Katarzyna Frydrych
Katarzyna Frydrych
Przekazanie do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych budzi wątpliwości o charakterze konstytucyjnym
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek
Na wszystkich egzaminach maturalnych, z wszystkich przedmiotów, tegoroczne wymagania są obniżone o ok. 20-25 procent.
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk
Jest wątpliwość, czy rozwiązanie mające na celu minimalizację zjawiska kradzieży tożsamości jest wystarczające, gdy PESEL jest jawny i dostępny
Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska
Przypadki odmowy orzekania starych "sędziów" z "nowymi" będą trafiały do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
W tym roku zaczynamy program wieloletni – planujemy co rok kupować laptopy dla 4-klasistów. Jest to ważna inwestycja w edukację młodych ludzi
Ryszard Markiewicz
Ryszard Markiewicz
Jest ryzyko, że projektowane przepisy o wynagrodzeniach nie zapewnią twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia.
Katarzyna Frydrych
Katarzyna Frydrych

Przekazanie do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych budzi wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, a instytucja „testu niezależności" jest niebezpieczna, ponieważ w praktyce negatywnie wpłynie na sprawność i czas trwania postępowań sądowych – mówi wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych.

27.01.2023
Zobacz więcej
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek

Na wszystkich egzaminach maturalnych, z wszystkich przedmiotów, tegoroczne wymagania są obniżone o ok. 20-25 proc. – poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wyjaśnił, że spowodowane jest to tym, że młodzież uczyła się częściowo zdalnie w czasie pandemii COVID-19. Będą też zmiany dotyczące liczby punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu.

27.01.2023
Zobacz więcej
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk

Jest wątpliwość, czy rozwiązanie mające na celu minimalizację zjawiska kradzieży tożsamości jest wystarczające dla ochrony praw obywateli w sytuacji, gdy numer PESEL jest jawny i dostępny w przestrzeni publicznej, w tym w publicznych bazach danych. - Należy kompleksowo i systemowo zastanowić się nad dotychczasowymi rozwiązaniami, które zakładają powszechny dostęp do numeru PESEL. Dlatego zdaniem RPO, przy okazji konsultacji tego projektu, należy poruszyć również te kwestie - napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk.

25.01.2023
Zobacz więcej
Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska

Przypadki odmowy orzekania starych "sędziów" z "nowymi" będą trafiały do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego - zapowiada w pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska. I precyzuje, że jedną z takich spraw jest oświadczenie o odmowie orzekania przez prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego.

25.01.2023
Zobacz więcej
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

W tym roku zaczynamy program wieloletni – planujemy co rok kupować laptopy dla 4-klasistów. Jest to ważna inwestycja w edukację młodych ludzi i znaczące odciążenie budżetów rodzinnych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

24.01.2023
Zobacz więcej
Ryszard Markiewicz
Ryszard Markiewicz

Jest ryzyko, że projektowane przepisy o wynagrodzeniach nie zapewnią twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Niewątpliwie konieczny jest wyraźny przepis konstytuujący tego rodzaju prawo twórców, powiązany z normą uznającą nieważność postanowień umowy sprzecznych z tą regułą i zasadami odpowiedniej korekty umowy - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz.

23.01.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Termomodernizacja - tanie ogrzewanie, choć kosztowna i czasem trudna inwestycja

Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie, a już szczególnie po niedawnym wzroście cen nośników energii. Tymczasem z ocieplaniem domów, zwłaszcza starszych, jest u nas bardzo źle. Podstawowy problem to wysokie koszty, bo procedury budowlane nie są skomplikowane. Trudniej jest, gdy wymagający docieplenia budynek jest stary i objęty ochroną konserwatora.

Kancelaria Prezydenta stale monitoruje propozycje w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym. Z dużym optymizmem należy podchodzić do zmian profrekwencyjnych. Prezydent Duda podejmie decyzję po całym procesie legislacyjnym - powiedziała w sobotę Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta o uchwalonej nowelizacji.
Kodeks pracy przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół w postaci monitoringu. Jednak przepisy RODO nie na wszystko pozwalają.
Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.
Niealimentacja, podobnie jak utrudnienia kontaktów z dzieckiem, jest nadal jednym z głównych grzechów polskich rodziców, którzy się rozstali. Zdarzają się też tacy, którzy próbują uzyskać np. niższe alimenty wskazując na to, że nie płacą, i tłumacząc trudną sytuacją finansową. Sędziowie przypominają jednak, że może to być argument - co najwyżej - w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Polacy chcą dbać o zdrowie swoje (94 proc. respondentów), jak i swoich najbliższych (97 proc.). Do tego ponad dwie trzecie nie widzi problemu w tym, by ponosić większe koszty w przypadku, gdy to pozwoli skorzystać z usług lepszego specjalisty. Są to głównie młodzi (25-34 lata), mieszkańcy dużych miast, pracujący umysłowo i na stanowiskach specjalistów branży IT.
Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Polecamy książki

Morsowanie, nurkowanie, obrazy i spacery po Warszawie - prawnicy "grają" z WOŚP

Prawnicy
W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jak co roku włączają się prawnicy - sędziowie, adwokaci, radcy prawni. Można wylicytować trening na ściance wspinaczkowej pod okiem sędziego Pawła Juszczyszyna czy spacery z sędziami Igorem Tuleyą i Piotrem Gąciarkiem ulicami Warszawy, ale też choćby karykatury autorstawa adw. Klaudii Bolesławskiej i jak co roku "Adwokota" namalowanego przez adw. Martynę Kowalską.

SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.

Zaostrzenie polityki karnej dopiero jesienią - Sejm wydłużył vacatio legis

Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca m.in. możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzająca kary za wiele przestępstw, na mocy której m.in. 14-latek będzie odpowiadać za niektóre zabójstwa jak dorosły, wejdzie w życie z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Takie poprawki do... noweli procedury cywilnej przyjął właśnie Sejm.

Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.

Unikanie płacenia podatków będzie trudniejsze - Sejm pracuje nad zmianami w egzekucji administracyjnej

Ordynacja VAT Doradca podatkowy
W czwartek, 26 stycznia późnym wieczorem, Sejm zaczął prace nad kompleksową nowelizacją przepisów o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają dotknąć rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków, ale także innych kwestii. Jeśli przepisy zostaną uchwalone, łatwiej będzie stracić ulgi i możliwość płacenia zaległych danin w ratach.

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Praca w niedziele i święta dopuszczalna, ale z ograniczeniami

Prawo pracy
Ograniczenie pracy w handlu w niedziele i święta – z wieloma zresztą wyjątkami, które w tym zakazie tworzą w praktyce znaczne wyłomy – jest powszechnie znane. Jest to także znacznie ograniczone u innych pracodawców. W te dni – a dokładniej w przedziałach czasowych, w których praca kwalifikowana jest jako praca w niedziele i święto – dopuszczalne jest wykonywanie jedynie prac wymienionych w katalogu zawartym w Kodeksie pracy.

Urlop na żądanie tylko na cały dzień pracy

Prawo pracy
Gdy firma zatrudnia pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, to jak rozliczyć urlop na żądanie dla pracownika w systemie równoważnym? Czy ma on prawo do domagania się we wskazanym terminie 32 godzin wolnego? Czy może wnioskować na 8 godzin urlopu (jeden dzień) w dniu, w którym ma zaplanowane 12 godzin pracy? Więcej piszemy w Legal Alert.

FPP nie chce współpracy z Rzecznikiem MŚP, bo ten lansuje "dobrowolny ZUS"

Ubezpieczenia społeczne
Federacja Przedsiębiorców Polskich zrezygnowała, ze skutkiem natychmiastowym, z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznika poinformował o tym Marek Kowalski, przewodniczący FPP. Ma to związek z promowanym przez Adama Abramowicza projektem „Dobrowolnego ZUS”, który FPP uważa za zły, bo grożący zdemolowaniem systemu emerytalnego.

Rzecznik małych przedsiębiorców ma narzędzia, by skuteczne pomagać firmom

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem obecnym w polskim systemie prawnym od stosunkowo niedawna, ale powoli zakorzeniającym się w świadomości społecznej. Od czasu do czasu do mediów przebijają się wypowiedzi Rzecznika na różne tematy dotyczące prawnych meandrów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czy jednak może on stanowić realne wsparcie dla firm?

Monitoring w firmie dopuszczalny, ale RODO ogranicza stosowanie

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO
Kodeks pracy przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół w postaci monitoringu. Jednak przepisy RODO nie na wszystko pozwalają.

Wkrótce nawet najem krótkoterminowy ze świadectwem energetycznym

Nieruchomości
Za kilka miesięcy zawierając umowę najmu mieszkania, także krótkoterminowego, trzeba będzie przedstawić świadectwo energetyczne. Jego brak będzie zagrożony karą do 5 tys. złotych. Informacja o certyfikacie będzie musiała się również znaleźć w ogłoszeniu o najmie. Najemca nie będzie mógł zrzec się tego obowiązku. Zdaniem ekspertów to całkowicie zbędny i kosztowny wymóg.

Termomodernizacja - tanie ogrzewanie, choć kosztowna i czasem trudna inwestycja

Samorząd terytorialny Budownictwo
Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie, a już szczególnie po niedawnym wzroście cen nośników energii. Tymczasem z ocieplaniem domów, zwłaszcza starszych, jest u nas bardzo źle. Podstawowy problem to wysokie koszty, bo procedury budowlane nie są skomplikowane. Trudniej jest, gdy wymagający docieplenia budynek jest stary i objęty ochroną konserwatora.

M. Paprocka: Kancelaria Prezydenta monitoruje propozycje zmian w Kodeksie wyborczym

Samorząd terytorialny Wybory
Kancelaria Prezydenta stale monitoruje propozycje w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym. Z dużym optymizmem należy podchodzić do zmian profrekwencyjnych. Prezydent Duda podejmie decyzję po całym procesie legislacyjnym - powiedziała w sobotę Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta o uchwalonej nowelizacji.

WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne
Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Co piąty szpital w Polsce ma ponad 70 lat i nie jest energooszczędny

Opieka zdrowotna
Przez ostatnie osiem lat w niektórych szpitalach zużycie energii zredukowano do 50 proc. - wynika z raportu „Zielone szpitale”, opracowanego przez UN Global Compact Network Poland. Wciąż jednak problemem wielu placówek są duże zużycie energii energii, do czego dochodzi obciążenie w postaci łańcucha dostaw dla szpitalnej gastronomi, i brak odpowiedniej gospodarki odpadami medycznymi

Płatne pakiety medyczne popularne - głównie w korporacjach i dużych miastach

Pacjent
Polacy chcą dbać o zdrowie swoje (94 proc. respondentów), jak i swoich najbliższych (97 proc.). Do tego ponad dwie trzecie nie widzi problemu w tym, by ponosić większe koszty w przypadku, gdy to pozwoli skorzystać z usług lepszego specjalisty. Są to głównie młodzi (25-34 lata), mieszkańcy dużych miast, pracujący umysłowo i na stanowiskach specjalistów branży IT.

Trwają prace nad stworzeniem wojsk medycznych - poinformował prezydent

Wojsko
- Są plany, które będą się materializowały już pewnie w najbliższym czasie. Dosłownie dzisiaj pan premier, minister obrony narodowej wraz z szefem Instytutu pracują nad stworzeniem nowego rodzaju wojsk - przy również i naszym wsparciu, wsparciu BBN - wojsk medycznych - poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 20–lecia utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

WSA: Nie można zastąpić dyrektora szkoły, skoro na tym stanowisku jest wakat

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Nie można wyznaczyć osoby do zastępowania dyrektora szkoły, gdy stanowisko to pozostaje nieobsadzone. Nawet konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły nie zmienia faktu, że działania jakie może podejmować organ prowadzący szkołę mają swoje ograniczenia w obowiązujących przepisach prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

RPO pyta o zastosowanie siły wobec dziecka w spektrum autyzmu

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Dziecko w spektrum autyzmu zostało w szkole położone twarzą do podłogi i przytrzymane za ręce trzymane z tyłu. Doznało obrażeń. Sprawa trafiła do policji, która umorzyła dochodzenie prowadzone w sprawie. Złożono zażalenie, a Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Kuratorium Oświaty i Policję o wyjaśnienia.

Na tegorocznych maturach wymagania obniżone o 20-25 proc.

Szkoła i uczeń
Na wszystkich egzaminach maturalnych, z wszystkich przedmiotów, tegoroczne wymagania są obniżone o ok. 20-25 proc. – poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wyjaśnił, że spowodowane jest to tym, że młodzież uczyła się częściowo zdalnie w czasie pandemii COVID-19. Będą też zmiany dotyczące liczby punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu.

Zespół w PAN pracuje nad reformą Akademii

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Poszukiwanie kompromisów i synergii - tak kierownictwo Polskiej Akademii charakteryzuje nowy etap prac nad nowelizacją ustawy o PAN. I dodaje, że nowo powstały zespół do spraw nowelizacji tej ustawy przygotuje rozwiązania systemowe wzmacniające rolę Akademii. Projekt będzie poddany dodatkowym konsultacjom w ramach obu filarów PAN – w korporacji członków PAN oraz wewnątrz instytutów.

Prezydencka rada postuluje podniesienie wysokości stypendiów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Potrzebny jest wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów - stwierdziła Rada ds. Młodzieży działająca w ramach Narodowej Rady Rozwoju. A Parlament Studentów chce uzależnić system tych świadczeń od najniższego wynagrodzenia krajowego, a nie jak to jest obecnie, od wskaźników określanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO
Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO
Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Alimenty natychmiastowe - w oczekiwaniu na ustawę

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski