Temat dnia

Koszty sądowe uderzają w pacjenta. Także wtedy, gdy sprawę o błąd wygra

Poszkodowani pacjenci ponoszą koszty sądowe nawet wtedy, gdy wygrali sprawę dotyczącą błędu medycznego. W skrajnych przypadkach wydatki na opinie biegłych wliczone w koszty w ciągnących się przez lata sporach sądowych zjadają znaczną część zasądzonego im zadośćuczynienia. Dzieje się tak na przykład, gdy w postępowaniu apelacyjnym sąd obniży wysokość przyznanej rekompensaty. Dlatego pojawił się postulat zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Leszczyna: Pierwsze elementy e-rejestracji od 1 czerwca

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Wdrażanie e-rejestracji będzie stopniowe, a od czerwca obejmie określone specjalizacje. E-rejestracja służyć będzie pacjentom do zapisywania się, odwoływania wizyt, a koordynatorzy będą pilnować, by w systemie nie było niewykorzystanych "okienek" - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Brakuje lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej. MZ wydłuża termin dla SOR­-ów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) dostaną czas do końca tego roku na zorganizowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz na zapewnienie ordynatora SOR-u, którym będzie mógł być lekarz z odpowiednią specjalizacją. Ponad jedna trzecia SOR-ów do końca czerwca miałaby problem ze spełnieniem jednego z tych warunków.

Wiek nie będzie kryterium kwalifikacji do badań prenatalnych

Pacjent Opieka zdrowotna

Dostęp do badań prenatalnych ma być łatwiejszy i szerszy. Nie będzie już granicy wieku 35 lat. Nie będą także obowiązywały obecne kryteria kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych. W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także termin, w którym powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne.

Dobry posiłek także w ZOL-ach? Takie są postulaty

Pacjent Opieka zdrowotna

Kolejne szpitale przystępują do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Pierwotnie miał trwać tylko do końca czerwca tego roku. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak, że program będzie przedłużony. Dyrektorzy szpitali uważają, że to dobry krok. Zaznaczają, że programem powinny zostać objęte także zakłady opiekuńczo-lecznicze. Obecnie pacjent zol-u działającego na terenie szpitala nie może liczyć na taki sam jadłospis, co pacjent szpitala.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny - także na etapie diagnozy

Zawody medyczne

Lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną, a jeżeli jest zatrudniony w ramach stosunku pracy – również dyscyplinarną. W każdym z powyższych przypadków przesłanki odpowiedzialności są odmienne. Błąd medyczny nie posiada jednak swojej definicji legalnej. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wywodzi się, iż jest nim nie tylko błąd popełniony w leczeniu pacjenta, ale również błąd popełniony na etapie rozpoznania choroby.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia
Zwieńczenie projektu "Model Wsparcia Międzysektorowego" odbyło się w poniedziałek w Muzeum Śląskim w Katowicach. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów trzech głównych sektorów: oświaty, zdrowia i pomocy społecznej. Uzyskane wyniki mają posłużyć do opracowania systemowych rozwiązań, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia oferowanego dzieciom i ich rodzinom blisko miejsca zamieszkania.
Monika Sewastianowicz
15.04.2024
Szkoła i uczeń
Przeciwko HPV zaszczepiło się dotąd zaledwie kilkanaście procent dzieci objętych powszechnym programem. Dlatego Ministerstwo Zdrowia chce, aby mogły one szczepić się, oprócz przychodni rodzinnych, także w szkołach. Eksperci sugerują natomiast, aby do współpracy zaprosić również sanepidy. Zauważają, że organizację szczepień, nie tylko przeciwko HPV, przyśpieszyłoby powołanie pełnomocnika ministra zdrowia do spraw szczepień.
Katarzyna Nocuń
13.04.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Legalizacja aborcji do końca 12. tygodnia ciąży to część wspólna dwóch projektów poselskich: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Trzecia Droga proponuje jedynie przywrócenie przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu oraz referendum w sprawie ewentualnej liberalizacji przepisów. Lewica chce dodatkowo dekryminalizacji aborcji i pomocy w przerwaniu ciąży.
Katarzyna Nocuń
12.04.2024
Pacjent

Ministra zdrowia: Położna przepisze tabletkę "dzień po"

Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała w piątek, że możliwość wypisania recepty na tzw. tabletkę dzień po, będą miały również położne. - Położne zwróciły się do mnie o to. One też mają...
kn/pap
12.04.2024

E-uzależnienia dzieci i młodzieży będą dalej leczone w ramach pilotażu

Opieka zdrowotna
Już po raz drugi Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż programu leczenia e-uzależnień dzieci i młodzieży. Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać także rodziny tych dzieci. Realizuje go dotąd...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
12.04.2024

Komisje orzecznicze niewydolne. Resort nie ma planu na brak lekarzy

Zawody medyczne Niepełnosprawność
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności została przedłużona, jednak na komisję orzeczniczą wciąż trzeba czekać nawet kilka miesięcy. W dodatku z odpowiedzi udzielonej Prawo.pl wynika, że resort...
Beata Dązbłaż
12.04.2024

Przewodnik o uzgodnieniu płci trafił do wszystkich sądów okręgowych i apelacyjnych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich rozesłało do prezesów sądów publikację „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci. Przewodnik”. RPO namawia też, żeby zapoznali się z nim prawnicy, którzy prowadzą...
Monika Stelmach
11.04.2024

Ministerstwo Zdrowia ma własny plan na reformę wynagrodzeń pielęgniarek

Zawody medyczne
Stopniowo: 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. miałyby wzrosnąć współczynniki, od których zależy wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zaszeregowanych do dwóch grup: piątej i szóstej,...
Katarzyna Nocuń
11.04.2024

Opieka nad pacjentami z chorobą Parkinsona - zapomniany pilotaż

Pacjent
W Polsce z chorobą Parkinsona żyje już około 100 tys. osób. Często są one zbyt późno diagnozowane i nie otrzymują właściwej opieki. Sytuację może zmienić wprowadzenie skoordynowanej opieki nad...
Monika Stelmach
11.04.2024

MZ zapowiada finansowanie programu in vitro do 31 grudnia 2028 roku

Pacjent
Izabela Leszczyna, minister zdrowia, zapowiedziała w środę, że program finansowania in vitro będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. W sumie na jego finansowanie rząd planuje...
Krzysztof Koślicki
10.04.2024

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar...
Beata Dązbłaż
10.04.2024

Lekarz ma prawo do otrzymania wyniku zleconego przez siebie badania

Pacjent Zawody medyczne
Wynik badania przeprowadzonego na podstawie skierowania lekarskiego podmiot przeprowadzający badanie zobowiązany jest przede wszystkim przekazać lekarzowi, który na nie skierował. Pacjent ma...
Aleksandra Rybak
10.04.2024

Zgoda pacjenta na udział studentów w badaniu nie zawsze jest konieczna

Pacjent Zawody medyczne
Obecność innych osób niż udzielających świadczeń co do zasady wymaga zgody pacjenta i lekarza. Wyjątkiem od tej reguły jest leczenie odbywające się w klinikach i szpitalach akademii medycznych....
Katarzyna Nocuń
09.04.2024

Opieka zdrowotna nad seniorami. Niespełnione obietnice

Pacjent
W sferze odległych planów pozostają powiatowe Centra Zdrowia 75+ z poradniami konsultacyjnymi i ośrodkami dziennej opieki geriatrycznej. Nie powstały Dzienne Centra Treningu Pamięci zapowiadane w...
Beata Dązbłaż
08.04.2024

Nie będzie refundacji mrożenia tkanek jajnika - na przeszkodzie prawo

Pacjent
Ministerstwo Zdrowia nie planuje finansowania zamrażania tkanek jajnika pacjentek, które rozpoczynają leczenie onkologiczne. Ta metoda daje szanse na zajście ciążę, bez konieczności korzystania...
Katarzyna Nocuń
06.04.2024

Michał Urban: Dostępność to możliwość komunikowania się z sądem

Prawnicy Niepełnosprawność
Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami zależy od przygotowania pracowników administracyjnych, orzeczników, biegłych, kadry zarządzającej sądem, ale także pełnomocników...
Beata Dązbłaż
06.04.2024

Koszty akredytacji szpitali i POZ. Resort zdrowia podał stawki

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Średni czas przeglądu akredytacyjnego szpitala to trzy dni, a jednostki podstawowej opieki zdrowotnej: dwa lub jeden dzień. Średnie wynagrodzenie za dzień pracy wizytatora mieści się natomiast między...
Katarzyna Nocuń
05.04.2024

RCB uruchomiło stronę o ratowaniu zdrowia i życia w sytuacji zagrożenia

BHP Opieka zdrowotna
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało internetowy poradnik, jak postępować w sytuacjach zagrożenia: chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, jądrowego i eksplozji. W zakładce "bądź gotowy"...
Katarzyna Nocuń
04.04.2024

Plan B w sprawie tabletki "dzień po" wypali tylko częściowo

Pacjent Farmacja
Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekonuje, że nastolatka będzie mogła otrzymać w aptece tabletkę "dzień po" bez wiedzy i zgody rodziców. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i prawnicy zaznaczają z...
Katarzyna Nocuń
04.04.2024

Jest projekt rozporządzenia w sprawie pigułki "dzień po"

Pacjent
Każda apteka ogólnodostępna będzie mogła przystąpić do pilotażu, w ramach którego pacjenci, którzy ukończyli 15. rok życia, będą mogli otrzymać tzw. pigułkę "dzień po"- zakłada to opublikowany w...
Katarzyna Nocuń
03.04.2024

RPO: Rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe

Zawody medyczne RODO
Ustawodawca w sposób nieproporcjonalny ograniczył prawo do prywatności osób wykonujących zawód medyczny, przewidując zbyt szeroki zakres ujawnionych w rejestrze publicznym informacji o osobach...
Katarzyna Nocuń
03.04.2024

Pacjent kończy 18 lat i wypada z leczenia. To ma się zmienić

Pacjent
Obecny system niesie wysokie ryzyko, że pacjenci którzy zachorują przed 18. rokiem życia, nie będą mieli zapewnionej ciągłości leczenia, gdy osiągną pełnoletność. Odpowiedzią są standardy przejścia...
Katarzyna Nocuń
03.04.2024

Kartę EKUZ można wyrobić w aplikacji mojeIKP

Pacjent Opieka zdrowotna
W aplikacji mojeIKP można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego: złożyć wniosek o EKUZ i sprawdzić, na jakim etapie jest wydanie karty. Można też wystąpić w mojeIKP o elektroniczny...
Katarzyna Nocuń
02.04.2024

Covid nie uprawnia do głosowania korespondencyjnego

Samorząd terytorialny Wybory
Choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie uprawnia już wyborcy do głosowania korespondencyjnego na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego. Obecne rozwiązania prawne nie przewidują już...
Artur Pytel
02.04.2024

Dwa nowe zawody medyczne – profilaktyk i podiatra

Profilaktycy już dziś mogą wykonywać swój zawód, ale mają rok na wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Przyszli podiatrzy natomiast – dopiero rozpoczną...
Aleksandra Rybak
02.04.2024

Skóbel: System opieki długoterminowej w Polsce powinien się zmienić

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Przekształcanie niektórych szpitali powiatowych w zakłady opiekuńczo-lecznicze to słuszny kierunek, bo potrzeby pacjentów będą coraz większe. Paradoksem jest jednak finansowanie opieki...
Józef Kielar
31.03.2024

Neumann-Podczaska: Opieka geriatryczna wymaga zmian

Pacjent Zawody medyczne
Chciałabym uczynić rentowną modelową geriatrię, reumatologię i rehabilitację, które pokażą, jak powinny wyglądać standardy świadczeń w tych obszarach – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr hab. n. med....
Beata Dązbłaż
30.03.2024

Dyda: Komu służą prawa medyków? Pacjentom

Pacjent Zawody medyczne
Warunki, w których pracują medycy, często przekładają się na ich – nieraz wręcz skrajne – przepracowanie. Generuje to ogromne zagrożenie dla pacjentów. Dlatego bez poszanowania praw personelu...
Konrad Dyda
30.03.2024

Pogarda dla kobiet łączy się z łamaniem praw człowieka

Opieka zdrowotna Farmacja
Prezydent Duda wymierzył kolejny policzek młodym kobietom. Wcześniej były to mizoginiczne wypowiedzi. Zawetowanie prawa farmaceutycznego z tego powodu, że pastylka jeden "dzień po" zaszkodzi zdrowiu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2024

Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Farmacja
Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa...
Katarzyna Nocuń PAP Krzysztof Koślicki
29.03.2024
1  2  3  4  5    894
 • Aktualności
  • Leszczyna: Pierwsze elementy e-rejestracji od 1 czerwca

   Wdrażanie e-rejestracji będzie stopniowe, a od czerwca obejmie określone specjalizacje. E-rejestracja służyć będzie pacjentom do zapisywania się, odwoływania wizyt, a koordynatorzy będą pilnować, by w systemie nie było niewykorzystanych "okienek" - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Izabela Leszczyna.
  • Brakuje lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej. MZ wydłuża termin dla SOR­-ów

   Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) dostaną czas do końca tego roku na zorganizowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz na zapewnienie ordynatora SOR-u, którym będzie mógł być lekarz z odpowiednią specjalizacją. Ponad jedna trzecia SOR-ów do końca czerwca miałaby problem ze spełnieniem jednego z tych warunków.
  • Koszty sądowe uderzają w pacjenta. Także wtedy, gdy sprawę o błąd wygra

   Poszkodowani pacjenci ponoszą koszty sądowe nawet wtedy, gdy wygrali sprawę dotyczącą błędu medycznego. W skrajnych przypadkach wydatki na opinie biegłych wliczone w koszty w ciągnących się przez lata sporach sądowych zjadają znaczną część zasądzonego im zadośćuczynienia. Dzieje się tak na przykład, gdy w postępowaniu apelacyjnym sąd obniży wysokość przyznanej rekompensaty. Dlatego pojawił się postulat zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

   W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.
  • Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

   Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.
  • Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

   Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

   Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
  • Raulinajtys-Grzybek: Obniżanie ryzyka wystąpienia błędu leży po stronie zarządzających

   Włączenie do dyskusji o zarządzaniu jakością aspektów human factors pozwoli lepiej planować proces, bo obserwujemy go pod kątem tego, czy jest sprzyjający dla człowieka. Obecnie nie zastanawiamy się systemowo nad konsekwencjami tego, że pacjentów przyjmują przepracowani lekarze. Tymczasem błędy generują gigantyczne koszty - zarówno finansowe dla systemu, jak i koszty społeczne dla pacjentów i ich rodzin - mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.
  • Kaźmierczyk: Jesteśmy w tyle względem unijnych regulacji danych medycznych

   Nie mamy polskiej ustawy o zarządzaniu danymi. W praktyce więc część przepisów unijnych, które umożliwiają wtórne wykorzystywanie danych zebranych w podmiotach leczniczych, jest martwa. Nie wykorzystujemy potencjału informacji gromadzonych w celach naukowych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, bo nie mamy narzędzi prawnych - mówi dr Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  • Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

   Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
  • Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

   Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Dane dotyczące skuteczności wezwań na szczepienie powinny być jawne

   Inspektor sanitarny należy do zobowiązanych do załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a zwłaszcza danych o skuteczności wezwań na szczepienia obowiązkowe dzieci i ile odnotował "niepożądanych odczynów poszczepiennych" z podziałem na poszczególne szczepionki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Takie dane podlegają udostępnieniu, w wypadku konieczności przetworzenia – wydania decyzji odmownej, lecz nie umorzenia.
  • Sąd: Szpital mógł obniżyć pielęgniarkom współczynniki wpływające na pensje

   Szpital mógł obniżyć pielęgniarkom współczynnik pracy, według którego wyliczana jest wysokość minimalnej pensji zasadniczej, aby nie narazić się na zarzut nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń - uznał sąd rejonowy w Kielcach. Zauważył jednocześnie, że szpital nie mógł dokonać jednostronnie zmian na niekorzyść pielęgniarek. Pozew wniosły pielęgniarki, którym po wejściu w życie tzw. ustawy podwyżkowej, szpital przestał uwzględniać wyższe wykształcenie przy określaniu wysokości pensji.
  • Aborcja za granicą po wyroku TK - Polska naruszyła przepisy

   Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji, ze względu na reformę polskiej legislacji. Lekarze potwierdzili zespół Downa u płodu w 14. tygodniu. W 2021 r. planowana w szpitalu w Warszawie aborcja została odwołana z powodu reformy legislacyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kobieta udała się do prywatnej kliniki w Holandii.
  Zobacz więcej