Temat dnia

Zmiana godzin pracy jednego pracownika

Jeżeli pracownik złoży wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, to w oparciu o ten dokument możliwe będzie objęcie go takim rozkładem bez zmiany regulaminu. Konieczne jest jednak odniesienie się do kwestii godzin granicznych, wyznaczających pracę uznawaną za pracę w niedzielę i święta. Jeżeli pracodawca nie zmienił godzin wskazanych w przepisach kodeksu pracy, to ustalenie takiego rozkładu oznaczałoby, że w każdy poniedziałek kalendarzowy pracownik faktycznie wykonywałby pracę przez godzinę w niedzielę.

Osoba fizyczna pracodawcą? Jest to możliwe, ale mało popularne

Prawo pracy

Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.

ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy - dyskusja o współczesnym HR

Prawo pracy HR

Wyzwania, przed jakimi staje obecnie świat HR, w tym prawo pracy ogniskują się wokół zagadnień związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z, nową formułą ubezpieczeń społecznych, rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy oraz dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE. I to tym zagadnieniom poświęcone będzie ForumCooperante pt. Horyzonty prawa pracy – pisze dr Izabela Florczak.

Związkowcy z Poczty Polskiej przygotowują strajk ostrzegawczy

Prawo pracy Spółki

Związek Zawodowy Pracowników Poczty rozpoczyna przygotowania do strajku ostrzegawczego. Domaga się m.in. podwyżek. - Poczta Polska została nam przekazana w tragicznym stanie. W przyszłym tygodniu zarząd przestawi plan transformacji spółki - przekazał Borys Budka, minister aktywów.

Koordynator ewakuacji w firmie musi być codziennie

Prawo pracy BHP

W firmach, które po pandemii przeszły na pracę hybrydową, w ramach której przez dwa lub trzy dni w tygodniu pracownicy są obecni w biurze, a w pozostałe dni – pracują zdalnie, pracodawca powinien zadbać o to, aby każdego dnia pracy w biurze obecny był pracownik będący koordynatorem ewakuacji. Pozwoli to uniknąć problemów w razie pożaru albo kar - w przypadku wizyty kontrolerów PIP.

Emotikony - trzeba uważać, by nie uznano je za mobbing czy molestowanie

Prawo pracy

Komunikacja w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę. Popularyzacja pracy zdalnej po pandemii Covid-19 spowodowała, że tradycyjne rozmowy w pracy zastąpiły nam wiadomości mailowe. Na otrzymywane wiadomości odpisujemy szybciej, poświęcamy na to coraz mniej czasu, a jedną z form takiego upraszczania jest korzystanie z emotikonów. Pytanie, czy za stosowaniem mobbingu może stać niewinnie wyglądający znaczek. Okazuje się, że tak – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat.

Polecamy książki z prawa pracy
Prawo.pl

Wniosek o 800 plus warto złożyć w kwietniu

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Każdy rodzic musi więc złożyć nowy wniosek o to świadczenie. Nabór ruszył w lutym i trwa. Żeby zachować ciągłość otrzymywanego świadczenia, wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia.
Agnieszka Matłacz
23.04.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse

Samorządy mają zastrzeżenia do pomysłu usprawnienia e-doręczeń

Samorząd terytorialny Administracja publiczna E-doręczenia
Problemem, który wymaga pilnego uregulowania przy e-doręczeniach, jest kwestia zdefiniowania podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych – uważają samorządowcy z miast i powiatów. Wskazują, że bez jednoznacznego uregulowania tych kwestii nie dość, że będzie dochodziło do dublowania adresów, to dodatkowo system nie będzie czytelny dla obywateli.
Robert Horbaczewski
23.04.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna E-doręczenia
Ulga dla seniora ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku emerytalnym. Zasady jej stosowania w trakcie roku przez pracodawcę (zleceniodawcę) są uproszczone – podmiot ten jedynie wykonuje decyzję pracownika (zleceniobiorcy) o stosowaniu zwolnienia. To na podatniku ciąży zaś obowiązek sprawdzenia, czy spełnione są warunki skorzystania z ulgi oraz prawidłowe zastosowanie przepisów w zeznaniu rocznym – pisze Jarosław Sekita, doradca podatkowy.
Jarosław Sekita
23.04.2024
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Do zwolnienia z PIT nie wystarczy nazwa "odszkodowanie"

PIT Doradca podatkowy
Pracownik zapłaci PIT od wynagrodzenia za odszkodowanie, które otrzymał od byłego pracodawcy na podstawie ugody. Nazwanie świadczenia "odszkodowaniem" nie oznacza, że obiektywnie posiada ono taki...
Monika Pogroszewska
23.04.2024

Agencja eventowa, organizując wyjazd, nie może zapominać o ustawie o imprezach turystycznych

W wielu wypadkach agencje eventowe muszą stosować ustawę o imprezach turystycznych, o czym nie powinny zapominać. Organizowanie imprez bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców...
Michał Ryba
19.04.2024

Zbigniew Derdziuk prezesem ZUS? Jest wniosek o zaopiniowanie jego kandydatury

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
W czwartek, 18 kwietnia, do Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa...
Grażyna J. Leśniak
18.04.2024

Nowe czyny nieuczciwej konkurencji również w internecie - projekt zmian

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wprowadzenie szybkiej i skutecznej ścieżki dochodzenia roszczeń dla przedsiębiorcy w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców...
Inga Stawicka
18.04.2024

Prawie 67 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji. Badanie

Prawo pracy BHP Rynek pracy
66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Wśród przeważnie wskazywanych objawów jest uczucie zmęczenia i brak energii – 34,3 proc.,...
Grażyna J. Leśniak
18.04.2024

Matczyna emerytura wyższa niż w ubiegłym roku

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Niecałe 60 tysięcy osób dostaje „matczyną emeryturę” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Maksymalna kwota comiesięcznych wypłat z ZUS wynosi od marca 2024 roku tyle, co gwarantowana minimalna...
Grażyna J. Leśniak
18.04.2024

Sygnaliści wreszcie w Sejmie

Prawo pracy Prawo unijne
W środę, 17 kwietnia 2024 roku, do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Stało się to po trzech miesiącach od wznowienia prac nad projektem przez nowy rząd oraz po ponad dwóch...
Grażyna J. Leśniak
18.04.2024

"Babciowe" nie zachęci niań do wyjścia z szarej strefy, a może w nią wepchnąć

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy
To rodzice, którzy zdecydują się podjąć aktywność zawodową, będą decydowali na co przeznaczą 1500 zł, które otrzymają od państwa w ramach świadczenia „Aktywny rodzic”. Warunkiem otrzymania pieniędzy...
Grażyna J. Leśniak
18.04.2024

Raport ZUS: Sytuacja FUS jest stabilna

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w...
Grażyna J. Leśniak
17.04.2024

Jak wygląda ostateczny projekt ustawy o sygnalistach?

Prawo pracy Prawo unijne
Rada Ministrów na posiedzeniu 2 kwietnia 2024 r. przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Kończy to ponad 2,5-letnie prace rządowe w tym zakresie, które rozpoczęły się w listopadzie 2021 r.,...
Zbigniew Pindel
17.04.2024

Czas na cyfryzację kodeksu pracy?

Prawo pracy
Ujednolicenie nazw form czynności prawnych w zakresie składanych przez pracownika jego oświadczeń woli, wniosków i zgód oraz umożliwienie wszystkim pracownikom składanie określonych dokumentów np. w...
Grażyna J. Leśniak
17.04.2024

Wodniacy ochotnicy także chcą świadczenia ratowniczego

Samorząd terytorialny Prawo pracy BHP
Ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, wzorem strażaków ratowników OSP i ratowników górskich także chcieliby otrzymywać świadczenie ratownicze. Argumentują, że wspólnie z innymi...
Robert Horbaczewski
17.04.2024

SN: Emerytura górnicza nie dla pracownika dozoru

Emerytury i renty Prawo pracy BHP
Praca w dozorze, czyli kierownictwie ruchu nie może być uwzględniona przy wyliczeniu prawa do emerytury górniczej. Jeśli czynności takie są wykonywane na powierzchni, a nie pod ziemią – orzekła Izba...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2024

Odpowiedzialność zarządu za niewdrożenie polityki ESG w firmie całkiem realna

Środowisko Prawo gospodarcze
We wtorek w Szkole Głównej Handlowej odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Rynku Kapitałowego organizowanej przez ELSA Poland. Eksperci dyskutowali o najbardziej aktualnych...
Inga Stawicka
16.04.2024

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Prawo pracy BHP
Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do...
Grażyna J. Leśniak
16.04.2024

Jedynie w co 10. polskiej spółce giełdowej kobieta stoi na czele rady. Raport Deloitte

Prawo pracy Spółki Rynek pracy
Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach nadal pozostaje za niski, a tempo zmian jest zbyt wolne. Najnowsza edycja raportu firmy doradczej Deloitte wskazuje, że liczba kobiet na stanowiskach...
Grażyna J. Leśniak
16.04.2024

Rząd ponownie zajmie się projektem ustawy o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wystąpiła o reasumpcję decyzji Rady Ministrów z 2 kwietnia 2024 r. w sprawie projektu ustawy o ochronie sygnalistów....
Grażyna J. Leśniak
16.04.2024

Wiele firm bagatelizuje obowiązek wdrożenia procedur sygnalizacyjnych

Spółki Małe i średnie firmy
Wiele firm i organizacji, mimo braku bezpośredniego obowiązku prawnego, już implementowało procedury sygnalizacyjne albo się do tego przymierza. Są też takie, zwykle te mniejsze, które podchodzą do...
Robert Socha
15.04.2024

Przedsiębiorcy z niepełnosprawnością mogą obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne

PIT Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Począwszy od rozliczenia rocznego za rok 2023, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, prowadzące pozarolniczą działalność lub korzystające z ulgi na start, mogą korzystać z...
Grażyna J. Leśniak
15.04.2024

Mężczyźni podpisali ponad połowę wszystkich umów o dzieło w 2023 roku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2023 roku do ZUS trafiło 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Ponad połowę wszystkich zawartych umów o dzieło podpisali mężczyźni. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło...
Agnieszka Matłacz
15.04.2024

Dodatkowa waloryzacja może wpłynąć na prawo do czternastki i jej wysokość

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Jeśli przepisy o dodatkowej waloryzacji wejdą w życie, to osoby pragnące z niej skorzystać, będą musiały przejść na emeryturę do końca sierpnia. Wtedy ZUS na dzień 1 września zwaloryzuje ustaloną dla...
Grażyna J. Leśniak
15.04.2024

Co to jest komisja socjalna?

Prawo pracy Finanse
Odpowiedź na to zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu czytelnik nie znajdzie na nie precyzyjnej odpowiedzi. Pomijam...
Arkadiusz Sobczyk
15.04.2024

Zetki o Zetkach. Jakie jest pokolenie Zet w Polsce - badanie

Prawo pracy Rynek pracy
Roszczeniowi małolaci, którym nie chce się pracować, przyklejeni do smartfona i liczący się jedynie z opinią influencerów? O generacji Zet krąży wiele mitów. Co jest jednak najważniejsze dla osób...
Grażyna J. Leśniak
13.04.2024

Dodatek za wysługę lat wlicza się do wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kadry w oświacie Ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do...
Dorian Lesner
13.04.2024

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie waloryzowane?

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Przewidziany w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mechanizm waloryzacji nie dotyczy kwoty świadczenia, które przysługuje w stałej maksymalnej...
Grażyna J. Leśniak
13.04.2024

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE dostępny także w języku polskim

Środowisko Prawo unijne
Resort rozwoju zachęca wszystkich - ale w szczególności przedsiębiorców - do zapoznania się z polską wersją językową przewodnika Komisji Europejskiej po Taksonomii UE. Tłumaczenie jest wynikiem prac...
Inga Stawicka
12.04.2024

Będziemy pracować dłużej - jak odnajdą się w tym seniorzy?

Prawo pracy Rynek pracy
Warunki gospodarcze i trendy rynku pracy wskazują, że będziemy pracować dłużej, a pokolenie silver będzie schodziło z rynku pracy później niż miało to miejsce w przeszłości. To może być wyzwaniem, bo...
Grażyna J. Leśniak
12.04.2024
1  2  3  4  5    987
 • Aktualności
  • Zmiana godzin pracy jednego pracownika

   Jeżeli pracownik złoży wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, to w oparciu o ten dokument możliwe będzie objęcie go takim rozkładem bez zmiany regulaminu. Konieczne jest jednak odniesienie się do kwestii godzin granicznych, wyznaczających pracę uznawaną za pracę w niedzielę i święta. Jeżeli pracodawca nie zmienił godzin wskazanych w przepisach kodeksu pracy, to ustalenie takiego rozkładu oznaczałoby, że w każdy poniedziałek kalendarzowy pracownik faktycznie wykonywałby pracę przez godzinę w niedzielę.
  • Osoba fizyczna pracodawcą? Jest to możliwe, ale mało popularne

   Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.
  • ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy - dyskusja o współczesnym HR

   Wyzwania, przed jakimi staje obecnie świat HR, w tym prawo pracy ogniskują się wokół zagadnień związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z, nową formułą ubezpieczeń społecznych, rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy oraz dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE. I to tym zagadnieniom poświęcone będzie ForumCooperante pt. Horyzonty prawa pracy – pisze dr Izabela Florczak.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Emotikony - trzeba uważać, by nie uznano je za mobbing czy molestowanie

   Komunikacja w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę. Popularyzacja pracy zdalnej po pandemii Covid-19 spowodowała, że tradycyjne rozmowy w pracy zastąpiły nam wiadomości mailowe. Na otrzymywane wiadomości odpisujemy szybciej, poświęcamy na to coraz mniej czasu, a jedną z form takiego upraszczania jest korzystanie z emotikonów. Pytanie, czy za stosowaniem mobbingu może stać niewinnie wyglądający znaczek. Okazuje się, że tak – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat.
  • Jak wygląda ostateczny projekt ustawy o sygnalistach?

   Rada Ministrów na posiedzeniu 2 kwietnia 2024 r. przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Kończy to ponad 2,5-letnie prace rządowe w tym zakresie, które rozpoczęły się w listopadzie 2021 r., jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Pomimo przeprowadzonych szeroko konsultacji społecznych i wprowadzenia wielu zmian, nie zakończyły się one wtedy przyjęciem projektu przez Radę Ministrów. Nie został on również przekazany do prac sejmowych – pisze Zbigniew Pindel, radca prawny.
  • Co to jest komisja socjalna?

   Odpowiedź na to zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu czytelnik nie znajdzie na nie precyzyjnej odpowiedzi. Pomijam oczywiście powszechne wypowiedzi, z których wynika, że powoływanie komisji jest wręcz oczywiste, a które nie zawierają prawniczego uzasadnienia. Komisja to więc dość często występujący, lecz nie do końca zrozumiany „byt”. Tymczasem odpowiedź na pytanie postawione w tytule ma istotne znaczenie praktyczne – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

   Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  • Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

   Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  • Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

   W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

   Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
  • Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

   Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.
  • Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

   Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Emerytura górnicza nie dla pracownika dozoru

   Praca w dozorze, czyli kierownictwie ruchu nie może być uwzględniona przy wyliczeniu prawa do emerytury górniczej. Jeśli czynności takie są wykonywane na powierzchni, a nie pod ziemią – orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W ten sposób odniosła się do skargi pracownika kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
  • Pracownik może krytykować pracodawcę i szefa

   Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy za przesłanie do wąskiej grupy pracowników e-maila z krytyką szefa i prawodawcy, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii zwolnionego pracownika. Trybunał wskazał przede wszystkim, iż jakkolwiek e-mail był ostry, krytyczny i sarkastyczny, to skarżący nie zawarł w nim wypowiedzi wulgarnych i nienawistnych, a jego krytyka nie była bezpodstawna.
  • Sąd: W czasie zwolnienia lekarskiego można wziąć ślub

   Pracownica wzięła ślub w trakcie zwolnienia lekarskiego, a po uroczystości wstąpiła do zakładu pracy, by poinformować o tym swoje koleżanki. Na tej podstawie, ZUS nakazał zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego. Sąd jednak nie zgodził się z wydaną decyzją i wskazał, że żadna okoliczność nie wskazywała na to, że pracownica zachowywała się w sposób, który pozostawałby w sprzeczności z celami zwolnienia lekarskiego.
  Zobacz więcej