Temat dnia

Cudzoziemcy - ratownicy medyczni muszą zdać egzamin z języka polskiego

Wymóg znajomości języka polskiego przez każdą osobę, która chce wykonywać w naszym kraju zawód ratownika medycznego, obowiązuje od 22 czerwca 2023 roku. Do 6 kwietnia tego roku brak było jednak przepisów wykonawczych, które precyzowałyby wymagany zakres znajomości języka i zasady przeprowadzania egzaminu w tym zakresie.

Dwa nowe badania genetyczne skrócą proces diagnozy wad wrodzonych

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje dwa nowoczesne badania genetyczne, które mogą przyspieszyć diagnozę choroby i dobrać odpowiednie leczenie. Jedno z nich jest szczególnie istotne dla diagnostyki chorób hematoonkologicznych. Wprowadzenie nowych badań ma skrócić okres tzw. „odysei diagnostycznej” - pacjenci z chorobami genetycznymi niejednokrotnie latami czekają na diagnozę.

200 zł za badanie psychologiczne kierowcy - jest projekt

Drogi Zawody medyczne

Dotychczasowa stawka za badania psychologiczne kierowców wynosi 150 zł i obowiązywała od 2014 r. W uzasadnieniu projektu napisano, że aktualizacja kwoty do 200 zł "jest zgodna z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzację sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących".

Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

Pacjent

Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.

RPO: Zasad wystawiania recept farmaceutycznych nie można zmieniać rozporządzeniem

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Prawo farmaceutyczne dopuszcza wystawienie recepty farmaceutycznej wyłącznie w sytuacji „zagrożenia zdrowia”, do których nie można zaliczyć ryzyka wystąpienia nieplanowanej ciąży - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Ponadto - podkreśla - że przyjęcie projektu w sprawie tabletki "dzień po" doprowadziłoby do tego, że farmaceuta uzyskałby szersze uprawnienia od lekarza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów małoletnich.

Leczenie otyłości olbrzymiej ma być bardziej dostępne

Pacjent Opieka zdrowotna

Program pilotażowy w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią będzie przedłużony do 30 czerwca 2026 r. Ma to zwiększyć liczbę pacjentów, którzy z takiej opieki skorzystają, co przełoży się na ich szybszy powrót do aktywności zawodowej i zmniejszy liczbę powikłań. W efekcie koszt dla państwa ponoszony z tego tytułu będzie niższy.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia
Nie ma bezpośrednich badań, które wskazywałyby, że sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych przekłada się na zwiększenie liczby nietrzeźwych kierowców na polskich drogach - zwracają uwagę eksperci. Są natomiast statystki, z których wynika, że 8,1 proc. wypadków spowodowały osoby pod wpływem alkoholu, a większość z nich to kierowcy. Koszty nadużywania alkoholu ponoszą podatnicy, a gdy pijany trafia do szpitala z urazem głowy - ma pierwszeństwo przed trzeźwymi pacjentami.
Katarzyna Nocuń
19.04.2024
66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów najczęściej kojarzonych z depresją. Wśród przeważnie wskazywanych objawów jest uczucie zmęczenia i brak energii – 34,3 proc., obniżenie nastroju – 32,3 proc. oraz zaburzenia snu – 27,6 proc. Najrzadziej wymieniane są myśli i czyny samobójcze – 4,4 proc. - wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Jego autorzy łączą ogólną poprawę wyników z obniżeniem inflacji.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2024
Prawo pracy BHP Rynek pracy
Zniesienie regionalizacji, dopuszczenie alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów zakaźnych, zwiększenie współpracy szpitali i samorządów. To postulaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z najnowszej analizy rynku utylizacji odpadów medycznych. Zdaniem urzędu pozwoli to zmniejszyć koszty unieszkodliwiania odpadów nie tylko szpitalom, ale również zakładom kosmetycznym czy studiom tatuażu.
Ret
17.04.2024
Odpady

Leszczyna: Małe szpitale powiatowe nie będą likwidowane

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Małe szpitale, które nie radzą sobie finansowo, nie muszą mieć ostrej chirurgii całodobowej i gotowych do operacji lekarzy na całonocnym dyżurze - stwierdziła ministra zdrowia Izabela Leszczyna....
kn/pap
17.04.2024

Komercyjny abonament medyczny - tak, ale nie na wojnę

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Podczas klęski żywiołowej, ataku biologicznego czy ewentualnej kolejnej pandemii, pacjenci mogą liczyć tylko na publiczny system ochrony zdrowia. Komercyjne usługi medyczne, choć poszerzają ofertę o...
Katarzyna Nocuń
17.04.2024

Leszczyna: Pierwsze elementy e-rejestracji od 1 czerwca

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wdrażanie e-rejestracji będzie stopniowe, a od czerwca obejmie określone specjalizacje. E-rejestracja służyć będzie pacjentom do zapisywania się, odwoływania wizyt, a koordynatorzy będą pilnować, by...
kn/pap
16.04.2024

Brakuje lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej. MZ wydłuża termin dla SOR­-ów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) dostaną czas do końca tego roku na zorganizowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz na zapewnienie ordynatora SOR-u, którym będzie mógł być...
Beata Dązbłaż
16.04.2024

Koszty sądowe uderzają w pacjenta. Także wtedy, gdy sprawę o błąd wygra

Pacjent Zawody medyczne
Poszkodowani pacjenci ponoszą koszty sądowe nawet wtedy, gdy wygrali sprawę dotyczącą błędu medycznego. W skrajnych przypadkach wydatki na opinie biegłych wliczone w koszty w ciągnących się przez...
Katarzyna Nocuń
16.04.2024

MEN zainwestuje w lepsze wsparcie psychologiczne

Szkoła i uczeń
Zwieńczenie projektu "Model Wsparcia Międzysektorowego" odbyło się w poniedziałek w Muzeum Śląskim w Katowicach. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów trzech głównych sektorów: oświaty,...
Monika Sewastianowicz
15.04.2024

Wiek nie będzie kryterium kwalifikacji do badań prenatalnych

Pacjent Opieka zdrowotna
Dostęp do badań prenatalnych ma być łatwiejszy i szerszy. Nie będzie już granicy wieku 35 lat. Nie będą także obowiązywały obecne kryteria kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych. W...
Beata Dązbłaż
15.04.2024

Dobry posiłek także w ZOL-ach? Takie są postulaty

Pacjent Opieka zdrowotna
Kolejne szpitale przystępują do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Pierwotnie miał trwać tylko do końca czerwca tego roku. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak, że program będzie przedłużony....
Beata Dązbłaż
15.04.2024

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny - także na etapie diagnozy

Zawody medyczne
Lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną, a jeżeli jest zatrudniony w ramach stosunku pracy – również dyscyplinarną. W każdym z powyższych przypadków przesłanki odpowiedzialności...
Aleksandra Rybak
14.04.2024

Szczepienia na HPV w szkołach. Kluczowa będzie organizacja

Pacjent Opieka zdrowotna
Przeciwko HPV zaszczepiło się dotąd zaledwie kilkanaście procent dzieci objętych powszechnym programem. Dlatego Ministerstwo Zdrowia chce, aby mogły one szczepić się, oprócz przychodni rodzinnych,...
Katarzyna Nocuń
13.04.2024

Cztery projekty dotyczące aborcji skierowane do komisji nadzwyczajnej

Pacjent
Legalizacja aborcji do końca 12. tygodnia ciąży to część wspólna dwóch projektów poselskich: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Trzecia Droga proponuje jedynie przywrócenie przesłanki umożliwiającej...
Katarzyna Nocuń
12.04.2024

Ministra zdrowia: Położna przepisze tabletkę "dzień po"

Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała w piątek, że możliwość wypisania recepty na tzw. tabletkę dzień po, będą miały również położne. - Położne zwróciły się do mnie o to. One też mają...
kn/pap
12.04.2024

E-uzależnienia dzieci i młodzieży będą dalej leczone w ramach pilotażu

Opieka zdrowotna
Już po raz drugi Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż programu leczenia e-uzależnień dzieci i młodzieży. Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać także rodziny tych dzieci. Realizuje go dotąd...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
12.04.2024

Komisje orzecznicze niewydolne. Resort nie ma planu na brak lekarzy

Zawody medyczne Niepełnosprawność
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności została przedłużona, jednak na komisję orzeczniczą wciąż trzeba czekać nawet kilka miesięcy. W dodatku z odpowiedzi udzielonej Prawo.pl wynika, że resort...
Beata Dązbłaż
12.04.2024

Przewodnik o uzgodnieniu płci trafił do wszystkich sądów okręgowych i apelacyjnych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich rozesłało do prezesów sądów publikację „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik”. RPO namawia też, żeby zapoznali się z nim prawnicy, którzy prowadzą...
Monika Stelmach
11.04.2024

Ministerstwo Zdrowia ma własny plan na reformę wynagrodzeń pielęgniarek

Zawody medyczne
Stopniowo: 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. miałyby wzrosnąć współczynniki, od których zależy wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zaszeregowanych do dwóch grup: piątej i szóstej,...
Katarzyna Nocuń
11.04.2024

Opieka nad pacjentami z chorobą Parkinsona - zapomniany pilotaż

Pacjent
W Polsce z chorobą Parkinsona żyje już około 100 tys. osób. Często są one zbyt późno diagnozowane i nie otrzymują właściwej opieki. Sytuację może zmienić wprowadzenie skoordynowanej opieki nad...
Monika Stelmach
11.04.2024

MZ zapowiada finansowanie programu in vitro do 31 grudnia 2028 roku

Pacjent
Izabela Leszczyna, minister zdrowia, zapowiedziała w środę, że program finansowania in vitro będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. W sumie na jego finansowanie rząd planuje...
Krzysztof Koślicki
10.04.2024

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar...
Beata Dązbłaż
10.04.2024

Lekarz ma prawo do otrzymania wyniku zleconego przez siebie badania

Pacjent Zawody medyczne
Wynik badania przeprowadzonego na podstawie skierowania lekarskiego podmiot przeprowadzający badanie zobowiązany jest przede wszystkim przekazać lekarzowi, który na nie skierował. Pacjent ma...
Aleksandra Rybak
10.04.2024

Zgoda pacjenta na udział studentów w badaniu nie zawsze jest konieczna

Pacjent Zawody medyczne
Obecność innych osób niż udzielających świadczeń co do zasady wymaga zgody pacjenta i lekarza. Wyjątkiem od tej reguły jest leczenie odbywające się w klinikach i szpitalach akademii medycznych....
Katarzyna Nocuń
09.04.2024

Opieka zdrowotna nad seniorami. Niespełnione obietnice

Pacjent
W sferze odległych planów pozostają powiatowe Centra Zdrowia 75+ z poradniami konsultacyjnymi i ośrodkami dziennej opieki geriatrycznej. Nie powstały Dzienne Centra Treningu Pamięci zapowiadane w...
Beata Dązbłaż
08.04.2024

Nie będzie refundacji mrożenia tkanek jajnika - na przeszkodzie prawo

Pacjent
Ministerstwo Zdrowia nie planuje finansowania zamrażania tkanek jajnika pacjentek, które rozpoczynają leczenie onkologiczne. Ta metoda daje szanse na zajście ciążę, bez konieczności korzystania...
Katarzyna Nocuń
06.04.2024

Michał Urban: Dostępność to możliwość komunikowania się z sądem

Prawnicy Niepełnosprawność
Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami zależy od przygotowania pracowników administracyjnych, orzeczników, biegłych, kadry zarządzającej sądem, ale także pełnomocników...
Beata Dązbłaż
06.04.2024

Koszty akredytacji szpitali i POZ. Resort zdrowia podał stawki

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Średni czas przeglądu akredytacyjnego szpitala to trzy dni, a jednostki podstawowej opieki zdrowotnej: dwa lub jeden dzień. Średnie wynagrodzenie za dzień pracy wizytatora mieści się natomiast między...
Katarzyna Nocuń
05.04.2024

RCB uruchomiło stronę o ratowaniu zdrowia i życia w sytuacji zagrożenia

BHP Opieka zdrowotna
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało internetowy poradnik, jak postępować w sytuacjach zagrożenia: chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, jądrowego i eksplozji. W zakładce "bądź gotowy"...
Katarzyna Nocuń
04.04.2024

Plan B w sprawie tabletki "dzień po" wypali tylko częściowo

Pacjent Farmacja
Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekonuje, że nastolatka będzie mogła otrzymać w aptece tabletkę "dzień po" bez wiedzy i zgody rodziców. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i prawnicy zaznaczają z...
Katarzyna Nocuń
04.04.2024
1  2  3  4  5    894
 • Aktualności
  • Cudzoziemcy - ratownicy medyczni muszą zdać egzamin z języka polskiego

   Wymóg znajomości języka polskiego przez każdą osobę, która chce wykonywać w naszym kraju zawód ratownika medycznego, obowiązuje od 22 czerwca 2023 roku. Do 6 kwietnia tego roku brak było jednak przepisów wykonawczych, które precyzowałyby wymagany zakres znajomości języka i zasady przeprowadzania egzaminu w tym zakresie.
  • Dwa nowe badania genetyczne skrócą proces diagnozy wad wrodzonych

   Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje dwa nowoczesne badania genetyczne, które mogą przyspieszyć diagnozę choroby i dobrać odpowiednie leczenie. Jedno z nich jest szczególnie istotne dla diagnostyki chorób hematoonkologicznych. Wprowadzenie nowych badań ma skrócić okres tzw. „odysei diagnostycznej” - pacjenci z chorobami genetycznymi niejednokrotnie latami czekają na diagnozę.
  • 200 zł za badanie psychologiczne kierowcy - jest projekt

   Dotychczasowa stawka za badania psychologiczne kierowców wynosi 150 zł i obowiązywała od 2014 r. W uzasadnieniu projektu napisano, że aktualizacja kwoty do 200 zł "jest zgodna z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzację sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących".
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

   W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.
  • Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

   Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.
  • Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

   Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

   Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.
  • Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

   Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
  • Raulinajtys-Grzybek: Obniżanie ryzyka wystąpienia błędu leży po stronie zarządzających

   Włączenie do dyskusji o zarządzaniu jakością aspektów human factors pozwoli lepiej planować proces, bo obserwujemy go pod kątem tego, czy jest sprzyjający dla człowieka. Obecnie nie zastanawiamy się systemowo nad konsekwencjami tego, że pacjentów przyjmują przepracowani lekarze. Tymczasem błędy generują gigantyczne koszty - zarówno finansowe dla systemu, jak i koszty społeczne dla pacjentów i ich rodzin - mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  • Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

   Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
  • Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

   Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Dane dotyczące skuteczności wezwań na szczepienie powinny być jawne

   Inspektor sanitarny należy do zobowiązanych do załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a zwłaszcza danych o skuteczności wezwań na szczepienia obowiązkowe dzieci i ile odnotował "niepożądanych odczynów poszczepiennych" z podziałem na poszczególne szczepionki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Takie dane podlegają udostępnieniu, w wypadku konieczności przetworzenia – wydania decyzji odmownej, lecz nie umorzenia.
  • Sąd: Szpital mógł obniżyć pielęgniarkom współczynniki wpływające na pensje

   Szpital mógł obniżyć pielęgniarkom współczynnik pracy, według którego wyliczana jest wysokość minimalnej pensji zasadniczej, aby nie narazić się na zarzut nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń - uznał sąd rejonowy w Kielcach. Zauważył jednocześnie, że szpital nie mógł dokonać jednostronnie zmian na niekorzyść pielęgniarek. Pozew wniosły pielęgniarki, którym po wejściu w życie tzw. ustawy podwyżkowej, szpital przestał uwzględniać wyższe wykształcenie przy określaniu wysokości pensji.
  • Aborcja za granicą po wyroku TK - Polska naruszyła przepisy

   Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji, ze względu na reformę polskiej legislacji. Lekarze potwierdzili zespół Downa u płodu w 14. tygodniu. W 2021 r. planowana w szpitalu w Warszawie aborcja została odwołana z powodu reformy legislacyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kobieta udała się do prywatnej kliniki w Holandii.
  Zobacz więcej