W sierpniu najważniejsze uchwały na przyszły rok szkolny

Zarządzanie oświatą

Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września - to zadania sierpniowej rady pedagogicznej. Prawo nie określa konkretnego dnia, w którym musi się ona odbyć - dyrektor może ją zwołać również ostatniego dnia miesiąca. Przy planowaniu zebrania powinien wziąć pod uwagę m.in. kierunki polityki oświatowej państwa.

05.08.2022

O wyspecjalizowanych pedagogów trudno, więc MEiN przejściowo obniży wymagania

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji zwiększył finansowanie i liczbę etatów specjalistów w szkołach, na razie nie ma jednak osób, które można na tych etatach zatrudnić. Potrzeba ich aż 50 tysięcy, więc cały proces może potrwać nawet kilka lat, bo będzie wymagał przeszkolenia już zatrudnionych nauczycieli. MEiN idzie więc szkołom na rękę i chwilowo obniża wymagane kwalifikacje.

05.08.2022

Strzelanie na edukacji dla bezpieczeństwa - minister podpisał rozporządzenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Resort edukacji chce przywrócić elementy przysposobienia obronnego i to już od września. Plany są ambitne, uczniowie mają uczyć się strzelać, poznawać elementy surviwalu i przechodzić szkolenie z pierwszej pomocy. Gorzej z realizacją, bo na razie trudno o kadry, infrastrukturę i pieniądze. W dodatku strzelanie i nauka o zagrożeniach wojennych zastąpi edukację zdrowotną - w tym tę, dotyczącą depresji i uzależnień.

03.08.2022

Rząd przyjął plan rozwoju szkolnictwa zawodowego na lata 2022-2025

Zarządzanie oświatą

Rada Ministrów przyjęła we wtorek plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 oraz informację na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności. Ma to przygotować pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

02.08.2022

Zamknięte szkoły przez brak węgla? Rząd dementuje, ale pracuje nad przepisami

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Znowelizowane przepisy prawa oświatowego pozwalają zamknąć szkołę z powodu panującej w niej temperatury. Pojawiły się spekulacje, że chodzi o to, by zabezpieczyć się na czasy, gdy zabraknie węgla. Rząd stara się dementować te pogłoski - ale pracuje przy tym nad rozporządzeniem określającym zasady zdalnej nauki.

01.08.2022

RIO: Szkoła nie może sfinansować stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy z dotacji oświatowej

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Stowarzyszenie prowadzące niepubliczne technikum nie może sfinansować z otrzymanej dotacji oświatowej jednorazowych stypendiów dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Takie stypendium może przyznać gmina z własnych środków – uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

01.08.2022

Pokazowa lekcja konieczna do awansu - oceniać będzie komisja

Zarządzanie oświatą

Jednym z warunków uzyskania wyższego stopnia awansu przez nauczyciela będzie przeprowadzenie zajęć pokazowych - komisja oceni, jak pedagog radzi sobie z prowadzeniem lekcji. Jeżeli nie za dobrze, jego droga do awansu zostanie wydłużona o dwa lata.

01.08.2022

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół za granicą

Zarządzanie oświatą

Ministerstwo edukacji zachęca do zapisania ucznia na zajęcia (online) w szkołach koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

29.07.2022

Student z Ukrainy nie zawsze musi nostryfikować dyplom

Zarządzanie oświatą

Studenci z Ukrainy, którzy chcą kontynuować studia, nie muszą nostryfikować dyplomów. Zainteresowane osoby mogą otrzymać pisemną informację o zagranicznym dyplomie, poziomie studiów i statusie uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub za pomocą specjalnego systemu - wyjaśnia MEiN.

28.07.2022

Co stało się w szkole, zostaje w szkole? – „karanie” uczniów kłopotliwe dla dyrektora

Zarządzanie oświatą

Wagary, pomazanie ławki, drobna kradzież – zamiast powiadamiać sąd rodzinny, dyrektor szkoły sam będzie mógł ukarać ucznia. Niekoniecznie będzie to jednak opcja dla niego korzystna – nakłada to na niego nowe obowiązki i potencjalnie naraża na konflikty z rodzicami uczniów, a w skrajnych przypadkach nawet na odpowiedzialność karną.

28.07.2022

Coraz więcej uczelni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zarządzanie oświatą

Uczelnie są coraz lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - również dzięki programom ukierunkowanym na wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Szkoły wyższe miały możliwość aplikowania w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności”, z budżetem 15,3 mln złotych.

27.07.2022

Kwalifikacje nauczyciela HiT oceni dyrektor szkoły - czasem wystarczy sama historia

Zarządzanie oświatą

Nowy przedmiot - historia i teraźniejszość - zastąpi wiedzę o społeczeństwie realizowaną w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. Uczyć go będą mogli nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania WOS i historii, choć w niektórych sytuacjach wystarczy sama historia lub ukończenie studiów.

27.07.2022

RPO: Ocena zachowania może dyskryminować osoby w spektrum autyzmu

Zarządzanie oświatą

Wewnątrzszkolne systemy oceniania nie uwzględniają sytuacji uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi przede wszystkim o ocenę zachowania. Dzieje się tak mimo że rozporządzenie przewiduje obowiązek uwzględnieni potrzeb wszystkich uczniów - zwraca uwagę RPO na wniosek samorzeczników uczniów ze spektrum autyzmu. Chce, by minister edukacji przeanalizował tę sprawę.

26.07.2022

MEiN: Zdalne nauczanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

Zarządzanie oświatą

Dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów - projekt rozporządzenia w tej sprawie resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych.

26.07.2022

Minister Sportu: WF musi być traktowany poważnie

Zarządzanie oświatą

Interes publiczny wymaga tego, żeby polskie dzieci były jak najbardziej sprawne i jak najbardziej zdrowe minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk - To jest normalna lekcja, na którą należy uczęszczać. Nawet jak ktoś jest nieco gorszy od innych, tak jak z polskiego, matematyki, historii.

26.07.2022

Rusza nabór wniosków na finansowanie działań edukacyjnych

Zarządzanie oświatą

Ministerialny Program Wsparcia Edukacji ma zachęcić organizacje pozarządowe do współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi. Program składa się z trzech modułów: wsparcia placówek w innowacyjnej, nowoczesnej działalności, wsparcia tradycyjnej i patriotycznej edukacji, a także zachęcającej do aktywnego i zdrowego stylu życia. Ma być na to dofinansowanie.

25.07.2022

Dyrektor będzie mógł karać uczniów za wykroczenia - ustawa podpisana

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wagarowanie, zniszczenie ławki, drobna kradzież – o takich czynach szkoła nie będzie musiała zawiadamiać policji ani sądu rodzinnego. Zamiast tego dyrektor nałoży na ucznia środki wychowawcze - np. każąc mu posprzątać klasy lub pomalować zniszczoną ścianę. Zmiany przewidziane w nowelizacji prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mają obowiązywać od 1 września 2022 r.

21.07.2022

SO: Nie będzie odszkodowania za zaniechanie legislacyjne ministerstwa edukacji

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Zarządzanie oświatą

Sam fakt konieczności wykonania zmian w infrastrukturze i stworzenia nowych warunków dla dwóch dodatkowych roczników w szkołach podstawowych i jednego rocznika w szkołach ponadpodstawowych, nie stanowi szkody - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił 20 lipca br. jako niezasadny pozew złożony przez władze miasta o odszkodowanie 7,5 mln zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki za wydatki.

20.07.2022

Rząd chce opóźnić zatrudnianie specjalistów w szkołach

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Senatorowie PiS zaproponowali na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży poprawkę do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która miałaby przesunąć o dwa lata wejście w życie standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

20.07.2022
1  2  3  4  5    60

 

 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski