Zmiany w przepisach mają zachęcić do produkcji biogazu

Środowisko Prawo gospodarcze

Przepisy odblokowujące rozwój produkcji energii z biomasy, a także dodatkowe fundusze na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy - to główne cele projektu ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie.

26.05.2022

Branża apeluje o likwidację barier dla fotowoltaiki

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Czy ktokolwiek chciałby zaopatrywać się w energię elektryczną, której 1 MWh wytworzony z węgla kosztuje prawie 1.000 zł, czy też wolałby tą samą 1 MWh pochodzącą z energii słonecznej za 330 zł? - pyta retorycznie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. Przedstawicielstwo branży chce sprawę nagłośnić i spowodować, by rozwój OZE, w tym fotowoltaiki, przyspieszył.

23.05.2022

Nie można zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Środowisko Budownictwo

Na podstawie samego zgłoszenia można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli jest ona związana z istnieniem budynku mieszkalnego na nieruchomości. Do tego przygotowywana nowelizacja ma uprościć procedurę budowy oczyszczalni ścieków, a także doprecyzowane zostaną dotychczasowe obowiązki gmin, także w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości.

21.05.2022

Zmiany w prawie mogą być korzystne dla morskiej energetyki wiatrowej

Środowisko Prawo gospodarcze

Wzmożony wzrost zainteresowania przedsiębiorców morską energetyką wiatrową sprawia, że regulacje prawne w tym zakresie stanowią przedmiot zainteresowania legislatora, który stara się poprawić ich jakość. Najnowsze zmiany w tym zakresie mają zapewnić bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Pisze o tym dr Adrianna Ogonowska, radca prawny.

20.05.2022

Co czwarty sprzedawca nie informuje o zasadach utylizacji elektrośmieci

Środowisko Rynek i konsument

Inspekcja Handlowa sprawdziła ponad 1000 przedsiębiorców, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci oraz miejscach ich zbiórki. I okazało się, że co czwarty z nich nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego. Ponadto prawie 7 proc. pralek, lodówek, suszarek nie miało symbolu selektywnego zbierania, mimo że powinny go mieć.

20.05.2022

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

20.05.2022

Zmienią się limity i definicja stref w ochronie powietrza

Środowisko

Określenie maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które implementują wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych - to cel proponowanych przez rząd zmian w prawie. Zmienić ma się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

17.05.2022

RIO: Z końcem czerwca wygasają stare uchwały dotyczące opłat za śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Do 30 czerwca 2022 roku mogą maksymalnie obowiązywać uchwały śmieciowe dotyczące stawek opłat za pojemniki lub worki, podjęte przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe uchwały dotyczące tej materii, które będą podejmowane lub wchodzą w życie od tej daty, muszą uwzględniać nowy stan prawny.

13.05.2022

Sejm uchwalił dostosowanie przepisów dotyczących hałasu do prawa UE

Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Dostosowanie polskich przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku - to cel ustawy uchwalonej w czwartek przez Sejm. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

12.05.2022

Więcej funduszy na rozwój geotermii w polskich gminach

Samorząd terytorialny Środowisko

Z 300 do 480 mln zł zwiększy budżet programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także alokacja trwającego obecnie drugiego naboru wzrośnie z 70 do 250 mln zł i jednocześnie do 30 września br. zostanie przedłużony termin składania wniosków.

12.05.2022

SN: Sąd jest związany decyzją nadleśniczego w sprawie szkody po polowaniu

Środowisko Administracja publiczna

W sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w Prawie łowieckim - tak orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

12.05.2022

W Azylu dla Zwierząt będzie się uśmiercać gatunki niebezpieczne

Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd planuje utworzenie Centralnego Azylu dla Zwierząt inwazyjnych i niebezpiecznych przejmowanych przez policję lub jednostki samorządowe. Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw prawnych działalności tej jednostki organizacyjnej. Najwięcej kontrowersji budzi uregulowanie kwestii uśmiercania zwierząt znajdujących się w Azylu oraz jego zadania.

09.05.2022

Dopłaty do montażu i zakupu pomp ciepła tylko dla nowych domów

Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło". Maksymalna dotacja w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalnie 21 tys. zł. O wsparcie mogą wystąpić tylko właściciele nowych domów jednorodzinnych.

06.05.2022

Gminy dostaną prawo do kontroli opróżniania szamb, będą też kary

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy otrzymają narzędzia, aby kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Z drugiej strony przyjęty w środę przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne i innych ustaw zakłada uproszczenie procedury wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

04.05.2022

Urocze widoki to za mało do decyzji o zakupie działki rekreacyjnej

Środowisko Nieruchomości

Trwa boom na działki rekreacyjne. Kupując taką nieruchomość, powinniśmy kierować się jednak nie tylko pięknymi widokami i bliskością wody, ale i chłodną kalkulacją przepisami, a także dokumentami. Nie każdy bowiem kupi siedlisko, a nie na każdej działce pod lasem da się wybudować dom. Czasami przeszkodą jest nawet nieistniejąca rzeka.

03.05.2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień

Środowisko Budownictwo

Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.

02.05.2022

Minister rolnictwa chce wydłużyć termin składania wniosków o dopłaty rolne

Środowisko

Do 31 maja wydłużony ma być termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego i do 15 czerwca termin zgłaszania zmian do tych wniosków - wynika z projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji. Resort uzasadnia, że m.in. przez wysokie ceny nawozów sztucznych wielu rolników nie zaplanowało jeszcze zasiewów.

28.04.2022
1  2  3  4  5    771
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski