Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak
Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.
Adam Kałążny
Adam Kałążny
Zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń
Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.
Rafał Adamus
Rafał Adamus
Dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią.
dr Michał Gabriel-Węglowski
dr Michał Gabriel-Węglowski
Masowa weryfikacja jest w gruncie rzeczy zbędna, bo wielu sędziów i prokuratorów z materiałami niejawnymi nie pracuje, albo czyni to bardzo rzadko.
Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski

Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.

22.05.2024
Zobacz więcej
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak

Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.

21.05.2024
Zobacz więcej
Adam Kałążny
Adam Kałążny

Można przypuszczać, że zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania w przyszłości skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.

16.05.2024
Zobacz więcej
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń

Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.

15.05.2024
Zobacz więcej
Rafał Adamus
Rafał Adamus

Dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią.

13.05.2024
Zobacz więcej
dr Michał Gabriel-Węglowski
dr Michał Gabriel-Węglowski

Masowa weryfikacja jest w gruncie rzeczy zbędna, bo wielu sędziów i prokuratorów z materiałami niejawnymi nie pracuje, albo czyni to bardzo rzadko.

10.05.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Godna śmierć w szpitalu to ryzyko. Brakuje wytycznych

Medycyna ma coraz więcej możliwości podtrzymywania życia, nawet gdy ono nieodwracalnie zanika. Lekarz - zajmując się pacjentem u kresu życia - rozstrzyga między obowiązkiem ratowania, a prawem chorego do godnej śmierci. Brak wytycznych, jak w takich sytuacjach postępować, naraża pacjenta na dodatkowe cierpienie, a lekarza na odpowiedzialność, w tym karną.

Składki emerytalne i kapitał początkowy za rok 2023 będą waloryzowane wskaźnikiem 114,87 proc., natomiast subkonto – wskaźnikiem 109,91 proc. Proces waloryzacji rocznej ZUS rozpocznie 1 czerwca 2024 roku – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z naruszeniem Konstytucji lub są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, ale też objęcie przepisami Kodeksu karnego 14-latków - odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane, zmiany w dyrektywie kary oraz kradzież zuchwałą - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.
Nie wiadomo, kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych i czy ustawowy limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń, przesądzający o prawie do tych wakacji, uwzględnia też płatnika. Dodatkowo, osoba, która dla celów PIT jest tzw. małym podatnikiem, może w ogóle nie skorzystać z nowej ulgi. Podobnie jak przedsiębiorcy prywatnie zatrudniający nianie. Zdaniem prawników, to, że ustawa już na etapie uchwalenia budzi poważne wątpliwości, jest niezgodne z zasadą poprawnej legislacji. Albo więc Senat wprowadzi konieczne zmiany, albo natychmiast będzie potrzebna jej nowelizacja.
Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur ustawodawczych, podniesienie rangi wysłuchania publicznego oraz wymagane udostępnienie projektów w systemie informacyjnym Sejmu - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Regulaminu Sejmu RP. Realizują jeden z kamieni milowych KPO.
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.
Poniesione przez wierzyciela zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania tych wierzytelności, nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli przez sędziego komisarza w ramach rozpoznania sprawozdania rachunkowego – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Polecamy książki

Aplikanci KSSiP zagrożeni, ale bez związku z nominacją dyrektora

Wymiar sprawiedliwości
Około dwustu aplikantów kończących właśnie aplikację sądową w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest zagrożonych nieuzyskaniem na czas powołania na asesorów, a tym samym pozostaniem bez środków do życia. Krajowa Rada Sądownictwa próbowała obarczyć winą za to kandydata na dyrektora, ale przyczyną jest niedogranie terminów w szkole i w KRS.

RPO ma wątpliwości do senackiego projektu zmiany Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości
Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym ma poprawić m.in. ustawa zmieniająca Konstytucję. Rzecznik Praw Obywatelskich punktuje jednak w swojej opinii, że propozycje są niespójne, nieprecyzyjne a przykładowo zmiana zmierzająca do wprowadzenia tzw. rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności ustaw powiela normę już obecnie wynikającą z orzecznictwa.

Bezwzględne dożywocie zniknie z Kodeksu karnego - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego ma już projekt pilnych zmian w przepisach karnych. Mają objąć to, co - w ocenie prawników - zostało przyjęte z naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, objęcie kodeksem karnym 14-latków odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane czy usunięcie celów wychowawczych w dyrektywie kary, a także kazuistyczne instrukcje dla sędziów dotyczące grzywien.

SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

Prawo cywilne
Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki jest sens środowej uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego. Nie można zatem przyjąć, że w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wyłączona jest możliwość podejmowania czynności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia - zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika.

Prof. Piotr Girdwoyń nowym dyrektorem KSSiP

Prawnicy
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał 22 maja br. prof. Piotra Girdwoynia do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - chociaż Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Według Rady, osoba kwestionująca konstytucyjne organy państwa polskiego i deklarująca gotowość do braku realizacji ustawowych obowiązków, nie powinna pełnić jakiejkolwiek funkcji w jednostce państwowej.

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.

Jakie zmiany wprowadzi 6 Dyrektywa AML

Prawo unijne
Celem 6 Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma być przede wszystkim ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa ma też usprawnić współpracę międzynarodową, koordynowaną odtąd przez Urząd AMLA, którego powołanie może wkrótce nastąpić – piszą Monika Strzelecka-Kiray i Magdalena Warzecha z Deloitte.

Reforma akcyzy powinna objąć paliwa i samochody - raport

Finanse publiczne Akcyza
Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.

KAS zweryfikuje dostawy „konfliktowych minerałów”

Ordynacja VAT Prawo unijne
Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów” - zakłada tak nowelizacja ustawy o KAS, nad którą parlament zakończył w czwartek prace. Chodzi o cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka - gdzie jest problem z zarządzaniem i bezpieczeństwem.

KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa trafi do prezydenta

VAT KSeF
Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. - zakłada nowelizacja ustawy o VAT. W środę Senat nie wniósł poprawek do ustawy, więc teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

Ustawa o wakacjach składkowych bublem prawnym

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Nie wiadomo, kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych i czy ustawowy limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń, przesądzający o prawie do tych wakacji, uwzględnia też płatnika. Dodatkowo, osoba, która dla celów PIT jest tzw. małym podatnikiem, może w ogóle nie skorzystać z nowej ulgi. Podobnie jak przedsiębiorcy prywatnie zatrudniający nianie. Zdaniem prawników, to, że ustawa już na etapie uchwalenia budzi poważne wątpliwości, jest niezgodne z zasadą poprawnej legislacji. Albo więc Senat wprowadzi konieczne zmiany, albo natychmiast będzie potrzebna jej nowelizacja.

Znane są już wskaźniki waloryzacji rocznej

Domowe finanse Emerytury i renty
Składki emerytalne i kapitał początkowy za rok 2023 będą waloryzowane wskaźnikiem 114,87 proc., natomiast subkonto – wskaźnikiem 109,91 proc. Proces waloryzacji rocznej ZUS rozpocznie 1 czerwca 2024 roku – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Prof. Męcina: Spór wokół wysokości płacy minimalnej

Prawo pracy
Podwyżka płacy minimalnej do 60 proc. średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia wynagrodzeń czy wzrostu szarej strefy. Dominujący głos w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia powinni mieć partnerzy społeczni – pisze prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

GUS: Na koniec 2023 r. 52,8 proc. pracujących stanowili mężczyźni

Prawo pracy Rynek pracy
Na ostatni dzień grudnia 2023 roku w gospodarce narodowej było 15 178,1 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku - 42 lata – podał w czwartek GUS. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn. Aż 52,8 proc. ogółu pracujących stanowili mężczyźni. Udział kobiet był większy jedynie w wieku od 47 do 59 lat.

SN: Koszty ryczałtu syndyka nie podlegają rozliczeniu ani kontroli sądu

Prawo cywilne Upadłość
Poniesione przez wierzyciela zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania tych wierzytelności, nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli przez sędziego komisarza w ramach rozpoznania sprawozdania rachunkowego – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

Interpretacja indywidualna dla firmy nie tylko w sprawach podatkowych

Spółki Małe i średnie firmy
Nie każdy wie, że o interpretację indywidualną można wystąpić również w innych sprawach. Prawo Przedsiębiorców umożliwia przedsiębiorcom złożenie wniosku o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie - pisze Ewa Wiśniewska, adwokat, Associate w kancelarii  CK Partners .

O ile wzrosną rachunki za prąd, dla kogo bon energetyczny - Sejm poprawia projekt

Rynek i konsument Energetyka
Od 1 lipca rachunki za prąd wzrosną o niemal 30 proc., a za gaz - o ok. 15 proc. Stanie się tak, ponieważ, mimo przedłużenia rozwiązań osłonowych, inaczej będą ustalane stawki maksymalne taryf. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa, że bez interwencji ustawodawcy rachunki za prąd byłyby jeszcze wyższe. Senatorowie zdecydowali się na zgłoszenie poprawek, które w czwartek zostały zatwierdzone przez Sejm.

Kod PKD, dane o firmie - nowa usługa dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

Spółki Małe i średnie firmy
Do aplikacji mObywatel wprowadzono nową usługę, która ma ułatwić życie przedsiębiorcom. Umożliwia ona gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi działalności gospodarczej oraz informacji o zarejestrowanej firmie, co zdaniem resortu rozwoju pozwoli na oszczędność czasu i lepszą organizację pracy.

Fiskus zagląda na rachunki bankowe, RPO pisze do resortu finansów

Spółki Małe i średnie firmy Banki
Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje konta bankowe Polaków. Od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 wystąpień do banków, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych 3112 - odpowiada resort. Korzystanie przez organy KAS z omawianego uprawnienia podlega stałemu monitorowaniu.

Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

Administracja publiczna
Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur ustawodawczych, podniesienie rangi wysłuchania publicznego oraz wymagane udostępnienie projektów w systemie informacyjnym Sejmu - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Regulaminu Sejmu RP. Realizują jeden z kamieni milowych KPO.

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Sejm zgodził się na uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw

Nowa, uproszczona forma wsparcia dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi - wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

Samorząd terytorialny
Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.

Rada Fiskalna zaopiniuje najważniejsze dokumenty budżetowe

Finanse publiczne Administracja publiczna
W trzecim kwartale 2024 roku powstanie Rada Fiskalna. Ma ona mieć charakter ekspercko-doradczy i służyć poprawie jakości zarządzania finansami publicznymi. Będzie opiniować najważniejsze dokumenty budżetowe. Polska, jako jedyny kraj UE, nie posiada obecnie instytucji spełniającej wymogi dotyczące niezależnych instytucji fiskalnych wymaganej w ramach nowych regulacji UE.

Godna śmierć w szpitalu to ryzyko. Brakuje wytycznych

Pacjent Zawody medyczne
Medycyna ma coraz więcej możliwości podtrzymywania życia, nawet gdy ono nieodwracalnie zanika. Lekarz - zajmując się pacjentem u kresu życia - rozstrzyga między obowiązkiem ratowania, a prawem chorego do godnej śmierci. Brak wytycznych, jak w takich sytuacjach postępować, naraża pacjenta na dodatkowe cierpienie, a lekarza na odpowiedzialność, w tym karną.

Dłuższy pilotaż „Dobrego posiłku w szpitalu”

Pacjent Opieka zdrowotna
Pilotaż programu MZ „Dobry posiłek w szpitalu” ma zostać przedłużony do końca br. Pierwotnie miał zakończyć się w czerwcu. Poza tym resort nie wprowadza do programu żadnych innych zmian. 

Nierzetelny dietetyk zostanie ukarany – może nawet utracić prawo do wykonywania zawodu

Pacjent Zawody medyczne
Pacjenci korzystający z usług dietetyków będą bezpieczniejsi – osoby udzielające porad żywieniowych niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną będą podlegać odpowiedzialności zawodowej. Za najcięższe przewinienia grozi im nawet utrata prawa do wykonywania zawodu na okres 10 lat. Karane będzie również posługiwanie się tytułem zawodowym dietetyka bez wymaganych uprawnień.

Federacja Przedsiębiorców Polskich: NFZ wydaje na refundację mniej niż może

Finansowanie zdrowia Farmacja
Zgodnie z ustawą o refundacji leków Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków może wydawać do 17 proc. swojego rocznego budżetu przeznaczonego na świadczenia zdrowotne. Federacja zauważyła, że do 2015 r. poziom refundacji utrzymywał się właśnie na takim poziomie. W kolejnych latach nastąpił jednak spadek wydatków na refundację. W 2023 r. było to 13,5 proc. w relacji do kosztów NFZ i niespełna 12 proc. w odniesieniu do całkowitych wydatków na ochronę zdrowia.

Profilaktyka 40 Plus. Resort zdrowia przedłuża program do końca 2024 r.

Pacjent Opieka zdrowotna
Lekarze przekonują o skuteczności programu Profilaktyka 40 Plus, na który składają się podstawowe badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po pandemicznej wyrwie w dostępie do opieki zdrowotnej miał skłonić do powrotu do badania się. Skorzystało z niego jednak zaledwie 12 proc. uprawnionych. Miał zakończyć się w czerwcu. Ministerstwo Zdrowia przedłuża go do końca 2024 roku.

Możliwe zmiany w wynagradzaniu nauczycieli - na wynagrodzenia dotacja, a nie subwencja

Kadry w oświacie
Pensje nauczycieli powinny być powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - konsekwentnie twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pojawiają się też postulaty finansowania pensji nauczycieli z dotacji, zamiast z subwencji oświatowej. Resort nie wyklucza wprowadzenia nowych rozwiązań, choć pozostawia to do dyskusji zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

RPO: Nie działa system informowania o nadzwyczajnych wypadkach w MOW

Zarządzanie oświatą
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) mają obowiązek informować rzecznika praw obywatelskich o nadzwyczajnych wypadkach, do których doszło na ich terenie. Ten system jednak nie funkcjonuje. Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, któremu podlegają te placówki o interwencję w tej sprawie.

Minister Nowacka zapowiada program "Edukacja z wojskiem"

Szkoła i uczeń
Widzimy, jak wygląda zagrożenie płynące ze wschodu i chcemy uodpornić ludzi na to zagrożenie. Dać im największą możliwą odporność i największą możliwą siłę, a najbardziej doświadczone w tego typu działaniach jest wojsko – podkreśliła minister edukacji. - Widzimy, że potrzebne jest przygotowanie młodzieży na bycie silnymi, na budowanie postaw patriotycznych i odporności społecznej – mówiła.

Łatwiej będzie łączyć klasy na lekcjach religii

Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące łączenia klas na lekcjach religii - ograniczeniem będzie wiek uczniów oraz liczebność takiej grupy. Strona kościelna przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu rozporządzenia - wskazała, że powinno się raczej ograniczyć łączenie oddziałó.

ETPCz: Zakaz noszenia islamskiej chusty w szkole nie uderza w wolność religii

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że zakaz noszenia widocznych symboli wiary w systemie edukacji belgijskiej Flandrii nie narusza art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczącego wolności religii. Sprawa dotyczyła trzech młodych muzułmanek, które złożyły skargę do Trybunału na to, że nie mogą nosić islamskiej chusty w szkole średniej.

NSA: Sporne stypendium doktoranckie nie dyskryminuje

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Nie ma dyskryminacji studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Ich stypendia są wyliczane na dotychczasowych zasadach. Przepisy determinują minimalną wysokość stypendium doktoranckiego, nie limitując jego górnego pułapu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby pewne kategorie uczelni, które powołuje skarżący w treści skargi kasacyjnej, ustalały stypendia na poziomie zrównanym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Strajk w akademiku UJ - władze zawiesiły rozmowy

Władze UJ zawiesiły wszelkie rozmowy z studentami prowadzącymi strajk okupacyjny w nieczynnym akademiku uczelni do czasu opuszczenia przez nich obiektu. Argumentują, że okupowanie budynku jest nielegalne i niebezpieczne dla osób tam przebywających i stanowi "bezprawny atak na mienie UJ". W piątek wieczorem grupa studentów rozpoczęła strajk okupacyjny należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego nieczynnego Domu Studenckiego "Kamionka".

Prof. Krawiec: Gwiazdorzenie recenzentowi nie przystoi

Szkolnictwo wyższe
Recenzent jest podmiotem fachowym; powinien dochować należytej staranności przy sporządzaniu recenzji. Może jednak niewłaściwie ocenić dorobek, mylić fakty i nie ma obecnie możliwości wzruszenia recenzji, w której jej autor twierdzi, że czarne jest białe - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Narodowej w Krakowie.

Recenzja to nie roast – może być krytyczna, ale musi być rzeczowa

Szkolnictwo wyższe
Recenzentom prac naukowych należy się szczególna ochrona przed roszczeniami o naruszenie dóbr osobistych i zarzutami zniesławienia. Brak takich unormowań zachęca do nieuzasadnionych pozwów – uważają zwolennicy takiej zmiany. Konsekwencją byłby jednak zupełny brak ochrony autora pracy lub wniosku habilitacyjnego, który w postępowaniu i tak jest na słabszej pozycji.

Projekt reformy szkolnictwa wyższego już w połowie roku - zmiana ma ułatwić łączenie uczelni

W połowie roku do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym - jak zapowiada minister nauki Dariusz Wieczorek, nie należy spodziewać się rewolucji. Jako główne cele reformy wskazuje ułatwienia w konsolidacji uczelni, które mają być receptą na spadającą liczbę studentów. Zmienić się też mają przepisy dotyczące prowadzenia studiów podyplomowych.

W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

Prawo karne
W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Wynika z niej m.in., że w ubiegłym roku sądy odmówiły zarządzenia kontroli wobec 22 osób.

TSUE: Brak personelu lotniczego do załadunku bagażu to „nadzwyczajna okoliczność”

Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie wyrok dotyczący praw pasażerów lotniczych. Orzekł, że brak personelu lotniczego do załadunku bagaży, który spowodował duże opóźnienie lotu, może stanowić „nadzwyczajną okoliczność”. A taka występuje wówczas, gdy, po pierwsze - dane zdarzenie nie jest właściwe dla normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, a po drugie - pozostaje poza zakresem jego skutecznej kontroli.

Ksiądz znieważył minister do spraw równości

Prawo karne
3 tys. zł grzywny i 1 tys. zł nawiązki na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - taką karę wymierzył Sąd Rejonowy Lublin-Zachód księdzu za to, że znieważył...

Na paszport dla dziecka zgodę muszą wyrazić rodzice - choć nie zawsze oboje

Administracja publiczna
Ubiegając się o paszport (względnie – nowy paszport) osoba dorosła musi dopełnić pewnych podstawowych formalności. Z kolei dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku. W pewnych sytuacjach zgoda obojga nie jest jednak wymagana.

SN: Gwałt w małżeństwie to też wymuszony seks dla „świętego spokoju”

Prawo karne
Jeżeli w sprawie ustalono niekonsensualny charakter stosunków seksualnych i podejmowanie się ich wbrew woli, ale dla „świętego spokoju” w związku z nagabywaniem, to mamy do czynienia z realizacją znamion przestępstwa zgwałcenia. Brak akceptacji ofiary może być wnioskowany także z innych okoliczności relacji ze sprawcą, czy wcześniejszych zachowań – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w sprawie gwałtu w małżeństwie i wieloletniego znęcania się nad żoną.