Temat dnia

Pożyczkodawcy sięgają głębiej do kieszeni pracowników

W czasach rosnących przez inflację kosztów życia renesans przeżywają wystawiane przez zaciągających kredyty i pożyczki pracowników upoważnienia do potrącania z ich poborów rat na rzecz dających im finansowe wsparcie. Przepisy dopuszczają taką możliwość, ale nie bezwarunkowo. Niezależnie od woli pracownika, nie można m.in. obciążyć wynagrodzenia ponad kwotę wolną od potrąceń. Dodatkowo pracownik musi wiedzieć, na jakie potrącenia wyraża zgodę oraz w jakiej wysokości.

Konkurs na prokobiecą firmę roku. Trwa przyjmowanie zgłoszeń

Prawo pracy Rynek pracy

Jeszcze tylko do 30 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga. Jest on skierowany do pracodawczyń i pracodawców, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy. Organizatorami konkursu są Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet.

Firmy monitorują mobilność pracowników, by walczyć o specjalistów - badanie EY

Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy

Już 98 proc. firm gromadzi dane na temat krajowych i międzynarodowych migracji pracowników w swoich strukturach. To dwukrotnie więcej niż zaledwie rok wcześniej. Organizacje stawiające na mobilność specjalistów półtorakrotnie częściej od pozostałych firm wskazują, że mechanizm ten pomaga im rozwiązać problem niedoboru talentów – takie wnioski płyną z drugiej edycji badania EY 2024 Mobility Reimagined Survey.

Lato i upał dają pracownikom dodatkowe prawa

Prawo pracy

Z wysoką temperaturą na zewnątrz wiążą się dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Dotyczą one m.in. konieczności zapewnienia pracownikom napojów i wody do celów higienicznych. Szczególne zasady dotyczą też klimatyzacji, wentylacji i okien w biurach. W niektórych przypadkach należy też wprowadzić pracę rotacyjną, by zapewnić pracownikom odpoczynek i regenerację sił.

Sąd: Pracownik przyczynił się do wypadku, ale dostanie odszkodowanie

BHP Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił pracownikowi prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Sąd nie zgodził się z wydaną w tej sprawie decyzją. W wyroku wskazano, że pracownik przyczynił się do wypadku, ponieważ nie zastosował rękawic ochronnych. Niemniej naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie miało charakteru rażącego niedbalstwa.

TSUE: Państwo członkowskie może domagać się zezwolenia na pobyt pracownika

Prawo pracy Prawo unijne

Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że państwo członkowskie, w którym są prowadzone prace, może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt. Wysokość opłaty za wydanie dokumentu nie może być jednak nadmierna lub nieracjonalna. Sprawa dotyczyła problemu delegowania pracowników ukraińskich.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Przy okazji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej MSWiA nowelizuje ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Strażakom przybędzie nowych obowiązków, ale z drugiej strony - szersza grupa uzyska prawo do świadczenia ratowniczego. W projekcie uwzględniono także niektóre z postulatów podnoszonych przez związek strażacki.
Robert Horbaczewski
24.06.2024
Samorząd terytorialny
Doprecyzowanie sposobów wykonywania zadań zastrzeżonych dla specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, przy jednoczesnym uporządkowaniu podziału zadań realizowanych w radioterapii pomiędzy specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej oraz fizyków nieposiadających specjalizacji z tej dziedziny. To najważniejszy cel projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, nad którym pracuje resort zdrowia.
Inga Stawicka
21.06.2024
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy rodziców jeszcze tego nie zrobiło. To już ostatnie dni na wysłanie wniosku, żeby dostać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca. W lipcu też będzie można złożyć wniosek, ale pieniądze za czerwiec przepadną.
Agnieszka Matłacz
20.06.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse

SN rozstrzygnie o odszkodowaniu dla pracownika chronionego

Prawo pracy
Nie ma jednolitej wykładni zakazu wypowiadania umowy o pracę na czas określony pracownikowi cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dlatego Sąd Okręgowy przedstawił zagadnienie do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2024

Sąd: Umowa o pracę zawarta z ciężarną synową była ważna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Żaden przepis prawa nie zakazuje podejmowania zatrudnienia przez kobietę w ciąży. Natomiast gdyby pracodawca zdyskwalifikował pracownicę z powodu ciąży, to dopuściłby się dyskryminacji. Sąd...
Dorian Lesner
20.06.2024

Związkowa Alternatywa za skróceniem tygodnia pracy

Prawo pracy
W debacie publicznej coraz głośniej mówi się o możliwości skrócenia tygodnia pracy lub zmniejszeniu liczby godzin pracujących. Z postulowanym przez rząd skróceniem tygodnia pracy zgadzają się...
Krzysztof Koślicki
19.06.2024

Kobiety z większą reprezentacją w związkach sportowych

Do konsultacji społecznych trafił projekt, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w sporcie. W tym celu ustawowo zwiększa się reprezentację kobiet w związkach sportowych. Zmiany...
Monika Sewastianowicz
18.06.2024

Centralnej Informacji Emerytalnej nie będzie

Domowe finanse Emerytury i renty
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów we wtorek opublikowano założenia projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Jak twierdzi rząd, uchylenie...
Krzysztof Koślicki
18.06.2024

Dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków

Prawo pracy Opieka zdrowotna
Szykują się zmiany w Kodeksie pracy - nowela przyzna dodatkowy urlop macierzyński rodzicom wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu musiały być hospitalizowane. Obecnie brak jest odpowiednich...
Monika Sewastianowicz
18.06.2024

Wypłata z PPK po 60. roku życia następuje na preferencyjnych zasadach

PPK
Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, sam decyduje, jak wypłaci środki ze swojego rachunku PPK. Niezależnie od przyjętego sposobu wypłaty, zyski wypracowane przez 25 proc. środków są...
Anna Puszkarska
18.06.2024

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

Prawo pracy BHP
W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych....
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
17.06.2024

Przez lukę w prawie rodziny zaginionych bez środków do życia

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Małżonkowie i dzieci osób zaginionych na prawo do renty rodzinnej muszą czekać 5 albo 10 lat, w zależności od wieku zaginionego, bo dopiero po tym czasie osoba zostaje uznana za zmarłą. Państwa nie...
Grażyna J. Leśniak
17.06.2024

Wyjaśnienia prezesa UOKiK o kontroli inwestycji rozjaśniają część wątpliwości

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Treść ustawy o kontroli niektórych inwestycji, a także sama procedura zgłoszeniowa, w praktyce mogą budzić szereg wątpliwości, co może stanowić istotne ryzyko dla inwestorów. Z kolei niezastosowanie...
Krzysztof Sikora Mateusz Mintzberg
17.06.2024

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu...
Michał Kosiarski
15.06.2024

Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Administracja publiczna Prawo pracy
W piątek, 14 czerwca, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Marcina Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. - To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy...
Krzysztof Koślicki
14.06.2024

Jak media widzą osoby 50 plus na rynku pracy - badanie

Rynek
Z jednej strony najczęściej media przestawiają "silversów" w kontekście różnorodności i korzyści płynących z ich zatrudniania, a z drugiej strony często mówią o ich wykluczeniu cyfrowym, ageizmie i...
Beata Dązbłaż
14.06.2024

Dwie niedziele handlowe w miesiącu już po pierwszym czytaniu

Rynek i konsument
Ruszyły prace nad projektem Polski 2050. Posłowie proponują wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu oraz wyższe o 200 proc. wynagrodzenie dla osób pracujących w te dni. Zdaniem posłów zakaz...
Renata Krupa-Dąbrowska
14.06.2024

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
14.06.2024

Czy szef może „wyłączyć” korzystanie z urlopów w wakacje?

Prawo pracy
Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są...
Marek Rotkiewicz
14.06.2024

Raportowanie ESG to perspektywa przyszłego roku, niezależnie od opóźnień

Środowisko Prawo unijne ESG
Pomimo że prace nad implementacją dyrektywy dotyczącej obowiązków w zakresie raportowania ESG do polskiego prawa toczą się dość powoli, firmy muszą być przygotowane na to, że część z nich będzie...
Inga Stawicka
14.06.2024

PIE: Tylko 6,6 proc. polskich firm korzysta ze sztucznej inteligencji

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Aż 47 proc. firm stwierdza, że sztuczna inteligencja nie będzie miała żadnego znaczenia dla ich branży, a tylko 6,6 proc. przedsiębiorstw korzysta obecnie z narzędzi opartych na AI. Równie niewielki...
Inga Stawicka
13.06.2024

Rząd: W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. Taką informację podało w czwartek, 13...
Krzysztof Koślicki
13.06.2024

Rząd: Od stycznia 2025 roku najniższa pensja wyniesie 4626 zł brutto

Domowe finanse Prawo pracy
W czwartek Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 roku. Zaproponowała, by od stycznia najniższa...
Krzysztof Koślicki
13.06.2024

NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

Pacjent Prawo pracy
Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne...
Beata Dązbłaż
13.06.2024

Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
13.06.2024

Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń:...
Agnieszka Matłacz
13.06.2024

Po odejściu z pracy pracownik nadal jest uczestnikiem PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Wpłaty do PPK należy, co do zasady, obliczyć i pobrać także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK, który nie jest już zatrudniony u tego pracodawcy. Kwoty obliczone i pobrane od wynagrodzenia...
Anna Puszkarska
13.06.2024

MRPiPS: Osoba w ośrodku opieki powinna otrzymać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia

Pomoc społeczna
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stoi na stanowisku, że fakt przebywania osoby ubiegającej się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, np. w całodobowej...
Beata Dązbłaż
12.06.2024

ZUS: Z mLegitymacji korzysta 745 tysięcy emerytów i rencistów

Emerytury i renty
MLegitymację ZUS wystawia automatycznie wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty. Nie trzeba składać wniosku. Wizyta w ZUS także nie jest konieczna. Od 2023 roku...
Krzysztof Koślicki
12.06.2024

ZUS przypomina o wnioskach na 800+

Domowe finanse
Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Chodzi o około 100 tysięcy dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeśli rodzice zrobią...
Krzysztof Koślicki
12.06.2024
1  2  3  4  5    993
 • Aktualności
  • Konkurs na prokobiecą firmę roku. Trwa przyjmowanie zgłoszeń

   Jeszcze tylko do 30 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga. Jest on skierowany do pracodawczyń i pracodawców, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy. Organizatorami konkursu są Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet.
  • Firmy monitorują mobilność pracowników, by walczyć o specjalistów - badanie EY

   Już 98 proc. firm gromadzi dane na temat krajowych i międzynarodowych migracji pracowników w swoich strukturach. To dwukrotnie więcej niż zaledwie rok wcześniej. Organizacje stawiające na mobilność specjalistów półtorakrotnie częściej od pozostałych firm wskazują, że mechanizm ten pomaga im rozwiązać problem niedoboru talentów – takie wnioski płyną z drugiej edycji badania EY 2024 Mobility Reimagined Survey.
  • Pożyczkodawcy sięgają głębiej do kieszeni pracowników

   W czasach rosnących przez inflację kosztów życia renesans przeżywają wystawiane przez zaciągających kredyty i pożyczki pracowników upoważnienia do potrącania z ich poborów rat na rzecz dających im finansowe wsparcie. Przepisy dopuszczają taką możliwość, ale nie bezwarunkowo. Niezależnie od woli pracownika, nie można m.in. obciążyć wynagrodzenia ponad kwotę wolną od potrąceń. Dodatkowo pracownik musi wiedzieć, na jakie potrącenia wyraża zgodę oraz w jakiej wysokości.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci we władzach spółek giełdowych

   W listopadzie 2022 roku została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, której celem jest zapewnienie zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn wśród dyrektorów spółek giełdowych - pisze Zofia Gajewska, adwokat. Państwa członkowskie powinny wdrożyć Dyrektywę do krajowych porządków prawnych do 28 grudnia 2024 roku, natomiast spółki muszą sprostać określonym w niej wymaganiom do 30 czerwca 2026 roku.
  • M. Zając: Lekarz powinien otrzymać zakaz wystawiania L4 po wykryciu ewidentnych nieprawidłowości

   Liczba zwolnień lekarskich ze wskazaniem „1-chory powinien leżeć” w roku 2023 wzrosła w stosunku do 2022 roku o 28,7 proc. Związane jest to z łatwością pozyskiwania zwolnień za sprawą teleporad - pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy. W tym kontekście zastanawia się nad możliwością takiej zmiany przepisów, która miałaby na celu stworzenie skutecznego systemu odbierania prawa do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy lekarzom, którzy dopuszczają się ewidentnych nadużyć w zakresie wystawiania L4.
  • Kwestie pracownicze są elementem strategii ESG

   ESG to jest nowy standard (paradygmat) spojrzenia na prowadzenie biznesu. Ambicje i plany przewidują, aby Europa stała się do 2050 roku kontynentem neutralnym klimatycznie, który będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Celem trwających zmian jest budowa społecznej gospodarki, która pozostanie konkurencyjna na rynku globalnym, a wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych – piszą Iwona Smolak i Paweł Piotrowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

   W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.
  • Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

   Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.
  • Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

   Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TSUE: Państwo członkowskie może domagać się zezwolenia na pobyt pracownika

   Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że państwo członkowskie, w którym są prowadzone prace, może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt. Wysokość opłaty za wydanie dokumentu nie może być jednak nadmierna lub nieracjonalna. Sprawa dotyczyła problemu delegowania pracowników ukraińskich.
  • SN rozstrzygnie o odszkodowaniu dla pracownika chronionego

   Nie ma jednolitej wykładni zakazu wypowiadania umowy o pracę na czas określony pracownikowi cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dlatego Sąd Okręgowy przedstawił zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Chodzi o kwestię, czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 kodeksu pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, także wówczas, gdy umowę zawarto na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego.
  • Sąd: Umowa o pracę zawarta z ciężarną synową była ważna

   Żaden przepis prawa nie zakazuje podejmowania zatrudnienia przez kobietę w ciąży. Natomiast gdyby pracodawca zdyskwalifikował pracownicę z powodu ciąży, to dopuściłby się dyskryminacji. Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił, że dążenie do uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest niczym nagannym, jeżeli następuje w związku z faktycznie nawiązanym i realizowanym stosunkiem pracy.
  Zobacz więcej