Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz
Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata
Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.
Jacek Kudła
Jacek Kudła
Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański
Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.

13.06.2024
Zobacz więcej
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz

Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.

12.06.2024
Zobacz więcej
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata

Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.

10.06.2024
Zobacz więcej
Jacek Kudła
Jacek Kudła

Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.

07.06.2024
Zobacz więcej
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański

Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.

06.06.2024
Zobacz więcej
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna

Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.

04.06.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Przez lukę w prawie rodziny zaginionych bez środków do życia

Małżonkowie i dzieci osób zaginionych na prawo do renty rodzinnej muszą czekać 5 albo 10 lat, w zależności od wieku zaginionego, bo dopiero po tym czasie osoba zostaje uznana za zmarłą. Państwa nie interesuje to, że bliscy – zwłaszcza ci uzależnieni finansowo od osoby zaginionej - praktycznie z dnia na dzień zostają bez środków do życia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie widzi problemu i nie zamierza zmieniać prawa. Z kolei prawnicy wskazują, że można szybko to naprawić. Nie straciłby na tym też ZUS, nawet gdyby osoba zaginiona się odnalazła.

Dzisiejsze głosowanie w Radzie ds. Środowiska Unii Europejskiej to wielki sukces dla przyrody, a jednocześnie wielka porażka naszego rządu. Polska stanęła po stronie przeciwników ochrony przyrody, wbrew interesom i woli polskiego społeczeństwa – twierdzą ekolodzy. W poniedziałek rano, 17 czerwca br. rozpoczęła się debata i głosowanie w Radzie. Polska oddała głos przeciw Nature Restoration Law (NRL).
Treść ustawy o kontroli niektórych inwestycji, a także sama procedura zgłoszeniowa, w praktyce mogą budzić szereg wątpliwości, co może stanowić istotne ryzyko dla inwestorów. Z kolei niezastosowanie się do obowiązku zgłoszenia może prowadzić do surowych sankcji, włączając w to odpowiedzialnością karną - piszą Krzysztof Sikora i Mateusz Mintzberg z Zespołu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kancelarii CMS.
Frankowicze procesujący się z bankami coraz częściej mają szansę na zawarcie korzystnej ugody. Banki tracą entuzjazm do wieloletnich procesów, po których muszą płacić gigantyczne odsetki, więc chętniej idą na ustępstwa, a kredytobiorcy też nie zawsze chcą latami czekać na zwycięstwo. Warto zadbać np. o kwestię uregulowania zwrotu kosztów procesu, jakie poniósł kredytobiorca w związku z wytoczeniem powództwa - to jasno powinno wynikać z treści ugody.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce "ucywilizować" zasady budowy domów o powierzchni do 70 mkw. Dziś można budować je, naruszając prawo. Starosta nie może temu zaprotestować, nawet jeżeli widzi, że zgłoszenie jest wadliwe. To ma się zmienić. Prace nad projektem jednak się ślimaczą. Oficjalnie rozpoczęły się 29 lutego br., ale nowej wersji projektu ciągle nie ma. 
Już za dwa tygodnie fiskus zyska nowe narzędzie monitorowania handlu w internecie. Przepisy wchodzące w życie 1 lipca nakładają nowe obowiązki na operatorów platform internetowych, ale także na użytkowników. Platformy będą raportować dane osób, które przekroczą limit 30 transakcji lub 2 tys. euro. Z kolei sprzedający muszą podać platformie wymagane przez nią dane, by nie narazić się na blokadę pieniędzy. Mimo iż nie będzie nowych podatków, fiskus dowie się, kto nie płaci.
Bezwzględny zakaz rozwiązania stosunku pracy nauczyciela akademickiego, będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, godzi w zasady równości wobec prawa, gdy gwarantuje dożywotnie zatrudnienie takiego pracownika – orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W rezultacie adiunkt będący sędzią nie zostanie przywrócony do pracy na uczelni.
Polecamy książki

Polska będzie wykonywać wyroki ETPCz – rząd zapowiada specjalną ustawę

Wymiar sprawiedliwości
Ministrowie sprawiedliwości i spraw zagranicznych deklarują poważne traktowanie i wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma powstać specjalna ustawa, ale przede wszystkim konieczne jest poprawienie zakwestionowanych przez Trybunał przepisów. Problem jest jednak większy niż tylko „posprzątanie po PiS”, bo np. aborcyjny wyrok w sprawie Alicji Tysiąc czeka na wykonanie od 2007 roku.

