Grzegorz Wierczyński
Grzegorz Wierczyński
Dopóki bazy naukowe, którymi dysponujemy, są tak niereprezentatywne dla nauk społecznych i humanistycznych, potrzebujemy wspierać się danymi z innych baz.
Krzysztof Pyrć
Krzysztof Pyrć
W Polsce obiecana została szczepionka firmy Novavax od 6 grudnia, czyli o trzy miesiące za późno.
Jacek Matarewicz
Jacek Matarewicz
Trudno też doszukać się logiki w dyskryminującym podejściu do suplementów diety zawierających cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy.
Robert Ofiara
Robert Ofiara
W pierwszej kolejności warto rozważyć pozbawienie umowy zapisów związanych z WIBOR-em, czyli pozostawić umowę jedynie z oprocentowaniem opartym na marży banku.
Monika Horna-Cieślak
Monika Horna-Cieślak
Pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka, chcę być głosem, i to głosem słyszalnym, młodych osób.
Andrzej Zwara
Andrzej Zwara
Dla adwokatów zabezpieczenie danych i ochrona tajemnicy zawodowej to fundamentalna i najważniejsza sprawa.
Grzegorz Wierczyński
Grzegorz Wierczyński

Dopóki bazy naukowe, którymi dysponujemy, są tak dalece niereprezentatywne dla nauk społecznych i humanistycznych, potrzebujemy wspierać się danymi z innych baz.

07.12.2023
Zobacz więcej
Krzysztof Pyrć
Krzysztof Pyrć

W Polsce obiecana została szczepionka firmy Novavax od 6 grudnia, czyli o trzy miesiące za późno.

06.12.2023
Zobacz więcej
Jacek Matarewicz
Jacek Matarewicz

Trudno też doszukać się logiki w dyskryminującym podejściu do suplementów diety zawierających cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy.

06.12.2023
Zobacz więcej
Robert Ofiara
Robert Ofiara

W pierwszej kolejności warto rozważyć pozbawienie umowy kredytowej zapisów związanych z WIBOR-em, czyli pozostawić umowę jedynie z oprocentowaniem opartym na marży banku.

06.12.2023
Zobacz więcej
Monika Horna-Cieślak
Monika Horna-Cieślak

Pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka, chcę być głosem, i to głosem słyszalnym, młodych osób.

06.12.2023
Zobacz więcej
Andrzej Zwara
Andrzej Zwara

Dla adwokatów zabezpieczenie danych i ochrona tajemnicy zawodowej to fundamentalna i najważniejsza sprawa.

29.11.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Przez nieostrą definicję nie wiadomo, kto jest lobbystą

Ustawa o działalności lobbingowej nie wyjaśnia precyzyjnie, kto jest lobbystą. Przepisy, pod groźbą sankcji, zobowiązują do rejestracji zawodowych lobbystów, ale nie nakładają na nich żadnych dodatkowych zobowiązań, np. przedłożenia sprawozdania z działalności. A ci, którzy zechcą, i tak mogą bardzo łatwo obejść przepisy.

Jak wybiera się rząd - krok po kroku

Samorząd i administracja
Rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania w tzw. pierwszym kroku. Teraz premiera oraz proponowanych przez niego ministrów wybierze Sejm. Potrzebna jest do tego - tak samo jak w przypadku premiera desygnowanego przez prezydenta - bezwzględna większość głosów. Konstytucja zakłada, że prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.
Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta abuzywnym postanowieniem i bezskuteczność (nieważność) umowy, która bez tego postanowienia nie może obowiązywać od chwili jej zawarcia, a nie od późniejszego zdarzenia - piszą adwokaci: dr Anna Dombska oraz Marcin Szymański.
W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów. Za jego kandydaturą głosowało 248 posłów, przeciw - 201 posłów. Nowy premier został wybrany w tzw. drugim kroku konstytucyjnym po tym, jak Sejm nie udzielił wotum zaufania Mateuszowi Morawieckiemu, który dwa tygodnie temu stworzył nowy rząd.
Podczas wizyty w przychodni osobę z niepełnosprawnością będzie mógł wesprzeć asystent. Nie będzie jednak mógł udzielić jej wsparcia na terenie szpitala, hospicjum czy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wyklucza to prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami opublikowany kilka dni temu. Osoby z niepełnosprawnością uważają natomiast, że przepisy powinny pozwalać na obecność asystenta w szpitalu, chociażby w minimalnym zakresie.
Pracownicy, których pracodawca jest niewypłacalny, mają problem z otrzymaniem należnych im świadczeń pracowniczych z FGŚP. Muszą czekać aż sąd ogłosi upadłość firmy. A że postępowania trwają po kilka lat, tracą możliwość wnioskowania do funduszu o wypłatę pieniędzy. Czas, w jakim taki wniosek powinni złożyć, nie może bowiem być dłuższy niż 12 miesięcy. Prawnicy potwierdzają, że przepisy wymagają zmiany.
Trybunał Konstytucyjny zgodził się z wnioskiem Prokuratora Generalnego. Nałożenie okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - na polski rząd, jako państwo członkowskie UE, jest niezgodne z polską Konstytucją. Przedstawiciel marszałka Sejmu poprosił o odroczenie rozprawy i czas na zajęcie stanowiska przez nowy parlament, ale TK nie uwzględnił wniosku.
Polecamy książki

TK: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - niekonstytucyjna

Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny 11 grudnia uznał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym za niekonstytucyjną. Inicjatorem wniosku był Prezydent RP. Zaskarżył tzw. test niezawisłości sędziego i ten okazał się sprzeczny z Konstytucją. Wadliwe jest również przekazanie spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie.

Podważanie orzeczeń nowych sędziów będzie kusić, potrzebne rozwiązanie legislacyjne

Wymiar sprawiedliwości
Przywracając praworządność, podnosząc niewłaściwe powołanie neosędziów trzeba uwzględniać nie tylko interes powoda/pozwanego ale także interes publiczny. Problem powinien być rozwiązany legislacyjnie, by do sądów nie "wróciły" miliony podważonych spraw - przestrzegają prawnicy. Nie mają wątpliwości, że bez pewnych zabezpieczeń, każdy adwokat i radca prawny będzie rozważać taki krok, ze względu na dobro klienta.

Ruszyły wypłaty wyrównań wynagrodzeń sędziów i referendarzy za 2023 r.

Wymiar sprawiedliwości
Od 8 grudnia br. sądy w całym kraju zaczęły wypłacać sędziom, referendarzom i asesorom wyrównania wynagrodzeń w 2023 r. Ich wysokość ustalana była nie na podstawie ustawy ustrojowej, a okołobudżetowej. W listopadzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że było to niezgodne z Konstytucją. A ponieważ sądy nie miały wystarczających środków, wnioskowały o ich uruchomienie z rezerwy celowej. Ministerstwo Finansów zdecydowało o tym 30 listopada br.

TK: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - niekonstytucyjna

Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny 11 grudnia uznał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym za niekonstytucyjną. Inicjatorem wniosku był Prezydent RP. Zaskarżył tzw. test niezawisłości sędziego i ten okazał się sprzeczny z Konstytucją. Wadliwe jest również przekazanie spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie.

Profesor Adam Bodnar będzie ministrem sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości
Profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie Ministrem Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W skład kierownictwa resortu mają wejść Maria Ejchart - Dubois współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, radca prawny Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, krakowski sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów Themis, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek i Arkadiusz Myrcha - radca prawny, polityk KO.

MF: Podatnik zwolniony z VAT musi mieć NIP, jeśli chce wystawiać faktury w KSeF

VAT KSeF
Podatnicy zwolnieni z VAT, aby móc wystawiać faktury w KSeF, powinni wystąpić o nadanie numeru NIP. Nie są natomiast zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT zwolniony - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Z kolei podatnik wystawiający faktury na rzecz podmiotów zwolnionych z VAT, które nie posiadają numeru NIP, powinien zapewnić tym podmiotom tzw. dostęp anonimowy.

Jak nadać pracownikowi uprawnienia do KSeF

VAT KSeF
W standardowym modelu uprawnień podatnik może nadać dwa rodzaje uprawnień do pracy w KSeF. Uprawnienia bezpośrednie można nadać osobie fizycznej np. zatrudnionemu pracownikowi. Z kolei uprawnienia pośrednie - innemu podmiotowi np. dla biura rachunkowego. Wówczas dostęp do faktur będą mieli uprawnieni przez biuro pracownicy - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność opublikowane

Rynek i konsument VAT Finanse
W sobotę , 9 grudnia 2023 roku, po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie 0 stawki podatku od towarów i usług (VAT) na żywność, jaka będzie obowiązywała w I kwartale 2024 roku. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku.

Ostatni moment na przekazanie darowizny, by ją odliczyć od dochodu

Domowe finanse PIT
Osoby wspierające szczytne cele mogą jednocześnie zaoszczędzić na podatku. Ten, kto do końca 2023 roku przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego, odejmie ją od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczyć można faktycznie przekazaną kwotę, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu. Mimo iż preferencja nie obejmuje wsparcia osób fizycznych, to fiskus zgadza się, że można odliczyć darowiznę na rzecz konkretnej osoby, także członka rodziny, ale na jego subkonto w fundacji.

Zakup nieruchomości w trakcie budowy bez zwolnienia z PCC

Nieruchomości
Umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek jego zapłaty ciąży na kupującym. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży nie przysługiwało owe prawo, sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku. Tyle w teorii, a jak pokazuje praktyka - nie każda tego typu sprzedaż podlega zwolnieniu.

Pracownicy mają problem z wypłatą zaległych roszczeń - przepisy do zmiany

Prawo pracy Spółki Finanse Poprawmy prawo
Pracownicy, których pracodawca jest niewypłacalny, mają problem z otrzymaniem należnych im świadczeń pracowniczych z FGŚP. Muszą czekać aż sąd ogłosi upadłość firmy. A że postępowania trwają po kilka lat, tracą możliwość wnioskowania do funduszu o wypłatę pieniędzy. Czas, w jakim taki wniosek powinni złożyć, nie może bowiem być dłuższy niż 12 miesięcy. Prawnicy potwierdzają, że przepisy wymagają zmiany.

Decyzja o potrzebie wsparcia przy świadczeniu wspierającym - są wzory dokumentów

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Dane osobowe, rodzaj orzeczenia, jego termin i zgoda lub nie na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu stałego pobytu – takie dane zawiera, m.in. wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. We wzorze kwestionariusza samooceny uwzględniono, m.in. porozumiewanie się za pomocą polskiego języka migowego i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

ZUS: Nie trzeba składać nowego oświadczenia w ZUS, jeśli nie zaszły zmiany

Emerytury i renty PIT
Nie ma potrzeby składania co roku oświadczeń podatkowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez emerytów czy rencistów. Oświadczenia dotyczące np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem, obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe oświadczenie składa się w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowego - przypomina ZUS.

Po długiej chorobie trzeba skierować pracownika na badania

Prawo pracy BHP
Pracownik, który w wyniku choroby był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, musi zostać skierowany na kontrolne badania lekarskie. Odmowa może się wiązać z karą porządkową, a w ostateczności z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z sankcjami musi liczyć się też pracodawca, który dopuści do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Emerytura wcześniejsza dla aktora teatru lalek, ale nie pomostowa

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoba, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. i wykonywała pracę aktora teatru lalek, może uzyskać wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnym charakterze, gdy spełni do niej warunki. Nie ma natomiast szansy na emeryturę pomostową, bo z prac związanych z działalnością twórczą lub artystyczną uprawnia do niej jedynie praca tancerzy zawodowych – twierdzi MRiPS.

Najwyższy czas "poluzować" obrót prywatną ziemią

Poprawmy prawo Nieruchomości
Obrót prywatną ziemią rolną trzeba uprościć - uważają eksperci. Ich zdaniem trzeba skończyć z fikcją, że każdy kłos jest na wagę złota. "Poluzowanie" zasad sprzedaży gruntów jest niezbędne przede wszystkim w miastach, gdzie brakuje terenów pod zabudowę. Część ograniczeń istnieje też tylko na papierze, bo bardzo restrykcyjnym przepisom towarzyszy od lat zbyt liberalna praktyka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ostatni wyrok frankowy TSUE: Z dużej chmury mały deszcz

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta abuzywnym postanowieniem i bezskuteczność (nieważność) umowy, która bez tego postanowienia nie może obowiązywać od chwili jej zawarcia, a nie od późniejszego zdarzenia - piszą adwokaci: dr Anna Dombska oraz Marcin Szymański.

