Nowe przepisy o odpadach mają zmniejszyć ich ilość na składowiskach

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o odpadach, których celem jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Nowelizacja na nowo definiuje bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe. I wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Przewiduje też zachęty do przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami oraz do ograniczania ich wytwarzania.

03.01.2022

Kryzys praworządności szkodzi też ochronie środowiska

Środowisko Prawo unijne

Jeśli Komisja Europejska uruchomi mechanizm „pieniądze za praworządność”, nasz kraj może stracić nawet 170 mld euro, z czego 42 mld euro na działania służące ochronie klimatu, walce ze smogiem i ochronie przyrody - wynika z analizy prawnej Fundacji ClientEarth. Tymczasem polski rząd nie wykonuje kolejnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i usztywnia się w sporze z Komisją Europejską.

03.01.2022

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.

28.12.2021

Świąteczne karpie z wolna odzyskują prawa - problemem bazary i targowiska

Prawo karne Środowisko

Wieloletnia batalia obrońców praw zwierząt o prawa karpi zaczyna skutkować. W 2021 roku liczba sieci handlowych, które oferowały w sprzedaży żywe ryby spadła niemal do zera. Niestety nadal jest sporo fanów "karpia z wanny" - a z pomocą przychodzą im sprzedawcy z bazarów i targowisk. Prawnicy uważają, że trzeba to uciąć raz, a dobrze - przepisem zakazującym sprzedaży żywych ryb.

24.12.2021

Samorządy mogą starać się o dotacje i pożyczki na inwestycje związane z odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Blisko 2,5 mld zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Racjonalna gospodarka odpadami". Z dotacji i pożyczek mogą skorzystać też jednostki samorządu i ich związki na inwestycje związane z selektywnym zbieraniem odpadów oraz budową instalacji do gospodarowania nimi oraz wykorzystaniem odpadowych paliw w energetyce.

23.12.2021

Gmina nie może przejąć leśnej drogi w zarząd, musi być jej właścicielem

Samorząd terytorialny Środowisko

Gmina nie ma prawa żądać od Lasów Państwowych nieodpłatnego przeniesienia na jej rzecz gruntów przeznaczonych pod drogi gminne. Dotyczy to również nieruchomości przeznaczonych na ogólnodostępne drogi wewnętrzne. Jedyną formą "przekazania" gruntu gminie jest forma cywilnoprawna przeniesienia własności – np. sprzedaż, darowizna lub zamiana.

22.12.2021

Rozpoczęły się konsultacje Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku

Środowisko Administracja publiczna

Do 19 stycznia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku. Jest to pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora transportu wodnego śródlądowego. Celem programu jest przywrócenie transportu wodnego śródlądowego poprzez inwestycje na Odrze i Wiśle.

17.12.2021

Parki narodowe będą miały centralny nadzór

Środowisko Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamiarza powołać instytucję o nazwie Polskie Parki Narodowe, w skład której będzie wchodziła dyrekcja PPN i 23 oddziały regionalne - poinformowała wiceminister w tym resorcie Małgorzata Golińska, odpowiadając w środę w Sejmie na pytania posłów. Ma to "usprawnić funkcjonowanie oraz i uwspólnić i uspójnić podejmowanie wielu decyzji w sprawach merytorycznych i administracyjnych".

15.12.2021

Bank Światowy pożyczy Polsce 250 mln euro na „Czyste Powietrze”

Samorząd terytorialny Środowisko

Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Decyzję o udzieleniu finansowania podjęła w środę Rada Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego, która reprezentuje wszystkich udziałowców instytucji. Pożyczka przeznaczona zostanie na program "Czyste Powietrze"

10.12.2021

SO: Smog zniszczył zdrowie, wolność, nietykalność mieszkania

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Państwo naruszyło dobra osobiste mieszkańca Rybnika. Skarb Państwa zaniechał dbałości o jakość powietrza. W związku z tym powód doznał krzywdy o znacznych rozmiarach, spowodowanych zanieczyszczeniami - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach i zasądził na rzecz jednego z mieszkańców zadośćuczynienie w wysokości 30 tys. zł.

09.12.2021

Sejm wzywa Unię do zawieszenia handlu uprawnieniami do emisji

Środowisko

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy. Jej celem jest poparcie polskiego rządu, który będzie domagać się na posiedzeniu Rady Europejskiej 16 grudnia ustalenia maksymalnej ceny uprawnień do emisji CO2.

09.12.2021

Rząd chce surowych kar za zanieczyszczanie środowiska

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Wprowadzenie surowych kar za nielegalny import do Polki odpadów niebezpiecznych - to cel proponowanej przez resorty środowiska i sprawiedliwości nowelizacji Kodeksu karnego. Wyższe kary - do 5 tys. zł - mają być też wprowadzone za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów. Będą też mechanizmy zachęcające sprawców takich czynów do sprzątania po sobie.

08.12.2021

W województwach powstaną specwydziały do zwalczania przestępczości środowiskowej

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

W wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska będą mogły powstać wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw zwalczania przestępczości środowiskowej - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Ma to pozwolić na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych, zarówno pod względem merytorycznym jak i administracyjnym.

06.12.2021

Będą nowe obowiązki związane z importem wybranych produktów

Środowisko Doradca podatkowy Finanse

Komisja Europejska, w ramach działań legislacyjnych po konferencji klimatycznej, przedstawiła projekt rozporządzenia, które nałoży dodatkowe obowiązki na importerów i eksporterów bydła, kakao, kawy, oleju palmowego, soi, drewna oraz produktów wyprodukowanych z ich użyciem. Od stycznia 2023 roku Komisja chce też wprowadzić obowiązek raportowania związany z podatkiem węglowym. Pisze o tym Krzysztof Wiński, dyrektor w PwC.

06.12.2021

Ustawa do podpisu - każda gmina będzie mogła stworzyć strefę czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Nowe technologie

Sejm poparł część poprawek Senatu do noweli o elektromobilności dotyczących m.in. zmian zasad tworzenia stref czystego transportu w gminach niezależnie od liczby mieszkańców. Ustawa reguluje też procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, definicję roweru wspomaganego elektrycznie oraz dodatkowe uprawienia dla posiadaczy kategorii B prawo jazdy.

02.12.2021

Samorządy mogą dostać wsparcie na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych

Samorząd terytorialny Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych. Z tego 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

01.12.2021

Ekolodzy na drodze cywilnej wstrzymali cięcia w Puszczy Białowieskiej

Środowisko Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd cywilny nakazał Lasom Państwowym zaprzestania wycinki drzew w najcenniejszych fragmentach Puszczy Białowieskiej. Postanowienie takie zostało wydane na wniosek o zabezpieczenie powództwa, który złożyła Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot w postępowaniu dotyczącym zaniechania naruszeń środowiska.

30.11.2021

Tygrys z przemytu trafi do Centralnego Azylu dla Zwierząt

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce utworzyć nową instytucję - Centralny Azyl dla Zwierząt. To będzie miejsce, gdzie na pewien czas trafią niektóre zwierzęta odebrane przemytnikom. A także przedstawiciele inwazyjnych gatunków obcych, gatunków podlegających ochronie, a także zwierzęta niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego, m.in. jadowite gady, tygrysy.

29.11.2021

Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Środowisko

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

29.11.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski