Więcej firm będzie raportować informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Obowiązkowe wykazywanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju przez szerszą grupę przedsiębiorstw, standaryzacja formy raportowania i danych zawieranych w dokumencie, a także weryfikowanie ich przez biegłych rewidentów - to najistotniejsze założenia projektu Ministerstwa Finansów, który wdraża przepisy dyrektywy istotnej w kontekście raportowania ESG. Zmiany mają byc wprowadzane etapami.

19.04.2024

WSA unieważnił zakaz wyprowadzania psów na plaże w Ustroniu Morskim

Samorząd terytorialny Środowisko

Zakaz wprowadzania psów na plaże w Ustroniu Morskim wprowadzono na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a tymczasem do ustalenia obowiązków właścicieli zwierząt domowych organ samorządu zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zapis zaskarżonej uchwały.

18.04.2024

Firmy ujawnią, jak zamierzają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Firmy objęte unijną dyrektywą w sprawie należytej staranności będą musiały identyfikować i - w miarę możliwości - również zapobiegać przypadkom naruszenia praw człowieka oraz szkodzenia środowisku. Już teraz warto więc przygotować się do aktualizacji wewnętrznych polityk przedsiębiorstw. Trzeba jednak pamiętać, że w zakresie implementacji państwa członkowskie będą miały margines swobody - także w zakresie ustalania dodatkowych obowiązków.

18.04.2024

Odpowiedzialność zarządu za niewdrożenie polityki ESG w firmie całkiem realna

Środowisko Prawo gospodarcze

We wtorek w Szkole Głównej Handlowej odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego organizowanej przez ELSA Poland. Eksperci dyskutowali o najbardziej aktualnych tematach ze świata rynku kapitałowego. Jednym z istotniejszych zagadnień poruszanych w trakcie konferencji był wpływ regulacji ESG na przyszłość spółek i wyzwań stojących w związku z tym przed zarządem. Prawo.pl było patronem medialnym wydarzenia.

16.04.2024

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE dostępny także w języku polskim

Środowisko Prawo unijne

Resort rozwoju zachęca wszystkich - ale w szczególności przedsiębiorców - do zapoznania się z polską wersją językową przewodnika Komisji Europejskiej po Taksonomii UE. Tłumaczenie jest wynikiem prac Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Do tej pory dokument były dostępne jedynie w języku angielskim.

12.04.2024

Plany urządzenia lasu będą podlegać sądowej kontroli

Środowisko Administracja publiczna

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zaskarżenia planów urządzenia lasu, w których Lasy Państwowe określają m.in. wycinkę drzew. Rzecznik Praw Obywatelskich napisał w tej sprawie do minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Ministerstwo odpowiada, że szykuje zmiany, dzięki którym prawo zaskarżenia planu urządzenia lasu otrzymają nie tylko organizacje ekologiczne, ale i inne podmioty.

12.04.2024

Zezwolenia na inwestycje w odnawialne źródła energii mają być wydawane szybciej

Środowisko Energetyka

Przyśpieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE, zmiany porządkujące w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE) i w systemie rozliczeń net-billingu oraz dostosowanie przepisów do prawa unijnego. To główne założenia projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie w drugim kwartale br.

10.04.2024

ETPCz: Szwajcaria winna braku działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi

Środowisko

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wniosła grupa starszych Szwajcarek, które twierdziły, że rząd nie wkłada odpowiednich wysiłków, aby walczyć ze zmianami klimatu, a to obniża komfort ich życia i naraża je na śmierć podczas fali upałów. Trybunał przyznał im rację. Wyrok ma też duże znaczenie dla Polski.

09.04.2024

Właściciel restauracji nie zawsze może odmówić wstępu z psem

Środowisko Turystyka

Przepisy prawa żywnościowego nie zakazują wprowadzania zwierząt domowych do zakładów gastronomicznych ani sklepów. Nie ma także przepisów, które nakazywałyby właścicielom lokali umożliwienie przebywania w nim z pupilem – z wyjątkiem psów asystującym osobom z niepełnosprawnościami. Potwierdził to niedawno Główny Inspektorat Sanitarny.

09.04.2024

Zwykły Kowalski już wkrótce zyska prawo do pozywania globalnych koncernów

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Choć walka o odszkodowanie od największych firm większości osób wydaje się z góry przegraną sprawą, unijna dyrektywa dotycząca należytej staranności może to wkrótce zmienić. Zarówno poszkodowani obywatele, jak i firmy, zyskają konkretne prawa - a co najważniejsze, środki - do występowania z pozwami przeciwko przedsiębiorstwom wyzyskujących pracowników czy szkodzących środowisku. Rozwiązania mogą wejść w życie już za około dwa lata.

09.04.2024

Dekarbonizację gospodarki powinien wspierać konkretny resort

Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka

Dekarbonizacja gospodarki powinna być wpisana do ustawy o działach administracji rządowej. Potrzebne jest wskazanie resortu, który będzie koordynował prace i stworzenie w nim struktury organizacyjnej do prowadzenia analiz i działań regulacyjnych, które będą wspierać ten proces w dialogu z interesariuszami – postuluje w wydanym stanowisku Konfederacja Lewiatan. Organizacja proponuje, by takim reprezentantem został minister właściwy ds. gospodarki.

04.04.2024

Wsparcie dla odbiorców energii będzie, ale raczej nie w ramach specustaw

Środowisko Energetyka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami osłonowymi, obniżającymi rachunki za energię - uchwalona w grudniu nowelizacja będzie obowiązywać tylko do końca czerwca. Z ostrożnych zapowiedzi wynika jednak, że obejmą one tylko osoby najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym. I choć eksperci podkreślają, że konieczna jest przede wszystkim długoletnia strategia, a nie doraźne ustawy, prawdopodobnie odczujemy "odmrożenie" cen w rachunkach.

03.04.2024

Działalność firm odpowiedzialna... pod groźbą wysokich kar

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Jeszcze w kwietniu Parlament Europejski może przyjąć unijną dyrektywę, która wprowadza nowe zasady należytej staranności dla firm. Chodzi przede wszystkim o to, by biznes redukował negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przepisy zostaną następnie implementowane w państwach członkowskich, ale prawnicy zaznaczają, że firmy mogą mieć powody do obaw - zwłaszcza w kontekście sankcji i konieczności znacznie dokładniejszego sprawdzania swoich kontrahentów.

02.04.2024

Tegoroczna Wielkanoc namiesza w terminach środowiskowych sprawozdań

Środowisko Administracja publiczna

31 marca czy 2 kwietnia – do kiedy należy dokonać środowiskowych rozliczeń, których termin przypada na koniec marca? Takich obowiązków jest kilkanaście i nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. O przesunięciu na pierwszy dzień po świętach można mówić tylko przy niektórych sprawozdaniach.

29.03.2024

Wąsate nakrętki mogą zablokować charytatywne zbiórki, ale zakazu zbierania nie ma

Środowisko Odpady Rynek i konsument

Wiele wskazuje na to, że organizacje pomocowe stracą jeden ze sposobów zarobkowania. Od 1 lipca 2024 r. plastikowe zakrętki i wieczka będą musiały być przymocowane do pojemników do napojów. Wprawdzie nie wszystkie plastikowe zamknięcia objęte zostaną tym obowiązkiem, ale o efekt masy będzie zdecydowanie trudniej.

26.03.2024

Cele ESG można - i warto - realizować również w kancelariach prawnych

Środowisko Prawo gospodarcze

Wymogi korporacyjne oparte o ESG stały się nieodłącznym elementem nowoczesnego biznesu. Firmy coraz częściej decydują się na wdrażanie własnych polityk zgodnych z tymi standardami, wymagając jednocześnie podobnych regulacji i gwarancji od swoich partnerów biznesowych. Ta rewolucja otwiera przed kancelariami prawnymi szczególną możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku usług prawnych - pisze Krzysztof Walczyk, Junior Associate w praktyce Arbitrażu kancelarii Kochański & Partners.

26.03.2024

Spaliny w miastach - dużo działań, mało efektów

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi

Duże miasta mają ogromny problem z nadmiarem emisji spalin i mimo że próbują różnych działań, to i tak w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu poziom stężeń dwutlenków azotu wciąż przekracza granice określone w normach krajowych i europejskich. Miasta, i to nie tylko te największe, muszą zintensyfikować działania, bo substancje zawarte w spalinach trują ludzi i środowisko, a są dużo bardziej szkodliwe niż np. zanieczyszczenia przemysłowe.

25.03.2024

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Samorząd terytorialny Środowisko

Obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r.

21.03.2024

Sezonowe zakazy nie pomagają zwalczyć afrykańskiego pomoru świń

Środowisko Administracja publiczna

Z jednej strony, w ramach walki z afrykańskim pomorem świń (ASF) państwo płaci za zabijanie dzików, ale równocześnie zezwala na ich dokarmianie, sprzyjające rozmnażaniu tych zwierząt i przenoszeniu wirusa. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wprowadzające co roku program mający na celu zwalczania ASF, wydawane jest dopiero w marcu albo kwietniu. Zimą, część zakazów dotyczących walki z wirusem, nie obowiązuje.

19.03.2024

Komisja Europejska proponuje zmiany w Zielonym Ładzie

Środowisko

Zniesienie ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem, uproszczenia dotyczące okrywy glebowej, zmiany w zakresie sankcji związanych z warunkowością - takie zmiany w Zielonym Ładzie proponuje Komisja Europejska. Wcześniej Komisja poinformowała również o odstąpieniu od zakładanego ograniczania stosowania środków ochrony roślin.

18.03.2024
1  2  3  4  5    435