W lipcu wzrosną pensje minimalne w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Minimalna pensja lekarza ze specjalizacją od lipca 2024 r. to blisko 10,4 tys. zł brutto. Wzrosną też minimalne wynagrodzenia zasadnicze farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek. W najkorzystniejszym wariancie dla tych zawodów będzie to ponad 9,2 tys. zł brutto. To wyzwanie - nie tylko dla szpitali. Wynagrodzenia pochłaniają lwią część wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

28.06.2024

Raport: W budżecie NFZ może zabraknąć 159 mld złotych w perspektywie trzech lat

Finansowanie zdrowia

System ochrony zdrowia w latach 2025-2027 wymaga dofinansowania na poziomie od 92,5 mld zł do 158,9 mld zł – alarmują autorzy raportu pt. „Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce”. Decyzje podejmowane w ostatnich dwóch latach doprowadziły do niemal całkowitej likwidacji rezerw finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, a zobowiązania wynikające przede wszystkim ze wzrostu płac w ochronie zdrowia mają trwałe i rosnące skutki.

25.06.2024

Będzie dopłata do prądu dla osób wentylowanych mechanicznie w domu

Pacjent Finansowanie zdrowia

Około 20 tysięcy osób, używających na przykład koncentratora tlenu, ma skorzystać z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dopłata do rachunku za prąd wyniesie 100 zł miesięcznie. Będzie się można o nią starać raz na trzy miesiące. Procedura będzie bardzo uproszczona i opierać się będzie na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej

20.06.2024

Nowa wycena świadczeń. Zabrakło finansowego bodźca dla AOS

Finansowanie zdrowia

Pacjenci mają być leczeni w większym wymiarze w poradniach specjalistycznych, aby ograniczyć hospitalizacje. Z koncepcją resortu zdrowia, czyli odwróconej piramidy świadczeń, nie współgra jednak najnowsza wycena, rekomendowana przez AOTMiT. Dyrektorzy szpitali nie dostali finansowego bodźca, aby wzmocnić poradnie specjalistyczne. Wycena świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) ma wzrosnąć niewiele.

19.06.2024

Minister zdrowia: Wszystkie nadwykonania zostaną zapłacone

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła na czwartkowej konferencji, że od kilku dni słyszy o problemach z finansowaniem nadwykonań. - Wszystkie nadwykonania zostaną zapłacone - zapewniła. Dodała, że dotacja do NFZ ze środków ministra zdrowia będzie wyższa i wzrośnie o 2 mld złotych. Eksperci zwracają z kolei uwagę na sygnały świadczące o trudnej sytuacji płynnościowej NFZ, który przestał płacić za świadczenia nielimitowane i nadwykonania.

06.06.2024

NIK: Ocena inwestycji w ochronie zdrowia bez powiązania z potrzebami zdrowotnymi

Finansowanie zdrowia

Organy opiniujące nie miały wiedzy na temat stanu realizacji i efektów inwestycji. Większość przedsięwzięć realizowano z opóźnieniem, a w trakcie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym, w związku z czym efekt końcowy często różnił się od pierwotnych założeń - zauważyła Najwyższa Izba Kontroli. Finansowe rezultaty kontroli to nieprawidłowość na kwotę ogółem niemal 5,5 mln złotych.

04.06.2024

Znieczulanie do porodu. Kij i marchewka ma zmobilizować szpitale

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Szpitale, które nie znieczulają kobiet do porodów, stracą finansowo. Zyskają te, w których wskaźnik znieczuleń będzie rósł. Rozwiązanie wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia może zachęcić do wykonywania znieczuleń placówki, w których rodzi się sporo dzieci. Może pogrążyć jeszcze bardziej te porodówki, w których dzieci rodzi się mało. Wpisuje się to w plan minister zdrowia, która ze względu na zmiany demograficzne, chciałaby część z nich przekształcić w zol-e.

04.06.2024

Leczenie za granicą "na NFZ" tylko w określonych sytuacjach

Pacjent Finansowanie zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje leczenie za granicą tylko w ściśle określonych przypadkach. W zeszłym roku wydał 126 takich zgód. Wniosków wpłynęło 160. Najwięcej w Unii Europejskiej kosztowało leczenie pacjenta w zakresie chirurgii onkologicznej – ok. 740 tys. złotych. Łącznie przez 20 lat NFZ wydał 2087 zgód na leczenie za granicą.

03.06.2024

1 czerwca - rozpoczyna się rządowy program finansowania in vitro

Pacjent Finansowanie zdrowia

Z finansowania mogą skorzystać pary, które mają potwierdzoną dokumentacją medyczną niepłodność lub co najmniej przez rok przechodziły nieskuteczne leczenie. Szacuje się, że w Polsce niepłodność może dotyczyć ok. trzech mln osób. Wsparcie otrzymają też pacjenci przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia wybrało 58 ośrodków, do których mogą zgłaszać się pacjenci.

01.06.2024

18,5 mln zł dla szpitala w Otwocku z Funduszu Sprawiedliwości

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

- Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji - m.in. Funduszu Sprawiedliwości, WOŚP, innych fundacji - dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury Szpitala - podkreślił prof. Jarosław Czubak, dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku w przekazanym PAP dokumencie.

27.05.2024

Wyższe nakłady na zdrowie zbyt małe - nie przekładają się na skrócenie kolejek

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Szpitale będą kontestować rozwiązania zakładające finansowanie podwyżek w ochronie zdrowia z zapłaty za nadwykonania. Tak było w poprzednich latach, gdy w lipcu rosły płace minimalne. Rozmowy rozpoczęte w ubiegłym tygodniu z Ministerstwem Zdrowia mają być kontynuowane po przedstawieniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji scenariuszy finansowania podwyżek. Szpitale oczekują realnego pokrycia wydatków na płace i wzrostu nakładów, który przełoży się na dostępność świadczeń dla pacjentów.

