Temat dnia

Dr Pędziński: Model opieki koordynowanej daje wymierne korzyści

Zatrudniamy sześć osób na stanowisku koordynatora. Kwota, którą oferuje NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów. Natomiast i tak się to opłaca. Część zadań wykonują bowiem zamiast pielęgniarek, których koszt pracy jest o wiele wyższy. Zarządzają ruchem pacjentów, delegują uprawnienia, ograniczają koszty zbędnych wizyt i diagnostyki - mówi dr Bartosz Pędziński z Łomżyńskiego Centrum Medycznego.

Przychodnia ma pilnować, by pacjent zrobił badania - nie wszyscy są gotowi na rewolucję

Pacjent Opieka zdrowotna

Koordynatorzy w przychodniach rodzinnych będą kontaktować się z przewlekle chorymi, by umawiać ich na konsultacje do specjalistów i przypominać o badaniach. Zakłada to model opieki koordynowanej, którego kolejne elementy wdraża Ministerstwo Zdrowia. Ten system opieki się sprawdza, ale diabeł tkwi w szczegółach – mówi część środowiska. A tych - zwłaszcza dotyczących finansowania - resort jeszcze nie ujawnił.

NSA: Pediatra negujący szczepienia musi uzupełnić wiedzę medyczną

Pacjent Zawody medyczne

Lekarka pediatra wypowiadała tezy o złym wpływie szczepień na zdrowie i odporność dzieci. Samorząd lekarski uznał, że twierdzenia te nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, więc skierował lekarkę na obowiązkowe staże. Sądy administracyjne zgodziły się, że było to uzasadnione interesem publicznym, który wynika z troski o bezpieczeństwo leczenia pacjentów.

USA: Sąd Najwyższy znosi prawo do aborcji

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Amerykański Sąd Najwyższy postanowił, że "konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji", a wyroki w precedensowych sprawach Roe kontra Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone. Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży przed uzyskaniem przez płód stanu przeżywalności. Oznacza to, że państwo będzie mogło narzucać swój moralny wybór kobiecie i zmusić ją do urodzenia dziecka.

Bukiel: Za błąd w sztuce medycznej nie można karać jak za pospolite przestępstwo

Prawo karne Zawody medyczne

Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o swoich błędach. Pozwoli to na ich analizę i uchronienie się od nich w przyszłości. W efekcie błędów będzie mniej, a zatem zdrowie i życie obywateli będzie lepiej chronione - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Ustawa o podwyżkach w ochronie zdrowia jednak bez poprawek Senatu

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Sejm w czwartek odrzucił wszystkie 22 senackie poprawki do nowelizacji podnoszącej minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Senat chciał m.in. podnieść wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy o 0,25 proc. Ministerstwo Zdrowia szacowało, że taka korekta tylko w tym roku podniosłaby koszty reformy z 7,2 mld zł do 13 mld zł.

Polecamy książki z ochrony zdrowia
Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał zgodę ministra edukacji i nauki i pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra zdrowia w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 r. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Najważniejszym problemem obrony cywilnej jest to, że jej nie ma

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Obrona cywilna istnieje na papierze. Opiera się na raportowaniu i sprawdzaniu działania syren alarmowych. Zarządzanie kryzysowe kuleje, co pokazała pandemia i kryzys uchodźczy. Zdaniem ekspertów, trzeba połączyć te instytucje, opracować rzetelne ramy prawne, a przede wszystkim dofinansować te zadania. Dziś w powiatowych magazynach, jeśli coś zalega, to maski przeciwgazowe z lekcji przysposobienia wojskowego.
Robert Horbaczewski
24.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Sejm odrzucił w czwartek obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Proponowane zmiany zakładały m.in. prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia. Za odrzuceniem projektu głosowało 265 posłów, 175 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. W czasie głosowania skandowano: "za życiem".
Krzysztof Sobczak
23.06.2022
Opieka zdrowotna

Kierownik laboratorium tylko na pełny etat

Zawody medyczne
W najnowszej wersji projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej, który wkrótce trafi na posiedzenie rządu, nie zniknął kontrowersyjny przepis o kierowniku laboratorium. Będzie on musiał być...
Jolanta Ojczyk
23.06.2022

Ryzykowny falstart z rozszerzaniem uprawnień ratowników medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Ratownicy medyczni nie są gotowi, by intubować pacjentów z użyciem środków zwiotczających, a takie uprawnienia chce im dać Ministerstwo Zdrowia podkreślając, że brakuje lekarzy. Ratownicy medyczni...
Katarzyna Nocuń
22.06.2022

Prezydent podpisał nowelizację przyznającą farmaceutom ochronę

Zawody medyczne
Farmaceucie i technikowi farmaceutycznemu w czasie pracy w aptece i podczas kontaktu z klientami będzie przysługiwać ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Prezydent Andrzej Duda...
Jolanta Ojczyk Katarzyna Nocuń
22.06.2022

Reforma płacy minimalnej w ochronie zdrowia na ostatnią chwilę

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Związki zawodowe chciałyby w porozumieniach płacowych zawieranych ze szpitalami gwarancji podwyżek, które mają obowiązywać już od 1 lipca. Dyrektorzy placówek są jednak ostrożni. Nie wiadomo wciąż,...
Katarzyna Nocuń
22.06.2022

Zapaść w chirurgii przez niskie zarobki i złe warunki pracy

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Aż 60 proc. chirurgów ma ponad 50 lat, średnia wieku w tej specjalizacji to 59 lat. A młodzi nie garną się do niej, bo odstraszają niskie płace na etacie, brak możliwości dorobienia, zła atmosfera...
Jolanta Ojczyk
22.06.2022

Rozporządzenie w sprawie rejestru ciąż opublikowane w Dzienniku Ustaw

Od 1 października personel medyczny będzie wprowadzał do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane pacjentów dotyczące alergii, grupy krwi, ciąży i implantowanych wyrobów medycznych, czyli m.in....
Katarzyna Nocuń
21.06.2022

Będzie plan na rozwój sektora biomedycznego

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych....
Katarzyna Nocuń
21.06.2022

Pielęgniarki i położne z UE mają mieć większą swobodę w świadczeniu usług

Prawo pracy Zawody medyczne Prawo unijne
Rząd chce dostosować do unijnego prawa przepisy dotyczące swobody świadczenia usług przez pielęgniarki i położne oraz uznawania ich minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. Zgodnie z projektem...
Katarzyna Nocuń
21.06.2022

MZ konsultuje wzór zgłoszenia poważnego incydentu

Opieka zdrowotna
26 maja straciły moc przepisy wykonawcze dotyczące zgłaszania wadliwego działania lub defektu wyrobu medycznego, który może prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Ministerstwo...
Katarzyna Nocuń
21.06.2022

Dodatkowe fundusze i kierunki medyczne w wyższych szkołach zawodowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych i uczelni...
Krzysztof Sobczak
21.06.2022

Profil zaufany i IKP niedostępne dla osób ubezwłasnowolnionych i niepełnosprawnych

Opieka zdrowotna
W Polsce wciąż brak rozwiązań cyfrowych, które pozwoliłyby dorosłym z niepełnosprawnościami, którzy nie piszą i nie mówią, na skorzystanie z profilu zaufanego, i co za tym idzie - z Internetowego...
Beata Dązbłaż
21.06.2022

Ministerstwo Zdrowia będzie reformować podstawową opiekę zdrowotną

Pacjent Finansowanie zdrowia
Korekty w podstawowej opiece zdrowotnej będą dotyczyły sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenia zakresu badań diagnostycznych. Lekarze POZ będą otrzymywali dodatkowe...
Katarzyna Nocuń
20.06.2022

Ministerstwo Zdrowia ożywia i usprawnia program „Profilaktyka 40 Plus”

Opieka zdrowotna
Premie dla gabinetów POZ, które będą wspierać diagnostykę swoich pacjentów, a także losowanie nagród dla osób, które się przebadają, zakłada nowa odsłona programu Ministerstwa Zdrowia „Profilaktyka...
Katarzyna Nocuń
20.06.2022

NFZ zapłaci aptekom za nocną pracę tylko w niedużych miastach

Pacjent Finanse samorządów Farmacja
Za pracę aptek w nocy i święta ma płacić Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tylko w mieście, będącym siedzibą władz powiatu, liczącym do 30 tysięcy mieszkańców. Tymczasem problemy z dostępem do leków mogą...
Katarzyna Nocuń
20.06.2022

Karta praw ma ograniczyć dyskryminację pacjentów z otyłością

Opieka zdrowotna
W obecnym systemie ochrony zdrowia nie ma usystematyzowanej listy praw pacjenta zmagającego się z otyłością. Dlatego powstanie „Karta praw chorego na otyłość”. Ma zawierać 10 podstawowych praw...
Katarzyna Redmerska
19.06.2022

E-recepta do reformy – są pierwsze zmiany korzystne dla pacjentów

Pacjent Farmacja
Na e-receptach pojawiły się informacje, które pomogą osobom przewlekle chorym pilnować terminów, do których powinny wykupić pierwsze opakowanie leku. Farmaceuci uważają, że jest to dobra, ale tylko...
Katarzyna Nocuń
18.06.2022

Lokalne centra zdrowia mogą już kompleksowo organizować opiekę medyczną

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Związek Powiatów Polskich w ramach projektowanej przez rząd reformy szpitali proponuje wprowadzenie Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia ze szpitalem w roli lokalnego centrum zdrowia. Tyle że jak...
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
17.06.2022

Za dwa lata zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Pierwszy etap reformy systemu orzekania o niepełnosprawności ma wiązać się z tylko z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Do istniejących trzech...
Beata Dązbłaż Jolanta Ojczyk
17.06.2022

NSA: Recenzja wydawnicza monografii bez ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła oznaczonego jako recenzja wydawnicza monografii. Prezes NFZ uznał jednak, że była to umowa o świadczenie usług, więc wydał decyzję, zgodnie z którą autor...
Dorian Lesner
17.06.2022

Polskie startupy medyczne zwiększają przychody. Za ich usługi płacą podmioty lecznicze

Nowe technologie Opieka zdrowotna
Najwięcej startupów medycznych działa w województwach: mazowieckim (42), wielkopolskim (19), małopolskim (14), dolnośląskim i lubelskim (po 13). Najczęściej tworzą nowoczesne rozwiązana dla...
Jolanta Ojczyk
16.06.2022

Program „Za życiem" - kto i jak może skorzystać

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Program "Za życiem" nie ogranicza się do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Pozwala też skorzystać z opieki wytchnieniowej, czy pierwszeństwa w dostępie do specjalistów. Aby...
Beata Dązbłaż
16.06.2022

100 milionowe e-zwolnienie wystawione w Warszawie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Banacha w Warszawie wystawił stumilionowe elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To, co...
Grażyna J. Leśniak
15.06.2022

Rzecznik GIS o małpiej ospie: o izolacji decyduje lekarz

Pacjent
Izolacja trwa przez czas zakaźności chorego, która ustaje wraz z odpadnięciem strupów po wysypce. Izolacja odbywa się w szpitalu i decyduje o niej lekarz. Choroba trwa zazwyczaj 2-4 tygodnie –...
Katarzyna Nocuń
15.06.2022

Zespół w Ministerstwie Zdrowia opracuje kwalifikacje wymagane od podiatry

Zawody medyczne
Minister zdrowia powoła zespół do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra, czyli specjalisty kompleksowo zajmującego się leczeniem stóp, pod przewodnictwem wiceministra...
Katarzyna Redmerska
15.06.2022

Brakuje leków w aptekach, a po wydłużeniu rozliczeń będzie gorzej

Pacjent Farmacja
Deficyty w aptekach w czerwcu sięgają szczytów nie notowanych od początku kryzysu lekowego. Z raportu Gdzie Po Lek wynika, że brakuje między innymi leku stosowanego w cukrzycy i antybiotyków dla...
Katarzyna Nocuń
15.06.2022

Ratownik przeszkoli uczniów z pierwszej pomocy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Wprowadzony zostanie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Takie zmiany przewidywane są w związku z...
Monika Sewastianowicz
14.06.2022

Ustawa o ochronie ludności wzmocni ratownictwo medyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Więcej etatów w Centrach Ratownictwa Medycznego, w każdej gminie karetka, obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych....
Jolanta Ojczyk
14.06.2022
1  2  3  4  5    1056
 • Aktualności
  • Przychodnia ma pilnować, by pacjent zrobił badania - nie wszyscy są gotowi na rewolucję

   Koordynatorzy w przychodniach rodzinnych będą kontaktować się z przewlekle chorymi, by umawiać ich na konsultacje do specjalistów i przypominać o badaniach. Zakłada to model opieki koordynowanej, którego kolejne elementy wdraża Ministerstwo Zdrowia. Ten system opieki się sprawdza, ale diabeł tkwi w szczegółach – mówi część środowiska. A tych - zwłaszcza dotyczących finansowania - resort jeszcze nie ujawnił.
  • Ustawa o podwyżkach w ochronie zdrowia jednak bez poprawek Senatu

   Sejm w czwartek odrzucił wszystkie 22 senackie poprawki do nowelizacji podnoszącej minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Senat chciał m.in. podnieść wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy o 0,25 proc. Ministerstwo Zdrowia szacowało, że taka korekta tylko w tym roku podniosłaby koszty reformy z 7,2 mld zł do 13 mld zł.
  • Kierownik laboratorium tylko na pełny etat

   W najnowszej wersji projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej, który wkrótce trafi na posiedzenie rządu, nie zniknął kontrowersyjny przepis o kierowniku laboratorium. Będzie on musiał być zatrudniony na pełen etat, nawet gdy placówka urzęduje dwie godziny tygodniowo. Zdaniem ekspertów ten przepis wymaga poprawy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

   Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.
  • Ukraińcy zwolnieni z kwarantanny i z prawem do szczepienia i bezpłatnych testów

   Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku kwarantanny. Ponadto minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził od piątku możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw COVID-19 i bezpłatnego testowania.
  • Apteka przetestuje na Covid-19 w każdym pomieszczeniu

   W Dzienniku Ustaw zostało już opublikowane rozporządzenie, które ma ułatwić farmaceutom wykonywanie testów antygenowych w aptekach ogólnodostępnych. Obecnie mogą je przeprowadzać tylko w specjalnych wydzielonych pomieszczeniach. Wkrótce będzie to możliwe praktycznie wszędzie, również tam, gdzie jest prowadzona sprzedać leków, a także w miejscu ich dostaw.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dr Pędziński: Model opieki koordynowanej daje wymierne korzyści

   Zatrudniamy sześć osób na stanowisku koordynatora. Kwota, którą oferuje NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów. Natomiast i tak się to opłaca. Część zadań wykonują bowiem zamiast pielęgniarek, których koszt pracy jest o wiele wyższy. Zarządzają ruchem pacjentów, delegują uprawnienia, ograniczają koszty zbędnych wizyt i diagnostyki - mówi dr Bartosz Pędziński z Łomżyńskiego Centrum Medycznego.
  • Bukiel: Za błąd w sztuce medycznej nie można karać jak za pospolite przestępstwo

   Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o swoich błędach. Pozwoli to na ich analizę i uchronienie się od nich w przyszłości. W efekcie błędów będzie mniej, a zatem zdrowie i życie obywateli będzie lepiej chronione - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
  • Szczepaniak: Centralna regulacja wzrostu płac w ochronie zdrowia bardzo kontrowersyjna

   Ustalanie wynagrodzeń przez dyrektora placówki medycznej jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania. Nie da się odgórnie regulować płac ze względu na inną specyfikę każdej placówki ochrony zdrowia i lokalny rynek pracy - uważa Stanisław Szczepaniak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • USA: Sąd Najwyższy znosi prawo do aborcji

   Amerykański Sąd Najwyższy postanowił, że "konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji", a wyroki w precedensowych sprawach Roe kontra Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone. Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży przed uzyskaniem przez płód stanu przeżywalności. Oznacza to, że państwo będzie mogło narzucać swój moralny wybór kobiecie i zmusić ją do urodzenia dziecka.
  • NSA: Pediatra negujący szczepienia musi uzupełnić wiedzę medyczną

   Lekarka pediatra wypowiadała tezy o złym wpływie szczepień na zdrowie i odporność dzieci. Samorząd lekarski uznał, że twierdzenia te nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, więc skierował lekarkę na obowiązkowe staże. Sądy administracyjne zgodziły się, że było to uzasadnione interesem publicznym, który wynika z troski o bezpieczeństwo leczenia pacjentów.
  • SN rozstrzygnie, jak wyegzekwować koszty postępowania po orzeczeniu w sprawie błędu medycznego

   Takiego problemu jeszcze nie rozstrzygał Sąd Najwyższy. Chodzi o wyegzekwowanie kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek, ale problem nie został rozwiązany. Teraz Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma się zająć tą interdyscyplinarną kwestią i wydać uchwałę.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski