Temat dnia

Alkohol w saszetkach jak musy owocowe – i równie łatwy do kupienia

Teoretycznie przepisy nie zezwalają wprost na sprzedaż alkoholu w internecie, a resort zdrowia nie planuje tego zmieniać. W praktyce sprzedawcy znaleźli jednak sposoby, by obejść regulacje, a sytuację dodatkowo skomplikowała zmiana linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Do alkoholu łatwy dostęp zyskują w ten sposób niepełnoletni. Zwłaszcza, że kreatywność w tworzeniu wyrobów też jest coraz większa. - To ułatwianie dostępu do alkoholu młodym ludziom - alarmują eksperci.

Środki higieny menstruacyjnej w szkołach, ale nie w szpitalach i przychodniach

Pacjent Szkoła i uczeń

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że Polska jest krajem z dużym problemem ubóstwa menstruacyjnego. Środków higieny osobistej nie ma nawet w szpitalach i przychodniach. Chaos prawny powoduje, że nie wiadomo, jaki obowiązek pod tym względem mają jednostki ochrony zdrowia. RPO prosi o ujednolicenie przepisów. Zmiany zapowiada na razie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Plany zmian w wystawianiu e-recept na razie doraźne - mogą nie wystarczyć

Pacjent Opieka zdrowotna

Resort zdrowia skierował do prekonsultacji projekt zmiany rozporządzenia, który ma być odpowiedzią na problem związany z przepisywaniem bez kontroli recept na silne leki, m.in. opioidy. Potrzebne jest przede wszystkim stworzenie takich regulacji, które pozwolą lepiej nadzorować wystawianie e-recept, zwłaszcza w ramach tzw. receptomatów. Naczelna Izba Lekarska uważa jednak, że proponowane rozwiązanie może nie wystarczyć.

Legitymacja lekarska dostępna w aplikacji mObywatel

Zawody medyczne

Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty jest już dostępny w aplikacji mObywatel 2.0 - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Na takie rozwiązanie czekał samorząd lekarski. Około 200 tys. medyków będzie mogło w ten sposób elektronicznie potwierdzić swoje uprawnienia zawodowe.

Liczne zmiany w leczeniu szpitalnym - jest nowe świadczenie gwarantowane

Pacjent Opieka zdrowotna

NFZ określił szereg nowych warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne, w tym również wysokospecjalistyczne. Największe zmiany dotyczą chorób zakaźnych, alergii oraz chorób układu pokarmowego. W zarządzeniu pojawiło się też nowe świadczenie gwarantowane: leczenie udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Parametry wilgotności powietrza w podmiotach leczniczych regulują Normy Europejskie

Opieka zdrowotna

Parametry wilgotności, które powinny być utrzymywane w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wynikają już nie z Polskich Norm, a z Norm Europejskich. Chociaż nie są one obowiązkowe, to ich stosowanie zapewnia zgodność z przepisami prawa i daje gwarancję utrzymania warunków zapewniających komfort i zdrowie pacjentom oraz pracownikom gabinetów lekarskich, przychodni i szpitali.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia
Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami obiecywał, że będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Teraz tłumaczy, że na jego decyzji zaważyły względy merytoryczne - a konkretnie fakt, że projekt był niechlujny i doprowadziłby wręcz do legalizacji pomocnictwa przy zabójstwie.
Inga Stawicka Monika Sewastianowicz
18.07.2024
Prawo karne Opieka zdrowotna
Obecnie obowiązujące przeliczniki są bardzo uproszczone i nie wyczerpują wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych, jakimi dysponują centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Nie uwzględniają też donacji kilku składników krwi podczas jednego zabiegu, np. krwinek płytkowych i osocza. Dlatego resort zdrowia zaproponował zmianę przepisów w tym zakresie - projekt został we wtorek przyjęty przez rząd.
Inga Stawicka
16.07.2024
Pacjent
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą przyjął rząd ma zniwelować zatory w zespołach orzeczniczych, gdzie od jakiegoś czasu coraz dłużej czeka się na wydanie nowego orzeczenia. Wcześniej niż obecnie będzie także można złożyć wniosek o orzeczenie.
Beata Dązbłaż Monika Sewastianowicz
16.07.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Refundacja terapii onkologicznych w Polsce nie rośnie

Pacjent Opieka zdrowotna
Poziom refundacji terapii onkologicznych od początku tego roku nie rośnie, pozostaje na stałym poziomie i wynosi 48 na 100 możliwych punktów. To oznacza, że decyzje refundacyjne w Polsce przebiegają...
Beata Dązbłaż
16.07.2024

Nowe wyceny nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 lipca

Opieka zdrowotna
Wyższe będą miesięczne ryczałty dla ośrodków, które realizują umowy na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Podwyżka ma związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, w tym również lekarzy i...
Monika Stelmach
16.07.2024

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Zawody medyczne
Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu...
Inga Stawicka
16.07.2024

Wyższe ryczałty dla SOR-ów i izb przyjęć od 1 lipca

Opieka zdrowotna
Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia niesie szereg zmian w finansowaniu i organizacji świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć. Dobrą wiadomością są wyższe...
Monika Stelmach
15.07.2024

Będą zmiany w ustawie o produktach biobójczych - opublikowano projekt

Dostosowanie przepisów do prawa unijnego oraz zmiana regulacji, które nie są dostatecznie precyzyjne lub jasne - to główne cele projektu nowelizacji ustawy o produktach biobójczych, za który...
Inga Stawicka
15.07.2024

Jędrzejczak: Deficytu w NFZ nie można zmniejszyć, obniżając składkę zdrowotną

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Należy uznać za mało odpowiedzialne wszelkie pomysły zmierzające do zmniejszania wpływu środków do NFZ. Mam na myśli propozycję zmniejszania składek płaconych przez przedsiębiorców. Sposób ich poboru...
Józef Kielar
15.07.2024

Honorowy krwiodawca bez zniżki na pociąg, ale z ulgą podatkową

Pacjent
Honorowy krwiodawca może liczyć na przywileje, które przysługują mu na mocy przepisów ustawowych. To m.in. prawo do dwóch dni wolnego w pracy, zwrot kosztów dojazdu do centrum krwiodawstwa czy...
Inga Stawicka Monika Pogroszewska
13.07.2024

Dekryminalizacja aborcji - Sejm nie uchwalił projektu ustawy

Sejm w piątek nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Różnica wyniosła...
Inga Stawicka
12.07.2024

Łatwiej o silne leki przeciwbólowe w zagranicznych akcjach humanitarnych

Opieka zdrowotna
Przewiezienie leków przez granicę nie będzie wymagało pozwolenia GIF, ale ich nabycie będzie już mogło nastąpić wyłącznie za pozwoleniem lub od podmiotów posiadających zezwolenie. To główna zmiana,...
Aleksandra Rybak
12.07.2024

Choroby nerek w Polsce są nadal diagnozowane za późno

Pacjent Opieka zdrowotna
Pośród szacunkowej liczby 4,5 mln chorych na nerki w Polsce, zdiagnozowanych jest tylko 5 procent. Ci zaś w większości źle oceniają dostęp do poradni specjalistycznej na swoim terenie i długo czekają...
Beata Dązbłaż
12.07.2024

Trzy filary reformy dla szpitali, pozostaje dobrowolność - MZ zapowiada zmiany

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Deregulacja, transformacja, odwrócona piramida świadczeń - to elementy reformy szpitalnictwa, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia. Jak zapowiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej...
Inga Stawicka
11.07.2024

Jakość w ochronie zdrowia nie ma definicji - resort zapowiada zmiany w ustawie

Opieka zdrowotna
Będzie nowelizacja ustawy o jakości - zapowiada resort zdrowia. Zdaniem ministry zdrowia Izabeli Leszczyny obecna wersja przepisów to biurokracja utrudniająca życie mniejszym podmiotom medycznym,...
Inga Stawicka
11.07.2024

Usługi dietetyczne jednak z VAT - skarbówka komplikuje rozliczenie

VAT Zawody medyczne
Porada dietetyka jest zwolniona z VAT pod warunkiem, że dotyczy osób z problemami zdrowotnymi. Nie można natomiast stosować zwolnienia z VAT, gdy z usługi korzysta osoba zdrowa w celach...
Monika Pogroszewska
11.07.2024

Jest porozumienie chirurgów z resortem zdrowia w sprawie wycen

Pacjent Opieka zdrowotna
Chirurdzy protestują przeciwko zmianom wycen procedur, które ich zdaniem są zbyt niskie i zagrażają bezpieczeństwu pacjentów. Po rozmowach przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich z resortem...
Monika Stelmach
10.07.2024

Będzie zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18. roku życia - jest projekt

Zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie...
Inga Stawicka
10.07.2024

Jesienią kolejne zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej - tym razem dla pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna
Wiosenna nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przesunęła terminy kwalifikacji podmiotów i leczenia nowotworów w nowym systemie. Jak zapowiada jednak ministra zdrowia Izabela Leszczyna,...
Inga Stawicka
10.07.2024

"Wymagaj jakości" - szpital może otrzymać wyróżnienie w akcji

Pacjent Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości wspólnie zainicjowali projekt, który ma ułatwić pacjentom wybór placówki medycznej. "Wymagaj jakości" to wyróżnienie, które ma przyczynić się do...
Inga Stawicka
09.07.2024

Resort zdrowia pracuje nad refundowaną receptą farmaceutyczną na szczepionki

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia omówiono stan przygotowań do zbliżającego się sezonu infekcyjnego 2024/2025. Jak zapowiedziała Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, dyrektorka...
Inga Stawicka
09.07.2024

Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Pacjent Farmacja
Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać...
Inga Stawicka
09.07.2024

NIK: W czasie epidemii był problem z wiarygodnością danych

Administracja publiczna Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność informacji przekazywanych przez organy państwa w czasie epidemii COVID-19. Okazuje się, że minister zdrowia nie...
Agnieszka Matłacz
09.07.2024

Leszczyna: Chcemy poprawiać przepisy małymi krokami, nie burząc całego systemu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Chcę zapewnić wszystkich, zwłaszcza pacjentów: opieka medyczna, świadczenia będą nadal opłacane i finansowane. Co więcej, będziemy pracować nad zwiększeniem dostępności, odwracać piramidę świadczeń....
Inga Stawicka
09.07.2024

Higienistki szpitalne poza systemem - MZ zapowiada zmiany

Zawody medyczne
Jak zwrócono uwagę w poselskiej interpelacji, ustawa o niektórych zawodach medycznych, która weszła w życie niemal rok temu, odbiera nabyte prawo wykonywania zawodu higienistkom szpitalnym. To...
Inga Stawicka
08.07.2024

Sztuczna inteligencja może pomóc i pacjentowi, i lekarzowi - ale konieczna kontrola

Pacjent Nowe technologie Opieka zdrowotna
Na świecie sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga w ocenie zdjęć rentgenowskich i przeprowadzaniu skomplikowanych, niezwykle precyzyjnych operacji. Przykładów jej wykorzystania w ochronie...
Inga Stawicka
08.07.2024

RPO występuje w sprawie monitoringu w gabinetach lekarskich. Jest odpowiedź MZ

Opieka zdrowotna RODO
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej poszerzyła uprawnienia kierowników podmiotów leczniczych w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia...
Agnieszka Matłacz Inga Stawicka
06.07.2024

Nie ma autobusu, nie ma leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna
Brak możliwości dojazdu do lekarza z powodu braku komunikacji publicznej jest jedną z przyczyn nierównego dostępu Polaków do zdrowia. Zdarza się, że pacjenci onkologiczni nie korzystają z programów...
Beata Dązbłaż
06.07.2024

Podawanie osocza również w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - jest projekt

Opieka zdrowotna
Obecnie świadczeniobiorcy nie mają dostępu do świadczeń scharakteryzowanych procedurami związanymi z podaniem autogenicznego osocza bogatopłytkowego lub fibryny bogatopłytkowej. Brakuje też...
Inga Stawicka
05.07.2024
1  2  3  4  5    900
 • Aktualności
  • Alkohol w saszetkach jak musy owocowe – i równie łatwy do kupienia

   Teoretycznie przepisy nie zezwalają wprost na sprzedaż alkoholu w internecie, a resort zdrowia nie planuje tego zmieniać. W praktyce sprzedawcy znaleźli jednak sposoby, by obejść regulacje, a sytuację dodatkowo skomplikowała zmiana linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Do alkoholu łatwy dostęp zyskują w ten sposób niepełnoletni. Zwłaszcza, że kreatywność w tworzeniu wyrobów też jest coraz większa. - To ułatwianie dostępu do alkoholu młodym ludziom - alarmują eksperci.
  • Środki higieny menstruacyjnej w szkołach, ale nie w szpitalach i przychodniach

   Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że Polska jest krajem z dużym problemem ubóstwa menstruacyjnego. Środków higieny osobistej nie ma nawet w szpitalach i przychodniach. Chaos prawny powoduje, że nie wiadomo, jaki obowiązek pod tym względem mają jednostki ochrony zdrowia. RPO prosi o ujednolicenie przepisów. Zmiany zapowiada na razie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Nie prawo, a polityka zdecydowała o fiasku dekryminalizacji pomocnictwa przy aborcji

   Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami obiecywał, że będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Teraz tłumaczy, że na jego decyzji zaważyły względy merytoryczne - a konkretnie fakt, że projekt był niechlujny i doprowadziłby wręcz do legalizacji pomocnictwa przy zabójstwie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

   Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.
  • Ratownik medyczny nauczy się na kursie, jak robić USG i stwierdzać zgon

   Weszło w życie rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. To konsekwencja przyznania tej grupie zawodowej nowych uprawnień: stwierdzania zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, wykonania badania USG według protokołów ratunkowych oraz kwalifikacji do szczepienia i wykonania szczepienia przeciw COVID-19. Nowe przepisy określają jak będzie wyglądać egzamin i wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.
  • Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

   W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Jędrzejczak: Deficytu w NFZ nie można zmniejszyć, obniżając składkę zdrowotną

   Należy uznać za mało odpowiedzialne wszelkie pomysły zmierzające do zmniejszania wpływu środków do NFZ. Mam na myśli propozycję zmniejszania składek płaconych przez przedsiębiorców. Sposób ich poboru powinien być zdecydowanie bardziej jednolity. Dziś główny ciężar utrzymania publicznej ochrony zdrowia spoczywa na relatywnie najsłabszych grupach zawodowych i społecznych - uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
  • Leszczyna: Chcemy poprawiać przepisy małymi krokami, nie burząc całego systemu

   Chcę zapewnić wszystkich, zwłaszcza pacjentów: opieka medyczna, świadczenia będą nadal opłacane i finansowane. Co więcej, będziemy pracować nad zwiększeniem dostępności, odwracać piramidę świadczeń. Spotkam się wkrótce z dyrektorami szpitali, by przedstawić im koncepcję dobrowolnego wejścia w proces transformacji leczenia szpitalnego - zapowiada w rozmowie z Prawo.pl ministra zdrowia Izabela Leszczyna.
  • Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

   Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Karetka nie zawsze na sygnale. Decyduje kierujący akcją medyczną

   Choć przepisy nie precyzują, kto decyduje o włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w karetce, w praktyce najczęściej robi to dyspozytor przyjmujący zgłoszenie. Decyzję tę może jednak zmienić dyspozytor wysyłający, a następnie kierownik zespołu ratowniczego. Przepisy dają też możliwość odwołania karetki z miejsca zdarzenia do innego priorytetowego wezwania, jednak w praktyce takie sytuacje się nie zdarzają.
  • Dokumentacja medyczna nie może być przekazana policji

   Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Wydawanie leków odurzających bez recepty i ewidencji - ukarane

   Kierownik apteki musi wykonywać decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie kontroli zużycia leków psychotropowych i odurzających. Jeśli farmaceuta tego nie czyni i wydaje takie środki bez ewidencji i bez recepty, to naraża się na karę dyscyplinarną. Państwo dba o bezpieczeństwo obrotu takimi produktami – orzekł Sąd Najwyższy.
  • Ankieta online to nie badanie. Sąd podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta

   Wypełnienie ankiety - formularza - przez pacjenta nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem u niego badania. Zdaniem sądu lekarz powinien również zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną pacjenta - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Po orzeczeniu WSA zapowiedział intensywniejsze działania wobec tych „receptomatów”, które wystawiają recepty na leki opioidowe, psychotropowe oraz marihuanę medyczną bez badania pacjenta lub wcześniejszego potwierdzenia leczenia w dokumentacji medycznej.
  • SN: Przeszczep nerki u psa ukarany upomnieniem

   Przeszczep nerki u żywego dawcy, którym jest pies, nie został objęty regulacjami ustawy o ochronie zwierząt, ani ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Dlatego sądy karny i dyscyplinarny mają poważny problem z określeniem czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czy było to ratowanie życia biorcy. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie przesądził ani o winie, ani o karze weterynarza, czeka na wyrok sądu karnego.
  Zobacz więcej