Temat dnia

Pracując na emeryturze, nadal można oszczędzać w PPK

Uczestnicy PPK po przejściu na emeryturę mogą kontynuować oszczędzanie w PPK. Oczywiście jeśli nadal są aktywni zawodowo. Dotyczy to wszystkich emerytów - bez względu na to, czy otrzymują emeryturę z ZUS, czy np. emeryturę mundurową. Bezpiecznie oszczędzać w PPK mogą też tzw. wcześniejsi emeryci, dorabiający sobie do otrzymywanego świadczenia. Wpłaty do PPK nie mają bowiem wpływu na obowiązujące ich limity zarobków.

Członkowstwo w OFE wpływa na ustalenie emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które nie podlegały podziałowi na I i II filar emerytalny, gdyż cała składka na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS – wyjaśnia MRPiPS. Tym samym ustalone w powszechnym wieku emerytalnym świadczenie tych ubezpieczonych ma charakter dożywotni.

Urzędy chcą zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w pandemii

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Nawet 90 tys. złotych musi zwrócić opiekun osoby z niepełnosprawnością, pobierający w pandemii koronawirusa świadczenie pielęgnacyjne, który zgłosił się w tym czasie po nowe orzeczenie dla osoby wspieranej. To nie jedyna sytuacja w ostatnim czasie, kiedy organy wypłacające świadczenia rodzinne kwestionują w takiej sytuacji legalność jego pobierania.

Nowe technologie, nowe obawy. AI nasila niepokoje dotyczące cyberbezpieczeństwa

Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy

Rozwój AI zwiększył skalę zagrożeń, na które pracownicy nie są wystarczająco przygotowani. Aż 80 proc. respondentów jest zaniepokojona możliwością wykorzystania tej technologii do przeprowadzania cyberataków. Ponad połowa (53 proc.) obawia się, że ich organizacja stanie się celem hakerów, a jedna trzecia (34 proc.) martwi się, że swoimi działaniami może narazić pracodawcę na niebezpieczeństwo – wynika z badania EY.

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

MRPiPS zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą szefową resortu

Prawo karne Finanse publiczne Administracja publiczna

18 lipca br. Liwiusz Laska, dyrektor generalny MRPiPS, złożył na ręce Prokuratora Generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą minister Marlenę Maląg oraz byłą dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Podstawą zawiadomienia są wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 22 kwietnia br. NIK badała wydatki na przedsięwzięcia promocyjne ministerstwa, w tym tzw. pikniki 800 plus i stwierdziła, że część podejmowanych działań była niecelowa i niegospodarna.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl
Z dofinansowania na samozatrudnienie w projekcie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogą teraz skorzystać także osoby pracujące, ale muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy. Podobnie jak opiekunowie osób z niepełnosprawnością - dla nich oprocentowanie kredytu jest korzystniejsze. Nabór wniosków do projektu już został uruchomiony.
Beata Dązbłaż
20.07.2024
Małe i średnie firmy Niepełnosprawność
Filmiki, na których tiktoker w stroju gnoma wkracza do sklepów i restauracji w galeriach handlowych, zdobyły serca odbiorców na całym świecie. Problem w tym, że kosztem pracowników i klientów, którzy mimowolnie wzięli udział w "tworzeniu contentu". Takie postępowanie jest nie tylko nieetyczne, ale również na bakier z prawem. Tym bardziej, gdy w celach marketingowych kontrowersyjnego twórcę, kosztem swoich pracowników, wspiera pracodawca.
Monika Sewastianowicz
20.07.2024
Prawo cywilne Prawo pracy RODO
Większość samorządów wypłaca dodatek za wychowawstwo w minimalnej, wynoszącej trzysta złotych, wysokości. To powinno się zmienić - podwyżki dodatku o co najmniej 200 zł oczekują nauczyciele. Ma to też iść w parze ze zmniejszeniem liczby dzieci w oddziałach szkolnych i przedszkolnych - według związkowców powinno być to 20 osób.
Monika Sewastianowicz
19.07.2024
Kadry w oświacie Prawo pracy

Lewiatan: Płace dalej rosną w tempie dwucyfrowym

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
W czerwcu 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku było niższe o 0,4 proc. i wyniosło 6484,5 tys. etatów. Wynagrodzenie zaś wzrosło...
Grażyna J. Leśniak
18.07.2024

Nowa emerytura nauczycielska

Kadry w oświacie Emerytury i renty
Więcej nauczycieli będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli i świadczenia kompensacyjnego. Zmiany wchodzą w życie 1 września 2024 roku. Warunki wymagane do nabycia uprawnień...
Grażyna J. Leśniak
18.07.2024

Włączająca, a nie żenująca – inkluzywność w firmie wymaga wiedzy i wyczucia

HR
Osoba na wózku to nie sprzęt, a „karła” nie należy całować w głowę – to porady, które przeczytamy w poradniku wciąż rozpowszechnianym na wielu publicznych stronach i powielanym przez niektóre...
Monika Sewastianowicz
18.07.2024

Rząd przygotuje rozporządzenie w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd ma 21 dni, licząc od dnia zakończenia negocjacji między partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego, na określenie w drodze rozporządzenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na...
Grażyna J. Leśniak
17.07.2024

SA: Składki z tytułu zlecenia i etatu w dwóch spółkach do zsumowania?

Ubezpieczenia społeczne
Sąd I instancji, wydając zaskarżony wyrok „wyłączył” ubezpieczonego z systemu i wyszedł poza przedmiot decyzji i zakres odwołania od tej decyzji i tym samym nie rozpoznał istoty sprawy. Zdaniem Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2024

Będzie nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę

Prawo pracy Rynek pracy
Przyznanie inspektorom pracy nowego uprawnienia w postaci ustalenia domniemania stosunku pracy zapowiedział 9 lipca na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Maciej Stanecki, główny inspektor pracy. Serwis...
Grażyna J. Leśniak
17.07.2024

Rząd za podwyżką stypendiów sportowych

Domowe finanse
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie - podwyższy ona wysokość stypendium dla wybitnych sportowców. Dotychczasowa stawka podstawy stypendiów oraz nagród wynosi 2300 zł i została...
Monika Sewastianowicz
16.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą przyjął rząd ma...
Beata Dązbłaż Monika Sewastianowicz
16.07.2024

Lewiatan: Płaca minimalna nadal rośnie bardzo szybko

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Rynek pracy
W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024

Firmy muszą oddawać pieniądze z czasów funduszy covidowych. Grozi im upadłość

Spółki Małe i średnie firmy Finanse
Bez tarcz finansowych od Polskiego Funduszu Rozwoju wielu przedsiębiorstw nie udałoby się uratować w trudnym czasie pandemii COVID-19. Do prawników zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej trafiają...
Ret
16.07.2024

Resort rodziny chce zbudować model zatrudnienia wspomaganego

Prawo pracy Niepełnosprawność
Powstaną Agencje Zatrudnienia Wspomaganego, które będą realizować zatrudnienie ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością, które mają szczególne trudności w samodzielnym znalezieniu i utrzymaniu...
Beata Dązbłaż
16.07.2024

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Zawody medyczne
Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu...
Inga Stawicka
16.07.2024

Przerwy w pracy a polecenie pracy nadliczbowej

Prawo pracy
W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź...
Marek Rotkiewicz
16.07.2024

Mec. Bar: Polskie firmy i samorządy nie są przygotowane do wdrożenia ustawy o sygnalistach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze...
Jakub Bar
16.07.2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną do kwoty 1000 zł miesięcznie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, czyli o 100 procent przewiduje projekt ustawy, który w poniedziałek trafił...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024

GUS: W styczniu nieco ponad cztery miliony osób pracowało w mikrofirmach

Prawo pracy Rynek pracy
Na ostatni dzień stycznia 2024 roku pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024

NSA: Nie można odmówić świadczenia tylko dlatego, że są też inne dzieci

Niepełnosprawność
Gdy jedno z rodzeństwa, które w rzeczywistości sprawuje pełną opiekę nad rodzicem i z tego tytułu zrezygnowało z pracy bądź nie podejmuje zatrudnienia, ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, nie ma...
Agnieszka Matłacz
15.07.2024

Resort pracy przy pomocy wrzutki chce zapewnić dostęp związków zawodowych do firm

Prawo pracy
Sprawa karna i prokurator ma grozić pracodawcom, którzy nie zapewnią przedstawicielom związków zawodowych dostępu na teren zakładu pracy lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę. O taką...
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024

Osoba z niepełnosprawnością może liczyć na dotacje na założenie firmy

Małe i średnie firmy Niepełnosprawność
Osoba z niepełnosprawnością, która prowadzi własną działalność gospodarczą, może otrzymać m.in. dofinansowanie do odsetek kredytów czy refundację składek emerytalnych i rentowych z Państwowego...
Beata Dązbłaż
13.07.2024

Świadczenie uzupełniające dalej z progiem dochodowym

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie...
Beata Dązbłaż
13.07.2024

MRPiPS rozpoczęło prace nad uregulowaniem pracy w wysokich temperaturach

Prawo pracy BHP
10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M....
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

Praca zdalna w magazynie? Benefity w sektorze logistycznym i e-commerce

Prawo pracy Rynek pracy
Sektor logistyczny i e-commerce rządzi się nieco innymi prawami niż praca biurowa, w której jednym z popularnych benefitów jest praca zdalna. W logistyce liczy się efektywność procesów, automatyzacja...
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

Sądy sprawdzą zgodność z prawem układów zbiorowych. Porozumienia pozostaną poza kontrolą

Prawo pracy
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce zdjąć ciążący na nim obowiązek sprawdzania, czy układ zbiorowy pracy jest zgodny z prawem przed wpisaniem go do właściwego rejestru, prowadzonego...
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

TSUE: Dyrektywa o zwolnieniach grupowych ważna również przy przejściu pracodawcy na emeryturę

Prawo pracy Prawo europejskie
W odróżnieniu od pracodawcy, który zmarł, pracodawca, który przechodzi na emeryturę, jest zasadniczo w stanie przeprowadzić konsultacje mające na celu m.in. uniknięcie rozwiązania umów o pracę lub...
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024

Rynek Pracy Specjalistów w pierwszej połowie 2024 r. – raport Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
W pierwszej połowie 2024 roku na Pracuj.pl opublikowano 396 tysięcy ofert pracy. TOP5 poszukiwanych specjalizacji stanowiły sprzedaż, praca fizyczna, IT, obsługa klienta i finanse. Najbardziej...
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024

Temida sceptycznie patrzy na fachową pomoc wspólnika

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Spółki Finanse Polski Ład
Spółki z o.o. mają wątpliwości, czy świadczenia niepieniężne na ich rzecz realizowane przez własnych wspólników powinny być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Sądy niekiedy uchylają niektóre...
Michał Kosiarski
11.07.2024
1  2  3  4  5    996
 • Aktualności
  • Członkowstwo w OFE wpływa na ustalenie emerytury

   Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które nie podlegały podziałowi na I i II filar emerytalny, gdyż cała składka na ubezpieczenie emerytalne ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS – wyjaśnia MRPiPS. Tym samym ustalone w powszechnym wieku emerytalnym świadczenie tych ubezpieczonych ma charakter dożywotni.
  • Pracując na emeryturze, nadal można oszczędzać w PPK

   Uczestnicy PPK po przejściu na emeryturę mogą kontynuować oszczędzanie w PPK. Oczywiście jeśli nadal są aktywni zawodowo. Dotyczy to wszystkich emerytów - bez względu na to, czy otrzymują emeryturę z ZUS, czy np. emeryturę mundurową. Bezpiecznie oszczędzać w PPK mogą też tzw. wcześniejsi emeryci, dorabiający sobie do otrzymywanego świadczenia. Wpłaty do PPK nie mają bowiem wpływu na obowiązujące ich limity zarobków.
  • Nowe technologie, nowe obawy. AI nasila niepokoje dotyczące cyberbezpieczeństwa

   Rozwój AI zwiększył skalę zagrożeń, na które pracownicy nie są wystarczająco przygotowani. Aż 80 proc. respondentów jest zaniepokojona możliwością wykorzystania tej technologii do przeprowadzania cyberataków. Ponad połowa (53 proc.) obawia się, że ich organizacja stanie się celem hakerów, a jedna trzecia (34 proc.) martwi się, że swoimi działaniami może narazić pracodawcę na niebezpieczeństwo – wynika z badania EY.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Mec. Bar: Polskie firmy i samorządy nie są przygotowane do wdrożenia ustawy o sygnalistach

   W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po prostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.
  • Jak kontrolować pracownika w zgodzie z prawem

   Przez zawarcie umowy o pracę – pracownik godzi się na wykonywanie poleceń służbowych, które wydawane są przez jego pracodawcę/ przełożonego/kierownika itp. Z procesem tym nieodłącznie związany jest proces kontroli poprawności i efektywności wykonywania poleceń i zadań przez pracownika – pisze radca prawny Iwona Smolak.
  • Termin na przyjęcie procedury zgłoszeń wewnętrznych i sposób jej publikacji

   Opublikowanie ustawy o ochronie sygnalistów uzasadnia refleksję nad dwiema kwestiami formalnymi. Pierwsza, to termin na ustanowienie procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwanej przez ustawę w skrócie „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”. Druga, to sposób jej opublikowania – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Renta wdowia będzie dużo kosztować

   Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.
  • Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

   Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.
  • Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

   W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SA: Składki z tytułu zlecenia i etatu w dwóch spółkach do zsumowania?

   Sąd I instancji, wydając zaskarżony wyrok „wyłączył” ubezpieczonego z systemu i wyszedł poza przedmiot decyzji i zakres odwołania od tej decyzji i tym samym nie rozpoznał istoty sprawy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego uzasadnienie pisemne zaskarżonego wyroku nie koresponduje w żaden sposób z sentencją orzeczenia. Z uzasadnienia wyroku powinno bez wątpliwości wynikać, jaki stosunek faktyczny, w jaki sposób został przez sąd uregulowany.
  • TSUE: Dyrektywa o zwolnieniach grupowych ważna również przy przejściu pracodawcy na emeryturę

   W odróżnieniu od pracodawcy, który zmarł, pracodawca, który przechodzi na emeryturę, jest zasadniczo w stanie przeprowadzić konsultacje mające na celu m.in. uniknięcie rozwiązania umów o pracę lub ograniczenie liczby dotkniętych nim pracowników, lub w każdym razie złagodzenie jego konsekwencji – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • SN: Śmierć przy odśnieżaniu drogi - odszkodowanie dla żony

   Odszkodowanie za śmiertelny wypadek męża przy wykonywaniu pracy, należy się żonie. Nawet jeśli mąż w dniu zdarzenia miał wystawione zwolnienie lekarskie. Uszkodzenie ciała - w sytuacji, gdy nastąpiło na tle stwierdzonych u pracownika schorzeń samoistnych, nie wyłącza samo przez się możliwości uznania zdarzenia za wypadek przy pracy - orzekł Sąd Najwyższy.
  Zobacz więcej