Autorzy raportu MOP pt. „Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak nadążyć za zmieniającymi się zagrożeniami i ryzykiem w środowisku pracy”, opublikowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ostrzegają, że zmiany klimatu mogą prowadzić do wzrostu liczby urazów i chorób wywołanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak huragany, powodzie i susze. Co istotne, to właśnie pracownicy często jako pierwsi są narażeni na zagrożenia, przez dłuższy czas i z większą intensywnością niż ogół populacji. MOP wskazuje też sześć najistotniejszych skutków zmian klimatycznych przynoszących negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników: zbyt wysoką temperaturę, promieniowanie UV, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy, choroby wektorowe (czyli choroby przenoszone przez komary, kleszcze, pchły itp.), środki chemiczne stosowane w rolnictwie.

Zaobserwowano również wzrost zachorowań wśród pracowników na nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Częściej dochodzi też do zwyrodnienia plamki żółtej i innych problemów ze zdrowiem oczu wywołanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV. Pracownicy z większą częstotliwością komunikują także problemy ze zdrowiem psychicznym.

Zmiany klimatu niosą ze sobą również zagrożenia dla kondycji gospodarki. Obniżona wydajność pracowników, zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i uszkodzenia infrastruktury spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi mogą prowadzić do wysokich strat finansowych.

Więcej na ten temat tutaj.