Kontakt

Napisz do nas: redakcja@prawo.pl

Ewa Usowicz – redaktor naczelna Prawo.pl, dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych

Krzysztof Koślicki - zastępca redaktor naczelnej Prawo.pl, zastępca dyrektora Działu Serwisów Informacyjnych, redaktor prowadzący sekcję Prawo dla każdego

 

Kontakt do redaktorów prowadzących sekcje:

Renata Krupa-Dąbrowska - redaktor prowadząca sekcję Prawo w biznesie
Inga Stawicka - redaktor w sekcji Prawo w biznesie
Patrycja Rojek-Socha – redaktor prowadząca sekcję Prawnicy i Sądy
Monika Pogroszewska - redaktor prowadząca sekcję Podatki
Katarzyna Nocuń - redaktor prowadząca sekcję Zdrowie
Robert Horbaczewski - redaktor prowadzący sekcję Samorząd i Administracja
Monika Sewastianowicz - redaktor prowadząca sekcje: Oświata i Studenci
Grażyna J. Leśniak – redaktor prowadząca sekcję Kadry i BHP
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska – dziennikarz, korespondent sądowy
Ewa Saj – wydawca newsletterów

 

 

Wolters Kluwer Polska

Dane kontaktowe
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł
http://www.wolterskluwer.pl

Obsługa Klienta

obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl
pomoc.wolterskluwer.pl

Dział Handlowy

handel@wolterskluwer.pl