Nowa ulga w podatku od czynności cywilnoprawnych to miliony złotych mniej dla gmin

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse

Kto kupi pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych - wynika z nowego zwolnienia wprowadzonego do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Cieszą się podatnicy, bo zapłacą niższe daniny. Posłowie, bo mogą pochwalić się, że służą wyborcom. Minister finansów, bo nowe ulgi i zwolnienia nie kosztują budżetu państwa ani złotówki. Poszkodowane są za to miasta i gminy, bo nowa ulga kolejny raz uszczupla ich dochody budżetowe.

01.08.2023

Rolnik zrobi odpis podatkowy na związki zawodowe rolników

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Od 1 stycznia 2024 r. indywidualni rolnicy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą mogły przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnemu zrzeszającemu rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - wynika z nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dzienniku Ustaw.

31.07.2023

NFZ zapłaci aptekom za dyżury w nocy i święta

Pacjent Finanse samorządów Farmacja

Niektórzy pacjenci, aby wykupić lek w nocy lub w święto, muszą jechać do sąsiedniego powiatu. Problem ten ma rozwiązać nowelizacja ustawy refundacyjnej. Za pracę apteki w porze nocnej i w dni wolne od pracy zapłaci bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia. Stawka wyniesie ok. 140 zł za godzinę dyżuru, a kwota ta będzie waloryzowana. Fundusz pokryje koszty dyżurów jednak tylko w przypadku aptek w miastach z siedzibą władz powiatu, liczących do 40 tys. mieszkańców.

27.07.2023

Podział rządowej rekompensaty krzywdzi 66 miast powiatowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Unia Metropolii Polskich apeluje do Senatu o wprowadzenie zmian w podziale 14 mld zł „dodatkowych środków” pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Zaproponowane przez UMP zmiany mają na celu wsparcie 66 miast na prawach powiatu, które w największym stopniu odczuły negatywne skutki zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

26.07.2023

NIK: W spółkach komunalnych zawyżano wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

NIK badała czy spółki komunalne w woj. lubelskim przestrzegają przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. Znalazła wiele nieprawidłowości, stąd ocena jest negatywna. Izba krytycznie oceniła też działalność burmistrza Lubartowa, który sprawował nadzór właścicielski nad dwiema miejskimi spółkami: PEC i PGK.

21.07.2023

Uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych za opłatą wymaga poprawek

Prawo cywilne Finanse samorządów Budownictwo

Rządowy projekt ustawy jest obarczony wieloma istotnymi wadami merytorycznymi i legislacyjnymi. Błędy te wskazuje Rada Legislacyjna. Jednak nie utracą własności budynków gminy, które same je wzniosły. Po jego poprawieniu projekt powinien jak najszybciej stać się przedmiotem sejmowego postępowania ustawodawczego – uważają eksperci.

21.07.2023

Gminy turystyczne chcą pobierać opłaty za parkowanie nie tylko w dni robocze

Samorząd terytorialny Drogi Turystyka Finanse samorządów

Zatłoczone gminy turystyczne i uzdrowiskowe przekonują, że pobieranie dodatkowych opłat za parkowanie to konieczność, aby udrożnić ulice i odblokować miejsca parkingowe. Korzyść z wprowadzenia opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania także w dni wolne od pracy docelowo mają odczuć też turyści, bo gminy zyskają pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej i zabezpieczenie plaż czy utrzymanie czystości.

19.07.2023

O ratowaniu finansów samorządowych na Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich

Finanse samorządów

Unia Metropolii Polskich wypracowała plan działań, które mają przywrócić samorządom niezależność finansową, a tym samym możliwość decydowania o kierunkach rozwoju i polityce lokalnej. Przede wszystkim chce, by zapewnić gminom pełną rekompensatę skutków zmian podatkowych wprowadzonych w lat 2019-2022.

04.07.2023

Trybunał Konstytucyjny: Definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją

Finanse samorządów Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Przepis utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. Ustawodawca ma wprowadzić nową definicję budowli oraz budynku, które nie będą odwoływać się do ustaw niepodatkowych.

04.07.2023

Od lipca mniej korekt VAT przy sprzedaży mieszanej

Finanse samorządów VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z 500 złotych do 10 tysięcy złotych wzrosła kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja sprzedaży mieszanej wynosi 100 procent. W efekcie więcej podatników może odliczyć cały VAT. Nie trzeba też już korygować rocznego rozliczenia VAT, jeśli różnica między współczynnikiem wstępnym i ostatecznym nie przekracza 2 procent, a kwota różnicy – 10 tysięcy złotych.

03.07.2023

Można sprawdzić, ile sąsiad ma dopłat – ale bez szczegółów

Finanse samorządów Domowe finanse Finanse RODO

Choć beneficjenci dopłat bezpośrednich są znani, to można ograniczać informacje o otrzymywanych przez nich środkach do dwóch ostatnich lat. Nie trzeba też podawać, za które dokładnie działki im zapłacono. To konkluzja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2023 r., który oddalił skargę kasacyjną wójta jednej z gmin na Mazowszu.

30.06.2023

Raport IRMiR pokazuje, że kondycja budżetów obywatelskich jest stabilna

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Budżety obywatelskie mają się nieźle. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, większość samorządów podtrzymała decyzję o ich organizacji. W 2022 r. procedurę tę przeprowadzono w 43,5 proc. miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Przeznaczono na ten cel łącznie 630,5 mln złotych - pokazują najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

22.06.2023

Rząd podzielił rekompensatę dla samorządów, mali zyskają, metropolie stracą

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Nie 10 mld zł, a 13 mld złotych rekompensaty utraconych dochodów PIT otrzymają jeszcze w tym roku jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowany przez rząd podział promuje małe i średnie gminy. Na mechanizmie korekty maksymalnego transferu stracą Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz podwójnie Warszawa - jako gmina i jako powiat, a także województwo mazowieckie.

16.06.2023

Gminy "parkowe" chcą dodatkowej subwencji ekologicznej na rozwój

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Włodarze gmin, gdzie ochroną objętych jest ponad 80 proc. obszarów, przekonują, że z parków, rezerwatów oraz innych terenów chronionych korzystają wszyscy, ale koszty ponoszą tylko te gminy. Dlatego chcą rekompensaty za utracone dochody i możliwości rozwoju, które przejawiają się w ograniczeniach inwestycyjnych.

09.06.2023

Montaż kolektorów słonecznych wykonywany przez gminę ze środków europejskich bez VAT

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT

Gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na budynkach oraz na gruntach mieszkańców, którzy przejmą po upływie 5 lat własność zamontowanych instalacji, nie wykonuje z tego tytułu działalności gospodarczej - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie.

06.06.2023

Zielony budżet - rządowa regulacja usztywni projekty obywatelskie

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zadecydować za mieszkańców miast i gmin, na co mają wydawać pieniądze z budżetu obywatelskiego. W procedowanej właśnie nowelizacji Prawa ochrony środowiska znalazły się przepisy zobowiązujące miasta na prawach powiatu do wskazania, ile procent budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczone np. na zazielenianie miejscowości.

06.06.2023

Samorządy podzieliły dodatkowe 10 mld zł, ale gminy wiejskie niezadowolone

Finanse publiczne Finanse samorządów

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego porozumiała się w kwestii podziału dodatkowych środków, którymi rząd ma jeszcze w tym roku zasilić budżety gmin, powiatów i województw. Z kompromisu wyłamał się Związek Gmin Wiejskich RP, który wolałby, aby podział odbył się na zasadach z 2022 r., premiujących gminy wiejskie. Ostatecznie decyzję, jak dodatkowe środki zostaną podzielone, podejmie resort finansów.

26.05.2023

Raport BGK: W 2022 r. najwięcej inwestowały gminy wiejskie, najbardziej zadłużone były miasta

Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT Polski Ład

Nadwyżka operacyjna w polskich samorządach w 2022 roku była wyraźnie mniejsza niż w latach poprzedzających pandemię, a nawet mniejsza niż w 2020 r. Największy przyrost wydatków majątkowych zaobserwowano w gminach wiejskich. Najbardziej zadłużone w 2022 r. były miasta na prawach powiatu - wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego.

23.05.2023

Pieniędzy od rządu mniej, a podział części wyrównawczej podzielił samorządy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Inflacja, rosnące ceny paliw i energii, a przede wszystkim zmiany w podatkach, zwłaszcza PIT, powodują, że gminy, powiaty i województwa samorządowe mają coraz większe problemy ze zbilansowaniem budżetów. Dodatkowy zastrzyk finansowy z budżetu państwa ma być mniejszy niż w ubiegłym roku. Samorządy na razie nie mogą porozumieć się odnośnie podziału kwoty wyrównawczej.

15.05.2023