Temat dnia

Doba pracownicza w ruchomym rozkładzie czasu pracy pozwala na elastyczność

W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy.

Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo unijne

Powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego emerytalnego przewiduje projekt ustawy, którego I czytanie odbyło się w piątek, 26 maja, w Sejmie. Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Sejm przyjął w piątek, 26 maja, ustawę o świadczeniu wspierającym. Wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Przyjęto dwie poprawki, które dają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na więcej niż jedno uprawnione dziecko w rodzinie, także zastępczej czy rodzinnym domu dziecka. Świadczenie wspierające zaś będzie przysługiwało osobom z niepełnosprawnością po 18 r. ż.

14 emerytura na stałe - Sejm uchwalił rządowy projekt

Emerytury i renty

14. emerytura będzie na stałe - zdecydował w piątek, 26 maja, Sejm uchwalając ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Wszyscy weterani poszkodowani będą mogli otrzymać specjalny dodatek

Domowe finanse Emerytury i renty Wojsko

Projekt nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa zakłada, że wszyscy poszkodowani weterani będą mogli otrzymać specjalny dodatek - również ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej, a także - pracujący. Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego. W piątek Sejm uchwalił ustawę.

Rząd chce zaostrzyć przesłanki ochrony dla sygnalistów zewnętrznych

Policja Prawo pracy Prawo unijne

Najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach przewiduje zaostrzenie przesłanek umożliwiających otrzymanie ochrony przez sygnalistę dokonującego zgłoszenia zewnętrznego. Zdaniem prawników, te rozwiązania niosą ryzyko odpowiedzialności karnej zgłaszającego. Sygnalista będzie musiał złożyć pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, oświadczenie o prawdziwości przekazywanych informacji na moment dokonania zgłoszenia.

Polecamy książki z prawa pracy
Każdy, kto pracował lub współpracował z organami bezpieczeństwa do 1990 roku, błyskawicznie - w ciągu 15 lub 30 dni - straci pracę w służbie cywilnej lub administracji publicznej. Nie będzie miało znaczenia jakie zadania w rzeczywistości wykonywała dana osoba albo ile czasu zostało jej do emerytury. Nie będzie jej przysługiwało prawo odwołania się do sądu. W piątek Sejm odrzucił weto Senatu i ponownie przyjął przepisy krytykowane przez m.in. RPO i Naczelną Radę Adwokacką.
Robert Horbaczewski
27.05.2023
Administracja publiczna Służba cywilna
Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
Joanna Maj
27.05.2023
BHP Budownictwo
Dietetyk pracujący w szpitalu publicznym będzie mógł wykonywać tylko trzy czynności zawodowe i będzie podlegał pod ustawę o niektórych zawodach medycznych. Natomiast ten sam dietetyk, pracujący po południu w prywatnym gabinecie, już zawodem medycznym nie będzie. Po poprawkach, które wprowadziły ten podział, przyjętych przez sejmową Komisję Zdrowia, w środowisku wrze.
Beata Dązbłaż
27.05.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Będą zmiany w służbie cywilnej i kolejna deubekizacja administracji publicznej

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie zatrudnienia w służbie cywilnej, uproszczenie naboru na stanowisko, zmiany w systemie czasu pracy i funkcjonowaniu komisji dyscyplinarnych - zakłada nowelizacja...
Robert Horbaczewski
26.05.2023

Sejm uchwalił przepisy regulujące wymagania zawodowe w żegludze śródlądowej

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, potrzebne do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej - przewiduje nowelizacja dostosowująca polskie prawo...
Krzysztof Sobczak Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich,...
Maria Dec-Kiełb
26.05.2023

Ustawa zapewni udział pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia - projekt w Sejmie

Prawo pracy Spółki
Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel projektu ustawy,...
Grażyna J. Leśniak Inga Stawicka
26.05.2023

Osoba, która zrezygnowała z oszczędzania w PPK, może zmienić decyzję

Prawo pracy Finanse PPK
Powrót do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Należy go złożyć pracodawcy w formie...
Anna Puszkarska
26.05.2023

Z okazji Dnia Matki życzę Ci Mamo… takiej pensji, jaką mają mężczyźni na Twoim stanowisku

Rynek Prawo pracy
Aż 57,53 proc. Polek twierdzi, że jest niedostatecznie wynagradzana – wynika z najnowszego raportu ADP. Luka płacowa w pensjach kobiet i mężczyzn stale się powiększa, a jak ujawnia ten raport,...
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023

Byli przedsiębiorcy mają problemy z odzyskaniem nadpłaconej składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Wiele osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2022 r., a w tym roku zdecydowało się z niej zrezygnować, ma problemy z odzyskaniem nadpłaty składki zdrowotnej, ponieważ zlikwidowali konto...
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2023

Numer rachunku i PESEL to najczęstsze błędy przy składaniu wniosków o 500+

Domowe finanse
Od 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu 500+. ZUS będzie wypłacał świadczenia na podstawie wniosków złożonych w tym roku. Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić wszystkie...
Agnieszka Matłacz
25.05.2023

Przechowywanie wniosku związanego z czasem pracy zależne od podstawy wnioskowania

Prawo pracy
Wybór miejsca przechowywania poszczególnych wniosków pracowniczych związanych z kwestiami czasu pracy w części przypadków uzależniony jest od podstawy wnioskowania. Niektóre wioski „o to samo”...
Marek Rotkiewicz
25.05.2023

ZUS: Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 1 czerwca

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za rok 2022 jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023

W 2022 roku kobiety złożyły rekordową liczbę wypowiedzeń – badanie Deloitte

Rynek Prawo pracy
W porównaniu z poprzednimi latami zauważalna jest pewna poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy - spadły wskaźniki wypalenia zawodowego oraz ilość zachowań wykluczających. Natomiast przytłaczająca...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023

Sejm: Komisja rekomenduje uchwalenie ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Emerytury i renty Finanse
Centralna Informacja Emerytalna ma zapewnić użytkownikom, którzy będą chcieli z niej korzystać, dostęp do informacji o stanie ich oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń -...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023

5155 wniosków z całego kraju wpłynęło do ZUS na konkurs BHP

Prawo pracy BHP
328 firm z Dolnego Śląska bierze udział w konkursie ZUS. W całej Polsce złożonych zostało 5155 wniosków, a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym (3 987). To najwyższa wartość na tle...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023

Pracownik nie musi być biologicznym rodzicem, by korzystać z przywilejów

Prawo pracy Prawo unijne
Nie tylko rodzice posiadający władzę rodzicielską, ale także osoby z rodzin patchworkowych, wychowujące z małżonkiem czy partnerem jego biologiczne dziecko, w tym rodziny osób LGBT, mogą korzystać z...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023

Rząd przyjął projekt przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Prawo pracy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ma ona dostosować polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023

Ruch FIRE - czy wczesna niezależność finansowa ma sens w Polsce?

Domowe finanse Emerytury i renty
Statystyczny mieszkaniec Polski musiałby odkładać aż 65 proc. swojego rocznego wynagrodzenia po przekroczeniu 30. roku życia, by osiągnąć niezależność finansową już w wieku 55 lat. Przesunięcie tej...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023

Koncentracja na wartościach dominującym trendem w relacjach z pracownikami

Rynek Prawo pracy
Kultura organizacyjna i wartości, reskilling, przywództwo, a następnie: DEI oraz wykorzystanie analityki danych – to pięć priorytetów, na których skupiają się dzisiaj w obszarze ludzkim organizacje...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023

ZUS ostrzega przed wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów

Ubezpieczenia społeczne
Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników...
Agnieszka Matłacz
23.05.2023

WSA: Praca na stanowisku asesora wliczona do dodatku wyrównawczego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Skarżący sędzia powinien mieć doliczony do dodatku okres sprawowania stanowiska asesora do okresu zajmowania przez niego stanowiska sędziego, łącznie dziewięć lat i dziewięć miesięcy. Organy obu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2023

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego nie kończy sprawy wypłaty przez ZUS świadczeń bez odsetek

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nie zakończy problemu świadczeń, które ZUS wypłacał z opóźnieniem i bez odsetek ustawowych. Zdaniem prawników, przepis jest...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023

Ostatnie godziny na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Poniedziałek, 22 maja 2023 roku, to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. – przypomina Zakład...
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023

Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy

Rynek Prawo pracy
Dział Doradztwa Podatkowego został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Program ma sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie różnych modeli zoptymalizowanego...
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023

Podróż służbowa to także wyjazd do miejscowości zamieszkania

Prawo pracy
Wyznacznikiem „terytorialnym” kwalifikowania wyjazdu jako podróży służbowej jest fakt wyjazdu poza punkt czy obszar będący stałym miejscem pracy. Jeżeli celem wyjazdu jest miejscowość zamieszkania,...
Marek Rotkiewicz
22.05.2023

Można już zarejestrować fundację rodzinną

Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dziś wchodzą w życie długo wyczekiwane przez biznes przepisy umożliwiające zakładanie fundacji rodzinnej, która ma przede wszystkim rozwiązać większość problemów związanych z sukcesją w...
Inga Stawicka
22.05.2023

Sąd: Przeniesienie pracownika w ramach holdingu nie świadczyło o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że...
Dorian Lesner
20.05.2023

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli od przyszłego roku - projekt już w Sejmie

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy, która przywraca wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Skorzystają osoby, które zaczęły pracę na stanowisku nauczyciela przed 1999 r. Wymagany będzie również...
Monika Sewastianowicz
19.05.2023

ZUS otwarty dla płatników składek w sobotę 20 maja

Ubezpieczenia społeczne Finanse
W najbliższą sobotę, 20 maja 2023 roku, w godzinach od 9:00 do 14:00 eksperci ZUS będą udzielać informacji osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które do 22 maja br. muszą dokonać rocznego...
Grażyna J. Leśniak
19.05.2023
1  2  3  4  5    959
 • Aktualności
  • Doba pracownicza w ruchomym rozkładzie czasu pracy pozwala na elastyczność

   W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy.
  • Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

   Powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego emerytalnego przewiduje projekt ustawy, którego I czytanie odbyło się w piątek, 26 maja, w Sejmie. Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
  • 14 emerytura na stałe - Sejm uchwalił rządowy projekt

   14. emerytura będzie na stałe - zdecydował w piątek, 26 maja, Sejm uchwalając ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

   System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.
  • Wiśniewski: Zaplanowanie sukcesji wiedzy w firmie to trudne zadanie przy różnicach pokoleniowych

   Sukcesja wiedzy to proces zapewnienia ciągłości biznesowej w firmie poprzez identyfikowanie i przygotowywanie pracowników do kluczowych stanowisk w organizacji. Sukcesja wiedzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i ciągłości działania firmy w przypadku nieoczekiwanych zmian, takich jak odejście kluczowego pracownika, choroba, emerytura czy awaria systemów – pisze Michał Wiśniewski, Solution Manager w eConsulting.
  • Dr Lasocki: Niełatwo uporządkować emerytalny dom waria(n)tów

   Służby mundurowe, a nawet sędziowie i prokuratorzy, nie muszą być w systemie zaopatrzeniowym, czyli pozaskładkowym. Każda grupa – choćby i rolnik - może być w powszechnym systemie ubezpieczeń i nie musi to oznaczać utraty przywilejów. Dzięki temu wyeliminowano by wiele absurdów, a systemem można byłoby zarządzać w sposób świadomy i demokratyczny. Potrzeba tylko woli politycznej, której, niestety brak - mówi dr Tomasz Lasocki.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  • Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

   Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  • Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

   Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
  • Zasiłek stały a prawo do pracy

   Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd: Przeniesienie pracownika w ramach holdingu nie świadczyło o pozorności umowy

   Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że przeniesienie nie mogło zostać uznane za okoliczność nadzwyczajną, skutkującą uznaniem, że nowy stosunek pracy został zawarty dla pozoru.
  • SA: Nie trzeba zwracać renty socjalnej, bo ZUS się pomylił

   ZUS żądał od ubezpieczonego zwrotu 32 tys. zł renty socjalnej, ale się pomylił dwukrotnie. Raz – naliczył wadliwą sumę do zwrotu, jako nienależnego świadczenia, a dwa – pozwany nie miał obowiązku jej zwracać – orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i wskazał, że pouczenia Zakładu były dla wnioskodawcy niezrozumiałe i niejasne. Uchylił więc wyrok I instancji i wcześniejsze decyzje organu.
  • SN: Zwolnienia grupowe po zmianie warunków wynagradzania

   Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.
  Zobacz więcej