Dodatek dla sędziego penitencjarnego? Sędziowie postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie penitencjarni mają w nadzorze zakłady karne, izby zatrzymań czy ośrodki dla cudzoziemców, a mimo to nie przysługują im dodatki, jeśli nie są wizytatorami. Z kolei sędziowie rodzinni dodatek dostają, jeśli mają w nadzorze choćby jedną placówkę leczniczą - wynika z uwag do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom. W ocenie sędziów czas na zmiany.

NRA chce, by w budżecie na 2025 r. zabezpieczono pieniądze na urealnienie urzędówek

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do ministra sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2025 środków finansowych pozwalających na urealnienie urzędówek. Od 5 czerwca obowiązuje rozporządzenie zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru.

Pierwsza prezes SN z zarzutami dyscyplinarnymi

Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego uznał, że I prezes SN Małgorzata Manowska dopuściła się obrazy przepisów prawa i naruszyła godność urzędu. Tłem zarzutów postawionych przez rzecznika Dyscyplinarnego SN Andrzeja Tomczyka ma być jest spór wewnątrz SN. Chodzi o to, że we wrześniu 2021 r. "starzy" sędziowie SN opuścili obrady Kolegium SN. Był to protest wobec powołania Izby Dyscyplinarnej oraz niewykonania orzeczeń TSUE.

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - znamy laureatów konkursu

Prawnicy
Działalność pro bono na rzecz osób słabszych i wykluczonych doceniła kapituła XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Laureaci stają po stronie skrzywdzonych dzieci, osób w kryzysie bezdomności i zwierząt, angażują się w integrację uchodźców wojennych i edukację prawną najmłodszych. Przyznane zostało też specjalne wyróżnienie od Wolters Kluwer Polska oraz tytuł "Ambasadora mediacji".

Od lipca nowe obowiązki dla sprzedających przez internet i platform internetowych

CIT PIT Nowe technologie
Już za dwa tygodnie fiskus zyska nowe narzędzie monitorowania handlu w internecie. Przepisy wchodzące w życie 1 lipca nakładają nowe obowiązki na operatorów platform internetowych, ale także na użytkowników. Platformy będą raportować dane osób, które przekroczą limit 30 transakcji lub 2 tys. euro. Z kolei sprzedający muszą podać platformie wymagane przez nią dane, by nie narazić się na blokadę pieniędzy. Mimo iż nie będzie nowych podatków, fiskus dowie się, kto nie płaci.

Katalog budowli w załączniku do ustawy - jest projekt ustawy

Podatki i opłaty lokalne
Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostaną wprowadzone definicje budowli i budynku, bez konieczności odwoływania się do przepisów pozapodatkowych. Lista konkretnych budowli będzie stanowiła załącznik do ustawy - zakłada projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Garaże wielostanowiskowe będą objęte taką stawką podatku, jak budynki mieszkalne. Według ekspertów, wbrew zapowiedziom MF zmiany te mogą być bardzo istotne.

Nowe zasady oprocentowania nadpłat - jest projekt

Ordynacja
Oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i Trybunału Konstytucyjnego będzie przysługiwało za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu (zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych). Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, którego celem jest implementacja wyroku TSUE z 8 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej C-322/22.

Niepełnosprawny odliczy ulgę rehabilitacyjną na zakup telefonu i laptopa

PIT Niepełnosprawność
Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności odliczy wydatki na zakup elektroniki dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb. Skarbówka potwierdza, że ulga rehabilitacyjna przysługuje na telefon, laptop czy smartwatch, wykorzystywane np. przy dużej wadzie wzroku czy cukrzycy. Wystarczy na "zwykłym" sprzęcie zainstalować specjalne oprogramowanie lub aplikację, by sprzęt ten zyskał indywidualny charakter.

Małe firmy będą zwolnione z VAT w całej UE

VAT
Małe przedsiębiorstwa skorzystają ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE. Warunkiem będzie rejestracja w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE - proponuje Ministerstwo Finansów. W Polsce limit zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. złotych.

Przez lukę w prawie rodziny zaginionych bez środków do życia

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Małżonkowie i dzieci osób zaginionych na prawo do renty rodzinnej muszą czekać 5 albo 10 lat, w zależności od wieku zaginionego, bo dopiero po tym czasie osoba zostaje uznana za zmarłą. Państwa nie interesuje to, że bliscy – zwłaszcza ci uzależnieni finansowo od osoby zaginionej - praktycznie z dnia na dzień zostają bez środków do życia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie widzi problemu i nie zamierza zmieniać prawa. Z kolei prawnicy wskazują, że można szybko to naprawić. Nie straciłby na tym też ZUS, nawet gdyby osoba zaginiona się odnalazła.

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu wypoczynkowego – wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska i największe państwa Unii Europejskiej stosują jednak rozwiązania bardziej przyjazne zatrudnionym.

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

Prawo pracy BHP
W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie zgłoszenia przyjmować, mogą sami rozszerzyć ten katalog w wewnętrznej procedurze i na podstawie aktów wewnątrzzakładowych. Cieszą się z tego pracodawcy, a prawnicy twierdzą, że przepis będzie martwy. I postulują zmianę przepisów o mobbingu oraz doprecyzowanie uprawnień PIP.

Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Administracja publiczna Prawo pracy
W piątek, 14 czerwca, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Marcina Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. - To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy się świat pracy – podkreślił Hołownia podczas uroczystości wręczenia nominacji. W myśl przepisów marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Końca samowolki przy budowie małych domów szybko nie będzie

Budownictwo
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce "ucywilizować" zasady budowy domów o powierzchni do 70 mkw. Dziś można budować je, naruszając prawo. Starosta nie może temu zaprotestować, nawet jeżeli widzi, że zgłoszenie jest wadliwe. To ma się zmienić. Prace nad projektem jednak się ślimaczą. Oficjalnie rozpoczęły się 29 lutego br., ale nowej wersji projektu ciągle nie ma. 

Lewiatan: System kaucyjny jednak bez opakowań po mleku 

Odpady Prawo gospodarcze
Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego. Propozycja podoba się Konfederacji Lewiatan. Cały czas czeka jednak na wyjaśnienie nierozwiązanych do tej pory kwestii, z których najważniejsze to m.in. wyłączenie kaucji z VAT-u, doprecyzowanie umów między uczestnikami systemu, czy zwolnienie odpadów zebranych selektywnie z opłat za zanieczyszczenie terenów publicznych.

Meta chce wykorzystać dane z Facebooka - nie będzie pytać o zgodę

Nowe technologie RODO Prawo unijne
Dane nawet ponad 400 milionów europejskich użytkowników Facebooka mogą zostać wykorzystane przez algorytmy sztucznej inteligencji, z której planuje korzystać Meta. W jakim celu? Nie wiadomo, bo przedsiębiorstwo powołuje się na "uzasadniony interes", co oznacza, że użytkownik portalu będzie mógł co najwyżej wyrazić w tej sprawie sprzeciw. Na to zostało jednak niewiele czasu. Skarga w tej sprawie została już skierowana m.in. do polskiego UODO.

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500 zł. Samorządy będą miały 60 dni na rozpoznanie wniosku. Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie.

Raportowanie ESG to perspektywa przyszłego roku, niezależnie od opóźnień

Środowisko Prawo unijne ESG
Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie składać raporty już za bieżący rok obrotowy. Wiąże się to zarówno z trudnościami logistycznymi, jak i dodatkowymi kosztami, które już teraz warto brać pod uwagę. Tym bardziej, że nawet ewentualne opóźnienia polskiego prawodawcy nie wpłyną na terminy składania sprawozdań.

Szczegóły wyboru sołtysa musi określić rada gminy

Samorząd terytorialny
Ustawowa regulacja dotycząca wyboru sołtysa i rady sołeckiej jest szczątkowa. Organy te są wybierane w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Szczegóły wyboru musi zatem określić w każdym przypadku statut danego sołectwa.

Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.

Wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, ale nie wyborach samorządowych

Wybory
Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego wprowadza nowelizacja kodeksu wyborczego, którą w piątek uchwalił Sejm. Głosowanie korespondencyjne będzie jednak wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

Niepewne rekompensaty - w strefie buforowej nikt nie prowadzi biznesu

Małe i średnie firmy Wojsko
Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą, na bazie istniejących przepisów, może być kłopot. Obowiązujące regulacje mówią o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie zakazu, tymczasem w samej strefie... nie działa żaden przedsiębiorca.

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, broni oraz uzbrojenia wojskowego - zakładają przepisy, które zaproponował MON. Doprecyzują one też zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową oraz wyposażą pozostałe służby w szersze uprawnienia.

Fentanyl "na życzenie" przez nieszczelny system e-recept i teleporad

Pacjent Farmacja
System e-recept w połączeniu z teleporadami, dla których nie ma standardów, to otwarta furtka dla zdobywania substancji o działaniu narkotycznym przez osoby uzależnione i do wprowadzania ich na czarny rynek. Kolejny raz pojawiają się apele o uszczelnienie systemu. Zmiany w prawie wprowadzone blisko rok temu nie zatrzymały procederu. Minister zdrowia poleciła dyrektorowi Centrum e-zdrowia wdrożenie stałego monitoringu wystawiania i realizacji recept na opioidy. Ma działać już od poniedziałku.

Pierwsza kara finansowa dla szpitala za odmowę legalnej aborcji

Pacjent Opieka zdrowotna
13 czerwca zakończono postępowanie kontrolne w Pabianickim Centrum Medycznym, w wyniku którego na tego świadczeniodawcę nałożono karę w wysokości 550 tys. zł. W tej chwili departament kontroli NFZ jest w końcowej fazie sprawdzania dwóch kolejnych podmiotów. - Obawiam się, że tam też nałożenie kary będzie zasadne - powiedziała w poniedziałek minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Jest nowa lista refundacyjna. Marek Kos szefem departamentu leków

Farmacja
W 2024 r. najwięcej nowych terapii onkologicznych umieszczono na listach refundacyjnych w hematoonkologii: 9 nowych terapii i w nowotworach układu urologicznego: 5 terapii. Umieszczono po dwie nowe terapie w nowotworach układu pokarmowego, nowotworach skóry i nowotworach ginekologicznych. Na najnowszej liście refundacyjnej pojawi się 31 nowych terapii, w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne

Krótkie konsultacje Planu dla Chorób Rzadkich

Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko dziesięć dni ma strona społeczna na konsultacje publiczne Planu dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Czas nagli, bo poprzedni plan wygasł z końcem ubiegłego roku. Natomiast niektóre rozwiązania są już gotowe, choć - jak dotąd - nie zostały wdrożone przez rząd. Plan ma usystematyzować leczenie osób z chorobami rzadkimi, które wielokrotnie latami czekają na właściwą diagnozę i uprawiają tzw. odyseję diagnostyczną.

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjent Zarządzanie
Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.

RPO: Projekt dotyczący łączenia klas na religii może być niekonstytucyjny

Nowa organizacja lekcji religii będzie skutkować zmniejszeniem się liczby godzin, a co z tym związane, redukcją zatrudnienia katechetów - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwraca uwagę również, że rozwiązania są wątpliwe z punktu widzenia dzieci i młodzieży, bo zbyt liberalnie podchodzą do wieku dzieci, które będą się uczyć religii w grupie międzyoddziałowej.

MEN zaprasza uczniów do rozmów o zmianach w oświacie

Zarządzanie oświatą
Szefowa MEN Barbara Nowacka wraz z podlaską kurator oświaty Agnieszką Krokos-Janczyło, zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. podlaskiego do udziału w pilotażowym Uczniowskim Okrągłym Stole, który ma odbyć się w Białymstoku 22 czerwca, w pierwszym dniu wakacji. Debata ma dotyczyć polskiej szkoły.

Uczniowie 153 szkół wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W czwartek w Sejmie wylosowano 153 szkoły podstawowe, których uczniowie wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). W wylosowanych szkołach 2 września br. odbędą się kolejne losowania, które wyłonią po jednym przedstawicielu klas VI, VII i VIII. Pierwotnie do akcji zgłosiło się łącznie 15 tys. szkół, z których zostało wybranych kilkadziesiąt placówek.

W czwartek zbierze się zespół, który zajmie zmianami dotyczącymi praw pracowniczych nauczycieli

Potrzebne są rozmowy na temat wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., a także uregulowanie praw pracowniczych nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne - wskazywał w zeszłym tygodniu Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Apelował o zwołanie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. MEN zdecydowało się spotkanie zorganizować - odbędzie się w czwartek, 20 czerwca.

Brak klasyfikacji nie wynika wyłącznie z dużej liczby nieobecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przepisy dotyczące nieklasyfikowania uczniów są jednak czasem źle interpretowane, bo nie oznacza to jedynie, że ucznia często nie było w szkole, a że w ogóle nie ma jak wystawić mu oceny.

Protest na UW: Wiceminister apeluje o bardziej wyważone działania

Szkolnictwo wyższe
Na Uniwersytecie Warszawskim trwa protest studentów - domagają się oni udostępnienia informacji o wszelkich powiązaniach uniwersytetu z izraelskimi instytucjami akademickimi oraz zerwania współpracy z instytucjami izraelskimi. Interweniowała policja - rektor udzielił służbom pozwolenia na wejście na kampus, co wzbudziło protesty całego środowiska akademickiego. Wiceminister nauki zaapelował w poniedziałek do protestujących, by obniżyli temperaturę sporu.

Co robić po prawie? – podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
W najnowszym odcinku "Prawo na Oko" Barbara Szczepańska, ekspertka od researchu prawnego, dzieli się wiedzą o poszukiwaniu informacji w erze cyfrowej. Sprawdź, jak media społecznościowe, doświadczenie i strategie wyszukiwania wpływają na pracę prawników. "Prawo na Oko" to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

Czym kierują się maturzyści przy wyborze uczelni?

Dla studenta
Decyzja o wyborze uczelni i kierunku studiów to nie tylko krok w kierunku przyszłej kariery, ale i ogromna zmiana w całym życiu, szczególnie jeśli wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. Okazuje się, że młodzież nie traktuje już studiów jak przedłużenia młodości. Uczniowie oczekują, że nauka na poziomie wyższym dostarczy im specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą niezbędne w ich przyszłej pracy.

„Aktywny rodzic” również dla studentów i doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 października. Jak potwierdza Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, z nowych świadczeń będą mogli skorzystać rodzice, w tym studenci i doktoranci – po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek.

Klauzula niekaralności za nielegalnie zdobyty dyplom Collegium Humanum

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaapelował w czwartek do wszystkich, którzy w sposób nielegalny zdobywali dyplomy Collegium Humanum, żeby zgłaszali się do CBA i prokuratury. Takie osoby mogą skorzystać z klauzuli niekaralności i uniknąć w ten sposób konsekwencji prawnych. W sprawie handlu dyplomami przez uczelnię zostało zatrzymanych 10 osób, a dwie nadal pozostają w areszcie. To rektor Collegium Humanum oraz dyrektor Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Będzie ustawa o związkach partnerskich - zapowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula

Prawo cywilne
Ministra ds. równości Katarzyna Kotula podjęła decyzję o skierowaniu dokumentów rządowego projektu o związkach partnerskich do wykazu prac legislacyjnych. Dodała, że będzie rozmawiać z PSL o szczegółach projektu i o uregulowaniu sytuacji dzieci w "tęczowych rodzinach". Regulacja zakłada m.in. możliwość wspólnego nazwiska, prawo do informacji medycznej i wspólnego rozliczenia się.

TSUE: Odwołanie lotu z powodu wady silnika – pasażer bez odszkodowania

Prawo unijne
Wykrycie ukrytej wady konstrukcyjnej silnika samolotu, który miał wykonać lot, jest objęte pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności”, nawet jeśli przewoźnik lotniczy został poinformowany o jej istnieniu przez producenta silnika kilka miesięcy przed danym lotem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 13 czerwca br. – Oznacza to, że pasażerowi, który wykupił bilet, ale lot został odwołany, nie przysługuje odszkodowanie.

Konsument, który był przedsiębiorcą, też może upaść

Domowe finanse Upadłość konsumencka
Osoba fizyczna będąca konsumentem może starać się o ogłoszenie upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego, które toczyło się wobec niej...

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy

Prawo karne
Punkty karne są ważne tylko przez rok, licząc od daty opłacenia mandatu. Punkty otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną jednak skasowane dopiero po dwóch latach - to wyjątek od zasady. Przekroczenie 24 (lub 20) punktów karnych przy zatrzymaniu powoduje wiele negatywnych konsekwencji (oprócz mandatu).