Temat dnia

Ustawa o wakacjach składkowych bublem prawnym

Nie wiadomo, kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych i czy ustawowy limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń, przesądzający o prawie do tych wakacji, uwzględnia też płatnika. Dodatkowo, osoba, która dla celów PIT jest tzw. małym podatnikiem, może w ogóle nie skorzystać z nowej ulgi. Podobnie jak przedsiębiorcy prywatnie zatrudniający nianie. Zdaniem prawników, to, że ustawa już na etapie uchwalenia budzi poważne wątpliwości, jest niezgodne z zasadą poprawnej legislacji. Albo więc Senat wprowadzi konieczne zmiany, albo natychmiast będzie potrzebna jej nowelizacja.

Prof. Męcina: Spór wokół wysokości płacy minimalnej

Prawo pracy

Podwyżka płacy minimalnej do 60 proc. średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia wynagrodzeń czy wzrostu szarej strefy. Dominujący głos w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia powinni mieć partnerzy społeczni – pisze prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

GUS: Na koniec 2023 r. 52,8 proc. pracujących stanowili mężczyźni

Prawo pracy Rynek pracy

Na ostatni dzień grudnia 2023 roku w gospodarce narodowej było 15 178,1 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku - 42 lata – podał w czwartek GUS. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn. Aż 52,8 proc. ogółu pracujących stanowili mężczyźni. Udział kobiet był większy jedynie w wieku od 47 do 59 lat.

Początki kariery generacji Z i silver - badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy

Jeszcze do niedawna na rynku pracy mieliśmy do czynienia z pokoleniami, które podejmując pierwsze zatrudnienie, często wiązały się z jedną firmą na długie lata. Dziś sytuacja jest zupełnie odmienna. 46 proc. pracowników w wieku 55-65 lat deklaruje, że w swojej pierwszej pracy spędzili więcej niż pięć lat - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Dla 46 proc. badanych z pokolenia Z ten czas wyniósł maksymalnie pół roku. W podejściu do stawiania pierwszych kroków w karierze widać znaczne różnice międzypokoleniowe.

Jest projekt aktywizacji biernych zawodowo i zatrudnienia seniorów poszukujących pracy

Prawo pracy Rynek pracy

Objęcie pomocą osób nieaktywnych zawodowo oraz rolników, zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy ze względu na miejsce zameldowania, wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia na opłacenie np. kosztów szkolenia oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby poszukujące pracy, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiety lub 65 lat w przypadku mężczyzny to tylko niektóre propozycje nowych przepisów o rynku pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców z ul. Marywilskiej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Od czwartku eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu będą udzielać informacji o możliwych formach pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku pożaru hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie. Chodzi m.in. o wszelkiego rodzaju ulgi m.in. odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl

Kolejna edycja Compliance & Integrity Day już 6 czerwca - trwa rejestracja

Nowe technologie Prawo gospodarcze Compliance Prawo unijne
6 czerwca br., już po raz siódmy, eksperci będą dyskutować o najważniejszych i najbardziej aktualnych tematach z obszaru compliance i integrity w ramach wydarzenia organizowanego przez Instytut Compliance. W tym roku agendę zdominowały zagadnienia prawodawstwa unijnego - m.in. walka z korupcją, whistleblowing, sankcje, sztuczna inteligencja czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wciąż można się rejestrować.
Inga Stawicka
22.05.2024
Nowe technologie Prawo gospodarcze Compliance Prawo unijne
Nawet jeżeli pracodawca nie uregulował korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy, a pracownik korzysta z AI ogólnodostępnej, na służbowym komputerze, to naraża się na konsekwencje. Tym gorsze, gdy korzysta ze sztucznej inteligencji wbrew wyraźnemu zakazowi pracodawcy. Zwłaszcza, jeśli doprowadzi do ujawnienia np. tajemnicy przedsiębiorstwa – ostrzegają prawnicy. I radzą pracodawcom uregulowanie używania AI przez pracowników w pracy i na służbowym sprzęcie.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2024
Prawo pracy HR Nowe technologie
Transgraniczne połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek z pewnością mocno ingerują w sytuację faktyczną oraz prawną pracowników. Kwestię tę dostrzegł ustawodawca unijny oraz polski, wprowadzając w tym zakresie szereg przepisów ochronnych. Ratio legis tychże przepisów pozostaje wskazanie, iż cel, jakim jest rynek europejski bez granic wewnętrznych dla przedsiębiorstw, powinien pozostawać w symbiozie z innymi celami integracji europejskiej - pisze dr Jonasz Kita.
Jonasz Kita
22.05.2024
Prawo pracy Spółki

RPO interweniuje w sprawie dodatku za ochronę granicy z Rosją

Domowe finanse Prawo pracy Wojsko
Do RPO wpłynęło pismo funkcjonariusza SG z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, który odpowiada za ochronę morskiej granicy RP, w tym jej odcinka z Federacją Rosyjską. Funkcjonariuszom...
Grażyna J. Leśniak
21.05.2024

Zatrudnienie sezonowe - umowy na czas określony, zlecenia i praktyki absolwenckie

Prawo pracy Rynek pracy
Okres letni to wzmożony ruch w części branż i połączone z tym okresowe, znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracę. Czasowe, krótkookresowe zatrudnienie może być realizowane zarówno w oparciu o...
Marek Rotkiewicz
21.05.2024

Wojsko potrzebuje wykwalifikowanego kierowcę, tłumacza, teleinformatyka

Wojsko Rynek pracy
Kierowca samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowca autobusów, ratownik medyczny, nurek, inżynier teleinformatyk, tłumacz -to m.in....
Jonasz Kita
20.05.2024

Umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji. Badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie Rynek pracy
Liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu – wskazują eksperci EY i University...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Dziś upływa termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Dziś mija termin na złożenie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Tego dnia każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w ub.r. podlegała ubezpieczeniu...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Po marcowej waloryzacji najwięcej emerytur w przedziale od 2 600,01 zł do 3 000 zł

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Po marcowej waloryzacji w 2024 r. emerytury i renty w najniższej wysokości otrzymuje 416,6 tys. osób. W porównaniu z marcem 2023 r. liczba tych osób zmniejszyła się o 5,6 proc. W przypadku osób...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Pracownik porzucający pracę będzie uczestniczył w kosztach wdrożenia do pracy

Prawo pracy
Pracodawcy mają ogromne problemy z pracownikami, którzy bez słowa znikają z firmy w ciągu pierwszego miesiąca od zatrudnienia. Nie informują nawet, że z pracy rezygnują. Niektórzy nie pojawiają się w...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Czy będzie emerytura bez podatku i składek dla wszystkich?

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Kwoty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obniżają podstawę opodatkowania. W rezultacie można przyjąć, że skoro emerytury i renty pochodzą ze składek, to niejako składki opodatkowane są po...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2024

TSUE: Takie same przywileje socjalne dla pracowników przygranicznych i rezydentów

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Pracownicy przygraniczni, którzy płacą podatki i składki socjalne w państwie przyjmującym z tytułu wykonywanej w nim pracy najemnej, powinni mieć możliwość korzystania ze świadczeń rodzinnych oraz...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024

Dorabiający do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą do końca maja powiadomić ZUS o przychodach

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024

Urlop proporcjonalny przy zmianie pracodawcy

Prawo pracy
W przypadku nakładających się na siebie okresów zatrudnienia, każdy z pracodawców odrębnie ustala wymiar urlopu. Co istotne, w takich sytuacjach nie zastosujemy zasady, zgodnie z którą łączny wymiar...
Marek Rotkiewicz
17.05.2024

Czternaste emerytury we wrześniu 2024 r. - propozycja MRPiPS

Emerytury i renty
Według opublikowanej w czwartek propozycji resortu rodziny czternaste emerytury będą wypłacone w 2024 r. we wrześniu, podobnie jak w ubiegłym roku. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest...
kn/pap
16.05.2024

Co najbardziej irytuje Polaków w wiadomościach od rekruterów - badanie

Prawo pracy Rynek pracy
Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z ofertą pracy czy zaproszeniem do udziału w rekrutacji. Prawie 40 proc. dostaje je codziennie lub kilka razy...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Jedna czwarta kobiet boryka się z wypaleniem zawodowym – badanie Deloitte

Prawo pracy Rynek pracy
Dziewięć na dziesięć firm wciąż nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika także, że agresji i molestowania seksualnego w miejscu pracy doświadczyło...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Ustawa wprowadzająca rządowy program „Aktywny rodzic” przez Sejm przeszła jak burza

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Sejm przyjął 15 maja ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających...
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

GUS: Na koniec września 2023 r. 51,3 proc. zleceniobiorców stanowiły kobiety

Prawo pracy Rynek pracy
W ostatnim dniu września 2023 roku pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2349,8 tys. osób. Spośród nich 992,6 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do...
Grażyna J. Leśniak
15.05.2024

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. MRPiPS proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana...
Robert Horbaczewski
15.05.2024

Plan urlopów nie musi być roczny

Prawo pracy
Coraz cieplejsze dni sprawiają, że pracownicy częściej zaglądają do planów urlopowych, by sprawdzić, ile dni im pozostało do zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. W wielu firmach już w styczniu...
Grażyna J. Leśniak
15.05.2024

Coraz więcej problemów na rynku franczyzy - pilnie potrzebna ustawa

Prawo gospodarcze
Regulacja franczyzy w Polsce staje się coraz bardziej pilna w obliczu coraz większej liczby przypadków nadużyć i dysproporcji w relacjach między franczyzodawcami a franczyzobiorcami. Konieczne jest...
Monika Mielnik-Kurek
14.05.2024

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy w oddzielnej ustawie - rząd ma plan

Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt, który realizuje jeden kamieni milowych, ma m.in. uszczelnić...
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024

Nie tylko praca na etacie będzie liczona do stażu pracy - MRPiPS pracuje nad projektem

Prawo cywilne Prawo pracy
Do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły tytuł do...
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024

Czy funkcjonariusze i żołnierze – sygnaliści zostaną objęci ochroną?

Prawo pracy Prawo unijne Wojsko
Prace nad polską regulacją zostały zapoczątkowane jeszcze w 2021 r. i do tej pory przedstawiono już wiele wersji projektu. W toku dotychczasowych zmagań legislacyjnych pojawiło się sporo problemów....
Małgorzata Grześków
14.05.2024

Sprzedawcy z Marywilskiej 44 stracili najwięcej, ale trudno będzie o odszkodowanie

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W pożarze w centrum handlowym Marywilska 44, który wybuchł w niedzielę nad ranem, spłonęło ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Wielu sprzedawców, którzy oferowali w nim swoje towary, straciło w...
Inga Stawicka
13.05.2024

Pracownicza partycypacja i ESG to tematy V Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

Prawo pracy
W najbliższą środę, 15 maja 2024 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników pod hasłem "Pracownicza partycypacja i ESG". Jak twierdzą...
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024

GUS: W I kwartale 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8147,38 zł

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału...
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024

Od 1 czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca 2024...
Agnieszka Matłacz
13.05.2024
1  2  3  4  5    990
 • Aktualności
  • Prof. Męcina: Spór wokół wysokości płacy minimalnej

   Podwyżka płacy minimalnej do 60 proc. średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia wynagrodzeń czy wzrostu szarej strefy. Dominujący głos w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia powinni mieć partnerzy społeczni – pisze prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
  • GUS: Na koniec 2023 r. 52,8 proc. pracujących stanowili mężczyźni

   Na ostatni dzień grudnia 2023 roku w gospodarce narodowej było 15 178,1 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku - 42 lata – podał w czwartek GUS. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn. Aż 52,8 proc. ogółu pracujących stanowili mężczyźni. Udział kobiet był większy jedynie w wieku od 47 do 59 lat.
  • Początki kariery generacji Z i silver - badanie Pracuj.pl

   Jeszcze do niedawna na rynku pracy mieliśmy do czynienia z pokoleniami, które podejmując pierwsze zatrudnienie, często wiązały się z jedną firmą na długie lata. Dziś sytuacja jest zupełnie odmienna. 46 proc. pracowników w wieku 55-65 lat deklaruje, że w swojej pierwszej pracy spędzili więcej niż pięć lat - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Dla 46 proc. badanych z pokolenia Z ten czas wyniósł maksymalnie pół roku. W podejściu do stawiania pierwszych kroków w karierze widać znaczne różnice międzypokoleniowe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy funkcjonariusze i żołnierze – sygnaliści zostaną objęci ochroną?

   Prace nad polską regulacją zostały zapoczątkowane jeszcze w 2021 r. i do tej pory przedstawiono już wiele wersji projektu. W toku dotychczasowych zmagań legislacyjnych pojawiło się sporo problemów. Jednym z nich był zakres podmiotowy polskiej ustawy o sygnalistach. Mimo że katalog podmiotów objętych ochroną gwarantowaną nową regulacją w każdym z dotychczasowych projektów miał charakter otwarty, to przedmiotem żywej dyskusji stała się kwestia włączenia do tego katalogu funkcjonariuszy i żołnierzy – pisze dr Małgorzata Grześków.
  • Nowe prawo o sygnalistach może stać się źródłem wielu problemów

   „Było sygnalistów wielu…” – taką parafrazą fragmentu księgi XII „Pana Tadeusza” można zapowiedzieć nadchodzące zmiany w polskim prawie. Tak, sygnalistów w Polsce jest wielu, a po wejściu w życie ustawy o ochronie sygnalistów – należy spodziewać się ich jeszcze więcej – piszą Mirosława Żytkowska i Bartłomiej Dąbal z kancelarii w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
  • Praca zdalna za granicą - atrakcyjny benefit dla pracownika, gdy jest rozsądnie stosowany

   Workation, czyli połączenie pracy z wypoczynkiem, jest znane niemal każdemu pracownikowi. Kto nie marzy, żeby przedłużyć sobie wakacje pod palmami i popracować kilka dni z hotelowego pokoju. Takie połączenie brzmi doskonale, ale workation trzeba wprowadzić w firmie z głową. Inaczej może generować liczne problemy – piszą Agata Jost i Aneta Surmiak-Maik z Deloitte.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

   Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.
  • Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

   Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

   Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Zatrudnienie można podjąć najwcześniej w dniu otrzymania bonu na zasiedlenie

   Celem przyznania bonu jest aktywizacja osoby bezrobotnej, która na rynku lokalnym nie może znaleźć zatrudnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ocenił jako niecelowe przyznawanie środków w ramach bonu, w sytuacji gdy wnioskodawca rozpoczął już pracę. Tym samym do podjęcia zatrudnienia może dojść najwcześniej w dniu otrzymania bonu, a nie po złożeniu wniosku o jego przyznanie.
  • Sąd: Pracownik odrzucił nowe warunki pracy, ale dostanie odprawę

   Pracodawca nie chciał wypłacić odprawy pracownikowi, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy w zakresie miejsca jej wykonywania. Sąd orzekł jednak, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżały wyłącznie po stronie pracodawcy i zasądził odprawę. Uznał bowiem, że przyjęcie nowych warunków realnie prowadziłoby do znaczącego obniżenia wynagrodzenia. Ponadto pracownik cierpiał na schorzenia kręgosłupa, więc długa podróż samochodem, wpływałaby niekorzystnie na jego stan zdrowia.
  • SN: Niewłaściwe zachowanie pracodawcy nie musi być mobbingiem

   Poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie jest wystarczającą podstawą do jego stwierdzenia. Nie można też uznać, że każde naruszenie przez pracodawcę swoich obowiązków i powinności wobec pracownika jest równoznaczne z mobbingiem. Sąd Najwyższy podkreślił, że mobbing stanowi kwalifikowany delikt prawa pracy, który wyraźnie odróżnia się od innych niewłaściwych zachowań pracodawcy.
  Zobacz więcej