Prezes ZUS: Rozważamy zwolnienie części dotacji z budżetu państwa do FUS

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Z uwagi na dobre wyniki finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS prawdopodobnie nie wykorzysta pełnej zaplanowanej dotacji z budżetu państwa do tego funduszu – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnął poziom 84,9 proc.

30.10.2023

Zadłużenie w ZUS można spłacić ratalnie

Ubezpieczenia społeczne

Rośnie liczba firm, które mają zadłużenie w ZUS. W ciągu ostatnich trzech lat aż o 20 proc. Gdy pojawiają się kłopoty z płatnościami składek, nie warto czekać zbyt długo, tylko wystąpić o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. W momencie podpisania umowy ZUS przestanie naliczać odsetki za zwłokę, a przedsiębiorca zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. 

30.10.2023

Sąd: Zaświadczenie lekarskie nie przesądza o niezdolności do pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy. Sąd uznał, że dokument ten nie przesądza o niezdolności do pracy, ale jedynie ją potwierdza. Tym samym okoliczność ta może zostać wykazana innymi środkami dowodowym, a brak zaświadczenia lekarskiego nie przekreśla automatycznie prawa do zasiłku chorobowego.

30.10.2023

Sąd: Organ nie mógł odmówić przyznania zasiłku matce adopcyjnej

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku macierzyńskiego, ponieważ uznał, że wniosek został złożony po terminie. Sąd nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja o przysposobieniu dzieci zasługuje na szacunek i ze względów społecznych powinna się wiązać z wszechstronną pomocą państwa. Dlatego też nawet gdyby ubezpieczona złożyła wniosek po terminie, to organ nie powinien wydać decyzji odmownej.

28.10.2023

W statystykach brakuje osób, za które państwo nie odprowadza już składek do NFZ

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Na przełomie maja i czerwca 2023 roku liczba osób fizycznych w ubezpieczeniu zdrowotnym gwałtowanie spadła o 632,6 tys. ubezpieczonych – z 16 951,7 tys. osób w maju do 16 319,1 tys. osób w czerwcu. Jak ustalił serwis Prawo.pl, to efekt nie uwzględnienia osób, które zgodnie ze zmianą przepisów zostały wyłączone z obowiązku opłacania za nie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez budżet państwa. Nie wiadomo jednak dlaczego ZUS wykazał to dopiero w czerwcu, skoro zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia br.

17.10.2023

WSA: Pozbawienie stypendium tylko za zgodą rencistki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Organ uznał, że nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi przeszkodę do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz korzystania ze związanych z tym świadczeń. Pozbawił więc rencistkę prawa do stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja w sprawie stypendium mogła zostać zmieniona jedynie za zgodą rencistki.

16.10.2023

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona od skali, ale nie wiadomo jakiej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wciąż nie wiadomo według jakiej skali będzie oceniany poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która będzie chciała starać się o świadczenie wspierające. Tymczasem jest ona kluczowa dla ustawy o świadczeniu wspierającym, bo to ocena w ramach skali może zadecydować o tym, czy ustawa spełni swoją rolę, czy jej założenia są chybione – zwracają uwagę eksperci. Podkreślają, że zapis o skali powinien być umieszczony w samej ustawie, a nie rozporządzeniu.

14.10.2023

ZUS: W 2022 roku 132 tys. osób skorzystało na odraczaniu emerytury

Emerytury i renty PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r., z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł - poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I przypomniał, że korzyść dla seniora z odroczenia emerytury nie dotyczy wyłącznie jego sytuacji podatkowej.

10.10.2023

Czy można pójść na wybory, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Wybory

Wiele osób przebywających na zwolnieniu lekarskim zastanawia się, czy może wziąć udział w wyborach parlamentarnych. I czy mogą to zrobić, jeśli lekarz zalecił im pozostanie w łóżku. W tym jednak przypadku, jak radzą prawnicy, możliwość pójścia na wybory chory powinien skonsultować z lekarzem. Jeśli wyjście z domu miałoby drastycznie pogorszyć jego stan, to taka osoba powinna wystąpić o możliwość głosowania korespondencyjnego.

07.10.2023

Dla kogo dodatkowe 500 zł z ZUS

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku, ale nadal wiele problemów stwarza rozróżnienie pojęć niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

05.10.2023

24 dni w sanatorium z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Prawie 600 Dolnoślązaków skorzystało z rehabilitacji na koszt ZUS w pierwszym kwartale 2023 roku, a w skali całego kraju - ponad 16 tys. osób - podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku wyjechało do sanatorium lub rehabilitowało się w miejscu zamieszkania prawie 50 tys. osób, które zyskały dzięki temu szansę na powrót do zdrowia i pracy.

03.10.2023

Przedsiębiorcy mieli ponad 2,1 mld zł nadpłaty w składce zdrowotnej za 2022 r.

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłaciły w 2022 roku ponad 19,1 mld zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o ponad 2 mld zł więcej niż się państwu należało. Byli jednak i tacy, którzy musieli składkę dopłacić – w sumie prawie 1 mld zł. Prawnicy są zgodni: w czasie największej inflacji państwo zabrało ludziom pieniądze. I podkreślają, że same liczby przemawiają za zmianą konstrukcji składki zdrowotnej.

03.10.2023

ZUS zakończył wypłatę czternastek

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę czternastych emerytur. We wrześniu 2023 r. do emerytów i rencistów trafiło łącznie blisko 17,5 mld zł. ZUS wypłacił czternastki zgodnie z przyjętym harmonogramem. Cały proces przebiegł sprawnie i wszystkie osoby otrzymały pieniądze na czas – twierdzi ZUS.

29.09.2023

Automat ZUS mylił się w sprawach Tarcz, firmy będą zwracać pieniądze

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Tarcza finansowa

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z Tarcz Antykryzysowych, zwłaszcza świadczenie postojowe, mogą spodziewać się weryfikacji i decyzji ZUS nakazujących zwrot otrzymanych pieniędzy. W każdym oddziale Zakładu powstały specgrupy pracowników, którzy ręcznie weryfikują udzieloną pomoc. Z informacji Prawo.pl wynika, że w wielu przypadkach pomoc otrzymały firmy, które nie powinny. Zdaniem prawników najbliższe lata to będą batalie sądowe.

28.09.2023

Zasiłek stały będzie wyższy, ale kryterium dochodowe bez zmian

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 100 do 1 tys. złotych będzie mógł wynieść zasiłek stały z pomocy społecznej od początku 2024 r. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie. Dotychczas było to 100 proc. Jednak same kryteria dochodowe nie będą wyższe, co wyklucza z możliwości wsparcia z pomocy społecznej wiele najuboższych osób.

27.09.2023

SN: Przedsiębiorca złapany przez ZUS w pułapkę ulgi na start

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy orzekł, że należy przeciwstawić się takiemu stosowaniu prawa, które przez „przyłapanie” na rzekomym błędzie co do skutków oświadczenia woli przedsiębiorcy „przybiera postać imperatywnego wyłączania ubezpieczonych z systemu ubezpieczenia na skutek niekorzystnej interpretacji ich oświadczeń woli”. I dlatego oddalił skargę kasacyjną ZUS w sprawie wykorzystania ulgi na start.

27.09.2023

Resort ukrywa liczbę kobiet, którym ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe i macierzyńskie

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Czy ZUS narusza prawa kobiet, wstrzymując wypłatę zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Posłowie uważają, że tak. Ministerstwo Rodziny twierdzi natomiast, że działania Zakładu nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie na kobiety w ciąży. Resort nie podał jednak liczby pań, którym w latach 2015-2022 została wstrzymana wypłata świadczeń.

25.09.2023

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.

21.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS w 1991 r., do urzędów gmin. Dokumenty albo poginęły, albo zostały zniszczone. Zdaniem prawników to duży problem, którego nie podjęła jeszcze żadna władza. Państwo powinno opracować system, który pomoże ludziom zorientować się w sytuacji, a może nawet nieco zmodyfikować obecny system ubezpieczeniowy.

19.09.2023

TSUE: Ojcowie dwojga lub więcej dzieci w Hiszpanii mają prawo do odszkodowania za dyskryminację

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Praktyka administracyjna polegająca na każdorazowym odmawianiu przyznania dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy również ojcom i pomijaniu w ten sposób konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z wyroku wydanego w 2019 r., w którym Trybunał Sprawiedliwości UE uznał przyznanie tego dodatku wyłącznie matkom za dyskryminujące, naraża tych ojców na podwójną dyskryminację – orzekł w czwartek TSUE.

15.09.2023