Temat dnia

Obowiązki w zakresie PPK po przejęciu pracowników zależą od wielu czynników

Jeżeli nowy pracodawca wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie PPK zawartej przez dotychczasowego pracodawcę, nie zawiera dla przejętych pracowników nowych umów o prowadzenie PPK. Przy ustalaniu obowiązków nowego pracodawcy w zakresie PPK znaczenie może mieć także np. nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mec. Duraj: Czterodniowy tydzień pracy można wprowadzić już teraz

Prawo pracy

Zmiany prawa w zakresie długości tygodnia pracy są oczekiwanie nie tylko przez pracowników, ale i pracodawców. Wyniki programów pilotażowych oraz doświadczenia krajów, które zmieniły swoje przepisy, wskazują, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Polsce jest tylko kwestią czasu. Tymczasem kodeks pracy już umożliwia takie rozwiązanie, a zapowiadana nowelizacja ustawy spowoduje, że to, co obecnie dostępne jest dla wybranych, stanie się normą dla wszystkich – pisze Anna Duraj, radca prawny.

GUS: 78,8 proc. ogółu pracujących to pracownicy najemni

Prawo pracy Rynek pracy

Na ostatni dzień września 2023 r. w gospodarce narodowej było prawie 15,2 mln pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42 lata. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn – podał w czwartek GUS. Wśród pracujących na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny mężczyźni stanowili 62,2 proc.

NSA: Sytuacja osobista może być przeszkodą w przekazaniu wynagrodzenia

Prawo pracy HR

Organ nakazał pracodawcy zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Powodem było wypłacenie pensji na rachunek bankowy, który do nich nie należał. NSA zwrócił uwagę, że pracownicy wskazali ten rachunek w stosownych oświadczeniach. Podkreślił też, że sytuacja osób przebywających w domu pomocy społecznej może stanowić przeszkodę w realizowaniu przewidzianych prawem form przekazywania wynagrodzenia.

Od 1 marca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 marca 2024 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 5278,30 zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To duża zmiana, bo każdego miesiąca można zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 1 marca 2024 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wzrosną o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Proponowana w nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulacja dotycząca eksploracji tekstów i danych w odniesieniu do sztucznej inteligencji nadmiernie ingeruje w możliwość trenowania generatywnych modeli AI. To zaszkodzi rozwoju innowacji w Polsce, a także samym artystom. Tak uważają eksperci Związku Cyfrowa Polska, reprezentującego polską branżę cyfrową. Podobne zdanie prezentuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Inga Stawicka
01.03.2024
Nowe technologie Prawo unijne
Pracodawcy, którzy ograniczają w firmach liczbę dni pracy zdalnej, zastanawiają się, jak to zrobić: czy stosując przepisy kodeksu pracy, mają wystąpić do pracowników z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Czy może powinni zmienić obowiązujący w firmie regulamin pracy zdalnej lub porozumienie. Rozstrzygnięcie tego ma decydujące znaczenie dla ustalenia momentu, kiedy zacznie obowiązywać zwiększona liczba dni pracy w biurze.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2024
Prawo pracy
Zarówno członkowie komisji wyborczych pracujący przy obsłudze nadchodzących wyborów samorządowych, jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego, mają prawo do dni wolnych od pracy. Występują tutaj dwa rodzaje dni wolnych – płatne i niepłatne. Konstrukcja przepisów wskazuje na to, że mogą to być nawet trzy dni, a za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Marek Rotkiewicz
29.02.2024
Prawo pracy Wybory

Większościowy wspólnik spółki z.o.o. nie zapłaci ZUS, ale czy odzyska to, co już zapłacił?

Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy przesądził, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., który posiada 99 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Teraz wspólnicy mogą...
Katarzyna Jargiełło
29.02.2024

Coraz więcej nowych przepisów, krótsze vacatio legis

Prawnicy Administracja publiczna
Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31...
Krzysztof Koślicki
29.02.2024

Coraz więcej problemów z rozliczeniem posiłków dla pracowników

PIT Doradca podatkowy Prawo pracy
Wartość posiłków dofinansowanych przez pracodawcę jest przychodem pracownika. Fiskus zgadza się, by firma odliczyła wydatki na obiad dla zatrudnionych na etacie, ale nie dla zleceniobiorców i osób...
Monika Pogroszewska
29.02.2024

KPMG: Co trzecia firma w Polsce odnotowała w 2023 roku przynajmniej jeden cyberincydent

Prawo gospodarcze
W 2023 roku 66 proc. firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa, a 34 proc. zauważyło wzrost intensywności prób cyberataków. Połowa organizacji...
Inga Stawicka
28.02.2024

4 marca- ostatni dzień na zgłoszenie list kandydatów na radnych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe...
Robert Horbaczewski
28.02.2024

Osoby, które dorabiały do wcześniejszej emerytury lub renty muszą poinformować ZUS o zarobkach

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Osoby z wcześniejszą emeryturą oraz renciści, którzy dodatkowo pracowali w ubiegłym roku, muszą pamiętać o tym, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych...
Grażyna J. Leśniak
28.02.2024

Zgłoszenia mobbingu pracodawca nie może ignorować

Prawo pracy
Bardzo dużo pracowników zgłasza różnego rodzaju zachowania, które uznaje się za zachowania mobbingowe. Dla pracodawców stanowi to coraz większe wyzwanie kompetencyjne i organizacyjne, bo ustalenie,...
Grażyna J. Leśniak
28.02.2024

Sąd: Prawo nie zabrania podjęcia pracy przez kobietę w ciąży

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Organ zakwestionował umowę o pracę, ponieważ uznał, że została ona zawarta jedynie w celu uzyskania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Jednym z argumentów był fakt, że w dniu zawarcia umowy,...
Dorian Lesner
28.02.2024

Wpływ jakości powietrza na jakość pracy. Badanie

Środowisko Prawo pracy BHP Rynek pracy
Aż 88 proc. respondentów najnowszego badania użytkowników Pracuj.pl uważa, że jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie oraz jakość ich pracy. Niemal 1/3 ankietowanych z kolei...
Grażyna J. Leśniak
27.02.2024

Konfederacja Lewiatan: Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Rząd chce zmienić zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania: płacenie składki w formie zryczałtowanej albo od przychodu lub dochodu. Zdaniem Konfederacji Lewiatan planowane...
Grażyna J. Leśniak
27.02.2024

Jest renta alkoholowa, świadczenia dla śmiertelnie chorych - brak

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami związanymi z chorobą alkoholową z ubezpieczeń społecznych wydaliśmy tylko w 2022 r. 53,1 mln zł. W tym okresie renty pobierało 3 tys....
Grażyna J. Leśniak
27.02.2024

Pracownicy instytucji kultury też chcą „trzynastki” i zwiększenia odpraw emerytalnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Emerytury i renty
Pracownicy samorządowych instytucji kultury chcą być wynagradzani na takich zasadach jak pracownicy samorządowi i nauczyciele. Domagają się przywrócenia „trzynastek” i zwiększenia wysokości odprawy...
Maria Dec-Kiełb
27.02.2024

TSUE: Okresy wychowania dziecka w innym kraju UE uwzględniane przy rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii może powodować konieczność uwzględnienia okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka, ukończonych w innym państwie członkowskim, przy...
Grażyna J. Leśniak
26.02.2024

Rada Nadzorcza ZUS w środę zaopiniuje kandydaturę Doroty Bieniasz na prezesa Zakładu

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
W środę Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma zaopiniować kandydaturę Doroty Bieniasz na prezesa ZUS – dowiedział się nieoficjalnie serwis Prawo.pl. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister...
Grażyna J. Leśniak
26.02.2024

Emerytury stażowe to nie jedyna oferta dla osób starszych, zwłaszcza tych spracowanych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Renty z powodu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne czy emerytury pomostowe – to obowiązujące już dziś rozwiązania dla ludzi spracowanych. I choć są lepsze od stażówek, to nie są...
Grażyna J. Leśniak
26.02.2024

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Samorząd terytorialny Ukraina
Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,...
Robert Horbaczewski
25.02.2024

Od 1 marca wyższe świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników

Samorząd terytorialny
Od 1 marca zostanie zwaloryzowana kwota świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników. W całym kraju podwyżkę dodatku do emerytury otrzyma 112 106 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, bo tyle...
Robert Horbaczewski
24.02.2024

Mec. Copp: Za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy w internecie można trafić do wiezięnia

Prawo karne Prawo cywilne Prawo pracy
Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, co obejmuje również dobre imię i renomę pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest również do lojalności wobec pracodawcy...
Anna Copp
24.02.2024

Kontrole L4 przynoszą efekty, ZUS cofnął zasiłki naciągaczom

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Szczeciński oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cofnął zasiłki nieuczciwym pracownikom. W pierwszym z przypadków, po wykryciu, że kierowca przebywający na L4 świadczy usługi na rzecz innego...
Grażyna J. Leśniak
24.02.2024

Pełnomocnictwo w ZUS – jak je udzielić, dla kogo i ile jest ważne

Ubezpieczenia społeczne
Gdy choroba, wiek lub inne ważne przyczyny nie pozwalają nam na samodzielne załatwienia spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wówczas możemy upoważnić do tego inną osobę. W tym celu należy...
Grażyna J. Leśniak
23.02.2024

W styczniu rejestrowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.

Prawo pracy Rynek pracy
Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wyniosła 5,4 proc. W całym kraju zarejestrowanych było 837,1 tys. osób. Najwięcej w województwie mazowieckim – 117,1 tys. osób, a najmniej – w województwie...
Grażyna J. Leśniak
23.02.2024

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Prawo pracy
Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne, czy nawet kwartalne. Przyjęcie krótszego okresu...
Marek Rotkiewicz
23.02.2024

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne
Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas...
Grażyna J. Leśniak
22.02.2024

EY: Spadł odsetek prezesek zarządów w instytucjach finansowych

Prawo pracy Rynek pracy
Liczba nominacji kobiet na prezeski zarządów największych europejskich firm z sektora usług finansowych spadła rok do roku z 51 proc. do 44 proc. w 2023 roku – wynika z najnowszego badania firmy EY....
Grażyna J. Leśniak
22.02.2024

SN: Dominujący wspólnik spółki z o.o. nie jest jednoosobową działalnością

Ubezpieczenia społeczne
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2024

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy
System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć...
Marek Rotkiewicz
22.02.2024

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP
Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji,...
Anna Copp
22.02.2024
1  2  3  4  5    982
 • Aktualności
  • Obowiązki w zakresie PPK po przejęciu pracowników zależą od wielu czynników

   Jeżeli nowy pracodawca wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie PPK zawartej przez dotychczasowego pracodawcę, nie zawiera dla przejętych pracowników nowych umów o prowadzenie PPK. Przy ustalaniu obowiązków nowego pracodawcy w zakresie PPK znaczenie może mieć także np. nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  • Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

   Od 1 marca 2024 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wzrosną o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł.
  • Od 1 marca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

   Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 marca 2024 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 5278,30 zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To duża zmiana, bo każdego miesiąca można zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Mec. Duraj: Czterodniowy tydzień pracy można wprowadzić już teraz

   Zmiany prawa w zakresie długości tygodnia pracy są oczekiwanie nie tylko przez pracowników, ale i pracodawców. Wyniki programów pilotażowych oraz doświadczenia krajów, które zmieniły swoje przepisy, wskazują, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Polsce jest tylko kwestią czasu. Tymczasem kodeks pracy już umożliwia takie rozwiązanie, a zapowiadana nowelizacja ustawy spowoduje, że to, co obecnie dostępne jest dla wybranych, stanie się normą dla wszystkich – pisze Anna Duraj, radca prawny.
  • Mec. Copp: Za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy w internecie można trafić do wiezięnia

   Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, co obejmuje również dobre imię i renomę pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest również do lojalności wobec pracodawcy i powstrzymania się od zachowań mogących narażać go na utratę zaufania u osób trzecich. Obowiązki te ciążą na pracownikach również po godzinach pracy – pisze Anna Copp, adwokat.
  • Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

   Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Sytuacja osobista może być przeszkodą w przekazaniu wynagrodzenia

   Organ nakazał pracodawcy zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Powodem było wypłacenie pensji na rachunek bankowy, który do nich nie należał. NSA zwrócił uwagę, że pracownicy wskazali ten rachunek w stosownych oświadczeniach. Podkreślił też, że sytuacja osób przebywających w domu pomocy społecznej może stanowić przeszkodę w realizowaniu przewidzianych prawem form przekazywania wynagrodzenia.
  • Sąd: Prawo nie zabrania podjęcia pracy przez kobietę w ciąży

   Organ zakwestionował umowę o pracę, ponieważ uznał, że została ona zawarta jedynie w celu uzyskania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Jednym z argumentów był fakt, że w dniu zawarcia umowy, pracownica wiedziała, że jest w ciąży i w niedługim czasie stanie się długotrwale niezdolna do pracy. Sąd podkreślił jednak, że obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają kobietom w ciąży podejmowania zatrudnienia.
  • SN: Dominujący wspólnik spółki z o.o. nie jest jednoosobową działalnością

   Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
  Zobacz więcej