Czy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy ustalić na nowo, jeżeli w trakcie przebywania pracownicy na zasiłku chorobowym nastąpiła podwyżka wynagrodzenia?
Jesteśmy zakładem zatrudniającym ponad 20 osób i sami wypłacamy zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Jedna z naszych pracownic będąca w ciąży przebywała nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim od września 2006 r. W czasie zwolnienia - 4 marca 2007 r. urodziła dziecko i od tego dnia powinniśmy wypłacać zasiłek macierzyński. Od 1 stycznia 2007 r. otrzymała podwyżkę wynagrodzeń.
Czy ustalając podstawę do zasiłku macierzyńskiego z 12 miesięcy poprzedzających należy wziąć pod uwagę ww. podwyżkę?

Podstawy wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego pracodawcy nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące.
Jeżeli pracownica przebywała nieprzerwanie na zasiłku chorobowym i w jego trakcie urodziła dziecko, to nie ma podstaw do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego na nowo. Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.), podstawy wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego pracodawcy nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące. Skoro więc pracownica pobierała zasiłek chorobowy, a następnie od razu, albo po przerwie krótszej niż 3 miesiące nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, podstawy jego wymiaru nie ustala się na nowo.