Temat dnia

Od życia prywatnego do podwyższonego standardu strasburskiego. Polskie pary jednopłciowe przed Trybunałem

Polskie pary jednopłciowe doczekają się w końcu rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie braku uznania w polskim porządku prawnym jakiejkolwiek formy prawnej dla związków tworzonych przez osoby tej samej płci. Na 12 grudnia 2023 roku została bowiem wyznaczona rozprawa – pisze dr Mateusz Wąsik, adwokat i doradca podatkowy.

TSUE: RODO sprzeciwia się dwóm praktykom przetwarzania danych przez biura informacji kredytowej

Rynek i konsument Nowe technologie Finanse RODO Prawo unijne

Podczas gdy scoring jako zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach jest dozwolony jedynie pod pewnymi warunkami, przechowywanie przez dłuższy czas informacji na temat zwolnienia z pozostałej części długu jest sprzeczne z RODO – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Potrącenie żubra zwykle jest bezkarne, ale może mieć poważne skutki dla sprawcy

Środowisko

Kolejne dwa żubry zginęły potrącone przez ciężarówkę wojskową w Puszczy Białowieskiej. Zdarzeń drogowych z udziałem tych chronionych zwierząt w ostatnich tygodniach było kilka. Zwykle przyczyną śmierci dzikich zwierząt jest brawura drogowa. Tego typu wyrządzenie szkody przyrodzie uchodzi jednak kierowcom na sucho, gdyż nieumyślne przejechanie zwierzęcia nie jest karane.

Rozporządzanie udziałem w spadku bez zgody pozostałych spadkobierców może być nieważne

Prawo cywilne

Nabywca udziału w nieruchomości spadkowej nie może powołać się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Artykuł 5 u.k.w.h. chroni bowiem interesy osoby zawierającej umowę z...

TK: Przepisy ograniczające odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta konstytucyjne

Przepisy prawa łowieckiego, ograniczające odpowiedzialność w określonych przypadkach za szkody spowodowane w uprawach przez dzikie zwierzęta, są zgodne z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło jednogłośnie, a było pokłosiem pytania skierowanego do TK jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Pile. Sprawa dotyczyła rolnika, który wniósł o zasądzenie od koła łowieckiego pieniędzy z tytułu szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta na jego działkach.

Resort rozwoju pracuje nad projektem mającym rozszerzyć e-usługi dla obywateli

Rynek i konsument

Wprowadzenie Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych, który ma ułatwić załatwianie spraw urzędowych przez pełnomocnika - przewiduje projekt ustawy, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii. Przepisy mają też pomóc w ograniczaniu używania fałszywych dowodów osobistych. Nowością ma być m.in. cyfrowe świadectwo rzeczoznawcy majątkowego.

Prawo.pl
Polecamy książki
Jedną z podstawowych trudności, jakie napotykają podczas kampanii wyborczych osoby głuche i niedosłyszące, jest brak napisów oraz tłumaczeń na polski język migowy programów wyborczych i materiałów informacyjnych przygotowywanych przez komitety wyborcze. To powoduje wykluczenie tych osób z bieżących spraw istotnych społecznie. Polski Instytut Spraw Głuchych zwrócił się w tej sprawie z petycją do Marszałka Sejmu.
Beata Dązbłaż
11.12.2023
Wybory Niepełnosprawność

Decyzja o potrzebie wsparcia przy świadczeniu wspierającym - są wzory dokumentów

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Dane osobowe, rodzaj orzeczenia, jego termin i zgoda lub nie na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu stałego pobytu – takie dane zawiera, m.in. wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. We wzorze kwestionariusza samooceny uwzględniono, m.in. porozumiewanie się za pomocą polskiego języka migowego i alternatywnych metod komunikacji (AAC).
Beata Dązbłaż
11.12.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Nie ma potrzeby składania co roku oświadczeń podatkowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez emerytów czy rencistów. Oświadczenia dotyczące np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem, obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe oświadczenie składa się w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowego - przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2023
Emerytury i renty PIT

Pracownicy mają problem z wypłatą zaległych roszczeń - przepisy do zmiany

Prawo pracy Spółki Finanse Poprawmy prawo
Pracownicy, których pracodawca jest niewypłacalny, mają problem z otrzymaniem należnych im świadczeń pracowniczych z FGŚP. Muszą czekać aż sąd ogłosi upadłość firmy. A że postępowania trwają po kilka...
Grażyna J. Leśniak
11.12.2023

Najwyższy czas "poluzować" obrót prywatną ziemią

Poprawmy prawo Nieruchomości
Obrót prywatną ziemią rolną trzeba uprościć - uważają eksperci. Ich zdaniem trzeba skończyć z fikcją, że każdy kłos jest na wagę złota. "Poluzowanie" zasad sprzedaży gruntów jest niezbędne przede...
Renata Krupa-Dąbrowska
11.12.2023

Ostatni wyrok frankowy TSUE: Z dużej chmury mały deszcz

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Co nowego wniósł wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.? W zasadzie nic, po prostu zawraca polskie sądy z błędnej drogi, którą wiele z nich przez ostatnie dwa lata podąża. Chodzi o brak związania konsumenta...
Anna Dombska Marcin Szymański
11.12.2023

NSA: Wykonanie projektu przez architekta nie przesądza o zgodności z przepisami

Budownictwo
Organ zarzucił, że projekt budowlany jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc odmówił jego zatwierdzenia. Skarżąca nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem....
Dorian Lesner
11.12.2023

Asystent osoby z niepełnosprawnością pomoże jej w przychodni, ale w szpitalu już nie

Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Podczas wizyty w przychodni osobę z niepełnosprawnością będzie mógł wesprzeć asystent. Nie będzie jednak mógł udzielić jej wsparcia na terenie szpitala, hospicjum czy zakładu opiekuńczo-leczniczego....
Beata Dązbłaż
11.12.2023

Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność opublikowane

Rynek i konsument VAT Finanse
W sobotę , 9 grudnia 2023 roku, po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie 0 stawki podatku od towarów i usług (VAT) na żywność, jaka będzie obowiązywała w I kwartale...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2023

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości
Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.12.2023

Unia Europejska porozumiała się w sprawie AI Act

Nowe technologie Prawo unijne
"Jest umowa" - poinformował na platformie X unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton. Oznacza to, że trwające od środy tzw. trilogi, czyli trójstronne tajne negocjacje,...
Inga Stawicka
09.12.2023

SN: Badanie piersi naruszyło godność pacjentki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Lekarski sąd odwoławczy słusznie nie widział potrzeby powołania nowych biegłych do oceny prawidłowości badania piersi przez obwinionego - tym bardziej, że w składzie orzekającym zasiadali sami...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2023

Emerytura wcześniejsza dla aktora teatru lalek, ale nie pomostowa

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoba, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. i wykonywała pracę aktora teatru lalek, może uzyskać wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnym charakterze, gdy spełni do niej warunki. Nie...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2023

Twórca kontra generatywna AI - spór bez prostych odpowiedzi

Nowe technologie
Opóźnianie się prac nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji nie jest jedynym problemem w kontekście coraz powszechniejszego korzystania z nowych technologii. Coraz bardziej palącą kwestią jest...
Inga Stawicka
09.12.2023

Strasburg uzna polskie związki partnerskie, a rząd może wyroku nie wykonać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, rozstrzygnie we wtorek, 12 grudnia br., sprawę przeciwko Polsce wytoczoną przez pięć polskich par tej samej płci, które domagają się prawnego uznania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2023

MEiN chce wprowadzić kilka ułatwień dla maturzystów

Szkoła i uczeń
Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach...
Monika Sewastianowicz
09.12.2023

Ostatni moment na przekazanie darowizny, by ją odliczyć od dochodu

Domowe finanse PIT
Osoby wspierające szczytne cele mogą jednocześnie zaoszczędzić na podatku. Ten, kto do końca 2023 roku przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego, odejmie ją od dochodu w zeznaniu rocznym....
Monika Pogroszewska
09.12.2023

Miasta produkują stosy dokumentów, a plan zrównoważonej mobilności kuleje

Samorząd terytorialny
Samorządy sporządzają coraz więcej dokumentów strategicznych, ale nie przekłada się to na realizację założeń idei określanej jako „zrównoważona mobilność”- to kluczowy wniosek z raportu „Zrównoważona...
Maria Dec-Kiełb
09.12.2023

Za młoda na in vitro? Refundowana procedura nie dla każdego

Pacjent
Niezależnie od źródeł finansowania, in vitro w Polsce jest dozwolone dla małżeństw i par: kobiety i mężczyzny. Autorzy programu finansowania tej procedury z budżetu państwa określą dodatkowo granice...
Katarzyna Nocuń
09.12.2023

W okresie wypowiedzenia można wysłać na przymusowy urlop

Prawo pracy HR
Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy przewidują, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik jest obowiązany wykorzystać...
Magdalena Stojek-Siwińska Dorian Lesner
08.12.2023

Więcej czasu na zmiany w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach

Administracja publiczna Nieruchomości
Rada Ministrów wydała rozporządzenie wydłużające o rok termin dostosowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach do obowiązujących przepisów prawa. System ZSIN ma zwiększyć efektywność...
Ret
08.12.2023

W grudniu do niektórych świadczeniobiorców przyjdzie podwójny przelew z ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty
Dobre wiadomości dla seniorów. Dwa przelewy w grudniu dostaną seniorzy, którym ZUS wypłaca emerytury w pierwszym dniu każdego miesiąca. Tym, którzy swoje pieniądze dostają 25. dnia miesiąca wypłata...
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023

Jakich świątecznych benefitów oczekują pracownicy – badanie Pracuj.pl

Prawo pracy HR Rynek pracy
Na liście najbardziej pożądanych benefitów świątecznych bez zmian pierwszą pozycję zajmuje okolicznościowa premia finansowa - chciałoby ją otrzymać 86 proc. pracowników. Jednak tylko 36 proc. z nich...
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023

Przedsiębiorca w restrukturyzacji na łasce zarządcy, czas to zmienić

Nieruchomości
W przepisach restrukturyzacyjnych brakuje uregulowania, które gwarantowałoby przedsiębiorcy w restrukturyzacji i jego rodzinie środki na życie. Znajduje się on wyłącznie na "łasce" zarządcy, który...
Renata Krupa-Dąbrowska
08.12.2023

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy

Prawo pracy HR
Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. W jego treści powinna znaleźć się przyczyna uzasadniająca, która może leżeć zarówno po stronie...
Anna Kostecka Dorian Lesner
08.12.2023

Zakup nieruchomości w trakcie budowy bez zwolnienia z PCC

Nieruchomości
Umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek jego zapłaty ciąży na kupującym. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku...
Malwina Pasternak-Janik
08.12.2023

Sejm zdecydował: Komisja śledcza zbada „wybory kopertowe”

Samorząd terytorialny Wybory
Sejm zgodził się w czwartek na powołanie komisji śledczej do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, czyli niedoszłych wyborów kopertowych. Za...
Robert Horbaczewski
07.12.2023

Wolny piątek, skrócony czas pracy lub lepszy tryb pracy - który prezent wybierasz?

Prawo pracy Rynek pracy
Drogi pracodawco, zamiast czekoladek, bonów upominkowych i kalendarza na Gwiazdkę, podaruj pracownikom wolny piątek, skrócony czas pracy lub bardziej dogodny tryb pracy. To na pewno się opłaci –...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023

WSA: Dane osobowe w prywatnym komputerze pracownika też trzeba chronić

RODO
Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję prezesa UODO, w której nałożono karę upomnienia na Rzecznika Finansowego za brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających...
Ret
07.12.2023

MRiPS: Stopa bezrobocia w listopadzie wciąż niska

Prawo pracy Rynek pracy
5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 roku – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymał się na tym samym...
Grażyna J. Leśniak
07.12.2023
1  2  3  4  5    426
 • Aktualności
  Zobacz więcej
 • Opinie
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

   W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.
  • Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

   Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.
  • Od 1 lipca państwowe autostrady są darmowe, a odcinek A1 - od września

   Kierowcy samochodów osobowych od 1 lipca są zwolnieni z opłat za przejazd na płatnych dotąd odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinki autostrad: A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Z kolei w niedzielę premier poinformował, że od początku września wolna od opłat jest także autostrada A1. Dotąd na odcinku Gdańsk–Toruń na A1 nie było poboru opłat jedynie w wakacyjne weekendy.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Korzyść ze sprzedaży narkotyków to także wydatki

   Sprzedawcę amfetaminy należy pozbawić całej korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa. To znaczy całej kwoty pieniędzy uzyskanej ze sprzedaży narkotyków, a nie tylko kwoty zysku, czyli różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży a wydatkami związanymi z nabyciem narkotyków i ich dystrybucją – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.
  • SN: Umowa kredytowa nieważna z powodu przyjęcia tabel kursowych banku

   Po wyeliminowaniu klauzul umownych doszło do zdeformowania całej umowy kredytu frankowego tak, że nie można odtworzyć z niej praw i obowiązków kredytobiorców – uznał Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i orzekł, że umowa jest nieważna. Wpłynęły na to odniesienia do tabel kursowych banku ustalanych jednostronnie oraz brak rzetelnej informacji o ryzyku wahań kursu franka szwajcarskiego.
  • NSA: Odmowę wydania wizy można zaskarżyć tylko wyjątkowo

   Cudzoziemiec otrzymał odmowę wydania wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Postanowił więc zaskarżyć wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Sądy administracyjne stwierdziły, że w sprawie znajduje zastosowanie wyłącznie prawo krajowe, które wyłącza sądową kontrolę spornej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że wyłączenie prawa do sądu nie narusza Karty Praw Podstawowych ani Konstytucji.
  Zobacz więcej