Temat dnia

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą starać się o wsparcie

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Domowe finanse

Jeśli w rodzinie jest osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z racji swojej choroby czy ułomności. Taką możliwość mają też opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Różne przepisy pozwalają starać się o taką formę wsparcia finansowego i niekiedy można je łączyć.

Sejm znowelizował ustawę o pracy na morzu

Prawo pracy Prawo unijne

W piątek posłowie jednogłośnie poparli nowelizację ustawy o pracy na morzu, która wdraża do polskiego porządku prawnego konwencję MCL, gwarantującą ochronę praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Za uchwaleniem ustawy głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2022 r.

Domowe finanse Prawo pracy

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia z obecnych 2,8 tys. zł, a stawki godzinowej – z 18,30 zł w 2021 roku.

Czy kwalifikacje spawalnicze są nadawane na konkretny okres czy bezterminowo?

Prawo pracy BHP

Czy kwalifikacje spawalnicze są nadawane na konkretny okres czy bezterminowo? Jakie przepisy znajdują w tym przypadku zastosowanie?

OPZZ i posłowie Lewicy żądają niezwłocznego rozpoczęcia prac nad emeryturami stażowymi

Domowe finanse Emerytury i renty

OPZZ i Lewica żądają jak najszybszego włączenia do porządku obrad projektu w sprawie emerytur stażowych. Jak twierdzą, projekt w tej sprawie został złożony w Sejmie już rok temu i do dziś nie został mu nadany numer druku. W czwartek, w Sejmie odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa.

Jest dobry projekt o pracy zdalnej, trzeba dać mu szansę

Prawo pracy BHP

Zbiorowe doświadczenie pandemii sprawiło, że mniej się boimy nowych rozwiązań, mamy też większą świadomość wyzwań i problemów, jakie wiążą się z pracą zdalną - mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak twierdzi, szeroki katalog kwestii wymagających regulacji w porozumieniu daje stronom duży zakres swobody w określenia zasad świadczenia pracy zdalnej.

Polecamy książki z prawa pracy

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego nie zwolni z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym i umowy o prowadzenie PPK podmiotu zatrudniającego, który uzyskał ten status dopiero w 2021 roku i w związku z tym wdraża program PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych, a nie przejściowych.
Anna Puszkarska
23.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Wprowadzenie nowego świadczenia, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego przewiduje projekt ustawy, który w czwartek trafił do konsultacji społecznych. Świadczenie adresowane będzie do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem - częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse
Około 30 mln zł przelał Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom i opiekunom w ramach programu „Dobry Start”. Środki te obejmują około 100 tys. dzieci – poinformował w czwartek ZUS. Jak twierdzi, przejęcie przez Zakład obsługi tego programu to ogromne oszczędności dla państwa. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse

Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia

Prawo pracy Prawo unijne
Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021

Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku - MON zapowiada zmianę prawa

Prawo pracy BHP
Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia...
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021

ZUS: Na zwolnieniu lekarskim należy podać adres pobytu na L-4

Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub...
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021

Lewiatan: Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych...
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021

Pracodawcy wypychają pracowników na zaległe urlopy w lipcu

Prawo pracy
Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do...
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021

Delegacja - dojazd nie wlicza się do czasu pracy

Prawo pracy
Jeśli podwładny na polecenie szefa wykonuje zadania służbowe poza biurem, przejazdu do miejscowości oddalonej od punktu standardowej aktywności zawodowej, nie wlicza się do czasu pracy. Inaczej jest...
Grażyna Ordak
21.07.2021

Rada Ochrony Pracy popiera zwiększenie etatów i urealnienie płac w PIP

Prawo pracy BHP Finanse
Członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali we wtorek poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się też do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie...
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021

ZUS: Aktywowano bony turystyczne na kwotę ponad 2 mld zł

Domowe finanse
Do tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Jednocześnie ZUS zarejestrował 1,3 mln płatności na kwotę ponad 930 mln złotych – podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021

Jest projekt transformacji górnictwa uwzględniający umowę społeczną

Prawo pracy Prawo gospodarcze
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem jest jego dalsza restrukturyzacja branży. Nowe przepisy mają umożliwić skorzystanie z...
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021

TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

Prawo pracy Prawo unijne
Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji...
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021

Praca zdalna największym wyzwaniem dla zarządzających

Prawo pracy
Utrzymanie mobilizacji i integracji przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych - zabrakło...
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021

Fiskus chce zarabiać na prywatnych samochodach pracowników

PIT Doradca podatkowy
Skarbówka domagała się podatku od pracownika, któremu pracodawca zwracał pieniądze za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. Widziała tu przychód, który podlega opodatkowaniu PIT. Po...
Krzysztof Koślicki
20.07.2021

Lewiatan: Płace rosną coraz szybciej

Rynek Prawo pracy
W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8 proc., czyli o 516 zł – podał w poniedziałek Główny...
Grażyna J. Leśniak
19.07.2021

Analiza: Zasiłki dla bezrobotnych - skąpy system, niewystarczająca reforma

Pomoc społeczna
Zasiłki dla bezrobotnych, mimo zmian wprowadzonych w 2020 i 2021 roku, nadal nie spełniają międzynarodowych standardów, pozostają trudno dostępne i utrzymują się na skandalicznie niskim poziomie -...
Grażyna J. Leśniak
19.07.2021

500 plus także dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Ubezpieczenia społeczne
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie mogą ubiegać się o tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Zezwala na to ustawa z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób...
Grażyna Ordak
19.07.2021

Rząd szykuje zmiany w PPE, IKE i IKZE

Emerytury i renty Finanse
Zniesienie najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających pracodawców w prowadzeniu PPE, uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o...
Grażyna J. Leśniak
17.07.2021

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki...
Grażyna J. Leśniak
17.07.2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy (IALI) ma nowe władze

Prawo pracy BHP
15 lipca 2021 r., na posiedzeniu w trybie online, Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2021

Rząd tworzy krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

Rejestr ma pomóc w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na polskiej kolei. Będą do niego trafiły dane o maszynistach, prowadzących pojazdy kolejowe i kandydatach na maszynistów. Przewoźnik kolejowy i...
Robert Horbaczewski
16.07.2021

Ochrona know-how firmy to trudna sztuka

Rynek Ochrona konkurencji
Brak prawidłowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa może być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwy. Częstą formą naruszeń są działania pracowników, szczególnie tych byłych, którzy odchodząc zachowują...
Anna Stasiak - Apelska
16.07.2021

Praca hybrydowa może zdezorganizować funkcjonowanie firmy

Prawo pracy BHP
Wciąż nie ma zmian w kodeksie, więc pracodawcy próbują sami regulować pracę hybrydową, by zapanować nad organizacją firmy. Swoboda dana pracownikom w wyborze dni pracy zdalnej w biurze i poza nim...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2021

Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Podobnie jak w ubiegłym roku, stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021

TSUE: Polityka neutralności może być podstawą zakazu noszenia symboli religijnych w pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021

KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie marynarzy

Prawo pracy Prawo unijne
Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Polska ma dwa miesiące na...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021

Pracodawcy próbują pod groźbą kar umownych wiązać pracowników sezonowych na dłużej

Prawo cywilne Prawo pracy
Pandemia wyssała pracowników sezonowych. Presja płacowa może powodować, że pracodawcy będą naciskać na rozliczenia pod stołem – ostrzega Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Przestrzega też...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021

ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021

Przez prawo do emerytury stażowej pracownicy mogą stracić ochronę przedemerytalną

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Wprowadzenie proponowanych emerytur stażowych nie zmieni zasad ochrony przedemerytalnej. W efekcie pracownicy, którzy uzyskają staż pracy zanim osiągną wiek kwalifikujący ich do ochrony...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
1  2  3  4  5    1125
 • Aktualności
  • Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą starać się o wsparcie

   Jeśli w rodzinie jest osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z racji swojej choroby czy ułomności. Taką możliwość mają też opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Różne przepisy pozwalają starać się o taką formę wsparcia finansowego i niekiedy można je łączyć.
  • Sejm znowelizował ustawę o pracy na morzu

   W piątek posłowie jednogłośnie poparli nowelizację ustawy o pracy na morzu, która wdraża do polskiego porządku prawnego konwencję MCL, gwarantującą ochronę praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Za uchwaleniem ustawy głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2022 r.

   Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia z obecnych 2,8 tys. zł, a stawki godzinowej – z 18,30 zł w 2021 roku.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Jest dobry projekt o pracy zdalnej, trzeba dać mu szansę

   Zbiorowe doświadczenie pandemii sprawiło, że mniej się boimy nowych rozwiązań, mamy też większą świadomość wyzwań i problemów, jakie wiążą się z pracą zdalną - mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak twierdzi, szeroki katalog kwestii wymagających regulacji w porozumieniu daje stronom duży zakres swobody w określenia zasad świadczenia pracy zdalnej.
  • Prawo do bycia offline - realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców?

   Cyfryzacja pracy niesie wiele korzyści. W wielu zawodach pracę można świadczyć z dowolnego miejsca na świecie, a w wielu branżach – pozyskiwać talenty z każdej części globu. Dla pracodawców to szansa na znaczące oszczędności, a dla pracowników – nadzieja na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Jednak są też negatywne aspekty tego zjawiska w środowisku pracy.
  • Nowa definicja pracownika, czyli rewolucja wprowadzana tylnymi drzwiami

   W kwietniu w Sejmie pojawił się projekt zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców. Pozornie zmiany są niewielkie, w praktyce przyjęcie projektu w obecnym kształcie mogłoby jednak doprowadzić do rewolucji w polskim prawie pracy. Projekt zmierza bowiem do zakwalifikowania jako pracowników także zleceniobiorców oraz usługobiorców wykonujących czynności w określonych warunkach
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

   Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.
  • Projekt ustawy umożliwi posłom i senatorom zawieranie umów o PPK z pracownikami

   Senat przyjął w czwartek projekt nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakładający umożliwienie m.in. posłom i senatorom zatrudniającym pracowników zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Celem projektu ustawy jest usunięcie luki w przepisach.
  • Dwa dni wolne od pracy dla ozdrowieńców, którzy oddali krew lub osocze

   Od dziś honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał on krew lub jej składniki oraz w dniu następnym. We wtorek weszły bowiem w życie przepisy, które zagwarantowały mu także 33-proc. ulgę na przejazdy w komunikacji zbiorowej
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

   Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • TSUE: Polityka neutralności może być podstawą zakazu noszenia symboli religijnych w pracy

   Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobiegania konfliktom w pracy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • WSA: Umorzenie zaległych składek tylko z upoważnienia prezesa ZUS

   Decyzje w indywidualnych sprawach wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Centrum Umorzeń. Tym samym ani kierownik tej jednostki, ani jego zastępca nie mają samoistnych kompetencji do wydawania rozstrzygnięć w sprawie umorzenia należności z tytułu składek. Mogą to zrobić wyłącznie jako pracownicy ZUS, działający z upoważnienia prezesa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  Zobacz więcej