Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory Rolnictwo

Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek MEiN w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2023 rok. Zmiany obejmą też przeznaczenie rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

26.09.2023

Retencja pracowników w fuzjach i alertach kluczowa dla transakcji

Prawo pracy Spółki

W trakcie fuzji i przejęć dochodzi do połączenia zespołów, procesów organizacyjnych, sposobów pracy, wizji i kultur firm będących w procesie integracji. Skuteczni inwestorzy są świadomi złożoności procesu integracji i już na etapie poszukiwania firm do przejęcia zwracają uwagę na kwestię zasobów ludzkich, w kontekście celów transakcji. Kluczowa jest również umiejętność zarządzania nimi podczas każdego etapu transakcji.

26.09.2023

Pracodawcy muszą się przygotować na przepisy, które mogą wstrząsnąć rynkiem pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd przez prawie pięć lat nie uporał się z wdrożeniem unijnej dyrektywy o sygnalistach, tymczasem już wkrótce Polska będzie musiała implementować kolejne przepisy, które mogą zatrząść naszym rynkiem pracy. Równa płaca kobiet i mężczyzn, wspólne w UE zasady kształtowania płacy minimalnej, prawo pracownika do bycia offline czy zmiany w telepracy to tylko niektóre przykłady. Pierwsze z nich mamy wdrożyć już do 15 listopada 2024 roku.

26.09.2023

Raport Deloitte: 85 proc. kadry kierowniczej chce publicznego raportowania dobrostanu pracowników

Prawo pracy Rynek pracy

Wzmożone zainteresowanie pracodawców dobrostanem pracowników ma swoje realne przyczyny. Ponad 90 proc. osób zatrudnionych uważa, że menedżer powinien choć częściowo odpowiadać za ten obszar, a więcej niż co trzecia ankietowana osoba poważnie rozważa zmianę pracy na taką, która lepiej wpływałaby na jej samopoczucie - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte.

25.09.2023

Resort ukrywa liczbę kobiet, którym ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe i macierzyńskie

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Czy ZUS narusza prawa kobiet, wstrzymując wypłatę zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Posłowie uważają, że tak. Ministerstwo Rodziny twierdzi natomiast, że działania Zakładu nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie na kobiety w ciąży. Resort nie podał jednak liczby pań, którym w latach 2015-2022 została wstrzymana wypłata świadczeń.

25.09.2023

SN: Staż w prywatnym zakładzie pracy nie bez znaczenia dla nagrody jubileuszowej

Prawo pracy HR

Do okresów zatrudnienia, od których uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nie można zaliczać jedynie zatrudnienia w państwowych zakładach pracy. Sąd Najwyższy ocenił, że postanowienie zakładowego układu zbiorowego pracy, które wyłącza możliwość uwzględnienia okresów zatrudnienia w prywatnym zakładzie pracy, narusza zasadę równego traktowania pracowników. Tym samym należy uznać je za nieobowiązujące.

25.09.2023

SN: Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

Prawo pracy HR

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.

23.09.2023

Jakich talentów w organizacji nie może zastąpić AI?

Prawo pracy Nowe technologie

W erze cyfrowej rewolucji, transformacji procesów biznesowych oraz błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), wielu ludzi obawia się, że automatyzacja oraz maszyny będą wkrótce zastępować pracowników na miejscach pracy. Faktem jest, że AI potrafi wykonywać wiele zadań szybciej i precyzyjniej niż ludzie, jednak istnieją pewne zdolności i umiejętności, które wciąż pozostają poza zasięgiem robotów – piszą Iwona Sprycha i Anna Włodarczyk z KPMG w Polsce.

23.09.2023

Czy pracodawcy unikają wejścia w spór zbiorowy dotyczący płac?

Prawo pracy

ZUS nie chce wejść w spór zbiorowy w sprawie podwyżek pensji dla pracowników o 1200 zł brutto, bo twierdzi, że jako pracodawca nie może zaciągać zobowiązania niemożliwego do spełnienia. Zakład jako urząd zależy bowiem od budżetu państwa. Podobnie zdarza się twierdzić pracodawcom prywatnym. Zdaniem prawników pracodawca nie może unikać rozmów, bo w ten sposób narusza przepisy, podobnie jak nie może powiedzieć, że nic nie może zrobić.

22.09.2023

SN: Układ zbiorowy pracy musi wyraźnie rozszerzać prawo do odszkodowania

Prawo pracy HR

W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.

22.09.2023

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.

21.09.2023

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.

21.09.2023

Firma może nie wpuścić na teren zakładu pracownika wysłanego na zaległy urlop

Prawo pracy HR

W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego nie ma odstępstw. Wysłanie pracownika na urlop po tej dacie nie wymaga zgody pracownika – podkreślają prawnicy. I przypominają, że mandatem za niewypełnienie tego obowiązku ukarany może zostać przełożony, a nie firma.

21.09.2023

Handel w niedzielę, mimo ograniczeń, wciąż możliwy

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W I półroczu br. odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem, wzrósł znacząco – z 20 proc. w 2022 r. do 31,7 proc. w I półroczu 2023 r. - twierdzi MRiPS. I wskazuje, że potrzeba czasu, by ocenić skuteczność rozwiązań legislacyjnych, prowadzonych kontroli i kształtującej się linii orzeczniczej.

20.09.2023

Polacy a podwyżki. Jak (i czy) dbamy o swoje wynagrodzenie – badanie

Prawo pracy Rynek pracy

1/3 badanych przez Pracuj.pl Polaków wskazuje, że nie są zadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia. Powodem jest brak możliwości oszczędzania, niemożność rozwijania pasji czy nawet niewystarczające środki na codzienne życie. Sposobem na zaadresowanie tej kwestii może być poproszenie o podwyżkę. Ponad połowa badanych deklaruje, że zdarzyło im się samodzielnie zainicjować rozmowę na ten temat. Reguły gry bywają jednak nierówne - tylko 4 na 10 badanych zna zasady, na jakich przyznaje się podwyżki i premie w ich miejscu pracy.

19.09.2023

Ustawodawca pozbawił część ojców prawa do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawcy nie mają jasności co do tego, którzy pracownicy - ojcowie, mają prawo do nowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, zarezerwowanego tylko dla nich. Powodem są niejasne przepisy przejściowe, które nie mówią nic o sytuacji ojca, gdy matka dziecka nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ojciec chciałby skorzystać z tego urlopu. Zdania prawników są podzielone.

18.09.2023

Romans pracowników może być problemem dla pracodawcy

Prawo pracy

Bliższe związki, a nawet romanse, to w wielu firmach codzienność. To, czy i w jaki sposób na nie zareaguje pracodawca może wpłynąć nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na rzetelność i obiektywność (czy też ich brak) ocen pracowniczych, awansowania, przyznawania podwyżek, premii, nagród oraz dodatkowych korzyści płynących z pracy, jakimi mogą być chociażby benefity, atrakcyjne wyjazdy służbowe itp. - pisze dr Magdalena Rycak z Uczelni Łazarskiego.

16.09.2023

Rząd ustalił płacę minimalną na 2024 rok

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł. Od połowy roku, czyli od 1 lipca, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie mają wzrosnąć - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł – zdecydowała w czwartek Rada Ministrów przyjmując rozporządzenie w tej sprawie. W piątek zostało ono opublikowane.

15.09.2023

Lewiatan: Anonimowe oceny w internecie podważają zaufanie do przedsiębiorców

Prawo pracy Rynek pracy

Konfederacja Lewiatan z niepokojem odnotowuje wzrost aktywności użytkowników internetu, korzystających ze stron internetowych umożliwiających tworzenie profili pracodawców i wyrażanie na nich anonimowych opinii oraz ocen. Wymiana opinii na temat danego pracodawcy powinna umożliwiać potencjalnym kandydatom do pracy dostęp do wiarygodnych informacji o warunkach pracy, atmosferze pracy czy kulturze organizacyjnej. Jednak często wypowiedzi wykraczają poza krytykę oraz obiektywną ocenę.

15.09.2023

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r. Choć pozornie pracownicy powinni się cieszyć, bo ich wynagrodzenie wzrośnie, to nie można mieć złudzeń, iż tak duża zmiana nie pozostanie bez znaczenia dla rynku pracy - pisze dr Paweł Łuczak.

15.09.2023
1  2  3  4  5    195
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski