Temat dnia

Sąd: Nieskierowanie na badania lekarskie nie przesądza o nieważności umowy

Pracownica posiadała zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu. Pracodawca błędnie ocenił, że w takiej sytuacji nie musi jej skierować na badania dopuszczające do podjęcia pracy. Sąd uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o nieważności stosunku pracy.

Lepiej regularnie wypłacać środki niż rezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie. Jeśli jednak policzy się korzyści, to okazuje się, że nawet wypłacanie pieniędzy w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia oszczędzania opłaca się bardziej niż zrezygnowanie z uczestniczenia w programie.

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP

Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł, a w 2021 roku było to 1033 zł (2020 - 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.

Nowela Kodeksu pracy to gwóźdź do trumny umów na czas określony
Nasz news

Nowela Kodeksu pracy to gwóźdź do trumny umów na czas określony

Prawo pracy Prawo unijne

Pracodawcy będą musieli na piśmie zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, podając przyczynę tej decyzji. To oznacza praktyczne zrównanie tej formy zatrudnienia z umowami na czas nieokreślony. A skutkiem może być odchodzenie przez firmy od umów terminowych, na rzecz cywilnoprawnych i B2B.

RPO apeluje o prace nad senackim projektem ważnym dla emerytów z innych roczników niż 1953

Domowe finanse Emerytury i renty

Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, wystąpił do poseł Urszuli Ruseckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o pilne podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ma na celu objęcie skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., emerytów urodzonych także w innym roku niż 1953.

Możliwy podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa

Prawo pracy Spółki

Sprzedaż części przedsiębiorstwa i w konsekwencji przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pociąga za sobą szereg problemów nie tylko praktycznych, ale i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników przypisanych do kilku jednostek organizacyjnych pracodawcy, w tym m.in. do transferowanej części przedsiębiorstwa - pisze radca prawny Agnieszka Nowak-Błaszczak.

Polecamy książki z prawa pracy
Jaka szkoda, że nie ma konkursu na Najlepszego Legislatora Roku. Bo gdyby był, to można byłoby wtedy – nawet nieoficjalnie – ogłosić konkurs na ANTY-Legislatora Roku. Coś na wzór Oscarów i Złotych Malin. W tym roku bezapelacyjnym zwycięzcą, jedynym na podium i bezkonkurencyjnym, zostałby Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Nikt więcej od niego nie przygotował bubli prawnych, i to w dwóch nowelizacjach tej samej ustawy – Kodeks pracy.
Grażyna J. Leśniak
31.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1150 do 1600 zł w zależności od kategorii zaszeregowania mają wzrosnąć minimalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych - wynika z najnowszej wersji projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Stawki będą wynosić więc od 3300 zł do 5200 zł. Zamiast 22 kategorii zaszeregowania ministerstwo proponuje 20.
Robert Horbaczewski
30.03.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracodawco, z przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej śpiesz się powoli

Prawo pracy
Pracodawcy nie mają obowiązku ogłaszania regulaminu pracy zdalnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie muszą się też obawiać, że termin 30 dni na uzgodnienie zasad dotyczących pracy zdalnej ze...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.03.2023

Wynagrodzenie dla sołtysa zmieni go w urzędnika, a osobowość prawna dla sołectwa to ryzyko

Samorząd terytorialny
Po projekcie poselskim i senackim w sprawie świadczenia dla sołtysów, własny projekt przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Eksperci i niektórzy samorządowcy widzą w tych projektach...
Maria Dec-Kiełb
30.03.2023

Rząd chce uregulować zasady wykonywania 17 zawodów medycznych

Prawo pracy Zawody medyczne
Ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, to cel nowelizacji ustawy, której projekt w środę przyjął rząd. Chodzi m.in. o...
Krzysztof Sobczak
29.03.2023

Payroll Proficiency Index: W zarządzaniu płacami polskie firmy najlepsze w Europie

Rynek Prawo pracy
Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index, przygotowanym przez firmę kadrowo-płacową SD Worx. Rodzime...
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023

PPK najmniej budzącym zaufanie elementem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Polacy największe zaufanie mają do oszczędzania w ramach ZUS, następnie w OFE, potem w IKE/IKZE, a dopiero na końcu do intensywnie promowanych przez rząd PPK – wynika z badań przeprowadzonych przez...
Regina Skibińska
29.03.2023

Będą nowe wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Prawo pracy Prawo unijne
MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień pracodawca przechowa w aktach osobowych

Prawo pracy Prawo unijne
W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Dni pracy zdalnej okazjonalnej trafią na świadectwo pracy. Ale nie tylko one

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawca będzie musiał w świadectwie pracy zamieszczać informacje nie tylko dotyczące liczby dni pracy okazjonalnej wykorzystanej przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic trwania życia

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 1 kwietnia 2023 r. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Wspierać działania dla lepszej ochrony osób starszych w prawie międzynarodowym - RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Prawo pracy
Zbliża się 13. sesja Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (OEWGA). W jej trakcie zapadną decyzje, które mogą zintensyfikować debatę na temat szerszego zapewnienia praw osób starszych w prawie...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Zmiana w trakcie roku, ale liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej jak za pełny rok

Prawo pracy
Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu...
Marek Rotkiewicz
28.03.2023

Nowelizacja ustawy o OSP potrzebna, ale wymaga uzupełnień

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje likwidację wielu dziur i doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od momentu uchwalenia ustawy....
Robert Horbaczewski
28.03.2023

Praca zdalna w kodeksie, ale raczej nie dla nauczyciela - nawet z grupy uprzywilejowanej

Kadry w oświacie Prawo pracy
Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły - w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak...
Monika Sewastianowicz
28.03.2023

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą...
Jacek Męcina
27.03.2023

Pracownik przyłapany na niewłaściwym wykorzystywaniu L4 może być ukarany

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pojedyncze kontrole zwolnień lekarskich zyskują na popularności. Wpływa na to rekordowa liczba wystawionych w 2022 roku L4 czy łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do zwolnień za pośrednictwem...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

GUS opublikował tablice dalszego średniego trwania życia kobiet i mężczyzn - nowe emerytury będą niższe

Domowe finanse Emerytury i renty
Kobieta, która zdecyduje się na przejście na emeryturę z chwilą ukończenia 60 roku życia, otrzyma emeryturę, którą ZUS ustali, dzieląc zgromadzony przez nią kapitał przez 254,3 miesiące dalszego...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

ZUS: Przerwa w urlopie macierzyńskim jest możliwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim, może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

Egzekucja nie tylko z wynagrodzenia pracownika będzie dużo prostsza - ustawa opublikowana

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy nie uciekną już tak łatwo przed egzekucją administracyjną. ZUS będzie bowiem mógł ściągać zobowiązania nie tylko z ich wynagrodzenia, ale i z okresowych świadczeń pieniężnych, w tym...
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
27.03.2023

MEiN chce odbiurokratyzować szkołę, ale z kryteriów oceniania nie zrezygnuje

Kadry w oświacie Prawo pracy
Resort edukacji po raz kolejny zapowiada ograniczenie biurokracji w szkołach, płonne są jednak raczej nadzieje, że jednym z elementów tego planu będzie uproszczenie procedury oceniania nauczycieli....
Monika Sewastianowicz
27.03.2023

Rodzic 4-latka nie pojedzie w delegację, ale w supermarkecie będzie pracował po 12 godzin

Prawo pracy Prawo unijne
Rodzice dzieci powyżej 4. roku życia będą mogli nadal, bez swojej zgody, być zatrudniani w rozkładach czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w systemach równoważnych, w systemie skróconego tygodnia...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

RPO: Trzeba chronić dostęp obywateli do ich dokumentacji osobowo-płacowej

Emerytury i renty Prawo pracy
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO....
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023

ZUS może cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Taką decyzję może podjąć w przypadku...
Kolankiewicz Karol
25.03.2023

Praca zdalna to nie czas na opiekę nad dzieckiem

Prawo pracy
Rodzice dzieci do lat 4 zaczęli aktywnie szukać w mediach społecznościowych informacji o przysługującej im – jako grupie uprzywilejowanej - pracy zdalnej, której, jak sądzą, pracodawca nie będzie...
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023

Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością, albo pielęgnacyjne dla opiekuna - opublikowano projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane...
Grażyna J. Leśniak Inga Stawicka
24.03.2023

Projekt ustawy o przyznaniu 14. emerytury w wykazie prac rządu

Emerytury i renty
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o kolejnym, dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Ustawa ma zostać przyjęta w pierwszym kwartale...
Inga Stawicka
24.03.2023

Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

Środowisko Rynek i konsument BHP Prawo unijne
Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego...
Marek Sondej
24.03.2023
1  2  3  4  5    952
 • Aktualności
  • Lepiej regularnie wypłacać środki niż rezygnować z PPK

   Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie. Jeśli jednak policzy się korzyści, to okazuje się, że nawet wypłacanie pieniędzy w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia oszczędzania opłaca się bardziej niż zrezygnowanie z uczestniczenia w programie.
  • Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

   Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

   Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł, a w 2021 roku było to 1033 zł (2020 - 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Możliwy podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa

   Sprzedaż części przedsiębiorstwa i w konsekwencji przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pociąga za sobą szereg problemów nie tylko praktycznych, ale i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników przypisanych do kilku jednostek organizacyjnych pracodawcy, w tym m.in. do transferowanej części przedsiębiorstwa - pisze radca prawny Agnieszka Nowak-Błaszczak.
  • Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

   Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.
  • Prof. Uścińska: Emerytura w zamian za składki lepsza niż "dobrowolny ZUS"

   Dziś na rynku komercyjnym nie ma w Polsce żadnego produktu porównywalnego z dożywotnią emeryturą z ZUS w zamian za składki - pisze prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Uważa, że przedsiębiorcy korzystają z wyjątkowego uprawnienia - samodzielnie określają, od jakiej kwoty chcą opłacać składki, niezależnie od faktycznego przychodu. Oznacza to, że mogą płacić znacznie mniej, bo pozostali ubezpieczeni płacą składki proporcjonalnie do wysokości swego wynagrodzenia.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  • Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

   Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
  • Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  • Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

   Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
  • Zasiłek stały a prawo do pracy

   Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd: Nieskierowanie na badania lekarskie nie przesądza o nieważności umowy

   Pracownica posiadała zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu. Pracodawca błędnie ocenił, że w takiej sytuacji nie musi jej skierować na badania dopuszczające do podjęcia pracy. Sąd uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o nieważności stosunku pracy.
  • SN: Emerytura za pracę w służbach PRL obniżona, reszta normalnie

   Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wobec braku reakcji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się w imieniu państwa: prawo zostało naruszone. Zdaniem sądu ustawa zaopatrzeniowa służb policyjnych dotycząca osób pracujących na rzecz totalitarnego państwa jest w sposób oczywisty niekonstytucyjna. Dlatego, że narusza zasadę proporcjonalności.
  • SN: Niedopuszczalna ingerencja ZUS w podstawę wymiaru składki

   Uprawnienie do zadeklarowania w granicach ustawy dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlega korekcie ZUS. I wobec tego sposób, w jaki realizuje to uprawnienie, zależy wyłącznie od jej decyzji – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i uchyliła niekorzystny dla przedsiębiorcy wyrok.
  Zobacz więcej