Temat dnia

Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych przez wszystkich jej pracowników

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł. W tej sytuacji sąd zwolnił kobietę z kosztów postępowania przed II instancją, mając na uwadze jej zadłużenie kredytowe oraz stan zdrowia, a także - zasady współżycia społecznego.

Projekt o wyższej rencie socjalnej znów w Sejmie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej. W poprzedniej kadencji Sejmu prace ustawodawcze nad nim nie zostały ukończone.

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł to fake news

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Nie ma wyrównania 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku i nie ma takiego wniosku. Informacja, która krąży w internecie jest fałszywa – ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Dopiero od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.
Dorian Lesner
28.11.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
27.11.2023
Administracja publiczna
Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że zgodnie z ustawą w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne w Polsce uznaje się także ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności już upłynął.
Robert Horbaczewski
27.11.2023
Prawo karne Ukraina

W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia zamiast 24 - we wtorek pierwsze czytanie projektu

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Rząd zdecydował, że niedziela handlowa przypadnie w tym roku 10 grudnia, a nie w Wigilię Bożego Narodzenia. Ma to pozwolić zrobić niezbędne zakupy przed świętami, ale jednocześnie zapewnić wypoczynek...
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
27.11.2023

Którym ministrom wynagrodzenia, a komu odprawy

Finanse publiczne Prawo pracy
Odchodzący ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego w przeważającej większości zachowają prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres maksymalnie trzech miesięcy po odwołaniu ze stanowiska, o...
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023

Szef złapał pracownika na L4, gdy ten jeździł wózkiem widłowym w markecie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze dane firmy Conperio pokazują, że średnio prawie 36 proc. z 40 tysięcy kontrolowanych zwolnień lekarskich rocznie, jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetek ten w...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2023

ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku mogą to...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2023

Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

Prawo pracy
Implementacja dyrektywy UE 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) doprowadziła do pojawienia się w polskich...
Mirosława Żytkowska
24.11.2023

KE rozpoczyna kampanię mającą na celu zwalczanie stereotypów dotyczących płci

Prawo pracy Rynek pracy
Komisja Europejska rozpoczęła w Polsce kampanię #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych. Jej celem jest zakwestionowanie utrzymujących się stereotypów dotyczących płci, które mają wpływ na...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2023

W 2022 r. kwota wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych była wyższa o 9,1 proc., niż w 2021 r.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2022 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 255,8, tys. osób i była o 0,3 proc. niższa niż w roku poprzednim – podał GUS. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,5...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2023

Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd...
Dorian Lesner
23.11.2023

SN: Salowy z zakładu psychiatrycznego pracuje w warunkach specjalnych

Zawody medyczne
Prace wykonywane przez osoby bez wykształcenia medycznego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, takie jak opieka nad chorymi, związane z utrzymaniem czystości...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2023

Prezes ZUS: W świecie cyfrowym ochrona danych stawia nowe wyzwania przed przetwarzającymi je

Ubezpieczenia społeczne Nowe technologie RODO
Zwiększeniu świadomości na temat wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii, takich jak big data, sztuczna inteligencja, zarządzanie algorytmiczne, monitoring wizyjny,...
Grażyna J. Leśniak
22.11.2023

Biura poselskie i senatorskie nie są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Nieruchomości Niepełnosprawność
Biura poselskie i senatorskie nie podlegają wymogom zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tymczasem, jak wskazują rozmówcy Prawo.pl, istnieje jednoznaczny obowiązek prawny...
Beata Dązbłaż
22.11.2023

Polska Grupa Górnicza będzie miała jeszcze rok na spłatę zobowiązań wobec ZUS i PFR

Ubezpieczenia społeczne Finanse
Rada Ministrów zdecydowała się przedłużyć do końca 2025 r. termin zawieszenia spłat zobowiązań Polskiej Grupy Górniczej wobec Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto...
Ret PAP
22.11.2023

Dla kogo emerytura po zmarłym – kiedy przysługuje i jakie są terminy

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Po śmierci osoby będącej na emeryturze lub rencie, ustaje prawo do wypłaty świadczenia. Listonosz, który przynosi emeryturę osoby zmarłej, nie powinien wypłacać tych pieniędzy domownikom. Taką...
Grażyna J. Leśniak
22.11.2023

Będą wielkie porządki - karuzela stanowisk i wietrzenie urzędów?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Wybory
Nie ma jednej ścieżki i podstawy prawnej rozwiązywania stosunków pracy. Niemniej jednak przyszłemu rządowi najprościej będzie odwołać wszystkich tych, którzy za czasów PiS zostali powołani lub...
Grażyna J. Leśniak
22.11.2023

ZUS może pytać lekarza o dane medyczne pacjenta, ale nie o wszystkie

Pacjent Zawody medyczne RODO
Urzędnicy ZUS kontrolujący zwolnienia lekarskie, mają prawo dostępu do danych medycznych, a więc danych wrażliwych pacjentów. Podmiot leczniczy nie może wydawać całej dokumentacji medycznej pacjenta...
Katarzyna Nocuń
22.11.2023

Już wiadomo, kto pokieruje pracą sejmowych komisji

Wybory
Posłowie wybrali przewodniczących i wiceprzewodniczących sejmowych komisji. Klub Prawo i Sprawiedliwość do części prezydium komisji nie zgłosił swoich kandydatów. Ma to zrobić w innym terminie....
Robert Horbaczewski
21.11.2023

Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej mają otrzymać podwyżki i nowe mundury

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wykaz strażników Państwowej Straży Rybackiej (PSR) poszerzono o stanowisko głównego księgowego, któremu będzie przysługiwał też dodatek funkcyjny. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada...
Robert Horbaczewski
21.11.2023

W okresie od stycznia do września 2023 r. do ZUS zgłoszono przeciętnie 4,9 tys. niań

Ubezpieczenia społeczne
We wrześniu 2023 r. było tylko 4,1 tysiąca legalnie zatrudnionych niań, które podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej –...
Grażyna J. Leśniak
21.11.2023

Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie
Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przygotował ją Ogólnopolski...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
21.11.2023

Podwyżka, elastyczny czas pracy i możliwości rozwoju - ważne w walce o finansistów

Prawo pracy Finanse Rynek pracy
W 2023 roku firmy intensywnie poszukiwały pracowników w obszarze finansów. Specjaliści oczekiwali podwyżki na poziomie co najmniej 20 proc., a pracodawcy musieli spełnić zarówno oczekiwania...
Grażyna J. Leśniak
21.11.2023

Wolne dni górnika - honorowego krwiodawcy do odpracowania

Emerytury i renty Prawo pracy Poprawmy prawo Wojsko
Dni ćwiczeń wojskowych, dwa dni wolne dla honorowych dawców krwi, a nawet przewidziane w kodeksie pracy zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej i pięć dni na opiekę nad członkiem rodziny - nie są...
Grażyna J. Leśniak
21.11.2023

TSUE: Zmiana notariusza prowadzącego hiszpańską kancelarię notarialną może stanowić przejęcie przedsiębiorstwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Zmianę notariusza prowadzącego kancelarię należy potraktować jak zmianę właściciela przedsiębiorstwa, w której to sytuacji dyrektywa zapewnia ochronę pracowników poprzez zachowanie ich praw, pomimo...
Grażyna J. Leśniak
20.11.2023

Nowe technologie a ochrona danych osobowych - konferencja ZUS i UODO 22 listopada 2023 r.

Ubezpieczenia społeczne Nowe technologie RODO
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję na temat ochrony danych osobowych w kontekście rozwoju technologii komunikacyjnych. Odbędzie się...
Grażyna J. Leśniak
20.11.2023

Rehabilitacja kompleksowa to zmiana kwalifikacji, ale też szansa na zmianę życia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Model kompleksowej rehabilitacji, który umożliwia osobom z niepełnosprawnością podjęcie lub powrót do pracy, pilotażowo wdrażany od 2018 r., przyniósł oczekiwany efekt, czyli stabilne zatrudnienie....
Beata Dązbłaż
20.11.2023

„Poprawmy prawo” już po raz czwarty – nadprodukcja prawa nie idzie w parze z jakością

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Redakcje Prawo.pl i LEX rozpoczynają czwartą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny chcemy znaleźć i wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które...
Inga Stawicka
20.11.2023

SN: Sytuacja finansowa spółki potwierdzała pozorność zatrudnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Prezes zarządu został pracownikiem spółki dopiero, gdy zaistniała konieczność skorzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego. Pozorność zawartej umowy o pracę została potwierdzona przez słabą...
Dorian Lesner
20.11.2023

Podmiot wezwany przez PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma na to 30 dni

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy PPK
Polski Fundusz Rozwoju ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty obowiązane do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych uruchomiły ten program. W 2023 roku wezwania PFR do zawarcia...
Anna Puszkarska
18.11.2023
1  2  3  4  5    973
 • Aktualności
  • TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych przez wszystkich jej pracowników

   W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • Projekt o wyższej rencie socjalnej znów w Sejmie

   Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej. W poprzedniej kadencji Sejmu prace ustawodawcze nad nim nie zostały ukończone.
  • Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

   Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

   Implementacja dyrektywy UE 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance) doprowadziła do pojawienia się w polskich przepisach nowych rozwiązań. Ich celem było rozszerzenie uprawnień pracowników, którzy sprawują opiekę nad członkami swojej rodziny, osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym czy tymi, którzy potrzebują wolnego z powodu siły wyższej – pisze adwokat Mirosława Żytkowska.
  • Dr Kurowski: Rozporządzenie o skali potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym do poprawki

   Rozporządzenie w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia powiązanego ze świadczeniem wspierającym wymaga poprawek. Choć samo świadczenie i zmiana systemu jest dobrym kierunkiem, zgodnym z Konwencją ONZ, to jednak obecny kształt przepisów może budzić wątpliwości interpretacyjne – pisze dr Krzysztof Kurowski.
  • Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy

   Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi przestać być podatkiem zdrowotnym, od którego trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy. Powinna na powrót stać się składką ubezpieczeniową, która uwzględnia ekwiwalentność świadczeń – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Jak twierdzi, nie ma przeszkód, by przywrócić ją w kształcie sprzed Polskiego Ładu, i to nawet już w rozliczeniu za rok 2023.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  • Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

   Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
  • Zasiłek stały a prawo do pracy

   Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

   Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł. W tej sytuacji sąd zwolnił kobietę z kosztów postępowania przed II instancją, mając na uwadze jej zadłużenie kredytowe oraz stan zdrowia, a także - zasady współżycia społecznego.
  • Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

   Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd uznał jednak, że podstawa prawna tego działania w sposób oczywisty naruszała normy konstytucyjne. Podkreślono, że nie każde nawiązanie stosunku prawnego w ramach służby państwowej, wiąże się z zaangażowaniem w realizowanie zadań i funkcji charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego.
  • SN: Sytuacja finansowa spółki potwierdzała pozorność zatrudnienia

   Prezes zarządu został pracownikiem spółki dopiero, gdy zaistniała konieczność skorzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego. Pozorność zawartej umowy o pracę została potwierdzona przez słabą sytuację finansową spółki oraz okoliczność, że nie zatrudniono nikogo, kto zastąpiłby pracownika w okresach jego wielomiesięcznych nieobecności. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
  Zobacz więcej