Temat dnia

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne, czy nawet kwartalne. Przyjęcie krótszego okresu planowania urlopów pozwoli na większe urealnienie ustalanych w planach terminów zarówno odnośnie potrzeb pracowników, jak i pracodawcy. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

Pełnomocnictwo w ZUS – jak je udzielić, dla kogo i ile jest ważne

Ubezpieczenia społeczne

Gdy choroba, wiek lub inne ważne przyczyny nie pozwalają nam na samodzielne załatwienia spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wówczas możemy upoważnić do tego inną osobę. W tym celu należy udzielić jej pełnomocnictwa. ZUS przygotował do tego odpowiedni formularz PEL.

W styczniu rejestrowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.

Prawo pracy Rynek pracy

Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wyniosła 5,4 proc. W całym kraju zarejestrowanych było 837,1 tys. osób. Najwięcej w województwie mazowieckim – 117,1 tys. osób, a najmniej – w województwie lubuskim, bo 16,7 tysiąca - podał w piątek GUS. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rynek pracy jest silnie sezonowy i widzimy tego oczywisty efekt.

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony.

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy

System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć pewne okresy roku ze stosowaniem w ich trakcie określonego systemu. Następowałaby wówczas automatyczna coroczna zmiana systemu w związku z rozpoczęciem się tego okresu. Więcej także w Legal Alert.

SN: Dominujący wspólnik spółki z o.o. nie jest jednoosobową działalnością

Ubezpieczenia społeczne

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Liczba nominacji kobiet na prezeski zarządów największych europejskich firm z sektora usług finansowych spadła rok do roku z 51 proc. do 44 proc. w 2023 roku – wynika z najnowszego badania firmy EY. Co trzecia organizacja (31 proc.) wciąż nie osiągnęła wymaganej reprezentacji kobiet. Zgodnie z unijną dyrektywą do czerwca 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach firm powinno zasiadać minimum 40 proc. osób płci niedoreprezentowanej.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Ustawa, która przedłuża pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca br. i do końca roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela jest konsekwencją decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Do końca czerwca rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące statusu uchodźców z Ukrainy w Polsce.
Robert Horbaczewski
22.02.2024
Samorząd terytorialny Ukraina
Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
Anna Copp
22.02.2024
Prawo cywilne Prawo pracy BHP

SN: Emeryt pracujący w innym zakładzie korzysta ze świadczeń ZFŚS

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest emerytem, byłym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2024

W grudniu 2023 r. ZUS wydał 21,7 mld na wypłatę emerytur

Ubezpieczenia społeczne
W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ZUS wypłacał emerytury 6,2 mln emerytów w przeciętnej wysokości 3 389,49 zł. Rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymywało 553 tys. świadczeniobiorców, a...
Grażyna J. Leśniak
21.02.2024

22 lutego - ostatni dzień na zgłoszenie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe...
Robert Horbaczewski
21.02.2024

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Domowe finanse Prawo pracy
Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy...
Marek Rotkiewicz
21.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne
W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Branża produkcyjna szuka fachowców. Regionalne różnice w zarobkach maleją

Prawo pracy Rynek pracy
Braki kadrowe i rosnące koszty zatrudnienia spędzają sen z powiek przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i transportowo-logistycznej. Eksperci zauważają, że na zaciętej walce o pracownika korzystają...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

GUS podał dane o wysokości wynagrodzeń za pracę za styczeń

Prawo pracy Rynek pracy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2024 roku wyniosło 7768,33 zł – podał we wtorek GUS. Oznacza to spadek tak liczonego wynagrodzenia...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1 marca 2024 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Liderzy chcą wypracowania nowych wskaźników efektywności pracowników

Prawo pracy Rynek pracy
Organizacje, które w zrównoważony sposób zarządzają zasobami ludzkimi, mają prawie dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie pożądanych celów biznesowych - wynika z raportu 2024 Human Capital Trends...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

Ustawa o sygnalistach ma być szybko, ale RPO póki co bez pieniędzy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Rzecznik Praw Obywatelskich ma być centralnym organem w systemie ochrony sygnalistów, a nie jak przewidywała poprzednia wersja projektu – Państwowa Inspekcja Pracy. Pieniędzy na dostosowanie urzędu...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

Znamy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o potrącone składki w 2023 r.

Domowe finanse
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

Odmrożono odpisy na ZFŚS - wiele firm mogło tego nie dostrzec

Prawo pracy
Od 1 stycznia br. „odmrożone” zostały odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które będą naliczane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne z 2023 r. Prawnicy spodziewali się...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

W sobotę obchodzimy Dzień Służby Cywilnej

Administracja publiczna
17 lutego 2024 roku obchodzimy pierwszy ustawowy Dzień Służby Cywilnej. Z tej okazji Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wystosował list do wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Zapewnił w nim,...
Grażyna J. Leśniak
17.02.2024

MRPiPS zakłada, że druga waloryzacja emerytur będzie we wrześniu

Domowe finanse Emerytury i renty
Projekt w sprawie drugiej waloryzacji rent i emerytur jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Zakładamy, że druga waloryzacja emerytur i rent byłaby przeprowadzona we wrześniu –...
Grażyna J. Leśniak
17.02.2024

WSA: Trudna sytuacja finansowa pracodawcy bez znaczenia dla grzywny

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie wykonał w całości nakazu wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń. Inspektor pracy nałożył więc na niego grzywnę w celu przymuszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
Dorian Lesner
17.02.2024

Oszuści podszywają się pod ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse RODO
Ostrzegamy przed fałszywym profilem ZUS na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat - poinformował w piątek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób...
Grażyna J. Leśniak
16.02.2024

MRPiPS: Jednak wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków

Pacjent
Zarówno matce, jak i ojcu wcześniaka oraz dziecka, które po urodzeniu wymagało hospitalizacji, ma przysługiwać dodatkowy urlop w wymiarze odpowiadającym okresowi spędzonemu przez dziecko w szpitalu -...
Aleksandra Rybak
16.02.2024

Najwyższa emerytura w Polsce przekracza 40 tys. złotych

Emerytury i renty
Średnia emerytura brutto wynosiła w 2023 roku 3457 zł, ale są emeryci, którzy otrzymują znacznie wyższe świadczenia. Rekord to ponad 40 tys. złotych. Ta najwyższa emerytura w Polsce była wypłacana w...
Agnieszka Matłacz
16.02.2024

SN: Zatrudnienie byłego celnika w KAS nie pozbawia go odprawy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Byłym funkcjonariuszom służby celnej, którzy po reformie przeszli do Krajowej Administracji Skarbowej i następnie przyjęli nowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stając się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2024

Nielimitowane umowy na czas określony

Prawo pracy
Do limitu umów na czas określony nie wchodzą umowy zawarte w czterech grupach celów lub okoliczności wskazanych w Kodeksie pracy ale także umowy okresowe, których zastosowanie jest narzucone przez...
Marek Rotkiewicz
16.02.2024

Świadczenie wspierające także dla cudzoziemców

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od początku 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające. Z tej nowej formy wsparcia mogą skorzystać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 lat. Skorzystać...
Grażyna J. Leśniak
15.02.2024

Największe firmy w Polsce zamierzają zwiększać zatrudnienie – badanie KPMG

Prawo pracy Rynek pracy
40 proc. prezesów zarządzających największymi firmami w Polsce zamierza w najbliższej perspektywie podnieść zatrudnienie w swojej organizacji od 6 do 10 proc. Jednocześnie 8 na 10 liderów firm uważa,...
Grażyna J. Leśniak
15.02.2024

WSA: Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego nie świadczy o winie pracownika

Administracja publiczna Prawo pracy
Pracownica służby cywilnej nie złożyła oświadczenia lustracyjnego, więc jej stosunek pracy wygasł z mocy prawa. Organ uznał ją za bezrobotną, ale odmówił przyznania prawa do zasiłku, ponieważ uznał,...
Dorian Lesner
15.02.2024

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń – na co należy się przygotować?

Prawo pracy Prawo unijne
Unia Europejska od lat stara się wzmacniać zasadę równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn - za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Cel ten ma pomóc szybko osiągnąć najnowsza dyrektywa,...
Iwona Smolak Paweł Piotrowski
15.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono...
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024
1  2  3  4  5    981
 • Aktualności
  • Pełnomocnictwo w ZUS – jak je udzielić, dla kogo i ile jest ważne

   Gdy choroba, wiek lub inne ważne przyczyny nie pozwalają nam na samodzielne załatwienia spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wówczas możemy upoważnić do tego inną osobę. W tym celu należy udzielić jej pełnomocnictwa. ZUS przygotował do tego odpowiedni formularz PEL.
  • W styczniu rejestrowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.

   Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wyniosła 5,4 proc. W całym kraju zarejestrowanych było 837,1 tys. osób. Najwięcej w województwie mazowieckim – 117,1 tys. osób, a najmniej – w województwie lubuskim, bo 16,7 tysiąca - podał w piątek GUS. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rynek pracy jest silnie sezonowy i widzimy tego oczywisty efekt.
  • Planowanie urlopów wypoczynkowych

   Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne, czy nawet kwartalne. Przyjęcie krótszego okresu planowania urlopów pozwoli na większe urealnienie ustalanych w planach terminów zarówno odnośnie potrzeb pracowników, jak i pracodawcy. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

   Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
  • Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń – na co należy się przygotować?

   Unia Europejska od lat stara się wzmacniać zasadę równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn - za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Cel ten ma pomóc szybko osiągnąć najnowsza dyrektywa, która przewiduje m.in. jawność informacji dotyczących stawek wynagrodzeń na danych stanowiskach i otwarte raportowanie lub informowanie pracowników o poziomach płac – piszą Iwona Smolak i Paweł Piotrowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy.
  • Nowe projekty - stare problemy, czyli o rodzącym się modelu ochrony sygnalistów

   Obecny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest już bodaj szóstą wersją dokumentu, który powstał za kadencji poprzedniej władzy rządowej i od początku nie stanowił przykładu poprawnej legislacji. Przed nowym gabinetem rządowym stoi zatem trud wytężonej pracy nad jego poprawą. Zawiera wiele wad, ale musi być przyjęty ze względu na presję czasu – pisze dr Michał Możdżeń-Marcinkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  • Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

   Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.
  • Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

   Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Dominujący wspólnik spółki z o.o. nie jest jednoosobową działalnością

   Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał udziały dominujące, sięgające 99 procent, nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym - taki jest sens uchwały, która zapadła w środę w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
  • SN: Emeryt pracujący w innym zakładzie korzysta ze świadczeń ZFŚS

   Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest emerytem, byłym pracownikiem w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 21 lutego br.
  • WSA: Trudna sytuacja finansowa pracodawcy bez znaczenia dla grzywny

   Pracodawca nie wykonał w całości nakazu wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń. Inspektor pracy nałożył więc na niego grzywnę w celu przymuszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że działania organu stanowiły konsekwencję trwającego niewykonania obowiązku, a trudna sytuacja finansowa pracodawcy nie mogła zostać uznana za podstawę odstąpienia od zastosowania grzywny w celu przymuszenia.
  Zobacz więcej