Odkąd przez Polski Ład składkę zdrowotną rozlicza się mniej korzystnie, przedsiębiorcy testują Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), czy świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz ich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  mogą nie być objęte składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Wykorzystują art. 176 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), który przewiduje, że w umowie spółki można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, oznaczając ich rodzaj i zakres (a zbycie takich „obciążonych” świadczeniami udziałów wymaga – co do zasady – zgody spółki). Co istotne, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Profesor Andrzej Kidyba - w komentarzu do art. 176 k.s.h. zamieszczonym w programie LEX - podkreśla, że przepis ten umożliwia tworzenie takich relacji między wspólnikiem a spółką, które pozwolą im wzajemnie odnosić określone korzyści. Dla spółki może to być pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń, dla wspólnika możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia.

Czytaj również: ZUS: Niemal 1,36 mld zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców>>

Powtarzalność - czyli co?

Profesor wymienia szereg typowych sytuacji, które mogą być takimi świadczeniami niepieniężnymi wspólników: dostawy buraków do cukrowni w spółce plantatorów albo chmielu do browaru przez jego plantatorów. Inne przykłady to zwożenie skór do garbarni albo zboża do młyna, transport węgla z kopalni, udostępnienie maszyn, zapewnienie innych usług transportowych, okresowe doradztwo prawne, dostarczenie oprogramowania komputerowego. - Cechą wskazanego w art. 176 k.s.h. obowiązku jest jego powtarzalność. Nie będą więc spełniały tego warunku świadczenia jednorazowe ani mające charakter ciągły czy też stały. Świadczenie ciągłe nie ma charakteru powtarzającego się, gdy jest realizowane bez przerwy, w ciągłym procesie powtarzających się czynności. Jeżeli świadczenie ciągłe realizowane będzie na przykład przez okres 12 miesięcy raz w miesiącu, nie będzie to działanie stałe. Jeżeli jest ono jednak realizowane permanentnie, a tak jest na przykład z odpłatnym korzystaniem przez spółkę z określonej infrastruktury technicznej, urządzeń i sprzętu, to warunek polegający na powtarzalności świadczenia nie będzie spełniony – zaznacza prof. Andrzej Kidyba.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto