Władze oświatowe powinny wspomóc ukraińskie szkoły

Zarządzanie oświatą

Władze oświatowe stawiają na naukę polskiego i przyjęcie uczniów z Ukrainy do polskich szkół, w czym pomóc mają oddziały przygotowawcze. Pojawiają się jednak postulaty, by pozwolić działać szkołom ukraińskim - czy to w formie zdalnej, czy jako oddziałów międzynarodowych. Problemem będzie m.in. dopasowanie programów i ocen.

17.03.2022

ZNP apeluje o zwiększenie subwencji oświatowej

Zarządzanie oświatą

Muszą zostać podjęte działania organizacyjne, prawne i ekonomiczne, które będą wsparciem dla nauczycieli, samorządów i rodziców, a które okażą się także realną formą pomocy dla ukraińskich dzieci - mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, komentując kwestię zapewnienia edukacji uczniom z Ukrainy.

16.03.2022

Jest poradnik o różnicach programowych w ukraińskich szkołach

Zarządzanie oświatą

Eksperci przygotowali poradnik dotyczący różnic między podstawą programową polską i ukraińską. Szkoła Edukacji, która odpowiada za ten poradnik, to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi studia podyplomowe dla przyszłych, początkujących i doświadczonych nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii i WOS oraz biologii.

16.03.2022

Specustawa szkołom nie wystarczy - potrzebne rozwiązania na szczeblu centralnym

Zarządzanie oświatą Ukraina

W szkołach w całej Polsce uczy się już 42,5 tys. ukraińskich dzieci – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szczegóły przyjmowania uczniów z Ukrainy do szkół miała uregulować specustawa, jednak - jak zauważa Społeczne Towarzystwo Oświatowe - konieczne są dodatkowe rozwiązania na szczeblu centralnym.

16.03.2022

Informacja o niekaralności nauczyciela ma jawny charakter

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO

W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert w LEX Prawo Oświatowe.

16.03.2022

W czwartek pierwsze spotkanie Rady ds. Edukacji Uchodźców

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział utworzenie Rady ds. Edukacji Uchodźców, w której mają zasiadać m.in. byli ministrowie edukacji. Rada ma być ciałem opiniodawczo-doradczym. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek - tematem będzie obecna sytuacja dotycząca przyjmowania uchodźców do szkół.

15.03.2022

Pełnoletni uczeń ma prawo sam zwolnić się z lekcji

Zarządzanie oświatą

Uczeń pełnoletni, poza wyjątkowymi sytuacjami, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie można wymagać, by w stosunkach ze szkołą reprezentowali go rodzice. Wprowadzanie do statutów szkół tego rodzaju zapisów jest niezgodne z prawem. Pełnoletni uczeń powinien mieć możliwość złożenia oświadczenia o tym, dlaczego nie był na lekcji.

15.03.2022

Specustawa przyjęta - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów

Zarządzanie oświatą

Sejm przyjął specustawę dotyczącą Ukraińców uciekających przed wojną. Zmiany dotyczą też pracy nauczycieli - chodzi oczywiście o tych pedagogów, którzy będą pracować z ukraińskimi uczniami. Receptą na braki kadrowe w szkołach ma być m.in. pozwolenie na pracę pedagogów korzystających ze świadczeń kompensacyjnych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

12.03.2022

Nie będzie ułatwień w tworzeniu ukraińskich oddziałów - MEiN stawia na polską podstawę

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Sejm nie uchwalił w specustawie "ukraińskiej" rekomendowanej przez komisje poprawki uelastyczniającej przepisy dotyczące tworzenia w szkołach oddziałów międzynarodowych. Chodziło o to, by w szczególnych przypadkach jeszcze w tym roku szkolnym, uczniowie z Ukrainy mogli uczyć się według swojej podstawy programowej.

11.03.2022

Rozporządzenie pozwala na tworzenie liczniejszych klas

Zarządzanie oświatą

W związku z dużą liczbą dzieci z Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki pozwala na powiększenie oddziałów szkolnych i przedszkolnych - rozporządzenie w tej sprawie już ukazało się w Dzienniku Ustaw. O zwiększenie limitów apelowali samorządowcy - liczba dzieci w oddziale przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy.

10.03.2022

MEiN: Wystarczy oświadczenie rodziców, aby zgłosić do szkoły dziecko z Ukrainy

Zarządzanie oświatą Ukraina

Przybywający do Polski obywatele Ukrainy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z polskiego systemu edukacji. Gdy przybędą do Polski, powinni zgłosić się do szkoły w rejonie, w którym zamieszkują. Jeśli chodzi o szkołę podstawową – do urzędu gminy, jeśli chodzi o szkołę średnią – do starostwa powiatowego - poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

09.03.2022

Zapisanie ukraińskiego ucznia łatwe, gorzej ze znalezieniem nauczyciela

Zarządzanie oświatą Ukraina

Dziś w Polsce w wieku szkolnym jest ponad 500 tys. dzieci ukraińskich uchodźców, na ten moment do szkół w Polsce zapisało się 11, 5 tys. - poinformował w środę w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W tym tygodniu parlament zakończyć ma prace nad specustawą, która ma zapewnić systemową pomoc Ukraińcom, nie wiadomo jednak, czy będzie ona wystarczająca.

09.03.2022

Matura 2023 - CKE udostępnia arkusze pokazowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Matury w 2023 i 2024 dla szkół ponadpodstawowych zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła pokazowe arkusze stworzone na podstawie tych wymagań.

08.03.2022

SN: Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - podstawą suma z całego roku

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

04.03.2022

Szkoła dla ukraińskich uczniów bez zbędnych formalności

Zarządzanie oświatą Ukraina

Maksymalnie uproszczone procedury, zatrudnianie asystentów międzykulturowych i nacisk na dobrostan psychiczny dzieci z Ukrainy zamiast na realizację podstawy programowej – to według ekspertów powinny być priorytety MEiN. Potrzebne będą też zmiany w budżecie. Projekt specustawy w tej sprawie jest gotowy i trafi do prac w Sejmie.

03.03.2022

MEiN przygotowuje zasady nauki ukraińskich dzieci w polskich szkołach

Zarządzanie oświatą Ukraina

Dla ukraińskich dzieci uchodźców tworzone będą oddziały przygotowawcze, gdzie uczyć się będą języka polskiego. Do pomocy chcemy zaangażować m.in studentów z Ukrainy, którzy studiują w polskich uczelniach i emerytowanych nauczycieli – zapowiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. A ZNP przygotował poradnik mający pomóc w organizacji pracy w szkole z uczniami z Ukrainy

01.03.2022

MEiN: Wzrost nakładów na oświatę z przełożeniem na pensje w szkołach niesamorządowych

Zarządzanie oświatą

Posłowie pytają o podwyżki dla nauczycieli w szkołach niesamorządowych - czyli w placówkach, w których nie stosuje się Karty Nauczyciela. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że wraz ze wzrostem subwencji oświatowej wzrastają dotacje dla szkół, co powinno mieć przełożenie na podwyżki dla nauczycieli zatrudnianych w tych szkołach.

28.02.2022

MEiN: Będzie dofinansowanie na uczniów z Ukrainy, jeżeli będzie potrzebne

Zarządzanie oświatą Ukraina

Dziś nikt nie jest w stanie konkretnie powiedzieć, czy to będzie tysiąc, 2 tys., 50 tys., czy znacznie większa liczba uchodźców - mówił w czwartek wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Podkreślił, że nie wiadomo jeszcze, jakie dofinansowanie będzie potrzebne, by zapewnić pomoc ukraińskim uczniom.

24.02.2022

MEiN: Pensje nauczycieli niewystarczająco motywujące

Zarządzanie oświatą

Obecny poziom wynagrodzeń nauczycieli nie jest dostatecznie motywujący - przyznaje resort edukacji w odpowiedzi na poselską interpelację. Podkreśla, że miała to odmienić nowelizacja Karty Nauczyciela, jednak sprzeciwiły się jej związki zawodowe. Dlatego - jak zapowiada - konieczne będą podwyżki bez wprowadzania zmian systemowych.

22.02.2022

 

 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski