Temat dnia

Wakacje kredytowe to też problem definicji kredytobiorcy‒konsumenta

Ustawa o wakacjach kredytowych przewiduje, że kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej na wniosek konsumenta. Ustawa nie definiuje pojęcia „konsument”, jednak w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym jest nim osoba fizyczna, która z przedsiębiorcą dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Posłowie debatują nad ustawą zamrażającą ceny prądu

Rynek i konsument Domowe finanse

Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają, do określonego limitu, zachować poziom z 2022 roku - przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie we środę. Zanosi się na szybkie uchwalenie tych przepisów. Będą w nich też dodatki dla osób ogrzewających mieszkania prądem.

Uwagi Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wciąż nieprzetłumaczone

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Wciąż nie przetłumaczono na język polski rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wobec naszego kraju z września 2018 r. Zostały one wydane po pierwszym przeglądzie przez Komitet stopnia wdrożenia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a zdaniem RPO brak tłumaczenia utrudnia aktywny udział tych osób w monitorowaniu wdrażania Konwencji.

Projekt przepisów mających ograniczać skutki wzrostu cen prądu już w Sejmie

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo unijne

Rząd przyjął w poniedziałek projekt w sprawie zamrożenia cen prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do limitu zużycia 2000 kWh rocznie, a dla dużych rodzin i rolników do 3000 kWh. Dla gospodarstw, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące zmiany płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w sprawie o ustalenie płci metrykalnej, nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

UOKiK rekomenduje: Influencerzy powinni oznaczać reklamy

Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie

Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? - pyta Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ogłosił właśnie rekomendacje w tej sprawie. Podaje też przykłady, jak należy to robić prawidłowo i zgodnie z prawem.

Polecamy książki
Zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej, poprzez giełdę energii, oraz zaostrzenie odpowiedzialności w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej - to cele przyjętego przez Radę Ministrów w trybie obiegowym i skierowanego do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Krzysztof Sobczak
28.09.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
PGE Paliwa rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla do klientów instytucjonalnych (szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności węgiel (w tym do gospodarstw rolnych i ogrodniczych) oraz pośredniczących podmiotów węglowych. Ci ostatni muszą zarejestrować się obowiązkowo w uruchomionej właśnie przeglądarce cen.
Robert Horbaczewski
28.09.2022
Samorząd terytorialny Domowe finanse
Podczas rozpoczętego w środę posiedzenia Sejm zaczął prace nad projektem ustawy wydłużającej kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Zgodnie propozycją PiS, data wyborów wyznaczona ma być na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r. Ponieważ 23 kwietnia to niedziela, więc wybory mogą być wyznaczone właśnie na ten dzień.
Krzysztof Sobczak
28.09.2022
Samorząd terytorialny Wybory

W razie zagrożenia szkoła poda uczniom jodek potasu

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Jeżeli w wyniku wojny w Ukrainie dojdzie do skażenia radioaktywnego, szkoły zaangażują się w przeciwdziałanie jego skutkom - podadzą uczniom jodek potasu, który zapobiega uszkodzeniu tarczycy przez...
Monika Sewastianowicz
28.09.2022

Płatniku - nie założysz konta, nie rozliczysz się z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Od przyszłego roku, zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022

SO: Brak informacji o wydatkach z pieniędzy publicznych Lux Veritatis nie krzywdzi

Prawo karne Prawo cywilne
Prawomocnym wyrokiem zakończył się spór między Watchdog Polska a Fundacją Lux Veritatis. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Orzekł, że organizacja społeczna nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2022

RPO za pilnym zapewnieniem efektywnej ochrony prawa do równego traktowania pracowników - rodziców i opiekunów

Prawo pracy Prawo unijne
Trwają prace nad zmianą kodeksu pracy wprowadzającą przepisy unijnej dyrektywy, której celem jest ułatwienie rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z prywatnym. Część uwag RPO do projektu...
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022

Więcej studentów będzie szukać pracy - to szansa dla pracodawców

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy Dla studenta
Od 1 października około 1,2 miliona studentów rozpocznie nowy rok akademicki. Z powodu stale rosnących kosztów życia i astronomicznych cen wynajmu mieszkań znaczna część z nich będzie szukała stałej...
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022

Senat poparł ustawę - operator pocztowych usług powszechnych dostanie rekompensatę

Administracja publiczna
Zapewnienie odpowiedniego poziomu rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych to cel nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, którą we...
Krzysztof Sobczak
27.09.2022

Sejmowa podkomisja pracuje nad projektem o sądach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie projektu o sędziach pokoju. Jednak to nie koniec prac podkomisji, musi ona jeszcze omówić projekt ustawy wprowadzającej tę reformę. Ten drugi projekt...
Krzysztof Sobczak
27.09.2022

Polacy chcą elastyczności w pracy - raport

Rynek Prawo pracy
Polacy są zwolennikami elastycznych rozwiązań związanych z pełnieniem obowiązków zawodowych. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych (57,49 proc.) przyznaje, że rozważyłoby zmianę firmy, gdyby...
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022

Polacy zgromadzili prawie 10 mld zł w PPK. Widać wzrost, ale to wciąż dość skromne środki

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Na koniec sierpnia br. uczestnikami PPK było 2,44 mln osób. To o 13 proc. więcej niż na koniec czerwca 2021 roku, a kwota zgromadzonych środków wzrosła w tym czasie o ponad 83 proc. - z 5,33 mld zł...
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022

Unieruchomienie w szpitalu psychiatrycznym pod okiem kamery

Opieka zdrowotna RODO
Pomieszczenie przeznaczone do obserwacji pacjenta szpitala psychiatrycznego, który został unieruchomiony, będzie wyposażone w instalację monitoringu. Takie m.in. zmiany do ustawy o ochronie zdrowia...
Katarzyna Nocuń
27.09.2022

Rząd chce, by samorządy sprzedawały węgiel mieszkańcom

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Państwowe spółki PGE Paliwa i Węglokoks mają od dziś zaproponować samorządom terytorialnym współpracę przy dystrybucji węgla, także dla gospodarstw domowych. Tona węgla ma być dzięki temu tańsza o...
Robert Horbaczewski
27.09.2022

WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

Samorząd terytorialny RODO
Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się...
Dorian Lesner
27.09.2022

Rząd zapowiada koniec zawieszenia obowiązku wykonywania badań okresowych

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę ustawy w sprawie COVID-19, której celem jest m.in. przywrócenie obowiązku wykonywania badań, wynikających z przepisów art. 229 kodeksu pracy – dowiedział się...
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022

Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie inwigilacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
27 września przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odbędzie się rozprawa przeciwko Polsce w sprawie inwigilacji. Skargę złożyli aktywiści związani z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022

Sąd: Prof. Romanowski nie pomówił sędziego Radzika

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia uznał, że nie doszło do pomówienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława Radzika przez znanego adwokata i profesora...
Krzysztof Sobczak
26.09.2022

MRiPS: 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r.

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Rusza nabór wniosków do Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023. Kluby i centra integracji społecznej będą mogły aplikować o wsparcie od 20 do 120 tys. zł –...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022

Opieka nad chorymi w domach jest coraz mniej opłacalna

Pacjent Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Pielęgniarki ostrzegają przed zbliżającym się kryzysem w opiece nad obłożnie chorymi pacjentami. Niedofinansowanie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rosnące koszty dojazdów powodują, że jest...
Beata Dązbłaż
26.09.2022

Będzie unijny obowiązek oszczędzania energii, ale rząd ma na to całą gamę sposobów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Projektowane unijne rozporządzenie przewiduje redukcję zużycia prądu w każdym państwie członkowskim o 10 procent. Konieczne będą jednak także regulacje krajowe, które zachęcą lub zmuszą do...
Paweł Rochowicz
26.09.2022

Nowe przepisy namnożyły skrzyżowań - nawet policja ma z tym kłopot

Prawo karne Samorząd terytorialny
Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym zmieniła definicje skrzyżowania i drogi. W konsekwencji miejsca, które do tej pory nie były uznane za skrzyżowania, takimi nagle zostały. A to ma wpływ...
Robert Horbaczewski
26.09.2022

WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją

Kadry w oświacie Prawo pracy RODO
Dyrektor szkoły ma obowiązek podać wysokość zarobków zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz uzyskiwanych przez nich dodatków motywacyjnych. Zastrzeżona jest tylko informacja obejmująca te składniki...
Marek Sondej
26.09.2022

Przedsiębiorcy na koniec roku sięgną do dna kieszeni, by dopłacić składkę zdrowotną

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Końcówka roku może być finansowo bardzo trudna dla wielu przedsiębiorców, którzy co gorsza nie mają tego świadomości. Dotyczy to zwłaszcza ryczałtowców. Wielu będzie musiało bowiem dopłacić składkę...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022

Urlop dodatkowy przysługuje części pracowników niepełnosprawnych

Prawo pracy
Część pracowników niepełnosprawnych – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po wypełnieniu warunku przepracowania roku po zaliczeniu do któregoś z tych stopni...
Marek Rotkiewicz
24.09.2022

Zakaz handlu w niedziele miał pomóc małym sklepom, tymczasem je pogrąża

Rynek i konsument Prawo pracy
Zakaz handlu w niedziele miał wzmocnić małe, osiedlowe sklepy. Tymczasem statystyki i doświadczenie pokazują, że cel ten nie został osiągnięty, a zakaz ten jest dla tego rodzaju placówek dodatkowym...
Konrad Dyda
24.09.2022

Asystent zdrowienia dużym wsparciem w leczeniu chorych psychicznie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Od kilku lat przebudowujemy w Polsce opiekę psychiatryczną dorosłych, która w coraz większym stopniu polega na leczeniu środowiskowym. Natomiast w procesie leczenia szpitalnego lekarzy, pielęgniarki...
Józef Kielar
24.09.2022

Wkrótce 11 listopada, a wciąż jest spór o charakter Marszu Niepodległości

Administracja publiczna
W tym roku możemy się spodziewać kolejnych niepokojów w dzień Święta Niepodległości. Spór między wojewodą mazowieckim, który wydał zgodę na cykliczny Marsz Niepodległości do 2023 r., a prezydentem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2022

Zysk ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę kredytu i zakup działki bez PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed upływem pięciu lat można przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego i zakup kolejnej nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego....
Wiesława Moczydłowska
24.09.2022

SN: Za małe zadośćuczynienie za nielegalny eksperyment ze szczepionkami na grypę

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Farmacja
Wykazanie w procesie cywilnym rozstroju zdrowia powinno w istotnym stopniu zwiększać kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia. Jednak w żadnym razie wykazanie braku rozstroju zdrowia, nie może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2022
1  2  3  4  5    321
 • Aktualności
  • Posłowie debatują nad ustawą zamrażającą ceny prądu

   Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają, do określonego limitu, zachować poziom z 2022 roku - przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie we środę. Zanosi się na szybkie uchwalenie tych przepisów. Będą w nich też dodatki dla osób ogrzewających mieszkania prądem.
  • Projekt przepisów mających ograniczać skutki wzrostu cen prądu już w Sejmie

   Rząd przyjął w poniedziałek projekt w sprawie zamrożenia cen prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do limitu zużycia 2000 kWh rocznie, a dla dużych rodzin i rolników do 3000 kWh. Dla gospodarstw, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.
  • Uwagi Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wciąż nieprzetłumaczone

   Wciąż nie przetłumaczono na język polski rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wobec naszego kraju z września 2018 r. Zostały one wydane po pierwszym przeglądzie przez Komitet stopnia wdrożenia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a zdaniem RPO brak tłumaczenia utrudnia aktywny udział tych osób w monitorowaniu wdrażania Konwencji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Wakacje kredytowe to też problem definicji kredytobiorcy‒konsumenta

   Ustawa o wakacjach kredytowych przewiduje, że kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej na wniosek konsumenta. Ustawa nie definiuje pojęcia „konsument”, jednak w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym jest nim osoba fizyczna, która z przedsiębiorcą dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Trudna sztuka pisania statutu fundacji

   Najczęstszymi zarzutami wysuwanymi względem ustawy o fundacjach są jej enigmatyczność i lakoniczność. Ustawa, która reguluje przecież sposób funkcjonowania osób prawnych mogących prowadzić rozbudowaną działalność, liczy zaledwie 20 artykułów, przez co nie udziela odpowiedzi na wiele naglących pytań co do tego sposobu funkcjonowania.
  • Zmiany w spadkach i utracona (?) szansa dla partnerów

   Rządowy projekt przewiduje zmiany w katalogu uprawnionych do dziedziczenia, w tym ograniczenie kręgu spadkobierców należących do trzeciej grupy wyłącznie do dziadków, wujów, stryjów, ciotek i stryjenek spadkodawcy oraz ich dzieci. Szkoda, że przy okazji nie pomyślano o osobach, które pozostają ze sobą w związkach faktycznych, włączając w to pary jednopłciowe, które tworzą związek partnerski.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.
  • Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

   Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.
  • Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

   Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SO: Brak informacji o wydatkach z pieniędzy publicznych Lux Veritatis nie krzywdzi

   Prawomocnym wyrokiem zakończył się spór między Watchdog Polska a Fundacją Lux Veritatis. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Orzekł, że organizacja społeczna nie może być pokrzywdzoną, gdyż brak informacji nie może jej skrzywdzić, jest tylko szkodliwy dla dobra publicznego.
  • SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

   Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące zmiany płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w sprawie o ustalenie płci metrykalnej, nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.
  • WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

   Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się ich zastąpienia kodem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że przetwarzanie danych osobowych miało podstawę w przepisach RODO.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski