Temat dnia

Można wybić szybę w aucie, jeśli właściciel zamknął w nim psa w upale

Z pomocą psu czy kotu uwięzionemu w rozgrzanym samochodzie nie trzeba czekać na przyjazd policji czy straży miejskiej. Można działać samodzielnie, jeśli zwierzęciu grozi, że nie doczeka przybycia służb czy opiekuna. Warto jednak w takiej sytuacji powiadomić policję o swoich działaniach oraz postarać się o to, żeby przy zdarzeniu byli świadkowie.

Alimenty od dziadków? Tylko gdy dziecko w niedostatku

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Dochodzenie alimentów od dziadków jest możliwe, ale często utrudnione. W takich sprawach należy wnikliwie przeanalizować w szczególności to, czy uprawniony wnuczek znajduje się w niedostatku. Z tego względu dochodzenie świadczeń od dziadków w postępowaniu uproszczonym, czyli szybkim trybem, wydaje się niemożliwe. Jednak na ostateczną odpowiedź należy poczekać, bo wkrótce Sąd Najwyższy wyda w tej sprawie uchwałę.

Umowne wynagrodzenie autorskie w projekcie nowelizacji 

Nowe technologie

W cieniu gorących dyskusji sejmowych nad wynagrodzeniami za streaming i wzmocnieniem nowego prawa pokrewnego wydawców nie wzbudziła uwagi zasadnicza zmiana generalnej regulacji prawa twórcy do wynagrodzenia. Najogólniej ujmując: zrobiono to nieudolnie, ale przynajmniej w części transponowano tu dyrektywę 2019/790, słusznie istotnie wzmacniając prawo twórcy do wynagrodzenia - pisze prof. Ryszard Markiewicz. 

Rząd chce przyjąć projekt o związkach partnerskich jesienią

Prawo rodzinne Prawo unijne

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w poniedziałek założenia do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Będą one dostępne dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Po zawarciu związku osoby będzie łączył ustrój rozdzielności majątkowej. Będzie można to jednak zmienić umową notarialną. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek powiedział, że rząd chciałby przyjąć projekt ustawy o związkach partnerskich na przełomie sierpnia i września, najpóźniej w październiku.

TSUE: Zakaz polowania na wilki w Austrii jest ważny

Środowisko Prawo unijne

Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika jednoznacznie - odstępstwo od zakazu polowania, w celu zapobieżenia szkodom majątkowym, może zostać przyznane tylko wtedy, gdy populacja wilków znajduje się we właściwym stanie ochrony. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w Austrii. Wyrok ma istotne znaczenie także dla Polski.

Specjalny zespół zajmie się ochroną drzew i krzewów

Środowisko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu. Ma on zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem. Szczególną uwagą mają być objęte sytuacje, w których w otoczeniu zieleni prowadzone są inwestycje.

Prawo.pl
Polecamy książki
Nadal nie jest karalne uporczywe nękanie dłużników przez pracowników firm windykacyjnych w celu zwrotu wierzytelności. Przestępstwo takie nie zostało bowiem wprowadzone do Kodeksu karnego przy jego zmianie w 2022 r. - uważa RPO. W ocenie resortu sprawiedliwości aktualnie obowiązujące przepisy zapewniają dostateczną ochronę przed działaniami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zajmujących się windykacją wierzytelności i nie istnieje konieczność zmian legislacyjnych w proponowanym przez RPO zakresie.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Finanse
Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie związanej z zasadą państwa prawnego, sam musi spełniać wymogi związane z niezawisłością sądownictwa. W szczególności skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie wydać orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Należy wykluczyć jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję osób spoza składu orzekającego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W przyszłości podstawa programowa nie powinna być układana w resorcie edukacji, ale w Instytucie Badań Edukacyjnych - powiedziała w sobotę w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku Barbara Nowacka, minister edukacji. Podkreśliła, że takie rozwiązanie „odpolityczni” pracę nad podstawą programową.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2024
Zarządzanie oświatą

Honorowy krwiodawca bez zniżki na pociąg, ale z ulgą podatkową

Pacjent
Honorowy krwiodawca może liczyć na przywileje, które przysługują mu na mocy przepisów ustawowych. To m.in. prawo do dwóch dni wolnego w pracy, zwrot kosztów dojazdu do centrum krwiodawstwa czy...
Inga Stawicka Monika Pogroszewska
13.07.2024

Świadczenie uzupełniające dalej z progiem dochodowym

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie...
Beata Dązbłaż
13.07.2024

Ogrodzenie nie może być z drutem kolczastym, ani z tłuczonym szkłem

Nieruchomości
Z budową ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m najczęściej nie będzie się wiązał wymóg uzyskania ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przypadku wyższych ogrodzeń inwestor będzie mógł...
Katarzyna Niemiec
13.07.2024

Wspólne fundacje rodzinne nadal mogą być problemem

PIT
Mimo zmiany interpretacji dotyczących małżeńskich fundacji rodzinnych, osoby planujące założenie takiej fundacji, powinny zachować ostrożność. Żeby wszystkie wypłaty dla fundatorów były w całości...
Michał Kwaśniewski
13.07.2024

MRPiPS rozpoczęło prace nad uregulowaniem pracy w wysokich temperaturach

Prawo pracy BHP
10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M....
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

Praca zdalna w magazynie? Benefity w sektorze logistycznym i e-commerce

Prawo pracy Rynek pracy
Sektor logistyczny i e-commerce rządzi się nieco innymi prawami niż praca biurowa, w której jednym z popularnych benefitów jest praca zdalna. W logistyce liczy się efektywność procesów, automatyzacja...
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

Choroby nerek w Polsce są nadal diagnozowane za późno

Pacjent Opieka zdrowotna
Pośród szacunkowej liczby 4,5 mln chorych na nerki w Polsce, zdiagnozowanych jest tylko 5 procent. Ci zaś w większości źle oceniają dostęp do poradni specjalistycznej na swoim terenie i długo czekają...
Beata Dązbłaż
12.07.2024

Sądy sprawdzą zgodność z prawem układów zbiorowych. Porozumienia pozostaną poza kontrolą

Prawo pracy
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce zdjąć ciążący na nim obowiązek sprawdzania, czy układ zbiorowy pracy jest zgodny z prawem przed wpisaniem go do właściwego rejestru, prowadzonego...
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – jest projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą wprowadza resort...
Beata Dązbłaż
11.07.2024

TSUE: Dyrektywa o zwolnieniach grupowych ważna również przy przejściu pracodawcy na emeryturę

Prawo pracy Prawo unijne
W odróżnieniu od pracodawcy, który zmarł, pracodawca, który przechodzi na emeryturę, jest zasadniczo w stanie przeprowadzić konsultacje mające na celu m.in. uniknięcie rozwiązania umów o pracę lub...
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024

Rynek Pracy Specjalistów w pierwszej połowie 2024 r. – raport Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
W pierwszej połowie 2024 roku na Pracuj.pl opublikowano 396 tysięcy ofert pracy. TOP5 poszukiwanych specjalizacji stanowiły sprzedaż, praca fizyczna, IT, obsługa klienta i finanse. Najbardziej...
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024

SN: Nie można dzielić lokalu, gdy zniesienie współwłasności nie zostało wykonane

Prawo cywilne Prawnicy Nieruchomości
Wydanie postanowienia przez sąd o zniesieniu współwłasności polegające na wyodrębnieniu własności lokali, w sytuacji kiedy nie wszystkie z nich zostały ujawnione w księdze wieczystej, stanowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2024

Temida sceptycznie patrzy na fachową pomoc wspólnika

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Spółki Finanse Polski Ład
Spółki z o.o. mają wątpliwości, czy świadczenia niepieniężne na ich rzecz realizowane przez własnych wspólników powinny być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Sądy niekiedy uchylają niektóre...
Michał Kosiarski
11.07.2024

Na mapie Polski będą nowe miasta

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt zmian w podziale terytorialnym kraju. Nowe rozporządzenie wprowadzi zmiany granic gmin i miast. Wpłynie też na kwestie dotyczące statusu miasta...
Krzysztof Koślicki
10.07.2024

Czy firmy wiedzą o dorabianiu pracowników do etatu w Polsce – raport Aplikuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że...
Grażyna J. Leśniak
10.07.2024

Europa talentów i równości - postulaty Lewiatana na polską prezydencję

Prawo pracy Rynek pracy
Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach,...
Grażyna J. Leśniak
10.07.2024

Już ponad 1 milion wniosków o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start

Domowe finanse Szkoła i uczeń
Od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2024/2025. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Złożenie...
Agnieszka Matłacz
10.07.2024

RPO: Wszyscy umundurowani policjanci powinni mieć widoczne znaki identyfikacyjne

Prawo karne
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny sygnalizuje konieczność zmiany przepisów dotyczących sposobów identyfikacji funkcjonariuszy policji. Uważa, że każdy umundurowany policjant powinien mieć...
Agnieszka Matłacz
10.07.2024

Jesienią kolejne zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej - tym razem dla pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna
Wiosenna nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przesunęła terminy kwalifikacji podmiotów i leczenia nowotworów w nowym systemie. Jak zapowiada jednak ministra zdrowia Izabela Leszczyna,...
Inga Stawicka
10.07.2024

Mniej odpowiedzialności za naruszenia wolności słowa

Prawo karne
Minister sprawiedliwości i działająca na jego zlecenie komisja kodyfikacyjna zapowiadają zmiany w przepisie przewidującym kary za zniesławienie, czyli w głośnym artykule 212 kodeksu karnego....
Krzysztof Sobczak
10.07.2024

Dodatek motywacyjny nie dla wszystkich pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Nie wszyscy pracownicy pomocy społecznej otrzymają dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu, a jedynie ci, którzy wykonują zadania z ustawy o pomocy społecznej. Pierwotnie, rząd zapowiadał...
Beata Dązbłaż
10.07.2024

Do stażu pracy wliczy się nie tylko działalność gospodarcza

Prawo pracy
Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane m.in. okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, pracy na umowie zlecenia, odbywanie służby wojskowej, praca na roli czy pobieranie...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

Lewiatan: Budżetówka powinna zarabiać więcej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse
W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się uzgodnić wyższego niż proponuje rząd wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku. Z niezrozumiałych przyczyn rząd proponuje wzrost wynagrodzenia...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

GUS: W styczniu 2024 r. pracę w Polsce wykonywało 999,8 tys. cudzoziemców

Prawo pracy Rynek pracy
Na koniec stycznia 2024 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc. Udział ten wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 p. proc. – podał Główny Urząd...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

Przez lukę w prawie pracownicy przejmowanej firmy bez właściwej ochrony

Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy
Źle skonstruowane przepisy sprawiają, że od ponad 20 lat pracownicy przejmowanych zakładów pracy lub ich części są pozbawieni reprezentacji w negocjacjach dotyczących ich sytuacji prawnej. Dodatkowo...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

Koniec ograniczeń w obrocie ziemią rolną w miastach. Ministerstwo Rozwoju szykuje zmiany

Budownictwo
Grunty rolne w miastach zostaną wyjęte spod ochrony ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dzięki temu łatwiej będzie można zmienić im status z rolnego na budowlany. Nad zmianą w tej sprawie pracuje...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.07.2024

WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Kodeks postępowania administracyjnego
Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności,...
Marek Sondej
09.07.2024
1  2  3  4  5    470
 • Aktualności
  • Alimenty od dziadków? Tylko gdy dziecko w niedostatku

   Dochodzenie alimentów od dziadków jest możliwe, ale często utrudnione. W takich sprawach należy wnikliwie przeanalizować w szczególności to, czy uprawniony wnuczek znajduje się w niedostatku. Z tego względu dochodzenie świadczeń od dziadków w postępowaniu uproszczonym, czyli szybkim trybem, wydaje się niemożliwe. Jednak na ostateczną odpowiedź należy poczekać, bo wkrótce Sąd Najwyższy wyda w tej sprawie uchwałę.
  • Można wybić szybę w aucie, jeśli właściciel zamknął w nim psa w upale

   Z pomocą psu czy kotu uwięzionemu w rozgrzanym samochodzie nie trzeba czekać na przyjazd policji czy straży miejskiej. Można działać samodzielnie, jeśli zwierzęciu grozi, że nie doczeka przybycia służb czy opiekuna. Warto jednak w takiej sytuacji powiadomić policję o swoich działaniach oraz postarać się o to, żeby przy zdarzeniu byli świadkowie.
  • Rząd chce przyjąć projekt o związkach partnerskich jesienią

   Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w poniedziałek założenia do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Będą one dostępne dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Po zawarciu związku osoby będzie łączył ustrój rozdzielności majątkowej. Będzie można to jednak zmienić umową notarialną. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek powiedział, że rząd chciałby przyjąć projekt ustawy o związkach partnerskich na przełomie sierpnia i września, najpóźniej w październiku.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Umowne wynagrodzenie autorskie w projekcie nowelizacji 

   W cieniu gorących dyskusji sejmowych nad wynagrodzeniami za streaming i wzmocnieniem nowego prawa pokrewnego wydawców nie wzbudziła uwagi zasadnicza zmiana generalnej regulacji prawa twórcy do wynagrodzenia. Najogólniej ujmując: zrobiono to nieudolnie, ale przynajmniej w części transponowano tu dyrektywę 2019/790, słusznie istotnie wzmacniając prawo twórcy do wynagrodzenia - pisze prof. Ryszard Markiewicz. 
  • Prof. Wróbel: Dawno powinniśmy uznawać zagraniczne związki partnerskie i pozwalać na zawieranie ich w kraju

   Polska od początku przynależności do Rady Europy i Unii Europejskiej miała obowiązek uznawania związków osób tej samej płci oraz stworzenia ram prawnych dla zawierania w kraju takich związków – małżeństw lub związków partnerskich – twierdzi prof. Andrzej Wróbel, sędzia w Sądu Najwyższego w stanie w spoczynku i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje, że przeraża go skala naruszania godności tych osób w ramach toczącej się obecnie debaty parlamentarnej. 
  • Prywatny import jest możliwy, ale wymaga spełnienia wielu warunków

   Zakup broni palnej w innym państwie członkowskim UE jest transakcją, dla której wymogi regulacyjne określone są precyzyjnie w art. 37a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji („UBiA”). Posiadacz polskiego pozwolenia na broń, nabywający broń palną w innym państwie UE, powinien zwrócić się w przypadku zawarcia takiej transakcji do właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji o poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej. Wymagana jest też zgoda konsula - pisze dr Bartosz Bacia, radca prawny.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

   ​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.
  • Od 1 stycznia 2024 r. kierowcy zatankują na stacjach benzynę E10

   Od 1 stycznia 2024 r. obecnie dostępna na stacjach paliw benzyna E5 o liczbie oktanowej 95 zostanie zastąpiona benzyną E10 z zawartością do 10 proc. biokomponentów, o takiej samej liczbie oktanowej. Właściciele aut mogą sprawdzić w specjalnej internetowej wyszukiwarce Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy ich samochód jest do niej przystosowany.
  • Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

   W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TSUE: Zakaz polowania na wilki w Austrii jest ważny

   Z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika jednoznacznie - odstępstwo od zakazu polowania, w celu zapobieżenia szkodom majątkowym, może zostać przyznane tylko wtedy, gdy populacja wilków znajduje się we właściwym stanie ochrony. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w Austrii. Wyrok ma istotne znaczenie także dla Polski.
  • Konsekracja obiektów nie może być sposobem na zajęcie komornicze

   Składanie do akt postępowań egzekucyjnych dekretów o konsekracji nieruchomości, wystawionych przez dłużniczkę, działającą w imieniu Kościoła Naturalnego, nie powoduje umorzenia postępowania przez komornika. Konsekracji obiektów towarzyszą wnioski o umorzenie z powołaniem się na wolność religii i wyznania. Sąd Rejonowy w Gdańsku uważa jednak, że jest to próba instrumentalnego wykorzystania kodeksu postępowania cywilnego.
  • TSUE: Odwołanie lotu z powodu wady silnika – pasażer bez odszkodowania

   Wykrycie ukrytej wady konstrukcyjnej silnika samolotu, który miał wykonać lot, jest objęte pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności”, nawet jeśli przewoźnik lotniczy został poinformowany o jej istnieniu przez producenta silnika kilka miesięcy przed danym lotem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 13 czerwca br. – Oznacza to, że pasażerowi, który wykupił bilet, ale lot został odwołany, nie przysługuje odszkodowanie.
  Zobacz więcej