Projekty aborcyjne. Wysłuchanie publiczne 16 maja

Pacjent

Wysłuchanie publiczne czterech projektów dotyczących aborcji odbędzie się 16 maja o godz.10 - zdecydowała we wtorek komisja nadzwyczajna. Legalizacja aborcji do końca 12. tygodnia ciąży to część wspólna dwóch projektów poselskich: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Lewica chce dodatkowo dekryminalizacji aborcji i pomocy w przerwaniu ciąży. Trzecia Droga - natomiast przywrócenia przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu oraz referendum w sprawie ewentualnej liberalizacji przepisów.

23.04.2024

Nie każdy lekarz wystawi zaświadczenie do sądu o problemach zdrowotnych

Zawody medyczne

Jedną z najczęstszych przyczyn niestawienia się w sądzie np. w charakterze świadka jest choroba. Musi być ona potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Jednak sąd nie uzna zaświadczenia wystawionego przez jakiekolwiek lekarza. Musi to być dokument wystawiony przez lekarza sądowego, który wpisany jest na listę sądu okręgowego. Nie każdy lekarz jest bowiem lekarzem sądowym.

23.04.2024

17 maja możliwe wysłuchanie publiczne projektów o aborcji

Opieka zdrowotna

Temat jest na tyle ważny i budzący na tyle skrajne społeczne emocje, że nie wyobrażam sobie, aby pominąć wysłuchanie publiczne - powiedziała szefowa sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw aborcji Dorota Łoboda (KO). Poinformowała, że w ubiegłym tygodniu złożyła u marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wysłuchanie publiczne czterech projektów dotyczących aborcji.

22.04.2024

Waloryzacja opłat za pobyt w sanatorium? Wiążącej decyzji nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci, powinna wzrosnąć. Tak wynika z przepisów. Podwyżki zależą bowiem od inflacji, a ta przekroczyła próg 5 proc. Branża oczekuje odmrożenia cen, tym bardziej, że byłby to już drugi rok z rzędu, gdy Ministerstwo Zdrowia zatrzymuje waloryzację. Resort zdrowia odpowiada Prawo.pl, że wiążących decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez kuracjuszy za pobyt w sanatorium jeszcze nie ma.

22.04.2024

Cudzoziemcy - ratownicy medyczni muszą zdać egzamin z języka polskiego

Zawody medyczne

Wymóg znajomości języka polskiego przez każdą osobę, która chce wykonywać w naszym kraju zawód ratownika medycznego, obowiązuje od 22 czerwca 2023 roku. Do 6 kwietnia tego roku brak było jednak przepisów wykonawczych, które precyzowałyby wymagany zakres znajomości języka i zasady przeprowadzania egzaminu w tym zakresie.

20.04.2024

Dwa nowe badania genetyczne skrócą proces diagnozy wad wrodzonych

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje dwa nowoczesne badania genetyczne, które mogą przyspieszyć diagnozę choroby i dobrać odpowiednie leczenie. Jedno z nich jest szczególnie istotne dla diagnostyki chorób hematoonkologicznych. Wprowadzenie nowych badań ma skrócić okres tzw. „odysei diagnostycznej” - pacjenci z chorobami genetycznymi niejednokrotnie latami czekają na diagnozę.

19.04.2024

200 zł za badanie psychologiczne kierowcy - jest projekt

Drogi Zawody medyczne

Dotychczasowa stawka za badania psychologiczne kierowców wynosi 150 zł i obowiązywała od 2014 r. W uzasadnieniu projektu napisano, że aktualizacja kwoty do 200 zł "jest zgodna z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzację sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących".

19.04.2024

Stacje benzynowe bez alkoholu? Zakaz potrzebuje racjonalnych podstaw

Nie ma bezpośrednich badań, które wskazywałyby, że sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych przekłada się na zwiększenie liczby nietrzeźwych kierowców na polskich drogach - zwracają uwagę eksperci. Są natomiast statystki, z których wynika, że 8,1 proc. wypadków spowodowały osoby pod wpływem alkoholu, a większość z nich to kierowcy. Koszty nadużywania alkoholu ponoszą podatnicy, a gdy pijany trafia do szpitala z urazem głowy - ma pierwszeństwo przed trzeźwymi pacjentami.

19.04.2024

RPO: Zasad wystawiania recept farmaceutycznych nie można zmieniać rozporządzeniem

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Prawo farmaceutyczne dopuszcza wystawienie recepty farmaceutycznej wyłącznie w sytuacji „zagrożenia zdrowia”, do których nie można zaliczyć ryzyka wystąpienia nieplanowanej ciąży - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Ponadto - podkreśla - że przyjęcie projektu w sprawie tabletki "dzień po" doprowadziłoby do tego, że farmaceuta uzyskałby szersze uprawnienia od lekarza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów małoletnich.

18.04.2024

Leczenie otyłości olbrzymiej ma być bardziej dostępne

Pacjent Opieka zdrowotna

Program pilotażowy w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią będzie przedłużony do 30 czerwca 2026 r. Ma to zwiększyć liczbę pacjentów, którzy z takiej opieki skorzystają, co przełoży się na ich szybszy powrót do aktywności zawodowej i zmniejszy liczbę powikłań. W efekcie koszt dla państwa ponoszony z tego tytułu będzie niższy.

