Nowe przepisy dadzą przychodniom rodzinnym budżet na badania specjalistyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadzi tzw. budżet powierzony dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. To dodatkowe pieniądze, które pozwolą lekarzom rodzinnym kierować pacjentów na badania, które obecnie są zarezerwowane tylko dla specjalistów. Dzięki temu będą oni szybciej diagnozowani, a przewlekle chorzy zyskają lepszą opiekę bliżej domu.

21.02.2022

Ryczałt dla szpitali na podstawie danych z 2019 roku - Senat też poparł

Finansowanie zdrowia

Senat poparł w środę z poprawkami nowelizację ustawy, zgodnie z którą szpitale sieciowe będą mogły przyjąć za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu dane sprawozdawcze za 2019 r. Nowela wydłuża też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne. Nowelizacja trafi teraz ponownie do Sejmu.

16.02.2022

Organizacje pacjenckie chcą zmian w Funduszu Medycznym

Finansowanie zdrowia

Piętnaście organizacji pacjenckich oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciły się do ministra zdrowia o podjęcie zdecydowanych działań naprawczych, dotyczących przejrzystości podejmowania decyzji wydatkowania środków publicznych oraz niezwłoczne przekazanie niewykorzystanych środków w formie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia.

16.02.2022

Minimalny CIT groźny dla szpitali i przychodni. Potrzebna zmiana ustawy

CIT Spółki Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Finansów twierdzi, że tzw. minimalny CIT, czyli podatek od strat, nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność leczniczą, bo ceny ich usług są regulowane. Z taką interpretacją nie zgadzają się jednak ich właściciele i prezesi. Bo nie obejmie ona wszystkich świadczeń i podmiotów, a po drugie nie jest wiążąca.

16.02.2022

Gryglewicz: Kolejki do specjalistów mogą się skrócić

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Zasadniczym powodem pogorszenia dostępu do specjalistów od prawie dziesięciu lat jest fakt, że liczba umów z NFZ na te świadczenia zmniejsza się co roku o około 10 proc. oraz kryzys kadrowy związany z ubytkiem lekarzy wielu specjalności. Dobrym rozwiązaniem byłoby m.in. wprowadzenie tak zwanych pakietów diagnostycznych dla wybranych jednostek chorobowych.

12.02.2022

Reforma POZ bez Porozumienia Zielonogórskiego. Resort zdrowia mówi: trudno

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Federacja Porozumienie Zielonogórskie, skupiająca lekarzy rodzinnych, zrezygnowała z udziału w pracach zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, bo Ministerstwo Zdrowia nie liczy się z jego opiniami i wprowadza nowe przepisy wbrew jego rekomendacji. Resort wolałoby, żeby przedstawiciele Porozumienia nadal pracowali w zespole, ale jeżeli nie chcą, trudno.

11.02.2022

Pacjenci nie mają dostępu do specjalistów, bo NFZ płaci za mało

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Z roku na rok maleje liczba przychodni specjalistycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To efekt nie tylko braku lekarzy, ale także zbyt niskich wycen oferowanych przez NFZ. Do tego placówki te udzielają z roku na rok coraz mniej porad potrzebującym pacjentom. Eksperci wskazują, że zmiany potrzebne są też w funkcjonowaniu przychodni rodzinnych.

11.02.2022

Będą zmiany w wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS i ZOL, ale nie wiadomo kiedy

Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

10.02.2022

Będą wyższe wyceny w psychiatrii dziecięcej, ale w środowiskowej niższe

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo twierdzi, że reformuje psychiatrię dziecięcą i podnosi wyceny świadczeń udzielanych przez psychiatrów i psychologów. Ale związek zawodowy psychologów twierdzi, że środowiskowe ośrodki, a więc położone blisko domu, otrzymają mniej za świadczone usługi. W efekcie psycholodzy wybiorą sektor prywatny, a potrzebujący ich pomocy będą musieli zapłacić za nią z własnej kieszeni.

10.02.2022

Magdziarz: Wynik operacyjny szpitali to nie jest dobre kryterium kategoryzacji

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Kategoryzacja szpitali oparta na wyniku operacyjnym budzi wątpliwości. Znacznie lepszym wskaźnikiem rentowności byłby wynik ze sprzedaży z działalności podstawowej. Z tym, że wszystkie placówki podlegające kategoryzacji musiałyby faktycznie wdrożyć rachunek kosztów - mówi Paweł Magdziarz, partner zarządzający w FORMEDIS Medical Management & Consulting.

08.02.2022

Lekarze nie chcą projektu reformującego szpitale

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Trudno nie odnieść wrażenia, że ukryty cel ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to wymiana kadry kierowniczej szpitali – uważa Naczelna Rada Lekarska. Ministerstwo Zdrowia dąży do stworzenia przekonania, że to błędy w zarządzaniu szpitalami są przyczyną ich narastającego zadłużenia, a nie ich chroniczne niedofinansowanie.

03.02.2022

Pakulski: Trzeba oddłużyć szpitale, ale też zlikwidować źródło tego zjawiska

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Zadłużenie szpitali powinno zostać spłacone, ponieważ niesie ryzyko wyprowadzenia z systemu ochrony zdrowia gigantycznych funduszy z tytułu przeterminowanych zobowiązań. W interesie publicznym jest przeznaczanie składek zdrowotnych na zaspokajanie potrzeb obywateli, a nie na odsetki od długów - przekonuje Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

25.01.2022

Covid sprzyja prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym

Finansowanie zdrowia

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 3,7 mln Polaków, czyli o 17 proc. więcej niż w 2020 roku. Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku, Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne ponad 760 milionów złotych. Jest to o blisko 15 proc. więcej niż w roku poprzednim i wyraźnie widać trend wzrostowy.

24.01.2022

Pracodawcy ochrony zdrowia: Wysokie ceny energii zagrożeniem dla świadczeń

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podwyżki cen paliw gazowych w Polce stanowią bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej nie tylko w odniesieniu do gospodarstw domowych, ale także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni - pisze w wystąpieniu do premiera Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. I zwraca uwagę na zagrożenie dostępności do świadczeń medycznych.

20.01.2022

Samorząd lekarski krytycznie o zmianach w finansowaniu świadczeń

Finansowanie zdrowia

Nie zgadzamy się na proponowaną zasadę kompensacji wszelkich wzrostów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z dotychczas przyznanych środków przeznaczonych np. na podwyżkę wynagrodzeń - tak prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odniosło się do rozporządzenia zmieniającego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

19.01.2022

Lewiatan: Nowe przepisy ograniczą dostęp do usług zdrowotnych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Przygotowywane przez ministra zdrowia nowe przepisy, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, ograniczą pacjentom dostęp do usług zdrowotnych i spowodują, że będą musieli korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, gdzie za świadczenia trzeba płacić – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

18.01.2022

Od lutego będą nowe, niekorzystne wyceny rehabilitacji

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się z niekorzystnych zasad wyceny rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Jedynie dodał dwa nowe świadczenia: zabieg masażu wart 18 zł oraz 15 minut rehabilitacji domowej za które zapłaci ok. 15 zł. Krajowa Izba Fizjoterapeutów protestuje, bo nowe wyceny nie odzwierciedlają obecnej sytuacji finansowej.

17.01.2022

Dwa ministerstwa przygotowują strategię dla osób starszych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Rząd planuje rozwój opieki nad osobami starszymi. Wyższe środki na płace w opiece długoterminowej - to priorytety Ministerstwa Zdrowia. Z kolei resort rodziny pracuje nad Strategią Usług Społecznych, w której stawia na nowe usługi w domach pomocy społecznej, ale też wsparcie starszych osób w środowisku lokalnym. W marcu strategia będzie przyjęta, a pierwsze projekty ustaw mają być w czerwcu.

14.01.2022

Wycena domowej wentylacji mechanicznej jest przeszacowana i musi być obniżona

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zdaniem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego wycena świadczenia domowej wentylacji mechanicznej jest za wysoka. Niższe wyceny miały wejść od 1 stycznia br., jednak ze względu na protest Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej tak się nie stało.

13.01.2022

Bezpłatny transport pacjenta do domu po zakończeniu leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Bezpłatny transport po wypisie ze szpitala do miejsca zamieszkania przysługuje tylko pacjentowi z dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą mu korzystanie z transportu publicznego. W określonych przypadkach na zlecenie lekarza przysługuje pacjentowi transport finansowany przez szpital w 40 proc. Resztę trzeba dopłacić.

12.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski