Raport BGK: W 2022 r. najwięcej inwestowały gminy wiejskie, najbardziej zadłużone były miasta

Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT Polski Ład

Nadwyżka operacyjna w polskich samorządach w 2022 roku była wyraźnie mniejsza niż w latach poprzedzających pandemię, a nawet mniejsza niż w 2020 r. Największy przyrost wydatków majątkowych zaobserwowano w gminach wiejskich. Najbardziej zadłużone w 2022 r. były miasta na prawach powiatu - wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego.

23.05.2023

Pieniędzy od rządu mniej, a podział części wyrównawczej podzielił samorządy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Inflacja, rosnące ceny paliw i energii, a przede wszystkim zmiany w podatkach, zwłaszcza PIT, powodują, że gminy, powiaty i województwa samorządowe mają coraz większe problemy ze zbilansowaniem budżetów. Dodatkowy zastrzyk finansowy z budżetu państwa ma być mniejszy niż w ubiegłym roku. Samorządy na razie nie mogą porozumieć się odnośnie podziału kwoty wyrównawczej.

15.05.2023

Nie wszystkie gminy radzą sobie z opłatami za odbiór odpadów

Odpady Finanse samorządów

Jedynie w dwóch skontrolowanych gminach województwa mazowieckiego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. W pozostałych przewlekle egzekwowano deklaracje o wysokości opłaty oraz nieprawidłowo i nieskutecznie prowadzono postępowania wobec osób zalegających z opłatami.

10.05.2023

NFZ będzie współfinansować samorządowe programy, ale bez in vitro

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Po 8 latach batalii o umożliwienie łączenia środków samorządowych z tymi z Narodowego Funduszu Zdrowia przy finansowaniu programów opieki zdrowotnej, udało się uchylić furtkę. Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na takie montaże finansowe w przypadku programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz szczepień ochronnych.

10.05.2023

Strategie rozwoju gmin ważne u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

W samorządach przygotowania do nowej perspektywy wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej wiążą się z opracowywaniem dokumentów strategicznych, które potwierdzą spójność kierunków planowanego rozwoju gminy. Jednym z takich narzędzi jest dobrze opracowana strategia rozwoju gminy - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

09.05.2023

Ruszyła II edycja badania LEXOMETR Prawno-Samorządowy

Finanse samorządów

Trwa już II edycja ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2023 – wyzwania i perspektywy dla JST”. Celem jest poznanie kondycji jednostek samorządu terytorialnego w dobie wyzwań, wynikających m.in. ze zmienności prawa. Ankieta jest anonimowa i dotyczy także zarządzania urzędem w momentach kryzysowych czy kondycji finansowej urzędów.

08.05.2023

Gminy inwestują w ledy, a oszczędności zjada opłata za energię bierną

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządy nie chcą inwestować w modernizację nie swoich latarni ulicznych. Domagają się też ograniczenia opłaty z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej w oświetleniu ulicznym. Ta kosztowna opłata wygląda jak kara przedsiębiorstwa energetycznego dla tych, którzy inwestują w nowoczesne oświetlenie. Problem będzie narastał, bo lamp ledowych jest coraz więcej.

27.04.2023

TSUE zajmie się polskim podatkiem od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

19 kwietnia 2023 r. miało zapaść pierwsze rozstrzygnięcie NSA w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście pomocy publicznej (sygn. III FSK 3/22). NSA zdecydował się jednak na skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE). Będzie to pierwsza tego typu sprawa przed europejskim trybunałem – pisze Rafał Kran, doradca podatkowy.

21.04.2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

18.04.2023

Organizator gminnych loterii promocyjnych zwolniony z funkcji płatnika VAT

Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy

Coroczne loterie promocyjne związane ze świadomym rozliczaniem PIT nasuwają wiele wątpliwości związanych z ich opodatkowaniem. Organizator loterii i jednocześnie dysponent nagród zostaje zwolniony z obowiązków płatnika VAT, nawet jeśli chodzi o loterie, w których nagrodą jest mieszkanie, a deweloper staje się fundatorem nagrody głównej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych.

14.04.2023

Bunt przeciwko Wodom Polskim narasta - samorządy proponują trzy rozwiązania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Organizacje samorządowe domagają się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora opłat za wody i ścieki i powrotu do akceptowania taryf przez rady gmin. Rząd raczej nie zgodzi się na to, więc samorządowcy proponują wprowadzenie mechanizmu korekty taryf w sytuacjach nadzwyczajnych, analogicznie jak dla cen ciepła, ewentualnie skrócenie okresu obowiązywania taryfy do roku.

06.04.2023

Bogata gmina może lepiej zadbać o zdrowie swoich mieszkańców

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Gminy nie finansują bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, zastępując w tym NFZ. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie zwolnione z ponoszenia wydatków związanych z organizacją ochrony zdrowia na swoim obszarze. Budżety poszczególnych gmin mogą zatem mieć wpływ na jakość świadczonych usług medycznych.

30.03.2023

Skarbnicy metropolii proponują rozwiązania, które poprawią finanse JST

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT

Podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT, zmniejszenie wysokości wpłat na Janosikowe, zmiana mechanizmu ustalania subwencji oświatowej, wyeliminowanie niektórych dysfunkcji części rozwojowej subwencji w związku z dyskryminowaniem części JST w zasadach podziału środków pochodzących z budżetu państwa. Takie zmiany w finansach samorządowych proponują skarbnicy metropolii polskich.

27.03.2023

Firma w domu nie może przesądzać o wysokim podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Małe i średnie firmy

Ministerstwo Finansów stwierdziło niedawno, że za zajęty na działalność gospodarczą należy uznać budynek mieszkalny wynajmowany przez przedsiębiorcę, nawet jeśli najemca realizuje w nim jedynie cele mieszkalne. Może to pogorszyć sytuację najemców, na których przerzucony zostanie w czynszu prawie 30-krotnie wyższy podatek. Rodzi również ryzyko nałożenia wyższej daniny na mieszkania wykorzystywane jako tzw. home office przy pracy zdalnej.

15.03.2023

RIO: Z funduszu sołeckiego można opłacić imprezę integracyjną, ale pod pewnymi warunkami

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Sfinansowanie z funduszu sołeckiego organizacji spotkań integracyjnych, w tym zakupów artykułów spożywczych, z których będą przygotowane posiłki, uzależnione jest od tego, czy dana impreza jest dostępna dla ogółu mieszkańców i czy jej tematykę można powiązać z wykonywaniem zadań własnych gminy – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

09.03.2023

Kłopotliwe opodatkowanie złożonych obiektów budowlanych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeżeli poszczególne obiekty budowlane spełniają cechy pozwalające uznać je za odrębne przedmioty opodatkowania, są wykorzystywane do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego i z tego powodu zostały funkcjonalnie połączone, nie można tworzyć z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

09.03.2023

"Janosikowe" to w tym roku 3,7 mld zł dla uboższych gmin

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Planowane w 2023 roku wpływy z "janosikowego" od wszystkich najbogatszych jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wyniosą ok. 3,7 mld zł . To o 6,5 proc. więcej niż w 2022 r. Taką informację przedstawiło w środę w Sejmie Ministerstwo Finansów podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw finansów samorządowych.

08.03.2023

Uzyskiwanie dochodów przez gminę nie przesądza o wykonywaniu działalności

Finanse publiczne Finanse samorządów Doradca podatkowy Administracja publiczna

Sama możliwość osiągnięcia dochodów przez gminę nie wskazuje na zarobkowy charakter działalności i nie stanowi przesłanki do uznania, że prowadzi działalność gospodarczą. Zarobkowy charakter ma działalność prowadzona w celu osiągania zysków, nawet jeśli nie zawsze będzie dochodowa.

08.03.2023

Samorządy już mogą ubiegać się o fundusze europejskie, ale uwaga na zmiany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Czy szumnie zapowiadane miliardy euro na lata 2021-2027 gdzieś się rozpłynęły w powietrzu? Już na koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy polityki spójności na nowy okres programowania. W tym czwartym już okresie programowania Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem unijnych środków i otrzyma z funduszy europejskich ponad 76 mld euro.

06.03.2023

Wykazanie związku techniczno-użytkowego wpływa na podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeden przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości może stanowić tylko to, co wchodzi w jego skład i nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Nie można tworzyć też z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

24.02.2023