Odpowiedzialność zarządu za niewdrożenie polityki ESG w firmie całkiem realna

Środowisko Prawo gospodarcze

We wtorek w Szkole Głównej Handlowej odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego organizowanej przez ELSA Poland. Eksperci dyskutowali o najbardziej aktualnych tematach ze świata rynku kapitałowego. Jednym z istotniejszych zagadnień poruszanych w trakcie konferencji był wpływ regulacji ESG na przyszłość spółek i wyzwań stojących w związku z tym przed zarządem. Prawo.pl było patronem medialnym wydarzenia.

16.04.2024

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE dostępny także w języku polskim

Środowisko Prawo unijne

Resort rozwoju zachęca wszystkich - ale w szczególności przedsiębiorców - do zapoznania się z polską wersją językową przewodnika Komisji Europejskiej po Taksonomii UE. Tłumaczenie jest wynikiem prac Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Do tej pory dokument były dostępne jedynie w języku angielskim.

12.04.2024

Plany urządzenia lasu będą podlegać sądowej kontroli

Środowisko Administracja publiczna

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zaskarżenia planów urządzenia lasu, w których Lasy Państwowe określają m.in. wycinkę drzew. Rzecznik Praw Obywatelskich napisał w tej sprawie do minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Ministerstwo odpowiada, że szykuje zmiany, dzięki którym prawo zaskarżenia planu urządzenia lasu otrzymają nie tylko organizacje ekologiczne, ale i inne podmioty.

12.04.2024

Zezwolenia na inwestycje w odnawialne źródła energii mają być wydawane szybciej

Środowisko Energetyka

Przyśpieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE, zmiany porządkujące w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE) i w systemie rozliczeń net-billingu oraz dostosowanie przepisów do prawa unijnego. To główne założenia projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie w drugim kwartale br.

10.04.2024

ETPCz: Szwajcaria winna braku działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi

Środowisko

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wniosła grupa starszych Szwajcarek, które twierdziły, że rząd nie wkłada odpowiednich wysiłków, aby walczyć ze zmianami klimatu, a to obniża komfort ich życia i naraża je na śmierć podczas fali upałów. Trybunał przyznał im rację. Wyrok ma też duże znaczenie dla Polski.

09.04.2024

Właściciel restauracji nie zawsze może odmówić wstępu z psem

Środowisko Turystyka

Przepisy prawa żywnościowego nie zakazują wprowadzania zwierząt domowych do zakładów gastronomicznych ani sklepów. Nie ma także przepisów, które nakazywałyby właścicielom lokali umożliwienie przebywania w nim z pupilem – z wyjątkiem psów asystującym osobom z niepełnosprawnościami. Potwierdził to niedawno Główny Inspektorat Sanitarny.

09.04.2024

Zwykły Kowalski już wkrótce zyska prawo do pozywania globalnych koncernów

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Choć walka o odszkodowanie od największych firm większości osób wydaje się z góry przegraną sprawą, unijna dyrektywa dotycząca należytej staranności może to wkrótce zmienić. Zarówno poszkodowani obywatele, jak i firmy, zyskają konkretne prawa - a co najważniejsze, środki - do występowania z pozwami przeciwko przedsiębiorstwom wyzyskujących pracowników czy szkodzących środowisku. Rozwiązania mogą wejść w życie już za około dwa lata.

09.04.2024

Dekarbonizację gospodarki powinien wspierać konkretny resort

Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka

Dekarbonizacja gospodarki powinna być wpisana do ustawy o działach administracji rządowej. Potrzebne jest wskazanie resortu, który będzie koordynował prace i stworzenie w nim struktury organizacyjnej do prowadzenia analiz i działań regulacyjnych, które będą wspierać ten proces w dialogu z interesariuszami – postuluje w wydanym stanowisku Konfederacja Lewiatan. Organizacja proponuje, by takim reprezentantem został minister właściwy ds. gospodarki.

04.04.2024

Wsparcie dla odbiorców energii będzie, ale raczej nie w ramach specustaw

Środowisko Energetyka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami osłonowymi, obniżającymi rachunki za energię - uchwalona w grudniu nowelizacja będzie obowiązywać tylko do końca czerwca. Z ostrożnych zapowiedzi wynika jednak, że obejmą one tylko osoby najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym. I choć eksperci podkreślają, że konieczna jest przede wszystkim długoletnia strategia, a nie doraźne ustawy, prawdopodobnie odczujemy "odmrożenie" cen w rachunkach.

03.04.2024

Działalność firm odpowiedzialna... pod groźbą wysokich kar

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Jeszcze w kwietniu Parlament Europejski może przyjąć unijną dyrektywę, która wprowadza nowe zasady należytej staranności dla firm. Chodzi przede wszystkim o to, by biznes redukował negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przepisy zostaną następnie implementowane w państwach członkowskich, ale prawnicy zaznaczają, że firmy mogą mieć powody do obaw - zwłaszcza w kontekście sankcji i konieczności znacznie dokładniejszego sprawdzania swoich kontrahentów.

02.04.2024

Tegoroczna Wielkanoc namiesza w terminach środowiskowych sprawozdań

Środowisko Administracja publiczna

31 marca czy 2 kwietnia – do kiedy należy dokonać środowiskowych rozliczeń, których termin przypada na koniec marca? Takich obowiązków jest kilkanaście i nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. O przesunięciu na pierwszy dzień po świętach można mówić tylko przy niektórych sprawozdaniach.

29.03.2024

Wąsate nakrętki mogą zablokować charytatywne zbiórki, ale zakazu zbierania nie ma

Środowisko Odpady Rynek i konsument

Wiele wskazuje na to, że organizacje pomocowe stracą jeden ze sposobów zarobkowania. Od 1 lipca 2024 r. plastikowe zakrętki i wieczka będą musiały być przymocowane do pojemników do napojów. Wprawdzie nie wszystkie plastikowe zamknięcia objęte zostaną tym obowiązkiem, ale o efekt masy będzie zdecydowanie trudniej.

26.03.2024

Cele ESG można - i warto - realizować również w kancelariach prawnych

Środowisko Prawo gospodarcze

Wymogi korporacyjne oparte o ESG stały się nieodłącznym elementem nowoczesnego biznesu. Firmy coraz częściej decydują się na wdrażanie własnych polityk zgodnych z tymi standardami, wymagając jednocześnie podobnych regulacji i gwarancji od swoich partnerów biznesowych. Ta rewolucja otwiera przed kancelariami prawnymi szczególną możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku usług prawnych - pisze Krzysztof Walczyk, Junior Associate w praktyce Arbitrażu kancelarii Kochański & Partners.

26.03.2024

Spaliny w miastach - dużo działań, mało efektów

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi

Duże miasta mają ogromny problem z nadmiarem emisji spalin i mimo że próbują różnych działań, to i tak w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu poziom stężeń dwutlenków azotu wciąż przekracza granice określone w normach krajowych i europejskich. Miasta, i to nie tylko te największe, muszą zintensyfikować działania, bo substancje zawarte w spalinach trują ludzi i środowisko, a są dużo bardziej szkodliwe niż np. zanieczyszczenia przemysłowe.

25.03.2024

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Samorząd terytorialny Środowisko

Obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r.

21.03.2024

Sezonowe zakazy nie pomagają zwalczyć afrykańskiego pomoru świń

Środowisko Administracja publiczna

Z jednej strony, w ramach walki z afrykańskim pomorem świń (ASF) państwo płaci za zabijanie dzików, ale równocześnie zezwala na ich dokarmianie, sprzyjające rozmnażaniu tych zwierząt i przenoszeniu wirusa. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wprowadzające co roku program mający na celu zwalczania ASF, wydawane jest dopiero w marcu albo kwietniu. Zimą, część zakazów dotyczących walki z wirusem, nie obowiązuje.

19.03.2024

Komisja Europejska proponuje zmiany w Zielonym Ładzie

Środowisko

Zniesienie ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem, uproszczenia dotyczące okrywy glebowej, zmiany w zakresie sankcji związanych z warunkowością - takie zmiany w Zielonym Ładzie proponuje Komisja Europejska. Wcześniej Komisja poinformowała również o odstąpieniu od zakładanego ograniczania stosowania środków ochrony roślin.

18.03.2024

Niepewna przyszłość dyrektywy w sprawie należytej staranności

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Decyzja w sprawie dyrektywy dotyczącej należytej staranności przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD) pokazuje, że mimo zgodności dyrektywy z obecnymi regulacjami dotyczącymi ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz z Europejskim Zielonym Ładem, postanowienia dyrektywy nadal są przedmiotem politycznych negocjacji w Unii Europejskiej - piszą Joanna Barbrich oraz Kamila Jachnik – Czarnecka z kancelarii Kochański&Partners.

18.03.2024

GIS: Sprzątać odchody psie i kocie, i nie całować pupila

Środowisko Odpady

W odchodach psów i kotów mogą znajdować się niebezpieczne pasożyty i drobnoustroje, które mogą wywoływać choroby zarówno u ludzi, jak i u innych zwierząt – ostrzega Główny Inspektor Sanitarny. I radzi opiekunom zawsze zbierać i wyrzucać odchody zwierzęcia, również w lesie czy na polu. Jest to szczególnie ważne w miejscach publicznych. Jeśli nie sprząta się po pupilu, można dostać mandat.

16.03.2024

Światło w przestrzeni publicznej ma i ciemną stronę – potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ani przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ani rozporządzeń techniczno-budowlanych nie definiują pojęcia zanieczyszczenia światłem. Brak jest więc określonych norm jego emisji. Eksperci zwracają uwagę na coraz większy problem niekontrolowanego zanieczyszczenia sztucznym oświetleniem przestrzeni publicznej. Wskazują, co samorządy mogą zrobić, aby ograniczyć negatywne skutki. Rząd powinien pochylić się nad tym problemem.

04.03.2024
1  2  3  4  5    435