Na budowę przydomowych schronów i miejsc ukrycia nie będzie potrzebne pozwolenie

Budownictwo

Przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania zostaną dodane do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę. Takie m.in. zmiany wprowadzi nowelizacja Prawa budowlanego, której projekt w poniedziałek trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

27.02.2024

Koniec blokady lex deweloper? Resort rozwoju pracuje nad przepisami

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce usunąć przepis z lex deweloper, który zablokował inwestycje - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych. Wskaźnik jest z sufitu i trudny do zastosowania w praktyce. Jego wejście w życie 12 maja ub. roku skutecznie zniechęciło deweloperów do budowy nowych bloków. Kilkukrotnie podejmowano już próbę usunięcia wskaźnika z przepisów, ale nic z tego nie wyszło.

27.02.2024

Budowa wiaty obok domu jednorodzinnego bez formalności, ale pod pewnymi warunkami

Budownictwo

Co do zasady, wybudowanie wiaty obok domu jednorodzinnego jest całkowicie odformalizowane – w większości przypadków do rozpoczęcia budowy nie będzie wymagane nawet zgłoszenie. Istotna jest jednak funkcja wiaty - czy będzie ona miejscem postojowym lub składowiskiem materiałów palnych. W takim wypadku na umiejscowienie wiaty będą miały wpływ przepisy szczególne.

24.02.2024

WSA: Wyliczenie nieprawidłowości w obiekcie to za mało, by nałożyć nakaz

Budownictwo

Organ nakazał usunięcie licznych nieprawidłowości. Wydana w tej sprawie decyzja została uchylona, ponieważ nie określono, jakie czynności trzeba wykonać w celu usunięcia naruszeń oraz nie wskazano precyzyjnie, kto jest adresatem obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił też uwagę, że organ powinien ocenić, czy wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.

24.02.2024

Pozwolenie na budowę nie jest wieczne, wygasa po trzech latach

Budownictwo

Pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe. Jeżeli w ciągu trzech lat budowa nie ruszy, oznacza to dla inwestora, że musi uzyskać kolejne pozwolenie na budowę, bo stare już wygasło. Podobnie będzie także wtedy, gdy budowa została przerwana na dłużej niż trzy lata. Liczenie tego terminu wbrew pozorom wcale nie jest takie proste.

22.02.2024

WSA: Stosunki właścicieli lokali z deweloperem bez wpływu na obowiązki wspólnoty

Budownictwo

Wspólnota mieszkaniowa nie zgadzała się z rozstrzygnięciem, w którym nakazano jej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że organ, zauważając nieodpowiedni stan techniczny, ma obowiązek wydać decyzję i sformułować adekwatne nakazy. Decyzja ta ma charakter autonomiczny względem ewentualnego skorzystania przez właścicieli lokali z uprawnień o charakterze cywilnym.

21.02.2024

Inwestycje z Polskiego Ładu zawieszono, bo rozwiązano komisję

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo Polski Ład

457 wniosków samorządów na kwotę ok. 2 mld złotych z Programu Inwestycji Strategicznych czeka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nawet od ponad dwóch miesięcy. To zarówno wnioski o zmianę zakresu inwestycji, jak i „odmrożenie” promes wstępnych. Komisja, która powinna je rozpatrzyć, padła ofiarą czystek w KPRM. W efekcie utknęły m.in. inwestycje drogowe.

21.02.2024

Dofinansowanie przygotowania planów ogólnych w gminach według algorytmu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

29 lutego Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpocznie nabór wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz dla uczelni na prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników samorządów i planistów przestrzennych. Łącznie na pomoc w wdrożeniu reformy zaplanowano ponad 893 mln złotych. Przedstawiamy propozycję maksymalnego podziału wsparcia na poszczególne gminy.

19.02.2024

Przepisy o patodeweloperce od 1 kwietnia - czeka nas paraliż inwestycji

Budownictwo

Apele do Ministra Rozwoju i Technologii nie pomogły. Nie planuje zmienić daty wejścia w życie przepisów o patodeweloperce - dowiedział się serwis Prawo.pl. Oznacza to hiobowe wieści nie tylko dla branży budowlanej, ale też dla inwestorów. Zostało im tylko 1,5 miesiąca na dostosowanie się do nowych wymogów. W wielu wypadkach może to się nie udać, a to oznacza paraliż na tysiącach budów.

15.02.2024

WSA: Nakaz usunięcia nieprawidłowości może dotyczyć tylko legalnego obiektu

Budownictwo

Na właścicielu spoczywa obowiązek utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ nakazuje ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podkreślił, że jedynie legalnie istniejący obiekt może być kontrolowany pod względem prawidłowego realizowania obowiązków z zakresu utrzymania w odpowiednim stanie technicznym.

13.02.2024

Eksperci apelują o rozważenie wyrzucenia przepisów o patodeweloperce do kosza

Budownictwo

Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej to kolejna organizacja, która apeluje do ministra Rozwoju i Technologii o przesunięcie o co najmniej pół roku wejścia w życie przepisów o patodeweloperce. Ostrzega, że jeżeli resort tego nie zrobi, to na rynku nieruchomości może dojść do kolejnych turbulencji, które znów spowodują podwyżkę cen mieszkań. Zdaniem Komitetu warto teżo zastanowić się nad wyrzuceniem przepisów do kosza.

09.02.2024

Apel do rządu o pilne zmiany w prawie, które zastopują rosnące ceny mieszkań

Budownictwo

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują do ministra rozwoju i technologii o pilne zmiany w przepisach. Chodzi o zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Obecna sytuacja na polskim rynku mieszkaniowego jest krytyczna. Bez zmiany prawa ceny mieszkań będą nadal szybowały w górę i coraz mniej osób będzie stać na zakup nieruchomości.

07.02.2024

Gminy mogą wnioskować o budowę energooszczędnych mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Od 1 lutego jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, a łączna pula przekracza pół miliarda zł. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2026 r.

06.02.2024

WSA: Wejście na sąsiednią nieruchomość wymaga zgody albo decyzji

Budownictwo

Inwestor musi uzyskać zgodę właściciela, jeśli do wykonania robót budowlanych konieczne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku sprzeciwu, o niezbędności wejścia rozstrzyga organ. Właściciel twierdził, że inwestor nie podjął próby uzyskania dobrowolnej zgody. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym zarzutem i wskazał, że brak zgody został wyrażony w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

06.02.2024

Trudny orzech do zgryzienia dla zamawiającego: wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe

Budownictwo

Zamawiający może wybrać między ryczałtowym a kosztorysowym sposobem rozliczania się z wykonawcą zamówienia publicznego. Do każdego z tych rozwiązań stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiający może swobodnie wybrać między wskazanymi metodami, powinien jednak pamiętać, że decyzja w tym zakresie ma daleko idące skutki.

03.02.2024

21 dni na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Budownictwo

Starosta, prezydent miasta może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zaświadczenie jest wydawane z urzędu, więc wniosek w tym zakresie nie jest wymagany.

31.01.2024

Brak planu ogólnego nie zakłóci przygotowania miejscowego. Ale do czasu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Samorządy obawiają się tego, czy mogą procedować i przyjmować plany miejscowe, gdy plan ogólny nie został jeszcze uchwalony. Gdyby tak było, dla większości jednostek samorządu terytorialnego oznaczałoby to blokadę zmiany w przestrzeni przez najbliższe dwa lata. Ministerstwo Rozwoju i Technologii i eksperci tłumaczą jednak: zmiany są dozwolone.

31.01.2024

Rząd rozświetla Polskę, a RPO podkreśla coraz większe zanieczyszczenie światłem

Samorząd terytorialny Drogi Finanse samorządów Budownictwo

Przepisy rozporządzeń techniczno-budowlanych nie regulują dostatecznie kwestii zanieczyszczenia światłem przestrzeni publicznych, szczególnie przez niebieskie diody LED w oświetleniu drogowym. A to one mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Zagrożenie może zwiększyć program „Rozświetlamy Polskę”, jeśli w regulaminie nie zobowiązywano beneficjentów do wprowadzenia rozwiązań zapobiegających rozpraszaniu oświetlenia LED-owego poza odcinki dróg.

26.01.2024

Działka z budynkiem mieszkalnym, czy zawsze jest też siedliskiem

Budownictwo

Prawo nie definiuje pojęcia siedliska. Wyjaśnia je jednak orzecznictwo sądowe. Wynika z niego, że działka siedliskowa jest działką rolną przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarskimi, na której koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny, a także zaspokajane są elementarne potrzeby życiowe.

19.01.2024

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

08.01.2024
1  2  3  4  5    410
Prawo.pl