Temat dnia

Pracownik porzucający pracę będzie uczestniczył w kosztach wdrożenia do pracy

Pracodawcy mają ogromne problemy z pracownikami, którzy bez słowa znikają z firmy w ciągu pierwszego miesiąca od zatrudnienia. Nie informują nawet, że z pracy rezygnują. Niektórzy nie pojawiają się w pracy już po dwóch czy trzech dniach od jej podjęcia. Pracodawcy zaczęli więc się bronić przed tym zjawiskiem na rynku pracy, wpisując do umów o pracę specjalne, zabezpieczające klauzule o kosztach, w których będzie musiał uczestniczyć taki znikający pracownik.

Po marcowej waloryzacji najwięcej emerytur w przedziale od 2 600,01 zł do 3 000 zł

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Po marcowej waloryzacji w 2024 r. emerytury i renty w najniższej wysokości otrzymuje 416,6 tys. osób. W porównaniu z marcem 2023 r. liczba tych osób zmniejszyła się o 5,6 proc. W przypadku osób pobierających emerytury - liczba zmniejszyła się o 5,2 proc., pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - o 7,7 proc., a rent rodzinnych o 3,4 proc. - wynika z opublikowanej dziś analizy ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji emerytury i renty wypłacane przez ZUS wzrosły średnio miesięcznie o 406,86 zł na osobę.

Dziś upływa termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Dziś mija termin na złożenie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Tego dnia każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w ub.r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć składki na podstawie osiągniętych przychodów/dochodów.

Umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji. Badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie Rynek pracy

Liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu – wskazują eksperci EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Jest to o tyle ważne, że aż 96 proc. programów zmian doświadcza wyzwań generujących tzw. punkty zwrotne, czyli sytuacje, gdy zmiany zboczyły z obranego kursu. Umiejętne namierzenie tych momentów może sprawić, że transformacja niemal dwukrotnie przekroczy założone wskaźniki efektywności i przebiegnie dwa razy szybciej.

Czy będzie emerytura bez podatku i składek dla wszystkich?

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne

Kwoty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obniżają podstawę opodatkowania. W rezultacie można przyjąć, że skoro emerytury i renty pochodzą ze składek, to niejako składki opodatkowane są po raz pierwszy przy wypłacie tych świadczeń – twierdzi MRPiPS. Już wiadomo, że realizacja obietnicy przedwyborczej, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku w PIT z obecnych 30 000 zł do 60 000 zł obniży wpływy budżetowe z tego podatku o 52,5 mld zł. Poza tym skorzystają na tym wszyscy, a nie tylko seniorzy.

TSUE: Takie same przywileje socjalne dla pracowników przygranicznych i rezydentów

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Pracownicy przygraniczni, którzy płacą podatki i składki socjalne w państwie przyjmującym z tytułu wykonywanej w nim pracy najemnej, powinni mieć możliwość korzystania ze świadczeń rodzinnych oraz przywilejów socjalnych i podatkowych na takich samych warunkach jak pracownicy krajowi. Uregulowanie takie, jak to będące przedmiotem postępowania, skutkuje odmiennym traktowaniem i jest sprzeczne z prawem Unii – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Kierowca samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowca autobusów, ratownik medyczny, nurek, inżynier teleinformatyk, tłumacz - to m.in. kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych RP. Wynika to z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowe, które 21 maja 2024 roku wejdzie w życie.
Jonasz Kita
20.05.2024
Wojsko Rynek pracy
Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do 31 maja jest czas na przekazanie informacji o osiąganych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W przypadku nakładających się na siebie okresów zatrudnienia, każdy z pracodawców odrębnie ustala wymiar urlopu. Co istotne, w takich sytuacjach nie zastosujemy zasady, zgodnie z którą łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć wymiaru rocznego należnego pracownikowi (20 lub 26 dni), gdyż po prostu tej zasady nie da się w takich przypadkach zastosować.
Marek Rotkiewicz
17.05.2024
Prawo pracy

Czternaste emerytury we wrześniu 2024 r. - propozycja MRPiPS

Emerytury i renty
Według opublikowanej w czwartek propozycji resortu rodziny czternaste emerytury będą wypłacone w 2024 r. we wrześniu, podobnie jak w ubiegłym roku. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest...
kn/pap
16.05.2024

Co najbardziej irytuje Polaków w wiadomościach od rekruterów - badanie

Prawo pracy Rynek pracy
Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z ofertą pracy czy zaproszeniem do udziału w rekrutacji. Prawie 40 proc. dostaje je codziennie lub kilka razy...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Jedna czwarta kobiet boryka się z wypaleniem zawodowym – badanie Deloitte

Prawo pracy Rynek pracy
Dziewięć na dziesięć firm wciąż nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika także, że agresji i molestowania seksualnego w miejscu pracy doświadczyło...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Ustawa wprowadzająca rządowy program „Aktywny rodzic” przez Sejm przeszła jak burza

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Sejm przyjął 15 maja ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających...
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

GUS: Na koniec września 2023 r. 51,3 proc. zleceniobiorców stanowiły kobiety

Prawo pracy Rynek pracy
W ostatnim dniu września 2023 roku pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2349,8 tys. osób. Spośród nich 992,6 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do...
Grażyna J. Leśniak
15.05.2024

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. MRPiPS proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana...
Robert Horbaczewski
15.05.2024

Plan urlopów nie musi być roczny

Prawo pracy
Coraz cieplejsze dni sprawiają, że pracownicy częściej zaglądają do planów urlopowych, by sprawdzić, ile dni im pozostało do zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. W wielu firmach już w styczniu...
Grażyna J. Leśniak
15.05.2024

Coraz więcej problemów na rynku franczyzy - pilnie potrzebna ustawa

Prawo gospodarcze
Regulacja franczyzy w Polsce staje się coraz bardziej pilna w obliczu coraz większej liczby przypadków nadużyć i dysproporcji w relacjach między franczyzodawcami a franczyzobiorcami. Konieczne jest...
Monika Mielnik-Kurek
14.05.2024

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy w oddzielnej ustawie - rząd ma plan

Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt, który realizuje jeden kamieni milowych, ma m.in. uszczelnić...
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024

Nie tylko praca na etacie będzie liczona do stażu pracy - MRPiPS pracuje nad projektem

Prawo cywilne Prawo pracy
Do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły tytuł do...
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024

Czy funkcjonariusze i żołnierze – sygnaliści zostaną objęci ochroną?

Prawo pracy Prawo unijne Wojsko
Prace nad polską regulacją zostały zapoczątkowane jeszcze w 2021 r. i do tej pory przedstawiono już wiele wersji projektu. W toku dotychczasowych zmagań legislacyjnych pojawiło się sporo problemów....
Małgorzata Grześków
14.05.2024

Sprzedawcy z Marywilskiej 44 stracili najwięcej, ale trudno będzie o odszkodowanie

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W pożarze w centrum handlowym Marywilska 44, który wybuchł w niedzielę nad ranem, spłonęło ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Wielu sprzedawców, którzy oferowali w nim swoje towary, straciło w...
Inga Stawicka
13.05.2024

Pracownicza partycypacja i ESG to tematy V Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

Prawo pracy
W najbliższą środę, 15 maja 2024 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników pod hasłem "Pracownicza partycypacja i ESG". Jak twierdzą...
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024

GUS: W I kwartale 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8147,38 zł

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału...
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024

Od 1 czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca 2024...
Agnieszka Matłacz
13.05.2024

W I kwartale br. ZUS wstrzymał dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 11,9 mln zł

Ubezpieczenia społeczne
W I kwartale 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku wydanych zostało 9,8 tys....
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024

Im wyższe wynagrodzenie minimalne za pracę, tym niższa skuteczność egzekucji

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Konieczne są zmiany w ochronie dłużnika przed egzekucją. Na początek ograniczenie poziomu pensji minimalnej wolnej od egzekucji do jej części procentowej, docelowo – opracowanie nowego,...
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024

WSA: Zatrudnienie można podjąć najwcześniej w dniu otrzymania bonu na zasiedlenie

Domowe finanse Prawo pracy
Celem przyznania bonu jest aktywizacja osoby bezrobotnej, która na rynku lokalnym nie może znaleźć zatrudnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ocenił jako niecelowe przyznawanie...
Dorian Lesner
11.05.2024

Krztusiec i odra wracają. Za zakażenie można odpowiadać karnie i cywilnie

Prawo karne Prawo pracy Opieka zdrowotna
Kalendarz szczepień osób dorosłych nie jest obligatoryjny, a chętni, którzy chcieliby za nim podążać, muszą liczyć się z pokryciem kosztu szczepionek. To istotne, bo przez obniżony wskaźnik...
Katarzyna Nocuń
11.05.2024

Dodatek do renty socjalnej będzie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od przyszłego roku renta socjalna ma zwiększyć się o dodatek, tak aby łączna suma świadczeń była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dzień 31 grudnia 2024 r. Będą mogły go otrzymać...
Beata Dązbłaż
10.05.2024

Będą wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o tzw. wakacjach składkowych. Ustawa przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Za...
Grażyna J. Leśniak
10.05.2024

Nowe wymogi bhp i ergonomii dla osób pracujących przy komputerach już za kilka dni

Prawo pracy BHP
Kto ma obowiązek zadbać o to, aby stanowiska pracy zdalnej odpowiadały nowym wymogom bhp i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe: pracownik czy pracodawca? Odpowiedź wcale nie...
Grażyna J. Leśniak
10.05.2024

Będą nowe rozwiązania wspierające cyfryzację administracji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które mają służyć zapewnieniu koordynacji rozwoju cyfrowego administracji publicznej oraz harmonizacji i komplementarności działań...
Inga Stawicka
09.05.2024

Młodzi nie czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Młodzi ludzie, szukając pracy, nie kierują się wyłącznie stabilnością zatrudnienia i wynagrodzenia. Praca powinna być dla nich również pasją. Aż 66 proc. przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że ich...
Grażyna J. Leśniak
09.05.2024

Rodzic na „starym” świadczeniu pielęgnacyjnym nie skorzysta z „aktywnego rodzica w pracy”

Domowe finanse Niepełnosprawność Rynek pracy
Dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego różnicują prawo do nowego świadczenia na dzieci. Rodzice małych dzieci z niepełnosprawnością, którzy w tym roku nie zdecydowali się przejść na świadczenie...
Beata Dązbłaż
09.05.2024

GUS: Aktywa netto zarządzane w ramach PPK zwiększyły się w 2023 r. o 9,8 mld zł

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2023 r. wyniosły 21,8 mld zł, w porównaniu do 12 mld zł na koniec 2022 r., czyli zwiększyły się w 2023 r. o...
Grażyna J. Leśniak
08.05.2024
1  2  3  4  5    990
 • Aktualności
  • Umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji. Badanie EY

   Liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu – wskazują eksperci EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Jest to o tyle ważne, że aż 96 proc. programów zmian doświadcza wyzwań generujących tzw. punkty zwrotne, czyli sytuacje, gdy zmiany zboczyły z obranego kursu. Umiejętne namierzenie tych momentów może sprawić, że transformacja niemal dwukrotnie przekroczy założone wskaźniki efektywności i przebiegnie dwa razy szybciej.
  • Dziś upływa termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

   Dziś mija termin na złożenie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Tego dnia każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w ub.r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć składki na podstawie osiągniętych przychodów/dochodów.
  • Po marcowej waloryzacji najwięcej emerytur w przedziale od 2 600,01 zł do 3 000 zł

   Po marcowej waloryzacji w 2024 r. emerytury i renty w najniższej wysokości otrzymuje 416,6 tys. osób. W porównaniu z marcem 2023 r. liczba tych osób zmniejszyła się o 5,6 proc. W przypadku osób pobierających emerytury - liczba zmniejszyła się o 5,2 proc., pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy - o 7,7 proc., a rent rodzinnych o 3,4 proc. - wynika z opublikowanej dziś analizy ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji emerytury i renty wypłacane przez ZUS wzrosły średnio miesięcznie o 406,86 zł na osobę.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy funkcjonariusze i żołnierze – sygnaliści zostaną objęci ochroną?

   Prace nad polską regulacją zostały zapoczątkowane jeszcze w 2021 r. i do tej pory przedstawiono już wiele wersji projektu. W toku dotychczasowych zmagań legislacyjnych pojawiło się sporo problemów. Jednym z nich był zakres podmiotowy polskiej ustawy o sygnalistach. Mimo że katalog podmiotów objętych ochroną gwarantowaną nową regulacją w każdym z dotychczasowych projektów miał charakter otwarty, to przedmiotem żywej dyskusji stała się kwestia włączenia do tego katalogu funkcjonariuszy i żołnierzy – pisze dr Małgorzata Grześków.
  • Nowe prawo o sygnalistach może stać się źródłem wielu problemów

   „Było sygnalistów wielu…” – taką parafrazą fragmentu księgi XII „Pana Tadeusza” można zapowiedzieć nadchodzące zmiany w polskim prawie. Tak, sygnalistów w Polsce jest wielu, a po wejściu w życie ustawy o ochronie sygnalistów – należy spodziewać się ich jeszcze więcej – piszą Mirosława Żytkowska i Bartłomiej Dąbal z kancelarii w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
  • Praca zdalna za granicą - atrakcyjny benefit dla pracownika, gdy jest rozsądnie stosowany

   Workation, czyli połączenie pracy z wypoczynkiem, jest znane niemal każdemu pracownikowi. Kto nie marzy, żeby przedłużyć sobie wakacje pod palmami i popracować kilka dni z hotelowego pokoju. Takie połączenie brzmi doskonale, ale workation trzeba wprowadzić w firmie z głową. Inaczej może generować liczne problemy – piszą Agata Jost i Aneta Surmiak-Maik z Deloitte.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

   Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.
  • Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

   Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

   Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Zatrudnienie można podjąć najwcześniej w dniu otrzymania bonu na zasiedlenie

   Celem przyznania bonu jest aktywizacja osoby bezrobotnej, która na rynku lokalnym nie może znaleźć zatrudnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ocenił jako niecelowe przyznawanie środków w ramach bonu, w sytuacji gdy wnioskodawca rozpoczął już pracę. Tym samym do podjęcia zatrudnienia może dojść najwcześniej w dniu otrzymania bonu, a nie po złożeniu wniosku o jego przyznanie.
  • Sąd: Pracownik odrzucił nowe warunki pracy, ale dostanie odprawę

   Pracodawca nie chciał wypłacić odprawy pracownikowi, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy w zakresie miejsca jej wykonywania. Sąd orzekł jednak, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżały wyłącznie po stronie pracodawcy i zasądził odprawę. Uznał bowiem, że przyjęcie nowych warunków realnie prowadziłoby do znaczącego obniżenia wynagrodzenia. Ponadto pracownik cierpiał na schorzenia kręgosłupa, więc długa podróż samochodem, wpływałaby niekorzystnie na jego stan zdrowia.
  • SN: Niewłaściwe zachowanie pracodawcy nie musi być mobbingiem

   Poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie jest wystarczającą podstawą do jego stwierdzenia. Nie można też uznać, że każde naruszenie przez pracodawcę swoich obowiązków i powinności wobec pracownika jest równoznaczne z mobbingiem. Sąd Najwyższy podkreślił, że mobbing stanowi kwalifikowany delikt prawa pracy, który wyraźnie odróżnia się od innych niewłaściwych zachowań pracodawcy.
  Zobacz więcej