Oskarżeni o rzeź kormoranów skazani na wiezienie

Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Rok bezwzględnego pozbawienia wolności – takim wyrokiem zakończył się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o rzeź kormoranów na Jeziorze Tonowskim. „To niestety nie jest jednostkowa sprawa, problem zabijania młodych ptaków jest powszechny” – komentuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która w sprawie działała jako oskarżyciel posiłkowy.

21.07.2024

Mazowsze chce skuteczniej walczyć z hałasem w miastach

Samorząd terytorialny Środowisko

Więcej ekranów akustycznych, nowe systemy monitorowania hałasu i wymiana nawierzchni dróg na cichszą. To niektóre rozwiązania, które wprowadza nowy program ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Zakłada on diagnozę sytuacji, tj. analizę poziomu hałasu, i około 600 działań naprawczych, z czego około 30 w Warszawie.

19.07.2024

Zakaz trzymania psów na uwięzi coraz bliżej?

Środowisko

W środę do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chodzi o wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Jest to propozycja posłów Koalicji Obywatelskiej. Zakłada ona, że nowe przepisy wejdą w życie sześć miesięcy po dniu ogłoszenia. Wnioskodawcy podnoszą, że obecnie, od 2012 r., prawo zakłada możliwość trzymania psa na uwięzi nie krótszej niż 3 metry, nie dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby.

18.07.2024

NFOŚiGW przekaże pieniądze na budowę oczyszczalni ścieków

Środowisko Finanse samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 265 mln złotych z unijnego programu FEnIKS na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych w siedmiu miejscowościach w Polsce. Fundusz potwierdził to w środę. Z zapowiedzi wynika, że inwestycje będą realizowane m.in. w Rzeszowie, Gostyninie, Kętach i Izabelinie.

18.07.2024

Czy warto nowelizować nieobowiązujące przepisy dotyczące strefy czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca 2024 r. Jednym ze sposobów weryfikacji pojazdów uprawnionych do poruszania się po strefie ma być nalepka, której wzór określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Obecnie rząd pracuje nad jego nowelizacją, a RCL ostrzega, że mogło ono utracić moc obowiązującą. 

15.07.2024

WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

Samorząd terytorialny Środowisko

Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.

13.07.2024

TSUE: Zakaz polowania na wilki w Austrii jest ważny

Środowisko Prawo europejskie

Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika jednoznacznie - odstępstwo od zakazu polowania, w celu zapobieżenia szkodom majątkowym, może zostać przyznane tylko wtedy, gdy populacja wilków znajduje się we właściwym stanie ochrony. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w Austrii. Wyrok ma istotne znaczenie także dla Polski.

11.07.2024

Specjalny zespół zajmie się ochroną drzew i krzewów

Środowisko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu. Ma on zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem. Szczególną uwagą mają być objęte sytuacje, w których w otoczeniu zieleni prowadzone są inwestycje.

10.07.2024

Stop budowie stacji narciarskiej na Nosalu

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 5 lipca br. uchyliło w całości decyzję środowiskową dla budowy stacji narciarskiej na Nosalu w Tatrzańskim Parku Narodowym i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. O wycofanie się inwestora z budowy stacji apeluje organizacja ekologiczna - Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

09.07.2024

Zanieczyszczone miasta będą musiały utworzyć strefę czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w których odnotuje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu w powietrzu, zostaną zobowiązane do utworzenia stref czystego transportu - przewiduje projekt zmiany ustawy o elektromobilności. Taki obowiązek to jeden z kamieni milowych KPO. Duże miasta będą musiały też kupować zeroemisyjne autobusy.

05.07.2024

RPO ma wątpliwości w sprawie pojazdów seniorów w strefie czystego transportu w Warszawie

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudzają przepisy dotyczące samochodów seniorów, które wyłączono z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu w Warszawie. Uważa, że kryterium ukończonych w 2023 r. siedemdziesięciu i więcej lat życia, od którego uzależniono niepodleganie zakazowi wjazdu, prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej właścicieli aut.

05.07.2024

NIK: Miasta wciąż nie panują nad reklamami w przestrzeni publicznej

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 12 proc. do 100 proc. billboardów, szyldów, banerów czy plakatów skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli na ulicach Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Poznania i Opola umieszczono bez zgody i wiedzy lokalnych władz. A to oznacza, że do miejskich kas nie wpływały też należne opłaty. Mimo zmiany przepisów i wprowadzenia uchwał krajobrazowych, miasta wciąż nie panują nad tym, co i gdzie pojawia się w przestrzeni publicznej.

04.07.2024

Zbrojna służba Wód Polskich rozpoczęła działalność

Środowisko Administracja publiczna

Przy Wodach Polskich od 1 lipca powstało zbrojne ramię - Inspekcja Wodna. To formacja wyposażona w broń, która ma wykrywać wykroczenia, zdarzenia lub naruszenia mogące wywołać szkody w środowisku wodnym. W jej skład weszło 88 pracowników. Ale niewykluczone, że służba wkrótce zakończy działalność, bo nowe kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury rozważa jej likwidację.

03.07.2024

Od 1 lipca ważna zmiana dla kierowców poruszających się po Warszawie

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Od poniedziałku, 1 lipca, w Warszawie zaczyna działać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu. Obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. Na tym obszarze ograniczony zostanie wjazd najstarszych pojazdów i tych emitujących najwięcej spalin. Wyjaśniamy, kto może wjechać do SCT i czy trzeba posiadać specjalną naklejkę.

01.07.2024

Światłem po oczach, ale prawo nie chroni obywateli

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Nadmiar sztucznego oświetlenia nocą jest problemem, szczególnie w dużych miastach. Zjawisko, które określa się mianem zanieczyszczenia światłem, ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Zdaniem obywateli, władze bagatelizują ten problem i nie podejmują żadnych działań prewencyjnych. Tymczasem potrzebne są zmiany prawa. Niestety, na razie w tym obszarze nie są planowane.

29.06.2024

Rolnicy skarżą się na działanie aplikacji suszowej

Środowisko Administracja publiczna

Rolnicy po raz kolejny zgłaszają problemy z funkcjonowaniem aplikacji suszowej. Chodzi m.in. o błędy w szacowaniu strat i trudności z pozyskaniem protokołu suszowego. Skarżą się także na krótki czas, jaki był przewidziany na dostarczenie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

27.06.2024

Posłowie wracają z pomysłem likwidacji ferm futrzarskich

Środowisko Administracja publiczna

Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.

25.06.2024

Charytatywne nakrętki odejdą do lamusa od 1 lipca

Środowisko Prawo gospodarcze

Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.

23.06.2024

Prawo odbudowy przyrody - przyjęte

Środowisko

Dzisiejsze głosowanie w Radzie ds. Środowiska Unii Europejskiej to wielki sukces dla przyrody, a jednocześnie wielka porażka naszego rządu. Polska stanęła po stronie przeciwników ochrony przyrody, wbrew interesom i woli polskiego społeczeństwa – twierdzą ekolodzy. W poniedziałek rano, 17 czerwca br., rozpoczęła się debata i głosowanie w Radzie. Polska oddała głos przeciw Nature Restoration Law (NRL).

17.06.2024
1  2  3  4  5    438