WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

Samorząd terytorialny Środowisko

Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.

13.07.2024

TSUE: Zakaz polowania na wilki w Austrii jest ważny

Środowisko Prawo unijne

Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika jednoznacznie - odstępstwo od zakazu polowania, w celu zapobieżenia szkodom majątkowym, może zostać przyznane tylko wtedy, gdy populacja wilków znajduje się we właściwym stanie ochrony. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w Austrii. Wyrok ma istotne znaczenie także dla Polski.

11.07.2024

Specjalny zespół zajmie się ochroną drzew i krzewów

Środowisko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu. Ma on zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem. Szczególną uwagą mają być objęte sytuacje, w których w otoczeniu zieleni prowadzone są inwestycje.

10.07.2024

Stop budowie stacji narciarskiej na Nosalu

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 5 lipca br. uchyliło w całości decyzję środowiskową dla budowy stacji narciarskiej na Nosalu w Tatrzańskim Parku Narodowym i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. O wycofanie się inwestora z budowy stacji apeluje organizacja ekologiczna - Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

09.07.2024

Zanieczyszczone miasta będą musiały utworzyć strefę czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w których odnotuje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu w powietrzu, zostaną zobowiązane do utworzenia stref czystego transportu - przewiduje projekt zmiany ustawy o elektromobilności. Taki obowiązek to jeden z kamieni milowych KPO. Duże miasta będą musiały też kupować zeroemisyjne autobusy.

05.07.2024

RPO ma wątpliwości w sprawie pojazdów seniorów w strefie czystego transportu w Warszawie

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudzają przepisy dotyczące samochodów seniorów, które wyłączono z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu w Warszawie. Uważa, że kryterium ukończonych w 2023 r. siedemdziesięciu i więcej lat życia, od którego uzależniono niepodleganie zakazowi wjazdu, prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej właścicieli aut.

05.07.2024

NIK: Miasta wciąż nie panują nad reklamami w przestrzeni publicznej

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 12 proc. do 100 proc. billboardów, szyldów, banerów czy plakatów skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli na ulicach Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Poznania i Opola umieszczono bez zgody i wiedzy lokalnych władz. A to oznacza, że do miejskich kas nie wpływały też należne opłaty. Mimo zmiany przepisów i wprowadzenia uchwał krajobrazowych, miasta wciąż nie panują nad tym, co i gdzie pojawia się w przestrzeni publicznej.

04.07.2024

Zbrojna służba Wód Polskich rozpoczęła działalność

Środowisko Administracja publiczna

Przy Wodach Polskich od 1 lipca powstało zbrojne ramię - Inspekcja Wodna. To formacja wyposażona w broń, która ma wykrywać wykroczenia, zdarzenia lub naruszenia mogące wywołać szkody w środowisku wodnym. W jej skład weszło 88 pracowników. Ale niewykluczone, że służba wkrótce zakończy działalność, bo nowe kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury rozważa jej likwidację.

03.07.2024

Od 1 lipca ważna zmiana dla kierowców poruszających się po Warszawie

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Od poniedziałku, 1 lipca, w Warszawie zaczyna działać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu. Obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. Na tym obszarze ograniczony zostanie wjazd najstarszych pojazdów i tych emitujących najwięcej spalin. Wyjaśniamy, kto może wjechać do SCT i czy trzeba posiadać specjalną naklejkę.

01.07.2024

Światłem po oczach, ale prawo nie chroni obywateli

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Nadmiar sztucznego oświetlenia nocą jest problemem, szczególnie w dużych miastach. Zjawisko, które określa się mianem zanieczyszczenia światłem, ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Zdaniem obywateli, władze bagatelizują ten problem i nie podejmują żadnych działań prewencyjnych. Tymczasem potrzebne są zmiany prawa. Niestety, na razie w tym obszarze nie są planowane.

29.06.2024

Rolnicy skarżą się na działanie aplikacji suszowej

Środowisko Administracja publiczna

Rolnicy po raz kolejny zgłaszają problemy z funkcjonowaniem aplikacji suszowej. Chodzi m.in. o błędy w szacowaniu strat i trudności z pozyskaniem protokołu suszowego. Skarżą się także na krótki czas, jaki był przewidziany na dostarczenie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

27.06.2024

Posłowie wracają z pomysłem likwidacji ferm futrzarskich

Środowisko Administracja publiczna

Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.

25.06.2024

Charytatywne nakrętki odejdą do lamusa od 1 lipca

Środowisko Prawo gospodarcze

Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.

23.06.2024

Prawo odbudowy przyrody - przyjęte

Środowisko

Dzisiejsze głosowanie w Radzie ds. Środowiska Unii Europejskiej to wielki sukces dla przyrody, a jednocześnie wielka porażka naszego rządu. Polska stanęła po stronie przeciwników ochrony przyrody, wbrew interesom i woli polskiego społeczeństwa – twierdzą ekolodzy. W poniedziałek rano, 17 czerwca br., rozpoczęła się debata i głosowanie w Radzie. Polska oddała głos przeciw Nature Restoration Law (NRL).

17.06.2024

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych jesienią

Środowisko

W ciągu najbliższych miesięcy ma ruszyć program dopłat do używanych elektryków, przygotowany przez resort klimatu i środowiska. Będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Wstępnie mowa jest o jesieni, ale szefowa NFOŚiGW oceniła, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na toczące się dyskusje w sprawie warunków dofinansowania.

14.06.2024

Raportowanie ESG to perspektywa przyszłego roku, niezależnie od opóźnień

Środowisko Prawo unijne ESG

Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie składać raporty już za bieżący rok obrotowy. Wiąże się to zarówno z trudnościami logistycznymi, jak i dodatkowymi kosztami, które już teraz warto brać pod uwagę. Tym bardziej, że nawet ewentualne opóźnienia polskiego prawodawcy nie wpłyną na terminy składania sprawozdań.

14.06.2024

Innowacje i zrównoważona przyszłość - UPRP zachęca do udziału w konferencji

Środowisko Prawo unijne Własność przemysłowa

Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca br., Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) zaprasza na 17. edycję międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dostępna będzie również transmisja w internecie. W konferencji wezmą udział doświadczeni przedsiębiorcy, projektanci, akademicy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz eksperci ds. własności intelektualnej z Polski i zagranicy.

11.06.2024

NIK o budowie zapory w Wilkowicach: Błędy były już w projekcie

Środowisko

Tama i zbiornik wodny w Wilkowicach, w woj. śląskim, miały zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, a stanowiły tak duże zagrożenie, że musiały zostać rozebrane. Na budowę wydano 6 mln zł, które de facto zostały wyrzucone w błoto. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała cały proces inwestycyjny i okazuje się, że już dokumentacja projektowa w pierwotnym kształcie zawierała istotne braki i błędy, a odpowiedzialność za to ponosi nieistniejący już Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

11.06.2024

Zakaz posiadania zwierzaka – to nieskuteczna kara

Prawo karne Środowisko

Właściciele zwierząt domowych powinni mieć więcej obowiązków. Gdyby tak było, nie porzucaliby swoich pupili w czasie urlopów – uważają prawnicy i obrońcy praw zwierząt. Obligatoryjne powinno być czipowanie zwierząt domowych, konieczne jest też stworzenie jednej bazy danych. Nawet, gdy sąd orzeknie zakaz posiadania zwierzęcia, nie ma podmiotu, który mógłby to skontrolować.

08.06.2024
1  2  3  4  5    438