać drogą elektroniczną. Potwierdzeniem złożenia takiej korekty jest urzędowe potwierdzenie odbioru, tzw. UPO. Prawo do złożenia korekty jest jednak ograniczone pewnymi warunkami. W przypadku korekty, która nie wywołuje skutków prawnych, organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.
Od pół roku starostwa nie mogą wydawać zezwoleń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych. Nie mają podstawy prawnej do takiej decyzji. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych uchyliła przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które mówiły, jaki podmiot wydaje zaświadczenia potwierdzające, że dana osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.
Polecamy książki

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy
Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie wniesienia takiego zażalenia odrzuca je sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - to sens uchwały podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.

Stypendia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w górę o 18 proc.

Prawnicy Strefa aplikanta
Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o 700 zł, tj. o ok. 18,4 proc. i stanowiłoby ok. 45 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, bez powiększania o ubezpieczenie społeczne.

Prawo podatnika do korekty deklaracji podlega ograniczeniom

CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Korektę deklaracji lub zeznania podatkowego można wysłać drogą elektroniczną. Potwierdzeniem złożenia takiej korekty jest urzędowe potwierdzenie odbioru, tzw. UPO. Prawo do złożenia korekty jest jednak ograniczone pewnymi warunkami. W przypadku korekty, która nie wywołuje skutków prawnych, organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Opodatkowanie dywidend podatkiem u źródła pod lupą fiskusa

CIT Doradca podatkowy
Organy skarbowe coraz wnikliwiej weryfikują zasadność stosowania zwolnień z podatku u źródła. Wszczynane kontrole dotyczą zarówno bieżących, jak i przeszłych okresów podatkowych. Warto jednak mieć na uwadze, że bardziej restrykcyjne zasady stosowania tych zwolnień obowiązują od niedawna, o czym fiskus nie zawsze pamięta, kwestionując rozliczenia płatników – piszą eksperci Deloitte.

Kończy się czas na rozliczenie rocznego CIT

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
W czwartek, 30 czerwca 2022 r., upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Co istotne, przesunięty został jednak termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E).

Rząd chce podnieść efektywny wiek emerytalny bez podnoszenia ustawowego, ale nie mówi jak

Domowe finanse Emerytury i renty
W KPO rząd zobowiązał się do promowania pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego. Reforma ma zostać wdrożona do końca 2024 r. Eksperci mówią m.in. o wydłużeniu ochrony przedemerytalnej na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego czy o dodatkowych dniach urlopu finansowanego przez budżet państwa. Są zgodni, że konieczna jest dyskusja społeczna. Rząd jednak nie ujawnia swoich zamiarów.

Jest porozumienie kończące spór z kontrolerami ruchu lotniczego

Prawo pracy
Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania – poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Czternasta emerytura nie dla każdego, a odwołania nie ma

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
ZUS wydaje decyzje w sprawie czternastej emerytury tylko tym, którym ją wypłaca. Nieuprawnieni nie dostają decyzji o odmowie, a skoro jej nie mają – nie mogą odwołać się do sądu czy złożyć skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prawników, można zmusić Zakład do wydania decyzji, ale to będzie indywidualna droga przez mękę każdego „bogatego” emeryta. Prościej będzie, jeśli grupa posłów lub RPO zaskarży przepisy do TK.

Decyzje dotyczące środowiska bez sądowej kontroli - skargi na naruszenia konwencji

Środowisko Administracja publiczna
Polscy obywatele nie mogą skarżyć do sądów wielu planów i programów, które mają wpływ na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze. Z tego powodu organizacje przyrodnicze uważają, że jest to niezgodne z Konwencją z Aarhus i złożyły skargi w tej sprawie. Liczą, że ewentualne zalecenia mogą mieć znaczenie w postępowaniach przed sądami krajowymi oraz na szczeblu europejskim.

Jankowska: Godło lub herb nie do wykorzystania w znaku towarowym

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Czy uzyskanie rejestracji oznaczenia geograficznego dla danego typu produktu, pozwala na rejestrowanie tego symbolu jako części znaku towarowego? Taki spór przetoczył się przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Sąd (General Court). Złożono wniosek o unieważnienie udzielonego prawa na znak towarowy, a urząd unijny zgodził się z argumentacją unieważniając znak towarowy.

SN odpowie, czy odszkodowanie z OC można obniżyć o rabaty

Prawo cywilne
Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.

Nowy kierowca wozu bojowego nie wyjedzie z remizy, bo jest luka prawna

Samorząd terytorialny
Od pół roku starostwa nie mogą wydawać zezwoleń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych. Nie mają podstawy prawnej do takiej decyzji. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych uchyliła przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które mówiły, jaki podmiot wydaje zaświadczenia potwierdzające, że dana osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

NSA podtrzymał unieważnienie uchwał "anty-LGBT" zaskarżonych przez RPO

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie unieważniające samorządową uchwałę "anty-LGBT" ws. gminy Serniki. Po południu - na posiedzeniach niejawnych - NSA oddalił skargi w analogicznych sprawach Klwowa, Istebnej i Osieka. Uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zaskarżył rzecznik praw obywatelskich.

Przedszkola drenują budżety gmin - samorządy chcą zamiany dotacji na subwencję

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Finansowanie wychowania przedszkolnego coraz bardziej obciąża budżety gmin. Apelują więc o objęcie subwencją wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5-5 lat na poziomie dofinansowania dzieci w wieku 6 lat i starszych. Dziś dotacja celowa wynosi 1506 zł na dziecko, a utrzymanie dziecka w przedszkolu w gminie wiejskiej kosztuje 8-10 tys. zł, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.

Rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych POZ opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pacjent Opieka zdrowotna
Z programu profilaktyki chorób układu krążenia skorzystają osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

Rząd przyjął projekt ustawy dla diagnostów laboratoryjnych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Takie m.in. rozwiązania zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Nowe zasady awansu - nauczyciel kontraktowy wraca na start, choć z wyższą pensją

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel, który przed tym dniem uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych traktowany będzie jak nauczyciel początkujący - wyjaśnia wątpliwości wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Zmiany dotyczące tej materii przyjął niedawno Sejm. Nie będzie też możliwości uzyskania stopnia z mocy prawa.

Nauczyciele stracili na Nowym Ładzie, ale od lipca ma być lepiej

Kadry w oświacie PIT
Obowiązujące od początku stycznia przepisy Polskiego Ładu - wbrew zapowiedziom rządu - nie okazały się neutralne dla nauczycieli. Choć - jeśli chodzi o dochody - mieszczą się oni w grupie osób, które na zmianach miały zyskać, tak się nie stało, co wywołało protesty i skłoniło rząd do zmian w tych regulacjach. Od początku lipca te zmiany w chodzą w życie.

200 mln zł na dofinansowanie szkolnych stołówek

Zarządzanie oświatą
Rządowy program dofinansowujący remonty i odtwarzanie stołówek zakłada, że ciągu 5 lat przekażemy 200 mln zł na ten cel. W cyklu rocznym jest to 40 mln zł – mówił wiceminister Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki obsługuje moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wyższa subwencja dla uczelni zawodowych

Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększa subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych oraz niepublicznej uczelni zawodowej prowadzonej przez Kościół. Wsparcie na łączną kwotę 136 mln otrzymają 34 uczelnie z całego kraju. Pieniądze będą przeznaczone na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami poszczególnych uczelni.

Specjaliści z WUM będą szkolić ukraińskich lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolą 400 ukraińskich lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny pola walki i opatrywania urazów wielonarządowych w warunkach wojennych. Szkolenia będą odbywały się na terytorium Ukrainy. Mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Minister: Ukraińcy mogą wnioskować o pomoc przy nostryfikacji dyplomu

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Osoby z Ukrainy mogą ubiegać się o pomoc przy nostryfikacji dyplomu. Wniosek o sfinansowanie opłaty można złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji elektronicznej używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP albo w wersji papierowej.

UOKiK surowy dla influencerów ignorujących ostrzeżenia

Rynek i konsument
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał pierwszych sześciu influencerów za brak współpracy przy ocenie ich działalności w mediach społecznościowych. Kary wyniosły łącznie 139 tys. zł i są to pierwsze sankcje w prowadzonych postępowaniach w tej sprawie. Rekomendacje w zakresie oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych oraz kolejne działania mają być wkrótce.

TSUE: Polska ma wydać dokument tożsamości dziecku dwóch kobiet

Administracja publiczna
Państwo polskie zobowiązane jest do uznania dwóch matek z zagranicznego aktu urodzenia w celu umożliwienia dziecku swobody przepływu - a więc, w konsekwencji, uwzględnienia obu matek w dokumentach podróży tego dziecka - stwierdził w ogłoszonym w poniedziałek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Polacy boją się wycieku danych osobowych, ale niewielu wie, jak się bronić

Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Co trzeci Polak boi się wycieków danych osobowych - wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Równocześnie mniej niż połowa z nas wiedziałaby, co należy w takiej sytuacji zrobić. A największe problemy z tym mieliby seniorzy, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat tego, kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski