Idea prywatyzacji pracowniczej w Polsce nie jest w żaden sposb zagrożona - ocenił w czwartek...
27.01.2011
HR
Jaką dopuszczalną masę ciężarów może przenieść kobieta? Czy należy w tej kwestii uwzględniać...
Łukasz Wawszczak
27.01.2011
BHP
26.01.2011
Ubezpieczenia społeczne

Zatrzymać starsze pokolenie w pracy

Ubezpieczenia społeczne HR
26.01.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Roszczenie o odszkodowanie z powodu niższej emerytury przyznanej wskutek błędnie wystawionego...
Agnieszka Rosa
26.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z europejską koncepcją bezpieczeństwa Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel...
Roman Majer
26.01.2011
BHP
Wypadek przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy Za wypadek przy pracy stażysty...
Roman Majer
26.01.2011
BHP
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Środki na specjalnych kontach w ZUS będą waloryzowane według nominalnego wzrostu PKB, a OFE będą...
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Czy można ukarać pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym, który po kilku miesiącach...
Kamil Szymański
25.01.2011
BHP
25.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
W jaki sposób pracodawca może udowodnić, że warunki pracy na stanowisku pracy w zakładzie są takie...
Anna Sokołowska
24.01.2011
BHP
Pracodawca może przechowywać kopie zaświadczeń. Oryginały powinien oddać pracownikowi, czyli...
Kamil Szymański
24.01.2011
BHP

O emerytury dba niewiele firm

Ubezpieczenia społeczne
24.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
24.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
24.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
W zakładzie pracy doszło do wypadku. Jeden z pracowników na polecenie pracodawcy przerwał pracę i...
Kamil Szymański
24.01.2011
BHP
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wsplnej...
24.01.2011
BHP
1 stycznia tego roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z...
Agnieszka Rosa
21.01.2011
Ubezpieczenia społeczne HR