Temat dnia

Czy to na pewno związek - problemy nie tylko z liczebnością

Prawo pracy RODO

60 dni – tyle czasu ma sąd pracy na zweryfikowanie liczebności związku zawodowego. W efekcie sądy śpieszą się, jak mogą, żeby zmieścić się w terminie. Zdarza się, że nie chcą nawet badać dokumentów, które są podstawą weryfikacji liczby członków związku, a to, zdaniem prawników, jest kluczowe. Jeśli związek straci status reprezentatywnego, traci też pierwszeństwo np. w negocjacjach z pracodawcą układu zbiorowego, a związkowcy - ochronę.

Nie trzeba będzie rezygnować z pracy, by sprawdzić prawo do emerytury pomostowej

Emerytury i renty Prawo pracy

Pracownicy ubiegający się o emeryturę pomostową nie będą już musieli rozwiązywać umowy o pracę, by ZUS wydał decyzję o ich prawie do tego świadczenia i jego wysokości. Rządowy projekt nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Zdaniem prawników, inspekcja pracy nadal nie będzie mogła sprawdzać, czy dane stanowisko i osoba jest w wykazie uprawniającym do pomostówki.

Pracownik posługujący się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19 narusza umowę o pracę

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Tylko w 2020 r. w całej Polsce stwierdzono 17 546 przestępstw polegających na podrabianiu dokumentów i udowodniono 1 002 przypadki łamania prawa poprzez używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę. Za sfałszowanie dokumentu i posługiwanie się nim, czyli przestępstwo z art. 270 kodeksu karnego, grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Lewiatan: Pandemia Covid-19 pogorszyła zdrowie psychiczne pracowników

Rynek Prawo pracy BHP

Z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19 jesteśmy w stanie wyjść silniejsi, ale konsekwencje społeczne, w tym dla zdrowia psychicznego pracowników, będą rozciągnięte na wiele lat – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan. Skutki psychologiczne samego przebywania na kwarantannie mogą być rozciągnięte do 3 lat po ustąpieniu pandemii.

Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje także pieniądze w PPK

Domowe finanse PPK

W przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa, fundusze zgromadzone na rachunku pracowniczego programu kapitałowego uczestnika, przypadające jego byłemu małżonkowi, są przekazywane mu na rachunek PPK. Jeżeli były małżonek uczestnika nie ma rachunku PPK, możliwy jest zwrot środków w formie pieniężnej. Zwrot może jednak łączyć się z pomniejszeniami.

Strasburg: Prześladowanie sygnalistki naruszyło jej prawo do poszanowania życia prywatnego

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Niezapewnienie odpowiedniej ochrony strażniczce więziennej sygnalizującej nieprawidłowości w zakładzie karnym stanowiło naruszenie prawa skarżącej do poszanowania życia prywatnego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, działania organów państwowych były nieadekwatne, zwłaszcza wobec faktu, iż skarżąca wystąpiła w tej sprawie w roli sygnalistki.

Polecamy książki z prawa pracy
Tylko do wtorku, 30 listopada, można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu „Dobry Start” - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Weryfikacja wniosków oraz wypłata świadczenia odbywa się niemal w 100 proc. automatycznie. ZUS już wypłacił blisko 1,3 mld zł na 4,3 mln dzieci.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse
Resort unika podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia jako zasady wynagrodzeń nauczycieli, stałej, corocznej waloryzacji płac. A chodzi o to, żeby niezależnie od kaprysów polityki i polityków ten wzrost następował. Postulujemy, by to było uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący sekcji gdańskiej NSZZ „Solidarność”.
Beata Igielska
29.11.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Senat opowiedział się w piątek za poprawkami do ustawy, która przewiduje, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze podwyższające ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Zaproponował też rozszerzenie grona uprawnionych o osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi.
Grażyna J. Leśniak
26.11.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Infolinia sosnowieckiego ZUS dla górników z okazji Barbórki

Domowe finanse Emerytury i renty
W dniach 2 i 3 grudnia Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje dyżur telefoniczny dotyczący emerytur górniczych. Osoby zainteresowane mogą dzwonić w godz. od 9:00 do 11:00 pod numer telefonu 32 368 34 69....
Grażyna J. Leśniak
26.11.2021

PE za szybkim wprowadzeniem unijnej karty ubezpieczenia społecznego

Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku w sprawie wprowadzenia unijnego dowodu zabezpieczenia społecznego w 2022 roku, aby zmniejszyć administracyjne...
Grażyna J. Leśniak
26.11.2021

Instrukcje bhp powinny być nie tylko szczegółowe, ale też jasne dla pracowników

BHP
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Musi on też wydawać instrukcje i wskazówki. Powinny...
Dorian Lesner
26.11.2021

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny...
Ewa Usowicz
26.11.2021

Parlament Europejski chce nowych unijnych przepisów wspierających legalną migrację zarobkową

Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Parlament Europejski chce nowych przepisów UE wspierających legalną migrację zarobkową. Zdaniem europosłów, do końca stycznia 2022 r. Komisja Europejska powinna przedstawić wnioski ułatwiające...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021

PIP: Coraz mniej zakładowych układów zbiorowych pracy

Prawo pracy
Na 14,3 tys. zarejestrowanych w Polsce zakładowych układów zbiorowych pracy, obowiązuje niespełna 6,8 tys., a faktycznie stosowanych jest około 1,3 tys., z czego większość mimo ich rozwiązania –...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021

14. emerytura - świadczenie trafiło już do 7,7 mln osób

Domowe finanse Emerytury i renty
To już przedostatnia tura wypłat 14. emerytury – w czwartek 25 listopada br. do blisko 1,7 mln emerytów i rencistów trafi kolejne 1,9 mld zł. Do tej pory wypłacono już 8,9 mld zł. Jak twierdzi...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021

GUS: W pandemii więcej pracowników ma zdalny dostęp do firmowych systemów

Prawo pracy Koronawirus a prawo
W 2021 r. prawie 16 proc. osób w wieku 16–74 lata sprawowało opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem nauczania zdalnego – podał GUS. Z danych wynika ponadto, że z kolei w 2020 r. ponad jedna trzecia...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021

Firmy inwestujące za granicą powinny wdrożyć ochronę sygnalistów

Prawo pracy Compliance Prawo unijne
Celem dyrektywy o sygnalistach jest zapewnienie jednolitego podejścia w całej Unii Europejskiej do ochrony osób ujawniających informacje o podejrzeniu niewłaściwego postępowania w miejscu pracy -...
Monika Błońska Urszula Garbicz-Brys
25.11.2021

Podatkowy Polski Ład nie ograniczy szarej strefy w zatrudnieniu

CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Nowe przepisy, a nawet nowe sankcje, jakie od 1 stycznia będą mogły być nakładane na firmy zatrudniające na czarno czy wypłacające część pensji „pod stołem”, nie ograniczą szarej strefy na rynku...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021

Lewiatan: Przedsiębiorcy obawiają się, że armia zabierze im pracowników

Prawo pracy
Przepisy zawarte w projekcie ustawy o obronie Ojczyzny mogą ograniczyć elastyczność rynku pracy. Z zatrudnienia w przedsiębiorstwach, szczególnie budowlanych, transportowych, może zrezygnować spora...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021

Spotkanie w Sejmie w sprawie weryfikacji szczepień pracowników bez konkretów

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Są punkty wspólne, które można przyjąć - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w środę, po spotkaniu z szefami klubów i kół parlamentarnych w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021

ZUS mówi o dobrej sytuacji finansowej, eksperci o przesunięciach z 2020 r. na 2021 r.

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
W ciągu trzech kwartałów 2021 r. stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc. – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z danych ZUS wynika, że w tym okresie największą...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021

MRiPS: W 2022 r. limit 30-krotności w opłacaniu składek na ZUS to 177 660 zł

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W 2022 roku kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wzrośnie z obecnych 157 770 zł do 177 660 zł – ogłosił minister rodziny i polityki społecznej. To...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021

Przybywa dzieci uczących się zdalnie, ale dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rząd nie zamierza wprowadzać dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mimo że w szkołach szaleje COVID-19. Niektórzy rodzice nie skorzystają też z takiego zasiłku na ogólnych zasadach, bo zdążyli już...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021

Rusza akcja "Poprawmy prawo" - w przepisach nadal wiele bubli

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Pomóżmy ustawodawcy tworzyć dobre prawo. Redakcje Prawo.pl i LEX...
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
24.11.2021

Rzecznik MŚP: Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej - uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego zdaniem, weryfikacja szczepień przez...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2021

Pani Marszałek i Panie Premierze, trzeba działać a nie ciągle dyskutować

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
W środę w samo południe marszałek Sejmu Elżbieta Witek chce rozmawiać z szefami klubów i kół parlamentarnych o ich pomysłach na weryfikację szczepień pracowników. A czy nie prościej byłoby, aby...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2021

Ogłoszenie to za mało, by zatrudnić dobrego audytora wewnętrznego

Samorząd terytorialny HR Kontrola zarządcza
Przeprowadzenie efektywnej rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego wymaga przygotowań. Określenia cech osobowych, które będę pożądane i oczekiwane przez...
Robert Horbaczewski
23.11.2021

Grupy kapitałowe poza ustawą o sygnalistach

Prawo pracy Compliance Prawo unijne
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę unijną o sygnalistach pomija grupy kapitałowe – ich funkcjonowanie i zależności organizacyjne. Projektodawcy nie przewidzieli wspólnego działania w zakresie...
Grażyna J. Leśniak
23.11.2021

Szczepaniak: Ministerstwo dyskryminuje szpitale najlepiej wynagradzające pracowników

Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Im gorzej szpital płacił swojemu personelowi, tym lepiej dla niego, bo dostawał więcej środków na wzrost wynagrodzeń do poziomu minimalnego. Placówki zatrudniające więcej pracowników na umowy inne...
Józef Kielar
23.11.2021

Polskie Normy nie są prawem, ale warto je stosować

BHP
Polskie Normy to normy krajowe, które zostały przyjęte w drodze konsensu i zatwierdzone przez jednostkę normalizacyjną. Zawarte w nich zapisy wynikają z wiedzy technicznej i stanowią opracowane przez...
Dorian Lesner
23.11.2021

Badanie: Większość firm ułatwia rodzicom łączenie pracy z opieką nad dziećmi

Prawo pracy
Niemal trzy czwarte pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a ponad połowa ocenia, że polityka prorodzinna jest...
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021

MF i ZUS: To ostatni moment na zalegalizowanie zatrudnienia

CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Przełom grudnia i stycznia to najlepszy moment na zalegalizowanie zatrudnienia pracowników i odejście od praktyki wypłacania im części wynagrodzenia „pod stołem”. Od 1 stycznia 2022 r....
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021

Pracownicy oczekują uznania od pracodawców - najbardziej przed świętami

Prawo pracy
Grudzień i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to według 93 proc. pracowników w Polsce dobra okazja do podziękowania za ich pracę. Ten czas jest najtrudniejszym okresem w roku pod względem wyzwań...
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021

Prof. Rączka: Kończy się czas tradycyjnego prawa pracy

Prawo pracy
Tempo zmian, jakie zachodzą na naszym rynku pracy, jest olbrzymie. To jest zupełnie inny świat, inne realia niż były jeszcze 10-15 lat temu. Na pewno czas tradycyjnego prawa pracy mija bezpowrotnie i...
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021

Po niedzieli poselski projekt w sprawie szczepień powinien trafić do Sejmu

Koronawirus szczepienia
Projekt w sprawie uprawnienia prcodawców do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko Covid-19, jest już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości podpisany, lada dzień powinien być...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
20.11.2021
1  2  3  4  5    1139