Czy powiat realizujący zadania własne jest podatnikiem VAT

Finanse samorządów VAT

Nie uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. W konsekwencji czynności dokonywane przez powiat w ramach wykonywania zadań własnych, nie stanowią czynności podlegających VAT. Jednak jak każda zasada, również ta ma swoje wyjątki.

27.05.2024

Deszcze zalewają miasta, klimat nie do zmiany, ale przepisy - tak

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ulewne deszcze zaleją niejedno polskie miasto. Sytuacji nie można wytłumaczyć powiedzeniem: „Taki mamy klimat”. Zdaniem ekspertów, sam postulat odbetonowania miast nie wystarczy. Potrzeba większych inwestycji w infrastrukturę zatrzymującą wodę i tę, która odprowadza jej nadmiar. Potrzeba też racjonalnego planowania przestrzennego, zmiany prawa, a może nawet przywrócenia podatku od deszczówki.

25.05.2024

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości

Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.

23.05.2024

Program "Rozświetlamy Polskę" został źle przygotowany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyznaje, że program „Rozświetlamy Polskę” został wadliwie przygotowany. Ale dla samorządów, które otrzymały promesy to małe pocieszenie. Pozostały z problemami prawnymi i finansowymi dotyczącymi modernizacji oświetlenia. Resort zastrzega, że ewentualne zmiany regulacji dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie wymagają przeprowadzenia szerokich konsultacji.

21.05.2024

Programy Ministerstwa Sportu mają bardziej uwzględniać potrzeby samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządy województw będą miały wpływ na decyzję, jak mają być rozdysponowane środki z programów inwestycyjnych Ministerstwa Sportu dla poszczególnych województw. To główny cel projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

15.05.2024

Samorządowcy i przewoźnicy chcą zmian w usuwaniu białych plam

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Transport

Białe plamy komunikacyjne likwidowane są za wolno i czasami nie tam, gdzie jest rzeczywiście problem. Samorządowcy i przewoźnicy apelują o nowelizację przepisów o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu i zasad wykonywania publicznego transportu zbiorowego, w tym funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę zmian przepisów, ale na razie zbiera uwagi.

15.05.2024

Resort finansów proponuje odseparowanie dochodów JST od zmian w PIT i CIT

Finanse samorządów

Budżety jednostek samorządu terytorialnego mają być zasilane przede wszystkim dochodami własnymi, pochodzącymi z PIT i CIT. Aby wprowadzane przez rząd i parlament zmiany w tych podatkach nie wpływały na poziom dochodów gmin, powiatów i województw, resort finansów proponuje zastąpienie obecnych udziałów specjalnym algorytmem.

10.05.2024

Kto płaci za odstrzały redukcyjne: powiat czy Skarb Państwa?

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw ustalić, czy odstrzały redukcyjne, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego są zadaniem własnym powiatu, czy też powiaty realizują je na zlecenie administracji rządowej. Samorządy twierdzą, że jest to zadanie im zlecone. Innego zdania jest resort klimatu - pomimo że sądy administracyjne wskazują, że finansowanie odstrzałów redukcyjnych obciąża budżet państwa.

08.05.2024

MF planuje zmiany w finansowaniu samorządów

Finanse samorządów Finanse

Ministerstwo Finansów chce oprzeć wpływy jednostek samorządu terytorialnego na lokalnej bazie podatkowej, a nie udziale w podatkach - zapowiedział minister Andrzej Domański na platformie X. Zmiana ma polegać na naliczaniu dochodów samorządów z PIT i CIT jako procentu od dochodów podatników z terenu danej jednostki, a nie procentu należnego podatku z tego terenu.

07.05.2024

Rząd chce zwracać podatek rolnikom, a gminom nie wystarczy na znaczki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Rząd chce pomóc rolnikom i umorzyć im czwartą ratę podatku rolnego. Prawnicy wskazują, że projekt jest dziurawy. A samorządowcy, że do hojności rządu będą dopłacać, bo na same znaczki pocztowe i koperty gmina wyda 12 tys. zł, podczas gdy na pokrycie kosztów administracyjnych zadania otrzyma zaledwie... 350 zł. Zastrzeżenia mają też rolnicy, którzy twierdzą, że zamiast przekładać pieniądze z kupki na kupkę, wystarczy obniżyć stawkę podatku.

19.04.2024

Rejestr umów pracowników budżetówki. RPO wysyła kolejne pismo do MF

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo pracy RODO

Konieczne jest przyjęcie wytycznych co do kategorii danych podlegających ujawnieniu w centralnym rejestrze umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych. To samo dotyczy danych, które powinny podlegać anonimizacji lub w ogóle wyłączeniu z rejestru. Brak takich wytycznych oraz konkretnych norm ustawowych rodzi problemy interpretacyjne, a w konsekwencji ryzyko naruszenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych obywateli - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

11.04.2024

NIK o finansowaniu samorządów: dyskryminacyjne, nierówne i uznaniowe

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

NIK zaprezentowała we wtorek wyniki kontroli "Wsparcie finansowe samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19". Z ustaleń wynika, że w ostatnich latach duże miasta były dyskryminowane przy podziale środków przez rząd, nierówno traktowano samorządy, a ich finanse uzależniano od decyzji rządu. Dużym ciosem były zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład, kiedy samorządy utraciły dochody z PIT bez trwałej rekompensaty.

26.03.2024

500 mln zł na rozwój obszarów przygranicznych z Ukrainą i Białorusią

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Za miesiąc ma ruszyć pierwszy nabór w wieloletnim „Rządowym programie rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”, który przyjęła Rada Ministrów. Swoim zasięgiem obejmuje cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie. Maksymalny poziom wsparcia jednego projektu to 2 mln zł.

26.03.2024

Zmiana jednego przepisu nie pomoże

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Kwestia opodatkowania budowli cały czas pozostaje problematyczna. Największym problemem jest oczywiście brak właściwej definicji, która pozwoliłaby w spójny i jednoznaczny sposób kwalifikować obiekty budowlane do tej właśnie kategorii. To jednak nie wszystko. Wątpliwości w zakresie podatku od nieruchomości jest tyle, że całą ustawę należałoby napisać od nowa, a same budowle całościowo potraktować w osobnym akcie prawnym.

25.03.2024

Gminy nie chcą dokładać się do koordynatora pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Coraz więcej gmin kwestionuje dofinansowanie powiatom kosztów koordynatora pieczy zastępczej. Powiaty nie wykluczają, że będą egzekwować te koszty sądownie. Sytuacji nie poprawiają rozbieżne stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że gminy powinny płacić. Zdaniem ekspertów przepis należy pilnie poprawić i to podczas najbliższej nowelizacji ustawy.

22.03.2024

Duże pieniądze dla średnich miast - rusza nabór wniosków

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

139 średnich miast w Polsce może wnioskować o wsparcie swoich projektów z Funduszy Szwajcarskich dla Polski. Do wydania jest 1,424 mld zł. Chodzi o duże projekty, o wartości pomiędzy 44 a 80 mln zł, które wpisują się w strategie rozwoju miasta. Ważne, aby przygotowane inicjatywy miały charakter kompleksowy – były inwestycjami zarówno infrastrukturalnymi, jak i społecznymi.

08.03.2024

Światło w przestrzeni publicznej ma i ciemną stronę – potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ani przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ani rozporządzeń techniczno-budowlanych nie definiują pojęcia zanieczyszczenia światłem. Brak jest więc określonych norm jego emisji. Eksperci zwracają uwagę na coraz większy problem niekontrolowanego zanieczyszczenia sztucznym oświetleniem przestrzeni publicznej. Wskazują, co samorządy mogą zrobić, aby ograniczyć negatywne skutki. Rząd powinien pochylić się nad tym problemem.

04.03.2024

Samorządom trudno rozświetlić Polskę - spółki energetyczne zgasiły program

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Program „Rozświetlamy Polskę” na razie nie wypalił - na 1214 promes realizację inwestycji rozpoczęły raptem dwa samorządy. Wiele gmin i miast rozważa nawet wycofanie się z niego. Powodem są m.in. trudności prawne i finansowe dotyczące przekazywania gminom praw do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi należącymi do spółek energetycznych i zasady wzajemnych rozliczeń nakładów inwestycyjnych.

28.02.2024

Pracownicy instytucji kultury też chcą „trzynastki” i zwiększenia odpraw emerytalnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Emerytury i renty

Pracownicy samorządowych instytucji kultury chcą być wynagradzani na takich zasadach jak pracownicy samorządowi i nauczyciele. Domagają się przywrócenia „trzynastek” i zwiększenia wysokości odprawy emerytalnej z trzymiesięcznego do sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy. Takie postulaty przedstawiło Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Trzynastki kosztowałby około 500 mln zł.

27.02.2024

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

22.02.2024
1  2  3  4  5    58