KPRM: Wydatki na "kredyt 2 proc." na nowych zasadach mogą wynieść 1,8 mld zł

Rynek i konsument Kredyty

Rząd w piątek przyjął projekt noweli ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Po zmianach, limit budżetu na program "Bezpieczny kredyt 2 proc." w 2024 r. może wynieść ponad 1,8 mld zł w stosunku do obecnie obowiązującego limitu 941 mln zł – podała kancelaria premiera w komunikacie.

01.12.2023

Polska 2050-TD proponuje wakacje kredytowe na rok 2024, jest projekt

Banki Kredyty

Posłowie Polska 2050-TD proponują przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. i wprowadzenie kryterium dochodowego dla kredytobiorców, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Do Sejmu trafił ich projekt. Wcześniej swoją propozycję przedłużającą wakacje kredytowe wniosła Rada Ministrów. Rządowa propozycja dotyczy kredytów o kapitale do 400 tys. złotych.

28.11.2023

TSUE : Koszty kredytu konsumenckiego mogą być nadmiernie wysokie

Banki Kredyty Prawo unijne

Sąd krajowy może uznać za nieuczciwy warunek umowny przyznanie przedsiębiorcy opłaty lub prowizji w kwocie rażąco wysokiej, w stosunku do oferowanej przez niego usługi – orzekł TSUE. To oznacza, że wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego podlega ocenie nie tylko w odniesieniu do limitów określonych przez ustawodawcę, ale też w relacji do oferowanych w zamian usług instytucji finansowej.

23.11.2023

ZBP: Łatwiej o kredyt hipoteczny, ale ceny nieruchomości idą w górę

Finanse Kredyty Nieruchomości

Sytuacja kredytowa Polaków normalizuje się. O kredyt jest łatwiej niż rok temu, ale Polacy nadal niechętnie zaciągają nowe zobowiązania. Wyjątkiem są kredyty hipoteczne, na które popyt windowany jest przez program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Na rynku brakuje mieszkań, co powoduje wzrost cen transakcyjnych w największych miastach. Zmiany te widać wyraźnie w tegorocznej edycji raportu InfoKredyt, w którym Związek Banków Polskich przeanalizował sytuację kredytową Polaków.

14.11.2023

Zabezpieczenie w sprawie WIBOR daje nadzieję na pomyślny wyrok dla kredytobiorcy

Kredyty

Kredytobiorcy spłacający kredyt w złotówkach, którzy procesują się o unieważnienie umowy kredytu z powodu nieprawidłowości wskaźnika WIBOR, otrzymali zabezpieczenie, które polega na zwolnieniu z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartej umowy kredytu. To nietypowa sytuacja, gdyż zabezpieczenie w takich sprawach zwykle polega na wstrzymaniu obowiązku płatności rat wyłącznie w zakresie stawki WIBOR.

31.10.2023

Lewiatan: Przedłużenie wakacji kredytowych utrudni walkę z inflacją

Rynek i konsument Kredyty

Przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok to zły i nieracjonalny pomysł, który jest przejawem populizmu ekonomicznego – uważa Konfederacja Lewiatan. Mowa o przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Organizacja ma również liczne zastrzeżenia do samego procesu legislacyjnego.

26.10.2023

Bank nie udzielił kredytu z powodu choroby? Unijna dyrektywa nie pozwala na takie praktyki

Banki Kredyty

Większość konsumentów starających się o kredyty w ogóle nie zdaje sobie sprawy z faktu, że weryfikując zdolność kredytową, banki mogą brać pod uwagę także kwestie dotyczące stanu zdrowia swoich klientów. Nowa dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich (CCD II) stawia te kwestie w zupełnie innym świetle - pisze Wanesa Choptiany-Mańka, prawniczka i wykładowczyni uczelni WSB Merito Warszawa.

25.10.2023

Bank nie przejrzy mediów społecznościowych kredytobiorcy przed udzieleniem pożyczki

Banki Kredyty Prawo unijne

Nowelizacja unijnej dyrektywy o kredytach konsumenckich, która została zatwierdzona we wrześniu przez Parlament Europejski, ma wzmocnić ochronę kredytobiorców, ujednolicić przepisy we wszystkich państwach członkowskich i nałożyć na banki obowiązek kierowania się obiektywnymi kryteriami ekonomicznymi przy decydowaniu o udzieleniu kredytu. Teraz Polska będzie musiała dostosować krajowe przepisy do nowej regulacji.

23.10.2023

Za kredyt hipoteczny agentowi przysługuje prowizja

Domowe finanse Kredyty Kredyty frankowe

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy to przez konsumenta, czy też przez przedsiębiorcę, to poważna i brzemienna w skutkach decyzja. Dlatego coraz więcej przyszłych kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z usług agenta. Jego praca wiąże się oczywiście z wynagrodzeniem, które oblicza się na specyficznych zasadach.

23.10.2023

Pozwy złotówkowiczów o usunięcie WIBOR-u mają realną szansę

Banki Kredyty

To, co wydaje się prawidłowe na gruncie ekonomii, nie zawsze będzie uzasadnione w świetle przepisów prawa ochrony konsumenta. Taki jednoznaczny wniosek wypływa z aktualnego orzecznictwa TSUE oraz sądów krajowych w sprawach „frankowych”. Wypowiedzi przedstawicieli polskiego sektora finansowego, dotyczące możliwości kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytów złotówkowych, kompletnie ignorują tę regułę – pisze Piotr Pląska, radca prawny, w odpowiedzi na polemikę.

19.10.2023

Nie tylko konsumenci mogą kwestionować umowy zawarte z bankami

Banki Kredyty

Ostatnimi czasy na temat umów kredytowych konsumenckich, w szczególności indeksowanych i denominowanych do walut obcych, napisano dużo, jeśli nie prawie wszystko. Co cieszyć może istotnie, wzrosła świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw, jak również powszechnej praktyki uznawania przez sądy zawartych umów za nieważne bądź nieistniejące. Niemniej również przedsiębiorcy w relacjach z bankami nie są pozbawieni ochrony - pisze Krzysztof Granat, radca prawny.

16.10.2023

Już ponad 17 tys. rodzin skorzystało z kredytu 2 proc.

Banki Kredyty

Program Pierwsze Mieszkanie wystartował 3 lipca 2023 r. Od tego momentu zainteresowani kupnem swojego pierwszego mieszkania złożyli 63 629 wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. Banki zawarły już 17 548 umów na łączną kwotę ok. 6,93 mld zł. Średnia kwota wypłacona kredytobiorcy wyniosła 395 124 zł.

09.10.2023

Prof. Adamus: Zabezpieczenie roszczeń kredytowych przeciwko syndykowi nie zawsze możliwe

Kredyty Restrukturyzacja

Istnieją spore wątpliwości prawne co do tego czy zabezpieczenie roszczeń z kredytów frankowych może być udzielone przeciw syndykowi masy upadłości. Prawo upadłościowe nie daje syndykowi ani kompetencji ani obowiązku do antycypowania jakichkolwiek wadliwości tych umów, nawet jeżeli dotyczą one relacji konsumenckich. To konsument, jeżeli chce, może podjąć odpowiednie działania - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.

04.10.2023

Kombinowanie, czyli kredyt 2 proc. za wszelką cenę

Banki Kredyty

Z rządowego programu chcą skorzystać nie tylko ci, którzy planują kupić pierwsze mieszkanie. Dwójka singli składa np. dwa wnioski kredytowe, kupuje dwa mieszkania. Do jednego chce się wprowadzić, a drugie wynająć i spłacać dzięki niemu dwa kredyty. Rodzice budują historię kredytową dzieciom, a deweloperzy wrzucają w osobne umowy koszty przekraczające "ustawową" cenę lokalu. W ustawie brakuje mechanizmu kontroli - wskazują prawnicy.

02.10.2023

SA: Bank nie ma prawa potrącenia ani zatrzymania, gdy stosuje niedozwolone klauzule

Prawo cywilne Kredyty

Po wyeliminowaniu klauzuli denominacyjnej nie ma możliwości dalszego wykonywania umowy kredytowej, więc staje się ona nieważna – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie. Sprawa dotyczyła kredytu frankowego. Ponadto brak było podstaw do uwzględnienia zarzutu potrącenia, jak również podstaw do zatrzymania przez bank. Bank niesłusznie uzyskał możliwość jednostronnego kształtowania zobowiązania powoda – dodał sąd.

30.09.2023

Pozew zbiorowy przy frankach kusi, ale sukces mało prawdopodobny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty Kredyty frankowe

Coraz więcej frankowiczów decyduje się na drogę sądową. Zachęcają ich to tego nie tylko wyroki TSUE, ale też rekordowe raty. Do indywidualnej walki w sądzie zniechęcają natomiast koszty, choćby te związane z pracą pełnomocnika. Pozwy grupowe mogłyby być rozwiązaniem, ale - jak pokazuje praktyka sądowa - w sprawach "frankowych" zupełnie się nie sprawdzają. Lepszym pomysłem - w ocenie prawników - byłoby łączenie indywidualnych spraw do wspólnego rozpoznania.

28.09.2023

Pozwy złotówkowiczów o usunięcie WIBOR-u mają realną szansę – polemika

Banki Kredyty

Podważanie obiektywności i prawidłowości wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR stało się w ostatnim czasie wyjątkowo „modne”, zwłaszcza wśród prawników reprezentujących interesy procesowe kredytobiorców. Niestety jednak kierunek publicznej debaty coraz częściej nie opiera się na przekazywaniu prawdziwych informacji na temat metody wyznaczania tego wskaźnika - pisze Zbigniew Minda, prezes zarządu GPW Benchmark S.A.

23.09.2023

Bankowcy najbardziej obawiają się wyroku TSUE w sprawie frankowiczów

Banki Kredyty

Europejskie gospodarki wciąż odczuwają skutki pandemii COVID-19 i konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie. Te dwa główne czynniki wpływają na globalną dynamikę gospodarczą, tworząc nowe wyzwania i niepewności na rynkach międzynarodowych. To wnioski z X edycji raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

06.09.2023

Rozpatrywanie zażaleń przez sądy II instancji nie powinno zaszkodzić frankowiczom

Prawo cywilne Kredyty Kredyty frankowe

Po ostatnich zmianach kpc zażalenia w sprawach dotyczących zabezpieczeń są rozstrzygane przez sąd wyższego rzędu. Taki model może spowodować obciążenie sądów odwoławczych, do których trafią dodatkowe sprawy zażaleniowe. Sądom apelacyjnym przybyło obowiązków, a zażaleń na zabezpieczenia w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych jest dużo i ich rozpatrywanie może trwać długo.

31.08.2023

Pozwy złotówkowiczów o usunięcie WIBOR-u mają realną szansę

Banki Kredyty

Kredytobiorcy złotówkowi coraz częściej zastanawiają się nad kwestionowaniem skuteczności postanowień dotyczących oprocentowania swoich kredytów. Kluczową kwestią dla oceny szans powodzenia ich zarzutów jest analiza tego, w jaki sposób banki wprowadziły do umów stawkę WIBOR. Moim zdaniem WIBOR-owicze mają realne szanse wykazania, że postanowienia ich umów odnoszące się do oprocentowania stanowią klauzule abuzywne - pisze Piotr Pląska, radca prawny.

25.08.2023
1  2  3  4