Kierownik USC: Ingeruję w stan cywilny dziecka i łamię prawa człowieka

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przy wystawianiu aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany, łamię prawa dziecka, prawa rodzica, prawa obywatelskie, a matka nie ma możliwości odwołania się od mojej decyzji. Przepis nakazujący wpisanie fikcyjnego imienia jest niezgodny z dzisiejszymi standardami prawa, ale trzeba go stosować. Sprawa komplikuje się, gdy Polki rodzą dzieci za granicą i przywożą akta, aby wpisać dziecko do polskiego rejestru - mówi Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

20.05.2023

Kaucja za sprzątanie na Open'erze prawnie wątpliwa

Prawo cywilne

Organizatorzy Open'er Festiwal poszukiwali wolontariuszy do pomocy przy organizacji tegorocznej edycji wydarzenia. Z falą krytyki w internecie spotkał się jednak wymóg, który muszą spełnić wolontariusze, a mianowicie - wpłata 950 zł kaucji za możliwość pracy na festiwalu. Abstrahując od kwestii etycznych, rodzi się pytanie - w jakim stopniu taki model odpowiada prawnej definicji wolontariatu.

17.05.2023

Zawarcie ugody dopuszczalne w postępowaniu o podział majątku wspólnego

Prawo cywilne Nieruchomości

Zarówno w doktrynie jak i judykaturze przyjmuje się powszechnie, że w razie, gdy przeniesienie własności nieruchomości dochodzi do skutku przez zawarcie ugody przed sądem, to ugoda zastępuje formę aktu notarialnego, a dodatkowo ustawodawca nadał ugodzie zawartej przed mediatorem, zatwierdzonej przez sąd, moc ugody sądowej - pisze dr Małgorzata Wojciechowicz.

03.05.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

Opinie konsumenckie nowym wyzwaniem dla internetowych platform sprzedażowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Obowiązujące od początku roku przepisy implementujące dyrektywę Omnibus w istotny sposób wpływają one na branżę e-Commerce. Nakładają na podmioty prowadzące sprzedaż przez internet wiele nowych wyzwań – nie tylko stricte prawnych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jeden z nich dotyczy obowiązków związanych z publikowaniem przez użytkowników opinii o produktach lub usługach.

22.04.2023

Unijny trybunał zdecyduje w sprawie cheat software’u

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania prejudycjalne dotyczące ochrony prawnej gier komputerowych przed użyciem tzw. cheat software’u. Decyzja TSUE będzie miała znaczenie nie tylko dla branży gamingowej. Może ona wpłynąć na zakres ochrony wszystkich twórców oprogramowania, a także stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

05.04.2023

Dziedziczenie z ustawy - czy dojdzie do ograniczenia kręgu osób uprawnionych?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat, co często odbija się na masie spadkowej. W celu eliminacji takich niekorzystnych sytuacji, ustawodawca projektuje wprowadzenie zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

04.04.2023

Wkrótce rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

Prawo pracy

Nadrzędnym celem wprowadzenia rozwiązań dotyczących urlopów rodzicielskich dla ojców jest przede wszystkim budowanie równości na rynku pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Nie ma jednak pewności, że będą one wdrażane w przedsiębiorstwach chętnie i sprawnie i dopiero czas pokaże, czy uda się osiągnąć zamierzony cel przez prawodawcę unijnego, a potem krajowego.

27.03.2023

Fundacja Helsińska: Lex pilot godzi w wolność wypowiedzi i spowoduje nierówne wybory

Wybory Ochrona konkurencji

W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak zwana ustawa lex pilot stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego ingerencję w wolność wypowiedzi, obejmująca wolność otrzymywania i przekazywania informacji. Stanowi też niebezpieczną formę faworyzowania telewizji publicznej nad innymi, komercyjnymi mediami przez organy państwowe. I może wpłynąć negatywnie na wynik wyborów.

23.03.2023

Banki samodzielnie mogą rozbroić minę frankową, nie potrzebują ustawy

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Nie milkną echa opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2023 r., zgodnie z którą w przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą była nieważna od dnia jej podpisania, to bankom nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu udostępnienia kapitału, natomiast takie wynagrodzenie nie jest wykluczone dla konsumenta.

22.03.2023

Na wykorzystanie wizerunku potrzebna zgoda

Prawo cywilne RODO

Wizerunek to nasze dobro osobiste, które podlega konstytucyjnej ochronie godności ludzkiej. Dzięki internetowi wykorzystanie wizerunku — jego publikacja lub udostępnienie — jest możliwe na nieograniczoną skalę. Trzeba jednak pamiętać, że rozpowszechnienie wymaga zgody osoby, której wizerunek został utrwalony, chyba że spełnione zostaną wyjątki - pisze Magdalena Sołtysiak, ekspert LexDigital.

