Związek gmin chce pilnych zmian w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Z powodu drastycznych podwyżek cen Związek Gmin Wiejskich RP chce zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Postuluje m.in. wydłużenie ważności promes w ramach pierwszego naboru wniosków, wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną promesą oraz zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.

11.04.2022

Samorządy będą mogły pomagać uchodźcom z „korkowego” i „małpkowego”

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ukraina

Samorządy będą mogły pomagając uchodźcom skorzystać ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i funduszu gromadzonego ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego. Taką poprawkę Lewicy przyjął Sejm nowelizując specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

08.04.2022

Dwa miliony nowych mieszkańców to więcej śmieci - kto za nie zapłaci?

Samorząd terytorialny Odpady Finanse samorządów Ukraina

Około dwa miliony uchodźców przybyłych z Ukrainy to również problemy samorządów z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych. Tym bardziej, że jeszcze przed kryzysem uchodźczym, wiele miast i gmin nie mogło dopiąć gospodarki śmieciowej. Samorządy dopominają się o rozwiązania systemowe, bo specustawa, która szeroko reguluje kwestie uchodźcze, o tym problemie milczy.

08.04.2022

Zbiornik dla podatku od nieruchomości może być budowlą, ale tylko wyjątkowo

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Wciąż jest problem z opodatkowaniem budowli, a niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zbiorników mógł go rozwiązać, ale niestety rodzi on kolejne wątpliwości. NSA orzekł, że w wyjątkowych przypadkach zbiornik dla potrzeb podatku od nieruchomości może być kwalifikowany jako budowla. Eksperci do takiej interpretacji mają jednak szereg zastrzeżeń.

08.04.2022

Rząd obstaje przy rekompensacie subwencją utraconych przez samorządy wpływów z PIT

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Kolejna tura rządowo – samorządowych rozmów na temat projektu nowelizacji ustawy o PIT na razie nie przyniosła rozstrzygnięć. Żadna ze stron nie chce zmienić swojego stanowiska w kwestii zasadniczej, a mianowicie formy rekompensaty samorządom utraconych dochodów. Wiceminister finansów Sebastian Skuza nie wyklucza rozmów w sprawie propozycji przyznania JST udziałów w PIT płaconym w formie ryczałtu.

07.04.2022

Powiaty chcą wskazania źródeł finansowania podwyżek dla nauczycieli

Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Związek Powiatów Polskich choć nie neguje samego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, to sprzeciwia się ich wprowadzaniu w sytuacji, kiedy środki subwencji oświatowej na rok 2022 nie przewidują pełnego pokrycia wydatków na ten cel. Domaga się więc od ministra edukacji wskazania konkretnych źródeł finansowania podwyżek.

05.04.2022

RIO: Pieniądze z Funduszu Pomocowego powinny być ujmowane w budżetach samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ukraina

Środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy powinny być ujmowane w budżetach samorządów. Należy je klasyfikować jako wpływy z różnych dochodów lub środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – informuje Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

04.04.2022

Rząd coraz bardziej przejmuje finansowanie samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Kolejna w ciągu ostatnich czterech lat obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje, że ciężar finansów samorządowych przesuwa się niebezpiecznie z dochodów własnych na dochody subwencyjne i dotacyjne. W ocenie samorządowców zagraża to realizacji bieżących zadań oraz autonomii finansowej gmin, powiatów i województw samorządowych. Coraz bardziej utrudnia też planowanie budżetowe.

04.04.2022

Zmiany w Polskim Ładzie to kolejny cios w finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Propozycja obniżenia podatku PIT do 12 proc. znowu spowodowała przyśpieszenie tętna u skarbników miast. Wyliczają, że to kolejny cios w system finansów publicznych i dalsze ograbianie samorządów. Zamiast kolejnych instrumentów wyrównawczych, o których wspomina rząd, samorządowcy proponują zmianę formuły podziału rekompensaty i wzrost udziału JST w PIT z 48,59 proc. do 57 proc.

31.03.2022

Projekt o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to pomysł chybiony

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Idea stworzenia Agencji Restrukturyzacji Szpitali jest przykładem myślenia życzeniowego. Mamy zdefiniowany problem, więc powołajmy zależny podmiot do jego obsługi. Oczywiście problem nie zostaje rozwiązany, ale odpowiedzialność za ewentualne fiasko nie będzie obciążać polityków - uważa Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich.

31.03.2022

Szersze wsparcie dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Finanse samorządów Budownictwo

Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Samorządy będą mogły również dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wynika to z uchwalonej w lutym tegor oku ustawy.

24.03.2022

Województwa obawiają się, że cześć Lokalnych Grup Działania może stracić wsparcie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Zarząd Związku Województw RP wnioskuje o zmianę zapisów regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego w ramach perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Województwa wskazują, że w związku z mniejszym budżetem programu, część lokalnych strategii rozwoju może nie otrzymać wsparcia. Proponują konkretne rozwiązania.

15.03.2022

Finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z PROW na zmodyfikowanych zasadach

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zmianę kryteriów dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta wzrośnie do 5 mln zł, a środki będzie można rozliczyć do 30 czerwca 2025 roku.

11.03.2022

MF proponuje zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych samorządom

Finanse samorządów VAT Administracja publiczna

Z opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji rozporządzenia wynika, że wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom będzie zwolniony z VAT. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie zwolniony z VAT jest wynajem nieruchomości mieszkalnych, jeśli najemcą są społeczne agencje najmu.

07.03.2022

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - szansa czy zagrożenie dla projektów unijnych?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo rodzinne

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - nowe świadczenie dla rodziców dzieci ułatwiające łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Dla rodziców jest to forma wsparcia, dla samorządów dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości, nadzoru i zmian organizacyjnych w żłobkach. RKO ma też wpływ na realizację projektów unijnych.

07.03.2022

WSA: Nie można powołać pełniącego obowiązki skarbnika

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Rada gminy powołała pełniącego obowiązki skarbnika. Wojewoda zaskarżył podjętą w tej sprawie uchwałę. Samorząd tłumaczył, że przyjęcie tego aktu było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, ponieważ dotychczasowy skarbnik zmarł. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

03.03.2022

RIO: Samorządy mogą wykorzystać rezerwę na zarządzanie kryzysowe, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ukraina

Samorządy mogą rozdysponować środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – poinformowała Krajowa Rada Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem rady obecną sytuację można uznać za kryzysową. Zwraca jednak uwagę, że uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców w oparciu o przepisy o ustawy o cudzoziemcach.

28.02.2022

Polski Ład może wyeliminować mniejsze firmy z przetargów drogowych

Samorząd terytorialny Drogi Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Rosnąca inflacja i mała konkurencja na rynku powodują, że realizowane przez samorządy, a finansowane z Polskiego Ładu inwestycje będą droższe, co przełoży się na wysokość wsparcia – alarmują gminy. A przedsiębiorcy zwracają uwagę, że zasady finansowania inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych i wypłaty wynagrodzenia faworyzują duże koncerny i powodują, że małe i średnie firmy nie będą w stanie uczestniczyć w ich realizacji.

28.02.2022

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy zależy od konstrukcji i kwalifikacji budynku

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse

Opodatkowanie domków letniskowych podatkiem od nieruchomości zawsze było przedmiotem niejasności. Sprawa jest o tyle istotna, że od kwalifikacji przedmiotu opodatkowania zależy wysokość płaconego podatku. Tymczasem w tej kwestii pojawiają się od lat wątpliwości w zakresie podstawowych zagadnień, których ustalenie jest kluczowe dla stwierdzenia prawidłowości opodatkowania.

15.02.2022

Nie będzie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym, wątpliwości pozostają

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Domowe finanse

Mimo apeli samorządów nie będzie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z wcześniejszej deklaracji. Samorządy mają realizować zadanie na bazie obowiązujących przepisów i wytycznych resortu. Tyle że wytyczne potrafią zmienić się jednej nocy i zdaniem pracowników pomocy społecznej - wprowadzają chaos.

15.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski