Ministerstwo przesunęło start naboru na przygotowanie planów ogólnych w gminach

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Na 30 kwietnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii przesunęło rozpocznie naboru wniosków dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz na prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników samorządów i planistów przestrzennych. Łącznie na pomoc w wdrożeniu reformy zaplanowano ponad 868 mln złotych.

12.04.2024

Schrony można budować już teraz, nie trzeba czekać na przepisy

Budownictwo

Nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy czekać na uchwalenie przepisów dotyczących budowy schronów. Tymczasem już teraz można budować je na podstawie istniejących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a niewielka korekta uregulowań dotyczących zintegrowanych planów inwestycyjnych mogłaby znaczącą zwiększyć te możliwości - pisze Paweł Pucher, adwokat z Kancelarii KKPW.

12.04.2024

Reforma planistyczna - zamiast budów, problemy

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Nie da się już na uproszczonych zasadach zmienić statusu działki rolnej na budowlaną. Przez długie lata bardzo często korzystali z tej możliwości inwestorzy. Z dnia na dzień reforma planistyczna uchyliła przepis ustawy o ochronie gruntów rolnych w tej sprawie. Nie przewidziała przy tym okresu przejściowego. Prawnicy nie mają wątpliwości, że jest to naruszenie konstytucji.

10.04.2024

Rząd przedstawił zasady programu "Mieszkanie na start", zastąpi kredyt 2 proc.

Budownictwo Kredyty

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowego rządowego programu kredytowego "Mieszkanie na start". Ma on zastąpić program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Dzięki niemu będzie można uzyskać dopłaty do rat kredytu m.in. na zakup mieszkania lub domu. Warunkiem ich uzyskania ma być kryterium dochodowe.

08.04.2024

Z lex deweloper zniknie wskaźnik parkingowy, znowu będzie można budować

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem, który usuwa z lex deweloper przepis blokujący inwestycje. Chodzi o wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych. Wskaźnik jest z sufitu i trudny do zastosowania w praktyce. Jego wejście w życie 12 maja ubiegłego roku skutecznie ograniczyło wydawanie przez gminy nowych uchwał lokalizacyjnych. Kilkukrotnie podejmowano już próbę usunięcia wskaźnika z przepisów, ale nic z tego nie wyszło.

04.04.2024

Niebezpieczne dla łosi ogrodzenia mają szansę zniknąć

Samorząd terytorialny Budownictwo

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego chce zmiany przepisów dotyczących ogrodzeń niebezpiecznych dla dzikich zwierząt. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostrzega problem, ale propozycji GUNB nie uwzględni w pracach nad zmianą ustawy Prawo budowlane. Ministerstwo deklaruje jednak przyjrzenie się tej kwestii podczas prac nad rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

02.04.2024

Data wejścia w życie przepisów o patodeweloperce przesunięta do 1 sierpnia

Budownictwo

Data wejścia w życie przepisów o patodeweloperce oficjalnie odroczona. Od 1 kwietnia obowiązuje zmiana, która przesuwa termin wejścia w życie tych przepisów do 1 sierpnia. To efekt licznych apeli samorządowców, organizacji przedsiębiorców oraz ekspertów do ministerstwa rozwoju. Ostrzegali, że zmian nie uda się wdrożyć na czas i może dojść do paraliżu inwestycyjnego.

01.04.2024

Urzędy mogą skorzystać z wytycznych, tworząc dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Niepelnosprawność

Jak dostosować miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przed urzędem czy zorganizować przestrzeń komunikacyjną w budynku można m.in. dowiedzieć się z raportu podsumowującego wsparcie doradcze dla koordynatorów ds. dostępności. Raport wskazuje na rozwiązania prawne, dobre praktyki i rozwiązania niskokosztowe, które można zastosować w urzędzie.

27.03.2024

Typ decyzji lokalizacyjnej zależy od rodzaju inwestycji

Budownictwo

Budowa na działce nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymaga uzyskana jeden z dwóch decyzji lokalizacyjnych: warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie tej ostatniej można lokalizować wyłącznie inwestycje celu publicznego. Związany charakter tej decyzji oznacza, że jeżeli planowane zamierzenie spełnia ustawowe przesłanki, gmina nie może odmówić jej wydania.

25.03.2024

Wykrywalność samowoli budowlanych jest niska, a kara nawet po 50 latach

Budownictwo

Samowole budowlane nie przedawniają się. Nawet po wielu latach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wszcząć postępowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy zrealizował ją aktualny właściciel nieruchomości czy poprzedni. Zdarzają się więc przypadki, że inwestycję z naruszeniem prawa zrealizował dziadek, a konsekwencje ponosi dopiero jego wnuk - mówi Joanna Maj, radca prawny.

20.03.2024

KPO: Będzie czas na uchwalenie ogólnych planów, ale nowe wymogi też z "sufitu"

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo unijne

Do konsultacji publicznych trafiła rewizja kamienia milowego, dotycząca reformy planistycznej. Resort funduszy chce zrezygnować z obowiązku uchwalenia ogólnych planów przez połowę gmin do lipca 2026 r., bo jest to nierealne. Jednak nowe wymogi też mogą budzić wątpliwości - alarmują eksperci. Tylko niewielki odsetek gmin pracuje już bowiem nad planami. Potrzebna jest też zmiana ustawy planistycznej, czemu Ministerstwo Rozwoju jest niechętne. Brakuje również aktów wykonawczych do reformy planistycznej.

19.03.2024

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują realnego dostępu do parlamentarzystów

Administracja publiczna Budownictwo Niepelnosprawność

Według Kancelarii Sejmu, choć biura poselskie nie są zaliczane do kategorii podmiotów publicznych i nie mają obowiązku stosować przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to spełnienie takich wymogów byłoby dobrą praktyką. Problem ma się zająć Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Kancelaria Senatu czeka zaś na wyniki ankiet.

12.03.2024

Termin wejścia w życie przepisów o patodeweloperce może zostać przesunięty

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa przesunięcie daty wejścia w życie przepisów mających przeciwdziałać tzw. patodeweloperce. Decyzja ma zostać podjęta w tym tygodniu. To efekt licznych apeli, jakie wpływają do tego resortu. Samorządy, inwestorzy oraz eksperci zgodnym chórem twierdzą, że potrzeba więcej czasu na dostosowanie się do nowych rozwiązań.

12.03.2024

Zintegrowane plany inwestycyjne: jest zainteresowanie, brakuje odwagi

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Gminy ostrożnie podchodzą do możliwości stworzenia planu zagospodarowania wspólnie z inwestorem. A przedsiębiorcy na razie starają się wykorzystywać stare metody - warunki zabudowy i specustawę mieszkaniową. Ale bez zintegrowanych planów inwestycyjnych niektóre inwestycje trudno będzie przeprowadzić. Zdaniem prawników rola tego narzędzia będzie rosnąć.

11.03.2024

Przepisy o patodeweloperce poprawią komfort mieszkańców, ale cena zmian będzie wysoka

Budownictwo

Choć przepisy o patodeweloperce poprawią jakości życia kupujących mieszkania od deweloperów, to jednak wejście ich w życie nie pozostanie bez wpływu na działalność deweloperów. Nowe obowiązki mogą spowodować chwilowe wstrzymanie realizowanych inwestycji z uwagi na konieczność ich przeprojektowania lub doprowadzić do tego, że części gruntów nie da się już wykorzystać pod zabudowę mieszkaniową - pisze Konrad Kaczyński, adwokat w Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

09.03.2024

Przeniesienie części pozwolenia na budowę będzie w przepisach

Budownictwo

Prawo budowlane będzie w końcu regulowało przenoszenie części pozwolenia na budowę. Dziś milczy na ten temat i w praktyce trzeba posiłkować się orzecznictwem. Ma się to zmienić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami w tej sprawie. Jednak nie każdą decyzję będzie można podzielić.

07.03.2024

Dom do 70 mkw. narusza prawo? Starosta zablokuje budowę - jest projekt

Budownictwo

Domy do 70 mkw. buduje się w majestacie prawa wszędzie - nawet w miejscach, gdzie prawo tego zabrania. Przepisy nie pozwalają bowiem staroście wnieść sprzeciwu nawet wówczas, gdy widzi, że to samowola. Ma się to zmienić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami w tej sprawie.

02.03.2024

Więcej czasu na uchwalenie planów ogólnych? Będzie rewizja KPO

Budownictwo Prawo unijne Ład Przestrzenny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje renegocjować część kamieni milowych - także ten dotyczący reformy planistycznej. Już od dawna trafiają do resortu apele, żeby przesunąć w czasie obowiązek uchwalenia planów ogólnych. Narzucone bowiem przez przepisy terminy trudno będzie gminom dotrzymać, co grozi paraliżem inwestycyjnym. Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie można już budować na obowiązujących dziś zasadach. Dla gospodarki będzie to prawdziwa katastrofa.

29.02.2024

Na budowę przydomowych schronów i miejsc ukrycia nie będzie potrzebne pozwolenie

Budownictwo

Przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania zostaną dodane do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę. Takie m.in. zmiany wprowadzi nowelizacja Prawa budowlanego, której projekt w poniedziałek trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

27.02.2024

Koniec blokady lex deweloper? Resort rozwoju pracuje nad przepisami

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce usunąć przepis z lex deweloper, który zablokował inwestycje - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych. Wskaźnik jest z sufitu i trudny do zastosowania w praktyce. Jego wejście w życie 12 maja ub. roku skutecznie zniechęciło deweloperów do budowy nowych bloków. Kilkukrotnie podejmowano już próbę usunięcia wskaźnika z przepisów, ale nic z tego nie wyszło.

27.02.2024
1  2  3  4  5    411
Prawo.pl