Temat dnia

SN: Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.

Jakich talentów w organizacji nie może zastąpić AI?

Prawo pracy Nowe technologie

W erze cyfrowej rewolucji, transformacji procesów biznesowych oraz błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), wielu ludzi obawia się, że automatyzacja oraz maszyny będą wkrótce zastępować pracowników na miejscach pracy. Faktem jest, że AI potrafi wykonywać wiele zadań szybciej i precyzyjniej niż ludzie, jednak istnieją pewne zdolności i umiejętności, które wciąż pozostają poza zasięgiem robotów – piszą Iwona Sprycha i Anna Włodarczyk z KPMG w Polsce.

SN: Układ zbiorowy pracy musi wyraźnie rozszerzać prawo do odszkodowania

Prawo pracy HR

W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.

ZUS: Coraz więcej emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty

Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta. Według najnowszych danych z marca 2023 r. wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
ZUS nie chce wejść w spór zbiorowy w sprawie podwyżek pensji dla pracowników o 1200 zł brutto, bo twierdzi, że jako pracodawca nie może zaciągać zobowiązania niemożliwego do spełnienia. Zakład jako urząd zależy bowiem od budżetu państwa. Podobnie zdarza się twierdzić pracodawcom prywatnym. Zdaniem prawników pracodawca nie może unikać rozmów, bo w ten sposób narusza przepisy, podobnie jak nie może powiedzieć, że nic nie może zrobić.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
Prawo pracy
Raportowanie ESG, czyli analiza cyklu życia produktu polega na ocenie jego wpływu na środowisko. I to na wszystkich etapach: jeszcze przed wyprodukowaniem, w trakcie użytkowania oraz po okresie użytkowania, gdy trzeba ocenić, jak uciążliwa dla środowiska będzie utylizacja danego produktu. W ciągu najbliższych kilku lat to będzie najważniejszy temat w Europie, bo będzie dotyczył nie tylko ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa ludzi i firm jako całości – mówi Aleksander Myśkow.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023
BHP Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.
Malwina Pasternak-Janik
21.09.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Będzie Centralna Informacja Emerytalna - przepisy opublikowane

Domowe finanse Emerytury i renty
Rozwiązania wprowadzane ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej mają zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. Koszt...
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023

Firma może nie wpuścić na teren zakładu pracownika wysłanego na zaległy urlop

Prawo pracy HR
W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego...
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023

Na wiele miesięcy osoby z niepełnosprawnościami tracą uprawnienia

Pacjent Zawody medyczne Niepełnosprawność
Nawet osiem miesięcy czekają na komisję orzeczniczą osoby, którym po covidzie wygasło orzeczenie o niepełnosprawności - wynika z danych zebranych przez Prawo.pl. To rekordziści, ale urzędnicy w całym...
Katarzyna Nocuń Beata Dązbłaż
21.09.2023

Samorządy znów nie otrzymają subwencji rozwojowej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Rząd zapowiedział, że po raz kolejny wstrzyma samorządom subwencję rozwojową. Argumentuje, że otrzymały one w tym roku 14,3 mld złotych. Samorządy czują się oszukane. Uważają, że te nieplanowane...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński Robert Horbaczewski
21.09.2023

Flagowy prezydencki projekt o asystencji osobistej wciąż bez finału

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę...
Beata Dązbłaż
20.09.2023

Handel w niedzielę, mimo ograniczeń, wciąż możliwy

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
W I półroczu br. odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem, wzrósł znacząco...
Grażyna J. Leśniak
20.09.2023

Można dowieźć wyborców do lokalu wyborczego wozem OSP

Samorząd terytorialny Wybory
Gmina może sfinansować koszty obowiązkowego transportu wyborców do lokalu wyborczego pojazdem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale nie może rozliczyć takiej usługi w ramach ekwiwalentu dla strażaka —...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Polacy a podwyżki. Jak (i czy) dbamy o swoje wynagrodzenie – badanie

Prawo pracy Rynek pracy
1/3 badanych przez Pracuj.pl Polaków wskazuje, że nie są zadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia. Powodem jest brak możliwości oszczędzania, niemożność rozwijania pasji czy nawet niewystarczające...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

mZUS dla Lekarza - nowa aplikcja

Zawody medyczne
Lekarze i asystenci medyczni, którzy posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, mogą to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej ZUS. Aplikacja nazywa się "mZUS dla Lekarza" i można z...
Katarzyna Nocuń
18.09.2023

Ustawodawca pozbawił część ojców prawa do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy nie mają jasności co do tego, którzy pracownicy - ojcowie, mają prawo do nowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, zarezerwowanego tylko dla nich. Powodem są niejasne przepisy...
Grażyna J. Leśniak
18.09.2023

Paweł Paczkowski: Jakość buduje bezpieczeństwo kadry medycznej

Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance
Ważne jest, aby budowanie jakości zacząć w obszarach bezpośrednio wzmacniających pozycję kadry oraz szpitala, np. opieki nad pacjentem, farmakoterapii, zakażeń. To są tematy istotne dla personelu –...
Beata Dązbłaż
18.09.2023

Romans pracowników może być problemem dla pracodawcy

Prawo pracy
Bliższe związki, a nawet romanse, to w wielu firmach codzienność. To, czy i w jaki sposób na nie zareaguje pracodawca może wpłynąć nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na rzetelność i...
Magdalena Rycak
16.09.2023

Rząd ustalił płacę minimalną na 2024 rok

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł. Od połowy roku, czyli od 1 lipca,...
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023

Lewiatan: Anonimowe oceny w internecie podważają zaufanie do przedsiębiorców

Prawo pracy Rynek pracy
Konfederacja Lewiatan z niepokojem odnotowuje wzrost aktywności użytkowników internetu, korzystających ze stron internetowych umożliwiających tworzenie profili pracodawców i wyrażanie na nich...
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023

TSUE: Ojcowie dwojga lub więcej dzieci w Hiszpanii mają prawo do odszkodowania za dyskryminację

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Praktyka administracyjna polegająca na każdorazowym odmawianiu przyznania dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy również ojcom i pomijaniu w ten sposób konsekwencji, jakie należy wyciągnąć z...
Grażyna J. Leśniak
15.09.2023

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r....
Paweł Łuczak
15.09.2023

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych...
Beata Dązbłaż
15.09.2023

Fiskus zaczyna sprawdzać 50-procentowe koszty autorskie w branży IT

CIT PIT Rachunkowość
Po problemach z niskim ryczałtem informatyków prowadzących działalność gospodarczą, zanosi się na kolejne spory w branży IT. Okazuje się bowiem, że kłopot mogą mieć też firmy, które zatrudniają...
Monika Pogroszewska
15.09.2023

Nagrywanie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Co na to RODO?

Spółki RODO
Nie można tracić z pola widzenia tego, że nawet jeżeli kodeks spółek handlowych pozostawia nam pewną swobodę w kwestii sporządzenia protokołu z posiedzenia, to nadal nie może to być sprzeczne z...
Marta Ostrowska
15.09.2023

Prof. Męcina: Płace w budżetówce powinny wzrosnąć co najmniej o 20 proc.

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse Zarządzanie oświatą
Ogromne kontrowersje w projekcie budżetu na 2024 rok wzbudza podejście rządu do wynagrodzeń w sferze budżetowej. Propozycja 6,6 proc. wzrostu płac jest niewystarczająca i oznacza dalszy realny spadek...
Jacek Męcina
14.09.2023

Dr Lasocki: Emerytury stażowe – obiecanka z długim stażem

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rządzący próbują lepić świadczenie dla spracowanych na tzw. ogólnym stażu emerytalnym, który się do tego nie nadaje. Bo emerytura powszechna ma być dla każdego, a stażówki dla osób szczególnie...
Grażyna J. Leśniak
14.09.2023

Nowelizacja przepisów zapewni osłony socjalne dla górników i energetyków

Emerytury i renty Energetyka
Odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze...
Monika Pogroszewska Agnieszka Matłacz
14.09.2023

Będzie większe wsparcie ubezpieczeniowe dla eksporterów

Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Polskim firmom będzie łatwiej eksportować do Ukrainy, ze względu na ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy wprowadzają mechanizmy, dzięki którym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów...
Regina Skibińska
14.09.2023

Dyrektor prędzej załapie się na emeryturę stażową niż robotnik

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zapowiedź PiS wprowadzenia emerytur stażowych ze stażem dla kobiet 38 lat i mężczyzn – 43 lata, i uzależnienie prawa do niej od odprowadzonych składek oznacza, że ktoś, kto doświadczył patologii...
Grażyna J. Leśniak
14.09.2023

Transgraniczne podziały mają pomóc w usprawnieniu procedur, ale są obawy o terminy

Spółki
15 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych - tym razem wdrażająca przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Eksperci...
Inga Stawicka
14.09.2023

Ludzie w centrum transformacji technologicznej. Polskie firmy na czele digitalizacji w Europie

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Prawie 8 na 10 (78,9 proc.) międzynarodowych firm w Polsce jest zaangażowanych w transformację cyfrową, co stawia nasz kraj na czele Europy razem z Wielką Brytanią (89 proc.), Włochami (86,1 proc.) i...
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023
1  2  3  4  5    968
 • Aktualności
  • ZUS: Coraz więcej emerytów i rencistów

   Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta. Według najnowszych danych z marca 2023 r. wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.
  • Czy pracodawcy unikają wejścia w spór zbiorowy dotyczący płac?

   ZUS nie chce wejść w spór zbiorowy w sprawie podwyżek pensji dla pracowników o 1200 zł brutto, bo twierdzi, że jako pracodawca nie może zaciągać zobowiązania niemożliwego do spełnienia. Zakład jako urząd zależy bowiem od budżetu państwa. Podobnie zdarza się twierdzić pracodawcom prywatnym. Zdaniem prawników pracodawca nie może unikać rozmów, bo w ten sposób narusza przepisy, podobnie jak nie może powiedzieć, że nic nie może zrobić.
  • GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Jakich talentów w organizacji nie może zastąpić AI?

   W erze cyfrowej rewolucji, transformacji procesów biznesowych oraz błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), wielu ludzi obawia się, że automatyzacja oraz maszyny będą wkrótce zastępować pracowników na miejscach pracy. Faktem jest, że AI potrafi wykonywać wiele zadań szybciej i precyzyjniej niż ludzie, jednak istnieją pewne zdolności i umiejętności, które wciąż pozostają poza zasięgiem robotów – piszą Iwona Sprycha i Anna Włodarczyk z KPMG w Polsce.
  • ESG to wyzwanie i szansa dla firm, żeby pokazać się światu z jak najlepszej strony

   Raportowanie ESG, czyli analiza cyklu życia produktu polega na ocenie jego wpływu na środowisko. I to na wszystkich etapach: jeszcze przed wyprodukowaniem, w trakcie użytkowania oraz po okresie użytkowania, gdy trzeba ocenić, jak uciążliwa dla środowiska będzie utylizacja danego produktu. W ciągu najbliższych kilku lat to będzie najważniejszy temat w Europie, bo będzie dotyczył nie tylko ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa ludzi i firm jako całości – mówi Aleksander Myśkow.
  • Romans pracowników może być problemem dla pracodawcy

   Bliższe związki, a nawet romanse, to w wielu firmach codzienność. To, czy i w jaki sposób na nie zareaguje pracodawca może wpłynąć nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na rzetelność i obiektywność (czy też ich brak) ocen pracowniczych, awansowania, przyznawania podwyżek, premii, nagród oraz dodatkowych korzyści płynących z pracy, jakimi mogą być chociażby benefity, atrakcyjne wyjazdy służbowe itp. - pisze dr Magdalena Rycak z Uczelni Łazarskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  • Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

   Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
  • Zasiłek stały a prawo do pracy

   Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

   W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.
  • SN: Układ zbiorowy pracy musi wyraźnie rozszerzać prawo do odszkodowania

   W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.
  • Sąd: Nie każde uchybienie daje podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

   Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski