Temat dnia

Rewolucyjne zmiany w prawach zwierząt - projekt w Sejmie

Zakaz trzymania psów na łańcuchach, obligatoryjne chipowanie zwierząt domowych, obowiązkowa kastracja zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli i zakaz używania fajerwerków hukowych - to tylko niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, złożonego do Sejmu przez kilka organizacji społecznych. 

W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

Prawo karne

W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Wynika z niej m.in., że w ubiegłym roku sądy odmówiły zarządzenia kontroli wobec 22 osób.

TSUE: Brak personelu lotniczego do załadunku bagażu to „nadzwyczajna okoliczność”

Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie wyrok dotyczący praw pasażerów lotniczych. Orzekł, że brak personelu lotniczego do załadunku bagaży, który spowodował duże opóźnienie lotu, może stanowić „nadzwyczajną okoliczność”. A taka występuje wówczas, gdy, po pierwsze - dane zdarzenie nie jest właściwe dla normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, a po drugie - pozostaje poza zakresem jego skutecznej kontroli.

Na paszport dla dziecka zgodę muszą wyrazić rodzice - choć nie zawsze oboje

Administracja publiczna

Ubiegając się o paszport (względnie – nowy paszport) osoba dorosła musi dopełnić pewnych podstawowych formalności. Z kolei dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku. W pewnych sytuacjach zgoda obojga nie jest jednak wymagana.

Bezdomność zwierząt: trzeba uzupełnić obowiązki gmin

Prawo karne

Przyczyną bezdomności zwierząt jest nie kastrowanie ich i nie chipowanie, brak realizacji przez gminy zadań wynikających z ustawy , brak jednej centralnej bazy danych, zawierających dane opiekunów psów i kotów – takie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez globalną koalicję ekspertów d.s. dobrostanu zwierząt.

Więźniowie powinni mieć zapewniony dostęp do medycznej tranzycji

Prawo karne

Osoby transpłciowe powinny być umieszczane w jednostkach odpowiadających płci, z którą się identyfikują – podkreśla Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, który wydał konkretne wytyczne dotyczące zasad umieszczania osób transpłciowych w miejscach pozbawienia wolności.

Prawo.pl
Polecamy książki
"Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?" to główny temat konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się 4 czerwca br. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się stacjonarnie, ale będzie również transmitowana online. Prawo.pl jest patronem medialnym wydarzenia.
Inga Stawicka
24.05.2024
RODO Prawo unijne
Każdy z nas jest inny - to truizm, choć mimo wszystko często zapomniany. Ta różnorodność dochodzi do głosu w różnych sytuacjach, także w biznesie. Coraz głośniej wybrzmiewa potrzeba zbudowania nie tylko różnorodnego, ale również sprawiedliwego oraz włączającego miejsca pracy (DEI). To właśnie jedno z wyzwań współczesności, na jakie odpowiada ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bliżej Siebie”.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2024
Prawo pracy
Systemy oparte na sztucznej inteligencji to dla firm często szansa na rozwój, jednak szybki postęp nowych technologii to też zagrożenia - również w obszarze danych osobowych. W ich eliminowaniu pomóc mają przepisy przełomowego AI Act, który został właśnie ostatecznie przyjęty. Firmy nie mogą jednak zapominać o tym, że nie zastąpi on RODO, a oba rozporządzenia mają wzajemnie się uzupełniać. Oznacza to również więcej obowiązków.
Inga Stawicka
24.05.2024
Nowe technologie RODO Prawo unijne

Rządowa wizja reformy urzędów pracy rozjedzie się z oczekiwaniami firm i rynku?

Prawo pracy Rynek pracy
Zmiana priorytetów Publicznych Służb Zatrudnienia, nastawienie na rynek, klienta i potrzeby przedsiębiorców czy bardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb rynku kierunki działania: aktywizacja...
Grażyna J. Leśniak
24.05.2024

Znane są już wskaźniki waloryzacji rocznej

Domowe finanse Emerytury i renty
Składki emerytalne i kapitał początkowy za rok 2023 będą waloryzowane wskaźnikiem 114,87 proc., natomiast subkonto – wskaźnikiem 109,91 proc. Proces waloryzacji rocznej ZUS rozpocznie 1 czerwca 2024...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Sejm zgodził się na uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw

Nowa, uproszczona forma wsparcia dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi - wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej...
Robert Horbaczewski
23.05.2024

O ile wzrosną rachunki za prąd, dla kogo bon energetyczny - Sejm poprawia projekt

Rynek i konsument Energetyka
Od 1 lipca rachunki za prąd wzrosną o niemal 30 proc., a za gaz - o ok. 15 proc. Stanie się tak, ponieważ, mimo przedłużenia rozwiązań osłonowych, inaczej będą ustalane stawki maksymalne taryf....
Inga Stawicka
23.05.2024

Prof. Męcina: Spór wokół wysokości płacy minimalnej

Prawo pracy
Podwyżka płacy minimalnej do 60 proc. średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia...
Jacek Męcina
23.05.2024

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia...
Robert Horbaczewski
23.05.2024

GUS: Na koniec 2023 r. 52,8 proc. pracujących stanowili mężczyźni

Prawo pracy Rynek pracy
Na ostatni dzień grudnia 2023 roku w gospodarce narodowej było 15 178,1 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku - 42 lata – podał w czwartek GUS. Średnia wieku i mediana...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Początki kariery generacji Z i silver - badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Jeszcze do niedawna na rynku pracy mieliśmy do czynienia z pokoleniami, które podejmując pierwsze zatrudnienie, często wiązały się z jedną firmą na długie lata. Dziś sytuacja jest zupełnie odmienna....
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Ustawa o wakacjach składkowych bublem prawnym

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Nie wiadomo, kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych i czy ustawowy limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń, przesądzający o prawie do tych wakacji, uwzględnia też płatnika. Dodatkowo, osoba,...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Godna śmierć w szpitalu to ryzyko. Brakuje wytycznych

Pacjent Zawody medyczne
Medycyna ma coraz więcej możliwości podtrzymywania życia, nawet gdy ono nieodwracalnie zanika. Lekarz - zajmując się pacjentem u kresu życia - rozstrzyga między obowiązkiem ratowania, a prawem...
Katarzyna Nocuń
23.05.2024

Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

Administracja publiczna
Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur...
Robert Horbaczewski
23.05.2024

Jest projekt aktywizacji biernych zawodowo i zatrudnienia seniorów poszukujących pracy

Prawo pracy Rynek pracy
Objęcie pomocą osób nieaktywnych zawodowo oraz rolników, zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy ze względu na miejsce zameldowania, wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
22.05.2024

Senat za ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
22.05.2024

Wsparcie dla przedsiębiorców z ul. Marywilskiej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Od czwartku eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu będą udzielać informacji o możliwych formach pomocy przedsiębiorcom...
Grażyna J. Leśniak
22.05.2024

Prof. Zembrzuski: Ochrona konsumenta nadal nie jest skuteczna

Prawo cywilne
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom. Nie są one w stanie zapewnić jednolitej i przewidywalnej praktyki sądowej -...
Aleksandra Partyk
22.05.2024

Nie będzie można ustalić opłaty adiacenckiej za podział działki? Wadliwy projekt już w Sejmie

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Krócej, bo tylko przez 1,5 roku, samorządy będą mogły żądać od właścicieli nieruchomości opłaty adiacenckiej po wybudowaniu drogi, podziale lub scaleniu działki, albo podłączeniu do wodociągu. Taka...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024

Pracownik może stracić pracę za wyręczanie się sztuczną inteligencją

Prawo pracy HR Nowe technologie
Nawet jeżeli pracodawca nie uregulował korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy, a pracownik korzysta z AI ogólnodostępnej, na służbowym komputerze, to naraża się na konsekwencje. Tym gorsze,...
Grażyna J. Leśniak
22.05.2024

Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

Samorząd terytorialny Nieruchomości Ład Przestrzenny
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i...
Joanna Maj
22.05.2024

RPO interweniuje w sprawie dodatku za ochronę granicy z Rosją

Domowe finanse Prawo pracy Wojsko
Do RPO wpłynęło pismo funkcjonariusza SG z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, który odpowiada za ochronę morskiej granicy RP, w tym jej odcinka z Federacją Rosyjską. Funkcjonariuszom...
Grażyna J. Leśniak
21.05.2024

AI Act ostatecznie zatwierdzony - Rada UE przyjęła przepisy

Nowe technologie Prawo unijne
Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła przyjęcie AI Act, czyli Aktu o Sztucznej Inteligencji. To przełomowe wydarzenie, na które czekały wszystkie państwa należące do UE. Przyjęcie...
Inga Stawicka
21.05.2024

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o konsumenckich pozwach zbiorowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...
Inga Stawicka
21.05.2024

Jeszcze kilka dni na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w eurowyborach

Samorząd terytorialny Wybory
27 maja mija termin na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. W dniu mija też termin...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

Zatrudnienie sezonowe - umowy na czas określony, zlecenia i praktyki absolwenckie

Prawo pracy Rynek pracy
Okres letni to wzmożony ruch w części branż i połączone z tym okresowe, znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracę. Czasowe, krótkookresowe zatrudnienie może być realizowane zarówno w oparciu o...
Marek Rotkiewicz
21.05.2024

Problematyczna zasada korzyści przy odszkodowaniach za wywłaszczenie pod drogi

Finanse Nieruchomości
W kwietniu br. minister rozwoju i technologii wydał decyzję, w której wskazał, jak prawidłowo należy stosować tzw. zasadę korzyści w przypadku wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. To jedna z...
Mirosław Ochojski
21.05.2024

Alimenciarz wciąż państwu umyka, pomóc ma tryb natychmiastowy i tabele

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Rządy od lat szukają sposobów na dłużników alimentacyjnych. Na legislacyjnym stole ponownie znalazły się alimenty natychmiastowe i pomysł tablic alimentacyjnych. Prawnicy, w tym również sędziowie,...
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
21.05.2024

Wakacje kredytowe od 1 czerwca, można już składać wnioski do banku

Banki Kredyty
15 maja zaczęły obowiązywać przepisy przedłużające wakacje kredytowe na 2024 r. Dzięki temu, od 1 czerwca kredytobiorcy będą mogli zawieszać spłatę rat kredytu. Z wakacji mogą skorzystać jednak tylko...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.05.2024
1  2  3  4  5    460
 • Aktualności
  • Bezdomność zwierząt: trzeba uzupełnić obowiązki gmin

   Przyczyną bezdomności zwierząt jest nie kastrowanie ich i nie chipowanie, brak realizacji przez gminy zadań wynikających z ustawy , brak jednej centralnej bazy danych, zawierających dane opiekunów psów i kotów – takie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez globalną koalicję ekspertów d.s. dobrostanu zwierząt.
  • Rewolucyjne zmiany w prawach zwierząt - projekt w Sejmie

   Zakaz trzymania psów na łańcuchach, obligatoryjne chipowanie zwierząt domowych, obowiązkowa kastracja zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli i zakaz używania fajerwerków hukowych - to tylko niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, złożonego do Sejmu przez kilka organizacji społecznych. 
  • W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

   W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Wynika z niej m.in., że w ubiegłym roku sądy odmówiły zarządzenia kontroli wobec 22 osób.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Jest szansa na wzmocnienie ochrony prawnej sędziów sportowych

   Nowelizacja ustawy o sporcie ma ograniczyć liczbę aktów przemocy, jakich kibice oraz zawodnicy dopuszczają się na sędziach sportowych. Proponuje się, by w trakcie zawodów otrzymali oni taką samą ochronę, jaką mają funkcjonariusze publiczni - piszą Bartłomiej Szewczuk oraz Dawid Adamiec z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
  • Miało być lepiej, może być gorzej. Kilka uwag do projektu Kodeksu pracy operacyjnej

   Należało się spodziewać, że projekt ustawy reformującej zastane przepisy będzie tworzony w idei cywilnej kontroli nad służbami, na kanwie szerokiej i otwartej dyskusji publicznej, a służbom prędzej zepnie się cugle, niż je poluzuje. Tymczasem proponowane regulacje przewidują dla nich nowe kompetencje, wkraczające w niespotykany dotąd sposób w prawa i wolności obywatelskie - pisze dr Paweł Opitek.
  • Prof. Markiewicz: Parodia dzieła nie zawsze zgodna z prawem autorskim

   Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego wykorzystania dzieła ani powodować nieuzasadnionej szkody dla słusznych interesów podmiotów praw autorskich. Nasuwa się pytanie, czy w tak liberalnym podejściu nie dochodzi jednak do zakłócenia równowagi między zapewnieniem swobody twórczości a ochroną praw autorskich - pisze prof. dr hab. Ryszard Markiewicz.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 1 stycznia 2024 r. kierowcy zatankują na stacjach benzynę E10

   Od 1 stycznia 2024 r. obecnie dostępna na stacjach paliw benzyna E5 o liczbie oktanowej 95 zostanie zastąpiona benzyną E10 z zawartością do 10 proc. biokomponentów, o takiej samej liczbie oktanowej. Właściciele aut mogą sprawdzić w specjalnej internetowej wyszukiwarce Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy ich samochód jest do niej przystosowany.
  • Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

   W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.
  • Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

   Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TSUE: Brak personelu lotniczego do załadunku bagażu to „nadzwyczajna okoliczność”

   Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie wyrok dotyczący praw pasażerów lotniczych. Orzekł, że brak personelu lotniczego do załadunku bagaży, który spowodował duże opóźnienie lotu, może stanowić „nadzwyczajną okoliczność”. A taka występuje wówczas, gdy, po pierwsze - dane zdarzenie nie jest właściwe dla normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, a po drugie - pozostaje poza zakresem jego skutecznej kontroli.
  • SN: Gwałt w małżeństwie to też wymuszony seks dla „świętego spokoju”

   Jeżeli w sprawie ustalono niekonsensualny charakter stosunków seksualnych i podejmowanie się ich wbrew woli, ale dla „świętego spokoju” w związku z nagabywaniem, to mamy do czynienia z realizacją znamion przestępstwa zgwałcenia. Brak akceptacji ofiary może być wnioskowany także z innych okoliczności relacji ze sprawcą, czy wcześniejszych zachowań – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w sprawie gwałtu w małżeństwie i wieloletniego znęcania się nad żoną.
  • WSA: Niekorzystne orzeczenie lekarskie oznacza dla kierowcy cofnięcie uprawnień

   Decyzja organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że w sytuacji istnienia orzeczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kierowania pojazdami, nie można w drodze uznania odstąpić od wydania decyzji o cofnięciu uprawnień. Organ jest bowiem związany treścią wydanego orzeczenia i nie może dokonywać jego merytorycznej oceny.
  Zobacz więcej