Rząd będzie reanimował obronę cywilną, tylko... schronów brak

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko

Nie będzie jednej ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Sprawy te zostaną oddzielone. Założeniem projektu ma być decentralizacja ochrony ludności i powierzenie większych kompetencji w tym zakresie samorządom. MSWiA deklaruje, że wstępny projekt ma być znany pod koniec marca. Problem może pojawić się z przepisami dotyczącymi budowy schronów, bo resort nie wyklucza nałożenia nowych obowiązków na deweloperów.

16.02.2024

Nieprawomyślność rekruta może przesądzić o tym, czy trafi do służby

Administracja publiczna Wojsko

Dyskusja na temat naboru do służb mundurowych sprowadza się zwykle do tego, czy podnosić, czy obniżać wymagania dotyczące sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych dla kandydatów. Równie jednak ważna, ale często pomijana przez rekrutów, jest przesłanka ich nieposzlakowanej opinii lub nieskazitelnego charakteru. Zależy to od rodzaju służb, do których kandydują - pisze Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

08.02.2024

Na ponad 25 tys. obiektów w Polsce pojawi się "zakaz fotografowania"

Administracja publiczna Wojsko

Przysięga wojskowa na terenie jednostki wojskowej lub wizyta na urokliwej zaporze wodnej utrwalona zostanie tylko we wspomnieniach. MON chce objąć ponad 25 tys. obiektów w Polsce zakazem fotografowania i filmowania, z czego tylko ponad 3 proc. to obiekty wojskowe. Na każdorazowe zrobienie zdjęcia trzeba będzie uzyskać zgodę, a czynność ta będzie odbywała się w towarzystwie „anioła stróża”. Eksperci twierdzą, że prawdziwym szpiegom te przepisy nie zaszkodzą, a zwykłym ludziom mogą napsuć nerwów.

07.02.2024

Nabór na zastępcę prezesa NFZ do spraw służb mundurowych

Administracja publiczna Finanse Wojsko

Zastępca do spraw służb mundurowych odpowiada m.in. za komórki organizacyjne "mundurówki" i za koordynację współpracy z szefami MON i MSWiA. Kandydat powinien m.in. mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne; co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym. Oferty można składać do 9 lutego.

05.02.2024

Armia chce podwoić rezerwistów w aktywnej rezerwie i wzmocnić WOT

Szkoła i uczeń Wojsko

W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce powołać dwukrotnie więcej żołnierzy aktywnej rezerwy - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Resort planuje też przeszkolić do 200 tys. żołnierzy rezerwy i nadal zwiększać liczbę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która ma wzrosnąć do 41 tys. żołnierzy.

05.02.2024

Rząd łata dziury w komisjach lekarskich do kwalifikacji wojskowej

Wojsko

Kłopoty ze skompletowaniem powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej spowodowały, że rząd zmienił przepisy. Od 1 lutego obowiązują nowe regulacje - m.in. nieznaczna podwyżka wynagrodzenia dla członków komisji oraz zniesiony został wymóg posiadania przez lekarzy komisji specjalizacji medycznych.

01.02.2024

1 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa, lepiej jej nie unikać

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 lutego. Ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję. Wyjaśniamy, jak przebiega procedura kwalifikacji.

31.01.2024

Jedziesz na Słowację? Pamiętaj o dowodzie osobistym lub paszporcie. Kontrole graniczne znowu przedłużone

Administracja publiczna Wojsko

Do 2 marca przedłużono tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją. MSWiA uzasadnia to dalszym poważnym zagrożeniem nielegalną migracją na tym odcinku granicy państwowej. Kontrole graniczne prowadzone są tylko na wjazd ze Słowacji do Polski i nie koncentrują się na ruchu turystycznym. Podróżni muszą jednak pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu.

31.01.2024

Szef MON zapowiada ustawę o obronie cywilnej

Wojsko

Będziemy zwiększać liczebność armii, ale także zdolności operacyjne Wojska Polskiego, na to położę dużo większy nacisk - powiedział w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej. Zaznaczył również, że potrzebna jest ustawa o obronie cywilnej. Prace nad nowymi przepisami mają się rozpocząć wkrótce.

20.01.2024

Cywil z oczopląsem nie zawsze zostanie wykluczony ze służby wojskowej

Samorząd terytorialny Wojsko

Kwalifikacją wojskową objęci są wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 19 lat. Jej celem jest nadanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wyjaśniamy, jakie choroby i ułomności zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania tej służby. W niektórych przypadkach kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety.

16.01.2024

Obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska i mobilizacji

Wojsko

Wzór karty powołania składa się z dwóch części: przeznaczonej dla osoby powoływanej i dla szefa wojskowego centrum rekrutacji. Zawiera ona dane dotyczące terminu i miejsca stawiennictwa osoby powoływanej oraz pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania, a także informacje przydatne dla osoby wzywanej oraz adnotację o doręczeniu wezwania.

14.01.2024

Polowanie na poligonie? Tylko gdy wojsko wydzierżawi grunt kołu łowieckiemu

Administracja publiczna Wojsko

Śmiertelne postrzelenie żołnierza przez myśliwych na poligonie spowodowało pytania o to, czy polowania mogą odbywać się na terenach, gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe. Przepisy tego nie zabraniają, więc zarówno żołnierze ćwiczący przeprowadzanie operacji wojskowych, jak i myśliwi, korzystają z tych terenów, zamkniętych dla innych osób.

16.12.2023

Wojsko rozjeżdża drogi, samorządowcy z problemem często zostają sami

Samorząd terytorialny Transport Wojsko

Przy granicy z Białorusią samorządy próbują radzić sobie z naprawą dróg zniszczonych przez wojsko. W niektórych gminach drogi naprawiło wojsko, w innych samorządy zajęły się tym same albo z pomocą środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Co z tego, skoro często świeżo naprawione drogi rozjeżdżane są ponownie. A kierowcy coraz częściej występują przeciwko gminom.

06.12.2023

Wolne dni górnika - honorowego krwiodawcy do odpracowania

Emerytury i renty Prawo pracy Poprawmy prawo Wojsko

Dni ćwiczeń wojskowych, dwa dni wolne dla honorowych dawców krwi, a nawet przewidziane w kodeksie pracy zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej i pięć dni na opiekę nad członkiem rodziny - nie są zaliczane górnikom do okresu pracy górniczej. W efekcie każdy, kto chce przejść na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią, bez względu na wiek, musi te dni odpracować. Zdaniem prawników, to luka w przepisach. Związkowcy twierdzą, że wszyscy decydenci wiedzą o problemie, ale stosownych zmian w prawie nadal brak.

21.11.2023

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku obejmie 230 tys. osób

Wojsko

W 2024 roku przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, stawić się będzie musiało ok. 230 tys. osób. To podobna liczba jak w 2023 roku. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

15.11.2023

Wciąż nie wiadomo, jakich konkretnie obiektów nie można fotografować

Prawo karne Wojsko

Nie wiadomo, którym obiektom ważnym dla bezpieczeństwa państwa nie będzie można robić zdjęć. Jednak dopóki obiekty te nie zostaną odpowiednio oznakowane, zakaz ich fotografowania i filmowania nie obowiązuje. Problemów z interpretacją nowych przepisów jest jednak sporo. Mieszkańcy przygranicznych terenów i turyści powinni szczególnie uważać.

13.11.2023

Żołnierz sprawcą zabójstwa? Potrzebne zmiany systemowe

Policja Wojsko

W ostatnich miesiącach doszło do dwóch zabójstw dzieci, w które zamieszani byli żołnierze. W ocenie ekspertów nadszedł więc czas, by przeanalizować zmiany systemowe, które pomogłyby w zapobieganiu takim sytuacjom - zarówno poprzez diagnozowanie, jak i wspieranie żołnierzy, funkcjonariuszy w radzeniu sobie ze stresem. Polską bolączką jest brak wiedzy jak rozpoznawać niebezpieczeństwo i nawyków, by na nie reagować.

28.10.2023

Nawet rosomak musi mieć widoczny numer rejestracyjny

Transport Ubezpieczenia Wojsko

Wojskowe pojazdy to codzienność na przygranicznych drogach na Podlasiu, a wiele z nich porusza się pod drogach bez tablic rejestracyjnych albo z zakrytymi tablicami. Jeśli taki pojazd wyrządzi szkodę albo gdy wojskowi z auta zachowają się w sposób kontrowersyjny, to trudno jest ustalić, kto ponosi odpowiedzialność.

21.10.2023

Darmowe autobusy na wybory woziły głównie... powietrze

Samorząd terytorialny Transport Wojsko

Padł rekord frekwencji podczas wyborów do Sejmu i Senatu, ale nie przyczynił się do niego darmowy dowóz na wybory. Obywatele, którzy chcieli głosować, woleli pójść do lokali wyborczych albo dojechać własnym transportem. W wielu gminach nie wpłynął ani jeden wniosek o darmowy dowóz. Skorzystało z niego niewielu, a samorządy liczą koszty.

18.10.2023

1 października happening w obronie pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Wojsko

Postępowania sądowe trwają coraz dłużej, sądy są źle zarządzane, pracownicy zmagają się z niskimi wynagrodzeniami, presją i przeciążeniem pracy - to główne przyczyny, dla których Związek Zawodowy OZZ „AR PRIM” pracowników sądów zdecydował o zorganizowaniu happeningu. Ma odbyć się 1 października 2023 r. i pokazać przyczyny trudnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

28.09.2023
1  2  3  4