Dodatek również dla nauczyciela z niepublicznej szkoły

Kadry w oświacie

W październiku nauczyciele otrzymają dodatek z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - wyniesie on 1125 zł brutto. Na pieniądze mogą liczyć również pedagodzy ze szkół niepublicznych, choć są zatrudnieni na podstawie przepisów kodeksu pracy. Dodatek zostanie wypłacony nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w dniu 20 września 2023 r.

11.09.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 30 sierpnia 2023 r.

Kadry w oświacie

Sejm z poprawkami Senatu przyjął nowelizację prawa oświatowego i innych ustaw, która pozwala na tworzenie branżowych centr umiejętności. Odrzucił veto Senatu do ustawy o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE, a także powołał członków komisji do spraw wpływów rosyjskich. Środowe posiedzenie było ostatnim w tej kadencji Sejmu.

30.08.2023

Ostatni dzwonek na zgłoszenie kandydata na Super Dyrektora

Kadry w oświacie

Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022. Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą.

30.08.2023

Wcześniejsza emerytura nauczycieli już od 2024 r. - ustawa opublikowana

Kadry w oświacie Prawo pracy

Już od przyszłego roku część nauczycieli będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, jednak - jak alarmują eksperci - może być to rozwiązanie niespecjalnie korzystne finansowo. Prezydent podpisał ustawę dodającą do Karty Nauczyciela stosowny przepis dotyczący tej materii - zmiany mają zapobiec redukcji etatów, którą ministerstwo prognozuje w najbliższych kilku latach.

17.08.2023

Przeciętna wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to 3500 zł

Kadry w oświacie

Z danych ZUS wynika, że w maju 2023 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła ok. 3,5 tys. złotych. Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju tego roku jest niższa niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie.

05.07.2023

Przywileje dla nauczycieli i więcej władzy dla kuratora - Sejm uchwalił ustawę

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Emerytury stażowe nauczycieli, rozszerzenie grona uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zwiększenie nadzoru kuratora nad szkołami - takie m.in. zmiany wprowadził w piątek Sejm nowelizacją Karty Nauczyciela. Za uchwaleniem ustawy głosowało 236 posłów, 39 było przeciw, 178 wstrzymało się od głosu.

16.06.2023

Samorządowe centra usług wspólnych czeka rewolucja 4.0

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie

Coraz gorsza kondycja samorządów lokalnych, coraz więcej nakładanych zadań powoduje, że optymalizacja kosztów i procesów jest niezbędna. Centra usług wspólnych, tworzone początkowo do obsługi oświaty, rozbudowują się o nowe zadania. Ale to może okazać się niewystarczające. Cyfryzacja, zmieniające się otoczenie prawne spowoduje, że samorządowcy będą musieli sięgnąć do rozwiązań chmurowych, z których już z powodzeniem korzysta biznes.

14.06.2023

Nowe obowiązki dla dyrektorów szkół - stworzą procedury ochrony dzieci przed przemocą

Prawo karne Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

Trwają prace nad zmianami, które mają zapewnić wyższe standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Oznacza to również nowe obowiązki dla szkół - dyrektorzy będą musieli stworzyć m.in. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Za nieprzestrzeganie przepisów grozić będą kary, w skrajnych przypadkach nawet więzienie.

12.06.2023

NSA: Burmistrz mógł odwołać dyrektora szkoły, który wyzywał w internecie polityków

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Burmistrz może odwołać z dnia na dzień dyrektora szkoły obrażającego w sieci polityków. Prawo do wyrażania poglądów musi bowiem ustąpić misji wychowawczej placówki, którą dyrektor kieruje. Dyrektorowi nie pomoże wówczas ani pozytywna opinia środowiska nauczycielskiego, ani nawet kurator oświaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

03.06.2023

Dyrektor ustali wymiar godzin karcianych - nowelizacja już w Sejmie

Kadry w oświacie

Będzie kolejna modyfikacja dotycząca "godzin karcianych" - nowelizacja, która jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, doprecyzuje sytuację nauczycieli, którzy w danej szkole pracują tylko kilka godzin. O tym, kiedy będą musieli być dostępni dla uczniów i rodziców, zdecyduje dyrektor szkoły - oczywiście proporcjonalnie do ich czasu pracy w tej placówce.

01.06.2023

Nie każda szkoła skorzysta ze zwolnienia z CIT

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń CIT Prawo pracy

Tylko dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia niepublicznej szkoły czy przedszkola, a następnie przeznaczony i wydatkowany na ściśle określone cele oświatowe, będzie korzystał ze zwolnienia od CIT. Wpływy z najmu lokali nie są dochodami „z tytułu prowadzenia szkoły”. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

16.05.2023

Likwidacja Karty Nauczyciela bez poparcia środowiska

Kadry w oświacie Prawo pracy

Wśród ambitnych planów na trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości znalazła się likwidacja Karty Nauczyciela. Kartę zastąpić ma "właściwy dla państwa akt legislacyjny, umacniający status zawodowy". Pomysł nie przysporzył ministerstwu edukacji zwolenników wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Zainspirował natomiast związkowców do rozpoczęcia akcji w obronie nauczycielskiej pragmatyki.

08.05.2023

WSA: Zarobki sekretarki szkolnej chronione, ale nie nauczyciela

Kadry w oświacie Administracja publiczna RODO

Wynagrodzenia nauczycieli są jawne, ale to nie dotyczy osób pełniących w szkole funkcje usługowe, takich jak np. sekretarka, kucharka, czy kierownik administracyjny szkoły. Te osoby nie wypełniają bowiem zadań publicznych, więc dostęp do informacji publicznej może zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności i tajemnicę przedsiębiorcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

06.04.2023

Praca zdalna w kodeksie, ale raczej nie dla nauczyciela - nawet z grupy uprzywilejowanej

Kadry w oświacie Prawo pracy

Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły - w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak przedstawiciele innych zawodów. Trudno bowiem w praktyce wyobrazić sobie, jak nauczyciel z domu zapewni bezpieczeństwo uczniom znajdującym się w szkole.

28.03.2023

MEiN chce odbiurokratyzować szkołę, ale z kryteriów oceniania nie zrezygnuje

Kadry w oświacie Prawo pracy

Resort edukacji po raz kolejny zapowiada ograniczenie biurokracji w szkołach, płonne są jednak raczej nadzieje, że jednym z elementów tego planu będzie uproszczenie procedury oceniania nauczycieli. Związkowcy chcą, by resort wycofał się z konieczności określania wartości punktowych dla każdego kryterium. MEiN wyklucza taką zmianę, choć chce pójść na pewne ustępstwa.

27.03.2023

Wyższe stawki za sprawdzanie egzaminów - powodem wzrost wynagrodzeń nauczycieli i nowela rozporządzenia

Kadry w oświacie

Resort edukacji i nauki zakończył prace nad rozporządzeniem określającym stawki egzaminatorów i nauczycieli akademickich sprawdzających arkusze maturalne. W związku ze zmianą formuły egzaminu i zwiększeniem liczby zadań otwartych zdecydowano o podniesieniu stawek za arkusz. MEiN chwali się też, że stawki wzrosną za sprawą podwyższenia wynagrodzeń o 7,8 proc.

03.03.2023

Czarnek: Samorządy muszą wypłacić podwyżki już w marcu

Kadry w oświacie

Już dziś nauczyciele mogą otrzymać wyrównanie od 1 stycznia i już wiem, że w wielu szkołach to się dzieje. Powoływanie się na Kartę Nauczyciela, na ustęp 11., artykułu 30. – jak czytałem w niektórych komunikatach niektórych dyrektorów wydziałów oświaty w wielkich miastach – i mówienie, że w związku z tym nie wcześniej niż 3 kwietnia będzie wypłacone wynagrodzenie, jest absurdem - podkreśla minister Przemysław Czarnek.

01.03.2023
1  2  3  4  5    28
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski