Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz
Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata
Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.
Jacek Kudła
Jacek Kudła
Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański
Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.

13.06.2024
Zobacz więcej
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz

Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.

12.06.2024
Zobacz więcej
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata

Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.

10.06.2024
Zobacz więcej
Jacek Kudła
Jacek Kudła

Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.

07.06.2024
Zobacz więcej
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański

Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.

06.06.2024
Zobacz więcej
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna

Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.

04.06.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Meta chce wykorzystać dane z Facebooka - nie będzie pytać o zgodę

Dane nawet ponad 400 milionów europejskich użytkowników Facebooka mogą zostać wykorzystane przez algorytmy sztucznej inteligencji, z której planuje korzystać Meta. W jakim celu? Nie wiadomo, bo przedsiębiorstwo powołuje się na "uzasadniony interes", co oznacza, że użytkownik portalu będzie mógł co najwyżej wyrazić w tej sprawie sprzeciw. Na to zostało jednak niewiele czasu. Skarga w tej sprawie została już skierowana m.in. do polskiego UODO.

Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej inteligencji to systemy wysokiego ryzyka. Wbrew pozorom, AI Act precyzyjnie wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.
Osoba fizyczna będąca konsumentem może starać się o ogłoszenie upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego,...
​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu wypoczynkowego – wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska i największe państwa Unii Europejskiej stosują jednak rozwiązania bardziej przyjazne zatrudnionym.
Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności odliczy wydatki na zakup elektroniki dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb. Skarbówka potwierdza, że ulga rehabilitacyjna przysługuje na telefon, laptop czy smartwatch, wykorzystywane np. przy dużej wadzie wzroku czy cukrzycy. Wystarczy na "zwykłym" sprzęcie zainstalować specjalne oprogramowanie lub aplikację, by sprzęt ten zyskał indywidualny charakter.
Wykrycie ukrytej wady konstrukcyjnej silnika samolotu, który miał wykonać lot, jest objęte pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności”, nawet jeśli przewoźnik lotniczy został poinformowany o jej istnieniu przez producenta silnika kilka miesięcy przed danym lotem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 13 czerwca br. – Oznacza to, że pasażerowi, który wykupił bilet, ale lot został odwołany, nie przysługuje odszkodowanie.
Polecamy książki

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - znamy laureatów konkursu

Prawnicy
Działalność pro bono na rzecz osób słabszych i wykluczonych doceniła kapituła XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Laureaci stają po stronie skrzywdzonych dzieci, osób w kryzysie bezdomności i zwierząt, angażują się w integrację uchodźców wojennych i edukację prawną najmłodszych. Przyznane zostało też specjalne wyróżnienie od Wolters Kluwer Polska oraz tytuł "Ambasadora mediacji".

Prokurator chce się zrzec ukraińskiego obywatelstwa - związkowcy piszą do prezydenta Ukrainy

Prokuratura
Asystentka wrocławskiej prokuratury w maju tego roku zdała pozytywnie egzamin prokuratorski. Od 2013 roku ma obywatelstwo polskie, ale równocześnie też jest obywatelską Ukrainy, a to - zgodnie z polskimi przepisami - uniemożliwia jej pracę na stanowisko prokuratora. Tymczasem jej wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego od roku czeka na rozpatrzenie. Dlatego Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpił do ukraińskiego prezydenta z prośbą o pomoc w sprawie.

Składy orzekające Trybunału Stanu będą losowane

Prawnicy
Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchwalenia zmian w regulaminie, przedstawiony 31 stycznia br., był niezgodny z regulaminem Trybunału Stanu – uważa przewodnicząca Małgorzata Manowska. Regulamin wprowadza zasadę, iż składy orzekające będą wyznaczane przez przewodniczącego tego organu w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania.

Pierwsza prezes SN z zarzutami dyscyplinarnymi

Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego uznał, że I prezes SN Małgorzata Manowska dopuściła się obrazy przepisów prawa i naruszyła godność urzędu. Tłem zarzutów postawionych przez rzecznika Dyscyplinarnego SN Andrzeja Tomczyka ma być jest spór wewnątrz SN. Chodzi o to, że we wrześniu 2021 r. "starzy" sędziowie SN opuścili obrady Kolegium SN. Był to protest wobec powołania Izby Dyscyplinarnej oraz niewykonania orzeczeń TSUE.

SN: Ważne postępowanie, nawet jeśli delegację podpisał podsekretarz

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skład sądu obsadzonego przez sędziego delegowanego, gdy akt nominacji podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, nie jest składem „sprzecznym z przepisami prawa”, a rzekome wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości sędziego nie mogą prowadzić do nieważności postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej z udziałem jednego sędziego i skargi kasacyjnej nie przyjął do rozpoznania.

Niepełnosprawny odliczy ulgę rehabilitacyjną na zakup telefonu i laptopa

PIT Niepełnosprawność
Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności odliczy wydatki na zakup elektroniki dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb. Skarbówka potwierdza, że ulga rehabilitacyjna przysługuje na telefon, laptop czy smartwatch, wykorzystywane np. przy dużej wadzie wzroku czy cukrzycy. Wystarczy na "zwykłym" sprzęcie zainstalować specjalne oprogramowanie lub aplikację, by sprzęt ten zyskał indywidualny charakter.

Firmy mogą dopłacić podatek od terminali kolejowych

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości
Przy okazji zmian w definicji budowli Ministerstwo Finansów chce rozwiązać problem dotyczący opodatkowania infrastruktury kolejowej. Obowiązujące w praktyce od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali kolejowych zostanie uchylone z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają, będą musieli dopłacić podatek. 8 lipca odbędzie się rozprawa w TSUE dotycząca zwolnienia z podatku w kontekście pomocy publicznej.

Raportowanie sprzedaży przez internet - prezydent podpisał ustawę

PIT Prawo gospodarcze
Operatorzy platform internetowych będą przekazać szefowi KAS informacje o sprzedających w internecie - zakłada ustawa wdrażająca dyrektywę DAC7, podpisana przez prezydenta. Ustawa ma wejść w życie zasadniczo 1 lipca 2024 r. Raportowaniu nie będą podlegały dane sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło w danym roku 2 tys. euro.

Założenia do budżetu 2025: Niższa inflacja i 3,7 proc. wzrost PKB

Finanse publiczne Finanse
W 2025 roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, PKB wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 4,1 proc. Stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2025 rok przyjętych w czwartek przez Radę Ministrów. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

Szef KAS: Będzie mniej kontroli i lepsza współpraca z podatnikami

Ordynacja Finanse publiczne VAT KSeF
Organy podatkowe będą wszczynać kontrole w ostateczności, opierając się w większym stopniu na analizach, a w pierwszej kolejności stosować czynności sprawdzające. Planowane jest uchwalenie Karty Praw Podatnika w formie ustawy, rozszerzenie programu współdziałania oraz zmiany organizacyjne administracji skarbowej – zapowiedział wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda podczas spotkania z dziennikarzami.

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu wypoczynkowego – wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska i największe państwa Unii Europejskiej stosują jednak rozwiązania bardziej przyjazne zatrudnionym.

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie zgłoszenia przyjmować, mogą sami rozszerzyć ten katalog w wewnętrznej procedurze i na podstawie aktów wewnątrzzakładowych. Cieszą się z tego pracodawcy, a prawnicy twierdzą, że przepis będzie martwy. I postulują zmianę przepisów o mobbingu oraz doprecyzowanie uprawnień PIP.

Czy szef może „wyłączyć” korzystanie z urlopów w wakacje?

Prawo pracy
Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są bardziej atrakcyjne „urlopowo”. Nie można przy tym wyłączyć z góry prawa do korzystania w tych okresach z urlopu na żądanie, jak również ograniczyć możliwości realizowania urlopów bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.

Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Administracja publiczna Prawo pracy
W piątek, 14 czerwca, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Marcina Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. - To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy się świat pracy – podkreślił Hołownia podczas uroczystości wręczenia nominacji. W myśl przepisów marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Rząd: W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. Taką informację podało w czwartek, 13 czerwca, Centrum Informacyjne Rządu. Według rządowych szacunków koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld złotych.

Meta chce wykorzystać dane z Facebooka - nie będzie pytać o zgodę

Nowe technologie RODO Prawo unijne
Dane nawet ponad 400 milionów europejskich użytkowników Facebooka mogą zostać wykorzystane przez algorytmy sztucznej inteligencji, z której planuje korzystać Meta. W jakim celu? Nie wiadomo, bo przedsiębiorstwo powołuje się na "uzasadniony interes", co oznacza, że użytkownik portalu będzie mógł co najwyżej wyrazić w tej sprawie sprzeciw. Na to zostało jednak niewiele czasu. Skarga w tej sprawie została już skierowana m.in. do polskiego UODO.

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500 zł. Samorządy będą miały 60 dni na rozpoznanie wniosku. Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie.

Dwie niedziele handlowe w miesiącu już po pierwszym czytaniu

Rynek i konsument
Ruszyły prace nad projektem Polski 2050. Posłowie proponują wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu oraz wyższe o 200 proc. wynagrodzenie dla osób pracujących w te dni. Zdaniem posłów zakaz handlu w niedzielę nie spełnił swojej roli. Miał pomóc małym sklepom, tak się jednak nie stało. Polska Izba Handlu postuluje odrzucenie projektu. Jej zdaniem zaszkodzi ona małym sklepom. Także Lewica oraz związki zawodowe są przeciwne zmianom. Pierwsze czytanie poselskiej propozycji odbyło się 13 czerwca.

Raportowanie ESG to perspektywa przyszłego roku, niezależnie od opóźnień

Środowisko Prawo unijne ESG
Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie składać raporty już za bieżący rok obrotowy. Wiąże się to zarówno z trudnościami logistycznymi, jak i dodatkowymi kosztami, które już teraz warto brać pod uwagę. Tym bardziej, że nawet ewentualne opóźnienia polskiego prawodawcy nie wpłyną na terminy składania sprawozdań.

Ustalenie aktualnego adresu jako element procedury doręczenia komorniczego

Wymiar sprawiedliwości
Procedura doręczenia komorniczego wprowadzona 7 listopada 2019 roku zawiera w sobie dwa postępowania. Pierwszym z nich jest postępowanie dotyczące doręczenia korespondencji, drugie natomiast zależne od wyniku tego pierwszego, prowadzone jest w przedmiocie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata (pozwanego) - pisze Kamil Paweł Szmidt, adwokat w RESIST Rezanko Sitek.

Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.

Wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, ale nie wyborach samorządowych

Wybory
Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego wprowadza nowelizacja kodeksu wyborczego, którą w piątek uchwalił Sejm. Głosowanie korespondencyjne będzie jednak wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

Niepewne rekompensaty - w strefie buforowej nikt nie prowadzi biznesu

Małe i średnie firmy Wojsko
Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą, na bazie istniejących przepisów, może być kłopot. Obowiązujące regulacje mówią o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie zakazu, tymczasem w samej strefie... nie działa żaden przedsiębiorca.

Będą uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw prezydent podpisał ustawę

Nowa, uproszczona forma wsparcia w ramach płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz nowy płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi zakłada ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, którą podpisał prezydent. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, broni oraz uzbrojenia wojskowego - zakładają przepisy, które zaproponował MON. Doprecyzują one też zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową oraz wyposażą pozostałe służby w szersze uprawnienia.

Dietetycy chcą ustawy o swoim zawodzie

Zawody medyczne
Środowisko dietetyków chce rozpocząć prace nad odrębną ustawą o zawodzie dietetyka. W tej chwili przepisy regulują bardziej szczegółowo tylko wykonywanie zawodu przez dietetyków pracujących w podmiotach finansowanych przez NFZ. Przedstawiciele tej profesji od 20 lat zabiegają o własną ustawę zawodową, na mocy której powołany zostanie także samorząd zawodowy, jak dotąd bezskutecznie.

Krótkie konsultacje Planu dla Chorób Rzadkich

Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko dziesięć dni ma strona społeczna na konsultacje publiczne Planu dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Czas nagli, bo poprzedni plan wygasł z końcem ubiegłego roku. Natomiast niektóre rozwiązania są już gotowe, choć - jak dotąd - nie zostały wdrożone przez rząd. Plan ma usystematyzować leczenie osób z chorobami rzadkimi, które wielokrotnie latami czekają na właściwą diagnozę i uprawiają tzw. odyseję diagnostyczną.

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjent Zarządzanie
Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.

NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

Pacjent Prawo pracy
Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne przeszkody to zbyt krótko działające punkty poboru krwi lub w nieodpowiednich godzinach – wynika z ankiety NIK przeprowadzonej wśród 16 tysięcy osób.

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie kluczowego dowodu, tj. opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej.

Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina
Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Uczniowie 153 szkół wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W czwartek w Sejmie wylosowano 153 szkoły podstawowe, których uczniowie wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). W wylosowanych szkołach 2 września br. odbędą się kolejne losowania, które wyłonią po jednym przedstawicielu klas VI, VII i VIII. Pierwotnie do akcji zgłosiło się łącznie 15 tys. szkół, z których zostało wybranych kilkadziesiąt placówek.

Placówki doskonalenia nauczycieli wkrótce z nowymi obowiązkami

Zarządzanie oświatą
Określono nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego, wprowadzono też dodatkowe procedury, które mają chronić dokument przed fałszerstwem. Na placówki doskonalenia nauczycieli nałożono także obowiązek prowadzenia rejestru blankietów świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego - MEN opublikowało projekt w tej sprawie.

ZNP pyta, gdzie jest zespół, który miał się zająć zmianami dotyczącymi praw pracowniczych nauczycieli

Potrzebne są rozmowy na temat wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., a także uregulowanie praw pracowniczych nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne - wskazał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przypomniał na konferencji prasowej, że 23 grudnia ubiegłego roku ZNP na spotkaniu z kierownictwem resortu edukacji zaproponował utworzenie zespołu roboczego, który zająłby się kluczowymi sprawami podnoszonymi przez środowiska nauczycielskie.

Brak klasyfikacji nie wynika wyłącznie z dużej liczby nieobecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przepisy dotyczące nieklasyfikowania uczniów są jednak czasem źle interpretowane, bo nie oznacza to jedynie, że ucznia często nie było w szkole, a że w ogóle nie ma jak wystawić mu oceny.

„Aktywny rodzic” również dla studentów i doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 października. Jak potwierdza Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, z nowych świadczeń będą mogli skorzystać rodzice, w tym studenci i doktoranci – po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek.

Co robić po prawie? – podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
W najnowszym odcinku "Prawo na Oko" Barbara Szczepańska, ekspertka od researchu prawnego, dzieli się wiedzą o poszukiwaniu informacji w erze cyfrowej. Sprawdź, jak media społecznościowe, doświadczenie i strategie wyszukiwania wpływają na pracę prawników. "Prawo na Oko" to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

Czym kierują się maturzyści przy wyborze uczelni?

Dla studenta
Decyzja o wyborze uczelni i kierunku studiów to nie tylko krok w kierunku przyszłej kariery, ale i ogromna zmiana w całym życiu, szczególnie jeśli wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. Okazuje się, że młodzież nie traktuje już studiów jak przedłużenia młodości. Uczniowie oczekują, że nauka na poziomie wyższym dostarczy im specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą niezbędne w ich przyszłej pracy.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym jeszcze w tym roku

Szkolnictwo wyższe
W piątek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim minister nauki Dariusz Wieczorek rozmawiał z reprezentantami uczelni z regionu i władz województwa. Podczas konferencji prasowej potwierdził, że spotyka się z przedstawicielami środowiska akademickiego w całej Polsce w związku z przygotowywaniem projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Klauzula niekaralności za nielegalnie zdobyty dyplom Collegium Humanum

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaapelował w czwartek do wszystkich, którzy w sposób nielegalny zdobywali dyplomy Collegium Humanum, żeby zgłaszali się do CBA i prokuratury. Takie osoby mogą skorzystać z klauzuli niekaralności i uniknąć w ten sposób konsekwencji prawnych. W sprawie handlu dyplomami przez uczelnię zostało zatrzymanych 10 osób, a dwie nadal pozostają w areszcie. To rektor Collegium Humanum oraz dyrektor Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Będzie ustawa o związkach partnerskich - zapowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula

Prawo cywilne
Ministra ds. równości Katarzyna Kotula podjęła decyzje o skierowaniu dokumentów rządowego projektu o związkach partnerskich do wykazu prac legislacyjnych. Dodała, że będzie rozmawiać z PSL o szczegółach projektu i o uregulowaniu sytuacji dzieci w "tęczowych rodzinach". Regulacja zakłada m.in. możliwość wspólnego nazwiska, prawo do informacji medycznej i wspólnego rozliczenia się.

TSUE: Odwołanie lotu z powodu wady silnika – pasażer bez odszkodowania

Prawo unijne
Wykrycie ukrytej wady konstrukcyjnej silnika samolotu, który miał wykonać lot, jest objęte pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności”, nawet jeśli przewoźnik lotniczy został poinformowany o jej istnieniu przez producenta silnika kilka miesięcy przed danym lotem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 13 czerwca br. – Oznacza to, że pasażerowi, który wykupił bilet, ale lot został odwołany, nie przysługuje odszkodowanie.

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych jesienią

Środowisko
W ciągu najbliższych miesięcy ma ruszyć program dopłat do używanych elektryków, przygotowany przez resort klimatu i środowiska. Będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Wstępnie mowa jest o jesieni, ale szefowa NFOŚiGW oceniła, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na toczące się dyskusje w sprawie warunków dofinansowania.

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy

Prawo karne
Punkty karne są ważne tylko przez rok, licząc od daty opłacenia mandatu. Punkty otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną jednak skasowane dopiero po dwóch latach - to wyjątek od zasady. Przekroczenie 24 (lub 20) punktów karnych przy zatrzymaniu powoduje wiele negatywnych konsekwencji (oprócz mandatu).