Andrzej Zoll
Andrzej Zoll
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz
Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata
Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.
Jacek Kudła
Jacek Kudła
Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański
Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powinna szybko naprawić to, co zostało w prawie karnym zepsute nowelizacją z 2022 roku.

13.06.2024
Zobacz więcej
Hanna Paluszkiewicz
Hanna Paluszkiewicz

Zależy nam nie tylko na rzetelnym procesie, który zabezpiecza procesowo równe pozycje obu stron, ale również na sprawności postępowania karnego.

12.06.2024
Zobacz więcej
Szymon Tarapata
Szymon Tarapata

Nie wyobrażam sobie, żeby adwokat pełniący rolę obrońcy doradzał swojemu klientowi ucieczkę czy ukrywanie się, bądź inne formy mataczenia.

10.06.2024
Zobacz więcej
Jacek Kudła
Jacek Kudła

Przełożeni nie powinni pozostawiać żołnierzy i funkcjonariuszy samym sobie w zakresie podejmowanych trudnych decyzji.

07.06.2024
Zobacz więcej
Piotr Hofmański
Piotr Hofmański

Międzynarodowe prawo karne musi podążać za realiami, szczególnie wobec obecnie trwających konfliktów zbrojnych.

06.06.2024
Zobacz więcej
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna

Porodówki, na których rodzi się mało dzieci, powinny być przekształcane na przykład w zakłady opiekuńczo-lecznicze.

04.06.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.

Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są bardziej atrakcyjne „urlopowo”. Nie można przy tym wyłączyć z góry prawa do korzystania w tych okresach z urlopu na żądanie, jak również ograniczyć możliwości realizowania urlopów bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.
Procedura doręczenia komorniczego wprowadzona 7 listopada 2019 roku zawiera w sobie dwa postępowania. Pierwszym z nich jest postępowanie dotyczące doręczenia korespondencji, drugie natomiast zależne od wyniku tego pierwszego, prowadzone jest w przedmiocie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata (pozwanego) - pisze Kamil Paweł Szmidt, adwokat w RESIST Rezanko Sitek.
Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą, na bazie istniejących przepisów, może być kłopot. Obowiązujące regulacje mówią o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie zakazu, tymczasem w samej strefie... nie działa żaden przedsiębiorca.
Przy okazji zmian w definicji budowli Ministerstwo Finansów chce rozwiązać problem dotyczący opodatkowania infrastruktury kolejowej. Obowiązujące w praktyce od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali kolejowych zostanie uchylone z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają, będą musieli dopłacić podatek. 8 lipca odbędzie się rozprawa w TSUE dotycząca zwolnienia z podatku w kontekście pomocy publicznej.
Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie składać raporty już za bieżący rok obrotowy. Wiąże się to zarówno z trudnościami logistycznymi, jak i dodatkowymi kosztami, które już teraz warto brać pod uwagę. Tym bardziej, że nawet ewentualne opóźnienia polskiego prawodawcy nie wpłyną na terminy składania sprawozdań.
Po 27 latach konkubinatu para zdecydowała się rozstać. Konkubent zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie rozstrzygnie teraz, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami dawnego zakupu mieszkania przez jednego z nich, wyłącznie w jego własnym imieniu, następuje w kwocie nominalnej, jeżeli nie zostało zgłoszone żądanie jej waloryzacji, czy z uwzględnieniem zmiany wartości nieruchomości po jej zakupie.
Polecamy książki

SN: Ważne postępowanie, nawet jeśli delegację podpisał podsekretarz

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skład sądu obsadzonego przez sędziego delegowanego, gdy akt nominacji podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, nie jest składem „sprzecznym z przepisami prawa”, a rzekome wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości sędziego nie mogą prowadzić do nieważności postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej z udziałem jednego sędziego i skargi kasacyjnej nie przyjął do rozpoznania.

XVI edycja "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" - dziś poznamy laureatów

Prawnicy
„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” to konkurs corocznie organizowany przez samorząd radcowski. Jego celem jest nagradzanie tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżona przez innych. W piątek poznamy laureatów XVI edycji.

„Leśne sprawy Misia Adwokata” także w języku migowym

Wymiar sprawiedliwości
Bajka „Leśne sprawy Misia Adwokata” została właśnie przetłumaczona na polski język migowy. NRA chce w ten sposób dotrzeć z edukacją prawną m.in. do dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Rozpoczęło się też tłumaczenie drugiej części, której bohaterką jest prawniczka, ekolożka - niedźwiedzica polarna. To efekt współpracy Adwokatury oraz Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

Ostatnia wola nagrana smartfonem? Biegły będzie musiał oceniać, czy nie jest to deepfake

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nową formę testamentu ustnego. Chodzi o oświadczenie zarejestrowane, np. przy pomocy smartfona. Choć w dobie nowych technologii takie rozwiązanie kusi, prawnicy są sceptyczni. Sędziowie obawiają się przede wszystkim deepfake-ów i pracy związanej z ustalaniem, czy to, co widzą jest prawdziwe, czy zmontowane. Z kolei w ocenie pełnomocników, zamiast na ryzykowne rozwiązania, resort powinien postawić na edukację i zachęcać społeczeństwo do sporządzania testamentów.

Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości
Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych sądach następuje to dopiero po upływie 36 miesięcy pełnienia przez asesora obowiązków sędziego i niezależnie od momentu złożenia przez niego wniosku. W efekcie w części sądów asesorzy zostają sędziami nawet rok wcześniej niż w innych.

Firmy mogą dopłacić podatek od terminali kolejowych

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości
Przy okazji zmian w definicji budowli Ministerstwo Finansów chce rozwiązać problem dotyczący opodatkowania infrastruktury kolejowej. Obowiązujące w praktyce od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali kolejowych zostanie uchylone z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają, będą musieli dopłacić podatek. 8 lipca odbędzie się rozprawa w TSUE dotycząca zwolnienia z podatku w kontekście pomocy publicznej.

Szef KAS: Będzie mniej kontroli i lepsza współpraca z podatnikami

Ordynacja Finanse publiczne VAT KSeF
Organy podatkowe będą wszczynać kontrole w ostateczności, opierając się w większym stopniu na analizach, a w pierwszej kolejności stosować czynności sprawdzające. Planowane jest uchwalenie Karty Praw Podatnika w formie ustawy, rozszerzenie programu współdziałania oraz zmiany organizacyjne administracji skarbowej – zapowiedział wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda podczas spotkania z dziennikarzami.

Małe firmy będą zwolnione z VAT w całej UE

VAT
Małe przedsiębiorstwa skorzystają ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE. Warunkiem będzie rejestracja w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE - proponuje Ministerstwo Finansów. W Polsce limit zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. złotych.

Koszty biznesowe i osobiste - często trudno o odliczenie

PIT Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy mogą odliczyć, co do zasady, wszystkie wydatki związane z prowadzonym biznesem, o ile nie zakazują tego przepisy. W praktyce skarbówka kwestionuje jednak koszty, które uzna za wydatki na cele osobiste lub cele reprezentacji. Problem w tym, że w jednoosobowej działalności bardzo trudno jest ustalić granicę między tymi kosztami, co potwierdza szereg niejednolitych albo zmienianych po latach interpretacji podatkowych.

Założenia do budżetu 2025: Niższa inflacja i 3,7 proc. wzrost PKB

Finanse publiczne Finanse
W 2025 roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, PKB wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 4,1 proc. Stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2025 rok przyjętych w czwartek przez Radę Ministrów. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

Czy szef może „wyłączyć” korzystanie z urlopów w wakacje?

Prawo pracy
Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są bardziej atrakcyjne „urlopowo”. Nie można przy tym wyłączyć z góry prawa do korzystania w tych okresach z urlopu na żądanie, jak również ograniczyć możliwości realizowania urlopów bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.

Rząd: Od stycznia 2025 roku najniższa pensja wyniesie 4626 zł brutto

Domowe finanse Prawo pracy
W czwartek Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 roku. Zaproponowała, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Obie propozycje do 15 czerwca zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.

Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prawo pracy BHP
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Rząd: W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. Taką informację podało w czwartek, 13 czerwca, Centrum Informacyjne Rządu. Według rządowych szacunków koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld złotych.

Raportowanie ESG to perspektywa przyszłego roku, niezależnie od opóźnień

Środowisko Prawo unijne ESG
Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie składać raporty już za bieżący rok obrotowy. Wiąże się to zarówno z trudnościami logistycznymi, jak i dodatkowymi kosztami, które już teraz warto brać pod uwagę. Tym bardziej, że nawet ewentualne opóźnienia polskiego prawodawcy nie wpłyną na terminy składania sprawozdań.

Ustalenie aktualnego adresu jako element procedury doręczenia komorniczego

Wymiar sprawiedliwości
Procedura doręczenia komorniczego wprowadzona 7 listopada 2019 roku zawiera w sobie dwa postępowania. Pierwszym z nich jest postępowanie dotyczące doręczenia korespondencji, drugie natomiast zależne od wyniku tego pierwszego, prowadzone jest w przedmiocie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata (pozwanego) - pisze Kamil Paweł Szmidt, adwokat w RESIST Rezanko Sitek.

Pakiet deregulacyjny dla firm pod ostrzałem, ministerstwa chcą zmian w zasadach kontroli

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zmiany w pakiecie deregulacyjnym dla firm, skracające długość trwania kontroli oraz dotyczące publikacji okresowych planów kontroli, mogą być niezgodne z prawem unijnym oraz sparaliżować niektóre postępowania - ostrzegają resort rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postulują zmiany w tym zakresie. Resort rozwoju, autor projektu, nie wyklucza, że tak się stanie. Decyzja zostanie podjęta pod koniec czerwca.

Polska w końcu wdroży unijny kodeks łączności elektronicznej - w Sejmie pierwsze czytanie

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne
Przyznanie prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprawnień do wydawania decyzji obszarowych, zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej i uchylenie obecnie obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego. To najważniejsze założenia projektów, które mają wdrożyć unijne przepisy po wielu miesiącach opóźnień. W czwartek w Sejmie odbywa się ich pierwsze czytanie.

PIE: Tylko 6,6 proc. polskich firm korzysta ze sztucznej inteligencji

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Aż 47 proc. firm stwierdza, że sztuczna inteligencja nie będzie miała żadnego znaczenia dla ich branży, a tylko 6,6 proc. przedsiębiorstw korzysta obecnie z narzędzi opartych na AI. Równie niewielki odsetek pytanych - zaledwie 7,2 proc. - planuje wprowadzić takie rozwiązania w przyszłości. To najistotniejsze wnioski, które wynikają z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Niepewne rekompensaty - w strefie buforowej nikt nie prowadzi biznesu

Małe i średnie firmy Wojsko
Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą, na bazie istniejących przepisów, może być kłopot. Obowiązujące regulacje mówią o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie zakazu, tymczasem w samej strefie... nie działa żaden przedsiębiorca.

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, broni oraz uzbrojenia wojskowego - zakładają przepisy, które zaproponował MON. Doprecyzują one też zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową oraz wyposażą pozostałe służby w szersze uprawnienia.

Rząd przedstawił założenia ustawy o ochronie ludności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Rząd utworzy korpus ochrony cywilnej, który - w przypadku wybuchu wojny - przekształci się w obronę cywilną. Członkowie korpusu nie będą podlegać mobilizacji wojskowej w czasie wojny. Koordynacją działań ma się zająć Rządowy Zespół Ochrony Ludności. MSWiA upubliczniło założenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ma ona też uregulować m.in. system budowy schronów i finansowania obrony cywilnej. Na zadania te rocznie ma zostać przeznaczone nie mniej niż 0,3 proc. PKB.

MON angażuje myśliwych do działań obronnych

Administracja publiczna
Porozumienie MON z Polskim Związkiem Łowieckim ma doprowadzić do udziału myśliwych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej. Myśliwi mają poszukiwać osób zaginionych, udzielać pierwszej pomocy przy zdarzeniach masowych, utrzymywać porządek publiczny czy pomagać w ewakuacji i rozśrodkowaniu ludności. Zdaniem prawnika, problematyczna jest podstawa prawna takiego porozumienia.

Od czwartku „strefa buforowa” przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko
Przez 90 dni, licząc od 13 czerwca, obowiązywać będzie tzw. strefa buforowa na granicy z Białorusią. Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi zostało opublikowane 12 czerwca. Resort po konsultacjach z lokalnymi samorządowcami i przedsiębiorstwami ograniczył początkowo planowany zakres strefy.

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjent Zarządzanie
Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.

NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

Pacjent Prawo pracy
Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne przeszkody to zbyt krótko działające punkty poboru krwi lub w nieodpowiednich godzinach – wynika z ankiety NIK przeprowadzonej wśród 16 tysięcy osób.

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie kluczowego dowodu, tj. opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej.

Kolejne, nowe - stare podejście do reformy szpitalnictwa

Zawody medyczne
Rządowe założenia dotyczące reformy szpitalnictwa korzystają z rozwiązań przedstawionych przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Eksperci zauważają, że kontrowersji nie budziły wówczas rozwiązania dotyczące elastycznego profilowania szpitali. Wytykają natomiast, że zapobieganie dublowania świadczeń nie wymaga zmiany ustawy, ale decyzji oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, który za świadczenia płaci i je zamawia.

Pacjent otrzyma świadczenie kompensacyjne - podniesiono stawki

Pacjent Opieka zdrowotna
Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 75 tys. zł - wynika rozporządzenia, które umożliwi wypłatę odszkodowań przyznanych poszkodowanym w szpitalu pacjentom z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina
Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Uczniowie 153 szkół wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W czwartek w Sejmie wylosowano 153 szkoły podstawowe, których uczniowie wezmą udział w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). W wylosowanych szkołach 2 września br. odbędą się kolejne losowania, które wyłonią po jednym przedstawicielu klas VI, VII i VIII. Pierwotnie do akcji zgłosiło się łącznie 15 tys. szkół, z których zostało wybranych kilkadziesiąt placówek.

Placówki doskonalenia nauczycieli wkrótce z nowymi obowiązkami

Zarządzanie oświatą
Określono nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego, wprowadzono też dodatkowe procedury, które mają chronić dokument przed fałszerstwem. Na placówki doskonalenia nauczycieli nałożono także obowiązek prowadzenia rejestru blankietów świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego - MEN opublikowało projekt w tej sprawie.

ZNP pyta, gdzie jest zespół, który miał się zająć zmianami dotyczącymi praw pracowniczych nauczycieli

Potrzebne są rozmowy na temat wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., a także uregulowanie praw pracowniczych nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne - wskazał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przypomniał na konferencji prasowej, że 23 grudnia ubiegłego roku ZNP na spotkaniu z kierownictwem resortu edukacji zaproponował utworzenie zespołu roboczego, który zająłby się kluczowymi sprawami podnoszonymi przez środowiska nauczycielskie.

Brak klasyfikacji nie wynika wyłącznie z dużej liczby nieobecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przepisy dotyczące nieklasyfikowania uczniów są jednak czasem źle interpretowane, bo nie oznacza to jedynie, że ucznia często nie było w szkole, a że w ogóle nie ma jak wystawić mu oceny.

„Aktywny rodzic” również dla studentów i doktorantów

Szkolnictwo wyższe
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 października. Jak potwierdza Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, z nowych świadczeń będą mogli skorzystać rodzice, w tym studenci i doktoranci – po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek.

Czym kierują się maturzyści przy wyborze uczelni?

Dla studenta
Decyzja o wyborze uczelni i kierunku studiów to nie tylko krok w kierunku przyszłej kariery, ale i ogromna zmiana w całym życiu, szczególnie jeśli wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. Okazuje się, że młodzież nie traktuje już studiów jak przedłużenia młodości. Uczniowie oczekują, że nauka na poziomie wyższym dostarczy im specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą niezbędne w ich przyszłej pracy.

Nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 w ramach dziedzin: szkolnictwo wyższe oraz dostępność. Centrum zaprasza wszystkie osoby posiadające kwalifikacje oraz chcące brać udział przy wyborze przyszłościowych projektów uczelni i szkół wyższych. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym jeszcze w tym roku

Szkolnictwo wyższe
W piątek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim minister nauki Dariusz Wieczorek rozmawiał z reprezentantami uczelni z regionu i władz województwa. Podczas konferencji prasowej potwierdził, że spotyka się z przedstawicielami środowiska akademickiego w całej Polsce w związku z przygotowywaniem projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Klauzula niekaralności za nielegalnie zdobyty dyplom Collegium Humanum

Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaapelował w czwartek do wszystkich, którzy w sposób nielegalny zdobywali dyplomy Collegium Humanum, żeby zgłaszali się do CBA i prokuratury. Takie osoby mogą skorzystać z klauzuli niekaralności i uniknąć w ten sposób konsekwencji prawnych. W sprawie handlu dyplomami przez uczelnię zostało zatrzymanych 10 osób, a dwie nadal pozostają w areszcie. To rektor Collegium Humanum oraz dyrektor Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy

Prawo karne
Punkty karne są ważne tylko przez rok, licząc od daty opłacenia mandatu. Punkty otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną jednak skasowane dopiero po dwóch latach - to wyjątek od zasady. Przekroczenie 24 (lub 20) punktów karnych przy zatrzymaniu powoduje wiele negatywnych konsekwencji (oprócz mandatu).

ZUS przypomina o wnioskach na 800+

Domowe finanse
Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Chodzi o około 100 tysięcy dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeśli rodzice zrobią to w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

SN: Rodzinny spór o przebieg drogi koniecznej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ustanowienie służebności drogi koniecznej innej niż poprzednia, która wygasła, było zgodne z prawem - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Wytyczenie szlaku łączącego posesję z drogą publiczną było podyktowane względami geodezyjnymi, nierównością terenu i osypywaniem się gruntu. Wskazał na to biegły. Więcej w tej sprawie było życia niż prawa – podsumował sąd, gdyż konflikt powstał w rodzinie.

Artyści apelują o gwarancje tantiem z internetu

Aktorzy, muzycy i lektorzy domagają się od parlamentarzystów gwarancji praw do wynagrodzeń z tytułu rozpowszechniania utworów w sieci. We wtorek, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zmiana przepisów jest podyktowana koniecznością implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy.

TSUE: Przeświadczenie o równości kobiet i mężczyzn podstawą przyznania statusu uchodźcy

Prawo unijne
Kobiety, w tym kobiety małoletnie, których wspólną cechą jest rzeczywiste zidentyfikowanie się z podstawową wartością, jaką jest równość kobiet i mężczyzn, które nastąpiło podczas ich pobytu w państwie członkowskim, można, w zależności od sytuacji w kraju pochodzenia, uznać za należące do „szczególnej grupy społecznej”, co stanowi „powód prześladowania” mogący prowadzić do przyznania statusu uchodźcy - wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.