Temat dnia

Strasburg: Pomijanie ugrupowania parlamentarnego w programach publicznej TV narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 sierpnia 2021 r. Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła Włoch, ale zarzut ten może dotyczyć również Telewizji Polskiej.

Parlament Europejski upomina się o praworządność i wolność mediów w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

"Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" - to tytuł rezolucji, jaką Parlemnt Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu. Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu. Z polskich posłów przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, za - przedstawiciele PO, SLD i Wiosny.

Pytanie do SN o nieważność umowy na kredyt "chwilówkę"

Prawo cywilne Domowe finanse

Radca prawny z Krakowa Damian Sabuda zwrócił się do tamtejszego sądu okręgowego o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego ewentualnej nieważności umów w sytuacji, kiedy koszty uzyskania tzw. chwilówki nie są większe niż górna granica wysokości tych kosztów określona w ustawie o kredycie konsumenckim.

MS pracuje nad projektem przepisów antylichwiarskich

Prawo cywilne Domowe finanse

Rząd chce skuteczniej zwalczać patologiczne pożyczki o charakterze lichwiarskim. Główne założenia ustawy antylichwiarskiej zostały już uwzględnione w tzw. ustawach covidowych, ale teraz resort sprawiedliwości zapowiada kolejne kroki i rozpoczyna prace nad nad stałymi, jednoznacznymi przepisami, które będą obowiązywać także po zakończeniu epidemii.

Inspekcja Handlowa: Sprzedawcy wciąż nie eksponują prawidłowo cen

Rynek i konsument

Co drugi sprzedawca ma na sumieniu błędy w zakresie zgodnej z przepisami prezentacji cen oferowanych produktów - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Zastrzeżenia inspektórów wzbudził pod tym względem co siódmy skontrolowany produkt. Najczęściej sprzedający nie umieszczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie eksponowali cen wcale. Często też inna cena jest przy kasie niż na półce.

PiS: Nie zamierzamy wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej

Prawo unijne

Sugerowana przez opozycję i część mediów możliwość Polexitu to coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej - poinformowano po środowym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Polecamy książki
Sędzia nie może uzależniać wykonywania swoich obowiązków od tego, czy inna osoba zajmuje stanowisko sędziowskie w tym samym sądzie - stwierdziła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ale poinformowała, że nie zamierza zarządzić przerwy w pełnieniu przez sędziego Waldemara Żurka czynności. Czy będzie reakcja ministra, jak w przypadku sędziego z Częstochowy?
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Odebranie przez sąd matce opieki nad dziećmi, ograniczenie jej praw rodzicielskich i przekazanie dzieci pod opiekę ojca ze względu na związek matki z inną kobietą, stanowiło dyskryminację ze względu na orientację seksualną i naruszenie prawa matki i dziecka do poszanowania życia rodzinnego - stwierdził 16 września Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce.
Katarzyna Warecka
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sejm: Komisja za 80 proc. rekompensatą dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy
80 procent, a nie jak chciał rząd 65 proc. średniego miesięcznego przychodu za okres od czerwca do sierpnia miałaby wynieść rekompensata dla podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką w...
Renata Krupa-Dąbrowska
16.09.2021

MS pracuje nad projektem przepisów antylichwiarskich

Prawo cywilne Domowe finanse
Rząd chce skuteczniej zwalczać patologiczne pożyczki o charakterze lichwiarskim. Główne założenia ustawy antylichwiarskiej zostały już uwzględnione w tzw. ustawach covidowych, ale teraz resort...
Agnieszka Matłacz
16.09.2021

Tymczasowe aresztowanie narzędziem prokuratora, nadzór sądu iluzoryczny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Tymczasowy areszt to anachronizm z czasów, w których tylko izolacja podejrzanego umożliwiała przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przez organy śledcze. W tej chwili, w dobie tak naprawdę...
Andrzej Mazurowski
16.09.2021

Nowelizacja kpa obowiązuje - tysiące starych decyzji administracyjnych nie do podważenia

Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości
Od dziś nie wolno podważyć ważności setek tysięcy decyzji administracyjnych z czasów PRL-u. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ona nie tylko decyzji...
Renata Krupa-Dąbrowska
16.09.2021

Covid kiedyś się skończy, a posiedzenia niejawne stają się sądowym standardem

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Propozycja niby niewielkiej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, to zdaniem wielu sędziów podstawa do tego, by sądy mogły nadużywać posiedzenia niejawnego. By rozprawa była jawna, strona będzie...
Patrycja Rojek-Socha
16.09.2021

Polski Ład - złożenie wniosku o abolicję podatkową może być ryzykowne

Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Dzięki specjalnym przepisom o abolicji będzie można skorzystać z...
Krzysztof Koślicki
16.09.2021

Pełnomocnik rządu broni przed KE samorządowych uchwał anty LGBT

Prawo unijne
Wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystają w Polsce z prawnej ochrony – takie stanowisko Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anna...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Posłowie liberalizują projekt - wolno będzie budować domy do 70 mkw na małych działkach

Budownictwo Polski Ład
Szykuje się jeszcze większa liberalizacja zasad budowy domów do 70 mkw. Będzie można stawiać je na działkach mniejszych niż 500 metrów. Posłowie chcą też karać grzywną inwestorów, którzy dołączą do...
Renata Krupa-Dąbrowska
15.09.2021

Projekt - piecza zastępcza bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Ułatwienia w tworzeniu nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także zmiany w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy, w tym wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Małopolska powołuje pełnomocnika i radę ds. równego traktowania, inne województwa trwają przy uchwałach anty LGBT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Zarząd województwa małopolskiego powołał pełnomocnika i radę do spraw równego traktowania i praw rodziny. Jest to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy...
Robert Horbaczewski
15.09.2021

Przewodnicząca KE: Wyroki TSUE wiążące w każdym państwie członkowskim

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa, niezależnie od tego, czy należy do większości czy do...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Prezes NIK krytycznie o "kopertowych" wyborach, ale prokuratura tego nie sprawdzi

Administracja publiczna Wybory
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania - stwierdził w środę w...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

OBWE protestuje przeciwko zmianom w polskich przepisach o cudzoziemcach

Administracja publiczna
Przepisy proponowane w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP naruszałyby obowiązki Polski określone w prawie międzynarodowym oraz jej...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie...
Krzysztof Koślicki
15.09.2021

Ponad 251 tys. osób zalega z zapłatą alimentów

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Długi alimentacyjne przekraczają już 10 mld zł, a z zapłatą alimentów zalega ponad 251 tys. osób - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Stowarzyszenie Dla...
Agnieszka Matłacz
15.09.2021

W środę kolejne tygodniowe losowanie loterii szczepionkowej

Koronawirus szczepienia
Osoby, które zarejestrowały się w loterii szczepionkowej od 6 do 12 września, mają w środę szansę na wygraną w dziesiątym tygodniowym losowaniu nagród. Wśród nagród jest pięć razy po 50 tys. zł i 60...
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz Renata Krupa-Dąbrowska
15.09.2021

Dzięki pandemii mniej zagranicznych piratów na polskich drogach

Prawo cywilne Drogi Policja
Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. W przypadku zdarzenia z kierowcą...
Regina Skibińska
15.09.2021

Żyzne grunty to już nie świętość. Posłowie chcą, by działały na nich firmy

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Rolnicy będą mogli prowadzić działalność gospodarczą na gruntach klasy I-III bez ich odrolnienia, co obecnie nie jest możliwe. Taki pomysł mają posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz15. Projekt...
Renata Krupa-Dąbrowska
15.09.2021

MS chce ukrócić pisma procesowe "pisane na kolanie", ale ogranicza... prawo do sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Pełnomocnicy też ludzie, więc pisma procesowe piszą różnie. Zdarza się, że są obszerne, a wniosków dowodowych trzeba się w nich doszukiwać. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje więc rozwiązanie -...
Patrycja Rojek-Socha
15.09.2021

Projekt Kukiza - drakońskie kary i zakazy zatrudniania dla samorządowców i działaczy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na rozpoczynającym się w środę 15 września plenarnym posiedzenii Sejmu posłowie zajmą się zmianami w kodeksie karnym i sześciu innych ustawach. Mają one na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.09.2021

Nowe prawo ureguluje problem niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid

Rynek i konsument
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponuje modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid w prawie telekomunikacyjnym. Propozycja została z życzliwością...
Krzysztof Sobczak
14.09.2021

Parlament Europejski chce presji na Polskę i Węgry w sprawie praw osób LBGT

Samorząd terytorialny Prawo unijne
Społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji - uznała we wtorek większość posłów Parlamentu Europejskiego. I wezwała w związku z tym organy Unii Europejskiej do wszczęcia...
Krzysztof Sobczak
14.09.2021

Fundacja Helsińska: Wolność mediów zawieszona przy granicy

Administracja publiczna
Ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem wyjątkowym w praktyce zawieszają wolność mediów w pasie przygranicznym oraz prawo społeczeństwa do pozyskiwania rzetelnych informacji o toczących się tam...
Krzysztof Sobczak
14.09.2021

Nowe prawo ma lepiej chronić uczestników wyprzedaży

Rynek i konsument
W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem...
Krzysztof Sobczak
14.09.2021

Zdjęcie wykorzystane w grafice Warhola poza dozwolonym użytkiem

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Nowojorski sąd w precedensowym wyroku orzekł, że seria sitodruków Andy'ego Warhola z serii Prince stworzona z fotografii specjalizującej się w portretach znanych ludzi Lynn Goldsmith, jest zasadniczo...
Judyta Papp
14.09.2021

Sejm na razie nie wraca do lex TVN

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Podczas rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Sejm nie zajmie się odrzuconą przez Senat nowelizacją ustawy medialnej, nazywanej lex TVN. Jak poinformował we wtorek Ryszard Terlecki,...
Krzysztof Sobczak
14.09.2021

Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Domowe finanse VAT Rachunkowość Finanse
Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej....
Krzysztof Koślicki
14.09.2021
1  2  3  4  5    233
 • Aktualności
  • Parlament Europejski upomina się o praworządność i wolność mediów w Polsce

   "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" - to tytuł rezolucji, jaką Parlemnt Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu. Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu. Z polskich posłów przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, za - przedstawiciele PO, SLD i Wiosny.
  • Pytanie do SN o nieważność umowy na kredyt "chwilówkę"

   Radca prawny z Krakowa Damian Sabuda zwrócił się do tamtejszego sądu okręgowego o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego ewentualnej nieważności umów w sytuacji, kiedy koszty uzyskania tzw. chwilówki nie są większe niż górna granica wysokości tych kosztów określona w ustawie o kredycie konsumenckim.
  • Inspekcja Handlowa: Sprzedawcy wciąż nie eksponują prawidłowo cen

   Co drugi sprzedawca ma na sumieniu błędy w zakresie zgodnej z przepisami prezentacji cen oferowanych produktów - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Zastrzeżenia inspektórów wzbudził pod tym względem co siódmy skontrolowany produkt. Najczęściej sprzedający nie umieszczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie eksponowali cen wcale. Często też inna cena jest przy kasie niż na półce.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Spadek dla upadłego konsumenta to dodatkowy problem

   Powołanie do spadku wpływa na przebieg procedury insolwencyjnej prowadzonej w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Okazać się może, że będący nie tylko w przymusowym położeniu, ale dodatkowo pogrążony w żałobie upadły, napotka kolejne perturbacje - tym razem w prowadzonym wobec niego postępowaniu upadłościowym
  • Hanna Machińska: Śmierć dzieci afgańskich uchodźców to nie skutek głodu, ale problem jest

   Cudzoziemcy przebywający w polskich ośrodkach dla uchodźców nie cierpią głodu, nie można więc tak uzasadniać tragedii rodziny, której dwoje dzieci zmarło po zjedzeniu trujących grzybów. Jest natomiast problem z edukacją w tym zakresie, ale też podwyższona powinna być stawka żywieniowa w tych placówkach - mówi dr Hanna Machińska, zastępca rzecznika praw obywatelskich.
  • Nieoczywiste odszkodowania za zniszczenia w związku z zalaniem

   Niewątpliwym jest, że nagłe zjawiska i zmiany pogodowe mogą być przyczyną powstawania szkód w mieniu. Tegoroczne nawałnice zbierały żniwa, uszkadzając zwłaszcza budynki czy samochody, stojące na parkingach lub w garażach podziemnych. Jednak uzyskanie odszkodowania w takim przypadku może być wyzwaniem - pisze radca prawny Anna Kuprewicz.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Już obowiązują nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

   Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.
  • Ustawa o obowiązku instalowania zdalnych ciepłomierzy i wodomierzy wchodzi w życie

   Obowiązek zamontowania do 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu to cel nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Ma to dać oszczędności energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe) do 2030 r. W sobotę 22 maja nowe przepisy wchodzą w życie.
  • Przepisy o e-hulajnogach wchodzą w życie

   Od 20 maja br. zaczyna obowiązywać ustawa regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy określają m.in. warunki techniczne określone dla tych pojazdów oraz ograniczenia w poruszaniu się e-hulajnogą zależne od wieku. Kierujący hulajnogą będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Strasburg: Pomijanie ugrupowania parlamentarnego w programach publicznej TV narusza wolność wyrażania opinii

   Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 sierpnia 2021 r. Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła Włoch, ale zarzut ten może dotyczyć również Telewizji Polskiej.
  • SN: Dzielić spadek przekraczający wartość zachowku bez tych, którzy się zrzekli lub zostali wydziedziczeni

   Uprawniony do zachowku powołany do dziedziczenia ponosi odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej wartość tego udziału spadkowego - taka uchwałę podjął Sąd Najwyższy. I dodał, że podstawą do obliczenia należnego uprawnionemu zachowku jest udział spadkowy z uwzględnieniem także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili,
  • SN: Umowa bancassurance daje szanse spadkobiercom na dochodzenie roszczeń

   Samodzielne roszczenie o zapłatę ubezpieczenia na życie przez spadkobiercę byłoby możliwe i weszłoby w skład spadku, gdyby zdarzeniem ubezpieczeniowym nie była śmierć - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że gdy roszczenie powstaje dopiero po zgonie ubezpieczonego, to nie może przysługiwać wcześniej, a tym samym nie może przysługiwać następcy prawnemu.
  Zobacz więcej