Temat dnia

Dokumentacja medyczna nie może być przekazana policji

Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.

Egzamin egzaminowi nierówny. Nowe pomysły na LEK

Zawody medyczne

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) wymaga korekt - tu jest konsensus. Zdawalność na poziomie 99 proc. każe pytać, czy to jeszcze egzamin. Najbardziej kontrowersyjnym elementem reformy będzie wskaźnik korygujący, który pozwoli porównać wynik starego i nowego LEK-u. Punktacja jest bowiem przepustką do specjalizacji i elementem rankingu uczelni z kierunkami lekarskimi. W izbie lekarskiej słyszymy, że LEK na nowych zasadach mógłby najwcześniej obowiązywać jesienią 2025 r., a najpóźniej wiosną 2026 r.

Podziemne szpitale na czas wojny. Rząd zapowiada miliardowe inwestycje

Opieka zdrowotna Wojsko

Szpitale, których organem założycielskim jest MSWiA i MON, mają zostać wyposażone w podziemną infrastrukturę. Podczas wojny odbywałyby się w nich operacje chirurgiczne. Szpital ma mieć pod ziemią możliwość prowadzenia intensywnej terapii, a także oddział łóżkowy, który zapewni bezpieczeństwo pacjentów i personelu w sytuacji skażenia. Wynika to z projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Będzie dopłata do prądu dla osób wentylowanych mechanicznie w domu

Pacjent Finansowanie zdrowia

Około 20 tysięcy osób, używających na przykład koncentratora tlenu, ma skorzystać z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dopłata do rachunku za prąd wyniesie 100 zł miesięcznie. Będzie się można o nią starać raz na trzy miesiące. Procedura będzie bardzo uproszczona i opierać się będzie na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej

Żywienie w szpitalach. NIK wykrył nieprawidłowości w procedurach

Pacjent Opieka zdrowotna

Opolskie szpitale mają wykwalifikowanych dietetyków, którzy nadzorują żywienie w tych placówkach zgodnie z kompetencjami. Jednak więcej problemów szpitalom nastręczają postępowanie przetargowe na żywienie szpitalne. Nieprawidłowości miały charakter finansowy lub formalny.

Fizycy bez specjalizacji medycznej zyskają więcej uprawnień w radioterapii

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Doprecyzowanie sposobów wykonywania zadań zastrzeżonych dla specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, przy jednoczesnym uporządkowaniu podziału zadań realizowanych w radioterapii pomiędzy specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej oraz fizyków nieposiadających specjalizacji z tej dziedziny. To najważniejszy cel projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, nad którym pracuje resort zdrowia.

Prawo.pl
Polecamy książki z ochrony zdrowia

Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Mariusz Politowicz
22.06.2024
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Jeśli producent reklamuje produkt o charakterze biobójczym hasłami typu "przyjazne dla skóry", można uznać, że firma wprowadza w klientów błąd, bo odwraca uwagę od ryzyk związanych z użyciem tego typu środków. To najważniejsza konkluzja z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa toczyła się przeciwko popularnej sieci niemieckich drogerii, która sprzedawała środek do dezynfekcji.
Inga Stawicka
20.06.2024
Prawo unijne Ochrona konkurencji
Pacjenci mają być leczeni w większym wymiarze w poradniach specjalistycznych, aby ograniczyć hospitalizacje. Z koncepcją resortu zdrowia, czyli odwróconej piramidy świadczeń, nie współgra jednak najnowsza wycena, rekomendowana przez AOTMiT. Dyrektorzy szpitali nie dostali finansowego bodźca, aby wzmocnić poradnie specjalistyczne. Wycena świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) ma wzrosnąć niewiele.
Katarzyna Nocuń
19.06.2024
Finansowanie zdrowia

Sprostowanie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu (do 31.12.2023 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu) posiada pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała PKA 465/2023 z...
Katarzyna Nocuń
19.06.2024

Dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków

Prawo pracy Opieka zdrowotna
Szykują się zmiany w Kodeksie pracy - nowela przyzna dodatkowy urlop macierzyński rodzicom wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu musiały być hospitalizowane. Obecnie brak jest odpowiednich...
Monika Sewastianowicz
18.06.2024

Recepta na bezpłatne leki także podczas prywatnej wizyty

Pacjent Farmacja
Osoby w wieku 65+ i do 18. roku życia będą mogły otrzymać receptę na bezpłatne leki także podczas wizyty lekarskiej w gabinecie prywatnym. Będzie ją także mógł wystawić lekarz specjalista w...
Beata Dązbłaż
18.06.2024

Pierwsza kara finansowa za odmowę legalnej aborcji; szpital nie zgadza się z decyzją

Pacjent Opieka zdrowotna
13 czerwca zakończono postępowanie kontrolne w Pabianickim Centrum Medycznym, w wyniku którego na tego świadczeniodawcę nałożono karę w wysokości 550 tys. zł. Szpital nie zgadza się nie tylko z...
kn/pap
18.06.2024

Ile zarobią członkowie komisji odwoławczej funduszu kompensacyjnego?

Opieka zdrowotna
17 czerwca opublikowane zostało rozporządzenie, które określa wynagrodzenia członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Wiadomo już, ile dokładnie...
Agnieszka Matłacz
18.06.2024

Pacjent otrzyma świadczenie kompensacyjne - podniesiono stawki

Pacjent Opieka zdrowotna
Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może...
Katarzyna Nocuń
18.06.2024

Dzieci w kryzysie na oddziale dziennym bez gwarancji edukacji

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pacjent
Nie ma nowej daty, od kiedy dzieci przebywające na dziennych oddziałach w centrach zdrowia psychicznego będą miały zagwarantowaną edukację szkolną. Ministerstwo Zdrowia odroczyło obowiązek dla...
Beata Dązbłaż
18.06.2024

Rząd dofinansuje budowę schronów, także w budynkach prywatnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Na właścicieli i zarządców niektórych nieruchomości spadną nowe obowiązki związane utrzymaniem i przygotowaniem obiektu zbiorowej ochrony. Kto ich nie wypełni, narazi się na karę aresztu,...
Robert Horbaczewski
18.06.2024

Dr Grzesiowski został Głównym Inspektorem Sanitarnym

Administracja publiczna
Premier na wniosek minister zdrowia powołał dra Pawła Grzesiowskiego na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Paweł Grzesiowski to znany popularyzator wiedzy medycznej, pediatra, ekspert...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2024

Jest nowa lista refundacyjna. Marek Kos szefem departamentu leków

Farmacja
W 2024 r. najwięcej nowych terapii onkologicznych umieszczono na listach refundacyjnych w hematoonkologii: 9 nowych terapii i w nowotworach układu urologicznego: 5 terapii. Umieszczono po dwie nowe...
kn/pap
17.06.2024

Fentanyl "na życzenie" przez nieszczelny system e-recept i teleporad

Pacjent Farmacja
System e-recept w połączeniu z teleporadami, dla których nie ma standardów, to otwarta furtka dla zdobywania substancji o działaniu narkotycznym przez osoby uzależnione i do wprowadzania ich na...
Katarzyna Nocuń
17.06.2024

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu...
Michał Kosiarski
15.06.2024

Dietetycy chcą ustawy o swoim zawodzie

Zawody medyczne
Środowisko dietetyków chce rozpocząć prace nad odrębną ustawą o zawodzie dietetyka. W tej chwili przepisy regulują bardziej szczegółowo tylko wykonywanie zawodu przez dietetyków pracujących w...
Beata Dązbłaż
15.06.2024

Krótkie konsultacje Planu dla Chorób Rzadkich

Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko dziesięć dni ma strona społeczna na konsultacje publiczne Planu dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Czas nagli, bo poprzedni plan wygasł z końcem ubiegłego roku. Natomiast niektóre...
Beata Dązbłaż
14.06.2024

Regulacyjna pustka. Pacjent w publicznym systemie, a ma płacić

Pacjent Zarządzanie
Pacjentowi przyjętemu "na NFZ" lekarz przedstawia ofertę... komercyjnego zabiegu w tym samym szpitalu, ale na oddziale piętro niżej. Do takich i podobnych sytuacji dochodzi na styku usług publicznych...
Katarzyna Nocuń
14.06.2024

NIK: Pracodawcy nie zawsze przychylni krwiodawcom

Pacjent Prawo pracy
Dwie piąte krwiodawców wskazało, że jedną z przeszkód, które utrudniały lub zniechęcały ich do oddawania krwi było negatywne nastawienie pracodawcy z powodu ich nieobecności w pracy tego dnia. Inne...
Beata Dązbłaż
13.06.2024

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta...
kn/pap
13.06.2024

Kolejne, nowe - stare podejście do reformy szpitalnictwa

Zawody medyczne
Rządowe założenia dotyczące reformy szpitalnictwa korzystają z rozwiązań przedstawionych przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Eksperci zauważają, że kontrowersji nie budziły wówczas rozwiązania...
Katarzyna Nocuń
13.06.2024

Psychodeliki. Rynek kwitnie, a badania naukowe są blokowane przez przepisy

Pacjent Opieka zdrowotna
Rośnie rynek psychodelików, podobnie jak nielegalnych terapii z ich zastosowaniem. Jednocześnie pozyskanie ich do badań naukowych jest obwarowane administracyjnie. Polskie przepisy kwalifikują bowiem...
Beata Dązbłaż
12.06.2024

Rząd szykuje koncentrację świadczeń

Pacjent
Rząd pracuje nad zmianami w szpitalnictwie. Chodzi m.in. o koncentrację świadczeń i profilowanie szpitali. W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano we wtorek informację o projekcie...
Krzysztof Koślicki
11.06.2024

Komisja Europejska oferuje dostęp do szczepionek przeciwko grypie odzwierzęcej

Opieka zdrowotna Farmacja
We wtorek Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) podpisał w imieniu grupy państw umowę ramową, dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę do 665 tys. dawek...
kn/pap
11.06.2024

Problem z lekarzami sądowymi - RPO pisze do ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Naczelna Rada Adwokacka, skierował do ministra sprawiedliwości pismo w sprawie dostępności lekarzy sądowych. Jak zaznacza, wpływają do niego sygnały od...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2024

Tabletka "dzień po". GIF pozytywnie ocenił oznaczenie aptek

Farmacja
Apteki będą mogły potwierdzić udział w programie umożliwiającym otrzymanie tabletki "dzień po" bez recepty lekarskiej, nie narażając się na karę za złamanie zakazu reklamy. Tak zapowiadało...
Katarzyna Nocuń
11.06.2024

Wiek nie jest już kryterium kwalifikacji do badań prenatalnych

Pacjent Opieka zdrowotna
Dostęp do badań prenatalnych jest łatwiejszy i szerszy. Nie ma już granicy wieku 35 lat. Nie obowiązują obecne dotychczasowe kryteria kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych....
Beata Dązbłaż
10.06.2024

Niewidomi studenci fizjoterapii napotykają bariery nie do przejścia

Zawody medyczne Niepełnosprawność
W toku studiów studenci z niepełnosprawnością wzroku nie są w stanie bez pomocy zaliczyć zajęć z fizykoterapii, wymagających obsługi sprzętu medycznego. Prowadzący nie powinni stosować wobec nich...
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
10.06.2024

Nocna i świąteczna pomoc przy SOR. Obowiązek znów odroczony

Pacjent Opieka zdrowotna
Przepis, że każdy szpital, w którym znajduje się SOR, ma obowiązek posiadania w tym samym budynku miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znów odroczono - wejdzie w życie...
Aleksandra Rybak
08.06.2024

SN: Wydawanie leków odurzających bez recepty i ewidencji - ukarane

Prawo karne Farmacja
Kierownik apteki musi wykonywać decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie kontroli zużycia leków psychotropowych i odurzających. Jeśli farmaceuta tego nie czyni i wydaje takie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.06.2024
1  2  3  4  5    898
 • Aktualności
  • Fizycy bez specjalizacji medycznej zyskają więcej uprawnień w radioterapii

   Doprecyzowanie sposobów wykonywania zadań zastrzeżonych dla specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, przy jednoczesnym uporządkowaniu podziału zadań realizowanych w radioterapii pomiędzy specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej oraz fizyków nieposiadających specjalizacji z tej dziedziny. To najważniejszy cel projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, nad którym pracuje resort zdrowia.
  • Egzamin egzaminowi nierówny. Nowe pomysły na LEK

   Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) wymaga korekt - tu jest konsensus. Zdawalność na poziomie 99 proc. każe pytać, czy to jeszcze egzamin. Najbardziej kontrowersyjnym elementem reformy będzie wskaźnik korygujący, który pozwoli porównać wynik starego i nowego LEK-u. Punktacja jest bowiem przepustką do specjalizacji i elementem rankingu uczelni z kierunkami lekarskimi. W izbie lekarskiej słyszymy, że LEK na nowych zasadach mógłby najwcześniej obowiązywać jesienią 2025 r., a najpóźniej wiosną 2026 r.
  • Będzie dopłata do prądu dla osób wentylowanych mechanicznie w domu

   Około 20 tysięcy osób, używających na przykład koncentratora tlenu, ma skorzystać z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dopłata do rachunku za prąd wyniesie 100 zł miesięcznie. Będzie się można o nią starać raz na trzy miesiące. Procedura będzie bardzo uproszczona i opierać się będzie na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ratownik medyczny nauczy się na kursie, jak robić USG i stwierdzać zgon

   Weszło w życie rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. To konsekwencja przyznania tej grupie zawodowej nowych uprawnień: stwierdzania zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, wykonania badania USG według protokołów ratunkowych oraz kwalifikacji do szczepienia i wykonania szczepienia przeciw COVID-19. Nowe przepisy określają jak będzie wyglądać egzamin i wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.
  • Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

   W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.
  • Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

   Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Balicki: W sprawie dalszej reformy psychiatrii są tylko ogólne deklaracje

   Na marcowym posiedzeniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło ani planu działania, ani harmonogramu, ani listy zaproszonych do współpracy ekspertów, a są to warunki niezbędne, żeby reforma psychiatrii mogła zakończyć się sukcesem -  podkreśla dr Marek Balicki, były minister zdrowia i były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii.
  • Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

   Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.
  • Raulinajtys-Grzybek: Obniżanie ryzyka wystąpienia błędu leży po stronie zarządzających

   Włączenie do dyskusji o zarządzaniu jakością aspektów human factors pozwoli lepiej planować proces, bo obserwujemy go pod kątem tego, czy jest sprzyjający dla człowieka. Obecnie nie zastanawiamy się systemowo nad konsekwencjami tego, że pacjentów przyjmują przepracowani lekarze. Tymczasem błędy generują gigantyczne koszty - zarówno finansowe dla systemu, jak i koszty społeczne dla pacjentów i ich rodzin - mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Dokumentacja medyczna nie może być przekazana policji

   Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.
  • Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.
  • Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

   Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Wydawanie leków odurzających bez recepty i ewidencji - ukarane

   Kierownik apteki musi wykonywać decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie kontroli zużycia leków psychotropowych i odurzających. Jeśli farmaceuta tego nie czyni i wydaje takie środki bez ewidencji i bez recepty, to naraża się na karę dyscyplinarną. Państwo dba o bezpieczeństwo obrotu takimi produktami – orzekł Sąd Najwyższy.
  • Ankieta online to nie badanie. Sąd podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta

   Wypełnienie ankiety - formularza - przez pacjenta nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem u niego badania. Zdaniem sądu lekarz powinien również zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną pacjenta - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Po orzeczeniu WSA zapowiedział intensywniejsze działania wobec tych „receptomatów”, które wystawiają recepty na leki opioidowe, psychotropowe oraz marihuanę medyczną bez badania pacjenta lub wcześniejszego potwierdzenia leczenia w dokumentacji medycznej.
  • SN: Przeszczep nerki u psa ukarany upomnieniem

   Przeszczep nerki u żywego dawcy, którym jest pies, nie został objęty regulacjami ustawy o ochronie zwierząt, ani ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Dlatego sądy karny i dyscyplinarny mają poważny problem z określeniem czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czy było to ratowanie życia biorcy. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie przesądził ani o winie, ani o karze weterynarza, czeka na wyrok sądu karnego.
  Zobacz więcej