Temat dnia

W żadnym miesiącu 2023 r. liczba emerytów nie spadła poniżej 6,1 mln osób

W październiku 2023 r. Polacy mieli 16 451,7 tys. dni absencji chorobowej, a w okresie od stycznia do października tych dni było prawie 185 tys. Na zasiłku chorobowym przebywali łącznie 10 984,5 tys. dni w październiku, a w sumie od stycznia do października - ponad 111 tys. dni zasiłkowych – wynika z najnowszych informacji ZUS. Zdaniem ekspertów, dane potwierdzają trendy widoczne już od paru ostatnich lat, np. rosnącą liczbę emerytów i malejącą liczbę osób pobierających zasiłki macierzyńskie.

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym nie dla kobiet w ciąży

Prawo pracy BHP

Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Przepisy określają maksymalną masę przenoszonych przedmiotów. Wartości te nie są takie same dla kobiet i mężczyzn. Ponadto kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł. To będzie druki rok z rzędu, gdy minimalna płaca rośnie w trakcie roku dwa razy. Pierwszy raz stało się to w 2023 roku.

Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 grudnia 2023 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 5036,50 zł brutto miesięcznie w grudniu 2023 roku oraz styczniu i lutym 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To każdego miesiąca o ponad 130 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Od 1 stycznia węższy krąg osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym
POPRAWMY PRAWO

Od 1 stycznia węższy krąg osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Poprawmy prawo Niepełnosprawność

Zbyt mało osób ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy po to, aby zająć się bliskim wymagającym opieki. Nie przysługuje ono m.in. synowej czy zięciowi, który opiekuje się chorym teściem lub teściową. Zdaniem prawników, nie jest to luka w przepisach, ale - niestety - świadoma decyzja ustawodawcy. Co gorsza, od 1 stycznia krąg uprawnionych zostanie jeszcze bardziej ograniczony. Taki będzie efekt wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym.

Praktyczne aspekty procesowania zgłoszeń sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Whistleblowing nie jest ideą nową. Nie dziwi więc, że w wielu krajach stał się już elementem kultury biznesowej i stałym komponentem systemów compliance. Motorem napędowym zmian i popularyzacji systemów informowania o naruszeniach są przede wszystkim uregulowania prawne. Istotną rolę odgrywają także dobre praktyki rynkowe i rosnąca świadomość firm, dotycząca zalet płynących z wdrożenia takich systemów – piszą Iwona Sprycha i Natalia Piotrowicz-Wietz z firmy KPMG w Polsce.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Jeżeli niedziela przypadnie 24 grudnia, to handel będzie pracował w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Taki zasady zaczną obowiązywać już w najbliższą niedzielę. Przepisy w tej sprawie podpisał prezydent. Brakuje jeszcze tylko publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowe uregulowania wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dz.U.
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
04.12.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Celem nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest zapewnienie nauczycielom środków utrzymania do czasu uzyskania przez nich pełnych uprawnień emerytalnych. W związku z przejściem na to świadczenie, należy im się odprawa. Uzyskanie do niej prawa zostało uzależnione od wymiaru zatrudnienia. Natomiast jej wysokość została powiązana ze stażem pracy w szkole.
Dorian Lesner
04.12.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
02.12.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Nie każdy uczestnik PPK może wnioskować o świadczenie małżeńskie

Domowe finanse PPK
Decyzja małżonków o połączeniu oszczędności z ich rachunków PPK i wypłacie w formie świadczenia małżeńskiego zapewnia każdemu z nich - w przypadku śmierci drugiego z małżonków - dalsze korzystanie z...
Małgorzata Jankowska
02.12.2023

Raport: Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą przekroczyła 130 mld zł

Rynek Prawo gospodarcze
Najlepiej inwestować w Czechach, zaś 41 proc. firm już obecnych za granicą deklaruje plany dalszej ekspansji. Aż 55 proc. badanych przedsiębiorców wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie...
Inga Stawicka
01.12.2023

Przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego trzeba uzasadnić

Pacjent
Aby przesunąć termin pobytu w sanatorium najpierw trzeba złożyć rezygnację z wyjazdu. Należy też dołączyć prośbę o przesunięcie terminu pobytu uzdrowiskowego. Przyszły kuracjusz powinien uzupełnić...
Iwona Konarska
01.12.2023

ZUS rezygnuje z 8 miliardów złotych dotacji

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z 8 mld złotych dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok. Biorąc pod uwagę nowelizację budżetu na 2023 rok, ZUS nie będzie...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2023

Nowela ustawy o emeryturach pomostowych do poprawy?

Emerytury i renty Prawo pracy
Mimo uchylenia z dniem 1 stycznia 2024 roku wygasającego charakteru emerytur pomostowych, są osoby, które mimo posiadania ponad 20-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2023

Takich zmian legislacyjnych powiaty oczekują od nowego parlamentu

Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność...
Robert Horbaczewski
29.11.2023

Badanie: Ponad połowa Polaków uważa, że 2024 rok będzie lepszy dla pracowników niż 2023 r.

Prawo pracy Rynek pracy
Choć większość z nas uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46 proc. ankietowanych Polaków spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023

Kandydaci zdolni, ale mało skuteczni. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023

SN wyjaśni, czy ZUS może sprawdzać podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne
Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2023

Będzie renta wdowia z limitem górnym sumy świadczeń do 10 000 złotych?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Są dwie koncepcje renty wdowiej. Pytanie, czy będzie ona formą „odziedziczenia” udziału w świadczeniu wypracowanym przez małżonka, czy też socjalnym wsparciem dla uboższych świadczeniobiorców. Ta...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania...
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023

Projekt o wyższej rencie socjalnej znów w Sejmie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy...
Beata Dązbłaż
28.11.2023

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy...
Dorian Lesner
28.11.2023

Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

Administracja publiczna
Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF...
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023

Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2023

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna
Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
27.11.2023

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł to fake news

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Nie ma wyrównania 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku i nie ma takiego wniosku. Informacja, która krąży w internecie jest fałszywa – ostrzega Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Prawo karne Ukraina
Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP
Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa...
Dorian Lesner
27.11.2023

Którym ministrom wynagrodzenia, a komu odprawy

Finanse publiczne Prawo pracy
Odchodzący ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego w przeważającej większości zachowają prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres maksymalnie trzech miesięcy po odwołaniu ze stanowiska, o...
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023

Szef złapał pracownika na L4, gdy ten jeździł wózkiem widłowym w markecie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze dane firmy Conperio pokazują, że średnio prawie 36 proc. z 40 tysięcy kontrolowanych zwolnień lekarskich rocznie, jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetek ten w...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2023

ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku mogą to...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2023

Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

Prawo pracy
Implementacja dyrektywy UE 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) doprowadziła do pojawienia się w polskich...
Mirosława Żytkowska
24.11.2023

KE rozpoczyna kampanię mającą na celu zwalczanie stereotypów dotyczących płci

Prawo pracy Rynek pracy
Komisja Europejska rozpoczęła w Polsce kampanię #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych. Jej celem jest zakwestionowanie utrzymujących się stereotypów dotyczących płci, które mają wpływ na...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2023

W 2022 r. kwota wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych była wyższa o 9,1 proc., niż w 2021 r.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2022 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 255,8, tys. osób i była o 0,3 proc. niższa niż w roku poprzednim – podał GUS. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,5...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2023

Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd...
Dorian Lesner
23.11.2023

SN: Salowy z zakładu psychiatrycznego pracuje w warunkach specjalnych

Zawody medyczne
Prace wykonywane przez osoby bez wykształcenia medycznego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, takie jak opieka nad chorymi, związane z utrzymaniem czystości...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2023
1  2  3  4  5    974
 • Aktualności
  • Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym nie dla kobiet w ciąży

   Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Przepisy określają maksymalną masę przenoszonych przedmiotów. Wartości te nie są takie same dla kobiet i mężczyzn. Ponadto kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
  • Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

   Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 grudnia 2023 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 5036,50 zł brutto miesięcznie w grudniu 2023 roku oraz styczniu i lutym 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To każdego miesiąca o ponad 130 zł więcej niż w poprzednim kwartale.
  • W żadnym miesiącu 2023 r. liczba emerytów nie spadła poniżej 6,1 mln osób

   W październiku 2023 r. Polacy mieli 16 451,7 tys. dni absencji chorobowej, a w okresie od stycznia do października tych dni było prawie 185 tys. Na zasiłku chorobowym przebywali łącznie 10 984,5 tys. dni w październiku, a w sumie od stycznia do października - ponad 111 tys. dni zasiłkowych – wynika z najnowszych informacji ZUS. Zdaniem ekspertów, dane potwierdzają trendy widoczne już od paru ostatnich lat, np. rosnącą liczbę emerytów i malejącą liczbę osób pobierających zasiłki macierzyńskie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Praktyczne aspekty procesowania zgłoszeń sygnalistów

   Whistleblowing nie jest ideą nową. Nie dziwi więc, że w wielu krajach stał się już elementem kultury biznesowej i stałym komponentem systemów compliance. Motorem napędowym zmian i popularyzacji systemów informowania o naruszeniach są przede wszystkim uregulowania prawne. Istotną rolę odgrywają także dobre praktyki rynkowe i rosnąca świadomość firm, dotycząca zalet płynących z wdrożenia takich systemów – piszą Iwona Sprycha i Natalia Piotrowicz-Wietz z firmy KPMG w Polsce.
  • Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

   Implementacja dyrektywy UE 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) doprowadziła do pojawienia się w polskich przepisach nowych rozwiązań. Ich celem było rozszerzenie uprawnień pracowników, którzy sprawują opiekę nad członkami swojej rodziny, osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym czy tymi, którzy potrzebują wolnego z powodu siły wyższej – pisze adwokat Mirosława Żytkowska.
  • Dr Kurowski: Rozporządzenie o skali potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym do poprawki

   Rozporządzenie w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia powiązanego ze świadczeniem wspierającym wymaga poprawek. Choć samo świadczenie i zmiana systemu jest dobrym kierunkiem, zgodnym z Konwencją ONZ, to jednak obecny kształt przepisów może budzić wątpliwości interpretacyjne – pisze dr Krzysztof Kurowski.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  • Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

   Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
  • Zasiłek stały a prawo do pracy

   Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN wyjaśni, czy ZUS może sprawdzać podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

   Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.
  • Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

   Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł. W tej sytuacji sąd zwolnił kobietę z kosztów postępowania przed II instancją, mając na uwadze jej zadłużenie kredytowe oraz stan zdrowia, a także - zasady współżycia społecznego.
  • Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

   Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd uznał jednak, że podstawa prawna tego działania w sposób oczywisty naruszała normy konstytucyjne. Podkreślono, że nie każde nawiązanie stosunku prawnego w ramach służby państwowej, wiąże się z zaangażowaniem w realizowanie zadań i funkcji charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego.
  Zobacz więcej