Nowe rozporządzenie - lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach

Środowisko Administracja publiczna

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie funkcjonujące w Polsce schroniska dla zwierząt mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.

21.01.2022

Senat odrzucił ustawę dot. procedur przy inwestycji w elektrownię jądrową

Środowisko Prawo gospodarcze

Senat podjął w czwartek uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wskazującej procedury środowiskowe towarzyszące budowie elektrowni jądrowej. Ustawa dotyczy jedynego toczącego się obecnie postępowania w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, które zostało wszczęte przez inwestora w 2005 r., a obecnie pozostaje zawieszone.

20.01.2022

NIK: Gminy województwie opolskim tolerują nielegalne odprowadzanie ścieków

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Ograniczone zasoby kadrowe, brak odpowiedniego rozeznania i duży opór społeczny - to główne przyczyny nielegalnego odprowadzania do środowiska nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości w województwie opolskim – wykazała kontrola NIK. Tylko 6 procent nieczystości ciekłych odbieranych było taborem asenizacyjnym i tyle samo oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

20.01.2022

Nowy departament w GIOŚ zajmie się walką z nielegalnym przewozem śmieci

Środowisko Odpady Polski Ład

Analizy, wydawanie decyzji dotyczących legalnego przemieszczania odpadów, a także zwalczanie nielegalnego przewozu śmieci przez granicę, to zadania nowego departamentu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, którego powstanie przewiduje skierowane do uzgodnień rozporządzenie.

18.01.2022

Net-billing, czyli od 1 kwietnia gorsze warunki dla prosumentów

Środowisko Rynek i konsument

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązywać będą nowe rozwiązania polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Dotyczyć jednak one będą wyłącznie prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.

16.01.2022

Będą kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko”

Środowisko Rynek i konsument

Gdy Polska dostosuje się do prawa UE, producenci będą musieli liczyć się z karami za wprowadzanie konsumentów w błąd, poprzez nieprawidłowe używanie oznaczeń „bio” lub „eko”. Zgodnie z nową ustawą, nie wolno też będzie stosować w reklamach lub opisach handlowych produktów, które są niezgodne z przepisami o rolnictwie ekologicznym.

14.01.2022

Szamba wciąż problemem, ale gminy nie chcą być policjantem środowiskowym

Samorząd terytorialny Środowisko

Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy, a gminy umożliwiają pozbywanie się ścieków w sposób niebezpieczny dla środowiska – uważa NIK. Rząd szykuje przepisy, które mają ułatwić gminom kontrole i ewentualne karanie obywateli. Samorządowcy ripostują, że nie oczekują kolejnego kija, ale marchewki, czyli pieniędzy na rozwój kanalizacji i domowych oczyszczalni.

14.01.2022

Sejm zmienił procedury przy inwestycji w elektrownię jądrową

Środowisko Budownictwo Nowe technologie

Sejm znowelizował przepisy dotyczące procedur środowiskowych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej. Nowelizacja wskazuje, że wniosek złożony kilka lat temu przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe ma być rozpatrywany na podstawie obecnych przepisów, a nie tych sprzed lat.

13.01.2022

Komu przysługuje dodatek osłonowy - ministerstwo wyjaśnia wątpliwości

Samorząd terytorialny Środowisko Pomoc społeczna

Prawo do dodatku osłonowego mają też osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach, oraz osoby w nieformalnych związkach tworzące gospodarstwo domowe – wyjaśnia ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Ale tylko, kiedy źródło ciepła jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

13.01.2022

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Środowisko

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

10.01.2022

Zmiany w europejskim systemie handlu emisjami - będzie polskie weto?

Środowisko Finanse Prawo unijne

Europejski System Handlu Emisjami ma wpłynąć na szybsze przełączenie się państw członkowskich na energię ze źródeł odnawialnych. Obecnie Komisja Europejska chce, aby handel emisjami objął także energię wykorzystywaną w gospodarstwach domowych czy indywidualnym transporcie. Polski rząd straszy, że będzie to źródłem inflacji i gigantycznych podwyżek i zapowiada, że zmiany zawetuje.

10.01.2022

Gminy dostaną prawo do kontroli opróżniania szamb, będą też kary

Samorząd terytorialny Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury chce dać gminom narzędzia, aby kontrolowały, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Gminy, które do 2028 roku nie wywiążą się z obowiązków nałożonych unijną dyrektywą, muszą liczyć się wysokimi karami pieniężnymi.

08.01.2022

Nowe przepisy o odpadach mają zmniejszyć ich ilość na składowiskach

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o odpadach, których celem jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Nowelizacja na nowo definiuje bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe. I wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Przewiduje też zachęty do przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami oraz do ograniczania ich wytwarzania.

03.01.2022

Kryzys praworządności szkodzi też ochronie środowiska

Środowisko Prawo unijne

Jeśli Komisja Europejska uruchomi mechanizm „pieniądze za praworządność”, nasz kraj może stracić nawet 170 mld euro, z czego 42 mld euro na działania służące ochronie klimatu, walce ze smogiem i ochronie przyrody - wynika z analizy prawnej Fundacji ClientEarth. Tymczasem polski rząd nie wykonuje kolejnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i usztywnia się w sporze z Komisją Europejską.

03.01.2022

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.

28.12.2021

Świąteczne karpie z wolna odzyskują prawa - problemem bazary i targowiska

Prawo karne Środowisko

Wieloletnia batalia obrońców praw zwierząt o prawa karpi zaczyna skutkować. W 2021 roku liczba sieci handlowych, które oferowały w sprzedaży żywe ryby spadła niemal do zera. Niestety nadal jest sporo fanów "karpia z wanny" - a z pomocą przychodzą im sprzedawcy z bazarów i targowisk. Prawnicy uważają, że trzeba to uciąć raz, a dobrze - przepisem zakazującym sprzedaży żywych ryb.

24.12.2021

Samorządy mogą starać się o dotacje i pożyczki na inwestycje związane z odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Blisko 2,5 mld zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Racjonalna gospodarka odpadami". Z dotacji i pożyczek mogą skorzystać też jednostki samorządu i ich związki na inwestycje związane z selektywnym zbieraniem odpadów oraz budową instalacji do gospodarowania nimi oraz wykorzystaniem odpadowych paliw w energetyce.

23.12.2021

Gmina nie może przejąć leśnej drogi w zarząd, musi być jej właścicielem

Samorząd terytorialny Środowisko

Gmina nie ma prawa żądać od Lasów Państwowych nieodpłatnego przeniesienia na jej rzecz gruntów przeznaczonych pod drogi gminne. Dotyczy to również nieruchomości przeznaczonych na ogólnodostępne drogi wewnętrzne. Jedyną formą "przekazania" gruntu gminie jest forma cywilnoprawna przeniesienia własności – np. sprzedaż, darowizna lub zamiana.

22.12.2021

Rozpoczęły się konsultacje Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku

Środowisko Administracja publiczna

Do 19 stycznia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku. Jest to pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora transportu wodnego śródlądowego. Celem programu jest przywrócenie transportu wodnego śródlądowego poprzez inwestycje na Odrze i Wiśle.

17.12.2021
1  2  3  4  5    769