Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest dla nas nie do przyjęcia. Nie uznaję uzasadnienia, które nakazuje nie liczyć się z porządkiem prawa państwowego.
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest dla nas nie do przyjęcia - oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że nie uznaje uzasadnienia, które nakazuje nie liczyć się z porządkiem prawa państwowego.

02.03.2021
Zobacz więcej
Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek
My próbujemy, jak się okazuje, z pewnym sukcesem, zatrzymać bezprawny zamach na wymiar sprawiedliwości, na Sąd Najwyższy i na wszystkie sądy w Polsce
Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek

My próbujemy, jak się okazuje, z pewnym sukcesem, zatrzymać bezprawny zamach na wymiar sprawiedliwości, ten desant polityczny Hunów na Sąd Najwyższy i na wszystkie sądy w Polsce - powiedział po ogłoszeniu wyroku TSUE Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

02.03.2021
Zobacz więcej
Julia Przyłębska
Julia Przyłębska
Zawarte w orzeczeniu TSUE sugestie dotyczące działania sądów powszechnych w Polsce stanowią oczywiste naruszenie ładu konstytucyjnego RP
Julia Przyłębska
Julia Przyłębska

Zawarte w orzeczeniu TSUE sugestie dotyczące działania sądów powszechnych w Polsce stanowią oczywiste naruszenie ładu konstytucyjnego RP i wykraczają rażąco poza ustalenia traktatowe, naruszając fundamenty działalności UE jako wspólnoty suwerennych państw - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

02.03.2021
Zobacz więcej
Robert Suwaj
Robert Suwaj
Nie do przyjęcia jest przekonanie, że kary administracyjne można nakładać na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, bo obostrzenia są słuszne
Robert Suwaj
Robert Suwaj

Przekonanie, że kary administracyjne można nakładać na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, bo obostrzenia są słuszne, nie znajduje żadnych podstaw w obowiązującej koncepcji demokratycznego państwa prawa - uważa prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.

28.02.2021
Zobacz więcej
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa.
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami. Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów.

27.02.2021
Zobacz więcej
Igor Tuleya
Igor Tuleya
Sąd Apelacyjny stwierdził to, co większość prawników i sędziowie wiedzieli do początku, że tzw. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem
Igor Tuleya
Igor Tuleya

Sąd Apelacyjny stwierdził to, co większość prawników i sędziowie wiedzieli do początku, że tzw. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem ani ich uchwała nie jest orzeczeniem sądowym tyko decyzją, która nie powinna nikogo wiązać. A osoby, które respektowały w tej sprawie działania Izby Dyscyplinarnej, powinny ponieść konsekwencje - skomentował postanowienie SA Igor Tuleya.

27.02.2021
Zobacz więcej
Temat dnia

W pomocy firmom rząd wysługuje się samorządami

Przepisy tarczy antykryzysowej dają gminom możliwość zwalniania firm z podatku od nieruchomości. Samorządy mogą też odraczać termin płatności lub rozkładać daninę na raty. Rząd, mimo że sam nie obniżył podatków państwowych, ani nie wprowadził żadnych zwolnień, oczekuje, że będą to czynić samorządy. Zwolnienia są jednak rzadkie, bo powodują znaczne uszczuplenia budżetów gmin.

Rząd określił już ogólne zasady szczepień dla przewlekle chorzych. W środę 10 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia pacjentów z nowotworami, po przeszczepie, dializowanych oraz wentylowanych mechanicznie. Dostaną oni e-skierowania automatycznie wygenerowane. Szczepienia rozpoczną się 15 marca. Termin i miejsce szczepienia, np. dom będą dobierane ze względu na stan zdrowia.
Zmiana wykazu czasopism naukowych została przeprowadzona w sposób naruszający przepisy rozporządzenia regulującego zasady jego tworzenia, i nieznajdujący niekiedy merytorycznego uzasadnienia. To nie rozwiązuje problemu z prawniczymi czasopismami - ocenia prof. Jerzy Pisuliński. Według niego takiego działania nie można tłumaczyć ratowaniem uczelni przed utratą uprawnień.
Ze względu na wyjątkowo wysoko liczbę zakażeń, rząd wprowadza obostrzenia w województwie pomorskim i utrzymuje nadal w woj. warmińsko-mazurskim. Z tym, że nauka w szkołach będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Natomiast hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny będą w dalszym ciągu zamknięte.
Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.
Od każdej kwoty wpłaconej na otwarty rachunek powierniczy deweloperzy będą musieli odprowadzać do nowo utworzonego funduszu gwarancyjnego 2 procent. Bankom łatwiej będzie wstrzymać wypłatę kolejnej transzy na konto dewelopera. Może to spowodować wzrost cen mieszkań. UOKiK i eksperci od rynku nieruchomości uważają, że to minimalny koszt ochrony konsumentów, na który stać deweloperów.
Po wydaniu uchwały o nieudzieleniu absolutorium, powód – profesjonalny manager - podejmował kroki, aby ustalić z jakich przyczyn wydano taką uchwałę. Spółka ich nie przedstawiła. Takie działanie godzi w dobre imię powoda i może rzutować na jego przyszłość zawodową - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zdaniem sądu, odmowa absolutorium powinna zawierać uzasadnienie.
Polecamy książki

Sąd Najwyższy po raz kolejny łata dziury w procedurze cywilnej - tym razem postępowanie uproszczone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Ubiegłoroczna nowelizacja procedury cywilnej spędza sen z powiek sędziów, co skutkuje licznymi pytaniami do Sądu Najwyższego. Jedna z ostatnich uchwał dotyczy przepisów przejściowych. Wynika z niej, że apelacje wniesione po wejściu w życie noweli, w sprawach które poprzednio nie podlegały, ale teraz już podlegają przepisom dotyczącym postępowania uproszczonego, powinny tak właśnie być rozpoznawane.

Sprawa Komendy - odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W polskim piśmiennictwie prawniczym szeroko komentowany jest wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, który przyznał 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy za 18 lat niesłusznego pozbawienia wolności. Na jakiej podstawie Tomasz Komenda uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie - analizuje Hanna Puchała z GSW LEGAL.

ETPC w maju zajmie się sprawą sędziego usuniętego z KRS

Wymiar sprawiedliwości
Rozprawa w sprawie Grzęda przeciwko Polsce wyznaczona została na 19 maja 2021 r. przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o sędziego wybranego w 2016 r. do ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. W wyniku uchwalonej w grudniu 2017 r. noweli ustawy o KRS przerwano jego czteroletnią kadencję i to mimo że taki czas określa wprost konstytucja.

W pomocy firmom rząd wysługuje się samorządami

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Przepisy tarczy antykryzysowej dają gminom możliwość zwalniania firm z podatku od nieruchomości. Samorządy mogą też odraczać termin płatności lub rozkładać daninę na raty. Rząd, mimo że sam nie obniżył podatków państwowych, ani nie wprowadził żadnych zwolnień, oczekuje, że będą to czynić samorządy. Zwolnienia są jednak rzadkie, bo powodują znaczne uszczuplenia budżetów gmin.

MF: W 2020 r. skuteczność kontroli celno-skarbowych wzrosła do 87,25 proc.

Skuteczność kontroli celno-skarbowych w 2020 roku wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 6,2 proc. i wyniosła 87,25 proc. – poinformował w piątek Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Jednocześnie przyznał, że od utworzenia KAS, zaległości podatkowe wzrosły w okresie 2017–2020 o 17,35 proc.

Dłuższy termin sporządzenia sprawozdań finansowych tylko dla niektórych

Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, ale tylko dla organizacji non-profit. Wszystkie pozostałe jednostki, których których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania muszą przygotować do końca marca.

Zwolnienie z wdrożenia PPK dla mikroprzedsiębiorców niekonstytucyjne?

Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia a nawet komornicy, jeśli zatrudniają pracowników, będą musieli wdrożyć PPK, i to nawet wtedy, gdy żadna z zatrudnionych osób nie będzie chciała przystąpić do programu. Wszystko dlatego, że nie prowadząc działalności gospodarczej i nie mając statusu mikroprzedsiębiorcy, nie mogą skorzystać ze zwolnienia.

Eurostat: Polska druga w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych

Prawo pracy Zarządzanie
Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kobiety w Polsce zajmowały 44 proc. takich stanowisk w III kwartale 2020 roku - podał Eurostat w piątek. Na pierwszym miejscu jest Łotwa z 45 proc. udziałem.

KE będzie walczyć o równe płace kobiet i mężczyzn - a co z polską ustawą?

Prawo pracy
Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami – zaproponowała Komisja Europejska. Projekt ustawy ograniczającej lukę płacową w Polsce przygotował też Kongres Kobiet. Konfederacja Lewiatan postuluje, aby zajęła się nim Rada Dialogu Społecznego.

Ustawa deweloperska podwyższy koszty mieszkań, by lepiej chronić kupujących

Budownictwo
Od każdej kwoty wpłaconej na otwarty rachunek powierniczy deweloperzy będą musieli odprowadzać do nowo utworzonego funduszu gwarancyjnego 2 procent. Bankom łatwiej będzie wstrzymać wypłatę kolejnej transzy na konto dewelopera. Może to spowodować wzrost cen mieszkań. UOKiK i eksperci od rynku nieruchomości uważają, że to minimalny koszt ochrony konsumentów, na który stać deweloperów.

RPO skarży do sądu zgodę UOKiK na kupno Polska Press przez PKN Orlen

Ochrona konkurencji
Zgadzając się na zakup Polska Press przez PKN Orlen, prezes UOKiK nie zbadał, czy efektem nie będzie niedopuszczalne ograniczenie wolności prasy. Tymczasem UOKiK ma uwzględniać wszelkie okoliczności wpływające na chronione dobro konsumenta. M.in. dlatego RPO wnosi, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia sprawy.

Wiceprezes PFR: Potrzeba więcej czasu na wnioski o postępowania wyjaśniające z Tarczy 2.0

Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Polskiemu Funduszowi Rozwoju zależy na tym, by pomoc dostali wszyscy przedsiębiorcy, którym się ona należy - mówi wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. Dlatego potrzebne jest przedłużenie terminu składania wniosków o postępowania wyjaśniające z Tarczy PFR 2.0 do 15 kwietnia, a terminu wypłat subwencji do 30 czerwca br. Wymaga to zmiany uchwały Rady Ministrów.

Projekt w sprawie wiatraków to kompromis, według inwestorów restrykcje wciąż za duże

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Zasada 10H nie ma racjonalnego uzasadnienia w oddziaływaniu turbin na człowieka czy na środowisko. Dlatego nie powinno jej w ustawie być. Nie jest zasadne tak dalekie sytuowanie wiatraków od gospodarstw domowych. Właściwy kierunek to sytuowanie ich na planach miejscowych. Pozostawienie zasady 10H w projekcie nowelizacji jest wynikiem kompromisu – mówi Janusz Gajowiecki,

Samorządy chcą „okrągłego stołu” w sprawie transformacji górniczej i energetycznej

Samorząd terytorialny Środowisko
Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian. Swoje oczekiwania przedstawili wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Mają wkrótce przedłożyć listę zagadnień, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.

Powiaty za ponownym "usamorządowieniem" funduszy środowiskowych

Samorząd terytorialny Środowisko
Ponowne „usamorządowienie” wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to dobra propozycja. Przyjęcie takiego modelu pomogłoby w zacieśnieniu współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi funduszami i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uważa Związek Powiatów Polskich.

Rejestracja na szczepienia osób 65+ rusza 11 marca. Online można się zgłosić już teraz

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
11 marca ruszą zapisy na szczepienia osób powyżej 69 lat. Od 18 do 20 marca będą zapisy roczników 1952-54, a od 22 do 24 marca rocznika 1954-56. Zgłosić chęć zaszczepienia można już teraz przez formularz on-line. Z osobami, które wybiorą ten tryb, ktoś z infolinii sam skontaktuje się po uruchomieniu rejestracji dla danej grupy wiekowej. Szczepienia zaczną się 22 marca.

Ruszają szczepienia dla przewlekle chorych - sprawdź, jak się zarejestrować

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Rząd określił już ogólne zasady szczepień dla przewlekle chorzych. W środę 10 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia pacjentów z nowotworami, po przeszczepie, dializowanych oraz wentylowanych mechanicznie. Dostaną oni e-skierowania automatycznie wygenerowane. Szczepienia rozpoczną się 15 marca. Termin i miejsce szczepienia, np. dom będą dobierane ze względu na stan zdrowia.

Niedzielski zapowiada cztery kroki dla szpitalnictwa, w tym kontrole

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapowiada kontrole w co najmniej dwóch szpitalach w każdym województwie. Chce sprawdzić, czy deklarowana liczba łóżek dla pacjentów covidowych rzeczywiście jest dostępna, a nie widnieją tylko na papierze. Zweryfikuje też zaopatrzenie w tle, mają się zwiększyć dostawy remdesiviru. Szpitale narzekają jednak na brak personelu.

MEN: Punkty na świadectwie za rysunek o aborcji to decyzja kuratorium

Zarządzanie oświatą
Uczniowie mogli otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie za udział w konkursie o aborcji, in vitro i eutanazji. Dzięki decyzji m.in. małopolskiego kuratorium, laureaci mogą być premiowani przy rekrutacji do liceów. MEN w decyzji kuratoriów nie widzi nic złego i podkreśla, że to kurator ma w tej materii autonomię.

Od 13 do 20 marca w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim nauczanie hybrydowe

Koronawirus a prawo
W woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim od następnej soboty, 13 marca do 20 marca chcemy zastosować nauczanie hybrydowe, część dzieci np. przez tydzień będzie przychodzić do szkoły, a pozostałe będą korzystać z nauki zdalnej - zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

42 mln zł na program "Aktywny powrót do szkoły"

Zarządzanie oświatą
Minister edukacji i nauki zainaugurował w piątek program "Aktywny powrót do szkoły". Ma on pomóc uczniom w przywróceniu pełnej sprawności fizycznej po okresie nauki zdalnej. Planowana jest też pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz konsultacje okulistyczne.

Student może ale nie pomoże - akademickie poradnie nadal poza nieodpłatną pomocą prawną

Wymiar sprawiedliwości
Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.

Prof. Pisuliński: Cel nie uświęca niezgodnych z prawem środków

Szkolnictwo wyższe
Zmiana wykazu czasopism naukowych została przeprowadzona w sposób naruszający przepisy rozporządzenia regulującego zasady jego tworzenia, i nieznajdujący niekiedy merytorycznego uzasadnienia. To nie rozwiązuje problemu z prawniczymi czasopismami - ocenia prof. Jerzy Pisuliński. Według niego takiego działania nie można tłumaczyć ratowaniem uczelni przed utratą uprawnień.

Będą płatne studia medyczne z możliwością odpracowania

Szkolnictwo wyższe
Rząd zapowiada wprowadzenie wyższego kredytu na studia medyczne z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia. Nowe rozwiązanie ma zostać przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest ograniczenie liczby lekarzy wyjeżdżających z Polski.

Obostrzenia epidemiczne zostają na Warmii i Mazurach, będą też w pomorskim

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ze względu na wyjątkowo wysoko liczbę zakażeń, rząd wprowadza obostrzenia w województwie pomorskim i utrzymuje nadal w woj. warmińsko-mazurskim. Z tym, że nauka w szkołach będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Natomiast hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny będą w dalszym ciągu zamknięte.

Enea ukarana za wysłanie niezaszyfrowanego maila z danymi osobowymi

Prawo gospodarcze RODO
Współpracownik spółki ENEA S.A. wysłał e-maila z niezaszyfrowanym, nie zabezpieczonym hasłem załącznikiem zawierającym dane osobowe kilkuset osób. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na firmę administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Enea zapowiedziała odwołanie od decyzji.

WSA: Organowi nie wystarczy, że "Agnieszka już tutaj nie mieszka"

Administracja publiczna
Właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizować swoje dane w ewidencji gruntów. Nie dotyczy to jednak miejsca pobytu stałego lub adresu siedziby. Dlatego nie wystarczy, że organ wyśle zawiadomienie o toczącym się postępowaniu na stary adres strony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.