Dr Mateusz Wąsik: Polskie prawo musi uznać związki jednopłciowe

Prawo unijne

W grudniu Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska, w odniesieniu do związków osób tej samej płci, obecnie nie spełnia minimalnych standardów, jakich wymaga od niej artykuł 8 EKPCz. Aby bowiem te standardy spełnić, nasz kraj musi zapewnić związkom jednopłciowym adekwatną ochronę - mówi dr Mateusz Wąsik, adwokat i doradca podatkowy, autor książki "Związki osób tej samej płci. Konsekwencje braku regulacji w prawie polskim".

03.02.2024

Warecka: Mowa nienawiści może już w Polsce być ukarana

Prawo karne Prawo rodzinne Prawo unijne

Za prezentowanie homofobicznych treści zostali już ukarani kierowcy samochodów z takimi hasłami, a ostatnio także organizator tej akcji. To stwarza szansę na upowszechnienie się w Polsce strasburskiej linii orzeczniczej pozwalającej na karanie za mowę nienawiści - twierdzi Katarzyna Warecka, adwokat, pełnomocniczka oskarżycieli prywatnych w sprawie przeciwko organizatorom akcji "homofobusów".

20.01.2024

Od życia prywatnego do podwyższonego standardu strasburskiego. Polskie pary jednopłciowe przed Trybunałem

Administracja publiczna Prawo unijne

Polskie pary jednopłciowe doczekają się w końcu rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie braku uznania w polskim porządku prawnym jakiejkolwiek formy prawnej dla związków tworzonych przez osoby tej samej płci. Na 12 grudnia 2023 roku została bowiem wyznaczona rozprawa – pisze dr Mateusz Wąsik, adwokat i doradca podatkowy.

11.12.2023

Prywatność zmarłych, czyli o ochronie dóbr osobistych po śmierci

Prawo cywilne RODO

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do poszanowania jego dóbr osobistych, w tym między innymi wizerunku czy prywatności. Prawo to nie ma charakteru absolutnego. Nie jest tak, że zawsze, niezależnie od okoliczności, te dobra będą objęte ochroną. Czy to zatem oznacza, że po śmierci danej osoby można rozpowszechniać o niej dowolne informacje - zastanawia się Krzysztof Czyżewski, adwokat.

01.11.2023

Przy podziale majątku zawarcie ugody powinno być priorytetem

Prawo cywilne Domowe finanse

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ta regulacja znajduje zastosowanie do każdej sprawy cywilnej, w tym także do sprawy o podział majątku wspólnego, która rozpoznawana jest w trybie nieprocesowym. Ugoda może zostać zawarta zarówno w ramach toczącego się postępowania, jak i poza nim - pisze prof. Małgorzata Wojciechowicz.

17.10.2023

Polski Związek Łowiecki nie może przetwarzać danych o miejscu pracy i wykształceniu myśliwych

RODO

Po lekturze wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nasuwa się konkluzja o niezgodnym z RODO przetwarzaniu przez Polski Związek Łowiecki (PZŁ) określonych kategorii danych osobowych ponad 130 tysięcy polskich myśliwych. Na nich spoczywa teraz ciężar dowodu dotyczący wykazania szkody związanej z bezprawnym przetwarzaniem danych przez PZŁ – pisze dr Bartosz Bacia, radca prawny.

14.10.2023

Zmiany w przepisach prawa spadkowego są konieczne

Prawo cywilne

W kontekście polskiego prawa spadkowego zwraca się niekiedy uwagę na uproszczenie, a nawet niedoregulowanie materii. W istocie obowiązujące od 1 stycznia 1965 r. przepisy księgi czwartej kodeksu cywilnego są odpowiedzią ówczesnego legislatora na ówczesną złożoność prawa spadkowego. Zmieniające się otoczenie społeczno-prawne i potrzeby regulacyjne w zakresie cywilnoprawnych skutków śmierci osoby fizycznej skłaniają do kolejnych interwencji legislacyjnych - pisze Elwira Macierzyńska-Franaszczyk z Akademii Koźmińskiego. 

27.09.2023

Twórcą może być człowiek, ale sztucznej inteligencji ignorować nie można

Nowe technologie

W debacie nad kwestią, czy wytwory generatywnej sztucznej inteligencji mogą być uznane za utwór dominuje pogląd, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. Z drugiej strony dopuszcza się jednak objęcie ochroną prawnoautorską tzw. utworów hybrydowych, które tworzy człowiek, z wykorzystaniem różnych narzędzi sztucznej inteligencji - pisze Bartosz Mazurek, junior associate w praktyce prawa własności intelektualnej Kancelarii Bird & Bird.

09.09.2023

Pieniądze za festiwalowy bilet nie tak łatwo odzyskać

Prawo cywilne Domowe finanse

Organizator FEST Festival odwołał wydarzenie, które miało odbyć się w dniach 9-13 sierpnia, jako przyczynę wskazując niespodziewanie małą sprzedaż biletów. To problem dla osób, które już bilety kupiły i zarezerwowały noclegi, a także dla wolontariuszy, którzy wpłacili kaucję. Na zwrot pieniędzy za opłacone bilety wstępu czekają tysiące osób - wiele zależy od platformy, na jakiej kupili bilet.

25.08.2023

Inteligentne zabawki – jak prawo chroni przed „Wielkim Bratem” w dziecięcym pokoju

Prawo cywilne RODO Prawo unijne Prawo autorskie

Nie ma chyba osoby, która jako dziecko nie udawałaby, że „rozmawia” ze swoimi zabawkami lub wyobrażałaby sobie, że ulubiony pluszak „reaguje” na jej zachowanie czy samopoczucie. Rozwój Internetu Rzeczy oraz systemów sztucznej inteligencji sprawił, że należące kiedyś wyłącznie do strefy dziecięcych marzeń „inteligentne zabawki” stały się rzeczywistością - pisze Mateusz Kupiec, prawnik, doktorant w INP PAN.

12.08.2023

Dr Kładoczny: Absurdalne i bezprawne pytania policji o aborcję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Podejrzane o dokonanie aborcji kobiety są przepytywane przez policję. I, choć nie popełniły przestępstwa, muszą się bronić. Na pytania funkcjonariuszy należy odpowiadać, że „o sprawach medycznych rozmawiam tylko z moim lekarzem”. A zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej może tylko sąd - wyjaśnia dr Piotr Kładoczny, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Rozpytywanie się funkcjonariuszy, po co ktoś idzie do ginekologa jest niedopuszczalne i absurdalne - dodaje.

21.07.2023

Odstąpienie od umowy na odległość będzie jeszcze łatwiejsze

Domowe finanse Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska chce, aby sklepy internetowe i aplikacje mobilne były wyposażone w funkcję - przycisk, za pomocą którego konsument będzie mógł w łatwy sposób odstąpić od umowy zawartej na odległość. W planach są również dalsze zmiany, w tym dla branży usług finansowych, m.in. w zakresie stosowania w działalności narzędzi typu chatbot i roboadvice – piszą Monika Hughes i Marlena Michalak z kancelarii Bird & Bird.

15.07.2023

Uregulowanie zasad działania sztucznej inteligencji jest konieczne

Prawo autorskie

Sprawą największej wagi powinno być uregulowanie zasad prawnego i komercyjnego postrzegania produktów tworzonych przez sztuczną inteligencję (AI). Przyjmując bowiem, że przynależeć będą one do tzw. domeny publicznej, a zatem z zasady będą wszechdostępne, może to doprowadzić do katastrofalnych skutków dla autorów, których dzieła będą konkurować z zalewem powszechnie publikowanych produktów przygotowanych przez AI - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.

13.07.2023

WIBOR nie jest przepisem

Finanse Kredyty

Pojawiające się zarzuty dotyczące wadliwości WIBOR-u koncentrują się na rzetelności danych, będących podstawą jego ustalania. Żądanie stwierdzenia abuzywności klauzuli z WIBOR w istocie kwestionuje jego zgodność z prawem pomimo tego, że ocena jego poprawności i zgodności z przepisami prawa została przeprowadzona z pozytywnym wynikiem przez KNF – piszą dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk i Łukasz Strankowski z Deloitte Legal.

08.07.2023

Kierownik USC: Ingeruję w stan cywilny dziecka i łamię prawa człowieka

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przy wystawianiu aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany, łamię prawa dziecka, prawa rodzica, prawa obywatelskie, a matka nie ma możliwości odwołania się od mojej decyzji. Przepis nakazujący wpisanie fikcyjnego imienia jest niezgodny z dzisiejszymi standardami prawa, ale trzeba go stosować. Sprawa komplikuje się, gdy Polki rodzą dzieci za granicą i przywożą akta, aby wpisać dziecko do polskiego rejestru - mówi Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

20.05.2023

Kaucja za sprzątanie na Open'erze prawnie wątpliwa

Prawo cywilne

Organizatorzy Open'er Festiwal poszukiwali wolontariuszy do pomocy przy organizacji tegorocznej edycji wydarzenia. Z falą krytyki w internecie spotkał się jednak wymóg, który muszą spełnić wolontariusze, a mianowicie - wpłata 950 zł kaucji za możliwość pracy na festiwalu. Abstrahując od kwestii etycznych, rodzi się pytanie - w jakim stopniu taki model odpowiada prawnej definicji wolontariatu.

17.05.2023

Zawarcie ugody dopuszczalne w postępowaniu o podział majątku wspólnego

Prawo cywilne Nieruchomości

Zarówno w doktrynie jak i judykaturze przyjmuje się powszechnie, że w razie, gdy przeniesienie własności nieruchomości dochodzi do skutku przez zawarcie ugody przed sądem, to ugoda zastępuje formę aktu notarialnego, a dodatkowo ustawodawca nadał ugodzie zawartej przed mediatorem, zatwierdzonej przez sąd, moc ugody sądowej - pisze dr Małgorzata Wojciechowicz.

03.05.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023
1  2  3  4  5    15