Jakub Bar
Jakub Bar
O sygnalistach mówi się od dawna. Jednak dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum.
Mariusz Jędrzejczak
Mariusz Jędrzejczak
Należałoby powrócić do sprawdzonego w wielu innych krajach i niestety zarzuconego u nas, systemu kas chorych.
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista
Może zabrzmi to brutalnie, ale w branży prawniczej również aktualne jest przysłowie, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego jest do niczego.
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Zamierzamy wprowadzić zakaz preskrypcji recept podczas teleporady na środki uzależniające, narkotyczne – nie tylko opioidy.
Andrzej Wróbel
Andrzej Wróbel
Dawno powinniśmy uznawać zagraniczne związki partnerskie i pozwalać na zawieranie ich w kraju.
Marek Bukowski
Marek Bukowski
Dochodzenie tantiem będzie znacznie wydłużone przez wątpliwości dotyczące definicji, które będą przedmiotem przyszłych obrad Senatu.
Jakub Bar
Jakub Bar

O sygnalistach mówi się od dawna. Jednak dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum.

16.07.2024
Zobacz więcej
Mariusz Jędrzejczak
Mariusz Jędrzejczak

Należałoby powrócić do sprawdzonego w wielu innych krajach i niestety zarzuconego u nas, systemu kas chorych.

15.07.2024
Zobacz więcej
Bartosz Kubista
Bartosz Kubista

Może zabrzmi to brutalnie, ale w branży prawniczej również aktualne jest przysłowie, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego jest do niczego.

11.07.2024
Zobacz więcej
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna

Zamierzamy wprowadzić zakaz preskrypcji recept podczas teleporady na środki uzależniające, narkotyczne – nie tylko opioidy.

09.07.2024
Zobacz więcej
Andrzej Wróbel
Andrzej Wróbel

Dawno powinniśmy uznawać zagraniczne związki partnerskie i pozwalać na zawieranie ich w kraju.

08.07.2024
Zobacz więcej
Marek Bukowski
Marek Bukowski

Dochodzenie tantiem będzie znacznie wydłużone przez wątpliwości dotyczące definicji, które będą przedmiotem przyszłych obrad Senatu.

08.07.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu tajemnicy zawodowej, który został skreślony. Nie oznacza to, że przedstawicieli zawodu ta zasada nie obowiązuje, trzeba jednak wyinterpretować ją z przepisów całkowicie innej ustawy. Jak zauważają eksperci, to może być trudniejsze, bo nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać - i że w ogóle trzeba.

Nie można karać tak jak w PRL – uważają karniści i mówią, że trzeba wrócić do cywilizowanego orzekania. Do artykułu w kodeksie karnym, określającego dyrektywy wymiaru kary, ma wrócić jej wychowawczy i resocjalizacyjny cel. Został on usunięty z kodeksu nowelizacją z 2022 roku, a obecny przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego nie może uwierzyć w to, „że ktoś mógł coś takiego wymyśleć”.
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po prostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.
Ważą się losy Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który planuje stworzyć ministerstwo spraw wewnętrznych. Przeciwny jest resort finansów. Nie chce, żeby środki budżetowe płynęły do kolejnego zewnętrznego funduszu, co w ostatnich latach było bardzo popularną praktyką. Natomiast KGHM i Orlen, które mają wpłacać grube miliardy na jego funkcjonowanie, wytykają dziury w zasadach finansowania.
Od 21 czerwca br. asystenci i referendarze nie mają już możliwości przystąpienia bez aplikacji do egzaminu sędziowskiego. Taka regulacja obowiązywała przed 2017 r., ale zmieniła to ówczesna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych. Szansę mieli ci spośród nich, którzy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie tamtej noweli. MS poinformowało właśnie prezesów sądów, że wydłużenia tego okresu nie będzie, ale resort zapewnia, że pracuje nad spójną koncepcją dojścia do zawodu sędziego.
Trzeba uregulować rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia. Obecnie przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że to, czy nauczyciel dostanie wynagrodzenie w takiej sytuacji, zależy od szkoły, w której pracuje.
Z materiału dowodowego nie wynika, aby sędzia uczestniczył w opiniowaniu zarówno własnej kandydatury, jak i pozostałych kandydatów na wyższe stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym. Głosowanie przeprowadzane nad wskazanymi kandydaturami było tajne. Rzecznik dyscyplinarny przegrywa kolejną sprawę dotyczącą tego głosowania, ale nie wycofuje kasacji - mimo że Sąd Najwyższy w różnych składach wyraża identyczną opinię prawną.
Polecamy książki

Cele wychowawcze kary wrócą do kodeksu

Prawo karne Prawnicy
Nie można karać tak jak w PRL – uważają karniści i mówią, że trzeba wrócić do cywilizowanego orzekania. Do artykułu w kodeksie karnym, określającego dyrektywy wymiaru kary, ma wrócić jej wychowawczy i resocjalizacyjny cel. Został on usunięty z kodeksu nowelizacją z 2022 roku, a obecny przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego nie może uwierzyć w to, „że ktoś mógł coś takiego wymyśleć”.

Nie będzie wydłużenia czasu na szybszy awans referendarzy i asystentów na sędziego

Wymiar sprawiedliwości
Od 21 czerwca br. asystenci i referendarze nie mają już możliwości przystąpienia bez aplikacji do egzaminu sędziowskiego. Taka regulacja obowiązywała przed 2017 r., ale zmieniła to ówczesna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych. Szansę mieli ci spośród nich, którzy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie tamtej noweli. MS poinformowało właśnie prezesów sądów, że wydłużenia tego okresu nie będzie, ale resort zapewnia, że pracuje nad spójną koncepcją dojścia do zawodu sędziego.

Zatrzymanie posła Romanowskiego – grozi mu 15 lat więzienia

Prawo karne
ABW - na polecenie Prokuratury Krajowej - dokonuje zatrzymania posła PiS Marcina Romanowskiego - poinformował w poniedziałek adwokat polityka, mec. Bartosz Lewandowski. Prokuratura Krajowa wyjaśnia, że areszt jest konieczny z obawy bezprawnego utrudniania postępowania. We wtorek prokuratorzy będą kierowali wniosek o tymczasowy areszt wobec posła.

KRS o zakazie kwestionowania statusu sędziego i apel do premiera

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu RP na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - przypomina w ostatnich uchwałach przewodnicząca KRS. I wzywa premiera do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składów sędziowskich.

Adwokat atakuje swego dziekana, w tle kara grzywny

Prawo karne Prawnicy
Sprawa jest precedensowa. Adwokat ukarany grzywną przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, wobec którego komornik wszczął egzekucję, doniósł do prokuratury, że dziekan Mikołaj Pietrzak popełnił przestępstwo. Adwokaci uważają, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie jest sądem, ale nie doszło do systemowego zniesienia tej instytucji, za co odpowiada państwo.

Zapłata BLIK-iem może zwolnić z obowiązku wystawienia paragonu

VAT
Usługi, za które sprzedawcy otrzymują od osób fizycznych zapłatę przelewem za pomocą aplikacji BLIK i kartą płatniczą przez terminal płatniczy, mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Warunkiem jest, by z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Czy będzie rewolucja w VAT od profilaktyki?

VAT
Zmienione stanowisko szefa KAS w zakresie VAT od usług medycznych wydaje się być naprawianiem implementacji dyrektywy, bez zmian w ustawie VAT. Można mieć obawy, czy szef KAS nie zamierza iść - w pewnym uproszczeniu – w stronę tego, że żadna usługa medyczna na rzecz osób zdrowych nie podlega zwolnieniu z VAT. Byłaby to prawdziwa rewolucja na rynku – pisze Mirosława Zugaj.

Urzędy nakładają więcej sankcji za najdrobniejsze wykroczenia

Ordynacja
Od kilku tygodni da się zauważyć wzmożoną aktywność administracji skarbowej w zakresie wymierzania sankcji za najdrobniejsze wykroczenia. Płatnicy, którzy spóźnią się z przekazaniem zaliczki nawet o jeden dzień, traktowani są jako szkodnicy społeczni. Tak samo podchodzi się do płatników którzy jednokrotnie w ciągu roku podatkowego po terminie przekażą pobrany podatek - pisze Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes Biurex.

Decyzja o wsparciu z PSI wymusza dokumentowanie cen transferowych

CIT Doradca podatkowy
Spółka działająca w Polskiej Strefie Inwestycji nie może być zwolniona z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Nie ma znaczenia, że nie uzyskała w PSI żadnego dochodu i nie skorzystała de facto ze zwolnienia z podatku na działalność w PSI. Tak twierdzi teraz skarbówka. Prawnicy zwracają uwagę, że to rozstrzygnięcie sprzeczne nie tylko z wcześniejszymi interpretacjami, ale również z literalnym brzmieniem przepisu.

Wspólne fundacje rodzinne nadal mogą być problemem

PIT
Mimo zmiany interpretacji dotyczących małżeńskich fundacji rodzinnych, osoby planujące założenie takiej fundacji, powinny zachować ostrożność. Żeby wszystkie wypłaty dla fundatorów były w całości zwolnione z PIT, trzeba dotrwać w związku małżeńskim do ostatniej wypłaty ze wspólnej fundacji. Rozwód oznaczać będzie bowiem perturbacje podatkowe dla fundatorów – pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

Przerwy w pracy a polecenie pracy nadliczbowej

Prawo pracy
W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź stale - znajduje się pracownik. Część związana jest z rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami jej wykonywania. Są także przerwy powszechne - przysługujące każdemu zatrudnionemu w oparciu o stosunek pracy, uzależnione jedynie od wymiaru czasu pracy.

Resort rodziny chce zbudować model zatrudnienia wspomaganego

Prawo pracy Niepełnosprawność
Powstaną Agencje Zatrudnienia Wspomaganego, które będą realizować zatrudnienie ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością, które mają szczególne trudności w samodzielnym znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt będzie realizowany przez ministerstwo rodziny w ramach funduszy europejskich.

Mec. Bar: Polskie firmy i samorządy nie są przygotowane do wdrożenia ustawy o sygnalistach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po prostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (OL-FZLA). Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store - przypomina ZUS.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną do kwoty 1000 zł miesięcznie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, czyli o 100 procent przewiduje projekt ustawy, który w poniedziałek trafił do uzgodnień międzyresortowych. Jego autorzy proponują, aby wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po 30 września 2024 r.

Specfundusz na wydatki wojenne nie podoba się resortowi finansów

Administracja publiczna Spółki
Ważą się losy Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który planuje stworzyć ministerstwo spraw wewnętrznych. Przeciwny jest resort finansów. Nie chce, żeby środki budżetowe płynęły do kolejnego zewnętrznego funduszu, co w ostatnich latach było bardzo popularną praktyką. Natomiast KGHM i Orlen, które mają wpłacać grube miliardy na jego funkcjonowanie, wytykają dziury w zasadach finansowania.

Banki wzywają frankowiczów do zwrotu kapitału kredytu i przerywają bieg przedawnienia

Banki Kredyty frankowe
Od kilku tygodni banki masowo wysyłają do frankowiczów wezwania do zwrotu kapitału kredytu. Powody są dwa. W tym roku wcześniej banki rozpoczynają "akcję" przerywania biegu przedawnienia kolejnego "rocznika" kredytobiorców. Tym razem dotyczy to  osób, które zaciągnęły kredyt w 2021 r. Ale nie tylko o to chodzi. Banki planują naliczać również odsetki za opóźnienie za okres po terminie wskazanym w wezwaniu na zwrot środków, co zdaniem prawników frankowiczów jest działaniem bezprawnym. 

Udzielenie absolutorium a odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki

Spółki
Koniec czerwca to czas odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz udzielania absolutorium dla członków organów w spółkach. Absolutorium oznacza z jednej strony akceptację działań zarządu, z drugiej – stanowi też wyraz poparcia dla dalszego działania. Co w sytuacji, kiedy w późniejszym czasie okaże się, że pewne działania zarządu były niekorzystne dla spółki - zastanawia się Marta Hermanowicz, adwokat, Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego w Filipiak Babicz Legal sp.k.

WSA: Prezes zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie

Spółki Prawo gospodarcze
Spółka posiadała jednoosobowy zarząd. W Krajowym Rejestrze Sądowym wskazano jednak, że do składania oświadczeń wymagane było współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że ujawniony sposób reprezentacji obowiązuje jedynie w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, więc jedyny członek zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie.

RODO a prawo dostępu do informacji publicznej

RODO Prawo europejskie
Mimo że od wejścia w życie RODO minęło już sześć lat, w dalszym ciągu stwarza ono nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres jego obowiązywania. Nie bez znaczenia są także dotkliwe sankcje, jakie grożą za nieumiejętne przetwarzanie danych osobowych. Stanowią one jeden z głównych czynników, z powodu których boimy się przekroczyć granice wyznaczone nam przez RODO, ale czy ten strach jest uzasadniony - zastanawiają się Anna Maksymiuk, adwokat oraz Maja Graczyk, aplikantka adwokacka w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ćwiczenia symulacyjne przy granicy

Administracja publiczna Wojsko
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale podległych instytucji we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), przeprowadziło ćwiczenia symulacyjne. Miały one na celu przetestowanie krajowego planu zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony granic zewnętrznych kraju. Nie była to jednak sytuacja wyjątkowa.

Grupa osób uprawnionych do wsparcia powiększy się

Pomoc społeczna
Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie dotyczące wzrostu kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2025 r. ze wsparcia skorzysta znacznie większa grupa osób niż dotychczas. Nad systemową poprawą sytuacji osób potrzebujących wsparcia pracuje też powołany w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej.

Rząd szykuje zmiany w finansach jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). Projekt zakłada zmianę podstawy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT z podatku należnego na dochody podatników. Projektowana ustawa ma zmniejszyć wpływ zmian podatkowych na dochody podatkowe JST.

Czy warto nowelizować nieobowiązujące przepisy dotyczące strefy czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko
Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca 2024 r. Jednym ze sposobów weryfikacji pojazdów uprawnionych do poruszania się po strefie ma być nalepka, której wzór określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Obecnie rząd pracuje nad jego nowelizacją, a RCL ostrzega, że mogło ono utracić moc obowiązującą. 

WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

Samorząd terytorialny Środowisko
Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Zawody medyczne
Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu tajemnicy zawodowej, który został skreślony. Nie oznacza to, że przedstawicieli zawodu ta zasada nie obowiązuje, trzeba jednak wyinterpretować ją z przepisów całkowicie innej ustawy. Jak zauważają eksperci, to może być trudniejsze, bo nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać - i że w ogóle trzeba.

Nowe wyceny nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 lipca br.

Opieka zdrowotna
Wyższe będą miesięczne ryczałty dla ośrodków, które realizują umowy na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Podwyżka ma związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, w tym również lekarzy i pielęgniarek. Stawki wzrosną o 9,57 proc. Konieczność korekty wycen rekomendowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zmiany weszły w życie i będą stosowane dla świadczeń wykonywanych od 1 lipca.

Jędrzejczak: Deficytu w NFZ nie można zmniejszyć, obniżając składkę zdrowotną

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Należy uznać za mało odpowiedzialne wszelkie pomysły zmierzające do zmniejszania wpływu środków do NFZ. Mam na myśli propozycję zmniejszania składek płaconych przez przedsiębiorców. Sposób ich poboru powinien być zdecydowanie bardziej jednolity. Dziś główny ciężar utrzymania publicznej ochrony zdrowia spoczywa na relatywnie najsłabszych grupach zawodowych i społecznych - uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

Wyższe ryczałty dla SOR-ów i izb przyjęć od 1 lipca

Opieka zdrowotna
Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia niesie szereg zmian w finansowaniu i organizacji świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć. Dobrą wiadomością są wyższe ryczałty dobowe. Poza tym niektóre procedury zostały skreślone, między innymi w związku z końcem pandemii Covid-19, jak konieczność wykonywania testów COMBO. Przepisy weszły w życie i obejmą rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2024 r.

Będą zmiany w ustawie o produktach biobójczych - opublikowano projekt

Dostosowanie przepisów do prawa unijnego oraz zmiana regulacji, które nie są dostatecznie precyzyjne lub jasne - to główne cele projektu nowelizacji ustawy o produktach biobójczych, za który odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Zakłada on m.in. zmianę niektórych przepisów wprowadzanych w czasie pandemii Covid-19, w czasie której konieczne były szybkie, często doraźne, działania. Doprecyzowane zostaną też regulacje dotyczące oznaczeń.

Nauczyciel na zastępstwie nie zawsze dostanie pieniądze za godziny ponadwymiarowe

Zarządzanie oświatą
Trzeba uregulować rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia. Obecnie przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że to, czy nauczyciel dostanie wynagrodzenie w takiej sytuacji, zależy od szkoły, w której pracuje.

SN rozstrzygnie, czy uniewinniony nauczyciel może dostać dodatki za czas zawieszenia

Kadry w oświacie
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach, w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego wypłaca się dodatki, do których nauczyciel nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia i stanowiły one element składowy jego wynagrodzenia. Pytanie zadał Sąd Okręgowy w Opolu.

Nie trzy, a sześć miesięcy - odprawa emerytalna nauczycieli wymaga uregulowania

Zarządzanie oświatą
Pracownicy samorządowi po dwudziestu latach pracy mogą liczyć na sześciomiesięczną odprawę emerytalną, a nauczyciele jedynie trzymiesięczną. Nauczycielskie związki zawodowe chcą, by resort edukacji zlikwidował to zróżnicowanie uprawnień. Postulują również zmianę zasad w kwestii ochrony przedemerytalnej oraz wchodzących w życie we wrześniu przepisów przywracających pedagogom prawo do wcześniejszych emerytur.

Opiekun osoby z niepełnosprawnością na wycieczce również dofinansowany

Zarządzanie oświatą
Program „Podróże z klasą” obejmuje również opiekunów szkolnej wycieczki, w tym uwzględniono koszt personelu, asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami i z chorobą przewlekłą, ale to organizator wycieczki powinien tak ją zaplanować, by hotele oraz zwiedzane miejsca były dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Minister Nowacka: Podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie

Zarządzanie oświatą
W przyszłości podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie edukacji, ale w Instytucie Badań Edukacyjnych - powiedziała w sobotę w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku Barbara Nowacka, minister edukacji. Podkreśliła, że takie rozwiązanie „odpolityczni” pracę nad podstawą programową.

Już nie słowacka habilitacja, a bułgarska - uczelnie nie powinny jej akceptować

Szkolnictwo wyższe
Osoby, zdobywające w Bułgarii habilitację, w dużej mierze nie są w stanie zrobić jej w Polsce. I nie chodzi tutaj wcale o nepotyzm czy o to, że habilitacji w Polsce zrobić się nie da. Da się. Poważna i szanująca się uczelnia nie powinna przyjmować osób z bułgarską habilitacją - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rektor będzie miał dyscyplinarkę za wezwanie do golenia głów

Prawnicy
Wobec rektora uczelni Służby Więziennej dra Michała Sopińskiego zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne za wezwanie w mediach do golenia głów naukowcom. Apolityczność służb mundurowych stanowi jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa i warunek budowania społecznego zaufania do formacji, które odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo w państwie - oświadcza resort sprawiedliwości.

Nowela prawa pracy zróżnicuje sytuację doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Do końca roku doktoranci mogą skończyć doktorat na starych zasadach, apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i środowisko doktorantów. Powodem była pandemia i związane z nią utrudnienia w prowadzeniu badań naukowych. Nie biorą tego pod uwagę jednak twórcy ustawy, która ma pozwolić na zaliczenie do stażu okresu pracy na "śmieciówce".

Co robić po prawie? – podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Czy prawnicy znikną w erze LegalTech? Razem z Sebastianem Grzywaczem w najnowszym, 21 odcinku, podcastu "Prawo na Oko" odkrywamy przyszłość prawa w erze sztucznej inteligencji. "Prawo na Oko" to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

Nauka wkrótce pod większą kontrolą ministra

Szkolnictwo wyższe
Możliwość odwołania dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przed końcem kadencji, przeniesienie na ministra nauki uprawnień nadzorczych nad Polską Akademią Nauk - to zmiany, które rząd szykuje w najbliższym czasie. Założenia tych projektów jasno wskazują na tendencję do wzmocnienia kontroli nad poszczególnymi instytucjami - w tym nad finansami przekazywanymi na naukę.

NSA: Nie można odmówić świadczenia tylko dlatego, że są też inne dzieci

Niepełnosprawność
Gdy jedno z rodzeństwa, które w rzeczywistości sprawuje pełną opiekę nad rodzicem i z tego tytułu zrezygnowało z pracy bądź nie podejmuje zatrudnienia, ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, nie ma podstaw do pozbawiania go tego prawa z tego powodu, że żyją inne dzieci, które również taki obowiązek alimentacyjny mogą wypełniać, ale nie zwróciły się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego - uznał NSA.

Alimenty od dziadków? Tylko gdy dziecko w niedostatku

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Dochodzenie alimentów od dziadków jest możliwe, ale często utrudnione. W takich sprawach należy wnikliwie przeanalizować w szczególności to, czy uprawniony wnuczek znajduje się w niedostatku. Z tego względu dochodzenie świadczeń od dziadków w postępowaniu uproszczonym, czyli szybkim trybem, wydaje się niemożliwe. Jednak na ostateczną odpowiedź należy poczekać, bo wkrótce Sąd Najwyższy wyda w tej sprawie uchwałę.

Można wybić szybę w aucie, jeśli właściciel zamknął w nim psa w upale

Prawo karne Prawo cywilne
Z pomocą psu czy kotu uwięzionemu w rozgrzanym samochodzie nie trzeba czekać na przyjazd policji czy straży miejskiej. Można działać samodzielnie, jeśli zwierzęciu grozi, że nie doczeka przybycia służb czy opiekuna. Warto jednak w takiej sytuacji powiadomić policję o swoich działaniach oraz postarać się o to, żeby przy zdarzeniu byli świadkowie.

Prawnicy krytykują posła Giertycha w sprawie pomocnictwa w aborcji

Prawo karne
Pomoc w dokonaniu aborcji nadal będzie karana więzieniem lub grzywną. Nawet jeśli ciąży nie ma albo sprawca tylko przesyła ulotkę kobiecie myślącej o przeprowadzeniu zabiegu, ale nie decyduje się na to. Projekt nowelizacji kodeksu karnego nie wprowadziłby dowolności wykonywania aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży - napisali prawnicy w oświadczeniu skierowanym do posła Romana Giertycha.

Rząd chce przyjąć projekt o związkach partnerskich jesienią

Prawo rodzinne Prawo europejskie
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w poniedziałek założenia do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Będą one dostępne dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Po zawarciu związku osoby będzie łączył ustrój rozdzielności majątkowej. Będzie można to jednak zmienić umową notarialną. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek powiedział, że rząd chciałby przyjąć projekt ustawy o związkach partnerskich na przełomie sierpnia i września, najpóźniej w październiku.