Temat dnia

Koordynator ewakuacji w firmie musi być codziennie

W firmach, które po pandemii przeszły na pracę hybrydową, w ramach której przez dwa lub trzy dni w tygodniu pracownicy są obecni w biurze, a w pozostałe dni – pracują zdalnie, pracodawca powinien zadbać o to, aby każdego dnia pracy w biurze obecny był pracownik będący koordynatorem ewakuacji. Pozwoli to uniknąć problemów w razie pożaru albo kar - w przypadku wizyty kontrolerów PIP.

Zbigniew Derdziuk prezesem ZUS? Jest wniosek o zaopiniowanie jego kandydatury

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W czwartek, 18 kwietnia, do Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS - przekazał Liwiusz Laska, przewodniczący rady.

"Babciowe" nie zachęci niań do wyjścia z szarej strefy, a może w nią wepchnąć

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy

To rodzice, którzy zdecydują się podjąć aktywność zawodową, będą decydowali na co przeznaczą 1500 zł, które otrzymają od państwa w ramach świadczenia „Aktywny rodzic”. Warunkiem otrzymania pieniędzy nie będzie zawarcie umowy uaktywniającej lub innej umowy z nianią czy z babcią-nianią. Zdaniem prawników, jednak nawet płacenie babciom-nianiom i zgłoszenie takiej umowy do ZUS, nie spowoduje, że będącym na emeryturze kobietom znacząco wzrośnie świadczenie.

Matczyna emerytura wyższa niż w ubiegłym roku

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Niecałe 60 tysięcy osób dostaje „matczyną emeryturę” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Maksymalna kwota comiesięcznych wypłat z ZUS wynosi od marca 2024 roku tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. Wśród osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ aż 99,9 proc. to kobiety.

Sygnaliści wreszcie w Sejmie

Prawo pracy Prawo unijne

W środę, 17 kwietnia 2024 roku, do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Stało się to po trzech miesiącach od wznowienia prac nad projektem przez nowy rząd oraz po ponad dwóch latach od upływu terminu, w którym Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę w tej sprawie.

Prawie 67 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji. Badanie

Prawo pracy BHP Rynek pracy

66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Wśród przeważnie wskazywanych objawów jest uczucie zmęczenia i brak energii – 34,3 proc., obniżenie nastroju – 32,3 proc. oraz zaburzenia snu – 27,6 proc. Najrzadziej wymieniane są myśli i czyny samobójcze – 4,4 proc. - wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Jego autorzy łączą ogólną poprawę wyników z obniżeniem inflacji.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
W wielu wypadkach agencje eventowe muszą stosować ustawę o imprezach turystycznych, o czym nie powinny zapominać. Organizowanie imprez bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest bowiem zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech - pisze Michał Ryba, radca prawny, Senior Associate w Kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.
Michał Ryba
19.04.2024
Wprowadzenie szybkiej i skutecznej ścieżki dochodzenia roszczeń dla przedsiębiorcy w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych oraz dostosowanie przepisów gospodarczych do unijnych rozporządzeń. To najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie przepisów, które mają korzystnie wpłynąć na działalność gospodarczą.
Inga Stawicka
18.04.2024
Prawo gospodarcze Prawo unijne

Raport ZUS: Sytuacja FUS jest stabilna

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 roku osiągnął 83,6 proc. – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po rekordowym roku 2022 był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 roku.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2024
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Jak wygląda ostateczny projekt ustawy o sygnalistach?

Prawo pracy Prawo unijne
Rada Ministrów na posiedzeniu 2 kwietnia 2024 r. przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Kończy to ponad 2,5-letnie prace rządowe w tym zakresie, które rozpoczęły się w listopadzie 2021 r.,...
Zbigniew Pindel
17.04.2024

Czas na cyfryzację kodeksu pracy?

Prawo pracy
Ujednolicenie nazw form czynności prawnych w zakresie składanych przez pracownika jego oświadczeń woli, wniosków i zgód oraz umożliwienie wszystkim pracownikom składanie określonych dokumentów np. w...
Grażyna J. Leśniak
17.04.2024

Wodniacy ochotnicy także chcą świadczenia ratowniczego

Samorząd terytorialny Prawo pracy BHP
Ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, wzorem strażaków ratowników OSP i ratowników górskich także chcieliby otrzymywać świadczenie ratownicze. Argumentują, że wspólnie z innymi...
Robert Horbaczewski
17.04.2024

SN: Emerytura górnicza nie dla pracownika dozoru

Emerytury i renty Prawo pracy BHP
Praca w dozorze, czyli kierownictwie ruchu nie może być uwzględniona przy wyliczeniu prawa do emerytury górniczej. Jeśli czynności takie są wykonywane na powierzchni, a nie pod ziemią – orzekła Izba...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2024

Odpowiedzialność zarządu za niewdrożenie polityki ESG w firmie całkiem realna

Środowisko Prawo gospodarcze
We wtorek w Szkole Głównej Handlowej odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego organizowanej przez ELSA Poland. Eksperci dyskutowali o najbardziej aktualnych...
Inga Stawicka
16.04.2024

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Prawo pracy BHP
Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do...
Grażyna J. Leśniak
16.04.2024

Jedynie w co 10. polskiej spółce giełdowej kobieta stoi na czele rady. Raport Deloitte

Prawo pracy Spółki Rynek pracy
Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach nadal pozostaje za niski, a tempo zmian jest zbyt wolne. Najnowsza edycja raportu firmy doradczej Deloitte wskazuje, że liczba kobiet na stanowiskach...
Grażyna J. Leśniak
16.04.2024

Rząd ponownie zajmie się projektem ustawy o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wystąpiła o reasumpcję decyzji Rady Ministrów z 2 kwietnia 2024 r. w sprawie projektu ustawy o ochronie sygnalistów....
Grażyna J. Leśniak
16.04.2024

Wiele firm bagatelizuje obowiązek wdrożenia procedur sygnalizacyjnych

Spółki Małe i średnie firmy
Wiele firm i organizacji, mimo braku bezpośredniego obowiązku prawnego, już implementowało procedury sygnalizacyjne albo się do tego przymierza. Są też takie, zwykle te mniejsze, które podchodzą do...
Robert Socha
15.04.2024

Przedsiębiorcy z niepełnosprawnością mogą obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne

PIT Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Począwszy od rozliczenia rocznego za rok 2023, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, prowadzące pozarolniczą działalność lub korzystające z ulgi na start, mogą korzystać z...
Grażyna J. Leśniak
15.04.2024

Mężczyźni podpisali ponad połowę wszystkich umów o dzieło w 2023 roku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2023 roku do ZUS trafiło 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Ponad połowę wszystkich zawartych umów o dzieło podpisali mężczyźni. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło...
Agnieszka Matłacz
15.04.2024

Dodatkowa waloryzacja może wpłynąć na prawo do czternastki i jej wysokość

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Jeśli przepisy o dodatkowej waloryzacji wejdą w życie, to osoby pragnące z niej skorzystać, będą musiały przejść na emeryturę do końca sierpnia. Wtedy ZUS na dzień 1 września zwaloryzuje ustaloną dla...
Grażyna J. Leśniak
15.04.2024

Co to jest komisja socjalna?

Prawo pracy Finanse
Odpowiedź na to zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu czytelnik nie znajdzie na nie precyzyjnej odpowiedzi. Pomijam...
Arkadiusz Sobczyk
15.04.2024

Dodatek za wysługę lat wlicza się do wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kadry w oświacie Ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do...
Dorian Lesner
13.04.2024

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie waloryzowane?

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Przewidziany w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mechanizm waloryzacji nie dotyczy kwoty świadczenia, które przysługuje w stałej maksymalnej...
Grażyna J. Leśniak
13.04.2024

Zetki o Zetkach. Jakie jest pokolenie Zet w Polsce - badanie

Prawo pracy Rynek pracy
Roszczeniowi małolaci, którym nie chce się pracować, przyklejeni do smartfona i liczący się jedynie z opinią influencerów? O generacji Zet krąży wiele mitów. Co jest jednak najważniejsze dla osób...
Grażyna J. Leśniak
13.04.2024

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE dostępny także w języku polskim

Środowisko Prawo unijne
Resort rozwoju zachęca wszystkich - ale w szczególności przedsiębiorców - do zapoznania się z polską wersją językową przewodnika Komisji Europejskiej po Taksonomii UE. Tłumaczenie jest wynikiem prac...
Inga Stawicka
12.04.2024

Będziemy pracować dłużej - jak odnajdą się w tym seniorzy?

Prawo pracy Rynek pracy
Warunki gospodarcze i trendy rynku pracy wskazują, że będziemy pracować dłużej, a pokolenie silver będzie schodziło z rynku pracy później niż miało to miejsce w przeszłości. To może być wyzwaniem, bo...
Grażyna J. Leśniak
12.04.2024

Zmiany wysokości wpłaty dodatkowej pracodawcy wymagają zmiany w umowie o zarządzanie PPK

Prawo pracy Finanse PPK
Różnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej przez pracodawcę może być elementem funkcjonującego w firmie systemu motywacyjnego. Nie wszyscy pracodawcy mogą jednak skorzystać w pełni z takiej opcji....
Małgorzata Jankowska
12.04.2024

ZUS: W 2023 r. nadal bez większych zmian w umowach o dzieło

Prawo pracy
W 2023 roku do ZUS przekazanych zostało 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,21 proc....
Grażyna J. Leśniak
11.04.2024

Rejestr umów pracowników budżetówki. RPO wysyła kolejne pismo do MF

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo pracy RODO
Konieczne jest przyjęcie wytycznych co do kategorii danych podlegających ujawnieniu w centralnym rejestrze umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych. To samo dotyczy danych, które...
Grażyna J. Leśniak
11.04.2024

Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej

Prawo pracy BHP
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku. Muszą one posiadać właściwości ochronne i użytkowe. Ponadto...
Dorian Lesner
11.04.2024

Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadużywa trybu odrębnego?

Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej unika konsultowania nowych projektów ustaw, korzystając z tzw. trybu odrębnego. W ten sposób, bez konsultacji do parlamentu trafił projekt ustawy o...
Grażyna J. Leśniak
11.04.2024

Jest projekt dodatkowej waloryzacji emerytur i rent

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dodatkowa waloryzacja emerytur i rent będzie przeprowadzana od dnia 1 września, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku - w stosunku do poprzedniego okresu,...
Grażyna J. Leśniak
10.04.2024

„Aktywny rodzic” ułatwi powrót do pracy, ale nie każda firma jest na to gotowa

Prawo pracy Rynek pracy
W styczniu i w lutym 2024 r. zasiłek macierzyński pobierało w Polsce 257,3 tys. osób. Przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy „Aktywny rodzic” ma wspierać młode mamy w aktywności zawodowej....
Grażyna J. Leśniak
10.04.2024

Wniosek o 800 plus warto złożyć w kwietniu

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Każdy rodzic musi więc złożyć nowy wniosek o to świadczenie. Nabór ruszył w lutym i trwa. Żeby zachować ciągłość...
Agnieszka Matłacz
10.04.2024

Premia roczna staje się gratyfikacją za lojalność, nie za wyniki

Prawo pracy Finanse
Coraz więcej pracodawców zapisuje w wewnątrzzakładowych regulaminach wynagradzania czy premiowania pracowników postanowienie, że warunkiem wypłacenia premii rocznej jest pozostawanie w zatrudnieniu -...
Grażyna J. Leśniak
10.04.2024
1  2  3  4  5    987
 • Aktualności
  • Koordynator ewakuacji w firmie musi być codziennie

   W firmach, które po pandemii przeszły na pracę hybrydową, w ramach której przez dwa lub trzy dni w tygodniu pracownicy są obecni w biurze, a w pozostałe dni – pracują zdalnie, pracodawca powinien zadbać o to, aby każdego dnia pracy w biurze obecny był pracownik będący koordynatorem ewakuacji. Pozwoli to uniknąć problemów w razie pożaru albo kar - w przypadku wizyty kontrolerów PIP.
  • Zbigniew Derdziuk prezesem ZUS? Jest wniosek o zaopiniowanie jego kandydatury

   W czwartek, 18 kwietnia, do Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS - przekazał Liwiusz Laska, przewodniczący rady.
  • Prawie 67 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji. Badanie

   66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Wśród przeważnie wskazywanych objawów jest uczucie zmęczenia i brak energii – 34,3 proc., obniżenie nastroju – 32,3 proc. oraz zaburzenia snu – 27,6 proc. Najrzadziej wymieniane są myśli i czyny samobójcze – 4,4 proc. - wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Jego autorzy łączą ogólną poprawę wyników z obniżeniem inflacji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Jak wygląda ostateczny projekt ustawy o sygnalistach?

   Rada Ministrów na posiedzeniu 2 kwietnia 2024 r. przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Kończy to ponad 2,5-letnie prace rządowe w tym zakresie, które rozpoczęły się w listopadzie 2021 r., jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Pomimo przeprowadzonych szeroko konsultacji społecznych i wprowadzenia wielu zmian, nie zakończyły się one wtedy przyjęciem projektu przez Radę Ministrów. Nie został on również przekazany do prac sejmowych – pisze Zbigniew Pindel, radca prawny.
  • Co to jest komisja socjalna?

   Odpowiedź na to zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu czytelnik nie znajdzie na nie precyzyjnej odpowiedzi. Pomijam oczywiście powszechne wypowiedzi, z których wynika, że powoływanie komisji jest wręcz oczywiste, a które nie zawierają prawniczego uzasadnienia. Komisja to więc dość często występujący, lecz nie do końca zrozumiany „byt”. Tymczasem odpowiedź na pytanie postawione w tytule ma istotne znaczenie praktyczne – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
  • Czy w kontrolach wysokości podstaw oskładkowania osób prowadzących firmy zajdzie rewolucja

   29 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, której istotą jest stwierdzenie, że ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w sytuacji gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach – pisze Natalia Grzelak, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

   Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

   Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Emerytura górnicza nie dla pracownika dozoru

   Praca w dozorze, czyli kierownictwie ruchu nie może być uwzględniona przy wyliczeniu prawa do emerytury górniczej. Jeśli czynności takie są wykonywane na powierzchni, a nie pod ziemią – orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W ten sposób odniosła się do skargi pracownika kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
  • Pracownik może krytykować pracodawcę i szefa

   Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy za przesłanie do wąskiej grupy pracowników e-maila z krytyką szefa i prawodawcy, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii zwolnionego pracownika. Trybunał wskazał przede wszystkim, iż jakkolwiek e-mail był ostry, krytyczny i sarkastyczny, to skarżący nie zawarł w nim wypowiedzi wulgarnych i nienawistnych, a jego krytyka nie była bezpodstawna.
  • Sąd: W czasie zwolnienia lekarskiego można wziąć ślub

   Pracownica wzięła ślub w trakcie zwolnienia lekarskiego, a po uroczystości wstąpiła do zakładu pracy, by poinformować o tym swoje koleżanki. Na tej podstawie, ZUS nakazał zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego. Sąd jednak nie zgodził się z wydaną decyzją i wskazał, że żadna okoliczność nie wskazywała na to, że pracownica zachowywała się w sposób, który pozostawałby w sprzeczności z celami zwolnienia lekarskiego.
  Zobacz więcej