Temat dnia

Krzywda dziecka za zamkniętymi drzwiami, sprawcy często pozostają bezkarni

Prawo karne Prawo rodzinne

Udowodnić wykorzystanie seksualne dziecka jest bardzo trudno - przyznają sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Ofiary są bowiem zdane na dobrą wolę dorosłych. Sprawy dzieją się za tzw. „zamkniętymi drzwiami”, a przeszkodą w wykrywaniu sprawców jest czas, zderzenie z autorytetem rodzica, wychowawcy czy duchownego. Stąd postulaty zniesienia terminu przedawnienia karalności tych przestępstw.

WSA: Przy opiece naprzemiennej rodzice mogą ustalić, kto z nich pobierze świadczenie wychowawcze

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika, iż świadczenie 500 plus powinno być płatne po połowie, o ile rodzice dziecka sprawują opiekę naprzemienną. Nie oznacza to jednak, że rodzice małoletniego nie mogą w porozumieniu zmodyfikować tej zasady - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Obostrzenia epidemiczne zostają na Warmii i Mazurach, będą też w pomorskim

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Ze względu na wyjątkowo wysoko liczbę zakażeń, rząd wprowadza obostrzenia w województwie pomorskim i utrzymuje nadal w woj. warmińsko-mazurskim. Z tym, że nauka w szkołach będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Natomiast hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny będą w dalszym ciągu zamknięte.

Enea ukarana za wysłanie niezaszyfrowanego maila z danymi osobowymi

Prawo gospodarcze RODO

Współpracownik spółki ENEA S.A. wysłał e-maila z niezaszyfrowanym, nie zabezpieczonym hasłem załącznikiem zawierającym dane osobowe kilkuset osób. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na firmę administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Enea zapowiedziała odwołanie od decyzji.

SN: Niejasny testament sąd może rozwikłać

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych - brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego. Dochodzi w ten sposób do wyjaśnienia szczegółów dokumentu na podstawie np. relacji spadkodawcy z osobami wskazanymi w testamencie lub pominiętymi,

Nowa ustawa ma wzmocnić pozycję członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Prawo cywilne Budownictwo

Wzmocnienie pozycji członków spółdzielni, usprawnienie funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także stworzenie dogodne warunki dla spółdzielni do rozpoczynania inwestycji mieszkaniowych – budowy przystępnych cenowo mieszkań spółdzielczych lokatorskich – to spodziewane efekty projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali.

Polecamy książki
Lekarz spowodował poważne komplikacje zdrowotne pacjenta, gdyż nie przebadał dokładnie moczu. Lekarskie sądy dyscyplinarne uznały jego winę i ukarały naganą. Natomiast Sąd Najwyższy umorzył postępowanie z powodu przedawnienia deliktu. SN dodał, że nie obwiniony, a organy dyscyplinarne odpowiadają za sprawne wszczęcie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna
Realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek. Odmówić może, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
06.03.2021
Administracja publiczna
Postępowania sądowe związane z błędem medycznym mają specyficzny charakter. Zawsze konieczne jest bowiem zasięgnięcie opinii biegłego sądowego. Na wynik procesu może wpłynąć nie tylko to, czy właściwie zrozumiemy wydaną przez niego ekspertyzę, ale także, czy dostrzeżemy jej mankamenty - wskazuje prof. Julia Stanek z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Aleksandra Partyk
06.03.2021
Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna

Po zmarłym małżonku żona dostanie jego emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty
Jeśli w małżeństwie emerytów umiera jedno z małżonków, drugi może przejąć po nim świadczenie senioralne. Nie nazywa się to jednak emeryturą, ale rentą rodzinną. Mogą o nią także ubiegać się inni...
Grażyna Ordak
06.03.2021

Licytowane majątki frankowiczów idą w miliardy

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Banki w latach 2008-2020 wypowiedziały ok. 33,5 tys. umów kredytowych. Spowodowało to łącznie 8 mld strat po stronie zlicytowanych kredytobiorców – obliczyło Stowarzyszenie Stop Bankowemu....
Regina Skibińska
06.03.2021

Nie każdy garaż da prawo do zwolnienia z podatku

Domowe finanse PIT
Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych, daje prawo do zwolnienia z PIT. Problem jest jednak, jeśli razem z mieszkaniem kupujemy garaż....
Krzysztof Koślicki
06.03.2021

Rejestracja na szczepienia osób 65+ rusza 11 marca. Online można się zgłosić już teraz

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
11 marca ruszą zapisy na szczepienia osób powyżej 69 lat. Od 18 do 20 marca będą zapisy roczników 1952-54, a od 22 do 24 marca rocznika 1954-56. Zgłosić chęć zaszczepienia można już teraz przez...
Jolanta Ojczyk
05.03.2021

Ruszają szczepienia dla przewlekle chorych - sprawdź, jak się zarejestrować

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Rząd określił już ogólne zasady szczepień dla przewlekle chorych. W środę 10 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia pacjentów z nowotworami, po przeszczepie, dializowanych oraz wentylowanych...
Monika Sewastianowicz Jolanta Ojczyk
05.03.2021

Sprawa Komendy - odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W polskim piśmiennictwie prawniczym szeroko komentowany jest wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, który przyznał 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy za 18 lat...
Hanna Puchała
05.03.2021

Ustawa deweloperska podwyższy koszty mieszkań, by lepiej chronić kupujących

Budownictwo
Od każdej kwoty wpłaconej na otwarty rachunek powierniczy deweloperzy będą musieli odprowadzać do nowo utworzonego funduszu gwarancyjnego 2 procent. Bankom łatwiej będzie wstrzymać wypłatę kolejnej...
Jolanta Ojczyk
05.03.2021

Zmiany w planie szczepień - od 11 marca rejestracja osób w wieku 65 - 69 lat

Koronawirus a prawo
Zapisy na szczepienia dla osób przewlekle chorych ruszą od 10 marca, a szczepienia rozpoczną się 15 marca. Natomiast od 11 marca ruszą zapisy na szczepienia osób powyżej 69 lat; między 18 a 20 marca...
Krzysztof Sobczak
04.03.2021

Pracujący w Wielkiej Brytanii nie muszą płacić podatku w Polsce

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
O tym, jaką mamy rezydencję podatkową, decyduje to, gdzie wyprowadzamy psa na spacer - twierdzą praktycy. Ten test pozwala zweryfikować, które miejsce faktycznie uznajemy za dom, w którym przebywamy...
Krzysztof Koślicki
04.03.2021

Komisja ds. pedofilii proponuje zaostrzenie kar i zniesienie przedawnienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Likwidacja przedawnienia przestępstw pedofilskich, podniesienie ochrony granicy prawnokarnej dzieci do 16. roku życia i rezygnacja kar nieizolacyjnych za pedofilię - takie m.in. rozwiązania znalazły...
Krzysztof Sobczak
03.03.2021

Luksemburg ma aż 23 progi podatkowe

Domowe finanse PIT
Luksemburg to niewielkie państwo liczące nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, każdego dnia do pracy przyjeżdża tam około 200 tysięcy osób z graniczących Belgii, Francji i Niemiec. Czy...
Marcin Retka
03.03.2021

Lockdown nie zwalnia firmy z odpowiedzialności za wypadki

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zamknięty sklep nie oznacza, że można nie dbać o to, żeby schody nie były śliskie, a gdy z zamkniętego hotelu odpadnie kawałek rynny i uszkodzi czyjeś mienie, to odpowiada właściciel. Pandemia tego...
Regina Skibińska
03.03.2021

SN: Niepoczytalny sprawca podpalenia biura poselskiego leczy się na wolności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sprawca podpalenia biura posłanki Beaty Kempy leczy się na wolności. Sąd stwierdził jego niepoczytalność i umorzył sprawę. - Izolacja zabezpieczająca nie może trwać w nieskończoność bez sprawdzania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2021

WSA: Organowi nie wystarczy, że "Agnieszka już tutaj nie mieszka"

Administracja publiczna
Właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizować swoje dane w ewidencji gruntów. Nie dotyczy to jednak miejsca pobytu stałego lub adresu siedziby. Dlatego nie wystarczy, że organ wyśle...
Marek Sondej
03.03.2021

Usuwanie nieczystości w regulaminach gmin, ale bez naruszania ustawy

Samorząd terytorialny
Właściciel nieruchomości jest obowiązany błoto i śnieg usuwać ze znajdującej się na jego posesji drogi oddanej do użytku publicznego. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach nie może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2021

Zdziwiony Jezus nie obraża - przestępstwo obrazy uczuć religijnych do poprawki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Bezsporny jest nałożony na wolność sumienia i wyznania parasol ochronny w formie obowiązujących przepisów prawa. Z tej wolności wywodzi się prawnokarna ochrona uczuć religijnych. Z drugiej zaś...
Marcin Pawelec-Jakowiecki
02.03.2021

KNF wyliczył, ile banki zapłacą za kredyty frankowe

Prawo cywilne Kredyty frankowe
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił pięć wariantów kosztów rozwiązania problemu z kredytami frankowymi: dwa zakładają utrzymanie umowy, a trzy jej nieważność. Bankom najbardziej opłacałoby...
Regina Skibińska
02.03.2021

Policyjne psy i konie będą mogły liczyć na emeryturę

Środowisko Policja
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do konsultacji projekt ustawy, która przewiduje dla zwierząt należących do służb podległych resortowi dożywotnie utrzymanie i opiekę...
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
02.03.2021

WSA: Ponowne naruszenie zasad odbywania kwarantanny ma znaczenie dla wymiaru kary

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Skarżący kilka dni po tym, jak złamał zakaz opuszczania sanatorium, w którym odbywał kwarantannę, ponownie opuścił miejsce izolacji. Skoro pierwsza z wymierzonych kar nie odniosła skutku, zasadnym...
Aleksandra Partyk
02.03.2021

E-doręczenia tak, ale konieczna możliwość weryfikacji

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
W publicznej dyskusji nad planowaną nowelizacją procedury cywilnej, zgodnie z którą przystępując do sporu sądowego w sprawach cywilnych, adwokaci i radcowie prawni będą musieli podać adres e-mailowy,...
Robert Szczepanek
02.03.2021

Rzecznik TSUE: Niewielkie symbole religijne dopuszczalne w pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Athanasiosa Rantosa, wewnętrzna reguła przedsiębiorstwa prywatnego zakazująca jedynie noszenia w miejscu pracy, w ramach polityki...
Grażyna J. Leśniak
02.03.2021

RPO: Będą zmiany w paszportach, to załatwcie sprawę dokumentów dla dzieci z zagranicznych związków osób jednej płci

Administracja publiczna
Urodzeni za granicą i tam mieszkający małoletni obywatele RP - których polscy rodzice są tej samej płci - nie mają możliwości uzyskania polskich dokumentów. Ponieważ jednak przygotowywane są zmiany w...
Krzysztof Sobczak
02.03.2021

Sądy wadliwie wpisały hipotekę przymusową na 27 mln zł - skarga nadzwyczajna prokuratury

Wymiar sprawiedliwości
Sądy dokonały błędnej wykładni przepisów prawa i de facto pozbawiły właścicieli lokali ochrony wynikającej z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - wskazał w skardze nadzwyczajnej Prokurator...
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2021

KE zaproponuje unijne przepustki szczepionkowe

Opieka zdrowotna RODO Prawo unijne
Szefowa KE poinformowała, że W marcu Komisja Europejska przedstawi wniosek legislacyjny dotyczący "cyfrowej zielonej przepustki" - poinformowała w poniedziałek przewodnicząca Ursula von der Leyen. I...
Krzysztof Sobczak
01.03.2021

Rząd ostrzega - tysiące niebezpiecznych stron w internecie

Rynek i konsument Nowe technologie
Na liście ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami jest już ponad 10 tysięcy adresów - informuje pion odpowiedzialny za cyfryzację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I przypomina, na co zwracać...
Krzysztof Sobczak
01.03.2021

Rząd przygotowuje narodowy plan dla chorób rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ośrodki eksperckie, diagnostyka, rejestr, paszport pacjenta z chorobą rzadką i edukacja - sześć takich obszarów działania przewiduje projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Minister zdrowia...
Krzysztof Sobczak
01.03.2021

Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Rynek i konsument
Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią...
Krzysztof Sobczak
01.03.2021
1  2  3  4  5    196
 • Aktualności
  • Krzywda dziecka za zamkniętymi drzwiami, sprawcy często pozostają bezkarni

   Udowodnić wykorzystanie seksualne dziecka jest bardzo trudno - przyznają sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Ofiary są bowiem zdane na dobrą wolę dorosłych. Sprawy dzieją się za tzw. „zamkniętymi drzwiami”, a przeszkodą w wykrywaniu sprawców jest czas, zderzenie z autorytetem rodzica, wychowawcy czy duchownego. Stąd postulaty zniesienia terminu przedawnienia karalności tych przestępstw.
  • Obostrzenia epidemiczne zostają na Warmii i Mazurach, będą też w pomorskim

   Ze względu na wyjątkowo wysoko liczbę zakażeń, rząd wprowadza obostrzenia w województwie pomorskim i utrzymuje nadal w woj. warmińsko-mazurskim. Z tym, że nauka w szkołach będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Natomiast hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny będą w dalszym ciągu zamknięte.
  • Enea ukarana za wysłanie niezaszyfrowanego maila z danymi osobowymi

   Współpracownik spółki ENEA S.A. wysłał e-maila z niezaszyfrowanym, nie zabezpieczonym hasłem załącznikiem zawierającym dane osobowe kilkuset osób. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na firmę administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Enea zapowiedziała odwołanie od decyzji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Suwaj: Słuszność obostrzeń nie sprawia, że stają się konsytucyjne

   Przekonanie, że kary administracyjne można nakładać na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, bo obostrzenia są słuszne, nie znajduje żadnych podstaw w obowiązującej koncepcji demokratycznego państwa prawa - uważa prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.
  • Trociuk: Bezprawne rozporządzenia rządu uderzają w obywateli

   Niewprowadzenie w związku z pandemią koronawirusa stanu nadzwyczajnego, który upoważniałby do wprowadzania ograniczeń, a więc i nakładania kar, to jest grzech pierworodny obecnej sytuacji prawnej - uważa Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. I podkreśla, że niedopuszczalne jest ograniczanie konstytucyjnych praw przy pomocy rozporządzeń.
  • Prof. Suwaj: Mimo zmian w ustawie, obostrzenia wciąż niekonstytucyjne

   Bez ogłoszenia któregoś z wymienionych w Konstytucji stanów nadzwyczajnych, nie ma możliwości przenoszenia kompetencji do ograniczania praw i wolności w drodze rozporządzenia. W tym kontekście nadal jest to niekonstytucyjne - komentuje sposób wprowadzenia kolejnych obostrzeń epidemicznych prof. Robert Suwaj, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

   Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.
  • Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

   Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.
  • Ustawa uchwalona - pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

   Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Przy opiece naprzemiennej rodzice mogą ustalić, kto z nich pobierze świadczenie wychowawcze

   Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika, iż świadczenie 500 plus powinno być płatne po połowie, o ile rodzice dziecka sprawują opiekę naprzemienną. Nie oznacza to jednak, że rodzice małoletniego nie mogą w porozumieniu zmodyfikować tej zasady - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
  • SN: Niejasny testament sąd może rozwikłać

   Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych - brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego. Dochodzi w ten sposób do wyjaśnienia szczegółów dokumentu na podstawie np. relacji spadkodawcy z osobami wskazanymi w testamencie lub pominiętymi,
  • WSA: Organowi nie wystarczy, że "Agnieszka już tutaj nie mieszka"

   Właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizować swoje dane w ewidencji gruntów. Nie dotyczy to jednak miejsca pobytu stałego lub adresu siedziby. Dlatego nie wystarczy, że organ wyśle zawiadomienie o toczącym się postępowaniu na stary adres strony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
  Zobacz więcej