6 marca sąd ogłosi wyrok w sprawie decyzji środowiskowej GDOŚ dla kopalni Turów

Środowisko Prawo gospodarcze

Na 6 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył ogłoszenie wyroku w sprawie decyzji środowiskowej GDOŚ dotyczącej wydobycia węgla w kopalni Turów. Decyzję skarżyły organizacje ekologiczne i niemieccy samorządowcy z przygranicznych terenów. W czwartek WSA zakończył rozpoznawanie sprawy.

23.02.2024

NIK: Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych był nieskuteczny

Środowisko

Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie miał zwiększyć retencję korytową o 100 mln m3. Uzyskano wynik dziesięciokrotnie niższy - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Szczególnie niska skuteczność dotyczyła zadań inwestycyjnych. Przyczyną był - według NIK - przewlekły proces uzyskiwania zgód wodnoprawnych.

21.02.2024

Szykują się zmiany w prawie łowieckim, ale rewolucji nie będzie

Samorząd terytorialny Środowisko

Objęcie części gatunków ptaków zakazem polowań, ograniczenie polowań zbiorowych w niektórych okresach i stosowania noktowizji podczas łowów - to niektóre z propozycji zmian dla myśliwych, zapowiadanych przez wiceministra klimatu i środowiska, Mikołaja Dorożałę. Myśliwi podchodzą do tych propozycji niechętnie, w przeciwieństwie do organizacji przyrodniczych.

19.02.2024

Przy przewozie towarów niebezpiecznych doradca ADR jest niezbędny

Środowisko Odpady Transport

Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą generować różnego rodzaju zagrożenia – zwłaszcza dla osób pracujących z nimi bądź znajdującymi się w ich pobliżu oraz dla środowiska naturalnego. Dlatego ustawodawca wprowadził szczegółowe procedury oraz różnego rodzaju obowiązki związane z szeroko pojętym zajmowaniem się towarami niebezpiecznymi. Jednym z nich jest wyznaczenie specjalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa.

16.02.2024

Puszcza Białowieska na liście UNESCO, ale bez ustawy

Środowisko

Projekt ustawy, nad którym pracowali naukowcy i przyrodnicy, został 13 lutego br. przedstawiony senatorom. Wprowadza najwyższe standardy ochrony przyrody na terenie całej Puszczy, ustanawia jednego zarządcę potrzebnego do zharmonizowanej ochrony tego lasu, a dzięki zagwarantowaniu finansowania zapewnia regionowi możliwość rozwoju turystyki w oparciu o markę UNESCO.

13.02.2024

Podatek dochodowy od opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki – płacić czy pominąć

Środowisko CIT PIT

Przepisy milczą na temat CIT i PIT od tzw. opłaty kubkowej, czyli opłaty za naczynia jednorazowego użytku dodawane do gotowej żywności, m.in. jako opakowanie. Wcale nie jest jednak pewne, czy nie powinna ona być opodatkowana. Eksperci wskazują, że ustawodawca stosuje różne regulacje w stosunku do podobnych opłat, np. recyklingowa została wprost uregulowana. I postulują, by Ministerstwo Finansów jak najszybciej zajęło stanowisko w tej sprawie.

12.02.2024

Coraz więcej firm deklaruje podejmowanie działań w obszarze ESG

Środowisko Prawo unijne

Najnowsza edycja badania firmy doradczej Deloitte wskazuje, że prywatni inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej z optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość. 49 proc. przedstawicieli funduszy private equity spodziewa się wzrostu liczby przeprowadzonych transakcji. Na znaczeniu nadal także zyskują kwestie ESG, które w swoich strategiach inwestycyjnych uwzględnia ponad połowa ankietowanych.

09.02.2024

Lewiatan: Organizacje odzysku nie mogą być zarządzane przez państwo, tak jak chce UE

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Rada UE chciałaby, aby organizacje odzysku działające w imieniu firm wprowadzających produkty w opakowaniach były zarządzane przez administrację państwową. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, aby odrzucił takie rozwiązanie. Jej zdaniem to zły pomysł. Zarządzanie pieniędzmi pochodzącymi z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) przez administrację państwową będzie miało charakter monopolistyczny i parapodatkowy.

08.02.2024

RPO: Kosztowne przyłącza kanalizacyjne, państwo powinno pomóc obywatelom

Samorząd terytorialny Środowisko

Nie wszyscy obywatele są w stanie wykonać ustawowy obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli tego nie uczynią, gmina może to wykonać sama i obciążyć właściciela nieruchomości kosztami. RPO prosi ministra infrastruktury o rozważenie zasadności przygotowania przepisów gwarantujących pomoc finansową państwa dla obywateli, których nie stać na opłacenie kosztów budowy przyłącza.

08.02.2024

Wdrożenie systemu compliance w przedsiębiorstwie to wiele praktycznych korzyści

Środowisko Prawo gospodarcze Zarządzanie

Dobra konstrukcja systemu compliance jest potrzebna, ponieważ dzięki temu dochodzi do redukcji kosztów (jest taniej), jest etyczniej, przejrzyście i zgodnie z prawem. Organizacja działa dzięki temu w sposób transparentny wobec inwestorów i regulatorów. Ułatwia też wdrożenie zasad ESG, nie tylko na papierze, ale też w rzeczywistości - pisze Juditha Majcher, Legal Insider.

08.02.2024

Kontrola NIK wykazała naruszenia prawa w Puszczy Białowieskiej

Środowisko Administracja publiczna

Gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Białowieskiej, jedynym polskim obiekcie przyrodniczym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie była w pełni zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody – stwierdziła NIK. Mimo że niemal dziewięć lat temu Polska zobowiązała się do opracowania zintegrowanego planu zarządzania takim obiektem, do dziś dokument nie został przyjęty.

07.02.2024

KE chce obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r.

Środowisko Prawo unijne

We wtorek Komisja Europejska przedstawiła szczegółową ocenę sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Zaleca m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.). Odpowiedni wniosek ustawodawczy ma zostać przedstawiony przedstawiony już po wyborach europejskich i zakończeniu uzgodnień z państwami.

06.02.2024

Resort rozwoju zachęca firmy do udziału w konsultacjach projektów ESG

Środowisko Prawo unijne

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że trwają konsultacje dotyczące projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, organizowane przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Są one przeznaczone dla firm z sektora MŚP i potrwają do 21 maja br. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

02.02.2024

NIK wytyka wydobywanie kopalin bez koncesji i bez skutecznej kontroli

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Wydobywanie kopalin bez koncesji jest powszechne, występuje na obszarze całej Polski, a dotyczy głównie piasków i żwirów. NIK negatywnie oceniła wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin przez organy administracji geologicznej i nadzoru górniczego, ale też nadzór samorządów nad podmiotami wydobywającymi takie surowce.

01.02.2024

Produkty "eko" i "bio" tylko po spełnieniu warunków - szykują się zmiany

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Już wkrótce firmy nie będą mogły bez konsekwencji używać określeń typu "ekologiczny", "dobry dla środowiska" czy "wolny od plastiku" w odniesieniu do swoich produktów. Jasne zasady co do praktyk zaliczających się do pseudoekologicznego marketingu (czyli tzw. greenwashingu) ma wprowadzić nowa unijna dyrektywa, która została ostatnio przyjęta przez Parlament Europejski. Ujednolici ona m.in. zasady dotyczące certyfikacji i oznaczeń.

27.01.2024

Concertina na granicy to dodatkowe obowiązki i wydatki dla gmin

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

To gminy ponoszą odpowiedzialność za udzielanie pomocy zwierzętom ranionym przez drut żyletkowy na granicy z Białorusią i Rosją oraz za uprzątanie i utylizację martwych zwierząt. Mogą jednak pozywać Skarb Państwa o naprawienie szkody wynikającej z oddziaływania urządzeń granicznych na środowisko, czyli także o zwrot wskazanych kosztów.

27.01.2024

Warto uwzględniać IP w swoich strategiach ESG oraz w przygotowywanych raportach

Środowisko Prawo unijne Własność intelektualna

Istotne jest, by prawa własności intelektualnej opracowane w związku ze strategiami ESG (lub te, które są w inny sposób wykorzystywane jako część tych strategii) były odpowiednio chronione. To oznacza m.in. konieczność zadbania o rejestrację znaków towarowych, patentów oraz egzekwowanie tych praw od naruszających - pisze dr Anna Wilińska-Zelek, adwokat z kancelarii Filipiak Babicz Legal.

25.01.2024

Strategia i świadomość może pomóc firmom w prawidłowym raportowaniu ESG

Środowisko

Raportowanie ESG będzie jednym z kluczowych wyzwań, które czekają firmy w 2024 r. Wynika to przede wszystkim z wejścia w życie dyrektywy CSRD i czekającej Polskę implementacji, ale także z innych zmian, które są procedowane na szczeblu unijnym. Wiąże się to m.in. z rozszerzeniem obowiązku raportowania na kolejne podmioty, na które już teraz firmy powinny się przygotowywać. Dyskutowali o tym eksperci podczas naszej debaty „Raportowanie ESG w pigułce – szanse i wyzwania dla firm”.

25.01.2024

Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

25.01.2024

Debata: Jak firmy mają prawidłowo raportować informacje w zakresie ESG?

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Co zmienia dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i jak firmy mogą przygotować się na zmiany w raportowaniu ESG? Jakie podmioty będą musiały przygotować się na nowe obowiązki? Jakie zmiany szykuje Unia Europejska w zakresie definicji greenwashingu i jak rzetelnie informować o ekologiczności swojego produktu? To tylko niektóre tematy, o których będą dyskutować eksperci w trakcie kolejnej debaty z cyklu Legal Corpo Bridge, która odbędzie się 24 stycznia br.

19.01.2024
1  2  3  4  5    434