Korzystanie z cudzej nieruchomości bez umowy – jakie prawa ma właściciel?

Budownictwo

Bezumowne korzystanie z nieruchomości to właściwie każda sytuacja, w której ktoś korzysta z danej nieruchomości – gruntowej lub lokalowej – bez zgody jej właściciela. W takich przypadkach właścicielowi przysługuje szereg roszczeń, które może on dochodzić na drodze polubownej lub postępowania sądowego.

23.09.2023

Przepisy o patodeweloperce wejdą w życie już w styczniu, deweloperzy apelują o więcej czasu

Budownictwo

Komisja Europejska notyfikowała uregulowania dotyczące patodeweloperki. Brakuje już tylko podpisu ministra rozwoju i technologii. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r. Polski Związek Firm Deweloperskich uważa, że to zdecydowanie zbyt krótki okres. Inwestorzy nie zdążą się dostosować do zmian. Apeluje o wydłużenie vacatio legis do sześciu miesięcy.

22.09.2023

Wyeliminowanie z obrotu prawnego warunków zabudowy wpływa na pozwolenie na budowę

Budownictwo

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszym etapem realizacji inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy. Z kolei na podstawie tej decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę. Problem pojawia się w momencie, gdy decyzja o warunkach zabudowy zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.

20.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

20.09.2023

Nie tylko inwestor jest stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy, ale i sąsiedzi

Budownictwo

Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji, których sytuacja prawna (zespół praw i obowiązków) może zostać dotknięta przez planowaną inwestycję lub jej skutki.

19.09.2023

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

19.09.2023

Brak wymogu zgodności planu ze studium - istotne ułatwienie dla branży OZE

Budownictwo Energetyka

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego większość inwestorów bardziej martwi niż cieszy. Wprowadzane nią zmiany są znaczące, a treść przepisów pozostawia wielu inwestorów w niepewności co do ich stosowania w praktyce i wpływu na inwestycje budowlane. Nie dotyczy to jednak tych inwestorów, którym obecne plany miejscowe nie pozwalały realizować inwestycji z zakresu OZE - pisze Marcin Wierciński, senior associate w GPLF Górski & Partners Law Firm.

18.09.2023

Fakt, że dużo się wokół buduje i są korki, to jeszcze nie powód, by zakazać inwestycji

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Władztwo planistyczne gminy nie jest absolutne. Samorząd nie może więc nadinterpretowywać w miejscowym planie zapisów studium i pozbawiać inwestora prawa zabudowy działki, ponieważ w okolicy za dużo się buduje i powstają korki. Skoro studium jako funkcję wiodącą przewidziało zabudowę mieszkaniową i usługi, a zieleń tylko jako funkcję uzupełniającą, tak powinno pozostać. Do takich wniosków doszedł wrocławski WSA. To jedno z pierwszych takich orzeczeń.

16.09.2023

Domy powyżej 70 mkw. bez uproszczeń, bo przepisy idą do kosza

Budownictwo Energetyka

To już przesądzone. Do kosza trafi ustawa o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, zawierająca ważne wrzutkwi do innych przepisów. Sejm w tej kadencji nie planuje już bowiem żadnych posiedzeń, a na jego akceptację wciąż czekają senackie poprawki do tej ustawy. Mieszkańcy wielu bloków dalej będą więc więcej płacić za prąd. Na pół gwizdka będzie też działać lex deweloper. Natomiast politycy PiS powinni przestać chwalić się ułatwieniami w budowie domów powyżej 70 mkw., bo nie zadbali, by zakończyć prace nad tymi rozwiązaniami na czas. 

15.09.2023

Nie wszystkie garaże i parkingi z decyzją środowiskową, wchodzą w życie nowe przepisy

Środowisko Budownictwo

Łatwiej będzie wybudować garaże, parkingi oraz zainstalować panele słoneczne. Od środy, 13 września, niektóre rodzaje inwestycji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Nie obyło się jednak bez wpadki. Nowela zawiera źle skonstruowane przepisy przejściowe. W sztuczny i nieuzasadniony sposób segregują one inwestorów. Części z nich pozbawiają możliwości skorzystania z nowych uregulowań.

13.09.2023

"Lex knebel" z podpisem prezydenta

Środowisko Budownictwo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy nazywanej potocznie "lex knebel". O jej odrzucenie apelowały organizacje pozarządowe i eksperci. Obawy i kontrowersje wzbudziły przede wszystkim plany wykluczenia udziału obywateli z dużej grupy inwestycji budowlanych. Wcześniej Sejm odrzucił senackie veto w tej sprawie.

05.09.2023

Mniej formalności przy stawianiu garaży i fotowoltaiki już od połowy września

Środowisko Budownictwo Nieruchomości

Ograniczenie zbędnych formalności co do inwestycji, które nie mają znaczącego wpływu na otoczenie - to główny cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która wejdzie w życie 13 września br. Korzystne zmiany mają dotyczyć przede wszystkim mniejszych parkingów i garaży, a także instalacji fotowoltaicznych.

31.08.2023

Samorządy będą mogły przejąć utwardzone, ogólnodostępne drogi

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, którą parlament uchwalił z inicjatywy prezydenta. Nowe przepisy mają ułatwić gminom nabywanie terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych.

30.08.2023

Lex knebel bis? Wojewoda narzuci gminie inwestycje

Samorząd terytorialny Budownictwo

Na końcowym etapie prac nad reformą planistyczną wojewoda zyskał nowe kompetencje. Będzie mógł wydawać miejscowe plany dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla państwa lub gospodarki narodowej. W opinii samorządów to inne wydanie lex knebel, a nowe przepisy naruszają ich autonomię. Prawnicy są mniej radykalni, ale część z nich również uważa, że mogą pojawić się naciski i "narzucanie" inwestycji.

28.08.2023

Reforma planowania przestrzennego opublikowana

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planistyczna doczekała się w końcu publikacji w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zintegrowane plany inwestycyjne. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zastąpią plany ogólne. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będą wydawane tylko na pięć lat, a nie, tak jak obecnie, na czas nieokreślony.

25.08.2023

Plan ogólny nadchodzi. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowych przepisach

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Eksperci mówią wprost - to będzie rewolucja. Nowe regulacje oznaczają wiele dodatkowej pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także większe nakłady na dostosowanie się do nowelizacji. Cześć ekspertów uważa, że zmienione przepisy nie ułatwią gminom zarządzania przestrzenią.

25.08.2023

PZFD: Mieszkaniówka powoli idzie w górę, kredyt 2 proc. jest pomocny

Budownictwo

Z danych GUS wynika, że w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. deweloperzy rozpoczęli budowę o 28,4 proc. mniej mieszkań niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast porównując wyniki za sam lipiec okazuje się, że w tym roku rozpoczęto budowę o 10,4 proc. więcej lokali. Taki rezultat jest z jednej strony skutkiem wyjątkowo słabych wyników deweloperów w minione wakacje, z drugiej zaś może świadczyć o reakcji budowniczych mieszkań na wejście w życie programu Kredyt 2 proc.

22.08.2023

Wrzutka z liftingiem przepisów lex deweloper niedoskonała

Samorząd terytorialny Budownictwo

Posłowie chcą naprawić jeden z błędów w lex deweloper. W czwartek w nocy uchwalili "wrzutkę" usuwającą wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych, co odblokuje realizację wielu inwestycji mieszkaniowych. Niestety zapomnieli o wydłużeniu daty obowiązywania tej ustawy, o co już od dłuższego czasu zabiegają deweloperzy i samorządy. Wkrótce bowiem wejdą w życie przepisy, które mocno skracają termin obowiązywania lex deweloper.

22.08.2023

Kontrowersyjna nowela prawa budowlanego uchwalona jako "wrzutka". Mały pawilon handlowy stanie bez formalności

Budownictwo

Kontrowersyjna nowelizacja prawa budowlanego nie trafiła jednak do kosza, czego wszyscy się spodziewali. W czwartek uchwalił ją Sejm, przeszła bowiem jako "wrzutka" do ustawy, która nie ma nic wspólnego z prawem budowlanym. Różni się jednak od pierwotnej wersji. Politycy wycofali się z całkowitej cyfryzacji formalności budowlanych. Wprowadzili natomiast daleko idące uproszczenia dotyczące budynków do 70 mkw.

19.08.2023

Dostępność budynków dla niepełnosprawnych – co stanowią o tym przepisy

Budownictwo Niepelnosprawność

Przy projektowaniu budynku zawsze warto pomyśleć o potrzebach osób niepełnosprawnych. Obowiązkowo należy to zrobić w przypadków budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Ustawodawca narzuca w tym wypadku szereg warunków, które trzeba spełnić. Przykładowo: musi być dostępna winda lub pochylnia dla wózków inwalidzkich.

19.08.2023
1  2  3  4  5    408
Prawo.pl
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski