Nowa ustawa ma zachęcać samorządy do tworzenia parków narodowych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Projektując utworzenie parku narodowego, minister będzie musiał opracować program działań na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze planuje zmiany i wskazać źródła finansowania tych działań – przewiduje projekt ustawy o parkach narodowych. Nie wiadomo, czy to zadziała, bo gminom ze względów podatkowych lepiej opłaca się mieć obszary niechronione.

08.02.2022

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2022 rok

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2022 roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że inflacja wyniesie z kolei 3,3 proc., ale według danych już jest ona znacznie wyższa.

02.02.2022

Gmina musi opłacić OC nawet za wrak, który chce zezłomować

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Finanse samorządów

Gminy chcą zmiany prawa, tak aby zostały wreszcie zwolnione z obowiązku opłaty składki OC od porzuconych wraków samochodów, które muszą przejąć na własność, tylko po to, aby je zezłomować. Jeśli w ciągu miesiąca gmina nie wyrobi się z procedurą zezłomowania i nie ubezpieczy takiego pojazdu - musi liczyć się z karą nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

01.02.2022

Marszałkowie wynegocjowali wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się, aby samorządy województwa otrzymywały nie jeden, a pięć procent od opłat produktowych ponoszonych przez przedsiębiorców. Był to warunek pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu nowelizacji ustawy odpadowej.

28.01.2022

Pakulski: Trzeba oddłużyć szpitale, ale też zlikwidować źródło tego zjawiska

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Zadłużenie szpitali powinno zostać spłacone, ponieważ niesie ryzyko wyprowadzenia z systemu ochrony zdrowia gigantycznych funduszy z tytułu przeterminowanych zobowiązań. W interesie publicznym jest przeznaczanie składek zdrowotnych na zaspokajanie potrzeb obywateli, a nie na odsetki od długów - przekonuje Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

25.01.2022

MSWiA: Obowiązują uchwały ekwiwalentowe dla strażaków. Według prawników niekoniecznie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Uchwały rad gmin dotyczące ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych obowiązują nadal, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 roku - ripostuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w reakcji na artykuł w Prawo.pl. A wśród prawników powstał spór, czy od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać ekwiwalentu.

20.01.2022

Błąd w ustawie - strażacy ochotnicy nie dostają ekwiwalentu za akcje

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - alarmuje dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.

19.01.2022

Samorządy - ulga gazowa powinna objąć wszystkie podmioty komunalne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rząd chce objąć ochronną taryfą na gaz m.in. wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka i instytucje kultury. Miałyby płacić za gaz tak jak odbiorcy indywidualni. Jednak związki samorządowe apelują, żeby działania osłonowe dotyczyły wszystkich podmiotów komunalnych, świadczących powszechnie dostępne, lokalne usługi publiczne.

13.01.2022

Maląg: Do końca stycznia można składać wniosek o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus”

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Do końca stycznia samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus” – przypomina Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Zwraca uwagę, że w tegorocznej edycji programu, który adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, samorządy mogą otrzymać większe dofinansowanie.

12.01.2022

NIK wytyka nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych w województwie dolnośląskim

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim nie zawsze wspierały spółki komunalne legalnie i rzetelnie. Kontrola NIK wykazała, że aż 124 mln zł wydatkowano z naruszeniem prawa, zasad należytego zarządzania finansami i jako kwoty nienależnie uzyskane. Szwankował nadzór właścicielski, przez co udzielano wsparcia bez zgody organu stanowiącego gminy, niewłaściwie ustalano wynagrodzenia organów spółek.

11.01.2022

Ustawa o rekompensatach za zmiany w podatkach od wiatraków z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ustawa, która przewiduje rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych została podpisana przez prezydenta. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2020 roku. Wysokość rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa.

04.01.2022

MF wyjaśnia problem VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Samorząd terytorialny Finanse samorządów VAT Budownictwo

Opłaty pobierane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność zawierają w sobie podatek VAT - niezależnie od tego, czy takie użytkowanie zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r. czy po tej dacie. Wynika to jednoznacznie z wydanej właśnie interpretacji ogólnej.

31.12.2021

Rada Ministrów znowelizowała Program Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzone zostaną zmiany usprawniające proces rozdziału i przekazywania samorządom dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19. W drugim naborze jest specjalna pula środków dla gmin i powiatów popegeerowskich.

28.12.2021

NIK krytycznie o działalności czterech samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Opera Wrocławska zawarła kontrakt z dyrektorem artystycznym, bez negocjacji, na kwotę prawie trzech mln zł za niespełna cztery lata pracy. To zarobki czterokrotnie przekraczające stawki obowiązujące w innych polskich operach. Narodowe Forum Muzyki przez 2 lata wydało prawie 800 tys. zł na utrzymanie nie swojego parkingu podziemnego.

28.12.2021

Związek Gmin Wiejskich RP krytycznie o projekcie nowelizacji ustawy o RIO

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej negatywnie opiniuje proponowane przez resort administracji zmiany w przepisach dotyczących regionalnych izb obrachunkowych. Podobnie jak Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich uważa, że to kolejny krok do centralizacji państwa oraz odbierania samodzielności i niezależności samorządom.

27.12.2021

W Polskim Ładzie specjalne 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

W ramach Rządowego Programu Polski Ład zostanie wyodrębniona specjalna linia dla gmin uzdrowiskowych – poinformowała w środę Izabela Antos, wiceszefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd przeznaczy na to dodatkowo około 250 mln zł. Nabór ma być ogłoszony w styczniu 2022 roku.

15.12.2021

Olsztyn. Miasto tropi martwe dusze w szkołach policealnych

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Szukając oszczędności w budżecie, miasto Olsztyn rozpoczęło kontrole w szkołach policealnych. Kontrole dają zaskakujące wyniki: na dziesięć skontrolowanych placówek tylko w jednej liczba uczniów była zgodna z liczbą deklarowaną przez szkołę. W innej szkole dyrektorem, nauczycielem i zarazem uczniem była ta sama osoba.

12.12.2021

Szefernaker: W grudniu drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W grudniu, do świąt, ogłosimy drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - zapowiada Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Łączna kwota dofinansowania będzie porównywalna do kwoty pierwszego naboru, która wyniosła ponad 23 mld zł. O skali finansowej naboru poinformować szef rządu.

12.12.2021

Śląskie samorządy domagają się pakietu, który osłoni podwyżki cen energii i paliw

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wnioskuje do rządu o podjęcie w trybie pilnym zdecydowanych i kompleksowych działań, celem równoważenia interesów odbiorców paliw i energii oraz przedsiębiorstw energetycznych, poprzez odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe dla sektora komunalnego.

09.12.2021

Hotele żądają zwrotu podatku od nieruchomości za czas lockdownu

Finanse samorządów Koronawirus Nieruchomości

Hotele chcą zwrotu podatku od nieruchomości za okres lockdown-ów. Powołują się przy tym na jeden z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem doradców podatkowych mają szansę na wygraną w sądzie. A to może wywołać efekt kuli śnieżnej. W ich ślady mogą pójść zamykane w czasie pandemii sklepy, restauracje, siłownie, fryzjerzy. A wtedy samorządy będą miały problem.

09.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski