Okrojona podstawa programowa języka niemieckiego i więcej o obronności - jest projekt rozporządzenia

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ministerstwo edukacji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego podstawy programowe nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych. Chodzi o okrojenie programu w związku ze zmniejszeniem liczby godzin języka niemieckiego. Rozporządzenie poszerzy też zakres nauczania przedmiotu edukacja o bezpieczeństwie o kwestie związane z obronnością.

25.05.2022

Zarobki nauczycieli - od maja średnio od ponad 3,6 tys. do prawie 6,8 tys. zł

Szkoła i uczeń

Wśród nauczycieli największą grupę stanowią obecnie nauczyciela dyplomowani - 60, 4 proc. wszystkich etatów, którzy od maja zarabiać będą średnio 6 795,97 zł - wynika z informacji przedstawionej we wtorek na sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przez wiceszefa MEiN Dariusza Piontkowskiego. Najmniej zarobią nauczyciele stażyści - 4,5 proc. etatów i średnio 3 693,46 zł.

24.05.2022

Coraz więcej uczniów ma problemy ze wzrokiem

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

Co najmniej dwukrotnie wzrósł odsetek problemów ze wzrokiem u dzieci w klasach I-III – wskazują wyniki pilotażowego programu krótkowzroczności „Dobrze widzieć”. Przekroczone zostały szacunkowe dane, które obowiązywały przed pandemią – mówi prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierujący zespołem badawczym.

21.05.2022

Legia Akademicka wyszkoli żołnierza i kandydata na oficera

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Wojsko

Realizacja nowej ustawy o obronie ojczyzny ma zwiększyć liczbę studentów służących w Legiach Akademickich - jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Szkolenie będzie dobrowolne i trzyetapowe. Po przejściu wszystkich etapów szkolenia, ochotnik będzie mógł przystąpić do egzaminu na podoficera lub egzaminu na oficera. Będzie też możliwe sponsorowanie studiów przez wojsko.

20.05.2022

Prezydent podpisał ustawę o egzaminach i zatrudnianiu specjalistów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty i matura zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych - Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Zawarto w niej także standardy zatrudnienia psychologów i pedagogów w szkołach.

18.05.2022

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. O wgląd do pracy lepiej wystąpić od razu, zwłaszcza że decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej można wysłać mailem.

17.05.2022

Nowy szeryf w mieście – dyrektor będzie mógł karać uczniów za wykroczenia

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wagarowanie, zniszczenie ławki, drobna kradzież – o takich czynach szkoła nie będzie musiała zawiadamiać policji ani sądu rodzinnego. Zamiast tego dyrektor nałoży na ucznia środki wychowawcze - np. każąc mu posprzątać klasy lub pomalować zniszczoną ścianę. Zmiany przewidziane w projekcie prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mają obowiązywać od 1 września 2022 r.

07.05.2022

Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali. Niby mają skończone osiemnaście lat, są pełnoletni, ale nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, przepisów, które normują życie społeczne, a przede wszystkim życie szkoły.

01.05.2022

Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot zastąpi podstawy przedsiębiorczości

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie - od 2027 r. będzie można wybrać go jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. Minister edukacji podczas gali finałowej 20. jubileuszowej edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

27.04.2022

Oświadczenie rodzica zwolni ukraińskiego ucznia z obowiązku szkolnego - problem z weryfikacją i uznaniem dokumentów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Specustawa dotycząca pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną, zawiera przepis zwalniający z obowiązku szkolnego ukraińskich uczniów, którzy uczą się zdalnie. Nie ma jednak podstaw, by weryfikować, czy uczeń z takich możliwości faktycznie korzysta. Problemem może być też późniejsze uznanie dokumentów.

25.04.2022

Ewa Radanowicz: Dyrektor ma prawo odmówić przyjmowania kolejnych dzieci do przepełnionej klasy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.

23.04.2022

Michał Woś: Zmiana systemu zwiększy możliwości resocjalizacji nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Zmieniamy całą filozofię działania z nieletnimi. Z jednej strony chcemy ograniczyć napływ do sądów drobnych spraw - bo przykładową rozbitą szybą powinni zajmować się dyrektorzy szkół, a nie sędziowie. Wprowadzamy też okręgowe ośrodki wychowawcze, które odciążą MOW-y i narzędzia, które pozwolą na skuteczniejszą resocjalizację tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów - mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

21.04.2022

Rusza konkurs na przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Organizacje pozarządowe mogą aplikować w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem „MeduM” jest opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia uczniów. Materiały zostaną udostępnione na specjalnej platformie VoD.

12.04.2022

Nie będzie obowiązku oceniania uczniów z Ukrainy, ale tylko w oddziale przygotowawczym

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą Ukraina

Resort edukacji złagodzi przepisy dotyczące oceniania i klasyfikacji uczniów z Ukrainy, którzy nie radzą sobie jeszcze z językiem polskim. Będzie to jednak dotyczyć oddziałów przygotowawczych - nauczyciele uczący taką młodzież w oddziałach ogólnodostępnych są w gorszej sytuacji - muszą oceny wystawić, co czasem wręcz zmusza ich do poświadczenia nieprawdy.

12.04.2022

MEiN wyjaśnia zasady zatrudniania kadry i przyjmowania ukraińskich dzieci do szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło we wtorek informację o działaniach ułatwiających funkcjonowanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj i napływem do Polski uchodźców z terytorium z tego państwa. Minister skierował do kuratorów, samorządowców i dyrektorów list dotyczacy przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół.

29.03.2022

CKE ogłosiła zasady dostosowania egzaminów ósmoklasisty i matur dla uczniów z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina

Najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zawiera informacja opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

28.03.2022

Asystent dla uczniów z Ukrainy nawet bez biegłej znajomości polskiego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Już ponad 65 tys. uczniów z Ukrainy zgłosiło się do polskich szkół. Tym, które nie znają języka, pomóc mają asystenci nauczyciela. Pewne ułatwienia w ich zatrudnianiu przewiduje specustawa dotycząca pomocy osobom z Ukrainy - znosi ona częściowo wymogi dotyczące znajomości języka polskiego. Na stronie MEiN dostępny jest formularz dla osób zainteresowanych taką pracą.

18.03.2022

Od 1 września w szkołach przysposobienie obronne

Szkoła i uczeń Ukraina

Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa wrócą do szkół najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, wraz ze strzelaniem, wiedzą obronną i udzielaniem pierwszej pomocy - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

17.03.2022

Sędzia Ciemięga: Wiedza o prawie daje obywatelowi narzędzia do działania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Społeczeństwo wyedukowane nie ma obaw. Może też wpływać na rządzących, np. wyrażając swoje zdanie podczas protestów, gdy sprzeciwia się uchwaleniu określonych przepisów. Z tego względu tak ważne są działania edukacyjne w zakresie prawa, które mogą podejmować także sędziowie - podkreśla sędzia Monika Ciemięga z Sądu Rejonowego w Opolu, ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

16.03.2022

Piotrowska-Albin: Szkoły coraz bardziej zainteresowane edukacją prawną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są traktaty międzynarodowe – przynależność Polski do NATO i Unii Europejskiej. Na webinariach 15 marca porozmawiamy o tym, po co nam NATO oraz UE. Powiemy też, dlaczego system sądownictwa europejskiego jest tak dla nas Polaków i dla każdego demokratycznego społeczeństwa taki ważny - mówi mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.

14.03.2022
1  2  3  4  5    25
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski