Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nie zakończy problemu świadczeń, które ZUS wypłacał z opóźnieniem i bez odsetek ustawowych. Zdaniem prawników, przepis jest niekonstytucyjny i powinien zostać uchylony z mocą wsteczną. Nie wiadomo też, jak będą go stosowały sądy rozpoznając toczące się obecnie sprawy, które będą rozstrzygane po odwołaniu tego stanu.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Ostatnie godziny na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Poniedziałek, 22 maja 2023 roku, to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz najważniejszych informacji ZUS przygotował też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Dział Doradztwa Podatkowego został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Program ma sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie różnych modeli zoptymalizowanego tygodnia pracy. Od sześciu miesięcy pracownicy testują różne warianty: począwszy od skompresowanego 40-godzinnego tygodnia pracy, dodatkowych dni wolnych, po 36-godzinny tydzień pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023
Rynek Prawo pracy
Wyznacznikiem „terytorialnym” kwalifikowania wyjazdu jako podróży służbowej jest fakt wyjazdu poza punkt czy obszar będący stałym miejscem pracy. Jeżeli celem wyjazdu jest miejscowość zamieszkania, która leży poza miejscem pracy, to wyjazd ten jest podróżą służbową i musi być jako taka rozliczony. Jedyną odrębnością jest brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa do świadczeń noclegowych.
Marek Rotkiewicz
22.05.2023
Prawo pracy

Można już zarejestrować fundację rodzinną

Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dziś wchodzą w życie długo wyczekiwane przez biznes przepisy umożliwiające zakładanie fundacji rodzinnej, która ma przede wszystkim rozwiązać większość problemów związanych z sukcesją w przedsiębiorstwach. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają nowe prawo, podkreślając zwłaszcza, że było ono wyjątkowo solidnie konsultowane. Zaznaczają jednak, że nie będzie ono panaceum dla każdej firmy.
Inga Stawicka
22.05.2023
Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że przeniesienie nie mogło zostać uznane za okoliczność nadzwyczajną, skutkującą uznaniem, że nowy stosunek pracy został zawarty dla pozoru.
Dorian Lesner
20.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy, która przywraca wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Skorzystają osoby, które zaczęły pracę na stanowisku nauczyciela przed 1999 r. Wymagany będzie również odpowiedni staż pracy - 30 lat, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2024 r.
Monika Sewastianowicz
19.05.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W najbliższą sobotę, 20 maja 2023 roku, w godzinach od 9:00 do 14:00 eksperci ZUS będą udzielać informacji osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które do 22 maja br. muszą dokonać rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Na stronie internetowej Zakładu można też sprawdzić, które oddziały ZUS będą pracowały.
Grażyna J. Leśniak
19.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Zarząd Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych LEX IUSTA zaapelował do premiera o powrót do ustalania ich wynagrodzeń zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, a nie ustawą okołobudżetową. Powołuje się przy tym na jego wypowiedzi o bardzo dobrej sytuacji budżetu oraz informacje o rozmowach ze związkami zawodowymi dotyczących podwyżek dla pracowników sfery budżetowej.
Patrycja Rojek-Socha
19.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracodawcy nie wiedzą, czy przy ustalaniu prawa pracownika do dodatkowej, co najmniej 15-minutowej przerwy, gdy dobowy wymiar jego pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, liczy się zaplanowany czas pracy, czy ten realnie przepracowany. Ustawodawca tego nie doprecyzował, przez co na rynku funkcjonują dwa sprzeczne stanowiska. Tymczasem od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy przerwa będzie stosowana powszechnie, czy tylko w niektórych systemach czasu pracy, np. w równoważnym czasie pracy.
Grażyna J. Leśniak
19.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Do 8 czerwca 2023 roku można przesyłać prace do tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Budownictwo XXI wieku”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni plastycznych i studiów artystycznych w kraju i z zagranicy.
Grażyna J. Leśniak
18.05.2023
Prawo pracy BHP
Trzy tygodnie czekali pracodawcy na wydanie przez ministerstwo rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Przepisy zmieniły się bowiem 26 kwietnia, a dopiero 17 maja opublikowano rozporządzenie, które weszło w życie następnego dnia.
Agnieszka Matłacz
18.05.2023
Prawo pracy
Pracodawca nie może ponosić kary za to, że jego menedżerowie szybko reagują na współpracę swoich handlowców z konkurencyjnym sprzedawcą. Usprawiedliwia to dyscyplinarne wyrzucanie nielojalnych podwładnych nawet wtedy, gdy firma jeszcze nie poniosła szkody związanej z ich działaniami. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 kwietnia 2023 r.
Michał Kosiarski
18.05.2023
Prawo pracy
W najbliższy poniedziałek, 22 maja, mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Wraz z upływającym czasem, przybywa jednak niejasności i problemów związanych z tym obowiązkiem – a przerwy w działaniu Płatnika są najmniejszym z nich. Doradcy podatkowi postulują, by ZUS wydawał objaśnienia składkowe, a oni sami mogli reprezentować klientów w tym zakresie przed sądami.
Krzysztof Koślicki
18.05.2023
Doradca podatkowy Finanse Finansowanie zdrowia
Prokurator z Elbląga nie stanie przed sądem karnym za przestępstwo ujawnienia i wykorzystania informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Przekazał on bowiem dokumenty prokuratorskie w celu prowadzenia postępowania cywilnego w swojej sprawie pracowniczej. SN orzekł, że przestępstwa nie ma. A prokurator zapewniał, że realizuje tylko słuszny obowiązek wynikający z regulaminu ministra sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2023
Prawo karne Prokuratura Prawo pracy
Resort rodziny zmienia kolejne rozporządzenie po wejściu w życie noweli Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. Tym razem kolej przyszła na przepisy dotyczące m.in. dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. MRiPS dostosowuje przepisy wykonawcze do ustawy, która umożliwia korzystanie z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Trwa nabór wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać do 18 maja 2023 roku. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy BHP
Już można zgłaszać propozycje rozwiązań skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Udział w nim mogą wziąć pracodawcy i pracownicy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa. Także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy BHP Niepełnosprawność
Aż 89 proc. badanych uważa, że w każdym ogłoszeniu o pracę powinny być widełki wynagrodzenia, a 87 proc. ankietowanych przewiduje, że obowiązek podawania widełek pozytywnie wpłynie na rynek pracy – wynika z najnowszego badania portalu LiveCareer na temat jawności wynagrodzeń. Tylko 27 proc. respondentów przyznało, że gdy ostatnio aplikowało do pracy, widełki były podanie w ogłoszeniu.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Rynek Prawo pracy
Organizatorzy Open'er Festiwal poszukiwali wolontariuszy do pomocy przy organizacji tegorocznej edycji wydarzenia. Z falą krytyki w internecie spotkał się jednak wymóg, który muszą spełnić wolontariusze, a mianowicie - wpłata 950 zł kaucji za możliwość pracy na festiwalu. Abstrahując od kwestii etycznych, rodzi się pytanie - w jakim stopniu taki model odpowiada prawnej definicji wolontariatu.
Magdalena Niedźwiecka
17.05.2023
Prawo cywilne

Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rodzice tracą uprawnienia, bo nie wiedzą, o co mogą wnioskować

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dziś mija ostatni dzień na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na nowych zasadach. Pracownicy - rodzice, którzy tego nie zrobią, będą otrzymywali niższe świadczenie i to przez cały okres zasiłkowy. Zdaniem prawników, nie dość, że przepisy przejściowe, które to regulują, zostały napisane pod ZUS, to jeszcze termin na złożenie wniosku był bardzo krótki, a resort rodziny nie zadbał o poinformowanie ubezpieczonych.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy - to efekt nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie tego dnia. Zgodnie z przepisami przejściowymi, rodzice, którzy tego dnia pobierali już świadczenie, by otrzymać je w wyższej kwocie, muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku. Mają na to czas tylko do 17 maja.
Agnieszka Matłacz
16.05.2023
Prawo pracy
Mimo że od ważnych zmian w kodeksie pracy dotyczących m.in. okazjonalnej pracy zdalnej minął już ponad miesiąc, to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dopiero teraz wydało rozporządzenie dostosowujące świadectwo pracy do ostatnich nowelizacji. Od 23 maja znajdą się w nim informacje o wykorzystaniu w danym roku dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej.
Agnieszka Matłacz
16.05.2023
Prawo pracy
ZUS żądał od ubezpieczonego zwrotu 32 tys. zł renty socjalnej, ale się pomylił dwukrotnie. Raz – naliczył wadliwą sumę do zwrotu, jako nienależnego świadczenia, a dwa – pozwany nie miał obowiązku jej zwracać – orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i wskazał, że pouczenia Zakładu były dla wnioskodawcy niezrozumiałe i niejasne. Uchylił więc wyrok I instancji i wcześniejsze decyzje organu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.05.2023
Emerytury i renty
Zakładanie spółek, w których akcjonariuszami lub udziałowcami są cudzoziemcy wykonujący na rzecz tej spółki powtarzające się świadczenie niepieniężne, to najnowszy pomysł na rozwiązanie problemów z zalegalizowaniem pracy obcokrajowców w Polsce. Nie ma mowy o pracy i w konsekwencji – nie ma składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A jeśli cudzoziemiec nie jest w naszym kraju rezydentem, to nie zapłaci też PIT.
Grażyna J. Leśniak
16.05.2023
Prawo pracy
Policjanci pobierający tzw. świadczenie motywacyjne nie dostają go za okres postępowania dyscyplinarnego – nawet gdy wszczęto je bezzasadnie. Ze względów finansowych funkcjonariuszom nie opłaca się też odwoływać od kary dyscyplinarnej, bo przez ten czas wciąż nie będą mieć świadczenia. W ocenie RPO wypacza to istotę postępowania dyscyplinarnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.05.2023
Policja Prawo pracy
Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.
Krzysztof Kaźmierski
15.05.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy
W kwestiach pracowniczych polskie firmy pozostają jeszcze obojętne na wpływ sztucznej inteligencji. Aż 59 proc. nie planuje żadnych zmian w zatrudnieniu na przestrzeni najbliższych dwóch lat, a jedynie 13 proc. pozostaje na etapie analizy – wynika z badania EY Polska. Wzrost znaczenia AI chwilowo nie wpływa też na działania w obszarze modeli operacyjnych, gdzie żadnych zmian nie planuje 43 proc. firm.
Grażyna J. Leśniak
15.05.2023
Rynek Prawo pracy Nowe technologie

ZUS: Nie wiesz jak rozliczyć składkę zdrowotną - weź udział w spotkaniu online

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
We wtorek, 16 maja 2023 roku, odbędzie się spotkanie online z ekspertami ZUS na temat poprawnego rozliczenia składki zdrowotnej za ubiegły rok – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poniedziałkowym komunikacie. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Nagranie ze spotkania dostępne będzie na stronie ZUS i kanale YouTube.
Grażyna J. Leśniak
15.05.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład