Sebastian Goncerz
Sebastian Goncerz
Ewentualne zmiany w zakresie samokształcenia lekarzy nie mogą się sprowadzić tylko i wyłącznie do ich „ścigania” i tworzenia systemu ciągłej kontroli.
Adam Mariański
Adam Mariański
Mimo iż obowiązek raportowania schematów podatkowych wynika z przepisów UE, to Polska wdrożyła te przepisy w szerszym zakresie, niż wymaga prawo UE.
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny
Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.
Joanna Maj
Joanna Maj
Opublikowany w czwartek, 18 lipca, projekt zmian w przepisach o tzw. patodeweloperce niczego nie prostuje, a wręcz odwrotnie - może jeszcze bardziej namieszać.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Poszerzenie możliwości stosowania kar alternatywnych jest bardzo potrzebne. Jednak same zmiany w prawie nie wystarczą.
Jakub Bar
Jakub Bar
O sygnalistach mówi się od dawna. Jednak dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum.
Sebastian Goncerz
Sebastian Goncerz

Ewentualne zmiany w zakresie samokształcenia lekarzy nie mogą się sprowadzić tylko i wyłącznie do ich „ścigania” i tworzenia systemu ciągłej kontroli.

24.07.2024
Adam Mariański
Adam Mariański

Mimo iż obowiązek raportowania schematów podatkowych wynika z przepisów UE, to Polska wdrożyła te przepisy w szerszym zakresie, niż wymaga prawo UE.

22.07.2024
Zobacz więcej
Piotr Kładoczny
Piotr Kładoczny

Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zniesienie kary pozbawienia wolności za zniesławienie.

19.07.2024
Zobacz więcej
Joanna Maj
Joanna Maj

Opublikowany w czwartek, 18 lipca, projekt zmian w przepisach o tzw. patodeweloperce niczego nie prostuje, a wręcz odwrotnie - może jeszcze bardziej namieszać.

19.07.2024
Zobacz więcej
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Poszerzenie możliwości stosowania kar alternatywnych jest bardzo potrzebne. Jednak same zmiany w prawie nie wystarczą.

17.07.2024
Zobacz więcej
Jakub Bar
Jakub Bar

O sygnalistach mówi się od dawna. Jednak dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum.

16.07.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Sprawiedliwość geograficzna, frankowicze w podobnych sprawach mają różne wyroki

Niby identyczny problem, ale rozstrzygnięcie inne. Mimo bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego frankowicze nie mają gwarancji, że ich sprawy zostaną potraktowane tak samo w różnych rejonach Polski. To efekt nie tylko niezawisłości sędziowskiej, ale również braku precyzji w procedurze cywilnej.

Rządząca koalicja do październikowych wyborów szła m.in. z hasłem przywrócenia wolności mediów - póki co, znalazło to odzwierciedlenie w budzących kontrowersje zmianach władz TVP i Polskiej Agencji Prasowej. Posłowie - za wyjątkiem Lewicy - nie uznali za konieczne zagwarantowania wsparcia państwa w negocjacjach pomiędzy wydawcami a korporacjami wykorzystującymi treści dziennikarskie. Donald Tusk nie wyklucza jednak zmiany zdania. W środę przepisami w tej sprawie zajął się Senat.
Nowe unijne przepisy przyznają prawo do dochodzenia – i to przed sądami państw UE – odszkodowania w związku z przejęciem przez Rosję majątku po zastosowaniu sankcji wobec niej. Także i polskie firmy będą mogły korzystać z tej możliwości. Szacuje się, że pozostawione w Rosji, przez zagranicznych przedsiębiorców, aktywa są warte 300 mld dolarów - pisze dr Maciej Durbas, adwokat oraz partner w Kubas Kos Gałkowski.
Sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w codziennej pracy prawnika, a obszarem, w którym dla wielu kancelarii staje się niemal bezcenna, jest analiza i przeszukiwanie orzeczeń. Tym samym jest też pomocna w kontaktach i "załatwianiu" spraw klienta. Dzięki zdobywanym przy jej pomocy danym, łatwiej bowiem odpowiedzieć na ich potrzeby - wynika z raportu orzeczniczego 2024 r. "Orzecznictwo w pracy współczesnego prawnika", opracowanego przez Wolters Kluwer Polska.
Przybywa pacjentów czekających w kolejce do rehabilitacji w poradniach. Dlatego NFZ proponuje, aby maksymalnie 20 proc. czasu pracy personelu w fizjoterapii ambulatoryjnej było realizowane w domu, a pozostałe 80 proc. w poradni. Chce w ten sposób usprawnić dostęp do rehabilitacji ambulatoryjnej. Samorząd fizjoterapeutów uważa natomiast, że ograniczy to dostęp do fizjoterapii domowej i może prowadzić do zwolnień fizjoterapeutów. Trwają rozmowy i konsultacje zarządzenia prezesa NFZ.
Wyższe progi, od których jednostka samorządu terytorialnego (JST) musi zatrudnić audytora wewnętrznego lub do których może zlecić audyt na zewnątrz; nowe obowiązki sprawozdawcze dla szefów JST, np. o stanie kontroli zarządczej czy lepsza ochrona praw pracowniczych audytorów wewnętrznych - resort finansów pracuje nad zmianą przepisów dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Kosztami środka zabezpieczającego nie może zostać obciążony podmiot, który w chwili jego zastosowania nie był właścicielem lub zarządcą obiektu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że kurator spadku zaczął pełnić swoją funkcję w momencie, w którym na nieruchomości nie istniał już budynek, ponieważ został rozebrany. Nie mógł on więc stać się jego zarządcą.
Polecamy książki

Szykuje się powtórka konkursów asesorskich w sądach administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości
W Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury trwają intensywne prace m.in. nad uregulowaniem statusu neo-sędziów. Młodzi sędziowie tuż po asesurze i asesorzy w sądach powszechnych mogą - zgodnie z zapowiedziami - spać spokojnie. Inaczej jednak wygląda sytuacja asesorów w sądach administracyjnych. W tym przypadku rozważane jest powtórzenie asesorskich konkursów.

SN: Termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Prawo cywilne Prawnicy
O zachowaniu dwumiesięcznego terminu decyduje chwila wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

Senat: Brak zgody jednym ze znamion zgwałcenia, ale z rocznym vacatio legis

Wymiar sprawiedliwości
Nowela zmieniająca definicję gwałtu wraca do Sejmu. Senat chce ją poprawić poprzez wydłużenie do roku wejścia w życie przepisów. Ma to dać czas sędziom, prokuratorom, policjantom i środowisku naukowemu na zapoznanie się ze zmianami. Równocześnie Senat odrzucił drugą z poprawek, która miała uwzględniać tzw. prawo Romea i Julii, czyli relację seksualną między małoletnimi w wieku zbliżonym do tak zwanego wieku zgody, czyli do 15 lat.

Ustawy reformujące TK przyjęte przez Sejm

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm przyjął ustawę o TK i przepisy ją wprowadzające. Regulacje mają naprawić sytuację w Trybunale. Zakładają skrócenie kadencji prezesa Trybunału i zapewniające wybór sędziów większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Co więcej zgodnie z nimi wyroki wydane przy udziale tzw. dublerów i ich następców mają być nieważne i nie wywoływać skutków prawnych. Kandydatów będą zgłaszać także środowiska prawnicze. Szanse na wejście w życie ustawy są niewielkie.

Orzeczenia orężem w rękach prawnika, a AI ułatwia ich wyszukiwanie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w codziennej pracy prawnika, a obszarem, w którym dla wielu kancelarii staje się niemal bezcenna, jest analiza i przeszukiwanie orzeczeń. Tym samym jest też pomocna w kontaktach i "załatwianiu" spraw klienta. Dzięki zdobywanym przy jej pomocy danym, łatwiej bowiem odpowiedzieć na ich potrzeby - wynika z raportu orzeczniczego 2024 r. "Orzecznictwo w pracy współczesnego prawnika", opracowanego przez Wolters Kluwer Polska.

Rozszerzenie działalności fundacji o mediacje zapewni zwolnienie z VAT

VAT
Pośredniczenie w sporze ma ułatwić stronom dojście do porozumienia, dlatego jedna z działających fundacji zdecydowała się rozszerzyć prowadzoną działalność. Jeżeli osiągnięte dodatkowo przychody spowodują przekroczenie kwoty 200 tys. zł, fundacja nie skorzysta ze zwolnienia z VAT. Możliwość korzystania ze zwolnienia jest uwarunkowana graniczną kwotą, ale i rodzajem działalności, jaką prowadzi fundacja.

Trybunał Konstytucyjny: Raportowanie MDR niezgodne z Konstytucją

Ordynacja
Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim nakładają na doradców podatkowych obowiązek przekazywania skarbówce informacji objętych tajemnicą zawodową - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 13/20). Przepisy te nie zostały jednak całkowicie wyeliminowane z polskiego prawa podatkowego i obowiązek raportowania wciąż istnieje.