18.04.2024

Leszczyna: Małe szpitale powiatowe nie będą likwidowane

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Małe szpitale, które nie radzą sobie finansowo, nie muszą mieć ostrej chirurgii całodobowej i gotowych do operacji lekarzy na całonocnym dyżurze - stwierdziła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Zaznaczyła, że w tego typu placówkach medycznych powinny powstawać oddziały opieki długoterminowej i paliatywnej potrzebne ze względu na zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo.

17.04.2024

Komercyjny abonament medyczny - tak, ale nie na wojnę

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podczas klęski żywiołowej, ataku biologicznego czy ewentualnej kolejnej pandemii, pacjenci mogą liczyć tylko na publiczny system ochrony zdrowia. Komercyjne usługi medyczne, choć poszerzają ofertę o szpitale, w takich okolicznościach nie działają. Także w spokojnych czasach skupiają się na stosunkowo łatwych i opłacalnych zabiegach. Inaczej publiczny płatnik, czyli NFZ, który 30 proc. budżetu wydaje na pomoc 1 proc. pacjentów wymagających najdroższych terapii.

17.04.2024

Leszczyna: Pierwsze elementy e-rejestracji od 1 czerwca

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Wdrażanie e-rejestracji będzie stopniowe, a od czerwca obejmie określone specjalizacje. E-rejestracja służyć będzie pacjentom do zapisywania się, odwoływania wizyt, a koordynatorzy będą pilnować, by w systemie nie było niewykorzystanych "okienek" - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Izabela Leszczyna.

16.04.2024

Brakuje lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej. MZ wydłuża termin dla SOR­-ów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) dostaną czas do końca tego roku na zorganizowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz na zapewnienie ordynatora SOR-u, którym będzie mógł być lekarz z odpowiednią specjalizacją. Ponad jedna trzecia SOR-ów do końca czerwca miałaby problem ze spełnieniem jednego z tych warunków.

16.04.2024

Koszty sądowe uderzają w pacjenta. Także wtedy, gdy sprawę o błąd wygra

Pacjent Zawody medyczne

Poszkodowani pacjenci ponoszą koszty sądowe nawet wtedy, gdy wygrali sprawę dotyczącą błędu medycznego. W skrajnych przypadkach wydatki na opinie biegłych wliczone w koszty w ciągnących się przez lata sporach sądowych zjadają znaczną część zasądzonego im zadośćuczynienia. Dzieje się tak na przykład, gdy w postępowaniu apelacyjnym sąd obniży wysokość przyznanej rekompensaty. Dlatego pojawił się postulat zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

16.04.2024

Wiek nie będzie kryterium kwalifikacji do badań prenatalnych

Pacjent Opieka zdrowotna

Dostęp do badań prenatalnych ma być łatwiejszy i szerszy. Nie będzie już granicy wieku 35 lat. Nie będą także obowiązywały obecne kryteria kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych. W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także termin, w którym powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne.

15.04.2024

Dobry posiłek także w ZOL-ach? Takie są postulaty

Pacjent Opieka zdrowotna

Kolejne szpitale przystępują do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Pierwotnie miał trwać tylko do końca czerwca tego roku. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak, że program będzie przedłużony. Dyrektorzy szpitali uważają, że to dobry krok. Zaznaczają, że programem powinny zostać objęte także zakłady opiekuńczo-lecznicze. Obecnie pacjent zol-u działającego na terenie szpitala nie może liczyć na taki sam jadłospis, co pacjent szpitala.

15.04.2024

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny - także na etapie diagnozy

Zawody medyczne

Lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną, karną, a jeżeli jest zatrudniony w ramach stosunku pracy – również dyscyplinarną. W każdym z powyższych przypadków przesłanki odpowiedzialności są odmienne. Błąd medyczny nie posiada jednak swojej definicji legalnej. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wywodzi się, iż jest nim nie tylko błąd popełniony w leczeniu pacjenta, ale również błąd popełniony na etapie rozpoznania choroby.

14.04.2024

Szczepienia na HPV w szkołach. Kluczowa będzie organizacja

Pacjent Opieka zdrowotna

Przeciwko HPV zaszczepiło się dotąd zaledwie kilkanaście procent dzieci objętych powszechnym programem. Dlatego Ministerstwo Zdrowia chce, aby mogły one szczepić się, oprócz przychodni rodzinnych, także w szkołach. Eksperci sugerują natomiast, aby do współpracy zaprosić również sanepidy. Zauważają, że organizację szczepień, nie tylko przeciwko HPV, przyśpieszyłoby powołanie pełnomocnika ministra zdrowia do spraw szczepień.

13.04.2024

Ministra zdrowia: Położna przepisze tabletkę "dzień po"

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała w piątek, że możliwość wypisania recepty na tzw. tabletkę dzień po, będą miały również położne. - Położne zwróciły się do mnie o to. One też mają kompetencję ordynacji leków i też wprowadzimy to do rozporządzenia, że położna będzie mogła to zrobić - poinformowała minister zdrowia.

12.04.2024
1  2  3  4  5    1219