Apel przeciwko zabijaniu wilków w Europie

Środowisko

Ponad 100 organizacji i ruchów społecznych z Polski domaga się utrzymania obecnej ochrony prawnej wilka w Europie. 21 września br. przyrodnicy i aktywiści złożyli na ręce przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce stanowisko, w którym sprzeciwiają się planom strzelania do wilka w Unii Europejskiej. „Nie zgadzamy się na antywilczą propagandę. Wilka trzeba chronić, nie zabijać.” – wskazują organizacje.

22.09.2023

"Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.

22.09.2023

Szkody w środowisku – pojęcie i odpowiedzialność

Środowisko

W każdym przypadku, jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, powstaje obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych. Jeżeli powstała ona za zgodą lub wiedzą „władającego ziemią” np. właściciela nieruchomości, ma on również obowiązek do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych razem z podmiotem korzystającym ze środowiska

21.09.2023

NSA: Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami nie zawsze od ręki

Środowisko Prawo cywilne

Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt, gospodarstwo rolne lub ogrody zoologiczne. Pozostałe jednostki muszą wszcząć w tym celu powództwo cywilne. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

21.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

20.09.2023

WSA: Wyciszenie dzwonnicy kościelnej nie narusza Konkordatu

Samorząd terytorialny Środowisko

Zastosowanie się do powszechnie obowiązujących norm hałasu nie narusza prawa do wolności religijnej, ani też nie wyłącza wolności sprawowania kultu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. A zatem dzwony kościelne na terenie miasta nie mogą emitować trzy razy dziennie hałasu ponad dopuszczalne normy. Teraz parafia musi dzwonić ciszej.

16.09.2023

Producenci roślinnych suplementów diety muszą być gotowi na skutki wyroku TSUE

Środowisko Prawo unijne

Nie mówimy o zmianie w prawie, która może nastąpić, czy nastąpi, ale o sytuacji, w której TSUE wypowie się o przepisach, które już są istnieją. Dlatego już teraz zalecałabym wysoką uważność w stosowaniu oświadczeń z listy pending, a także ważenie ryzyka przy przygotowaniu kolejnych etykiet, czy kampanii reklamowych - pisze dr Joanna Uchańska, radczyni prawna i partnerka w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

15.09.2023

Więcej ekologicznych rozwiązań dla biznesu - będą zmiany w prawie unijnym

Środowisko Prawo unijne

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 42,5 proc. w ciągu najbliższych siedmiu lat, dalsze zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych oraz ekologiczne zmiany dotyczące transportu lotniczego - to część istotnych kwestii, nad którą głosowali europosłowie podczas trwającej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim. Niektóre zmiany mają zacząć obowiązywać stopniowo, ale biznes już teraz powinien zacząć się do nich dostosowywać.

14.09.2023

Spór, do kiedy ma działać kopalnia Turów, cały czas trwa

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prokuratura Krajowa zgłosiła udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zażaleń organizacji ekologicznych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kopalni Turów. Orzeczeniem tym sąd nie zgodził się na wstrzymanie decyzji ministra klimatu i środowiska o przedłużeniu dla kopalni koncesji na wydobycie węgla brunatnego do 2044 r.

14.09.2023

Polska Organizacja Biometanu: Nowe rozporządzenie to kolejne ograniczenia dla branży

Środowisko Energetyka

Polska Organizacja Biometanu ocenia, że przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej może przyczynić się do ograniczenia rozwoju rynku biogazu. Wskazuje, że lista substratów odpadowych, które znalazły się w projekcie, jest zdecydowanie za wąska, i proponuje, aby rozszerzyć ją o dodatkowe elementy.

13.09.2023

Nie wszystkie garaże i parkingi z decyzją środowiskową, wchodzą w życie nowe przepisy

Środowisko Budownictwo

Łatwiej będzie wybudować garaże, parkingi oraz zainstalować panele słoneczne. Od środy, 13 września, niektóre rodzaje inwestycji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Nie obyło się jednak bez wpadki. Nowela zawiera źle skonstruowane przepisy przejściowe. W sztuczny i nieuzasadniony sposób segregują one inwestorów. Części z nich pozbawiają możliwości skorzystania z nowych uregulowań.

13.09.2023

Specustawa na problemy niebezpiecznych odpadów na terenach poprzemysłowych

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Administracja publiczna

Zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz przywrócenie wieloobszarowych terenów zdegradowanych do ponownego wykorzystania - to cel ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która weszła w życie 12 września. Chodzi o tereny dawnych zakładów w Bydgoszczy, Jaworznie, Zgierzu czy Tarnowskich Górach.

12.09.2023

Samorządy mają zasilać CEEB danymi. Pytają, kto im za to zapłaci

Samorząd terytorialny Środowisko

18 września 2023 r. ma nastąpić wdrożenie pełnej wersji systemu ZONE. Tymczasem samorządowcy, w ramach protestu, odesłali już do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ponad pół tysiąca terminali mobilnych, które miały im ułatwić pracę w terenie. Przekonują, że nie uzgodniono z nimi m.in. kosztów, które poniosą w związku z dodatkową inwentaryzacją budynków i źródeł ciepła. Nie wiedzą też dokładnie, za co odpowiadają.

12.09.2023

Od 11 września uproszczenia w budowie małych biogazowni rolniczych

Środowisko Prawo gospodarcze

Gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Nowa ustawa zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczone możliwość zbywania biogazowani. Większość przepisów ustawy obowiązuje od 11 września.

11.09.2023

Trudno pozbyć się myśliwych z własnych terenów

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Niełatwo jest zakazać polowań na własnym gruncie, szczególnie gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Przepisy są niejasne, a dominuje interpretacja, że konieczny jest w tym celu osobisty kontakt ze starostą, któremu składa się stosowne oświadczenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie spieszy się z wprowadzaniem ułatwień dla właścicieli nieruchomości.

09.09.2023

Nowe zasady funkcjonowania klastrów energii to rewolucja

Środowisko Energetyka

Nowo przyjęte przepisy uznać należy za rewolucję w funkcjonowaniu klastrów energii. Pozytywnie można ocenić rozszerzenie zakresu przedmiotowego działania klastrów energii o magazynowanie energii oraz wprowadzenie rejestru klastrów energii - pisze Mateusz Ćwiertniewski, adwokat, szef Działu Korporacyjnego w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

08.09.2023

Samorządy mogą wnioskować o pieniądze na odbetonowanie przestrzeni miejskiej

Samorząd terytorialny Środowisko

Do 31 października 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowywania przestrzeni miejskich i jej ponownego zagospodarowania. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny 15 proc. wartości projektu.

07.09.2023

Sześć skarg Polski do TSUE ws. pakietu Fit for 55

Środowisko Energetyka

Cztery pierwsze skargi na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55 dotyczą zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku oraz ingerencji w gospodarkę leśną krajów unijnych. Poza tym do Komisji Europejskiej została skierowana skarga na Niemcy w sprawie pochodzących z tego kraju i wwiezionych nielegalnie do Polski odpadów.

06.09.2023

"Lex knebel" z podpisem prezydenta

Środowisko Budownictwo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy nazywanej potocznie "lex knebel". O jej odrzucenie apelowały organizacje pozarządowe i eksperci. Obawy i kontrowersje wzbudziły przede wszystkim plany wykluczenia udziału obywateli z dużej grupy inwestycji budowlanych. Wcześniej Sejm odrzucił senackie veto w tej sprawie.

05.09.2023
1  2  3  4  5    431
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski