W planowaniu przestrzennym partycypacja społeczna po nowemu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany dotyczące partycypacji społecznej i udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Zmiany dotyczą m.in. samej definicji pojęcia partycypacji społecznej, informowania o niej, interesariuszy, czasu i form konsultacji społecznych. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog możliwych form przeprowadzania konsultacji o nowe techniki.

24.10.2023

Inwestycje Skarbu Państwa już bez gwarancji zapłaty

Budownictwo

Jeszcze do niedawna wykonawca mógł na każdym etapie budowy żądać od inwestora gwarancji, że ten zapłaci w terminie za wykonane roboty. Dla wielu wykonawców robót budowlanych zabezpieczenie to było istotnym elementem zwiększającym szanse na zapewnienie płynności finansowej. Od niedawna nie ma już możliwości uzyskania takiego zabezpieczenia w sytuacji, gdy inwestorem jest SP - pisze Kamila Jachnik-Czarnecka, radca prawny, Senior Associate w praktyce Infrastruktura w kancelarii Kochański & Partners.

23.10.2023

Koniec najmu lub dzierżawy – jakie są prawa i obowiązki obu stron umowy?

Budownictwo

Wraz z zakończeniem najmu lub dzierżawy strony umowy przede wszystkim powinny się rozliczyć – zwłaszcza w zakresie płatności czynszu, nakładów na przedmiot najmu lub kosztów związanych z jego naprawą bądź remontem. Konieczne jest także zapewnienie właścicielowi możliwości swobodnego wykonywania swoich uprawnień w stosunku do nieruchomości lub ruchomości oddanej w najem lub w dzierżawę.

21.10.2023

Reforma planistyczna jak kukułcze jajo, z dnia na dzień pozbawiła możliwości odrolnienia działek

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Nie da się już na uproszczonych zasadach zmienić statusu działki rolnej na budowlaną. Przez długie lata bardzo często korzystali z tej możliwości inwestorzy. Z dnia na dzień reforma planistyczna uchyliła przepis ustawy o ochronie gruntów rolnych w tej sprawie. Nie przewidziała przy tym okresu przejściowego. Prawnicy nie mają wątpliwości, że jest to naruszenie konstytucji.

20.10.2023

Przepisy o patodeweloperce zatopią małych graczy

Budownictwo

Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie uderzy w małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. Nowe regulacje będą też miały wpływ na ceny mieszkań. Taki może być efekt wejścia w życie przepisów o patodeweloperce. Eksperci apelują o przesunięcie o pół roku wejścia w życie nowych uregulowań.

17.10.2023

Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

16.10.2023

Reforma planowania, to także zmiany w warunkach zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planowania weszła w życie. Oznacza to sporo zmian w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Już teraz wielu inwestorów podejmuje działania w celu ich uzyskania na dotychczasowych zasadach, co zasadniczo możliwe jest do dnia wejścia w życie planu ogólnego. Dlaczego warto się spieszyć - tłumaczy Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

13.10.2023

Fikcyjne parkingi dla niepełnosprawnych to efekt złego prawa

Budownictwo

Na niektórych nowych osiedlach więcej jest miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, niż tych "zwykłych" - to się deweloperom bardziej opłaca. Kupujący takie miejsce muszą liczyć się z tym, że nie zawsze wystarczy zamontowanie blokady czy przemalowanie. Bywa też, że straż miejska wręcza mandaty. Spory na tym tle trafiają już do sądów. Na podpis ministra rozwoju czekają przepisy, które mają ukrócić ten proceder.

11.10.2023

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

03.10.2023

Strategiczne złoża wywrócą gminne plany do góry nogami

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Gminy będą musiały zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego, o ile pod położonymi w nich gruntami znajdą się strategiczne złoża. Jeśli będą się zbytnio ociągały, grozi im kara, a wojewoda i tak wyda postanowienie zastępcze. Na takich gruntach nikt nic nie wybuduje, dlatego samorządy obawiają się roszczeń właścicieli nieruchomości.

02.10.2023

Nowy nabór w programie „Ochrona zabytków”

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ponad 201 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze w programie „Ochrona zabytków”. Samorządy mogą wnioskować o środki na zadania planowane na 2024 rok oraz na refundację prac wykonanych w latach 2021-2023.

30.09.2023

Przy rewitalizacji przestrzeni publicznej wiele samorządów idzie na skróty

Samorząd terytorialny Budownictwo

Przyjęcie przez samorząd standardów kształtowania przestrzeni publicznych nie jest ani gwarantem, ani jedynym sposobem uzyskania dobrej jakości inwestycji. Większe znaczenie zdaje się mieć tryb jej przygotowania – uważają eksperci Obserwatorium Polityki Miejskiej. Ich zdaniem przy projektowaniu inwestycji w przestrzeni publicznej najważniejsza jest identyfikacja potrzeb, tych którzy z tej przestrzeni będą korzystać.

30.09.2023

Inwestor może już zapłacić gminie, by ta uchwaliła dla niego plan

Samorząd terytorialny Budownictwo

Inwestorzy mogą już płacić za uchwalenie specjalnych planów, dzięki którym będą mogli zrealizować swoje przedsięwzięcie. Od 24 września umożliwia to reforma planistyczna. Nie określiła ona jednak, ile maksymalnie może żądać gmina. Mogą pojawiać się więc oczekiwania nadmiernie wygórowane lub wręcz wyssane z palca, które zniechęcą do zintegrowanych planów inwestycyjnych.

28.09.2023

Zaczął się wyścig po warunki zabudowy na starych zasadach

Samorząd terytorialny Budownictwo

Inwestorzy oraz właściciele nieruchomości na terenach nie objętych miejscowymi planami zaczynają masowo składać wnioski o wydanie warunków zabudowy. Dzięki temu mogą jeszcze skorzystać ze starych, bardziej korzystnych zasad i, co najważniejsze, ich warunki będą bezterminowe. Obowiązująca od 24 września reforma planistyczna wprowadza nowe, mniej korzystne reguły wydawania tych decyzji. Są one też terminowe. Daje jednak czas na stosowanie starych zasad do czasu uchwalenia planu ogólnego.

27.09.2023

Plan ogólny wszedł w życie. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowych przepisach

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Eksperci mówią wprost - to będzie rewolucja. Nowe regulacje oznaczają wiele dodatkowej pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także większe nakłady na dostosowanie się do nowelizacji. Nowe regulacje dotkną każdego, kto planuje budowę.

25.09.2023

Plany ogólne w całym kraju już w 2026 roku? Gminy: to niemożliwe

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie. Samorządy twierdzą, że nie dadzą rady uchwalić planów ogólnych do końca 2025 roku, bo zabraknie specjalistów do ich opracowania, a nowe zasady partycypacji społecznej wydłużą procedowanie. Rząd nie doszacował kosztów reformy, co uderzy w budżety gmin. Ceny opracowania planów rosną, a widoków na unijne pieniądze z KPO - brak.

25.09.2023

Korzystanie z cudzej nieruchomości bez umowy – jakie prawa ma właściciel?

Budownictwo

Bezumowne korzystanie z nieruchomości to właściwie każda sytuacja, w której ktoś korzysta z danej nieruchomości – gruntowej lub lokalowej – bez zgody jej właściciela. W takich przypadkach właścicielowi przysługuje szereg roszczeń, które może on dochodzić na drodze polubownej lub postępowania sądowego.

23.09.2023

Wyeliminowanie z obrotu prawnego warunków zabudowy wpływa na pozwolenie na budowę

Budownictwo

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszym etapem realizacji inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy. Z kolei na podstawie tej decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę. Problem pojawia się w momencie, gdy decyzja o warunkach zabudowy zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.

20.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.

20.09.2023

Nie tylko inwestor jest stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy, ale i sąsiedzi

Budownictwo

Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji, których sytuacja prawna (zespół praw i obowiązków) może zostać dotknięta przez planowaną inwestycję lub jej skutki.

19.09.2023
Prawo.pl