Temat dnia

Prawo do zmiany. Kobiety za antykoncepcję rocznie płacą 600 mln złotych

Wartość rynku antykoncepcji hormonalnej w 2023 r. wyniosła 593 mln złotych, z czego połowę wydały na ten cel kobiety do 35. roku życia - wynika z danych PEX przekazanych Prawo.pl. Kwota maksymalna przewidziana w poselskim projekcie Trzeciej Drogi, czyli 500 mln zł, mogłaby pokryć koszty bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet do 25. roku życia i rozszerzonej refundacji dla starszych - szacuje ekspert.

Osoba z niepełnosprawnością w sądzie porozumie się metodami alternatywnymi

Niepełnosprawność

Sąd ma obowiązek wysłuchać osobę z niepełnosprawnością podczas procedury ustalania dla niej kuratora. Będzie musiał uwzględnić jej indywidualne potrzeby, także wtedy, gdy porozumiewa się pozawerbalnie za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Rozwiązania są konieczne, bo obecnie brak komunikacji prowadzi do ubezwłasnowolnienia osoby. Przepisy będą jednak martwe bez przygotowania osób biorących udział w procedurze.

MZ: konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii wybrany nieprawidłowo

Pacjent Opieka zdrowotna

We wtorek wieczorem na liście konsultantów krajowych Ministerstwa Zdrowia w rubryce dotyczącej konsultanta w dziedzinie psychoterapii widniało nazwisko prof. dra hab. Wiesława Cubały. Miał zastąpić na tej funkcji Renatę Mizerską, prezes Polskiej Rady Psychoterapii. Jednak już w środę resort zdrowia ogłosił, że powołanie było nieprawidłowe, a kandydat zostanie wyłoniony z udziałem zainteresowanych środowisk.

Kwalifikacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Pacjent

To pacjent wybiera lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a lekarz taki musi spełniać wymogi określone w przepisach. W Polsce definicja lekarza POZ wynika z dwóch różnych ustaw. Ustawodawca definiuje lekarza POZ przez pryzmat jego kwalifikacji. Niektórzy lekarze pracujący w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej muszą w tym roku odbyć kurs medycyny rodzinnej, aby kontynuować pracę w POZ.

E-papierosy. Większe uprawnienia szefa biura substancji chemicznych

Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, które podlega pod Ministerstwo Zdrowia, ma mieć większe uprawnienia podczas procedury dopuszczania do sprzedaży innowatorskich wyrobów tytoniowych. To jedno z nielicznych założeń do projektu ustawy, które zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Lekarz weterynarii zawodem zaufania publicznego

Zawody medyczne

Lekarz weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, zrzeszonym w ramach samorządu lekarsko-weterynaryjnego i podlegającym odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarsko-weterynaryjnymi. Usługi świadczone przez lekarzy weterynarii mają znaczenie nie tylko dla ochrony zdrowia zwierząt, ale również dla bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym również zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego, a co się z tym bezpośrednio wiąże – dla ochrony zdrowia publicznego.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia
Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
Beata Dązbłaż
01.03.2024
Prawo cywilne Pacjent

Rusza nabór wniosków do "programu samochodowego"

Pomoc społeczna Niepełnosprawność
1 marca ruszy trzeci nabór wniosków do tzw. programu samochodowego dla osób z niepełnosprawnością finansowanego z PFRON. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Co ważne, jeśli ktoś składał wniosek w poprzednich turach i nie otrzymał dofinansowania, przy ponownym wnioskowaniu nie może wykorzystać starego wniosku. Musi złożyć od nowa aplikację w programie.
Beata Dązbłaż
29.02.2024
Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31 968 aktów. Najczęściej zmieniana była ustawa o PIT. Nadal wiele przepisów wchodzi w życie z datą wsteczną - w momencie publikacji dowiadujemy się, że... ustawa już dawno obowiązuje. To tylko niektóre problemy wskazane w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
29.02.2024
Prawnicy Administracja publiczna

Konferencja: Zdarzenia niepożądane pozostają w szarej strefie

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Zdarzenia niepożądane w polskim systemie ochrony zdrowia nie są raportowane przede wszystkim z obawy przed karą. Tymczasem tylko niektóre z nich wynikają z naruszeń czy lekceważenia procedur....
Katarzyna Nocuń
28.02.2024

Ochrona małoletnich przed molestowaniem w placówkach medycznych

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie
Jednym ze szczególnych środków ochrony przed przestępczością na tle seksualnym względem dzieci, do wdrożenia których zobowiązane są publiczne, jak i prywatne przychodnie oraz szpitale, przyjmujące...
Aleksandra Rybak
28.02.2024

Sieci aptek stosują metody "na franczyzę" i "na 49 proc."

Farmacja
Franczyza obudowana dodatkowymi umowami - np. pożyczki, jest obejściem antykoncentracyjnych wymogów prowadzenia aptek. Potwierdziły to orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z...
Katarzyna Nocuń
28.02.2024

Raulinajtys-Grzybek: Obniżanie ryzyka wystąpienia błędu leży po stronie zarządzających

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie
Włączenie do dyskusji o zarządzaniu jakością aspektów human factors pozwoli lepiej planować proces, bo obserwujemy go pod kątem tego, czy jest sprzyjający dla człowieka. Obecnie nie zastanawiamy się...
Katarzyna Nocuń
28.02.2024

Blisko 4 tys. lekarzy z Ukrainy z prawem do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu

Zawody medyczne
3 930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje na Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie im pracy na terytorium Polski po lutym 2022 roku...
kn/pap
27.02.2024

Jest renta alkoholowa, świadczenia dla śmiertelnie chorych - brak

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami związanymi z chorobą alkoholową z ubezpieczeń społecznych wydaliśmy tylko w 2022 r. 53,1 mln zł. W tym okresie renty pobierało 3 tys....
Grażyna J. Leśniak
27.02.2024

Centra zdrowia dla seniorów. Powiaty są w kropce

Zawody medyczne
Powiaty do połowy marca powinny zgłosić wojewodom zamiar utworzenia centrum zdrowia 75+. Nie robią tego, bo muszą podać między innymi lokalizację miejsca, w którym osoby w podeszłym wieku będą mogły...
Katarzyna Nocuń
27.02.2024

Czynności zawodowe dla niektórych zawodów medycznych - jest projekt

Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt przepisów, które regulują wykaz czynności zawodowych przedstawicieli niektórych zawodów medycznych. Na konsultacje publiczne...
Beata Dązbłaż
26.02.2024

Już w środę konferencja o poprawie efektywności opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wewnętrzny system jakości, obniżanie ryzyka błędów medycznych i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu - to niektóre z tematów rozpoczynającej się w środę w Warszawie konferencji pt. "Human...
Katarzyna Nocuń
26.02.2024

Kaźmierczyk: Jesteśmy w tyle względem unijnych regulacji danych medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Nie mamy polskiej ustawy o zarządzaniu danymi. W praktyce więc część przepisów unijnych, które umożliwiają wtórne wykorzystywanie danych zebranych w podmiotach leczniczych, jest martwa. Nie...
Katarzyna Nocuń
26.02.2024

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Samorząd terytorialny Ukraina
Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,...
Robert Horbaczewski
25.02.2024

Bezpłatna antykoncepcja? Jest poselski projekt

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Kobiety do 25. roku życia miałyby dostęp do bezpłatnej antykoncepcji. Starsze z kolei mogłyby korzystać z refundowanej antykoncepcji w szerszym zakresie niż obecnie. Lista refundowanych środków...
Katarzyna Nocuń
24.02.2024

Potrzebne regulacje dotyczące sprzedaży woreczków nikotynowych - to zagrożenie dla nieletnich

Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju apelują o regulację obrotu tzw. woreczkami nikotynowymi. To saszetki doustne zawierające nikotynę, które zdobywają popularność wśród młodzieży. Produkty te nie są...
Monika Sewastianowicz
24.02.2024

Trzecia Droga złożyła w Sejmie projekt w sprawie aborcji, chce też referendum

Pacjent Zawody medyczne
Przywrócenie przesłanki zezwalającej na aborcję, gdy wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu zakłada...
Katarzyna Nocuń
23.02.2024

RPO wskazuje najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Długie kolejki do lekarzy specjalistów, brak dostępu do znieczulenia podczas porodu, weryfikacja norm czasu pracy i obsady dyżurów lekarzy, brak dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z...
Agnieszka Matłacz
23.02.2024

Rekomendacje dla ginekologów mają być poprawione

Pacjent
Towarzystwo naukowe ginekologów do jednego worka wrzuciło kobiety z nadciśnieniem tętniczym i te, które do przerwania ciąży uprawnia stan zdrowia psychicznego. W efekcie w obecnym brzmieniu, liczące...
Katarzyna Nocuń
23.02.2024

Krajowa Sieć Onkologiczna - reforma zostanie odroczona

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Konieczne są zmiany w zakresie terminów pierwszej kwalifikacji podmiotów leczniczych na poszczególne poziomy zabezpieczenia...
Katarzyna Nocuń Agnieszka Matlacz
22.02.2024

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Farmacja
Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie...
Katarzyna Nocuń PAP
22.02.2024

MZ: To nie liczba lekarzy świadczy o sprawnym systemie ochrony zdrowia

Zawody medyczne
Decyzje o przyznawanych miejscach na specjalizacje bywają przypadkowe. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że problem leży nie tylko w braku lekarzy w publicznym systemie, ale w ich...
Beata Dązbłaż
22.02.2024

Samotna kobieta nie skorzysta ze swoich zarodków, chyba że na "słupa"

Opieka zdrowotna
Zamrożone zarodki są w Polsce pod specjalną ochroną. Ze swoich własnych nie mogą skorzystać m.in. samotni rodzice. Nie można też ich zniszczyć, a co najwyżej oddać do anonimowej adopcji lub płacić po...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
22.02.2024

Zakaz sprzedaży dzieciom jednorazowych e-papierosów jest od dawna, ale nie działa

Opieka zdrowotna
W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych z płynem nikotynowym osobom do 18. roku życia. Tyle tylko, że nie jest przestrzegany –...
Beata Dązbłaż
21.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Psycholodzy, tak jak lekarze, mają być sprawdzani w rejestrach pedofilów

Zawody medyczne
Zanim lekarz zostanie zatrudniony lub dopuszczony do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dziecka, a psycholog do udzielania porad psychologicznych, musi zostać sprawdzony w Rejestrze...
Aleksandra Rybak
20.02.2024

Czas pracy rejestratorki medycznej nie zawsze taki sam

Zawody medyczne
Rejestratorka medyczna w podmiocie publicznym może pracować 7 godzin i 35 minut dziennie. To jasno wynika z przepisów. Natomiast te same zasady nie obowiązują w podmiotach prywatnych. Wobec tego tam...
Beata Dązbłaż
19.02.2024

Łodzińska: Pielęgniarki chcą uznania posiadanego wykształcenia

Zawody medyczne
W zawodach pielęgniarki i położnej musimy doceniać i doświadczenie, i wykształcenie. Bardzo ważne są obydwa te czynniki składowe kompetencji. Nie można bowiem nikogo dyskryminować ani degradować -...
Józef Kielar
17.02.2024

MRPiPS: Jednak wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków

Pacjent
Zarówno matce, jak i ojcu wcześniaka oraz dziecka, które po urodzeniu wymagało hospitalizacji, ma przysługiwać dodatkowy urlop w wymiarze odpowiadającym okresowi spędzonemu przez dziecko w szpitalu -...
Aleksandra Rybak
16.02.2024

Potrzebna reforma systemu orzeczniczego, a nie lista chorób

Pacjent Niepełnosprawność
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej nabrało wody w usta. Od miesięcy nie informuje o losach listy chorób - jak zespół Downa - które miały uprawniać do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
16.02.2024
1  2  3  4  5    891
 • Aktualności
  • Prawo do zmiany. Kobiety za antykoncepcję rocznie płacą 600 mln złotych

   Wartość rynku antykoncepcji hormonalnej w 2023 r. wyniosła 593 mln złotych, z czego połowę wydały na ten cel kobiety do 35. roku życia - wynika z danych PEX przekazanych Prawo.pl. Kwota maksymalna przewidziana w poselskim projekcie Trzeciej Drogi, czyli 500 mln zł, mogłaby pokryć koszty bezpłatnej antykoncepcji dla kobiet do 25. roku życia i rozszerzonej refundacji dla starszych - szacuje ekspert.
  • Lekarz weterynarii zawodem zaufania publicznego

   Lekarz weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, zrzeszonym w ramach samorządu lekarsko-weterynaryjnego i podlegającym odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarsko-weterynaryjnymi. Usługi świadczone przez lekarzy weterynarii mają znaczenie nie tylko dla ochrony zdrowia zwierząt, ale również dla bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym również zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego, a co się z tym bezpośrednio wiąże – dla ochrony zdrowia publicznego.
  • Kwalifikacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

   To pacjent wybiera lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a lekarz taki musi spełniać wymogi określone w przepisach. W Polsce definicja lekarza POZ wynika z dwóch różnych ustaw. Ustawodawca definiuje lekarza POZ przez pryzmat jego kwalifikacji. Niektórzy lekarze pracujący w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej muszą w tym roku odbyć kurs medycyny rodzinnej, aby kontynuować pracę w POZ.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

   Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.
  • Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

   Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.
  • Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

   Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

   Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
  • Raulinajtys-Grzybek: Obniżanie ryzyka wystąpienia błędu leży po stronie zarządzających

   Włączenie do dyskusji o zarządzaniu jakością aspektów human factors pozwoli lepiej planować proces, bo obserwujemy go pod kątem tego, czy jest sprzyjający dla człowieka. Obecnie nie zastanawiamy się systemowo nad konsekwencjami tego, że pacjentów przyjmują przepracowani lekarze. Tymczasem błędy generują gigantyczne koszty - zarówno finansowe dla systemu, jak i koszty społeczne dla pacjentów i ich rodzin - mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.
  • Kaźmierczyk: Jesteśmy w tyle względem unijnych regulacji danych medycznych

   Nie mamy polskiej ustawy o zarządzaniu danymi. W praktyce więc część przepisów unijnych, które umożliwiają wtórne wykorzystywanie danych zebranych w podmiotach leczniczych, jest martwa. Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych - mówi dr Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  • Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

   Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
  • Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

   Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Dane dotyczące skuteczności wezwań na szczepienie powinny być jawne

   Inspektor sanitarny należy do zobowiązanych do załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a zwłaszcza danych o skuteczności wezwań na szczepienia obowiązkowe dzieci i ile odnotował "niepożądanych odczynów poszczepiennych" z podziałem na poszczególne szczepionki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Takie dane podlegają udostępnieniu, w wypadku konieczności przetworzenia – wydania decyzji odmownej, lecz nie umorzenia.
  • Sąd: Szpital mógł obniżyć pielęgniarkom współczynniki wpływające na pensje

   Szpital mógł obniżyć pielęgniarkom współczynnik pracy, według którego wyliczana jest wysokość minimalnej pensji zasadniczej, aby nie narazić się na zarzut nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń - uznał sąd rejonowy w Kielcach. Zauważył jednocześnie, że szpital nie mógł dokonać jednostronnie zmian na niekorzyść pielęgniarek. Pozew wniosły pielęgniarki, którym po wejściu w życie tzw. ustawy podwyżkowej, szpital przestał uwzględniać wyższe wykształcenie przy określaniu wysokości pensji.
  • Aborcja za granicą po wyroku TK - Polska naruszyła przepisy

   Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji, ze względu na reformę polskiej legislacji. Lekarze potwierdzili zespół Downa u płodu w 14. tygodniu. W 2021 r. planowana w szpitalu w Warszawie aborcja została odwołana z powodu reformy legislacyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kobieta udała się do prywatnej kliniki w Holandii.
  Zobacz więcej