Temat dnia

Ustawy wciąż nie ma, ale Polacy już mogą oszczędzać na emeryturę za granicą

Od 22 marca obowiązuje unijne rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Jednak do dziś polski rząd nie przekazał nawet do Sejmu projektu ustawy, która miałaby wdrożyć to rozwiązanie do polskiego systemu prawnego. Zdaniem prawników, nie zamyka to jednak Polakom możliwości indywidualnego oszczędzania na własną emeryturę w innym kraju UE.

Ustawa ułatwiająca kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami podpisana

Prawo pracy Ukraina

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zakładającą utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Nowe narzędzie ma zawierać funkcjonalności pozwalające m.in. na przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy.

Zmiana - 14. emerytura na przełomie sierpnia i września

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Wbrew wcześniejszej zapowiedzi, 14. emerytura nie będzie wypłacona w sierpniu, ale na przełomie tego miesiąca i września. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT. Wypłata czternastki odbędzie się po raz kolejny. Pierwszy raz emeryci i renciści otrzymali ją w 2021 r.

Ujawnianie zarobków w branży finansowej może naruszać prywatność

Domowe finanse Prawo pracy RODO

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, od 1 stycznia 2023 r. jednostki sektora finansów publicznych mają prowadzić jawny rejestr umów wszystkich pracowników wraz z wynagrodzeniami. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich może to naruszać ich prawo do prywatności. Niepokój RPO budzi też brak ustawowej podstawy do uregulowania wzoru rejestru umów w drodze rozporządzenia.

Obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce, ale podróżować po strefie Schengen - nie

Prawo pracy Prawo unijne Ukraina

W polskiej specustawie rząd nie przewidział automatycznego wydawania obywatelom Ukrainy, którym przyznała ona prawo legalnego pobytu w Polsce, dokumentów pobytowych, w tym wiz czy zezwoleń na pobyt i kart pobytu. Uniemożliwia im to podróżowanie po krajach Schengen, nie tylko w celach prywatnych, ale także służbowo. Konieczna jest szybka zmiana prawa – alarmują prawnicy.

Co czwarty Polak czuje się wypalony zawodowo

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Co czwarty Polak (23,59 proc.) czuje się wypalony zawodowo, jednak równocześnie zaznacza, że pandemia nie była tego przyczyną - wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Jednak organizatorzy badania zastrzegają, że nie ma powszechnie przyjętej definicji wypalenia zawodowego, jednak eksperci opisują to zjawisko, jako przedłużoną reakcję na przewlekle działające w pracy stresory.

Polecamy książki z prawa pracy

Wędka zamiast ryby - NIK pozytywnie o sektorze ekonomii społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Tworzone w Polsce od kilku lat ośrodki wsparcia ekonomii społecznej przyczyniają się do powstania nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Problemem była jednak trwałość zatrudnienia - wynika z najnowszego raportu Najwyższe Izby Kontroli. Mimo to Izba podkreśla, że działania umożliwiające uzyskanie zatrudnienia są najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Resort edukacji i nauki postanowił rozwiać wątpliwości w kwestii dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli - dodatek nauczycielom przysługuje, jednak niekoniecznie w kwocie minimalnej określonej w Karcie Nauczyciela. Decyduje o tym regulamin wynagradzania w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Monika Sewastianowicz
24.05.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy
Będą rewolucyjne zmiany – po 15 latach zmienią się zasady rozliczania przychodów za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niskie wartości świadczeń zostaną zmienione, ale rząd planuje odejść od rozliczeń w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów i pojemność – nawet przy wyższej stawce. O kwocie wypłaty przesądzi moc silnika – piszemy o tym w Legal Alercie.
Krzysztof Koślicki
24.05.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

"Solidarność" też krytycznie o projekcie zmian w Karcie Nauczyciela

Kadry w oświacie Prawo pracy
Proponowana nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, polegająca na rozszerzeniu możliwość zawierania umów na czas określony z nauczycielami, jest wyrazem prekaryzacji zatrudnienia w oświacie - uważa...
Monika Sewastianowicz
23.05.2022

Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy

Prawo pracy
Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tym samym będą mogły nimi być nie tylko dni powszechne, ale...
Dorian Lesner
21.05.2022

Lewiatan: Duża podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca - do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2022

Nie można delegować Ukraińca do pracy w innym kraju UE

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Pracodawcy, którzy chcieliby pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski przed wojną w swojej ojczyźnie i zatrudnić ich delegując do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, nie mogą tego zrobić na...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2022

14. emerytura, czyli kolejny demontaż systemu

Emerytury i renty Prawo pracy
Trwające od 2015 r. rządy Zjednoczonej Prawicy to jedno wielkie rozdawnictwo pieniędzy z publicznej kasy, na którą składają się wszyscy Polacy. A najwięcej – ci, którzy relatywnie najmniej z tej...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2022

SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP
Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2022

Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2022 r. będzie tzw. czternasta emerytura – zdecydował rząd i przekazał projekt ustawy do parlamentu. Bez żadnych uzgodnień międzyresortowych czy konsultacji publicznych. Śladu po nich nie ma...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2022

Sześć lat w szkole bez awansu, a potem zwolnienie z mocy prawa

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że przez sześć lat w zasadzie nie będzie trzeba starać się o jakikolwiek stopień takiego awansu, gdy teraz obowiązkowe jest uzyskanie przynajmniej...
Monika Sewastianowicz
19.05.2022

Nie będzie automatyzmu - nowa izba zdecyduje o losie zawieszonych sędziów

Prawnicy
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i związane z tym zmiany w systemie dyscyplinarnym będzie oznaczać też stworzenie procedury przywracania do orzekania sędziów, w której to się może odbywać - twierdzi...
Krzysztof Sobczak
19.05.2022

Prezydencki projekt o asystencji osobistej w kontrze do reformy systemu orzekania

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Kluczowa dla wprowadzenia na stałe usług asystenckich jest pilna reforma orzecznictwa o niepełnosprawności oraz zniesienie lub istotna modyfikacja instytucji ubezwłasnowolnienia. Tymczasem...
Beata Dązbłaż
19.05.2022

Senat za projektem w sprawie powrotu do służby uniewinnionych funkcjonariuszy SW

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Umożliwienie powrotu do służby funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy byli aresztowani, ale sprawa wobec nich zakończyła się ostatecznie uniewinnieniem lub umorzeniem - przewiduje projekt...
Grażyna J. Leśniak
19.05.2022

Senat przeciwko ponownej weryfikacji dyplomatów, czyli zwalnianiu "szpiegów"

Administracja publiczna
Senat zagłosował w środę za odrzuceniem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z dyplomacji osób, które studiowały, odbywały kursy albo zdobyły tytuł...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2022

SN: Emerytura pomostowa, gdy praca wykonywana była po 2008 r., niekoniecznie przez miesiąc

Emerytury i renty
Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2022

Pracodawcy starają się chronić pracowników walczących na Ukrainie

Prawo pracy Ukraina
Wybuch wojny na Ukrainie zmusił wielu polskich pracodawców do przeorganizowania prowadzonych biznesów. Z kolei wielu pracownikom uniemożliwił wykonywanie pracy i w efekcie – pozbawił ich środków do...
Grażyna J. Leśniak
19.05.2022

Senat poparł nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Senat nie wniósł w środę poprawek do noweli ustawy o emeryturach rolników....
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

Nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej podpisana

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej - poinformowała w środę...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

ZUS: W 2022 r. wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33 proc., a subkonta - 7,07 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W czerwcu 2022 roku składki na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzone na kontach osób ubezpieczonych w ZUS zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 9,33 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

NSA: Prokuratorskie zarzuty uzasadniają zwolnienie policjanta

Prawo karne Policja
Prokurator przedstawił policjantowi zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego mającego związek z pełnioną służbą. Zwierzchnicy postanowili zareagować i zwolnili funkcjonariusza ze względu na...
Dorian Lesner
18.05.2022

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na odległość

Prawo pracy
Rygorystyczne pojmowanie wymogu stosowania formy pisemnej dla umów tak powszechnych jak umowy o pracę, jest oderwane od realiów współczesnej rzeczywistości społecznej oraz gospodarczej. Nie sposób...
Przemysław Mazur
18.05.2022

Ustawa o obronie Ojczyzny nie chroni tych, których miała chronić

Prawo pracy
Wbrew intencjom ustawodawcy, małżonkowie żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową nie są w żaden sposób chronieni przed utratą pracy. To tylko jeden z wadliwych przepisów ustawy...
Grażyna J. Leśniak
18.05.2022

Prawie 8 tys. spraw podjął w 2021 r. rzecznik przedsiębiorców

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W 2021 r. roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 7800 spraw w interesie przedsiębiorców. To o ponad 26 proc. więcej w porównaniu do roku poprzedniego – wynika z...
Renata Krupa-Dąbrowska
17.05.2022

Związkowcy mają propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W 2023 r. wynagrodzenia powinny wzrosnąć co najmniej o 13,41 proc., pracownicy państwowej sfery budżetowej powinni zarabiać co najmniej 20 proc. więcej, a minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

ZUS: Wnioski o świadczenie postojowe można składać do 16 sierpnia

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

ZNP: Zmiany w awansie nauczyciela nie zachęcą do wybrania tej ścieżki kariery

Kadry w oświacie Prawo pracy
Proponowany przez ministerstwo edukacji i nauki nowy system awansu zawodowego nie jest zmianą projakościową - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego, który negatywnie zaopiniował projekt zmian w...
Monika Sewastianowicz
17.05.2022

Badanie: Ponad połowa Polaków nie zna różnic między umową o pracę a B2B

Rynek Prawo pracy
Aż 55 proc. ankietowanych Polaków nie wie, czym różni się umowa o pracę od kontraktu B2B. Z kolei 56 proc. badanych twierdzi, że warunki pracy na zasadzie B2B są dla nich niezrozumiałe. Jednocześnie...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

Raport: Ponad milion złotych mogą tracić firmy w Polsce na jednym wypadku w miejscu pracy

Prawo pracy BHP
Ciężki wypadek w zakładzie pracy kosztuje pracodawcę średnio ponad 1 mln zł, a niekiedy nawet wielokrotność tej kwoty – wynika z najnowszego raportu Ayming Polska i BCC. Ryzyko wypadków może rosnąć...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP trzeba poprawić

Samorząd terytorialny
Wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w województwach, ostatecznie podważyli wykładnię MSWiA oraz KG PSP w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych....
Dariusz Kała
17.05.2022
1  2  3  4  5    1162
 • Aktualności
  • Ustawy wciąż nie ma, ale Polacy już mogą oszczędzać na emeryturę za granicą

   Od 22 marca obowiązuje unijne rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Jednak do dziś polski rząd nie przekazał nawet do Sejmu projektu ustawy, która miałaby wdrożyć to rozwiązanie do polskiego systemu prawnego. Zdaniem prawników, nie zamyka to jednak Polakom możliwości indywidualnego oszczędzania na własną emeryturę w innym kraju UE.
  • Ustawa ułatwiająca kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy zakładającą utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Nowe narzędzie ma zawierać funkcjonalności pozwalające m.in. na przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy.
  • Ujawnianie zarobków w branży finansowej może naruszać prywatność

   Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, od 1 stycznia 2023 r. jednostki sektora finansów publicznych mają prowadzić jawny rejestr umów wszystkich pracowników wraz z wynagrodzeniami. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich może to naruszać ich prawo do prywatności. Niepokój RPO budzi też brak ustawowej podstawy do uregulowania wzoru rejestru umów w drodze rozporządzenia.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na odległość

   Rygorystyczne pojmowanie wymogu stosowania formy pisemnej dla umów tak powszechnych jak umowy o pracę, jest oderwane od realiów współczesnej rzeczywistości społecznej oraz gospodarczej. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że w obecnym staniem prawnym nie jest dopuszczalne zatrudnienie cudzoziemca bez zachowania formy pisemnej, czy też że tego typu czyn w każdym wypadku będzie stanowił wykroczenie.
  • Pracodawca ma obowiązki powierzając wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy

   Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez obcokrajowca pracy. W praktyce więc może podpisać z takim cudzoziemcem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i powierzyć mu wykonywanie pracy/czynności, a następnie - w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy - powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy.
  • Dr Wojewódka: Wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje w PPK

   Jedną z najbardziej zachwalanych przez twórców cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że uczestnicy PPK otrzymują ze środków publicznych dwa rodzaje zasileń: jednorazowe wpłaty powitalne oraz coroczne dopłaty roczne. Jak się teraz okazuje, wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje z przekazaniem wpłat powitalnych dla nowych uczestników PPK - pisze dr Marcin Wojewódka.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .
  • Rencista socjalny może więcej zarobić bez utraty świadczenia

   Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  • Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku będzie wyższe

   Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Pracodawca nie powinien pytać chorego pracownika, kiedy wróci do pracy

   Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

   Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.
  • Jak powinno wyglądać oświadczenie informujące pracownika o monitoringu w pracy?

   Cel, zakres, sposób zastosowania monitoringu mogą zostać wskazane już w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Ekspert LEX Ochrona Danych Osobowych poniżej przedstawia przykładowy wzór oświadczenia informującego pracownika o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

   Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.
  • SN: Emerytura pomostowa, gdy praca wykonywana była po 2008 r., niekoniecznie przez miesiąc

   Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca, czego wymaga ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - taką uchwałę podjęło siedmioro sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
  • NSA: Zapisy dotyczące prawa autorskiego nie przesądzają o kwalifikacji umowy

   NFZ uznał, że umowę o dzieło, której przedmiotem było wygłoszenie wykładu, należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług, od której trzeba opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stało się to przedmiotem sporu. NSA potwierdził, że nazwa umowy i zawarcie w niej postanowień dotyczących prawa autorskiego, nie wystarczają do podważenia kwalifikacji umowy jako mającej za przedmiot określone czynności, a nie ich rezultat.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski