Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska
Zwracam się do prezesa Sądu Apelacyjnego o ponowne przemyślenie i w efekcie uchylenie decyzji kadrowej dotyczącej przeniesienia sędziów
Bohdan Bieniek
Bohdan Bieniek
Prezydent może jeszcze uratować Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i zapobiec sytuacji, że niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed TSUE
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości wysokość stawek za prowadzenie spraw z urzędu jest odklejona od realiów pracy adwokatów.
Mariola Łodzińska
Mariola Łodzińska
Nowelizacja ustawy o podwyżkach wymaga jednak korekty, bo często dyrektorzy szpitali dyskryminują np. najlepiej wykształcone pielęgniarki
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne
Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski
MEiN wnioskuje, by wysokość subwencji oświatowej na przyszły rok uwzględniała rosnące ceny energii, ale bez cięcia części subwencji dotyczącej kosztów osobowych
Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska zaapelowała do prezesa Piotra Schaba, jako były sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zwraca się o ponowne przemyślenie i w efekcie uchylenie decyzji kadrowej dotyczącej przeniesienia sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz sędzi Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

16.08.2022
Zobacz więcej
Bohdan Bieniek
Bohdan Bieniek

Jeśli prezydent uwzględni uwagi, które podnieśliśmy w zastrzeżeniach do protokołu z losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to zostanie utworzona instytucja, która cieszyć się będzie zaufaniem nie tylko w kraju, ale także nie będzie negowana w orzecznictwie europejskich trybunałów. Prezydent może uchronić nas przed sytuacją, w której niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed unijnym trybunałem. Tak uważa sędzia Bohdan Bieniek, wylosowany do nowej Izby SN.

12.08.2022
Zobacz więcej
Przemysław Rosati
Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej uważa, że zaproponowana wysokość stawek za prowadzenie spraw z urzędu jest odklejona od realiów pracy adwokatów. - Przecież rzetelne prowadzenie choćby sprawy dotyczącej nieletnich wymaga poświęcenia kilku godzin na spotkanie i omówienie sprawy z klientem, zapoznanie się aktami, dojazd do sądu i co oczywiste sam udział w rozprawie. Proponowana stawka 60 zł za prowadzenie sprawy o demoralizację absolutnie nie odpowiada nakładowi pracy adwokata - ocenia prezes NRA.

12.08.2022
Zobacz więcej
Mariola Łodzińska
Mariola Łodzińska

Znaczne podwyższenie wynagrodzeń minimalnych pracowników medycznych zatrudnionych na etatach, to krok w dobrym kierunku. W efekcie mniej pielęgniarek i położnych wyjeżdża z kraju. Nowelizacja ustawy o podwyżkach wymaga jednak korekty, bo często dyrektorzy szpitali dyskryminują np. najlepiej wykształcone pielęgniarki - uważa Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

12.08.2022
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

10.08.2022
Zobacz więcej
Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Edukacji i Nauki wnioskuje, by wysokość subwencji oświatowej na przyszły rok uwzględniała rosnące ceny energii -poinformował w poniedziałek wiceminister Dariusz Piontkowski. Zastrzegł, że związku z rosnącymi cenami nie zostanie obcięta część subwencji dotycząca kosztów osobowych.

08.08.2022
Zobacz więcej
Temat dnia

Czas pracy - definicja w polskiej ustawie może być inna niż w unijnej dyrektywie

Są wątpliwości, czy ustawa, która ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wyczerpie obowiązek informowania pracownika o organizacji jego czasu pracy. Dlatego że autorzy projektu nie zauważyli, iż definicja systemu czasu pracy z dyrektywy nie odpowiada rozumieniu systemu czasu pracy w prawie polskim. W efekcie proponowane przepisy nie realizują celu tej dyrektywy.

Punkty karne maja być naliczane za najmniejsze nawet przekroczenie dozwolonej prędkości - poniżej 10 km/h, a za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący dostanie aż 9 punktów karnych. 15 punktów karnych będzie można dostać omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Takie zmiany przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Najistotniejszą korzyścią dla podatników jest realizacja zasady neutralności VAT. Obroty wewnątrz grupy nie są opodatkowane VAT, przez co nie wystawia się faktur, nie ma również konieczności weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) oraz ewentualnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności - mówi Bartłomiej Kołodziej, wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.
Przez inflację i wojnę na Ukrainie realizacja wielu inwestycji publicznych staje się nieopłacalna. Zamawiający jednak boją się waloryzować kontrakty, a wykonawcy domagają się ustawy, która wręcz nakaże zmianę umów. Tej nie ma, ale są wytyczne Prokuratorii Generalnej uzgodnione z rządem. Zgodnie z nimi waloryzacja wynagrodzenia nie musi być działaniem niegospodarnym, a wręcz jej brak może być za takie uznane.
Od 1 września znikają dwa pierwsze stopnie awansu, zmieniają się zasady oceniania pedagogów oraz częściowo wracają godziny karciane - tyle, jeżeli chodzi o zmianę w Karcie Nauczyciela, której nowelizację w końcu ubiegłego tygodnia podpisał prezydent. Oprócz tego zmianie ulegają zasady żywienia uczniów, zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz egzaminowanie uczniów.
Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.
Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.
Polecamy książki

I Prezes SN apeluje do prezesa Sądu Apelacyjnego o rozwagę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska zaapelowała do prezesa Piotra Schaba, jako były sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zwraca się o ponowne przemyślenie i w efekcie uchylenie decyzji kadrowej dotyczącej przeniesienia sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz sędzi Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany zasad wykonywania kar więzienia z podpisem prezydenta

Prawo karne
Obszerna nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która m.in. zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia, rozszerza stosowanie dozoru elektronicznego i reguluje dostęp więźniów do świadczeń zdrowotnych, została podpisana przez prezydenta. Większość zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Drut kolczasty na ogrodzeniu i religia w schroniskach oraz zakładach poprawczych

Prawo karne
W systemie ochrony przed ucieczkami dzieci z zakładów poprawczych i schronisk przewidziano zainstalowanie ogrodzenia z drutu ostrzowego lub kolczastego, gdyż jak wskazuje praktyka, zwieńczenie ogrodzenia odkosami wykonanymi z siatki nie stanowi optymalnego zabezpieczenia przed ucieczką z zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich. Ministerstwo zaprojektowało 19 rozporządzeń do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Ulga na zabytki nawet dla paneli solarnych na starym młynie

PIT Budownictwo Polski Ład
Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.

Co dalej z zawodem księgowego? - MF konsultuje

Rachunkowość Finanse
Do 30 września w Ministerstwie Finansów trwają konsultacje, które wskażą kierunek zmian, jakie czekają rynek księgowych. Co powinno zostać zmienione? Nie ma tu oczywistej odpowiedzi. Jako duże biuro rachunkowe, zatrudniające setki księgowych, widzimy zwłaszcza w procesie rekrutacji, jak duże są różnice w kompetencjach kandydatów na stanowisko księgowego – pisze Natalia Głogowska-Dej, partner w Vistra.

Cel mieszkaniowy z ulgą w PIT zrealizujemy także w Hiszpanii

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.

Czas pracy - definicja w polskiej ustawie może być inna niż w unijnej dyrektywie

Prawo pracy Prawo unijne
Są wątpliwości, czy ustawa, która ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wyczerpie obowiązek informowania pracownika o organizacji jego czasu pracy. Dlatego że autorzy projektu nie zauważyli, iż definicja systemu czasu pracy z dyrektywy nie odpowiada rozumieniu systemu czasu pracy w prawie polskim. W efekcie proponowane przepisy nie realizują celu tej dyrektywy.

Ostatni dzień na wnioski o świadczenie postojowe

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do wtorku 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Badanie: Polacy myślą o odejściu z pracy, ale coraz rzadziej

Rynek Prawo pracy HR
W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.

Dodatek dla ogrzewających domy gazem, olejem i peletem - rząd przyjął założenia

Budownictwo
Ogrzewający domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku, wyniesie on od 500 do 3 tys. zł. Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia projektu w tej sprawie.

Zwrot marży kredytobiorcom czekającym na wpis do księgi - ustawa z podpisem prezydenta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Korki w księgach wieczystych coraz dłuższe. Rząd chce więc, by banki zwracały kredytobiorcom marżę pomostową pobieraną za okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a notariusze dokonywali wpisów. We wtorek prezydent podpisał nowelę ustawy o kredycie hipotecznym, które mają częściowo rozwiązać problem zatorów.

Firmy z listy sankcyjnej dostaną zarządy przymusowe

Prawo gospodarcze Ukraina
Prezydent Andrzej Dudy podpisał nowelizację tzw. ustawy sankcyjnej. Ma ona wprowadzić instytucję zarządu przymusowego, którego zadaniem będzie przejęcie majątku firmy z listy sankcyjnej na rzecz Skarb Państwa za odszkodowaniem lub sprzedaż firmy. Możliwe będzie też przyznanie świadczeń na zaspokojenie należności pracowniczych w takich przedsiębiorstwach.

WSA: Gmina odpowie, czy przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej

Administracja publiczna RODO Wybory
Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.

