Prezydent podpisał zasady Polskiego Ładu dla samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Prezydent podpisał ustawę zmieniającej zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja wprowadza nową część subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. część rozwojową. Określa też nowe zasady ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku PIT i CIT.

22.10.2021

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Pomoc społeczna Finanse samorządów Administracja publiczna

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

22.10.2021

Uchwała NSA wpłynie na opodatkowanie zbiorników

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

NSA 29 września podjął uchwałę, zgodnie z którą obiekt będący budowlą wymienioną w przepisach Prawa budowlanego, jeżeli posiada cechy budynku, może być opodatkowany jako budynek pod warunkiem, że jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. Oznacza to, że silosy posiadające cechy budynku mogą zostać uznane za budowle, jeżeli ich cechą wyróżniającą jest np. pojemność, a nie powierzchnia użytkow.

08.10.2021

Samorządowe kolegia odwoławcze - bez zmian skazane na marginalną rolę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Mam wrażenie, że w ostatnim czasie samorządowe kolegia odwoławcze zostały jakby zapomniane - celebrują jubileusze (np. przypadającą w ubiegłym roku 30 rocznicę ich powołania), jednak czynią to często w wąskim gronie - pisze dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. I twierdzi, że konieczne są zmiany, które umożliwią SKO właściwe pełnienie funkcji.

08.10.2021

Prof. Dowgier: Opodatkowanie nieruchomości - stabilność prawa nie zawsze jest jego zaletą

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Rachunkowość Doradca podatkowy

System opodatkowania nieruchomości w Polsce – osadzony na trzech świadczeniach: podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym – jest już bardzo archaiczny, ale nie widać zainteresowania ustawodawcy w jego przebudowie. W konsekwencji przestarzałe przepisy generują masę problemów interpretacyjnych – pisze prof. Rafał Dowgier z Uniwersytetu w Białymstoku.

02.10.2021

Na przystankach hula wiatr - samorządowcy czekają na projekt ustawy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Transport

Niczym zima drogowców, tak rozpoczęcie roku szkolnego zaskoczyło niektórych wójtów. W trybie pilnym musieli organizować transport zbiorowy dla uczniów, bo okazało się, że pandemia zmiotła niektórych lokalnych przewoźników lub ci, którzy do tej pory wozili uczniów, nie chcą już tego robić. Samorządy czekają na nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

23.09.2021

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

22.09.2021

MEiN zapowiada podwyżki i większe pensum dla nauczycieli

Kadry w oświacie Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Podwyżka średnich płac nawet o ponad 1 400 zł, ale wyższe pensum, wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową, zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, zmiany w ocenach pracy nauczycieli, wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole

21.09.2021

Związek Powiatów Polskich krytykuje większe kompetencje kuratora oświaty

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki zawarte w nowelizacji Prawa oświatowego uderzą bezpośrednio w pozycję jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki – uważa Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Przekonuje, że zgodnie z założeniami organ prowadzący szkołę nie będzie mógł decydować o jej funkcjonowaniu,

21.09.2021

Wiceminister naciska, samorządy powrócą do tzw. deklaracji anty-LGBT?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Niewykluczone, że sejmiki Lubelszczyzny i Małopolski jeszcze raz pochylą się nad tzw. uchwałami anty-LGBT. To m.in. pokłosie pisma Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, w którym przypomina o konieczności przestrzegania unijnych przepisów, w tym zasady zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne, światopogląd i orientację seksualną.

20.09.2021

Sejm uznał część poprawek Senatu do ustawy o wyższych wynagrodzeniach prezydenta i samorządowców

Finanse samorządów Administracja publiczna

Wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych - takie m.in. zmiany wprowadzi ustawa o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W piątek Sejm przyjął dwie z czterech poprawek Senatu, dotyczące doprecyzowania zasad naliczania wynagrodzeń dla osób wymienionych w ustawie.

17.09.2021

Rząd chce uszczelnić podatek od nieruchomości kolejowych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ma uszczelnić przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej. Samorządy, które tracą miliony złotych na uszczupleniach podatkowych, apelują o to piąty rok. Obawiają się jednak, czy resort - gasząc jeden pożar - nie wywoła kolejnego, rozszerzając zwolnienie dla nieczynnych torów.

16.09.2021

Małopolska powołuje pełnomocnika i radę ds. równego traktowania, inne województwa trwają przy uchwałach anty LGBT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Zarząd województwa małopolskiego powołał pełnomocnika i radę do spraw równego traktowania i praw rodziny. Jest to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy ostrzegają przed możliwością wstrzymania funduszy, jeśli sejmik nie uchyli deklaracji w sprawie LGBT. A sejmik podtrzymał swoją wcześniejszą uchwałę w tej sprawie. Podobne stanowiska prezentują inne województwa.

15.09.2021

Małe gminy chcą ograniczyć liczbę pracowników socjalnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Samorządowcy chcą większej samodzielności w zatrudnianiu pracowników socjalnych. Obecnie przepisy nakazują im, aby w ośrodku pomocy społecznej było zatrudnionych co najmniej trzech pracowników socjalnych plus kierownik. Zdaniem samorządowców, skoro rząd odbiera gminom obsługę kolejnych programów a bezrobocie spada nie ma potrzeby zatrudniać tylu pracowników.

14.09.2021

Kontrolę zarządczą realizuje praktycznie każdy urzędnik, ważne, by miał tego świadomość

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Połączenie kontroli zarządzania z systemem zarządzania jakością i celami oraz ze strategią rozwoju miasta przynosi efekty. Kontrola zarządcza wpisana jest w codzienne działania urzędników - mówią Małgorzata Mach-Dudek, dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublina oraz Marta Kulbaka, zastępca dyrektora tego wydziału.

09.09.2021

Samorządy apelują, aby rząd hojniej podzielił się wpływami z PIT

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski apeluje o zwiększenie udziału samorządów terytorialnych w podatku PIT bez wzrostu obciążeniami podatkowymi mieszkańców. Domaga się, aby udział w podatku PIT gmin wynosił 48,16 proc., a dla miast 13,25 procent. Wskazuje, że dalsze odbieranie samorządom dochodów obije się na jakości usług komunalnych.

07.09.2021

Stan wyjątkowy uderza w finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, odwołany został m.in. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie. Powiat włodawski musiał wydać na jego organizację około 200 tys. złotych. Starosta zastanawia się, kto mu odda te pieniądze. Podobne problemy mają też inne samorządy i już zaczynają liczyć straty. Okazuje się, że rykoszetem oberwały także te spoza strefy z ograniczeniami.

07.09.2021

Duże miasta krytycznie o projekcie ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Plany Ministra Finansów przewidują pokrycie jedynie 1/3 traconych dochodów samorządów z PIT. Z uwagi na niespełnienie postulatu rekompensaty strat Unia Metropolii Polskim negatywnie ocenia zmiany, prowadzące do utraty blisko 100 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. Organizacja przekonuje, że to wpłynie na pogorszenie jakości życia mieszkańców, szczególnie dużych miast.

03.09.2021

Minister finansów: Gospodarka i finanse publiczne w bardzo dobrym stanie

Finanse publiczne Finanse samorządów

Polska gospodarka i finanse publiczne są w bardzo dobrym stanie – powiedział w środę Tadeusz Kościński. Poinformował, że zamiast planowanego deficytu mamy obecnie w budżecie nadwyżkę, a na koniec roku deficyt osiągnie 15 mld zł, zamiast przewidywanych 85 mld. Nie wspomniał jednak o szybko rosnącym zadłużeniu państwa, na skutek wyprowadzenia wielu funduszy poza budżet.

01.09.2021

Najmniej doświadczony w urzędzie zyskuje najszybciej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zdaniem resortu pracy podwyżka płacy minimalnej będzie kosztowała jednostki samorządu terytorialnego około 74 mln złotych. Samorządowcy uważają, że tę kwotę trzeba zwielokrotnić. Wskazują, że systematyczne podwyższanie pensji minimalnej powoduje spłaszczenie płac w samorządach, a to coraz bardziej zniechęca doświadczonych urzędników i specjalistów.

31.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski