Sejm zmienił system awansu nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy

Koniec ze stopniem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, po czterech latach pracy w szkole egzamin na nauczyciela mianowanego. Sejm w piątek przesądził losy nowelizacji Karty Nauczyciela. Potwierdził zmiany dotyczące nauczycielskich awansów, ale odrzucił senackie poprawki dotyczące 20 proc. podwyżki dla pedagogów.

08.08.2022

Karta Nauczyciela ostatecznie uchwalona - zmiany w awansie, ale 20 proc. podwyżki nie będzie

Kadry w oświacie Prawo pracy

Sejm odrzucił poprawki Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Karta nauczyciela - Senat chciał, by wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 20 proc. Ustawa teraz trafi do podpisu Prezydenta - oznacza to, że od 1 września całkowicie zmienią się zasady awansu nauczycieli - struktura zostanie spłaszczona. Obligatoryjne będzie uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

05.08.2022

MEiN szuka stażystów - zgłoszenia do 7 sierpnia

Kadry w oświacie Administracja publiczna

Resort edukacji szuka stażystów - będą oni mogli rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w rożnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł brutto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Kwota wynagrodzenia będzie proporcjonalnie niższa w przypadku stażu w mniejszym wymiarze.

01.08.2022

Organizacja konkursu na dyrektora to sformalizowana procedura

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Konkurs na dyrektora szkoły organizuje podmiot publiczny prowadzący szkołę. Sformalizowana procedura ma wyłonić kandydata, który przez okres 5 lat szkolnych pokieruje publiczną placówką. Tylko istotne jej naruszenia mogą doprowadzić do unieważnienia konkursu. Szkołą może kierować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a w wyjątkowo również osoba niebędąca nauczycielem.

29.07.2022

Dyrektor sprawdzi, czy nauczyciel daje dobry przykład - nowe kryteria oceniania nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy

Biurokracja, powrót do przeszłości i furtka dla arbitralnych decyzji - to opinie o nowych kryteriach oceniania pedagogów. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotował resort edukacji i nauki. Ocena nauczyciela ma zależeć od spełnienia dziewięciu kryteriów obowiązkowych i dwóch dodatkowych - jedno z nich wybierze sam dyrektor.

18.07.2022

Od 1 maja 2022 r. nauczycielskie wynagrodzenie rośnie o 4,4 proc.

Kadry w oświacie

Weszło w życie rozporządzenie określające wysokość minimalnych wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. - podwyżka to ok. 4,4 proc. Nominalnie - w przypadku nauczycieli kontraktowych wyniesie 256 zł, a mianowanych i dyplomowanych 178 zł brutto.

01.07.2022

Nauczyciele stracili na Nowym Ładzie, ale od lipca ma być lepiej

Kadry w oświacie PIT

Obowiązujące od początku stycznia przepisy Polskiego Ładu - wbrew zapowiedziom rządu - nie okazały się neutralne dla nauczycieli. Choć - jeśli chodzi o dochody - mieszczą się oni w grupie osób, które na zmianach miały zyskać, tak się nie stało, co wywołało protesty i skłoniło rząd do zmian w tych regulacjach. Od początku lipca te zmiany wchodzą w życie.

28.06.2022

NSA: Wicedyrektor szkoły nie może być zwolniony za krytykowanie pomysłów szefa

Kadry w oświacie Prawo pracy

Aby zwolnić wicedyrektora szkoły musi wystąpić zdarzenie nadzwyczajne, destabilizujące funkcjonowanie placówki i wywołujące konieczność natychmiastowego odsunięcia wicedyrektora od kierowania szkołą, ponieważ dalsze sprawowanie przez niego tej funkcji stanowi istotne zagrożenie. Zwolnienie z powodu krytyki jest nie do przyjęcia - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

21.06.2022

Niezaszczepiony nauczyciel nie dostanie rekompensaty za covidową kwarantannę

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus

Nauczyciel skarżący do sądu pracy o dyskryminację z powodu odbycia kwarantanny swoją szkołę - przegrał, bo podobnie jak wielu pracodawców w Polsce, musiała ona dostosować się do zmian wprowadzonych na skutek pandemii. O kwarantannie decydowały organy inspekcji sanitarnej, nie pracodawca, więc powództwo o zwrot utraconych zarobków było niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku

11.06.2022

"Solidarność" też krytycznie o projekcie zmian w Karcie Nauczyciela

Kadry w oświacie Prawo pracy

Proponowana nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, polegająca na rozszerzeniu możliwość zawierania umów na czas określony z nauczycielami, jest wyrazem prekaryzacji zatrudnienia w oświacie - uważa KSOiW "Solidarność" i negatywnie opiniuje projekt zmian w ustawie, które zaproponowało ministerstwo edukacji. To kolejny związek zawodowy, który nie zgadza się na nowelę.

23.05.2022

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina

Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.

23.05.2022

Nauczycielskie pensje wzrosną o 4,4 proc. - ustawa weszła w życie

Kadry w oświacie

Weszła w życie nowela Karty Nauczyciela - pensje mają wzrosnąć o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł. To wersja pierwotna, wcześniej Senat chciał podwyższyć wynagrodzenia pedagogów o 20 proc., ale Sejm odrzucił tę poprawkę. Wyższe wynagrodzenia nauczyciele będą dostawać od 1 maja 2022.

19.05.2022

Rozporządzenie o pensjach nauczycieli już obowiązuje. Wzrost o 4,4 proc.

Kadry w oświacie

Weszło w życie rozporządzenie określające wysokość minimalnych wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. Wzrost - zwłaszcza wobec tak wysokiej inflacji, z jaką mamy do czynienia - jest symboliczny. W przypadku nauczycieli kontraktowych wyniesie 256 zł, a mianowanych i dyplomowanych 178 zł brutto. Tak niskie kwoty oburzyły nauczycieli i związkowców - ci ostatni zwracali uwagę na to, że akt prawny przygotowano w sposób wadliwy.

19.05.2022

ZNP: Zmiany w awansie nauczyciela nie zachęcą do wybrania tej ścieżki kariery

Kadry w oświacie Prawo pracy

Proponowany przez ministerstwo edukacji i nauki nowy system awansu zawodowego nie jest zmianą projakościową - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego, który negatywnie zaopiniował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Związek zauważa, że na pewno nie spełni to oczekiwań w postaci przyciągnięcia chętnych do tego zawodu.

17.05.2022

Nauczyciel dostępny na zawołanie - nowa godzina karciana na konsultacje z rodzicami

Kadry w oświacie

Resort edukacji chce częściowego powrotu "godzin karcianych" - ma to być obowiązkowa godzina na konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. Zmiana znajdzie się w nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadzającej nowy system awansu zawodowego pedagogów. Ma to - jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - zwiększyć dostępność nauczyciela w szkole.

06.05.2022

Wynagrodzenie księdza katechety nie jest jego prywatną sprawą

Kadry w oświacie Administracja publiczna Finansowanie oświaty

Trzeba udostępnić dane o wysokości zarobków księdza proboszcza, który jest też katechetą w zespole szkół, gdyż jako nauczyciel pełni funkcję publiczną. Dane te są jawne, ponieważ pieniądze te są wydatkowane ze środków publicznych, a wykonywanie "funkcji publicznej" nie oznacza, że dana osoba ma wyłączone prawo do prywatności - stwierdzają sądy administracyjne.

31.03.2022

Informacja o niekaralności nauczyciela ma jawny charakter

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO

W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert w LEX Prawo Oświatowe.

16.03.2022

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. Więcej dzieci w grupie

Kadry w oświacie

Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

15.03.2022
1  2  3  4  5    26

 

 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski