Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.

21.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS w 1991 r., do urzędów gmin. Dokumenty albo poginęły, albo zostały zniszczone. Zdaniem prawników to duży problem, którego nie podjęła jeszcze żadna władza. Państwo powinno opracować system, który pomoże ludziom zorientować się w sytuacji, a może nawet nieco zmodyfikować obecny system ubezpieczeniowy.

19.09.2023

TSUE: Ojcowie dwojga lub więcej dzieci w Hiszpanii mają prawo do odszkodowania za dyskryminację

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Praktyka administracyjna polegająca na każdorazowym odmawianiu przyznania dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy również ojcom i pomijaniu w ten sposób konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z wyroku wydanego w 2019 r., w którym Trybunał Sprawiedliwości UE uznał przyznanie tego dodatku wyłącznie matkom za dyskryminujące, naraża tych ojców na podwójną dyskryminację – orzekł w czwartek TSUE.

15.09.2023

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych zasadach. Natomiast osoba z niepełnosprawnością, która skończy 18 lat, będzie pobierać nowe świadczenie wspierające.

15.09.2023

Dr Lasocki: Emerytury stażowe – obiecanka z długim stażem

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rządzący próbują lepić świadczenie dla spracowanych na tzw. ogólnym stażu emerytalnym, który się do tego nie nadaje. Bo emerytura powszechna ma być dla każdego, a stażówki dla osób szczególnie spracowanych. Dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia o skorzystaniu ze stażówek będą mogli zapomnieć – mówi dr Tomasz Lasocki.

14.09.2023

Dyrektor prędzej załapie się na emeryturę stażową niż robotnik

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zapowiedź PiS wprowadzenia emerytur stażowych ze stażem dla kobiet 38 lat i mężczyzn – 43 lata, i uzależnienie prawa do niej od odprowadzonych składek oznacza, że ktoś, kto doświadczył patologii polskiego rynku pracy, poczeka na emeryturę do 60/65 roku życia. Zdaniem naukowca-specjalisty z zakresu ubezpieczeń społecznych, dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia, mogą zapomnieć skorzystaniu ze stażówek.

14.09.2023

Chorobowe wypłacane tylko przez ZUS może zwiększyć ryzyko nadużywania L4

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika mikroprzedsiębiorcy to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem prawników, jego realizacja będzie wymagać zasadniczej zmiany formuły kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Dziś to rozwiązanie jest ryzykowne zważywszy na to, że ZUS ma problemy z kontrolowaniem L4.

13.09.2023

Menedżer ds. absencji chorobowej – nowe stanowisko na rynku pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zarządzanie absencją chorobową pracowników to temat złożony. Jej kilkunastoprocentowy poziom w przedsiębiorstwach często stanowi duży problem organizacyjny, spadek produktywności i niższe obroty finansowe. Niektóre polskie firmy zaczęły zatrudniać osoby na stanowisko menedżera ds. absencji chorobowej. Eksperci wskazują na zalety tego rozwiązania: odpowiednie podejście do zarządzania L4 może przełożyć się na prawidłowe funkcjonowanie organizacji, w tym poprawę kondycji finansowej firmy.

12.09.2023

Emerytury stażowe - wyborcze mydlenie oczu

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił jeden z konkretów programowych partii w trwającej właśnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. To obietnica wprowadzenia po wyborach emerytur stażowych. Pytanie zatem, dlaczego rząd nie zrealizował dotąd tego postulatu? Przecież dwa projekty ustaw: prezydencki i obywatelski, pod którym podpisy zbierała sama „Solidarność”, leżą w Sejmie od prawie trzech lat, a jeśli uwzględnić projekt opozycji – to prawie od... czterech.

11.09.2023

Wisi nad nami kryzys demograficzny – czas na zmiany

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Do 2060 roku ludność Polski zmniejszy się z obecnych ponad 37 mln do 26,7 mln osób, według najgorszego scenariusza. Skurczymy się nie tylko jako populacja. Zmniejszać będą się także zasoby ludności w wieku produkcyjnym – wynika z prognozy GUS. Zdaniem prawników i ekonomistów najwyższy czas na uczciwą debatę i reformy. A nie tylko dyskusję nad wyrównaniem i podniesieniem wieku emerytalnego.

11.09.2023

Resort rodziny nie zamierza naprawiać krzywd tzw. emerytów czerwcowych

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza już poprawiać przepisów o emeryturach kobiet z rocznika 1953. Uważa, że nowelizacja z 19 czerwca 2020 r. zrealizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Jednocześnie oszacował, że koszt naprawienia prawa w przypadku emerytów czerwcowych z lat 2009-2019, pominiętych przez ówczesną nowelizację, w latach 2024-2033 wyniósłby w kwotach nominalnych łącznie 2,8 mld zł.

09.09.2023

ZUS: W I półroczu br. wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu ub.r.

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął poziom około 85 proc. – poinformował ZUS. Zakład podsumował sytuację finansową FUS w pierwszym półroczu br. Z danych wynika, że wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 155 mld zł, czyli o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

08.09.2023

Emerytalna ruletka

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które decydują się na przejście na emeryturę za radą doradców emerytalnych ZUS i na podstawie wyliczeń kalkulatora emerytalnego, mają pretensje do ZUS, że ich świadczenia są niższe niż im powiedziano. Zdaniem prawników to efekt sposobu ustalania emerytur, a zwłaszcza błędu w metodzie określania dalszego trwania życia. Sugerują wprowadzić częstszą niż raz w roku waloryzację świadczeń, by zlikwidować lepsze i gorsze miesiące w przechodzeniu na emeryturę.

07.09.2023

Ojcowie nie korzystają masowo z 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia społeczne

W lipcu 2023 r. ZUS wypłacił zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego na rzecz 132 tys. osób na łączną kwotę prawie 428,5 mln zł. To niewiele więcej niż w czerwcu (127,2 tys. osób pobierających), ale mniej niż w maju i w kwietniu – odpowiednio 133,6 tys. i 146 tys. osób. Zdaniem prawników ojcowie składają wnioski o urlop rodzicielski na podstawie nowych przepisów, ale nie jest to wciąż zjawisko masowe.

05.09.2023

Rząd woli budować kapitał polityczny na „14”, niż wypłacić pieniądze emerytom

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Niewiele ponad 9,5 mld zł – tyle kosztowałaby wypłata wyrównań dla 163,5 tys. emerytów, którym świadczenia były wypłacane w niższej wysokości, a kolejne ok. 2 mld zł rocznie wypłata nowych, już nie pomniejszonych świadczeń – wyliczył ZUS na prośbę Trybunału Konstytucyjnego. Jak się okazuje, naprawienie niesprawiedliwości oznaczałoby podwyżkę świadczenia dla tych osób średnio o 1191 zł, a przeciętna kwota wyrównania wyniosłaby 64 075 zł, gdyby pieniądze zostały wypłacone w styczniu 2024 r.

02.09.2023

Już obowiązuje wyższa kwota dofinansowania do posiłku pracownika, wolna od ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Od piątku, 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To efekt wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

01.09.2023

Od 1 września niższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 września 2023 roku limity zmieniają się i będą niższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 4904,10 zł brutto miesięcznie we wrześniu, październiku i listopadzie 2023 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To każdego miesiąca o ponad 80 zł mniej niż w poprzednim kwartale.

01.09.2023

Ubezpieczyciel powinien wypłacać rentę powypadkową według stawek rynkowych

Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb powinna być ustalona w kwotach brutto, a nie netto – orzekł Sąd Najwyższy. Potwierdził też, że poszkodowany, który chce otrzymać zwrot kosztów prywatnego leczenia powypadkowego nie musi udowodnić, że nie mógł tych świadczeń zdrowotnych uzyskać w ramach NFZ.

30.08.2023

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.

18.08.2023

Emeryt – właścicielem firmy

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce o ponad 40 proc. Wśród tego grona 57,5 proc. to pracujące na emeryturze panie. Najczęściej emeryci są na umowach o pracę, ale wielu z nich decyduje się na założenie własnej działalności. W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło własną firmę.

18.08.2023
1  2  3  4  5    123
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski