Temat dnia

WSA: Leczenie psychiatryczne nieubezpieczonego na koszt państwa, bez względu na dochód

Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie nieubezpieczonej z zaburzeniami psychicznymi, nie pobiera się od tej osoby opłat. Zatem świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i finansowane ze środków publicznych, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma tu znaczenia dochód rodziny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Znany lekarz w reklamie leku? To prawdopodobnie oszustwo

Zawody medyczne

Lekarze nie mogą reklamować leków, wyrobów medycznych i suplementów diety. Prawo jest tu rygorystyczne i zakazuje używania w reklamie nawet wizerunku lekarza. Jeśli więc do kupienia jakiegoś preparatu namawia znany lekarski autorytet, pacjentowi powinna włączyć się "czerwona lampka". Prawdopodobnie lekarz ten padł ofiarą kradzieży wizerunku, a pacjent ma do czynienia z oszustwem. Tego rodzaju spraw jest coraz więcej.

Pacjent przywiązany do łóżka? Tylko jeśli brak interwencji zaszkodzi bardziej

Pacjent Zawody medyczne

Pacjenci onkologiczni, z chorobami otępiennymi po operacjach, niekiedy nie kontrolują swoich zachowań. Nie ma przepisów, które by określały stosowanie wobec nich przymusu bezpośredniego, choć opieka czasami tego wymaga. To na przykład zapięcie pacjenta pasami, żeby nie spadł ze szpitalnego łóżka. Ministerstwo Zdrowia zauważa jedynie, że działania powinny być "proporcjonalne do ryzyka dla zdrowia". Lekarze obawiają się konsekwencji prawnych za naruszenie dóbr osobistych pacjenta.

NIK: odpady medyczne podczas Covid-19 były poza kontrolą

Środowisko Koronawirus a prawo

W niemal połowie skontrolowanych szpitali nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi był nieprawidłowy. W 6 z 13 objętych kontrolą szpitali nie wskazano osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad postępowaniem z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a regulaminy organizacyjne były niezgodne z obowiązującym statutem szpitala - ustalił NIK.

Podwyżki w ochronie zdrowia. Nie nadzwyczajny, a spodziewany wzrost kosztów

Proces zmiany wyceny świadczeń, z których finansowane są podwyżki w ochronie zdrowia, zwykle rusza dopiero w lutym. Wtedy bowiem GUS publikuje kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W oparciu o ten wskaźnik wyliczane są minimalne pensje. Ostatnie dwa lata pokazały, że czasu jest za mało, a szpitale do ostatniej chwili nie wiedzą, ile będą miały pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń, których minimalne wartości rosną co roku, od 1 lipca.

Jeszcze przez rok szpitale nie będą raportować o zakażeniach Covid-19 do RCB

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Szpitale dopiero od 2025 r. będą musiały raportować do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dane o pacjentach z Covid-19 oraz liczbie wykorzystanych łóżek. Pierwotnie miały to robić już od nowego roku, jednak uniemożliwiły to niezakończone prace projektowe nad oprogramowaniem RCB. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że stanie się to z końcem 2024 roku.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia
W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowała przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy, ale poparcie dla inicjatywy zadeklarował nieoczekiwanie premier Mateusz Morawiecki. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.
Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz
29.11.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmiany w pomocy społecznej i ochronie środowiska - takie m.in. postulaty zmian legislacyjnych sformułował Zarząd Związku Powiatów Polskich.
Robert Horbaczewski
29.11.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
29.11.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Żywność zawierająca owady będzie w Polsce specjalnie oznakowana

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - już w środę

Niepełnosprawność
Wzmocnienie głosu osób z niepełnosprawnością, podkreślenie prymatu ich woli, a także dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami: LGBT+, znajdujących się w pieczy zastępczej, w kryzysie bezdomności, w...
Katarzyna Nocuń
24.11.2023

Onkologia i psychiatria dziecięca nie wyjdą szybko z deficytu kadr

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Na 200 miejsc rezydenckich z onkologii klinicznej w jesiennym naborze zakwalifikowało się zaledwie 60 osób. Żaden lekarz nie rozpocznie szkolenia z tej deficytowej specjalizacji w województwie...
Katarzyna Nocuń
23.11.2023

SN: Salowy z zakładu psychiatrycznego pracuje w warunkach specjalnych

Zawody medyczne
Prace wykonywane przez osoby bez wykształcenia medycznego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, takie jak opieka nad chorymi, związane z utrzymaniem czystości...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2023

ZUS może pytać lekarza o dane medyczne pacjenta, ale nie o wszystkie

Pacjent Zawody medyczne RODO
Urzędnicy ZUS kontrolujący zwolnienia lekarskie, mają prawo dostępu do danych medycznych, a więc danych wrażliwych pacjentów. Podmiot leczniczy nie może wydawać całej dokumentacji medycznej pacjenta...
Katarzyna Nocuń
22.11.2023

Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie
Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przygotował ją Ogólnopolski...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
21.11.2023

Restrukturyzacja zadłużonych szpitali poczeka co najmniej do wiosny

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Rosną tak zwane złe długi szpitali. Ich przedstawiciele zapewniają, że szpitale powiatowe są gotowe na reformę, która poprawi ich efektywność ekonomiczną. Zaznaczają jednak, że nie uda się ona bez...
Katarzyna Nocuń
21.11.2023

Rzecznik Praw Pacjenta wznawia postępowania w sprawie szczepionek covidowych

Koronawirus a prawo
Rzecznik Praw Pacjenta wznawia z urzędu sprawy, w których wcześniej nie mógł przyznać odszkodowania ze środków Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ma to związek z potwierdzeniem, że żylna...
Beata Dązbłaż
20.11.2023

Ochrona zdrowia w "Dekalogu Polskich Spraw" m.in. modernizacja szpitali

Pacjent Opieka zdrowotna Wybory
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek szereg propozycji programowych, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog...
kn/pap
20.11.2023

Nie będzie kary za brak lekarza w karetce przez kolejne pół roku

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc o pół roku czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w...
Beata Dązbłaż
20.11.2023

Uzdrowiska mają być bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego będzie musiał zapewnić odpowiednią liczbę pokoi oraz łazienek dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie poruszających się na wózkach. Brakuje...
Beata Dązbłaż
20.11.2023

Rząd w końcówce kadencji obiecuje pieniądze dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 500 zł do 1000 zł ma wynieść dodatek do wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej od 1 stycznia przyszłego roku - tak zakłada projekt ustawy, którą zaanonsował...
Maria Dec-Kiełb
20.11.2023

Lekarze nie wykonują aborcji ze strachu. Lewica chce zniesienia kar

Pacjent Opieka zdrowotna
Obawy lekarzy przed postępowaniem dyscyplinarnym, prokuratorem czy karą ograniczają dostęp kobiet do przerwania ciąży, także w dopuszczonych przez prawo przypadkach. Dlatego posłowie Lewicy proponują...
Katarzyna Nocuń
18.11.2023

Większość skarg na brak dostępności nie spełniała wymogów formalnych

Samorząd terytorialny Budownictwo Niepełnosprawność
Do końca sierpnia br. do PFRON wpłynęło 69 skarg na brak dostępności instytucji publicznych. Jednak aż 90 proc. z nich nie mogła być rozpatrzona z powodu braków formalnych. Jednym z najczęściej...
Beata Dązbłaż
18.11.2023

Naczelna Rada Lekarska proponuje, by Rzecznikiem Praw Dziecka został psychiatra

Zawody medyczne
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do marszałka Sejmu o zgłoszenie kandydatury lek. Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. - Samorząd lekarski dostrzega narastający kryzys...
Katarzyna Nocuń
17.11.2023

MZ: Od 6 grudnia będzie dostępna szczepionka przeciwko COVID z wariantem XBB (Kraken)

Koronawirus a prawo
Szczepienie preparatem dopasowanym do wariantu wirusa XBB (Kraken) będzie dostępne od 6 grudnia. Zaszczepić się będzie mógł każdy chętny. Będzie ono bezpłatne - poinformował resort zdrowia....
Agnieszka Matłacz
17.11.2023

Covid-19 wciąż może być chorobą zawodową

BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Nie ma epidemii, nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak, że koronawirus zniknął. Rośnie liczba zakażonych, a niektóre szpitale ograniczają odwiedziny i zamykają oddziały z...
Katarzyna Nocuń Beata Dązbłaż
17.11.2023

MZ przygotowało projekt w sprawie programu leczenia otyłości

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie pilotażowego programu leczenia otyłości. Chodzi o kompleksową diagnostykę i leczenie świadczeniobiorców z...
Monika Sewastianowicz
16.11.2023

Pilotaż dla pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów - nowe zasady

Opieka zdrowotna
Ośrodki, które od nowego roku będą prowadziły pilotaż programu w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów, nie będą musiały mieć w swojej siedzibie ultrasonografu czy...
Beata Dązbłaż
16.11.2023

Pediatra i internista w POZ tylko po kursie medycyny rodzinnej

Zawody medyczne
Zaledwie 500 lekarzy ukończyło dotąd kurs z medycyny rodzinnej. Tymczasem od 2025 r. jest to warunek pracy w podstawowej opiece zdrowotnej dla internistów i pediatrów. Kurs jest długi i obciążający,...
Beata Dązbłaż
16.11.2023

Ministerialny zespół przedstawi wytyczne w sprawie przerywania ciąży do końca stycznia

Pacjent
Zespół powołany do opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży ma więcej czasu na ich przedstawienie. Wytyczne mają być gotowe do 31 stycznia...
mp/PAP
15.11.2023

Farmaceuci chcą być częścią zespołów specjalistycznych w Centrach Geriatrycznych

Opublikowana we wrześniu ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zakłada utworzenie w kraju ponad 300 centrów, w których osoby od 75. roku życia zostaną objęte kompleksową opieką. Farmaceuci...
Monika Sewastianowicz
15.11.2023

Bezpłatne szczepienie na grypę w aptece na razie tylko teoretycznie

Pacjent Zawody medyczne
Pacjenci po 65. roku życia mogą szczepić się bezpłatnie na grypę i pneumokoki w aptece od 1 listopada. Na razie jednak teoretycznie, bo apteki dopiero będą podpisywać umowy z NFZ na szczepienia, gdyż...
Beata Dązbłaż
15.11.2023

Projekty Lewicy w sprawie aborcji już w Sejmie

Pacjent
Koalicyjny Klub Lewicy złożył w Sejmie projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. - Osoba w ciąży ma prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej...
Katarzyna Nocuń
14.11.2023

Podrożały leki refundowane, więcej dopłacą pacjenci

Pacjent Farmacja
Wzrost cen urzędowych leków refundowanych od 1 listopada odbił się na kieszeni pacjentów. Nie stałoby się tak, gdyby Ministerstwo Zdrowia podniosło jednocześnie limit refundacji. To nie koniec...
Katarzyna Nocuń
14.11.2023

Diagnoza męskiej niepłodności - NFZ finansuje badanie nasienia

Pacjent
Mężczyźni mogą w ramach świadczeń gwarantowanych z NFZ w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) wykonać badanie nasienia. To jedno z podstawowych badań w kierunku diagnozy męskiej niepłodności....
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
13.11.2023

SN: Niedopuszczalne szkalowanie lekarza w sieci przez koleżankę po fachu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Publiczne pomawianie jednego lekarza przez drugiego jest złamaniem etyki zawodu – orzekł Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę upomnienia dla lekarski zarzucającej innej lekarce błąd medyczny. Jednak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.11.2023
1  2  3  4  5    885
 • Aktualności
  • Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa

   W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowała przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy, ale poparcie dla inicjatywy zadeklarował nieoczekiwanie premier Mateusz Morawiecki. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.
  • Znany lekarz w reklamie leku? To prawdopodobnie oszustwo

   Lekarze nie mogą reklamować leków, wyrobów medycznych i suplementów diety. Prawo jest tu rygorystyczne i zakazuje używania w reklamie nawet wizerunku lekarza. Jeśli więc do kupienia jakiegoś preparatu namawia znany lekarski autorytet, pacjentowi powinna włączyć się "czerwona lampka". Prawdopodobnie lekarz ten padł ofiarą kradzieży wizerunku, a pacjent ma do czynienia z oszustwem. Tego rodzaju spraw jest coraz więcej.
  • Pacjent przywiązany do łóżka? Tylko jeśli brak interwencji zaszkodzi bardziej

   Pacjenci onkologiczni, z chorobami otępiennymi po operacjach, niekiedy nie kontrolują swoich zachowań. Nie ma przepisów, które by określały stosowanie wobec nich przymusu bezpośredniego, choć opieka czasami tego wymaga. To na przykład zapięcie pacjenta pasami, żeby nie spadł ze szpitalnego łóżka. Ministerstwo Zdrowia zauważa jedynie, że działania powinny być "proporcjonalne do ryzyka dla zdrowia". Lekarze obawiają się konsekwencji prawnych za naruszenie dóbr osobistych pacjenta.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • „Apteka dla Aptekarza 2.0" - przepisy wchodzą w życie

   W czwartek weszły w życie zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy wprowadzono przy okazji nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.
  • Ustawa o niektórych zawodach medycznych ureguluje kilkanaście profesji

   Opublikowana ustawa reguluje wykonywanie, rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o zawody: asystentki stomatologicznej, opiekuna medycznego, podiatry, protetyka słuchu czy technika masażysty. Łącznie na liście jest kilkanaście zawodów, które będą teraz zawodami medycznymi, a ustawa wprowadza mechanizm, który zapewni dostęp do zawodu medycznego tylko profesjonalistom, posiadającym odpowiednie wykształcenie.
  • Wyższe stawki za świadczenia w pilotażu dla osób z doświadczeniem traumy

   O niespełna 8 proc. mają wzrosnąć stawki za pierwsze konsultacje i inne świadczenia dla pacjentów z doświadczeniem traumy w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił na początku września do konsultacji publicznych. Z terapii mogą korzystać między innymi osoby, które doświadczyły działań wojennych, z doświadczeniem uchodźczym, przemocy lub które brały udział w wypadku komunikacyjnym.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Wieczorowska-Tobis: Konieczne są nowe formy wsparcia pacjenta w opiece długoterminowej

   Niesamodzielny człowiek może być fizycznie sprawny. Dlatego obok skali Barthel kluczowa jest ocena funkcji poznawczych. Tylko szersza ocena całościowa da w rzeczywistości pełny obraz ograniczeń samodzielności pacjenta – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
  • Witkowski: Opiekę okołoporodową oparliśmy o położne, nie o lekarzy

   W tym roku będziemy mieć ponad dwa tysiące porodów, co jest bardzo wysokim wynikiem jak na szpital powiatowy. Ponad 40 procent kobiet przyjeżdża spoza naszego powiatu. Z badań wynika, że są to młodzi ludzie, którzy są gotowi pojechać tam, gdzie mogą dostać opiekę, jakiej oczekują. To kobiety, które szukają informacji na rynku zdrowia i świadomie wybierają miejsca udzielania świadczeń - mówi Paweł Witkowski, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.
  • Jędrzejczak: Systemu ochrony zdrowia nie da się już poprawić

   W 2018 roku nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 96 mld zł, a w 2022 roku już prawie 134 mld zł. Tymczasem okres oczekiwania na świadczenie zdrowotne wydłużył się i wynosi 3,7 miesiąca, czyli powrócił do stanu z 2018 roku. Obecny system ochrony zdrowia w Polsce jest już zupełnie niereformowalny. Żadne cząstkowe próby jego naprawienia nie przyniosą oczekiwanych efektów. Decentralizacja systemu wydaje się więc nieunikniona - uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  • Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

   Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
  • Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

   Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Leczenie psychiatryczne nieubezpieczonego na koszt państwa, bez względu na dochód

   Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie nieubezpieczonej z zaburzeniami psychicznymi, nie pobiera się od tej osoby opłat. Zatem świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i finansowane ze środków publicznych, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma tu znaczenia dochód rodziny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
  • SN: Salowy z zakładu psychiatrycznego pracuje w warunkach specjalnych

   Prace wykonywane przez osoby bez wykształcenia medycznego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, takie jak opieka nad chorymi, związane z utrzymaniem czystości i porządku wokół pacjentów oraz bezpośrednia asysta przy czynnościach lekarzy lub pielęgniarek, mogą uprawniać do emerytury pomostowej – tak orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  • SN: Niedopuszczalne szkalowanie lekarza w sieci przez koleżankę po fachu

   Publiczne pomawianie jednego lekarza przez drugiego jest złamaniem etyki zawodu – orzekł Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę upomnienia dla lekarski zarzucającej innej lekarce błąd medyczny. Jednak tego błędu nie potwierdzili biegli. Także prokurator nie dopatrzył się popełnienia przestępstwa. Natomiast sąd cywilny orzekł, że obwiniona lekarka naruszyła dobra osobiste pomawianej.
  Zobacz więcej