Renta wdowia będzie dużo kosztować

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

23.07.2024

Wakacje na L4: Nowy trend wśród pracowników - picie alkoholu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich w czerwcu 2024 roku stanowiły 35 proc. – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Conperio. Ale aż 20 proc. skontrolowanych pracowników przebywało na L4, będąc pod wpływem alkoholu. Niektórzy z nich podczas kontroli chwiali się na nogach i nie byli w stanie utrzymać pionu.

22.07.2024

Członkowstwo w OFE wpływa na ustalenie emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które nie podlegały podziałowi na I i II filar emerytalny, gdyż cała składka na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS – wyjaśnia MRPiPS. Tym samym ustalone w powszechnym wieku emerytalnym świadczenie tych ubezpieczonych ma charakter dożywotni.

20.07.2024

Urzędy chcą zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w pandemii

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Nawet 90 tys. złotych musi zwrócić opiekun osoby z niepełnosprawnością, pobierający w pandemii koronawirusa świadczenie pielęgnacyjne, który zgłosił się w tym czasie po nowe orzeczenie dla osoby wspieranej. To nie jedyna sytuacja w ostatnim czasie, kiedy organy wypłacające świadczenia rodzinne kwestionują w takiej sytuacji legalność jego pobierania.

19.07.2024

SA: Składki z tytułu zlecenia i etatu w dwóch spółkach do zsumowania?

Ubezpieczenia społeczne

Sąd I instancji, wydając zaskarżony wyrok „wyłączył” ubezpieczonego z systemu i wyszedł poza przedmiot decyzji i zakres odwołania od tej decyzji i tym samym nie rozpoznał istoty sprawy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego uzasadnienie pisemne zaskarżonego wyroku nie koresponduje w żaden sposób z sentencją orzeczenia. Z uzasadnienia wyroku powinno bez wątpliwości wynikać, jaki stosunek faktyczny, w jaki sposób został przez sąd uregulowany.

17.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą przyjął rząd ma zniwelować zatory w zespołach orzeczniczych, gdzie od jakiegoś czasu coraz dłużej czeka się na wydanie nowego orzeczenia. Wcześniej niż obecnie będzie także można złożyć wniosek o orzeczenie.

16.07.2024

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (OL-FZLA). Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store - przypomina ZUS.

16.07.2024

Świadczenie uzupełniające dalej z progiem dochodowym

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie trwają prace nad alternatywnym rozwiązaniem, jednak resort nie zdradza jego szczegółów. Wcześniej analizowano wprowadzenie waloryzacji samego świadczenia uzupełniającego, a nie tylko progu dochodowego.

13.07.2024

Temida sceptycznie patrzy na fachową pomoc wspólnika

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Spółki Finanse Polski Ład

Spółki z o.o. mają wątpliwości, czy świadczenia niepieniężne na ich rzecz realizowane przez własnych wspólników powinny być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Sądy niekiedy uchylają niektóre niekorzystne dla spółek indywidualne interpretacje Narodowego Funduszu Zdrowia, ale urzędnicy konsekwentnie blokują wspólnikom ten sposób na niepłacenie składek.

11.07.2024

W sądach setki spraw dotyczących Małego ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne

Spór między przedsiębiorcami a ZUS dotyczy interpretacji przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus, a dokładnie tego, jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z tego preferencyjnego rozwiązania. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wspiera przedsiębiorców twierdzących, że wymagane są dwa lata, ZUS uważa, że przerwa powinna wynosić trzy lata. Pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim zapadł wyrok korzystny dla przedsiębiorcy.

09.07.2024

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wykorzystywany urlop wychowawczy ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie w każdym przypadku. Musi trwać co najmniej miesiąc i ponadto trwać od samego początku roku. Nie obniży ilości urlopu wypoczynkowego wówczas, gdy rozpocznie się w trakcie roku, nawet w bardzo początkowym jego okresie.

06.07.2024

Dlaczego ważne jest podanie aktualnego adresu ZUS?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Informacje nie docierają, gdy adres jest nieaktualny. Emerytura wraca do ZUS, gdy konto zostało zmienione. Dlatego każdą zmianę zarówno adresu, jak i numeru konta należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym Zakład wypłaca komuś, co miesiąc pieniądze – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

06.07.2024

ZUS: Niemal 1,36 mld zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej powinni otrzymać pieniądze najpóźniej 1 sierpnia 2024 r. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 807 tys. wniosków na łączną kwotę 1,59 mld zł. W sumie na konta przedsiębiorców trafi niemal 1,36 mld zł z nadpłaconej składki zdrowotnej za 2023 rok – poinformował w piątek ZUS. U części płatników z nadpłaty zostały pokryte zaległości.

05.07.2024

Nie było wyroku, emeryci nie mogą się na niego powoływać i wznawiać postępowań

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2013 r. i złożyły wnioski o przyznanie świadczenia przed 6 czerwca 2012 r., nie wiedzą, co mogą teraz robić oraz od kiedy biegnie termin na złożenie wniosku do ZUS o wznowienie postępowania w swojej sprawie, co zasugerował w trakcie ogłoszenia Trybunał Konstytucyjny. Prawnicy nie mają dla nich dobrej informacji: korzystne dla nich rozstrzygnięcie nie jest wyrokiem i jako takie nie zostanie opublikowane. Nie znaczy to jednak, że nie ma dla nich żadnej szansy na sprawiedliwość.

04.07.2024

Już można sprawdzić stan swojego konta w ZUS po waloryzacji składek

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu PUE, jaki kapitał zgromadził. W sumie ZUS wygenerował ponad 23,9 mln informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2023 rok.

02.07.2024

MRPiPS: Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach jako prawo nabyte

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą po 1stycznia 2024 roku pobierać świadczenie pielęgnacyjne na zasadzie praw nabytych – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....

01.07.2024

Wcześniak w szpitalu. Rodzic z dodatkowym urlopem

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Dodatkowy urlop będzie przysługiwał nie tylko rodzicom wcześniaków, ale również rodzicom dzieci urodzonych o czasie, które z różnych przyczyn - na przykład z powodu wad serca lub innych wad wrodzonych - będą wymagały po porodzie dłuższej hospitalizacji niż standardowa hospitalizacja po porodzie, czyli nieprzekraczająca pięciu dób.

29.06.2024

Państwo głuche i ślepe na niedolę niesłyszących

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność Rynek pracy

Niskie zasiłki pielęgnacyjne, niepewne renty, kosztowne bariery komunikacyjne – powstają petycje, interpelacje i obywatelskie projekty ustaw, aby polityka państwowa była bardziej przyjazna osobom głuchym. Rzeczywistość jest brutalna – o niewielkie pieniądze na utrzymanie osoby z utratą słuchu walczą często latami w sądach i nie zawsze skutecznie.

27.06.2024

Koniec ze składką zdrowotną w wersji Polskiego Ładu. Trzecia Droga przedstawiła projekt zmian

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i pracowników oraz uproszczenie zasad jej obliczania poprzez wprowadzenie trzech ryczałtowych kwot - to główna propozycja zmian w składce zdrowotnej zaproponowana przez posłów Polska 2050-Trzecia Droga. A co najważniejsze – wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu obowiązku zapłaty składki, jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem, składka opłacana będzie tylko od jednego z tych tytułów lub przychodów, wskazanego przez ubezpieczonego.

25.06.2024

Sąd: Umowa o pracę zawarta z ciężarną synową była ważna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Żaden przepis prawa nie zakazuje podejmowania zatrudnienia przez kobietę w ciąży. Natomiast gdyby pracodawca zdyskwalifikował pracownicę z powodu ciąży, to dopuściłby się dyskryminacji. Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił, że dążenie do uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest niczym nagannym, jeżeli następuje w związku z faktycznie nawiązanym i realizowanym stosunkiem pracy.

20.06.2024
1  2  3  4  5    133