27.05.2024

Federacja Przedsiębiorców Polskich: NFZ wydaje na refundację mniej niż może

Finansowanie zdrowia Farmacja

Zgodnie z ustawą o refundacji leków Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków może wydawać do 17 proc. swojego rocznego budżetu przeznaczonego na świadczenia zdrowotne. Federacja zauważyła, że do 2015 r. poziom refundacji utrzymywał się właśnie na takim poziomie. W kolejnych latach nastąpił jednak spadek wydatków na refundację. W 2023 r. było to 13,5 proc. w relacji do kosztów NFZ i niespełna 12 proc. w odniesieniu do całkowitych wydatków na ochronę zdrowia.

21.05.2024

Minister zdrowia zapowiada przekształcenie niektórych porodówek w zol-e

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Jeśli mieliśmy porodówkę, na której dzisiaj rodzi się nam 100 dzieci, a mamy wokół mnóstwo osób starszych, seniorów, często niesamodzielnych, to zróbmy tam opiekę długoterminową, zróbmy tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - powiedziała w piątek minister zdrowia Izabela Leszczyna. Dodała, że niektóre porodówki, mimo że rodzi się tam niewiele dzieci, zostaną, a ryczałt zostanie skonstruowany tak, by porodówki te mogły się utrzymać.

10.05.2024

Pacjenci dopłacali do badania "na NFZ". Teraz przychodnia zwraca im pieniądze

Pacjent Finansowanie zdrowia

Pomorski oddział NFZ skontroluje przychodnię, która pobierała dodatkowe opłaty od pacjentów za szybsze uzyskanie opisu badania tomografii komputerowej. - Dopuszczenie takiej dopłaty byłoby otwarciem szeroko drzwi do różnego rodzaju patologii, jak np. dopłata za ciepłą wodę, wygodne łóżko, prywatny pokój - przestrzegają prawnicy. Sama placówka przyznaje, że jej działanie było niewłaściwe i zapowiada zwrot pobranych opłat pacjentom. Niezależnie od tego przychodni może grozić finansowa kara.

26.04.2024

Zmiana planu finansowego NFZ na 2024 r. z poparciem komisji zdrowia

Finansowanie zdrowia

Zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia wynikają z większych niż wcześniej szacowano wpływów ze składki zdrowotnej. Po korekcie, uwzględniającej m.in. zmiany makroekonomiczne, nowa prognoza zakłada, że w kasie Funduszu znajdzie się w tym roku dodatkowe 5,4 mld zł. W czwartek sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała dokument.

25.04.2024

Leszczyna: Małe szpitale powiatowe nie będą likwidowane

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Małe szpitale, które nie radzą sobie finansowo, nie muszą mieć ostrej chirurgii całodobowej i gotowych do operacji lekarzy na całonocnym dyżurze - stwierdziła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Zaznaczyła, że w tego typu placówkach medycznych powinny powstawać oddziały opieki długoterminowej i paliatywnej potrzebne ze względu na zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo.

17.04.2024

Komercyjny abonament medyczny - tak, ale nie na wojnę

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podczas klęski żywiołowej, ataku biologicznego czy ewentualnej kolejnej pandemii, pacjenci mogą liczyć tylko na publiczny system ochrony zdrowia. Komercyjne usługi medyczne, choć poszerzają ofertę o szpitale, w takich okolicznościach nie działają. Także w spokojnych czasach skupiają się na stosunkowo łatwych i opłacalnych zabiegach. Inaczej publiczny płatnik, czyli NFZ, który 30 proc. budżetu wydaje na pomoc 1 proc. pacjentów wymagających najdroższych terapii.

17.04.2024

Skóbel: System opieki długoterminowej w Polsce powinien się zmienić

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Przekształcanie niektórych szpitali powiatowych w zakłady opiekuńczo-lecznicze to słuszny kierunek, bo potrzeby pacjentów będą coraz większe.  Paradoksem jest jednak finansowanie opieki długoterminowej całodobowej w domach pomocy społecznej na zupełnie innych zasadach, co powoduje, że w wielu placówkach są wolne miejsca. O tych i innych problemach szpitali powiatowych rozmawiamy z Bernadetą Skóbel, radcą prawnym, kierownikiem Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.

31.03.2024

Za ulgę w finansowaniu zdrowia dla przedsiębiorców zapłacą najubożsi

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Najbogatszych nie stać na opłacenie terapii genowych, a leczenie raka innowacyjnymi metodami jest poza zasięgiem klasy średniej. Dostęp do nich jest możliwy tylko w publicznym systemie, który działa na zasadzie solidarności. Rząd przyznając ulgę przedsiębiorcom i opierając finansowanie na pracownikach najemnych, solidarność tę rażąco narusza – przekonują eksperci. Przewidują, że w efekcie publiczny system może stać się jeszcze mniej wydolny i pogłębi komercjalizację leczenia.  

26.03.2024

Krajowa Sieć Onkologiczna - nowelizacja odraczająca reformę opublikowana

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ministerstwo Zdrowia uznało, że konieczne są zmiany w zakresie terminów pierwszej kwalifikacji podmiotów leczniczych na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej oraz wdrażania elementów KSO. Więcej czasu potrzeba na wdrożenie centralnej e-rejestracji, kart e-DILO oraz przekazywanie danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu KSO.

21.03.2024
1  2  3  4  5    65