Temat dnia

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.

Firma może nie wpuścić na teren zakładu pracownika wysłanego na zaległy urlop

Prawo pracy HR

W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego nie ma odstępstw. Wysłanie pracownika na urlop po tej dacie nie wymaga zgody pracownika – podkreślają prawnicy. I przypominają, że mandatem za niewypełnienie tego obowiązku ukarany może zostać przełożony, a nie firma.

Polacy a podwyżki. Jak (i czy) dbamy o swoje wynagrodzenie – badanie

Prawo pracy Rynek pracy

1/3 badanych przez Pracuj.pl Polaków wskazuje, że nie są zadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia. Powodem jest brak możliwości oszczędzania, niemożność rozwijania pasji czy nawet niewystarczające środki na codzienne życie. Sposobem na zaadresowanie tej kwestii może być poproszenie o podwyżkę. Ponad połowa badanych deklaruje, że zdarzyło im się samodzielnie zainicjować rozmowę na ten temat. Reguły gry bywają jednak nierówne - tylko 4 na 10 badanych zna zasady, na jakich przyznaje się podwyżki i premie w ich miejscu pracy.

Handel w niedzielę, mimo ograniczeń, wciąż możliwy

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W I półroczu br. odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem, wzrósł znacząco – z 20 proc. w 2022 r. do 31,7 proc. w I półroczu 2023 r. - twierdzi MRiPS. I wskazuje, że potrzeba czasu, by ocenić skuteczność rozwiązań legislacyjnych, prowadzonych kontroli i kształtującej się linii orzeczniczej.

Będzie Centralna Informacja Emerytalna - przepisy opublikowane

Domowe finanse Emerytury i renty

Rozwiązania wprowadzane ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej mają zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. Koszt utworzenia CIE rząd oszacował na 35 mln złotych.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.
Malwina Pasternak-Janik
21.09.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Samorządy znów nie otrzymają subwencji rozwojowej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Rząd zapowiedział, że po raz kolejny wstrzyma samorządom subwencję rozwojową. Argumentuje, że otrzymały one w tym roku 14,3 mld złotych. Samorządy czują się oszukane. Uważają, że te nieplanowane miliardy złotych miały służyć ustabilizowaniu budżetów w 2023 r., a nie w 2024 roku. Projekt ustawy okołobudżetowej odbiera niektórym z nich należne uzupełnienie dochodów z CIT za 2022 rok.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński Robert Horbaczewski
21.09.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Nawet osiem miesięcy czekają na komisję orzeczniczą osoby, którym po covidzie wygasło orzeczenie o niepełnosprawności - wynika z danych zebranych przez Prawo.pl. To rekordziści, ale urzędnicy w całym kraju mówią o rosnącej liczbie wniosków i braku lekarzy orzeczników. Chociaż decyzja o stopniu niepełnosprawności może być wydana z datą wsteczną, to oczekujący na długie miesiące tracą szereg uprawnień. Obawiają się o zatrudnienie, jeśli orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wymaga pracodawca.
Katarzyna Nocuń Beata Dązbłaż
21.09.2023
Pacjent Zawody medyczne Niepełnosprawność

Flagowy prezydencki projekt o asystencji osobistej wciąż bez finału

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę...
Beata Dązbłaż
20.09.2023

Można dowieźć wyborców do lokalu wyborczego wozem OSP

Samorząd terytorialny Wybory
Gmina może sfinansować koszty obowiązkowego transportu wyborców do lokalu wyborczego pojazdem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale nie może rozliczyć takiej usługi w ramach ekwiwalentu dla strażaka —...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

mZUS dla Lekarza - nowa aplikcja

Zawody medyczne
Lekarze i asystenci medyczni, którzy posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, mogą to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej ZUS. Aplikacja nazywa się "mZUS dla Lekarza" i można z...
Katarzyna Nocuń
18.09.2023

Ustawodawca pozbawił część ojców prawa do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy nie mają jasności co do tego, którzy pracownicy - ojcowie, mają prawo do nowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, zarezerwowanego tylko dla nich. Powodem są niejasne przepisy...
Grażyna J. Leśniak
18.09.2023

Paweł Paczkowski: Jakość buduje bezpieczeństwo kadry medycznej

Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance
Ważne jest, aby budowanie jakości zacząć w obszarach bezpośrednio wzmacniających pozycję kadry oraz szpitala, np. opieki nad pacjentem, farmakoterapii, zakażeń. To są tematy istotne dla personelu –...
Beata Dązbłaż
18.09.2023

Romans pracowników może być problemem dla pracodawcy

Prawo pracy
Bliższe związki, a nawet romanse, to w wielu firmach codzienność. To, czy i w jaki sposób na nie zareaguje pracodawca może wpłynąć nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na rzetelność i...
Magdalena Rycak
16.09.2023

Rząd ustalił płacę minimalną na 2024 rok

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł. Od połowy roku, czyli od 1 lipca,...
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023

Lewiatan: Anonimowe oceny w internecie podważają zaufanie do przedsiębiorców

Prawo pracy Rynek pracy
Konfederacja Lewiatan z niepokojem odnotowuje wzrost aktywności użytkowników internetu, korzystających ze stron internetowych umożliwiających tworzenie profili pracodawców i wyrażanie na nich...
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023

TSUE: Ojcowie dwojga lub więcej dzieci w Hiszpanii mają prawo do odszkodowania za dyskryminację

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Praktyka administracyjna polegająca na każdorazowym odmawianiu przyznania dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy również ojcom i pomijaniu w ten sposób konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z...
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r....
Paweł Łuczak
15.09.2023

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych...
Beata Dązbłaż
15.09.2023

Fiskus zaczyna sprawdzać 50-procentowe koszty autorskie w branży IT

CIT PIT Rachunkowość
Po problemach z niskim ryczałtem informatyków prowadzących działalność gospodarczą, zanosi się na kolejne spory w branży IT. Okazuje się bowiem, że kłopot mogą mieć też firmy, które zatrudniają...
Monika Pogroszewska
15.09.2023

Nagrywanie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Co na to RODO?

Spółki RODO
Nie można tracić z pola widzenia tego, że nawet jeżeli kodeks spółek handlowych pozostawia nam pewną swobodę w kwestii sporządzenia protokołu z posiedzenia, to nadal nie może to być sprzeczne z...
Marta Ostrowska
15.09.2023

Prof. Męcina: Płace w budżetówce powinny wzrosnąć co najmniej o 20 proc.

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse Zarządzanie oświatą
Ogromne kontrowersje w projekcie budżetu na 2024 rok wzbudza podejście rządu do wynagrodzeń w sferze budżetowej. Propozycja 6,6 proc. wzrostu płac jest niewystarczająca i oznacza dalszy realny spadek...
Jacek Męcina
14.09.2023

Dr Lasocki: Emerytury stażowe – obiecanka z długim stażem

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rządzący próbują lepić świadczenie dla spracowanych na tzw. ogólnym stażu emerytalnym, który się do tego nie nadaje. Bo emerytura powszechna ma być dla każdego, a stażówki dla osób szczególnie...
Grażyna J. Leśniak
14.09.2023

Nowelizacja przepisów zapewni osłony socjalne dla górników i energetyków

Emerytury i renty Energetyka
Odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze...
Monika Pogroszewska Agnieszka Matłacz
14.09.2023

Będzie większe wsparcie ubezpieczeniowe dla eksporterów

Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Polskim firmom będzie łatwiej eksportować do Ukrainy, ze względu na ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy wprowadzają mechanizmy, dzięki którym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów...
Regina Skibińska
14.09.2023

Transgraniczne podziały mają pomóc w usprawnieniu procedur, ale są obawy o terminy

Spółki
15 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych - tym razem wdrażająca przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Eksperci...
Inga Stawicka
14.09.2023

Dyrektor prędzej załapie się na emeryturę stażową niż robotnik

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zapowiedź PiS wprowadzenia emerytur stażowych ze stażem dla kobiet 38 lat i mężczyzn – 43 lata, i uzależnienie prawa do niej od odprowadzonych składek oznacza, że ktoś, kto doświadczył patologii...
Grażyna J. Leśniak
14.09.2023

Ludzie w centrum transformacji technologicznej. Polskie firmy na czele digitalizacji w Europie

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Prawie 8 na 10 (78,9 proc.) międzynarodowych firm w Polsce jest zaangażowanych w transformację cyfrową, co stawia nasz kraj na czele Europy razem z Wielką Brytanią (89 proc.), Włochami (86,1 proc.) i...
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023

Chorobowe wypłacane tylko przez ZUS może zwiększyć ryzyko nadużywania L4

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika mikroprzedsiębiorcy to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem prawników, jego realizacja będzie wymagać...
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023

Badanie EY: Pracownicy chcą korzystać z nowych technologii, ale pracodawcy wdrażają je powoli

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Zdecydowana większość pracowników (89 proc.) uważa, że wdrażanie nowych technologii jest korzystne dla ich firmy. Jednocześnie według ponad połowy (59 proc.) zarząd i kadra wyższego szczebla decydują...
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023

Menedżer ds. absencji chorobowej – nowe stanowisko na rynku pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie absencją chorobową pracowników to temat złożony. Jej kilkunastoprocentowy poziom w przedsiębiorstwach często stanowi duży problem organizacyjny, spadek produktywności i niższe obroty...
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023

Karta Praw Dziecka w Biznesie - już za tydzień podpiszą ją pierwsze firmy

Prawo gospodarcze
20 września br. odbędzie się uroczyste podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie. To inicjatywa Forum Obywatelskiego Rozwoju, której celem jest przede wszystkim inspirowanie i mobilizowanie...
Inga Stawicka
12.09.2023

OIPE, czyli nowe możliwości oszczędzania na emeryturę - przepisy opublikowane

Emerytury i renty Prawo unijne
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, którego celem jest m.in.: zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej nowych możliwości oszczędzania na...
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023

Rząd podzielony w kwestii płacy minimalnej na 2024 r. – ministrowie chcą pieniędzy na podwyżki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Mimo że resort rodziny i polityki społecznej dał tylko siedem dni ministerstwom na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 r., to konsultacje nie zakończyły się....
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
1  2  3  4  5    968
 • Aktualności
  • GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.
  • Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

   Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.
  • Będzie Centralna Informacja Emerytalna - przepisy opublikowane

   Rozwiązania wprowadzane ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej mają zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. Koszt utworzenia CIE rząd oszacował na 35 mln złotych.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Romans pracowników może być problemem dla pracodawcy

   Bliższe związki, a nawet romanse, to w wielu firmach codzienność. To, czy i w jaki sposób na nie zareaguje pracodawca może wpłynąć nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na rzetelność i obiektywność (czy też ich brak) ocen pracowniczych, awansowania, przyznawania podwyżek, premii, nagród oraz dodatkowych korzyści płynących z pracy, jakimi mogą być chociażby benefity, atrakcyjne wyjazdy służbowe itp. - pisze dr Magdalena Rycak z Uczelni Łazarskiego.
  • Dr Lasocki: Emerytury stażowe – obiecanka z długim stażem

   Rządzący próbują lepić świadczenie dla spracowanych na tzw. ogólnym stażu emerytalnym, który się do tego nie nadaje. Bo emerytura powszechna ma być dla każdego, a stażówki dla osób szczególnie spracowanych. Dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia o skorzystaniu ze stażówek będą mogli zapomnieć – mówi dr Tomasz Lasocki.
  • Z powodu upału firma może skrócić czas pracy pracowników

   Pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną z powodu wysokich temperatur, ale to nie wiąże pracodawcy. Oczywiście uzasadnienie w tym zakresie, w szczególności zawarte we wniosku o prace okazjonalną, może wpłynąć na pozytywną decyzję pracodawcy, ale nie wiąże go w jakikolwiek sposób – mówi prof. Małgorzata Kurzynoga. Także skrócenie czasu pracy nie jest obowiązkiem pracodawcy. Za zależy jedynie od jego dobrej woli.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  • Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

   Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
  • Zasiłek stały a prawo do pracy

   Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd: Nie każde uchybienie daje podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

   Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.
  • WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

   Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.
  • SA: Tańce ludowe na Dzień Matki i Ojca to nie dzieło

   Przedmiotem umów między właścicielką przedszkola a wychowawczynią było opracowanie i wykonywanie autorskiego programu choreograficzno-pedagogicznego „Tańce ludowe” przez dzieci w okresie trwania roku szkolnego – uznał Sąd Apelacyjny. Przyznał zatem rację ZUS, że były to umowy zlecenia, a nie o dzieło, a wynagrodzenie było wypłacone w każdym miesiącu.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski