Temat dnia

Ucieczki w "chorobowe" to problem, a pozycja zawodowa i zarobki bez znaczenia

HR Prawo pracy

Nie ma prostej zależności między wysokością zarobków a skłonnością do absencji chorobowych. O ile dla pracowników „blue collars” pensja nie wpływa na ich skłonność do wykorzystania zwolnień chorobowych w sposób niewłaściwy, to już „white collars” chętniej chodzą na chorobowe, gdy tracą poczucie bezpieczeństwa. L4 wykorzystują wtedy na szukanie nowej pracy.

Od wpływu społecznego do manipulacji, także w biznesie

Prawo pracy HR

Wszechobecne działania mające wpływać na zachowania innych ludzi coraz częściej dotyczą ludzi biznesu, postrzegających je jako przenikające relacje zawodowe i towarzyszące dążeniom do osiągania sukcesu. Warto więc pytać, do czego wiedza na temat wpływu społecznego i manipulacji może się przydać oraz skąd się ona bierze, dlaczego i jak ludzie dają się manipulować, oraz czy są sposoby na obronę przed manipulacjami?

Jednorazowa 13-tka dla emerytów to PR rządu, zamiast stałej waloryzacji

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 2019 r. na dodatkowe świadczenia 13. i 14. emerytury rząd przeznaczył w sumie 46 mld zł – podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort szczyci się, że w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił dziesięciokrotny wzrost dodatkowych nakładów na wsparcie seniorów. Tyle tylko, że zdaniem prawników, takie niesystemowe świadczenia, psują logikę systemu.

W trzecim kwartale ZUS cofnął zasiłek chorobowy co trzeciej skontrolowanej osobie

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumowuje wyniki kontroli zwolnień chorobowych w lipcu, sierpniu i wrześniu. W całym kraju niemal co trzeci ubezpieczony nie stosował się w tym okresie do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Z tego powodu ZUS cofnął zasiłki chorobowe w wysokości 2 mln zł.

BCC apeluje o zwiększenie zasobów na rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Z apelem o podjęcie natychmiastowych działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy wystąpili przedsiębiorcy skupieni w BCC. Bezrobocie w Polsce podawane przez Eurostat za lipiec 2021 roku wynosi 3,8 proc., a w dużych miastach utrzymuje się poniżej 2 proc. To znacznie poniżej poziomu fluktuacyjnego. Jednocześnie pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56 proc. populacji zdolnej do pracy.

Minister: Niepełnosprawność nie pozbawia możliwości realizowania aspiracji życiowych i zawodowych

Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem ani nie pozbawia możliwości realizowania własnych aspiracji życiowych i zawodowych – podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami. Według niej, najlepszym przykładem mogą być sukcesy osób z niepełnosprawnościami w sporcie czy kulturze.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
04.12.2021
Przygotowanie, w porozumieniu z osobami z niepełnosprawnościami i ich organizacjami, rozwiązań w zakresie orzecznictwa i asystencji osobistej oraz przyjęcie strategii deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem zaleceń Komitetu ONZ to niektóre problemy, które wymagają pilnego rozwiązania – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich przy okazji obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w piątek, że jego zdaniem ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, ale pewne grupy, które z jednej strony są najbardziej narażone, a z drugiej odpowiadają w sensie społecznym za zwiększone ryzyko transmisji, powinny podlegać obowiązkowi szczepień.
Agnieszka Matłacz
03.12.2021
Koronawirus szczepienia

Ustawa o sygnalistach to nowe obowiązki, które musi znać pracodawca

Prawo pracy RODO Compliance
Pracodawców w Polsce czekają nowe obowiązki – do 17 grudnia mają zostać wdrożone przepisy unijnej dyrektywy dotyczące sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa. Do tej daty parlament...
Artur Rycak
03.12.2021

Na nowelizacji ustawy o służbie cywilnej stracą niektórzy urzędnicy

Administracja publiczna Służba cywilna
Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej może negatywnie wpłynąć na wynagrodzenie inspektorów inspekcji transportu drogowego oraz ochrony środowiska – uważa OPZZ. Zdaniem Stowarzyszenia...
Robert Horbaczewski
03.12.2021

MAP: Polska jak najszybciej złoży do KE wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Polska jak najszybciej złoży do Komisji Europejskiej wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego, zawierający wszystkie elementy systemu pomocowego. Komisja przystąpi do...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Sejm za większością poprawek Senatu do noweli o rozliczeniach świadczeń przyznanych z FGŚP

Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sejm poparł w czwartek większość poprawek wniesionych przez Senat do nowelizacji tzw. ustawy covidowej. Nowela przewiduje uzupełnienie przepisów o rozliczeniach świadczeń przyznanych z Funduszu...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy podwyższającej tzw. emerytury EWK

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy, która przewiduje, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze podwyższające ich emerytury do wysokości...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Lewiatan: Trzeba zadbać o zdrowie psychiczne pracowników

Prawo pracy Kontrola zarządcza
Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem. Potwierdzają to zarówno dane międzynarodowe, jak i nasza statystyka dotycząca absencji. Z roku na rok jest coraz gorzej. Ubiegły rok przyniósł...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Lewiatan: Polacy znów częściej myślą o pracy za granicą

Rynek Prawo pracy
Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Kurator sądowy zawodem podwyższonego ryzyka na stres, mobbing, Covid i insekty

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Warunki pracy kuratorów sądowych są na tyle trudne, że zasadne jest włączenie ich zawodu do wykazu prac o szczególnym charakterze - wynika z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego...
Patrycja Rojek-Socha
02.12.2021

ZUS: W tym roku zawarto już ponad 1,2 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy
Od 1 stycznia do 30 września 2021 roku zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. W tym okresie przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu. Największą grupą wykonawców...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach szansą na reset urzędów wojewódzkich?

Administracja publiczna Prawo pracy
W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy...
Karol Wysocki
02.12.2021

Brak kwarantanny dla zaszczepionych utrudnia firmom organizację pracy

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Osoby zaszczepione nie mają kwarantanny, choć w domu mają chorego na COVID-19 domownika. Mogą wszędzie chodzić swobodnie – także do pracy. I z tej możliwości korzystają. Pracodawcy zaś mają problem,...
Grażyna J. Leśniak
02.12.2021

Mąż-księgowy popełnił błąd, żona wypada z ubezpieczenia - czy słusznie, oceni Sąd Najwyższy

Ubezpieczenia społeczne
Siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego podejmie uchwałę, która wyjaśni, czy przedsiębiorca powinien tracić prawo do zasiłku, gdy zapłaci składkę na ubezpieczenie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2021

CBOS: Problem braku możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych narasta

Prawo pracy
Aż 40 proc. uczestników badania ankietowego przeprowadzonego przez CBOS wskazało na brak możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania. Odsetek ten wzrósł o 15 punktów w ciągu...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2021

Niektóre prywatne podróże służbowym autem z wyższym podatkiem

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Od stycznia 2022 roku zmienią się zasady rozliczania przychodu i podatku dochodowego u pracowników, którzy służbowe samochody wykorzystują również do celów prywatnych. Aktualnie wysokość PIT zależy...
Krzysztof Koślicki
01.12.2021

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki - żądają 17 proc. podwyżek

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformowała o wszczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Protestujący...
Monika Sewastianowicz
01.12.2021

Prezydent podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Pomoc społeczna Domowe finanse
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która przewiduje, że od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie...
Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska
01.12.2021

RPO: Nieuzasadniony próg 35. lat życia dla kandydata do Straży Granicznej. Kryterium zostanie zniesione

Administracja publiczna
RPO nie dostrzega racjonalnego uzasadnienia cenzusu wiekowego przy naborze do Straży Granicznej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Trybunał Konstytucyjny pozwala w pewnych sytuacjach na...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2021

Nagrody w konkursie dla dzieci pracowników firmy czasami bez PIT

PIT Rachunkowość
Jednym ze zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych objęte są wygrane w konkursach i loteriach. Powszechnym jest już organizowanie przez pracodawców różnego rodzaju konkursów dla dzieci...
Krzysztof Kaźmierski
01.12.2021

Praca zdalna wkrótce na Komitecie Stałym Rady Ministrów

Prawo pracy BHP
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma gotowy projekt zmian w Kodeksie pracy, który na stałe ureguluje pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników i tę na obecność narkotyków w ich...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2021

SA: Jeśli przyczyna wypowiedzenia umowy jest pozorna, świadczenie przedemerytalne nie przysługuje

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Jeśli stosunek pracy w rzeczywistości nie został rozwiązany z przyczyny dotyczącej zakładu pracy w postaci „likwidacji etatu” to świadczenie przedemerytalne się nie należy, mimo spełnienia dwóch...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.12.2021

Adw. Gujski: Umowy cywilnoprawne to ważny element rynku pracy, ale patologia nie do przyjęcia

Prawo pracy Prawo gospodarcze
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Europie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawych. Powinien współistnieć nurt zatrudniania na podstawie takich umów jako taka druga noga na rynku pracy, obok...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2021

Rząd chce zachęcić osoby wykluczone społecznie do zdobywania kwalifikacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają m.in....
Grażyna J. Leśniak
30.11.2021

ZUS: Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. Wystarczy również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej –...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2021

Badanie: Pracuję, więc kontroluję ile zarabiam

Domowe finanse Prawo pracy
Kwestia jawności wynagrodzeń w Polsce wciąż należy do jednego z tematów tabu. Polscy pracownicy niechętnie dzielą się informacjami o tym, ile zarabiają. Jak jednak wynika z badania ADP „People at...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2021

RPO: Czerwcowe emerytury z lat poprzednich trzeba wyrównać

Domowe finanse Emerytury i renty
Sejm poprawił przepisy, wskutek których świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Kwestię czerwcowych emerytur...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2021

Sędzia pokoju na kadencję, a pozycja zwykłego pracownika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sędziowie pokoju nie będą różnić się statusem prawnym i ubezpieczeniowym od innych pracowników. Nie będą mieli typowej dla sędziów ochrony zatrudnienia, nie będą przechodzili w stan spoczynku, a po...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2021

Lewiatan: Pandemia Covid-19 pogorszyła zdrowie psychiczne pracowników

Rynek Prawo pracy BHP
Z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19 jesteśmy w stanie wyjść silniejsi, ale konsekwencje społeczne, w tym dla zdrowia psychicznego pracowników, będą rozciągnięte na wiele lat –...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2021
1  2  3  4  5    1140