Posłowie chcą ograniczyć skarbówce dostęp do kont bankowych podatników

Ordynacja
Posłowie klubu parlamentarnego Polska 2050 - Trzecia Droga złożyli we wtorek projekt, który przewiduje ograniczenie dostępu administracji skarbowej do kont bankowych osób fizycznych. Chcą przywrócić poprzedni stan prawny, w którym informacje o rachunku bankowym przekazywane były jedynie wobec podejrzanego. Oceniają, że skarbówka ma zbyt szeroką możliwość pozyskiwania informacji chronionych tajemnicę bankową.

Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2023 rok, ale ma uwagi

Finanse publiczne Banki
Rząd przyjął we wtorek uchwałę o zatwierdzeniu m.in. rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. W uchwale wyraził zaniepokojenie ujemnym wynikiem finansowym NBP w latach 2022-2023. Negatywnie ocenia brak należytej komunikacji ze strony NBP dotyczącej zmiany wyniku finansowego w stosunku do pierwotnie prezentowanego przez NBP.

Trudniej o ryczałt 8,5 proc. Fiskus odmawia kolejnym branżom

PIT
Fiskus coraz bardziej ogranicza prawo do stawki 8,5 proc. ryczałtu. Ostatnio zmienił na niekorzyść podatników zdanie w sprawie opodatkowania usług doradztwa związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Przez lata zgadzał się, że można je rozliczać według stawki 8,5 proc. Teraz twierdzi, że właściwa jest stawka 15 proc. Wcześniej zmienił stanowisko w sprawie stawki 8,5 proc. dla usług IT.

SN: Nieprecyzyjna przyczyna rozwiązania umowy nie zawsze stanowi naruszenie

Prawo pracy
W oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca. Niemniej brak precyzji w tym zakresie nie narusza prawa, jeżeli w okolicznościach danej sprawy, uwzględniając informacje podane pracownikowi przez pracodawcę w inny sposób, doszło do dostatecznego sprecyzowania tej przyczyny.

Będzie wspólny rządowy projekt w sprawie składki zdrowotnej?

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Andrzej Domański, minister finansów, zapowiedział w czwartek, że chciałby, aby nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Jak mówił, zależy mu, by powstał wspólny rządowy projekt. Takie rozwiązanie powinno być wypracowane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Według marszałka Sejmu Szymona Hołowni składkę zdrowotną można obniżyć bez ryzyka zapaści systemu ochrony zdrowia.

Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy
Na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca przybyło ich blisko 10 tys. - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej obcokrajowców zgłoszonych zostało do ubezpieczeń w I Oddziale w Warszawie – 145 030. W dalszej kolejności w Oddziale we Wrocławiu – 86 059, w III Oddziale w Warszawie – 79 075, w Oddziale w Krakowie – 73 481 i w Oddziale w Gdańsku – 69 992.

Sygnalista kolejną kategorią osób szczególnie chronionych?

Prawo pracy
Pracodawcy zastanawiają się, czy pracownik-sygnalista będzie osobą szczególnie chronioną w rozumieniu k.p.c., w stosunku do którego sąd będzie mógł orzec zabezpieczenie, a pracodawca nie będzie mógł z nim rozwiązać umowy o pracę do czasu ostatecznego orzeczenia w sprawie. Zdaniem prawników nie będzie, choć – jak twierdzą - sygnaliści tak pewnie będą uważali. Dla pracodawców będzie to wiązało się z obowiązkiem wykazania, że rozwiązanie umowy o pracę nie miało związku ze zgłoszeniem.

Stanowiska kierownicze w Polsce – czy kobiety mają równe szanse na awans? Raporty

Prawo pracy Rynek pracy
56 proc. kobiet uważa, że ze względu na swoją płeć nie mają równych szans na awans - wynika z najnowszego raportu Hays Poland. Choć dążenia równościowe przynoszą kolejne sukcesy, dysproporcje wciąż pozostają widoczne. Mimo tego Polska jest europejskim wiceliderem w udziale kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Sprawiedliwość geograficzna, frankowicze w podobnych sprawach mają różne wyroki

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Banki Kredyty frankowe
Niby identyczny problem, ale rozstrzygnięcie inne. Mimo bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego frankowicze nie mają gwarancji, że ich sprawy zostaną potraktowane tak samo w różnych rejonach Polski. To efekt nie tylko niezawisłości sędziowskiej, ale również braku precyzji w procedurze cywilnej.

Będzie parytet płci we władzach spółek, szykuje się zmiana przepisów

Spółki
W zarządzie lub radzie nadzorczej nie będzie mogło być ani za mało kobiet, ani mężczyzn. Rząd rozpoczął właśnie prace nad przepisami wprowadzającymi parytet płci w największych spółkach giełdowych. Jest to implementacja unijnej dyrektywy w tej sprawie. Nie będzie jednak wprost nakazu zatrudniania we władzach spółek większej liczby kobiet.

Senat zdecydował. To prezes UKE będzie mediatorem w sporach między wydawcami a big techami

Rządząca koalicja do październikowych wyborów szła m.in. z hasłem przywrócenia wolności mediów - póki co, znalazło to odzwierciedlenie w budzących kontrowersje zmianach władz TVP i Polskiej Agencji Prasowej. Posłowie - za wyjątkiem Lewicy - nie uznali za konieczne zagwarantowania wsparcia państwa w negocjacjach pomiędzy wydawcami a korporacjami wykorzystującymi treści dziennikarskie. Donald Tusk nie wyklucza jednak zmiany zdania. W środę przepisami w tej sprawie zajął się Senat.

Gwarancja po likwidacji firmy – jak dochodzić należnych roszczeń?

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez gwaranta może się okazać nie lada wyzwaniem. Jednak zawsze warto je podjąć. Dokładna analiza stanu faktycznego sprawy może doprowadzić do niezwykle pozytywnych rezultatów. Pytaniem zaś – istotnym przede wszystkim dla spółek kapitałowych – pozostaje, czy w okresie obowiązywania gwarancji finalizacja likwidacji jest w ogóle dopuszczalna.

Senat nie zgłosił poprawek do Prawa komunikacji elektronicznej

Prawo gospodarcze
Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do Prawa komunikacji elektronicznej, uchwałę w tej sprawie senatorowie podjęli jednogłośnie. Opóźnienie w implementacji unijnych przepisów, która wzmacniają pozycję abonentów wobec operatorów telekomunikacyjnych kosztowało dotychczas Polskę 7 mln euro.

Minister finansów szykuje zmiany w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej w JST

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wyższe progi, od których jednostka samorządu terytorialnego (JST) musi zatrudnić audytora wewnętrznego lub do których może zlecić audyt na zewnątrz; nowe obowiązki sprawozdawcze dla szefów JST, np. o stanie kontroli zarządczej czy lepsza ochrona praw pracowniczych audytorów wewnętrznych - resort finansów pracuje nad zmianą przepisów dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyborcy Ciechocinka i Włocławka: Można już wnosić protesty do wyborów senatora

Samorząd terytorialny Wybory
Otworzył się siedmiodniowy termin, w którym można wnieść do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym nr 13 lub przeciwko wyborowi senatora. Niedopuszczalne jest wniesienie protestu wyborczego w formie innej niż pisemna, tj. przez faks, e-mail, ePUAP. Termin ten upływa 29 lipca 2024 roku. Nowym senatorem został Stanisław Pawlak, przedstawiciel Lewicy.

Przepisy o ważności orzeczeń o niepełnosprawności zatwierdzone w Senacie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Blisko 400 tysięcy osób straci ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu z końcem września. Na mocy nowych przepisów, w ekspresowym tempie procedowanych przez Sejm, orzeczenia będą ważne pół roku dłużej - jednak pod pewnym warunkiem. Eksperci nie są przekonani, że to rozwiąże problem zatorów w orzecznictwie. Samorządowcy mają też dodatkowe zastrzeżenia. Chodzi o tryb procedowania nowelizacji.

Senat zatwierdził nowelizację ustawy o dokumentach publicznych

Policja Wojsko
Sejm wydłużył o rok termin wdrożenia zmian umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych przez organy rejestrujące służb - m.in policji i straży granicznej. Nowy, graniczny termin to 1 października 2025 r. W piątek senatorowie jednogłośnie zagłosowali za nowelizacją - teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Niektórzy pracownicy samorządowi dostaną podwyżki z wyrównaniem za lipiec

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Choć rozporządzenie Rady Ministrów nowelizujące rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wejdzie w życie od 1 sierpnia 2024...

Więcej rehabilitacji w poradni niż w domu pacjenta – NFZ zapowiada zmiany

Pacjent Zawody medyczne
Przybywa pacjentów czekających w kolejce do rehabilitacji w poradniach. Dlatego NFZ proponuje, aby maksymalnie 20 proc. czasu pracy personelu w fizjoterapii ambulatoryjnej było realizowane w domu, a pozostałe 80 proc. w poradni. Chce w ten sposób usprawnić dostęp do rehabilitacji ambulatoryjnej. Samorząd fizjoterapeutów uważa natomiast, że ograniczy to dostęp do fizjoterapii domowej i może prowadzić do zwolnień fizjoterapeutów. Trwają rozmowy i konsultacje zarządzenia prezesa NFZ.

Nowa szczepionka na Covid-19 w Polsce prawdopodobnie na przełomie września i października

Pacjent Opieka zdrowotna
Minister zdrowia poinformowała w czwartek podczas konferencji prasowej, że resort zdrowia złożył zamówienie na zmodyfikowaną szczepionkę przeciwko Covid-19, dostosowaną do nowego wariantu wirusa. Jeśli firma zarejestruje ją w optymistycznym wariancie do połowy sierpnia, to realnie ta szczepionka pojawi się w magazynach w drugiej połowie września.

Lekarz musi się dokształcać, ale za brak punktów konsekwencje nie grożą

Zawody medyczne
Teoretycznie przepisy wskazują, że lekarze mają obowiązek regularnego poszerzania swojej wiedzy po zakończeniu formalnej edukacji. W praktyce obowiązek nie jest jednak do końca respektowany. - Są dziesiątki, setki lekarzy, nie tylko chirurgów, którzy nigdy albo od kilkudziesięciu lat nie wzięli udziału w żadnym kongresie - wskazuje prof. dr hab. n. med. Adam Dziki. Lekarze również uważają, że potrzebne są zmiany, choć niekoniecznie nastawione na surowe sankcje.

Łukasz Pietrzak powołany na Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Farmacja
Minister zdrowia Izabela Leszczyna w środę wręczyła Łukaszowi Pietrzakowi nominację na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wcześniej stanowisko to zajmowała Ewa Krajewska, od listopada 2023 r. pozostawało ono nieobsadzone.

Więcej pieniędzy na mammografy i szkolenia koordynatorów onkologicznych

Finansowanie zdrowia
Zwiększenie środków o kwotę 20 mln złotych w związku ze zidentyfikowanymi pilnymi potrzebami infrastrukturalnymi, które jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m.in. nowe mammografy). To jeden z celów nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok.

MEN będzie kontynuować program "Edukacja z wojskiem"

Szkoła i uczeń
Program "Edukacja z wojskiem" jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Pilotaż, do którego zgłosiło się ponad 3 tys. szkół, przeprowadzono od 6 maja do 20 czerwca - teraz minister edukacji zapowiada, że program będzie kontynuowany. Podkreśla, że wychowanie patriotyczne to jeden z kierunków oświatowych państwa.

Dla mniejszości oddziały przygotowawcze

Zarządzanie oświatą
Obywatele Ukrainy mieli 41 tysięcy zezwoleń na pobyt w Polsce, a do czerwca 2024 roku liczba ta znacząco przekroczyła milion. Resort edukacji rekomenduje, by tworzyć oddział przygotowawczy, gdy do szkoły dołącza nowa grupa uczniów z obcego systemu, bo jest to forma edukacji przygotowująca do wejścia do tzw. regularnej klasy.

Zatrudnianie psychologów już bez taryfy ulgowej - od września nowe wymogi

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Szkoły muszą zwiększyć liczbę zatrudnianych psychologów. Choć nowela weszła w życie w 2022 roku, do tej pory obowiązywały przepisy przejściowe, przewidujące łagodniejsze wymogi w tej materii. W przyszłym roku szkolnym na jednego ucznia w szkołach ma przypadać większa liczba specjalistów, co bywa problematyczne ze względu na ich dostępność.

Dodatkowe 20 mln złotych na szkolne wycieczki już rozdane

Zarządzanie oświatą
Barbara Nowacka zapowiedziała dodatkowe środki na sfinansowanie programu "Podróże z klasą", skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poprzednia pula rozeszła się w 12 min., nowa w zaledwie cztery - zarejestrowano 752 nowe wnioski. Łącznie resort przekaże na program w tej edycji 80 mln zł.

Egzamin poprawkowy - ostatnia szansa na zaliczenie klasy

Szkoła i uczeń
Uczeń, który otrzymał negatywną ocenę na koniec roku, może zdawać egzamin poprawkowy. Ten organizowany jest pod koniec wakacji, a komisję do jego przeprowadzenia wyłania dyrektor szkoły. Resort edukacji w tym właśnie upatruje szansy dla zdającego - jeżeli jego nauczyciel się pomylił, ma możliwość udowodnić to przed niezależną komisją.

Prawo nadal wśród najpopularniejszych kierunków na UW

Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia. Najpopularniejszym kierunkiem ze względu na liczbę zapisów była psychologia, a ze względu na liczbę osób na jedno miejsce – kierunek lekarski. Prawo nie cieszyło się aż tak dużą popularnością, ale wielu maturzystów zgłosiło chęć studiowania tego kierunku.

Dwanaście uczelni z pozwoleniem na otwarcie kierunku lekarskiego

Szkolnictwo wyższe
W latach 2022–2023 pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim, po negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na tym kierunku oraz pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, uzyskało dwanaście uczelni.

Minister łatwiej odwoła szefa NCBR

Szkolnictwo wyższe
Minister będzie miał możliwość bezpośredniego wyboru członków rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, spośród osób reprezentujących środowiska naukowe, gospodarcze i finansowe. Zyska też uprawnienie do odwoływania jej dyrektora przed upływem kadencji - takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o NCBR, do której założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika i Akademia Kopernikańska do likwidacji

Szkolnictwo wyższe
Na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się projekt ustawy, która otworzy procedurę likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej im. Mikołaja Kopernika. W celu likwidacji tych podmiotów minister powoła likwidatora. Otwarcie likwidacji będzie oznaczało w szczególności: przejęcie przez likwidatora kompetencji organów oraz dyrektorów, wygaśnięcie umów na finansowanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika.

Co robić po prawie? – podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Czym właściwie zajmuje się prawnik biznesu? W najnowszym odcinku podcastu "Prawo na Oko" Jacek Czaja wyjaśnia, dlaczego in-house to biznesowy internista i dlaczego warto, aby przedsiębiorcy jak najwcześniej zgłaszali się ze swoimi problemami. "Prawo na Oko" to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

UOKiK: Zalando musi przyznać niektórym klientom specjalne vouchery

Domowe finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Zalando do właściwego informowania klientów o ich prawach podczas korzystania z platformy zakupowej. Z środowego komunikatu urzędu wynika również, że sklep będzie musiał też przyznać niektórym klientom po 40 złotych do wykorzystania w określony sposób. Dyrektywa Omnibus obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Od tego momentu urząd monitoruje, jak internetowe platformy handlowe dostosowały się do nowych obowiązków.

Jak nie dać się oszukać w wakacje? Radzi Centrum Informacji Konsumenckiej

Rynek i konsument
Jak ustrzec się przed oszustwami, nie narazić się na wysokie rachunki czy utratę naszych danych podczas wakacji, jak bezpiecznie korzystać z internetu? O tych i innych kwestiach i zasadach związanych z bezpiecznym korzystaniem z usług cyfrowych informuje Centrum Informacji Konsumenckiej w darmowym poradniku, który można pobrać na stronie internetowej.

Oskarżeni o rzeź kormoranów skazani na więzienie

Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Rok bezwzględnego pozbawienia wolności – takim wyrokiem zakończył się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o rzeź kormoranów na Jeziorze Tonowskim. - To niestety nie jest jednostkowa sprawa, problem zabijania młodych ptaków jest powszechny – komentuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która w sprawie działała jako oskarżyciel posiłkowy.

SN: Polizanie dziecka wiąże się z karą zakazu wykonywania zawodu

Prawo karne
Skazanie mężczyzny za polizanie dziecka w ucho powinno łączyć się z karą dodatkową – zakazem pracy z dziećmi i zajmowania stanowisk w systemie edukacji. Sąd Rejonowy w Bolesławcu rozpoznał oskarżenie prokuratora bez rozprawy, w trybie ugodowym i obligatoryjnego środka nie zastosował. Dlatego Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok i przekazał sprawę sądowi do modyfikacji.

Pracownicy sklepu to nie content - za samowolne udostępnianie ich wizerunków grożą konsekwencje

Prawo cywilne Prawo pracy RODO
Filmiki, na których tiktoker w stroju gnoma wkracza do sklepów i restauracji w galeriach handlowych, zdobyły serca odbiorców na całym świecie. Problem w tym, że kosztem pracowników i klientów, którzy mimowolnie wzięli udział w "tworzeniu contentu". Takie postępowanie jest nie tylko nieetyczne, ale również na bakier z prawem. Tym bardziej, gdy w celach marketingowych kontrowersyjnego twórcę, kosztem swoich pracowników, wspiera pracodawca.