MF przyznaje - rejestr umów może naruszać prywatność

Administracja publiczna RODO
Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr umów. Według RPO, który na wniosek obywateli podjął interwencję w tej sprawie, zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę prywatności. Resort finansów potwierdza, że przepisy są mało precyzyjne i deklaruje przygotowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania i funkcjonalnego.

Ustawa o wyższych karach za zanieczyszczanie środowiska podpisana

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Nielegalne przywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Takie zmiany przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, którą podpisał prezydent.

Geriatrzy i łóżka w szpitalach dla seniorów potrzebne od zaraz

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Rząd zaczął dostrzegać, że społeczeństwo się starzeje. Odziały w szpitalach powiatowych mają być przekształcane w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Potrzeba jest ogromna – mówią dyrektorzy tych placówek. Obawiają się jednak, że opieka nad starszymi będzie się odbywała kosztem innych pacjentów. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie kadr, bo geriatrów brakuje.

Ponad 100 pacjentów z rekompensatą za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19

Koronawirus szczepienia
Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 1165 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego za niepożądane odczyny po szczepionce przeciwko Covid-19. Rzecznik wydał 108 pozytywnych decyzji w sumie na kwotę ponad 2,2 mln zł. Aż w 418 spraw okoliczności nie były wystarczające do wszczęcia postępowania.

System no-fault jest potrzebny nam wszystkim

Prawo karne Zawody medyczne
Ochrona zdrowia – także ze względu na dynamiczny rozwój nauk medycznych – to skomplikowany system, w którym zdrowie i życie pacjenta zależy w decydującej mierze od jego prawidłowego działania. Czy karanie medyków więzieniem służy osiąganiu tego celu? Wydaje się, że dużo lepiej postawić na systemowe rozwiązania, przy zachowaniu prawa pacjentów do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nie tylko Karta Nauczyciela - dużo zmian w szkole od 1 września

Zarządzanie oświatą
Od 1 września znikają dwa pierwsze stopnie awansu, zmieniają się zasady oceniania pedagogów oraz częściowo wracają godziny karciane - tyle, jeżeli chodzi o zmianę w Karcie Nauczyciela, której nowelizację w końcu ubiegłego tygodnia podpisał prezydent. Oprócz tego zmianie ulegają zasady żywienia uczniów, zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz egzaminowanie uczniów.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dzieci z Ukrainy

Zarządzanie oświatą
W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej - minister edukacji i nauki znowelizował rozporządzenie w sprawie kształcenia uczniów z Ukrainy. Wprowadza też nowe zasady dotyczące rekrutacji i zdawania przez nich egzaminu ósmoklasisty.

Karta Nauczyciela podpisana - zmiany w awansie zawodowym, podwyżka dla początkujących nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy
Prezydent podpisał nowelę ustawy Karta nauczyciela. Senat chciał, by wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 20 proc., ale ta poprawka została odrzucona przez Sejm. Ustawa teraz trafi do publikacji w Dzienniku Ustaw - oznacza to, że od 1 września całkowicie zmienią się zasady awansu nauczycieli - struktura zostanie spłaszczona. Obligatoryjne będzie uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Lista Szanghajska: 11 polskich uczelni wśród 1000 najlepszych

Szkolnictwo wyższe
Jedenaście polskich uczelni znalazło się wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie w opublikowanej w poniedziałek Liście Szanghajskiej - Academic Ranking of World Universities (ARWU). Najwyżej w tym rankingu są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski, które znalazły się w piątej setce.

Stypendium doktoranckie to ok. 3 tys. zł

Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora. Oscyluje w okolicach 3 tys. zł.

Naukowiec z KUL pokieruje teraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Szkolnictwo wyższe
Dr Dawid Kostecki został powołany na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Nominację odebrał w czwartek z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Nowy dyrektor jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie związany jest z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa tej uczelni.

Czy mąż dziedziczy zachowek po żonie, która była emerytką - odpowie Sąd Najwyższy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Przepis ten budzi wiele zastrzeżeń natury konstytucyjnej. Nie daje w konsekwencji ochrony prawa dziedziczenia. Dlatego Sąd Okręgowy pyta Sąd Najwyższy, czy mąż dziedziczy zachowek po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku.

MSWiA chce dawać więcej punktów za wykroczenia drogowe

Prawo karne
Punkty karne maja być naliczane za najmniejsze nawet przekroczenie dozwolonej prędkości - poniżej 10 km/h, a za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący dostanie aż 9 punktów karnych. 15 punktów karnych będzie można dostać omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Takie zmiany przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Finanse publiczne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski