Temat dnia

Pracownicy muszą poczekać. Rząd miał 2 lata na wdrożenie przepisów unijnych, a i tak nie zdążył

1 i 2 sierpnia 2022 roku minęły terminy transpozycji do naszego prawa dwóch unijnych dyrektyw ważnych dla pracowników, także tych będących rodzicami. Nie ma więc dłuższych urlopów rodzicielskich, 5-dniowego nieodpłatnego urlopu opiekuńczego, elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu czy większej ochrony przy umowach na czas określony. To bardzo zła wiadomość dla polskich pracowników. Zwłaszcza, że dochodzenie odszkodowania od państwa może być trudne.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej uzgodnione mailem, ale... i tak na papierze

Prawo pracy HR

Po wakacjach Sejm rozpocznie prace nad przepisami wprowadzającymi pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a pracodawcy już dziś zastanawiają się, jak dokumentować uzgodnienie miejsca wykonywania takiej pracy, aby było to zgodne z prawem, a jednocześnie nie stanowiło nadmiernego obciążeniach dla działów kadr. Według MRiPS, dokumenty takie powinny być umieszczane w części B akt osobowych pracownika.

Czerwcowe emerytury znów w TK. RPO wnosi o uznanie niekonstytucyjności przepisów

Domowe finanse Emerytury i renty

Świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał ten problem MRiPS, ale bez rezultatu. Teraz przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.

Będzie inflacyjna pomoc dla warsztatów terapii zajęciowej

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd zapowiada, że w najbliższym czasie uruchomi program pomocowy dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) na konkretne cele związane z podwyższonymi kosztami wynikającymi z inflacji. Nie wiadomo jednak, czy zmieni się algorytm finansowania WTZ-ów, i czy wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika, a to jest obecnie największym problemem w opinii przedstawicieli tych placówek.

Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich

Prawo pracy

We wtorek 2 sierpnia minął termin wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance. To dobry moment, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację „Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”.

MRiPS: W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9 proc.

Rynek Prawo pracy

Liczba bezrobotnych w lipcu 2022 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych – podało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9 proc.

Polecamy książki z prawa pracy
Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń dla pracowników. Nie ma przeszkód prawnych, by w swoich regulacjach pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne, np. dodatkowe dni urlopu nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. Musi to jednak opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter.
Grażyna J. Leśniak
06.08.2022
Środowisko Prawo pracy

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość
IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci odliczania w zeznaniu rocznym dokonywanych wpłat od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.
Krzysztof Kaźmierski
05.08.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Sejm odrzucił poprawki Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Karta nauczyciela - Senat chciał, by wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 20 proc. Ustawa teraz trafi do podpisu Prezydenta - oznacza to, że od 1 września całkowicie zmienią się zasady awansu nauczycieli - struktura zostanie spłaszczona. Obligatoryjne będzie uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Monika Sewastianowicz
05.08.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy

Ustawa o ekonomii społecznej ostatecznie uchwalona

Pomoc społeczna
Sejm przyjął w piątek senacką poprawkę do ustawy o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z...
Jolanta Ojczyk
05.08.2022

Niektóre szpitale nie wypłacą podwyżek. NFZ podpisał umowy w sześciu województwach

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
NFZ podpisał umowy ze szpitalami w ponad sześciu województwach - mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Mają one zapewnić pieniądze na ustawowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego od 1...
Katarzyna Nocuń
04.08.2022

Minister: Trwają prace nad ustawą wprowadzającą na stałe 14. emeryturę

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Trwają prace nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Będziemy szli w tym kierunku – zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ostateczny kształt projektu ustawy...
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022

Upadłość pracodawcy. Prawnicy ostrzegają, jakich błędów nie popełniać, żeby nie wpaść w dodatkowe kłopoty

Prawo pracy Prawo gospodarcze
Przepisy nie chronią pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, gdy jego pracodawca ogłasza upadłość. Dotyczy to też m.in. osób przebywających na urlopach wypoczynkowych. Syndyk...
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy
W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń...
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022

Prof. Gładoch: Przepis dotyczący mobbingu bardzo zły dla ofiar

Prawnicy Prawo pracy BHP
Są wyroki Sądu Najwyższego, z których wynika, że pracownik musi udowodnić, że postępowanie mobbera wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli pracownik tej przesłanki u siebie nie...
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022

Rząd planuje zmianę zasad waloryzacji rolniczych rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje, że kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożona oraz że analizuje obecnie możliwości jej zmiany. Chodzi głównie o tych...
Beata Dązbłaż
03.08.2022

ZUS: Wnioski o świadczenie postojowe można składać do 16 sierpnia

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć...
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022

ZUS w pandemii nie wypłacał odsetek za zwłokę - RPO interweniuje

Ubezpieczenia społeczne Finanse Koronawirus a prawo
Stan epidemii zniesiono i zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego, ale nadal obowiązuje przepis zwalniający Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wypłaty odsetek ustawowych za świadczenia wypłacone...
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022

PIP: Problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym

Prawo pracy BHP
W dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym – informuje Główny Inspektorat Pracy. Z przeprowadzonej...
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022

Dyrektywa o cyfrowych platformach pracy może wiele zmienić na polskim rynku

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne
Do końca roku Parlament Europejski i Rada UE mogą wypracować wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy o platformach internetowych. A pracodawcy w Polsce już dziś obawiają się, że szeroka definicja...
Grażyna J. Leśniak
03.08.2022

Badanie: Mimo podwyżek mniej pracowników odczuwających satysfakcję z wynagrodzenia

Rynek Prawo pracy
Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa dla pracodawców. Do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą rosnące obawy o sytuację gospodarczą. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie wysoko wykwalifikowanych...
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają szczegółowe analizy dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak aby jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone...
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022

W I półroczu ZUS wstrzymał i obniżył wypłatę zasiłków chorobowych na prawie 78 mln zł

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W drugim kwartale 2022 roku ZUS przeprowadził 109,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w I półroczu br. - 209,7 tys.) – podał Zakład. W konsekwencji...
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022

Dopiero po wakacjach ruszą prace nad przepisami o pracy zdalnej

Prawo pracy
W połowie września sejmowa podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zacznie prace nad projektem wprowadzającym do Kodeksu pracy przepisy o pracy...
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022

Badanie: Blisko 18 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową

Rynek Prawo pracy
Aż 17,8 proc. niewykluczonych z rynku pracy Polaków po 18. roku życia rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Chociaż liczba biorących pod uwagę wyjazd za granicę w celach zarobkowych...
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022

Badanie: Miejsca pracy stały się bardziej inkluzywne, ale nie dla kobiet

Rynek Prawo pracy
Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w...
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022

Jakie jest pokolenie Z? Zaradne, ale bez chęci bycia liderem

HR Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Obecni studenci, osoby dorastające w pełni scyfryzowanym społeczeństwie, nie chcą być liderami - wynika z raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Ustalono też, że z jednej strony jest to grupa...
Jolanta Ojczyk
01.08.2022

Rozliczanie nadgodzin - TK umorzył postępowanie ważne dla tysięcy pracujących Polaków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Polska do dziś nie wdrożyła Europejskiej Karty Społecznej, choć ratyfikowała ją 10 czerwca 1997 r. W efekcie pracownicy nie mają prawa do zwiększonej stawki za pracę w godzinach nadliczbowych, a...
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022

Wakacje 2022: Majorka w ramach L4 od psychiatry

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Polacy słyną ze słabości do pobierania zwolnień lekarskich w okresie wakacyjnym, których powodem niekoniecznie są choroby. W 2021 roku w miesiącach wakacyjnych, kontrolerzy Conperio przeprowadzili...
Grażyna J. Leśniak
30.07.2022

Sąd: Zwolnienie lekarskie po miesiącu pracy nie przesądza o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownica zaczęła korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych już po miesiącu od zatrudnienia. ZUS dopatrzył się w tym pozorności zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił jednak tego zarzutu. Ustalił...
Dorian Lesner
30.07.2022

W pandemii o prawie 2 lata skróciła się długość życia Polaków

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W 2021 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 71,8 roku, a kobiet - 79,7 roku. Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2021 r., w...
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022

GUS: W I kwartale 2022 r. na 1000 osób pracujących przypadało 781 osób bez pracy w wieku 15-89 lat

Rynek Prawo pracy
W I kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58 proc. ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu...
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022

Skuteczny przepis na Employer Branding - najnowszy raport Dobrych Praktyk Pracodawców

Rynek Prawo pracy
Pracodawcy tkwią w tym roku między młotem a kowadłem. Wysoka inflacja przy niskim bezrobociu podnosi oczekiwania finansowe pracowników. Powszechne zmęczenie pandemią i stres związany z niepewną...
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022

Renty rodzinne po osobach zmarłych w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
W 2021 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 20 tys. rent rodzinnych wypadkowych. Przyznano 255 rent rodzinnych wypadkowych, a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 45 takich...
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022

Nie tylko referendum strajkowe, ale i legalność sporu zbiorowego powinna podlegać kontroli sądowej

Prawo pracy Prawo unijne
Projekt ustawy o sporach zbiorowych to krok w dobrym kierunku. Na zaproponowanych rozwiązaniach nie można jednak poprzestać, bo regulacje prawne dotyczące sporów zbiorowych wymagają dalszych zmian....
Małgorzata Kurzynoga
29.07.2022

Zasiłek dla bezrobotnych to nie świadczenie przedemerytalne

Emerytury i renty Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza wydłużać okresu przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych po 60. roku życia. Bo 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to wiek, którego...
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022
1  2  3  4  5    1171
 • Aktualności
  • Pracownicy muszą poczekać. Rząd miał 2 lata na wdrożenie przepisów unijnych, a i tak nie zdążył

   1 i 2 sierpnia 2022 roku minęły terminy transpozycji do naszego prawa dwóch unijnych dyrektyw ważnych dla pracowników, także tych będących rodzicami. Nie ma więc dłuższych urlopów rodzicielskich, 5-dniowego nieodpłatnego urlopu opiekuńczego, elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu czy większej ochrony przy umowach na czas określony. To bardzo zła wiadomość dla polskich pracowników. Zwłaszcza, że dochodzenie odszkodowania od państwa może być trudne.
  • Dzień wolny dla dojeżdżających do pracy na rowerze? Nie będzie takiego prawa

   Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń dla pracowników. Nie ma przeszkód prawnych, by w swoich regulacjach pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne, np. dodatkowe dni urlopu nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. Musi to jednak opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter.
  • Czerwcowe emerytury znów w TK. RPO wnosi o uznanie niekonstytucyjności przepisów

   Świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał ten problem MRiPS, ale bez rezultatu. Teraz przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Gładoch: Przepis dotyczący mobbingu bardzo zły dla ofiar

   Są wyroki Sądu Najwyższego, z których wynika, że pracownik musi udowodnić, że postępowanie mobbera wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli pracownik tej przesłanki u siebie nie czuje, to przegra proces o mobbing. To jest przepis, który dla ofiar mobbingu jest bardzo niekorzystny i nieracjonalny - twierdzi prof. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy UKSW.
  • Nie tylko referendum strajkowe, ale i legalność sporu zbiorowego powinna podlegać kontroli sądowej

   Projekt ustawy o sporach zbiorowych to krok w dobrym kierunku. Na zaproponowanych rozwiązaniach nie można jednak poprzestać, bo regulacje prawne dotyczące sporów zbiorowych wymagają dalszych zmian. Zmian wymaga zarówno kwestia adresata żądań w sporze, jak i podmiotu prawa do strajku. Potrzebne jest sądowe badanie legalności sporu zbiorowego, a nie tylko referendum strajkowego – pisze dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ.
  • Dwie umowy o pracę a godziny nadliczbowe - wyrok TSUE wpłynie na orzecznictwo

   Obecnie wydaje się dominować pogląd, że zawarcie przez pracodawcę dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem pozwala na odrębne rozliczanie nadgodzin z każdej z tych umów. Pogląd ten oparty jest na uchwale Sądu Najwyższego sprzed ponad 50 lat, wydanej na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego. W zeszłym roku TSUE wydał orzeczenie, które nakazuje ten pogląd zrewidować.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

   Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
  • Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .
  • Rencista socjalny może więcej zarobić bez utraty świadczenia

   Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Pracodawca nie powinien pytać chorego pracownika, kiedy wróci do pracy

   Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

   Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.
  • Jak powinno wyglądać oświadczenie informujące pracownika o monitoringu w pracy?

   Cel, zakres, sposób zastosowania monitoringu mogą zostać wskazane już w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Ekspert LEX Ochrona Danych Osobowych poniżej przedstawia przykładowy wzór oświadczenia informującego pracownika o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd: Zwolnienie lekarskie po miesiącu pracy nie przesądza o pozorności umowy

   Pracownica zaczęła korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych już po miesiącu od zatrudnienia. ZUS dopatrzył się w tym pozorności zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił jednak tego zarzutu. Ustalił bowiem, że pracownica rzeczywiście świadczyła umówioną pracę, a pracodawca wypłacał jej za to należne wynagrodzenie.
  • SN: Wystawienie faktury to nie działalność zarobkowa, nie można żądać zwrotu zasiłku

   Kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie powinna być ukarana zwrotem pobranych zasiłków chorobowych, gdyż nie była świadoma wprowadzenia w błąd ZUS. Sąd II instancji nie zbadał dokładnie okoliczności, na przykład zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas nieobecności oraz zakresu umowy franczyzy, która nakazywała wystawiać faktury osobiście.
  • SN: Świadczenie przedemerytalne liczone wraz z okresem zasiłku dla bezrobotnych

   Okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać w całości wyłącznie po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn od niego niezależnych, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 73 ust. 3 lub 5 ustawy o promocji zatrudnienia - taki jest sens najnowszej uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski