Nie można zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Środowisko Budownictwo

Na podstawie samego zgłoszenia można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli jest ona związana z istnieniem budynku mieszkalnego na nieruchomości. Do tego przygotowywana nowelizacja ma uprościć procedurę budowy oczyszczalni ścieków, a także doprecyzowane zostaną dotychczasowe obowiązki gmin, także w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości.

21.05.2022

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

20.05.2022

Przeniesienie decyzji legalizującej samowolę budowlaną niepewne - kontrowersyjna interpretacja

Administracja publiczna Budownictwo

Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.

18.05.2022

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo

„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.

16.05.2022

WSA: Kompleks garaży może uzupełnić zabudowę mieszkaniową

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.

14.05.2022

Deweloperzy obawiają się ustawy deweloperskiej i nie chcą jej od 1 lipca

Rynek i konsument Budownictwo Finanse

Im bliżej daty wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej, tym robi się wokół niej coraz bardziej gorąco. Do Sejmu trafił właśnie projekt, by przesunąć ten termin o rok. Podobny postulat mają też deweloperzy. Ostrzegają, że regulacja jest pełna wad i trudno będzie ją realizować w praktyce. A jeśli wejdzie w życie, w górę też pójdą ceny mieszkań. Uważają też, że obecnie jest bardzo zły moment na rewolucję na rynku.

12.05.2022

SN pomaga rozwiązać spór o nieistnienie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Budownictwo

W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

11.05.2022

Deweloperzy nie chcą wysokich składek na fundusz gwarancyjny - może to podnieść ceny

Rynek i konsument Budownictwo

Od 1 lipca ruszy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego środki będą wypłacane klientom upadających deweloperów. Ministerstwo rozwoju określiło wysokość składki na DFG, ale jej poziom nie podoba się deweloperom. Twierdzą, że jest przesadnie wysoka i podniesie ceny mieszkań. Eksperci są zupełnie innego zdania. Chwalą powstanie funduszu i nie obawiają się wzrostu cen.

11.05.2022

Będą zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale raczej nie rewolucja

Samorząd terytorialny Budownictwo

Polska przestrzeń bez wątpienia wymaga uporządkowania. W tym celu rząd planuje reformę przepisów odnoszących się do ładu przestrzennego. Jednak same regulacje to za mało – może okazać się, że reforma utknie nie tyle na etapie legislacyjnym, co jej wdrażania w życie. Obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na około 1/3 powierzchni kraju.

09.05.2022

NSA: Remont balkonów może obciążać wspólnotę mieszkaniową

Budownictwo

Jeśli przemawiają za tym względy natury architektonicznej lub estetycznej, to balkony lub ich elementy mogą zostać uznane za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że obowiązek dokonania ewentualnych napraw zostanie skierowany do wspólnoty mieszkaniowej.

07.05.2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień

Środowisko Budownictwo

Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.

02.05.2022

Covidowe budowy do rozbiórki, ale legalizacja też możliwa

Budownictwo Koronawirus

Inwestorzy, którzy poszli drogą na skróty i budują rzekomo covidowe domy oraz bloki, masowo przegrywają w sądach. Nie chcą jednak ich dobrowolnie rozbierać. Na wokandach więc wysyp spraw egzekucyjnych. Niektórzy też próbują zalegalizować swoje inwestycje. W nie każdym przypadku jest to jednak możliwe i słono kosztuje. Wiele będzie też zależało od determinacji organów nadzoru budowlanego.

29.04.2022

Wiceminister Uściński: Zmieniamy zdanie - warunki zabudowy na pięć, a nie trzy lata

Samorząd terytorialny Budownictwo

Warunki zabudowy mają być dokumentem związanym z realizacją konkretnej inwestycji. Nie może być tak, że ktoś za 20 lat wyjmie z szuflady decyzję i będzie chciał budować na ich podstawie. Dlatego warunki powinny być wydawane na czas określony. Początkowo miało to być trzy lata, ale po prekonsultacjach projektu zdecydowaliśmy się wydłużyć do pięciu lat - mówi Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

25.04.2022

Rząd przyjął projekt dotyczący cyfrowego dziennika budowy

Budownictwo Nowe technologie

Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy oraz dokumentowania przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej - przewiduje projekt noweli prawa budowlanego, który w środę przyjęła Rada Ministrów. Będzie to kolejny etap cyfryzacji formalności budowlanych, ale przewidywane jest pozostawienie możliwości prowadzenia dziennika papierowego.

20.04.2022

NIK: Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową

Samorząd terytorialny Budownictwo

Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne, czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, normy prawne regulujące od 18 lat planowanie przestrzenne zamiast wspierać przyrodę wpływają na jej degradację.

20.04.2022

Rząd chce do końca czerwca usunąć bariery dla elektrowni wiatrowych

Administracja publiczna Budownictwo

Prace nad projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H, mającej zliberalizować reguły stawiania wiatraków na lądzie, są bardzo zaawansowane. Do końca czerwca powinna być uchwalona przez Sejm - poinformował w piątek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. To już kolejna w ostatnich latach taka zapowiedź, ale te poprzednie nie miały swojego dalszego ciągu.

15.04.2022

Prof. Habdas: SN porządkuje orzecznictwo w sprawie hałasu przy lotniskach

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska, nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy. - To przełomowe orzeczenie - twierdzi prof. Magdalena Habdas z Uniwersytetu Śląskiego.

12.04.2022

Rynek budowlany zagrożony, gdy za granicą wojna

Zamówienia publiczne Budownictwo Ukraina

Rynek budowlany stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Po wielu problemach związanych z pandemią pojawiły się kolejne poważne trudności wynikające z wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. To drugi już w ostatnim czasie przypadek stanu siły wyższej, która dotyka także gospodarkę. Jakkolwiek w kryzysie pandemii sektor budowlany poradził sobie całkiem nieźle, tym razem prognozy są o wiele bardziej pesymistyczne.

11.04.2022
1  2  3  4  5    636
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski