Nauczyciele za darmo przeszkolą się z mindfulness i cyberbezpieczeństwa

Szkoła i uczeń

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego fundacja Szkoła z Klasą organizuje szereg programów edukacyjnych dla szkół i nauczycieli. Obejmują one m.in. wspieranie integracji dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, wprowadzenie do teorii mindfulness oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Programy są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować.

20.09.2023

Przetargi na laptopy dla czwartoklasistów rozstrzygnięte

Szkoła i uczeń

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło w środę, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi na laptopy dla czwartoklasistów. Dostępna jest także lista zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów.

13.09.2023

Laptopy dla uczniów mają trafić do szkół do końca września

Szkoła i uczeń

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział we wtorek, że wszystkie przetargi zostały już rozstrzygnięte i wiadomo, jaki sprzęt trafi do uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Stwierdził, że realne jest, aby uczniowie otrzymali komputery do końca września.

12.09.2023

WF ma być traktowany poważnie, a szkoła będzie łowić sportowe talenty

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Szkoła będzie przeprowadzać obowiązkowe testy sprawnościowe uczniów i zbierać dane o ich wynikach. Informacje te trafią do bazy "Sportowe Talenty" i pomogą klubowym łowcom głów w prowadzeniu rekrutacji. Baza powstanie dzięki kolejnemu przykładowi kreatywnego podejścia do legislacji - nowela znalazła się w ustawie zakazującej sprzedaży napojów energetyzujących.

07.09.2023

Senatorowie krytycznie o tzw. Lex Czarnek 3.0

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Prowadzenie lekcji przez organizację pozarządową ma być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii rady rodziców, rady placówki oraz poinformowaniem organu prowadzącego i kuratora oświaty - to główne założenia noweli prawa oświatowego, którą zajmie się w środę Senat. Zmiany - nazywane czasem lex Czarnek 3.0 - poparli posłowie.

05.09.2023

Błąd w sprawdzaniu egzaminu może zaważyć na przyszłości, a o odszkodowanie trudno

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od niezdanej matury do zdanej na 72 proc. po odwołaniu – w tym roku sprawdzający egzaminy zaliczyli kilka spektakularnych wpadek. I to nie tylko na maturze, do podobnych przypadków dochodziło również na egzaminie ósmoklasisty, co mocno podważa zaufanie do systemu. Niełatwo przy tym dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd egzaminatora.

02.09.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci. Badanie

Szkoła i uczeń Rynek pracy

Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.

01.09.2023

Koniec boomu na lekarskie zaświadczenia, które pozwalają dłużej pisać egzamin

Pacjent Szkoła i uczeń

Jedynie 3 proc. uczniów skorzystało w tym roku z wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty – wynika z danych przekazanych serwisowi Prawo.pl przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To znaczny spadek, bo jeszcze rok temu było to aż 17 proc. uczniów. Lekarze alarmowali wówczas, że po zaświadczenia coraz częściej zgłaszają się rodzice dzieci chorych na astmę, katar alergiczny czy ze skoliozą. Jak się właśnie okazało, trend się odwrócił.

01.09.2023

Masowy exodus nauczycieli. W tym roku może zabraknąć nawet trzydziestu tysięcy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Według resortu edukacji wakaty na stanowiskach nauczycielskich nie odbiegają od corocznej normy. Inne zdanie na ten temat mają dyrektorzy szkół i samorządowcy – 1 września 2023 r. padnie kolejny smutny rekord. Sytuację ratować będą nauczyciele w wieku emerytalnym i chętni na dodatkowe godziny ponadwymiarowe.

01.09.2023

Jeżeli uczeń nie zechce komputera na własność, dostanie go w użyczenie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Na każdego czwartoklasistę przypadać będzie jeden laptop i to nawet, jak rodzice ucznia nie chcą nowego komputera, bo np. ich dziecko jeden już ma. W takiej sytuacji sprzęt nie stanie się ich własnością, a zostanie przekazany w użyczenie. Ta forma będzie się jednak wiązała ze wszystkimi konsekwencjami. Gdy uczeń zmieni szkołę, pojawi się konieczność zwrotu komputera.

29.08.2023

Opublikowano nowelizację Karty Nauczyciela oraz 18 innych ustaw

Szkoła i uczeń

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw doprecyzowuje i uzupełnia rozwiązania wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r., którą dokonano szeregu istotnych zmian, w szczególności w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa wejdzie w życie 6 września 2023 r.

23.08.2023

Egzamin poprawkowy - ostatnia szansa na zaliczenie klasy

Szkoła i uczeń

Uczeń, który otrzymał negatywną ocenę na koniec roku, może zdawać egzamin poprawkowy. Ten organizowany jest pod koniec wakacji, a komisję do jego przeprowadzenia wyłania dyrektor szkoły. Resort edukacji w tym właśnie upatruje szansy dla zdającego - jeżeli jego nauczyciel się pomylił, ma możliwość udowodnić to przed niezależną komisją.

22.08.2023

Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ warto złożyć przed końcem sierpnia

Domowe finanse Szkoła i uczeń

Od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. ZUS wypłacił już w ramach tegorocznego programu 1 mld zł dla 3,3 mln dzieci.

21.08.2023

Sejm znowelizował Prawo oświatowe

Szkoła i uczeń

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, tzw. ustawę Chrońmy dzieci. Celem jest wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz szkolnej rady rodziców w zakresie sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje prowadzące działalność m.in. w szkołach.

17.08.2023

WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy

Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.

17.08.2023

Szkolny laptop wyłączony spod egzekucji, ale administracyjnej

Domowe finanse Szkoła i uczeń

Laptop, który czwartoklasista dostanie od państwa, jest własnością jego rodziców. Nowe przepisy wyłączają konieczność odprowadzania od niego podatku od spadków i darowizn. Rozszerzają też o laptop katalog przedmiotów zwolnionych spod egzekucji, jednak tylko tej administracyjnej, co potencjalnie dopuszcza egzekucję cywilną. Sprzęt oznaczony będzie godłem i napisem Rzeczpospolita Polska, by utrudnić np. sprzedaż w lombardzie.

16.08.2023

Zwykła legitymacja nauczycielska przechodzi do lamusa, chyba że nauczyciel o nią wystąpi

Szkoła i uczeń

Na mocy ustawy o aplikacji mObywatel z 26 maja 2023 r., nauczyciele co do zasady mają otrzymywać z urzędu mLegitymacje. Natomiast dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela może mu też wydać legitymacje w postaci karty. Trzeba będzie jednak za nią zapłacić - nie więcej niż wynika to z kosztów jej wytworzenia. Jest już projekt rozporządzanie określającego jej wzór.

14.08.2023

Brakuje psychologów i pedagogów - w wielu gminach nie ma żadnego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Już od prawie roku obowiązują przepisy, które miały zapewnić dzieciom dostęp do opieki psychologicznej w szkołach. Niestety, brakuje chętnych, by obsadzić etaty specjalistów. Jak wyliczają eksperci - chodzi o blisko 30 proc. stanowisk. Aż 450 gmin deklaruje, że na ten moment nie mają zatrudnionego ani jednego specjalisty w tych dziedzinach.

25.07.2023

ZUS wypłacił pierwsze wyprawki szkolne „Dobry Start 300 plus”

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Dobry Start 300 plus”. To 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. ZUS poinformował, że rozpoczął już wypłatę środków z programu.

21.07.2023

Kampania "Bezpieczne Wakacje" ostrzega przed niebezpieczeństwami w internecie

Prawo karne Prawo rodzinne Szkoła i uczeń

W kampanię "Bezpieczne Wakacje" włączyli się niektórzy influencerzy aktywni na TikTok-u i Instagramie. W część dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w internecie zaangażowała także się komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu nieletnich poniżej 15 lat. W ramach kampanii promowane są odpowiedzialne zachowania - przede wszystkim te dotyczące odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

17.07.2023
1  2  3  4  5    30
Prawo.pl
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski