Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są przeszacowane - miasto płaci mniej niż pobiera od mieszkańców. Ratusz zapowiada więc tymczasowe, roczne obniżenie stawek opłat o 15-30 proc. Trwają właśnie prace nad projektem uchwały zmniejszającej wysokość stawek. Nie zmieni się natomiast metoda ich obliczania.

21.05.2024

Zakaz wywozu plastikowych odpadów do biednych krajów - bez ROP nie damy rady

Środowisko Odpady

UE podejmuje walkę z plastikowym greenwashingiem. Chce zakazać eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD.  Przemieszczanie ich do innego kraju unijnego ma być mocno ograniczone. To znaczy, że trzeba będzie lepiej projektować nowe opakowania oraz inaczej i u siebie przetwarzać te zużyte. Eksperci wskazują na konieczność wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

20.05.2024

Wypłacono 760 mln zł na program "Czyste Powietrze"

Środowisko

W kwietniu tego roku minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała informację o uruchomieniu rekordowych wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym m.in. 507 mln zł na program "Czyste Powietrze". W czwartek na platformie "X" minister poinformowała, że z Polskiego Funduszu Rozwoju wypłacono rekordową kwotę - 760 mln zł na program "Czyste Powietrze".

16.05.2024

Za puszczenie luzem psa w lesie można dostać mandat

Środowisko Prawo cywilne

Wędrując z psem po lesie, po plaży czy w parku narodowym, powinniśmy trzymać zwierzę na smyczy. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem. Czasem zakazy idą dalej. Do niektórych lasów oraz do wielu parków narodowych w ogóle nie można wejść z czworonogiem. Rasa nie ma tu żadnego znaczenia. Puszczenie psa luzem jest niedopuszczalne zarówno wtedy, gdy jest to terier chętnie goniący dzikie zwierzęta czy niewielki york.

11.05.2024

SN: Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Wniesienie skargi nadzwyczajnej wyłącznie w interesie Skarbu Państwa wymaga szczególnej ostrożności – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Skarga Prokuratora Generalnego dotycząca uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie dotyczyła ochrony praw człowieka, czyli jednostki. W konsekwencji, pomimo że skarga nadzwyczajna chroni interes publiczny w postaci ochrony lasów, musi uwzględnić prawa człowieka.

10.05.2024

Szykują się zmiany w łowiectwie

Samorząd terytorialny Środowisko

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstaje zapowiadany od kilku miesięcy zespół, który będzie pracował nad zreformowaniem zasad polowań. Na pierwszy ogień mają pójść ptaki, a konkretnie wprowadzenie moratorium na cztery gatunki łowne. Nie wiadomo jednak, czy przy obecnym tempie prac uda się to ruszyć przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu polowań na ptaki.

10.05.2024

Kto płaci za odstrzały redukcyjne: powiat czy Skarb Państwa?

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw ustalić, czy odstrzały redukcyjne, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego są zadaniem własnym powiatu, czy też powiaty realizują je na zlecenie administracji rządowej. Samorządy twierdzą, że jest to zadanie im zlecone. Innego zdania jest resort klimatu - pomimo że sądy administracyjne wskazują, że finansowanie odstrzałów redukcyjnych obciąża budżet państwa.

08.05.2024

Warszawa ma nadwyżki opłat za śmieci. Czy będzie obniżka?

Samorząd terytorialny Środowisko

W 2022 roku budżet m.st. Warszawy zanotował 180 mln zł nadwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 r. ponownie znacząco przeszacowano planowane wydatki na ten cel - o ponad 205 mln zł. Tymczasem mieszkańcy skarżą się na metody ustalania opłat oraz ich wysokość, a Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pyta miasto, czy planowana jest korekta opłat.

07.05.2024

Zanieczyszczenie światłem w miastach to poważny problem, RPO pyta o działania

Samorząd terytorialny Środowisko

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do generalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o informację, czy planowane są działania związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu sztucznego światła w przestrzeni miejskiej. Na tzw. zanieczyszczenie światłem zwracają już uwagę nie tylko ekolodzy - coraz częściej skarżą się na nie również obywatele.

06.05.2024

Dyrektywa w sprawie należytej staranności powoli wkracza do polskiego prawa

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne ESG

Prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy nakładającej na część firm obowiązek przedstawiania ujednoliconych raportów dotyczących działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju w ostatnim czasie zdecydowanie przyspieszyły. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że projektodawca poszedł wręcz o krok dalej, bo firmy będą musiały podać w swoich raportach informacje o podejmowanych działaniach w zakresie łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności, np. na środowisko.

06.05.2024

Rząd zaczyna prace nad zmianami w łowiectwie

Prawo karne Środowisko

Specjalny zespół w resorcie klimatu ma wypracować propozycje zmian w łowiectwie w takich obszarach jak ochrona niektórych zwierząt czy kwestie etyczne. Wiceminister Mikołaj Dorożała zapewnia równocześnie, że nie wycofuje się z postulatu objęcia części ptaków łownych moratorium. Nie będzie też zgody na polowanie na łosie.

04.05.2024

NSA: Właściciel nieruchomości musiał wiedzieć o wycince okazałych drzew

Środowisko

Bezprawne usunięcie drzew stanowi delikt administracyjny, w którym nie bada się stopnia zawinienia strony, ani nieokreślonych ustawowo okoliczności, które mogłyby wyłączyć odpowiedzialność w tym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można było uznać, że do wycięcia drzew doszło bez wiedzy i zgody właściciela nieruchomości, ponieważ były one okazałe oraz zostały naniesione na mapie ewidencyjnej.

04.05.2024

Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.

30.04.2024

Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

30.04.2024

Samorządy obawiają się tworzenia parków krajobrazowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Ostatni park krajobrazowy powstał w 2018 roku, przedostatni w 2001 roku. O objęciu terenu tą formą ochrony decydują sejmiki wojewódzkie po uzgodnieniu z radami gmin i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Praktyka wskazuje, że powierzenie samorządom w 2009 r. prawa do decydowania o powołaniu parków krajobrazowych zastopowało tworzenie nowych parków. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele.

30.04.2024

NSA: Zleceniobiorca zapłaci karę za nielegalną wycinkę drzew

Środowisko

Zleceniobiorca miał szereg wątpliwości co do zakresu wycinki, ale pomimo tego przystąpił do prac. Okoliczność ta świadczy o tym, że to na nim ciąży odpowiedzialność za nielegalną wycinkę drzew i powinien on być adresatem decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że od podwykonawcy zajmującego się profesjonalnie wycinką drzew należy oczekiwać, że uzyska szczegółowe wyjaśnienia na temat przedmiotu zlecenia.

29.04.2024

Wokół dużych miast lasy będą chronione w nowej formie

Samorząd terytorialny Środowisko

Utworzenie lasów społecznych w dziewięciu lokalizacjach w Polsce i kontynuację moratorium na wycinki drzew zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska po dwudniowym wydarzeniu, określanym jako Ogólnopolska Narada o Lasach. Organizacje przyrodnicze jednak z zaniepokojeniem podchodzą do konkretnych propozycji.

28.04.2024

Niełatwo uciszyć głośnego przedsiębiorcę w sąsiedztwie, ale jest to możliwe

Środowisko Nieruchomości

Nie zawsze można wyeliminować nadmierny hałas dobiegający z sąsiedztwa. Czasem wiązałoby się to z zakazaniem prowadzenia działalności gospodarczej, będącej przyczyną hałasu. Jeśli nie da się uciszyć kłopotliwej firmy, to można żądać od niej odszkodowania za nadmierny hałas. Poszkodowani mają do dyspozycji środki o charakterze administracyjnym, karnoprawnym, jak i możliwość dochodzenia roszczeń na gruncie prawa cywilnego.

27.04.2024

W niedzielę Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Środowisko Prawo pracy BHP

Przypadający w niedzielę, 28 kwietnia, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, będzie w tym roku obchodzony pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”. Coraz częstsze i bardziej dotkliwe w skutkach zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną oraz psychiczną pracowników, a tym samym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Z najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że z powodu nadmiernego przegrzania rocznie dochodzi do 22,87 mln wypadków przy pracy.

26.04.2024
1  2  3  4  5    436