18.03.2023

Sztuczna inteligencja tworzy, ale czy to legalne?

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Sztuczna inteligencja to kolejne narzędzia informatyczne o coraz większych możliwościach. I coraz częściej słyszy się też o twórczości intelektualnej czy artystycznej AI. A w tle usłyszeć można pytanie szeptane w coraz bardziej zaniepokojonym tonie, zarówno przez jej zwolenników, jak i krytyków: czy to wszystko jest w ogóle legalne - piszą adwokat Krzysztof Czyżewski i Katarzyna Jedynak-Gierada, aplikant rzecznikowski.

11.03.2023

Dr Mednis: Nie trzeba usuwać danych osobowych z archiwów prasowych

Prawo cywilne Nowe technologie RODO

Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym archiwów prasowych, każdorazowo należy wyważyć relacje pomiędzy fundamentalnymi wartościami, czyli prawem do prywatności a wolnością wypowiedzi i prawem do informacji. Możemy założyć, że wszystkie archiwa pozostawimy w niezmienionej formie, ale mogą pojawić się nakazy usunięcia danych – w konkretnych przypadkach.

11.03.2023

Prof. Adamski: Rząd idzie na kolejną wojnę z Unią, a wyrok w sprawie lasów i tak będzie wykonany

Środowisko Prawo unijne

Pohukiwania polskiego rządu o niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zasad ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków oraz możliwości zaskarżania przez organizacje społeczne planów urządzenia lasu, to kolejna szkodliwa bitwa rządu z Unią. Jedyne, do czego może ona doprowadzić, to kolejne kary nałożone na Polskę. A unijne reguły wymagają, by sądy już teraz stosowały się do tego orzeczenia.

08.03.2023

Polisolokata może być nieuczciwą praktyką rynkową. Można się z tego wycofać

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Niezrozumiałe postanowienia umowy dotyczącej grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Aby odzyskać pieniądze z polisolokaty należy złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń, a gdy to nie przyniesie rezultatu, konieczne będzie złożenie pozwu i dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11.02.2023

TSUE przechyla szalę w stronę konsumentów? Frankowicze mogą wiele wyinterpretować z ostatniego orzeczenia

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE ustawicznie daje wyraz dbałości o interesy konsumentów, tak zbiorowe, jak i indywidualne, prezentując jednocześnie merytoryczną krytykę działań przedsiębiorców wprowadzających nieuczciwe klauzule umowne do swoich wzorców. Jaki będzie zatem wyrok w sprawie polskiej, która wprost dotyczy umowy kredytu frankowego? - zastanawia się adwokat dr Kacper Rożek.

03.02.2023

Większy nadzór nad szybkimi pożyczkami może ograniczyć ich dostępność

Rynek i konsument Finanse

Czekająca na wejście w życie nowelizacja ustawy antylichwiarskiej, która wprowadza m.in. nadzór KNF nad firmami pożyczkowymi, budzi wiele emocji przede wszystkim w środowisku tych instytucji i może mieć znaczący wpływ na dostępność pożyczek dla wielu podmiotów korzystających z usług instytucji pożyczkowych - piszą Marcin Wnukowski i Patrycja Pacholczak, Squire Patton Boggs Krześniak sp.k.

02.02.2023

Alimenty natychmiastowe - w oczekiwaniu na ustawę

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

28.01.2023

Dni Babci i Dziadka - ważne są relacje i prawa

Prawo rodzinne

W związku z dniami Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia), oprócz wizyty i prezentu, warto też zadbać o to, by dziadkowie znali prawa, jakie im przysługują. Polskie prawo daje im wiele uprawnień względem najmłodszych członków rodziny - pisze adwokat Katarzyna Bórawska, specjalizująca się w prawie rodzinnym i karnym. Dodaje, że dotyczy to zarówno więzi rodzinnych jak i relacji majątkowych.

21.01.2023

Prywatność zmarłych, czyli o ochronie dóbr osobistych po śmierci

Prawo cywilne RODO

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do poszanowania jego dóbr osobistych, w tym między innymi wizerunku czy prywatności. Prawo to nie ma charakteru absolutnego, to znaczy nie jest tak, że zawsze, niezależnie od okoliczności, te dobra będą objęte ochroną. Czy to zatem oznacza, że po śmierci danej osoby można rozpowszechniać o niej dowolne informacje - zastanawia się adwokat Krzysztof Czyżewski.

21.01.2023
1  2  3  4  5    14
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski