Temat dnia

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.

Krótkie konsultacje Planu dla Chorób Rzadkich

Pacjent Opieka zdrowotna

Tylko dziesięć dni ma strona społeczna na konsultacje publiczne Planu dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Czas nagli, bo poprzedni plan wygasł z końcem ubiegłego roku. Natomiast niektóre rozwiązania są już gotowe, choć - jak dotąd - nie zostały wdrożone przez rząd. Plan ma usystematyzować leczenie osób z chorobami rzadkimi, które wielokrotnie latami czekają na właściwą diagnozę i uprawiają tzw. odyseję diagnostyczną.

NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

Pacjent Prawo pracy

Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne przeszkody to zbyt krótko działające punkty poboru krwi lub w nieodpowiednich godzinach – wynika z ankiety NIK przeprowadzonej wśród 16 tysięcy osób.

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie kluczowego dowodu, tj. opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej.

Kolejne, nowe - stare podejście do reformy szpitalnictwa

Zawody medyczne

Rządowe założenia dotyczące reformy szpitalnictwa korzystają z rozwiązań przedstawionych przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Eksperci zauważają, że kontrowersji nie budziły wówczas rozwiązania dotyczące elastycznego profilowania szpitali. Wytykają natomiast, że zapobieganie dublowania świadczeń nie wymaga zmiany ustawy, ale decyzji oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, który za świadczenia płaci i je zamawia.

Pacjent otrzyma świadczenie kompensacyjne - podniesiono stawki

Pacjent Opieka zdrowotna

Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 75 tys. zł - wynika rozporządzenia, które umożliwi wypłatę odszkodowań przyznanych poszkodowanym w szpitalu pacjentom z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia
Rośnie rynek psychodelików, podobnie jak nielegalnych terapii z ich zastosowaniem. Jednocześnie pozyskanie ich do badań naukowych jest obwarowane administracyjnie. Polskie przepisy kwalifikują bowiem psychodeliki jako substancje o braku zastosowań medycznych i wysokim potencjale nadużywania. Jednocześnie światowe badania wskazują, że mogą być wykorzystane w leczeniu np. depresji, zespołu stresu pourazowego czy wspierać opiekę paliatywną.
Beata Dązbłaż
12.06.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Rząd pracuje nad zmianami w szpitalnictwie. Chodzi m.in. o koncentrację świadczeń i profilowanie szpitali. W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano we wtorek informację o projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
Krzysztof Koślicki
11.06.2024
Pacjent
We wtorek Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) podpisał w imieniu grupy państw umowę ramową, dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę do 665 tys. dawek zaktualizowanej szczepionki przeciwko grypie odzwierzęcej Seqirus, a także opcję dotyczącą kolejnych 40 mln dawek.
kn/pap
11.06.2024
Opieka zdrowotna Farmacja

Tabletka "dzień po". GIF pozytywnie ocenił oznaczenie aptek

Farmacja
Apteki będą mogły potwierdzić udział w programie umożliwiającym otrzymanie tabletki "dzień po" bez recepty lekarskiej, nie narażając się na karę za złamanie zakazu reklamy. Tak zapowiadało...
Katarzyna Nocuń
11.06.2024

Problem z lekarzami sądowymi - RPO pisze do ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Naczelna Rada Adwokacka, skierował do ministra sprawiedliwości pismo w sprawie dostępności lekarzy sądowych. Jak zaznacza, wpływają do niego sygnały od...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Wiek nie jest już kryterium kwalifikacji do badań prenatalnych

Pacjent Opieka zdrowotna
Dostęp do badań prenatalnych jest łatwiejszy i szerszy. Nie ma już granicy wieku 35 lat. Nie obowiązują obecne dotychczasowe kryteria kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych....
Beata Dązbłaż
10.06.2024

Niewidomi studenci fizjoterapii napotykają bariery nie do przejścia

Zawody medyczne Niepełnosprawność
W toku studiów studenci z niepełnosprawnością wzroku nie są w stanie bez pomocy zaliczyć zajęć z fizykoterapii, wymagających obsługi sprzętu medycznego. Prowadzący nie powinni stosować wobec nich...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
10.06.2024

Nocna i świąteczna pomoc przy SOR. Obowiązek znów odroczony

Pacjent Opieka zdrowotna
Przepis, że każdy szpital, w którym znajduje się SOR, ma obowiązek posiadania w tym samym budynku miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znów odroczono - wejdzie w życie...
Aleksandra Rybak
08.06.2024

SN: Wydawanie leków odurzających bez recepty i ewidencji - ukarane

Prawo karne Farmacja
Kierownik apteki musi wykonywać decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie kontroli zużycia leków psychotropowych i odurzających. Jeśli farmaceuta tego nie czyni i wydaje takie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.06.2024

Zakaz reklamowania się zniknie z kodeksu etycznego lekarzy

Zawody medyczne
Poprawiony po 20 latach kodeks dostrzega aktywność lekarzy w mediach społecznościowych. Będą mogli informować o swojej działalności, ale zgodnie z zasadami etyki. To oczekiwane zmiany. Nowy kodeks ma...
Katarzyna Nocuń
07.06.2024

Minister zdrowia: Wszystkie nadwykonania zostaną zapłacone

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła na czwartkowej konferencji, że od kilku dni słyszy o problemach z finansowaniem nadwykonań. - Wszystkie nadwykonania zostaną zapłacone - zapewniła. Dodała,...
Katarzyna Nocuń
06.06.2024

Dziurawe sito nie wyłapie uzależnionego myśliwego i kolekcjonera broni

Pozwolenia na broń nie powinna dostać osoba z zaburzeniami psychicznymi, a także uzależniona od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Chętny musi więc przejść badania lekarskie i psychologiczne. Do...
Katarzyna Nocuń
06.06.2024

Ankieta online to nie badanie. Sąd podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta

Pacjent Opieka zdrowotna
Wypełnienie ankiety - formularza - przez pacjenta nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem u niego badania. Zdaniem sądu lekarz powinien również zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną pacjenta...
Katarzyna Nocuń
05.06.2024

Ratownik medyczny nauczy się na kursie, jak robić USG i stwierdzać zgon

Zawody medyczne
Weszło w życie rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. To konsekwencja przyznania tej grupie zawodowej nowych uprawnień: stwierdzania zgonu, do którego doszło...
Agnieszka Matłacz
05.06.2024

Niedouczony jak psycholog. Większość kierunków z negatywną opinią

Szkolnictwo wyższe
Uczelnie kształcą nowych psychologów na potęgę. Tylko w ciągu czterech lat liczba studentów wzrosła o 65 proc. Jednocześnie zdecydowana większość uczelni, chcących otworzyć kierunek psychologia,...
Katarzyna Nocuń
05.06.2024

NIK: Ocena inwestycji w ochronie zdrowia bez powiązania z potrzebami zdrowotnymi

Finansowanie zdrowia
Organy opiniujące nie miały wiedzy na temat stanu realizacji i efektów inwestycji. Większość przedsięwzięć realizowano z opóźnieniem, a w trakcie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym, w związku z...
kn/pap
04.06.2024

Znieczulanie do porodu. Kij i marchewka ma zmobilizować szpitale

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Szpitale, które nie znieczulają kobiet do porodów, stracą finansowo. Zyskają te, w których wskaźnik znieczuleń będzie rósł. Rozwiązanie wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia może zachęcić do...
Katarzyna Nocuń
04.06.2024

Leczenie za granicą "na NFZ" tylko w określonych sytuacjach

Pacjent Finansowanie zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje leczenie za granicą tylko w ściśle określonych przypadkach. W zeszłym roku wydał 126 takich zgód. Wniosków wpłynęło 160. Najwięcej w Unii Europejskiej kosztowało...
Beata Dązbłaż
03.06.2024

Lekarki i lekarki dentystki nie będzie. Środowisko nie zgłasza potrzeby

Zawody medyczne
Do Ministerstwa Zdrowia nie zgłosili się żadni przedstawiciele środowiska lekarskiego w celu wprowadzenia do obowiązujących aktów prawnych zmian tytułu zawodowego lekarz i lekarz dentysta - zaznacza...
Katarzyna Nocuń
03.06.2024

Finansowanie świadczeń na SOR niezależne od długości pobytu pacjenta

Finansowanie przez NFZ świadczeń zdrowotnych na szpitalnym oddziale ratunkowym odbywa się na podstawie stawki ryczałtu. Zatem w odniesieniu do SOR nie funkcjonuje pojęcie „osobodnia”, jak w przypadku...
Beata Dązbłaż
03.06.2024

1 czerwca - rozpoczyna się rządowy program finansowania in vitro

Pacjent Finansowanie zdrowia
Z finansowania mogą skorzystać pary, które mają potwierdzoną dokumentacją medyczną niepłodność lub co najmniej przez rok przechodziły nieskuteczne leczenie. Szacuje się, że w Polsce niepłodność może...
Robert Horbaczewski Katarzyna Nocuń kn/pap
01.06.2024

Nie można pobrać nerki od psa, ale krew do transfuzji już tak

Opieka zdrowotna
Ratowanie jednego zwierzęcia kosztem zdrowia, zagrożenia życia czy tylko lęku innego, wywołuje kontrowersje etyczne i wątpliwości prawne. Kwestia przeszczepiania narządów u zwierząt nie została...
Regina Skibińska
01.06.2024

Kto i kiedy przejrzy wyniki sekcji zwłok

Pacjent
Zasady dostępu do wyników sekcji zwłok zmarłego zależą od okoliczności, w których nastąpiła jego śmierć. Między innymi od tego, czy doszło do niej podczas pobytu w podmiocie wykonującym działalność...
Aleksandra Rybak
01.06.2024

Zarządzanie jakością obowiązkowe już od 30 czerwca

Zawody medyczne Zarządzanie
Wewnętrzny system zarządzania jakością już za miesiąc powinien mieć każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wchodzą bowiem w życie kolejne...
Katarzyna Nocuń
31.05.2024

Lekarz rezydent znów zarobi więcej niż specjalista na etacie

Zawody medyczne
Wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta znów zbliży się do minimalnej płacy lekarza specjalisty. Jeśli dodać do niego bon dla rezydenta specjalizacji deficytowej, to będzie wyższe. Wypycha to...
Katarzyna Nocuń
29.05.2024

Były minister zdrowia z zarzutem przekroczenia uprawnień

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne
Zarzut przekroczenia uprawnień za upublicznienie informacji o lekach zażywanych przez jednego z lekarzy usłyszał były minister zdrowia Adam N. Dane te podał w mediach społecznościowych, odnosząc się...
kn/pap
28.05.2024

Będzie odwrót od reformy kształcenia lekarzy. Są pierwsze decyzje

Zawody medyczne
Uczelnie z negatywnie zaopiniowanym kierunkiem lekarskim nie zrekrutują nowych studentów medycyny. Ministerstwo Zdrowia nie planuje bowiem przyznania im miejsc w roku akademickim 2024-2025. To...
Katarzyna Nocuń
28.05.2024

18,5 mln zł dla szpitala w Otwocku z Funduszu Sprawiedliwości

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
- Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji - m.in. Funduszu Sprawiedliwości, WOŚP, innych fundacji - dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i...
kn/pap
27.05.2024

Zadłużenie szpitali sięgnie 22 mld zł - informuje resort zdrowia

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Resort zdrowia pracuje nad zmianami w systemie szpitalnictwa. - Będzie możliwość wspólnego zarządzania szpitalami przez sąsiednie jednostki samorządu, aby nie dublować świadczeń - poinformował...
kn/pap
27.05.2024

Wyższe nakłady na zdrowie zbyt małe - nie przekładają się na skrócenie kolejek

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Szpitale będą kontestować rozwiązania zakładające finansowanie podwyżek w ochronie zdrowia z zapłaty za nadwykonania. Tak było w poprzednich latach, gdy w lipcu rosły płace minimalne. Rozmowy...
Katarzyna Nocuń
27.05.2024
1  2  3  4  5    897
 • Aktualności
  • Krótkie konsultacje Planu dla Chorób Rzadkich

   Tylko dziesięć dni ma strona społeczna na konsultacje publiczne Planu dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Czas nagli, bo poprzedni plan wygasł z końcem ubiegłego roku. Natomiast niektóre rozwiązania są już gotowe, choć - jak dotąd - nie zostały wdrożone przez rząd. Plan ma usystematyzować leczenie osób z chorobami rzadkimi, które wielokrotnie latami czekają na właściwą diagnozę i uprawiają tzw. odyseję diagnostyczną.
  • Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

   Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych i komercyjnych w ochronie zdrowia. Dzieje się tak, bo współistnienie tych dwóch systemów nie jest opatrzone dodatkowymi przepisami. Granice wyznacza etyka, a w praktyce liczy się kalkulacja finansowego zysku.
  • NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

   Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne przeszkody to zbyt krótko działające punkty poboru krwi lub w nieodpowiednich godzinach – wynika z ankiety NIK przeprowadzonej wśród 16 tysięcy osób.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ratownik medyczny nauczy się na kursie, jak robić USG i stwierdzać zgon

   Weszło w życie rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. To konsekwencja przyznania tej grupie zawodowej nowych uprawnień: stwierdzania zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, wykonania badania USG według protokołów ratunkowych oraz kwalifikacji do szczepienia i wykonania szczepienia przeciw COVID-19. Nowe przepisy określają jak będzie wyglądać egzamin i wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.
  • Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

   W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.
  • Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

   Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

   Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.
  • Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

   Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
  • Raulinajtys-Grzybek: Obniżanie ryzyka wystąpienia błędu leży po stronie zarządzających

   Włączenie do dyskusji o zarządzaniu jakością aspektów human factors pozwoli lepiej planować proces, bo obserwujemy go pod kątem tego, czy jest sprzyjający dla człowieka. Obecnie nie zastanawiamy się systemowo nad konsekwencjami tego, że pacjentów przyjmują przepracowani lekarze. Tymczasem błędy generują gigantyczne koszty - zarówno finansowe dla systemu, jak i koszty społeczne dla pacjentów i ich rodzin - mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  • Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

   Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
  • Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

   Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Wydawanie leków odurzających bez recepty i ewidencji - ukarane

   Kierownik apteki musi wykonywać decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie kontroli zużycia leków psychotropowych i odurzających. Jeśli farmaceuta tego nie czyni i wydaje takie środki bez ewidencji i bez recepty, to naraża się na karę dyscyplinarną. Państwo dba o bezpieczeństwo obrotu takimi produktami – orzekł Sąd Najwyższy.
  • Ankieta online to nie badanie. Sąd podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta

   Wypełnienie ankiety - formularza - przez pacjenta nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem u niego badania. Zdaniem sądu lekarz powinien również zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną pacjenta - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Po orzeczeniu WSA zapowiedział intensywniejsze działania wobec tych „receptomatów”, które wystawiają recepty na leki opioidowe, psychotropowe oraz marihuanę medyczną bez badania pacjenta lub wcześniejszego potwierdzenia leczenia w dokumentacji medycznej.
  • SN: Przeszczep nerki u psa ukarany upomnieniem

   Przeszczep nerki u żywego dawcy, którym jest pies, nie został objęty regulacjami ustawy o ochronie zwierząt, ani ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Dlatego sądy karny i dyscyplinarny mają poważny problem z określeniem czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czy było to ratowanie życia biorcy. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie przesądził ani o winie, ani o karze weterynarza, czeka na wyrok sądu karnego.
  Zobacz więcej