Jest ustawa - będzie 500 plus i inne świadczenia na dzieci uchodźców z Ukrainy

Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Świadczenia rodzinne, 500 plus, dobry start oraz rodzinny kapitał opiekuńczy, ewentualnie dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – taką pomoc dla rodzin z dziećmi, uchodźców z Ukrainy przewiduje uchwalona w sobotę ostatecznie przez Sejm ustawa. Prawnicy studzą emocje. Pomagać trzeba, ale z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, współpracą z partnerami ukraińskimi i z rozwagą w wydawaniu pieniędzy - mówią.

12.03.2022

Paulina Biskup: Refundacja pracownikom kosztów pracy zdalnej bez PIT

PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wypłacane przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu pracownikom wykonującym pracę zdalną w formie ryczałtu za zwiększone koszty prądu i wody oraz koszty dostępu do internetu, zakupu sprzętu elektronicznego, biurka i fotela, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciążą więc obowiązki płatnika z tego tytułu – mówi radca prawny Paulina Biskup.

12.03.2022

Nowy system orzeczniczy na wiosnę - ma zlikwidować różnicę w świadczeniach dla opiekunów niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., dotyczącego różnicowania świadczeń różnym grupom opiekunów osób z niepełnosprawnością, uzależniona jest od reformy systemu orzecznictwa, nad którą wciąż trwają prace. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od lat udziela tej samej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy. Projekt nowego systemu ma pojawić się wiosną tego roku.

12.03.2022

Specustawa o pomocy dla Ukraińców z luką prawną

Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie reguluje sytuacji osób, które przyjechały do Polski np. 22 lutego w odwiedziny do rodziny i miały wrócić na Ukrainę po 24 lutego. Ich wykluczenie, podobnie jak i osób, które wjechały na terytorium RP nie bezpośrednio z terytorium Ukrainy, skutkować będzie pozbawieniem tych obywateli wielu świadczeń.

11.03.2022

Zasiłki pogrzebowe - z roku na rok coraz więcej Polaków umiera

Ubezpieczenia społeczne

W styczniu 2022 roku ZUS wypłacił 53,2 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 212 461,3 tys. zł. Ich przeciętna wysokość wynosiła 3 996,71 zł. To więcej niż w styczniu 2021 roku, gdy Zakład wypłacił 48,7 tys. zasiłków pogrzebowych w łącznej wysokości 194 406,1 tys. zł i więcej niż w grudniu 2021 r., gdy wypłaconych zostało 36,4 tys. zasiłków na kwotę 145 360,3 tys. zł.

11.03.2022

Renty rodzinne - nowe kwoty od 1 marca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Renta rodzinna po śmierci bliskiej osoby przysługuje uprawnionym ustawowo członkom rodziny – nie każdy jednak będzie mógł ją otrzymać. Ma ona przede wszystkim zrekompensować utracone środki utrzymania w wyniku śmierci bliskiego. Od 1 marca 2022 r. zmieniły się także limity dorabiania do renty rodzinnej oraz sama jej wysokość w wyniku corocznej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może starać się o rentę rodzinną.

08.03.2022

ZUS: Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie

Ubezpieczenia społeczne

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

03.03.2022

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.

03.03.2022

TSUE: Wyłączenie pracowników domowych z ochrony przed bezrobociem to brak ochrony socjalnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.

02.03.2022

Emeryt z działalnością gospodarczą ma płacić składkę zdrowotną mimo braku dochodów - interwencja RPO

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić składkę zdrowotną, nawet gdy nie ma dochodu z tego tytułu. Zwolnienie z odprowadzania składki zdrowotnej dotyczy tylko wąskiej grupy osób. Zdaniem obywateli, takie przepisy tzw. Polskiego Ładu są nieprzemyślane i krzywdzące. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.02.2022

RPO: Pobierasz zasiłki macierzyńskie i chorobowe – ulga dla klasy średniej nie dla ciebie

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w przepisach Polskiego Ładu. Będzie to szczególnie niekorzystne dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego – a Konstytucja wymaga od władz ochrony macierzyństwa. Ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego.

24.02.2022

W 2021 roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 15 mln zł

Ubezpieczenia społeczne

W 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 353,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie obniżono i cofnięto świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na łączną kwotę 191 240,3 tys. zł. Na skutek zmian w prawie niższe zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego otrzymało 155,9 tys. osób.

24.02.2022

SN: KRUS zawiesza rentę rodzinną, ale rolnik nie musi zwracać wypłaconych sum

Ubezpieczenia społeczne

Prawo do rolniczej renty rodzinnej nie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przez ubezpieczonego większego od przeciętnego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. KRUS nie może żądać zwrotu wypłaconych sum w poprzednich latach, może wypłatę renty zawiesić - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

24.02.2022

Sąd: Zatrudnienie żony prezesa zarządu nie było pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Niedługo po zawarciu umowy nowa pracownica, prywatnie żona prezesa zarządu, stała się niezdolna do pracy z uwagi na ciążę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa została zawarta dla pozoru i jej jedynym celem było uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Sąd jednak nie zgodził się z organem, ponieważ wykazano, że pracownica faktycznie wykonywała swoje obowiązki.

22.02.2022

ZUS: Dziś upływa termin na opłacenie składek za styczeń dla ostatniej grupy płatników

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Poniedziałek, 21 lutego, to ostatni dzień na opłacenie składek za styczeń 2022 roku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i tych płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy zyskali jeden dzień więcej, ponieważ w tym roku 20 lutego wypadł w niedzielę.

21.02.2022

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe

Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.

21.02.2022

Świadczenie wyrównawcze nie dla każdego emeryta opiekującego się niesamodzielnym dzieckiem

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Wnioski o świadczenie wyrównawcze złożone w ZUS do 28 lutego br. przez opiekunów posiadających prawo do tzw. emerytury EWK, będą rozpatrzone do 31 marca, a samo świadczenie będzie przyznane od 1 stycznia 2022 r. Jednak nie wszyscy pobierający świadczenia emerytalno-rentowe są uprawnieni do świadczenia wyrównawczego.

19.02.2022

SN: Składkę wypadkową można kwestionować bez sankcji

BHP Ubezpieczenia społeczne

Jeżeli przedsiębiorca, płatnik składek kwestionuje wysokość kwoty w zawiadomieniu, o którym mowa w ustawie wypadkowej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala w decyzji wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

18.02.2022

Skargi na opodatkowanie składki zdrowotnej - RPO pyta premiera

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Obywatele skarżą się na zwiększenie obciążeń fiskalnych z powodu opodatkowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. RPO też ma wątpliwość, czy nałożenie jednej daniny publicznej na drugą jest zgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz zakazu nadmiernej ingerencji w obowiązek ponoszenia świadczeń publicznych.

17.02.2022

Sąd: Niezdolność do pracy zaraz po podpisaniu umowy świadczy o pozorności

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.

16.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski