Temat dnia

Lekarz musi się dokształcać, ale za brak punktów konsekwencje nie grożą

Teoretycznie przepisy wskazują, że lekarze mają obowiązek regularnego poszerzania swojej wiedzy po zakończeniu formalnej edukacji. W praktyce obowiązek nie jest jednak do końca respektowany. - Są dziesiątki, setki lekarzy, nie tylko chirurgów, którzy nigdy albo od kilkudziesięciu lat nie wzięli udziału w żadnym kongresie - wskazuje prof. dr hab. n. med. Adam Dziki. Lekarze również uważają, że potrzebne są zmiany, choć niekoniecznie nastawione na surowe sankcje.

Więcej pieniędzy na mammografy i szkolenia koordynatorów onkologicznych

Finansowanie zdrowia

Zwiększenie środków o kwotę 20 mln złotych w związku ze zidentyfikowanymi pilnymi potrzebami infrastrukturalnymi, które jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m.in. nowe mammografy). To jeden z celów nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok.

NRL: Burza wokół ograniczenia dostępu do opioidów może uderzyć w pacjentów

Pacjent

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela pogląd towarzystw naukowych, że niebezpieczeństw wynikających ze stosowania fentanylu w celach niemedycznych nie należy rozciągać na pacjentów, u których może być on używany pod kontrolą lekarza. Zwraca uwagę, że w tym przypadku potrzebna jest rzeczowa debata. Proponuje wsparcie w wypracowaniu przepisów, które w sposób racjonalny i kompleksowy ograniczałyby przepisywanie opioidów w celach niemedycznych.

Łukasz Pietrzak powołany na Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Farmacja

Minister zdrowia Izabela Leszczyna w środę wręczyła Łukaszowi Pietrzakowi nominację na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wcześniej stanowisko to zajmowała Ewa Krajewska, od listopada 2023 r. pozostawało ono nieobsadzone.

Dłuższy pilotaż w centrach zdrowia psychicznego

Pacjent Opieka zdrowotna

Resort zdrowia po raz kolejny wydłuża pilotaż w centrach zdrowia psychicznego - tym razem do 30 czerwca 2025 roku. Od 1 lipca zwiększy się także stawka ryczałtu na świadczenia udzielane po tym czasie. Centra zdrowia psychicznego zmieniają model wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na opiekę środowiskową.

Skazany farmaceuta traci prawo do wykonywania zawodu - MZ nie planuje zmian

Zawody medyczne Farmacja

Część farmaceutów uważa, że sankcja przewidziana w przepisach, zgodnie z którą prawomocny wyrok skazujący wiąże się z automatyczną utratą prawa do wykonywania zawodu, jest zbyt surowa. Podobnej regulacji nie ustanowiono np. w przypadku pielęgniarek czy ratowników medycznych. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na poselską interpelację zaznacza jednak, że nie pracuje nad zmianą przepisów.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia

Przepisy o ważności orzeczeń o niepełnosprawności przyjęte przez Sejm

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Blisko 400 tysięcy osób straci ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu z końcem września. Na mocy nowych przepisów, w ekspresowym tempie procedowanych przez Sejm, orzeczenia będą ważne pół roku dłużej - jednak pod pewnym warunkiem. Eksperci nie są przekonani, że to rozwiąże problem zatorów w orzecznictwie. Samorządowcy mają też dodatkowe zastrzeżenia. Chodzi o tryb procedowania nowelizacji.
Beata Dązbłaż
24.07.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia sprzeciwia się przepisom obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, który opracował założenia projektu, odpowiada, że zaniechanie proponowanych działań doprowadzi do jeszcze większych braków pielęgniarek i pogłębienia kryzysu w ochronie zdrowia.
Monika Stelmach
22.07.2024
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W latach 2022–2023 pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim, po negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na tym kierunku oraz pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, uzyskało dwanaście uczelni.
Monika Sewastianowicz
22.07.2024
Szkolnictwo wyższe

Potrzebujemy rzetelnej edukacji zdrowotnej - wreszcie jest na nią szansa

Szkoła i uczeń Zawody medyczne
Pacjenci nie znają podstawowych różnic między poszczególnymi rodzajami placówek medycznych i nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Często trafiają na oddział ratunkowy, gdzie czekają w długiej...
Inga Stawicka
22.07.2024

Dzieci z niskorosłością bez dostępu do leczenia bez bólu

Pacjent Opieka zdrowotna
Jedyna dostępna obecnie w Polsce, finansowana przez NFZ, terapia dla dzieci z achondroplazją to bolesna i kontrowersyjna operacja rozciągania kości. Dużo skuteczniejszy jest innowacyjny lek...
Beata Dązbłaż
20.07.2024

Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Pacjent Farmacja
Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać...
Inga Stawicka
19.07.2024

Alkohol w saszetkach jak musy owocowe – i równie łatwy do kupienia

Rynek i konsument
Teoretycznie przepisy nie zezwalają wprost na sprzedaż alkoholu w internecie, a resort zdrowia nie planuje tego zmieniać. W praktyce sprzedawcy znaleźli jednak sposoby, by obejść regulacje, a...
Inga Stawicka
19.07.2024

Środki higieny menstruacyjnej w szkołach, ale nie w szpitalach i przychodniach

Pacjent Szkoła i uczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że Polska jest krajem z dużym problemem ubóstwa menstruacyjnego. Środków higieny osobistej nie ma nawet w szpitalach i przychodniach. Chaos prawny powoduje, że...
Monika Stelmach
18.07.2024

Nie prawo, a polityka zdecydowała o fiasku dekryminalizacji pomocnictwa przy aborcji

Prawo karne Opieka zdrowotna
Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami...
Inga Stawicka Monika Sewastianowicz
18.07.2024

Legitymacja lekarska dostępna w aplikacji mObywatel

Zawody medyczne
Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty jest już dostępny w aplikacji mObywatel 2.0 - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Na takie rozwiązanie czekał samorząd...
Beata Dązbłaż
17.07.2024

Liczne zmiany w leczeniu szpitalnym - jest nowe świadczenie gwarantowane

Pacjent Opieka zdrowotna
NFZ określił szereg nowych warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne, w tym również wysokospecjalistyczne. Największe zmiany dotyczą chorób zakaźnych, alergii oraz chorób układu...
Monika Stelmach
17.07.2024

Parametry wilgotności powietrza w podmiotach leczniczych regulują Normy Europejskie

Opieka zdrowotna
Parametry wilgotności, które powinny być utrzymywane w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wynikają już nie z Polskich Norm, a z Norm Europejskich. Chociaż nie są one...
Aleksandra Rybak
17.07.2024

Plany zmian w wystawianiu e-recept na razie doraźne - mogą nie wystarczyć

Pacjent Opieka zdrowotna
Resort zdrowia skierował do prekonsultacji projekt zmiany rozporządzenia, który ma być odpowiedzią na problem związany z przepisywaniem bez kontroli recept na silne leki, m.in. opioidy. Potrzebne...
Inga Stawicka
17.07.2024

Sposób przeliczania oddanych składników krwi ujednolicony - rząd przyjął projekt

Pacjent
Obecnie obowiązujące przeliczniki są bardzo uproszczone i nie wyczerpują wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych, jakimi dysponują centra...
Inga Stawicka
16.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą przyjął rząd ma...
Beata Dązbłaż Monika Sewastianowicz
16.07.2024

Refundacja terapii onkologicznych w Polsce nie rośnie

Pacjent Opieka zdrowotna
Poziom refundacji terapii onkologicznych od początku tego roku nie rośnie, pozostaje na stałym poziomie i wynosi 48 na 100 możliwych punktów. To oznacza, że decyzje refundacyjne w Polsce przebiegają...
Beata Dązbłaż
16.07.2024

Nowe wyceny nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 lipca

Opieka zdrowotna
Wyższe będą miesięczne ryczałty dla ośrodków, które realizują umowy na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Podwyżka ma związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, w tym również lekarzy i...
Monika Stelmach
16.07.2024

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć...
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024

Pracownik medyczny musi dochować tajemnicy, ale przepisu w ustawie nie znajdzie

Zawody medyczne
Choć uregulowano funkcjonowanie piętnastu nowych zawodów medycznych, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane na etapie prac legislacyjnych. Problemem jest brak wyraźnego przepisu o dochowaniu...
Inga Stawicka
16.07.2024

Wyższe ryczałty dla SOR-ów i izb przyjęć od 1 lipca

Opieka zdrowotna
Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia niesie szereg zmian w finansowaniu i organizacji świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć. Dobrą wiadomością są wyższe...
Monika Stelmach
15.07.2024

Będą zmiany w ustawie o produktach biobójczych - opublikowano projekt

Dostosowanie przepisów do prawa unijnego oraz zmiana regulacji, które nie są dostatecznie precyzyjne lub jasne - to główne cele projektu nowelizacji ustawy o produktach biobójczych, za który...
Inga Stawicka
15.07.2024

Jędrzejczak: Deficytu w NFZ nie można zmniejszyć, obniżając składkę zdrowotną

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Należy uznać za mało odpowiedzialne wszelkie pomysły zmierzające do zmniejszania wpływu środków do NFZ. Mam na myśli propozycję zmniejszania składek płaconych przez przedsiębiorców. Sposób ich poboru...
Józef Kielar
15.07.2024

Honorowy krwiodawca bez zniżki na pociąg, ale z ulgą podatkową

Pacjent
Honorowy krwiodawca może liczyć na przywileje, które przysługują mu na mocy przepisów ustawowych. To m.in. prawo do dwóch dni wolnego w pracy, zwrot kosztów dojazdu do centrum krwiodawstwa czy...
Inga Stawicka Monika Pogroszewska
13.07.2024

Dekryminalizacja aborcji - Sejm nie uchwalił projektu ustawy

Sejm w piątek nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Różnica wyniosła...
Inga Stawicka
12.07.2024

Łatwiej o silne leki przeciwbólowe w zagranicznych akcjach humanitarnych

Opieka zdrowotna
Przewiezienie leków przez granicę nie będzie wymagało pozwolenia GIF, ale ich nabycie będzie już mogło nastąpić wyłącznie za pozwoleniem lub od podmiotów posiadających zezwolenie. To główna zmiana,...
Aleksandra Rybak
12.07.2024

Choroby nerek w Polsce są nadal diagnozowane za późno

Pacjent Opieka zdrowotna
Pośród szacunkowej liczby 4,5 mln chorych na nerki w Polsce, zdiagnozowanych jest tylko 5 procent. Ci zaś w większości źle oceniają dostęp do poradni specjalistycznej na swoim terenie i długo czekają...
Beata Dązbłaż
12.07.2024

Trzy filary reformy dla szpitali, pozostaje dobrowolność - MZ zapowiada zmiany

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Deregulacja, transformacja, odwrócona piramida świadczeń - to elementy reformy szpitalnictwa, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia. Jak zapowiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej...
Inga Stawicka
11.07.2024

Jakość w ochronie zdrowia nie ma definicji - resort zapowiada zmiany w ustawie

Opieka zdrowotna
Będzie nowelizacja ustawy o jakości - zapowiada resort zdrowia. Zdaniem ministry zdrowia Izabeli Leszczyny obecna wersja przepisów to biurokracja utrudniająca życie mniejszym podmiotom medycznym,...
Inga Stawicka
11.07.2024

Usługi dietetyczne jednak z VAT - skarbówka komplikuje rozliczenie

VAT Zawody medyczne
Porada dietetyka jest zwolniona z VAT pod warunkiem, że dotyczy osób z problemami zdrowotnymi. Nie można natomiast stosować zwolnienia z VAT, gdy z usługi korzysta osoba zdrowa w celach...
Monika Pogroszewska
11.07.2024

Jest porozumienie chirurgów z resortem zdrowia w sprawie wycen

Pacjent Opieka zdrowotna
Chirurdzy protestują przeciwko zmianom wycen procedur, które ich zdaniem są zbyt niskie i zagrażają bezpieczeństwu pacjentów. Po rozmowach przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich z resortem...
Monika Stelmach
10.07.2024
1  2  3  4  5    900
 • Aktualności
  • Łukasz Pietrzak powołany na Głównego Inspektora Farmaceutycznego

   Minister zdrowia Izabela Leszczyna w środę wręczyła Łukaszowi Pietrzakowi nominację na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wcześniej stanowisko to zajmowała Ewa Krajewska, od listopada 2023 r. pozostawało ono nieobsadzone.
  • Więcej pieniędzy na mammografy i szkolenia koordynatorów onkologicznych

   Zwiększenie środków o kwotę 20 mln złotych w związku ze zidentyfikowanymi pilnymi potrzebami infrastrukturalnymi, które jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m.in. nowe mammografy). To jeden z celów nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok.
  • Lekarz musi się dokształcać, ale za brak punktów konsekwencje nie grożą

   Teoretycznie przepisy wskazują, że lekarze mają obowiązek regularnego poszerzania swojej wiedzy po zakończeniu formalnej edukacji. W praktyce obowiązek nie jest jednak do końca respektowany. - Są dziesiątki, setki lekarzy, nie tylko chirurgów, którzy nigdy albo od kilkudziesięciu lat nie wzięli udziału w żadnym kongresie - wskazuje prof. dr hab. n. med. Adam Dziki. Lekarze również uważają, że potrzebne są zmiany, choć niekoniecznie nastawione na surowe sankcje.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

   Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.
  • Ratownik medyczny nauczy się na kursie, jak robić USG i stwierdzać zgon

   Weszło w życie rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. To konsekwencja przyznania tej grupie zawodowej nowych uprawnień: stwierdzania zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, wykonania badania USG według protokołów ratunkowych oraz kwalifikacji do szczepienia i wykonania szczepienia przeciw COVID-19. Nowe przepisy określają jak będzie wyglądać egzamin i wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.
  • Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

   W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Jędrzejczak: Deficytu w NFZ nie można zmniejszyć, obniżając składkę zdrowotną

   Należy uznać za mało odpowiedzialne wszelkie pomysły zmierzające do zmniejszania wpływu środków do NFZ. Mam na myśli propozycję zmniejszania składek płaconych przez przedsiębiorców. Sposób ich poboru powinien być zdecydowanie bardziej jednolity. Dziś główny ciężar utrzymania publicznej ochrony zdrowia spoczywa na relatywnie najsłabszych grupach zawodowych i społecznych - uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
  • Leszczyna: Chcemy poprawiać przepisy małymi krokami, nie burząc całego systemu

   Chcę zapewnić wszystkich, zwłaszcza pacjentów: opieka medyczna, świadczenia będą nadal opłacane i finansowane. Co więcej, będziemy pracować nad zwiększeniem dostępności, odwracać piramidę świadczeń. Spotkam się wkrótce z dyrektorami szpitali, by przedstawić im koncepcję dobrowolnego wejścia w proces transformacji leczenia szpitalnego - zapowiada w rozmowie z Prawo.pl ministra zdrowia Izabela Leszczyna.
  • Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

   Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Karetka nie zawsze na sygnale. Decyduje kierujący akcją medyczną

   Choć przepisy nie precyzują, kto decyduje o włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w karetce, w praktyce najczęściej robi to dyspozytor przyjmujący zgłoszenie. Decyzję tę może jednak zmienić dyspozytor wysyłający, a następnie kierownik zespołu ratowniczego. Przepisy dają też możliwość odwołania karetki z miejsca zdarzenia do innego priorytetowego wezwania, jednak w praktyce takie sytuacje się nie zdarzają.
  • Dokumentacja medyczna nie może być przekazana policji

   Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Wydawanie leków odurzających bez recepty i ewidencji - ukarane

   Kierownik apteki musi wykonywać decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie kontroli zużycia leków psychotropowych i odurzających. Jeśli farmaceuta tego nie czyni i wydaje takie środki bez ewidencji i bez recepty, to naraża się na karę dyscyplinarną. Państwo dba o bezpieczeństwo obrotu takimi produktami – orzekł Sąd Najwyższy.
  • Ankieta online to nie badanie. Sąd podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta

   Wypełnienie ankiety - formularza - przez pacjenta nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem u niego badania. Zdaniem sądu lekarz powinien również zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną pacjenta - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Po orzeczeniu WSA zapowiedział intensywniejsze działania wobec tych „receptomatów”, które wystawiają recepty na leki opioidowe, psychotropowe oraz marihuanę medyczną bez badania pacjenta lub wcześniejszego potwierdzenia leczenia w dokumentacji medycznej.
  • SN: Przeszczep nerki u psa ukarany upomnieniem

   Przeszczep nerki u żywego dawcy, którym jest pies, nie został objęty regulacjami ustawy o ochronie zwierząt, ani ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Dlatego sądy karny i dyscyplinarny mają poważny problem z określeniem czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czy było to ratowanie życia biorcy. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie przesądził ani o winie, ani o karze weterynarza, czeka na wyrok sądu karnego.
  Zobacz więcej