Unia Europejska porozumiała się w sprawie AI Act

Nowe technologie Prawo unijne
"Jest umowa" - poinformował na platformie X unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton. Oznacza to, że trwające od środy tzw. trilogi, czyli trójstronne tajne negocjacje, zakończyły się porozumieniem. Teraz unijny akt o sztucznej inteligencji będą musieli zatwierdzić m.in. europosłowie, ale jest szansa, że UE jako pierwsza przyjmie przełomowe regulacje ws. nowej technologii.

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości
Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

Twórca kontra generatywna AI - spór bez prostych odpowiedzi

Nowe technologie
Opóźnianie się prac nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji nie jest jedynym problemem w kontekście coraz powszechniejszego korzystania z nowych technologii. Coraz bardziej palącą kwestią jest również kwestia wykorzystywania cyfrowych zasobów do "uczenia" algorytmów. Ani na podstawie krajowych, ani unijnych aktów nie można bowiem ustalić, jak wynagradzać twórców za to, że ich dzieła są w ten sposób używane.

Sejm wybrał Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów

Administracja publiczna Wybory
W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów. Za jego kandydaturą głosowało 248 posłów, przeciw - 201 posłów. Nowy premier został wybrany w tzw. drugim kroku konstytucyjnym po tym, jak Sejm nie udzielił wotum zaufania Mateuszowi Morawieckiemu, który dwa tygodnie temu stworzył nowy rząd.

Przez nieostrą definicję nie wiadomo, kto jest lobbystą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ustawa o działalności lobbingowej nie wyjaśnia precyzyjnie, kto jest lobbystą. Przepisy, pod groźbą sankcji, zobowiązują do rejestracji zawodowych lobbystów, ale nie nakładają na nich żadnych dodatkowych zobowiązań, np. przedłożenia sprawozdania z działalności. A ci, którzy zechcą, i tak mogą bardzo łatwo obejść przepisy.

Osoby głuche chcą dostępu do informacji o kampaniach wyborczych

Wybory Niepełnosprawność
Jedną z podstawowych trudności, jakie napotykają podczas kampanii wyborczych osoby głuche i niedosłyszące, jest brak napisów oraz tłumaczeń na polski język migowy programów wyborczych i materiałów informacyjnych przygotowywanych przez komitety wyborcze. To powoduje wykluczenie tych osób z bieżących spraw istotnych społecznie. Polski Instytut Spraw Głuchych zwrócił się w tej sprawie z petycją do Marszałka Sejmu.

Jak wybiera się rząd - krok po kroku

Wybory
Rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania w tzw. pierwszym kroku. Teraz premiera oraz proponowanych przez niego ministrów wybierze Sejm. Potrzebna jest do tego - tak samo jak w przypadku premiera desygnowanego przez prezydenta - bezwzględna większość głosów. Konstytucja zakłada, że prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Skład przyszłego rządu z 9 ministerkami

Administracja publiczna
Rząd Tuska ma stworzyć 19 szefów resortów, a także czworo ministrów-członków Rady Ministrów. Wicepremierami zostali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. W rządzie zasiadać ma dziewięć kobiet, które obejmą resorty zdrowia, przemysłu, oświaty, rozwoju i polityki regionalnej, ochrony środowiska oraz rodziny i polityki społecznej. Przewiduje się powołanie trzech ministerek – pełnomocniczek rządu.

Asystent osoby z niepełnosprawnością pomoże jej w przychodni, ale w szpitalu już nie

Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Podczas wizyty w przychodni osobę z niepełnosprawnością będzie mógł wesprzeć asystent. Nie będzie jednak mógł udzielić jej wsparcia na terenie szpitala, hospicjum czy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wyklucza to prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami opublikowany kilka dni temu. Osoby z niepełnosprawnością uważają natomiast, że przepisy powinny pozwalać na obecność asystenta w szpitalu, chociażby w minimalnym zakresie.

Prezes UODO zatwierdził kodeks postępowania dla szpitali

Opieka zdrowotna
Przystąpienie do stosowania kodeksu postępowania wiąże się z licznymi korzyściami. Przede wszystkim podmioty, które będą go stosowały, mogą mieć gwarancję prawidłowości używania określonych rozwiązań zatwierdzonych przez organ nadzoru. Mogą też liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych w oparciu o mechanizmy monitorowania opisane w kodeksie.

Pacjent powinien wiedzieć, czy dostaje aktualną szczepionkę na Covid-19

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Osoba wykonująca szczepienie powinna sama poinformować pacjenta, że nie będzie zaszczepiony najnowszą szczepionką, aby ten mógł podjąć świadomą decyzję. Zdezorientowani pacjenci alarmują, że udało im się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19, ale nie wiedzą, czy otrzymają nową, aktualną szczepionkę przeciwko Covid-19. W wielu przychodniach dostępne są bowiem tylko szczepionki sprzed roku. Brakuje szczepionki przeciwko najnowszemu podwariantowi koronawirusa, czyli tzw. krakenowi.

SN: Badanie piersi naruszyło godność pacjentki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Lekarski sąd odwoławczy słusznie nie widział potrzeby powołania nowych biegłych do oceny prawidłowości badania piersi przez obwinionego - tym bardziej, że w składzie orzekającym zasiadali sami lekarze, mający wiedzę medyczną – orzekł Sąd Najwyższy. Tym samym potwierdził, że lekarz medycyny pracy nieprawidłowo przeprowadzonym badaniem naruszył godność i intymność pacjentki.

Za młoda na in vitro? Refundowana procedura nie dla każdego

Pacjent
Niezależnie od źródeł finansowania, in vitro w Polsce jest dozwolone dla małżeństw i par: kobiety i mężczyzny. Autorzy programu finansowania tej procedury z budżetu państwa określą dodatkowo granice wieku kobiety, która chce zajść w ciążę. Są postulaty, aby w pierwszych latach górną granicę podnieść ze względu na pary, które z in vitro nie mogły skorzystać, bo rząd PiS zawiesił finansowanie od 2016 r. Z kolei niektóre samorządowe programy wykluczają z dofinansowania osoby młode, a one też mają problem z płodnością.

Subwencja oświatowa na przyszły rok za niska, by pokryć podwyżki dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji chwalił się, że subwencja oświatowa rośnie w rekordowym tempie. Po raz kolejny jednak jedynie kwotowo. Ze względu na wzrost kosztów utrzymania szkół oraz inflacje - jak zwracają uwagę związkowcy i samorządowcy - pieniędzy znów zabraknie. Nie uwzględniono pieniędzy na ewentualne podwyżki dla nauczycieli, utrzymano też wysokość mocno już zdewaluowanego dodatku na start.

MEiN chce wprowadzić kilka ułatwień dla maturzystów

Szkoła i uczeń
Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych przekształconych w wyniku reformy oświaty. Podobnie jak w zeszłym roku zdający nie muszą opanowywać pełnej podstawy programowej. Resort edukacji planuje natomiast kilka zmian technicznych - dostosowujących przepisy do nowej podstawy programowej.

Ocena z trzech lat nie zawsze wymagana przy awansie nauczyciela

Zarządzanie oświatą
We wrześniu 2022 r. resort edukacji zmienił przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - jednym z pomysłów było ściślejsze powiązanie wyższego stopnia z oceną pracy pedagoga lub dyrektora szkoły. Od początku jednak istniały w tym zakresie spore wątpliwości, dotyczące zwłaszcza sytuacji, gdy starający się o awans pedagog przez dłuższy czas był nieobecny. Tych luk nie naprawiły kolejne nowelizacje ustawy.

ZNP: Pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o 1500 zł już w styczniu

Zarządzanie oświatą
Nie wiadomo jeszcze, jak duże podwyżki otrzymają w przyszłym roku nauczyciele - PiS chciał, by było to 12,3 proc. podwyżki dla pedagogów, opozycja mówi o 30 proc. Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa przyszły rząd do realizacji tej obietnicy i to już od 1 stycznia 2024 r. Pytanie jednak, czy nowy rząd w ogóle wyrobi się z budżetem.

Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

Zarządzanie oświatą
W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt. Najczęściej dziennik będzie przechowywany przez 5 lat.

Pakiet wolności akademickiej 2.0 - uczelnia zadba o promowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Polski

Szkolnictwo wyższe
Na koniec rządów Zjednoczonej Prawicy do Sejmu trafił projekt zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, który ma - jak wskazują autorzy - zagwarantować możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów podczas odbywających się w uczelniach wydarzeń o charakterze akademickim (konferencji, seminariów, wykładów, spotkań kół naukowych lub organizacji studenckich itp.).

Prof. Wierczyński: Nie potrzebujemy specjalnego traktowania, potrzebujemy traktowania uczciwego

Szkolnictwo wyższe
Uważam, że w przypadku nauk humanistycznych i społecznych sam model bibliometryczno-ekspercki jest trafnym rozwiązaniem. Model czysto ekspercki nie sprawdziłby się, bo nawet przy założeniu, że udałoby się wybrać najbardziej uczciwych i bezstronnych ekspertów, ich oceny będą narażone na różnego rodzaju błędy poznawcze - mówi o wykazie punktowanych czasopism dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje natomiast, że nie powinno być specjalnej ścieżki dla oceny publikacji z zakresu nauk humanistycznych i humanistyczno-społecznych.

Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych w Europie

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią z Polski w rankingu oraz liderem wśród szkół biznesu z naszej części Europy. Orientacja globalna, wysokie umiędzynarodowienie, programy studiów przygotowywane z myślą o potrzebach biznesu - to czynniki, które stoją za awansem o 12 miejsc względem zeszłego roku. "Financial Times: opublikował tegoroczny ranking najlepszych uczelni biznesowych w Europie, biorący pod uwagę zarówno realizowane programy studiów dyplomowych, podyplomowych, MBA, Executive MBA, jak i programy rozwojowe.

Ocena ekspercka niezbędna przy punktowaniu prawniczych czasopism

Szkolnictwo wyższe
Nie wiadomo na razie, w jakim kierunku pójdzie zmiana wykazu czasopism - partie, które wkrótce przejmą władzę, deklarują jedynie, że zmienią obowiązującą punktację. Pojawiają się pomysly, aby nowy wykaz oprzeć jedynie na danych bibliometrycznych, co miałoby zapewnić obiektywizm w punktowaniu publikacji. Problem w tym, że nie byłoby to najlepsze dla nauk humanistycznych i społecznych.

Już 48 150 Ukraińców studiuje w Polsce

Szkolnictwo wyższe
W roku akademickim 2022/2023 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Ogółem na polskich uczelniach studiuje 102 000 studentów z zagranicy - wynika z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Od życia prywatnego do podwyższonego standardu strasburskiego. Polskie pary jednopłciowe przed Trybunałem

Administracja publiczna Prawo unijne
Polskie pary jednopłciowe doczekają się w końcu rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie braku uznania w polskim porządku prawnym jakiejkolwiek formy prawnej dla związków tworzonych przez osoby tej samej płci. Na 12 grudnia 2023 roku została bowiem wyznaczona rozprawa – pisze dr Mateusz Wąsik, adwokat i doradca podatkowy.

TSUE: RODO sprzeciwia się dwóm praktykom przetwarzania danych przez biura informacji kredytowej

Rynek i konsument Nowe technologie Finanse RODO Prawo unijne
Podczas gdy scoring jako zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach jest dozwolony jedynie pod pewnymi warunkami, przechowywanie przez dłuższy czas informacji na temat zwolnienia z pozostałej części długu jest sprzeczne z RODO – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Potrącenie żubra zwykle jest bezkarne, ale może mieć poważne skutki dla sprawcy

Środowisko
Kolejne dwa żubry zginęły potrącone przez ciężarówkę wojskową w Puszczy Białowieskiej. Zdarzeń drogowych z udziałem tych chronionych zwierząt w ostatnich tygodniach było kilka. Zwykle przyczyną śmierci dzikich zwierząt jest brawura drogowa. Tego typu wyrządzenie szkody przyrodzie uchodzi jednak kierowcom na sucho, gdyż nieumyślne przejechanie zwierzęcia nie jest karane.

Rozporządzanie udziałem w spadku bez zgody pozostałych spadkobierców może być nieważne

Prawo cywilne
Nabywca udziału w nieruchomości spadkowej nie może powołać się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Artykuł 5 u.k.w.h. chroni bowiem...

TK: Przepisy ograniczające odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta konstytucyjne

Przepisy prawa łowieckiego, ograniczające odpowiedzialność w określonych przypadkach za szkody spowodowane w uprawach przez dzikie zwierzęta, są zgodne z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło jednogłośnie, a było pokłosiem pytania skierowanego do TK jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Pile. Sprawa dotyczyła rolnika, który wniósł o zasądzenie od koła łowieckiego pieniędzy z tytułu szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta na jego działkach.