Innowacje i zrównoważona przyszłość - UPRP zachęca do udziału w konferencji

Środowisko Prawo unijne Własność przemysłowa

Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca br., Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) zaprasza na 17. edycję międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dostępna będzie również transmisja w internecie. W konferencji wezmą udział doświadczeni przedsiębiorcy, projektanci, akademicy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz eksperci ds. własności intelektualnej z Polski i zagranicy.

11.06.2024

NIK o budowie zapory w Wilkowicach: Błędy były już w projekcie

Środowisko

Tama i zbiornik wodny w Wilkowicach, w woj. śląskim, miały zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, a stanowiły tak duże zagrożenie, że musiały zostać rozebrane. Na budowę wydano 6 mln zł, które de facto zostały wyrzucone w błoto. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała cały proces inwestycyjny i okazuje się, że już dokumentacja projektowa w pierwotnym kształcie zawierała istotne braki i błędy, a odpowiedzialność za to ponosi nieistniejący już Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

11.06.2024

Zakaz posiadania zwierzaka – to nieskuteczna kara

Prawo karne Środowisko

Właściciele zwierząt domowych powinni mieć więcej obowiązków. Gdyby tak było, nie porzucaliby swoich pupili w czasie urlopów – uważają prawnicy i obrońcy praw zwierząt. Obligatoryjne powinno być czipowanie zwierząt domowych, konieczne jest też stworzenie jednej bazy danych. Nawet, gdy sąd orzeknie zakaz posiadania zwierzęcia, nie ma podmiotu, który mógłby to skontrolować.

08.06.2024

Kwestie pracownicze są elementem strategii ESG

Środowisko Prawo pracy ESG

ESG to jest nowy standard (paradygmat) spojrzenia na prowadzenie biznesu. Ambicje i plany przewidują, aby Europa stała się do 2050 roku kontynentem neutralnym klimatycznie, który będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Celem trwających zmian jest budowa społecznej gospodarki, która pozostanie konkurencyjna na rynku globalnym, a wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych – piszą Iwona Smolak i Paweł Piotrowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

07.06.2024

Dyrektywa w sprawie ESG do wdrożenia za miesiąc, polski projekt wciąż w konsultacjach

Środowisko ESG

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia dyrektywy, która nakłada na firmy obowiązki sprawozdawcze w zakresie ESG, do 6 lipca br. Czasu jest więc niewiele, a polski projekt w tej sprawie przeszedł dopiero konsultacje. Ważne jest to, by prace zakończyły się możliwie szybko - tak, by biznes zdążył dostosować się do nowych regulacji. Prawnicy podkreślają jednak, że firmy powinny podejmować działania już teraz.

06.06.2024

Zezwolenia na inwestycje w odnawialne źródła energii mają być wydawane szybciej

Środowisko Energetyka

Przyśpieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE, zmiany porządkujące w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE) i w systemie rozliczeń net-billingu oraz dostosowanie przepisów do prawa unijnego. To główne założenia projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie w drugim kwartale br.

04.06.2024

Charytatywne nakrętki odejdą do lamusa

Środowisko Prawo gospodarcze

Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.

30.05.2024

Wozy konne do Morskiego Oka zostaną, podobnie jak wątpliwości prawne

Samorząd terytorialny Środowisko

Kompromis w sprawie koni wożących turystów do Morskiego Oka nie dotyka kwestii prawnych, które wchodzą tu w grę. A jest ich sporo, poczynając od tego, kto i w jaki sposób może ograniczyć transporty konne, jak duże obciążenie koni stanowi znęcanie się nad zwierzętami, a kończąc na kwestiach szkodliwości dla środowiska.

30.05.2024

TSUE: Kary za Turów były zgodne z prawem

Środowisko Prawo unijne

W środę, 29 maja, Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził, że Komisja Europejska miała prawo potrącać kary za to, że Polska nie wstrzymała prac w kopalni w Turowie. Wyrok nie jest prawomocny. Polski rząd może się od niego odwołać. O unieważnienie kar zwrócił się do Sądu UE (niższa instancja) poprzedni rząd (Zjednoczonej Prawicy).

29.05.2024

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

23.05.2024

Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są przeszacowane - miasto płaci mniej niż pobiera od mieszkańców. Ratusz zapowiada więc tymczasowe, roczne obniżenie stawek opłat o 15-30 proc. Trwają właśnie prace nad projektem uchwały zmniejszającej wysokość stawek. Nie zmieni się natomiast metoda ich obliczania.

21.05.2024

Zakaz wywozu plastikowych odpadów do biednych krajów - bez ROP nie damy rady

Środowisko Odpady

UE podejmuje walkę z plastikowym greenwashingiem. Chce zakazać eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD.  Przemieszczanie ich do innego kraju unijnego ma być mocno ograniczone. To znaczy, że trzeba będzie lepiej projektować nowe opakowania oraz inaczej i u siebie przetwarzać te zużyte. Eksperci wskazują na konieczność wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

20.05.2024

Wypłacono 760 mln zł na program "Czyste Powietrze"

Środowisko

W kwietniu tego roku minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała informację o uruchomieniu rekordowych wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym m.in. 507 mln zł na program "Czyste Powietrze". W czwartek na platformie "X" minister poinformowała, że z Polskiego Funduszu Rozwoju wypłacono rekordową kwotę - 760 mln zł na program "Czyste Powietrze".

16.05.2024

Za puszczenie luzem psa w lesie można dostać mandat

Środowisko Prawo cywilne

Wędrując z psem po lesie, po plaży czy w parku narodowym, powinniśmy trzymać zwierzę na smyczy. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem. Czasem zakazy idą dalej. Do niektórych lasów oraz do wielu parków narodowych w ogóle nie można wejść z czworonogiem. Rasa nie ma tu żadnego znaczenia. Puszczenie psa luzem jest niedopuszczalne zarówno wtedy, gdy jest to terier chętnie goniący dzikie zwierzęta czy niewielki york.

11.05.2024

SN: Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Wniesienie skargi nadzwyczajnej wyłącznie w interesie Skarbu Państwa wymaga szczególnej ostrożności – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Skarga Prokuratora Generalnego dotycząca uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie dotyczyła ochrony praw człowieka, czyli jednostki. W konsekwencji, pomimo że skarga nadzwyczajna chroni interes publiczny w postaci ochrony lasów, musi uwzględnić prawa człowieka.

10.05.2024

Szykują się zmiany w łowiectwie

Samorząd terytorialny Środowisko

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstaje zapowiadany od kilku miesięcy zespół, który będzie pracował nad zreformowaniem zasad polowań. Na pierwszy ogień mają pójść ptaki, a konkretnie wprowadzenie moratorium na cztery gatunki łowne. Nie wiadomo jednak, czy przy obecnym tempie prac uda się to ruszyć przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu polowań na ptaki.

10.05.2024

Kto płaci za odstrzały redukcyjne: powiat czy Skarb Państwa?

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw ustalić, czy odstrzały redukcyjne, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego są zadaniem własnym powiatu, czy też powiaty realizują je na zlecenie administracji rządowej. Samorządy twierdzą, że jest to zadanie im zlecone. Innego zdania jest resort klimatu - pomimo że sądy administracyjne wskazują, że finansowanie odstrzałów redukcyjnych obciąża budżet państwa.

08.05.2024

Warszawa ma nadwyżki opłat za śmieci. Czy będzie obniżka?

Samorząd terytorialny Środowisko

W 2022 roku budżet m.st. Warszawy zanotował 180 mln zł nadwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 r. ponownie znacząco przeszacowano planowane wydatki na ten cel - o ponad 205 mln zł. Tymczasem mieszkańcy skarżą się na metody ustalania opłat oraz ich wysokość, a Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pyta miasto, czy planowana jest korekta opłat.

07.05.2024

Dyrektywa w sprawie należytej staranności powoli wkracza do polskiego prawa

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne ESG

Prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy nakładającej na część firm obowiązek przedstawiania ujednoliconych raportów dotyczących działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju w ostatnim czasie zdecydowanie przyspieszyły. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że projektodawca poszedł wręcz o krok dalej, bo firmy będą musiały podać w swoich raportach informacje o podejmowanych działaniach w zakresie łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności, np. na środowisko.

06.05.2024
1  2  3  4  5    437