Ruszył nabór na wsparcie przygotowania planów ogólnych w gminach

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

W czwartek, 16 maja rozpoczął się nabór wniosków dla gmin na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Gminy mogą przeznaczyć pieniądze na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łącznie na pomoc w wdrożeniu reformy zaplanowano ponad 868 mln złotych.

16.05.2024

NIK: Większość gmin wydawała decyzje o warunkach zabudowy z naruszeniem prawa

Budownictwo

Według danych GUS z 2020 roku tylko 1/3 powierzchni Polski objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W praktyce dominują więc budowy oparte o decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy gminy prawidłowo wydawały takie decyzje. Okazuje się, że błędów jest dużo, bo postępowania administracyjne prowadzone przez skontrolowane urzędy były nieprawidłowe w 85 proc.

15.05.2024

Budynek powstanie bliżej sąsiada. Przepisy już opublikowane, wejdą w życie 15 sierpnia

Budownictwo

Łatwiej będzie zabudować działkę o nietypowym kształcie oraz stawiać bliżej siebie budynki zwrócone ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki. 15 sierpnia wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Obecnie projektanci mają problemy w ustalaniu tych odległości. Problem w tym, że podobnym czasie wejdą w życie dwie różne zmiany dotyczące zasad usytuowania budynków. Może to spowodować chaos interpretacyjny.

15.05.2024

Jak kupić siedlisko pod rekreację?

Budownictwo

Wiele osób decyduje się na zakup działki rolnej z uwagi na atrakcyjne położenie oraz cenę. Należy jednak mieć na uwadze, że zakup takiej nieruchomości będzie często obwarowany licznymi formalnościami i ograniczeniami. Kolejnym utrudnieniem będzie zmiana przekształcenia działki z zabudowy siedliskowej na rekreacyjną.

11.05.2024

NSA: Punktem odniesienia dla inwestycji może być wyłącznie legalna zabudowa

Budownictwo

Dla ustalenia porządku planistycznego ma znaczenie to, jak kształtuje się zabudowa danego terenu, ale także, czy została zrealizowana zgodnie z prawem. Dlatego punktem odniesienia dla inwestycji, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy może być wyłącznie legalna zabudowa. Do podważenia jej legalności nie wystarczą gołosłowne twierdzenia o samowoli budowlanej. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

07.05.2024

Budowa wiaty obok domu jednorodzinnego bez formalności, ale pod pewnymi warunkami

Budownictwo

Co do zasady, wybudowanie wiaty obok domu jednorodzinnego jest całkowicie odformalizowane – w większości przypadków do rozpoczęcia budowy nie będzie wymagane nawet zgłoszenie. Istotna jest jednak funkcja wiaty - czy będzie ona miejscem postojowym lub składowiskiem materiałów palnych. W takim wypadku na umiejscowienie wiaty będą miały wpływ przepisy szczególne.

01.05.2024

Głośna impreza i zwisające gałęzie, czyli o co spierają się sąsiedzi

Prawo cywilne Budownictwo

Głośne imprezy co sobota do białego rana, wiecznie zwisające gałęzie nad ogrodzeniem, oko kamery wymierzone prosto w okno sypialni, nie do zaakceptowania dla naszego nosa zapachy, czy też nowy biznes sąsiada u niego w garażu, potrafią rozgrzać spory sąsiedzkie do czerwoności. Kłócimy się o wszystko, a sądowe wokandy coraz bardzie pęcznieją. Wyroki są różne.

29.04.2024

Stare czy nowe wskaźniki - bałagan w wydawaniu warunków zabudowy

Budownictwo Ład Przestrzenny

Reforma planistyczna ostro namieszała w warunkach zabudowy. Ich uzyskanie po wejściu zmian w życie nie jest takie proste. Winne są kiepskiej jakości przepisy. Chaos pogłębia brak nowego rozporządzenia dotyczącego warunków zabudowy oraz sprzeczne interpretacje, w tym także te ministerstwa rozwoju. Brak jednoznacznych regulacji powoduje, że ważność warunków zabudowy może być podważana.

23.04.2024

Ścianę budynku zarządca może pomalować bez zgody właścicieli mieszkań

Budownictwo

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie potrzebuje zgody właścicieli lokali, by pomalować budynek. Jest to bowiem czynność zwykłego zarządu. Zbędne są też formalności budowlane. Malowanie ścian zalicza się do bieżącej konserwacji, a ta nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

19.04.2024

Schrony można budować już teraz, nie trzeba czekać na przepisy

Budownictwo

Nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy czekać na uchwalenie przepisów dotyczących budowy schronów. Tymczasem już teraz można budować je na podstawie istniejących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a niewielka korekta uregulowań dotyczących zintegrowanych planów inwestycyjnych mogłaby znaczącą zwiększyć te możliwości - pisze Paweł Pucher, adwokat z Kancelarii KKPW.

12.04.2024

Reforma planistyczna - zamiast budów, problemy

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Nie da się już na uproszczonych zasadach zmienić statusu działki rolnej na budowlaną. Przez długie lata bardzo często korzystali z tej możliwości inwestorzy. Z dnia na dzień reforma planistyczna uchyliła przepis ustawy o ochronie gruntów rolnych w tej sprawie. Nie przewidziała przy tym okresu przejściowego. Prawnicy nie mają wątpliwości, że jest to naruszenie konstytucji.

10.04.2024

Rząd przedstawił zasady programu "Mieszkanie na start", zastąpi kredyt 2 proc.

Budownictwo Kredyty

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowego rządowego programu kredytowego "Mieszkanie na start". Ma on zastąpić program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Dzięki niemu będzie można uzyskać dopłaty do rat kredytu m.in. na zakup mieszkania lub domu. Warunkiem ich uzyskania ma być kryterium dochodowe.

08.04.2024

Z lex deweloper zniknie wskaźnik parkingowy, znowu będzie można budować

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem, który usuwa z lex deweloper przepis blokujący inwestycje. Chodzi o wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych. Wskaźnik jest z sufitu i trudny do zastosowania w praktyce. Jego wejście w życie 12 maja ubiegłego roku skutecznie ograniczyło wydawanie przez gminy nowych uchwał lokalizacyjnych. Kilkukrotnie podejmowano już próbę usunięcia wskaźnika z przepisów, ale nic z tego nie wyszło.

04.04.2024

Niebezpieczne dla łosi ogrodzenia mają szansę zniknąć

Samorząd terytorialny Budownictwo

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego chce zmiany przepisów dotyczących ogrodzeń niebezpiecznych dla dzikich zwierząt. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostrzega problem, ale propozycji GUNB nie uwzględni w pracach nad zmianą ustawy Prawo budowlane. Ministerstwo deklaruje jednak przyjrzenie się tej kwestii podczas prac nad rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

02.04.2024

Data wejścia w życie przepisów o patodeweloperce przesunięta do 1 sierpnia

Budownictwo

Data wejścia w życie przepisów o patodeweloperce oficjalnie odroczona. Od 1 kwietnia obowiązuje zmiana, która przesuwa termin wejścia w życie tych przepisów do 1 sierpnia. To efekt licznych apeli samorządowców, organizacji przedsiębiorców oraz ekspertów do ministerstwa rozwoju. Ostrzegali, że zmian nie uda się wdrożyć na czas i może dojść do paraliżu inwestycyjnego.

01.04.2024

Urzędy mogą skorzystać z wytycznych, tworząc dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Niepelnosprawność

Jak dostosować miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przed urzędem czy zorganizować przestrzeń komunikacyjną w budynku można m.in. dowiedzieć się z raportu podsumowującego wsparcie doradcze dla koordynatorów ds. dostępności. Raport wskazuje na rozwiązania prawne, dobre praktyki i rozwiązania niskokosztowe, które można zastosować w urzędzie.

27.03.2024

Typ decyzji lokalizacyjnej zależy od rodzaju inwestycji

Budownictwo

Budowa na działce nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymaga uzyskana jeden z dwóch decyzji lokalizacyjnych: warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie tej ostatniej można lokalizować wyłącznie inwestycje celu publicznego. Związany charakter tej decyzji oznacza, że jeżeli planowane zamierzenie spełnia ustawowe przesłanki, gmina nie może odmówić jej wydania.

25.03.2024

Wykrywalność samowoli budowlanych jest niska, a kara nawet po 50 latach

Budownictwo

Samowole budowlane nie przedawniają się. Nawet po wielu latach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wszcząć postępowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy zrealizował ją aktualny właściciel nieruchomości czy poprzedni. Zdarzają się więc przypadki, że inwestycję z naruszeniem prawa zrealizował dziadek, a konsekwencje ponosi dopiero jego wnuk - mówi Joanna Maj, radca prawny.

20.03.2024

KPO: Będzie czas na uchwalenie ogólnych planów, ale nowe wymogi też z "sufitu"

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo unijne

Do konsultacji publicznych trafiła rewizja kamienia milowego, dotycząca reformy planistycznej. Resort funduszy chce zrezygnować z obowiązku uchwalenia ogólnych planów przez połowę gmin do lipca 2026 r., bo jest to nierealne. Jednak nowe wymogi też mogą budzić wątpliwości - alarmują eksperci. Tylko niewielki odsetek gmin pracuje już bowiem nad planami. Potrzebna jest też zmiana ustawy planistycznej, czemu Ministerstwo Rozwoju jest niechętne. Brakuje również aktów wykonawczych do reformy planistycznej.

19.03.2024

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują realnego dostępu do parlamentarzystów

Administracja publiczna Budownictwo Niepelnosprawność

Według Kancelarii Sejmu, choć biura poselskie nie są zaliczane do kategorii podmiotów publicznych i nie mają obowiązku stosować przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to spełnienie takich wymogów byłoby dobrą praktyką. Problem ma się zająć Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Kancelaria Senatu czeka zaś na wyniki ankiet.

12.03.2024
1  2  3  4  5    411
Prawo.pl