Minister: Samorządy mają się dobrze finansowo

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Finanse samorządów CIT PIT

Samorządy są w dobrej kondycji finansowej, a ich dochody z podatków wzrosły o 67 proc. w porówaniu z 2015 rokiem - zapewnia minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jeszcze w tym tygodniu do samorządów ma trafić około 4,5 mld zł przyspieszonego wsparcia na pokrycie ubytków w bieżących dochodach.

05.10.2022

Prof. Morawski: Dopóki podatnik siedzi cicho i płaci, ma spokój

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Podatki lokalne płacą podatnicy, którzy albo są naiwni, albo są pechowcami, albo są pazerni. Jeżeli ktoś żyje spokojnie, płaci tyle co zawsze, to zazwyczaj ma święty spokój. Jest tak z podatkiem od nieruchomości. Dlaczego tak się dzieje? Bo gminy są małe i w efekcie są słabe kadrowo. Ich przeciwnik to często wielkie firmy doradztwa podatkowego – mówi dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK w Toruniu.

04.10.2022

Samorządy mają zaoszczędzić 10 proc. energii, nie wszystkie dadzą radę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Zarządzanie oświatą

Zdaniem rządu przy oszczędzaniu prądu samorządy powinny świecić dobrym przykładem. Samorządowcy wskazują, że nie da się wszystkich mierzyć jedną miarą. Oszukani czują się ci, którzy wprowadzili nowoczesne technologie, bo jak twierdzą, nie są w stanie oszczędzić wymaganych 10 proc. energii. Ręce załamują ci, którzy oszczędzać nie mają na czym i nie mają za co inwestować w oszczędzanie.

04.10.2022

Gminy nie kontrolują rozliczeń podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki

Firmy, które posiadają nieruchomości, nie mają żadnej pewności, czy ich rozliczenia podatku od nieruchomości są prawidłowe. Przepisy w tym zakresie są niezwykle trudne w interpretacji, a gminy, do których wpływają pieniądze z tej daniny, nie weryfikują poprawności rozliczeń. To duże ryzyko, bo w którymś momencie może się okazać, że z powodu błędów firmy będą musiały dopłacić duże kwoty zaległego podatku.

03.10.2022

Inflacja szybuje, ceny materiałów budowlanych rosną, a zmiana kontraktów nie taka prosta

Zamówienia publiczne Finanse samorządów Budownictwo

Inflacja bezpośrednio wpływa na ceny materiałów, paliw, surowców, jak i płac, a wykonawcy i podwykonawcy inwestycji coraz częściej obawiają się widma pogłębienia strat w związku z wykonywaniem umów o roboty budowlane. Zwiększa się więc liczba kontraktów, od których odstępują wykonawcy, co w dalszej perspektywie grozi im skierowaniem roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów.

28.09.2022

MEiN: 980 mln zł dla samorządów na pokrycie kosztów edukacji dzieci ukraińskich

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Ukraina

Przekazaliśmy na rachunki samorządów 980 mln zł na pokrycie kosztów edukacji dzieci ukraińskich w Polsce - poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I podkreślił, że na utrzymanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach Polska nie dostała ani jednego euro z Unii Europejskiej.

21.09.2022

Ustawa o dodatkowych pieniądzach dla samorządów opublikowana

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów PIT Polski Ład

Do samorządów ma wpłynąć w tym roku- 13 mld 673 mln zł z udziału we wpływach z podatku PIT - wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którą w czwartek ostatecznie uchwalił Sejm, a w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

19.09.2022

Ważne zmiany dla samorządów przy staraniach o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 przyniesie zmiany w kwalifikowalności wydatków. Nowe regulacje w zakresie zamówień udzielanych w projekcie powiązano z zapisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zwiększono również do 200 tys. euro (wcześniej 100 tys. euro) wartość projektu, który rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.

13.09.2022

Gmina nie finansuje kostki przy kościele lub jego oświetlania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gmina nie może partycypować w kosztach związanych z działalnością parafii znajdujących się na jej terenie, np. finansując wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele. Takie wydatki z budżetu gminy na rzecz kościoła nie mają podstaw prawnych - wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Takie inwestycje mają być finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych.

02.09.2022

Województwa coraz więcej dokładają do zadań zleconych przez rząd

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Samorządy województw twierdzą, że z roku na rok muszą coraz więcej dokładać do zadań zleconych przez państwo. W ciągu ostatnich 3 lat to łącznie 105 mln zł. Domagają się więc aktualizacji algorytmów finansowania zadań zleconych dla poszczególnych JST, przejrzystej indeksacji w oparciu o wskaźniki rynkowe, umożliwienie elastycznych przesunięć niewykorzystanych środków pomiędzy działami i udziału w planowaniu koszyka kosztów.

31.08.2022

Precedensowy wyrok NSA: Handlarz roszczeniami nie mógł skutecznie nabyć kamienic

Prawo cywilne Finanse samorządów Administracja publiczna

Zapadły przełomowe rozstrzygnięcia w sprawie gruntów warszawskich. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osoba, która kupiła roszczenia do nieruchomości dekretowej od jej właściciela lub spadkobierców, nie może być stroną postępowania dekretowego. Tym samym nie mogła skutecznie nabyć nieruchomości lub otrzymać odszkodowania. 

29.08.2022

Miasta: Nowelizacja ustawy nie daje dodatkowych pieniędzy, tylko je przesuwa

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Proponowana przez rząd zmiana nie stanowi żadnego dodatkowego wsparcia finansów jednostek samorządu terytorialnego. Jest tylko przesunięciem o kilka miesięcy przekazania kwot, które byłyby należne JST według nowego, ryczałtowego mechanizmu redystrybucji udziałów w PIT - uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich odnosząc się do projektu zmian w ustawie o dochodach JST.

29.08.2022

Sądy administracyjne próbują uporządkować opodatkowanie zbiorników

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Po ogłoszeniu przez NSA uchwały o opodatkowaniu zbiorników, krytykowano ją jako działanie prawotwórcze, które w naszym systemie jest zarezerwowane dla ustawodawcy. Teraz okazuje się jednak, że wskazówki NSA są nie tylko powszechnie stosowane przez sądy, ale także doprecyzowywane i uzupełniane w kolejnych orzeczeniach. Ma to fundamentalne znaczenie dla opodatkowania infrastruktury przemysłowej.

25.08.2022

Samorządy przygraniczne naprawiają zniszczone drogi, ale obiecanej pomocy nie dostają

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Wojsko

Część dróg przy granicy z Białorusią połatało wojsko, co mogły zrobiły gminy, ale nadchodzi jesień i problem zniszczonych przez wojsko oraz firmy budujące zaporę graniczną dróg powróci, bo samorządy nie doczekały się obiecywanej specjalnej pomocy finansowej ze strony rządu. Mogą starać się o pieniądze z puli ogólnej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

25.08.2022

Kraszewski: Szpitalom potrzebna restrukturyzacja i wprowadzenie zadaniowego systemu pracy

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Paradoks polskiego systemu ochrony zdrowia polega na tym, że NFZ płaci za realizację świadczeń w terminie i odpowiedniej jakości, a za co innego szpital, w którym praca jest rozliczana godzinowo. Dlatego w naszej placówce lekarze i nie tylko oni pracują w systemie zadaniowym. Jest on najbardziej efektywny - mówi Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

23.08.2022

MF: Pierwsze półrocze samorządy zakończyły nadwyżką budżetową

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Blisko 20,5 mld zł wyniosła nadwyżka operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po I półroczu 2022 roku. Spadło też zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, które na koniec drugiego kwartału wyniosło 87,4 mld zł - poinformował resort finansów.

22.08.2022

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można sfinansować więcej zadań

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich oraz dróg do terminali intermodalnych i stref ekonomicznych - to niektóre z rozwiązań ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta.

16.08.2022

Miasta ciemnieją, bo samorządy próbują oszczędzać na prądzie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Drastycznie rosnące ceny prądu drenują też budżety samorządów. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że tylko ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej blisko 5 mld złotych. Miasta instalują oświetlenie ledowe, oszczędzają na oświetleniu ulicznym lub zmniejszają jego natężenie. Nie wszędzie to się udaje.

13.08.2022

Spółki komunalne mają obowiązek stosować zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez względu na to, czy spółka komunalna nabywa roboty budowlane, dostawy lub usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb, czy nabywa je w celu realizacji zadań o charakterze komercyjnym, takie nabycie, w szczególności poprzez wybór podwykonawcy zadania w przypadku realizacji zamówień komercyjnych, powinno być dokonywane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

12.08.2022

Będą dopłaty nie tylko do węgla - jest projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania pelletem otrzymają 3 tys. zł dopłaty, olejem opałowym - 2 tys. zł, drewnem 1 tys. zł, a gazem - 500 zł - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Pomoc obejmie także korzystających z ciepła z sieci. Rząd zrekompensuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym podwyżkę cen, a te obniżą mieszkańcom rachunki. Niższe rachunki mają też zapłacić m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej.

11.08.2022