Temat dnia

Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa

W 2022 r. będzie tzw. czternasta emerytura – zdecydował rząd i przekazał projekt ustawy do parlamentu. Bez żadnych uzgodnień międzyresortowych czy konsultacji publicznych. Śladu po nich nie ma przynajmniej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jednak przyjęte przez rządzących kryterium wypłaty tego świadczenia budzi poważne wątpliwości prawników. Twierdzą, że jest niesprawiedliwe.

Lewiatan: Duża podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca - do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Nie można delegować Ukraińca do pracy w innym kraju UE
Nasz news

Nie można delegować Ukraińca do pracy w innym kraju UE

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Pracodawcy, którzy chcieliby pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski przed wojną w swojej ojczyźnie i zatrudnić ich delegując do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, nie mogą tego zrobić na dłużej niż miesiąc. Po tym terminie Ukrainiec straci prawo do legalnego pobytu w Polsce i go już nie odzyska. Zdaniem prawników, konieczna jest zmiana przepisów.

SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.

Ustawa ułatwiająca kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami przyjęta przez Senat bez poprawek

Prawo pracy Ukraina

Senat przyjął w środę 18 maja br. jednogłośnie nowelizację zakładającą utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Za przyjęciem ustawy głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat przeciwko ponownej weryfikacji dyplomatów, czyli zwalnianiu "szpiegów"

Administracja publiczna

Senat zagłosował w środę za odrzuceniem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z dyplomacji osób, które studiowały, odbywały kursy albo zdobyły tytuł naukowy lub zawodowy na zagranicznej uczelni wyższej nadzorowanej przez organ bezpieczeństwa innego państwa nie należącego do NATO ani Unii Europejskiej.

Polecamy książki z prawa pracy
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że przez sześć lat w zasadzie nie będzie trzeba starać się o jakikolwiek stopień takiego awansu, gdy teraz obowiązkowe jest uzyskanie przynajmniej pierwszego ze stopni. Wraz z dłuższym okresem oczekiwania na stałą umowę, może to oznaczać większą fluktuację kadr w oświacie, zamiast przyczynić się do podniesienia ich jakości.
Monika Sewastianowicz
19.05.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i związane z tym zmiany w systemie dyscyplinarnym będzie oznaczać też stworzenie procedury przywracania do orzekania sędziów, w której to się może odbywać - twierdzi premier Mateusz Morawiecki. Według niego byłoby to spełnieniem przez Polskę jednego z warunków postawionych przez Komisję Europejską dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy.
Krzysztof Sobczak
19.05.2022
Prawnicy
Kluczowa dla wprowadzenia na stałe usług asystenckich jest pilna reforma orzecznictwa o niepełnosprawności oraz zniesienie lub istotna modyfikacja instytucji ubezwłasnowolnienia. Tymczasem przedstawione przez prezydenta założenia projektu ustawy o asystencji osobistej nie ujmują kwestii istotnych dla osób z niepełnosprawnościami. Tak uważa prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.
Beata Dązbłaż
19.05.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Senat za projektem w sprawie powrotu do służby uniewinnionych funkcjonariuszy SW

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Umożliwienie powrotu do służby funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy byli aresztowani, ale sprawa wobec nich zakończyła się ostatecznie uniewinnieniem lub umorzeniem - przewiduje projekt...
Grażyna J. Leśniak
19.05.2022

Pracodawcy starają się chronić pracowników walczących na Ukrainie

Prawo pracy Ukraina
Wybuch wojny na Ukrainie zmusił wielu polskich pracodawców do przeorganizowania prowadzonych biznesów. Z kolei wielu pracownikom uniemożliwił wykonywanie pracy i w efekcie – pozbawił ich środków do...
Grażyna J. Leśniak
19.05.2022

SN: Emerytura pomostowa, gdy praca wykonywana była po 2008 r., niekoniecznie przez miesiąc

Emerytury i renty
Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2022

Senat poparł nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Senat nie wniósł w środę poprawek do noweli ustawy o emeryturach rolników....
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

Nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej podpisana

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej - poinformowała w środę...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

ZUS: W 2022 r. wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33 proc., a subkonta - 7,07 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W czerwcu 2022 roku składki na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzone na kontach osób ubezpieczonych w ZUS zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 9,33 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

W sierpniu będzie 14. emerytura, ale cała nie dla wszystkich

Pomoc społeczna Emerytury i renty
W sierpniu 2022 r. rząd wypłaci emerytom i rencistom tzw. 14. emeryturę. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł...
Krzysztof Sobczak
18.05.2022

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na odległość

Prawo pracy
Rygorystyczne pojmowanie wymogu stosowania formy pisemnej dla umów tak powszechnych jak umowy o pracę, jest oderwane od realiów współczesnej rzeczywistości społecznej oraz gospodarczej. Nie sposób...
Przemysław Mazur
18.05.2022

NSA: Prokuratorskie zarzuty uzasadniają zwolnienie policjanta

Prawo karne Policja
Prokurator przedstawił policjantowi zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego mającego związek z pełnioną służbą. Zwierzchnicy postanowili zareagować i zwolnili funkcjonariusza ze względu na...
Dorian Lesner
18.05.2022

Ustawa o obronie Ojczyzny nie chroni tych, których miała chronić

Prawo pracy
Wbrew intencjom ustawodawcy, małżonkowie żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową nie są w żaden sposób chronieni przed utratą pracy. To tylko jeden z wadliwych przepisów ustawy...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

Prawie 8 tys. spraw podjął w 2021 r. rzecznik przedsiębiorców

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W 2021 r. roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 7800 spraw w interesie przedsiębiorców. To o ponad 26 proc. więcej w porównaniu do roku poprzedniego – wynika z...
Renata Krupa-Dąbrowska
17.05.2022

Związkowcy mają propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W 2023 r. wynagrodzenia powinny wzrosnąć co najmniej o 13,41 proc., pracownicy państwowej sfery budżetowej powinni zarabiać co najmniej 20 proc. więcej, a minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

ZUS: Wnioski o świadczenie postojowe można składać do 16 sierpnia

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

ZNP: Zmiany w awansie nauczyciela nie zachęcą do wybrania tej ścieżki kariery

Kadry w oświacie Prawo pracy
Proponowany przez ministerstwo edukacji i nauki nowy system awansu zawodowego nie jest zmianą projakościową - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego, który negatywnie zaopiniował projekt zmian w...
Monika Sewastianowicz
17.05.2022

Badanie: Ponad połowa Polaków nie zna różnic między umową o pracę a B2B

Rynek Prawo pracy
Aż 55 proc. ankietowanych Polaków nie wie, czym różni się umowa o pracę od kontraktu B2B. Z kolei 56 proc. badanych twierdzi, że warunki pracy na zasadzie B2B są dla nich niezrozumiałe. Jednocześnie...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

Raport: Ponad milion złotych mogą tracić firmy w Polsce na jednym wypadku w miejscu pracy

Prawo pracy BHP
Ciężki wypadek w zakładzie pracy kosztuje pracodawcę średnio ponad 1 mln zł, a niekiedy nawet wielokrotność tej kwoty – wynika z najnowszego raportu Ayming Polska i BCC. Ryzyko wypadków może rosnąć...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

Pracodawca ma obowiązki powierzając wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy

Prawo pracy Ukraina
Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez obcokrajowca pracy. W praktyce więc...
Izabela Rybska
17.05.2022

Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP trzeba poprawić

Samorząd terytorialny
Wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w województwach, ostatecznie podważyli wykładnię MSWiA oraz KG PSP w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych....
Dariusz Kała
17.05.2022

NSA: Zapisy dotyczące prawa autorskiego nie przesądzają o kwalifikacji umowy

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne
NFZ uznał, że umowę o dzieło, której przedmiotem było wygłoszenie wykładu, należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług, od której trzeba opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stało się...
Dorian Lesner
17.05.2022

ZUS chce nam doręczać pisma wyłącznie elektronicznie

Ubezpieczenia społeczne
Resort rodziny i polityki społecznej chce wprowadzić doręczanie pism w wersji elektronicznej, za pośrednictwem PUE ZUS, wszystkim obywatelom. Projekt nie przewiduje jednak automatycznego...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

Badanie EY: W czasie pandemii polskie firmy niechętnie przechodziły na tryb pracy zdalnej

Prawo pracy
Zdalny model funkcjonowania był w najlepszym przypadku zjawiskiem przejściowym. W aż 49 proc. firm pracownicy biurowi nieustannie działali w trybie stacjonarnym, a jedynie w 11 proc. organizacji...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022

Rozpoczęły się Europejskie Dni Pracodawców 2022

Rynek Prawo pracy
W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022 –...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022

COVID-19: Pracodawca nie może dziś pytać o szczepienie i przebytą infekcję. Jesienią może się to zmienić

Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Można samodzielnie dokonywać wykładni Karty Praw Podstawowych UE - twierdzą niektórzy eksperci. Jest to jednak ryzykowne. Bezpieczne rozwiązanie mogłoby przynieść dopiero uchwalenie poselskiego...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022

Każdy, kto dorabiał do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, musi rozliczyć się z ZUS

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy – przypomina ZUS....
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022

Dla niektórych nauczycieli awans zawodowy zostanie na obecnych zasadach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Od nowego roku szkolnego ma obowiązywać nowy system awansu zawodowego nauczycieli - m.in. zniknie stopień nauczyciela kontraktowego. Nowe przepisy uregulują też szczególną ścieżkę uzyskania stopnia...
Monika Sewastianowicz
16.05.2022

System zarządzania zgodnością - pierwszy wykład Akademii Compliance Oficera

Compliance
System compliance i CMS nie dotyczą tylko przedsiębiorstw sektora prywatnego, ale każdego typu organizacji, zarówno przedsiębiorstw jak i administracji publicznej, w tym tej na poziomie państwowym,...
Prawo.pl
16.05.2022

Likwidacja pracodawcy i zakładu pracy to nie to samo – ustawa o obronie Ojczyzny sprzeczna z Kodeksem pracy

Prawo pracy
Pracodawcy nie mogą rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem powołanym do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej bez jego zgody. Możliwe jest to za porozumieniem...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022
1  2  3  4  5    1162
 • Aktualności
  • Lewiatan: Duża podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację

   Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca - do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
  • Nie można delegować Ukraińca do pracy w innym kraju UE

   Pracodawcy, którzy chcieliby pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski przed wojną w swojej ojczyźnie i zatrudnić ich delegując do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, nie mogą tego zrobić na dłużej niż miesiąc. Po tym terminie Ukrainiec straci prawo do legalnego pobytu w Polsce i go już nie odzyska. Zdaniem prawników, konieczna jest zmiana przepisów.
  • Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa

   W 2022 r. będzie tzw. czternasta emerytura – zdecydował rząd i przekazał projekt ustawy do parlamentu. Bez żadnych uzgodnień międzyresortowych czy konsultacji publicznych. Śladu po nich nie ma przynajmniej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jednak przyjęte przez rządzących kryterium wypłaty tego świadczenia budzi poważne wątpliwości prawników. Twierdzą, że jest niesprawiedliwe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na odległość

   Rygorystyczne pojmowanie wymogu stosowania formy pisemnej dla umów tak powszechnych jak umowy o pracę, jest oderwane od realiów współczesnej rzeczywistości społecznej oraz gospodarczej. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że w obecnym staniem prawnym nie jest dopuszczalne zatrudnienie cudzoziemca bez zachowania formy pisemnej, czy też że tego typu czyn w każdym wypadku będzie stanowił wykroczenie.
  • Pracodawca ma obowiązki powierzając wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy

   Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez obcokrajowca pracy. W praktyce więc może podpisać z takim cudzoziemcem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i powierzyć mu wykonywanie pracy/czynności, a następnie - w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy - powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy.
  • Dr Wojewódka: Wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje w PPK

   Jedną z najbardziej zachwalanych przez twórców cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że uczestnicy PPK otrzymują ze środków publicznych dwa rodzaje zasileń: jednorazowe wpłaty powitalne oraz coroczne dopłaty roczne. Jak się teraz okazuje, wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje z przekazaniem wpłat powitalnych dla nowych uczestników PPK - pisze dr Marcin Wojewódka.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .
  • Rencista socjalny może więcej zarobić bez utraty świadczenia

   Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  • Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku będzie wyższe

   Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Pracodawca nie powinien pytać chorego pracownika, kiedy wróci do pracy

   Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

   Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.
  • Jak powinno wyglądać oświadczenie informujące pracownika o monitoringu w pracy?

   Cel, zakres, sposób zastosowania monitoringu mogą zostać wskazane już w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Ekspert LEX Ochrona Danych Osobowych poniżej przedstawia przykładowy wzór oświadczenia informującego pracownika o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

   Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.
  • SN: Emerytura pomostowa, gdy praca wykonywana była po 2008 r., niekoniecznie przez miesiąc

   Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca, czego wymaga ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - taką uchwałę podjęło siedmioro sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
  • NSA: Zapisy dotyczące prawa autorskiego nie przesądzają o kwalifikacji umowy

   NFZ uznał, że umowę o dzieło, której przedmiotem było wygłoszenie wykładu, należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług, od której trzeba opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stało się to przedmiotem sporu. NSA potwierdził, że nazwa umowy i zawarcie w niej postanowień dotyczących prawa autorskiego, nie wystarczają do podważenia kwalifikacji umowy jako mającej za przedmiot określone czynności, a nie ich rezultat.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski